Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dit

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

 Op deze pagina het nieuws van de afgelopen vier weken.
Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Nog actueel.
LEES-TIPS
>> lees verder

De erediensten worden op zondagmorgen om 10.00 uur online uitgezonden.
Ze zijn rechtstreeks en ook achteraf terug te kijken op de eigen videokanalen van de Dorpskerk.

Klik op het Vimeo logo >> 
klik om het Dorpskerk-Vimeokanaal te openen of op het YouTube logo >>    Zie ook >> webpagina Kerkdiensten

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag Palmarum
Op de liturgische kalender is zondag Palmarum de zesde zondag vóór Pasen. Het is een zondag met twee brandpunten: enerzijds is het Palmzondag, waarbij de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem centraal staat; anderzijds is het ook Passiezondag, het begin van de Stille week, waarin we het lijden en sterven van Jezus gedenken. Dit dubbele karakter werd in de eredienst in de Dorpskerk ook symbolisch tot uitdrukking gebracht in twee liturgische kleuren. Rood voor het eerste deel van de dienst, als het verhaal over de intocht in Jeruzalem wordt gelezen; Paars voor het tweede deel van de dienst als het verhaal van Jezus lijden centraal staat. 
Voorganger is mw. ds. H.J.K. (Anja) van Geerenstein, predikant de de Gereformeerde Maranathakerk in Rhoon. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.
[Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 31.03.23.
 

'Product van de maand' - april
De Diaconie van de PG Barendrecht ondersteunt de Barendrechtse Voedselbank met de actie 'product van de maand'In de maand april is het 'product van de maand' Pasta en Rijst. Bij de ingang van de Dorpskerk, bij gebouw 'de Ontmoeting' staat een verzamelkrat. Elke woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur en op elke zondag voor kerktijd kunt u het 'product van de maand' inleveren. Vanwege de economische omstandigheden doen steeds meer mensen een beroep op de voedselbank. Uw ondersteuning is dringend gewenst! Namens de Barendrechtse Voedselbank en haar cliënten: hartelijk dank! 31.03.23
   

Nieuw Lied van de week 
Deze week brengt ds. Cees Romkes een lied onder de aandacht dat past in de veertigdagentijd: 'Als de gekruisigde kijkt Hij mij aan
'. Dit is een bewerking van Sytze de Vries uit diens bundel 'Het liefste lied van overzee'. Het is oorspronkelijk een Engelse hymne op een melodie van John Stainer. Lees verder >> 31.03.23 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Seizoensopening Kerktuin met stekkendag
Zoals elk jaar gebruikelijk, wordt het 'kerktuinseizoen' weer geopend met een stekkendag. Op zaterdag 15 april wordt de traditionele stekkendag gehouden van 10 tot 12 uur, achter de Oude Pastorie bij de Dorpskerk. De werkgroep Kerktuin nodigt iedereen uit om in de komende weken kamer- en tuinplanten te stekken. De stekjes – voorzien van naam en hoogte – kunnen vrijdagavond 14 april bij de kerktuin worden bezorgd. Lees verder >>  31.03.23

Over liturgie gesproken . . . de Stille Week en het Paastriduüm
De Stille Week en het Paastriduüm (de drie dagen van Pasen) vormen de belangrijkste periode op de liturgische kalender van de christelijke kerken. Om meer achtergrondinformatie te geven over de Stille Week en het Paastriduüm, lees verder >>. De werkgroep Liturgisch bloemschikken zal voor de vieringen in de Stille week met Pasen hun prachtige serie schikkingen afronden. 30.03.23
 

Bericht voor Klankbordabonnees
De bijdragenadministrateur Aad Boers vraagt aandacht voor de betaling van het abonnement op het kerkblad 'Klankbord'. Op grond van de doorlopende machtiging vindt op 25 mei weer de jaarlijkse incasso plaats. In Klankbord van 18 februari j.l. is een dringend beroep gedaan op nieuwe en andere abonnees die ons nog niet voor incasso gemachtigd hebben tijdig (uiterlijk 15 april) een formulier daartoe bij ons aan te vragen. Bij een uitblijvende reactie nemen wij aan dat u er voor kiest om de overschrijving van € 20,00 in de maand  april zelf te verzorgen (NL40INGB0002252125 t.g.v. kerkblad Klankbord PG Barendrecht). Graag uw aandacht daarvoor. Voor nadere informatie: Aad Boers (mail:  bijdragen@pknbarendrecht.nl  tel: 010 5913849). 30.03.23

Spullen voor de BethelBazar aanleveren
Op vrijdag 31 maart gaan de deuren van de containers open waar spullen voor de Bethelbazar worden ingezameld. Zes weken lang worden mooie, goed verkoopbare spullen ingezameld. Spullen kunnen aangeleverd worden op de vrijdagavonden 31 maart, 14 april, 21 april, 28 april en 5 mei tussen 19:00 en 20:30 en op zaterdag 8 april tussen 10:00 en 11:30 uur. Welkom zijn bijvoorbeeld elektronica, huishoudelijke apparaten, boeken, CD’s, DVD’s, platen, serviesgoed, speelgoed en keukengerei, kunst en antiek zoals oud glas en kristal, zilveren en verzilverde voorwerpen en ook vintage en brocante spullen. Daarnaast zoekt de Bethelbazar nieuwe ongebruikte spullen die verkocht kunnen worden in de winkel van Sinkel. Wat niet ingeleverd kan worden is: kleding, groot huisraad en bedden. Voor vragen over het inzamelen van spullen: Huib van Zessen: 06-22205477. Voor overige vragen over de Bethelbazar: Leen Pot: 06-39894138. 29.03.23

Op weg naar een 'groenere' Dorpskerk
In het streven om de Dorpskerk op termijn te laten kwalificeren als een 'Groene Kerk' is dezer dagen weer een kleine, maar niet onbelangrijke stap gezet: de geplastificeerde bekers voor koffie en thee zijn vervangen door kopjes. Daarmee wordt tevens vooruit gelopen op de aanscherping van de wet-en regelgeving op dit punt. Als eerder werden grotere stappen gezet, zoals de (nagenoeg) volledige omschakeling naar ledverlichting in het Dorpskerkcomplex. 
 
Een volgende stap is het laten onderzoeken of er zonnepanelen geplaatst kunnen worden op het te vernieuwen dak van gebouw 'de Ontmoeting'. Om als 'groene kerk' te kunnen worden gekwalificeerd, wordt er gekeken naar de wijze van inkopen, omgaan met geld, geloof en inspiratie, beleid, energiebesparing en omgang met natuur. Een 'groene' kerk geeft daarmee invulling aan de Bijbelse opdracht van goed en recht doen omwille van de naaste en de God die alles schiep. 29.03.23 

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 26 maart is het de vijfde zondag in de veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Judica, De Latijnse naam Judica betekent: 'Verschaf mij recht'. Dit verwijst naar het eerste vers van de Psalm van de zondag (Psalm 43). Het is de tweede zondag vóór Pasen. Deze zondag wordt ook wel Passiezondag genoemd omdat vanaf nu het lijden van Jezus Christus centraal komt te staan. De liturgische kleur van deze zondag is paars, de kleur van inkeer en omkeer. Voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde. Er is na de viering koffiedrinken in gebouw 'de Ontmoeting'.
 Uiteraard kan de dienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie' van de Zondagsbrief vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.
[Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 25.03.23.
 

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op een lied uit de Rooms-katholieke bundel Gezangen voor Liturgie: '
Zij die stom zijn, ver heen, koud, steen in steen'. Dit lied van Huub Oosterhuis wordt gezongen op de melodie van Psalm 47. Lees verder >> 25.03.23 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Volgende Evensong in Dorpskerk: 16 april
Zoals eerder gemeld, wordt er vanuit de werkgroep eredienst in de Dorpskerk weer een serie van drie Evensongs georganiseerd. Na de succesvolle Evensong op 29 januari jl. wordt de tweede Evensong van dit seizoen georganiseerd op zondag 16 april as. om 19.00 uur. Dit keer wordt medewerking verleend door het vrouwenkoor La Confiance uit Dordrecht, dat onder leiding staat van Eric Koevoets. Op het Dorpskerkorgel zal Hans Okkerse spelen. Liturg is ds. Cees Romkes. Van harte uitgenodigd! Lees verder >> 23.03.23
  Klik voor vergroting

Gezamenlijke viering in de Stille Week
Zoals al vele decennia gebruikelijk in Barendrecht-centrum, wordt de laatste fase van de Veertigdagentijd afgerond in de Stille Week met één doorlopende gezamenlijke eredienst van de wijkgemeenten Bethelkerk en Dorpskerk. Op Witte donderdag 6 april begint de eredienst in de Dorpskerk om 19.30 uur met een dienst van Schrift en tafel. Op Goede vrijdag wordt de eredienst voortgezet in de Bethelkerk om 19.30 uur en op Stille zaterdag volgt tenslotte de Paaswake die in de Dorpskerk begint om 22.00 uur. op Witte donderdag is de voorganger dr. Gert den Hartogh (ambulantpredikant in Carnisse Haven). Op Goede Vrijdag gaat emerituspredikant ds. Piet Schelling voor uit Monster en de Paaswake wordt geleid door 'onze' emerituspredikant Cees Romkes. (Abusievelijk staat in Kl
ankbord vermeld dat de dienst op Goede vrijdag in de Dorpskerk zou zijn. Dit moet de Bethelkerk zijn!) 23.03.23
 

Brugklassers op bezoek  
Het is al jaren een goed gebruik dat brugklassers een bezoek brengen aan een van de PKN-kerken. Dit jaar was het de beurt aan de Dorpskerk om ze te verwelkomen. 'Wanneer wordt de klok geluid?'  'Waar zijn de schaal en de beker op tafel voor?' 'Waarom is de kleur van het kleed paars?' 'Hoe wordt het doopwater heilig?' Allemaal vragen die voorbij kwamen tijdens de bezoeken van de brugklassen van Portus Groene Hart (Calvijn) aan de Dorpskerk. Ds. Cees Romkes en ds. Franc de Ronde vertelden over het gebouw en de geloofsgemeenschap. Mooi om te merken hoe de sfeer in een kerkgebouw indruk maakt op leerlingen met diverse achtergronden. 23.03.23
  Klik voor vergroting
foto: Portus Groene Hart

Actie 'Dierbaar cadeau' loopt prima
De kinderen van de Kindernevendienst en TienerTalk van de Bethelkerk en de Dorpskerk voeren gedurende de Veertigdagentijd aktie voor het project 'Dierbaar cadeau ' van de stichting Redt een Kind. De aktie loopt fantastisch, zo werd er afgelopen zondag maar liefst een bedrag van € 400 bijeengebracht. Met het geld kunnen de kinderen symbolische 'dierbare cadeaus' schenken in de vorm van kaarten met dieren. Zo kan er voor elke € 5 een kip cadeau worden gedaan aan een gezin in Afrika. Voor elke € 25 een geit, voor elke € 50 een koe en voor elke € 75. Afgelopen week hadden de kinderen koekjes gebakken voor het koffiedrinken na de kerkdiensten. Dat was een groot succes! In de Dorpskerk wordt elke zondag aangegeven hoeveel dieren er al geschonken kunnen worden. Doet u de komende zondagen ook mee? 21.03.23
  Klik voor vergroting

Liturgische schikking zondag 'Laetare' 
De werkgroep Liturgisch bloemschikken volgt in de Veertigdagentijd het thema van Kind op Zondag: 'Verander je mee?'. Als basis voor de serie schikkingen worden de kronkelige takken van de kronkelwilg gebruikt. 
Het leven is geen rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen en ontmoetingen met anderen. De schikking op de vierde zondag van deze Veertigdagentijd staat in het teken van een ontmoeting van Jezus, die tot verandering leidde. Jezus geneest iemand die vanaf zijn geboorte blind is geweest. De blinde kan weer zien en de prachtige schikking spreekt voor zichzelf. Als wij naar een beeld kijken, zien wij allen dan hetzelfde? Soms worden ogen geopend en komt alles op losse schroeven te staan. Zekerheden vallen weg en gaan we op zoek naar andere wegen, via kronkelpaden van het leven, op zoek naar verandering.  Lees verder >> 20.03.23
  Klik voor vergroting

Klik op de foto
en de blik wordt gericht op  . . . 

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 19 maart is het de vierde zondag in de veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Laetare, De Latijnse naam Laetare komt uit Jesaja 66: ‘Verheug u, Jeruzalem’. Met de liturgische kleur op deze vierde zondag in de veertigdagentijd is iets bijzonders aan de hand. Het is alsof het vreugdevolle witte licht van Pasen al enigszins doorschijnt. Dit jaar zal het witte antependium van het Paasfeest worden afgedekt met een paarse voile, alsof het licht van Pasen al door het paars oplicht. Voorganger is ds. Cees Romkes. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'.
 Uiteraard kan de dienst ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.
[DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]  17.03.23
 

Er komt weer een KINDERKERK
De werkgroep Kinderkerk organiseert op zondagmiddag 19 maart om 15.30 uur weer een KINDERKERK voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Het thema is dit keer 'Licht voor de wereld'. Heb je een doopkaars? Neem die dan mee, anders krijg je er nog een! Er wordt ook weer geknutseld en er is iets lekkers te eten en te drinken na afloop. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee ! 26.02.23/17.03.23
  Klik voor vergroting

Er zit muziek in de Dorpskerk - Koffieconcert
De Stichting Barendrecht Klassiek (SBK) organiseert in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk weer een mooi koffieconcert in de Dorpskerk op zondagmiddag 19 maart.  Zangeres Ester Veldhuis en gitarist Alain Labrie spelen prachtige, vurige en gevoelige Spaans- en Portugeestalige liedjes. Een repertoire dat zich uitstrekt over de halve wereld: van uitbundige flamenco, Portugese fado, geestige Mexicaanse liedjes, Argentijnse zamba tot zwoele son cubano. Het concert begint zoals gebruikelijk om 12:00 uur. Concertgangers kunnen vanaf 11.30 uur voor een kopje koffie aanschuiven bij het koffiedrinken van de kerkgangers na de eredienst. Kerkgangers én concertgangers zijn van harte welkom bij dit mooie concert! De entree is gratis, een vrijwillige bijdrage na afloop wordt zeer gewaardeerd. 17.03.23
   

Lied van de week 
Deze week richt ds. Cees Romkes de aandacht op een lied dat op zondag Laetare overal wordt gezongen: Psalm 122, in de versie zoals die is opgenomen in de bundel 'De nieuwe Psalmberijming 2021'. De tekst is van Jan Pieter Kuiper, de initiatiefnemer van 'de Nieuwe Psalmberijming 2021'
Lees verder >> 17.03.23 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Wist u dat. . . ? 17 maart: St. Patricksday
Zowel in de Rooms-katholieke als de Anglicaanse Kerk is 17 maart de gedenkdag van deze Heilige, die waarschijnlijk leefde in de vijfde eeuw. De zegen die aan hem wordt toegeschreven, weerklinkt tot op de dag van vandaag ook in menige Protestantse kerk in Nederland. Moge die zegen ons als Protestanse Gemeente Barendrecht en als Dorpskerkgemeente ons (niet alleen op St. Patrickday) begeleiden!
       De Heer zij 
        - vóór je, om je de juiste weg te wijzen,
        - achter je, om je in de armen te sluiten en om je te beschermen tegen gevaar,
        - onder je om u op te vangen wanneer je dreigt te vallen,
        - in je om je te troosten als je verdriet hebt,
        - rondom je als een beschermende muur, wanneer anderen over je heen vallen,
        - boven je om je te zegenen,
        Zo zegene je God vandaag, morgen en tot in eeuwigheid, Amen.    17.03.23
klik voor vergroting
St. Benin
Kilbennan, Ierland

Renovatie Kerktuin (2)
Nadat eind januari een groep vrijwilligers de oude 'trap' in de kerktuin heeft gesloopt in afgevoerd, is nu de volgende fase aangebroken van dit renovatieproject. Aad van der Wel en Kees Vos hebben op zich genomen om de werkgroep Kerktuin te ondersteunen bij het ombouwen van dit deel van de Kerktuin naar een nieuwe schuinaflopende border. Vanwege het te overbruggen hoogteverschil zal die border worden omzoomd met betonnen palissadepaaltjes, die zullen worden ingegraven. Het uitgraven van sleuven voor die paaltjes is een zwaar werk geworden, want de in de Kerktuin geplaatste moerbeibomen blijken forse wortels te hebben gemaakt, die dicht onder de oppervlakte liggen (zie foto). In het tweede deel van maart moeten de sleuven gereed zijn, want dan worden de palissadepaaltjes aangeleverd.  Bij deze klus kunnen nog best wat extra 'tuiniers-handjes' worden gebruikt! Als u belangstelling heeft, kunt u zich aanmelden bij Aad van der Wel. 16.03.23
  Klik voor vergroting

Extra 'handjes' nodig

Eetgroep 'Ontmoeting een groot succes
De werkgroep Eetgroep d'Ontmoeting van de Dorpskerkgemeente is nu een paar jaar actief en is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een zeer succesvolle activiteit, waar niet alleen gasten vanuit meerdere PKN-wijkgemeenten, maar ook andere alleengaande Barendrechters aanschuiven voor een heerlijke maaltijd. Het was ook dinsdag 14 maart weer
 gezellig en druk bij Eetgroep d' Ontmoeting. Bijna 50 gasten genoten van een heerlijke maaltijd.Op dit moment is er een kleine wachtlijst, maar als u alleengaand bent en wil u ook bij ons wilt komen mee eten, bel dan Nellie en Loek van Doorn, tel. 0180- 472974. Spreek dan uw naam en adres in en zij zorgen dat u alle informatie krijgt toegezonden. 14.03.23
  Klik voor vergroting

Vooraankondiging: BethelBazar op 12 en 13 mei
De BethelBazarcommissie meldt dat de jaarlijkse BethelBazar dit jaar zal worden gehouden op vrijdag 12 en zaterdag 13 mei. Op vrijdagavond om klokslag 19:00 openen de poorten en zaterdag rond 22:30 wordt de laatste ronde van het Rad van Avontuur gedraaid. 
De opbrengsten gaan dit jaar naar drie diaconale doelen: Het 
Khaki fonds - Onderwijs voor weeskinderen in Khartoum en Kinshasa; De Kledingbank van de Stichting Uniek; Een Kerk in Aktie-project in Moldavië: Ondersteuning voor het project 1 fiets per gezin, per kind; hulp door jongere aan ouderen. Later volgt meer informatie. 13.03.23
 

Paasmeeting van I.J.E. in Barendrecht
De Vereniging voor Interkerkelijke Jeugd Evangelisatie (I.J.E.) organiseert dit jaar hun Paasmeeting in de Triomfatorkerk. Uiteraard wordt de meeting verzorgd door het I.J.E.-koor en hun eigen band. De meditatie wordt verzorgd door ds. Anja van Geerenstein, die sinds enkele maanden werkzaam is in de Maranathakerk in Rhoon. Het thema van de meeting is: 'Voor jou & mij'. De meeting op zondag 9 april begint om 17.00 uur. Van harte uitgenodigd! 13.03.23
 

Jaarboekje 2023 PG Barendrecht
De Algemene Kerkenraad heeft het Jaarboekje 2023 vastgesteld, en het is beschikbaar gekomen voor publicatie. De AK bedankt de PGB-commissie Jaarboekje voor het verrichte werk en hoopt dat het weer een goede bron van informatie zal zijn voor gemeenteleden en ambtsdragers. Voor de inhoudsopgave van het jaarboekje 2023, alsmede de introducties van de PG Barendrecht en van de vier wijkgemeenten, lees verder >>. Voor het complete jaarboekje met alle personele gegevens (update 2023-1): Lees verder >> 12.03.23 
[
VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING STAAT DE COMPLETE VERSIE  ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl] 

Wist u dat. . .? 'Tijdelijk noodfonds energie'
Het zijn dure tijden. Zeker wat betreft de kosten voor energie. Daarom wil de diaconie u attenderen op het bestaan van het 'Tijdelijk noodfonds energie'. Dit is bedoeld voor mensen met een relatief laag inkomen en een hoge energierekening. Voorwaarde is wel dat u zelf een contract moet hebben bij een energieleverancier. Bij blokverwarming of verrekening via de huur werkt het dus niet. Om te kijken of u in aanmerking komt heeft u nodig uw bruto maandinkomen (schatting) en de energierekeningen van de maanden oktober 2022 en januari 2023. Via de site www.noodfondsenergie.nl kunt u eenvoudig checken of u voor een tegemoetkoming in aanmerking komt. Ook de aanvraag zelf gaat via deze website. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Bij voorkeur via de app. Het is helaas geen gebruiksvriendelijk aanvraagformulier, maar als u het niet ziet zitten is er mogelijk iemand in uw omgeving die u kan helpen. Een aanvraag indienen kan tot 1 april aanstaande. 12.03.23

Liturgische schikking zondag 'Oculi Mei' 
De werkgroep Liturgisch bloemschikken volgt in de Veertigdagentijd het thema van Kind op Zondag: 'Verander je mee?'. Als basis voor de serie schikkingen worden de kronkelige takken van de kronkelwilg gebruikt. 
Het leven is geen rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen en ontmoetingen met anderen. Laten wij omzien in liefde naar die anderen, zoals Jezus ons heeft laten zien hoe je dat kunt doen. De schikking op de derde zondag van de Veertigdagentijd staat in het teken van een ontmoeting die tot verandering leidde. Bij de Jacobsbron ontmoet Jezus een Samaritaanse vrouw. In de schikking is de bron uitgebeeld met behulp van een spiegel. De Samaritaanse vrouw benoemt de grote kloof die er tussen Jezus en haar is. Jezus weet de kloof te overbruggen door te zoeken naar verbinding en zij kwam tot geloof in Hem. Geloof ontdekken bij een ander is een verrassing uit onverdachte hoek. Zo kun je samen veranderen, Lees verder >> 12.03.23
  Klik voor vergroting
Een bron van levend water
om je in te spiegelen. . .

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes brengt deze week weer eenuit het Engels vertaald lied van Sytze de Vries onder de aandacht: 'Word stil nu de Ene tot ons komt en onder ons wil zijn'. Het lied is gepubliceerd in de bundel 'Het liefste lied van overzee
'. Lees verder >> 11.03.23 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Over liturgie gesproken . . . . Zondag hoe?
Zondag 12 maart is de derde zondag van de veertigdagentijd, die draagt de naam: zondag 'Oculi Mei' (spreek uit: Okoelie Mee-ie). Dit verwijst net als bij de vorige zondag naar Psalm 25: 'Oculi mei semper ad Dominum'. Dat is Latijn voor: 'Mijn ogen zijn altijd op de Heer gericht'.  De voorganger is dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde. De viering staat in het teken van de Biddag voor gewas en arbeid. Er wordt niet alleen gebeden voor een goede oogst, maar ook voor alles wat wordt gedaan om mensen te voorzien van ‘ons dagelijks brood’. In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Er is na de viering ook weer koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.
[DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]  11.03.23
   

Kerk(tuin) in beeld - 26
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. In maart wordt aandacht besteed aan een plant, die verwijst naar de Stille Week: de Judaspenning. Wist u trouwens dat ook in de wintertijd de kerktuin elke woensdag- en zaterdagmorgen is geopend tussen 10 en 12 uur? Kom gerust eens kijken! Lees verder >> 07.03.23
  Klik voor vergroting

Liturgische schikkingen in de Veertigdagentijd
De werkgroep Liturgisch bloemschikken volgt in de Veertigdagentijd het thema van Kind op Zondag: 'Verander je mee?'. Als basis voor de serie schikkingen worden de kronkelige takken van de kronkelwilg gebruikt. 
Het leven is geen rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen en ontmoetingen met anderen. Laten wij omzien in liefde naar die anderen, zoals Jezus ons heeft laten zien hoe je dat kunt doen. De werkgroep heeft inspiratie voor de schikkingen gehaald uit de brochure van de Protestantse Kerk. Ze gaan aan de slag met het thema: 'Verander je mee?' (Dit jaar begint de serie schikkingen op de tweede zondag van de Veertigdagentijd, omdat de eerste zondag nog een gezamenlijke viering was in de Bethelkerk.) De schikking op deze tweede zondag staat in het teken van de verschijning van Mozes en Elia bij Jezus op 'een hoge berg'. Lees verder >> 07.03.23
  Klik voor vergroting

Legale 'struikrovers' in actie
Leden van de werkgroep Kerktuin hebben zaterdag op legale wijze zich als 'struikrovers' gedragen. . . Omdat de woningen in de Zeeheldenwijk op korte termijn worden gesloopt, werd door de Stichting Present en Woningbouwvereniging Patrimonium een actie georganiseerd om planten en struiken uit de tuinen van de nu leegstaande huizen een nieuw leven te geven in andere Barendrechtse tuinen. Toen deze actie bekend werd bij de werkgroep Kerktuin, hebben zij zich ingeschreven om geschikte planten voor de Kerktuin en de groenstrook achter de Oude Pastorie te mogen verplaatsen. Zoals uit de fotoreportage blijkt, werd het een geslaagde actie, waarbij ds. Franc de Ronde zich als 'opperstruikrover' helemaal kon uitleven. Lees verder >> 04.03.23 
  klik voor vergroting

Lied van de week 
Deze week brengt ds. Romkes weer een lied van dominee-dichter André Troost onder de aandacht: 'In mijn weerstand vindt God woning'. Het wordt gezongen op de melodie van 'Hoger dan de blauwe luchten'. Die melodie is afkomsitg van de Evangelische Broedergemeente en stamt uit 1704.  Het lied is gepubliceerd in de bundel 'Zingende Gezegend
'. Lees verder >> 04.03.23 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Nu de lente is aangebroken, gaan de beide wijkgemeenten in Barendrecht-centrum weer hun vieringen in eigen kerk vieren. Zondag 5 maart is volgens de liturgische kalender de tweede zondag van de Veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam 'Reminiscere' ('gedenk'.  De naam van deze zondag is genoemd naar de Latijnse aanhef van Psalm 25 (Gedenk Heer, aan uw ontferming). De liturgische kleur van de Veertigdagentijd is paars, de kleur van inkeer en bezinning. In de 'paarse tijd' klinkt er geen Gloria in de liturgie. De voorganger in deze dienst is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde. Er is na de viering ook weer koffiedinken in de Ontmoeting. Uiteraard kan de dienst ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.
[DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 
.04.03.23

Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Nog actueel

Artikelen over liturgie en vieringen zijn aangeduid met een kleurenstrook in de betreffende kleur van het liturgisch jaar.

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende