Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

Hier het nieuws van de afgelopen twee weken.
Het laatste nieuws gemist?
Ga naar >> webpagina Actueel voor de nieuwsberichten van twee maanden eerder.


Bijbelleesrooster juli 2015
'Read your Bible, pray every day, and you will grow'
Ook in 2015 geven we via onze website de maandelijkse leesroosters van het Nederlands Bijbelgenootschap door als service aan onze bezoekers, lees verder >> .
Daarnaast kunt u
de bijbellezing van deze dag gebruiken. Lees verder >>
 

Vieren met z'n drieën
Aanstaande zondag 2 augustus vieren de vier wijkgemeenten van de PG Barendrecht-Centrum hun gezamenlijke eredienst opnieuw in de Dorpskerk. Aanvang 10.00 uur. U bent van harte uitgenodigd!
In de Dorpskerk wordt vanuit liedboeken gezongen, neem dus uw Nieuwe Liedboek mee!
Op grond van de (positieve!) ervaringen van de afgelopen drie zondagen (in de Bethelkerk) wordt er weer op een grote opkomst gerekend. Gezien het feit dat de Dorpskerk slechts 350 zitplaatsen heeft en de Brandweer strenge eisen stelt, zal zonodig de grote zaal van de Ontmoeting worden betrokken bij de viering. Vanwege de beperkte parkeerruimte in de directe omgeving van de Dorpskerk, is besloten dat het parkeerterrein van de Bethelkerk ook aanstaande zondag zal worden opgesteld. U kunt natuurlijk ook te voet of op de fiets naar het oudste godshuis van Barendrecht komen...... 26.07.15
 

A full house!
Afgelopen zondag 26 juli werd voor de eerste keer een gezamenlijke viering van de eredienst van de vier wijkgemeenten van Barendrecht-Dorp in de Dorpskerk gehouden.
Ook deze derde 'gezamenlijke viering' is een groot succes geworden. De Dorpskerk was tot en met de laatste plaats bezet, de laatste tien kerkgangers  kregen een plekje op de orgelgalerij. Er was (net) plaats voor iedereen, dus een echt 'full house!' Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam was na afloop enthousiast, evenals kerkmusicus Hans van Gelder. Zij gaven samen met Mieke Groen als lectrix gestalte aan een prachtige viering. Na afloop werd er volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot koffiedrinken. Dankzij het mooie weer wisten er ook velen de weg te vinden naar de Kerktuin. Voor sommigen was dat de eerste keer en was men zeer onder de indruk van de prachtig onderhouden Kerktuin.
Een woord van dank aan iedereen die heeft meegeholpen om dit geheel tot zo'n succes te maken! 26.07.15

 

a full house . . . .

Nieuwe website: Protestantse cultuurschatten
'Met deze website willen we mensen met andere ogen naar het eigen kerkelijk erfgoed laten kijken', dat zegt Justin Kroesen, universitair docent Kunstgeschiedenis van het Christendom en coördinator van het Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed (beide aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen). Kroesen is expert op het gebied van historische kerkinterieurs. ‘Veel mensen hebben geen flauw vermoeden van wat er voor fraais in protestantse kerken te zien is,’ vertelt Justin Kroesen. ‘Het beeld overheerst dat het kale, saaie preekschuren zijn waar niets te beleven valt. En dat is zeer onterecht. Protestantse kerken in Nederland herbergen een schat aan cultureel erfgoed'. In eerste instantie worden er vier kerken prachtig in beeld gebracht. Lees verder >> 26.07.15
 

Het Instituut voor
Christelijk Cultureel Erfgoed (ICCE)
is onderdeel van de
Restauratie Monumentaal interieur van start
In de laatste week van augustus zal het restauratiebedrijf Hekkers & Van 't Spijker starten met de restauratie van het houten interieur van de Dorpskerk. In die week zullen het Tiengebodenbord, de luifel van de Boerenbank en de omheining van de Dooptuin worden gedemonteerd en afgevoerd. Nu reeds kan worden gemeld dat kerkrentmeesters zoveel mogelijk nazaten van het echtpaar Westra-Jelsma, die het Tiengebodenbord 100 jaar geleden hebben geschonken aan de kerk, zullen benaderen om het restauratieproces te volgen. Met enkele nazaten van de familie is hierover reeds contact. Ieder die ons hierbij kan helpen wordt uitgenodigd om gegevens door te geven via ons emailadres >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl 25.07.15
 

Open Monumentendag: Dorpskerk open!
Op zaterdag 12 september a.s. vindt de landelijke Open Monumentendag plaats, dus ook in Barendrecht. Zoals gebruikelijk zal ook de Dorpskerk op deze dag zijn geopend van 10 tot 16 uur. Er zal tijdens de rondleidingen van de Kerkrentmeester bijzondere aandacht worden besteed aan de (dan) in gang zijnde restauratie van het monumentale interieur van de kerk. Tevens wordt er een presentatie getoond over Tiengebodenborden in de regio. In samenwerking met het Nationaal Restauratiefonds is een mooie poster ontwikkeld, waar het 'oudste huis van Barendrecht prachtig staat afgebeeld. Lees verder >> 25.07.15
 

Afval Loont voor onderhoud Dorpskerk!
Met grote regelmaat brengen degenen die de Dorpskerk een warm hart toedragen hun afval naar de afvalstations van Afval Loont. Sommigen denken nog 'helpt dat beetje wel ?' Bij deze actie geldt: 'vele kleine bedragen maken één groot bedrag!' Daarom zullen we via onze website u regelmatig informeren als er weer een nieuwe mijlpaal is gepasseerd. Op 25 juli werd de grens van € 500 gepasseerd! Dat betekent dat zo'n 10.000 kilo afval werd aangeboden om het onderhoud van de Dorpskerk te kunnen financieren. Ondanks de vakantietijd is het resultaat over de maand juli (tot en met de 25e) al hoger dan dat van de afgelopen maanden . . . .
HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING! HELPT U AL MEE? Lees verder >>  25.07.15
 

Startzondag 2015
Op zondag  13 september wordt de gezamenlijke Startzondag van de R.K. Augustinusparochie en de Protestantse Gemeente  Barendrecht gehouden in Sporthal de Driesprong. Voorgangers zijn pater Charles Eba’a en ds. Henk-Jan Ketelaar. Het thema is ‘Goede Buren’. Muzikale medewerking wordt verleend door de Ridderkerkse kinder- en jeugdkoren o.l.v. Jennifer van der Hoek.  De viering begint om 10.30 uur. Lees verder >> 20.07.15
 

ZWO-bericht 20.07.15
Deze week besteedt de ZWO-commissie  deze week aandacht aan bijzonder gedicht, dat tot nadenken stemt.

Lees verder >> 
20.07.15

 

Wist u dat? Unieke vondst in orgelpijp.....
Een bijzonder document uit de 16e eeuw is gevonden in de Grote Kerk in Vlaardingen. Het gaat om een pagina uit een getijdenboek dat vroeger in de kerk werd gebruikt. De tekst is in het Latijn. Tijdens de revisie van het orgel dook het papier op in één van de orgelpijpen. Organist Aad Zoutendijk: 'Vroeger werden pijpen bijgeschaafd met de hand, om het risico op lekken te voorkomen werd de pijp behangen met papier.' Het papier werd ontdekt tijdens werkzaamheden. 'Het orgel wordt gerenoveerd', vertelt Zoutendijk. Toen bleek dat een pijp geen goede toon gaf, werd het ding onder de loep genomen. 'We keken in de pijp en er zat tekst in.' De organist heeft het document laten beoordelen door twee deskundigen. Onafhankelijk van elkaar schatten zij de tijdsduiding op het begin van de 16e eeuw. Volgens Zuidendijk staan op het document onder meer de evangeliën van Lucas en Mattheüs. Het orgel van de Grote Kerk te Vlaardingen is een werkstuk van Pieter van Peteghem en dateert uit 1763. 17.05.15
 

Start Bijbeljaar 2016
De organisatoren van Refo 500 ( de viering van de 500e geboortedag van de reformatie in 2017) hebben het jaar 2016 uitgeroepen tot Bijbeljaar omdat het dan 500 jaar geleden is dat Erasmus het Griekse Nieuwe Testament uitbracht en omdat zonder deze Erasmus-Bijbel de Reformatie ondenkbaar zou zijn geweest. Zojuist is bekend geworden dat de start van het Bijbeljaar zal plaatsvinden op zaterdag 31 oktober (Hervormingsdag) in de Goudse Sint-Janskerk. Lees verder op de website van Refo500 >> 17.07.15
 

Kerkinformatie - juli/augustus 2015
Het maandblad Kerkinformatie is het officiële orgaan van de Protestantse Kerk in Nederland. Kerkinformatie biedt actualiteiten voor plaatselijk kader, nieuws uit synode en dienstenorganisatie, artikelen over kerk en samenleving, wereldwijde oecumene en vacature-advertenties. In het zomernummer wordt o.a. aandacht besteed aan het fenomeen 'innerlijke pelgrimage als pastorale zorg, verder een handreiking voor uitvaartdiensten en de uit gifte van nieuwe gebedskaartjes.  Lees verder >> 15.07.15
 

Over liturgie gesproken....
Soms wordt de wijze waarop de Dorpskerkgemeente 'kerk' wil zijn beschreven door anderen op een wijze die  kernachtig weergeeft waar de betekenis van ‘protestants zijn’ op neer komt. Op de PKN-website wordt het door ds. Pieter Overduin (PG Oosthoek Hulst) als volgt verwoord: De betekenis van 'protestants zijn' komt in de volgende vierdeling het beste tot uiting: vieren, leren, dienen en delen. Lees verder >> 15.07.15


ZWO-bericht 13.07.15
Deze week besteedt de ZWO-commissie  deze week aandacht aan de presentatie van het Jaarverslag van Kerk in Aktie 2014.  
Lees verder >> 
(Zie ook de Kerk in Aktie Nieuwsbrief, die wij maandelijks publiceren op onze website: ons bericht d.d. 25.06.15) 14.07.15

 

Bijbelwebsite vernieuwd
Dé bijbelwebsite van Nederland is nog gebruiksvriendelijker, persoonlijker en informatiever geworden. Gedoeld wordt op www.debijbel.nl De vernieuwingen betreffen: het kunnen raadplegen van de meestgebruikte bronteksten; dwarsverwijzingen;  bijbelteksten delen via bijvoorbeeld Facebook of Twitter; bijbelteksten kunnen markeren voor eigen gebruik en het kunnen toevoegen van notities voor eigen gebruik. Deze zeer informatieve website is optimaal te gebruiken in combinatie met het lidmaatschap van het Nederalnds Bijbelgenootschap. Lees verder >>

 

Nieuws uit de AK
De secretaris van de Algemene Kerkenraad, Nelie Benschop, heeft het verslag van de junivergadering van de AK beschikbaar gesteld voor presentatie op de websites. Dit keer waren er opnieuw een aantal zaken aan de orde die de hele Protestantse Gemeente Barendrecht raken. Lees verder >> 
(Vanwege de vakantieperiode is er enige vertraging opgetreden in de plaatsing) 11.07.15
 

Feestelijke opening van Zorggroep De Toekomst
Op 7 juli j.l. heeft de officiële opening plaats gevonden van de locatie 'Oude Pastorie' van de Zorggroep De Toekomst. Deze organisatie verzorgt op  meerdere locaties in onze regio dagopvang voor ouderen met geheugenproblemen. Sinds begin 2015 is deze organisatie een vaste huurder van de consistorie van de Ou
de Pastorie, onderdeel van het Dorpskerkcomplex. In aanwezigheid van gemeenteraadslid Coby van Deursen  werd er ter gelegenheid van de officiële opening van de locatie 'Oude Pastorie" een feestje gevierd in gebouw De Ontmoeting. De kerkrentmeesters feliciteren de Zorggroep van harte met dit heugelijke feit en hopen op een jarenlange goede samenwerking. Lees verder >> 11.07.15


Jan van den Oever 12,5 jaar Koster-beheerder Dorpskerk
Volgende week is het 12,5 jaar geleden dat Jan v.d. Oever werd aangesteld als koster-beheerder van het Dorpskerkcomplex. Omdat er dan géén dienst is in de Dorpskerk werd op zondag 5 juli aandacht besteed aan dit heugelijke feit. De functie van koster-beheerder omvat veel meer taken dan die van een 'gewone' koster. Gezien de vele activiteiten in het Dorpskerkcomplex, waaronder vele externe huurders is een nagenoeg fulltime functie beslist onontbeerlijk voor het Dorpkerkcomplex. Jan heeft, ondersteund door zijn Elly, al die jaren een onuitwisbare én positieve indruk achtergelaten. Tineke van der Meer, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters en ouderling-kerkrentmeester van de Dorpskerkgemeente sprak woorden van waardering.
Ook via de website willen we Jan én Elly hartelijk dankzeggen voor het vele goede werk dat zij al die jaren hebben verricht (en nog enkele jaren hopen te verrichten! Lees verder >>  05.07.15

Feestelijke overstapdienst
Ook dit jaar zijn eer weer enkele jongeren overgestapt van de kindernevendienst naar de jeugdkerk. Dit werd zondag 5 juli gevierd in de Dorpskerk met een feestelijke eredienst waarin Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam voorging. Loek van Doorn en Arco van der Lee maakten enkele foto's. (die volgen later). 05.07.15

Verenigd met de Kerk van alle plaatsen....
Menigeen bezoekt tijdens de vakantie een plaatselijke kerkdienst, zo ook uw webbeheerder. In de Zwitserse 'Parel van de Alpen', Saas Fee werd dit weekend het Westschweizer Jodelfest gehouden. Zo'n 3000 deelnemers, jodelgroepen, alphoornblazers en vaandelzwaaiers gingen met elkaar competitie aan. Daarbij mocht op zondagmorgen een eredienst in de vrije natuur niet ontbreken. Tegen de achtergrond van de majestueuze Walliseralpen, werd een Jodelmesse gehouden en zelfs in deze streng Roomskatholieke regio, kan de Protestantse vakantiepredikant de preek verzorgen, rondom Psalm 100. Muzikale medewerking werd verzorgd door een honderdtal alpenhoorns en een groot gemengd jodelkoor. Een hartelijk 'Grüss Gott' aan alle bezoekers van onze website! 05.07.15

Vieren met z'n drieën
De Protestantse Gemeente Barendrecht gaat vieren met z’n drieën. Die 'drie' zijn de Bethelkerk, de Triomfatorkerk en de Dorpskerk. Op de zondagen in de zomervakantie houden de wijkgemeenten van het dorp samen één kerkdienst in één van hun gebouwen. De wijkgemeenten willen op deze manier hun eenheid gestalte geven en elkaar beter leren kennen.
De diensten hebben als thema 'Het DNA van de kerk'. Zes keer zal er een gedeelte uit Handelingen worden gelezen. In dat Bijbelboek wordt verteld over het ontstaan van de kerk. In die oergeschiedenis is genoeg te ontdekken wat ons ook nu inspireert en een weg naar een gezamenlijke toekomst wijst.
In de Bethelkerk en de Triomfatorkerk wordt de tekst van de te zingen liederen op de beamer getoond. Voor de diensten in de Dorpskerk graag uw liedboek meebrengen!

 
U bent deze weken van harte welkom in de volgende kerkgebouwen :
Op 12 en 19 juli in de Bethelkerk, aanvang 09.30 uur; op 26 juli en 2 augustus in de Dorpskerk, aanvang 10.00 uur; en op 9 en 16 augustus in de Triomfatorkerk, aanvang 09.30 uur. Na de erediensten is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en koffie te drinken!
In Carnisse Haven is er ook in de zomervakantie elke zondag om 9.30 uur een eredienst.
'Moge de vakantieperiode een uitgelezen gelegenheid worden om gezamenlijk als wijkgemeenten 'eenheid in verscheidenheid' te vieren'. Lees verder >>  30.06.15
Vieren met z'n drieën (2)
Voor degenen die een geheugensteuntje nodig hebben tijdens de periode van gezamenlijke kerkgang in Barendrecht-centrum hebben we een flyer ontwikkeld, die u kunt downloaden en ophangen.
Lees verder >> 19.06.15
 

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende