Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

Hier het nieuws van de afgelopen twee weken.
Het laatste nieuws gemist?
Ga dan naar >> webpagina Actueel voor de nieuwsberichten van twee maanden eerder.


Twee Dorpskerkvrijwilligers onderscheiden
Ook dit jaar zijn er leden van de Dorpskerkgemeente door Koning Willem- Alexander onderscheiden voor hun vrijwilligerswerk, binnen de Dorskerkgemeente én daar buiten. Met prachtige smoezen waren Henny de Regt en Ina Tol naar theater het Kruispunt gelokt, om daar tot hun grote verrassing uit handen van burgemeester Jan van Belzen een koninklijke onderscheiding te ontvangen. Beide dames worden benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.  Na de feestelijkheden  werden beide dames o.a. door enkele vertegenwoordigers van de Dorpskerkgemeente gefeliciteerd. Natuurlijk waren er bloemen voor beide dames van de Wijkkerkenraad, als blijk van waardering voor het jarenlange vrijwilligerswerk voor o.a. de Dorpskerktuin (Henny-linker foto), resp. voor de Snuffelmarkt (Ina-rechter foto). 
Onze hartelijke gelukwensen! 26.04.17
  klik voor vergroting   klik voor vergroting

Succesvolle opening Kerktuin
Met de traditionele stekkendag is het nieuwe seizoen van de bijbelse kerktuin achter de Dorpskerk weer geopend. Het was een succesvolle dag, met een prachtige opbrengst (€ 168,40!) Een verslag met foto's volgt binnenkort. 22.04.17

Missionaire en Diaconale Bijdrage 2017
De diaconie van de PG Barendrecht doet ook dit jaar weer een beroep op u en hoopt dat u net als vorig jaar, óók bij deze Missionaire en Diaconale actie weer wilt helpen. Het is de bedoeling dat u allen bij deze actie betrokken wordt. Zondag 23 april liggen er bij de uitgang in de Ontmoeting enveloppen klaar, stapeltjes van ongeveer 20 stuks, per wijk gesorteerd. De diaconie vraagt u om een stapeltje mee te nemen en deze te bezorgen op de aangegeven adressen. We zouden het fijn vinden als u de envelop persoonlijk aanreikt, tenminste, als de bewoners bij het bezorgen thuis blijken te zijn. Tenslotte: Op de retourenvelop zit een sticker, hierop staat een inleveradres. De diaconie vraagt aan alle gemeentleden, om de retourenvelop in te leveren op het aangegeven inleveradres. De diaconie bedankt u bij voorbaat voor uw medewerking. 20.04.17

Dorpskerkvrijwilligers gehuldigd
Wat zou de kerk zijn zonder haar vrijwilligers? Elk kerkgenootschap steunt in belangrijke mate op de inzet van vrijwilligers en moet ze daarom koesteren. De Dorpskerkgemeente kent sinds enkele jaren een waarderingsspeld voor vrijwilligers die zich op buitengewone wijze én gedurende een zeer lange reeks van jaren hebben ingezet voor de Dorpskerkgemeente en/of de Dorpskerk. Afgelopen week hebben een tweetal gemeenteleden, die bijna hun hele leven actief zijn geweest voor onze wijkgemeente, deze onderscheiding opgespeld gekregen: het betreft de heer Cor Dorsman en mevrouw Pia Mooijaart. Zij werden op voordracht van een aantal  gemeenteleden door de wijkkerkenraad (WK) onderscheiden met onze unieke waarderingsspeld. Lees verder >> 20.04.17
  klik voor vergroting   klik voor vergroting

Wist u dat? Luther herdacht in Dordrecht
Op vrijdagavond 21 april wordt Maarten Luther herdacht door het Reformatie Instituut Dordrecht. Op deze avond, die wordt gehouden in de Lutherse kerk (Trinitatiskapel), staan de liederen van Luther centraal. Maarten Luther heeft mooie en ontroerende liederen geschreven. De liederen raken het hart van de mens. De avond wordt toegelicht door ds. Hans Mudde, emeritus predikant van de Lutherse kerk te Den Haag. Verder worden er Lutherliederen gezongen onder leiding van organist dr. Bart van Buitenen. Hij begeleidt de samenzang op het mooie historische, oudste orgel van Dordrecht. Diverse liederen van Luther zijn onbekend en worden voorgezongen door sopraan Lisa HinfelaarAanvang 20:00 uur. De toegang is gratis, er is een collecte voor de onkosten. Het adres van de kerk is Vriesestraat 22 te Dordrecht. Lees verder >> 18.04.17

Er zit muziek in de Dorpskerk - koffieconcert
Op zondag 23 april, de zondag ná Pasen, zal er weer een koffieconcert plaatsvinden, georganiseerd door de Stichting Barendrecht Klassiek in samenwerking met de stuurgroep Toekomst Dorpskerk. Het koffieconcert wordt ditmaal verzorgd door Trio Carino. De drie musici die op zullen treden zijn Eva van Haaften, viool, Susanne Rosmolen, cello, en Lies Braakman, piano. Zij zullen van L. van Beethoven het Pianotrio Nr.3, Opus 1 en van G. Fauré het Pianotrio Opus 120 ten gehore brengen. De begintijd voor het concert in de Dorpskerk is 12.00 uur. Het programma heeft geen pauze. Er is vooraf koffie en thee. De toegang is vrij, bijdragen na afloop zijn echter meer dan welkom. Lees verder >> 18.04.17
   

Financiële onderbouwing besluitvorming AK
Op verzoek van de scriba van de Algemene Kerkenraad van de PG Barendrecht, de heer Louw Stroo, publiceren we de financiële onderbouwing van de besluitvorming die de AK onlangs heeft afgrond. Lees verder >> 18.04.17

En dan is het PASEN!
De Dorpskerkgemeente heeft de liturgische Paaskring op een prachtige wijze met een 'drieslag' afgerond:
* Met een paaswake waarin met de nieuwe paaskaars het nieuwe paaslicht werd ontstoken. Een viering waarin we als leden van de gezamenlijke centrum-wijkgemeenten vanuit de nieuwe doopschaal onze eigen doop bevestigden en een paaswake waarin we het Avondmaal vierden in één grote kring. Het was voor velen weer de mooiste viering van het jaar: het Woord, de liederen en de Sacramenten vielen op z'n plaats en vormden een uniek geheel!
* Met een paasmorgenviering waarin de kinderen hun eigen paaskaarsje kregen om licht en warmte uit te stralen en waarbij wij ons volgens het paasevangelie allen bij onze naam geroepen mogen weten, zoals Maria Magdalena bij het geopende graf.
* Met een paasbrunch waarbij de Ontmoeting nog nooit zo vol was geweest! Meer dan 90 gemeenteleden genoten van het 'samen-gemeente-zijn'. Er was door gemeenteleden veel meegebracht: van heerlijke soepen tot en met voortreffelijke salades en alle andere verrukkelijkheden.
Het was al met al een héérlijk Paasfeest, dankzij die blijde Boodschap: De Heer is opgestaan!
Voor het fotoverslag, lees verder >> 17.04.17


Van Witte Donderdag. . .  via Goede Vrijdag. . . en Stille Zaterdag. . .         naar Pasen!        
klik voor vergroting
Een Meester op z'n knieën. . .
klik voor vergroting
Het wordt donker. . . .
klik voor vergroting
De zon zal schijnen
klik voor vergroting
De Heer is opgestaan!
De dames van de werkgroep liturgisch bloemschikken hebben ook dit jaar een serie prachtige schikkingen gemaakt voor de zondagen van de Veertigdagentijd en voor de Stille Week. Dit jaar stonden alle schikkingen in het kader van het thema: 'De zon van ons bestaan'. In de veertigdagentijd lazen we verhalen over geloof in het leven. Verhalen die gaan over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Maar ze gaan ook over alle andere mensen die iets van die weg meemaken. Ze ontdekken dat God een God van leven is. Ook als er ziekte is of verdriet, als mensen hulp nodig hebben of hun hand ophouden. Steeds opnieuw blijkt dat mensen kunnen geloven in het leven. Want het licht van Pasen is gaan schijnen! 16.04.17

Nieuws van de Diaconie
In het diaconaal nieuwsbericht van de PG Barendrecht wordt deze keer aandacht besteed aan de collectedoelen in de komende weken. De gekozen projecten, die nader worden belicht zijn de Stichting de Zorgnijverij, Stichting de Hoop en Stichting Jeugdhaven Charlois 'Het Anker'. Daarnaast wordt u opgeroepen om de Veertigdagen-envelop in te leveren en te deponeren in de speciale box die bij de leestafel in de Ontmoeting staat. Lees verder >> 14.04.17 

Geslaagde Paasviering HVD
Op woensdag 12 april werd de jaarlijkse Paasviering gehouden van de HVD (Hervormde VrouwenDienst) Na de kerkelijke viering, waarin ds. Piet Taselaar voorging, ging het gezelschap naar de Ontmoeting, waar de dames van de HVD een prachtige tafelschikking hadden klaar gezet. Na een kopje koffie met een traktatie werd er een presentatie verzorgd over het leven en werken van Maarten Luther. Diete Dumans presenteerde haar studie over dit onderwerp en Simon Hoek ondersteunde dit met een mooie diapresentatie op het grote scherm in de Ontmoeting. De presentatie werd afgewisseld door een toelichting door Hans van Gelder over 'Luther als liedschrijver'. De pauze gebruikt om een lekker hapje en drankje te nuttigen. Na de presentaties werd de middag afgesloten met een heerlijke broodmaaltijd.
Er is ook dit jaar weer een uitgebreid fotoverslag gemaakt van de door Jan v.d. Oever gemaakte foto's. Lees verder >> 12.04.17

De mooiste diensten van het jaar. . .(2)
Ook dit jaar was er voor de vieringen in de Stille Week een prachtige orde van dienst gemaakt. Het is een mooi voorbeeld van de reeds bestaande goede samenwerking tussen de wijkgemeenten van Barendrecht-centrum. Voor een ieder die erbij was, voor het eerst, of opnieuw, was het een hoogtepunt in het kerkelijk jaar in de PKN-kerken van Barendrecht-centrum! Lees verder >> 16.04.17   

De mooiste diensten van het jaar. . .
Voor velen zijn de vieringen in de Stille Week de mooiste van het hele jaar. Allereerst was er op woensdagavond 12 april de oecumenische Vesper met de uitvoering van het Sabat Mater van Pergolesi (zie onderstaand artikel). Daarna was er op donderdag-, vrijdag-, en was er op zaterdagavond de doorlopende viering van de Stille Week. Leden van de werkgroep eredienst van de Dorpskerkgemeente hadden samen met de predikanten van de Bethelkerk (Ketelaar en Van Rootselaar) , de Triomfatorkerk (Romkes) en de Dorpskerk (Stam) en de kerkmusici Johan Sonneveld en Hans van Gelder de diensten van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag intensief voorbereid. De Cantorij verleende op indrukwekkende wijze weer haar gewaardeerde medewerking. Voor meer achtergrondinformatie, lees verder >> 16.04.17   
  klik voor vergroting

Bijzondere Vesper met Stabat Mater van Pergolesi
Evenals vorig jaar kreeg de laatste in een serie van zes oecumenische vespers in de Dorpskerk in de veertigdagentijd een heel bijzonder karakter! Tijdens die Vesper op woensdag 12 april klonk het Sabat Mater van Giovanni Battista Pergolesi (1710 - 1736) in een prachtige uitvoering door het vocaal ensemble Chantibelle o.l.v. Ilona Vooijs- de Kievit. Zowel de delen die door het complete ensemble werden gezongen, als ook de duetten en soli waren adembenemend mooi. Het geheel was prachtig ingebed in de Vesper die op inspirerende wijze door ds. Cees Romkes werd geleid. Voor de orde van dienst, met de volledige tekst van het Sabat Mater, lees verder >>

Hans van Gelder verzorgde eerder op 6 april een lezing over het genre 'Stabat Mater' en deze compositie in het bijzonder. Hij leidde op enthousiaste wijze met de aanwezigen door het prachtige werk van Pergolesi met muziekfragmenten en met een deskundige toelichting. 12.04.17

 

Een boeiende avond in het Leerhuis (aanvulling)
Op 4 april was het leerhuis 'Leren lezen' weer geopend. Het laatste bijbelboek, Openbaring was onderwerp van de lezing van ds. Jos de Heer, predikant in Ouderkerk aan de Amstel. Hij heeft eerder over dit onderwerp een indrukwekkend boek geschreven, getiteld 'De Apocalyps van Johannes'. In zijn lezing gaf alle aanwezigen een bijzonder interessante inkijk in dit laatste bijbelboek. Hij ging in op het bijzondere karakter van het bijbelboek en wees op de verwijzingen naar oud-testamentische profetieën. Voor menige bezoeker van het Leerhuis was de avond 'een openbaring  over de Openbaring van Jezus Christus' . Ds. Stam maakte een verslag van deze avond, ter voorbereiding van de volgende Leerhuis-avond die op 16 mei a.s. plaatsvindt in de Ontmoeting. Lees verder >> 12.04.17 / 05.04.17

Lit. bloemschikking Veertigdagentijd - Zondag Palmarum
De serie liturgische schikkingen in de Veertigdagentijd hebben als thema 'De zon van ons bestaan'.
In de veertigdagentijd lezen we verhalen over geloof in het leven. De verhalen gaan over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Maar ze gaan ook over alle andere mensen die iets van die weg meemaken. Ze ontdekken dat God een God van leven is. Ook als er ziekte is of verdriet, als mensen hulp nodig hebben of hun hand ophouden. Steeds opnieuw blijkt dat mensen kunnen geloven in het leven. Want het licht van Pasen zal gaan schijnen.
Toelichting bij de schikking: De krans is de verbeelding van de zon. De groene krans is een krans vol van hoop en toekomst. De lap stof symboliseert de weg die we gaan.

  klik voor vergroting

Wist u dat? De bronteksten van de Bijbel in het onderzoekslab: wat weten we echt?
Emeritus hoogleraar prof. dr. Eep Talstra is op de website 'HetGoedeLeven.com' van het Friesch Dagblad ingegaan op de bronteksten van de Bijbel. In een drieluik gaat hij in op de stelling: Wie de Bijbel leest verdwaalt soms in de teksten. Wat staat er eigenlijk en waar is de vertaling op gebaseerd?  De artikelen geven een boeiend inkijkje in de wereld van bijbelvertalers.
Deel 1: 'De bronteksten van de Bijbel in het onderzoekslab: wat weten we echt?' Lees verder >>
Deel 2: 'Onderzoeksterreinen van het Oude en Nieuwe Testament bepalen de uitkomst' Lees verder >>
Deel 3: 'Een kerk die ‘de leer’ wil bewaren moet de Bijbel niet willen bevriezen' Lees verder >>     08.04.17
 

Een uitgave van:
Het Friesch Dagblad

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?   Zondag Palmarum
Zondag 9 april is het de zesde en laatste zondag in de veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Palmarum. Deze zondag wordt ook wel Palmpasen genoemd. Deze zondag kent vanouds twee liturgische kleuren rood en paars, wat er zijn brandpunten in de liturgie: de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem, maar ook is deze zondag het begin van de Stille Week waarin we Jezus’ lijden en sterven gedenken. In het begin van de eredienst is de kleur rood als over de intocht wordt gelezen; het paarse antependium wordt gebruikt voor het gedeelte daarna als het lijden van Jezus centraal staat in de lezingen. 08.04.17

Geslaagde Veranderdag 2017
Zoals gebruikelijk is de Veranderdag van de stichting Present Barendrecht, die werd gehouden op 8 april, gestart vanuit 'de Ontmoeting'. Dit jaar waren er  zo'n 150 deelnemers die de meest uiteenlopende projecten verzorgden. In totaal werden door de enthousisate vrijwilligers 32 projecten uitgevoerd. Als blijk van dank bood het bestuur van stichting Present Barendrecht aan het eind van de middag aan alle vrijwilligers een hapje en een drankje aan in de Ontmoeting. Present kan terug kijken op een zeer geslaagde Veranderdag!  Met dank aan Jos Wesdijk die de foto maakte van de start van de dag.  08.04.17
 

Jaarrekening 2016 Vrienden Dorpskerk
Het bestuur van de stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) heeft de jaarrekening over 2016 vastgesteld en gepubliceerd. Zoals bekend heeft de vriendenstichting ook in 2016 een grote bijdrage geleverd aan de instandhouding van de Dorpskerk en het in een uitstekende conditie krijgen van het 'oudste huis van Barendrecht'. De Dorpskerkgemeenschap is de SVDK hiervoor veel dankverschuldigd!  Lees verder >>
Elke kleine of grote gift is van harte welkom op rek.nr. NL38RABO 0355 3629 45, t.n.v. St. Vrienden Dorpskerk Barendrecht!  05.04.17

Enveloppenactie Veertigdagentijd
Zaterdag 15 april is de laatste dag van de veertigdagentijd. Daarmee loopt ook de enveloppenactie van de Diaconie ten einde. U kunt de gevulde enveloppen aan het eind van de vastenperiode op 1e paasdag (16 april ) en de zondag erna (23 april) inleveren in de hal van de Ontmoeting, in de speciale veertigdagentijdbox.
De opbrengst van de diaconale enveloppenactie wordt dit jaar bestemd voor de Rudolphstichting, die zich inzet voor gezinshuizen voor pleegkinderen in jeugddorp de Glind. Lees verder >>   05.04.17
 

Bijzonder bezoek uit Sri Lanka
Zoals bekend hebben onze gemeenteleden Durna en Piet van Os de stichting Priyanthi opgericht om in Sri Lanka kleinschalige ondersteuning te bieden aan de meest kansarme plaatselijke bevolking. In dat kader hebben zij een band opgebouwd met de predikant van de Dutch Reformed Church in Galle in het zuiden van Sri Lanka. Afgelopen zondag 2 april was dominee Lakmal Wijeratne uit Galle op bezoek in de Dorpskerk. Na afloop van de eredienst kreeg een uitgebreide rondleiding door het 'oudste huis van Barendrecht'. Hij was buitengewoon onder de indruk, enerzijds omdat hij nog niet eerder buiten Sri Lanka was geweest en anderzijds omdat hij in onze Dorpskerk veel herkende van zijn eigen kerk in Galle, die de naam 'Groote kerk' draagt. Dat kerkgebouw dateert uit 1755 en is gebouwd door Nederlanders in de tijd van de V.O.C. Voor foto's van die monumentale kerk in Sri Lanka, lees verder >> . Voor een verslag van dit unieke bezoek aan de Dorpskerk, lees verder >>
(met dank aan Durna van Os, die de foto's maakte)   04.04.17

Paasbrunch Dorpskerkgemeente
Voortbordurend op het succes van voorgaande jaren, wordt er weer een paasbrunch georganiseerd op Paasmorgen. In de Ontmoeting liggen lijsten waarop u zich kunt inschrijven. Ook liggen er lijsten, waarop u kunt aankruisen wat u eventueel zelf wilt meenemen. Naast al dat gene dat door gemeenteleden wordt bijgedragen, zal de organisatiecommissie zorgdragen dat er weer een ‘creatief’ buffet wordt samengesteld. Ook deze keer geldt – zelf bakken mag – iets kopen mag ook. U kunt zich ook opgeven per e-mail bij >> elly.van.den.oever@kpnmail.nl  en bij  lvandoorn@hetnet.nlU bent van harte uitgenodigd! 04.04.17
  klik voor vergroting

Bethelbazar zoekt vrijwilligers
Zoals uit een artikel in Klankbord blijkt, zoekt de Bethelbazar vrijwilligers voor de jaarlijkse Bazar die wordt gehouden op vrijdag 12 en zaterdag 13 mei. Het zou een mooi gebaar van betrokkenheid zijn, als meer leden van de Dorpskerkgemeente zich zouden opgeven als vrijwilliger!
Wie wil helpen kan zich opgeven via >> bethelbazar@hotmail.com
De Commissie Bethelbazar heeft voor dit jaar de volgende doelen vastgesteld: 
Het betreft de voor de meesten van u bekende en gewaardeerde doelen: Stichting Present Barendrecht; Stichting Priyanthi; Stichting Bal Anand.  04.04.17

 

Paasviering HVD
De Hervormde Vrouwen Dienst nodigt alle gemeenteleden van 75 jaar en ouder uit voor de paasviering op woensdag 12 april aanstaande in de Dorpskerk. De viering begint om 15.00 uur en wordt geleid door ds. P. Taselaar, muzikale medewerking door de heren Frits Heuvelink Sr. en Hans van Gelder. Na de dienst is er in de Ontmoeting een gezellig samenzijn. Wij kunnen elkaar dan weer spreken onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. Ook zullen we met elkaar nog enkele liederen zingen. Het belooft in elk geval een fijne middag te worden. De dag wordt afgesloten met een broodmaaltijd en eindigt om ongeveer 18.30 uur. Uw komst wordt zeer op prijs gesteld. Als u geen vervoer heeft, kunt u contact opnemen met: mevr. T. van Herk- v.d. Berg telefoon: 612942.
 

Lit. bloemschikking Veertigdagentijd - Zondag Judica
De serie liturgische schikkingen in de Veertigdagentijd hebben als thema 'De zon van ons bestaan'. De krans in de schikking voor de vijfde zondag van de Veertigdagentijd is de verbeelding van de zon.
In de veertigdagentijd lezen we verhalen over geloof in het leven. De verhalen gaan over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Maar ze gaan ook over alle andere mensen die iets van die weg meemaken. Ze ontdekken dat God een God van leven is. Ook als er ziekte is of verdriet, als mensen hulp nodig hebben of hun hand ophouden. Steeds opnieuw blijkt dat mensen kunnen geloven in het leven. Want het licht van Pasen zal gaan schijnen. Toelichting bij de schikking: De krans is de verbeelding van de zon. De zon is voor ons opgekomen. Wij mogen bescherming zoeken onder die zon. De klimop staat voor eeuwig leven. De bloemen komen tussen de stenen omhoog: Leven in Gods licht is sterker dan de dood 02.04.17

 

'Herstel van eenheid is Reformatie van vandaag'
Dit is de titel van een verklaring van Rome Reformatie Beraad, een gezamenlijke werkgroep van de Protestantse en Katholieke Kerk die ingesteld is omwille van de oecumenische herdenking van de Reformatie. In deze verklaring worden alle christenen uitgenodigd om samen stil te staan bij de gebeurtenis van de Reformatie, 500 jaar geleden. In oecumenisch verband de Reformatie herdenken betekent niet dat we als christenen verdeeldheid gaan vieren als hoogtepunt of benadrukken als rode draad in de kerkgeschiedenis. In gezamenlijkheid stil staan bij 500 jaar Reformatie kan hand in hand gaan met groeien in eenheid. Lees verder >> 01.04.17

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 2 april is het de vijfde zondag in de veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Judica, De Latijnse naam Judica betekent 'Verschaf mij recht' en verwijst naar het eerste vers van de Psalm van de zondag (Psalm 43). Het is de vijfde zondag in de veertigdagentijd en de tweede zondag vóór Pasen. Deze zondag wordt ook wel Passiezondag genoemd omdat vanaf nu het lijden van Jezus Christus centraal komt te staan. De liturgische kleur van deze zondag is paars, de kleur van inkeer en omkeer. 01.04.17

Afval Loont - voor de Dorpskerk: mooi resultaat
De vele vrienden van de Dorpskerk hebben in het eerste kwartaal van 2017 het mooie bedrag van € 481 gespaard voor het onderhoud van het 'oudste huis van Barendrecht'. Ondanks het feit dat steeds meer kerken en andere organisaties Afval Loont hebben ontdekt als inkomstenbron, weten wij onze bijdragen op het hoge peil te houden. De vrienden van de Dorpskerk zijn nog steeds een van de grootste spaar-partners! Als u zich realiseert dat er in het eerste kwartaal door ons ruim 8000 kilo afval is ingezameld, hebben wij ook een mooie bijdrage geleverd aan een schoner milieu. Hartelijk dank voor uw enorme inzet! Doet u ook al mee?

Als u afval aanbiedt is het voldoende om te melden dat het voor de Dorpskerk is, u heeft geen pasje nodig! 01.04.17

 

Bezorging stekjes in de kerktuin
Tuinliefhebbers die planten hebben gestekt voor de stekkendag - zaterdag 22  april - in de kerktuin achter de Dorpskerk, kunnen die op vrijdagavond 21 april van 7 tot 8 uur en de volgende morgen van 9 tot 10 uur bezorgen. Medewerkers van de kerktuin zijn dan aanwezig om ze in ontvangst te nemen. De kerktuin viert de opening van het nieuwe seizoen traditioneel met de stekkendag. Stekjes van tuin- en kamerplanten worden dan voor vriendelijke prijsjes te koop aangeboden. De opbrengst is bestemd voor de verdere verfraaiing van de kerktuin. Lees verder >> 01.04.17
 

Algemene Kerkenraad heeft besluitvorming afgerond
De AK heeft de besluitvorming om te komen tot een gezond financieel meerjarenperspectief voor de PG Barendrecht afgerond. Elk lid van PG Barendrecht heeft een brief ontvangen waarin het besluit wordt toegelicht. Daarnaast wordt ook het volledige besluit gepresenteerd, inclusief het eerder door het College van Kerkrentmeesters uitgebrachte advies aan de AK en een overzicht van gestelde vragen en antwoorden.
De AK heeft de genoemde documenten beschikbaar gesteld voor publicatie op onze website.
- De brief aan gemeenteleden d.d. 30 maart 2017, lees verder >>
- De integrale tekst van het besluit, d.d. 23 maart 2017, lees verder >>
- Het advies van het CvK aan de AK, lees verder >>
- Vragen en antwoorden, lees verder >>

Desgewenst kan een papieren versie worden opgevraagd bij de scriba van de AK, >>  scribaAK@pknbarendrecht.nl 31.03.17
 

Jaarboekje 2017 verschenen
De PGB-commissie Jaarboekje, bestaande uit Siert Bolt, Arnold van der Sluis en Simon Hoek, heeft de nieuwe editie 2017 gepresenteerd. De gedrukte versie is via de kerkgebouwen gedistribueerd. Daarnaast is er een complete digitale versie beschikbaar met de gegevens van alle wijkgemeenten van de PG Barendrecht, lees verder >>De gegevens van de Dorpskerkgemeente zijn in een apart document beschikbaar, lees verder >> 
Uw webbeheerder zal per kwartaal de beide digitale docmenten updaten en op de Dorpskerkwebsite presenteren. 21.03.17

Voor nieuwsberichten van oudere datum, ga naar >> webpagina Actueel

 

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende