Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

Hier het nieuws van de afgelopen twee weken.
Het laatste nieuws gemist?
Ga dan naar >> webpagina Actueel voor de nieuwsberichten van twee maanden eerder.


Bijbelleesrooster oktober 2015
'Read your Bible, pray every day, and you will grow'
Ook in 2015 geven we via onze website de maandelijkse leesroosters van het Nederlands Bijbelgenootschap door als service aan onze bezoekers, lees verder >> .
Daarnaast kunt u
de bijbellezing van deze dag gebruiken. Lees verder >>
   

Bachavond wordt verzet!
De muziekavond die door de werkgroep Vorming & Toerustig van de PG Barendrecht zal worden verzorgd over het Weinachtsoratorium van Joh. Seb. Bach wordt verzet naar woensdag 9 december a.s. aanvang 20.00 uur. Op die avond zal Dorpskerkmusicus Hans van Gelder deze bekende compositie nader toelichten. In de bewaard gebleven autografe partituur benoemt Bach dit indrukwekkende werk als een ‘oratorium voor de tijd van de geboorte van Christus’. In de lezing met geluidsvoorbeelden besteden we niet alleen aandacht aan de instrumentatie en de opbouw van de zes cantates, maar ook zullen we zien hoe Bach zijn muzikale betoog door middel van de mogelijkheden van taal en getal nader uitwerkt. Ook zonder muzikale voorkennis zult u ten volle genieten van de rijke inhoud van deze rijke kerstmuziek! Na afloop wordt er een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten. 09.10.15
 

Nieuws uit de AK
De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barendrecht heeft op 24 september j.l. vergaderd. Zoals gebruikelijk heeft scriba Nelie Benschop weer een verslag gemaakt . Daarin onder andere een terugblik op de vakantieperiode en het 'vieren met z'n drieën'. Lees verder >>  06.10.15
 

Kerk 2025: Waar een Woord is is een weg
Op 1 oktober is er een belangrijk synodedocument verschenen: Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg. Op 12 november zal de synode zich erover buigen. Waar gaat het om? Het gaat om de hoop dat er in 2025 een betekenisvolle kerk zal zijn. ​Waar een Woord is, is een weg. Er is een levend Woord, en daarom is er een weg. Ooit voegde dat levende Woord zich bij twee leerlingen die dachten dat ze op een doodlopende weg liepen. Ineens waren het er drie die daar liepen, de twee en een vreemdeling, die gaandeweg steeds vertrouwder werd. Harten begonnen te branden en op de avond van die dag brak Hij het brood met hen. Toen Hij uit hun ogen verdween, wisten ze het: het is de Jezus, de opgestane Heer. Dat maakte alles anders. Het document en de bijlagen zijn apart te downloaden.
Voor het rapport, lees verder >>        Voor de bijlagen, lees verder >> 06.10.15
 

ZWO-bericht 05.10.15
Deze week vraagt de ZWO-commissie opnieuw uw aandacht voor een voorbede voor vluchtelingen. Verder vervolgberichten van Kor Grid uit Pakistan en pater uit  Samuel uit Syrië. Lees verder >> .03.10.15
 

De noodzaak om de Dorpskerkkansel te restaureren . . . .
Dat onze Dorpskerkpredikant 'zijn' kansel toch wel erg mist, liet hij zondag suptiel doorschemeren. De kerkrentmeesters van de Dorpskerkgemeente realiseren zich dat terdege, maar deze ingrijpende maatregel moest genomen worden om erger te voorkomen. Bijgaand YouTube-filmpje geeft aan in welke situatie de predikanten op de Dorpskerkkansel terecht hadden kunnen komen als de kerkrentmeesters niet hadden ingegrepen... (Hardop lachen, zelfs schaterlachen bij het zien van het filmpje is toegestaan! Met dank aan Hans van Gelder die ons hierop attendeerde) Kijk verder >>   04.10.15

Over liturgie gesproken . . . . Israelzondag
Zondag 4 oktober hebben vele PKN-gemeenten in hun liturgie aandacht besteed aan het feit dat de eerste zondag van oktober in de kerkelijke agenda wordt aangeduid als 'Israelzondag'. Op deze Israëlzondag werd ook in de Dorpskerkgemeente bijzondere aandacht gegeven aan de verbondenheid van de kerk met het volk Israël. Er is voor deze zondag gekozen omdat in deze tijd van het jaar in de synagoge een aantal belangrijke joodse feesten wordt gevierd. Op de joodse kalender is het de eerste maand van het jaar, tisjrie. Deze maand valt ongeveer samen met de tweede helft van september en de eerste helft van oktober van onze kalender. Vijf feesten vallen in de maand: Op 1 en 2 tisjrie Rosj Hasjana (Nieuwjaar), op 1 tot en met 10 tisjrie Aseret Jemé Tesjoewa (Tien Dagen van Inkeer), op 10 tisjrie Jom Kipoer (Grote Verzoendag), op 15 tot en met 21 tisjrie Soekot (Loofhuttenfeest) en op 22 en 23 tisjrie Simchat Thora (Vreugde van de Wet). Zondag 4 oktober was de laatste dag van het Loofhuttenfeest en 5 oktober was het Vreugde van de Wet. In de viering in de Dorpskerk lag het accent op het Loofhuttenfeest. 04.10.15

Kerkinformatie - oktober 2015
Het maandblad Kerkinformatie is het officiële orgaan van de Protestantse Kerk in Nederland. Kerkinformatie biedt actualiteiten voor plaatselijk kader, nieuws uit synode en dienstenorganisatie, artikelen over kerk en samenleving, wereldwijde oecumene en vacature-advertenties. In het oktobernummer wordt o.a. aandacht besteed aan de Zorgzame kerk, de helpende rol van de kerk in de samenleving. Verder enkele artikelen over Kerk en Israel. Lees verder >>
Tevens is er een katern bijgevoegd met praktijkverhalen uit plaatselijke gemeenten. Lees verder >> 04.10.15
 

ZWO-bericht 28.09.15
Deze week vraagt de ZWO-commissie uw aandacht voor een voorbede voor vluchtelingen en vreemdelingen. Daarnaast een eerste artikel van Kor Grid uit Pakistan en een nieuwe aflevering van het verhaal van pastoor Samuel uit Aleppo, Syrië. Lees verder >> .03.10.15
 

Dorpskerk . . . . .kerk met een aanbod! Vrijwilligers gezocht….
Op dit moment zijn wij  bezig om 1x per week of 2x per maand  een eetgroep op te starten. Wij willen een voedzame warme maaltijd bereiden voor alleengaanden en ouderen. Wij zijn op zoek naar een aantal vrijwilligers die ons hierbij willen helpen. Wij denken aan 4 vrijwilligers per keer, dus hoe meer vrijwilligers hoe frequenter we deze mogelijkheid kunnen aanbieden. De maaltijden worden aangeleverd het gaat dus om zaken als tafels gezellig indekken,serveren,verwarmen enz.
Locatie:  gebouw “de Ontmoeting” Tijd:        een vaste middag in de week bv van 11.30-14.00. De maaltijd is een prachtige gelegenheid voor gastvrijheid,ontmoeting en gesprek in een ontspannen sfeer. Wij rekenen op U/Jullie. Nellie en Loek van Doorn email: lvandoorn@hetnet.nl 28.09.15

Er zat weer muziek in de Dorpskerk
Degenen die zondag jl. het koffieconcert bezochten waren unaniem van mening dat ze een bijzonder uur hadden doorgebracht in de Barendrechtse Dorpskerk. Ditmaal waren de musici de Amerikaanse pianist Andrew Wright en zijn Nederlandse vriend en collega Sietse-Jan Weijenberg op cello.
Na het eerste programmaonderdeel (Variaties op een thema van Rossini van Bohuslav Martinu) kon al worden vastgesteld dat beiden uiterst begaafd en intelligent musiceerden en het uiterste aan poëzie en verantwoorde bravoure aan hun instrument wisten te ontlokken. Na een gelegenheidswerk van de eveneens Tsjechische componist Antonin Dvorak, in feite een bewerking van een al eerder door hem geschreven werk, werd het programma voortgezet met een deel uit het “Quatuor pour la fin du temps” van Messiaen.
 
klik voor vergroting
In een extreem langzaam tempo, dat met name aan de cellist de hoogste eisen stelde, werd het muzikale zenith bereikt en zulks gebeurde ook in het briljante samenspel in de Sonate voor piano en cello opus 69/3 van Ludwig van Beethoven. Als toegift klonk  “Après une rêve” van Fauré, een van beide zijden welgemeend “salut d’amour”.
Het volgende koffieconcert is op zondag 25 october; dan begroeten wij het ART-ensemble, bestaande uit klarinettiste Ilse Eijsink, fluitiste Karin Jochems en pianiste Laura Hölzenspies. Voor meer informatie, zie >> www.barendrechtklassiek.nl  of als u rechtstreeks contact wenst 0180-619113 14.09.15

Afval Loont voor Onderhoud Dorpskerk
De aktie Afval Loont die door de kerkrentmeesters van de Dorpskerk is gestart ten behoeve van het onderhoud van het 'oudste huis van Barendrecht' is een groot succes! We hebben weer een nieuwe mijlpaal bereikt dankzij de bijdragen van veel leden van de Prot. Gemeente Barendrecht én anderen die ons internationaal beschermde Rijksmonument een warm hart toedragen. Sinds de start van de aktie in maart j.l hebben al onze sponsoren nu bijna 16.000 kilo afval ingezameld. Dat is goed voor een totaalbedrag van € 800! In de twee actieweken waarin de opbrengst werd verdubbeld zijn er zo'n 290 (!) stortingen gedaan voor de Dorpskerk. Sinds het begin van de actie doneren gemiddeld zo'n 110 personen per week hun bijdrage aan de Dorpskerk.
Alle bijdragers héél hartelijk dank! 26.09.15
 

Resultaten enquête Dorpskerkgemeente
Enkele maanden geleden heeft heer Kees de Bruijn - student van de Christelijke Hogeschool Ede - een enquête gehouden over 'de Dorpskerkgemeente en de toekomst'. In de afgelopen vergadering van de Wijkkerkenraad heeft hij de resultaten gepresenteerd en toegelicht. Aangezien ruim 10% van de gemeenteleden heeft gereageerd kan het resultaat als representatief geacht worden. De respondenten bleken een mooie afspiegeling te zijn van meer én minder betrokken gemeenteleden. Enerzijds is er een (grote) tevredenheid over het pastoraat, de liturgie in de erediensten en over de onderlinge betrokkenheid. Anderzijds is er ook behoorlijk veel zorg over de toekomst van de Dorpskerkgemeente. Groot is ook de gehechtheid aan de Dorpskerk, die men overigens ook graag gunt aan héél Barendrecht. Voor de webbeheerder was het goed om te horen dat de Dorpskerkwebsite gewaardeerd wordt als een belangrijk communcatiemiddel.... De WK zal in de komende tijd ingaan op de details van de antwoorden en de gedane suggesties. Voor de volledige rapportage, lees verder >>  24.09.15
 

Samen-kerk-zijn

Kansel naar restaurateur
Maandagmorgen 21 september hebben de restaurateurs de Dorpskerkkansel zorgvuldig van de muur gehaald. Ook bij die operatie kwam er een bijzonder detail te voorschijn dat een verhaal vertelt over de lange geschiedenis van deze preekstoel. Verder bleek - tot grote geruststelling van de kerkrentmeesters - dat de muur achter de kansel nog in prima conditie blijkt te zijn én geen vochtproblemen vertoont. Totdat de kansel wordt teruggeplaatst is de lege plek aan het oog worden onttrokken door een doek dat voor de muur aan het klankbord van de kansel is opgehangen. Van de hele operatie is weer een uitgebreid verslag gemaakt in woord en beeld. Daarin wordt ook het nodige toegelicht over de geschiedenis van de eeuwenoude Dorpskerkkansel, lees verder >>  
23/27.09.15
  klik voor vergroting

Wist u dat? Kampen gaat drie kerken sluiten!
Met grote regelmaat wordt melding gemaakt van het sluiten van kerkgebouwen. Soms is er aanleiding om zo'n bericht over te nemen. Dat er nu zelfs in een Protestants bolwerk als Kampen drie van de zes kerken gesloten dreigen te worden, is een triest bericht! Dat er iets moet gebeuren, is al langer bekend. Beide gemeentes (Hervormd en Gereformeerd) hebben de laatste jaren te maken met een financieel tekort, en ze krimpen jaarlijks gemiddeld met zo’n 2,5 procent, vergelijkbaar met het landelijke beeld. Dat maakt het moeiljk om het onderhoud van de kerken te bekostigen. Dat geldt in het bijzonder voor de rijksmonumenten Bovenkerk (kerk 12e eeuw / orgel 18e eeuw) en Broederkerk (kerk 15e eeuw / orgel 16e eeuw). Er is in Kampen een indrukwekkend rapport gemaakt op basis waarvan de discussie over de kerksluitingen daar wordt gevoerd. Het is zeer interessant voor degenen die zich bezig houden met de zorg voor (monumentale) kerkgebouwen! Lees verder >>   23.09.15
   

ZWO-bericht 21.09.15
Deze week wordt uw bijzondere aandacht gevraagd voor de landelijke actie voor vluchtelingen van Kerk in aktie. Verder een bericht over Syrische voorgangers die bewust trouw blijven aan hun medechristenen in een door een burgeroorlog verscheurd land. Tevens het negende verhaal van pastoor Samuel uit Aleppo, Syrië. Lees verder >> 22.09.15
 

Dorpskerkkansel wordt toch gerestaureerd
De Kerkrentmeesters van de Dorpskerk hebben besloten om de ophangconstructie van de Dorpskerkkansel te verbeteren omdat die momenteel niet veilig meer is. Dit onvoorziene meerwerk zal worden gefinancierd vanuit giften en een tweetal legaten, die zijn geschonken ten behoeve van het instandhouden van de Dorpskerk. Daardoor zullen (ook) deze restauratieactiviteiten niet ten laste 
worden gebracht van de post 'grootonderhoud gebouwen' van de PG Barendrecht. Dit besluit betekent dat de kansel binnenkort zal worden afgevoerd naar de werkplaats van de restaurateur. De panelen van de kuip van de kansel zijn overigens van prima kwaliteit, maar vanwege de uitgezakte situatie van het geheel zal de kuip geheel gedemonteerd op opnieuw in elkaar gezet moeten worden met eiken toognagels. De kuip zal vervolgens aan de muur worden bevestigd met een nieuwe staalconstructie. Ook van die werkzaamheden zal verslag worden gedaan op onze website. 20.09.15
  klik voor vergroting

Wist u dat? Een Missa Barendrechtensis. . .
Dat de kerkmusicus van de Dorpskerk - Hans van Gelder - tal van muzikale kwaliteiten heeft
 is genoegzaam bekend. Dat hij ook componeert zullen velen niet weten. Bij Hans leefde al langer de wens om voor bijzondere vieringen in de Dorpskerk een zogenaamd compleet ordinarium te schrijven. Dat is een vaststaand geheel van gezangen, bestaande uit: een Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei. In de Rooms-katholieke traditie zou zoiets een Missa Barendrechtensis (Barendrechtse Mis) genoemd worden. Wij Protestanten spreken over een Ordinarium, en zouden een 'Dorpskerk-mis' wat te 'Rooms' vinden klinken, maar dat is het muzikaal gezien wél. In de erediensten van 27 september en 4 oktober zal het samenspel van cantor, gemeenteleden en orgel worden geoefend. De werkgroep eredienst en Hans zijn benieuwd naar uw reacties op deze compositie. Lees verder >> 20.09.15

Feestelijke tafelviering
Zondag 20 september had de eredienst een feestelijk karakter. In een dienst van Schrift en tafel werden brood en wijn gedeeld ter nagedachtenis aan onze Heer Jezus Christus. Na het wensen van de vredegroet aan medekerkgangers verwelkomde de Dorpskerkpredikant de aanwezigen aan de tafel van de Heer. Om deze viering ook in muzilkaal opzicht een bijzonder accent te geven, verleende de jonge talentvolle violiste Anuschka Pedano haar medewerking en speelde een prachtig stuk tafelmuziek. 20.09.15
  klik voor vergroting
Prachtige tafelmuziek door Anuschka
  klik voor vergroting
Jeugdige hulp voor de Dorpskerkpredikant

Aktieweek voor vluchtelingenwerk in PKN
Kerk in Actie steunt vluchtelingen wereldwijd en organiseert daarom van 27 september tot en met 4 oktober 2015 een actieweek voor vluchtelingen onder het motto 'Geloven in delen'. Plaatselijke Protestantse Gemeenten en andere Kerken worden opgeroepen om tijdens de eredienst te bidden en te collecteren voor de noodhulp aan vluchtelingen. Vanuit het Landelijk Dienstencentrum van de PKN bellen vrijwilligers de hele week donateurs met de vraag om een bijdrage te geven. Kerk in Actie ondersteunt al jaren gastvrije kerken en organisaties, die zich inzetten voor gevluchte, dakloze en ontheemde mensen; in Europa, in Noord-Irak, Syrië en in Nederland. Lees verder >>  20.09.15
  klik voor vergroting

Renovatie Dorpskerkstoelen
Deze week zijn voor de tweede keer dit jaar een dertigtal stoelen uit de Dorpskerk afgevoerd om ze opnieuw te laten biezen door een ervaren biezenmatter. Bovendien wordt een aantal stoelen uitgebreider gerepareerd. Als ook deze partij stoelen is gerenoveerd, betekent het dat alle Dorpskerstoelen weer in prima staat zullen zijn. 19.09.15
 

Monumentendag doet uniek verhaal herleven
Tijdens de monumentendag 2015 is weer eens gebleken hoe groot de waarde is van onze Historische Vereniging als 'het geheugen van Barendrecht'. Tijdens een van de rondleidingen in de Dorpskerk gaf kerkrentmeester Simon Hoek een toelichting op de huidige restauratie van de kansel. Daarbij merkt de aanwezige mevrouw Corrie Ratsma op dat er al in de achttiende eeuw een probleem was met de ophanging van de Dorpskerkkansel. Mevrouw Ratsma is een van de steunpilaren van de Historische Vereniging Barendrecht (HVB) en zij heeft bijzonder veel kennis van de historie van Barendrecht. Zij attendeerde de kerkrentmeester op een artikel in een Contactblad van de HVB uit 1995, waarin mw. Ingrid Tieleman een brief publiceert van dominee G. Aemilius. Deze Dorpskerkpredikant was verbonden aan de Dorpskerk van 1721 tot 1771. In die brief van 9 augustus 1742 beklaagt de Dorpskerkpredikant zich bij de Schout van West-Barendrecht en Carnisse over de slechte conditie van de Dorpskerkkansel..... Binnenkort wordt deze brief (in het oud-Nederlands) op onze website gepubliceerd en zal die van een deskundige toelichting worden voorzien. Een hartelijk woord van dank aan mw. Ratsma voor haar warme belangstelling!
  klik voor vergroting

Monumentendag 2015
Ook dit jaar was het oudste rijksmonument van Barendrecht, de Dorpskerk, weer geopend op de Open Monumentendag. Een dertigtal belangstellenden kregen in kleine groepjes een rondleiding door een van de Kerkrentmeesters. Hij verzorgde tevens een presentatie over Tiengebodenborden in protestantse kerken in Nederland. Ook nu weer waren er bezoekers die het 'oudste huis van Barendrecht' voor de eerste keer van binnen zagen en verrast waren over de pracht van het ruim 500 jaar oude monument. 14.09.15
 

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende