Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

Op deze pagina staan de nieuwsberichten doorgaans één à twee weken.
Het Laatste Nieuws gemist?
Ga dan naar de >>
webpagina Actueel, daar staan de nieuwsberichten van de laatste twee maanden.

Bijbelleesrooster november 2014
'Read your Bible, pray every day, and you will grow'. Het jubilerende Bijbelgenootschap (dit jaar 200 jaar!) heeft haar website geheel aangepast, Gelukkig zijn de maandroosters ook weer gepubliceerd. Voor het leesrooster van november 2014, lees verder >> .
Daarnaast kunt u
de bijbellezing van deze dag gebruiken. Lees verder >>
 

Héél de Bijbel in één jaar
Een honderdtal Christenen participeren in dit project, dat is geïnitieerd door de gezamenlijke pastores van de Protestantse Gemeente Barendrecht. De deelnemers hebben zich voorgenomen om de hele Bijbel in één jaar tijd door te lezen. Sinds 28 oktober komen de deelnemers elke dinsdagavond om 19.15 uur bijeen in de Dorpskerk voor een korte Vesper. Leeservaringen worden daarbij uitgewisseld en wekelijks presenteert een van de predikanten van de PG Barendrecht een korte leeswijzer.
Ga naar het complete leesrooster >> klik om het jaarleesrooster te openen.   Als u geïnteresseerd bent in de leeswijzers, lees verder >>. 

De wekelijkse Bijbelvespers zijn rechtstreeks of achteraf te beluisteren, ga verder >>

 

Fantastisch resultaat Kerkveiling
Opnieuw is gebleken wat een geweldige toegevoegde waarde de Stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) heeft voor de instandhouding van de Dorpskerk voor de eredienst, als monument en als cultureel erfgoed. Tijdens een door de SVDK perfect georganiseerde Kerkveiling gingen ruim 300 artikelen onder de hamer. Van 's middag 15.00 tot 's avonds 22.00 uur werd er enthousiast geboden op de grote en de kleine aanbiedingen. Aan het eind van de veiling kon Wim Vonk (voorzitter SVDK) het prachtige resultaat van € 11.430 bekend maken. Hij overhandigde een cheque van dit bedrag aan Simon Hoek, de kerkrentmeester van de Dorpskerk. Simon dankte de enorme inzet van allen die de kerkveiling tot zo'n groot succes hebben gemaakt! Hij meldde dat dit resultaat, samen met de reeds eerder ontvangen geoormerkte schenkingen van individuele Vrienden van de Dorpskerk, voldoende is om binnenkort zowel de monumentale kansel, als het Tien gebodenbord én de Boerenbank te kunnen restaureren.  Al met al is de vereiste € 50.000 externe financiering voor dit doel nu bijeengebracht, waardoor de Protestantse Gemeente Barendrecht dit niet hoeft te financieren. Een eindresultaat waarop de Dorpskerkgemeente, de Wijkkerkenraad en de Wijkraad van Kerkrentmeesters buitengewoon trots kan zijn! Een uitgebreider verslag met foto's volgt later. 22.11.14

ZWO-Nieuws (17.11.14)
De ZWO-commissie vraagt deze week bijzondere aandacht voor de positie van wanhopige christenen in Irak en voor de inzet van jonge christenen, die in Syrië hun naasten tot steun willen zijn. 
Lees verder >> 17.11.14
 

Brochure Kerkveiling: 300 artikelen onder de hamer!
De Stichting Vrienden van de Dorpskerk organiseert op zaterdag 22 november van 15.00 tot 23.00 uur in gebouw De Ontmoeting een kerkveiling waarvan de opbrangst bestemd is voor de financiering van de restauratie van het monumentale interieur van de Dorpskerk. Zowel de eeuwenoude kansel, als het Tiengebodenbord en de Boerenbank zijn - op basis van deskundig onderzoek - hard toe aan een restauratie. Er zijn al schenkingen gedaan via de Vriendenstichting voor dit doel. Met het resultaat van de kerkveiling hopen de Vrienden de financiering helemaal rond te krijgen. Dankzij tal van Barendrechtse bedrijven en vele particulieren zijn er 300 (!!) artikelen waarop geboden kan worden. Naast de veiling is er ook een rad van avontuur! U wordt hartelijk uitgenodigd, neem vrienden en bekenden mee naar deze uniek kerkveiling! In een uitgebreide brochure is alles opgenomen. Lees verder >> 12.11.14
 

ZWO-Nieuws (10.11.14)
De ZWO-commissie vraagt deze week bijzondere aandacht voor het Pakistaanse project van Kor Grit. Hij doet onderzoek naar mogelijkheden om ernstige spanningen tussen mensen van diverse achtergronden te voorkomen. Waar mensen niet kunnen communiceren met elkaar vanwege verschillen in achtergronden zoals religies, politieke kleuren en om nog veel meer andere redenen ontstaan in veel gevallen spanningen met soms ernstige gevolgen. Mensen worden om deze redenen uitgebuit, achtergesteld, verdrukt, ter dood veroordeeld of vermoord. Lees verder >> 11.11.14

Nieuws van de Algemene Kerkenraad
Zoals gebruikelijk doet de scriba van de Algemene Kerkenraad, Nelie Benschop, verslag van de oktobervergadering. Veel aandacht wordt besteed aan de financiële gang van zaken binnen de protestantse Gemeente Barendrecht. Lees verder >> 12.11.14
 

Feestelijke oogstdienst
De eredienst stond zondag 9 november geheel in het teken van de dankdag voor gewas en arbeid. Onder de noemer oogstdienst werd er aandacht besteed aan het 'vieren' van uit dankbaarheid en het 'delen' daarvan aan anderen. Die 'anderen' waren zoals gebruikelijk de oudere gemeenteleden van 80 jaar en ouder, die ook dit jaar weer een feestelijke plantengroet ontvingen. De dames van de HVD (Hervormde VrouwenDienst) hadden een en ander weer keurig voorbereid. Daarnaast werd er dit jaar ook aandacht besteed aan het jubileum van de Voedselbank Barendrecht. Er stond in de Ontmoeting een kar, die voor de dienst al helemaal gevuld werd met 'goede gaven' voor de Voedselbank. De dames van de werkgroep Liturgisch Bloemschikken hadden weer een prachtige schikking gemaakt (foto volgt). Na afloop van de viering troffen veel gemeenteleden elkaar onder het genot van een kopje koffie. Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam inspireerde vele gemeenteleden met zijn woord voor de kinderen en zijn preek. Lees verder >> 09.11.14

Fantastisch concert op Dorpskerkorgel
Ruim honderd bezoekers, waarvan sommigen van ver waren gekomen, hebben zaterdagavond 8 november genoten van een prachtig concert op het Dorpskerkorgel. Jacques van Oortmerssen, internationaal geroemd organist, verzorgde een programma rondom het 300-ste geboortejaar van Carl Philip Emanuel Bach. Op virtuoze wijze liet Jacques horen wat een prachtige 'muziekdoos' het Dorpskerkorgel na de recente renovatie is geworden. Naast muziek van vader en zoon Bach klonk er muziek van Mozart, Von Beethoven en Schumann. Jacques besloot het concert met een eigen compositie die was opgedragen aan de beroemde organiste Marie Claire Alain (bij wie hij gestudeerd heeft) en met een schitterrende improvisatie.
 
Eerder op de dag had Jacques al een boeiende Masterclass verzorgd op het orgel van de Triomfatorkerk. De opbrengst van de beide deurcollectes wordt op fifty-fifty-basis besteed aan het onderhoud van beide orgels. In het geval van het Dorpskerkorgel wordt het bedrag met dit specifieke doel overgemaakt naar de Stichting Vrienden van de Dorpskerk. Moge dit concert de opmaat zijn voor nog veel meer prachtige concerten op het Dorpskerkorgel! Lees meer op >> www.Oortmerssen.com    09.11.14

Hans van Gelder op het hoofdorgel van de Notre Dame - Parijs
De kerkmusicus van de Dorpskerk heeft een eervolle uitnodiging gekregen om een concert te verzorgen op het hoofdorgel van de Notre Dame in Parijs. Dit orgel werd in1868 door Cavaillé-Coll gebouwd in de oude achttiende-eeuwse hoofdkas met gebruikmaking van oud pijpwerk. Daarna is het vele malen gerestaureerd, onlangs nog. Het orgel telt meer dan 7000 pijpen, verdeeld over 111 registers. Het heeft 5 klavieren van 56 toetsen en een pedaalklavier van 32 pedalen. Op zaterdag 31 januari 2015 ziet Hans een droom in vervulling gaan. Het concert dat plaatsvindt van 20.00 tot 20.45 uur is vrij toegankelijk. Er is wekelijks zeer grote belangstelling voor deze concerten. Op het programma staan o.a. het wonderschone Choral 1 van Franck en muziek van enkele Nederlandse componisten. Orgelvrienden en bekenden van Hans zullen dit concert graag willen bijwonen. In overleg met Hans willen we inventariseren wie er belangstelling heeft om dit concert bij te wonen. Lees verder >>  06.11.13
 

Hoogtepunten uit de Messiah in de Dorpskerk
Op vrijdag 21 november zal het Golden Circle Ensemble verschillende hoogtepunten uit de Messiah ten gehore brengen. Georg Friedrich Händel componeerde dit prachtige oratorium in 1741. Op het programma staan enkele mooie koorwerken afgewisseld met meerdere solo’s. Het Golden Circle Ensemble is opgericht door de bevlogen dirigent John Bakker. De zangers van wel 5 verschillende nationaliteiten vormen hier één geheel. Het doel van de dirigent en het ensemble is “oude” muziek voor een breed publiek toegankelijker te maken. Samen met de vaste begeleider Andre de Jager verzorgen zij een sprankelende muzikale avond. Het hele concert zal ongeveer 75 minuten duren.
De aanvangstijd is 20.00 uur en u bent welkom vanaf 19.30 uur. De toegangsprijs voor deze concerten is € 10,00. Uitgebreidere informatie kunt u vinden op >> www.goldencirclesmp.nlLees verder >>  05.11.14


Er zit muziek in de Dorpskerk
Op zondag 23 november organiseert de Stichting Barendrecht Klassiek in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk opnieuw een Koffieconcert in de Dorpskerk. Peter Stein (viool) en Gerhart Darmstadt (vijfsnarige violoncello) spelen onder meer werken van Telemann, Bach en Mozart. Het thema van het concert is “Wege zur Rührung des Herzens”. Aanvang van het concert is om 12.00 uur.  Voor meer informatie, lees verder >>. 05.11.14

Begroting PG Barendrecht sluitend?
Die vraag stelt de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters en hij geeft zelf een antwoord. . . . 'Als alle gemeenteleden hun kerkelijke bijdrage met 10% zouden verhogen zou de begroting voor 2015 niet een (opnieuw stijgend) tekort vertonen van € 62.000, maar sluitend zijn!' Moge zijn oproep niet te vergeefs zijn! De nieuwe jaarbegroting is weer voorzien van een uitgebreide toelichting, lees verder >> 04.11.14

Schoenendoosactie 2015
Vul een schoenendoos voor een Pools kind.
Evenals voorgaande jaren vraagt de diaconie in Barendrecht aandacht en medewerking voor de te houden schoenendoosactie. In Polen gaat het in het algemeen niet meer zo slecht als vroeger, maar lang niet voor iedereen is het beter geworden. Miljoenen mensen leven er in armoede. Er zijn zelfs ouders die geen mogelijkheid zien hun eigen kinderen eten, drinken en kleren te geven (en al helemaal geen cadeautjes…). Die kinderen worden in ‘weeshuizen’ gebracht. Zulke kinderen willen we in december verrassen met een cadeau: een schoenendoos vol met leuke en lekkere dingen. De dozen verzamelen we in en rond Barendrecht en brengen we naar protestantse gemeenten in enkele Poolse steden. Deze gemeenten zoeken met behulp van de sociale dienst van hun stad kinderen uit weeshuizen en arme gezinnen.
Op zondag 16 november kunnen de schoenendozen onder andere ingeleverd worden in de Dorpskerk. Begin december worden de dozen van Barendrecht naar Polen gebracht. De diaconie hoopt op een groot aantal dozen, die door jong en oud zijn klaargemaakt. Namens deze Poolse kinderen alvast reuze bedankt! Heb je vragen, dan kun je die e-mailen naar de Polencommissie Barendrecht: polencommissie@live.nl. Lees meer informatie op de flyer >> 04.11.14

ZWO-Nieuws 04.11.14
De werkgroep ZWO besteedt deze week aandacht aan een bijzondere ervaring van columniste van Elise Kant. Lees verder >> 04.11.14

31 oktober: Hervormingsdag
Hervormingsdag is een herdenkingsdag waaraan jaarlijks in verschillende protestantse kerken aandacht wordt besteed. Deze dag staat in het teken van Maarten Luther die op 31 oktober 1517 zijn 95 proteststellingen tegen de katholieke kerk op de deur van de Slotkapel te Wittenberg gespijkerd zou hebben. Uiteindelijk leidde het protest van Luther tot een breuk met de Rooms-Katholieke Kerk en in de loop van de 16e eeuw uiteindelijk tot de Reformatie, van waar uit de protestantse kerken zijn ontstaan. Luther is zijn verzet tegen de Rooms-katholieke Kerk begonnen met het openbaar maken van 95 stellingen tegen de aflaat. Het staat historisch gezien helemaal niet vast of hij daadwerkelijk deze stellingen heeft aangeslagen op de deur van de Slotkapel van Wittenberg. Wel heeft Luther bedoeld om een gesprek over de aflaat en de verwording in de kerk op gang te brengen. Luther publiceerde zijn stellingen aanvankelijk niet in het Duits (de volkstaal) maar in het Latijn (de taal van de geleerden in die dagen).

 

Luther hoopte in theologie en kerk het gesprek over de aflaat en de verwording op gang te kunnen brengen. Als monnik en priester kreeg hij concreet met de gevolgen van de verwording te maken. Daartegen wilde hij de boodschap van het Evangelie, namelijk de vergeving der zonden door het offer van Jezus Christus, weer centraal stellen.
Lees de 95 stellingen er maar eens op na >> Klik om het document te openen 31.10.14


November - Bachmaand in Barendrecht
In de maand november vinden in Barendrecht een aantal activiteiten plaats in het kader van de driehonderdste geboortedag van de bekende componist Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788). Hij was zoon van de legendarische Johann Sebastian Bach.
Het initiatief om te komen tot een Bachmaand werd genomen door een aantal fervente muziekliefhebbers uit de Protestantse Gemeente Barendrecht, waarna o.a. de Stichting Barendrecht Klassiek en de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk de plannen verder hebben uitgewerkt.

 

Zaterdag 8 november om 15.30 uur Triomfatorkerk
Masterclass
o.l.v. oud-Barendrechter en docent Sweelinck Conservatorium Jacques van Oortmerssen.
Hij geeft commentaar op het orgelspel van Thea Verhagen, Gerard Adriaanse en Niels-Jan van der Hoek.
De masterclass vindt plaats op het Verschuerenorgel in de Triomfatorkerk (in 1983 onder advies van Van Oortmerssen gebouwd).

Zaterdag 8 november om 19.30 uur Dorpskerk
Orgelconcert
door Jacques van Oortmerssen op het onlangs door Reil gerenoveerde orgel van de Dorpskerk.
Op het programma werken van vader J.S. - en zoon C.Ph.E. Bach, Mozart, Schumann en Van Oortmerssen. Lees verder >>
Woensdag 19 november om 19.30 uur (gebouw de Ontmoeting):
'Trillers en krullen': kennismaking met Bach en zijn tijd in beeld en geluid. In deze, in samenspraak met de werkgroep Vorming en Toerusting georganiseerde avond, zullen kunsthistorica Carla Hendriks en Hans van Gelder u in beeld en geluid laten kennismaken met het Rococo.
Zondag 23 november om 12.00 uur:
Ook Stichting Barendrecht Klassiek levert haar bijdrage aan deze Bachmaand. In het laatste koffieconcert van 2014 treden op violist Peter Stein en cellist professor Gerhart Darmstadt. Uiteraard op hun programma ook veel muziek van Bach.

Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk, wel wordt aan u een bijdrage in de kosten gevraagd.


Wie heeft er spullen voor Kerkveiling?
In De Ontmoeting wordt zaterdag 22 november van 15.00 tot 23.00 uur de kerkveiling gehouden. Deze wordt georganiseerd door de Vrienden van de Dorpskerk. De opbrengst is bestemd voor de restauratie van de preekstoel en ander historisch houtwerk in de Dorpskerk.
Voor de veiling zijn al veel producten binnengekomen. Ze zijn geschonken door bedrijven of door individuele Barendrechters. Onder de hamer komen onder meer schilderijen, een wintersportvakantie, flessen wijn, oude Bijbels (zie foto), snoep, een diner thuis en elk kwartier een taart. In totaal zijn er zo’n driehonderd artikelen!
 
De catalogus van de kerkveiling is binnenkort in te zien op de website www.vriendendorpskerkbarendrecht.nl en uiteraard ook op deze website. Hier is ook te zien hoe laat bepaalde artikelen aan bod komen. Een beperkt aantal gedrukte exemplaren van de catalogus ligt in De Ontmoeting. De veilingmeesters Hans Blokland, Cees van der Meer en Bert Groenveld leiden de veiling. De kerkveiling kan alleen een succes worden als er ook mensen komen die een bod uitbrengen. Wie deelneemt aan de kerkveiling krijgt bij de ingang een veilingnummer. Betaling bij voorkeur via rekening. Wie artikelen beschikbaar wil stellen voor de kerkveiling kan deze nog inleveren aan de Stationsweg 108a op de zaterdag 8 november van 10.00 tot 12.30 uur. Inleveren kan ook op de donderdag 6 november van 19.00 tot 20.00 uur.  Spullen brengen kan ook na het maken van een afspraak met Cees van den Heuvel (06-53899122) of Lianne van den Boogert (0180-463226 of 06-15468561). Spullen kunnen eventueel ook worden opgehaald. Wij rekenen op een succesvolle actie voor dit prachtige doel!

Bijbelquiz 2014: de 'Bijbel in gewone taal' centraal
Eén dag nadat de Bijbelquiz 2014 op televisie was gepresenteerd, werd een soortgelijke Bijbelquiz gehouden in Barendrecht. Deze activiteit mag zich verheugen in een groeiende belangstelling. Vele geledingen van de PG Barendrecht waren vertegenwoordigd; het varieerde van een jongerengroep uit de Immanuelkerkgemeente tot de werkgroep Oecumene. Dit jaar was de quiz opgebouwd rondom de (promotie van de) Bijbel in gewone taal. Sommige vragen werden alom goed beantwoord, maar er waren ook een aantal 'instinkers'.... De groepsprijs ging naar de Cantorij van Carnisse Haven. In de finale versloeg Hans Onderwater nipt Jannie van Dijk en Maarten Ouwens. Het was een genoegelijke en leerzame avond. Een woord van dank aan de organisatoren is op z'n plaats! (foto prijsuitreiking: Piet van der Wel) 30.10.14
  klik voor vergroting

Veel belangstelling voor Bijbelleesproject
Op 28 oktober is het project 'Heel de Bijbel in één jaar' van start gegaan in Barendrecht. Bijna honderd deelnemers participeren in dit project, een groot aantal daarvan waren aanwezig bij de eerste Bijbelvesper die werd gehouden in de Dorpskerk. Hier komen al meer dan vijfhonderd jaar Christenen bijeen rondom de Bijbel. Dit project is geïnitieerd door de gezamenlijke pastores van de Protestantse Gemeente Barendrecht. De deelnemers die zich hebben voorgenomen om de hele Bijbel in één jaar tijd door te lezen, zijn afkomstig van alle wijkgemeenten van de  PG Barendrecht maar ook van andere protestantse kerken én van de Rooms-katholieke Sint Augustinusparochie.  Wekelijks zullen de deelnemers bijeenkomen voor een korte Vesper, waarbij de leeservaringen kunnen worden uitgewisseld.
  klik voor vergroting
Voor terugluisteren van de Bijbelvespers, ga naar >> Download Bijbelvespers.  Voor het complete leesrooster, Lees verder >>  29.10.14

ZWO-Nieuws 28.10.14
Al vele jaren worden er in kerken postzegels ingezameld ten behoeve van projecten voor zending of Kerk in Aktie, zo ook in de Dorpskerkgemeente. De werkgroep ZWO roept u op om op deze bescheiden wijze een bijdrage te leveren aan een prachtig resultaat dat er jaarlijks wordt bijeengebracht. Lees verder >> 28.10.14

Kerktuin winterklaar dankzij vrijwilligers
Een enthousiaste groep vrijwilligers heeft op twee zaterdagen stevig de handen uit de mouwen gestoken om de kerktuin achter de Dorpskerk winterklaar te maken. Sneeuw en vorst zullen hopelijk weinig vat krijgen op de bomen, struiken en planten. De tuin zal er volgend voorjaar opnieuw prachtig bijliggen. De komende weken blijft de kerktuin op zaterdagmorgen van 9 tot 12 uur geopend voor bezoekers. Er zijn dan echter geen gastvrouwen aanwezig voor informatie of rondleiding.
Zie ook >> webpagina Kerktuin. 22.10.14

Proef 'Kerkbalans 2015 nieuwe stijl', wie doet mee?
Het College van Kerkrentmeesters van de PG Barendrecht start binnenkort een proef om met een beperkte groep vrijwilligers de Aktie Kerkbalans 2015 op digitale leest te schoeien. Aad Boers, pennningmeester van het CvK roept u op om mee te doen met dit proefproject. Lees verder >> 22.10.14


ZWO-Nieuws (20.10.14)
De ZWO-commissie van de PG Barendrecht presenteert deze week aandacht een weblog van Margriet Westers, die als 'Bruggenbouwer' is uitgezonden naar Palestina door Kerk in Actie. Lees verder >> 21.10.14
 

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende