Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

 Op deze pagina het nieuws van de afgelopen vier weken.
Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Nog actueel.
LEES-TIPS
>> lees verder

De erediensten worden op zondagmorgen om 10.00 uur online uitgezonden.
Ze zijn rechtstreeks en ook achteraf terug te kijken op de eigen videokanalen van de Dorpskerk.

Klik op het Vimeo logo >> 
klik om het Dorpskerk-Vimeokanaal te openen of op het YouTube logo >>    Zie ook >> webpagina Kerkdiensten

Een oude Dorpskerkfoto gevonden
Met grote regelmaat zoekt ouderling-kerkrentmeester Simon Hoek op internet naar oude foto's van de Barendrechtse Dorpskerk. Veelal komen reeds bekende foto's boven water, maar soms wordt er toch weer een kleinood gevonden. De collectie van de overleden Rotterdamse fotograaf Ary Groeneveld, die is ondergebracht in het Stadsarchief Rotterdam, is gedigitaliseerd. In die collectie werd bijgaande foto gevonden, die is genomen in mei 1961, tijdens de grote restauratie van de Barendrechtse Dorpskerk. De foto geeft een paar bijzondere details prijs. Zo is het luikje te zien aan de zuidzijde van de torenspits, dat dateert uit de tijd dat de torenspits onderdeel was van de 'Optische telegraaf van Lipkens'. Ook is op deze foto goed te zien dat de oude kleinere raamkozijnen in die periode werden teruggebracht naar de oospronkelijke gotische hogere glas-in-loodvensters. Van af de toren gerekend zijn de eerste drie lagere kozijnen (die in 1850 werden geplaatst) reeds verwijderd. In de meer oostelijk gelegen twee ramen zitten die kleinere kozijnen er nog in. Ook geeft deze foto de staat van de wijzerplaten weer, voordat ze in die periode werden gerestaureerd. Verder is goed te zien dat bij die restauratie ook de leien zijn vernieuwd.  02.07.22  
  klik voor vergroting
Weer een stukje Dorpskerkgeschiedenis gedocumenteerd

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 3 juli is de derde zondag van de zomer. Gedurende de zomertijd is de liturgische kleur groen tot aan de adventstijd. Voorganger is dorpskerkpredikant Franc de RondeEr is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst die om 10 uur aanvangt ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. 
[De gemeenteversie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 02.07.22.

Restauratie monumentaal koperwerk gestart
Zoals eerder gemeld wordt
 het koperwerk van de Dorpskerk gerestaureerd. Donderdagmiddag 30 juni is al het koperwerk gedemonteerd en op transport gegaan naar de restaurator. Dit betreft aan de kansel: doopvonthouder en lezenaar (1664); twee kaarsenhouders (1773), alsmede de vier kaarsenkronen (1771, 1773, 1773, 1781) en de van latere datum stammende lezenaar en kaarsenhouder op de rand van de dooptuin. Verder is besloten om ook de koperen standaard van de paaskaars te laten restaureren. Naar verwachting zullen alle gerestaureerde onderdelen over ongeveer een maand worden teruggeplaatst.
Op de unieke foto: de Dorpskerk tijdelijk ontdaan van het monumentale koperwerk. 30.06.22
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 26 juni is de tweede zondag van de zomer. Gedurende de zomertijd is de liturgische kleur groen tot aan de adventstijd. Voorganger is drs. Maarten H.A.P. van Boekel.  Een zanggroep van gemeenteleden zal medewerking verlenen. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst die om 10 uur aanvangt ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. 
[De gemeenteversie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 24.06.22.

Taizé-viering
Zondagavond 26 juni zal er weer een Taizé-viering plaatsvinden in de Dorpskerk. Zoals altijd zal dit een viering zijn met gebed, stiltemomenten, Bijbellezingen en een gedicht. Maar vooral zullen er veel Taizé-liederen gezongen worden, soms in beurtzang met prachtige solozang en altijd begeleid door piano- en hobomuziek. In een meditatieve en muzikale sfeer willen we elkaar ontmoeten en daarmee inspiratie opdoen voor elke dag. Om 18.45 uur wordt er begonnen met het oefenen van de liederen en om 19.00 uur begint de viering. U bent van harte uitgenodigd!.24.06.22
  klik voor vergroting

Nieuw Lied van de week 
Onlangs werd de schier oneindige rij met liedbundels in de kast van ds. Cees Romkes uitgebreid met
de nieuwe liedbundel ‘De weg die je goed doet’ met de verzamelde liederen van dichter-theoloog Andries Govaart. Uit deze bundel brengt ds. Romkes het lied 'Liefde, je raakt aan geluk, haast te groot'  onder de aandacht. De melodie is van John Bell. Lees verder >>  24.06.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

'Er zit muziek in de Dorpskerk' - concert Barendrecht Klassiek
Stichting Barendrecht Klassiek organiseert, in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, op 26 juni weer een koffieconcert. Contrabassist James Oesi, een bekend gezicht in de klassieke en moderne muziekwereld, zal een concert verzorgen waarbij op het programma staan: twee cellosuites van J.S. Bach, die hij voor contrabas omschreef, en Poucha Dass van François Rabbath. James Oesi groeide op in Zuid-Afrika, speelde als kind piano en viool, waarna hij contrabasles volgde. Als een van de weinigen richt hij zich op de bas als solo-instrument. Het concert begint om 12.00 uur en u bent welkom voor een kopje koffie vooraf. Het concert is gratis toegankelijk, maar ter bestrijding van de kosten wordt een gift bij de uitgang zeer gewaardeerd. 24.06.22
  klik voor vergroting
James Oesi (London, 1988)
startte op zijn twaalfde met contrabasles
.

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters
Op verzoek van het CvK wordt de Jaarrekening van de PG Barendrecht over het jaar 2021 in verkorte vorm, met toelichting gepubliceerd. Tevens wordt gemeld dat de publicatie in het afgelopen Klankbord verkeerde tabellen bevat. Voor de correcte versie, lees verder >> Neem voor vragen gerust even contact op met van de penningmeesters van de PGBarendrecht: 

* Klaas Groenendijk: penningmeester_CvK@pknbarendrecht.nl  of 0653 244 696
* Thijs Bosloper: 2e_penningmeester_CVK@pknbarendrecht.nl of 0650 485 247 24.06.22

Monumentaal koperwerk Dorpskerk wordt gerestaureerd
De Dorpskerk is als gebouw een internationaal beschermd monument, maar dat geldt ook voor belangrijke onderdelen van het interieur. Zo zijn de preekstoel, de Boerenbank, de luidklok en het torenuurwerk opgenomen in de monumentenlijst van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Ook het koperwerk valt daaronder: het zeventiende-eeuwse koperwerk aan de kansel, de vier achttiende-eeuwse kaarsenkronen, alsmede de van latere datum stammende lezenaar en kaarsenhouder aan de dooptuin. Al dit koperwerk is ruim 50 jaar geleden gerestaureerd en is nu opnieuw aan een grote restauratiebeurt toe. De verkregen Rijkssubsidie dekt 60% van de restauratiekosten en de overige 40% kan ruimschoots gedekt worden uit de opbrengst van de Snuffelmarkt over 2022. Volgende week wordt alles vervoerd naar de werkplaatsen van de firma Brink & Van Keulen te Amsterdam, die gespecialiseerd zijn in dit soort restauratiewerk. Ook dit restauratieproject wordt begeleid door Bureau Lakerveld, onze vaste restauratieadviseur. De oude vernislaag wordt verwijderd van het koperwerk, alle onderdelen worden opnieuw gepolijst en van een nieuwe laklaag voorzien, zodat ze weer tientallen jaren onderhoudsvrij kunnen schitteren. Waar nodig zullen tevens 'uitgezakte' kaarsenhouders worden gerestaureerd. 21.06.22
  klik voor vergroting
In september a.s. zullen
ook de kroonluchters weer
in oude glorie schitteren.

'Preekstoelen gezocht'
Ouderling-kerkrentmeester Diete Dumans heeft het initiatief genomen om gemeenteleden te vragen tijdens hun vakantie foto's van preekstoelen te maken en haar toe te sturen. Velen van u bezoeken tijdens binnen- of buitenlandse vakanties oude kerken. Diete hoopt op veel reacties, zodat zij er een mooie tentoonstelling van kan maken. Lees verder >> 21.06.22

Johan Sonneveld gehuldigd
Aansluitend aan de indrukwekkende Cantatedienst werd Johan gehuldigd. Namens de PG Barendrecht sprak de heer Rijko Wytzes Johan en zijn vrouw Emmy toe
. Hij benadrukte het grote belang van Johan voor de ontwikkeling van liturgie en kerkmuziek in de voormalige Gereformeerde Kerk en de huidige Protestantse Kerk van Barendrecht. Begonnen als cantor-organist van de Bethelkerk en de Triomfatorkerk, is Johan sinds de vorming van de Protestantse Wijkgemeente Dorpskerk ook verbonden aan de Dorpskerk. Johan is de stuwende kracht achter de Cantorij Barendrecht-Dorp. Na de waarderende woorden speldde de heer Wytzes bij Johan de zilveren waarderingsspeld op van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN en hij overhandigde hem de bijbehordende oorkonde. Aansluitend richtte ouderling-kerkrentmeester Simon Hoek waarderende woorden aan Emmy Sonneveld en overhandigde ouderling-kerkrentmeester Diete Dumans haar een prachtig boeket, als blijk van grote waardering voor alles wat zijn voor én achter de schermen betekent voor de geloofsgemeenschappen van de Bethelkerk en de Dorpskerk. Aansluitend sprak Johan woorden van dank, waarna de vele kerkgangers de gelegenheid kregen om Johan en Emmy te feliciteren. Het werd een mooi eerbetoon aan degene die zo'n grote bijdrage heeft geleverd en levert aan liturgie en kerkmuziek in onze kerken. 
Bovenste foto: Johan, drager van de zilveren waarderingsspeld, neemt de oorkonde in ontvangst.
Onderste foto: Oud-Dorpskerkmusicus Hans van Gelder feliciteert Johan en Emmy. 
20.07.22
  klik voor vergroting
klik voor vergroting

Adembenemend mooie cantatedienst 
Dat er in de Dorpskerk ooit nog eens een Cantatedienst zou worden gehouden, was een wens van tal van liefhebbers van deze prachtige eeuwenoude kerkmuziek. Daarom past grote dank aan Johan Sonneveld, die ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum de uitvoering van Cantate 106 organiseerde en aanbood aan de leden van de Barendrechtse Protestantse Kerk. Koor, solisten en instrumentalisten vertolkten onder de inspirerende leiding van Johan op adembenemend indrukwekkende wijze een van de mooiste cantates van Johann Sebastian Bach. Voorgangers waren ds. Ketelaar en ds. Stam. Laatst genoemde inspireerde velen met zijn uitleg van de 'grote woorden': 'Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit'. '
Muziek is in de kerk, in het christelijk geloof niet maar omlijsting, als prettige afwisseling op de woorden van preek en gebed. Nee, muziek opent een werkelijkheid, tilt ons op. Muziek troost ons als niets anders'. Dankzij de inzet van de audiovisuele werkgroep werd, voor de kijkers thuis, de hemelse muziek omlijst door prachtige beelden. Het terugkijken van deze Cantatedienst is beslist de moeite waard! kijk verder >>  Voor de overweging van ds. Stam, lees verder >> Een uitgebreider fotoverslag volgt later. 
Bovenste foto: Johan, inspirerende dirigent. Onderste foto: Erik Koevoets - continuo (kistorgel) 
20.06.22
  klik voor vergroting
klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 19 juni is de eerste zondag van de zomer. Na de Veertigdagentijd én de Vijftigdagentijd breekt nu de zomertijd aan, waarbij de liturgische kleur groen is tot aan de adventstijd. Voorganger is ds. Franc de Ronde, die de verhaallijn over het Bijbelboek Ruth zal vervolgen. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Voor wie de intrededienst vorige week heeft gemist, is dit een mooie gelegenheid om eens nader kennis te maken met de nieuwe Dorpskerkpredikant. Uiteraard kan de dienst die om 10 uur aanvangt ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. 
[De gemeenteversie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 17.06.22.

Lied van de week 
Vanaf zijn vakantieadres vestigt ds. Cees Romkes deze week weer eens de aandacht op een lied van Huub Oosterhuis: 'Jij die voor alle namen wijkt'.
 Oosterhuis schreef het op de melodie van Psalm 36. Lees verder >> 17.06.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

'Herberg Dorpskerk' en 'Dorpskerk-Oase' ook in vakantietijd open
Oók in de komende vakantieperiode is de 'Herberg Dorpskerk' elke woensdagmorgen geopend van 10 tot 12 uur. De herbergiers ontvangen u graag voor een bezoek aan de Dorpskerk, een kopje koffie, een momentje van rust in de Kerktuin. Maar er is altijd ook gelegenheid voor een spelletje. Veelal is ook een van de predikanten van de partij. De bijeenkomsten worden afgesloten met een eenvoudige maaltijd, waarvoor een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 12 uur bent u welkom in de 'Dorpskerk-Oase'. Er is dan 'Open Kerk', voor wie het oudste huis van Barendrecht beter wil leren kennen, de Kerktuin is geopend en er staat altijd een kopje koffie klaar, geserveerd door de dames van de Snuffelmarkt, want die is dan natuurlijk ook geopend. Kortom ook in de vakantieperiode bent u van harte welkom! 15.06.22

Groot onderhoud Dorpskerkorgel 
Sinds het Dorpskerkorgel in 2013 is gerenoveerd door de orgelmakerij Reil (zie webpagina >> orgelrenovatie 2013)
 hebben de kerkrentmeesters van de Dorpskerk een contract afgesloten met Reil voor regulier onderhoud. Onlangs heeft er op voorstel van de Dorpskerkmusici een grondige inspectie van het orgel plaatsgevonden. De firma Reil heeft een offerte uitgebracht voor alle werkzaamheden in het kader van een groot onderhoud. Vanuit de kring van de stichting Vrienden van de Dorpskerk kwam het prachtige nieuws dat de kosten (circa € 9.400) gefinancierd kunnen worden uit de kring van de Vrienden van de Dorpskerk. Inmiddels heeft de Orgelcommissie Dorpskerk opdracht gegeven aan Reil, nadat het College van Kerkrentmeesters heeft ingestemd met de offerte en met de financiering ervan. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de laatste twee weken van september a.s. De grote frontpijpen in de drie torens zullen tijdelijk worden verwijderd en opgeslagen in de kerkzaal. Tijdens de renovatie blijft het orgel wel bespeelbaar. 13.06.22
  Klik voor vergroting

De 'Preek van de week' in ere hersteld
Met de komst van ds. De Ronde kan de door ds. Stam ingezette traditie, om de preken in de Dorpskerk gedurende twee weken op de Dorpskerkwebsite te plaatsen, weer in ere worden hersteld! We zijn dankbaar voor die toezegging, want we weten dat er regelmatig vraag is om de preek terug te mogen lezen. Zoals gebruikelijk vindt u de 'Preek van de week' terug op onze >> webpagina 'Kerkdiensten. Gezien de grote belangstelling die er dezer dagen is voor de website, plaatsen we dit keer hierbij ook een rechtstreekse link naar de Preek van de week: Lees verder >> 13.06.22

Warm welkom voor nieuwe Dorpskerkpredikant
Op zondagmiddag 12 juni werd ds. Franc de Ronde op hartelijke wijze verwelkomd door 'zijn' nieuwe gemeente, in wat 'zijn' Dorpskerk is geworden. Zowel de wijkkerkenraad als ds. De Ronde hadden tal van relaties uitgenodigd voor deze feestelijke intrededienst. Ds. Henk-Jan Ketelaar verzorgde de verwelkoming en het formele intredegedeelte. Daarna werd de eredienst vervolgd door de nieuwe Dorpskerkpredikant. Eerst richtte ds. De Ronde het woord tot de kinderen, waarbij hij het moeilijke begrip drie-eenheid in eenvoudige woorden uitlegde. In zijn preek vervolgde hij de lopende reeks schriftlezingen uit het boek Ruth en gaf hij uitleg over het tweede hoofdstuk (de verzen 14-23). De kinderen hadden in hun Kindernevendienst een feestelijk cadeau gemaakt voor de nieuwe dominee. Na de zegen door ds. De Ronde, sprak ds. Ketelaar in één toespraak namens een vijftal organisaties de nieuwe Barendrechtse predikant een warm welkom toe, die daarna afsloot met een kort dankwoord. Zoals gebruikelijk, is er ook van deze feestelijke eredienst een uitgebreid fotoverslag gemaakt voor deze website.
Lees en kijk verder >> 12.06.22 

[Het fotoverslag staat vanwege de privacyregelgeving achter een AVG-code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl] 
  Klik voor vergroting
Ds. De Ronde wordt verbonden aan
de Dorpskerk en gezegend door ds. Ketelaar.

Liturgische schikking intrededienst vol symboliek
Zoals ds. De Ronde zal gaan ervaren, besteedt de Dorpskerkgemeente veel aandacht aan kwaliteit en diepgang van haar erediensten. Al bijna 15 jaar geeft de werkgroep Liturgisch bloemschikken bij bijzondere erediensten daar daadwerkelijk invulling aan. De liturgische schikkingen ondersteunen de liturgie van zulke bijzondere zondagen. Zo heeft de werkgroep, dit keer in de persoon van Elly van den Oever, ook voor de intrededienst van ds. De Ronde een schikking gemaakt, die bol staat van symboliek en die aansluit bij de liturgie van deze bijzondere dienst. Voor de uitleg, lees verder >> De foto is gemaakt door Jan van den Oever. 12.06.22
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . . Zondag Trinitatis
De zondag na Pinksteren - dit jaar 12 juni - draagt volgens de kerkelijke kalender de naam Zondag Trinitatis. Deze naam verwijst naar de heilige Drie-eenheid: Vader, Zoon en Geest. De term 'drie-eenheid' komt in de Bijbel als zodanig niet voor. Pas in de vierde eeuw na Christus werd dit binnen de kerk na de nodige discussies tot dogma verheven. De concilies van Nicea (325), Constantinopel (381) en Chalcedon (451) speelden daarbij een belangrijke rol. Voor de Dorpskerkgemeente staat de eredienst op deze zondag Trinitatis vooral in het teken van de verbintenis van ds. Franc de Ronde aan de Protestantse Gemeente Barendrecht, in het bijzonder de Protestantse Wijkgemeente Dorpskerk. Zie onderstaand artikel. 10.06.22
   

Feestelijke intrede ds. De Ronde
Op zondag 12 juni zal ds. Franc de Ronde in een feestelijke eredienst, die om 15.00 uur begint, worden verbonden aan de Protestantse Gemeente Barendrecht, in het bijzonder aan de Dorpskerkgemeente. Voorgangers in deze intrededienst zijn ds. Henk-Jan Ketelaar en ds. Franc de Ronde. Vanwege het bijzondere karakter van deze eredienst is de liturgische kleur rood. 
Als gebruikelijk kan de dienst ook online worden gevolgd of worden teruggekeken via de videokanalen van de Dorpskerk (zie linken boven aan deze pagina). Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Orde van dienst' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Orde van dienst, lees verder >>.  Voor deze dienst zijn, zowel door ds. de Ronde als door de Wijkkerkenraad, tal van relaties persoonlijk uitgenodigd; voor de genodigden zijn plaatsen gereserveerd in de kerk! Het belooft een volle kerk te worden, houd daar dus rekening mee!  
Let op: Er is op 12 juni 's morgens géén dienst in de Dorpskerk. 

[De gemeenteversie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 10.06.22
 

Trinitatis, uitgelegd aan kinderen
Zelden werd het begrip van de heilige Drie-eenheid zo helder uitgelegd als dat werd gedaan door Matthijs Vlaardingerbroek. Matthijs was met zijn sprekende pop Henkie enkele jaren geleden te gast in de Dorpskerk bij de Kinderkerk. Op aansprekende wijze legt hij aan kinderen uit dat in de Bijbel God één is en toch uit drie personen bestaat, namelijk God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest: één van de grote geheimen van God. Toch heeft God iets in de schepping gegeven dat ons wel helpt om het een beetje te begrijpen. Namelijk water! Water kun je in verschillende vormen tegenkomen: in de vorm van ijs, water en waterdamp. Drie verschillende vormen en toch allemaal water. Matthijs heeft er een leuk proefje aan gekoppeld om aan kinderen (en volwassenen!) uitleg te geven over de Drie-eenheid. Lees verder >> 10.06.22
  klik om naar de website van Henkie te gaan

Op unieke wijze worden Bijbelverhalen verteld aan kinderen.

12 juni: ook voor de Bethelkerkgemeente een bijzondere dag
Voor de Dorpskerkgemeente vormt zondag 12 juni de afsluiting van een beroepingsproces, met de intrede van ds. De Ronde. Voor de wijkgemeente Bethelkerkgemeente staat deze zondag in het teken van de start van hun beroepingsprocedure: het zoeken naar een opvolger voor ds. Ketelaar. Na de ochtenddienst in de Bethelkerk presenteert de wijkkerkenraad in een gemeentevergadering het profiel voor de te beroepen predikant, alsmede de profielbeschrijving van de Bethelkerkgemeente. Op hun Facebookpagina staan de gedetailleerde beschrijvingen. Lees verder >> 10.06.22

Felicitaties van de diaconie 
Voor veel eindexamenkandidaten waren het deze week spannende dagen. Slagen, zakken of een herexamen? De diaconie heeft de kandidaten die aangedragen zijn door ouders of grootouders vòòr het schriftelijk examen een kaart gestuurd met succes erop. Op de dag van de uitslag hebben deze jongens en meisjes een felicitatiekaart met chocolade gekregen. Gelukkig behoefde bij niemand chocolade als troost worden gebracht, want bij iedereen hing de vlag met schooltas uit. Alle geslaagden, gefeliciteerd! Op de foto Lisa 't Hart en diaken Toos Volkers 10.02.22
  Klik voor vergroting

Lied van de week 
Deze week zet ds. Cees Romkes een lied van dichteres Ria Borkent in het licht: Wij zingen God ter ere. De melodie is van componist/kerkmusicus Dirk Zwart. 
Het lied is grotendeels (drie van de vier coupletten) opgenomen in het nieuwe Liedboek onder nummer 786. Lees verder >> 10.06.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Kerktuin in beeld - 17
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. In de junimaand besteedt zij aandacht aan de Bosaardbei. (Fragaria vesca) Kom eens kijken in de tuin, elke woensdag- en zaterdagmorgen open tussen 10 en 12 uur. Lees verder >> 07.06.22
  klik voor vergroting

Intrede 40e Dorpskerkpredikant
Als opvolger van ds. Jan Willem Stam (de 38e Dorpskerkpredikant) zal ds. F.C. de Ronde als 40e Dorpskerkpredikant zijn intrede doen in Barendrecht op zondag Trinitatis, 12 juni a.s. Ds. De Ronde is Inderdaad de 40e Dorpskerkpredikant in de 448 jaar dat de Dorpskerk protestant is, want ds. Cees Romkes werd op 1 januari 2020 de 39e Dorpskerkpredikant, na de vorming van de Protestantse Wijkgemeente Barendrecht. Ds. Franc de Ronde zal in een feestelijke eredienst, die om 15.00 begint, worden verbonden aan de Dorpskerkgemeente. Voorgangers zullen zijn ds. Henk-Jan Ketelaar en ds. Franc de Ronde. Voor ds. Ketelaar zal dat de laatste keer zijn dat hij - als Barendrechts predikant - voorgaat in de Dorpskerk en voor ds. De Ronde is het zijn eerste dienst in de Dorpskerk.
Let op: Er is op 12 juni 's morgens géén dienst in de Dorpskerk.  07.06.22

Afscheid Ds. De Ronde van Fijnaart
Zondag 5 juni heeft ds. Franc de Ronde afscheid genomen van de Protestantse Gemeente Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten tijdens de Pinksterdienst. Eerder die week hadden gemeenteleden al op meer informele wijze afscheid genomen van 'hun' dominee. Voor de afscheidsdienst, kijk verder >> Ter gelegenheid van zijn vertrek uit Brabant heeft ds. de Ronde een interview gegeven aan het plaatselijke blad Fendert Lokaal. Lees verder >> (zie pagina 1 en 3)  07.06.22

Over Liturgie gesproken . . . Pinksteren, het Feest van de Geest
Het christelijke Pinksterfeest heeft zijn oorsprong in het Joodse Wekenfeest (Sjavoeot). Dit Joodse feest is ter herinnering aan de gebeurtenis bij de berg Sinaï, toen God aan Mozes de Tien Geboden gaf. Christenen namen de feestdag over omdat ze een gelijkenis zagen met de neerdaling van de Heilige Geest. Het woord Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord ‘pentekostè’, dat vijftig betekent. Het Pinksterfeest is altijd 10 dagen na Hemelvaart en de 50ste dag na Pasen. We herdenken de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen en het ontstaan van de Christelijke kerk. Het 'Feest van de Geest' wordt in de Dorpskerk gevierd in een feestelijke eredienst, waarin ds. Piet Schelling (emerituspredikant uit Monster) voorgaat. De liturgische kleur is rood, de kleur van vuur van de Geest. 
Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. 
[De gemeenteversie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 04.06.22.
 

'Product van de maand' - juni
De Diaconie van de PG Barendrecht ondersteunt de Barendrechtse Voedselbank met de actie 'Product van de maand'. Voor de maand juni zijn dit koffie / thee / suiker. Bij de ingang van de Dorpskerk, bij gebouw 'de Ontmoeting' staat een verzamelkrat. Elke woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur en op elke zondag voor kerktijd kunt u het 'product van de maand' inleveren. Namens de Barendrechtse Voedselbank en haar cliënten: hartelijk dank! Doet u al mee? 04.06.22
  klik voor vergroting

De liturgische schikking van het Feest van de Geest
Zoals gebruikelijk bij alle feestelijke erediensten in de Dorpskerk, heeft de werkgroep Liturgisch bloemschikken ook voor het Pinksterfeest een prachtige schikking gemaakt, vol met symboliek.

Pinksteren:
Vuur, warmte, overgave, onbekendheid en troost, een feest van hoop een feest van toekomst een feest van een nieuw begin.

De groene boog staat symbool voor de hoop, vol verwachting voor de toekomst.
In de regenboogkleuren wordt Gods belofte zichtbaar.
Bovenal een feest van overgave, een feest van delen met de ander, ons hart in vuur en vlam, een geest van openheid, samen verder gaan de Geest geeft toekomst aan ons allen.
Voor alle schikkingen van 2022, lees verder >>. 04.06.22
  klik voor vergroting
Pinksteren in vlammende bloemen

Koffieconcert Barendrecht Klassiek weer een succes
Stichting Barendrecht Klassiek organiseerde, in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, op 29 mei een koffieconcert na de eredienst. Dit concert betoverde de toehoorders gedurende bijna een uur, met prachtig samenspel. Daarmee was er na 6 jaar weer een strijkkwartet bij Barendrecht Klassiek. Het Adora String Quartet speelde werken van de componisten Schubert (strijkkwartet no.13, ‘Rosamunde’);   Beethoven (strijkkwartet op.18 no.4, in C mineur)   en Piazzolla (Oblivion, arr. Tobias Kischke) Met dit prachtige optreden zijn de corona-beperkingen voor de concerten in de Dorpskerk wel vergeten. Barendrecht kan uitkijken naar het volgende soloconcert door de bekende bassist James Oesi, die zeker ook verrassen zal. 30.05.21

  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 29 mei is het op de liturgische kalender 'zondag Exaudi'. Het is de zevende zondag van Pasen, de zondag tussen hemelvaart en Pinksteren. 'Exaudi' is Latijn en betekent, letterlijk vertaald: ‘verhoor toch’. Het is dus een gebed. De gemeente bevindt zich als het ware in de situatie van de leerlingen die na Jezus’ hemelvaart biddend en eensgezind wachten op de heilige Geest (Handelingen 1:14). Deze zondag staat ook wel bekend als Wezenzondag: nadat Jezus' leerlingen afscheid van hem namen (Hemelvaart) wachtten zij op de uitstorting van de heilige Geest (Pinksteren). Voor een korte tijd zijn zij alleen, zoals wezen. Dit is de laatste zondag vóór Pinksteren, de liturgische kleur is voor de laatste keer in de Paastijd wit: kleur van licht, zuiverheid en opstanding. Voorganger is mw. ds. Hermie Hummel, predikant te Rotterdam. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. 
[De gemeenteversie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 28.05.22.

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op de Engelse Psalmen. In het bijzonder Psalm 27.
 Deze Psalm wordt al eeuwen op de Wezenzondag gezongen. Lees verder >> 28.05.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Jaarboekje 2022 PG Barendrecht verschenen
Nu de Algemene Kerkenraad het Jaarboekje 2022 heeft vastgesteld, is het ook beschikbaar gekomen voor publicatie. De AK bedankt de PGB-commissie Jaarboekje voor het verrichte werk en hoopt dat het weer een goede bron van informatie zal zijn voor gemeenteleden en ambtsdragers. Voor de inhoudsopgave van het jaarboekje 2022, alsmede de introducties van de PG Barendrecht en van de vier wijkgemeenten, lees verder >>. Voor het complete jaarboekje met alle personele gegevens, Lees verder >> 27.03.22 
[
VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING STAAT DE COMPLETE VERSIE  ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl] 

Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Nog actueel

Artikelen over liturgie en vieringen zijn aangeduid met een kleurenstrook in de betreffende kleur van het liturgisch jaar.

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende