Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

Op deze pagina staan de nieuwsberichten doorgaans een á twee weken.
Het Laatste Nieuws gemist?
Ga dan naar de >>
webpagina Actueel, daar staan de nieuwsberichten van de laatste twee maanden.


Bijbelleesrooster januari 2015
'Read your Bible, pray every day, and you will grow'
Ook in 2015 zullen we de maandeijkse leesroosters van het Nederlands Bijbelgenootschap doorgeven als service aan onze bezoekers, lees verder >> .
Daarnaast kunt u
de bijbellezing van deze dag gebruiken. Lees verder >>
 

Nieuws van de AK
De Algemene Kerkenaad van de Protestantse Gemeente Barendrecht heeft besloten om bezwaar aan te tekenen tegen het besluit van B&W van de gemeente Barendrecht om het verzoek van de AK af te wijzen, om de status van gemeentelijk monument van de BK in te trekken. Voor een afschrift van het bezwaarschrift, lees verder >> 24.01.15

ZWO - bericht 19.01.2015
De ZWO-commissie biedt u deze week een fotoreportage van Open Doors, een stichting die op de bres staat voor vervolgde Christenen, over hun werk in Syrië.  De foto's geven een impressie van de wijze waarop zij een steunpunt vormen in tijden van verdrukking. Lees verder >> 20.01.15
 

Consistorie Dorpskerk langdurig verhuurd
De kerkrentmeesters van de Dorpskerk kunnen melden dat de consistorie (kerkkenraadskamer) in de Oude Pastorie sinds12 januari is verhuurd voor drie dagen per week aan een zorginstelling die dagopvang verzorgt voor ouderen met geheugenproblemen. Zij zullen ook gebruik maken van de faciliteiten van de keuken van de Oude Pastorie. Dat betekent dat gedurende 2015 de consistorie op maandag, dinsdag en donderdag is verhuurd. Deze Zorggroep De Toekomst, wil zich graag even voor stellen aan de Dorpskerkgemeente, lees verder >>  18.01.15

Mutaties kerkenraad
Aan het begin van elk nieuw kalenderjaar vinden er in menige kerkenraad mutaties plaats, zo ook in de Wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente. In een feestelijke eredienst op zondag 25 januari a.s. zal een nieuwe diaken worden bevestigd, een ouderling, een diaken en een kerkrentmeester worden herbevestigd. Tevens zal er afscheid worden genomen van twee ambtsdragers die een levenlang actief zijn geweest als ambtsdrager. Lees verder >> 18.01.15

ZWO - bericht 14.01.2015
De ZWO-commissie bericht deze week over de situatie van Kor Grid, die namens de Protestantse Gemeente Barendrecht werkzaam is in Pakistan. Ook hij ondervindt momenteel de gevolgen van de gespannen situatie in Pakistan. Hij wacht al geruime tijd op een visum om weer naar dat land af te reizen. Lees verder >> 14.01.15
 

Mooi resultaat verjaardagsfonds
Begin December 2014 hebben we, traditiegetrouw de verjaardagsbussen van de Dorpskerk Barendrecht geleegd. Het mooie resultaat, van het tweede half jaar bedroeg € 1980,00. Dat opgeteld bij de opbrengst van het 1e halfjaar van € 1427,25 geeft een totaal bedrag van € 3407,25 euro voor het jaar 2014. Alle gevers en lopers héél hartelijk bedankt! Dicky Tol - coördinatrice Verjaardagsfonds Dorpskerk. 12.01.15


'Oude reus' geveld
Vorig jaar werden de Esdoorns die na de grote restauratie van de Dorpskerk in 1960 zijn aangeplant tot 'monumentale bomen' verklaard door de Gemeente Barendrecht. Zij zijn gezichtsbepalend door het beschermde Dorpsgezicht, waarin de Dorpskerk als internationaal beschermd Rijksmonument een centrale plaats in neemt. De gemeente maakte destijds echter één uitzondering. Dat was de Esdoorn die aan het begin van de rij staat, vlak naast Waelesteijn. Die boom had zeer grote zwammen op de stam, die duidden op een ernstige ziekte. Recent bepaalde de Gemeente Barendrecht dat die boom gerooid diende te worden omdat er een mogelijk gevaarlijke situatie zou kunnen ontstaan. Daarom hebben de Kerkrentmeesters van de Dorpskerk deze 'oude reus' laten rooien. Onze vaste fotografen Jan van den Oever en Arco van der Lee hebben er een mooi fotoverslag van gemaakt. De vraag die rest is: 'Wat nu???'  Lees verder >> 11.01.15
  klik voor vergroting

ZWO - bericht 05.01.2015
De ZWO-commissie van de Protestantse Gemeente Barendrecht wenst u een gezegend nieuwjaar en spreekt u aan op uw goede voornemens..... Lees verder >> 
05.01.14
 

Publicatie begrotingen Diaconie PGB
Op verzoek van de penningmeester van de diaconie van de Protestantse Gemeente Barendrecht, de heer Piet Vroonland, plaatsen wij de begrotingen van de drie geldstromen binnen de Diaconie voor 2015. De begrotingen zijn aangepast aan de dit jaar toegezegde bijdragen / rendementen. Deze drie geldstromen betreffen: > “Levend geld” van de Immanuëlkerk; >
 “Levend geld” van de overige wijkgemeenten; > “Het vermogen”.
De presentatie bestaat uit vijf onderdelen: klik om document te openen   klik om document te openen   klik om document te openen   klik om document te openen   klik om document te openen 

05.01.15  (Vanwege de verhuisperikelen van uw webbeheerder is dit verlaat  geplaatst, excuses daarvoor!)

 

Jaren komen, jaren die gaan . . .
Dit is de titel van een gedicht dat Gerrit Barendrecht, voorzitter van de Wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente, heeft gemaakt en waarmee hij zijn nieuwjaarstoespraak tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Dorpskerkgemeente begon én beëindigde. Wie Gerrit kent, weet dat hij als geen ander in staat is om in prachtige poëzie zaken kernachtig te verwoorden. Lees verder >> Aansluitend hield ook de Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam een toespraak, waarin hij onder andere terugblikte op zijn eerste jaar in Barendrecht. Lees verder >> 04.01.15

  klik voor vergroting

Nieuwjaarsbrunch: geslaagde start!
Een geslaagde start van 2015, zo kan de nieuwjaarsbijeenkomst van de Dorpskerkgemeente, die werd gehouden op 4 januari wel worden betiteld. Ruim honderd (!) gemeenteleden bleven na het gebruikelijke koffiedrinken en de nieuwjaarstoespraken van Gerrit Barendrecht en ds. Jan Willem Stam 'hangen' in de Ontmoeting. Op initiatief van Elly van den Oever en Loek en Nellie van Doorn hadden enkele tientallen gemeenteleden bijgedragen aan de samenstelling van een overheerlijke brunch. De foto's van Jan v.d. Oever (gepresenteerd in een nieuw format) geven een goede impressie van deze geslaagde bijeenkomst. Lees verder >> 04.01.15
  Klik voor vergroting

Nieuwjaarswens scriba PKN
De scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, dominee Arjan Plaisier, wenst u voor 2015 veel 'Heil en Zegen'.
Lees verder >> 04.01.15
 

Over Epifanie gesproken . . . .20 + C + M + B +15
Wie wel eens in Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland is geweest, zal het wellicht zijn opgevallen dat na Epifanie (het feest van Driekoningen) er op de bovendorpels van de huisdeuren met wit krijt een aanduiding staat geschreven die bestaat uit cijfers en letters.
 


Christus Mansionem Benedictad'

Na Epifanie zal er dit jaar staan: '20 + C + M + B +15'. Wat heeft die aanduiding te betekenen en wat is het verband met Epifanie? Lees verder >>  03.01.15

Taizé viert feest in 2015
Het jaar 2015 wordt een bijzonder jaar voor de geloofsgemeenschap van Taizé. Dit jaar viert de gemeenschap haar 75e verjaardag. Daarnaast zal het het jaar zijn van de honderdste geboortedag van Broeder Roger (12 mei 1915 – 16 augustus 2005). Jongeren uit de hele wereld worden uitgenodigd om in mei 2015, daar waar ze leven, een gebed en een actie te organiseren waarin solidariteit een rol speelt, om op die wijze mensen te herinneren aan Broeder Roger, en om zijn oproep om Christus te volgen in de praktijk te brengen. Lees verder >>  03.01.15

 

Kerkinformatie 2015
Kerkinformatie is het officiële orgaan van de Protestantse Kerk in Nederland. In het januari-nummer worden weer veel ontwikkelingen in de veelkleurige PKN aan de orde gesteld. Zo is er een hoofdartikel gewijd aan de uitzending van vijf jonge theologes naar Zuid-Afrika. Ook wordt er aandacht besteed aan de komende Veertigdagentijd. Lees verder >>  03.01.15
 

Tien jaar Dorpskerkwebsite
In 2015 is het tien jaar geleden dat er vanuit de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk het initiatief werd genomen om een website te wijden aan de geschiedenis van de Dorpskerk als het 'oudste huis van Barendrecht'. Het 10-jarig bestaan van de website zal worden aangegrepen om het geheel weer eens helemaal 'op te poetsen' en te updaten. Daarbij zal - in het verlengde van de doelstelling van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk - de plaats van de Dorpskerk in de Barendrechtse samenleving in het geheel én voor de wekelijkse eredienst in het bijzonder nog sterker benadrukt gaan worden. Lees verder >> 01.01.15
 

De Dorpskerk: elke ondag open!
Welkom in de DK!
Elke zondag open!


Orgelmiddag Carnisse Haven
Vijf jaar geleden is het mooie orgel in de Protestantse Kerk Carnisse Haven in gebruik genomen. Dat wordt gevierd met een open orgelmiddag op zaterdag 10 januari.  U bent welkom tussen 13.00 en 18.00 uur. De toegang is vrij en in de hal zijn koffie, thee en andere versnaperingen te verkrijgen. Lees verder >>

Het orgel is oorspronkelijk gebouwd in 1965 door de firma Bernhard Pels & Zoon (Alkmaar) voor de Gereformeerde Kerk van Heiloo. Toen dat kerkgebouw in 2001 werd afgestoten kwam het orgel in opslag bij orgelbouwer Pels & Van Leeuwen in ‘s-Hertogenbosch. In het najaar van 2009 werd het door hen geplaatst in Barendrecht, waar het op 18 december feestelijk werd overgedragen aan de wijkgemeente Carnsse Haven. 23.12.14
 

Oproep inzake KerkBalans 2015
Het College van Kerkrentmeesters doet hierbij een oproep aan alle lopers van de Actie Kerkbalans:
Uitnodiging voor het ophalen van de enveloppen Actie Kerkbalans, om bij onze gemeenteleden af te geven. Zaterdag 10 januari a.s. is om 10:30 uur koffie en thee, om 10:45 wordt een korte toelichting gegeven, en kunnen de enveloppen worden meegenomen. Dit alles in de Triomfatorkerk.
Uw aanwezigheid als loper wordt zeer op prijs gesteld. De Actie Kerkbalans loopt van 12 t/m 23 januari 2015.
01.01.15
 

Schoenendoosactie een groot succes
Namens het organisatieteam doet Paul Verkade verslag van de schoenendoosactie 2014 die in alle kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente Barendrecht, op enkele scholen en in een paar omringende PKN-gemeenten is gehouden. Ruim 660 schoenendozen zijn er weggebracht. Namens de Poolse kinderen HEEL HARTELIJK DANK! Lees verder >>  28.12.14
  klik voor vergroting

Kerst in de Dorpskerk
Al vijf eeuwen lang vieren Barendrechters Kerstfeest in de Dorpskerk! Vele generaties zochten en vonden in hier de Boodschap van de geboorte van Jezus Christus. Veel is er in Barendrecht in de loop van de eeuwen veranderd, maar de Boodschap is gelijk gebleven, óók in 2014.
Het monumentale gebouw is rondom Kerst een herberg waar 'mensen van voorbij' even langs komen om op verhaal te komen en naar het Kerstverhaal te luisteren.
  klik voor vergroting

Het kerstverhaal dat ,kernachtig samengevat, zegt:'Gods liefde voor de wereld was zo groot, dat hij zijn eigen Zoon gegeven heeft. Iedereen die in hem gelooft, zal niet sterven, maar voor eeuwig leven.' (Evangelie naar Johannes 3:16)
In een stampvolle Dorpskerk begonnen we op 24 december Kerst te vieren in de Kerstnachtdienst. De Dorpskerk was sfeervol verlicht, want de 70 kaarsen brandden in de eeuwenoude kaarsenkronen. We zongen veel bekende en een paar nieuwe kerstliederen en we hoorden het Kerstevangelie.
Op 25 december vierden we Kerst in een feestelijke kerkdienst. Het was een viering die voor het hele gezin, aantrekkelijk was: jong en oud verzamelden zich rondom het Kind van Bethlehem. Ook in deze viering was Dorpskerkpredikant, Jan Willem Stam, onze voorganger. 25.12.14


Wijkbericht 18.12.2014
In dit Wijkbericht voor vier weken blikt de Dorpskerkpredikant vooruit op wat door sommigen wel als de mooiste tijd van het kerkelijk jaar wordt gezien. Verder natuurlijk ook informatie over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Lees verder >> 25.12.14

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende