Het door u opgevraagde document bevat privacygevoelige informatie.
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moest dit document achter onze AVG-code worden geplaatst.

Leden van de Protestantse Gemeente Barendrecht kunnen de AVG-code verkrijgen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl

Andere bezoekers van onze website kunnen de code eveneens op deze wijze verkrijgen, indien zij redelijkerwijs kunnen aangeven waarom ze over de informatie willen beschikken.
Toets de code welke u ontvangen heeft: