Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

Op deze pagina staan de nieuwsberichten doorgaans één à twee weken.
Het Laatste Nieuws gemist?
Ga dan naar de >>
webpagina Actueel, daar staan de nieuwsberichten van de laatste twee maanden.

Bijbelleesrooster juli 2014
'Read your Bible, pray every day, and you will grow'. Het jubilerende Bijbelgenootschap (200 jaar!) heeft haar website geheel aangepast, Gelukkig zijn de maandroosters ook weer gepubliceerd. Voor het leesrooster van juli 2014, lees verder >> . Daarnaast kunt u de bijbellezing van deze dag gebruiken. Lees verder >>
 

Nederlandse kerken organiseren bijeenkomst voor bezinning en gebed
De gezamenlijke kerken in Nederland organiseren woensdag 23 juli a.s. een uur van bezinning en gebed in de Sint Joriskerk in Amersfoort naar aanleiding van de ramp met vlucht MH17 in Oekraïne, waarbij bijna 300 slachtoffers vielen. De bijeenkomst 'Verbonden in verdriet' wordt live uitgezonden door de christelijke omroepen op Nederland 2 van 19.00 tot 20.00 uur. 
Lees verder >> 22.07.14

ZWO-Nieuws (21.07.14)
De ZWO-commissie van de PG Barendrecht bericht deze week over de situatie van Christenen in het Midden Oosten, die massaal op de vlucht zijn. Verder een bericht uit Pakistan van NOAD, die hun medeleven betuigen met de nationale ramp die ons land heeft getroffen. Lees verder >> 21.07.14
 

Meeleven en omzien naar elkaar 
Ds. Arjan Plaisier, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, schrijft deze week in zijn 'Commentaar bij de tijd' over de vliegramp in Oekraïne:
Diepe rouw is op velen gevallen. Een Boeing met 298 mensen is ter aarde gestort. Neergeschoten door een raket, zoals de berichtgeving nu lijkt uit te wijzen. Onder de slachtoffers 193 Nederlanders. Woorden schieten te kort. Mensen, op weg naar hun bestemming, vinden onverhoeds de dood. Wij zijn allen diep geschokt. We denken aan de nabestaanden, familieleden, vrienden, collega's, klasgenoten. Aan de momenten van hoop en vrees en van de verbijstering als blijkt dat een geliefde, een familielid, een vriend, een kennis onder de omgekomenen is aangetroffen op de lijst met slachtoffers.
Hoe is dit mogelijk? In wat voor wereld leven wij? Een wereld die er niet veiliger op wordt. Waar veel geweld is, waar wapens in verkeerde handen kunnen komen, waar chaos en strijd voor gevaar zorgen, waar ondanks veiligheidsmaatregelen mensen nergens meer veilig lijken te zijn. Zo is het altijd geweest, en het lijkt erop dat dit alleen maar ernstiger vormen aanneemt. Woorden schieten te kort. Wij denken aan de nabestaanden. En bidden voor hen.

Wij zullen dat ook doen, zondag, wanneer we als Dorpskerkgemeente samenkomen. Als we het ‘Heer, ontferm U bidden’. Want als er mensen en families lijden, dan lijden we allen mee. Zie ook >> 19.07.14


Tien jaar Protestantse Kerk in Nederland
Op 1 mei 2014 bestond de Protestantse Kerk in Nederland tien jaar. Op 1 mei 2004 verenigden de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk zich officieel tot de Protestantse Kerk in Nederland. Het tienjarig bestaan van de Protestantse Kerk wordt gevierd met een speciale kerkdienst. Op zondag 14 september 2014 in De Fontein te Nijkerk. Het thema van de kerkdienst sluit aan bij de Startzondag van 2014: Met hart en ziel - Vieren en verbinden. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn aanwezig bij de viering die om 14.30 uur aanvangt. De omroepen IKON en EO zenden het live uit op televisie. 14.07.14

 

Kerken in de vakantie
Tal van vakantiegangers bezoeken tijdens hun vakantie een of zelfs meerdere kerken, zelfs degenen die thuis niet tot de reguliere kerkbezoekers gerekend worden. Soms worden kerken in de vakantie bezocht om een eredienst mee te maken en eens 'iets anders me te maken'. Vaak ook worden kerken bezocht vanwege hun culturhistorische waarde. Voor wie niet ver weg gaat, is er de volgende tip: Deze zomer kunt u in Utrecht twaalf monumentale binnenstadskerken bezichtigen. Tot en met 13 september vindt het cultuurhistorisch project Kerken kijken Utrecht plaats, dit jaar al voor de 32ste keer. Ruim 200 vrijwillige gidsen zorgen ervoor dat de deuren van de kerken geopend zijn. Zij staan klaar om uw vragen te beantwoorden, verzorgen rondleidingen en vertellen over de architectuur- en cultuurgeschiedenis van de kerkgebouwen. Zowel de toegang als de rondleiding zijn  geheel gratis. Lees verder >> 14.07.14

Kerken in de vakantie (2)
Voor wie (zoals uw webbeheerder) Zwitserland kiest als vakantiebestemming, is er de tip om eens het oudst bespeelbare orgel ter wereld te gaan bekijken en beluisteren. Dit zogenaamde 'zwaluwnestorgel' hangt in de Kathedraal van Sion, de hoofdstad van het Zwitserse kanton Wallis. Dit (overwegend Rooms-katholieke) kanton kent trouwens vele honderden prachtige kerken en kapellen. Voor wie een andere reisbestemming heeft of thuis blijft is er altijd nog de mogelijkheid om het genoemde orgel te beluisteren via internet, lees en luister verder >>    Voor een prachtig overzicht van de kerken en kapellen in Wallis (en hun bijzondere orgels), lees en kijk verder >> 14.07.14

ZWO-Nieuws
De ZWO-commissie van de PG Barendrecht vraagt deze week om uw voorbede voor meerdere onderwerpen en groeperingen.  Er is in de hedendaagse wereld veel dat om onze aandacht en voorbeden vraagt! Lees verder >> 14.07.14
 

Feestelijke overstapdienst
De eredienst van zondag 13 juli stond in het teken van de overstap van een drietal jongeren, die van de Kindernevendienst letterlijk en figuurlijk overstapten naar de Jeugdkerk van de Dorpskerkgemeente. Sofie Lagendijk, Joannes Stam en Laura Rongen waren vele jaren trouwe bezoekers van de Kindernevendienst. Zij zullen voortaan gaan meedraaien in de eigen diensten van de Jeugdkerk. Een hartelijk applaus van de vele kerkgangers onderstreepte deze voor hen zo belangrijke stap. Na afloop waren er bij het koffiedrinken heerlijke (door de ouders) zelfgebakken tractaties. Het feit dat vele kerkgangers bleven koffiedrinken onderstreept dat de aanwezige leden van de Dorpskerkgemeente zich nauw betrokken voelen  bij het wel en wee van onze wijkgemeente. De foto's geven een goed beeld van deze feestelijke en vrolijke eredienst, waarin ds. Stam als voorganger jong en oud inspireerde.
(foto's van Loek van Doorn) 13.07.14
klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting
Met het licht van de Paaskaars
stak Sofie de tafelkaarsen,
en ook de drie doopkaarsen aan.
De jongeren van de Jeugdkerk
zijn in afwachting van
de nieuwe leden.
De kinderen van de 
Kindernevendienst
vòòr de overstap van de drie.
  klik voor vergroting   klik voor vergroting  
  Namens de leiding van de Jeugdkerk
verwelkomt Lianne Ketting
de drie nieuwe 'overstappers'.
  Na afloop waren er bij de koffie
heerlijke (door de ouders)
zelfgebakken traktaties.
 

Van het College van Diakenen
Het CvD van de Protestantse Gemeente Barendrecht doet verslag van het kennismakingsbezoek dat vertegenwoordigers van de HVD (Hervormde VrouwenDienst) en de (Gerefromeerde) Zusterdienst onlangs hebben gebracht aan het College van Diakenen.
Lees verder >> 05.07.14

Kerkinformatie juli/augustus 2014
Kerkinformatie is het officiële orgaan van de Protestantse Kerk in Nederland. In het zomernummer worden weer veel ontwikkelingen in de veelkleurige PKN aan de orde gesteld. Zo is er een hoofdartikel gewijd aan een aantal initiatieven in de kerk over duurzaamheid. Verder wordt er onder andere aandacht besteed aan het werk van de Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam (die dit jaar 25 jaar bestaat!). Ook deze maand zijn er weer veel lezenswaardige artikelen.  Lees verder >>  05.07.14  
 

Nieuws vanuit de Algemene Kerkenraad
Het nieuwsbericht vanuit de AK is deze maand van de hand van de voorzitter, mevrouw Ada Van der Meijden. Zij geeft een terugblik op de ontwikkelingen in de afgelopen maanden en staat stil bij de toekomst van de nieuw gevormde Protestantse Gemeente Barendrecht. Lees verder >> 03.07.14
 

Geduldig als ....
Voor wie gewend is dat onze website de berichtgeving met 'de snelheid van het licht' on line plaatst, is het wel even wennen. . . Aangezien uw webbeheerder gedurende enkele weken zijn prioriteiten heeft moeten verleggen naar een nieuw - privé - project, is de snelheid van de berichtgeving nogal teruggelopen.  Het nieuwe project betreft de aankoop en verbouwing van een nieuwe woning (appartement) aan de oever van de Koedood. Aan de leveranciers van nieuwsberichten en aan de bezoekers van onze website wordt daarom gevraagd om gedurende enkele weken iets van het zo geroemde geduld van Job te betrachten. Zodra de verhuizing achter de rug is, zal de snelheid van berichtgeving weer worden teruggebracht naar het gebruikelijke niveau! Wij vragen dus om enig begrip en iets meer geduld . . . en ondertussen wensen wij u een gezegende vakantieperiode toe! Geniet vooral van de Schepping van de Eeuwige, verweg of dichtbij! Uw webbeheerder - Simon Hoek 03.07.14

Giften voor restauratie Dorpskerkkansel
Graag verantwoorden wij een drietal anonieme giften, met een totaal bedrag van € 200. Wij ontvingen deze giften in de afgelopen maanden ten behoeve van de restauratie van de monumentale kansel van de Dorpskerk. De giften zijn doorgesluisd naar de stichting Vrienden van de Dorpskerk, omdat zij de financiering van dit restauratieproject voor hun rekening nemen. De Stichting Vrienden en de Wijkraad van Kerkrentmeesters zeggen de gulle gevers hartelijk dank! Moge dit ten voorbeeld zijn voor anderen die een bijdrage willen leveren aan de restauratie van de eeuwenoude Dorpskerkkansel. De Dorpskerkkansel zal samen met de Boerenbank en het Tiengebodenbord binnen afzienbare tijd worden gerestaureerd. De Stichting Vrienden van de Dorpskerk zal in november a.s. een Kerkveiling organiseren om het nog ontbrekende deel van de financiering bijeen te brengen.
Wijkraad van Kerkrentmeesters Dorpskerkgemeente 03.07.14
  klik voor vergroting

Kerk in Actie Nieuwsbrief
Kerk in Actie Express is de nieuwsbrief waarin Kerk in Aktie gementdleden informeert over het werk van hun projecten in binnen- en buitenland. Het zomernummer van deze Nieuwsbrief is in een nieuw jasje gegoten en daarmee nog leesbaarder geworden. In het zomernummer wordt ondermeer aandacht besteed aan de resultaten van de 40dagen app. Deze nieuwe vorm van communicatie blijkt geslaagd te zijn, de app werd 32.000 keer gedownload! Lees verder >> 10.07.14
 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende