Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

Hier het nieuws van de afgelopen twee weken.
Het laatste nieuws gemist?
Ga dan naar >> webpagina Actueel voor de nieuwsberichten van twee maanden eerder.


Nieuw Wijkbericht
Terug van zijn vakantie blikt Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam vooruit op de komende diensten in de Dorpskerk en staat hij stil bij het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Lees verder >> 22.07.16

Barendrecht in 'Diaconia'
Sommige initiatieven van de Protestantse Gemeente Barendrecht krijgen landelijke bekendheid. Zo werd in het juninummer van het PKN-blad Diaconia aandacht besteed aan het vluchtelingenwerk dat vanuit de diaconie van de PGB wordt geïnitieerd. In een gesprek met Rob Benner, Ans en Piet van der Wel en Elli Hassan worden deze initiatieven nader toegelicht. Lees verder >> 22.07.16

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters
De Actie Solidaritietskas heeft met een opbrengst van €16.000 een vergelijkbaar resultaat als vorig jaar, zo meldt de penningmeester van het CvK. Hij heeft nog een aantal verzoeken, onder andere met betrekking tot de afwikkeling van de actie Kerkbalans. Lees verder >> 22.07.16


Nieuws van de Diaconie
De stand van alle toezeggingen tot nu toe van de MDB Actie 2016 (Missionaire Diaconale Bijdrage) bedraagt € 86.613,01. Als alle enveloppen met toezeggingen zijn ontvangen, verwachten wij boven de € 87.000 uit te komen. Dat is nagenoeg evenveel als vorig jaar. Daardoor kunnen wij als kerk blijven helpen waar dat het hardst nodig is! Graag wijzen wij u op de mogelijkheid van een Periodieke Gift in geld voor een periode van minimaal vijf jaar, welke dan volledig aftrekbaar is van uw inkomstenbelasting. Zie de website www.belastingdienst/periodiekegift.nl of mail naar de penningmeester van de diaconie voor meer informatie: henkvermeiden@online.nl. 22.07.16

Veelzijdig programmma tijdens oecumenische Startzondag
De Startzondag wordt op zondag11 september gehouden in Sporthal de Driesprong en heeft ook dit jaar een veelzijdig programma. Het wordt een oecumenische viering waarbij ds. Cees Romkes en pastor Ton Halin voorgaan. Het thema is ‘Deel je Leven’. De samenzang tijdens de Startzondag wordt dit jaar begeleid door Martin Mans. Muzikale medewerking wordt verleend door het Ensemble One Voice & Friends uit Krimpen aan de IJssel. De opbrengst van de collecte gaat naar Hospice de Reiziger in Barendrecht. Tijdens de viering is kinderoppas aanwezig. Voor de kinderen van groep 1 t/m groep 5 is kindernevendienst. De viering begint om 10.30 uur.
 
Na afloop van de viering is er thee en koffie bij de informatiemarkt. De dienst wordt live uitgezonden op Exxact Barendrecht. De Startzondag wordt gehouden . Voor meer informatie, opgave voor deelname aan informatiemarkt, mail of bel dan met Frits Heuvelink, f.heuvelink@hetnet.nl of telefoon (0180) 616 655. Ook helpende handen zijn welkom! 21.07.16

Wist u dat? Vakantie-kerkenpaden
Wie z'n vakantie in het buitenland doorbrengt, bezoekt vaak monumentale kerken. Maar wist u dat er in de vakantieperiode óók in Nederland veel oude kerken open zijn? Op tal van plaatsen in ons land weoden zelfs vakantie-kerkenpaden georganiseerd. De website van de PKN heeft ze voor u op een rijtje gezet, zoals de kerkenpaden in Friesland en Zeeland en in de stad Utrecht. Kerken om trots op te zijn!  Lees verder >> 21.07.16
  klik voor vergroting - Grote Kerk Goes

'Vieren met z'n drieën' in de zomer
Het 'Vieren met z’n drieën' tijdens de zes weken zomervakantie, waarbij er in Barendrecht-centrum wisselend in één van de drie kerkgebouwen een eredienst wordt gehouden, is gestart. De onderstaande kerken zijn open op de aangegeven data. De erediensten in de Dorpskerk vangen aan om 10.00 uur, die in de Bethelkerk en de Triomfatorkerk vangen aan om 09.30 uur.
* 24 en 31 juli Dorpskerk;        * 7 augustus Triomfatorkerk;      * 14 augustus Bethelkerk.
In de Dorpskerk zal onze Zondagsbrief dan een complete orde van dienst bevatten; u kunt dus uw liedboek desgewenst thuislaten!
Verder is er in die periode ook elke zondag een dienst in Carnisse Haven om 10.00 uur. 18.07.16 / 27.06.16in Frieslan

 

Kerkdienst gemist?
De erediensten, die in het kader van "vieren met z'n drieën", die in de Bethelkerk en de Triomfatorkerk worden gehouden, zijn niet rechtstreeks te beluisteren zijn voor degenen die zijn aangesloten op de kerktelefoon van de Dorpskerk. Daarom heeft onze koster Jan van den Oever, ze beschikbaar gemaakt via de kerkomroep van de Dorpskerk. Lees verder >> 18.07.16

Nieuws uit de AK juni 2016
De scriba van de Algemene Kerkenraad van de PG Barendrecht, Nelie Benschop, heeft weer een verslag gepubliceerd van de afgelopen AK-vergadering. Lees verder >>. 12.07.16
 

Nieuws van de diaconie
In verband met de collectes voor de Diaconie, de komende zondagen, geeft het College van Diakenen informatie over de door de Diaconie gekozen doelen. Op zondag 24 juli a.s. is de collecte gericht op Stichting Welzijn Kinderen van Bal Anand tehuis voor kinderen, gehandicapte kinderen. Op zondag 31 juli a.s. is de collecte gericht op De Koninklijke PIT Pro Rege (KPPR) is de oudste en meest actieve welzijnsorganisatie voor militairen en veteranen. Op zondag 7 augustus a.s. is de collecte gericht op De Bijbelvereniging (voorheen de Nederlandse Gideons). Lees verder >> 12.07.16

Verslag van een feestelijke oplevering
Al degenen die op 18 juni de feestelijke oplevering van de restauratie van het monumentale interieur van de Dorpskerk heeft meegemaakt, kijken terug op een prachtige mijlpaal in de eeuwenlange geschiedenis van de Dorpskerk. Op nevenstaande foto wordt het gerestaureerde Tiengebodenbord onthuld door de burgemeester en de Ambachtsheer van Barendrecht, daarin bijgestaan door de oudste en jongste nazaat van het echtpaar Westra - Jelsma. Dit echtpaar heeft het bord ruim honderd jaar geleden geschonken aan de Dorpskerk.
Voor al degenen die deze bijeenkomst moesten missen, is er een uitgebreid verslag gemaakt. Dit verslag vormt tevens de afronding van de hele serie van voortgangsverslagen van het restauratieproject. Lees verder >>  De complete serie verslagen staan op webpagina >> Restauratie interieur. 11.07.16
  klik voor vergroting

'Terug naar de basis'
De predikanten van de vier wijkgemeenten van Barendrecht-centrum hebben in het kader van 'Vieren met 'zn drieën' voor de serie zomervieringen gekozen voor het thema 'Back to basics' (in goed Nederlands: 'Terug naar de basis') Dit thema komt voort uit de synoderapport 'Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg', dat in het najaar van 2015 verscheen en dit jaar in de generale synode van de PKN is aangenomen. De toenmalige  scriba van de PKN, ds. Arjan Plaisier schreef er ook een boeiend artikel over. Wellicht een goede voorbereiding op de verkondigingen van onze plaatselijke voorgangers. Lees verder >> 08.07.16
  klik voor vergroting

Kerktuin in volle bloei - kom eens kijken!
Een enthousiaste groep vrijwilligers van de werkgroep kerktuin houden de bijbelse kerktuin achter de Dorpskerk in een prachtige staat. Het resultaat mag er dan ook zijn. Momenteel is een bezoek aan de kerktuin meer dan waard. Elke zaterdagmorgen is er een lid van de werkgroep kerktuin om een toelichting te geven over de verhalen achter de zorgvuldige selectie van de planten. Gerdien Pool heeft er een prachtige fotoreportage van gemaakt, maar de foto's geven niet de heerlijke geur weer van sommige bloemen. Daarvoor zou je gewoon zelf even langs  moeten komen. . . . .  Lees verder >>  07.07.16
  klik voor vergroting

Kerkinformatie - juli-augustus 2016
Het maandblad Kerkinformatie is het officiële orgaan van de Protestantse Kerk in Nederland. Het blad biedt actualiteiten, nieuws uit synode en dienstenorganisatie, artikelen over kerk en samenleving, wereldwijde oecumene. In het zomernummer wordt o.a. aandacht besteed aan de geestelijke verzorging bij de krijgsmacht en ook aan de opleiding voor kerkelijk werkers binnen de PKN. Lees verder >>  04.07.16
 

Afval Loont voor onderhoud Dorpskerk
De actie Afval Loont ten behoeve van het onderhoud van het 'oudste huis van Barendrecht' loopt nog steeds prima! Inclusief de opbrengst van de twee containers voor plasticafval bij de Dorpskerk is er in het eerste half jaar van 2016 ruim € 1100 bijeengebracht. Maandelijks worden er zo'n 600 stortingen gedaan!  U heeft geen individuele pas nodig. Het volstaat, als u bij het aanleveren van afval vermeldt dat de opbrengst voor de Barendrechtse Dorpskerk is.
Alle bijdragers héél hartelijk dank! 04.07.16 
  Afval loont voor de Dorpskerk!
Helpt u ook mee om het oudste en
misschien wel mooiste huis van
Barendrecht in stand te houden?

12 miljoen voor Open Doors
Dat blijkt uit het onlangs verschenen jaarverslag over 2015, van de organisatie gevestigd in Ermelo. Veel PKN-gemeenten, waaronder onze eigen ZWO-commissie volgt de activiteiten van Open Doors met grote regelmaat. De vervolging van christenen is heviger dan ooit. Open Doors volgt die ontwikkeling al jaren, en de signalen worden steeds duidelijker. Daardoor groeit de druk op lokale kerken en op de lokale werkers van Open Doors. Zij vragen dringend om Bijbels, onderwijs en ondersteuning. Als reactie hierop breidt de organisatie haar werk wereldwijd fors uit, blijkt uit het jaarverslag. Lees verder >> (bron: Fries Dagblad) 04.07.16
 

Over menselijke waardigheid gesproken. . . .
Als het gaat over menselijke waardigheid blijft Geesje Werkman van Kerk in Aktie zich verbazen over de wijze waarop daarover in Nederland wordt gesproken. Menselijke waardigheid ligt ten grondslag aan de klacht die we als PKN in 2013 indienden bij het Europees Comité voor Sociale Rechten. In de volksmond, en ook in de media, werd het gemakshalve genoemd: het recht op bed, bad en brood. En alhoewel we in juridische zin ons gelijk haalden, is in politieke zin nog steeds niet gerealiseerd dat  het buiten kijf staat dat ieder mens een bed, eten en een bad nodig heeft. Lees verder >> 02.07.16

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende