Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

Hier het nieuws van de afgelopen twee weken.
Het laatste nieuws gemist?
Ga dan naar >> webpagina Actueel voor de nieuwsberichten van twee maanden eerder.


Een geslaagde Nieuwjaarsbrunch!
Het is al jaren een goede gewoonte in de Dorpskerkgemeente om het nieuwe jaar te beginnen met een brunch. Ook dit jaar  hadden veel gemeenteleden zich ingespannen om iets lekkers voor de lunch voor te bereiden. Heerlijke traktaties bij de koffie, voortreffelijke soepen, lekkere salades in allerlei varianten en nog veel meer. Het was weer een brunch 'van-elkaar-voor-elkaar'! De fotoreportage geeft een goed beeld van deze geslaagde start van 2017 in de Dorpskerkgemeente. Lees verder>> 19.01.17
  klik voor vergroting
Afscheid van een gewaardeerd voorzitter
Zoasl uit bovendstaand fotoverslag van de Nieuwjaarsbrunch blijkt, werd er voor de aanvang van de brunch afscheid genomen van Gerrit Barendrecht als voorzitter van de Wijkkerkenraad. Namens de Dorpskerkgemeente bedankte Simon Hoek de alom gewaardeerde voorzitter voor het vele werk dat hij vóór en achter de schermen heeft verricht in de afgelopen jaren, voor zowel de Dorpskerkgemeente als de Protestantse Gemeente Barendrecht. Gerrit heeft goede en minder goede tijden meegemaakt in de jaren dat hij ambtsdrager was, maar hij heeft als een goede loods de vele lastige klippen omzeilt. Gerrit zelf hield voor de laatste keer zijn nieuwjaarstoepraak, waarin hij terugblikte en vooruit keek. Ook dit jaar was het weer een boeiend verhaal, lees het zelf maar >> 19.01.17
 

Wist u dat? 'Luthers ABC'
In het kader van het herdenkingsjaar '500 jaar protestant' wordt alom aandacht besteed aan de reformator Maarten Luther. Prof. dr. Markus Matthias is hoogleraar Lutherana aan de Protestantse Theologische Universiteit. Hij publiceert momenteel voor het Friesch Dagblad een serie 'Luthers ABC' over de theologische inzichten van Maarten Luther de via hetgoedeleven.com. Op onze website presenteren we de achtereenvolgende artikelen in onze rubriek 'Wist u dat?' Voor de eerste drie artikelen, lees verder >> 19.01.16
 

Programma Leerhuis aangepast
De organisatoren van het Leerhuis 'Leren Lezen' hebben het programma voor de komende maanden enigszins moeten aanpassen omdat enkele externe sprekers op andere data moesten worden ingedeeld. U bent van harte welkom om de avonden bij te wonen! De volgende avond is op 21 februari: Emeritus hoogleraar Prof. Dr. Panc Beentjes zal dan spreken over de bijbelse figuur van Maria Magdalena. Hij was ondermeer nauw betrokken bij de totstandkoming van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Voor het aangepaste Leerhuis-programma, lees verder >> 17.01.17

Nieuws uit de AK januari 2017
De scriba van de Algemene Kerkenraad van de PG Barendrecht, Nelie Benschop, heeft een verslag gepubliceerd van het vervolg van de extra AK-vergadering van 14 december, die werd gehouden op 9 januari 2017.  Ook deze vervolgvergadering stond geheel in het teken van de besluitvorming over de financiële gezondmaking van de Protestantse Gemeente Barendrecht. Lees verder >>. 13.01.17
   

Voorgenomen AK-besluit inzake toekomst PG Barendrecht
Zoals gemeld in de persoonlijke brief (die aan elk gemeentelid is verstuurd) en in het persbericht, worden documenten rondom de besluitvorming van de Algemene Kerkenraad om te komen tot een gezond financieel meerjarenperspectief gepresenteerd op onze website. Het betreft de volgende documenten:

*  Voorgenomen besluit van de AK                     
*  Bijlage bij voorgenomen besluit - brief RCBB  
*  Nieuwsbrief PGB - januari 2017                     
*  Persbericht PGB d.d. 14.01.2017                    
*  Uitnodiging gemeenteavond 06.02.2017          
*  Onderweg – Het traject in een aantal stappen

Lees verder  >>
Lees verder  >>
Lees verder  >>
Lees verder  >>
Lees verder  >>
Lees verder  >> 

Gemeenteavond Toekomst PG Barendrecht
Zoals blijkt uit de bovenstaande beschrijving van het besluitvormingsproces zal de AK de leden van de Protestantse Gemeente Barendrecht horen over het voorgenomen besluit. Dit zal gebeuren op een Gemeenteavond, die zal worden gehouden op maandag 6 februari in de Triomfatorkerk.  Inloop met koffie en thee om 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur. De avond zal worden geleid door procesbegeleider Bert Bakker. Gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd! Lees verder >> 14.01.17

Restauratie orgel van 'oudste huis van Amsterdam'
Orgelbouwer Reil heeft momenteel de restauratie onderhanden van het wereldberoemde Vater-Müller-orgel van het 'oudste godshuis van Amsterdam' - de Oude of Sint Nicolaaskerk uit 1306 -  Deze orgelbouwer, die ook het Dorpskerkorgel heeft gerenoveerd, brengt de omvangrijke restauratie prachtig in beeld via video's op YouTube (vlogs). De restauratie van dit orgel dat in 1724 werd gebouwd, is momenteel een van de grootste orgelrestauraties van Nederland en is begroot op 1,3 miljoen euro. Kijk verder >> 14.01.17
  klik voor vergroting

Geloven doe je in de kerk....
De PKN start gedurende de maand van de spiritualiteit  een landelijke campagne onder de titel 'geloven doe je in de kerk!' De Dorpskerkgemeente, die al decennia 'kerk met een aanbod' wil zijn in Barendrecht, haakt in op deze campagne en stelt de deuren van de Dorpskerk open op elke zaterdagmorgen in januari tussen 10.00 en 12.00 uur. Daarmee wil het 'oudste huis van Barendrecht' niet alleen een plaats zijn om  'in geloof te vieren, te leren, te dienen en te delen', maar ook een plek waar mensen nadenken over het leven, waar ruimte is voor verwondering en twijfel, voor troost,  en waar helpen vanzelfsprekend is. En soms ook gewoon een plek om te onthaasten. Er is een gastvrouw /gastheer aanwezig en er staat een kopje koffie klaar. Er is een speciale PKN-website gemaakt over deze campagne, lees verder >>  13.01.17 / 02.01.17
  klik voor vergroting

Aktie Kerk Balans 2017 in Barendrecht
Met gepaste trots presenteert het College van Kerkrentmeesters een nieuwe website die speciaal is ontwikkeld voor de Aktie Kerk Balans 2017 in de PG Barendrecht. CvK-lid en kerkrentmeester Aad Kleine heeft veel energie gestoken in dit project, dat tot een prachtig eindresultaat heeft geleid! Kijk verder >> 13.01.17 
 

Nieuws van het CvK
De penningmeester van het College van Kerkrentmeesters doet in zijn nieuwe bericht melding van de collecteopbrengsten voor kerkbeheer en de afgelopen Aktie Kerk Balans 2016. Daarnaast besteedt hij aandacht aan de nieuwe Aktie Kerk Balans 2017. Lees verder >> 13.01.17

Meditatie Klankbord
De eerste Klankbord-meditatie van 2017 is van de hand van ds. Henk-Jan Ketelaar. Hij staat stil bij de vraag 'Bevalt 2017 een beetje ?' Lees verder >> 13.01.17

Nieuws van de Diaconie - januari
In het diaconaal nieuwbericht wordt deze keer aandacht besteed aan de collectedoelen in de maand januari. De gekozen projecten worden nader belicht. Het betreffen: Noodhulp aan Mosul, Irak; de Stichting Afrikaad, de Zorgnijverij en de Stichting zorggroep De Toekomst. Verder wordt teruggeblikt op de actie voor de Voedselbank. Lees verder >> 13.01.17

De wording van een nieuwe doopschaal
In 2010 werd de zilveren doopschaal uit 1858 gestolen uit de Dorpskerk. In 2016 werd het initiatief genomen om te onderzoeken of een nieuw vergelijkbaar exemplaar een haalbare optie was. Het is dankzij een anoniem gemeentelid, die bij zijn overlijden een royale schenking heeft gedaan, dat een nieuwe doopschaal toch gemaakt kan worden. Daarna werden nog enkele kleinere schenkingen gedaan door vrienden van de Dorpskerk. Eind 2016 werd opdracht gegeven tot het vervaardigen van een nieuw zilveren exemplaar, dat nagenoeg identiek zal zijn aan de oude doopschaal. De zilversmid heeft foto’s 'gemaakt van het wordingsproces van de nieuwe doopschaal (nu met fotobijschriften). Lees verder >> 12.01.17
  klik voor vergroting

Afval Loont voor Dorpskerk in 2016
Het eindresultaat van de actie Afval Loont ten behoeve van het onderhoud van de Dorpskerk heeft het streefbedrag overschreden! Het bedrag van € 2031.50 is geoormerkt voor de mede-financiering van het nieuwe mobiele HD-Tv-scherm in de Ontmoeting. Ook de Snuffelmarkt en de PCOB leverden een bijdrage aan deze prachtige faciliteit voor presentaties ten behoeve van ons kerkenwerk en voor externe huurders. Als er één actie is, waar geldt dat vele kleintjes één grote maken dan is het Afval Loont voor de Dorpskerk! Het is gebleken dat wij als Dorpskerkgemeente de op één na de grootste  inzamelaar zijn bij de Barendrechte vestiging van Afval Loont.  Dat is een prachtig resultaat!
Doet u ook mee om het oudste huis van Barendrecht in stand te houden? 11.01.17

De Ontmoeting gereed voor 2e eetgroep
De Dorpskerkgemeente richt zich al vele decennia op een profilering, waarbij 'Kerk-zijn met een aanbod in de wijk' centraal staat. De vorig jaar geïnitieerde eetgroep d'Ontmoeting voor alleengaande ouderen is een mooi voorbeeld van kerk-zijn anno 2017. De werkgroep is zo'n groot succes gebleken, dat er achter de schermen hard werd gewerkt om een tweede eetgroep op te zetten. Er waren al enkele mooie schenkingen ontvangen, waaronder een nieuwe heteluchtoven. Zo'n enthousiaste werkgroep verdient ook een goede plaats in de Ontmoeting, zo vonden ook de Kerkrentmeesters. Daarom is er in de Ontmoeting een nieuwe opbergkast gemaakt en is er ruimte gemaakt voor de nieuwe oven. Lees verder >>  11.01.17

Vooraankondiging Kinderkerk
Zondag 12 maart is er weer kinderkerk in de Dorpskerk voor kinderen tot 12 jaar. Het thema is 'Kijk wat mooi!'. We gaan met elkaar het scheppingsverhaal beleven, met muziek en verhalen. Deze keer wel  op en heel speciale manier. Balonkunstenares Anneke Ottenhof komt langs en blaast, vouwt en knoopt in de kinderkerk alle wonderen van de schepping bij elkaar: bloemen, vogels, vissen... De deur gaat om 15.30 uur open en we beginnen om 16.00 uur. Na een half uurtje is iedereen uitgenodigd om nog een kopje koffie of thee te drinken. Voor de kinderen is er limonade en iets lekkers. Lees verder >>  10.01.17

Opvolger '' Kerkinformatie' >> 'woord&weg'
Het maandelijkse informatieblad 'Kerkinformatie is ten gevolge van de forse bezuinigingen bij de landelijke PKN per januari 2017 vervangen door het 'maandelijks inspiratieblad woord & weg'. Dezer dagen is het eerste exemplaar van 'woord&weg' aan alle bestaande Kerkinformatieabonnees verstuurd. Het nieuwe blad oogt verfrissend, maar is beduidend minder omvangrijk in pagina's. Omdat het nieuwe blad ook digitaal beschikbaar is, kunt u het via onze website gelezen en gedownload. Lees verder >>  09.01.17
 

Wist u dat? Een markante dominee aan de vergetelheid ontrukt. . . .
Het oudste kerkboek van de Dorpskerk (nu digitaal beschikbaar, zie onderstaand artikel) begint met een mededeling van Matthys Pietersz dat hij is bevestigd op 1 september 1591 als Dorpskerkpredikant. Nader onderzoek heeft een interessant artikel opgeleverd over deze markante Dorpskerkpredikant, die als eerste regelmatige kerkenraadvergaderingen instelde en de eerste verkiezing van ouderlingen en diakenen in de Dorpskerkgemeente organiseerde, maar wiens gedwongen vertrek uit Barendrecht, na een jarenlang conflict, zelfs onderwerp van bespreking in de nationale synode van 1606 is geweest.....  Lees verder >>  08.01.2017
 

Prachtig cadeau voor Dorpskerk
De Historische Vereniging Barendrecht, die op 7 januari haar veertigjarig bestaan heeft gevierd, kreeg bij die gelegenheid de waarderingsoorkonde van de Gemeente Barendrecht. Een trotse HVB-voorzitter Janny Schaap nam de oorkonde in ontvangst uit handen van Burgemeester Jan van Belzen. Vervolgens had de HVB-voorzitter ook een cadeau voor het kerkbestuur van de Dorpskerk: Het eerste exemplaar van een CD met de getranscribeerde kerkboeken van de Hervormde Dorpskerkgemeente uit de periode 1591 tot en met 1889. Dorpskerk-kerkrentmeester Simon Hoek kreeg de Cd uit handen van Janny Schaap. 
Lees verder >> 07.01.16 
  klik voor vergroting

Verslag schoenendoosactie 2016
De commissie die de schoenendoosactie organiseerde, heeft er bewust voor gekozen om op Epifanie (Driekoningen) verslag te doen van de succesvolle actie van december j.l. Dat is namelijk in Polen de dag waarop de kerstperiode ten einde loopt. Er zijn 550 prachtig versierde en goed gevulde schoenendozen naar Polen gebracht. De dozen zijn op twee plaatsen uitgedeeld, De mensen uit Barendrecht en Rotterdam die ze wegbrachten, waren erbij. Voor het reisverslag, lees verder >>  07.01.17
  klik voor vergroting

Fotoverslag van de kerstvieringen
De viering van het geboortefeest van Jezus Christus vond in de Dorpskerk plaats in drie vieringen: de viering met de oudere gemeenteleden, de kerstnachtdienst en de kerstmorgendienst. Van de hoogtepunten van deze vieringen is weer een fotoverslag gemaakt, lees verder >> 03.01.17

Vriendenstichting schenkt € 10.000 voor restauratie
De stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft opnieuw een indrukwekkende schenking gedaan voor de instandhouding van de Barendrechtse Dorpskerk. De restauratie van het monumentale interieur, die vorig jaar werd opgeleverd, omvatte nét niet alle onderdelen. Dit simpelweg omdat de daarvoor benodigde middelen ontbraken. Nu de vriendenstichting weer financiële ruimte heeft gekregen, heeft zij de financiering van de restauratie van de laatste stukken lambrisering en de achterliggende muren gegarandeerd. Het betreft met name de eeuwenoude lambrisering tegen de noordelijke muur van de kerk. In de loop van 2017 zal deze restauratie worden uitgevoerd. 03.01.17

Nieuwjaarsboodschap synodevoorzitter
Ds. Karin van den Broeke - voorzitter van de generale synode van de PKN - gaat in haar nieuwjaarsboodschap in op de betekenis van het Reformatiejaar voor de kerk Anno  Domini 2017. Daarbij haakt ze in op woorden van Maarten Luther. Namens het moderamen wens zij ons, in Christus’ Naam, een vrij en vrolijk 2017! Lees verder >> 02.01.17

Over liturgie gesproken... Epifanie
De Kerstkring (de eerste periode in het Kerkelijk jaar) die is begonnen met de Adventstijd en is gevolgd door de Kersttijd wordt afgesloten door de Epifaniëntijd. Epifanie is een Christelijk feest dat is ontstaan in de vierde eeuw in het oosters Christendom. Het was oorspronkelijk bedoeld om de verschijning van de vleesgeworden Zoon van God op aarde te vieren (epiphaneia is Grieks voor 'verschijning'). Daarbij werden de tekenen van Jezus' goddelijkheid herdacht: de geboorte uit de Maagd Maria, het bezoek en de aanbidding van de Wijzen uit het Oosten, gebeurtenissen uit Jezus' jeugd en de doop door Johannes de Doper. Epifanie valt jaarlijks op 6 januari. Net als in veel andere kerken wordt Epifanie in de Dorpskerkgemeente gevierd op de eerste zondag ná
1 januari. Dat is dit jaar dus zondag 8 januari. De Epifaniëntijd,loopt door tot Aswoensdag. Dan begint de Paaskring met de Veertigdagentijd.  02.01.17


Epifanie en '20 + C + M + B + 17'
Wie weleens in Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland is geweest, zal het wellicht zijn opgevallen dat na Epifanie er op de bovendorpels van de huisdeuren met krijt een aanduiding staat geschreven. Die uitdrukking bestaat uit een cominatie van cijfers en letters. Na Epifanie zal er dit jaar staan: '20 + C + M + B + 17'. Wat heeft deze aanduiding te maken met Epifanie en wat betekenen de letters en cijfers?
Lees verder >> 02.01.17
 
'Christus Mansionem
Benedicat'
'Christus zegene dit huis'

Al het beste voor het nieuwe jaar
Hoe kunnen we in de Dorpskerkgemeente een wens voor het nieuwe jaar beter beginnen dan met een lied, een nieuwjaarslied. In het nieuwe liedboek draagt nummer 513 de subtitel 'Nieuwjaarslied'. Het betreft het bekende lied: 'God heeft het eerste woord'. Het werd gezongen tijdens het ochtendgebed in de Dorpskerk op de nieuwjaarsmorgen.
We wensen u daarom voor 2017 voor u allen een jaar, waarin God het eerste en het laatste woord heeft, aan het begin en aan het einde staat. Een jaar waarin Zijn woord 'oorsprong én doel én zin' mag zijn! Lees verder >>  01.01.17
 

Koster Jan van den Oever uit ziekenhuis
In aansluiting op een eerder bericht over de ziekenhuisopname van onze koster kunnen we nu melden dat hij op oudjaarsdag weer naar huis mocht! Hij zal nog wel geruime tijd thuis moeten aansterken, maar we zijn mét Jan en Elly blij dat de longontsteking volledig onder controle is. Jan en Elly waarderen elk blijk van medeleven, hun adres is: Papaverstraat 29 2951 BR Alblasserdam. 
Vooralsnog coördineert kerkrentmeester Simon Hoek alle zaken rondom de kosterij en de verhuur.  31.12.16
 

Week van Gebed 2017
De jaarlijkse Week van Gebed in 2017 loopt van 15 tot 22 januari. Het is allereerst een goede gelegenheid om aan het begin van het jaar God te zoeken en het nieuwe jaar in Zijn Hand te leggen. Door dit op plaatselijk niveau gezamenlijk  te doen, leren christenen uit allerlei kerken en gemeenten  elkaar kennen. En dit leidt tot meer samenwerking.  Missie Nederland en Hart voor Barendrecht vinden dat de Kerk zichtbaar aanwezig moet zijn in maatschappij, dichtbij en ver weg, en zetten zich daar samen voor in. De Week van Gebed  staat dit jaar in het teken van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. Lees verder >> 29.12.16
 

Voor nieuwsberichten van oudere datum, ga naar >> webpagina Actueel

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende