Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

 Op deze pagina het nieuws van de afgelopen vier weken.
Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Nog actueel.
LEES-TIPS
>> lees verder

De erediensten worden op zondagmorgen om 10.00 uur online uitgezonden.
Ze zijn rechtstreeks en ook achteraf terug te kijken op de eigen videokanalen van de Dorpskerk.

Klik op het Vimeo logo >> 
klik om het Dorpskerk-Vimeokanaal te openen of op het YouTube logo >>    Zie ook >> webpagina Kerkdiensten

Over liturgie gesproken . . . door de PKN (3)
Eerder werd op deze website aandacht besteed aan de eerste zeven delen van een serie van de hand van Marcel Barnard, hoogleraar praktische theologie, waarin de orde van dienst, zoals die in veel protestantse kerken wordt gevierd, nader wordt toelicht. Een drietal predikanten geven dit keer een inkijkje hoe hun preken tot stand komen. De serie is een aanrader voor iedereen die wat meer wil begrijpen over de protestantse erediensten en liturgie. Het achtste artikel is verschenen en gaat over 'de maaltijd van de Heer'. Drie voorgangers vertellen over de praktijk in hun gemeente. Voor de hele serie,  lees verder >> 07.12.22

Wist u dat . . .? Unieke kerstboom in de Dorpskerk
Ook dit jaar hebben vrijwilligers weer een prachtige kerstboom opgetuigd in de Dorpskerk (zie foto). Het is al decennia een traditie dat er een grote kerstboom staat te pronken in de Dorpskerk. Dat is op zich niet zó bijzonder, hoewel er genoeg discussies bestaan rondom die 'heidense' kerstbomen in kerken. Arja Burgers heeft in haar serie artikelen over planten in de Kerktuin, deze maand aandacht besteed aan de geschiedenis kerstboom (zie onderstaand artikel). 
Hoe het ook zij, de Dorpskerk-kerstboom heeft al vele jaren iets bijzonders: een unieke verlichting. In de verlichting wordt gesymboliseerd dat we als Dorpskerkgemeente in de Adventstijd met elkaar toegroeien naar de komst van het Licht in de duistere wereld: de geboorte van Jezus Christus. Lees verder >>   06.12.22
  Klik voor vergroting

Kerk(tuin) in beeld - 23
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. In de decembermaand maakt zij echter een uitstapje van de kerktuin naar de Dorpskerk en besteedt zij aandacht aan de historie van de kerstboom. Wist u trouwens dat ook in de wintertijd de kerktuin elke woensdag- en zaterdagmorgen is geopend tussen 10 en 12 uur? Kom gerust eens kijken! Lees verder >> 06.12.22
   

Nieuws van de AK
Het scribaat van de Algemene Kerkenraad heeft een bericht gepubliceerd over een aantal bijeenkomsten in de maanden oktober en november, die vooral betrekking hadden op de toekomst van de PG Barendrecht. Lees verder >>. Ook wordt er een oproep gedaan voor een nieuwe 1e scriba van de AK. 
De taakomschrijving is: samen met de 2e scriba de vergaderingen van de Algemene Kerkenraad en het moderamen voorbereiden. Dat zijn ongeveer 18 vergaderingen per jaar. Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de huidige 1e scriba Louw Stroo, tel: 06-40 18 44 76. 06.12.22 

Dorpskerk centraal bij WinterFeest
Al meer dan tien jaar participeert de Protestantse Dorpskerkgemeente in de Stichting Evenementen Dorpskern Oud-Barendrecht (SEDOB), via de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. Gelukkig kan er komende decembermaand weer een WinterFeest worden georganiseerd en wel op zaterdag 10 december van 14 tot 20 uur. SEDOB heeft dit jaar gekozen voor een opzet, waarbij zo goed als alle activiteiten in of op het terrein van de Dorpskerk zullen plaatsvinden. Op het terrein achter de Oude Pastorie wordt een Wintermarkt ingericht, compleet met een kerstwensboom en een podium voor muziekoptredens. In de Oude Pastorie is de Snuffelmarkt en in de voorzaal van de Ontmoeting is er de Koffiehoek met koffie/thee én kerstcake. In de Tuinzaal zijn er kinderspelen. In kerkzaal zijn er de traditionele Carol Singing van Cultuur Lokaal en Kerstconcerten van de Barendrechtse Harmonie Vereniging. Lees verder >> Kijk voor het volledige programma op >> www.sedob.nl  17.11.22/05.12.22
 
Het belooft weer een sprankelend
WinterFeest in Kerstsfeer
te worden, waarbij
het Dorpskerkcomplex
centraal staat.

Kerstverhalen in de Dorpskerk
Op donderdagavond 8 december verzorgen de vertellers Jan Tijssen en Edgar Nollen de voorstelling 'Kerstverhalen wereldwijd' in de Dorpskerk. Er komen kerstverhalen uit Mexco, Noorwegen, Syrië, Denemarken en Nederland aan bod. Er zullen samen met de toehoorders ook enkele kerstliederen worden gezongen. Neem uw Liedboek mee, want er is in de kerk maar een beperkt aantal liedboeken aanwezig. Aanvang 19.30 uur. Na afloop wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten. Opgave is gewenst: 
martina.vreriks@planet.nlLees verder >> 05.12.22
  Klik  voor vergroting

Liturgische schikkingen in de Adventstijd (2)
De werkgroep Liturgisch bloemschikken maakt voor de vier Adventsvieringen weer een nieuwe serie schikkingen, die aansluiten bij het Adventsproject van de Kindernevendienst. Het 'standbeeld' staat centraal in de schikkingen en dit wordt op prachtige wijze gesymboliseerd door een oude stronk van een wijnrank. De rode roos symboliseert de vrouw die op de 2e Advent een standbeeld verdient: Ruth. De korenaren en het daarvan gebakken brood verwijzen naar de aren lezende 'voormoeder' van Jezus Christus: Ruth. Voor de toelichtende tekst, lees verder >>04.12.22
  Klik voor vergroting

Adventsproject Kindernevendienst (2)
De werkgroep Kindernevendienst volgt het Adventsproject van Kind op Zondag. Dit jaar is het thema: 'Levenlicht'
De uitdrukking ‘het levenslicht zien’ betekent geboren worden. Levenslicht is een wonder dat God aan mensen geeft. In dit project staan vier voormoeders en de moeder van Jezus centraal.  Het zijn allemaal vrouwen die een standbeeld verdienen. Daarom worden ze in de kerkdiensten op de vier  Adventszondagen en op kerstmorgen uitgebeeld als levende standbeelden. Ook staan ze afgebeeld op kleurrijke posters. Op de 1e Advent werd Batseba geportretteerd. Zij was de moeder van Koning Salomo. Op de 2e Advent wordt Ruth geprotretteerd. Zij werd als Moabitische vrouw de overgrootmoeder van Koning David en zo een voormoeder van Jezus Christus. In de liturgie worden de bijbehorende Bijbelverhalen gelezen. 04.12.22 
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . Zondag Populus Sion
De tweede zondag van de Advent draagt de naam zondag Populus Sion. Die benaming komt van het eeuwenoude lied: 'Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes'. Het is een verwijzing naar Jesaja 30:19: 'Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft geen tranen meer te storten. Want hij zal zich over je ontfermen als je weeklaagt, hij zal antwoorden zodra hij je hoort'. Het is ook een verwijzing naar de Psalm van deze zondag: Psalm 80. 
In de Adventstijd is de liturgische kleur paars, de kleur van bezinnig en inkeer daarom wordt er in de liturgie geen glorialied gezonden. Voorganger is ds. Franc de Ronde. Zoals gebruikelijk is na de viering weer koffiedrinken in 'de Ontmoeting en in de Kerktuin. Uiteraard kan de dienst, die aanvangt om 10.00 uur, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrieflees verder >>.  03.12.22

Nieuw Lied van de week 
Ds. Cees Romkes brengt deze week een lied van de Rooms-katholieke dichter Michel van der Plas
 onder de aandacht: 'Wees gegroet van God'. Dit lied komt uit diens eerste bundel, waarvoor Louis van Dijk de melodieën schreef. Lees verder >> 02.12.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Liturgische schikkingen in de Adventstijd
De werkgroep Liturgisch bloemschikken zal voor de vier Adventsvieringen weer een nieuwe serie schikkingen maken, die aansluiten bij het Adventsproject van de Kindernevendienst. Het 'standbeeld' staat centraal in de schikkingen en dit wordt op prachtige wijze gesymboliseerd door een oude stronk van een wijnrank. De witte roos symboliseert de vrouw die op de 1e Advent een standbeeld verdient: Batseba. Voor de toelichtende tekst, lees verder >> 27.11.22
  Klik voor vergroting

Koffieconcert aangepast
Het bestuur van de Stichting Barendrecht Klassiek is er in geslaagd om een alternatief programma te bieden bij het koffieconcert dat op zondag 27 november zal worden georganiseerd in de Dorpskerk. Het geplande concert 'C'est une chanson' kon vanwege ziekte van de zangeres niet doorgaan. Celliste Aliaksandra Harbachenok is bereid gevonden om een mooi programma te presenteren van Cello-solo. Op het programma staan oa. Etudes van de Hongaarse componist  Popper en de tweede cellosuite van Joh.Seb. Bach. Aanvang 12.00 uur. Toegang gratis, collecte bij de uitgang. Ook dit koffieconcert wordt georganiseerd in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk.  Lees verder >> 26.11.22
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . Zondag Levavi
De eerste zondag van de Advent draagt al vele eeuwen de naam zondag Levavi. Dat is een vernoeming naar de eeuwenoude introïtuspsalm 'Ad te levavi animam meam, Deus meus, in te confido, non erubescam'. (Tot U heb ik mijn ziel opgeheven; mijn God op U vertrouw ik, ik zal niet beschaamd worden) In het huidige liedboek is dit Psalm 25, die dan ook als de Zondagspsalm op de 1e Advent wordt gezongen. In de Adventstijd is de liturgische kleur paars, de kleur van bezinnig en inkeer daarom wordt er in de liturgie geen glorialied gezonden. 
Voorganger is ds. Franc de Ronde. Zoals gebruikelijk is na de viering weer koffiedrinken in 'de Ontmoeting en de Kerktuin. Uiteraard kan de dienst, die om 10.00 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. 25.11.22

Lied van de week 
Deze week richt ds. Cees Romkes de aandacht op een lied van een ontroerende schoonheid: '
Da pacem Domine in diebus nostris'. Vertaald: Geef ons vrede Heer in onze dagen. Het lied werd in 2004 gecomponeerd door de Estse componist Arvo Pärt voor een vredesconcert. Lees verder >> 25.11.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Over liturgie gesproken. . . Gezegend Nieuwjaar!
Nee het is geen vergissing! We staan namelijk voor een nieuw kerkelijk jaar, want vorige week zondag hebben we als christenen het oude kerkelijk jaar afgesloten en begint op 27 november 2022 het nieuwe kerkelijk jaar met de Adventsperiode. 'Advent' komt van het Latijnse woord 'Adventus', dat betekent 'het komen'. In vier weken bereiden we ons voor op het feest van de komst van Christus. In de liturgie van de Dorpskerkgemeente krijgen de namen van de Adventszondagen uit de eeuwenoude  liturgische kalender een duidelijke verwijzing naar een diepere betekenis in Woord en kerklied. Zie onderstaand artikel >> 24.11.22

  De zondagen van de Advent
In de liturgie van de Dorpskerkgemeente hebben de namen van de Adventszondagen in de liturgische kalender een duidelijke verwijzing naar een diepere betekenis in Woord en kerklied. De namen verwijzen naar Bijbelgedeeltes en naar liederen die in de 16e eeuw zijn gecomponeerd.
1e Advent - Zondag Levavi: vernoemd naar het lied 'Ad te levavi animam meam, Deus meus, in te confido, non erubescam'.
(Tot U heb ik mijn ziel opgeheven; mijn God, op U vertrouw ik, ik zal niet beschaamd worden) Dit verwijst tevens naar de Zondagspsalm van de 1e Advent, Psalm 25.
2e Advent - Zondag Populus Sion: vernoemd naar het lied: 'Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes' .
Het is een verwijzing naar Jesaja 30:19: 'Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft geen tranen meer te storten. Want hij zal zich over je ontfermen als je weeklaagt, hij zal antwoorden zodra hij je hoort. Ook dit verwist naar de Zondagspsalm: Psalm 80.
3e Advent - Zondag Gaudete: De term 'Gaudete' is ontleend aan een vers uit de Brief van Paulus aan de Filippenzen (4:4), waarin de apostel Paulus de gemeenschap oproept tot vreugde: 'Gaudete in Domino semper. Iterum dico: Gaudete!.'  In de NBV vertaling luidt dat: 'Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd!'
4e Advent - Zondag Rorate Caeli: vernoemd naar het lied: 'Rorate caeli desuper et nubes pluant justum'. (Dauwt, hemelen uit de hoge, en wolken regent gerechtigheid). De naam van deze zondag verwijst tevens naar Jesaja 45:8.
In de Adventstijd is de liturgische kleur paars, de kleur van bezinnig en inkeer. In de liturgie blijft het glorialied  achterwege. 24.11.22
 

Nieuws van het CvK - Begroting 2023
Het College van Kerkrentmeesters heeft aan de Algemene Kerkenraad de 
begroting voor 2023 gepresenteerd en deze is vastgesteld in de vergadering van de AK van 3 november. Op deze website wordt de begroting op hoofdlijnen gepresenteerd. De volledige en formele stukken u kunt opvragen bij de penningmeesters. Die zijn ook graag bereid om toelichting te geven bij deze begroting. Bezwaren tegen deze begroting kunt u kenbaar maken bij de secretaris van de Algemene Kerkenraad, uiterlijk 1 december 2023. Op 22 november a.s. is er in een algemene ledenvergadering van de PGBarendrecht een nadere uitleg gegeven en werden gestelde vragen beantwoord. Er werd ook aandacht besteed aan de meerjarenraming. Deze is er voor bestemd om ook de langere termijn effecten van de verwachte inkomsten en uitgaven duidelijk te maken. Lees verder >> 21.11.22

Wist u dat. . . ? Een Sinterklaaslied in het Liedboek
Het in 2013 uitgegeven nieuwe Liedboek bevat tal van prachtige pareltjes, maar wist u dat er ook een prachtig Sinterklaaslied in het Liedboek staat? Een lied dat boven elke ‘Zwarte Pieten-discussie’ uitstijgt! Onder de noemer 'geloofsgetuigen' zijn er in het Liedboek liederen opgenomen over Sint Willibrord, Sint Maarten en ook over Sint Nicolaas! Het Lied 745 verwijst naar het leven en werk van de bisschop van Myra, die leefde van omstreeks 230 tot 6 december van het jaar 342 of 352. Sint Nicolaas staat overigens niet alleen bekend als kindervriend. Hij is misschien wel de meest genoemde beschermheilige ter wereld. Veel beroepsgroepen en ook enkele steden beschouwen hem als hún beschermheilige. Lees verder >> 20.11.22
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 20 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het is tevens de derde (en laatste) 'Zondag van de Voleinding'. Deze zondag wordt ook wel Zondag Christus Koning genoemd, omdat we vieren dat God regeert, dat Jezus Koning is en Heer over alles. Dit is de laatste zondag waarop de liturgische kleur groen is. Voorganger is ds. Cees Romkes. Zoals gebruikelijk is na de viering weer koffiedrinken in 'de Ontmoeting en de Kerktuin. Uiteraard kan de dienst, die om 10.00 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >> 18.11.22.
 

Lied van de week 
Deze week richt ds. Cees Romkes de aandacht op een lied en zet het neer in drie varianten: 'Neem mij aan zoals ik ben
'. De oorspronkelijke tekst en melodie zijn van de Engelsman John Bell. De Nederlandse dichter René van Loenen maakte nieuwe Nederlandse tekst voor het nieuwe Liedboek. Ds. Romkes geeft daarnaast ook de Engelse versie en die uit het liedboek van Iona  Lees verder >> 18.11.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

De Generale Synode vergaderde
Op 11 en 12 november vergaderde de Generale Synode van de PKN. Op de agenda stond onder andere het interessante rapport: 'Speelruimte gezocht - protestantse visie op kerkgebouwen'. Lees verder >>. De Synode heeft het rapport aanvaardt als uitgangspunt voor het beleid van de kerk met betrekking tot haar kerkgebouwen. De kerkenraden van de plaatselijke gemeenten zullen in de komende tijd nader worden geïnformeerd, zodat dit rapport in de toekomst als denkkader kan worden gehanteerd 
voor beheer en gebruik van kerkgebouwen door de plaatselijke gemeenten van de protestantse kerk. De vergaderingen van de Generale Synode zijn integraal terug te kijken op YouTube, kijk verder >> 18.11.22

Er zijn weer PKN-Adventskalenders
Zoals gebruikelijk zijn er ook dit jaar weer PKN-Adventskalenders (gratis) te bestellen. De nieuwe kalender staat in het teken van het PKN-jaarthema: 'Aan tafel'. Er hebben een vijftal theologen/predikanten bijdragen geleverd aan de Adventskalender. Indien u niet over internet beschikt of als u niet zo computervaardig bent, kunt de kalender bestellen bij diaken Toos Volkers, tel nr. 01806-11419 (u kunt ook inspreken). Maar rechtstreeks bestellen bij de PKN kan ook 
via >> https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender. PKN heeft een inkijkexemplaar beschikbaar gesteld, dus om een goede indruk te krijgen van de nieuwe Adventskalender, kijk verder >> 
18.11.22
  Klik voor vergroting

Binnenkort weer KINDERKERK!
Op zondagmiddag 11 december om 15.30 uur wordt er in de Dorpskerk weer een KINDERKERK georganiseerd voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Het gaat dit keer over 'Advent is dromen'. We kijken vooruit en dromen over het Kerstfeest. Droom je met ons mee? En neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee! We gaan ook weer iets knutselen en er is ook iets te eten of te drinken. Er is een prachtige poster gemaakt, kijk verder >> 17.11.22
   

Snuffelmarkt pakt groots uit bij WinterFeest
De werkgroep Snuffelmarkt grijpt het WinterFeest op zaterdag 10 december aan om nog een goed uit te pakken, maar met aangepaste openingstijden! Van 14.00 tot 19.00 uur is de gebruikelijke Snuffelmarkt geopend en ook op de Wintermarkt, die achter de Oude Pastorie wordt gehouden, zal de Snuffelmarkt prominent aanwezig zijn. Zoals gebruikelijk is de opbrengst bestemd voor het onderhoud van het Dorpskerkcomplex. Let op: De Snuffelmarkt is die zaterdagmorgen GESLOTEN en men kan die hele dag ook GEEN ARTIKELEN AANLEVEREN! 17.11.22

Evensongs komen terug in de Dorpskerk
Nadat er in de afgelopen jaren in de Dorpskerk succesvol enkele Evensongs werden georganiseerd, zal dat initiatief weer worden opgepakt. Thea Verhagen, 2e kerkmusicus van de Dorpskerkgemeente, zal dit na overleg met Johan Sonneveld, gaan coördineren samen met  de predikanten De Ronde en Romkes en de werkgroep Eredienst. Er zullen drie Evensongs worden georganiseerd in de maanden januari, maart en mei van volgend jaar. Aan elke Evensong, die op zondagavonden zullen plaatsvinden, zal een koor medewerking verlenen. In de Adventsperiode van 2023 zal er ook weer een Festival of Lessons and Carols worden georganiseerd in de Dorpskerk. Later volgt meer informatie. 17.11.22

Oud-Dorpskerkpredikant Mettau overleden
Onlangs werd bericht ontvangen dat ds.Jaap Mettau op 5 november is overleden in de leeftijd van 96 jaar. Hij is van april 1983 tot april 1988 Dorpskerkpredikant geweest, dat was ongeveer in dezelfde periode dat ook ds. Meindert Boersma Dorpskerkpredikant was. Ds. Mettau 
werkte als predikant van de Evangelische Kirche Rheinland. Daarna was hij hervormd predikant te Soest (1964), Rotterdam-IJsselmonde (1970) en Barendrecht. Vanuit de Dorpskerkgemeente ging hij met emeritaat. In het Nieuwe Liedboek staat één lied van hem. Dat is Lied 739 'Wat heeft Maria ons bewaard', waarvan hij de melodie maakte bij een tekst van de dichter Muus Jacobse. Ds. Mettau is degene geweest die de aandacht voor Liturgie en Kerkmuziek binnen de Dorpskerkgemeente sterk heeft gestimuleerd. Daar mogen we hem dankbaar voor zijn, want tot op de dag van vandaag is die aandacht onverminderd groot gebleven. 17.11.22  

Imponerende Oogstdienst
De eredienst op zondag 13 november was een viering met een dubbele focus: Enerzijds was het een Oogstdienst, waarbij er aandacht was voor het danken voor gewas en arbeid; anderzijds was het een dienst van Schrift en tafel, waarbij de viering van het Heilig Avondmaal centraal stond. Het werd een imponerende viering. De dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken hadden een prachtige schikking gemaakt, waarin beide elementen van de viering waren verwerkt. Voor de toelichting bij de schikking, lees verder >>
 15.11.22
  klik voor vergroting

Kerstvoorbereidingen
De Protestantse Contactgroep Barendrecht Centrum (PCBC) gaat de
 komende week aan de slag om de kerstattenties voor de 80-plussers uit de wijkgemeenten Bethelkerk en Dorpskerk klaar te maken. De contactpersonen brengen een uitnodiging voor de Kerstviering 19 december, een kerstgroet geschreven door Franc de Ronde met een foto van een schilderij van Marjolein Speelman en een ledkaars. We hopen op deze manier een klein lichtpuntje te kunnen brengen. Het thema voor de Kerstviering is: 'Licht dat met ons meegaat'. 14.11.22

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 13 november is de negende zondag van de herfst. Het is voor de Dorpskerkgemeente de Oogstdienst, waarbij de eredienst in het teken staat van de dankdag voor gewas en arbeid. Het is tevens een dienst van Schrift en tafel, Tot aan de Adventstijd is de liturgische kleur groen. Voorgangers is ds. Franc de Ronde. Zoals gebruikelijk is na de viering weer koffiedrinken in 'de Ontmoeting en de Kerktuin. Uiteraard kan de dienst, die om 10.00 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >> 12.11.22.
 

Uw energiecompensatie niet nodig? Doneren kan!
Deze maand en in december krijgt elk huishouden 190 euro als energiecompensatie. De ene energieleverancier stort dit bedrag op de rekening, bij anderen wordt het verrekend met de maandelijkse kosten of pas bij de eindafrekening. Landelijk zijn veel acties opgestart door mensen die deze compensatie van in totaal 380 euro niet nodig hebben en liever doneren aan mensen die dit wel heel goed kunnen gebruiken. Wilt u uw tegemoetkoming doneren aan dorpsgenoten die dat harder nodig hebben, maar weet u niet goed waar u hiervoor terecht kunt?
De diaconie zet een aantal lokale stichtingen voor u op een rij:
* De Voedselbank Barendrecht zet zich in voor iedereen die tijdelijk niet in staat is om voldoende zijn/haar boodschappen te doen: www.voedselbankbarendrecht.nl/wordt-sponsor.
* Kledingbank Uniek helpt minima in Barendrecht en Albrandswaard.
  Zij zorgen onder andere voor kleding, fietsen en verjaardagdozen voor kinderen tot en met 10 jaar. www.stichtinguniek.nl/contact
Het Diaconaal Fonds helpt Barendrechters met een laag besteedbaar inkomen: www.diaconaalfondsbarendrecht.nl/donaties.
* Liever doneren aan een landelijke stichting? Kijk dan op www.barendrecht.nl/eneriecompensatie-doneren voor ideeën  12.11.22

Schoenendoosactie voor Oekraïense en Poolse kinderen
Ook dit jaar doet de Dorpskerkgemeente mee met de jaarlijkse ‘Schoenendoos actie’. Wie voor 21 november een schoenendoos vult met veel lekkers, leuks en nuttigs, kan daarmee een lichtstraaltje in het leven brengen van een Oekraïens of Pools kind. Ook dozen voor tieners (met name voor jongens) zijn heel welkom! ‘Wie mee wil doen, vragen we een schoenendoos te vullen met mooie, nuttige en lekkere dingen. Door de doos te versieren en een kerstkaart toe te voegen met een persoonlijke groet, wordt hij nog feestelijker.’ Meer informatie leest u in de flyer die in de Ontmoeting ligt. De gevulde en ingepakte doos kan worden afgegeven in de Ontmoeting. Van harte aanbevolen! 12.11.22

Lied van de week 
Deze zet ds. Cees Romkes een lied van  Andries Govaart in de schijnwerper: 'Gij lieve onbekend
'. Wim Ruessink maakte er een melodie bij. Het staat in de liedbundel 'De weg die je goed doet'. Lees verder >> 11.11.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  11.11.22

Indrukwekkende gedachtenisdienst
De jaarlijkse eredienst waarin de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden, worden herdacht behoort tot de meest indrukwekkende diensten van het jaar. Ook dit jaar was de Dorpskerk weer bijna volledig bezet en opnieuw was de viering heel bijzonder. De werkgroep Liturgisch bloemschikken had wer een prachtige schikking gemaakt en de werkgroep Eredienst had de organisatie tot in de puntjes voorbereid. In de doopvont stond een vaas met witte rozen, voor elke overleden gemeentelid die met zijn of haar doopnaam werd genoemd één roos. Dit symboliseert de verbinding met de doop van hen. Ooit kregen zij bij een doopvont hun doopnamen. Nu gedenken wij ze met het noemen van die doopnamen. Tevens werd bij het noemen van elke naam een gedachtenis kaarsje aangestoken. Na het noemen van alle namen kregen de gemeenteleden de gelegenheid om ook een gedachtenis kaarsje aan te steken voor een overleden dierbare. Veel gemeenteleden maakte gebruik van die gelegenheid. Voor een korte fotoreportage, kijk verder >> 11.11.22
  klik voor vergroting

Ds. De Ronde bij 'Radio Hart voor Barendrecht'
Vorige week werd ds. Franc de Ronde geïnterviewd door Jacobien Glasbergen en Arnold van der Sluis van 'Hart voor Barendrecht' op de lokale zender Exxact Barendrecht. Hij geeft een mooi inkijkje in zijn leven als (Dorpskerk)predikant en zijn liefde en motivatie voor het beroep van dominee. De hele uitzending duurt bijna een uur, maar is zéér de moeite van het beluisteren waard! Voor het interview inclusief de door hem uitgekozen muziek, luister verder >>. 07.11.22

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 6 november is de achtste zondag van de herfst. Het is voor de Dorpskerkgemeente de Gedachteniszondag, waarbij de eredienst in het teken staat van het gedenken van de overleden gemeenteleden van het afgelopen kerkelijk jaar. Tot aan de Adventstijd is de liturgische kleur groen. Voorgangers zijn ds. Franc de Ronde en mw. ds. Marianne Moerland. De familieleden van de overledenen zijn uitgenodigd voor deze dienst. Zoals gebruikelijk is na de viering weer koffiedrinken in 'de Ontmoeting en de Kerktuin. Uiteraard kan de dienst, die om 10.00 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >> 04.11.22.
 

Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Nog actueel

Artikelen over liturgie en vieringen zijn aangeduid met een kleurenstrook in de betreffende kleur van het liturgisch jaar.

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende