Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Prijsvraag

Laatste nieuws

Hier het nieuws van de afgelopen twee weken.
Het laatste nieuws gemist?
Ga dan naar >> webpagina Actueel voor de nieuwsberichten van twee maanden eerder


Bericht van de AK - Uitnodiging
De Algemene Kerkenraad nodigt u van harte uit voor het bijwonen van het openbare gedeelte van de AK vergadering op 7 september om 20.00 uur in de Immanuelkerk. Tijdens dit gedeelte, tot 21.00 uur, is er de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over de uitspraak van het Regionaal College voor de behandeling van bezwaren en geschillen. Hier zal ook een jurist bij aanwezig zijn. Scriba: Louw Stroo. 16.08.17
 

Wist u dat. . . . . .? Ook in Nederland verdwijnen wegkruisen
Niet alleen in de Alpen vindt er kruisschending plaats (zie onderstaand artikel), ook in Nederland blijkt dit een veel voorkomend fenomeen te zijn. Steeds meer van de 3000 wegkruisen en kapellen in Limburg worden gestolen of raken beschadigd. Om ze te behouden voor de toekomst worden er replica's van gemaakt en geplaatst. Voor het kerkbestuur van de parochie in het Limburgse Asselt is dezer dagen de maat vol. Nadat het zoveelste bronzen Jezusbeeld met grof geweld van een wegkruis is gerukt, worden passende maatregelen getroffen. '
We gaan ze vervangen door kunststof beelden', zegt Jan Hinssen, lid van het kerkbestuur.
Lees verder >> 16.08.17


Wist u dat. . . . . .? Rotterdamse kerk afgebrand
Toen ds. Jan Willem Stam onlangs zijn preek en Klankbord-meditatie wijdde aan de 'Pyrotheologie' van Peter Rollins kon hij niet bevroedden dat nog geen maand later de uitspraak ‘De enige kerk die verlichting brengt, is een brandende kerk’, op bizarre wijze werkelijkheid werd, toen de (voormalige) Julianakerk in lichter laaie stond en volledig  afgebrandde...... Vele Protestanten, óók leden van de PG Barendrecht die afkomstig zijn van Rotterdam-Heijplaat, koesteren dierbare herinneringen aan dit kerkgebouw, dat ooit aan de Hervormde Gemeente Charlois toebehoorde. Dat uw webbeheerder er aandacht aan besteed, is mede vanwege het feit dat hij daar zelf in 1948 als eerste dopeling van de Hervormde schipperspredikant Arij van der Most werd gedoopt. Het gebouw was overigens reeds enkele jaren aan de eredienst onttrokken en enkele waardevolle kerkelijke voorwerpen zijn destijds overgebracht naar de 'Open Hofkerk in Rotterdam-Pendrecht. Maar het blijft een trieste zaak dat een kerkgebouw op zo'n wijze moet verdwijnen! 11.08.17
  klik voor vergroting
De enige kerk die licht geeft is een brandende kerk. . . .
Foto: ANP

Wist u dat. . . . . .? 'Gipfelkreuz' aanstootgevend
'De religie, waaronder het Christendom, hoort achter de voordeur thuis'. Dat is een steeds vaker gehoorde kreet en het is een uiting van het feit dat er aanstoot wordt genomen aan Christelijke symbolen in de openbare ruimte. Dat dit soms tot in extremiteit wordt doorgezet, bleek een dezer dagen toen het kruis (Gipfelkreuz) boven op de Dent d'Hèrens (4171 m.) bleek te zijn verdwenen en later onderaan de noordwand werd teruggevonden. Deze kruisschending is weliswaar de eerste in de Walliser Alpen, maar helaas inmiddels een steeds vaker voorkomend fenomeen in de bergen. De argumentatie van degenen die dit veroorzaken is gelegen in de afkeer van kerkelijke symbolen in openbare ruimte.  De 'Walliser Bote' besteedt er aandacht aan, lees verder >>. Dat het Gipfelkreuz ook héél anders kan worden ervaren, toont de film 'Treffpunkt Gipfelkreuz'. Bekijk de trailer (2 min.) >>  óf  bekijk de héle adem-benemende film via 'Fenster zum Sonntag' (30 min.) >> 05.08.17

   

Wist u dat. . . . .? Vermoorde priester Hamel op gevolgd door . . .Hamel
Precies een jaar geleden hield Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam een indrukwekkende preek over de afschuwelijke moord op de Franse hoogbejaarde priester Jacques Hamel, die tijdens een mis de keel werd afgesneden door IS-fanatici. 'Sterven terwijl je de mis opdraagt. Sterven terwijl je het lichaam van Christus ontvang en deelt. Wat is er beter dan dat? Na alle jaren van tevergeefs zwoegen, alle jaren van eenzaamheid en gevoelens van onmacht, krijgt het allemaal zin. ‘Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding.’ schrijft Paulus' zo zei Jan Willem. Een jaar later is er wéér een bericht over Hamel. 'De volgende priesterwijding in het bisdom Rouen, na de moord op Jacques Hamel, wordt die van de 26-jarige Julien Hamel. Hij is nu diaken. Nee, ze zijn geen familie, maar het toeval is mooi én symbolisch.' Een jaar na de moord op de 86-jarige priester Jacques Hamel werd in het bisdom Rouen een nieuwe diaken gewijd met de naam Julien Hamel. Naar verwachting wordt hij volgend jaar tot priester gewijd - hij wordt daarmee de eerste nieuwe priester in het bisdom sinds de moord op zijn naamgenoot....
Lees verder >> 31.07.17

klik voor vergroting  

Vakantiegroet
Uw webbeheerder verkeert in hoger sferen . . . . .
Daarom deze vakantiegroet uit de 'parel van de Walliser Alpen', Saas Fee.
We vieren hier in de kleine protestantse kapel onze erediensten.
Als onze vakantiegroet sturen we u ons 'lied van de week':
Dieser Land mit seiner Pracht, seine Berge, seine Fluren
sind die Zeugen deiner macht, deiner Vatergüte Spuren.
Alles in uns betet an Grosses hast du uns getan!

Lied 518 uit het 'Reformiertes Gesangbuch der Schweiz'.
(melodie: lied 413, Grote God wij loven U).  30.07.17

Klik op de foto: Seine Berge, Seine Fluhren...

Wist u dat . . . .? De Schweizerpsalm, een bijzondere psalm
Wie zich enigermate verdiept in nationale  'volksliederen' zal ontdekken dat ook daarbij sprake is van een zekere drang naar secularisatie. Dat is ook wel begrijpelijk als men weet dat tal van nationale volksliederen christelijk georiënteerd zijn. Dat geldt niet alleen voor de volksliederen van Nederland (het Wilhelmus) en Groot Brittannië (God save the Queen). Ook het Zwitserse volkslied is de weerslag van een christelijke natie, het wordt dan ook de 'Schweizerpsalm' genoemd. De Schweizerpsalm is eigenlijk één lang gebed. In Nederland gaan er met enige regelmaat stemmen opgaan om het 'ouderwetse, christelijke volkslied' te vervangen door een modern, meer algemeen volkslied. Die discissie speelt ook in Zwitserland. Maar net als in ons land, wordt het bestaande volkslied breed gedragen door de bevolking, zodat een vernieuwing voorlopig nog niet aan de orde is. Op 1 augustus, de nationale feestdag van Zwitserland, zal dit gebed tot de Schepper dan ook uit volle borst worden meegezongen in alle steden, in alle dalen en op alle bergen van dit prachtige Alpenland.... Lees verder >> 30.07.17

 05.08.17

   

Vieren met z'n drieën - in de Triomfatorkerk
Aanstaande zondag 6 augustus zijn in Barendrecht-centrum zowel de Dorpskerk als de Bethelkerk gesloten en zijn de kerkgangers uit deze wijkgemeenten van harte welkom in de Triomfatorkerk. Zoals gebruikelijk in de Triomfatorkerkgemeente vangt de viering aan om 09.30 uur. Voorganger is ds. Henk-Jan Ketelaar. Via onze website zijn alle 'vieringen met z'n drieën' terug te luisteren, luister verder >> 30.07.17

Een kerk die leeft, bouwt aan haar toekomst . . .
Om het 'oudste huis van Barendrecht' in een uitstekende staat van onderhoud te houden, hebben de Kerkrentmeesters van de Dorpskerkgemeente na de zomerperiode weer enkele restauratieprojecten gepland. Zo zullen de laaste delen van de houten lambrisering in de kerk worden gerestaureerd door de firma Hekkers en Van 't Spijker. Zij hebben eerder al het andere monumentale houten interieur gerestaureerd. Verder zal het voegwerk van de eeuwenoude zerkenvloer worden gerestaureerd. In de torenruimte zal het stucwerk op de balgenzolder en de uurwerkzolder worden afgebikt en vernieuwd. Tenslotte zal de balkconstructie boven in de kerk worden geïnspecteerd. Omdat daarbij een hoogwerker wordt ingezet, zullen tevens de armaturen van de balkverlichting worden vernieuwd. De financiering van deze restauratieprojecten wordt zoals gebruikelijk verzorgd vanuit de drie interne bronnen (Snuffelmarkt, Afval Loont en Verjaardagsfonds) en drie overige bronnen (stichting Vrienden van de Dorpskerk, enkele legaten/giften en het fonds groot onderhoud van de Protestantse Gemeente Barendrecht). Op deze website zal verslag worden gedaan van alle werkzaamheden. 29.07.17
  klik voor vergroting

Wist u dat. . . .? Bijbelwebsite vernieuwd
De website van het Nederlands Bijbelgenootschap (www.bijbel.nl) heeft een belangrijke verbetering ondergaan. Voortaan kunnen er achtergrondartikelen worden gelezen en gedownload over het betreffende bijbelgedeelte dat wordt gelezen. Met de nieuwe functionaliteit kan men in één oogopslag zien welke achtergrondinformatie er bij de bijbeltekst beschikbaar is. Deze functie is beschikbaar voor de Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling. Lees verder >> 29.07.17
 

Collectedoel Startzondag 2017: Mercy Ships
De Startzondagcommissie selecteert elk jaar een doel waar de opbrengst van de diaconale collecte naar toe gaat. Dit jaar gaat de opbrengst van deze collecte naar Mercy Ships. Deze organisatie is met haar diaconale doelstelling zeer actief in de internationale martitieme wereld. De oecumenische Startzondag wordt gehouden op zondag 10 september in Sporthal de Driesprong. Aanvang 10.30 uur. Lees verder >> 28.07.17
 

Jaarboekje 2017 verschenen
De PGB-commissie Jaarboekje, bestaande uit Siert Bolt, Arnold van der Sluis en Simon Hoek, heeft de nieuwe editie 2017 gepresenteerd. De gedrukte versie is via de kerkgebouwen gedistribueerd. Daarnaast is er een complete digitale versie beschikbaar met de gegevens van alle wijkgemeenten van de PG Barendrecht, lees verder >>De gegevens van de Dorpskerkgemeente zijn in een apart document beschikbaar, lees verder >>

Voor nieuwsberichten van oudere datum, ga naar >> webpagina Actueel

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende