Titel
WG Eredienst

WGLit.bloemsch.intro

WG Lit.bloemsch.2018

WG Lit.bloemsch.2017

Archief Lit.bloemsch

WG Taizé-vieringen

WG Verjaardagsfds.

WG V en T

WG Kerk en Israel

WG ZWO

WG Snuffelmarkt

WG Kerktuin

WG Eetgr.Ontmoeting

WG Afval Loont DK

WG Oecumene

Werkgroep Liturgisch bloemschikken - intro

Liturgisch of symbolisch bloemschikken
Het zijn twee aanduidingen voor hetzelfde begrip. Doormiddel van bloemen en andere materialen wordt er iets symbolisch uitgebeeld. Omdat dit een eigen plaats krijgt in de liturgisch viering wordt er binnen de kerken de voorkeur gegeven aan de aanduiding 'liturgisch bloemschikken'. In de kerkelijke traditie hebben bloemen lange tijd een rol gespeeld om een verhaal van het Evangelie te vertellen. Bloemen kregen een symbolische duiding. Sinds enige jaren is er een hernieuwde aandacht gekomen voor de mogelijkheid om met bloemen en materialen een geloofsinhoud te duiden. Kleuren, vormen, lijnen en karakter van bloemen en planten hebben een speciale betekenis. Ze worden gebruikt om aan bijzondere kerkdiensten een eigen, speciale bijdrage te leveren.

  Klik voor vergroting

De werkgroep in de Dorpskerkgemeente
Geïnspireerd door Tini Brugge en Anja Bruikers, die in de landelijke PKN bekend zijn op het gebied van liturgisch bloemschikken, hebben twee leden van de Dorpskerkgemeente, Janny de Vlaam en Arja Hoogerbrugge, hun eerste bloemstuk voor Pasen 2000 gemaakt. Vanaf dat jaar kregen de liturgische bloemstukken een vooraanstaande plaats in de Dorpskerkgemeente en werd er in de kerkdienst of in de Zondagsbrief een toelichting gegeven op de betreffende schikking. Sinds vele jaren verzorgen Truus Barendrecht en Arja Hoogerbrugge voor alle hoogtijdagen en voor bijzondere erediensten toepasselijke bloemstukken.

  Klik voor vergroting

Symboliek in de kerken
In de kerkelijke vieringen worden er veel symbolen gebruikt, die het gesproken woord ondersteunen. Denk daarbij aan het aansteken van de paaskaars voor aanvang van de eredienst, het vouwen van de handen tijdens het gebed, het dopen met water, het breken van het brood, het schenken van de avondmaalswijn. Ook de zegenende handen van de predikant bij het afronden van de eredienst, bij de inzegening van huwelijken en bij de bevestiging van ambstsdragers zijn symbolen die iedereen zal herkennen. Ook bloemen hebben veel zeggingskracht. Soms zegt één rode roos meer dan een bos zonnebloemen of een groot veldboeket. Dit zegt veel over de symbolische waarde die deze zaken bij ons oproepen.
Door de eeuwen heen worden in de Rooms-katholieke kerk de zintuigen veel meer geprikkeld. Denk aan het gebruik van wierook, het branden van kaarsen en het versieren van de kerk met bloemen. In de protestantse kerken, worden de zintuigen in een eredienst. veel minder gebruikt. Hier ligt het accent op het gebruik van het gehoor om te luisteren naar gesproken woord en naar orgelmuziek en het gebruik van de stem om te zingen en te bidden.
De werkgroep Liturgisch bloemschikken wil doormiddel van het liturgisch bloemschikken iets uitbeelden, om de gevoelens van de kerkgangers te prikkelen in relatie tot de rest van de viering van de eredienst. In deze tijd van snelle communicatie wil de werkgroep door de stille schoonheid en de zeggingskracht van bloemen een stukje geloof en spiritualiteit uitdragen.

  Klik voor vergroting

Hoe komt een bloemstuk tot stand?
Het uitgangspunt is het thema van de betreffende zondag. Wat staat er in de Bijbel, wat heeft het ons te zeggen? Daarnaast is er de nodige eigen creativiteit om het thema om te zetten in een schikking. Daarbij worden er een aantal hulmiddelen gebuikt, die helpen iets uit te beelden: De typische kerkelijke kleuren, de gewone kleuren, voorwerpen en stoffen, getallen, vormen en natuurlijk bloemen en planten. Het op creatieve wijze combineren van al deze elementen leidt tot prachtige resultaten.
De schikkingen van de afgelopen jaren staan in dit hoofdstuk van de website.

  Klik voor vergroting

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende