Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

Op deze pagina staan de nieuwsberichten doorgaans één à twee weken.
Het Laatste Nieuws gemist?
Ga dan naar de >>
webpagina Actueel, daar staan de nieuwsberichten van de laatste twee maanden.

 +   +   +  Vandaag is het Pasen: de Heer is opgestaan!!!   +   +   +
          Wij wensen u gezegende en vrolijke Paasdagen toe.          

Bijbelleesrooster april 2014
'Read your Bible, pray every day, and you will grow'. Het leesrooster voor de maand april 2014 van het dit jaar jubilerende Nederlands Bijbelgenootschap (200 jaar!) helpt u daarbij >> klik om het Bijbelleesrooster te openen  
Het NBG biedt ook de service van de bijbellezing van deze dag. Lees verder >>
 

Feestelijk Paasontbijt Dorpskerkgemeente
Op de Paasmorgen 20 april werd er voor de Dorpskergemeente weer het traditionele Paasontbijt geserveerd in de Ontmoeting. Zo'n zestig gemeenteleden genoten van een heerlijk ontbijt dat door Loek van Doorn en Elly van den Oever en hun keukenstaf was voorbereid. Het blijkt dat juist dit soort bijeenkomsten accentueren dat de Dorpskerkgemeente het karakter van een hechte geloofsgemeenschap heeft. Aansluitend werd het feest van Pasen voortgezet met een viering in de Dorpskerk. Binnenkort volgen de foto's. 20.04.14
Het feest van Pasen
klik voor vergroting

De drie dagen van Pasen in liturgische schikkingen
Het zogenaamde Paastriduum of Triduum sacrum wordt gevormd door de Drie dagen van Pasen. Het is de periode die begint op de avond van de Witte Donderdag en loopt tot en met de Paaswake op de Stille Zaterdag, die overgaat in de Paasmorgen. In deze periode wordt het lijden, de dood en de verrijzenis van Christus herdacht. Voor velen zijn de vieringen op deze dagen het hoogtepunt van het liturgische jaar. De werkgroep Liturgisch bloemschikken heeft op creatieve wijze dit in drie schikkingen tot verbeelding gebracht. Bekijk alle schikkingen van de Veertigdagentijd op >> webpagina Liturgisch bloemschikken 2014. 
(zie ook onderstaand artikel) 19.04.14
klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting  
Witte Donderdag Goede Vrijdag Stille Zaterdag - Paaswake  

Bezorging  stekjes voor stekkendag in de kerktuin
De gastvrouwen van de werkgroep Kerktuin kijken in spanning uit naar het resultaat van hun verzoek aan alle tuinliefhebbers om planten te stekken voor de verkoop in de tuin achter de Dorpskerk tijdens de jaarlijkse stekkendag op zaterdag 3 mei. De stekjes kunnen in de kerktuin worden bezorgd op vrijdagavond 2 mei tussen 7 en 8 uur en op zaterdagmorgen 3 mei om 9 uur.
Lees verder >>

Ook in het nieuwe tuinseizoen is de kerktuin tot eind september elke zaterdagmorgen geopend van 10 tot 12 uur, tegelijk met de snuffelmarkt in de Oude Pastorie. Er zijn dan gastvrouwen aanwezig om bezoekers rond te leiden of van informatie te voorzien.
Voor meer informatie: Alie den Engelsman-Oskam; telefoon 617096, alieoskam@gmail.com


Cyclusdiensten in de Stille Week
Voor velen vormen de cyclusdiensten aan het einde van de Stille Week hét hoogtepunt in het kerkelijk jaar. In Barendrecht werd de cyclus Witte Donderdag - Goede Vrijdag - Paaswake zowel gevierd in Carnisse Haven (zie www.carnissehaven.nl), als in Barendrecht-centrum. Vanwege de verhuur van de Triomfatorkerk was de volgorde van de diensten in Bdr-centrum dit jaar anders. De dienst van Schrift en tafel op Witte Donderdag vond plaats in de Triomfatorkerk, de dienst op Goede Vrijdag vond plaats in de Dorpskerk. Zoals gebruikelijk was de Paaswake weer in de Dorpskerk. Door een klein comité van predikanten en kerkmusici was er weer een bijzondere cyclus van vieringen voorbereid. In de drie in elkaar overlopende vieringen die aan de Paasmorgen voorafgaan is gestreefd om te raken aan het geheim van Christus’ lijden, sterven en opstaan. Deze vieringen gaan in grote lijnen terug op de manier van vieren in de eerste eeuwen van het Christendom.  Bekijk het liturgieboekje >> 16.04.14

Vaker cantores in de Dorpskerk
Dat kerkmuziek bij de erediensten in de Dorpskerk een grote rol speelt is al vele jaren een vertrouwd gegeven. Twee prachtige instrumenten (het gerenoveerde Dorpskerkorgel en de concertpiano) alsmede een professionele kerkmusicus in de persoon van Hans van Gelder zijn daarbij de belangrijkste steunpilaren. Al vele jaren zijn er cantores actief in de Dorpskerk. Velen zullen zich nog mevrouw Annie van der Zee herinneren, die onlangs overleed. In de komende maanden zal er op initiatief van de werkgroep eredienst vaker een beroep worden gedaan op een cantor of een cantrix. Dat is mogelijk omdat naast Mieke Groen en Hans van Ooijen nu ook Jeanette van den Hil gaat meewerken als cantrix. Met ds. Jan Willem Stam is afgesproken dat er in de vieringen waarin hij voorgaat, twee liederen uit het nieuwe Liedboek gezongen zullen worden door een cantrix of cantor. Dit al dan niet in samenzang met de gemeente. Op deze wijze wordt getracht de grote schat aan liederen in het nieuwe Liedboek meer bekendheid te geven. De werkgroep eredienst wil medio juli a.s. met de Wijkkerkenraad evalueren hoe dit is ervaren. Gemeenteleden zullen in de gelegenheid worden gesteld om hun mening kenbaar te maken. 15.04.14

ZWO-Nieuws 2014-13
Deze week besteedt het ZWO-Nieuws aandacht aan de bomaanslag die plaats vond op woensdag 9 april in Rawalpindi, Pakistan op een drukbezochte markt. Door dit bericht werden wij in het bijzonder opgeschrikt omdat Kerk in Actie een partner (CSC) in Rawalpindi heeft, waarnaar Kor Grit namens Kerk in Actie is uitgezonden. Bijgaand bericht en de oproep tot gebed sturen we graag aan u door. Lees verder >> 15.04.14
 

Veranderdag 2014 groot succes
Ruim 110 leden van de Protestantse Gemeente Barendrecht zijn op zaterdag 12 april actief geweest op de Veranderdag die werd georganiseerd door de Stichting Present-Barendrecht. Ook tal van leden van de Dorpskerkgemeente waren actief, waaronder het merendeel van de kerkenraad van onze wijkgemeente. Zij hebben een twaalftal bewoners van Meliom begeleid naar het strand van Kijkduin. Dit was een grote wens van de bewoners. Samen met enkele Meliom-vrijwilligers en Meliom-leidster Mariëte hebben Gon, Tineke, Nellie, Henk, Jan Willem en Simon de Meliommers een heerlijk uitstapje naar het strand bezorgd. Dit was één van de vele geslaagde projcten van deze Veranderdag. Onderstaande foto's van Nellie van Doorn geven een leuke impressie van deze geslaagde activiteit. 12.04.14
klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting
Een mooie groepsfoto
van dit heerlijke uitstapje
Allemaal klaar voor de traktatie:
een heerlijke pannenkoek
Een traktatie met uitzicht op zee,
tijdens een prachtige dag
Natuurlijk werd er ook een kleine
strandwandeling gemaakt

Koffieconcert in de Dorpskerk
Op zondag 13 april organiseerde de Stichting Barendrecht Klassiek weer een koffieconcert in de Dorpskerk. Dit keer werd het concert verzorgd door het Trio Aleotti, bestaande uit violiste Barbara Kurmann, celliste Harriet Overbeek en pianiste Saskia Boon. Zij spelen al vele jaren samen. Het programma bestond uit werken van Joseph Haydn, Paul Juon, Dmitri Shostakovich en Ástor Piazzolla. De concerten worden georganiseerd in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. De activiteiten van de Stichting Barendrecht Klassiek zijn mede mogelijk dankzij bijdragen van de sponsoren. Meer informatie >> www.barendrechtklassiek.nl  
  klik voor vergroting

Liturgisch Bloemschikken in de Veertigdagentijd (6)
De WG Liturgisch bloemschikken leverde weer een waardevolle bijdrage aan de erediensten van de Dorpskerkgemeente in de Veertigdagentijd. Zij volgden in hun schikkingen het jaarthema: 'Zoek de stilte, ontdek wat je beweegt'
In de schikking staat een poort centraal. Deze poort is opgebouwd van stenen uit de muren van de Dorpskerk die bij de recente restauratie door de bouwlieden werden afgekeurd en nu een nieuwe functie hebben gekregen..... Elke week worden er rondom de poort nieuwe elementen toegevoegd, passend bij de lezingen van die week.

Op de 6e zondag staat de schikking in het teken van de 'angstige stilte'.
Ga voor het overzicht van de serie schikkingen naar >> webpagina WG Lit.bloemschikken. 11.04.14

  klik voor vergroting

Inspirerende jeugddienst
De Jeugddienstcommissie van de PG Barendrecht die samen met ds. Jan Willem Stam de jeugddienst van 6 april in de Dorpskerk heeft voorbereid kan terug zien op een inspirerende viering. Op ludieke wijze werd het thema 'SPIJT' aan de orde gesteld. Muzikale medewerking werd verleend door Devotion Gospel Choir. Onderstaande foto's geven een indruk van deze inspirerende jeugddienst.(met dank aan Loek van Doorn) 09.04.14
klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting
Het thema wordt door een
tweespraak aan de orde gesteld.
Het Devotion Gospel Choir verleende medewerking aan de dienst. Alle opgehaalde spijtbetuigingen;
ze werden ongeopend verscheurd.
Ds. Stam loopt door de kerk om de
voorbedes te inventariseren.

Nieuws vanuit de Algemene Kerkenraad
De secretaris van de AK van de Protestantse Gemeente Barendrecht heeft het verslag gepresenteerd van de AK-vergadering van 27 maart 2014. Daarin wordt uitgebreid aandacht besteed aan de rapportage van de Werkgroep Kerkgebouwen aan de AK en de eerste reactie daarop vanuit de AK. Lees verder >> 
Voor de in dit verslag genoemde notitie 'Werken aan de Toekomst 2', lees verder >>  09.04.14  
 

Droevig nieuws
Ons bereikte het droevige bericht dat dominee Huib van der Steen in de vroege uren van zondag 6 april is overleden. Dominee van der Steen is van  juni 2006 t/m januari 2011 als bijstand in het pastoraat verbonden geweest aan de Dorpskerkgemeente. In hem is een warme persoonlijkheid, een geliefde herder en leraar heengegaan. De foto is gemaakt bij zijn afscheid van de Dorpskerkgemeente in 2011. Gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn gezins- en familieleden. De gedachtenisdienst werd  gehouden op vrijdag 11 april in de Grote- of Sint Laurenskerk, Grotekerkplein 15, Rotterdam.
Voor de rouwbrief lees verder >>  09.04.14
 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende