Titel
WG Eredienst

WG Lit.bloemsch.intro

WG Lit. Bloemsch.2022

WG Lit.bloemsch.2021

Archief Lit.bloemsch. I

Archief Lit.bloemsch.II

WG Taizé-vieringen

WG V en T

WG Kerk en Israel

WG ZWO

WG Verjaardagsfds.

WG Snuffelmarkt

WG Kerktuin

WG Herberg Dorpskerk

WG Eetgr.Ontmoeting

WG AV

WG Oecumene

WG DK motorrijders

WG Afval Loont 2.0 DK

Werkgroep Vorming & Toerusting 


Introductie
De werkgroep Vorming & Toerusting is een werkgroep van de Protestantse Gemeente Barendrecht en de Barendrechtse St. Augustinusparochie. Normaliter wordt er twee maal per jaar een prachtig en divers programma gepresenteerd en gepubliceerd in de vorm van een flyer. Gedurende de Coronapandemie moest ook deze werkgroep haar activiteiten staken. Er is voor het laatste kwartaal van 2021 weer een voorzichtige start gepland van de activiteiten. Voor het programma, lees verder >>

Samenstelling werkgroep V&T
Gerrit Barendrecht voorzitter (contacten kosters) (0180) 613247 barendre@xs4all.nl
Martina Vreriks secretaris / public relations (0180) 619572 martina.vreriks@planet.nl
Maarten Verzijden penningmeester (0180) 615067 m.verzijden1@kpnplanet.nl
Anneke Reijnders   vertegenw. Carnisse Haven / Flyer (0180) 840610  acreijnders@gmail.com
Maarten van Boekel vertegenw. St. Augustinusparochie (0180) 615531 mvb34@outlook.com
Cees Romkes vertegenw. predikanten PGBarendrecht (0180) 622574 cees@romkes.com
Janneke Vijfvinkel   (0180) 619314  j.m.vijfvinkel@zonnet.nl
Hans van Gelder   (0180) 619113  kjvangelder@outlook.com

Omdat de werkgroepleden telefonisch niet altijd bereikbaar zijn, wordt verzocht – indien mogelijk – per e-mail te communiceren.

Het Leerhuis weer opgestart
Ook het Leerhuis van de Protestantse Gemeente Barendrecht is weer opgestart na de gedwongen pauze gedurende de Coronapandemie. De predikanten Ketelaar, Romkes en De Wit verzorgen gezamenlijk het Leerhuis. Zij hebben als thema voor het komende jaar gekozen voor: 'God en de pandemie'
  Daarbij komt ook het boekje van de theoloog Tom Wright aan de orde. Hij geeft 'een theologische reflectie op het coronavirus en wat volgt'. De geplande dinsdagavonden zijn: 12 oktober en 9 november 2021. Aanvang 20.00 uur in gebouw 'de Ontmoeting' 17.10.21
   

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende