Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

Hier het nieuws van de afgelopen twee weken.
Het laatste nieuws gemist?
Ga dan naar >> webpagina Actueel voor de nieuwsberichten van twee maanden eerder.


Bijbelleesrooster november 2015
'Read your Bible, pray every day, and you will grow'
Ook in 2015 geven we via onze website de maandelijkse leesroosters van het Nederlands Bijbelgenootschap door als service aan onze bezoekers, lees verder >> .
Daarnaast kunt u
de bijbellezing van deze dag gebruiken. Lees verder >>
 

Voortgangsrapportage restauratie interieur
Het is al weer twee maanden geleden dat de kerkrentmeesters hebben gerapporteerd over de voortgang van de restauratie (zie >> klik om document te openen). Er is in die maanden veel werk verricht, vooral omdat er ophangingconstructie van de kansel versterkt en deels vernieuwd moest worden. De restaurateurs hebben een nieuwe ophangconstructie gemaakt en daarna is de hele kansel gedemonteerd en minutieus gerestaureerd. In de Dorpskerk is de stukadoor bezig geweest met de vrijgekomen muurvlakken. De kerkrentmeesters hebben een tweetal werkbezoeken gebracht aan de restaurateurs en doen daarvan uitgebreid verslag in woord en beeld. Volgens de planning zal zowel de kansel als ook de omheining van de dooptuin nog vóór de komende Kerst in oude glorie zijn teruggeplaatst. Lees verder >>  28.11.15
  klik voor vergroting

Afval Loont voor Onderhoud Dorpskerk
De aktie Afval Loont die door de kerkrentmeesters van de Dorpskerk is gestart ten behoeve van het onderhoud van het 'oudste huis van Barendrecht' is een groot succes! We hebben per 29 november 2015 wéér een nieuwe mijlpaal bereikt. Sinds de start van de aktie in maart j.l hebben al onze sponsoren een totaalbedrag van ruim € 1400 bijeengebracht! De opbrengst per maand stijgt nog steeds; dat betekent dat we op jaarbasis hetzelfde resultaat gaan halen als met de vroegere 'Oud Papier Aktie' via de papiercontainer.
Alle bijdragers héél hartelijk dank!
Gemiddeld wordt per week ruim 100 afvalstortingen gedaan voor het onderhoud van de Dorpskerk, het oudste huis van Barendrecht. Doet u al mee?  28.11.15
 

Adventsproject Kindernevendienst
De kindernevendienst van de Dorpskerkgemeente heeft in samenwerking met de werkgroep eredienst een projectboekje opgesteld voor de adventsperiode. Op de eerste Advent is dit in een gezinsdienst gepresenteerd. Dit jaar staat de 'tijd' centraal in het adventsverhaal.  Voorin de Dorpskerk hangt in de Adventstijd een grote poster van een klok. Op de klok is een wijzerplaat te zien. Elke adventszondag wordt een deel van de wijzerplaat  vervangen door een afbeelding van een verhaal. Zo zien we de tijd van Kerst steeds dichterbij komen. Lees verder >> 28.11.15
 

De zondagen van de Advent
In de liturgie van de Dorpskerkgemeente hebben de namen van de Adventszondagen in de liturgische kalender dus een duidelijke verwijzing naar een diepere betekenis in Woord en kerklied. De namen verwijzen naar Bijbelgedeeltes en naar liederen die in de 16e eeuw zijn gecomponeerd.
Zondag Levavi: vernoemd naar het lied 'Ad te levavi animam meam, Deus meus, in te confido, non erubescam'.
(Tot U heb ik mijn ziel opgeheven; mijn God, op U vertrouw ik, ik zal niet beschaamd worden) Dit verwijst tevens naar de Zondagspsalm van de 1e Advent, Psalm 25.
Zondag Populus Sion: vernoemd naar het lied: 'Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes' .
Het is een verwijzing naar Jesaja 30:19: 'Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft geen tranen meer te storten. Want hij zal zich over je ontfermen als je weeklaagt, hij zal antwoorden zodra hij je hoort. Ook dit verwist naar de Zondagspsalm: Psalm 80.
Zondag Gaudete: De term 'Gaudete' is ontleend aan een vers uit de Brief van Paulus aan de Filippenzen (4:4), waarin de apostel Paulus de gemeenschap oproept tot vreugde: 'Gaudete in Domino semper. Iterum dico: Gaudete!.'  In de NBV vertaling luidt dat: 'Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd!'
Zondag Rorate Caeli: vernoemd naar het lied: 'Rorate caeli desuper et nubes pluant justum'. (Dauwt, hemelen uit de hoge, en wolken regent gerechtigheid). De naam van deze zondag verwijst tevens naar Jesaja 45:8.


Kerst in de Dorpskerk (3)
Het Barendrechts mannenkoor 'Verenigde Zangers' verzorgen traditiegetrouw hun kerstconcerten bij kaarslicht in de Dorpskerk.De bijeenkomsten worden gehouden op vrijdag 18 december a.s. om 19.00 en 21.00 uur. 10 minuten voor aanvang van de dienst is er samenzang. De verbindende teksten zullen dit jaar worden verzorgd  door Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam. Edwin Vooys  zal  koor en samenzang begeleiden op piano en orgel. Verder werkt mee John de Krom trompet. De muzikale leiding is in handen van de nieuwe dirigent Gerard van der Zijden. Toegangsprijs Euro 2. Bij de uitgang kunt u bovendien uw waardering laten blijken met een gift in de collectezak.
Lees verder >>  27.11.15

 

Kerst in de Dorpskerk (2)
Woensdagavond  16 december a.s. heeft het Christelijk Gemengd koor ‘Sanctus’  haar jaarlijkse kerstzangavond bij kaarslicht in de Dorpskerk. Dit jaar weer met medewerking van  Christelijk Jeugdkoor 'JOY' uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam. Verdere muzikale medewerking: Vincent van Dam - orgel, Arie de Korte - piano, Hidde Zwart - trompet en Anne v Heest - dwarsfluit. Dit alles in een sfeervol  versierde Dorpskerk bij kaarslicht. De algehele muzikale leiding is in handen van Everhard Zwart. Aanvang 20.00 uur, de kerk is open om 19.30 uur. De toegangsprijs is € 7,50. Lees verder >> 27.11.15
  klik voor vergroting

Kerstfeest in de Dorpskerk
Zoals elk jaar vinden er in de Dorpskerk ook in 2015 weer verschillende kerstvieringen plaats. Als Dorpskerkgemeente leven we op de vier Adventszondagen verwachtingsvol toe naar het feest van de geboorte van Christus. Verder vieren we Advent en Kerst met onze oudere gemeenteleden in een aparte viering. Daarnaast zijn er in de Dorpskerk meerdere kerstconcerten. Via meerdere artikelen zal aan elk van die bijeeenkomsten aandacht worden besteed op onze website. 27.11.15
 

Bijbel-leesproject wordt voortgezet
Degene die het afgelopen jaar hebben meegedaan aan het project 'Lees de bijbel in één jaar' hebben besloten tot een vervolgproject. Dat wordt een leerhuis met als titel 'Leren lezen'. Deze week vond de start plaats in de Ontmoeting. De organisatoren kijken terug op een geslaagde start van het leerhuis. Ruim veertig aanwezigen luisterden naar en reageerden op een lezing van dr. Piet Schelling over vreemde Bijbelteksten. Hij daagde de participanten uit achter de teksten te zoeken naar de bedoeling van de teksten en zo te komen tot een nieuwe interpretatie. Op die avond is ook het programma van het leerhuis uitgedeeld. U bent hartelijk welkom op alle bijeenkomsten, maar het is ook mogelijk om losse avonden bij te wonen. Lees verder >> 26.11.15
 

Leerhuis
'Leren lezen'

Jacques van Oortmerssen overleden
In de orgelwereld is geschokt gereageerd op het plotselinge overlijden van de bekende organist Jacques van Oortmerssen. Hij werd in 1950 in Rotterdam geboren, studeerde orgel en piano aan het Rotterdams Conservatorium. Na zijn afstuderen vervolgde hij zijn opleiding in Parijs bij Marie-Claire Alain, waar hem in 1976 de Prix d'Excellence werd toegekend. Tot zijn overlijden was hij hoofddocent orgel van het Conservatorium van Amsterdam en titulair organist van de Amsterdamse Waalse Kerk. Als concertgever en docent reisde hij de hele wereld over en maakte tal van prachtige opnamen. Vorig jaar was Jacques onze gast tijden de Bachmaand ter gelegenheid van de 300e geboortedag van C. Ph. E. Bach. De oud-Barendrechter verzorgde toen op 'zijn' Verschuerenorgel in de Triomfatorkerk een boeiende masterclass. Hij kan beschouwd worden als de 'geestelijk vader' van dit mooie orgel. Aansluitend verzorgde hij een prachtig concert op het gerenoveerde Dorpskerkorgel. Gelukkig is zijn werk en performance bewaard gebleven via tal van CD's en YouTube filmpjes.  Zijn nabestaande wensen wij Gods kracht toe dit grote verlies te dragen. Luister verder >> 25.11.15
 

ZWO-bericht 23.11.15
De ZWO-commissie van de PG Barendrecht presenteert deze week twee akties: een kaartenactie ten behoeve van de Leprazending in India. Daarnaast de al jaren bekende oliebollenactie ten behoeve van het kinderthuis Bal Anand in Mumbai, India en de Stichting Priyanthi in Sri Lanka.  Beide acties worden van harte aanbevolen. Lees verder >>   24.11.15
 

Inspirerende viering Eeuwigheidszondag
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden in de Dorpskerkgemeente de in het afgelopen kerkelijk jaar overleden gemeenteleden herdacht. Elk jaar wordt getracht om alle persoonlijke verdriet in de gemeenschap van de kerkelijke gemeente in een inspirerende en troostende viering in te bedden. Daarom wordt veel aandacht besteed aan troostrijke symboliek tijdens de eredienst. Getuige de vele positieve reacties na afloop zijn we daar ook dit jaar weer in geslaagd. Lees verder >>  22.11.15
  klik voor vergroting

Interessante excursie naar restaurateur
Zaterdag 21 november is een kleine groep belangstellenden afgereisd naar het Gelderse plaatsje Wilp, waar momenteel het monumentale interieur van de Dorpskerk wordt gerestaureerd bij de firma Hekkers & Van 't Spijker. Na ontvangst met koffie volgde een rondleiding door het bedrijf en een uitgebreide toelichting op het restauratieproces. Men was onder de indruk van de wijze waarop momenteel de zestiende eeuwse Dorpskerkkansel zowel constructief als esthetisch wordt gerestaureerd. Binnenkort volgt een uitgebreid verslag in woord en beeld van deze interessante excursie. 22.11.15

ZWO-bericht 16.11.15
Deze week in het bericht van de ZWO-commissie een verslag van een 'historische ontmoeting' van uitgezonden Medewerkers van Kerk in Actie in Zuid Oost Azië. Het geeft een beeld van de ondersteuning van het kerkenwerk in Thailand, Indonesië en Hong Kong. Lees verder >>    20.11.15
 

Nieuws uit de AK
Zoals gebruikelijk doet de scriba van de Algemene Kerkenraad, Nelie Benschop, verslag van de afgelopen AK-vergadering. Deze keer wordt onder andere aandacht besteed aan de begrotingen voor 2016 en een interim rapportage van de werkgroep Financieel / technische zaken  Lees verder >>  16.11.15

 

Nieuw Wijkbericht
In zijn nieuwe wijkbericht besteedt dorpskerkpredikant Jan Willem Stam aandacht aan het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Lees verder >> 16.11.15

Eerste kinderkerk in Dorpskerk een succes
Op zondag 8 november werd er voor de eerste keer een kinderkerk georganiseerd in de Dorpskerkgemeente. De doopouders van de afgelopen paar jaar waren persoonlijk uitgenodigd en daarnaast was de viering speciaal bedoeld voor kleinere kinderen, hun ouders en grootouders. Vanuit de kindernevendienst was er een vrolijke viering voorbereid waarin het verhaal van de ark van Noch centraal stond. Een grote opblaasboot voorin de kerk symboliseerde de ark en de kinderen konden hun knuffels, zoals honden, poezen, olifantjes en andere dieren naar de ark brengen. Dominee Stam had naast zijn zoon Alexander een veertigtal kinderen onder zijn gehoor. Ook ouders en grootouders waren in grote getalen gekomen. Het werd al met al een heel vrolijke kinderdienst, die zeker voor herhaling vatbaar is. Voor de fotoreportage, lees verder >>  16.11.15 / 22.11.15
  klik voor vergroting

Begroting diaconie 2016
Het College van Diakenen van de PG Barendrecht heeft haar begroting voor 2016 gepresenteerd. De begroting is door de AK voorlopig vastgesteld en wordt hierbij , zoals gebruikelijk, ook via onze website gepresenteerd. Lees verder >> 16.11.15

Feestelijke oogstdienst
De dankdag voor gewas en arbeid werd zoals gebruikelijk in de Dorpskerkgemeente gevierd in de vorm van een Oogstdienst op zondag 8 november. Voor deze feestelijke dienst hadden de dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken een schikking gemaakt die aansloot op de preek van Gerrit Barendrecht, die ds. Piet Taselaar verving. De Dorpskerkgemeente mag zich gelukkig prijzen met het feit dat zij in haar midden twee ouderlingen heeft met preekbevoegdheid: Gerrit Barendrecht en Tineke van der Meer. Ook deze keer hield Gerrit weer een inspirerende overdenking. Gelukkig was ook Hans van Gelder weer op z'n vertrouwde plaats achter het Dorpskerkorgel. Hij is hersteld van een tweetal niersteenoperaties. Na afloop van de feestelijke dienst werden er een paar honderd bloemengroeten rondgebracht naar alle gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Een woord van dank voor de dames van de HVD is dan ook zeker op z'n plaats! 08.11.15   
 

'Eten op bestelling'

Kerkinformatie - november 2015
Het maandblad Kerkinformatie is het officiële orgaan van de Protestantse Kerk in Nederland. Kerkinformatie biedt actualiteiten voor plaatselijk kader, nieuws uit synode en dienstenorganisatie, artikelen over kerk en samenleving, wereldwijde oecumene en vacature-advertenties. In het novembernummer staat o.a. een interview met ds. Rob Visser, die op een van de pioniersplekken van de PKN invulling geeft aan nieuwe vormen van kerk-zijn. Lees verder >>   08.11.15
 

De Dorpskerk als 'herberg'
Al vijf eeuwen staat de Dorpskerk niet alleen als godshuis, maar ook als een soort herberg is het hart van Barendrecht: het is eeuwenlang een plaats waar mensen terecht kunnen om even op adem te komen. Ook in deze moderne tijd wil de Dorpskerkgemeente die rol als 'herberg' een invulling geven. Op initiatief van Loek en Nellie van Doorn start er binnenkort een nieuwe activiteit: maaltijden voor mensen die alleen zijn komen te staan. Onder leiding van vrijwilligers wordt er twee keer per maand om 12.00 uur een voedzame  warme maaltijd bereid en gegeten in gebouw de Ontmoeting. Goed eten en goed gezelschap, dat is het streven. Als er meer vrijwilligers komen kunnen we in januari starten met een wekelijkse maaltijd. De Dorpskerk als herberg. . . . al vijf eeuwen lang! Lees verder >>  05.11.15

Wist u dat? Hetgoedeleven.com . . . .
Wekelijks verzorgt de redactie van het Fries Dagblad een weekkrant met berichtgeving over het christelijk gedachtengoed onder de titel 'Het goede leven'. Deze week staan er (weer) enkele lezenswaardige artikelen in, die we u niet willen onthouden.
In zijn artikel 'Laat diaconaat heel het kerkelijk leven doortrekken, van eredienst tot catechese' geeft prof. Herman Noordergraaf een interessante visie op modern diaconaat. Lees verder >>
FD-journalist Tjerk de Reus geeft een boeiende recensie over het nieuwe boek van Prof. Erik Borgman, 'Waar blijft de kerk?'. Hij gaat in zijn artikel 
'Niet somberen over de kerk, maar openstaan voor de signalen van de Geest' in op de opbouw van de kerk in tijden van afbraak. De moeite waard om er kennis van te nemen! Lees verder >>  04.11.15
 

ZWO-bericht 02.11.15
De ZWO-commissie vraagt u deze week om een groet aan vluchtelingen te schrijven. Verder een bijdrage over een ontmoeting met christenen in China. Tenslotte de vijftiende aflevering van het verhaal van dr. Samuel die nu schrijft over het ontbreken van hoop voor een toekomst in Aleppo, Syrië. Lees verder >> 02.11.15
 

Viering 500 jaar protestantisme
Vanaf 31 oktober 2016 (Hervormingsdag) tot en met 31 oktober 2017 organiseert de Protestantse Kerk tal van activiteiten rond 500 jaar protestantisme, te beginnen met een startbijeenkomst in Amsterdam, een estafette door het hele land en eindigend met een slotviering in de Domkerk in Utrecht. De coördinatie is in handen van Margriet Gosker: 'Voor de zomer ben ik begonnen en er zijn allerlei activiteiten in voorbereiding. Die presenteren we in januari 2016. Mijn grootste wens is dat het vieren van 500 jaar protestantisme gaat leven en bruisen in alle gemeenten en een uitstraling krijgt naar mensen van nu: op straat, op school, in het museum, op de markt, in kranten en tijdschriften, thuis, in de kerkbank, in de collegezaal, in de bibliotheek en in de achtertuin.' Lees verder op de website van de PKN >> 31.10.15
 

Oktober - 31 oktober: Hervormingsdag
Hervormingsdag is een herdenkingsdag waaraan jaarlijks in verschillende protestantse kerken aandacht wordt besteed. Deze dag staat in het teken van Maarten Luther die op 31 oktober 1517 zijn 95 proteststellingen tegen de katholieke kerk op de deur van de Slotkapel te Wittenberg gespijkerd zou hebben. Uiteindelijk leidde het protest van Luther tot een breuk met de Rooms-Katholieke Kerk en in de loop van de 16e eeuw uiteindelijk tot de Reformatie, van waar uit de protestantse kerken zijn ontstaan. Luther is zijn verzet tegen de Rooms-katholieke Kerk begonnen met het openbaar maken van 95 stellingen tegen de aflaat. Het staat historisch gezien helemaal niet vast of hij daadwerkelijk deze stellingen heeft aangeslagen op de deur van de Slotkapel van Wittenberg. Wel heeft Luther bedoeld om een gesprek over de aflaat en de verwording in de kerk op gang te brengen. Luther publiceerde zijn stellingen aanvankelijk niet in het Duits (de volkstaal) maar in het Latijn (de taal van de geleerden in die dagen).

 

Luther hoopte in theologie en kerk het gesprek over de aflaat en de verwording op gang te kunnen brengen. Als monnik en priester kreeg hij concreet met de gevolgen van de verwording te maken. Daartegen wilde hij de boodschap van het Evangelie, namelijk de vergeving der zonden door het offer van Jezus Christus, weer centraal stellen.
Lees de 95 stellingen er maar eens op na >> Klik om het document te openen
 
30.10.15


ZWO-bericht 26.10.15
De ZWO-commissie presenteert deze week het kyriëlied ' Om de mensen, Godverlaten vluchtelingen'. Verder een nieuwe column van Elise Kant, gemeeenteadviseur van Kerk in Aktie. Tenslotte de veertiende aflevering van het verhaal van dr. Samuel over het leven in Aleppo, Syrië. Lees verder >> 29.10.15
 

Doet u mee met het kerstengelproject?
Vorig jaar organiseerde Present Barendrecht voor het eerst een Kerstengelproject in de adventtijd. Maar liefst 60 “kerstengelen” gingen aan het werk! Doel van dit project is het stimuleren van het omzien naar elkaar en het bevorderen van onderlinge verbondenheid.Omdat wij heel goede reacties gekregen hebben, gaan wij het project dit jaar opnieuw organiseren. Behalve de kerken die vorig jaar deelnamen (St. Augustinus Parochie, GKV de Kandelaar en de Maranathakerk) doen dit jaar ook de kerken van de Protestantse Gemeente Barendrecht mee. Het “werk” van de kerstengelen start op 30 november, aan het begin van de adventtijd, en loopt door t/m 24 december. Wees een "kerstengel" voor iemand anders die met dit kleine gebaar bemoedigd kan worden. Dit kan individueel of met het hele gezin! Lees verder >> 25.10.15

 

ZWO-bericht 19.10.15
De ZWO-commissie doet deze week een dringende oproep in het verlengde van Kerk in Aktie voor de Christenen in het Midden Oosten: 'Ze hebben ons nodig! Lees, begrijp en bid…!' Verder vertelt Kor Grid over Christelijke scholen in Pakistan. Tenslotte de dertiende aflevering van het verhaal van dr. Samuel over het leven in ALeppo, Syrië. Lees verder >> .19.10.15
 

Nieuw Wijkbericht
In zijn nieuwe wijkbericht gaat Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam in op de lopende zaken binnen de Dorpskerkgemeente. Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor zijn oproep voor nieuwe ambtsdragers! Ds. Stam verwijst ook naar het PKN-rapport 'Kerk 2025'. In onderstaand artikel vindt u daar meer informatie over, alsmede de linken naar het rapport en de bijage.
Lees verder >> 18.1015


Kerk 2025: Waar een Woord is is een weg
Op 1 oktober is er een belangrijk synodedocument verschenen: Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg. Op 12 november zal de synode zich erover buigen. Waar gaat het om? Het gaat om de hoop dat er in 2025 een betekenisvolle kerk zal zijn. ​Waar een Woord is, is een weg. Er is een levend Woord, en daarom is er een weg. Ooit voegde dat levende Woord zich bij twee leerlingen die dachten dat ze op een doodlopende weg liepen. Ineens waren het er drie die daar liepen, de twee en een vreemdeling, die gaandeweg steeds vertrouwder werd. Harten begonnen te branden en op de avond van die dag brak Hij het brood met hen. Toen Hij uit hun ogen verdween, wisten ze het: het is de Jezus, de opgestane Heer. Dat maakte alles anders. Het document en de bijlagen zijn apart te downloaden.
Voor het rapport, lees verder >>        Voor de bijlagen, lees verder >> 06.10.15
 

Feestelijke eredienst
De eredienst van zondag 18 oktober had een bijzonder karakter. Deze viering was voorbereid door de gespreksgroep InContact van de Dorpskerkgemeente en had het karakter van een gezinsdienst. De gespreksgroep bestaat uit gemeenteleden (dertigers en vertigers) en komt regelmatig bijeen. Voor deze viering was er een gelegenheidskoortje gevormd dat dit keer werd begeleid door piano en jembé. Mieke Groen zong het prachtige luisterlied 'de speeltuin'van Marco Borsato. Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam las voor de kinderen een héél actueel verhaal dat voor jong en oud een duidelijke boodschap had aangaande de opvang van vreemdelingen in ons midden. Na de dienst trakteerde de gespreksgroep op koek en cake bij de koffie. 18.10.15
   

Er zit muziek in de Dorpskerk - koffieconcert door ART-ensemble
Op zondag 25 oktober organiseerde de Stihting Barendecht Klassiek in samenwerking met de Stuurgroep toekomst Dorpskerk weer een koffieconcert. Dit keer werd het concert verzorgd door het ART ensemble. Laura Hölzenspies (piano),Karin Jochems(fluit) en Ilse Eijsink (klarinet). Zij speelden in wisselende combinaties muziek van Muczynski, Saint-Saëns, Ton de Leeuw, Halloran, Karg Elert en Ibert. 

ART staat voor Air Rhythm Touch. In haar programmering zoekt het ART Ensemble steeds naar contrastrijke samenstellingen, waarin Air Rhythm en Touch op een zo breed mogelijke manier wordt benut en vertolkt. Lees verder >>  25.10.15

 

Wist u dat? Een drone boven de Dorpskerk
Wie zaterdag 3 oktober in de oude dorpskern van Barendrecht was, heeft kunnen zien dat er een 'drone' boven de Dorpskerk vloog. Dat was wel heel bijzonder en een beetje geheimzinnig. Was er sprake van spionage? Was men op zoek naar het geheim achter de succesvolle restauraties van de Dorpskerk....? Nee hoor, het was een Dorpskerk-vriendelijke actie! Een bezoeker van de Dorpskerk wilde het oudste huis van Barendrecht graag vanuit de lucht fotograferen met zo'n klein vliegtuigje en dat gebeurde met de volledige instemmming van koster en kerkrentmeesters. Het resultaat is een prachtige luchtfoto van de monumentale Dorpskerk genomen vanuit een 'drone'. 15.10.15
  klik voor vergroting

ZWO-bericht 12.10.15
Deze week vraagt de ZWO-commissie opnieuw uw aandacht voor de actieweek voor vluchtelingen. Verder de twaalfde aflevering van pater Samuel uit Syrië. Lees verder >> .15.10.15
 

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende