Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

Hier het nieuws van de afgelopen twee weken.
Het laatste nieuws gemist?
Ga dan naar >> webpagina Actueel voor de nieuwsberichten van twee maanden eerder.


Renovatie goten Dorpskerk
Op donderdag 22 september werd de steigers rondom het schip van de Dorpskerk opgeleverd, waarna de kerkrentmeester van de kerk met de restauratie-adviseur en de loodgieter de goten in detail konden inspecteren. Bij die inspectie is gebleken dat goten, houtwerk en schilderwerk zich in de loop van de afgelopen 50 jaar redelijk gehouden hebben, maar dat een totale renovatie  beslist noodzakelijk is. De Monumentenwacht had al eerder geadviseerd om deze goten te vervangen.
Voor het eerste voortgangsverslag, lees verder >> 24.09.16
 

'Zingen in het spoor van de synagoge' in de Dorpskerk
Sinds vele jaren is de eerste zondag van oktober door de PKN betiteld als Israëlzondag. De werkgroep eredienst van de Dorpskerkgemeente wil in een zangdienst op zondagmiddag 2 oktober om 17.00 uur aandacht besteden aan joodse zang. Het Nieuwerkerks Mannenkoor o.l.v. dirigent Gerard Lange zal zijn opwachting maken in de Dorpskerk, het is een koor dat zich speciaal toegelegd heeft op dit liedrepertoire en er veel ervaring mee heeft opgebouwd. Koor en aanwezigen zingen ook een aantal liederen gezamenlijk en de vertaling van het gezongene is in de orde van dienst opgenomen. De voorganger is  Doprskerkpredikant ds. Jan Willem Stam en het orgel wordt bespeeld door Hans van Gelder. U wordt van harte uitgenodigd een uur mee te zingen en te bidden 'in het spoor van de synagoge'.24.09.16

Nieuw wijkbericht
In zijn nieuwe wijkbericht gaat Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam in op het wel en wee van de Dorpskerkgemeente, verder blikt hij vooruit op de komende erediensten. Lees verder >> 23.09.16

Barendrechtse Bijbelquiz 2016
Voor de zesde keer wordt de Barendrechtse Bijbelquiz georganiseerd op 3 november a.s. in de Triomfatorkerk. De jaarlijkse Bijbelquiz is een gezellige avond waar de Bijbelkennis van teams uit onze wijkgemeenten wordt getest, dit in navolging van de Nationale Bijbelquiz die ieder jaar in de maand oktober gehouden wordt. We doen dat onder meer door het stellen van vragen en het geven van opdrachten. Clubs, Werkgroepen, Kerkenraden, Koren, iedereen kan zich aanmelden. We rekenen ook deze keer weer op veel deelnemers en een geslaagde avond met uiteraard aan het einde van de avond het antwoord op de vraag: Wie wordt de beste Barendrechtse Bijbelkenner van 2016? Graag van te voren opgeven als team van 4/5 personen via het mailadres: bijbelquiz2016@gmail.com. Opgeven als individuele deelnemer kan ook.

Concert Verenigde Zangers in Dorpskerk
Op 30 september a.s. zal het cmk de Verenigde Zangers onder leiding van dirigent Gerard van der Zijden, samen met damesensemble Chantibelle uit Zwijndrecht o.l.v. Ilona Vooijs – de Kievit een concert verzorgen in de Dorpskerk van Barendrecht. Verder werken mee Edwin Vooijs op orgel en piano, Diana Abspoel hobo en Severin van Dijk fluit. Het programma zal een mix zijn uit het uitgebreide repertoire van beide koren en zij zullen ook gezamenlijk optreden. Al met al een heerlijke avond vol afwisselende muziek. Aanvang 20.00 uur, Zaal open 19.30 uur, Toegangsprijs € 7,50. Kaarten zijn verkrijgbaar bij:
- Stoomerette ’t Vlak, Onderlangs 20A; - Oogwereld Broekhuis, Middenbaan 69; - Kruithof Optiek, Winkelcentrum Carnisse Veste; - Kadowinkel Joy, ‘t Vlak 12; - Fam. W.Maaskant, Leerlooijerij 40, Barendrecht-Smitshoek; 23.09.16

Meditatie Klankbord
De meditatie in het eerste nummer van de 39e (!) jaargang van Klankbord wordt verzorgd door ds. Joma Boers - De Jong. Zij staat stil bij de oproep van Jezus Christus om Hem te volgen.  Lees verder >> 23.09.16
 

Voortgangsrapportage begeleidingsgroep toekomst PGB
De begeleidingsgroep, bestaande uit twee vertegenwoordigers van elke Wijkkerkenraad, maakt goede vorderingen en heeft in het Klankbord weer een nieuwe voortgangsrapportage gepubliceerd. Lees verder >> 23.09.16

ZWO-bericht 23.09.16
In het bericht van deze week geeft de ZWO-commissie van de PG Barendrecht kijkje in het leven van enkele werkers van Kerk in Aktie die mede namens onze gemeente actief zijn elders in de wereld. Lees verder >> 23.09.16
 

Nieuw seizoen Leerhuis gestart
Dinsdag 20 september opende Dorpskerkpredikant ds. Jan Willem Stam het nieuwe seizoen van het leerhuis 'Leren Lezen'. Samen met zijn collega's ds. Cees Romkes en ds. Bert de Wit vormen zij ook dit nieuwe seizoen een trio dat elkaar uitstekend weet aan te vullen, zo bleek op de eerste leerhuis-avond. Het gaat dit seizoen over het tweede deel van de Bijbel: het Nieuwe Testament. Telkens zal, na een avond met een externe spreker, een verdiepingsavond volgen, waarop men onder leiding van één van de ‘eigen’ voorgangers over hetzelfde thema in gesprek gaat. U bent van harte welkom in gebouw de Ontmoeting. Voor het volledige programma, Lees verder >> 20.09.16

Dorpskerk in de steigers. . . .
'Een kerk die leeft, bouwt aan haar toekomst (
met respect voor haar verleden)'.
Deze uitspraak is (ook) van toepassing op de Barendrechtse Dorpskerkgemeente. Deze actieve wijkgemeente van de PG Barendrecht zet zich, met royale steun van de stichting vrienden van de Dorpskerk, in om haar monumetale godshuis in topconditie te houden. Daarom zal dit 'oudste huis van Barendrecht' gedurende vier weken in de steigers staan, ten behoeve de vervanging van de goten van het schip van de kerk. Zowel de loodgieters, als de timmerlieden en de schilders zullen gebruikmaken van dat steigerwerk om de goten te vervangen, de gootbodems zonodig te vernieuwen en de boeiboorden te schilderen. De rijkssubsidie dekt 50% van de kosten. Zoals gebruikelijk zult u via onze website op de hoogte worden gehouden van de vorderingen van dit project. 20.09.16

  klik voor vergroting
Start steigeropbouw

Kerkinformatie - september 2016
Het maandblad Kerkinformatie is het officiële orgaan van de Protestantse Kerk in Nederland. Het blad biedt actualiteiten, nieuws uit synode en dienstenorganisatie, artikelen over kerk en samenleving, wereldwijde oecumene. In het septembernummer wordt o.a. aandacht besteed aan de wijze waarop plaatselijke gemeenten betrokken zijn bij de opvang van vluchtelingen. Lees verder >>  18.09.16
 

Hans van Gelder, nu 'pensionado'
Dorpskerkmusicus Hans van Gelder heeft op indrukwekkende wijze afscheid genomen van 'zijn' Rotterdams Conservatorium (dat tegenwoordig "Codarts' heet). Voor een gezelschap genodigden, bestaande uit zijn 'liturgie- en kerkmuziek-vrienden' verzorgde Codarts een mini-symposium ter gelegenheid van het afscheid van Hans als docent Liturgiek. Hans verzorgde zelf een leerzame lezing onder de titel 'De tafel van de Heer: geschiedenis en praktijk'. Prof. Dr. Rinse Reeling Brouwer, werkzaam aan de Protestantse Theologische Universiteit hield een boeiend referaat over 'De communie vanuit de reformatie. Op zoek naar een gezamenlijk verstaan en handelen'. Na afloop was er gelegenheid om Hans de hand te drukken.
Voor wat betreft zijn betrokkenheid bij de Dorpskerkgemeente, kan worden gemeld dat hij ook na zijn pensionering als professioneel kerkmusicus aan de Dorpskerk verbonden blijft! 17.09.16  
  klik voor vergroting
'vrienden van liturgie en kerkmuziek'
bij afscheid Hans als docent Codarts

Artikel restauratie interieur DK in vakblad
Het 'vakblad' voor kerkrentmeesters, kosters en beheerders van kerken KERK MAGAZINE wordt verspreid naar alle kerken in Nederland. In het septembernummer wordt uitgebreid aandacht besteed aan de restauratie van het interieur van de Dorpskerk, die afgelopen zomer werd afgerond. Het is een mooie samenvatting geworden van alle voortgangsrapportages die onze eigen kerkrentmeesters hebben gemaakt. Lees verder >>  17.09.16
  klik voor vergroting

Een unieke foto van 'het oudste huis van Barendrecht'
Een van de tientallen bezoekers van de Open Monumentendag was de heer Ad van Koppen. Deze Barendrechter maakte tal van foto's van het net gerestaureerde interieur van de Dorpskerk en van het exterieur van het gebouw.
Uit een gesprek met de aanwezige kerkrentmeester blijkt dat hij zich heeft gespecialiseerd in infraroodfotografie. Hij toonde een werkelijk unieke foto van de Dorpskerk, genomen met zijn infraroodcamera.
Met zijn uitdrukkelijke teostemming mogen wij die foto op onze website tonen, waarvoor onze hartelijke dank! Kijk ook op >> www.advankoppenfotografie.nl 16.09.16

  klik voor vergroting

Nieuwe seizoen 'Leerhuis Leren lezen'
Ook het komende seizoen is het leerhuis ‘Leren lezen’ weer geopend. Elke maand is er een bijeenkomst. De eerste bijeenkomst is op 20 september, aanvang 20 uur in de Ontmoeting. U bent van harte w
elkom! Lees verder >>  16.09.16


Prachtige muziek in de Dorpskerk
Na afloop van de eredienst op zondag 11 september werd er in de Dorpskerk weer een koffieconcert georganiseerd door de stichting Barendrecht Klassiek, zoals gebruikelijk in samenwerking met de stuurgroep Toekomst Dorpskerk. Dit keer werd het concert verzorgd door het Trio Lamy, bestaande uit Robert Cekov - viool, Florin Negreanu - altviool, en Magrita Rondeel - cello. Op het programma stonden strijktrio's van Ludwig von Beethoven en van Jean René Désiré Françaix. 
Voor het verslag van het concert, lees verder >>  12.09.16
  klik voor vergroting

Startzondag 2016
De Startzondag werd gehouden op zondag 11 september in Sporthal de Driesprong en had ook dit jaar een veelzijdig programma. Het was een oecumenische viering waarin de protestantse dominee Cees Romkes en rooms-katholieke pastor Ton Halin voorgingen. Het thema was ‘Deel je Leven’. De samenzang tijdens de Startzondag werd enthousiast begeleid door de bekende organist Martin Mans. Muzikale medewerking werd verleend door het Ensemble One Voice & Friends uit Krimpen aan de IJssel. De opbrengst van de collecte gaat naar Hospice de Reiziger in Barendrecht. Na afloop maakten velen gebruik van de thee en koffie die bij de informatiemarkt werd geschonken. Voor de eerste foto's, kijk verder >> 11.09.16
  klik voor vergroting

Open Monumentendag in de Dorpskerk
Zoals gebruikelijk was de Dorpskerk, als oudste Rijksmonument van Barendrecht, op de Open Monumentendag (zaterdag 10 september) geopend. Kerkrentmeester Simon Hoek verzorgde tal van rondleidingen voor de vele tientallen bezoekers, die soms van ver buiten Barendrecht waren gekomen. In de Ontmoeting werd een presentatie vertoond over de recente restauratie van het monumentale Dorpskerkinterieur. Vermeldenswaard is een bijzonder interessante ontmoeting met een drietal verre nazaten van Ary Ingense van der Jagt die op 28 september 1719 overleed en werd begraven in de Dorpskerk.  Zij waren in het kader van genealogisch onderzoek op zoek naar het graf van hun verre voorouders en waren ook bijzonder geïnteresseerd in de geschiedenis van de Dorpskerk. Lees verder >> 11.09.16
  klik voor vergroting

Nieuw wijkbericht
In het nieuwe wijkbericht gaan de Dorpskerkpredikanten Jan Willem Stam en Piet Taselaar in op het wel en wee van de Dorpskerkgemeente.  Lees verder >> 04.09.16

Meditaties op de website
Met ingang van het nieuwe kerkelijke seizoen zullen alle  meditiaties uit Klankbord ook worden geplaatst op onze website. Eerder werden uitsluitend de meditaties van onze eigen Dorpskerkpredikanten geplaatst. De meditatie in de Klankborduitgave van deze week is van de hand van ds. Cees Romkes, die in zijn meditatie refereert aan een PKN-werkweek voor Liturgie en Kerkmuziek, die hij onlangs heeft gevolgd.  Lees verder >> 04.09.16

Wekelijks koffie na de eredienst
Met ingang van het nieuwe kerkelijke seizoen gaat een wens van veel leden van de Dorpskerkgemeente in vervulling: voortaan zal er elke week na de zondagse eredienst koffie en thee worden geschonken! Voor de kinderen is er uiteraard een glaasje frisdrank. Dankzij een groot aantal vrijwilligers, die onze koster ondersteunen, kan deze vorm van gemeente-zijn worden uitgebreid. U bent dus voortaan van harte uitgenodigd om na de eredienst onder het genot van een kopje koffie of thee in gesprek te gaan met mede-gemeenteleden. De koffie en thee zijn gratis, maar een vrijwillige gift in het 'koffiepotje' wordt op prijs gesteld! 04.09.16

Snuffelmarkt en koffiehoek Dorpskerk
Het is bijna niet voor te stellen, maar het blijkt dat er nog steeds Barendrechters zijn die nog nooit gehoord hebben van de Snuffelmarkt. Daarom is het goed om deze unieke plek in Barendrecht weer eens onder de aandacht te brengen. De Snuffelmarkt is ontstaan uit een enthousiaste groep mensen die destijds geld bijeenbracht voor de restauratie van het orgel in de Dorpskerk. Na het organiseren van een rommelmarkt bleek dat er veel belangstelling was voor tweedehands spullen. De kerk stelde na verloop van tijd ruimte beschikbaar om alle artikelen ten toon te stellen en vanaf die tijd is het “winkeltje” elke zaterdag tussen 10 en 12 uur geopend. Wie goede verkoopbare spullen heeft kan deze inleveren en tevens een bezoekje brengen om eventueel wat te kopen.
  klik voor vergroting
Naast deze Snuffelmarkt is er de Koffiehoek. Hier is iedereen welkom voor een praatje bij een lekker kopje koffie of thee. In de zomer is de kerktuin naast de Snuffelmarkt zeker ook een bezoek waard.
Op de Snuffelmarkt zijn vaak aparte, soms bijzondere objecten te vinden. Voor grote spullen zoals meubels is geen plaats. Wel kan men er speelgoed, puzzels, CD’s, boeken, lampen, sieraden, serviesgoed etc. vinden. De opbrengst wordt besteed aan allerlei projecten in en rond de Dorpskerk. De Snuffelmarkt is te vinden achter de Hervormde Dorpskerk in het oude centrum van Barendrecht, de toegang is vrij. Voor meer informatie: Anke van den Boogert, tel.: 0180 – 619 379.

Eetgroep d'Ontmoeting een succes
Het beleid van de Dorpskerkgemeente om een 'kerk met een aanbod' te zijn, kreeg met het initiatief van de eetgroep d'Ontmoeting nog meer gestalte. Dankzij de inzet van veel Dorpskerkvrijwilligers kunnen nu al zo'n veertig oudere, alleenstaande gemeenteleden eens in de drie weken van een heerlijke warme maaltijd genieten voor een aantrekkelijke prijs. In de loop van dit jaar is de belangstelling zo toegenomen, dat wordt overwogen om een tweede groep te starten. Daarvoor zijn echter nog meer vrijwilligers nodig. Wie wil meehelpen om de gedachte van 'Dorpskerk met een aanbod' te zijn verder gestalte te geven?
Lees verder >> 30.08.16
 

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende