Titel
Introductie

De onderste steen

19e en 20e eeuw

21e eeuw

Restauratie muren DK

Rest. 2015 en 2016

Rest. 2017

Koninklijk bezoek

Exterieur

Interieur

Grafzerken

Orgel & Piano

Renovatie DKorgel

Dorpskerkorganist

De Ontmoeting

Trouwlocatie

Bijz. ontmoetingen

Restauraties in 2017 en 2018

Op deze pagina wordt verslag gedaan van de restauratie- en onderhoudswerkzaamheden in de Dorpskerk in 2017 en 2018.

Noodreparatie slagwerk luidklok
Veel omwonenden hebben de afgelopen weken ervaren dat het uurwerk én slagwerk van de eeuwenoude luidklok van de Dorpskerk aan restauratie toe zijn. Met grote regelmaat was de klok van slag en liep het uurwerk niet op tijd. Dit ondanks de grote inspanningen die de hoogbejaarde klokkenmaker van de Dorpskerk - Henk Rienstra - zich getroostte. Henk is talloze malen de vier trappen opgeklommen om het uurwerk en het slagwerk te herstellen. Omdat juist in de Kerstweek het slagwerk stil viel, zijn Henk en Kerkrentmeester Simon Hoek zaterdagmorgen 30 december vroeg weer omhoog geklommen om het zoveelste euvel te verhelpen. Dit keer bleken een afgebroken houtdraadbouten de boosdoeners te zijn. Beide heren hebben de losgeraakte 'terugslagbeugel' met nieuwe bouten vastgezet. Gelukig is alles goed gegaan en sloeg de Dorpskerk om 24.00 uur weer twaalf slagen, zoals dat al 410 jaar het geval is. . . . 01.01.18
  klik voor vergroting

Restauratie monumentale lambrisering afgerond
Op dinsdag 29 en woensdag 30 november zijn de restauratoren van Hekkers en van 't Spijker bezig geweest om de gerestaureerde eikenhouten lambrisering langs de noordelijke muur terug te plaatsen. Ook bij dit restauratieproject is weer nieuwe informatie te voorschijn gekomen. Tijdens het restaureren kwam op de achterkant van een van de panelen het jaartal 1861 en initialen  CVK te voorschijn. Voor het derde verslag van deze restauratie, lees verder >>.
Voor deel 1 - Inleiding >> Lees verder >>  Voor deel 2 - Bezoek aan werkplaats >> Lees verder >> 29.11.17

Binnenschilderwerk torenruimte gereed
Naast alle grotere restauratieprojecten en het buitenschilderwerk was het binnenschilderwerk in de toren en op de orgelgalerij maak een kleine klus. Ook van dit kleinere project is een verslag gemaakt. Lees verder >> 29.11.17
 

Stucwerk kerktoren opgeleverd
In tegenstelling tot het werk van de schilders, was het werk van de stucadoors van de firma Monks niet waarneembaar van buitenaf. Maar gedurende vele weken is er hard gewerkt om het stucwerk van de muren van de kerktoren op de balgenzolder en de uurwerkzolder te restaureren. Eerst zijn de oude en slechte stucwerklagen afgebikt en daarna werd in meerdere lagen nieuw pleisterwerk aangebracht. Nadat het stucwerk was aangebracht zijn de muren op deze twee onderste zolders van de kerktoren gesausd in dezelfde kleur als de kerkzaal. Net als bij het schilderwerk is ook het stucwerk onlangs opgeleverd na een inspectie door Gerrit Bikker van Bureau Lakerveld en de verantwoordelijk kerkrentmeester. De financiering van het stucwerk is gedekt vanuit de bijdrage van de Snuffelmarkt en de jaarlijkse bijdrage van uit een extern onderhoudsfonds dat door een overleden gemeentelid destijds is gevormd. Ook van deze werkzaamheden zijn fotoverslagen gemaakt, die nu zijn samengevoegd tot een eindverslag. Daarmee is enerzijds de hele restauratie goed gedocumenteerd en geeft het anderzijds voor belangstellenden een mooi overzicht van werkzaamheden op plaatsen in de kerk waar normaliter geen bezoekers komen. >> lees verder >>  25.11.17

Buitenschilderwerk Dorpskerk opgeleverd
Het zal de regelmatige bezoeker van de dorpskern van Barendrecht niet zijn ontgaan dat er afgelopen periode hard gewerkt is aan de Dorpskerk. Schildersbedrijf Van den Berg (waar onze vaste schilders van de voormalige firma Andeweg nu werkzaam zijn) hebben met behulp van een hoogwerker al het houtwerk aan de kerktoren geschilderd. Aansluitend zijn alle houten kozijnen van de noordelijke aanbouw geschilderd en ook zijn alle 54 gevelankers ontroest en tweemaal behandeld.  Daarmee is al het buitenschilderwerk afgerond en kan het er weer jaren tegen. Dankzij de ontvangen Rijkssubsidie komt maar 50% van de kosten voor rekening van de PG Barendrecht. Onlangs werd het werk naar volle tevredenheid opgeleverd na een inspectie door de verantwoordelijk kerkrentmeester en de inspecteur van Bureau Lakerveld. Van de schilderswerkzaamheden is weer een verslag gemaakt, lees verder >>  25.11.17


Werkbezoek bij restauratoren lambrisering
Vrijdag 17 november is er een bezoek gebracht aan de werkplaats van de firma Hekkers en Van 't Spijker in Wilp. Zij verzorgen de restauaratie van de eeuwenoude lambrisering die de noordelijke muur van de Dorpskerk opsiert. Tot tevredenheid van de kerkrentmeesters is vastgesteld dat het restauratiewerk goed verloopt en zodanig is gevorderd dat de eeuwenoude eikenhouten lambrisering al voor de geplande datum kan worden teruggeplaatst. Naar verwachting zal het interieur van het 'Oudste huis van Barendrecht' weer compleet zijn op 1 december a.s. Dat betekent dat alle geplande kerstvieringen en kerstconcerten kunnen plaatsvinden in een gerestaureerd kerkinterieur. Voor meer informatie over het werkbezoek, lees verder >> 17.11.17

Ongewenste gasten in Dorpskerk. . . .
De Dorpskerk is als ‘oudste huis van Barendrecht’ een herberg voor een ieder die er een plekje zoekt om tot rust te komen, te mediteren, aan een eredienst of andere activiteit mee wil doen.Toch is er soms sprake van een ongewenste gast in de kerk. Zo vloog er een keer een koolmees door een kapot glas-in-loodruitje de kerk binnen en ook waren er wel eens ongewenste vlinders die het alarm deden afgaan.Dit keer waren er ongewenste gasten die bovendien de nodige problemen hebben veroorzaakt en de kerk op kosten hebben gejaagd. De boosdoeners zijn gevlogen. . . . . Lees verder >> 19.10.17

Grote schoonmaak
Nadat het voegwerk van de zerkenvloer in het schip van de kerk en de plavuizenvloer in de noordelijke aanbouw naar volle tevredenheid was opgeleverd, is op dinsdagmorgen 3 oktober een ploeg vrijwilligers aan de slag gegaan om de vloeren goed schoon te maken en alle stoelen en banken af te stoffen. De kerkrentmeesters bedanken de betrokkenen hartelijk! Er is keihard gewerkt, daarom hadden de kerkrenrtmeesters gezorgd voor een traktatie bij de koffie.... 04.10.17
  kilk voor vergroting

Restauratie stucwerk toren (5)
De werkzaamheden zijn in week 41 zover gevorderd, dat het aangebrachte stucwerk eerst enkele dagen moet uitharden voordat de laatste toplaag kan worden aangebracht. Voor het vijfde voortgangsverslag, lees verder >> 12.10.17

Restauratie stucwerk toren (4)
De kerkrentmeesters hebben in overleg met adviesbureau Lakerveld en stukadoor Monks besloten om de ernstige scheurvorming in de binnenmuur op de balgenzolder te restaureren (zie foto), ook al kost dit zo'n € 1000 extra. Het stucwerk op de uurwerkzolder (2e etage) is nagenoeg gereed om te sauzen. De restauratiewerkzaamheden op de balgenzolder (1e etage) zijn in volle gang. Vanwege deze restauratiewerkzaamheden zal a.s. zondag bij de eredienst het hoofdportaal van de Dorpskerk gesloten blijven. Kerkmusicus Hans van Gelder zal de eredienst begeleiden met de concertpiano, aangezien de orgelzolder niet goed bereikbaar is. Het toeval wil dat Tineke van der Meer, ouderling-kerkrentmeester met preekbevoegdheid, voorganger zal zijn. Zij vervangt ds. Jan Willem Stam die met een groep gemeenteleden een retraiteweekend heeft in de kloostergemeenschap van de Benedictessen van Priorij Regina Pacis in Schotenhof (België).
Voor het voortgangsverslag van de restauratie, lees verder >>  07.10.17
  kilk voor vergroting

Restauratie stucwerk toren (3)
Woensdag 4 oktober is het afbikken van de beide binnenmuren afgerond. Bij het afbikken van de oude stuclagen gaf de Dorpskerk nog een 'geheim' prijs. In de binnenmuur boven de hoofdingang blijkt van oorsprong een grote  'toog' te zijn gemetseld. Dit heeft tot ernstige scheurvorming geleid. Die reparatie is, zo is nu gebleken, in een andere steensoort uitgevoerd. Het herstel van de nog steeds bestaande vier meter lange scheur is een tegenvaller voor de kerkrentmeeesters, maar zal wel worden aangepakt nu de muur toch is afgehakt. De stukadoors zijn vandaag begonnen met het stuuken van de muur op de uurwerkzolder. Voor de nieuwe voortgangsrapportage in woord en beeld, lees verder >> 04.10.17
  klik voor vergroting

Restauratie stucwerk toren (2)
Op maandagmorgen 1 oktober zijn de steigerbouwers, afbikkers en stukadoors gestart met de eigenlijke restauratiewerkzaamheden in de toren van de Dorpskerk. De kerkrentmeester doet in woord en beeld dagelijks verslag hiervan. Voor zijn tweede verslag, lees verder >> 02.10.17

Restauratie stucwerk toren (1)
Stukadoorsbedrijf  Monks uit Leiderdorp (die eerder alle muren van de kerkzaal van de Dorpskerk van nieuw stucwerk heeft voorzien) is op 25 september jl. gestart met het restauratieproject van het stucwerk van de westmuur in de toren van de Dorpskerk. Architectenbureau Lakerveld begeleidt de kerkrentmeesters van de Dorpskerk bij dit project. Het project wordt deels gefinancierd met Rijkssubsidie en deels vanuit de opbrengst van de Snuffelmarkt van de Dorpskerkgemeente. In de eerste week zijn er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Zo zijn de blaasbalgen, de windvoorziening van het orgel en het monumentale uurwerk goed ingepakt om ze te beschermen bij het afbikken, stuken en sauzen van de muren.  In een eerste rapportage wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van de toren en wat er zich op de vier etages zoal bevindt. Tevens worden de eerste werkzaamheden beschreven. De foto toont het volledig ingepakte monumentale uurwerk. Lees verder >> 01.10.17

  klik voor vergroting

Grote schilderbeurt Dorpskerk (2)
Vroeger werd bij een grote schilderbeurt de kerk en de kerktoren in de steigers gezet. Tegenwoordig wordt met een hoogwerker gewerkt en zijn nagenoeg alle te schilderen onderdelen bereikbaar. Het tweede voortgangsverslag geeft een overzicht van de werkzaamheden in woord en beeld. Ook nu heeft de Dorpskerk weer een geheimpje prijsgegeven: een bijzonder gevelanker.
Lees verder >> 19.10.17

Grote schilderbeurt Dorpskerk (1)
Naast alle bijzondere restauratieprojecten die in dit najaar worden uitgevoerd in de Dorpskerk, vindt er ook regulier groot onderhoud plaats. In de meerjarenbegroting van het Dorpskerkcomplex komen er meerdere posten schilderwerk voor die iedere vijf à zes jaar terugkomen. Dit jaar is het schilderwerk van het houtwerk aan de toren, de houten raamkozijnen van de noordelijke aanbouwen én de ijzeren gevelankers aan de beurt. Ook zal het torenportaal (binnen) een schilderbeurt krijgen. Het buitenschilderwerk is voor 50% subsidiabel. De andere 50% en het binnenschilderwerk is onderdeel van de begroting van de PG Barendrecht. Voor een voortgangsrapportage, lees verder >> 13.10.17
  klik voor vergroting

Lantaarns Dorpskerk gerestaureerd
De Barendrechtse Dorpskerk wordt al vele jaren opgesierd met een tweetal antieke lantaarns die naast het hoofdportaal aan de voorgevel hangen. Verder staan er bij de toegangspaden vanaf de Dorpsstraat nog twee antieke straatlantaarns, zoals die er vroeger op tal van plaatsen in het oude Barendrecht stonden. In het kader van het overall-restauratieprogramma van de Dorpskerk zijn onlangs ook deze vier lantaarns gerestaureerd. Een vraag van de kerkrentmeesters is: 'wie weet er iets te melden over de herkomst van deze lantaarns?'  
Lees verder >>  13.10.17
  klik voor vergroting

Restauratie voegwerk zerkenvloer opgeleverd
Maandag 1 oktober is in aanwezigheid van Gerrit Bikker van Bureau Lakerveld, aannemer Gerard den Hoed en kerkrentmeester Simon Hoek het restauratieproject van het voegwerk van de zerkenvloer én de vloer van de noordelijke aanbouw naar volle tevredenheid opgeleverd. Het hele project is voorspoediger verlopen dan gepland, daardoor wordt enige reductie gegeven op de aanneemsom. Dankzij de financiering door de Rijkssubsidie en de opbrengst van het project 'Afval Loont voor onderhoud Dorpskerk' ligt de eeuwenoude kerkvloer er weer voor vele jaren netjes bij! 02.10.17 

Restauratie monumentale zerkenvloer
Van 1512 tot 1820 werden vooraanstaande Barendrechters begraven in de Dorpskerk. In de loop der eeuwen zijn meerder keren graven geruimd. Van de huidige grafzerken dateert de oudste zerk uit 1584, de jongste grafzerk draagt het jaartal 1820. Bij de grote restauratie in de periode 1960 -1962 zijn alle graven in de kerk geruimd en de grafzerken teruggelegd. Bij de restauratie van september 2017 zijn, op advies van onze restauratiearchitect Bureau Lakerveld alléén de bestaande scheuren uitgehakt en opnieuw gevoegd met een kalkmortel. Dit is ook gebeurd in de plavuizenvloer  van de noordelijke aanbouwen (1771 en 1887).  Voor het eindverslag van de restauratiewerkzaamheden, in woord en beeld, Lees verder >> 29.09.17

  klik voor vergroting

Restauratie interieur Dorpskerk - de laatste fase (2)
De lambrisering langs de noordmuur is op 5 september door de restauratoren van Hekkers & Van 't Spijker gedemonteerd en getransporteerd naar hun werkplaats in Wilp. Bij de demontage gaf ook dit stuk monumentaal interieur enkele geheimen prijs! Ten eerste bleek de wand niet te bestaan uit panelen (zoals de omheining van de dooptuin), maar uit massief eiken planken die met messing en groef één wand vormden. De opgezette vertikale stroken geven de indruk van een panelen wand, maar dat blijkt dus een vertekend beeld te zijn geweest. Ten tweede bleken veel planken en vertikale stroken aan de achter zijde te zijn 'gehout'. Dit fenomeen van gehout eikenhout werd eerder vastgesteld bij enkele panelen uit de Dorpskerkkansel en de luifel van de Boerenbank. Voor het eerste voortgangsverslag met foto's, lees verder >> 05.09.17
 

klik voor vergroting
De lambrisering is gedemonteerd,
de muur blijkt in prima conditie


Restauratie interieur Dorpskerk - de laatste fase (1)
Met de restauratie van de eeuwenoude lambrisering van de Dorpskerk, die op 5 september is begonnen, is de laatste fase ingeluid van een restauratietraject dat vele jaren in beslag heeft genomen. Eigenlijk was het kerkinterieur door de eeuwen heen onderhevig aan vele grotere en kleinere veranderingen. Aan het begin van een serie voortgangsrapportages over de komende restauratie wordt in vogelvlucht een overzicht gegeven van de vele veranderingen en restauraties die het interieur van de Dorpskerk heeft ondergaan.
Lees verder >> 05.09.17
  klik voor vergroting

De te restaureren lambrisering

Lekkage verholpen
Al eerder is er sprake geweest van een lekkage in de noordelijke aanbouw van de Dorpskerk, maar de oorzaak was destijds niet te achterhalen. Het probleem deed zich incidenteel voor. Toen er vorige week bij een bepaalde windrichting opnieuw een hoosbui was, droop het water van het plafond. Dakdekkersbedrijf Verhoeven, die het schip van de kerk onlangs van nieuwe goten heeft voorzien, werd ingeschakeld en zij hebben de oorzaak wel kunnen achterhalen. In een van de zogenaamde kilgoten tussen beide noordelijke aanbouwen bleek er - verscholen onder de dakpannen - een scheur in de loodlab te zijn. Deze loodslab is vernieuwd en daarmee moet de Dorpskerk weer alle hoosbuien kunnen doorstaan. . .  22.09.17 
  klik voor vergroting

Nieuwe generatie Wifi in Dorpskerkcomplex
Oók het 'oudste huis van Barendrecht' volgt de digitale wereld op de voet. Zo is dezer dagen een nieuwe Wifi-installatie geplaatst in het Dorpskerkcomplex door Roel Groen en zijn compagnon René van der Boor. Zowel in de Dorpskerk, in de Ontmoeting als in de Oude Pastorie zijn digitale toegangspunten geplaatst, die een optimaal en breed gebruik van beveiligd draadloos internet waarborgen. Dit is de eerste van een drietal verbeteringen die op digitaal gebied zullen worden doorgevoerd. De volgende stap is de omzetting naar een verbeterde internetprovider, zodat digitale telefonie, snel internet en ook de alarminstallatie optimaal verbeterd zullen zijn.  De derde stap is de omzetting van onze kerktelefooninstallatie naar een kerkomroepinstallatie. Dat kan worden gerealiseerd zodra de toegang tot internet is verbeterd. 04.07.17
 
Aansluiting in de DK

en in de Ontmoeting

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende