Titel
Introductie

De onderste steen

19e en 20e eeuw

21e eeuw

Restauratie muren DK

Rest. 2015 en 2016

Rest. 2017

Koninklijk bezoek

Exterieur

Interieur

Grafzerken

Orgel & Piano

Renovatie DKorgel

Dorpskerkorganist

De Ontmoeting

Trouwlocatie

Bijz. ontmoetingen

Restauraties in 2017

Op deze pagina wordt verslag gedaan van de restauratie- en onderhoudswerkzaamheden in de Dorpskerk in 2017.

Ongewenste gasten in Dorpskerk. . . .
De Dorpskerk is als ‘oudste huis van Barendrecht’ een herberg voor een ieder die er een plekje zoekt om tot rust te komen, te mediteren, aan een eredienst of andere activiteit mee wil doen.Toch is er soms sprake van een ongewenste gast in de kerk. Zo vloog er een keer een koolmees door een kapot glas-in-loodruitje de kerk binnen en ook waren er wel eens ongewenste vlinders die het alarm deden afgaan.Dit keer waren er ongewenste gasten die bovendien de nodige problemen hebben veroorzaakt en de kerk op kosten hebben gejaagd. De boosdoeners zijn gevlogen. . . . . Lees verder >> 19.10.17

Grote schilderbeurt Dorpskerk (2)
Vroeger werd bij een grote schilderbeurt de kerk en de kerktoren in de steigers gezet. Tegenwoordig wordt met een hoogwerker gewerkt en zijn nagenoeg alle te schilderen onderdelen bereikbaar. Het tweede voortgangsverslag geeft een overzicht van de werkzaamheden in woord en beeld. Ook nu heeft de Dorpskerk weer een geheimpje prijsgegeven: een bijzonder gevelanker.
Lees verder >> 19.10.17

Grote schilderbeurt Dorpskerk (1)
Naast alle bijzondere restauratieprojecten die in dit najaar worden uitgevoerd in de Dorpskerk, vindt er ook regulier groot onderhoud plaats. In de meerjarenbegroting van het Dorpskerkcomplex komen er meerdere posten schilderwerk voor die iedere vijf à zes jaar terugkomen. Dit jaar is het schilderwerk van het houtwerk aan de toren, de houten raamkozijnen van de noordelijke aanbouwen én de ijzeren gevelankers aan de beurt. Ook zal het torenportaal (binnen) een schilderbeurt krijgen. Het buitenschilderwerk is voor 50% subsidiabel. De andere 50% en het binnenschilderwerk is onderdeel van de begroting van de PG Barendrecht. Voor een voortgangsrapportage, lees verder >> 13.10.17
  klik voor vergroting

Lantaarns Dorpskerk gerestaureerd
De Barendrechtse Dorpskerk wordt al vele jaren opgesierd met een tweetal antieke lantaarns die naast het hoofdportaal aan de voorgevel hangen. Verder staan er bij de toegangspaden vanaf de Dorpsstraat nog twee antieke straatlantaarns, zoals die er vroeger op tal van plaatsen in het oude Barendrecht stonden. In het kader van het overall-restauratieprogramma van de Dorpskerk zijn onlangs ook deze vier lantaarns gerestaureerd. Een vraag van de kerkrentmeesters is: 'wie weet er iets te melden over de herkomst van deze lantaarns?'  
Lees verder >>  13.10.17
  klik voor vergroting

Restauratie monumentale zerkenvloer
Van 1512 tot 1820 werden vooraanstaande Barendrechters begraven in de Dorpskerk. In de loop der eeuwen zijn meerder keren graven geruimd. Van de huidige grafzerken dateert de oudste zerk uit 1584, de jongste grafzerk draagt het jaartal 1820. Bij de grote restauratie in de periode 1960 -1962 zijn alle graven in de kerk geruimd en de grafzerken teruggelegd. Bij de restauratie van september 2017 zijn, op advies van onze restauratiearchitect Bureau Lakerveld alléén de bestaande scheuren uitgehakt en opnieuw gevoegd met een kalkmortel. Dit is ook gebeurd in de plavuizenvloer  van de noordelijke aanbouwen (1771 en 1887).  Voor het eindverslag van de restauratiewerkzaamheden, in woord en beeld, Lees verder >> 29.09.17

  klik voor vergroting

Lekkage verholpen
Al eerder is er sprake geweest van een lekkage in de noordelijke aanbouw van de Dorpskerk, maar de oorzaak was destijds niet te achterhalen. Het probleem deed zich incidenteel voor. Toen er vorige week bij een bepaalde windrichting opnieuw een hoosbui was, droop het water van het plafond. Dakdekkersbedrijf Verhoeven, die het schip van de kerk onlangs van nieuwe goten heeft voorzien, werd ingeschakeld en zij hebben de oorzaak wel kunnen achterhalen. In een van de zogenaamde kilgoten tussen beide noordelijke aanbouwen bleek er - verscholen onder de dakpannen - een scheur in de loodlab te zijn. Deze loodslab is vernieuwd en daarmee moet de Dorpskerk weer alle hoosbuien kunnen doorstaan. . .  22.09.17 
  klik voor vergroting

Nieuwe generatie Wifi in Dorpskerkcomplex
Oók het 'oudste huis van Barendrecht' volgt de digitale wereld op de voet. Zo is dezer dagen een nieuwe Wifi-installatie geplaatst in het Dorpskerkcomplex door Roel Groen en zijn compagnon René van der Boor. Zowel in de Dorpskerk, in de Ontmoeting als in de Oude Pastorie zijn digitale toegangspunten geplaatst, die een optimaal en breed gebruik van beveiligd draadloos internet waarborgen. Dit is de eerste van een drietal verbeteringen die op digitaal gebied zullen worden doorgevoerd. De volgende stap is de omzetting naar een verbeterde internetprovider, zodat digitale telefonie, snel internet en ook de alarminstallatie optimaal verbeterd zullen zijn.  De derde stap is de omzetting van onze kerktelefooninstallatie naar een kerkomroepinstallatie. Dat kan worden gerealiseerd zodra de toegang tot internet is verbeterd. 04.07.17
 
Aansluiting in de DK

en in de Ontmoeting

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende