Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

 Nog actueel
Nieuwsberichten van de afgelopen negen maanden


Liturgische schikking viering Hemelvaart
De dames van de werkgroep liturgisch bloemschikken hebben voor de viering op Hemelvaart een eenvoudige schikking gemaakt. Als begeleidende tekst is gekozen voor lied 666 vers 2. 

De Heer is in de wolken, onttrokken aan ons oog.
Maar Hij heeft alle volken zijn koninkrijk beloofd.
Al blijft Hij nu verborgen in teken en in taal,
straks, op de nieuwe morgen, zien wij Hem allemaal.

De gerbera's symboliseren de discipelen, het gipskruid de wolken en de opstijgende witte roos verwijst naar Jezus's hemelvaart. 25.05.22
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . . Hemelvaartsdag, de veertigste paasdag
De viering van Hemelvaartsdag is gebaseerd op het bijbelboek Handelingen (1:3). Daar staat de verwijzing naar de veertigste paasdag. De oudst bekende bron van de viering van de Ascensio Domini (hemelvaart van de Heer) is een geschrift van kerkvader Augustinus van Hippo (354-430). Volgens Augustinus werd het feest van Hemelvaart reeds gevierd in de tijd van de apostelen, maar het feest zou op het einde van de vierde eeuw zeer vlug verspreid geworden zijn. In de geloofsformules van Nicea (325) en van Constantinopel (381) is er al sprake van de hemelvaart van Jezus. De hemelvaart van de Heer wordt in de PG Barendrecht voor de wijkgemeenten Carnisse Haven, Bethelkerk en Dorpskerk gevierd in een gezamenlijke eredienst in de Dorpskerk. Voorganger dit jaar is oud-Bethelkerkpredikant ds. Robert-Jan van Amstel. De werkgroep liturgisch bloemschikken zal weer een inspirerende schikking maken. Voor de orde van dienst, lees verder >>.  24.05.22 
  klik voor vergroting
Hemelvaart:  Giotto Scrovegni 

Prachtig resultaat BethelBazar
Na twee jaar alternatieve geldwervingsactiviteiten voor goede doelen tijdens de Coronapandemie, kon de PGB-commissie BethelBazar dit jaar weer een echte bazar organiseren en het is een groot succes geworden. Vrijdagavond 20 en zaterdag 21 mei was het een drukte van belang rondom de Bethelkerk en in het jeugdhuis. De commissie kon zondagmorgen bij de erediensten het prachtige resultaat bekend laten maken: € 20.650,77. De opbrengst gaat dit jaar naar vier goede doelen: Stichting Present Barendrecht, Stichting Welzijn kinderen van Bal Anand, het Khaki Fonds en het ZWO-project Renacer. De Bethelbazar is mede mogelijk gemaakt dankzij de geweldige inzet van veel gemeenteleden en de ondersteuning van meerdere sponsoren. Al degenen die op een of andere wijze hieraan hebben bijgedragen worden hartelijk bedankt! Lees meer over deze diaconale doelen op >> www.pknbarendrecht.nl/bethel_bazar 22.05.22

 

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 22 mei is de zesde zondag van Pasen, die draagt de naam: Rogate. Het is de zondag voor Hemelvaart Rogate is Latijn en betekent, letterlijk vertaald: 'vráágt of ook bidt'. Op deze zondag worden de gemeente opgeroepen om te bidden. Dit gebruik gaat terug naar oude kerkelijke tradities van biddagen voor het gewas in deze tijd van het jaar. Voorganger is ds. Cees Romkes. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst die om 10 uur aanvangt ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. De Vijftigdagentijd nadert zijn afsluiting. Het vieren van vijftig dagen Pasen is misschien wel de mooiste tijd van het kerkelijk jaar. Lees verder >>
[De gemeenteversie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 21.05.22.

Vieren en ontmoeten over grenzen heen 
Na de succesvolle eerste viering organiseert de oecumenische werkgroep ‘Vieren en ontmoeten over grenzen heen’ opnieuw een migrantenviering voor alle mensen uit Barendrecht e.o. Op zondag 22 mei om drie uur in de Dorpskerk is iedereen welkom om dit mee te vieren. Voorgangers zijn ds Henk Jan Ketelaar en pater Urbanus. Het beloofd weer een internationale viering te worden met liederen en gebeden in diverse talen. Ons thema is deze keer ‘HOOP’. Weet u nog mensen die vanuit een ander land hier zijn komen wonen, dan zijn die van harte uitgenodigd samen met ons deze viering mee te beleven. Natuurlijk zijn ook kinderen van harte welkom en zijn zij interactief betrokken bij de viering! Na afloop willen we elkaar weer ontmoeten met een kopje koffie/thee/limonade en wat lekkers. We hopen dat u er ook bent! Ga voor meer informatie naar Winia Schriek (email: winia.schriek@planet.nl) 13/21.05.22
  klik voor vergroting

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes brengt deze week weer een lied van Sytze de Vries onder de aandacht: 'Als de hemel vol gezang is'Het staat in de bundel 'Het liefste Lied van Overzee'
. De melodie is van de Engelse componist Edwin George Monk (1819-1900). 
Lees verder >>
 20.05.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Over Liturgie gesproken . . . . Zondag hoe?
Zondag 15 mei is de vijfde zondag van Pasen, die draagt de naam: Zondag Cantate. Dit verwijst naar Psalm 98 en roept op de lofzang te zingen: 'Cantate Domino Canticum Novum', dat is Latijn voor: ‘Zingt een nieuw lied voor de Heer’.

De liturgische kleur is tot aan Pinksteren wit, de kleur van zuiverheid en reinheid. Voorganger is ds. Marianne Moerland. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst die om 10 uur aanvangt ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>
Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.

[De gemeenteversie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 13.05.22.
 

Lied van de week 
Deze week zet ds. Cees Romkes weer een lied van dichter-dominee André Troost in 'de spotlight: 'Twinkelend schitterlicht'Het staat in het bundeltje 'Voorzichtig Licht
'. De melodie is van het bekende lied 'Kroont Hem met gouden kroon', die is gemaakt door de Engelse componist George J. Elvey. Lees verder >> 13.05.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Waardevolle informatiebijeenkomsten AK
De informatiebijeenkomsten, die op 9 mei jl. werden gehouden 
over het toekomstperspectief van de Protestantse Gemeente Barendrecht in de Bethelkerk en de Dorpskerk, boden de aanwezige gemeenteleden veel waardevolle informatie. Van meerdere kanten werd deze aanpak gewaardeerd. De AK heeft echter moeten constateren dat de opkomst bij beide bijeenkomsten erg tegenviel. Daarom is besloten om de informatie ook digitaal beschikbaar te stellen. U kunt zowel de diapresentatie van de AK, alsmede het reactieformulier downloaden. Ook de gemaakte video-opname van de bijeenkomst in de Bethelkerk kunt u terugkijken. Voor de diapresentatie, lees verder >>. U kunt reageren via het digitale reactieformulier, lees verder >> Dit invullen duurt slechts enkele minuten. Hoe meer reacties de AK ontvangt, des te beter kan er vorm en inhoud worden gegeven aan een passend vervolg. Voor link naar de informatiebijeenkomst in de Bethelkerk, kijk verder >>Gemeenteleden worden dus van harte uitgenodigd om te reageren. [Deze informatie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl]     13.05.22

Over liturgie gesproken . . . door de PKN
De website van de Dorpskerk geeft al vele jaren achtergrondinformatie door over de kerkelijke vieringen in de Dorpskerk onder het motto: 'Over liturgie gesproken'. Recent is ook de landelijk PKN een serie artikelen gestart op hun website, waarin de orde van dienst, zoals die in veel plaatselijke protestantse gemeenten wordt gevierd, wordt toegelicht op een verhelderende wijze.  Marcel Barnard, hoogleraar praktische theologie, licht de onderwerpen toe en drie plaatselijke gemeenten geven voorbeelden uit de praktijk. De artikelen zijn een aanrader voor iedereen die wat meer wil begrijpen over de protestantse erediensten. 
Het eerste artikel gaat over het onderdeel:  'consistorie gebed'. Lees verder >>
Het tweede artikel over het onderdeel: 'bemoediging en groet'.  Lees verder >>
Het derde artikel gaat over het onderdeel  'kyrie en gloria'.         Lees verder >>
Het vierde artikel gaat over het onderdeel 'de Wetslezing'.         Lees verder >>
Onze webstie zal de hele serie artikelen publiceren via linken naar de PKN-website. 12.05.22

Over liturgie gesproken . . . tot Gods eer
Liturgiewetenschapper Marcel Barnard schreef op verzoek de generale synode van de PKN het boekje 'Tot Gods eer'. In dit boek, beschrijft hij de protestantse liturgie, licht hij de achtergronden ervan toe, en geeft hij een kleine protestantse theologie van de liturgie. Daarnaast laat hij zien uit welke verschillende tradities de protestantse liturgie wordt gevoed. Marcel Barnard is hoogleraar praktische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam en aan de Universiteit van Stellenbosch, Zuid Afrika, en hij is tevens hoogleraar liturgiewetenschap aan de Vrije Universiteit. Lees verder >> 
In aansluiting op dit boekje wordt er een serie artikelen over de protestantse liturgie gepubliceerd op de PKN website, waar onze website naar zal verwijzen (zie separaat artikel) 
12.05.22
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . .Zondag hoe? 
Zondag 8 mei is de vierde zondag van Pasen, die draagt de naam: Zondag Jubilate. Dit verwijst naar Psalm 66,‘Jubilate Deo omnis terra, psalmum dicite nomini eius date gloriam laudi eius' - 'Juich de Heer gij ganse aarde, psalmzing de heerlijkheid van Zijn naam en geef Hem eer en lof'. De liturgische kleur is tot aan Pinksteren wit, de kleur van zuiverheid en reinheid. Het is deze zondag een gezamenlijke viering van Schrift en tafel in de Bethelkerk, aanvang 09.30 u. Aan het einde van de dienst zullen de zangers en zangeressen, die in de afgelopen Coronaperiode de lofzang gaande hebben gehouden in beide kerken,  worden bedankt namens de beide wijkkerkenraden. Er is deze zondag geen dienst in de Dorpskerk! Voor de orde van dienst, lees verder >> 07.05.22 
 

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op een liedtekst van Sytze de Vries: 'Maak heel mijn leven tot een lied'Het staat in de bundel 'Het Liefste Lied van o
verzee'. Het kan worden gezongen op twee melodieën: een melodie van Thomas Haweis en een van John Bacchus Dykes. Lees verder >> 07.05.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

5 mei viering in de Dorpskerk
Op 5 mei werd er in de Dorpskerk gevierd dat we in Nederland in vrijheid mogen leven. De 510-jaar oude Dorpskerk heeft twee grote oorlogen doorstaan: de Tachtigjarige oorlog (1568-1648) en de Tweede Wereldoorlog (1940-1945), reden genoeg om de vrijheid te vieren in het 'oudste huis van Barendrecht'. De Stichting Evenementen Dorpskern Oud-Barendrecht (SEDOB), waarin de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk namens de protestantse Dorpskerkgemeente participeert, organiseerde op donderdag 5 mei a.s. een Vrijheidsmaaltijd in de Noordbeuk van de Dorpskerk voor genodigden. Na de maaltijd werd het vrijheidsvuur, dat van uit Wageningen door Roparunlopers naar Barendrecht ontstoken bij het herdenkingsmonument voor de Dorpskerk. Aansluitend werd er in de kerkzaal om 10.30 uur een Bevrijdingsconcert verzorgd door het dagorkest van de Harmonievereniging Barendrecht. De foto's geven een beeld hoe SEDOB de Noordbeuk van de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een indrukwekkende zaal waar de vrijheid werd gevierd en dat de fakkel  van het vrijheidsvuur in Barendrecht. Lees verder >> 07.05.22
  klik voor vergroting
klik voor vergroting

4 mei herdenking in de Dorpskerk
Na twee Coronajaren kon dit jaar de traditionele 4 mei herdenkingsbijeenkomst weer plaatsvinden in de Dorpskerk. De
Stichting 4 mei herdenking Barendrecht had weer voor een indrukwekkend programma gezorgd. Tijdens de bijeenkomst werd er gesproken door burgemeester Veldhuijzen, kinderburgemeester Demi Kroonen en de heer Johan Dam. Verder waren er declamaties en samenzang. De muzikale begeleiding werd verzorgd door de Big Band Barendrecht o.l.v.  Jeroen van der Hoff.  Het Dorpskerkorgel werd bespeeld door Pieter Jan Lukas. Aansluitend vond de herdenking en kranslegging plaats bij het monument voor de Dorpskerk.  05.05.22
   

Kerktuin in beeld - 16
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. In de meimaand besteedt zij aandacht aan de Vrouwenmantal (Alchemilla Mollis). Kom eens kijken in de tuin, elke woensdag- en zaterdagmorgen open tussen 10 en 12 uur. Lees verder >> 03.05.22
  Klik voor vergroting

510 jaar Dorpskerk: met bloemen getooid 
Al meer dan 20 jaar worden de feestelijke erediensten in de Dorpskerk opgesierd met prachtige bloemschikkingen door dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken. Daarom was er ook bij de feestelijke start van het 510-jarig bestaan van de Dorpskerk weer een feestelijke schikking gemaakt 
door Joan Bolt, Ingrid Filius en Elly van den Oever, waarin de nodige symboliek was verwerkt. De kleurige, verschillende bloemen symboliseerden de veelkleurige leden van de  Dorpskerkgemeente. De twee grote bladeren daaronder symboliseerden de handen van de Eeuwige die de gemeente draagt en Zijn zegen geeft. Ingrid had er een mooie tekst bij gemaakt, die in de liturgie was opgenomen. Lees verder >> 03.05.22
  klik voor vergroting

510 jaar Dorpskerk: een nieuwe vriendenwebsite
Op 2 mei 2022, de 510e verjaardag van de Dorpskerk, is de nieuwe website van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk definitief online gekomen via de nieuw provider 'protestantsekerk.net'. Het nieuwe navigatiemenu staat boven aan de startpagina. Zowel de layout als de inhoud is vernieuwd. In de komende maanden wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de omzetting van deze Dorpskerksite naar de nieuwe provider. Omdat dit een enorme tijdrovende klus is, moet u daarvoor nog even geduld hebben.... Neem nu snel een kijkje op de nieuwe vriendensite! Kijk verder >> 03.02.22

510 jaar Dorpskerk: een gezegende start
Met de herderlijke zegen van emerituspredikant Piet Taselaar werd de feestelijke eredienst op 1 mei 2022 besloten én werd het jubileumjaar voor de 510-jarige Dorpskerk geopend. Na de dienst werd ds. Taselaar van vele kanten bedankt voor de inspirerende en warme woorden waarmee hij de feestelijke liturgie gestalte had gegeven. Ook was er veel  waardering voor prachtige liturgische schikking en de muzikale medewerknig van Marie-Christine Goergen (dwarsfluit) en Johan Sonneveld (orgel). Na de viering maakten velen gebruik van de uitnodiging om koffie te komen drinken. Daarbij was er gezorgd voor een feestgebakje waarop de Dorpskerktekening prijkte van Thea Verhagen. Het was al met al een feestelijke start van het 510e jaar van de Dorpskerk. Een uitgebreid fotoverslag is in voorbereiding. 02.05.22
   

Een cadeau voor de jarige Dorpskerk
Tijdens de feestelijke kerkdienst op 1 mei j.l. sprak de voorzitter van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, Simon Hoek, enkele inleidende woorden bij het 510-jarig bestaan van het godshuis. Hij benoemde dat het 'oudste huis van Barendrecht' na de vele restauratieprojecten van de afgelopen tien jaar steeds toekomstbestendiger is geworden. Verder gaf hij een toelichting bij het thema van het komende jubileumjaar. Tenslotte had hij namens de stuurgroep nog een cadeau voor de jarige Dorpskerk en de Protestantse Dorpskerkgemeente meegenomen: de nieuwste bijbelvertaling, de NBV21. Die vertaling wordt beschouwd als dé vertaling voor de 21e eeuw. Aansluitend las lectrix Anja Bogaerds de evangelielezing uit de nieuwste vertaling. Voor het complete verhaal, lees verder >> 02.05.22
  klik voro vergroting

Dank aan de gulle geefster!
Toen Olette Smits, lid van de Dorpskerkgemeente, vorig jaar hoorde van de restauratiewerkzaamheden van de toren van de Dorpskerk. Toen meldde ze, dat zij de opbrengst van haar boekje 'Van hart tot hart' wilde besteden aan het opnieuw vergulden van de torenhaan. Dit kleine boekje met versjes en overdenkingen is een prachtig cadeuaboekje. Voor de kerkrentmeesters van de Dorpskerk was dit gulle gebaar reden om Olette uit te nodigen toen de vrguldde torenhaan weer terugkwam in Barendrecht. De kerkrentmeesters zijn Olette bijzonder dankbaar voor haar prachtige initatief. Daarom werd zij samen met de gerestaureerde torenhaan op de foto gezet. Bij de dames van de werkgroep Kerktuin zijn er trouwens nog enkele exemplaren van dit mooie boekje te koop. Lees verder >> 02.05.22
  klik voor vergroting

'Product van de maand' - mei
De Diaconie van de PG Barendrecht ondersteunt de Barendrechtse Voedselbank met de actie 'Product van de maand'. Voor de maand mei zijn dit chips / borrelnootjes / zoutjes. Bij de ingang van de Dorpskerk bij gebouw 'de Ontmoeting' staat een verzamelkrat. Elke woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur en op elke zondagmorgen voor kerktijd kunt u het 'product van de maand' inleveren. Namens de Barendrechtse Voedselbank en haar cliënten: hartelijk dank! Doet u al mee? 01.05.22
  klik voor vergroting

'Vieren en vooruitkijken: van U is de toekomst, kome wat komt'
Sinds de viering van het 5e eeuwfeest van de Dorpskerk in 2012 is er veel gebeurd: zowel in de monumentale Dorpskerk zelf, alsook in de protestantse Dorpskerkgemeente die de kerk als thuisbasis heeft. Door tal van restauratieprojecten werd de Dorpskerk gereed gemaakt voor de toekomst. Ook in de kerkelijke gemeente waren er belangrijke ontwikkelingen. Zo vonden na bijna 125 jaar scheiding gereformeerden en hervormden zich in de samengevoegde protestantse Dorpskerkgemeente. Reden genoeg om aandacht te besteden aan het 510-jarig bestaan van het 'oudste huis van Barendrecht'. Het motto van het jubileum is: VIEREN EN VOORUITKIJKEN. In een feestelijke eredienst op 1 mei werd het jubileumjaar gestart. Het thema van de viering 'Van U is de toekomst, kome wat komt' getuigde van visie en vertrouwen in de toekomst. De uitzending van de kerkdienst is nog terug te kijken via de videokanalen van de kerk. (vanwege een geluidsstoring, begint de opname wat later na het begin van de dienst). In de loop van het komende jubileumjaar zullen er nog enkele activiteiten worden georganiseerd er door de stuurgroep Toekomst Dorpskerk. 30.04.22
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken . . . . Zondag Misericordia Domini
Zondag 1 mei is de derde zondag van Pasen. Volgens de liturgische kalender heet deze zondag: 
Misericordia Domini. Dit verwijst naar Psalm 33 vers 5: 'De aarde is vol van de rechtvaardigheid van de Heer'.  De liturgische kleur is tot aan Pinksteren wit, de kleur van zuiverheid en reinheid. Omdat op 2 mei de Dorpskerk 510 jaar bestaat, is er een bijzondere Orde voor een van dienst Woord en gebed. Voorganger is ds. Piet Taselaar. Muzikale medewerking wordt verleend door de fluitiste Marie-Christine Goergen en Johan Sonneveld op het Dorpskerkorgel. Vanwege het bijzondere karakter is er na de viering koffiedrinken met een feestelijke traktatie in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Orde van dienst' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Orde van dienst, lees verder >>[Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl]  22.04.22./30.04.22
  klik voor vergroting

Lied van de Week
Deze week brengt ds. Cees Romkes weer een lied van Huub Oosterhuis onder de aandacht: 
'
Die chaos schiep tot mensenland'Het staat in meerdere bundels, waaronder het 'Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk' en het 'Verzameld Liedboek Oosterhuis'. De melodie is van Antoine Oomen. Lees verder >> 30.04.22
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Torenhaan teruggeplaatst op 'haar Dorpskerk'
Op 26 april waren de restauratoren van de firma Daelmans al om 7 uur bezig bij de Dorpskerk met het terugplaatsen van de gerestaureerde wijzerplaten, wijzers en het eeuwenoude torenkruis met de opnieuw vergulde bol en weerhaan. Het hoogtepunt van de hele operatie was het terugplaatsen van de torenhaan op het torenkruis. Dat gebeurde rond het middaguur in aanwezigheid van tal van belangstellenden. Ook mevrouw Coks Laban was natuurlijk van de partij. Met haar negentig jaar is zij een van de oudste nog actieve leden van de Dorpskerkgemeente. 'Mag ik mee naar boven?' vroeg zij. De restaurator legde haar eerst uit welke veiligheidsmaatregelen vereist waren, waarna ze zei dat ze dolgraag mee naar boven zou willen gaan. En zo beleefde Coks de dag van haar leven, toen zij samen met de restaurator in speciale veiligheidsgordels omhoog werd gehesen in de kraanbak, en zo kon zij het plaatsen van de torenhaan van heel dichtbij meebeleven. Eenmaal weer veilig beneden was ze bijzonder enthousiast: 'Wat was dat prachtig, die vergulde haan op 'MIJN' Dorpskerk! Voor de video, kijk verder >> 29.04.22
  Klik voor vergroting

Topdag voor Snuffelmarkt
De werkgroep Snuffelmarkt heeft op Koningsdag een topdrukte ervaren, zowel bij de marktkramen als ook binnen in de eigenlijke Snuffelmarkt. Dankzij de geweldige inzet van alle betrokken vrijwilligers kon er aan het eind van Koningsdag een resultaat van ruim € 1067  worden gemeld! Zoals eerder vastgesteld zal de opbrengst van de Snuffelmarkt over het jaar 2022 worden bestemd voor de restauratie van de kaarsenkronen en het overige monumentale koperwerk in de Dorpskerk. Als alles volgens plan verloopt hopen de kerkrentmeesters deze restauaratie in de loop van 2022 te laten uitvoeren. De financiering van deze restauratie is  mogelijk dankzij de toegezegde Rijkssubsidie én de opbrengsten van de Suffelmarkt in dit jaar. De kerkentmeesters zijn de leden van de werkgroep Snuffelmarkt dan ook bijzonder dankbaar! 27.04.22

Dorpskerk weer centraal bij viering Koningsdag
Na twee Coronajaren kon de viering van Koningsdag eindelijk weer worden georganiseerd en daarbij stond als van ouds de Dorpskerk centraal bij de activiteiten in de oude Dorpskern van Barendrecht. In én rondom het 'oudste huis van Barendrecht' was het weer gezellig druk. Al vroeg in de morgen waren alle plekken in het gras rondom de kerk bezet voor de Kindervrijmarkt. In een stampvolle Dorpskerk werd de aubade gehouden. De genodigde gedecoreerden van Barendrecht en veel andere burgers beleefden weer een uitbundige aubade. Gebouw 'de Ontmoeting deed zijn naam eer aan. Eerst waren de gedecoreerden van Barendrecht te gast en na 11 uur stroomden de bezoekers van de braderie binnen. Tot sluitingstijd bleef het druk. Er werd genoten van koffie met cake en later waren de tosti's en de poffertjes niet aan te slepen.
 Buiten organiseerde de Barendrechtse Oranjevereniging in de Dorpsstraat en op het plein tussen de watertoren en de Dorpskerk de traditionele braderie, die zeer druk bezocht werd. Ook de werkgroep Snuffelmarkt van de Dorpskerkgemeente deed goede zaken: veel artikelen kregen een tweede (of derde) leven. Kortom het was een prachtige Koningsdag, mede dankzij het weer! De foto's geven een impressie van de activiteiten in en rondom de kerk. 27.04.22
  klik voor vergroting
Klik voor vergroting

Hoogtepunt torenrestauratie
Op dinsdag 26 april rond het middaguur zal letterlijk en figuurlijk een hoogtepunt worden bereikt in een decennium lang restaureren van de Barendrechtse Dorpskerk. Nu de weers- én windomstandigheden bekend zijn voor die dag, is definitief vastgesteld dat dan de gerestaureerde en opnieuw vergulde torenhaan zal worden teruggeplaatst op de spits van de Dorpskerk. Hoewel dit nog niet helemaal het einde van de tienjarige restauratieperiode van de Dorpskerk betekent, is dit in elk geval de afronding van de restauratieprojecten van de kerktoren en van het torenuurwerk. Hoewel er weinig ruchtbaarheid gegeven zal worden aan dit heugelijke moment, nodigen we de bezoekers van de website graag uit om even langs te komen. Dan kunt u getuige zijn van dit bijzondere moment in de 510-jarige geschiedenis van de Dorpskerk. De kerkrentmeesters zijn dankbaar, voor de steun uit vele hoeken in de afgelopen jaren die het mogelijk hebben gemaakt om al deze restauratieprojecten te realiseren. De restauratieprojecten in de toren zijn dus net afgerond, voordat op zondag 1 mei, in een bijzondere eredienst, het jubileumjaar ‘510-jaar Dorpskerk’ zal starten onder het motto: ‘Vieren en vooruitkijken: Van U is de toekomst, kome wat komt!’ 24.05.22
  klik voor vergroting
Een opname tijdens het vergulden van de 
gerstaureerde torenhaan. 

Adieu ds. Bert de Wit
In de eredienst van zondag 24 april heeft ds. Bert de Wit afscheid genomen als predikant van de Protestantse Gemeente Barendrecht en als wijkpredikant van CarnisseHaven. Gitaar spelend met de kinderen zong hij een afscheidslied voor hen. Het werd een waardig afscheid met een vrolijke ondertoon. Indrukwekkend was de liturgische schikking die er voor zijn afscheid 
was gemaakt. Tal van symbolen waren in de schikking verborgen rondom de opengeslagen Bijbel. Zijn rol als leraar en herder, enerzijds negen jaar lang voor CarnisseHaven waar de blauwe en witte bloemen symbool voor stonden. Anderzijds straks als predikant in IJsselstein, de kleuren van de vlag van die plaats en ook de kleuren van de PKN waren verwerkt in het rechter deel van de schikking. De touwen symboliseerden enerzijds de scheepstrossen die nu zijn losgegooid in de CarnisseHaven en Bert afvaart naar zijn nieuwe gemeente. Anderzijds is er ook het drievoudig snoer uit het Bijbelboek Prediker in te zien. Zelfs een herdersstaf ontbrak niet. Ook vanuit de Dorpskerk zeggen wij adieu Bert! Dank voor je waardevolle bijdrage aan het kerkenwerk in heel Barendrecht! 25.04.22
  Klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken . . . . Zondag Quasi modo Geniti / Beloken Pasen
Zondag 24 april is de tweede zondag van Pasen. Die zondag heeft liturgisch twee namen: ‘Beloken Pasen’ en ‘Quasi modo Geniti’. De eerste duidt aan dat daarmee het Paasfeest definitief wordt afgesloten. Het wordt ‘beloken’: de luiken gaan dicht. In de vroege kerk hadden de dopelingen, die in de Paasnacht waren gedoopt de hele week witte feestkleren gedragen. En aan het eind van die week leggen ze die smetteloze kleren weer af. Ze waren als pasgeboren kindjes: ‘quasi modo geniti’. Daar komt de tweede naam vandaan: het is een verwijzing naar de eerste brief van Petrus 2:2. De liturgische kleur is tot aan Pinksteren wit, de kleur van zuiverheid en reinheid. 
Voorganger is ds. Henk-Jan Ketelaar. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.
[Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 22.04.22.
 

Er zit muziek in de Dorpskerk - concert Barendrecht Klassiek
Stichting Barendrecht Klassiek organiseert, in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, op 24 april alweer het vierde concert van het seizoen 2021-2022. Het belooft een mooi optreden te worden door het duo dat in de Dorpskerk het allereerste concert gaf, wat door SBK georganiseerd werd en die we nu voor de derde keer kunnen beluisteren. Connie de Jongh (zang) en Kelvin Grout (piano) zullen nu weer een heel nieuw programma brengen met pianowerken en liederen van o.a. Haydn, Mozart, Purcell, Monteverdi en Britten. Engels-Amerikaanse liederen van o.a. Purcell, Gershwin en Bernstein en pianowerken John Field, John Cage en Philip Glass. 
  klik voor vergroting
Naast hun samenwerking in deze combinatie hebben de musici een grote en ook internationale staat van dienst. Ze geven masterclasses, soleren, componeren en doceren. Het concert begint om 12.00 uur. Het programma heeft geen pauze. Er is vooraf koffie en thee. De toegang is vrij, bijdragen na afloop zijn echter meer dan welkom. De activiteiten van Stichting Barendrecht Klassiek zijn mede mogelijk dankzij bijdragen van sponsoren. Ga voor meer informatie naar >> www.barendrechtklassiek.nl 22.04.22

Lied van de Week
Deze week vestigt ds. Cees Romkes de aandacht op een gezongen Tafelgebed: 'Gij die van meet af aan'
Het is een lied van Henk Jongerius, priester in Huissen. Het staat in diens bundel 'Voor wie gedenken'  Lees verder >> 22.04.22
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Nieuws van het CvK - Actie Kerkbalans 2022
Het voorlopige resultaat van de actie Kerkbalans: Voor 2022 is het totaal bedrag aan concrete toezeggingen  € 523.000. Een aantal mensen heeft nog geen toezegging gedaan. Wij zijn optimistisch en gaan er van uit dat deze leden in de loop van het jaar toch hun financiële bijdrage zullen leveren, waarmee de verwachte opbrengst dan zal toenemen tot € 539.000. Vergeleken met het begrote bedrag  voor 2022 van € 546.000 is dat 1,3% lager. En het is 2,5% lager dan het bedrag dat we in 2021 ontvingen. Goed verklaarbaar, er zijn mensen is vertrokken uit de gemeente en een aantal mensen is ons het afgelopen jaar ook ontvallen. En dan zijn we als College van Kerkrentmeesters toch blij met en dankbaar voor het resultaat van de actie Kerkbalans. Een actie waarvoor veel inspanningen zijn verricht, en daarvoor willen we ook onze dank willen uitspreken. Het College van Kerkrentmeesters. 22.04.22

Paasmaaltijd in de 'Herberg-Dorpskerk'
Sinds de Coronabeperkingen achter de rug zijn, is ook Herberg-Dorpskerk elke woensdagmorgen weer geopend. Een unieke gelegenheid om onder het genot van koffie met een traktatie even bij te praten, een spelletje te doen, even van de Kerktuin te genieten of een momentje de stilte te zoeken van de Dorpskerk. De Herberg is niet alleen voor gemeenteleden, ook andere belangstellenden zijn hartelijk welkom! Een groep vrijwilligers vormen de 'herbergiers' die volgens een rooster dienst doen. Vaak schuift ook een van de Dorpskerkpredikanten even aan. Elke bijeenkomst wordt afgesloten met een 'eenvoudige' broodmaaltijd. Op de woensdag vóór Pasen was er veel meer dan een eenvoudig maal. De dames Wil de Jong en Dita den Ouden hadden een prachtige paasmaaltijd voorbereid, daarbij ondersteund door 'koster-chefkok' Rob Bruin. Het werd een bijzonder 'Herbergfeestje'. 20.04.22
  klik voor vergroting
Paasmaaltijd compleet met matzes.

Nieuwe werkgroep Audiovisuele zaken
Sinds begin 2020 zijn koster-beheerder Rob Bruin en elektrotechnicus Roel Groen bezig geweest om de geluidsinstallaties in de Dorpskerk en 'de Ontmoeting' verder te verbeteren en tevens een videosysteem met professionele tv-camera's en specifieke software aan te leggen in de kerkzaal. Aan het eind van 2021, midden in de Coronapandemie, was dit nagenoeg afgerond. In de loop van 2021 heeft Rob enkele gemeenteleden opgeleid, die het nieuwe AV-systeem zelfstandig kunnen bedienen. Jan van den Oever (bijgestaan door Elly), Roel Groen en Remco Ketting zijn ondertussen ervaren AV-regisseurs geworden, die bij kerkdiensten en andere bijzondere bijeenkomsten regelmatig te vinden zijn achter de knoppen. Om ook deze vrijwilligersactiviteit in te bedden in de vrijwilligersorganisatie van de Dorpskerkgemeente is de nieuwe werkgroep Audiovisuele zaken gevormd. Rob stuurt deze werkgroep aan, die is ondergebracht in de cluster Facilitaire zaken. Er wordt gerapporteerd aan clustercoördinator Simon Hoek. Een nieuwe werkgroep betekent ook een nieuwe webpagina, waarin alles over deze activiteiten is vermeld.
Lees verder >> 20.04.22

Abonnement Klankbord
De administrateur van Klankbord - de heer Aad Boers - meldt het volgende: 
Op grond van de doorlopende machtiging vindt op 25 mei voor het grootste deel van de abonnees weer de jaarlijkse incasso plaats (€ 18,50). De abonnees die ons hiervoor nog niet hebben gemachtigd, is in maart j.l. gevraagd om de overschrijving zelf te verzorgen. Als u dit nog niet hebt gedaan, wilt u dan nu € 18,50 overschrijven op rekening NL40INGB0002252125   t.g.v.  kerkblad Klankbord Protestantse Gemeente Barendrecht. Alvast bedankt voor uw medewerking! Telefoon: 010 5913849   Emailadres: bijdragen@pknbarendrecht.nl 19.04.22

Nieuws van de Snuffelmarkt 
Vrijdagavond 22 april is de Snuffelmarkt geopend van 18.00 tot 20.00 uur. Als speciale actie geldt voor alle zomerkleding, schoenen, tassen en sjaals een halve prijs. Deze aanbieding is ook geldig op zaterdagmorgen 23 april van 10.00 tot 12.00 uur. Ook is het mogelijk om spullen te brengen. Het gaat hierbij om goede, schone, gebruikte of nieuwe artikelen. Voorwaarde is dat deze artikelen geschikt zijn voor hergebruik. Op zaterdagmorgen is er tevens gelegenheid om een kopje koffie te drinken in de Ontmoeting. Ook op Koningsdag is de Snuffelmarkt aanwezig zowel buiten met 2 kramen als binnen in de eigen ruimte. De openingstijd is van 10.00 uur tot 16.00 uur. Er zijn authentieke spullen en schilderijen te koop. De Snuffelmarkt is onderdeel van de Protestantse Dorpskerkgemeente. De opbrengst komt dan ook geheel ten goede aan het onderhoud van de monumentale Dorpskerk. 19.04.22
  klik voor vergroting
Volop keuze
uit een groot assortiment

Uitnodiging AK voor informatiebijeenkomst over de toekomst 
In aanvulling op de eerdere berichtgeving van de Algemene Kerkenraad wordt benadrukt dat, h
oewel de informatiebijeenkomsten worden gehouden in de Bethel- en Dorpskerk is het  een zaak van alle leden van de PGB, daarom worden óók specifiek de leden van Carnisse Haven uitgenodigd om één van beide bijeenkomsten bij te wonen. Er wordt een bijeenkomst ’s middags gehouden in de Bethelkerk om 14:00 uur en ’s avonds in de Dorpskerk om 20:00 uur
. Deze identieke vergaderingen worden op 2 momenten gehouden om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen aanwezig te zijn. Graag tot ziens op 9 mei. Lees verder >> 18.04.22

Nieuws van de AK
Het scribaat van de Algemene Kerkenraad heeft een kort verslag van de AK-vergadering van 7 april j.l. beschikbaar gesteld voor publicatie op de website. Lees verder >> 18.04.22

Dankbare terugblik op de vieringen van Passie en Pasen
Dankzij de inzet van velen kan worden teruggekeken op een serie indrukwekkende en inspirerende vieringen in de Stille Week en van het Feest van Pasen. 'Achter de schermen' werd veel werk verzet, waardoor er met de nodige creativiteit prachtige vieringen en uitzendingen konden worden verzorgd. Denk daarbij aan degenen die de liturgieboekjes ontwierp en degene die ze afdrukte, maar ook aan de dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken en aan hen die de video-uitzendingen verzorgden. 'Voor de schermen' denken we aan de inzet van velen, in het bijzonder danken we onze (gast)predikanten, kerkmusici en (hulp)kosters. Deze opsomming is zeker niet compleet, dus een woord van dank aan iedereen die zich heeft ingezet!
 17.04.22e

Liturgisch bloemschikken 40-dagentijd - Pasen 
Gedurende de 40-dagentijd stonden alle schikkingen in het teken van het thema: ‘Ben je klaar voor het feest (en de toekomst tegemoet)’. Omdat in de Dorpskerkgemeente de lezingen in de 40-dagentijd uit het Johannes Evangelie volgde, waren de schikkingen daarop aangepast. De uitbundige schikking van het Pasen is een explosie van bloemenkleuren tegen de witte achtergrond van deze liturgische feestkleur. De toelichtende tekst luidt: 
Het paradijs hervonden,
de 'tuinman' noemt je bij je naam,
het leven breekt door aarde en steen,
het feest is uitbundig en wij allen op z'n Paasbest met Jezus mee,
Hij is onze toekomst.
 

Ga voor het overzicht van alle schikkingen naar >> de webpagina van deze werkgroep. 17.04.22
  Klik voor vergroting

Pasen: Kondigt het jubelend aan!
De viering van het Feest van Pasen in de Dorpskerk op de Paasmorgen staat in het teken van Christus, als de opgestane Heer die de duisternis heeft overwonnen en ons het Licht heeft doorgegeven. Het zal een inspirerende viering worden, die de afsluiting vormt van drie indrukwekkende vieringen van Passie en Pasen. 
Voorganger is ds. Marianne Moerland. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting' met een traktatie. Uiteraard kan de dienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. [Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 16.04.22

Liturgisch bloemschikken 40-dagentijd - Paaswake
Dit jaar is het thema van de 40-dagentijd: ‘Ben je klaar voor het feest (en de toekomst tegemoet)’ De schikkingen werden aangepast aan de lezingen uit het Evangelie van Johannes, zoals die in de Dorpskerk werden gelezen. De serie schikkingen ontwikkelde zich steeds verder op weg naar het Paasfeest. In de schikking bij de Paaswake stonden er witte bloemen en een achtpuntige ster, die verwezen er naar dat de duisternis is doorbroken en de Morgenster is opgekomen. De nieuwe morgen breekt aan en de toekomst gaat open! De liturgische kleur bij deze viering is wit. Ga voor het overzicht van alle schikkingen en de toelichtingen naar >> de webpagina van deze werkgroep. 16.04.22
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . . de Paaswake
Op de avond van de Stille zaterdag werd in de Dorpskerk een Paaswake gehouden. Dit is in liturgisch opzicht misschien wel de mooiste dienst van het kerkelijk jaar! In een donkere Dorpskerk schuifelden om 22.00 uur de gemeenteleden stil naar binnen. Ieder is immers nog onder de indruk van alles wat er op Goede Vrijdag is herdacht: de kruisiging, het overlijden en de begrafenis van onze Heer, Jezus Christus. Er klonk een stem in de nacht : Hoe ver is de nacht...? De morgen komt, maar nog is het nacht. De nieuwe (brandende) Paaskaars werd binnengedragen. Die symboliseert de terugkomst van het Licht in ons midden. 'Licht aan Liefde aangestoken, zet de nacht in vuur en vlam', werd er gezongen. Vervolgens werd het licht vanaf de Paaskaars doorgegeven naar iedere aanwezige in de kerk, die zo langzaam maar zeker weer in het volle licht kwam te staan met al die paaswakekaarsjes. I
n het tweede deel van de viering, nadat een ieder de eigen doop kon gedenken in het water van de doopvont, werd het brood gebroken en de wijn uitgeschonken. De gezamenlijke viering van het Avondmaal benadrukte dat we als leden van de Protestantse Gemeente Barendrecht de gemeenschap van brood en wijn met elkaar vieren. Het werd een indrukwekkende viering en een prachtige opmaat naar het FEEST VAN PASEN. 16.04.22
 

Lied van de Week
In de Stille week vestigt ds. Cees Romkes de aandacht op een prachtig paaslied van Huub Oosterhuis: 'Het zal in alle vroegte zijn'. De melodie is ook nu van Antoine Oomen
. Het staat in de bundel: 'Zangen van Zoeken en Zien'  Lees verder >> 15.04.22
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Liturgisch bloemschikken 40-dagentijd - Witte donderdag
Dit jaar is het thema van de 40-dagentijd: ‘Ben je klaar voor het feest (en de toekomst tegemoet)’ De schikkingen worden aangepast aan de lezingen uit het Evangelie van Johannes, zoals die in de Dorpskerk worden gelezen. De serie schikkingen ontwikkelt zich steeds verder op weg naar het Paasfeest. De schikking op de Witte donderdag is indrukwekkend vanwege de sobere symboliek. De waterkan met schaal en de witte handdoek staan symbool voor de voetwassing van de Heer. De liturgische kleur bij deze viering is eveneens wit. Ga voor het overzicht van alle schikkingen en de toelichtingen naar >> de webpagina van deze werkgroep. 15.04.22
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . de Stille Week en het Paastriduüm
De Stille Week en het Paastriduüm (de drie dagen van Pasen) vormen de belangrijkste periode op de liturgische kalender van de christelijke kerken. Om meer achtergrondinformatie te geven over de Stille Week en het Paastriduüm, lees verder >>. De werkgroep Liturgisch bloemschikken zal voor de vieringen in de Stille week met Pasen hun prachtige serie schikkingen afronden. 14.04.22
 

De drie dagen van Pasen
De doorlopende viering van de drie dagen van Pasen in de Stille Week vindt dit jaar weer afwisselend plaats in de Dorpskerk en de Bethelkerk. Op de avond van de Witte donderdag gaat voor in de Dorpskerk
 mw. ds. Lyonne Verschoor - Schuijer uit Oud-Beijerland, in een dienst waarin het Heilig Avondmaal zal worden gevierd. De dienst begint om 19.30 uur. De voortgezette viering op de avond van de Goede vrijdag is in de Bethelkerk. Voorganger is dan ds. Cees Romkes. Ook die uitzending begint om 19.30 uur. De Paaswake wordt zoals gebruikelijk gehouden in de Dorpskerk, aanvang 22.00 uur(!). Voorganger is dan ds. W. Barendrecht uit Maassluis. Alle vieringen worden uitgezonden via de bekende Dorpskerk videokanalen (boven vermeld) én ze zullen ook worden doorgezet naar het videokanaal van de Bethelkerk. Antoinette Jansen maakte ook dit jaar weer een indrukwekkende orde van dienst! Voor die Orde van dienst, lees verder >> Voor de afbeelding 'THE WAY OF THE CROSS I' gelden auteursrechten, die door ons zijn afgedragen voor ons exclusieve gebruik.14.04.22
  Klik voor vergroting

'Vieren en vooruitkijken: Van U is de toekomst, kome wat komt!'
Het 510-jarig bestaan van de Dorpskerk zal vanaf de 'verjaardag' van de kerk op 2 mei een jaar lang onder de aandacht worden gebracht, onder het motto: 'Vieren en vooruitkijken'. Bij het 500-jarig bestaan in 2012, werd uitbundig stilgestaan en teruggekeken naar de historie van het 'oudste huis van Barendrecht'. Nu de Dorpskerk - na 10 jaar restaureren - bijna volledig toekomstbestendig is, wordt er bij dit jubileum vooral vooruitgekeken. Daarbij wordt ook ingespeeld op het thema van de landelijke PKN: 'Van U is de toekomst!'. De opmaat voor dit jubileum, dat bescheidener van opzet is dan het 5e eeuwfeest in 2012, zal worden gegeven tijdens de eredienst op zondag 1 mei a.s. Dominee Piet Taselaar, die bijna 15 jaar aan de Dorpskerkgemeente was verbonden, zal dit motto uitwerken in de viering. De prachtige schets is onlangs gemaakt door Thea Verhagen, tijdens de restauratie van de toren. Dit exemplaar is ter beschikking gesteld voor publicatie op de Dorpskerkwebsite.13.04.22
  klik voor vergroting

Bijna toekomstbestendig!

Kennismaking familie De Ronde
Op zaterdag 9 april was een kennismaking georganiseerd voor het gezin van de nieuwe Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde. De door de WK ingestelde Begeleidingscommissie had een boeiend programma samengesteld. Zo werd er een fietstocht georganiseerd waarbij het gezin kennis maakte met Barendrecht. Aansluitend werd er een informeel buffet aangeboden in 'de Noordbeuk' van de Dorpskerk. 's Avonds was er in 'de Ontmoeting' gelegenheid voor gemeenteleden om kennis te maken met ds. De Ronde en zijn vrouw Neely Anne. Het uitgebreide fotoverslag geeft een goed beeld va de succesvolle kennismaking. Lees verder >> 12.04.22 
  klik voor vergroting
Verwelkoming door de
kerkenraadsvoorzitter

Succesvolle Stekkendag 
Het was zaterdagmorgen 9 april druk en gezellig op het veld achter de Oude Pastorie waar de gastvrouwen van de kerktuin een ruim assortiment stekjes van kamer- en tuinplanten hadden uitgestald op het gras en in een marktkraam. Naast stekjes waren ook een grote collectie vazen, potten en tuingereedschappen te koop. De stekkendag was tevens de opening van het tuinseizoen. Tot het begin van de herfst is de kerktuin elke zaterdagmorgen van 10 tot 12 uur geopend en gratis toegankelijk. Er zijn dan gastvrouwen aanwezig om bezoekers desgewenst rond te leiden of van informatie te voorzien.
Lees verder >> 10.04.22
  Klik voor begroting
Volop stekjes te koop

Liturgisch bloemschikken 6e zondag 40-dagentijd
Dit jaar is het thema van de 40-dagentijd: ‘Ben je klaar voor het feest (en de toekomst tegemoet)’ De schikkingen worden aangepast aan de lezingen uit het Evangelie van Johannes, zoals die in de Dorpskerk worden gelezen. De serie schikkingen ontwikkelt zich steeds verder op weg naar het Paasfeest. In de schikking op de 6e zondag van de 40-dagentijd (Palmzondag) is het dode riet van de afgelopen weken bijna geheel verdrongen door groene palmtakken en kleurige bloemen. Maar op de achtergrond is het kruis al zichtbaar. Achter de rode liturgische kleur is het paars van de 40dagentijd nog net zichtbaar. Ga voor het overzicht van alle schikkingen en de toelichtingen naar >> de webpagina van deze werkgroep. 10.04.22
  Klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag Palmarum, met een dubbel gezicht
Op de liturgische kalender is zondag Palmarum de zondag vóór Pasen. Het is een zondag met twee brandpunten: enerzijds is het Palmzondag, waarbij de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem centraal staat; anderzijds is het ook Passiezondag, het begin van de Stille week, waarin we het lijden en sterven van Jezus gedenken. Dit dubbele karakter werd in de eredienst in de Dorpskerk ook symbolisch tot uitdrukking gebracht in twee liturgische kleuren. Rood voor het eerste deel van de dienst, als het verhaal over de intocht wordt gelezen; Paars voor het tweede deel van de dienst als het verhaal van Jezus lijden centraal staat. 
Voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Cees Romkes. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.
[Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 08.04.22.
 

Lied van de Week 
Deze week brengt ds. Cees Romkes weer eens een lied van dichter-dominee André Troost onder de aandacht: '
Die eeuwig trouw is schonk mij tong en taal'. Het staat in diens bundels: 'Hemelhoog' en 'Voorzichtig Licht'  Lees verder >> 08.04.22
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Snuffelmarkt gaat jubileum vieren
De Snuffelmarkt bestond eind 2021 dertig jaar, maar vanwege de Coronamaatregelen kon dat jubileum niet worden gevierd. Er wordt een plannetje ontwikkeld om in de komende maand aandacht te gaan besteden aan deze zo succesvolle werkgroep van de Dorpskerkgemeente. Al met al zijn er ruim 25 vrijwilligers meerdere dagen per week betrokken bij de activiteiten van de Snuffelmarkt. Elke zaterdag worden er tweedehands spullen aangeleverd, die in de week erop worden geselecteerd en geprijsd waarna de zaterdag daarop te koop worden gezet in de Snuffelmarkt. In de loop van die 30 jaar is er voor het onderhoud van de Dorpskerk het indrukwekkende bedrag van € 360.216,16 bijeengebracht!  De opbrengst van het eerste kwartaal van 2022 is daar nog niet bijgeteld. Het zal duidelijk zijn dat de kerkrentmeesters buitengewoon dankbaar zijn voor deze geweldige inzet! 06.04.22

Kerktuin in beeld - 15
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. Deze maand besteedt zij aandacht aan de Wilde Marjolein (Bijbelse Hysop). Kom eens kijken in de tuin, elke woensdag- en zaterdagmorgen open tussen 10 en 12 uur. Lees verder >> 05.04.22
  klik voor vergroting

'The Passion' krijgt (eindelijk) een vervolg
Voor velen was het verhaal van de zo succesvolle uitzending van The Passion niet af, omdat het verhaal eindigde met de kruisiging van Jezus Christus. Daarmee bleef het zo waardevolle verhaal van de opstanding en de hemelvaart van de Messias onbesproken. Dat gaat nu (eindelijk) worden aangepast! De organisatoren van The Passion gaan een vervolguitzending presenteren onder de titel The Passion Hemelvaart. 
De hoofdrollen van het vervolg op The Passion zijn voor de figuren van Jezus, Petrus, Maria Magdalena en de verteller. Net als in de paaseditie zijn de vertolkers Kim-Lian van der Meij (Maria Magdalena), Noortje Herlaar (Maria), Soy Kroon (Jezus), Thomas Cammaert (Petrus) en Ruud de Wild (de verteller). The Passion wordt live uitgezonden op Witte Donderdag 14 april om 20.30 uur op NPO1 The Passion Hemelvaart is te zien op Hemelvaartsdag donderdag 26 mei om 20.30 uur, eveneens op NPO1.
Lees verder >> 05.04.22
  Klik voor vergroting
The Passion : dit jaar vanuit Doetinchem.
foto: De Gelderlander

Jubileum Dorpskerk
Op 2 mei aanstaande is het 510 jaar geleden dat 
de toenmalige Dorpskerk werd ingewijd door (waarschijnlijk) wijbisschop Jacobus de Ridder  Op 7 april 1510 kreeg Ambachtsvrouwe van West Barendrecht en Carnisse Elisabeth van Loon van Moerkercken toestemming voor de bouw van een parochiekerk in Barendrecht en tevens het recht om een priester te benoemen. Dit zogenaamde patronaatsrecht behoorde tot die tijd toe aan de abt van de Sint Paulus Abdij, die daarin de bisschop van Utrecht vertegenwoordigde. De toenmalige polderbestuurders financierden de bouw van het toen nog zeer bescheiden godshuis. In het voorjaar van 1512 was het kerkje voltooid. In een feestelijke eredienst op zondag 1 mei as. zal aandacht worden besteed aan dit jubileum, dat in de loop van de komende maanden op bescheiden wijze zal worden gevierd. Dominee Piet Taselaar zal voorgaan in de jubileumdienst. Binnenkort volgt meer informatie daarover. 04.04.22
  Klik voor vergroting
Jacobus der Ridder
Rijksmuseum Twente

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 3 april is het de vijfde zondag in de veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Judica, De Latijnse naam Judica betekent: 'Verschaf mij recht'. Dit verwijst naar het eerste vers van de Psalm van de zondag (Psalm 43). Het is de tweede zondag vóór Pasen. Deze zondag wordt ook wel Passiezondag genoemd omdat vanaf nu het lijden van Jezus Christus centraal komt te staan. De liturgische kleur van deze zondag is paars, de kleur van inkeer en omkeer. Voorganger is oud-Dorpskerkpredikant ds. Jan Willem Stam. 
Er is na de viering ook weer koffiedrinken in de Ontmoeting. Uiteraard kan de dienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. Zoals destijds gebruikelijk heeft ds. Stam zijn preek ook nu weer beschikbaar gesteld voor publicatie op onze website. Lees verder >>
[Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 03.04.22.
 

Liturgisch bloemschikken 5e zondag 40-dagentijd
Dit jaar is het thema van de 40-dagentijd: ‘Ben je klaar voor het feest (en de toekomst tegemoet)’ De schikkingen worden aangepast aan de lezingen uit het Evangelie van Johannes, zoals die in de Dorpskerk worden gelezen. De serie schikkingen ontwikkelt zich steeds verder op weg naar het Paasfeest. In de boodschap op de 5e zondag van de 40-dagentijd staat 'het gevecht met jezelf' centraal. Wil je de goede keuzes maken met het oog op de toekomst? Dit wordt in de schikking symbolisch prachtig verbeeld door een paar bokshandschoenen. Ga voor het overzicht van alle schikkingen en de toelichtingen naar >> de webpagina van deze werkgroep. 02.04.22
  klik voor vergroting

Lied van de Week 
Ds. Cees Romkes vestigt de aandacht deze week op een lied uit Bach's Mattheuspassion: 'Ach mens, wat zijn je tranen waar'. De tekst is hertaald door Sytze de Vries en verschenen in diens bundel 'Op Vleugels'.
 Lees verder >> 02.04.22
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Nog een Kerstwens in vervulling gegaan
Eind maart is er nóg een wens uit de KerstwensZegenBoom in vervulling gegaan. De oudste twee 'vaste Dorpskerkgangers' hadden tijdens een Herberg-bijeenkomst de wens geuit om samen nog een keer een bezoek te kunnen maken aan het nieuw Depotgebouw van museum Boijmans-Van Beuningen. Een anonieme Vriend van de Dorpskerk heeft die wens voor het echtpaar Coks en Piet Laban nu in vervulling doen gaan. Het energieke echtpaar
 heeft genoten van het unieke spiegelgebouw, waar meer dan 151.000 verzamelde kunstwerken zijn opgeslagen. Dit is het enige museumdepot ter wereld, dat geopend is voor publiek. Ook het bezoek aan het dakkterras was een hoogtepunt: Rondom een prachtig uitzicht over de bruisende stad Rotterdam, waar Coks en Piet elk al bijna honderd jaar aan verknocht zijn geraakt! 02.04.22 
  Klik voor vergroting
Een onvergetelijke middag!

'Product van de maand' - april
De Diaconie van de PG Barendrecht ondersteunt de Barendrechtse Voedselbank met de actie 'Product van de maand'. Voor de maand april is dit Kruiden, Olie en Azijn. Bij de ingang van de Dorpskerk bij gebouw 'de Ontmoeting' staat een verzamelkrat. Elke woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur en op elke zondagmorgen voor kerktijd kunt u het 'product van de maand' inleveren. Namens de Barendrechtse Voedselbank en haar cliënten: hartelijk dank! Doet u al mee? 01.04.22
  Klik voor vergroting

  Ds. Ketelaar heeft beroep naar Etten Leur aangenomen
De website van de Protestantse Gemeente Etten Leur meldt dat ds. Henk-Jan Ketelaar t
ijdens de kennismakingsavond aldaar op 30 maart jl. officieel heeft meegedeeld, dat hij het beroep naar Etten Leur heeft aangenomen. De Facebookpagina van de PG Etten Leur 'De Baai' plaatst er een foto bij. Ook de wijkkerkenraad van de wijkgemeente Bethelkerk heeft dit bevestigd. Wij wensen ds. Ketelaar veel zegenrijk werk toe in Etten Leur! Met het vertrek van ds. Ketelaar zullen er straks nieuwe wijkpredikanten zijn in de PG Barendrecht. Zou er zomaar 'een nieuwe wind' kunnen gaan waaien in protestants Barendrecht. . . ? 01.04.22 
  Klik voor vergroting
Foto: PG Etten Leur

Uitnodiging AK voor informatiebijeenkomst over de toekomst 
Het is een belangrijke taak van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barendrecht om te overleggen over een (financieel) gezonde toekomst van de kerk alhier. Het gaat dan om de inzet van mensen (predikanten, bijstanden pastoraat, kosters, kerkmusici) en gebouwen. De afgelopen twee jaren is in de AK gesproken over de situatie van de plaatselijke kerk op middellange termijn en een presentatie ontwikkeld van mogelijke toekomstperspectieven op basis van de gegevens, zoals die momenteel beschikbaar zijn. De AK acht het van belang om te delen, welk beelden en verwachtingen er binnen de gemeente leven over de Protestantse Gemeente Barendrecht van morgen en overmorgen. De Algemene Kerkenraad nodigt daarom alle gemeenteleden van harte uit voor een informatieve bijeenkomst op 9 mei aanstaande. Deze bijeenkomst wordt ’s middags gehouden in de Bethelkerk om 14:00 uur en ’s avonds in de Dorpskerk om 20:00 uur. We houden deze identieke vergaderingen op 2 momenten om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen aanwezig te zijn. Lees verder >> 31.03.22

Gedenkhoek Kerktuin weer op orde
Het door een voorjaarsstorm beschadigde schilderij 'de Levensweg' dat de Gedenkhoek in de Kerktuin opsierde, is vervangen door een nieuw en stormbestendige exemplaar. Daarmee is de unieke Gedenkhoek van de Protestantse Dorpskerkgemeente weer helemaal op orde. Dit kon worden gerealiseerd dankzij de inzet van velen.
Lees verder >> 31.03.22
  klik voor vergroting

'Klassiek Uitgelegd' over Bach en zonen (2)
De serie 'Klassiek Uitgelegd' in de Dorpskerk krijgt een vervolg op zondag 10 april met de tweede aflevering over de muziek van Bach en zijn zonen. Marie-Christine Goergen (fluit) en Thea Verhagen (orgel) spelen muziek van Johann Sebastian Bach en zijn zoon Carl Philipp Emanuel Bach. Naast 2 sonaten kunt u ook luisteren naar het prachtige ‘Agnus Dei’ uit Bachs Mis in b (Hohe Messe), als opmaat voor de Stille Week. Om 14.00 uur kunt u via de link https://vimeo.com/690466012 de uitzending volgen. Ook na 10 april kunt u de uitzending nog beluisteren/bekijken. 'Klassiek Uitgelegd' is mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk en de samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. 28.03.22

Restauratie kerktoren
Sinds 2 maart jl. wordt er hard gewerkt aan de restauratie van de toren van de Dorpskerk. Eerst werden de weerhaan en de bol verwijderd, alsmede de drie wijzerplaten compleet met de wijzers en de wijzeraandrijfassen. Daarna werd de toren in de steigers gezet en kon de restauratie van het metselwerk beginnen. Ook de schilder kon starten met de behandeling van het houtwerk aan de torenombouw. Toen de toren echter van dichtbij kon worden beoordeeld, kwamen er enkele flinke tegenvallers aan het licht. Dat is op zich bij restauratiewerkzaamheden aan monumenten niet zo vreemd. Het loodwerk aan de torenaansluitingen blijkt op meerdere plaatsen te zijn ingescheurd. Ook bleken drie van de vier hoeken van de torengootbetimmering in zeer slechte staat te zijn. En ook de drie afdakjes van de wijzerplaten behoeven restauratie. De eikenhouten galmborden aan de zuidzijde bleken aangetast te zijn door een zwam. In overleg tussen Kerkrentmeesters, Bureau Lakerveld en de betrokken aannemers is besloten om die werkzaamheden toch direct uit te laten voeren, nu de toren in de steigers staat. Hoewel de genoemde meerwerkposten niet onder de 60%-rijkssubsidie vallen, kunnen de tegenvallers grotendeels worden gefinancierd uit eigen Dorpskerkmiddelen. Natuurlijk is elke aanvullende schenking van harte welkom! Binnenkort zullen de voortgangsverslagen van verschillende restauratieactiviteiten compleet met foto's op de website worden geplaatst. 27.03.22
   

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 27 maart is het de vierde zondag in de veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Laetare, De Latijnse naam Laetare komt uit Jesaja 66: ‘Verheug u, Jeruzalem’. Met de liturgische kleur op deze vierde zondag in de veertigdagentijd is iets bijzonders aan de hand. Het is alsof het vreugdevolle witte licht van Pasen al enigszins doorschijnt. Dit jaar zal het witte antependium van het Paasfeest worden afgedekt met een paarse voile, alsof het licht van Pasen al door het paars oplicht. De viering wordt een dienst van Schrift en tafel. Voorganger is ds. Marius van der Sar. 
Er is na de viering ook weer koffiedrinken in de Ontmoeting. Uiteraard kan de dienst ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.
[DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]  26.03.22
   

Liturgisch bloemschikken 4e zondag 40-dagentijd
Dit jaar is het thema van de 40-dagentijd: ‘Ben je klaar voor het feest (en de toekomst tegemoet)’ De schikkingen worden aangepast aan de lezingen uit het Evangelie van Johannes, zoals die in de Dorpskerk worden gelezen. De schikking ontwikkelt zich steeds verder op weg naar het Paasfeest. De boodschap van de schikking op de 4e zondag van de 40-dagentijd wordt symbolisch prachtig verbeeld door een oude wijnstok, die dankzij voortdurend snoeien veel en goede vruchten heeft voortgebracht. druiven het beeld completeren van goede vruchten. Ze symboliseren een leven dat, zo nodig gesnoeid, kan groeien in toewijding en eenvoud. Met het oog op de toekomst. Ga voor het overzicht van alle schikkingen naar >> de webpagina van deze werkgroep. 26.03.22
  klik voor vergroting

Vooraankondiging: de komst van ds. De Ronde
De kerkrentmeesters zijn erin geslaagd om een succesvol bod uit te brengen op een woning aan de Tjalk, zodat daar de nieuwe pastorie van de Dorpskerk zal komen. 
Ook is voor de organisatie van de ontvangst van het gezin de Ronde een  Commissie van Intrede ingesteld. Deze commissie wordt gevormd door twee leden van de beroepingscommissie en twee leden van onze wijkkerkenraad. Het voornemen bestaat om de verbintenisdienst, waarmee ds. de Ronde zijn werkzaamheden voor onze gemeente zal beginnen, te laten plaatsvinden zondag 12 juni as., de zondag na Pinsteren. Op die zondag vervalt de ochtenddienst in de Dorpskerk. De verbintenisdienst vangt aan om 15:00 uur. Door het houden van een middagdienst kunnen veel van onze gasten die ’s ochtends een verplichting hebben, bij deze belangrijke dienst aanwezig zijn. Later volgt meer nieuws. 26.03.22

Lied van de Week 
Ds. Cees Romkes vestigt de aandacht deze week op een lied van de bekende priester-dichter Tom Naastepad. uit de bundel Lied op onze lippen: 
God liet ons het manna eten  Lees verder >> 26.03.22
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Stekkendag 9 april
Ook dit jaar zal de traditionele opening van het Kerktuinseizoen weer worden gevierd met de Stekkendag. Iedereen is hartelijk welkom op zaterdagmorgen 9 april van 10 tot 12 uur. De toegang is zoals altijd gratis en er zijn gastvrouwen om bezoekers desgewenst rond te leiden en/of van informatie te voorzien over de bomen, struiken en planten waarover in de Bijbel wordt geschreven. De werkgroep Kerktuin nodigt iedereen uit om in de komende weken kamer- en tuinplanten te stekken. Die stekjes worden voor vriendelijke prijsjes te koop aangeboden. De opbrengst is bestemd voor de verdere verfraaiing van de tuin. De stekjes kunnen vrijdagavond 8 april van 7 tot 8 uur worden bezorgd bij de kerktuin. Lees verder >> Foto's: Gerdien Pool. 26.03.22
  klik voor vergroting

Nieuws uit de Kerktuin
Al enkele jaren verzamelt de werkgroep Kerktuin uitgebloeide bolletjes, die een eerste leven hebben gehad bij gemeenteleden thuis. De foto laat zien hoe de tuin voor gebouw 'de Ontmoeting' aan al die blauwe druifjes, narcissen en sneeuwklokjes nieuw leven heeft gegeven. Alie den Engelsman en Gerdien Pool hebben er mooie foto's van gemaakt. Er is rondom de Dorpskerk ruimte genoeg voor nog veel meer uitgebloeide bolletjes. De werkgroep zoekt naar tuinliefhebbers die meewillen werken in het onderhoud van de tuin. Iets voor u? De oproep geldt voor iedereen met groene vingers! 24.03.22
  Klik voor vergroting

Dorpskerkmotorrijders op pad
De Dorpskerkgemeente kent een groep enthousiaste motorrijders, die onder de noemer 'Dorpskerkmotorrijders' regelmatig op pad gaan. Zaterdag 19 maart was het weer zover. Vanwege de beperkende Coronamaatregelen waren ze lang niet bij elkaar geweest. En zelf nu was de club lang niet compleet vanwege Coronabesmettingen. Maar Cees Romkes en Alie en Rinus den Engelsman hebben met hun drie tuf-tuf's een mooie tocht gemaakt door de Alblasserwaard. 
  klik voor vergroting

Oude foto's geven geheimpje prijs (2)
Uit dezelfde bron (Pia Mooijaart) is nog een derde foto van dezelfde huwelijksinzegening boven water gekomen. Die foto geeft precies aan hoe de indelingen van de banken voor de Boerenbank en van de vaste banken voor de kansel zijn geweest tot aan 1960.  Ook de details van de elektrische verlichting in de eeuwenoude kaarsenkronen is goed te zien. Dat er ook binnen de ombouw van dooptuin aan weerszijde een bank voor de ambtsdragers is geweest, laat de foto mooi zien. Hartelijk dank voor het ter beschikking stellen van de foto's24.03.22
  klik voor vergroting

Oude foto's geven geheimpje prijs
Soms geeft de bijna 510-jaar oude Dorpskerk nog een geheimpje prijs. Zo bleek uit een oude foto's, die door Pia Mooijaart beschikbaar werden gesteld, dat de Boerenbank vòòr de grote restauratie van 1960-1962 groter is geweest. De foto's zijn van de (waarschijnlijk) laatste huwelijksinzegening (op 19 mei 1959) voordat de Dorpskerk wegens bouwvalligheid moest worden gesloten. De predikant zou ds. D.J. de Reus moeten zijn. De foto's geven een aantal mooie details, waarvan de meeste al bekend waren: zo hing de kansel één travee meer naar het oosten; de kaarsenkronen waren voorzien van glazenarmaturen met lampen; er stonden kerkenraadsbanken weerszijde van de dooptuin en het Tiengebodenbord hing voor het toen dichtgemetselde raam in de koorsluiting. Ook was bekend dat de deur aan de oostgevel van de aanbouw vlak bij het schip was gelegen en niet in de noordoost hoek, zoals nu.
Wat niet bekend was (althans bij de huidige generatie kerkrentmeesters), is het feit dat er vóór de huidige Boerenbank aan de noordoostzijde nog twee vaste banken stonden. 
We zijn nog op zoek naar meer oude Dorpskerkfoto's uit de veertiger- en vijftiger jaren van de vorige eeuw. Wie kan ons helpen?  Na het maken van een digitale kopie krijgt de originele foto terug! 21.03.22
  klik voor vergroting
Klik voor vergroting

Dorpskerk neemt afscheid van ds. De Wit
Zondag 20 maart was ds. Bert de Wit, predikant van Carnisse Haven, voor het laatst als Barendrechts predikant in de Dorpskerk. Hij begint 1 mei as. in zijn nieuwe gemeente in IJsselstein. Dat was voor de wijkkerkenraad aanleiding om hem aan het einde van de viering te bedanken voor alles wat hij voor de leden van de Protestantse Gemeente Barendrecht en ook voor die van de Dorpskerkgemeente heeft gedaan. Ds. De Wit was niet alleen enkele malen per jaar een graag geziene voorganger in de Dorpskerk; hij heeft samen met zijn collega's ook veel inspirerende Leerhuis-bijeenkomsten in 'de Ontmoeting' verzorgd. Ouderling van dienst Simon Hoek sprak hem enkele waarderende woorden toe en overhandigde hem een prachtig boeket bloemen. Zoals gebruikelijk leverde ds. De Wit zijn  preek ook weer aan voor de website. Lees verder >> 20.03.22

'Goede Buur' op bezoek in Dorpskerk
In het kader van het project 'Goede Buur', dat in Barendrecht onder andere is opgezet door het Platform Statushouders en de stichting Present, hebben een dertigtal statushouders en hun Barendrechtse Buddy's een bezoek gebracht aan de Dorpskerk. Koster Rob Bruin verzorgde de inwendige mens en kerkrentmeester Simon Hoek vertelede over de geschiedenis van het prachtige rijksmonument. Zijn woorden werden vertaald in het Arabisch en het Turks door twee begeleiders. De meeste aandacht trok evenwel Jan van der Meer die het Dorpskerkorgel bespeelde. Uiteindelijk wilden alle gasten graag even een blik werpen op en in het mooie instrument. Het was al met al een bijzonder geslaagde bijeenkomst.
Buddy Frans Schop maakte de foto.  20.03.22
  klik voor vergroting
Veel belangstelling voor het orgel.

Over liturgie gesproken . . . . Zondag hoe?
Zondag 20 maart is de derde zondag van de veertigdagentijd, die draagt de naam: zondag 'Oculi Mei' (spreek uit: Okoelie Mee-ie). Dit verwijst net als bij de vorige zondag naar Psalm 25: 'Oculi mei semper ad Dominum'. Dat is Latijn voor: 'Mijn ogen zijn altijd op de Heer gericht'.  De voorganger is ds. Bert de Wit, die voor het laatst als Barendrechts predikant in de Dorpskerk is. Er is na de viering ook weer koffiedinken in de Ontmoeting. Uiteraard kan de dienst ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.
[DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]  19.03.22
   

Liturgisch bloemschikken 3e zondag 40-dagentijd
Dit jaar is het thema van de 40-dagentijd: ‘Ben je klaar voor het feest (en de toekomst tegemoet)’ De schikkingen worden aangepast aan de lezingen uit het Evangelie van Johannes, zoals die in de Dorpskerk worden gelezen. De schikking op de 3e zondag van de 40-dagentijd geeft al een paar tekenen van nieuw leven. De tak met de onrijpe vijgen (uit de kerktuin) symboliseert dat. De bijbehorende tekst luidt: 'Hier en daar zien we tekenen van geloof, een tak in bloei, naast het dode riet. Zou de tak tot bloei komen Durven we die bloei ook aan? Durven wij ook te bloeien als dienstknecht achter Jezus aan? Wat zal de toekomst brengen?' Voor het complete overzicht van de schikkingen ga naar >> de webpagina van deze werkgroep. 19.03.22
  Klik   voor vergroting

Een KerstWens in vervulling gegaan
Dezer dagen is er nog een kerstwens uit de KerstwensZegenBoom, die in de Dorpskerk stond, in vervulling gegaan. 
De cliënten van dagbesteding Lavendel van De Overburen hadden een wens ingestuurd: samen broodjes hamburger eten als afsluiting van hun project over Amerika. Dankzij de KerstWensZegenBoom en de Diaconie van de Protestantse Gemeente Barendrecht ging hun wens op donderdag10 maart in vervulling. Rob Bruin van de Dorpskerk nam zijn barbecue mee naar Lavendel en zorgde voor heerlijke, echt Amerikaanse hamburgers. Hij bakte er ook nog verse frietjes bij. Petra Teunissen van Stichting Present hielp bij het serveren van de lunch. Dankzij het stralende weer konden de cliënten gezellig buiten eten in het zonnetje. 'We zijn er, voor elkaar', was het toepasselijke thema van Present op de schorten van Petra en Rob! 15.03.22
  Klik voor vergroting

Liturgisch bloemschikken 2e zondag 40-dagentijd
Dit jaar is het thema van de 40-dagentijd: ‘Ben je klaar voor het feest (en de toekomst tegemoet)’ De schikkingen worden aangepast aan de lezingen uit het Evangelie van Johannes, zoals die in de Dorpskerk worden gelezen. De schikking op de 2e zondag van de 40-dagentijd heeft twee 'gezichten' Enerzijds het afstervende graan, gesymboliseerd door het dode riet en anderzijds het nieuwe leven, gesymboliseerd door een iel groen kruis. De bijbehorende tekst luidt: Een stervende graankorrel draagt vrucht. Het dode riet is er nog, maar…er komt wat groens tussen het dode riet Zou het dan toch? Het is een groen kruis, maar … is dat Het leven? Is dat het beloofde feest? Wat zal de toekomst brengen? Voor het complete overzicht van de schikkingen ga naar >> de webpagina van deze werkgroep. 14.03.22
  Klik voor vergroting

Vrijwilligers bedankt!
Dat de Dorpskerkgemeente haar vrijwiligers zeer waardeert én in ere houdt, is op zondag 13 maart weer eens gebleken. Acht gemeenteleden die zich vele jaren - vaak achter de schermen - hebben ingezet voor de instandhouding van de erediensten in de Dorpskerk werden tijdens de eredienst in het zonnetje gezet. Kerkenraadsvoorzitter Aad van der Wel bedankte eerst drie gemeenteleden die de Kindernevendienst jarenlang hebben gerund, vervolgens drie gemeenteleden die vele jaren actief waren in de werkgroep eredienst en tenslotte de twee dames die jarenlang de bloemengroet resprectievelijk de autodienst hebben verzorgd. Gelukkig zijn alle open gevallen functies weer ingevuld door andere enthousiaste gemeenteleden. De waarderende woorden van dank werden vergezeld door een prachtig boeket. Daarnaast sprak Aad de grote waardering uit van de kerkenraad voor al de ruim 200 vrijwilligers die het kerkenwerk van de Dorpskerkgemeente dragen en hij riep de aanwezigen die nog niet actief zijn, op om zich aan te sluiten bij een van de vele werkgroepen die onze wijkgemeente telt. 13.03.22

Kerktuin in beeld - 14
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. Deze maand besteedt zij aandacht aan de Laurier - Prunus Lusitanica. Kom eens kijken in de tuin, elke woensdag- en zaterdagmorgen open tussen 10 en 12 uur. Lees verder >> 11.03.22
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 13 maart is het de tweede zondag van de Veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Reminiscere (‘Gedenk’). De naam van deze zondag is genoemd naar de Latijnse aanhef van Psalm 25 (Gedenk, HEER, aan uw ontferming).
De liturgische kleur van de Veertigdagentijd is paars, de kleur van inkeer, bezinning en verootmoediging. In de 'paarse tijd' klinkt er geen gloria in de liturgie. De voorganger in deze dienst van Schrift en tafel is ds. Cees Romkes. Er is na de viering ook weer koffiedinken in de Ontmoeting. Uiteraard kan de dienst ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.
[DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]  10.03.22
 

Lied van de Week 
Deze week richt ds. Cees Romkes de aandacht op een lied dat speciaal is geschreven naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. De bekende schrijfsteer/dichteres Ria Borkent schreef het op de melodie van Psalm 119 / Lied 221 uit het nieuwe Liedboek. Zie ook haar eigen website >> https://riaborkent.nl  
Lees verder >> 09.03.22
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Schilderij in Gedenkhoek van kerktuin vernieuwd 
Storm ‘Corrie’ die eind februari in het hele land voor vele miljoenen euro’s schade heeft aangericht, heeft in de Gedenkhoek van de kerktuin het schilderij ‘de Levensweg’ van de muur gerukt en onherstelbaar beschadigd. De werkgroep Kerktuin heeft na grondig overleg besloten een nieuwe afbeelding van het kunstwerk te bestellen, deze keer afgedrukt op een plaat van weerbestendig kunststof en stormvast bevestigd.  De kosten bedragen 650 euro. Een anonieme sponsor heeft een gift van 250 euro overgemaakt, zodat de werkgroep uit eigen middelen 400 euro op tafel moet leggen. Met onder meer de verkoop van kaarten met de afbeelding van ‘de Levensweg’ wil de werkgroep het financiële gat zien te vullen. De steun van gemeenteleden is daarvoor heel belangrijk. Zondag 20 maart zijn de kaarten na de eredienst tijdens het koffie drinken te koop in de Ontmoeting. De prijs is minimaal 2 euro per stuk. Een hoger bedrag is van harte welkom. De werkgroep Kerktuin bedankt bij voorbaat iedereen voor zijn of haar financiële hulp om de inrichting van de Gedenkhoek te herstellen. 09.03.22
  klik voor vergroting

Nieuws van de Snuffelmarkt
De Snuffelmarkt wil de draad weer oppakken zoals voor de lockdown en één keer per maand een avondverkoop houden. Dit was altijd op elke 3e woensdagavond van de maand, maar om praktische redenen zal dit voortaan op elke 4e vrijdagavond van de maand plaatsvinden. De eerstvolgende vrijdagavondverkoop zal zijn op 25 maart van 18.00 uur tot 20.00 uur. Als speciale actie zal dan al het glaswerk en serviesgoed verkocht worden voor de helft van de prijs. Ook is het mogelijk om spullen te brengen. Het gaat hierbij om goede, schone,  gebruikte of nieuwe artikelen. Voorwaarde is dat deze artikelen geschikt zijn voor hergebruik. En natuurlijk is de Snuffelmarkt elke zaterdagmorgen geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur. Dan is er ook gelegenheid om tegen een kleine betaling koffie te drinken in de Ontmoeting. De Snuffelmarkt is onderdeel van de Protestantse Dorpskerkgemeente; de opbrengst komt dan ook geheel ten goede aan het onderhoud van dit mooie internationaal beschermde Rijksmonument. 08.03.22

Er komt weer een KINDERKERK
Op zondagmiddag 3 april wordt er ni de Dorpskerk weer een leuke Kinderkerk georganiseerd voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Dit keer is het theama: 'Vieze voeten?!'. 
Heb jij weleens vieze voeten? Vast wel! Wist jij dat er in de Bijbel ook een verhaal staat over vieze voeten?! Kom ook luisteren naar dit verhaal over voeten wassen in de Kinderkerk. Je mag zelf ook meedoen. Neem ook je vriendje of vriendinnetje mee! De Kinderkerk begint om 15.30 uur. Na afloop is er weer wat lekkers te eten en te drinken. Lees verder >> 07.03.22
 

Liturgisch bloemschikken 1e zondag 40-dagentijd 
Dit jaar is het thema: ‘Ben je klaar voor het feest (en de toekomst tegemoet)’ De schikkingen worden aangepast aan de lezingen uit het Johannes Evangelie, die in de Dorpskerkgemeente worden gelezen. In de schikking op de 1e zondag van de 40-dagentijd valt het droge riet op dat naar boven reiken, naar de hemel. Ook is er een prachtige pot te zien, die verwijst naar de kostbare olie waarmee Maria de voeten van Jezus zalft. De begeleidende tekst luidt: De ene groep mensen bereidt een feest voor, een andere groep mensen bereidt de dood voor. Gaat dit samen? Geurige zalf en dood riet, toewijding en dood, geur en stank. Jezus rekent met zijn dood en leeft naar zijn toekomst. De sleutel van het feest is zijn dood. (de primula is de 'sleutelbloem') Zal Hij er zijn op het komende feest? Wat zal de toekomst brengen? 07.03.22
  Klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 6 maart is volgens de liturgische kalender de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Invocabit. Dat is het eerste woord van de Latijnse vertaling van Psalm 91:15 waar staat: ‘Roep je mij aan, ik geef je antwoord, in de nood zal ik bij je zijn…’ Zo wordt de toon voor de Veertigdagentijd gezet: het is een tijd om tot God te roepen in het vertrouwen dat Hij naar zijn belofte zal antwoorden. De liturgische kleur van de Veertigdagentijd is paars, de kleur van inkeer en bezinning. In de 'paarse tijd' klinkt er geen gloria in de liturgie. Er is na de viering ook weer koffiedinken in de Ontmoeting. Uiteraard kan de dienst ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. 
[DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]  04.03.22

Spoedinzameling Immanuelkerk voor Oekraïnse vluchtelingen groot succes
De Immanuelkerkgemeente, die de jaarlijkse schoenendoosaktie organiseert bij de Barendrechtse Kerken, nam deze week het initiatief om een spoedinzamelingsaktie te organiseren voor voor gevluchte Oekraïnse vluchtelingen die in Polen worden opgevangen. De actie is een groot succes geworden, zo meldt de coördinator van de actie. Een grote vrachtwagen en enkele busjes zijn volgeladen onderweg naar Polen, waar de spullen zullen orden gedistribueerd onder de Oekraïnse vluchtelingen. DE inzameling is nu gestopt, maar de actie kan nog wel financiëel worden ondersteund. Lees verder >>  
04.03..22

Kerktoren even zonder weerhaan en wijzerplaten
Met behulp van een grote mobiele kraan zijn op woensdagmorgen 2 maart de weerhaan en de bol van de torenspits gehaald en ook zijn de wijzerplaten verwijderd om te kunnen worden gerestaureerd. Gedurende de restauratie is het torenuurwerk stilgezet, maar de klok kan wel geluid worden. Deze restauratiewerkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Daelmans, die ook het eeuwenoude torenuurwerk heeft gerestaureerd. Volgens de planning zullen alle gerestaureerde onderdelen weer worden teruggeplaatst in de laatste week van april 2022. Een uitgebreide fotoreportage volgt later.
22.03.02
 

Gebed voor Oekraïne
De landelijke PKN roept plaatselijke gemeenten en gemeenteleden op om te bidden voor Oekraïne. Bidden voor 
de inwoners van Oekraïne, voor iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld. Bidden voor de Oekraïnse gemeenschap in ons land, zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden. Bidden dat dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden, dat Gods visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen. Bidden om ontferming over deze wereld, waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is. Bid u mee?  Lees verder >> 27.02.22
  KLik voor vergroting

Veertigdagentijd - Oecumenische vespers 
In de komende Veertigdagentijd worden er weer oecumenische vespers georganiseerd. De vespers duren ongeveer een half uur. De eerste oecumenische vesper wordtgehouden op Aswoensdag 2 maart in de Augustinusparochie, Marijkesingel 2. In deze vesper bent u in de gelegenheideen askruisje op uw voorhoofd te ontvangen. In grote delen van de wereldkerk is het ontvangen van het askruisje, als teken van vergankelijkheid, een oud enbetekenisvol gebeuren. Uiteraard bent u vrij om wel of niet naar voren te gaan.Volg daarin uw hart. De daaropvolgende vespers zijn steeds in de Dorpskerk op woensdagavond, aanvang 19.30 uur. In de stilte van de Dorpskerk kunt u zich terugtrekken uit de drukte van deze jachtige tijd en u in alle rust bezinnen op de betekenis van Pasen. Het kan inspirerend en verdiepend zijn om zo'n moment van bezinning en stilte mee te maken. 27.02.22

Liturgische schikkingen in de Veertigdagentijd
De werkgroep Liturgisch bloemschikken, bestaande uit Ingrid Filius, Elly van de Oever en Joan Bolt hebben de schikkingen voor de Veertigdagentijd, de Stille Week en het Paasfeest al weer voorbereid. Dit jaar is het thema: ‘Ben je klaar voor het feest (en de toekomst tegemoet)’ De schikkingen worden aangepast aan de lezingen uit het Johannes Evangelie, die in de Dorpskerkgemeente worden gelezen. Ze sluiten aan bij het project van ‘Kind op zondag’. Het basisontwerp bestaat uit een pot met een schikking die reikt naar boven, naar de hemel. De schikking verandert iedere week een beetje. In het begin wordt er gebruik gemaakt van droge materialen, later wordt de zuil groener. 27.02.22

Over Liturgie gesproken. . . . Aswoensdag en veertigdagentijd
Zoals bekend is de woensdag na het carnaval, de zogenaamde Aswoensdag, het begin van de veertigdagentijd en de vastentijd. Het ritueel van het askruisje dat christenen op hun voorhoofd krijgen tijdens de viering op Aswoensdag staat symbool voor bezinning en uiting van boetvaardigheid. Het ritueel gaat terug op het oud-testamentische ritueel van boetedoening, het uitstrooien van as over het hoofd. Dat ging toen gepaard met het aantrekken van een boetekleed. Het huidige spreekwoord 'in zak en as zitten' is hierop terug te voeren. Lees verder >>  27.02.22
 

Over Liturgie gesproken. . . . Veertigdagentijd of Lijdenstijd?
De begrippen Veertigdagentijd en Lijdenstijd worden nogal eens vermengd. In het kader van de voorbereiding op het Feest van Pasen, is het goed om aandacht te besteden aan de vragen:
* Zijn de begrippen 'Veertigdagentijd' en 'Lijdenstijd' dan niet hetzelfde?
* Zijn er nu zes of zeven Lijdenszondagen?
De werkgroep eredienst van de Dorpskerkgemeente heeft een antwoord geformuleerd op beide vragen. Lees verder >>  27.02.22

Nieuws van de AK
De Algemene Kerkenraad van de PG Barendrecht heeft ook in Coronatijd vergaderd, maar de verslaggeving was enigszins vertraagd. Nu is er een kort verslag beschikbaar gekomen van de afgelopen vergaderingen. Lees verder >> 27.02.22

Hans van Gelder geëerd: 50 jaar Kerkmusicus
Op zaterdag 26 februari werd Hans van Gelder met een smoes naar de Dorpskerk 'gelokt'. Hij zou worden getrakteerd door de kerkrentmeesters van de Dorpskerk vanwege zijn 71e verjaardag. Die traktatie was er ook, maar vervolgens werd Hans naar de kerkzaal gebracht temidden van een groepje muzikale vrienden, die waren uitgenodigd door de kerkrentmeesters. Gerrit Barendrecht - voorzitter van de Algemene Kerkenraad - sprak lovende woorden vanwege het feit dat Hans al meer dan 50 jaar kerkmusicus is. De woorden van Gerrit werden afgewisseld door Mieke Groen, die enkele prachtige liederen zong. Vervolgens speldde Gerrit bij Hans de gouden waarderingsspeld met briljant op van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN. Mieke overhandigde Hans de bijbehorende gekalligrafeerde oorkonde. Vervolgens speelde Thea Verhagen het Adagio uit de derde symphonie van Louis Vierne. Na afloop was er voor alle gasten koffie met een traktatie. De bijeenkomst is terug te zien op Vimeo. Ga naar >> https://vimeo.com/682024072
26.02.22 foto: :Arco vd Lee
  klik voor vergroting
Ere wie ere toekomt . . .

Nieuw Magazine PKN:  #protestant
Het maandelijkse Magazine 'Kerkinformatie' werd in 2017 vervangen door 'Woord & weg', dat negen keer per jaar verscheen en nu wordt dat vervangen door weer een nieuw kwartaal magazine '#protestant'. Het nieuwe blad vervangt ook de bladen 'Diakonia' en 'JongProtestant'. De frekwentie van het magazine van de PKN is dus jammer genoeg weer teruggebracht. Het nieuwe blad verschijn nog maar vier keer per jaar en is specifiek bedoeld voor ambtsdragers en vrijwilligers. Het eerste nummer is vooral gericht op jongeren in de kerk. Het abonnement is gratis! Het is helaas (nog) niet digitaal beschikbaar. 26.02.22

Lied van de Week 
Deze week richt ds. Cees Romkes de aandacht op een lied uit het huidige Liedboek: lied 977. De oorspronkelijke tekst is van de meest bezongen dichter uit de Lutherse traditie: Paul Gerhardt (1606-1676). De vertaling is van de Nederlandse dichter Ad den Besten. De melodie, die stamt uit het Duitse Wittenberg, wordt gedateerd rond 1560. Daarmee is het lied bijna zo oud als onze Dorpskerk. . .  Lees verder >>

Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  26.02..22 

Over liturgie gesproken... 8e zondag na Epifanie
De viering op de 8e zondag na Epifanie wordt verzorgd door ds. Attie Minnema uit Den Haag. De liturgische kleur is groen. Nu er geen Corona-maatregelen voor kerkdiensten meer gelden, is iedereen weer van harte welkom. We vragen wel of de kerkgangers elkaar de ruimte willen geven, om die gemeenteleden die dat wensen nog enige afstand in acht te houden. Er is na de viering ook weer koffiedinken in de Ontmoeting. Uiteraard kan de dienst ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.  
[DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]  25.02.22
   

Een nieuwe Dorpskerkpredikant!
Afgelopen week heeft een delegatie van de wijkkerkenraad en van de beroepingscommissie van onze wijkgemeente het beroep tot wijkpredikant uitgebracht aan ds. Franc de Ronde. Te Fijnaart zijn zij hartelijk ontvangen en is kennisgemaakt met de familie. In een plezierige sfeer is teruggeblikt op onze wijkgemeentebijeenkomst en is de beroepingsbrief overhandigd.Tot grote verrassing van onze afvaardiging gaf ds. de Ronde na een eerste lezing van de brief direct aan dat hij, in overleg met vrouw en kinderen had besloten de overstap naar Barendrecht te maken en het beroep te zullen aanvaarden. De Dorpskerkgemeente heeft hiermee zicht op een nieuwe wijkpredikant! 25.02.22
  klik voor vergroting
V.l.n.r.: Mw. en ds. de Ronde,
Dick Schriek, Jan Kors.
Ans van der Wel maakte de foto.

Restauratie toren Dorpskerk gaat starten
Op woensdagmorgen 2 maart a.s.zullen met behulp van een grote mobiele kraan een aantal onderdelen van de kerktoren worden verwijderd. Dat betreft: enerzijds de wijzers, de wijzerplaten, de wijzeraandrijfstangen. Anderzijds worden ook de weerhaan en de pijnappel van de torenspits verwijderd. Alle onderdelen worden getransporteerd naar Klokkenmaker Daelmans in Lierop. Daar zullen ze worden gerestaureerd en van en nieuwe laag bladgoud worden voorzien. Eind april zullen ze weer worden teruggeplaatst. 25.02.22
 

Vooraankondiging: 'The Passion 40 daagse' met Rob Favier
Hart voor Barendrecht organiseert in het kader van 'The Passion 40-daagse' op zaterdagavond 9 april een optreden van zanger / liedjesschrijver / theoloog Rob Favier in de Bethelkerk. Nader informatie volgt later. 25.02.22

Ongevraagd, ongeweigerd: een lindeboom
Zonder enige vorm van overleg met het kerkbestuur, noch met de vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht stond er op woensdagmorgen 23 februari plotseling een nieuwe lindeboom op het grasveld voor de Dorpskerk. Onder het motto: 'groene parels' worden er in Barendrecht op tal van plaatsen bomen geplant. Jammer dat er geen overleg plaatsvond voordat deze boom werd geplant op de voormalige begraafplaats rondom de Dorpskerk, ook over de soort van de boom is geen inspraak geweest. Een gemiste kans, erg jammer! Inmiddels heeft wethouder Cees Schaap zijn excuses aangeboden voor de gang van zaken. Nu maar hopen dat de boom zich 'thuis' gaat voelen bij 'het oudste huis van Barendrecht'.  23.02.22
  klik voor vergroting

Vooraankondiging: Stekkendag 
De werkgroep Kerktuin is volop bezig om de tuin weer gereed te maken voor een nieuw seizoen. Zoals gebruikelijk zal het nieuwe seizoen worden geopend met de stekkendag, die dit jaar zal worden gehouden op zaterdag 9 april a.s. Voor het complete persbericht van de werkgroep, lees verder >> 22.02.22

Restauratie toren Dorpskerk
Dezer dagen krijgen drie bedrijven opdracht om weer een restauratieproject bij het oudste (en misschien wel mooiste) huis van Barendrecht uit te gaan voeren. Dit keer betreft het de restauratie van de uit 1787 daterende kerktoren. Het werk omvat enerzijds het voegwerk van de buitenmuren van de toren, de galmborden, de wijzerplaten, wijzers en wijzeraandrijving. Anderzijds wordt al het houtwerk van de torenspits geschilderd en worden de pijnappel en de weerhaan opnieuw verguld. De restauratie zal ruim € 70.000 bedragen. Zo'n 60% wordt gefinancierd uit de Subsidie voor Instandhouding Monumenten van de Rijksdienst voor cultureel erfgoed. Ongeveer 40% zal worden gefinancierd uit de 'eigen' restauratiefondsen van de Dorpskerk, waaronder enkele grote bijdragen uit fondsen en legaten die specifiek zijn geschonken voor het restaureren van de Dorpskerk. Op deze wijze kan de begroting van de PG Barendrecht grotendeels worden ontzien. Op deze website zal regelmatig verslag worden gedaan van de restauratie. De uitvoering is gepland van begin maart tot en met eind april. Zo zal de terugplaatsing van de torenhaan het hoogtepunt kunnen worden van de viering van het 510-jarig bestaan van de Dorpskerk in de eerste week van mei a.s. . . . . 20.02.2022

Over liturgie gesproken... 7e zondag na Epifanie
De viering op de 7e zondag na Epifanie wordt verzorgd door ds. Jan Wilschut uit Rockanje. De liturgische kleur is groen. In verband met de versoepelde Corona-maatregelen kunnen er weer 100 kerkgangers de viering bijwonen. U bent dus weer van harte welkom! Uiteraard kan de dienst ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.  
[DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]  19.02.22
   

Versoepelingen Coronamaatregelen
Zoals bekend vervallen met ingang van 25 februari een groot aantal Coronamaatregelen. Dat betekent dat met ingang van zondag 25 februari d
e beperkende maatregelen voor het Dorpskerkcomplex komen te vervallen: Geen verplichting meer om 1,5 meter afstand te houden en geen mondkapjesplicht. Kerkgangers worden niet meer geregistreerd en hebben een vrij plaatskeuze. Koffiedrinken na de dienst is weer mogelijk! Door-de-weeks is er geen controle van de QR-code meer. Ook al zijn veel beprekende regels weggevallen, de basisadviezen blijven belangrijk, juist nu. Blijf thuis als u corona-achtige klachten heeft! Desinfecteer uw handen bij binnenkomst. We schudden nog geen handen en de collectezakken blijven nog even bij de uitgang staan. Wie een mondkapje wil dragen en/of afstand wenst te houden is daar vanzelfsprekend vrij in. Geef elkaar de ruimte! De erediensten in de Dorpskerk blijven via de bekende video-kanalen van de Dorpskerk worden uitgezonden. 19.02.22

Lied van de Week 
Deze week vestigt ds. Cees Romkes de aandacht op de eeuwenoude Psalm 23 in een nieuwe berijming. Prachtig hoe zo'n nieuwe vertaling een overbekende Psalm een nieuwe waarde geeft: 'Mijn Herder is de Heer'. De vertaling is van Neerlandicus en theoloog Arie Maasland. Hij is een van de dichters van 'De Nieuwe Psalmberijming'. Lees verder >>

Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  19.02..22 

Gemeentevergadering stemt in met uitbrengen beroep
Zondag 13 februari hebben de beroepingscommissie en de wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente in een gemeentevergadering de resultaten voorgelegd van de beroepingsprocedure tot op dat moment. Dick Schriek leidde de vergadering, waarin Jan Kors en Joost Hengstmengel verslag deden van de procedurele en de inhoudelijke kanten van het beroepingswerk. Aansluitend gaf Simon Hoek een toelichting op een aantal kerkrentmeesterlijke aspecten. Vanuit de circa 70 aanwezige gemeenteleden werden enkele vragen gesteld, waaruit bleek dat de gemeenteleden kritisch, betrokken en met diepgang oordeelden over het beroepingsproces en de uiteindelijke keuze. De bijeenkomst verliep in prettige sfeer en resulteerde in de instemming van de wijkgemeente. Daarmee kan het beroep op ds. F.C. de Ronde worden uitgebracht. Van alle kanten werden de leden van de beroepinngscommissie gecomplimenteerd met het door hen verrichtte werk. Helaas bleek de online verbinding met de Dorpskerk niet goed te functioneren, waardoor die gemeenteleden die over de toegangscode beschikten de bijeenkomst jammergenoeg niet hebben kunnen volgen. Nadere informatie volgt later. 13.02.22

Wist u dat. . . . ? De meest favoriete kerkliederen
Min of meer tegelijkertijd verschenen onlangs de resultaten van twee onderzoeken naar favoriete kerkliederen. Enerzijds deed de PKN een onderzoek naar kerkmuziek en favoriete kerkliederen en anderzijds werd er door het Nederlands Dagblad een enquete gehouden onder hun lezers naar de meest favoriete Psalmen. De meest favoriete kerkliederen zijn: 'Ga met God en Hij zal met je zijn' , 'Abba, Vader, U alleen' en 'Ik zal er zijn' ('Hoe wonderlijk mooi'). Als meest geliefde gezongen Psalm werd genoemd: 42 't Hijgend hert der jacht ontkomen'. Als meest geliefde onberijmde Psalm werden genoemd: 121 'Ik sla mijn ogen op naar de bergen'. Voor het PKN-onderzoek, lees verder >>. Voor het ND-onderzoek, lees verder >>. 13.02.22

Over liturgie gesproken... 6e zondag na Epifanie
De viering op de 6e zondag na Epifanie wordt verzorgd door ds. Cees Romkes. Medewerking aan deze dienst wordt verleend door Anne Chadwick die altviool speelt en solo zal zingen. De liturgische kleur is groen. In verband met de versoepelde Corona-maatregelen kunnen er weer 100 kerkgangers de viering bijwonen. U bent dus weer van harte welkom! Uiteraard kan de dienst ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.  
[DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]  12.02.22
   

Lied van de Week 
Ds. Cees Romkes brengt deze week weer eens een lied van dominee-dichter André Troost onder de aandacht. Het staat in diens bundel 'Overnodig'. Daarin heeft ds. Troost een groot aantal liederen van een frisser taalgebruik voorzien. Het lied is: 'God heeft mij zijn Zoon gegeven', waarin het bekende 'Ruwe Stormen mogen woeden' is opgenomen. Lees verder >>

Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  12.02..22 

Kerktuin in beeld - 13
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. Deze maand besteedt zij aandacht aan het Sneeuwklokje - Galanthus Nivalis. Kom eens kijken in de tuin, elke woensdag- en zaterdagmorgen open tussen 10 en 12 uur. Lees verder >> 12.02.22
 

Er zit muziek in de Dorpskerk. . . Klassiek uitgelegd
De komende twee afleveringen van het inmiddels bekende muziekprogramma 'Klassiek uitgelegd' (al de 7e en 8e aflevering) komen in het teken te staan van de bekende componistenfmilie BACH. 
Marie-Christine Goergen (fluit) en Thea Verhagen (orgel) verzorgen dit jaar twee afleveringen met muziek van Johann Sebastian Bach en zijn zonen vanuit de Dorpskerk te Barendrecht. Zondag 20 februari a.s. kunt u vanaf 14.00 uur via de link https://vimeo.com/668555401 online kijken en luisteren naar de sonates van Johann Sebastian Bach en zijn zoon Johann Christian. Deze afleveringen zijn mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk en de samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. 09.02.22
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken... 5e zondag na Epifanie
De viering op de 5e zondag na Epifanie wordt verzorgd door gastpredikant ds. E.G. Matser uit Zwijndrecht. De liturgische kleur is groen. In verband met de versoepelde Corona-maatregelen kunnen er weer 100 kerkgangers de viering bijwonen. U bent dus weer van harte welkom! Uiteraard kan de dienst ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>.Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.  
[DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]  05.02.22
   

Gemeentebijeenkomst over beroepingswerk
Zoals afgelopen  erediensten werd afgekondigd, zal de uitgestelde bijeenkomst voor leden van de Dorpskerkgemeente inzake het uit te brengen beroep op dominee Franc de Ronde worden gehouden op zondag 13 februari a.s. in aansluiting op de eredienst. Leden van de Dorpskerkgemeente die daarbij niet aanwezig kunnen zijn, kunnen eventuele vragen over de beroepingsprocedure of over de persoon van de te beroepen predikant vooraf indienen bij scriba Dick Schriek. Deze gemeenteleden kunnen ook een code aanvragen voor de besloten uitzending van deze bijeenkomst bij de scriba. 
Voor zijn gegevens zie >> webpagina Contact Voor meer informatie over het beroepingsproces en dominee de Ronde persoonlijk, zie >> webpagina beroepingswerk31.01.22
 

Over liturgie gesproken... 4e zondag na Epifanie
De viering op de 4e zondag na Epifanie wordt verzorgd door gastpredikant ds. A. W. Mol uit Zwijndrecht. De liturgische kleur is groen. In verband met de versoepelde Corona-maatregelen kunnen er weer 100 kerkgangers de viering bijwonen. U bent dus weer van harte welkom! Uiteraard kan de dienst ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.  28.01.22
   

Website Vrienden van de Dorpskerk vernieuwd
Zoals eerder gemeld wordt de nieuwe website van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk in de loop van volgende week online gezet. De 'vriendensite' omvat een tiental pagina's (de Dorpskerkwebstie omvat bijna 90 pagina's informatie!). Gezien de beperkte omvang kon de nieuwe vriendensite betrekkelijk eenvoudig worden gemoderniseerd. Via een voorlopige link kunt al een kijkje nemen op de nieuwe vriendenwebsite >>.  We zijn benieuwd naar uw reacties . . . . 29.01.22

'Product van de maand' - februari
De Diaconie van de PG Barendrecht ondersteunt de Barendrechtse Voedselbank met de actie 'Product van de maand'. Voor de maand februari is dit fruit in blikt. Bij de ingang van de Dorpskerk bij gebouw 'de Ontmoeting' staat een verzamelkrat. Elke woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur en op elke zondagmorgen voor kerktijd kunt u het 'product van de maand' inleveren. Namens de Barendrechtse Voedselbank en haar cliënten: hartelijk dank! Doet u al mee? 29.01.22
  Klik voor vergroting

Lied van de Week 
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op een lied van Huub Oosterhuis. Het staat onder andere in de bundel 'Zolang er Mensen Zijn'. Daar staat het met een melodie van Antoine Oomen. De tekst kan ook worden gezongen op een melodie van Bernard Huijbers. Lees verder >>

Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  28.01.22 

Herberg-Dorpskerk en Dorpskerk-Oase weer geopend
In het verlengde van het besluit van het moderamen kunnen ook de Herberg-Dorpskerk en de Dorpskerk-Oase weer worden geopend! Dus elke woensdagmorgen tussen 10 en 12 uur is men weer welkom in de Herberg voor een goed gesprek onder het genot van een kopje koffie of zo. De kerkzaal is dan open voor degenen die een moment van rust of meditatie zoeken. De bijeenkomst kan weer worden afgesloten met een eenvoudige maaltijd. Nog even geen koersbal e.d. Zoals bekend zijn de activiteiten van de Dorpskerk-Oase en de koffiehoek van de Snuffelmarkt op zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur samengevoegd. Men kan dus eerst gezellig even snuffelen en daarna naar de Dorpskerk-Oase in gebouw 'de Ontmoeting' voor een bakkie! Voor de Herberg en de Oase geldt:
 controle QR-code; handhygiëne; registratie van bezoekers; vaste placering op anderhalvemeter afstand en mondkapjes bij verplaatsingen. Voor de Snuffelmarkt geldt de regeling zoals die in de winkels van toepassing is. 28.01.22 

Verdere versoepeling coronamaatregelen
Het moderamen van de wijkkerkenraad heeft besloten om, overeenkomstig het advies van de landelijke PKN, het aantal kerkgangers in de Dorpskerk te verruimen naar 100 personen. Gezien de anderhalvemeter maatregel is dit de maximale capaciteit van de Dorpskerk. Tot nader order hoeft men zich nog niet van te voren op te geven. Zodra het aantal kerkgangers groter wordt, zal weer worden gewerkt met twee groepen naar alfabet. Er zal nog geen koffiedrinken zijn na de dienst. De doordeweekse activiteiten kunnen weer worden opgestart. Bij deze activiteiten gelden de volgende regels: controle QR-code; handhygiëne; registratie van bezoekers; vaste placering op anderhalvemeter afstand en mondkapjes bij verplaatsingen. Voor de activiteiten van de werkgroepen, zie separaat artikel. 28.01.22

Ombouw naar nieuwe Dorpskerksite is gestart
De problemen die 
in de afgelopen dagen werden ondervonden met de toegankelijkheid van onze website, hebben de besluitvorming om over te stappen naar een ander internetservice bedrijf (webhosting) in een stroomversnelling gebracht. Eerst moest bouw van de nieuwe website van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk versneld worden afgerond. Die zal per 1 februari as. online zal komen. Tevens is begonnen met de ombouw van de Dorpskerksite naar de formats van de nieuwe webhost. Dat is de firma 'Human Content', die samenwerkt met de Protestantse kerk en die de websites van zo'n 380 plaatselijke PKN-gemeenten ondersteunt. Het streven is erop gericht om de overstap van de Dorpskerksite per 1 maart as. af te ronden.  27.01.22

Nieuws vanuit de Kerktuin
Nu de tijd van de kamerbollen alweer bijna  voorbij is, zijn er al veel van die bolletjes uitgebloeid. De werkgroep Kerktuin vraagt u om die bolletjes niet weg te gooien maar te doneren aan de Kerktuin. Zij kunnen ze weer een tweede leven geven! 
Naast het groene toegangshek van de kerktuin en de snuffelmarkt, staat weer een mand - net als vorig jaar. De werkgroep Kerktuin nodigt iedereen hartelijk uit om die te vullen met bolletjes van tulpen, narcissen, krokussen, hyacinten en blauwe druifjes die in huiskamers hebben gebloeid. Lees verder >> 23.01.22

Lied van de Week 
Deze week brengt ds. Cees Romkes een lied onder de aandacht van Huub Oosterhuis uit diens Verzamelde Liedbundel. Het lied
 '
Hoe verder onze ogen reiken' wordt gezongen op een melodie van Antoine Oomen. Lees verder >>
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  23.01.22 

Over liturgie gesproken... 3e zondag na Epifanie
De viering op de 3e zondag na Epifanie wordt verzorgd door gastpredikant ds. R.A. Wouda uit Zwijndrecht. De liturgische kleur is groen. In verband met de versoepelde Corona-maatregelen kunnen er weer 50 kerkgangers de viering bijwonen. Uiteraard kan de dienst ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.  22.01.22
   

Snuffelmarkt weer open
Na de lockdown gaat de Snuffelmarkt a.s. zaterdag 22 januari 2022 weer open! De openingstijd is van 10.00 uur tot 12.00 uur. Voor wie het nog niet weet: de Snuffelmarkt behoort tot de Protestantse Dorpskerk Barendrecht en is elke zaterdag geopend. Niet alleen kunnen er goede gebruikte of nieuwe spullen gekocht worden, maar ook kan men artikelen brengen. Het assortiment is heel divers zoals bijvoorbeeld boeken, Cd’s, speelgoed, serviesgoed, lampen, etc., teveel om op te noemen. Sinds kort is het ook mogelijk om per pinpas te betalen. Als speciale actie is alle kleding te koop voor de helft van de prijs! In verband met de coronaregels wordt bij de ingang gewerkt met de uitgifte van boodschappenmandjes en is er een speciale looproute. Dit betekent soms dat er buiten even gewacht moet worden tot er weer een mandje beschikbaar komt. Verder gelden de algemeen bekende coronaregels. De opbrengst komt geheel ten goede aan het onderhoud van de Dorpskerk. De dames van de Snuffelmarkt heten u van harte welkom! 18.01.22

Kerktuin in beeld -12
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. Deze maand besteedt zij aandacht aan de beuk. Wie in Barendrecht-centrum 'beuk' zegt, denkt aan 'jeugdsociëteit De Beuk', die eind vorige eeuw gevestigd was in de Oude Pastorie. De naam verwees naar de grote rode beuk die in de toenmalige kerktuin stond en die wegens ziekte moest worden omgezaagd. Kom eens kijken in de tuin, elke woensdag- en zaterdagmorgen open tussen 10 en 12 uur. Lees verder >> 18.01.22
  klik voor vergroting
 

Feestelijke eredienst met inspirerende liturgische schikking
De Dorpskerkgemeente heeft op de 2e zondag na Epifanie afscheid genomen van twee harde werkers. Tineke van der Meer - Ouderling-kerkrentmeester en Derk Ottink - Kerkrentmeester zijn na vele jaren werk in de wijkgemeente teruggetreden. Loek van Doorn heeft de taak van ambtsdrager weer opgepakt, dit keer als ouderling-kerkrentmeester en Dick Schriek en Simon Hoek zijn voor nog eens vier jaar herbevestigd als ouderling-scriba resp. ouderling-kerkrentmeester. Ad van Eijsden werd 'in de bediening gesteld' als kerkenraadsnotulist. De werkgroep Liturgisch bloemschikken had een schikking gemaakt die zelfs de predikanten inspireerde om daar de liturgie op te laten aansluiten. De viering was bovendien uniek omdat oud-Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam en emerituspredikant Cees Romkes samen de liturgie verzorgden. Voor de toelichting op de schikking en de foto's van de dienst, lees verder >> Voor de preek van ds. Stam, lees verder >> 16.01.22
  Klik voor vergroting
Liturgie en 
Kerkmuziek in beeld 

Week van Gebed: bid mee met Christenen uit de hele wereld 
De Raad van Kerken en de Protestantse Kerk roepen op om mee te doen met de internationale Week van Gebed
(16-23 januari). Christenen bidden wereldwijd voor eenheid en verbinding. De Protestantse Kerk in Nederland publiceert in deze week dagelijks een nieuw gebed, geschreven door voorgangers en predikanten uit verschillende landen en werelddelen. Bid je mee? Ga naar >> de speciale webpagina van de PKN of download >> het gebedsboekje van de Raad van Kerken 14.01.22

Over liturgie gesproken... 2e zondag na Epifanie
Deze 2e zondag na Epifanie staat op de kerkelijke kalender als ‘Kanazondag’, maar vanwege het bijzondere karakter van deze dienst én omdat we vorige week bij de viering van de Maaltijd van de Heer al gelezen hebben over de bruiloft te Kana (Johannes 2:1-11), vandaag iets buiten het leesrooster en de kerkelijke kalender om: de geestelijke wapenrustig uit Efeziërs 6. De liturgische kleur is vandaag rood vanwege de (her)bevestiging van ambtsdragers. Rood is de kleur van de heilige Geest, van vuur en inspiratie. In verband met de geldende Corona-maatregelen is de dienst besloten en alleen online te volgen. Aangezien de link naar privacygevoelige documenten nog steeds niet werkt, kan alleen de openbare versie van de Zondagsbrief worden gepubliceerd, lees verder >>.  14.01.22
  klik voor vergroting

Lied van de Week 
Deze week brengt ds. Cees Romkes een lied onder de aandacht van priester en tekstschrijver Jan van Opbergen uit diens bundel 'Aan jou dit lied': Het lied 'Jij die geen offers van ons wilt' wordt gezongen op de melodie van Psalm 68. Lees verder >>

Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  14.01.22 

Restauratievergunning verleend
De aanvraag voor een vergunning om de restauratiewerkzaamheden aan de toren van de Dorpskerk is gehonoreerd door de Gemeente Barendrecht! Zodra de wettelijke bezwaartermijn is verstreken, kunnen de werkzaamheden gaan starten. Ondertussen worden gesprekken gevoerd met de restauratieadviseur van Bureau Lakerveld en de beoogde aannemers van de restauratie van het voegwerk van de kerktoren en de restauratie van de aandrijving van de wijzers, de wijzerplaten en de weerhaan en bol boven op de toren. Op deze website wordt verslag gedaan van de verdere voortgang. 12.01.22 
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . 1e zondag na Epifanie
Volgens de liturgische kalender staat de eerste zondag na Epifanie in het teken van de doop van de Heer en de tweede zondag na Epifanie in het teken van de bruiloft te Kana. Aangezien op zondag 9 januari er een dienst in van Schrift en tafel, van de beide geloofsgemeenschappen rondom de Bethelkerk en de Dorpskerk, is besloten om de liturgieën van beide zondagen om te wisselen. Komende zondag staat de bruiloft te Kana centraal in de liturgie. De liturgische kleur in de Epifaniëntijd is wit. In verband met de geldende Corona-maatregelen is de dienst besloten en alleen online te volgen. Gemeenteleden van de PG Barendrecht kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. [deze link geeft nog een foutmelding, er wordt aan gewerkt!] Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.  
[DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]  07.01.22

Ambtsdragers gaan / komen / blijven. . .
Jaarlijks wordt aan het begin van elk kalenderjaar vastgesteld welke ambtsdragers afscheid nemen of (her)bevestigd worden. In de eredienst van 16 januari as. zal Tineke van der Meer afscheid nemen als ouderling-kerkrentmeester en Derk Ottink neemt afscheid als Kerkrentmeester. Beiden hebben zich meerdere termijnen van vier jaar ingezet voor de Protestantse Kerk. De wijkkerkenraad heeft dankbaar gemeld dat Loek van Doorn zich beschikbaar heeft gesteld om als ouderling-kerkrentmeester bevestigd te worden. Aangezien Loek eerder ouderling (en scriba) is geweest, gaat het om een herbevestiging. Ook ouderling-scriba Dick Schriek en ouderling-kerkrentmeester Simon Hoek zijn aftredend, maar zij hebben zich weer beschikbaar gesteld voor de komende vier jaar. Zij zullen dus ook herbevestigd worden. Verder meldt de WK dat de heer Ad van Eijsden zich beschikbaar heeft gesteld als notulist van de wijkkerkenraad. Hij wordt geen ambtsdrager en wordt daarom 'in de dienst gesteld' van de wijkgemeente. Alle benoemingen worden van kracht indien er geen bezwaren zijn ingebracht door gemeenteleden. 07.01.22 

Lied van de Week 
Deze week vestigt ds. Cees Romkes de aandacht op een lied van priester, cantor en publicist Henk Jongerius uit de bundel 'Voor wie gedenken': 'Gij verschijnt niet op de wolken'. Jongerius heeft de tekst geschreven op een oude Engelse melodie uit de 17e eeuw. Lees verder >>

Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  07.01.22 

Actie Kerkbalans 2022 gestart
Deze week is de actie Kerkbalans 2022 van start gegaan! Het thema van de ruim 2000 deelnemende kerken is: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Juist, nu ook het werk van de Protestantse Gemeente Barendrecht ernstig wordt belemmerd door de Corona-maatregelen, doet het College van Kerkrentmeesters een beroep op alle gemeenteleden om de financiële 
bijdrage te blijven leveren en - daar waar het kan - zelfs nog iets te verhogen. Dit om als geloofsgemeenschap van waarde te kunnen blijven voor onze kerkleden én voor de Barendrechtse samenleving. Voor de hernieuwde oproep van het College van Kerkrentmeesters, lees verder >>  05.01.22
  Klik voor vergroting
 

Lied van de Week 
Ook in het nieuwe jaar brengt ds. Cees Romkes wekelijks een lied onder de aandacht. Deze week is het een lied van de emerituspredikant Reinier Kleijer: 'Om de adem voor ons leven'. Het wordt gezongen op de melodie van het bekende lied 'Uren, dagen, maanden, jaren', uit de Hervormde liedbundel van 1938. Lees verder >>

Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  01.01.22 

Over liturgie gesproken... Epifanie
De Kerstkring, die is begonnen met de Adventstijd en is gevolgd door de Kersttijd, wordt afgesloten door de Epifaniëntijd. Epifanie is een Christelijk feest dat is ontstaan in de vierde eeuw in het oosters Christendom. Het was oorspronkelijk bedoeld om de verschijning van de vleesgeworden Zoon van God op aarde te vieren (Epiphaneia is Grieks voor 'verschijning'). Daarbij werden de tekenen van Jezus' goddelijkheid herdacht. Epifanie valt jaarlijks op 6 januari. Net als in veel andere kerken wordt Epifanie in de Dorpskerkgemeente gevierd op de eerste zondag ná
1 januari. Dat is in 2022 zondag 2 januari. De Epifaniëntijd loopt tot Aswoensdag. Dan begint de Paaskring met de Veertigdagentijd. De liturgische kleur in de Epifaniëntijd is wit. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.  
[DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]  31.12..21
  Klik voor vergroting

Epifanie en '20 + C + M + B + 22'
Wie weleens in Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland is geweest, zal het wellicht zijn opgevallen dat na Epifanie er op de bovendorpels van de huisdeuren met krijt een aanduiding staat geschreven. Die uitdrukking bestaat uit een combinatie van cijfers en letters. Dit jaar staat er rond Epifanie '20 + C + M + B + 22' boven de deuren geschreven. Wat heeft deze aanduiding te maken met Epifanie en wat betekenen de letters en cijfers? Lees verder >>  01.01.22
  klik voor vergroting

'Christus Mansionem Benedicat'
'Christus zegene dit huis'

Een gezegend nieuw kalenderjaar!
Hoe kunnen we als Dorpskerkgemeente, waar we bijzondere aandacht willen geven aan liturgie en kerkmuziek, een nieuwjaarswens beter verwoorden dan met een lied. . . Het laatste lied dat in 2021 klonk, in een vanwege de Lockdown lege Dorpskerk, was 'dat 's Heren Zegen op u daal'. Een mooiere zegen kun je elkaar niet wensen! Dat wens ik u als uw webbeheerder dan ook graag toe voor het hele komende jaar! Het wordt voor de Dorpskerk en de Dorpskerkgemeente een bijzonder jaar. Onze website zal daar uitgebreid aandacht aan gaan besteden.  31.12.21/01.01.22

2022: vooruitblik op een bijzonder Dorpskerkjaar 
Ondanks de Coronapandemie tikt de tijd gewoon door en begint straks het tweeduizend en tweeëntwintigste jaar in onze jaartelling. Ieder zal zijn of haar eigen vooruitzichten hebben op dat nieuwe jaar. Voor de Barendrechtse Dorpskerk wordt het nieuwe jaar in meerdere opzichten een bijzonder jaar. Op 2 mei 2022 is het 510 jaar geleden dat de Dorpskerk werd ingewijd. Dat jubileum zal weer worden gevierd. Daarnaast is het ook weer een jaar met restauratiewerkzaamheden in en rondom de kerktoren. Lees verder >> 30.12.21
 

Oudejaarsviering online
De viering op oudejaarsdag van de wijkgemeenten rondom Bethelkerk en Dorpskerk wordt vanwege de Corona-maatregelen uitsluitend online uitgezonden. Aanvang 15.30 uur. Voorganger is ds. Cees Romkes, verder werkt een zanggroep van gemeenteleden mee. Voor de liturgie, lees verder >> 30.12.21

table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 100%"> Boodschap van de PKN-scriba
Vanwege de drukte rondom Kerst kon de boodschap van ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk, niet eerder op onze website worden geplaatst. Toch willen wij u die niet onthouden! Lees en kijk verder >> 27.12.21


Liturgische schikking Kerstfeest
Vier weken lang lieten de dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken zich inspireren door het thema: 'In een ander licht'. Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. ‘Licht’ staat ook centraal in de lezingen. In de bloemschikkingen werd gebruik gemaakt van het beeld van de zon. De stralen van de zon werden steeds nadrukkelijker uitgebeeld, immers 'elke morgen verschijnt weer het Licht, als teken en zegel van Gods vergezicht!' Naast de vier goudkleurige adventskaarsen werd in de kerstnacht de vijfde kaars aangestoken. Die staat symbool voor de komst van Jezus Christus naar de wereld, en betekent meer dan alleen de flonkering van een kaars in de kerstnacht: het is de komst van het Leven zelf. Voor de toelichting bij de schikking, lees verder >> Klik op de foto voor de uitvoering in de kerstnacht. Foto: Simon Hoek 27.12.21
  Klik voor schikking in de kerstnacht

Uitzending Kerstnachtviering zonder beelden. . . 
Ondanks de uren voorbereiding en uittesten van de techniek, heeft diezelfde techniek ons op kerstavond in de steek gelaten! De prachtige viering van A Festival of Nine Lessons and Carols is qua geluid uitstekend doorgekomen, maar er is een storing geweest bij het uitzenden van de beelden. Dit was bij de opnames in de kerk eerder op de avond niet te constateren! Ook al is het beluisteren van de kerstnachtviering zeker de moeite waard, graag hadden wij de prachtig aangelichte kerk in beeld gebracht. Bijgaande foto's geven een indruk van wat men thuis moest missen. We danken evenwel alle medewerkers voor de prachtige uitvoering van deze kerstnachtdienst in Coronatijd! 25.12.21
Klik voor vergroting   Klik voor vergroting

Kerstfeest 2021 in de Dorpskerk - kerstmorgen 
Na de kerstnachtviering met de 'Lessons and Carols' wordt op de kerstmorgen het geboortefeest van Jezus Christus gevierd in een gezinsdienst. Ondanks de lockdown is er een klein groepje gemeenteleden aanwezig, dat zich al ruim van te voren had opgegeven. Daaronder de gezinnen met kinderen die hun Adventsproject zullen gaan afronden. Jammer genoeg dus ook nu geen volle kerk, maar opnieuw een prachtige vrolijke liturgie die u thuis kunt meevieren. Onder leiding van organist Ger van Eersel verzorgt een zanggroep van enkele gemeenteleden hun medewerking. Natuurlijk zijn er tal van bekende kerstliederen, die u ook thuis kunt meezingen. De liturgische kleur van het geboortefeest tot het feest van Epifanie is wit. De feestkleur, symbool van reinheid en van licht. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Orde van dienst' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie, lees verder >>. 
[DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 23.12.21
  Klik voor vergroting

Kerstfeest 2021 in de Dorpskerk - kerstnacht 
Christenen in Barendrecht vieren dit jaar in de Dorpskerk voor 
de 519e keer het feest van de geboorte van Jezus Christus. Gedurende al die eeuwen vonden de vieringen plaats onder de meest uiteenlopende omstandigheden; in goede tijden maar ook in slechte tijden. Zo wordt dus ook in dit tweede Coronajaar, ondanks de Lockdown, het feest in de kerstnacht gevierd met 'A Festival of Lessons and Carols'. Jammer genoeg niet in een volle kerk, maar wel met een prachtige li