Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

Hier het nieuws van de afgelopen twee weken.
Het laatste nieuws gemist?
Ga dan naar >> webpagina Actueel voor de nieuwsberichten van twee maanden eerder.


Meditatie Dorpskerkpredikant
Deze week werd de meditatie in het Klankbord verzorgd door de Dorpskerkpredikant, ds. Jan Willem Stam. Hij gaat in op het thema voor de zomervieringen, 'back to basics' (of in goed Nederlands 'terug naar de basis'). Dit thema is tevens de rode draad in rapport 'Kerk 2025' van de landelijke organisatie van de PKN. Lees verder >> 24.06.16 

Nieuw wijkbericht
In het nieuwe wijkbericht gaat ds. Jan Willem Stam in op het wel en wee in de Dorpskerkgemeente en op de komende vieringen in de zomertijd. Ds. Piet Taselaar verzorgt een in memoriam van mw. Van Bodegraven. Gerrit Barendrecht, de voorzitter van de wijkkerkenraad, doet verslag van de junivergadering van de WK. Lees verder >>  24.06.16

Een Vriendengift
Vanmorgen vond kerkrentmeester Simon Hoek een envelop in zijn brievenbus gericht aan de Vrienden van de Dorpskerk. In de envelop een kaart met daarop foto's van de kansel, de boerenbank en het Tiengebodenbord. (zie foto). De tekst luidt: 'Omdat wij de aktie voor het Tiengebodenbord hebben gemist, deze bijdrage voor de nieuwe doopschaal. Vriendelijke groet, N.N.'  Daarbij gevoegd een gift van honderd euro! Zoals gemeld tijdens de opleveringsbijeenkomst van het restauratieproject heeft de kerkenraad van de Dorpskerkgemeente besloten om de in 2010 gestolen zilveren doopschaal uit 1858 te vervangen door een nieuw exemplaar. Die doopschaal past zowel in de koperen doopschaalhouder die dateert uit 1664 als in de nieuwe hardstenen doopvont.
Langs deze weg wordt deze Vriend(in) van de Dorpskerk hartelijk bedankt voor dit genereuze gebaar! 23.06.16
 

Een mooie vriendengift!

Muziek in de Dorpskerk
De Stichting Barendrecht Klassiek organiseerde zaterdag 18 juni jl. het inmiddels traditioneel geworden zomeravondconcert. Het Dostojevski Kwartet maakte zijn naam waar. Met een optreden vol vaart en vuur presenteerde het kwartet zich. Het kwartet, bestaande uit Charlotte Basalo Vázquez en Julia Kleinsmann op viool, Lisa Eggen op altviool en Emma Kroon op cello, liet horen van vele muzikale markten thuis te zijn. Lees verder >> 20.06.16

Nieuwe PKN-herder bevestigd
Zondag 19 juni jl. is dr. René de Reuver bevestigd als de nieuwe scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. Dat gebeurde in de monumentale St. Janskerk in Gouda, een kerk die hem zeer dierbaar is. Dominee de Reuver volgt dr. Arjan Plaisier op, die acht jaar lang de voorman was van de PKN. Aansluitend aan de eredienst werd Rene de Reuver op televisie gepresenteerd in het programma 'Jacobine op zondag'. Als u een een beeld wilt krijgen van deze inspirerende nieuwe PKN-voorman, lees verder >>. De nieuwe scriba trekt de eerste honderd dagen van zijn ambtsperiode kris-kras door de PKN. Misschien weet hij onze prachtig gerestaureerde Dorpskerk ook wel te vinden.... Hij zal van harte welkom zijn! 20.06.16
 

Inspirerende, feestelijke eredienst
Ook in de eredienst van zondag 19 juni werd er bijzondere aandacht besteed aan de afronding van de restauratie van het interieur van het oudste godshuis van Barendrecht. Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam plaatste de viering plaatsen in het kader van het thema 'Gods woning'. De vele feestelijke liederen onderstreepten het karakter van de Dorpskerkliturgie, waarin kerkmuziek zo'n belangrijke rol vervult. De prachtige, speciaal voor de Dorpskerk gemaakte, oud-eiken liedborden vormen nu één geheel met de kansel en het Tiengebodenbord. Daarmee symboliseren ze dat Gods woord, de verkondiging daarvan en het zingen daarover één geheel vormen. Voor de inspirerende preek, lees verder >>. Na de viering werden de verantwoordelijke kerkrentmeesters Tineke van der Meer en Simon Hoek én koster Jan van den Oever in de bloemen gezet, als blijk van waardering voor hun inzet gedurende dit restauratieproject.19.06.16

Feestelijke gift voor Dorpskerk
Tijdens de opleveringsbijeenkomst kon kerkrentmeester Simon Hoek bekendmaken dat er door een anonieme, goede Vriend van de Dorpskerk een gift is toegezegd van € 1000 ten behoeve van de aanschaf van een luchtbevochtigingsinstallatie in de Dorpskerk. Nu het Dorpskerkorgel en het monumentale interieur is gerestaureerd, is het van groot belang dat de luchtvochtigheid in de kerkruimte op peil blijft. Want anders zullen orgel en houtwerk vanwege ernstige uitdroging binnen enkele jaren opnieuw aangepakt moeten worden. Met deze schenking kan de apparatuur worden aangeschaft. Daarmee is een nieuwe stap gezet om het oudste monument van Barendrecht ook het best onderhouden monument van onze gemeente te maken. 18.06.17

Zeer geslaagde opleveringsbijeenkomst
Ruim honderd individuele genodigden uit kerk en samenleving en zo'n vijftig nazaten van de familie Westra almede honderd overige gasten waren getuige van een bijzonder feestelijke opleveringsbijeenkomst van het gerestaureerde monumentale interieur van de Dorpskerk. Binnenkort volgt een uitgebreid (foto-)verslag van de bijeenkomst op deze website. Voor degene die alles nog eens willen terugluisteren, lees verder >>18.06.16

Unieke familiereunie Westra's
Als blijk van waardering voor de schenking van het prachtige Tiengebodenbord ruim 100 jaar geleden hebben de kerkrentmeesters van de Dorpskerk aan de nazaten van het schenkersechtpaar Westra-Jelsma ruimte geboden voor een reunie van alle nazaten. In een gezellige sfeer ontmoetten een vijftigtal nazaten elkaar in gebouw de Ontmoeting. De uitnodiging werd door de familieleden op hoge prijs gesteld. Voor velen was het een feest van herkenning, anderen zagen het 'geschenk van hun voorouders' voor het eerst. Een fotoverslag volgt later. 18.06.16

Feestelijke liturgische schikking
Ook de dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken hebben een prachtige bijdrage geleverd aan de verhoging van de feestvreugde in de Dorpskerkgemeente in het weekend van 18 en 19 juni. Zij hebben een door de restauratoren afgekeurde verrotte 'hoeksteen' uit de eeuwenoude Dorpskerkkansel gebruikt als basis voor een schikking, die nieuwe pracht en kracht van de eeuwenoude  Dorpskerk symboliseert. De 'gouden' bloemen verwijzen ook naar de 'gouden Tien Woorden' als de basis van ons geloof, dat zich steeds weer mag vernieuwen. Met elkaar vormen we een veelkleurige gemeente in Barendrecht. 17.06.16
   

Legaat voor Vrienden van de Dorpskerk
Aan de vooravond van de feestelijke oplevering van de restauratie van het Dorpskerkinterieur kan het bestuur van de Vriendenstichting melden dat zij een legaat van € 5000 heeft ontvangen voor de instandhouding van de Dorpskerk! Het stichtingsbestuur is bijzonder dankbaar voor dit genereuze gebaar! Wilt u ook een bijdrage leveren om het oudste (en misschien wel mooiste) huis van Barendrecht in stand te houden?  Dat kan via een eenmalige of meerjarige schenking of via een legaat in uw testament . . . . 17.06.16

Muziek in de kerktuin: groot succes
Na afloop van de eredienst op zondag 12 juni organiseerde de werkgroep Kerktuin een klein concert in de kerktuin en dat bij een heerlijk weertje. Marie Christine Goergen (dwarsfluit) en Hans van Gelder (piano) speelden licht klassieke muziek. Er waren ruim honderd bezoekers, die dit initiatief (een nieuwe vorm van samen-gemeente-zijn)  bijzonder wisten te waarderen. Een compliment voor alle werkgroepleden; zo iets roept om herhaling! Voor het fotoverslag, lees verder >>  12.06.16
  klik voor vergroting

Grote schoonmaakbeurt Dorpskerk
Met het oog op het komende opleveringsfeestje heeft de Dorpskerk afgelopen week een grote schoonmaakbeurt gehad. Met een twintigtal (!) vrijwilligers is de hele kerkzaal op z'n kop gezet en is elk hoekje en gaatje gestofzuigd en gedweild en  ook is elke stoel en elke bank schoongemaakt. Dankzij de vele handen werd het een vlotte en gezellige klus, want binnen tweeënhalf uur was het hele karwei geklaard! Heel veel dank aan alle vrijwilligers. De koster zorgde traditiegetrouw weer voor een heerlijke traktatie bij de koffie. Dat hadden alle vrijwilligers zeer verdiend! 12.06.16

Puzzel mee en steun de Vrienden van de Dorpskerk
Van alle kanten wordt met waardering gesproken over de geslaagde restauratie van het monumentale interieur van de Dorpskerk. Het enthousiasme van de kerkrentmeesters slaat over op andere Vrienden van de Dorpskerk. Zo maakte koster Jan van den Oever een leuke puzzel, in overleg met hem wordt die nu gebruikt voor een actie ten behoeve van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk. Iedereen kan meedoen, zo vaak als men wil. Per deelnamekans dient men één Euro over te maken op de rekening van de vriendenstichting. Dat betekent dat iedere geschonken euro één kans biedt om een prachtige schets van de Dorpskerk te winnen.  Lees verder >> 12.06.16
  klik voor vergroting

Feestelijke oplevering restauratie
Al meer dan 500 jaar is de Dorpskerk een Godshuis, een huis waar ‘leren, vieren, dienen en delen’ centraal stond én staat. Het is ook ‘een dak boven wat hoofden’ en ‘een schuilplaats’ voor zoveel mogelijk Christenen en andere burgers van Barendrecht. Natuurlijk is de Dorpskerk ook het ‘oudste huis van Barendrecht’ en een internationaal beschermd rijksmonument. Vele eeuwen hebben gemeenteleden en predikanten hun bijdrage geleverd om het oudste huis ook misschien wel het ‘mooiste huis voor de Heer’ te laten zijn. Sinds de viering van het 500-jarig bestaan wordt veel gedaan om het kerkgebouw ook het best onderhouden gebouw van de PG Barendrecht te laten zijn, en daarbij wordt gestreefd om dat zoveel mogelijk extern te financieren! Op zaterdagmorgen 18 juni vieren we de oplevering van de restauratie van het monumentale interieur van de Dorpskerk. Dankzij deze en voorgaande restauraties is de kwaliteit van het kerkgebouw voor vele decennia geborgd. Graag nodigen wij u uit om de feestelijke opleveringsbijeenkomst, die om 10.00 uur begint, bij te wonen. Lees verder >> 12.06./28.05.16
 

Nieuws van de Diaconie
De Diaconie meldt in haar nieuwsbericht wat de collectedoelen zijn voor de erediensten op de zondagen 19 en 26 juni.  
Lees verder >>  09.06.16

Er zit muziek in de Dorpskerk
De Stichting Barendrecht Klassiek organiseert, in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, op zaterdagavond 18 juni het laatste concert van het seizoen 2015-2016. Het Dostojevski Kwartet, bestaande uit Charlotte Basalo Vázquez, viool, Julia Kleinsmann, viool, Lisa Eggen, alt-viool en Emma Kroon, cello, speelt in het programma ‘Schubert en de Russen’ muziek van Glinka, Schubert, Tsjaikovski en Prokovjev. Het concert begint om 20.00 uur. Halverwege het programma zal er een pauze zijn. De toegang is vrij, bijdragen na afloop zijn meer dan welkom. De activiteiten van Stichting Barendrecht Klassiek zijn mede mogelijk dankzij bijdragen van sponsoren. Lees verder >> 06.06.16
  klik voor vergroting

ZWO-bericht 06.06.16
De ZWO-commissie vraagt deze week uw aandacht voor een bericht uit Peru van Mathijs Geluk. Hij was in het verleden een tijdje adviseur van de ZWO-commissie en was een goede band met hem, maar Matthijs werd uitgezonden. Het Zendingswerk bracht hem met zijn gezin naar Peru.  Als Protestantse Gemeente Barendrecht voelen wij ons verbonden met Matthijs en zijn gezin in Peru. Lees verder >> 06.06.16
 

Over pastoraat gesproken. . . .
Zoals sommige bezoekers van onze website weten, is uw webbeheerder ook secretaris van de stichting Pastoraat Werkers Overzee, die een heel bijzondere vorm van pastoraat in stand houdt: de 'waterbouwpastor', die in de wandelgangen ook wel 'baggerdominee' wordt genoemd. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de stichting is een indrukwekkend filmpje gemaakt, waar deze unieke vorm van pastoraat wordt belicht door de huidige waterbouwpastor en zijn voorgangers. Kijk verder >>  Zie ook >> www.spwo.nl 04.06.16
 

Nieuw wijkbericht
In het Klankbord dat 6 juni verschijnt besteedt Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam in zijn wijkbericht weer veel aandacht aan de komende diensten en aan het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Daarnaast wordt er vooruitgeblikt op komende activiteiten. Gerrit Barendrecht doet als voorzitter van de wijkkerkenraad verslag van de meivergadering van de WK. Lees verder >> 02.06.16

Boeiende gemeentebijeenkomst
De jaarlijkse gemeentebijeenkomst vond dit jaar plaats op 1 juni in Canisse Haven. Jammer genoeg waren er maar ruim 70 leden van de hele PG Barendrecht aanwezig. Voor de pauze waren de jaarverslagen van de Kerkrentmeesters en  de Diaconie de hoofdmoot. Beide penningmeesters gaven een uitgebreide toelichting op hun jaarstukken. Na de pauze werd er een vervolgstap gezet op onze trektocht naar de toekomstige Protestantse Gemeente Barendrecht. De scriba van de AK, mw. Nelie Benschop, heeft er een kort verslag van gemaakt. Lees verder >> Daarnaast zijn ook de beide toelichtingen op de jaarverslagen en de presentatie van de Begeleidingsgroep via onze website te lezen en te downloaden.Toelichting jaarstukken CvK lees verder >>  Toelichting jaarstukken CvD, lees verder >>
Presentatie begeleidingsgroep toekomst PGB, lees verder >> 02.06.16
 

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende