Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

Op deze pagina staan de nieuwsberichten doorgaans twee weken.
Het Laatste Nieuws gemist?
Ga dan naar de >>
webpagina Actueel, daar staan de nieuwsberichten van de laatste twee maanden.


Bijbelleesrooster april 2015
'Read your Bible, pray every day, and you will grow'
Ook in 2015 zullen we de maandelijkse leesroosters van het Nederlands Bijbelgenootschap doorgeven als service aan onze bezoekers, lees verder >>.
Daarnaast kunt u
de bijbellezing van deze dag gebruiken. Lees verder >>
 

ZWO-bericht 14.04.15
Het ZWO-bericht besteedt deze week aandacht aan een artikel uit het blad van Artsen zonder grenzen, en aanhet blog van Kor Grid uit Pakistan. Ook worden de Paasgroeten van NOAD uit Pakistan doorgegeven. 
Lees verder >>  14.04.15
 

Indrukwekkend Koffieconcert
Tijdens het koffieconcert van de Stichting Barendrecht Klassiek van zondag 12 april bleek dat het Dorpskerkorgel eigenlijk één groot blaasinstrument is. Met haar ruim 1200 pijpen was het Dorpskerkorgel in het koffieconcert van zondag 12 april een ideale sparringpartner voor Pieter de Mast, die een aantal malen wees op de nauwe band tussen een pijporgel en de door hem bespeelde sopraansax en (alt) dwarsfluit. Met Sebastiaan van Delft aan de klavieren kwam een boeiend programma tot klinken. Lees verder >>  140415


Over Liturgie gesproken . . . . Zondag hoe?
De tweede zondag van Pasen heeft twee namen: ‘Beloken Pasen’ en ‘Quasimodo Geniti’. De eerste duidt aan dat daarmee het Paasfeest definitief wordt afgesloten. Het wordt ‘beloken’: de luiken gaan dicht. In de vroege kerk hadden de dopelingen, die in de Paasnacht waren gedoopt de hele week witte feestkleren gedragen. En aan het eind van die week leggen ze die smetteloze kleren weer af. Ze waren de ‘nieuwgeborenen’ de ‘geniti’. Daar komt de tweede naam vandaan: Als nieuwgeborenen’ naar 1 Petrus 2:2. De liturgische kleur is tot aan Pinksteren wit, de kleur van zuiverheid en reinheid. 10.04.15

Bethelbazar zoekt medewerkers
De jaarlijkse Bethelbazar wordt steeds meer een activiteit van de héle Protestantse Gemeente Barendrecht, daarom worden óók leden van de Dorpskerkgemeente opgeroepen om dit evenement te ondersteunen. Nu worden er medewerkers/-sters gevraagd en op 6 en 7 juni bent u natuurlijk welkom om volop te 'snuffelen' op de Bethelbazar.
Lees verder >> 08.04.15
 

Er zit muziek in de Dorpskerk
Onder dit motto stimuleert de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk dat het 'oudste huis van Barendrecht' ook als platform voor muziek wordt gebruikt. Een mooi voorbeeld daarvan was de voorspeelavond van de soms nog jonge pianoleerlingen van Rosanet Groeneveld. Fijn dat zij op deze wijze kennismaken met de Dorpskerk als muziekpodium. Bekijk het filmpje en geniet van de muziek van deze jonge musici in de prachtige ambiance van ons aller Dorpskerk. Kijk verder >> 08.04.15

ZWO-bericht 07.04.15
Het ZWO-bericht van deze week besteedt deze week opnieuw aandacht aan de situatie van de Christenen in Pakistan. Dit keer worden de achtergronden van de problematiek aan de orde gesteld door middel van een artikel uit de New York Times. Lees verder >>  07.04.15
 

Paasboodschap van de Preses
Zoals gebruikelijk heeft de voorzitter van het hoogste bestuursorgaan van onze kerk een Paasboodschap doen uitgaan, die bestemd is voor alle leden van de Protestantse Kerk in Nederland. Synodepreses Ds. Karin van den Broeke richt zich in haar persoonlijke boodschap dus ook tot u......
Lees verder >>
 

Bezorging stekjes in de kerktuin
Stekjes van tuin- en kamerplanten voor de traditionele stekkendag in de kerktuin op zaterdag 18 april (van 9 tot omstreeks 12 uur) kunnen worden afgegeven bij de kerktuin op vrijdagavond 17 april tussen 7 en 8 uur en op de volgende morgen om 9 uur.
De werkgroep Kerktuin verzoekt alle tuinliefhebbers om de stekjes in potjes te bezorgen, bij voorkeur voorzien van naam, kleur en hoogte. Voor herplanting in de tuin ontvangt de werkgroep ook graag bolletjes van narcissen en blauwe druiven uit bakjes die woonkamers hebben opgefleurd. De opbrengst van de verkoop van de stekjes is bestemd voor de verdere verfraaiing van de tuin. In de aanloop naar het nieuwe seizoen is daarmee al een begin gemaakt. Voor verdere inlichtingen over de stekkendag: Alie den Engelsman-Oskam (alieoskam@gmail.com; telefoon 617096). 06.04.15

Nieuw waterornament in kerktuin
Alie den Engelsman (lid van de werkgroep) en vrijwilliger Hans Hooghart hebben in de afgelopen weken een nieuw waterornament aangelegd in de Kerktuin. Over een cirkel van stenen stroomt nu onafgebroken water, omdat de pomp dag en nacht functioneert. Hierdoor kan het water niet vervuilen. Rondom de stenen komt nog beplanting. Het oude ornament is verwijderd; het vertoonde herhaaldelijk mankementen. De materialen voor het nieuwe ornament (grote kuip, pomp, rooster) zijn met korting aangeschaft bij de firma Wesdijk. Ook in het nieuwe seizoen is de kerktuin elke zaterdagmorgen geopend van 10 tot 12 uur, tegelijk met de snuffelmarkt in de Oude Pastorie. Er zijn dan gastvrouwen aanwezig om bezoekers rond te leiden en van informatie te voorzien. 06.04.15

Nieuwe website Immanuelkerkgemeente
De Hervormde Wijkgemeente Immanuelkerk (van bijzondere aard) heeft haar website volledig vernieuwd. Ook zij bieden nu uitgebreide informatie over de activiteiten van hun wijkgemeente. Wij feliciteren onze collega's van harte met hun nieuwe site!
Kijk verder op >> www.immanuelkerk-barendrecht.nl 06.04.15
 

Het feest van Pasen: de Paasbrunch
Dat de onderlinge gemeenschapszin binnen de Dorpskerkgemeente de laatste jaren groeiende is, bleek ook weer bij de Paasbrunch. Er moesten extra tafels en stoelen bijgezet worden om de bijna honderd gemeenteleden een heerlijke Paasmaaltijd aan te bieden. Elly van den Oever en Loek van Doorn hadden, samen met tal van gemeenteleden, een uitgebreide bruch voorbereid. (foto's volgen) 06.04.15

Het feest van Pasen: de Paasviering
In een goed gevulde Dorpskerk heeft de Dorpskerkgemeente het feest van Pasen gevierd met een feestelijke eredienst waarin veel gezongen werd. Ook nu kende de liturgie een mooie opbouw, waarbij de gemeentleden jong en oud betrokken werden. Kerkmusicus Hans van Gelder en cantrix Mieke Groen leverden prachtige bijdragen. In de uitleg en verkondiging van de Paasboodschap stelde dominee Jan Willem Stam de ontmoeting van de opgestane Heer met Maria Magdalena centraal.
Lees verder >> 06.04.15 (foto's volgen)

klik voor vergroting  

Pasen: de Heer is waarlijk opgestaan!

U zij de glorie opgestane Heer,

U zij de victorie,

U zij alle eer!

  klik voor vergroting

Paaswake
Op de avond van de Stille Zaterdag werd in de Dorpskerk een Paaswake gehouden. Dit is in liturgisch opzicht misschien wel de mooiste dienst van het kerkelijk jaar! In een donkere Dorpskerk schuifelden om 22.00 uur de gemeenteleden stil naar binnen. Ieder was immers nog onder de indruk van alles wat er er op Goede Vrijdag is herdacht: de kruisiging, het overlijden en de begrafenis van onze Heer, Jezus Christus. Er klonk een stem in de nacht : Hoe ver is de nacht...? De morgen komt, maar nog is het nacht.
De nieuwe (brandende) Paaskaars werd binnen gedragen. Die symboliseert de terugkomst van het Licht in ons midden. 'Licht aan Liefde ontstoken, zet de nacht in vuur en vlam', werd er gezongen. Vervolgens werd het licht vanaf de Paaskaars doorgegeven naar iedere aanwezige in de Dorpskerk, die zo langzaam maar zeker weer in het volle licht kwam te staan.
  klik voor vergroting
In het tweede deel van de viering, nadat een ieder de eigen doop kon gedenken in het water van de doopvont, werd het brood gebroken en de wijn uitgeschonken. De viering van het Avondmaal gebeurde dit keer in een grote kring, om te benadrukken dat we als leden van de Protestantse Gemeente Barendrecht de gemeenschap van brood en wijn mét elkaar te vieren. Het licht van Pasen werd opnieuw aan elkaar doorgegeven, in het besef dat we samen mochten VIEREN DAT DE HEER IS OPGESTAAN! Het was een indrukwekkende viering en een prachtige opmaat naar het FEEST VAN PASEN.
U bent van harte uitgenodigd om dat Feest van Pasen met ons mee te vieren op Paasmorgen om 10.00 uur in de Dorpskerk. 04.04.15

Over liturgie gesproken . . . het Paastriduüm
De werkgroep Eredienst streeft er naar om de verschillende aspecten van liturgie en kerkmuziek te verhelderen en zo dichter bij de leden van de Dorpskerkgemeente en de overige leden van de Protestantse Gemeente Barendrecht  te brengen.
Het Paasfeest, als feest van de doorgang van Christus door het donker van zonde en dood naar het licht van de opstanding, telt drie dagen. Dit wordt ook wel het Paastriduüm genoemd. Daarbij wordt geteld vanaf de avond van Witte Donderdag tot de avond van de eerste Paasdag. Volgens het scheppingsverhaal begint de nieuwe dag immers op het moment dat de zon ondergaat (‘het was avond en morgen geweest, de . . . dag’). De samenkomsten van de Protestantse gemeente Barendrecht op de Witte Donderdag, de Goede Vrijdag, de Paaswake en de Paasmorgen vormen eigenlijk één doorgaande viering, waarbij de accenten van elke dag goed gelegd kunnen worden. Zowel op Witte Donderdag als tijdens de Paaswake vormt de Maaltijd van de Heer een belangrijk onderdeel van de viering. In overleg met de betrokken predikanten is er door de werkgroep Eredienst een prachtig boekje gemaakt, waarin de orden van dienst zijn uitgewerkt met de nodige toelichting. U kunt het downloaden: Lees verder >> 04.04.15

   

Op weg naar Pasen:
de liturgische schikkingen
Zoals elk jaar hebben de dames van de werkgroep Liturgische schikkingen voor de Veertigdagentijd een serie prachtige schikkingen gemaakt. Het thema was dit jaar 'open handen'. Elke schikking is voorzien van een uitleg en een bijpassend gedicht. Hieronder staan de schikkingen van de Veertigdagentijd afgebeeld. De schikkingen voor de Stille Week staan hiernaast. afgebeeld. Ga voor het complete overzicht met toelichtingen en gedichten, naar >> webpagina Liturgische schikkingen 201504.04.15
  klik voor vergroting
Witte Donderdag
 
           
Goede Vrijdag

 

 
  klik voor vergroting
Stille Zaterdag
klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting
Zondag Invocabit Zondag Reminiscere Zondag Oculi Mei Zondag Leatare Zondag Judica Zondag Palmarum

Pasen met de Zandtovenaar
Wie herinnert zich niet de bijeenkomst met de Zandtovenaar in de Dorpskerk enkele jaren geleden, waarbij hij het Kerstverhaal op zijn zo unieke wijze vertolkte? Dankzij de persoonlijke toestemming van Gert van der Vijver kunnen we het Paasverhaal op onze website presenteren, zoals dat door de Zandtovenaar wordt verbeeld. Onze koster Jan van den Oever heeft er een mooi YouTube filmpje van gemaakt, zodat het geheel een extra dimensie krijgt. Kijk verder >> 01.04.15

Ontdek de Bijbel met je (klein)kinderen
Er is een nieuwe bijbel: de Samenleesbijbel.  Dit is de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met ruim 500 pagina’s extra materiaal voor kinderen van 8-12 jaar. Deze bijbel helpt kinderen en volwassenen samen de Bijbel te lezen. Ze ontdekken en ervaren de rijkdom van de Bijbel! Veel ouders en grootouders, binnen en buiten de kerk, willen graag bijbellezen met kinderen, maar weten niet welke verhalen geschikt zijn, en hoe ze met de kinderen op een goede manier over de tekst kunnen praten. Daarom heeft het Nederlands Bijbelgenootschap de Samenleesbijbel gemaakt, samen met uitgeverij Royal Jongbloed en JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. Lees verder >>  31.03.15

ZWO-bericht 30.03.2015
Het ZWO-bericht van deze week bsteedt deze week aandacht aan een verslag van Kor Grid naar aanleiding van de bomaanslag van 15 maart op 2 kerken in Lahore, Pakistan. Lees verder >>  31.03.15
 

Restauratie Dorpskerkstoelen
In het onderhoudsbudget van de Dorpskerk is voor 2014 een bedrag opgenomen voor het restaureren van een eerste partij van de eikenhouten knopstoelen die de Dorpskerk rijk is. In de loop van de afgelopen decennia zijn er regelmatig stoelen uit de kerk verwijderd, waarvan de gevlochten biezen zittingen kapot waren gegaan. Hoewel de 'stoelenmatter' een uitstervend beroep is, zijn de kerkrentmeesters erin geslaagd om een viertal bedrijven te vinden, die gespecialiseerd zijn in dit handwerk.  Aan hen is gevraagd een offerte uit te brengen. Naar verwachting zullen de eerste 25 stoelen rond 2 mei a.s. (de verjaardag van de Dorpskerk)  terug geplaatst kunnen worden.
  klik voor vergroting

ZWO-bericht 23.03.2015
Het ZWO-bericht van deze week staat in het teken van de dramatische ontwikkelingen in het werkgebied van Kor Grid in Pakistan. De predikanten Jan Willem Stam en Henk Jan Ketelaar reageren in brieven met Paasgroeten aan Daniel Chaudahry van Noad, resp. aan Kor die namens onze gemeente werkzaam is in Pakistan. Lees verder >>  24.03.15
 

Nieuwe stap gezet in restauratieproces
Er is deze week weer een nieuwe stap gezet in de aanbestedingsprocedure voor de restauratie van het monumentale Dorpskerkinterieur. Nadat er in een voorselectie vijf restaurateurs waren benaderd met een aantal vragen, zijn er nu drie restaurateurs uitgenodigd om een offerte uit te brengen. Vastgesteld is dat deze drie firma's in staat zijn om  de vereiste werkzaamheden binnen het geplande tijdsbestek uit te voeren. Binnenkort komen zij elk afzonderlijk de plaatselijke situatie in ogenschouw nemen, daarna zullen zij medio april hun offerte indienen. Gedurende het hele proces worden de kerkrentmeesters Tineke van der Meer en Simon Hoek deskundig bijgestaan door het architectenbureau Lakerveld, dat al vele jaren onze vaste adviseur is met betrekking tot het onderhoud van de Dorpskerk. Zoals bekend wordt het hele restauratieproject gefinancierd door de Stichting Vrienden van de Dorpskerk. Wordt vervolgd...... 24.03.15

Verrassende muziek in de Dorpskerk
Op zondag 12 april organiseert Stichting Barendrecht Klassiek een concert met een verrassende combinatie van instrumenten. Een centrale rol is weggelegd voor het onlangs geheel gerenoveerde Dorpskerkorgel van de Dorpskerk dat overwegend in combinatie met sopraansaxofoon en fluit te horen zal zijn. De uitvoerende musici zijn saxofonist / fluitist Pieter de Mast en organist Sebastiaan van Delft. Het programma voor 12 april omvat 5 eeuwen muziek; van Sweelinck tot aan composities van Pieter de Mast zelf. Het concert begint om 12 uur. Het wordt georganiseerd in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. Koffie en thee staan vanaf half 12 klaar en ook na het concert. De toegang is vrij, bijdragen na afloop zijn meer dan welkom. De activiteiten van Stichting Barendrecht Klassiek zijn mede mogelijk dankzij bijdragen van de sponsoren. Lees verder >> 23.03.15
  klik voor vergroting

ZWO-bericht 16.03.2015
De ZWO-commissie van de Protestantse Gemeente Barendrecht kijkt deze week in haar ZWO-bericht terug op de ZWO dienst van 17 maart j.l., die in het teken kwam te staan van de dramatische ontwikkelingen in Pakistan: een bomaanslag op twee Christelijke kerken in Lahore. 
Lees verder >>  22.03.15
 

Passiemuziek in de Dorpskerk
Zaterdagavond was de Dorpskerk zeer goed gevuld met liefhebbers van de Mattheus Passion. UItgerekend op de 330e geboortedag (!) van de grote componist Johann Sebastian Bach, gaf het internationale Golden Circle Ensembles een prachtige uitvoering van hoogtepunten uit de zo bekende Passie. Muzikaal leider John Bakker wist zijn getalenteerde jonge solisten tot grote hoogte te stuwen. Ook de instrumentale begeleiding van violist Leonid Nikishin en organist André de Jager was indrukwekkend. André liet horen dat het Dorpskerkorgel dankzij de recente renovatie tot een uniek instrument is uitgegroeid. De ruim 250 bezoekers waren bijzonder onder de indruk van deze uitvoering van deze prachtige passiemuziek. (foto's volgen later) 21.03.15

Actie Afval Loont t.b.v. Dorpskerk komt op gang!
In de eerste week na de start van de actie 'Afval Loont' ten behoeve van het onderhoud van de Dorpskerk hebben 26 personen hun oud papier, textiel, plastic etc. gedoneerd. Daarmee is de eerste € 20 in zes dagen binnengekomen. Ieder kan zijn oud papier etc. aanbieden (óók zonder individuele pas) en vermelden dat de opbrengst is voor het onderhoud van de Dorpskerk. De medewerker van Afval Loont weeg alles en scant op uw aanwijzing de Dorpskerk als goede doel. U kunt op het computerscherm meekijken hoeveel dit voor de Dorpskerk heeft opgebracht.
Wij roepen alle Barendrechters op, die de Dorpskerk als oudste huis van Barendrecht een warm hart toedragen, om hun oud papier, plastic etc .af te geven bij Afval Loont én de opbrengst te doneren voor het onderhoud Dorpskerk. (zie ook onderstaande artikelen) 14.03.15


 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende