Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

Op deze pagina staan de nieuwsberichten doorgaans twee weken.
Het Laatste Nieuws gemist?
Ga dan naar de >> webpagina Actueel, daar staan de nieuwsberichten van de laatste twee maanden.


Bijbelleesrooster mei 2015
'Read your Bible, pray every day, and you will grow'
Ook in 2015 zullen we de maandelijkse leesroosters van het Nederlands Bijbelgenootschap doorgeven als service aan onze bezoekers, lees verder >>.
Daarnaast kunt u
de bijbellezing van deze dag gebruiken. Lees verder >>
 

Pinksteren: Het Feest van de Geest
Zoals overal ter wereld werd ook in de PG Barendrecht het feest van Pinksteren gevierd. Elke wijkgemeente legde in de viering op Pinksterzondag haar eigen accent, zoals dat past bij een veelkleurige PKN! De dienst in de Dorpskerk had een bijzonder feestelijke karakter. Twee gemeenteleden legden openbare belijdenis van hun geloof af, waarbij een van hen ook werd gedoopt. Raymond Stuger en Lysanne Leeuwenburg gaven elk een persoonlijk getuigenis, waaruit geloofsvertrouwen en dankbaarheid sprak. Raymond werd gedoopt en Lysanne beaamde haar doop. Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam inspireerde met zijn verkondiging vele kerkgangers. De kerkmusici Hans van Gelder (organist) en Mieke Groen (cantrix) leverden een prachtige muzikale bijdrage aan de viering. De gemeenteleden feliciteerden de nieuwe lidmaten met hun belijdenis, waarna velen onder het genot van koffie gezellig bleven napraten. Een fotoverslag van de eredienst volgt binnenkort. 24.05.15
  klik voor vergroting

Een schikking vol symboliek voor
het Feest van de Geest

Over Liturgie gesproken . . . Pinksteren
Het christelijke Pinksterfeest heeft zijn oorsprong in het Joodse wekenfeest (Sjavoeot). Dit Joodse feest is ter herinnering aan de gebeurtenis bij de berg Sinaï, toen God aan Mozes de 10 Geboden gaf. Christenen namen de feestdag over omdat ze een gelijkenis zagen met de neerdaling van de Heilige Geest. Het woord Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord ‘pentekostè’, wat vijftig betekent. Het Pinksterfeest is altijd 10 dagen na Hemelvaart en de 50ste dag na Paasdag. We herdenken de neerdaling van de Heilige Geest over de apostelen en het ontstaan van de Christelijke kerk. De liturgische kleur is rood, de kleur van de Heilige Geest.
De liturgische schikking voor Pinksteren stond dit jaar in het teken van de Bijbellezingen uit Hooglied en Handelingen. Lees verder >> 
224.05.15

  klik voor vergroting

Er zit muziek in de Dorpskerk
De Dorpskerk wordt steeds meer gewaardeerd wordt als platform voor (klassieke) muziek. 'Er zit muziek in de Dorpskerk' is dan ook een bewust gekozen motto van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. Vrijdagavond 22 mei bleek dat ook tijdens een concert van het bekende Golden Circle Ensemble, dat onder de inspirerende leiding staat van John Bakker. Dit keer vormde het 'Requiem' van Wolfgang Amadeus Mozart (KV 626) het belangrijkste onderdeel van de uitvoering. Ook nu waren de vele bezoekers van het concert buitengewoon onder de indruk van de kwaliteiten van deze jonge musici, die op weg zijn naar het concertpodium. Organist André de Jager bevestigde opnieuw dat het Dorpskerkorgel na de renovatie alle kwaliteiten van een concertorgel in zich heeft. In het najaar komt dit ensemble weer terug in de Dorpskerk! 24.05.15
  Klik voor vergroting

Feest in de kerk: Pinksteren
Ook vanuit de landelijke PKN wordt aandacht besteed aan dit belangrijke kerkelijke feest. Dominee Arjan Plaisier gaat in op de betekenis van de uitstorting van de Heilige Geest: "Pinksteren vertelt wat God met ons kan. Met onze tong, ons hart, onze handen. Wat Christus zelf, door de Geest, met ons doet. Misschien moet ik die hele drukte over (mijn) spiritualiteit en de zorg om de kerk van morgen maar eens op sterk water zetten. En in plaats daarvan veel vaker en intenser bidden: Veni, Creator, Spiritus, kom heilige Geest!", aldus de scriba van de PKN. Lees verder >>  22.05.15
 

Voor orgelliefhebbers:
Onderhoud orgel Triomfatorkerk afgerond
Na een periode van ruim 6 weken hard werken door de medewerkers van Verschueren Orgelbouw en een groot aantal vrijwilligers van diverse wijkgemeenten is de grote onderhoudsbeurt aan het orgel in de Triomfatorkerk afgerond. Op zaterdag 23 mei liet cantor-organist Johan Sonneveld met een mooi programma horen waartoe dit prachtige instrument weer in staat is. Het instrument heeft niet alleen een grote onderhoudsbeurt gehad, maar is ook qua stemming gewijzigd. Na afloop werd er geanimeerd door gepraat over het resultaat.
Voor een verslag van de grote onderhoudsbeurt, lees verder >> 24.05.15
 

Nieuw PKN-initiatief: Zingen in de kerk.nl
De werkgroep Eredienst van de Dorpskerkgemeente streeft ernaar om de belangstelling voor Liturgie en Kerkmuziek te bevorderen. Daarom wordt u geattendeerd op een nieuw initiatief van de PKN. De Protestantse Kerk in Nederland heeft in samenwerking met Kerk in Aktie een nieuw initiatief gelanceerd: 'Zingen in de kerk.nl'. Er worden concerten en evenementen aangeboden van christelijke artiesten en muzikanten. Door middel van zang en muziek kunt u met gelijkgestemden samenkomen om uw geloof gezamenlijk te belijden. Er zijn in vier delen vaan het land bijeenkomsten georganiseerd. In onze regio is dat op zaterdagavond 4 juli in de Augustijnenkerk in Dordrecht. De samenzangavonden starten om 19:30 en duren tot ongeveer 21:00. Vanaf 19.00 is de kerk geopend. Toegang is gratis. Men dient kaarten te reserveren, lees verder >> 23.05.15
 

Enquête: de Dorpskerkgemeente en de toekomst
Sinds enige tijd loopt Kees de Bruijn, student bij de Christelijke Hogeschool Ede, stage bij Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam. In het kader van zijn studie heeft Kees in nauw overleg met ds. Stam een enquête opgesteld over 'de Dorpskerkgemeente en de toekomst'. De Wijkkerkenraad heeft enthousiast ingestemd met dit onderzoek. De enquête zal de komende week schriftelijk worden verspreid onder alle leden van de Dorpskerkgemeente. In een begeleidende brief wordt de opzet nader toegelicht. Te zijner tijd zal de Wijkkerkenraad de gemeenteleden informeren over de resultaten van de enquête.   
Via een link op onze website kunt u de enquête digitaal invullen, zodat uw antwoorden makkelijk en snel te verwerken zijn. U wordt van harte uitgenodigd om te participeren. Doet u mee? Ga naar >> Enquête 2015. 22.05.15

 

Jaarcijfers Diaconie
Evenals de Kerkrentmeesters (zie onderstaand artikel) hebben ook de Diakenen de verkorte jaarrekening over 2014 gepubliceerd. De jaarrekening van de diaconie is nog niet definitief goedgekeurd door de Algemene Kerkenraad. Zij ligt momenteel ter controle voor aan de door de AK benoemde controlecommissie. De volledige jaarrekening zal van zondag 31 mei t/m zondag 7 juni ter inzage liggen in de Bethelkerk. Op 4 juni zullen de cijfers worden toegelicht tijdens de gemeenteavond. Lees verder >> 22.05.15

Gemeenteavond PG Barendrecht
De jaarlijkse gemeenteavond van de Protestantse Gemeente Barendrecht, die wordt gehouden op  4 juni in de Triomfatorkerk, zal enerzijds in het teken staan van rapportages van de jaarcijfers en anderzijds zal de door de AK ingestelde werkgroep Financieel/Technische Zaken een tussentijds verslag geven van hun werkzaamheden. U bent van harte uitgenodigd! Inloop vanaf 19.00 uur. Lees verder >> 21.05.15
 

Nieuws van het CvK
Namens het College van Kerkrentmeesters heeft penningmeesters Aad Boers de verkorte jaarrekening over 2014 gepubliceerd en toegelicht. Daarnaast heeft hij nog enkele andere berichten te melden, o.a. over de Actie Solidariteitskas en de incasso van het abonnementsgeld van Klankbord. Definitieve vaststelling van de jaarcijjfers door de AK kan pas plaatsvinden na de kerkordelijk voorgeschreven publicatie gedurende één week. In verband hiermee wordt de volledige versie van de jaarrekening voor de gemeenteleden ter inzage gelegd. Inzage is mogelijk vanaf zondag 17 mei tot en met zaterdag 23 mei a.s. in de Bethelkerk. De digitale versie kan desgewenst worden opgevraagd bij de penningmeester. Tijdens de gemeenteavond van donderdag 4 juni wordt de jaarrekening 2014 toegelicht door het College van Kerkrentmeesters. Lees verder >>    21.05.15

'De Tien Geboden’, aan restauratie toe?!
Op dinsdag 19 mei werd er een avond georganiseerd door de werkgroep Vorming & Toerusting over de Tien Geboden. Dit naar aanleiding van het feit dat honderd jaar geleden aan de Dorpskerk een prachtig Tiengebodenbord werd geschonken. Dit jubileum valt samen met een restauratie van het monumentale bord. Aan een vijftigtal mensen werd een bijzonder boeiende avond geboden. Kerkrentmeester Simon Hoek verzorgde een mooie presentatie over Tiengebodenborden in de Protestantse kerken en over de restauratie van het Tiengebodenbord in de Dorpskerk. Kerkmusicus Hans van Gelder liet de bezoekers kennis maken met de wijze waarop Joh. Seb. Bach geïnspireerd werd door de Tien Geboden. Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam verzorgde een interessante presentatie over de rol die de Tien Geboden heeft gespeeld en nog speelt in de protestantse liturgie.  ( foto Jos Wesdijk)

  klik voor vergroting
De presentatie 'Tiengebodenborden' van Simon Hoek kunt u downloaden >> klik om de presentatie te openen
Om het Tiengebodenbord goed te bekijken, ga naar >>  You Tube   (met dank aan koster Jan van den Oever) 20.05.15

ZWO-bericht 19.05.15
In het ZWO-bericht van deze week wordt aandacht besteed aan een tweetal reisverslagen van Feije Duim, medewerker zending, die werkzaam is in Pakistan.
Lees verder >>  20..05.15
 

'Afval Loont' voor onderhoud Dorpskerk goed gestart
Nu de voormalige 'Actie Oud Papier' ruim 2 maanden geleden is omgezet naar de actie 'Afval Loont' kan worden geconcludeerd dat de trouwe leveranciers van oud papier ook in de nieuwe situatie hun bijdragen blijven leveren. Hoewel ons goede doel 'Onderhoud Dorpkerk' ondertussen steeds meer 'concurrentie' heeft gekregen van andere goede doelen die 'Afval Loont' als inkomstenbron ontdekt hebben, mogen we terug zien op een goede overgangsperiode. De eerste twee maanden is er ruim € 250 gestort op de rekening van 'Onderhoud Dorpskerk'. Dit is gerelateerd aan 5.555 kilo oud papier, textiel, plastic, frituurvet en klein electrisch afval.  Daarmee zitten we nog onder het niveau van de vroegere oud papier actie, maar er worden plannen ontwikkeld om héél Barendrecht ervan te doordringen dat de instandhouding van het 'oudste huis van Barendrecht' voor iedere Barendrechter heel simpel is via het participeren aan de actie 'Afval Loont'.
Als iedereen voor wie de Dorpskerk dierbaar is mee gaat doen, kan dit een belangrijke inkomstenbron blijven. DOET U OOK (AL) MEE?  16.05.15

 

Over Liturgie gesproken......Zondag Exhaudi, zondag hoe?
De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren staat bekend onder de naam Wezenzondag; nadat Jezus' leerlingen afscheid van hem namen (Hemelvaart) wachten zij op de uitstorting van de heilige Geest (Pinksteren). Voor een korte tijd zijn zij alleen, zoals wezen. Met de Psalm van de zondag, 27, zingt de gemeente ook over alleen zijn en wachten. Aan deze Psalm ontleent deze zondag ook haar oudere Latijnse naam: zondag 'Exaudi' (vertaald: Hoor!). 16.05.15

Levendige synodebespreking 'Kerk op weg naar 2025'
In april 2015 vergaderde de generale synode. Het belangrijkste onderwerp was een bezinnende bespreking van het onderwerp ‘Kerk2025: een verkenning’. De synodeleden hadden ter voorbereiding een synoderapport ontvangen dat uit vier delen bestond. ​De nota nodigt uit tot bezinning op wat het betekent om in deze tijd kerk te zijn. Wat is het DNA van de Protestantse Kerk in Nederland en helpt onze huidige inrichting om aan de kern van kerk-zijn toe te komen?
Lees verder >> 15.05.15
 

Alle jaargangen Kerkinformatie digitaal ontsloten
De jaargangen van Kerkinformatie 1971-2014 zijn sinds kort digitaal te raadplegen en te doorzoeken via de bronnenwebsite digibron.nl. Daarmee is vierenveertig jaar kerknieuws gemakkelijk terug te vinden. Ook andere uitgaven zijn deze website terug te vinden, bijvoorbeeld het Reformatorisch Dagblad, De Waarheidsvriend, De Heraut, het Documentatieblad voor het Nederlands Protestantisme en de Abraham Kuyper-collectie van de VU. Op dit moment zijn in totaal meer dan 1,5 miljoen artikelen beschikbaar. Lees verder op >> www.digibron.nl 15.05.15

Kerkinformatie - mei 2015
Het maandblad Kerkinformatie is het officiële orgaan van de Protestantse Kerk in Nederland. Kerkinformatie biedt actualiteiten voor plaatselijk kader, nieuws uit synode en dienstenorganisatie, artikelen over kerk en samenleving, wereldwijde oecumene en vacature-advertenties. In het meinummer wordt o.a. aandacht besteed aan het project 'Zorgzame Kerk', waarmee de Protestantse Kerk en Kerk in Actie zijn ingesprongen op de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Lees verder >> 15.05.15
 

Zin in film: ‘Life of Pi’
“Ik weet een verhaal waarvan u in God gaat geloven.” Dat belooft een oude Indiër aan een reizende schrijver die om een verhaal voor een volgende roman verlegen zit. Hij geeft hem het adres van een man die in 1977 als 16 jarige schipbreuk leed en daarna 227 dagen op de Stille Oceaan overleefde met als enig gezelschap de Bengaalse tijger uit de dierentuin van zijn vader. Dat is in het kort de film “Life of Pi”. Een film over verlies, vriendschap en overleven. De film won diverse Oscars, waaronder die voor beste regie en beste filmmuziek. Life of PI biedt genoeg aanknopingspunten om een filmbespreking met elkaar aan te gaan.

 
Woensdag 20 mei (inloop 19.30 uur met koffie, de film begint om 20.00 uur, locatie: Carnisse Haven) Graag van te voren aanmelden. De toegang is vrij, na afloop is er een borrel met gelegenheid om na te praten. Bij de uitgang wordt gecollecteerd.
Voor meer informatie en aanmelding: Paul Vis (gladioolvis@hotmail.com) of ds. Bert de Wit (predikant@carnissehaven.nl of 0180 852343)

Restauratie Dorpskerkstoelen
Zoals eerder aangekondigd zal een eerste partij van de eikenhouten knopstoelen die de Dorpskerk rijk is, worden gerestaureerd. In de loop van de afgelopen decennia zijn er regelmatig stoelen, waarvan de gevlochten biezen zittingen kapot waren gegaan, uit de kerk verwijderd,. Hoewel de 'stoelenmatter' een uitstervend beroep is, zijn de kerkrentmeesters erin geslaagd om een viertal bedrijven te vinden, die gespecialiseerd zijn in dit handwerk.  Aan één van hen is inmiddels opdracht gegeven tot het opnieuw biezen van deze stoelen. Tevens worden enkele stoelen met kapotte sporten en/of knoppen gerepareerd. 06.05.15 
  klik voor vergroting

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende