Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

Hier het nieuws van de afgelopen twee weken.
Het laatste nieuws gemist?
Ga dan naar >> webpagina Actueel voor de nieuwsberichten van twee maanden eerder.


Feestelijke doopdienst
Tijdens een feestelijke eredienst is op zondag 7 februari Hannah Lako gedoopt. De jonge ouders hadden enkele jaren geleden hun huwelijk laten inzegenen in onze Dorpskerk. In het bijzijn van de gelukkige ouders, twee doopgetuigen en veel familieleden doopte Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam Hannah met de doopnamen Magdalena Felicia. Na afloop werden de doopouders gelukgewenst door de kerkgangers die deze morgen in groten getale aanwezig waren. Lees verder >>  07.02.16
 

Oplevering restauratie gepland
In verband met het vastleggen van enkele 'prominente gasten' hebben de kerkrentmeesters van de Dorpskerk al een datum voor de feestelijke oplevering van dit restuaratieproject vastgelegd. Op zaterdagmorgen 18 juni 2016 van 10 tot 12 uur zal dit plaatsvinden. Inmiddels zijn er een twintigtal nazaten van het echtpaar Westra-Jelsma (die het Tiengebodenbord in 1914 schonken aan de Dorpskerk) opgespoord. Zij worden uitgenodigd om de feestelijke oplevering bij te wonen. Meer nieuws volgt later. 07.02.16

2e fase restauratie interieur afgerond
De restaurateurs van de firma Hekkers  Van 't Spijker hebben de tweede fase van de restauratie van het monumentale houten interieur van de Dorpskerk afgerond. De drie luifels van de Boerenbank zijn teruggeplaatst. De restauratie van het klankbord van de 17e eeuwse kansel is eveneens afgerond. Kerkrentmeesters Tineke van der Meer en Simon Hoek hebben onder begeleiding van de restaurateurs de avondmaalstafel en het eeuwenoude hoekbankje 'gerestaureerd'. Bij de restauratie van de Boerenbank zijn enkele interessante ontdekkingen gedaan. Op basis daarvan zou voorzichtig mogen worden geconcludeerd dat de Boerenbank ouder is dan 1771. In de werkplaats van de restaurateurs zijn het achterframe en de eikenhoutenomlijsting van het Tiengebodenbord gerestaureerd. De volledige restauratie van de tekstpanelen van het bord zal de slotfase vormen van dit project. lees verder >>
   07.02.16

  klik voor vergroting

Boerenbank ouder dan 1771?

Indrukwekkende rapportage op gemeenteavond PGB
Op 4 februari heeft de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barendrecht een gemeenteavond georganiseerd waar de werkgroep financiële en technische zaken hun eindrapportage presenteerde. (foto: Jurg Bremmer, één van de werkgroepleden) Aansluitend bedankte AK-voorzitter Kees Silvis alle werkgroepleden voor het indrukwekkende werk dat is opgeleverd. Namens de door de AK gevormde begeleidingsgroep verzorgde Bas Nooteboom een presentatie onder de titel 'Hoe verder?'. Zo'n twee  honderd gemeenteleden waren aanwezig. Binnenkort volgt een uitgebreidere rapportage over deze gemeenteavond vanuit de AK. Momenteel zijn er drie documenten beschikbaar:
1) Het Persbericht, lees verder >>. 
2) Nieuwsbrief met samenvatting rapportage werkgroep, lees verder >>.
3) Toelichting Begeleidingscommissie, lees verder >>.
05.02.16

  klik voor vergroting

V&T-avond met Jan Greven afgelast!
De werkgroep Vorming & Toerusting bericht het volgende:
Helaas gaat de lezing/bijeenkomst met de heer Greven zoals gepland was voor 9 februari in de Ontmoeting niet door wegens persoonlijke omstandigheden van de heer Greven. Er zal binnenkort een nieuwe afspraak gemaakt worden. 01.02.16

Er zit muziek in de Dorpskerk
Trio met gevarieerd programma in Barendrechtse Dorpskerk. Diana Byazarti (viool), Eline van Vroonhoven(piano) en Sander van Willigenburg (gitaar) zorgen voor een verrassende invulling van het koffieconcert op 14 februari, georganiseerd door de Stichting Barendrecht Klassiek in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. Het koffieconcert begint om 12.00 uur, koffie vanaf 11.30 uur. Lees verder >>  01.02.16
  klik voor vergroting

ZWO-bericht 25.01.16
Deze week geeft de de ZWO-commissie ruimte aan de scriba van de PKN, dr. Arjan Plaisier. In zijn commentaar bij de tijd stelt hij: 'Aandacht vragen voor geweld tegen christenen is taboe'. Verder een artikel over de open brief aan PvdA-leider Samsom en premier Rutte, waarin negen hulp-en mensenrechten organisaties hun diepe zorg uitspreken over de plannen voor de aanpak van de migratiestroom naar Europa, die Samsom in de Volkskrant presenteerde. 
Lees verder >> 01.02.16
 

Unieke foto Tiengebodenbord gevonden
Bij naspeuringen door uw webbeheerder op internet, is een prachtig artikel over de grote restauratie van de Dorpskerk in de periode 1960-1962 gevonden. In dat artikel staat een unieke foto van het in 1962 herplaatste Tiengebodenbord. De grote vraag is, we herkent iemand op die foto? 
Voor het artikel uit 'Het Vrije Volk' van 5 juni 1962, lees verder >> 28.01.16


Op zoek naar nazaten familie Westra-Jelsma
De kerkrentmeesters van de Dorpskerk zijn op zoek naar nazaten van het echtpaar Westra-Jelsma, die in 1914 het prachtige Tiengebodenbord hebben geschonken aan de Dorpskerk. De nazaten van de gulle gevers zullen een uitnodiging krijgen voor de feestelijke oplevering van het gerestaureerde bord. Wij roepen nazaten van het echtpaar Westra-Jelsma op om zich te melden! Wie helpt ons verder? 28.01.16
  Klik voor vergroting
Plaatsing in 1962
met 6 man...!

Swingende zangdienst in de Dorpskerk
Vanuit de werkgroep eredienst wordt er op zondag 7 februari een zangdienst georganiseerd, waaraan het koor 'SHINE
' hun medewerking verlenen. Kleinkoor SHINE bestaat uit een 8-koppige enthousiaste groep geoefende zangers, met als sturende en stuwende kracht dirigent Ronald Kouwenhoven. Het ensemble is in 2003 opgericht en vertolkt uiteenlopende stijlen, variërend van klassiek tot eigentijds. Er wordt zowel a capella gezongen als met pianobegeleiding. Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam zal een meditatie verzorgen over het thema: 'Getuige'. U wordt van harte uitgenodigd in de Dorpskerk. Aanvang 17.00 uur, deuren open vanaf 16.30 uur. Lees verder >>  27.01.16

 

ZWO-bericht 25.01.16
Deze week in het ZWO-nieuws worden enkele verhalen gepresenteerd vanuit het werkveld van Kerk in Actie. Daarbij kunnen we ons afvragen: Waar zijn wij allemaal mee bezig? Wat gebeurt er in de wereld? Voorzichtig mogen we concluderen: Wat zijn wij dan gezegend, dat wij ons als christenen 'tot waarde'mogen maken in de wereld.
Lees verder >> 25.01.16
 

Kerken signaleren 'nieuwe verzuiling': 'arm versus rijk'
Kerken in Nederland geven een waarschuwingssignaal af: er dreigt in ons land een nieuwe verzuiling. Niet met levensovertuiging als onderscheidend element, maar arm en rijk. Het aantal mensen dat in financiële problemen zit en/of heel grote moeite heeft om het huishoudboekje op orde te houden, groeit. De omvang van het probleem is groot; nu zit ruim 10 procent van de Nederlandse huishoudens in de probleemzone en dat percentage groeit. Lees verder >>   Ook Kerk in aktie besteedt aandacht hieraan, lees verder >> 25.01.16
 

PKN nota 'Kerk 2015'  
De Protestantse Kerk in Nederland stuurt in februari a.s. aan alle plaatselijke gemeenten de nota 'Kerk 2025': 'Waar een Woord is, is een weg toe'. Bij de definitieve notitie is een handleiding voor het gesprek in kerkenraad en gemeente gevoegd. D
e generale synode van de PKN heeft drie keer gesproken over de toekomstnotitie. In de vergadering van november j.l. werd de nota uitvoerig besproken en aanvaard. In april a.s. zal de synode spreken over de uitwerking van ‘Kerk 2025’. Lees verder >> 25.01.16
 

Storing kerkomroep
De provider van de kerktelefoon/kerkomroep van de Dorpskerk stuurde het volgende bericht: 'Door een fout in de kalender is er een probleem ontstaan bij het starten van opnames. Hierdoor zijn er helaas geen opnames gemaakt van uitzendingen die gepland stonden tussen vrijdag 22 januari 9:30 en zondag 24 januari 13:03. Het probleem is inmiddels opgelost en we kijken naar maatregelen om te voorkomen dat deze zelfde situatie opnieuw ontstaat. Het is heel vervelend als geplande opnames niet gemaakt worden. Onze excuses voor het ongemak.' Dit betekent dat de bevestigingsdienst helaas niet is opgenomen. De Taizé-viering, die 's avonds plaats vond, is wel opgenomen. De kerkrentmeesters van de Dorpskerk hebben met de koster een afspraak gemaakt om bij bijzondere diensten voortaan zelf een opname te maken, zodat zulke diensten in elk geval zijn opgenomen. 25.01.16

Feestelijke eredienst
De liturgische kleur op zondag 24 januari veranderde van groen naar rood, de kleur van de Heilige Geest, van vuur en inspiratie. Dit vanwege het feit dat er op deze zondag zes nieuwe ambtsdragers werden bevestigd. Daarmee is de kerkenraad van de Dorpskerkgemeente na jaren van onderbezetting nu op meer dan volle sterkte gekomen! We mogen het zien als geweldig goed nieuws voor de Dorpskerkgemeente, een nieuw teken van hoop. De dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken hebben een prachtige schikking gemaakt met veel symboliek: Hoe kun je dienaar zijn in en buiten de kerk? Een Bijbel en een agenda. Drie rozen voor de drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. De rozen zijn gewikkeld in een krant met opschriften als trouw, geest en verdieping. Zo alleen kun je dienaar zijn. . . . .
Voor een fotoverslag van deze feestelijke viering, lees verder >>  24.01.16 
 

Over liturgie gesproken. . . . de Paaskring (1)
Zondag 24 januari is een nieuwe fase in het liturgisch jaar begonnen: de Paaskring. Deze periode omvat de jaarlijkse aan Pasen gerelateerde kerkelijke zon- en feestdagen. De cyclus start 70 dagen voor Pasen en eindigt 50 dagen na Pasen, op Pinksteren. De drie zondagen vóór de Veertigdagentijd verwijzen naar het aantal dagen tot aan Pasen: Zondag Septugesima, 70 dagen voor Pasen; zondag Sexagesima, 60 dagen en zondag Quinquagesima, 50 dagen voor Pasen. De liturgische kleur is groen. Deze periode wordt ook wel de 'voor-vasten' genoemd gaat op de Aswoensdag over in de Veertigdagentijd (daarover later meer). 23.01.16

Bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds ontvangen
Dezer dagen heeft de penningmeester van de stichting Vrienden van de Dorpskerk een subsidie ontvangen van € 15.000. Een 'vriendin' van de Dorpskerk heeft (vanuit privévermogen) bewerkstelligt dat het Prins Bernhard Cultuurfonds  deze subsidie heeft verleend aan de restauratie van het monumentale houten Dorpskerkinterieur. Dit (al eerder toegezegde) bedrag vormt een onmisbaar element in de financiering van het gehele project door de vriendenstichting. Het stichtingsbestuur en de kerkentmeesters van de Dorpskerk zijn de betreffende 'vriendin' van de Dorpskerk en het PBC-fonds bijzonder dankbaar voor dit grootse gebaar! 21.01.16
 

Wist u dat? In het voetspoor van Luther
In 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther de Reformatie heeft ingezet. In dat jaar wordt er 500 jaar Protestantisme gevierd. Met name in West-Europa wordt in 2017 veel aandacht besteed aan dit zogenaamde Lutherjaar. Er is nu een prachtige digitale brochure verschenen, waarin acht routes langs 36 authentieke Luthergedenkplaatsen in Duitsland worden beschreven. Ze geven een inkijkje in het leven en werk van de reformator, vertellen over tegenslagen en successen, tegenstanders en bondgenoten, over een periode van ingrijpende veranderingen en nieuwe denkwijzen. Lees verder >> 21.01.16
 
2017:
In het voetspoor
van Luther

Actie Tien Gebodenbord een groot succes!
De door de kerkrentmeesters van de Dorpskerk opgezette bliksemactie om de tekstpanelen van het Tiengebodenbord geheel te restaureren in plaats van plaatselijk te repareren, is een groot succes geworden. Binnen tien dagen zijn er voldoende toezeggingen ontvangen voor sponsoring van alle 400 in goud geschilderde woorden van de Tiengeboden. Er is inmiddels ruim € 1000 ontvangen bij de penningmeester. Nu de meeste toezeggingen binnen zijn, wordt de opdracht verstrekt aan de restauratrice. U kunt uw toegezegde bijdrage overmaken op rek.nr. NL 38 RABO 03 553 629 45 ten name van Stichting Vrienden Dorpskerk Barendrecht onder vermelding van sponsoring Tiengebodenbord. Extra bijdragen zijn overigens ook nog welkom, daarmee kunnen we de van oud eikenhout te maken liedborden financieren. 20.01.16
 

ZWO-bericht 19.01.16
In het 
ZWO-bericht van deze week komt 'onze man in Pakistan', Kor Grid weer aan het woord met een verhaal over de versterking van de positie van de christelijke minderheid in Pakistan. Verder een schokkend bericht van Open Doors over de wereldwijd toegenomen Christenvervolging. Lees verder >>  20.01.16
 

Glas-in-lood-ramen hersteld
Het is gelukkig drie jaar lang goed gegaan, maar in de afgelopen maanden zijn er toch weer enkele ruitjes van de kostbare glas-in-lood-ramen van de Dorpskerk door vandalisme beschadigd.

Dezer dagen hebben de glazeniers alle ramen gecontroleerd en hebben ze dertien gebroken ruitjes vervangen en weer in het lood gezet. De glas-in-lood-ramen van de Dorpskerk staan er nu weer prachig bij. De schade zal overigens worden verhaald bij de glasverzekering.
20.01.16

  klik voor vergroting   klik voor vergroting

Uitnodiging gemeenteavond 4 februari
De AK van de Prot. Gemeente Barendrecht nodigt alle gemeenteleden uit voor een belangrijke gemeenteavond die zal worden gehouden in de Bethelkerk op donderdag 4 februari a.s. Onder het motto: 'Werken aan de toekomst' zal een centrale presentatie plaatsvinden van de deelrapporten van de Werkgroep Financiële/Technische Zaken met uitleg over de vervolgprocedure. Procesbegeleider Bert Bakker zal de avond leiden. Gemeenteleden worden van harte uitgenodigd! Lees verder >> 19.01.16
 

'Werken
aan de toekomst'

Werkbezoek aan restaurateurs
Zaterdag16 januari hebben de kerkrentmeesters van de Dorpskerk weer een bezoek gebracht aan de werkplaats van de restaurateurs die het monumentale houten interieur van de Dorpskerk onder handen hebben. Dit keer werden zij vergezeld van de penningmeester van de Stichting Vrienden - Arij Kammeraad - en van oud-kerkrentmeester Wim de Regt. De restaurateurs maken goede voortgang. De luifels van de Boerenbank zijn nagenoeg gereed. Ze worden in de eerste week van februari teruggeplaatst. Bij de restauratie van de luifels is opnieuw een bijzondere ontdekking gedaan. Lees verder >> 16.01.16
  klik voor vergroting
Gerestaureerde luifel
Boerenbank

Open Podium 2016 - in de Dorpskerk
Voor de zesde keer organiseert Stichting Barendrecht Klassiek (in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk) een Open Podium in de monumentale Dorpskerk van Barendrecht. Het Open Podium vindt plaats op zaterdag 9 april. De organisatoren hopen dat, evenals in vorige jaren, ook nu weer velen uit Barendrecht en omgeving zich willen laten horen met een of meerdere muziekstukken van maximaal 20 minuten in totaal. Ook groepen/ensembles worden van harte uitgenodigd zich aan te melden, alsmede docenten met hun leerlingen. In de kerk kan gebruik worden gemaakt van de Brodmann concertpiano, en ook het Dorpskerkorgel (twee klavieren met vrij pedaal) staat ter beschikking. Beide instrumenten zijn van hoge kwaliteit. Deelname aan de Open Dag is gratis en elke deelnemer krijgt na afloop van zijn/haar optreden een kleine herinnering mee naar huis. U kunt zich aanmelden via >> www.barendrechtklassiek.nl/open-podium. Telefonisch is SBK bereikbaar op (0180)61 91 13. 16.01.16
 

Open Podium:
spelen in een unieke embiance

'Grote beurt' voor concertpiano
In het beleidsplan Eredienst en Kerkmuziek nemen de instrumenten van de Dorpskerk een belangrijke plaats in, zodat zij de kwaliteit van de vieringen maximaal kunnen blijven ondersteunen. De Dorpskerk beschikt sinds 2009 over een Brodmann concertpiano. Om met plezier op de piano te blijven spelen, hebben de kerkrentmeesters nu ook een grote onderhoudbeurt van het mechaniek laten uitvoeren door de firma Ypma. Naast het gerenoveerde Dorpskerkorgel is nu ook de concertpiano weer in topconditie. Lees verder >> 15.01.16
 

Week van gebed voor de eenheid van Christenen
 ‘Het woord is aan jou’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. Deze gebedsweek wordt in 2016 van 17 tot en met 24 januari 2016 over de hele wereld gehouden. In Barendrecht werd deze week begonnen met een oecumenische viering op 17 januari 2016 om 10.30 uur in de Sint Augustinuskerk. Voorgangers waren Ton Halin (Sint Augustinuskerk) en Tineke van de Meer (Dorpskerk). Het Jonakoor van de parochie zong in deze viering. Lees verder >>  14.01.15
 

Actie Kerkbalans 2016
In de periode 18 t/m 29 januari wordt weer de jaarlijkse actie gehouden voor de vaste vrijwillige bijdragen. Een financiële actie die van groot belang is voor het goed kunnen blijven uitvoeren in 2016 van alle activiteiten in de wijkgemeenten van onze Protestantse Gemeente Barendrecht. Het College van Kerkrentmeesters heeft de actie grondig voorbereid en dankzij de steun van vele vrijwilligers wordt de actie uitgevoerd. Het CvK hoopt dat ook dit jaar de actie tot een succes zal worden door uw steun. Voor meer informatie over Kerkbalans 2016, lees verder >> 14.01.16
 

Opbrengst collecte Kerstnachtdienst
De werkgroep Eredienst van de Dorpskerkgemeente, die de kerstnachtdienst in de Dorpskerk heeft voorbereid, bericht dat de opbrengst van de deurcollecte het mooie bedrag van € 840,81 heeft opgebracht. Binnenkort zal dit bedrag door de diaconie worden overgemaakt op de rekening van het in Barendrecht op te richten 'Hospice de Reiziger'. Op deze wijze wordt de betrokkenheid van de Protestantse Gemeente Barendrecht bij dit mooie initiatief benadrukt. Alle gevers hartelijk dank! 14.01.16
 

Wijkbericht
In zijn eerste wijkbericht in 2016 besteedt dorpskerkpredikant Jan Willem Stam aandacht aan zijn niieuwjaarstoespraak tijdens de nieuwjaarsbrunch. Verder aan de komende vieringen waaronder die waarbij nieuwe ambtsdragers zullen worden bevestigd. Natuurlijk staat hij ook stil bij het wel en wee in de Dorpskerkgemeente.  Lees verder >>  14.01.16
 

Zes nieuwe ambtsdragers - vacatures vervuld!
De wijkkerkenraad van de wijkgemeente Dorpskerk heeft in de eredienst op 10 januari 2016 aan de gemeente bekend gemaakt verheugd te zijn nieuwe ambtsdragers te hebben verkozen.
Voor het ambt van diaken: mevrouw Toos Volkers en de heren Michel de Bruin en Harm Naaijer.
Voor het ambt van ouderling: de heren Thiemen van Gemeren en Floor Groeneveld
Voor het ambt ouderling-kerkrentmeester: Gert Looren de Jong.
De nieuwe ambtsdragers hebben allen hun verkiezing aanvaard en zullen worden bevestigd in de eredienst van 24 januari aanstaande. 
12.01.16  / 23.01.16

Dorpskerkwebsite goed bezocht
In de tien jaar dat de Dorpskerkwebsite bestaat is er een vaste kern van bezoekers die de site regelmatig bezoekt. Toch zijn er nog steeds velen die de site voor het eerst ontdekken. In het jaar 2015 werd de site 21.300 keer bezocht, dat betekent zo'n 60 bezoekers per dag. Daaronder zijn bezoekers uit 34 landen. Recent ontvingen we nog een reactie uit Canada over de restuaratie van het Dorpskerkinterieur. Een geëmigreerde Barendrechter gaf ons de complimenten voor de wijze waarop er wordt gewerkt om de Dorpskerk tot een van de best onderhouden monumenten van Barendrecht te maken (en dat voornamelijk extern gefinancierd!). 12.01.16

ZWO-bericht 11.01.16
De ZWO-commissie van de PG Barendrecht opent met een gedicht uit een PKN-Adventskalender. Verder een artikel over de 'maand van de spiritualiteit' en een persoonlijk verhaal uit Syrië. Lees verder >>  12.01.16
 

Kerst 2015 in de Dorpskerk - een terugblik
Het is in de Dorpskerk de afgelopen jaren nog niet zo druk geweest als in december 2015. Het WinterFeest, Advents- en Kerstvieringen en tal van Kerstconcerten. Alles bij elkaar zijn er enkele duizenden bezoekers geweest in het 'oudste huis van Barendrecht'. Al die activiteiten zijn door de vaste fotografen van onze website vastgelegd. In een drietal reportages wordt een terugblik gegeven op een decembermaand, waarin de Dorpskerk in het hart van de belangstelling stond.
Voor WinterFeest 2015, lees verder >> .      Voor de kerkelijke vieringen, lees verder >> .      Voor de concerten, lees verder >> .
09.01.15

Bijbelleesrooster januari 2016
'Read your Bible, pray every day, and you will grow'; 'Lees je Bijbel, bidt elke dag dat je groeien mag'
Voor het leesrooster voor januari 2016 van het Nederlands Bijbelgenootschap,  lees verder >> .
Voor
de bijbellezing van vandaag, Lees verder >> 01.01.16
 

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende