Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

Op deze pagina staan de nieuwsberichten doorgaans één à twee weken.
Het Laatste Nieuws gemist?
Ga dan naar de >>
webpagina Actueel, daar staan de nieuwsberichten van de laatste twee maanden.

Bijbelleesrooster oktober 2014
'Read your Bible, pray every day, and you will grow'. Het jubilerende Bijbelgenootschap (200 jaar!) heeft haar website geheel aangepast, Gelukkig zijn de maandroosters ook weer gepubliceerd. Voor het leesrooster van oktober 2014, lees verder >> .
Daarnaast kunt u
de bijbellezing van deze dag gebruiken. Lees verder >>
 

ZWO-Nieuws (20.10.14)
De ZWO-commissie van de PG Barendrecht presenteert deze week aandacht een weblog van Margriet Westers, die als 'Bruggenbouwer' is uitgezonden naar Palestina door Kerk in Actie. Lees verder >> 21.10.14
 

Bestuurslid gezocht
De stichting Present - Barendrecht, waarbij veel leden van de Protestantse Gemeente Barendrecht zijn betrokken, is op zoek naar een nieuw bestuurslid. Met ingang van 1 januari 2015 zal Marjo Klaassen haar werkzaamheden als voorzitter van Present Barendrecht beëindigen. Na 6 jaar is het moment gekomen om het stokje over te dragen aan iemand anders. Op de website van Present Barendrecht treft u het volledige profiel aan. Wie weet kent u iemand die belangstelling heeft om toe te treden tot het bestuur en om samen met de andere bestuursleden Present te zijn in de komende jaren? Lees verder >> 21.10.14
 

ZWO -Nieuws (13.10.14)
Deze week staat in het ZWO-nieuws een bericht van Judith van den Berg die sinds december 2013 is uitgezonden door Kerk in Actie naar West-Timor (Indonesië) samen met haar man Haiko Meelis en hun kinderen Rivka, Esther en Timothy. Ze geeft les aan de theologische faculteit van de Universiteit Kristen Artha Wacana (UKAW) in Kupang in West-Timor. Ze is als predikant verbonden aan de Sumbanese kerk.  Lees verder >> 14.10.14

Lees héél de Bijbel in één jaar
Op 28 oktober 2014 start de Protestantse Gemeente Barendrecht met het project ‘Heel de Bijbel in één jaar’. Aan de hand van een rooster lezen de deelnemers in 365 dagen de hele Bijbel door. Elke week is er op dinsdagavond een korte bijeenkomst (19:15-19:45) in de Dorpskerk waar leeservaringen worden uitgewisseld en vooruit wordt gekeken naar het gedeelte dat voor de volgende week op het programma staat.
Wie gaat de uitdaging aan? Wat staat er nu echt in de Bijbel? Sommigen hebben stukken gelezen, anderen kennen de verhalen van horen zeggen, voor weer anderen is de Bijbel onontgonnen terrein. Nu is er een kans om de hele Bijbel te lezen.
Het project staat open voor iedereen: van doorgewinterde Bijbellezers tot nieuwe lezers. Iedereen is welkom. Het gaat ons puur om het lezen van de Bijbel. Niet om de interpretatie. De tekst spreekt voor zichzelf. De lezers bepalen zelf welke boodschap zij aan de Bijbel hebben.Met dit project wil de Protestntse Gemeente Barendrecht zich presenteren aan de Barendrechtse gemeenschap. Het samen Bijbellezen is daarvoor een uitstekend middel. Niets protestantser dan het lezen van de Bijbel.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met ds. Jan Willem Stam ( jwstam@gmail.com  of 0180-853090). 10.10.14

Er zit (klassieke) muziek in de Dorpskerk
Het Koffieconcert van de Stichting Barendrecht Klassiek van zondag 26 oktober a.s. wordt verzorgd door Joachim Eijlander. Deze veelzijdige cellist speelt onder meer met het Rubenskwartet. Hij is ook gastdocent aan conservatoria in binnen- en buitenland. Op het concertprogramma staan delen uit de eerste en de vierde solosuites van Johann Sebastian Bach en uit de eerste solosuite van Benjamin Britten. Ook werk van bijvoorbeeld Joey Roukens zal de ontwikkeling van de cello als solo-instrument illustreren.
Het concert begint om 12 uur. Het wordt georganiseerd in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. Koffie en thee staan vanaf half 12 klaar, en ook na het concert. De toegang is vrij, bijdragen na afloop zijn meer dan welkom. De activiteiten van de Stichting Barendrecht Klassiek zijn mede mogelijk dankzij bijdragen van de sponsoren. Lees verder >> 30.09.14
  klik voor vergroting

ZWO-Nieuws (29.09.14)
De ZWO-commissie van de PG Barendrecht besteedt deze week aandacht aan de overstromingen in Pakistan, in het werkgebied van NOAD. Dat is de organisatie die vanuit de PG Barendrecht wordt ondersteund. Lees verder >> 30.09.14
 

Er zat (Joodse) muziek in de Dorpskerk op Israëlzondag
In veel kerken stond op de eerste zondag van oktober de verbondenheid van de christelijke gemeente met het Gods volk, 'haar oudste broer', centraal in de vieringen. Ook in Barendrecht wordt deze verbondenheid gevoeld, beleefd en ze werd vertaald naar de eredienst op zondagmorgen 5 oktober. Bijzonder was de medewerking van het Carmel Trio, een groep musici die van Israëlische- en joodse muziek hun specialiteit hebben gemaakt. Het Carmel Trio, 20 jaar geleden opgericht, bestaat uit Roeland Kapaan (saxofoons en klarinet), Jos Muller (toetsen) en Doron Peper (gitaar en zang). Voorganger was ds. Bert de Wit en de gemeentezang werd begeleid door cantor-organist Hans van Gelder. De Werkgroep Eredienst van de Dorpskerkgemeente heeft deze dienst samen met ds. De Wit voorbereid. (foto's volgen binnenkort) 07.10.14

Afscheid van de 'PKN-bisschop'van Zuid-Holland
Op 26 september heeft de PKN afscheid genomen van dr. Herbert Wevers, predikant in algemene dienst. Na een indrukwekkende loopbaan, waarin hij zendingspredikant, gemeentepredikant, scriba van de Prov. Kerkvergadering van Zuid Holland van de Nederlandse Hervormde Kerk was, heeft hij de laatste jaren gewerkt in de functie van Regionaal Adviseur Classicale Vergaderingen PKN. Gezien de wijze waarop hij zich als theoloog, predikant en bestuurder heeft opgesteld, werd hij wel waarderender wijs de 'protestantse bischop van Zuid Holland' genoemd. Herbert Wevers heeft ook veel betekend voor de Dorpskerkgemeente! In de moeilijke periodes rond om het afscheid van de Dorpskerkpredikanten Jonker en Van Wijk heeft hij een grote en gewaardeerde rol gespeeld achter de schermen. Daarnaast heeft hij de  feestelijke interkerkelijke viering geleid van het 500-jarig bestaan van de Dorpskerk én was hij regelmatig onze graag gehoorde gastpredikant. In een volle Leidse Lokhorstkerk was de goed vertegenwoordigde Zuid-Hollandse kerkprovincie getuige van de presentatie van een prachtig afscheidscadeau: een bundel met de intrigerende titel 'Waarom geloven wij?'. De Dorpskerkgemeente was bij zijn afscheid vertegenwoordigd door de heren Van Doorn, Van Herk en Hoek, die hem dank zegden voor zijn inzet voor onze Wijkgemeente. Meer over dit bijzondere afscheidscadeau, lees verder >>   27.09.14
 

Boeiende persoonlijke
verhalen over geloven

ZWO-Nieuws (17.09.14)
De ZWO-commissie van de PG Barendrecht besteedt deze week aandacht aan de bijzondere eredienst die op zondag 28 september in Carnisse Haven wordt gehouden in het kader van het ZWO-werk. Lees verder >> 21.09.14
 

Voorbereiding Kerkveiling  t.b.v. interieur Dorpskerk in volle gang
De Vrienden van de Dorpskerk zijn de komende twee maanden op zoek naar artikelen die ingebracht kunnen worden op de Kerkveiling van zaterdag 22 november. De veiling wordt gehouden om geld bijeen te brengen voor de restauratie van de 17e eeuwse preekstoel en het overige historische houtwerk in de 502 jaar oude kerk.In de jaren tachtig en negentig heeft de Dorpskerk al eens kerkveilingen gehouden. Daar bleken toen veel bedrijven en particulieren graag artikelen of diensten voor beschikbaar te stellen. Uit de eerste reacties blijkt dat er nu weer veel mensen enthousiast willen meewerken. Verschillende horecabedrijven hebben al dinerbonnen toegezegd. Verder zijn de Vrienden nu al verzekerd van kaas, taarten, snoepgoed, bloemen, planten,  enkele oude Bijbels, foto’s en schilderijen. Ook particulieren kunnen bijdragen aan het succes van de veiling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan flessen wijn, zelfgebakken cake en levensmiddelen. Tijdens vorige kerkveilingen werden ook diners aan huis aangeboden door mensen die graag koken. Dat bleek een groot succes. Flessen wijn, bijvoorbeeld overgebleven van een kerstpakket, zijn zeer welkom. Wie artikelen beschikbaar wil stellen voor de kerkveiling kan deze inleveren aan de Stationsweg 108a op de zaterdagen 25 oktober, 1, 8 en 15 november van 10.00 tot 12.30 uur, en op de donderdagen 13 en 20 november van 19.00 tot 20.00 uur. Voor meer informatie, lees verder >> 21.09.14
  klik voor vergroting

De meer dan 300 jaar oude
kansel behoeft restauratie!

Er zat prachtige muziek in de Dorpskerk
Op zaterdagavond 20 september bracht Ensemble Animato op uitnodiging van Barendrecht Klassiek een ode aan de natuur.  Het opkomen van de zon klinkt in muziek uit de opera Faust van Charles Gounod. De vogels zongen in muzikale gedichten van Albert Roussel. Voor sopraan en fluit. Ook de zwaan van Camille Saint Saens en de kolobri van Chausson werd uitgevoerd worden, net als de forel van Franz von Schubert en romancen van Robert Schumann. De nimf Syrinx was te horen in een lied van Claude Debussy. Een verslag en foto's volgen binnenkort!
  klik voor vergroting

ZWO-Nieuws (08.09.14)
De ZWO-commissie van de PG Barendrecht besteedt deze week aandacht aan het thema: 'Werken in Zending en Werelddiaconaat is werken aan hoop'. Daarnaast is er nieuws over de groei van jonge kerken in Bangladesh. Tenslotte wordt een getuigenis weergegeven van een jonge theologiestudent die lid is van de Reformed Church in Zambia.
Lees verder >> 09.09.14
 

Bijzondere ontmoeting bij Tiengebodenbord
Dat het Tiengebodenbord van de Dorpskerk dit jaar 100 jaar geleden is geschonken door het echtpaar Westra-Jelsma is bekend. Er werd op deze site eerder aandacht aan besteed. Nadat reeds eerder een kleindochter en een achterkleinzoon van de schenkers zich hadden gemeld en een uitleg kregen over de komende restauratie, meldde zich deze week opnieuw een tweetal kleinkinderen van het schenkersechtpaar in de Dorpskerk. Koster Jan van den Oever hoorde de twee onbekende bezoekers zeggen: "kijk, het bord van opa hangt er ook nog . . ." Al snel bleek dat twee kinderen van het echtpaar Gerlof Westra - Neeltje Goudt betrof. De snel opgetrommelde kerkrentmeester Simon Hoek gaf vervolgens ook hen uitleg over de geschiedenis van de Dorpskerk en de recente en komende restauratieprojecten. Ook deze familieleden van de schenkers (afkomstig uit België en Den Haag) zullen, uit dankbaarheid voor de genereuze schenking van het prachtige Tiengebodenbord, bij de komende restauratie worden betrokken. Bekijk dit unieke interieurstuk nog eens op >> You Tube
(met dank aan Jan vd. Oever, die ook de foto van broer en zus Westra maakte) 07.09.14
  klik voor vergroting

Wist u dat? - Uniek stadsorgel wordt gerestaureerd
Na 150 jaar (!) geduldig wachten wordt 'la grande dame' van de Oude Kerk in Amsterdam nu eindelijk gerestaureerd! Op zaterdagavond 13 september a.s. wordt het officiële startschot gegeven voor de restauratie van het unieke Vater-Müller orgel dat dateert uit 1726. Tijdens die avond lichten deskundigen de te verwachten werkzaamheden toe. Er wordt gestart met de restauratie van de natuurstenen onderbouw. Vanaf september staat de onderbouw in de steigers en kunt u het proces in de Oude Kerk volgen. Vakkundig wordt al het marmer gespoeld en ontdaan van zoutophoping en -aanslag waardoor het in de loop der jaren poreus is geworden. De financiering van de 1,3 miljoen Euro (!) is voor 70% rond. Hulp is dus nog hard nodig! Lees verder >>  07.09.14
  klik voor vergroting

Nieuwe website voor Vorming & Toerusting
De werkgroep Vorming en Toerusting van de Protestantse Gemeente Barendrecht heeft het programma voor het nieuwe seizoen gepresenteerd op een eigen (nieuwe) website. Hier kunt u alle informatie lezen over de werkgroep en de door hen opgezette activiteiten. Wij zullen voortaan op onze website volstaan met het doorverwijzen naar de site van V&T. Activiteiten van deze werkgroep die in het Dorpskerkcomplex plaatsvinden zullen uiteraard op onze eigen site worden vermeld op de pagina 'Laatste Nieuws'. Lees verder >> 06.09.14

Interimpredikant benoemd voor wijk Zuid-West
Met ingang van 1 september is ds. Jils G. Amesz, predikant te Rotterdam Zevenkamp benoemd als interim predikant voor wijkgemeente Zuid-West. Zijn voornaamste taak bestaat uit het ondersteunen van de wijkkerkenraad van wijk Zuid-West. Incidenteel zal ds. Amesz ook voorgaan in de Bethelkerk. Het consulentschap blijft bij ds. Ketelaar en het bijstandspastoraat blijft in handen van ds. Van Rootselaar. Ds. Amesz zal voor twee dagen per week aan de slag gaan voor de wijkgemeente Zuid-West. 06.09.14

ZWO-Nieuws (01.09.14)
De ZWO-commissie van de PG Barendrecht besteedt deze week opnieuw aandacht aan het bezoek van EO-presentator Andries Knevel in Pakistan aan twee Kerk in Actie-projecten voor kinderen met een handicap. Op 11 september zendt EO Metterdaad opnieuw een programma uit over een 'ons' project in Pakistan. Lees verder >> 02.09.14
 

Presentatie Bijbel in gewone taal
Zoals we al begin dit jaar bericht hebben op deze site, presenteert het Nederlands Bijbelgenootschap in dit jaar een geheel nieuwe bijbelvertaling. De Bijbel in Gewone Taal is de meest leesbare bijbel die ooit in het Nederlands gemaakt is. Door de duidelijke taal beleef je de Bijbel op een nieuwe manier. Het is taal die je aanspreekt, waardoor de tekst je raakt. De Bijbel komt heel dichtbij. De presentatie van de Bijbel in Gewone Taal zal plaatsvinden op 1 oktober in Den Haag. Er is een feestelijke overhandiging van het eerste exemplaar en tijdens een afwisselend programma kunnen genodigden ervaren hoe de Bijbel in Gewone Taal klinkt. Lees meer op de speciaal hiervoor ontwikkelde website >> www.bgt.nl. 31.08.14
 

In memoriam Hajo Meyer
Op zondag 31 augustus besteedde Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam in zijn preek aandacht aan het overlijden van Hajo Meyer, overlever van Auschwitz en prominent vertolker van 'Een ander Joods geluid', een organisatie die zich inzet vóór Israel en Palestina, tégen bezetting en geweld.
Voor wie meer wil weten over Hajo Meyer, wordt verwezen naar de website van deze organisatie. Daar werd een In Memoriam geplaatst. Lees verder >> .   Voor de betreffende preek van ds. Stam, lees verder >> . 31.08.14  

Carl Philipp Emanuel Bach in Barendrecht 
Vanuit de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk is het initiatief geboren om in 2014 aandacht te besteden aan het 300-ste geboortejaar van Carl Philipp Emanuel Bach. Deze zoon van Johann Sebastian Bach was een van de grootste componisten uit de 18e eeuw. is Dankzij 'orgelvrienden van de Triomfatorkerk en de Dorpskerk' en de Stichting Barendrecht Klassiek is dit initatief nu zodanig verbreed dat er een prachtig 'viersterren'-programma kan worden geboden. 
 
* Op zaterdagmiddag 8 november zal Jacques van Oortmerssen, o.a. hoofdvakdocent Orgel aan het Conservatorium te Amsterdam en oud-Barendrechter een masterclass verzorgen voor de organisten Thea Verhagen, Gerard Adriaanse en Niels-Jan van der Hoek op het Verschuerenorgel van de Triomfatorkerk.
* Op zaterdagavond 8 november zal Jacques van Oortmerssen een concert verzorgen op het onlangs gerenoveerde Vermeulen/Reilorgel van de Dorpskerk.
* Op woensdagavond 19 november presenteren kunsthistorica Carla Hendrikse en kerkmusicus Hans van Gelder een avond over het leven en werk van C.Ph. E. Bach en over de tijd waarin hij leefde.
* Op zondag 23 november zal het koffieconcert eveneens in het teken staan van deze grote componist. Lees verder >>. 31.08.14

ZWO-Nieuws (26.08.14)
De ZWO-commissie van de PG Barendrecht besteedt deze week onder andere aandacht aan het bezoek van EO-presentator Andries Knevel in Pakistan aan twee Kerk in Actie-projecten voor kinderen met een handicap. A.s. donderdag 28 augustus en 4 en 11 september om zendt EO Metterdaad een programma uit over een 'ons' project in Pakistan. Lees verder >> 26.08.14
 

Taizé viert feest in 2015
Het jaar 2015 wordt een bijzonder jaar voor de geloofsgemeenschap van Taizé. In 2015 viert de gemeenschap haar 75e verjaardag. Daarnaast zal het het jaar zijn van de honderdste geboortedag van Broeder Roger (12 mei 1915 – 16 augustus 2005). Jongeren uit de hele wereld worden uitgenodigd om in mei 2015, daar waar ze leven, een gebed en een actie te organiseren waarin solidariteit een rol speelt, om op die wijze mensen te herinneren aan Broeder Roger, en om zijn oproep om Christus te volgen in de praktijk te brengen.
Lees verder >>  26.08.14

 

Nieuw wijkbericht
In zijn nieuwste wijkbericht besteedt Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam onder andere aandacht aan het wel en wee in onze Dorpskerkgemeente en aan een nieuwe bijbelgespreksgroep die in de avonduren zal worden opgezet. Lees verder >> 24.08.14

ZWO-Nieuws (19.08.14)
De ZWO-commissie van de PG Barendrecht besteedt deze week aandacht aan een column van Elise Kant, medewerker mensenrechten van Kerk in Actie. Lees verder >> 19.08.14
 

Over liturgie gesproken . . . een uniek liedboek
In de Dorpskerkgemeente wordt al decennia bijzondere aandacht besteed aan liturgie en kerkmuziek. Nieuws op dit gebied wordt dan ook nauwlettend gevolgd. Dezer dagen is er een uniek eeuwenoud liedboek gepresenteerd.  Het museum Catharijneconvent in Utrecht heeft een uniek hymnarium uit 1563 aangekocht. Het hymnarium, een liedboek met een verzameling liturgische gezangen, komt uit het adellijk benedictinessenklooster in de Utrechtse wijk Oudwijk. Het liedboek is handgeschreven. Aan de binnenkant van de kaft staat dat het boek 'behoorde aan de eerbare vrouwe Angela van Vronensteijn' en dat het werd geschreven 'op kosten van de eerbare vrouwe Anna van Oestrum, kloosterzuster in Oudwijk'.
 
Van Oestrum woonde in het benedictinessenklooster. Angela van Vronensteijn, was waarschijnlijk de dochter van Willem de Wael van Vronensteyn, schepen en schout van Utrecht, en zij was non in een Utrechts klooster. Opvallend is dat sommige gezangen in verschillende toonsoorten zijn opgenomen. Dit doet vermoeden dat Angela van Vronensteijn voorzangsters was in het koorgebed of het nonnenkoor leidde tijdens de vaste gebedstijden. Het hymnarium is te bewonderen in de Utrechtzaal van het museum. Het is zeker een reden om (op een regenachtige dag...) dit prachtige museum (opnieuw) te bezoeken! Lees verder >>
De foto is voor onze website welwillend beschikbaar gesteld door Museum Catharijne Convent, Ruben de Heer. 20.08.14 

Diaconaal Havenproject Rotterdam jubileert
De stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam (DHR) besteedt sinds 1989 aandacht aan de diaconale taak van de Protestantse Kerk van Nederland ten behoeve van het welzijn van zeevarenden, afkomstig uit alle werelddelen, die het Rotterdamse havengebied aandoen. Daarbij is de aandacht in het bijzonder gericht op die zeevarenden die onder precaire en/of laakbare omstandigheden moeten leven en hun arbeid moeten verrichten.  De stichting, met een klein bestuur van vrijwilligers, heeft Rijk van Lent als diaconaal werker in dienst die met 'body, mind and spirit' al 25 jaar invulling geeft aan dit unieke stukje kerkenwerk. Ook de Barendrechtse diaconieën ondersteunen dit werk al vele jaren!
Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van DHR wordt er op 8 november a.s. door het DHR-bestuur, in nauwe samenwerking met het bestuur van het Diaconaal Centrum Pauluskerk (DCP) een bijzondere diaconale dag georganiseerd met het thema: 'Diaconaat op straat en in de haven'. Diakenen en  gemeenteleden met belangstelling voor het werk van DHR en DCP worden van harte uitgenodigd. Kijk voor meer informatie op www.diaconaalhavenproject.nl of neem contact op met DHR-secretaris, Simon Hoek via info@diaconaalhavenproject.nl  19.08.14
 
Klik voor vergroting (foto: R. van Lent-DHR)
De nieuwe
Rotterdamse Pauluskerk

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende