Titel
Gemeenteprofiel

Pastoraat

Diaconaat

Catechese

Kindernevendienst

Jeugdwerk

Herv.Vrouwendienst

Kerkenraad

Communicatie

Beheer & financiën

Hervormde Vrouwen Dienst

Introductie
De Hervormde Vrouwen Dienst (HVD) binnen de Dorpskerkgemeente ondersteunt al meer dan vijfenvijftig jaar het werk van de wijkgemeente. De HVD wordt gevormd door een groep van 35 vrijwilligsters en is een belangrijke schakel tussen enerzijds oudere gemeenteleden en anderzijds predikanten en ambtsdragers.

 

Zangmiddag Johannes de Heer: een groot succes
In een samenwerking van de HVD en de werkgroep eredienst van de Dorpskerkgemeente werd er in de Dorpskerk op 1 november 2016 een zangmiddag gehouden over de  liederenschat van Johannes de Heer. Zo'n honderdvijftig mensen uit tal van Barendrechtse kerken werden geïnspireerd door de persoonlijke woorden van ds. Jos de Heer, achterkleinzoon van degene die al die onsterfelijke liederen heeft uitgegeven. Er uit volle borst gezongen, sommigen door hun tranen heen. Het bleek ook nu weer dat velen een emotionele band hebben met de liederen van Johannes de Heer. Van alle kanten werd met groot enthousiasme gereageerd. De organisatoren hadden op zo'n reactie gehoopt, maar dit succes overtrof alle verwachtingen. HVD en werkgroep Eredienst hebben van meerdere kanten al de suggestie gekregen: 'Zo'n zangmiddag in de Dorpskerk is voor herhaling vatbaar!' Wordt vervolgd. . . .??? 01.11.16
  Klik voor vergroting

'Tel uw zegeningen, een voor een'

HVD - Paasviering 2016
De Hervormde Vrouwendienst heeft ook dit jaar weer een bijeenkomst gehouden voor de oudere leden van de Dorpskerkgemeente. De viering rondom lijden, sterven en opstanding van Jezus Christus werd gehouden op 22 maart jl. Voorganger was ds. Piet Taselaar. Aansluitend werd een gezellige middag gehouden in de Ontmoeting. Dit keer was Pia van Dalen uitgenodigd als spreker. Zij vertelde over het werk dat de Stichting Present verricht in Barendrecht. De bijeenkomst werd afgesloten met een broodmaaltijd. Een woord van dank aan de HVD is zeer op z'n plaats! Voor het fotoverslag, lees verder >>  29.03.16

Jubileum HVD
De dames van de Hervormde Vrouwen Dienst (HVD) hebben dinsdag 9 juni 2015 op feestelijke wijze gevierd dat de HVD 55 jaar (!) actief is in de Dorpskerkgemeente. In aanwezigheid van de predikanten Jan Willem Stam en Piet Taselaar werd de dames een boeiend programma gepresenteerd, waarbij de nodige zelfwerkzaamheid werd gevraagd. Een hartelijke felicitatie voor deze groep actieve gemeenteleden is zeer op zijn plaats! Voor een uitgebreide fotoreportage, lees verder >> 10.06.15
 

Activiteitenoverzicht
HVD-sters bezoeken zo mogelijk één keer per maand gemeenteleden van 75 jaar en ouder, die daar prijs op stellen. De HVD zorgt dat er aandacht wordt besteed aan de verjaardagen van oudere gemeenteleden, aan huwelijksjubilea van echtparen die vijf en veertig jaar of langer zijn getrouwd.
In de week vóór Pasen en Kerstmis organiseert de HVD jaarlijks vieringen in de Dorpskerk, gevolgd door een samenzijn in de Ontmoeting.
HVD-sters verlenen verder medewerking aan de Oogstdiensten door het in ontvangst nemen van fruit dat bij oudere gemeenteleden wordt bezorgd.
In mei en juni verzorgt de HVD vakantiegroeten, die door gemeenteleden worden verstuurd van hun vakantieadres aan de gemeenteleden die aan huis gekluisterd zijn.
Verder zijn HVD-sters betrokken bij de maandsluitingen in Borgstede, de koffieochtenden in de Bethelkerk en de Triomfatorkerk (een Samen op Weg-project).
Jongere HVD-sters leggen in hun vrije tijd kraambezoeken af bij gemeenteleden.
Ter ondersteuning van hun werk bezoeken HVD-sters de regiomorgens van de PPVP ( Provinciaal Protestants Vrouwen Platform) Zuid-Holland en zo mogelijk 1x per jaar een landelijke ontmoetingsdag van de LPVP ( Landelijk Protestants Vrouwen Platform).


Oproep
Gezien de toenemende vergrijzing van de HVD worden ook jongere vrouwelijke gemeenteleden opgeroepen om hun tijd beschikbaar te stellen voor dit belangrijke werk binnen onze gemeente.


Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende