Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Prijsvraag

Laatste nieuws

Hier het nieuws van de afgelopen twee weken.
Het laatste nieuws gemist?
Ga dan naar >> webpagina Actueel voor de nieuwsberichten van twee maanden eerder


Dr. Schaepmanschool op bezoek in Dorpskerk
Maandagmorgen 11 december hebben alle 280 kinderen van de Dr. Schaepmanschool, locatie Evertsenstraat, in drie groepen de Dorpskerk bezocht. De onderbouw- en middenbouwgroepen werden rondgeleid door kerkrentmeester Simon Hoek, die vertelde over de rijke historie van het oudste huis van Barendrecht. Jan van der Meer gaf uitleg over het Dorpskerkorgel en liet het natuurlijk ook horen. De bovenbouwleerlingen, die als laatsten kwamen, werden ontvangen door de Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam. Hij vertelde wat er zoal in een protestantse kerkdienst gebeurt en ook hij beantwoordde tal van vragen. De leerlingen stonden in de rij om even op de kansel te mogen staan en ook het luiden van de klok van de Dorpskerk was zeer in trek bij de kinderen. Ook dit bezoek onderstreepte de rol die de Dorpskerk wil spelen voor Barendrecht: een huis, een herberg te zijn waar een ieder welkom is en waar het goed toeven is. [foto's volgen later] 11.12.17

Gaat Dorpskerk nieuw geheim prijsgeven?
Ton Blinde stelde afgelopen week aan kerkrentmeester Simon Hoek de vraag 'Is de Dorpskerk in de negentiende eeuw onderdeel geweest van de Optische telegraaf van Lipkens?' Omdat de kerkrentmeester het antwoord op de vraag schuldig moest blijven, is hij zaterdagmorgen samen met Ton naar de torenspits geklommen en ze deden daar een paar bijzondere ontdekkingen die er op wijzen dat het antwoord op de vraag positief moet zijn.... Het lijkt er op dat de Dorpskerk weer een geheim uit haar rijke geschiedenis  heeft prijsgegeven! Op de tekening staan de route van de optische telegraaf, die dus via 'West Barendrecht liep.
Lees verder >> 10.12.17
  klik voor vergroting

Twee weken lang Kerst in de Dorpskerk
Als Dorpskergemeente groeien we in de Adventstijd langzaam toe naar het grote feest van de geboorte van Jezus Christus. Maar ondertussen vindt er in de prachtig gerestaureerde Dorpskerk vanaf vrijdagavond 8 december, twee weken bijna elke dag of avond wel een kerstconcert of een kerstviering plaats. Het is bijna te veel om op te noemen, want de Dorpskerk biedt onderdak aan tal van groepen en koren. Ga voor een overzicht van alle activiteiten in de Dorpskerk naar onze speciale Kerstpagina, lees verder >>  10.12.17
 

TOP2000 dienst in de Triomfatorkerk!
Voor wie de muziek uit de TOP2000 ook in de kerk wil horen en beleven, is van harte welkom op zaterdag 30 december as. om 19.30 uur in de Triomfatorkerk. Thema: 'Power of live'. Met optredens van Fusion Acoustic Band en Kim Beekman Alle informatie staat op de poster, lees verder >>  10.12.17
 

Kinderkerstfeest in de Bethelkerk
Traditiegetrouw wordt er op de avond voor het Kerstfeest een bijzonder kinderkerstfeest gevierd in de Bethelkerk. Alle kinderen van de Protestantse Gemeente Barendrecht, hun ouders en grootouders zijn van harte welkom. De uilen Dons en Veder nemen jullie mee naar het Kerstfeest (zie tekening). 
De deuren van de Bethelkerk gaan open om 18.30 u. Aanvang 19.00 uur. 
 Lees verder >> 10.12.17
 

Spectaculair slot van WinterFeest in Dorpskerk
Als bijzonder slotconcert trakteert het WinterFeest Barendrecht op zaterdag 16 december op een spectaculair optreden van het Oeral Kozakkenkoor en folkloristisch ensemble Uzory, o.l.v. musicoloog en pianist Gregor Bak. Het kerstconcert in de prachtig verlichte Dorpskerk begint om 20.00 uur, na afloop van de Volkskerstzang op het Doormanplein. De toegang tot het concert is gratis, maar vol is vol  en na afloop vindt er een deurcollecte plaats.
Er kunnen geen plaatsen worden gereserveerd; de kerk gaat pas open ná de Volkskerstzang!
Lees verder >> www.winterfeestbarendrecht.nl en  www.oeralkozakkenkoor.nl  07.12.17
  klik voor vergroting

Een KerstWensBoom voor de Dorpskerk
Tijdens het WinterFeest staat er elk jaar een kerstboom voor de Dorpskerk op het Doormanplein. Dit jaar krijgt de boom een speciale functie. Bezoekers kunnen hun kerstwens schrijven op een ster. Alles mag: van een witte kerst tot de wens dat een naaste een mooi nieuw jaar mag beleven. Bij de opening van het WinterFeest door wethouder Dirk Vermaat zal hij een eerste wens in de KerstWensBoom hangen. Jos Vis zorgt ervoor dat de wensen een plaatsje krijgen in de KerstWensBoom. De laatste kerstwens wordt om 19.00 uur door burgemeester Jan van Belzen opgehangen, bij het begin van de Volkskerstzang. 
Doet u ook mee? Lees verder >> 
www.winterfeestbarendrecht.nl 10.12.17
  Klik voor vergroting

WinterFeest in en rondom de Dorpskerk
Ook dit jaar participeert de Dorpskerkgemeente in de organistatie van het WinterFeest en weer neemt het oudste huis van Barendrecht  een centrale plaats in bij dit prachtige evenement. Ook dat is kerk-zijn anno 2017! Zaterdag 16 december vanaf 12.00 uur fungeert de Dorpskerk als een plaats waar het goed toeven is, als een soort 'herberg van het dorp'. Er zijn de hele dag kerstactiviteiten in de kerkzaal en in de zaal van de Ontmoeting. Er is natuurlijk weer een Kerst-Snuffelmarkt en de Kerktuin is open! Kom en geniet van de vele concerten, of van de kinderspelen! En natuurlijk is er weer die vertrouwde koffie met cake van de Dorpskerkkoster.
Lees verder >> 07.12.17
 

Bijzonder Kerstfeest in de Dorpskerk
Traditiegetrouw begint het WinterFeest met een kerstviering in de Dorpskerk voor mensen met en zonder een verstandelijk handicap. Dit jaar op vrijdagavond 15 december om 19.30 uur. Muzikale medewerking verzorgen het dagorkest van Harmonie Vereniging Barendrecht en de Kelagio Singers. Toegang vrij voor iedereen! Wees welkom! 07.12.17

Kerstactie bij Afval Loont
Wij maken de vele deelnemers van Afval Loont die sparen voor het onderhoud van de Dorpskerk attent op hun Kerstactie. Doe mee en maak elke week kans op een boterstaaf of een gevulde boodschappentas t.w.v. € 25,-. Alle Afval loont filialen doen mee. Bij ieder filiaal worden wekelijks 5 boterstaven en 1 gevulde boodschappentas verloot. Men kan zo vaak meedoen als men wil. Lever bij een bezoek minimaal 5 kilo afval  in,en krijg 1 lot om mee te doen aan de actie. De actie loopt t/m vrijdag 22 december. Met de winnaars wordt contact opgenomen door Afval Loont. Als spaarder voor de Dorpskerk helpt u mee om de bouwkundige staat van het oudste huis van Barendrecht te verbeteren.
 

Doet u ook mee?

Verdrietig nieuws
Binnen de Dorpskerkgemeente is geschokt gereageerd op het verdrietige bericht dat mevrouw Anneke van Belzen op 30 november is overleden in de leeftijd van 64 jaar. Op zaterdagmorgen 2 december ging er bij de Suffelmarkt spontaan een kaart rond, waarop gemeenteleden en bezoekers hun medeleven konden betuigen. Zondagmorgen is zij in de eredienst in de Dorpskerk herdacht en is er een voorbede gedaan voor de burgemeester en zijn familie. Vanuit de burgerlijke gemeente Barendrecht is meegedeeld dat er een digitaal condoleanceregister opengesteld. Lees verder >> Ook vanuit de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk willen wij ons medeleven betuigen aan burgemeester Jan van Belzen en zijn familie. Mevrouw van Belzen heeft haar man talloze malen vergezeld bij bezoeken aan de Dorpskerk en altijd was er een blijk van waardering en een vriendelijk woord. Wij zullen dat bijzonder gaan missen. Wij wensen onze burgemeester en zijn familie de troost en kracht toe, zoals alleen de Eeuwige die kan geven. 02.12.17 

Website piekt een record aantal bezoekers
Als er veel activiteiten zijn in de Dorpskerk en de Dorpskerkgemeente wordt dat weerspiegeld in de bezoekcijfers van de website. In de afgelopen maand november piekte het aantal bezoeken naar een nieuw record. Uit analyses blijkt dat er dagelijks zo'n tachtig bezoekjes worden gebracht aan de website. Elke bezoeker bekijkt gemiddeld zo'n vier pagina's. De meest populaire pagina's zijn: 'laatste nieuws' , 'actueel' en 'kerkdiensten', maar ook de pagina's over de verschillende restauratieprojecten worden vaak bezocht.  De bezoekers komen uit 24 landen; vanzelfsprekend voornamelijk uit Nederland, maar de website wordt ook frekwent bezocht door mensen uit de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland en zelfs zijn er rgelmatig bezoekers uit Japan. Sinds de start van de website ruim 10 jaar geleden is er sprake van een gestage groei van bezoekers. Suggesties voor verbetering van onze website zijn altijd welkom! Ze  kunnen worden gericht aan >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl 01.12.17

Gezegend Nieuwjaar!
Pardon? Nee, deze wens is geen vergissing! We staan namelijk voor een nieuw kerkelijk jaar, want vorige week zondag hebben we als christenen het oude kerkelijk jaar afgesloten. Het beloofd voor de Protestantse Gemeente Barendrecht weer een enerverend jaar te worden! Met alle gesprekken over kerkgebouwen en wijkgemeenten zou onze kerkelijke wereld er over een jaar zo maar anders uit kunnen zien...
Een gezegend Nieuwjaar, want al onze inzet voor de Dorpskerkgemeente en de voor PG Barendrecht kan alleen maar zegenrijk zijn, met de bede uit Psalm 90: 'Heer, bevestig het werk van onze handen, bevestig het (ook in het nieuwe jaar!)' 

Over liturgie gesproken. . . de Kerstcyclus
De werkgroep Eredienst tracht meer inzicht te geven in alles wat er aan de orde komt in kerkelijk jaar en eredienst. Het nieuwe kerkelijk jaar begint met de Kerstcyclus, die loopt van de 1e Adventszondag tot en met de zondag na het feest van Epifanie. De Kerstcyclus begint met Adventsperiode. 'Advent' komt van het Latijnse woord 'Adventus', dat betekent 'het komen'. In vier weken bereiden we ons voor op het feest van de komst van Christus. De vier adventszondagen hebben elk een eigen karakter en dragen daarom een eigen naam. In de Dorpskerkgemeente besteden we bijzondere aandacht aan de liturgie van de erediensten, dus ook in de Kerstcyclus. Lees verder >> 01.12.17
 

 

Nieuw wijkbericht
In hun nieuwe wijkbericht gaan Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam en kerkenraadsvoorzitter Kees Vos in op het wel en wee van de Dorpskerkgemeente. Er zijn veel positieve ontwikkelingen gaande in de Dorpskerkgemeende. Natuulijk wordt er vooruitgeblikt op de komende erediensten. Lees verder >>  01.12.17

Meditatie Klankbord 18.11.17
De meditatie voor het Klankbord van 30 november is geschreven door de kerkelijkwerkerk van Carnisse Haven, mevrouw Anne-Mieke van Oost. Zij gaat in haar meditatie in op het thema ' Vol verwachting . . . . .', naar aanleiding van de tekst 'De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd', uit Lucas 1: 38'. Lees verder >>  01.12.17
 

'Tafel van hoop' in Dorpskerkcomplex
Samen met scholen, kerken en families hoopt Kerk in Actie op 18 december de langste tafel van Nederland te vormen. Aan deze lange tafel worden vluchtelingen uitgenodigd om samen met Nederlanders te eten, te praten en contact te maken. Ook in Barendrecht wordt een deel van deze lange tafel gedekt door de PG Barendrecht. In de Ontmoeting bij de Dorpskerk worden ongeveer 35 mensen, waaronder 25 statushouders, uitgenodigd om met elkaar te eten en vooral ook elkaar te leren kennen. De Ontmoeting wordt ’s middags gezellig gemaakt, aan een aantal statushouders wordt gevraagd muziek te maken, voor kinderen zal er iets te spelen zijn en er wordt een lekker en gezond buffet besteld. Genoeg ingrediënten om een goede ontmoeting te hebben aan de Barendrechtse Tafel van Hoop. Voor meer informatie: Loek van Doorn 30.11.17
 

Extra openstelling Snuffelmarkt
Zoals eerder gemeld heeft de Snuffelmarkt weer een prachtige Kerstmarkt. De verkoop op de openingsdag was afgelopen zaterdag zeer succesvol. Gezien het grote aanbod van kerstartikelen zal er op vrijdag 8 december een extra openstelling zijn van de Snuffelmarkt van 19.00 tot 21.00 uur. Ook degenen die hun oude kerstartikelen een nieuw leven willen schenken kunnnen hun spullen dan aanleveren!
Met ingang van 2018 zal de Snuffelmarkt iedere 2e woensdag van de maand een avondverkoop hebben van 19.00 tot 21.00 uur. De opbrengst van deze zeer actieve werkgroep komt ten goede aan het onderhoud van het oudste (en misscihen wel mooiste) huis van Barendrecht: de Dorpskerk! 30.11.17
 

Dank je wel Snuffelmarkt-vrijwilligers!
Vier dames van de Snuffelmarkt hebben afgelopen maandag gezien waarvoor zij zich in 2017 hebben ingezet.  Elke maandagmorgen komen zij de spullen, die de zaterdag ervoor zijn ingeleverd, sorteren en van een prijsje voorzien. 'Zal ik jullie eens laten zien waar de opbrengst van de Snuffelmarkt aan is besteed'?, zo vroeg een dankbare Kerkrentmeester Simon Hoek. 'Ja natuurlijk, was het antwoord!' en vervolgens gaf de kerkrentmeester de dames een rondleiding in de toren van de Dorpskerk en liet ze zien hoe mooi de balgenzolder is geworden nu het stucwerk is afgerond. Verreweg het grootste deel van de kosten van dit restauratieproject kon worden betaald uit de opbrengst van de Snuffelmarkt: dan hebben we het over z'n € 10.000! Schilder Frank, die daar nog aan het werk was, zette het trotse gezelschap even op de foto.  30.11.17
  klik voor vergroting
Truus, Geertrui, Francien en Marjan bewonderen
het prachtig gerestaureerde stucwerk.
Betaald door de Snuffelmarkt!

Restauratie lambrisering monumentale afgerond
Op dinsdag 29 en woensdag 30 november zijn de restauratoren van Hekkers en van 't Spijker bezig geweest om de gerestaureerde eikenhouten lambrisering langs de noordelijke muur terug te plaatsen. Ook bij dit restauratieproject is weer nieuwe informatie te voorschijn gekomen. Tijdens het restaureren kwam op de achterkant van een van de panelen het jaartal 1861 en initialen  CVK te voorschijn. Voor het derde verslag van deze restauratie, lees verder >>.
Voor deel 1 - Inleiding >> Lees verder >>  Voor deel 2 - Bezoek aan werkplaats >> Lees verder >> 29.11.17

Werkgroep Kerktuin zoekt vrijwilligers
De werkgroep Kerktuin had op woensdagmorgen 29 november een gezellige bijeenkomst ter afronding van al weer een jaar tuinieren. Kerkrentmeester Alie den Engelsman en werkgroepvoorzitter Arja Hoogerbrugge, mede-initiatiefnemers van de werkgroep, kijken terug op een mooi seizoen waarin er velen de Bijbelse tuin hebben bezocht.  Alie en Arja maken van de gelegenheid gebruik om tuinliefhebbers van héél de Protestantse Gemeente Barendrecht op te roepen om te komen participeren in de werkgroep. We zijn heel blij dat er al enkele dames vanuit andere wijkgemeenten actief zijn. Het werk in onze Kerktuin is een mooie vorm om samen 'gemeente te zijn'. 29.11.17
  klik voor vergroting

Binnenschilderwerk torenruimte gereed
Naast alle grotere restauratieprojecten en het buitenschilderwerk was het binnenschilderwerk in de toren en op de orgelgalerij maak een kleine klus. Ook van dit kleinere project is een verslag gemaakt. Lees verder >> 29.11.17
 

Prachtige muziek in de Dorpskerk
Op zondag 26 november organiseerde de Stichting Barendrecht Klassiek in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk weer een koffieconcert. Dit keer was het een virtuoos concert met een hobo-piano duo. Erwin Rommert Weerstra op piano, en Matteo Costanzi op hobo brachten werken ten gehore van o.a. Telemann, Saint-Saëns, Schumann, Fauré en Dowland. Voor een resensie, lees verder >> (foto Jos Wesdijk) 28.11.17
   

500 jaar Reformatie - de eerste predikanten van Barendrecht (4)
Het jaar 2017 staat in het teken van 500 jaar Reformatie. De Dorpskerk is het enige gebouw in onze gemeente dat de Reformatie heeft meegemaakt. Dat is reden geweest voor Dorpskerkrentmeester Simon Hoek om zich te verdiepen in die eerste jaren van de Reformatorische gemeente in Barendrecht. Hij bestudeerde onder andere de Acta (verslagen) van de eerste Synodes en Classicale vergaderingen van Zuid Holland over de periode 1573 tot 1620.  Daaruit onstaat een boeiend beeld over de gang van zaken in het nog jonge kerkgenootschap. Het vierde artikel is een boeiend verhaal geworden over de vierde predikant van Barendrecht, dominee Otto Genonis: 'Van collectant tot predikant'. Lees verder >>  Momenteel wordt gewerkt aan een artikel over de vijfde predikant: ds. Matthys Pietersz. van Stralen. Over die markante predikant is ook veel te vertellen. Over twee weken wordt het op de website geplaatst. 25.11.17

Kerstwandeling 'Bethlehem in Barendrecht'
Voor het 6e jaar op rij organiseert Hart voor Barendrecht de Kerstwandeling ‘Bethlehem in Barendrecht’ én wel op vrijdag 22 december. Hart voor Barendrecht hoopt dat door de Kerstwandeling de Kerstboodschap ook dit jaar veel mensen mag aanspreken. Het thema is ‘Kerst eens anders’. De start is om 18.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de MCD, de wandeling eindigt bij de Triomfatorkerk. De route loopt door de Oranjewijk. Aan het einde van de wandeling is er weer warme chocolademelk en zingen van kerstliederen met begeleiding van het jeugdorkest van de Harmonie op het plein voor de Triomfatorkerk. Wij nodigen iedereen uit om op 22 december, samen met anderen, te gaan wandelen langs de sfeervolle route en inspirerende taferelen. 25.11.17
 

Adventsvespers
De werkgroep oecumene organiseert dit jaar weer Adventsvespers. Wie elke week een moment wil nemen om bewust naar Kerst toe te leven, kan op de dinsdagavonden in de Adventstijd terecht in de Augustinuskapel aan de Marijkesingel. We zoeken in deze vespers rust, bezinning, een goed woord en een mooi lied. De vespers beginnen telkens om 19:30 uur en duren een half uur. U bent van harte uitgenodigd! 25.11.17
 

Adventsapp Kerk in Actie
Ook dit jaar brengt Kerk in Actie een gratis advents-app uit. De app is bedoeld voor mensen die op een leuke en zinvolle manier willen toeleven naar Kerst. Veel mensen verheugen zich op het kerstfeest. De commercie speelt daar op een handige manier op in, maar wil ons vooral verleiden tot een koopgedrag dat maar weinig met Kerst te maken heeft. Je kunt je ook op een andere manier op Kerst verheugen, door je te realiseren wat je allemaal hebt ontvangen en je af te vragen hoe je dat kunt delen met anderen. De advents-app van Kerk in Actie helpt je daarbij. De app is een mooi vormgegeven en inspirerende digitale adventskalender met een christelijke focus. In de adventsperiode biedt deze iedere dag een nieuw ‘cadeautje’. Kerk in Actie is ervan overtuigd dat de app interessant is voor zowel kerkleden als mensen die geen lid meer van een kerk zijn of die (bijna) nooit een kerk bezoeken. De app is vanaf eind november gratis te downloaden via Google Play en de iTunes App Store. Wilt u een seintje ontvangen als u de app kunt downloaden? Laat dan uw e-mailadres achter op www.kerkinactie.nl/adventsapp. 25.11.17


Projectkoor voor Kerstmorgen
De eredienst op de kerstmorgen belooft weer een bijzondere gezinsdienst te worden. De werkgroep eredienst tracht om weer een projectkoor voor de kerstmorgen te vormen! Wanneer u/je graag zingt en op deze wijze een bijdrage wilt leveren aan deze gezinsdienst kunt u/je zich aanmelden. Hans van Gelder zoekt een aantal goed in het gehoor liggende liederen uit, die zullen worden ingestudeerd op zaterdagmorgen 9 december van 9.30 – 11.00 uur, zondagmorgen 17 december van 11.30 – 12.15 uur en zaterdagmorgen 23 december van 9.30 – 11.00 uur. Uiteraard zingen we alles voor aanvang van de kerstmorgendienst ook nog een keer door. U kunt zich vanaf nu melden via >> kjvangelder@outlook.com. Nog een vraag: het zou fijn zijn als er iemand in staat is de liederen met pianobegeleiding op te nemen, zodat er ook thuis nog geoefend kan worden. Hans zingt en speelt alles graag in, maar hij krijgt op het punt van de ‘techniek’ graag assistentie van één van u. Voor vragen of opmerkingen kunt u/je hem altijd bellen op 0180-619113. 25.11.17
   

Stucwerk kerktoren opgeleverd
In tegenstelling tot het werk van de schilders, was het werk van de stucadoors van de firma Monks niet waarneembaar van buitenaf. Maar gedurende vele weken is er hard gewerkt om het stucwerk van de muren van de kerktoren op de balgenzolder en de uurwerkzolder te restaureren. Eerst zijn de oude en slechte stucwerklagen afgebikt en daarna werd in meerdere lagen nieuw pleisterwerk aangebracht. Nadat het stucwerk was aangebracht zijn de muren op deze twee onderste zolders van de kerktoren gesausd in dezelfde kleur als de kerkzaal. Net als bij het schilderwerk is ook het stucwerk onlangs opgeleverd na een inspectie door Gerrit Bikker van Bureau Lakerveld en de verantwoordelijk kerkrentmeester. De financiering van het stucwerk is gedekt vanuit de bijdrage van de Snuffelmarkt en de jaarlijkse bijdrage van uit een extern onderhoudsfonds dat door een overleden gemeentelid destijds is gevormd. Ook van deze werkzaamheden zijn fotoverslagen gemaakt, die nu zijn samengevoegd tot een eindverslag. Daarmee is enerzijds de hele restauratie goed gedocumenteerd en geeft het anderzijds voor belangstellenden een mooi overzicht van werkzaamheden op plaatsen in de kerk waar normaliter geen bezoekers komen. >> lees verder >>  25.11.17

Buitenschilderwerk Dorpskerk opgeleverd
Het zal de regelmatige bezoeker van de dorpskern van Barendrecht niet zijn ontgaan dat er afgelopen periode hard gewerkt is aan de Dorpskerk. Schildersbedrijf Van den Berg (waar onze vaste schilders van de voormalige firma Andeweg nu werkzaam zijn) hebben met behulp van een hoogwerker al het houtwerk aan de kerktoren geschilderd. Aansluitend zijn alle houten kozijnen van de noordelijke aanbouw geschilderd en ook zijn alle 54 gevelankers ontroest en tweemaal behandeld.  Daarmee is al het buitenschilderwerk afgerond en kan het er weer jaren tegen. Dankzij de ontvangen Rijkssubsidie komt maar 50% van de kosten voor rekening van de PG Barendrecht. Onlangs werd het werk naar volle tevredenheid opgeleverd na een inspectie door de verantwoordelijk kerkrentmeester en de inspecteur van Bureau Lakerveld. Van de schilderswerkzaamheden is weer een verslag gemaakt, lees verder >>  25.11.17


Presentatie politici in het 'oudste huis van Barendrecht'
Vertegenwoordigers van alle Barendrechtse politieke partijen hebben zich woensdag 22 november in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd. Daaronder waren veel nieuwe gezichten. De vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht, waarvan ook de Dorpskerkgemeente lid is, organiseerde de bijeenkomst in de Dorpskerk. De deelnemers gingen met elkaar in discussie over onderwerpen die de oude dorpskern raken, zoals veiligheid, de toekomst van de Watertoren en de verkeersproblematiek rondom het Doormanplein. Het was het eerste debat in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. De presentatie en de daaropvolgende discussie werd geleid door Jos Vis, die dat weer op zijn unieke wijze deed. Er werden enkele interessante ideeën gelanceerd, waaronder de suggestie om de Watertoren en de Dorpskerk nog mooier uit te lichten. 24.11.17
   

Nieuw wijkbericht
In hun nieuwe wijkbericht gaan Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam in op het wel en wee van de Dorpskerkgemeente. Verder aandacht voor de komende erediensten. Lees verder >>  19.11.17

Meditatie Klankbord 18.11.17
De meditatie voor het Klankbord van 18 november is geschreven door ds. Piet Taselaar. Hij gaat in zijn meditatie in op het thema 'De laatste zondagen van het kerkelijk jaar'. 
Lees verder >>  19.11.17
 

Kerstmarkt bij de Snuffelmarkt
Op zaterdag 25 november om 10.00 uur start de jaarlijkse verkoop van Kerstartikelen. Er zijn veel bijzondere artikelen gebracht die doen herinneren aan vroeger. Vooral de kerstboomversieringen, de echte ouderwetse ballen, trompetten, vogeltjes en engeltjes, zijn de moeite van het bekijken (en het kopen) waard. De prijzen zijn zeer schappelijk. De opbrengst van de Snuffelmarkt komt ten goede aan het onderhoud van het Dorpskerkcomplex. Zo zijn de kosten van de recente restauratie van het stucwerk in de kerktoren voor een fors deel betaald uit de opbrengst van de Snuffelmarkt! Kom beslist eens kijken (en kopen); er is ook koffie in de consistorie. . . .  19.11.17
 

De Dorpskerk: een herberg vol activiteiten
De laatste maand van 2017 staat het 'oudste huis van Barendrecht' bol van de activiteiten. In december zijn er tal van Advents- en Kerstvieringen, veel concerten en natuurlijk het WinterFeest. Deze website zal niet alleen alle activiteiten aankondigen, maar zo mogelijk ook overal verslag van doen. Voor de vooraankondigen van het WinterFeest op zterdag 16 december, lees verder >> 19.11.17
 

500 jaar Reformatie - de eerste predikanten van Barendrecht - 3
Het jaar 2017 staat in het teken van 500 jaar Reformatie. De Dorpskerk is het enige gebouw in onze gemeente dat de Reformatie heeft meegemaakt. Dat is reden geweest voor Dorpskerkrentmeester Simon Hoek om zich te verdiepen in die eerste jaren van de Reformatorische gemeente in Barendrecht. Hij bestudeerde onder andere de Acta (verslagen) van de eerste Synodes en Classicale vergaderingen van Zuid Holland over de periode 1573 tot 1620.  Daaruit onstaat een boeiend beeld over de gang van zaken in het nog jonge kerkgenootschap. In het derde artikel gaat hij in op de derde predikant van Barendrecht, dominee Lambertus Bracht: 'Een predikant uit Asperen'. Lees verder >> (volgende week het 4e artikel over ds. Otto Genonis) 19.11.17

Werkbezoek bij restauratoren lambrisering
Vrijdag 17 november is er een bezoek gebracht aan de werkplaats van de firma Hekkers en Van 't Spijker in Wilp. Zij verzorgen de restauaratie van de eeuwenoude lambrisering die de noordelijke muur van de Dorpskerk opsiert. Tot tevredenheid van de kerkrentmeesters is vastgesteld dat het restauratiewerk goed verloopt en zodanig is gevorderd dat de eeuwenoude eikenhouten lambrisering al voor de geplande datum kan worden teruggeplaatst. Naar verwachting zal het interieur van het 'Oudste huis van Barendrecht' weer compleet zijn op 1 december a.s. Dat betekent dat alle geplande kerstvieringen en kerstconcerten kunnen plaatsvinden in een gerestaureerd kerkinterieur. Voor meer informatie over het werkbezoek, lees verder >> 17.11.17

Jaarlijkse controle Monumentenwacht
Woensdag 15 november heeft de Monumentenwacht hun jaarlijkse controle uitgevoerd van het oudste Rijksmonument van Barendrecht, de Dorpskerk. Bij zo'n inspectie wordt zowel het interieur van het gebouw als ook de buitenkant van de kerk tot in detail geïnspecteerd. Kerkrentmeester Simon Hoek volgt de inspectie op de voet, want de inspecteurs zijn zeer deskundig en vinden soms gebreken die nog niet eerder gezien zijn door de kerkrentmeester. Zo is een van de inspecteurs op de torenspits geklommen en heeft vastgesteld dat de vergulde haan en de vergulde bol er onder beginnen te verweren. Dat betekent dat het herstel daarvan zal worden opgenomen in de meerjaren onderhoudsbegroting van het gebouw. Gezien de goede staat van onderhoud van het gebouw en de in de afgelopen jaren uitgevoerde restauraties heeft de inspectie weinig nieuwe punten opgeleverd. Voor een fotoverslag, lees  verder >> 15.11.17
  klik voor vergroting

PKN past classis-indeling aan
Zoals eerder gemeld zal de organsatie van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland ingrijpend worden aangepast. Het aantal Classis zal worden teruggebracht van 74 naar 11. Daarbij zouden de PG Barendrecht en enkele omliggende gemeenten tegen hun wens worden ondergebracht in de nieuwe Classis Delta (Zuid-Hollandse eilannden en Zeeland). Uiteindelijk heeft de PKN besloten om het verzoek van Protestantse Gemeenten van Rhoon, Poortugaal, Heerjansdam en Barendrecht om ingedeeld te worden bij de Protestantse Gemeenten in en rond Rotterdam te honoreren. Lees verder >> 15.11.17

Generale Synode PKN over liturgie
De najaarsvergadering van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland, werd gehouden op 16 en 17 november. Op de agenda stonden ook nu weer interessante onderwerpen als een nieuwe handreiking over liturgie 'Tot Gods eer' (Lees verder >> ) en enkele onderwerpen over Kerk  202514.11.17
 

Nieuws van de AK
De scriba van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barendrecht heeft een nieuw bericht gepubliceerd en heeft verzocht dit ook op onze website te plaatsen. Het betreft de voortgang van de besluitvorming in het kader van de financiële gezondmaking van de PGB. Daarin wordt ingegaan op de vraag 'Hoe nu verder?' Lees verder >> 14.11.17
 

Vooraankondiging tweede TOP-2000 dienst
Vanuit de PG Barendrecht is de werkgroep alweer een tijdje hard bezig met het organiseren van een 2e Top2000-kerkdienst, na de zeer vele positieve reacties van vorig jaar. Deze bijzondere dienst gaat plaatsvinden op 30 december a.s. in de Triomfatorkerk. Je kunt een stem uitbrengen op je favoriete popnummer via emailadres: top2000barendrecht@gmail.com Lees verder >> 12.11.17
 

Voor nieuwsberichten van oudere datum, ga naar >> webpagina Actueel

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende