Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

Hier het nieuws van de afgelopen twee weken.
Het laatste nieuws gemist?
Ga naar >> webpagina Actueel voor de nieuwsberichten van twee maanden eerder.


Bijbelleesrooster augustus 2015
'Read your Bible, pray every day, and you will grow'
Ook in 2015 geven we via onze website de maandelijkse leesroosters van het Nederlands Bijbelgenootschap door als service aan onze bezoekers, lees verder >> .
Daarnaast kunt u
de bijbellezing van deze dag gebruiken. Lees verder >>
   

Oproep PKN: 'naast vluchtelingen gaan staan'
De Protestantse Kerk in Nederland laat in een verklaring weten geschokt te zijn over de vele bootvluchtelingen die hun leven verloren in hun poging Europa te bereiken. Scriba Ds. Arjan Plaisier roept erin op om vluchtelingen als onze naaste te zien. “Wij doen een beroep op ieders besef van medemenselijkheid om vluchtelingen niet tevergeefs aan te laten kloppen op onze deur.” Kerk in Actie, de hulporganisatie van de Protestantse Kerk, komt op voor vluchtelingen. In Nederland door te strijden voor een menswaardig bestaan voor ongedumenteerden en uitgeprocedeerden.
Lees verder >>  02.09.15
 

ZWO-bericht 30.08.15
De ZWO-commissie vervolgt het verslag over het leven van Christenen in Aleppo (Syrië). Verder kondigt de ZWO-commissie an dat ze de oliebollenactie gaan overnemen van degenen die dit de afgelopen jaren zo succesvol verzorgden. Lees verder >> 01.09.15

 

Nazaten gezocht . . .
Het Tiengebodenbord van de Dorpskerk, dat momenteel wordt gerestaureerd, werd op 6 maart 1914 geschonken door het echtpaar Westra-Jelsma. Zij waren lid van de Dorpskerkgemeente. In de afgelopen maanden is er contact geweest met enkele nazaten van de reeds lang overleden schenkers. De kerkrentmeesters van de Dorpskerk hebben het voornemen om zoveel mogelijk nazaten op te sporen, om hen te informeren over het restauratieproces. Daarnaast zullen zij worden uitgenodigd voor de officiële, feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de afronding van het restauratieproces. Met enkele klein- en achterkleinkinderen van de schenkers is hierover reeds contact geweest.
Ieder die ons hierbij kan helpen wordt uitgenodigd om gegevens door te geven via ons emailadres >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl 29.08.15
 

Restauratie Dorpskerkinterieur gestart
Van maandag 24 tot en met woensdag 26 augustus is de firma Hekkers & Van 't Spijker in de Dorpskerk actief geweest met de restauratie van het monumentale houten interieur. Deze omvat de achttiende eeuwse kansel met klankbord, de luifels van de boerenbank, de omheining van de dooptuin en het Tiengebodenbord. Regelmatig zal in woord en beeld verslag worden gedaan van de vorderingen van de restauratiewerkzaamheden. Ga naar >> webpagina Restauratie interieur.  27.08.15

ZWO-bericht 25.08.15
De ZWO-commissie vervolgt het verslag over het leven van Christenen in Aleppo (Syrië) en besteedt aandacht aan een artikel van Elise Kant, gemeenteadviseur van Kerk in Aktie over de vluchtelingenproblematiek in Europa.
Lees verder >> 26.08.15

 

Wist u dat? 'Blessing of the sails'
Het zal niemand ontgaan zijn dat de Nederlandse maritieme wereld zich verheugd heeft in de aanwezigheid van de grote vloot aan historische zeilschepen en replica's van majestueuze monumentale zeeschepen. Maar dat óók daar de Protestantse Kerk acte de préséance gaf is minder bekend. Het is een eeuwenoude traditie dat de schepen en hun bemanningen worden gezegend bij hun nieuwe reis het zeegat uit. 
 
Zo geschiedde ook bij Sail2015! Op zondag 23 augustus vond de traditionele Blessing of the Sails' plaats. Op het helidek van Zr. Ms. De Ruyter werd er een interreligieuze viering gehouden waarin de zegen werd gevraagd voor een behouden vaart, "Godspeed, fair winds and following seas". De Blessing is bedoeld voor de bemanningen van de schepen en voor bezoekers. De viering werd geleid door vlootpredikant Fred Omvlee, met medewerking van krijgsmachtrabbijn Menachem Sebbag, vlootaalmoezenier Frank Kamp en koopvaardijpredikant Helene Perfors. Lees verder >> 25.08.15

Flyer programma Vorming & Toerusting
De werkgroep V&T van de PG Barendrecht heeft in een flyer het programma voor de komende maanden gepresenteerd. Daarin is o.a. een avond opgenomen over het Weinachtsoratorium van Joh. Seb. Bach, die zal worden verzorgd door Dorpskerkmusicus Hans van Gelder. Lees verder >>  18.08.15
   

Nieuw Wijkbericht
Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam staat in zijn nieuwste wijkbericht weer stil bij het wel en wee in de Dorpskerkgemeente.
Lees verder >> 18.08.15

Actie Afval Loont: dubbele opbrengst!
De organisatie Afval Loont, waaraan de Dorpskerkgemeente participeert, gaat in september twee speciale actieweken organiseren voor (onder andere) kerkelijke organisaties. Van 14 tot en met 26 september wordt de opbrengst van alle aangeboden afval (in ons geval voor het onderhoud van de Dorpskerk) verdubbeld! De actie geldt voor ons uitsluitend indien u het afval aanbiedt met de mededeling 'ten behoeve van het onderhoud van de Dorpskerk". Binnenkort volgt meer informatie over deze actie die door de kerkrentmeesters van de Dorpskerk van harte wordt ondersteund. 
Steunt u het onderhoud van het oudste huis van Barendrecht al via Afval Loont? 18.08.15
 

Helen Gaasbeek gewijd in Oud-Katholieke kerk
Eerst nu bereikte ons het bericht dat Helen Gaasbeek op 21 juni j.l. is gewijd tot diaken in de Oud-Katholieke kerk. Helen, die destijds in de interimperiode een gewaardeerde bijstand in het pastoraat van de Dorpskerkgemeente was, is nu verbonden als pastoraal werker aan de parochie van de Oud-Katholieke kerk van Hilversum. Wij wensen Helen veel zegenrijk werk toe in haar nieuwe functie! Lees verder >>  18.08.15
 

Johannes (Jan) Hus, wegbereider van de Reformatie
Op 15 juni j.l. werd op onze website aandacht besteed aan de 600e sterfdag van Jan Hus, de Tjechische kerkhervormer (zie >> webpagina Actueel ).
De werkgroep Vorming & Toerusting van de PG Barendrecht organiseert in samenwerking met de Werkgroep Stedenband Barendrecht - Louny op 10 september een avond over de vraag: 'Waarom herdenken we Jan Hus?'  De Nederlandse theoloog Dr. Peter Morée, die woont en werkt in Praag zal een inleiding verzorgen over deze vraag. Dorpskerkmusicus Hans van Gelder zal muziek die gerelateerd is aan Jan Hus en zijn tijd laten horen en toelichten, De avond wordt gehouden in de grote zaal van de Bethelkerk en begint om 20.00 uurU bent van harte uitgenodigd! Lees verder >> 
Voor een artikel uit Dagblad Trouw over Jan Hus, lees verder >>  16.08.15
 

Wist u dat? 'Het lied van het WATER' achterin uw Liedboek....
Om ondoorgrondelijke redenen hebben de kerkelijke bobo's bij de samenstelling van het nieuwe Liedboek het lied van het WATER (lied 467 uit het vorige Liedboek) niet meer opgenomen in het nieuwe Liedboek. Een groot gemis, zo vinden velen in de Protestantse Kerk, met name zij die een verbondenheid met het water en de zee hebben. Zelfs de Nederlandse Zeemanscentrale (NZC), die het pastoraat voor zeevarenden verzorgt, heeft de selectiecommissie niet kunnen overuigen van de waarde van dit lied voor een ieder die een binding heeft met het water. Daarop is de NZC een unieke en creatieve aktie gestart. Door middel van de verspreiding van een sticker ter grootte van een pagina van het nieuwe Liedboek kunt u dit prachtige lied aan uw persoonlijke liedboek toevoegen.

Al meer dan 10.000 (!) mensen hebben zo'n sticker besteld en achterin hun Liedboek geplakt.
U kunt de sticker gratis bestellen via
www.nederlandsezeemanscentrale.nl/stickerzeemanscentrale/16.08.15

 

Container plasic afval bij Dorpskerk permanent bereikbaar
Bij de ingang van de Snuffelmarkt, achter de Dorpskerk, staan sinds enige tijd twee containers van Afval Loont voor plasic afval. Omdat die slechts beperkt bereikbaar waren, heeft Afval Loont verzocht om één container bereikbaar te maken vanaf de openbare weg. De kerkrentmeesters hebben aan dat verzoek voldaan, gezien de positieve opbrengst van de hele actie. Als proef staat er nu bij het achterhek van de Oude Pastorie, in de Piet Heinstraat (!), een container voor plastic afval. U dient het afval over het hek in de container te gooien. De andere container staat nog op de oude plaats. De opbrengst is uiteraard voor het onderhoud van de Dorpskerk! 15.08.15

Afval Loont voor onderhoud Dorpskerk!
Met grote regelmaat brengen degenen die de Dorpskerk een warm hart toedragen hun afval naar de afvalstations van Afval Loont. Sommigen denken nog 'helpt dat beetje wel ?' Bij deze actie geldt: 'vele kleine bedragen maken één groot bedrag!' Daarom zullen we via onze website u regelmatig informeren als er weer een nieuwe mijlpaal is gepasseerd. Op vrijdag 14 augustus werd de grens van € 600 gepasseerd! Dat betekent dat zo'n 12.000 kilo afval werd aangeboden om het onderhoud van de Dorpskerk te kunnen financieren. Ondanks de vakantietijd was de opbtengst van de maand juli een recordbedrag. 
HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING! HELPT U AL MEE? Lees verder >>  15.08.15
 

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende