Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

Hier het nieuws van de afgelopen drie weken. 
Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Actueel 


Extra verkoopavonden Snuffelmarkt
Sinds januari organiseert de Snuffelmarkt elke 3e woensdag van de maand een extra avondverkoop. De eerstkomende verkoopavond zal zijn op woensdag 21 februari van 19.00 tot 21.00 uur. De Snuffelmarkt is te vinden achter de Dorpskerk aan de Dorpsstraat te Barendrecht.  De opbrengst is ook in 2018 voor het onderhoud van de prachtige Dorpskerk, een monument waar Barendrecht trots op is.
Voor meer informatie: Anke van den Boogert, telefoon 619379 en op Facebook De Snuffelmarkt Barendrecht.
 

Ds. Van Amstel komt naar Rotterdam
De voormalige predikant van de Barendrechtse Bethelkerk Robert-Jan van Amstel, die in 2012 vertrok naar Amsterdam-Zunderdorp en naar de stichting Diensten met belangstellenden in Amsterdam, heeft het beroep naar de Rotterdamse Protestantse Gemeente Alexanderkerk aangenomen. Lees verder >> 18.02.18

Boeiende Leerhuisavonden. .  .
De komende twee Leerhuisavonden staan in het teken van de theoloog Janneke Stegeman. Dinsdagavond 20 februari staat van haar pamflet 'Alles moet anders, bevrijdingstheologie voor witte Nederlanders'. Dan zullen een aantal passages worden besproken uit dit pamflet. Deze avond is een voorbereiding op haar presentatie die zij op de daaropvolgende Leerhuisavond van dinsdag 20 maart zal verzorgen. Stegeman zal haar gehoor ongetwijfeld willen uitdagen te onderkennen welke voorrechten men meeneemt in de kijk op God, Bijbel en geloof. Beide avonden worden gehouden in gebouw de Ontmoeting en beginnen om 20.00 uur. U bent beide avonden van harte uitgenodigd! Lees verder >> 16.02.18

Nieuws over de Bethelbazar
Dit jaar wordt de bazar op vrijdag 25 en zaterdag 26 mei gehouden. Het bestuur van het organisatiecomité is gewijzigd. Arie Nootenboom heeft aangegeven te stoppen met het voorzitterschap. Huib van Zessen is de nieuwe voorzitter,. Verder is Carel van Hartingsveldt 2e voorzitter en is belast met de algehele uitvoering, Wilma Diepenhorst is secretaris. Op de bazardagen regelt Peter van Hartingsveldt de financiële zaken, dit houdt in: Tellen, tellen en nog eens tellen en zorgen dat de opbrengsten in de juiste kolommen terecht komen. Als u nog spullen voor de rommelmarkt heeft, wordt u verzocht om die nog even te bewaren. Vrijdag 31 maart staan de containers op het plein bij de Bethelkerk en is de eerste inzamelavond. Heeft u hele mooie spullen en kunt u die niet bewaren, neem dan even contact op met Leo van Wijk. Er is nog behoefte aan vrijwilligers tijdens de bazardagen. U kunt zich opgeven via >> bethelbazar@hotmail.com 16.02.18
 

WK hield een inspirerende bezinningsdag in Pauluskerk
De Wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente had zaterdag 10 februari een bezinningsdag in het diaconaalcentrum Pauluskerk in Rotterdam. Gezien de lopende gesprekken over toekomstige samenwerking met de wijkgemeente Zuidoost (Triomfatorkerk) was het moderamen van die WK ook uitgenodigd. De aanwezigen bespraken in kleine groepjes een viertal thema's die betrekking hadden op 'een wijkgemeente rondom de Dorpskerk in de toekomst'. Daarnaast verzorgde Jan Blankers van de Pauluskerk een indrukwekkende presentatie over dit unieke diaconaal werk in hartje Rotterdam. Daarna volgde een rondleiding, waarbij het brede scala aan activiteiten van de Pauluskerk werd gepresenteerd. Het werd een rondgang door een gebouw dat het predikaat 'Kerk Anno Nu' beslist verdient. Ter afronding van een waardevolle bezinningsdag bracht iedere ambtsdrager een persoonlijke wens en toast uit op: 'de toekomst van een wijkgemeente rondom de Dorpskerk'. 10.02.11
  klik voor vergroting
Een indrukwekkende, inspirerende
presentatie over het diaconale werk
in de Pauluskerk

Wist u dat? Over de Barendrechtse klok en de klepel. . .
Sinds er een aantal inspecties zijn uitgevoerd naar de status van het torenuurwerk, de luikklok  en de klokkenstoel zijn weer enkele interessante zaken aan het licht gekomen, die een completer beeld geven van de geschiedenis van de Dorpskerk. Wie de klok wel eens hoort luiden en wil weten waar de 'vliegende klepel' heeft gehangen, moet even verder lezen >> 08.02.18
  klik voor vergroting

Nieuw wijkbericht
In het nieuwe wijkbericht gaan Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam in op het wel en wee van de Dorpskerkgemeente en hij blikt vooruit op de komende vieringen. Lees verder >> 08.02.18

Meditatie Klankbord
Deze meditatie in Klankbord is dit keer verzorgd door ds. Cees Romkes. Hij gaat in op het thema 'Kerk voor het westen', waarin hij ingaat op de wijze waarop anno 2018 kerk-zijn gestalte kan worden gegeven. Lees verder >>  08.02.18

Nieuws van de AK
Op verzoek van de scriba van de Algemene Kerkenraad van de PG Barendrecht - de heer Louw Stroo - wordt gemeld dat het college van burgemeester en wethouders ervoor gekozen heeft om de Bethelkerk voor te stellen als de nieuwe locatie voor de herhuisvesting van de gebruikers van 't Trefpunt. In het voorstel neemt de gemeente Barendrecht tot 1 oktober as. de tijd om met de Protestantse Gemeente Barendrecht tot overeenstemming te komen. Lees verder >> 07.02.18
 

Groothuisbezoek
Deze week zijn met Klankbord de uitnodigingen verspreid voor  het Groothuisbezoek bij de wijken in Barendrecht-Centrum.  De bijeenkomsten vinden plaats van begin maart tot 20 maart. Het thema is dit jaar: 'Aan Tafel, beleving van de viering van het Avondmaal'. Gemeenteleden die geen Klankbord ontvangen kunnen bij (o.a.) de Dorpskerk een uitnodiging meenemen. Voor de bijeenkomsten kunt u zich tot 4 maart opgeven. Hiervoor zal bij de ingang van de kerk  een doos staan waarin de antwoordstrook afgegeven kan worden. U mag ook contact opnemen met Heleen van Helden of  Jannie van Zessen  De telefoonnummers en e-mailadressen staan op de uitnodiging. U bent van harte welkom!"
 

'Aan tafel, beleving en viering
van het Avondmaal'

Nieuws van de Kerktuin
De werkgroep Kerktuin zamelt komende weken weer uitgebloeide bolletjes van blauwe druifjes, narcissen en hyacinten in. Ze worden net als vorig jaar gepoot in de borders van de kerktuin, opdat ze volgend voorjaar weer gaan bloeien. U kunt de bolletjes kwijt op de tafels naast de portacabin.

Voor het nieuwe tuinseizoen staan inmiddels vertrouwde evenementen op het programma. De opening met de traditionele stekkendag is in het voorjaar. In juli wordt op een zondag na de eredienst in de Dorpskerk een concert in de tuin gegeven. Verder is de kerktuin op zaterdag 30 juni een van de deelnemers aan het Zomerfeest in de oude dorpskern, onder meer met een tentoonstelling van schilderijen.

  klik voor vergroting

Kerk in Aktie in de veertigdagentijd
Het thema van de veertigdagentijd-actie van Kerk in Aktie is dit jaar 'Onvoorwaardelijk liefde'. Ook in de Dorpskerkgemeente staan wij stil bij moeders, vaders, verzorgers én grootouders in alle delen van de wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht. Wij, als Protestantse Gemeente Barendrecht, ondersteunen hen, zodat zij moedig door kunnen gaan. Helpt u mee? Doe uw veertigdagentijd met Kerk in Actie, met hart en ziel!
Voor het geld dat we in deze periode uitsparen liggen er bij de in/uitgangen speciale 40-dagentijd-enveloppen.
De enveloppen kunnen ingeleverd worden op eerste paasdag 1 april, en de zondag er na op 8 april. Bij de leestafel in de Ontmoeting zal er een speciale 40-dagentijddoos worden geplaatst. 06.02.18
 

Over Liturgie gesproken. . . . Aswoensdag en veertigdagentijd
Zoals bekend is de woensdag na het carnaval, de zogenaamde Aswoensdag, het begin van de veertigdagentijd en de vastentijd. Het ritueel van het askruisje dat christenen op hun voorhoofd krijgen tijdens de viering op Aswoensdag staat symbool voor bezinning en uiting van boetvaardigheid. Het ritueel gaat terug op het oud-testamentische ritueel van boetedoening, het uitstrooien van as over het hoofd. Dat ging toen gepaard met het aantrekken van een boetekleed. Het huidige spreekwoord 'in zak en as zitten' is hierop terug te voeren. Lees verder >> 04.02.18

 

Oecumenische Vespers
Het is in Barendrecht een goede gewoonte om in de Veertigdagentijd met elkaar stil te staan bij de betekenis van deze dagen en het komende Paasfeest. Daarom zijn er door de oecumenische werkgroep weer vespers georganiseerd. De eerste vesper wordt gehouden op Aswoensdag, op woensdag 14 februari in de Augustinusparochie. Voorgangers zijn mw. Desirée van der Hijden en ds. Cees Romkes. Dan kunt u een askruisje ontvangen. Alle daaropvolgende vespers zijn in de Dorpskerk. 21 februari - voorganger ds. Jan Willem Stam; 28 februari met ds. Henk-Jan Ketelaar; 07 maart met voorganger mw. Desirée van der Hijden; 14 maart met de heer Maarten van Boekel; 21 maart is mw. Tineke van der Meer voorganger. De afsluitende vesper wordt gehouden op 28 maart dan zal ds. Jan Willem Stam voorgaan en is er een bijzonder programma.Daarover later meer. 22.01.18
 

Eenvoudige maaltijden in de veertigdagentijd
In de veertigdagentijd worden, voorafgaand aan de vesperd, weer oecumenische eenvoudige maaltijden georganiseerd. De maaltijden vangen aan om 18.00 uur. Maaltijd en vesper kunnen los van elkaar worden bijgewoond. De eerste maaltijd wordt gehouden op Aswoensdag, op woensdag 14 februari in de Augustinusparochie. De andere maaltijden zijn in de Oude Pastorie achter de Dorpskerk. Maaltijd en vesper kunnen los van elkaar worden bijgewoond. Graag opgeven voor de maaltijden bij Nellie en Loek van Doorn. 04.02.18
 

Download de 40dagentijd-app
Voor gemeenteleden met een smartphone of tablet heeft Kerk in Actie ook dit jaar weer de 40dagentijd-app. Deze app leidt je door deze periode met inspirerende teksten, gebeden, foto’s of praktische tips. In de 40dagentijd bereiden we ons voor op Pasen. Het is een tijd van bezinning en versobering. Deze app helpt je om in de 40dagentijd ook echt tijd te vinden om hiermee bezig te zijn. Download de app en doe mee! De 40dagentijd-app is gratis te downloaden via Google Play en de iTunes App Store. Download de app vanaf 14 februari as.  04.02.18
 

Aanmelden voor de Veranderdag 2018
De Stichting Present - Barendrecht organiseert op zaterdag 24 maart voor de 7e keer een 'veranderdag'. Dit is een initiatief van Stichting Present in samenwerking met de PKN Kerken van Barendrecht en vindt ieder jaar plaats in de periode voor Pasen. Volgende week liggen er inschrijflijsten klaar in de hal van gebouw de Ontmoeting voor deelname aan de ‘Veranderdag’. U kunt zelf aangeven naar wat voor soort project uw voorkeur uitgaat. Zo doet u niet alleen iets goeds voor een ander, maar doet u ook iets dat u zelf leuk vindt om te doen. Een win-win situatie voor iedereen. Aarzel dus niet en schrijf uw naam op de lijst!  Lees verder >> 04.02.18 
 

Actie Voedselbank - 'product van de maand'
De Dorpskerkgemeente participeert samen met andere kerken in Barendrecht aan de actie 'product van de maand' van de Barendrechtse Voedselbank.
Voor de maand februari 2018 is gekozen voor het product 'soep'.
Op elke zondag dat de Dorpskerk is geopend, kunt u het product van de maand inleveren bij een van de aanwezige diakenen. Er staan in de Ontmoeting speciale kratten om de producten in te deponeren. Als de Dorpskerk op een zondag is gesloten, kunt u uw artikelen ook in de andere PGB-kerken afgeven. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 02.02.18
  klik voor vergroting

Europees jaar van het cultureel erfgoed
Het jaar 2018 is door de Europese Unie uitgeroepen tot 'het jaar van het cultureel erfgoed'. Onder het motto: 'Erfgoed verbindt, Europa inspireert', wordt ook in Nederland aandacht besteed aan dit themajaar. Elke maand wordt er een ander deelgebied belicht, in Novermber zal het onderwerp 'Religieus verleden' aan de orde komen. De Dorpskerk als 'oudste huis van Barendrecht', met haar unieke internationaal beschermde monumentenstatus, zou in die maand aandacht kunnen besteden aan het religieus verleden van Barendrecht. Binnen de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk wordt nagedacht op welke wijze dat gestalte zou kunnen krijgen. Suggesties zijn van harte welkom op >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl  01.02.18
 

Woord & weg - februari 2018
Het inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland besteedt in het februarinummer aandacht aan vele interessante zaken die in de PKN spelen op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau. In het omslagartikel wordt ingegaan op de wijze waarop men in de Amersfoortse Sint-Joriskerk debatavonden organiseert over actuele thema's. 
Lees verder >> 01.02.18 
 
Woord & weg
Het lezen waard!

Voortgang Aktie KerkBalans 2018
Zoals gebruikelijk heeft de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters - Aad Boers - weer een voortgangsrapportage gemaakt over de stand van zaken van de lopende Aktie KerkBalans. Zo meldt hij de eerste mooie respons van de digitale versie van KerkBalans in Barendrecht. 
Vergeet u niet om uw opgave door te geven, het zij digitaal dan wel per envelop?
Lees verder >> 30.01.18
 

'Can we visit the oldest house of Barendrecht?'
Afgelopen zaterdagmorgen werd koster Jan van den Oever met die vraag geconfronteerd. . . Een Chinese familie uit Singapore die op rondreis door Nederland waren, wilden na hun bezoek aan de monumentale molens van de Kinderdijk nog een bezoek brengen aan een eeuwenoude dorpskerk. Al surfend op internet kwamen ze bij de Barendrechtse Dorpskerk terecht. Als een perfecte gastheer antwoordde Jan in z'n beste Engels 'of course'. Vol bewondering bekeken en fotografeerden ze het monumentale interieur van de Dorpskerk. Zeer onder de indruk van het prachtige godshuis, wilden ze voor hun vertrek natuurlijk nog even met Jan op de foto. Er werd een  lange selfie-stick te voorschijn gehaald en het resultaat mag er zijn: het Singaporese echtpaar met hun kinderen op de foto samen met een trotse gastheer van het 'oudste en misschien wel mooiste huis van Barendrecht'. 29.01.18
  klik voor vergroting

De eerste predikanten van Barendrecht
In het kerkblad Klankbord is een serie artikelen gestart waarin de eerste vijf predikanten van Barendrecht worden beschreven. Deze artikelen zij resumés van uitgebreidere artikelen die eerder op onze website zijn gepubliceerd. Om uitgebreid zoeken op de website te voorkomen, wordt het betreffende uitgebreide artkel opnieuw geplaatst op deze pagina Laatste Nieuws.
Voor het verhaal over de eerste predikant, lees verder >> Voor het verhaal over de tweede predikant, lees verder >>

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende