Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

Op deze pagina staan de nieuwsberichten doorgaans één à twee weken.
Het Laatste Nieuws gemist?
Ga dan naar de >>
webpagina Actueel, daar staan de nieuwsberichten van de laatste twee maanden.

Bijbelleesrooster september 2014
'Read your Bible, pray every day, and you will grow'. Het jubilerende Bijbelgenootschap (200 jaar!) heeft haar website geheel aangepast, Gelukkig zijn de maandroosters ook weer gepubliceerd. Voor het leesrooster van september 2014, lees verder >> . Daarnaast kunt u de bijbellezing van deze dag gebruiken. Lees verder >>
 

Presentatie Bijbel in gewone taal
Zoals we al begin dit jaar bericht hebben op deze site, presenteert het Nederlands Bijbelgenootschap in dit jaar een geheel nieuwe bijbelvertaling. De Bijbel in Gewone Taal is de meest leesbare bijbel die ooit in het Nederlands gemaakt is. Door de duidelijke taal beleef je de Bijbel op een nieuwe manier. Het is taal die je aanspreekt, waardoor de tekst je raakt. De Bijbel komt heel dichtbij. De presentatie van de Bijbel in Gewone Taal zal plaatsvinden op 1 oktober in Den Haag. Er is een feestelijke overhandiging van het eerste exemplaar en tijdens een afwisselend programma kunnen genodigden ervaren hoe de Bijbel in Gewone Taal klinkt. Lees meer op de speciaal hiervoor ontwikkelde website >> www.bgt.nl. 31.08.14
 

In memoriam Hajo Meyer
Op zondag 31 augustus besteedde Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam in zijn preek aandacht aan het overlijden van Hajo Meyer, overlever van Auschwitz en prominent vertolker van 'Een ander Joods geluid', een organisatie die zich inzet vóór Israel en Palestina, tégen bezetting en geweld.
Voor wie meer wil weten over Hajo Meyer, wordt verwezen naar de website van deze organisatie. Daar werd een In Memoriam geplaatst. Lees verder >> .   Voor de betreffende preek van ds. Stam, lees verder >> . 31.08.14  

Carl Philipp Emanuel Bach in Barendrecht 
Vanuit de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk is het initiatief geboren om in 2014 aandacht te besteden aan het 300-ste geboortejaar van Carl Philipp Emanuel Bach. Deze zoon van Johann Sebastian Bach was een van de grootste componisten uit de 18e eeuw. is Dankzij 'orgelvrienden van de Triomfatorkerk en de Dorpskerk' en de Stichting Barendrecht Klassiek is dit initatief nu zodanig verbreed dat er een prachtig 'viersterren'-programma kan worden geboden. 
 
* Op zaterdagmiddag 8 november zal Jacques van Oortmerssen, o.a. hoofdvakdocent Orgel aan het Conservatorium te Amsterdam en oud-Barendrechter een masterclass verzorgen voor de organisten Thea Verhagen, Gerard Adriaanse en Niels-Jan van der Hoek op het Verschuerenorgel van de Triomfatorkerk.
* Op zaterdagavond 8 november zal Jacques van Oortmerssen een concert verzorgen op het onlangs gerenoveerde Vermeulen/Reilorgel van de Dorpskerk.
* Op woensdagavond 19 november presenteren kunsthistorica Carla Hendrikse en kerkmusicus Hans van Gelder een avond over het leven en werk van C.Ph. E. Bach en over de tijd waarin hij leefde.
* Op zondag 23 november zal het koffieconcert eveneens in het teken staan van deze grote componist. Lees verder >>. 31.08.14

ZWO-Nieuws (26.08.14)
De ZWO-commissie van de PG Barendrecht besteed deze week onder andere aandacht aan het bezoek van EO-presentator Andries Knevel in Pakistan aan twee Kerk in Actie-projecten voor kinderen met een handicap. A.s. donderdag 28 augustus en 4 en 11 september om zendt EO Metterdaad een programma uit over een 'ons' project in Pakistan. Lees verder >> 26.08.14
 

Taizé viert feest in 2015
Het jaar 2015 wordt een bijzonder jaar voor de geloofsgemeenschap van Taizé. In 2015 viert de gemeenschap haar 75e verjaardag. Daarnaast zal het het jaar zijn van de honderdste geboortedag van Broeder Roger (12 mei 1915 – 16 augustus 2005). Jongeren uit de hele wereld worden uitgenodigd om in mei 2015, daar waar ze leven, een gebed en een actie te organiseren waarin solidariteit een rol speelt, om op die wijze mensen te herinneren aan Broeder Roger, en om zijn oproep om Christus te volgen in de praktijk te brengen.
Lees verder >>  26.08.14

 

Nieuw wijkbericht
In zijn nieuwste wijkbericht besteedt Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam onder andere aandacht aan het wel en wee in onze Dorpskerkgemeente en aan een nieuwe bijbelgespreksgroep die in de avonduren zal worden opgezet. Lees verder >> 24.08.14

ZWO-Nieuws (19.08.14)
De ZWO-commissie van de PG Barendrecht besteed deze week aandacht aan een column van Elise Kant, medewerker mensenrechten van Kerk in Actie. Lees verder >> 19.08.14
 

Over liturgie gesproken . . . een uniek liedboek
In de Dorpskerkgemeente wordt al decennia bijzondere aandacht besteed aan liturgie en kerkmuziek. Nieuws op dit gebied wordt dan ook nauwlettend gevolgd. Dezer dagen is er een uniek eeuwenoud liedboek gepresenteerd.  Het museum Catharijneconvent in Utrecht heeft een uniek hymnarium uit 1563 aangekocht. Het hymnarium, een liedboek met een verzameling liturgische gezangen, komt uit het adellijk benedictinessenklooster in de Utrechtse wijk Oudwijk. Het liedboek is handgeschreven. Aan de binnenkant van de kaft staat dat het boek 'behoorde aan de eerbare vrouwe Angela van Vronensteijn' en dat het werd geschreven 'op kosten van de eerbare vrouwe Anna van Oestrum, kloosterzuster in Oudwijk'.
 
Van Oestrum woonde in het benedictinessenklooster. Angela van Vronensteijn, was waarschijnlijk de dochter van Willem de Wael van Vronensteyn, schepen en schout van Utrecht, en zij was non in een Utrechts klooster. Opvallend is dat sommige gezangen in verschillende toonsoorten zijn opgenomen. Dit doet vermoeden dat Angela van Vronensteijn voorzangsters was in het koorgebed of het nonnenkoor leidde tijdens de vaste gebedstijden. Het hymnarium is te bewonderen in de Utrechtzaal van het museum. Het is zeker een reden om (op een regenachtige dag...) dit prachtige museum (opnieuw) te bezoeken! Lees verder >>
De foto is voor onze website welwillend beschikbaar gesteld door Museum Catharijne Convent, Ruben de Heer. 20.08.14 

Diaconaal Havenproject Rotterdam jubileert
De stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam (DHR) besteedt sinds 1989 aandacht aan de diaconale taak van de Protestantse Kerk van Nederland ten behoeve van het welzijn van zeevarenden, afkomstig uit alle werelddelen, die het Rotterdamse havengebied aandoen. Daarbij is de aandacht in het bijzonder gericht op die zeevarenden die onder precaire en/of laakbare omstandigheden moeten leven en hun arbeid moeten verrichten.  De stichting, met een klein bestuur van vrijwilligers, heeft Rijk van Lent als diaconaal werker in dienst die met 'body, mind and spirit' al 25 jaar invulling geeft aan dit unieke stukje kerkenwerk. Ook de Barendrechtse diaconieën ondersteunen dit werk al vele jaren!
Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van DHR wordt er op 8 november a.s. door het DHR-bestuur, in nauwe samenwerking met het bestuur van het Diaconaal Centrum Pauluskerk (DCP) een bijzondere diaconale dag georganiseerd met het thema: 'Diaconaat op straat en in de haven'. Diakenen en  gemeenteleden met belangstelling voor het werk van DHR en DCP worden van harte uitgenodigd. Kijk voor meer informatie op www.diaconaalhavenproject.nl of neem contact op met DHR-secretaris, Simon Hoek via info@diaconaalhavenproject.nl  19.08.14
 
Klik voor vergroting (foto: R. van Lent-DHR)
De nieuwe
Rotterdamse Pauluskerk

Vrijwilliger in beeld
Deze zomer publiceerde de gemeente Barendrecht in haar blad 'Blik op Barendrecht' een interview met Cees van den Heuvel over zijn vrijwilligerswerk voor de Vrienden van de Dorpskerk. Hij gaat hierbij onder andere in op de komende kerkveiling ten behoeve van de restauratie van de monumentale Dorpskerkkansel.
Lees verder >> Voor meer informatie over de Stichting Vrienden van de Dorpskerk, ga naar >> www.vriendendorpskerkbarendrecht.nl 19.08.14

 

Bijbelquiz 2014
Dit jaar wordt voor de vierde keer in Barendrecht de Bijbelquiz gehouden. Een evenement dat de nodige spanning oplevert. Wie zal dit jaar de beste Bijbelkenner van Barendrecht worden? Een prachtig avondvullend programma, waarin uw en jouw Bijbelkennis getoetst wordt  aan de hand van illustraties en filmpjes.  In teams van 4 of 5 personen spelen we een quiz met humor, doordenkers, en interessante bijzonderheden. De quiz wordt op woensdag 29 oktober 2014 gehouden in De Bethelkerk aan de Kerkweg 1 in Barendrecht.
Geef je op met bijvoorbeeld  je bijbelstudiegroep, jongerenclub, kerkenraad, (parochie)koor, organistenteam of band. Iedereen is welkom! Individueel aanmelden kan uiteraard ook. Zij worden groepsgewijs samengesteld  (4 of 5 personen). Aanmelden via het mailadres: bijbelquiz2014@gmail.com. 16.08.14

 

ZWO-Nieuws (11.08.14)
De ZWO-commissie van de PG Barendrecht besteed deze week aandacht aan de situatie van christenen en andere minderheden in het Midden Oosten. Lees verder >> 11.08.14
 

ZWO-Nieuws (04.08.14)
De ZWO-commissie van de PG Barendrecht besteed deze week aandacht aan een bericht vanuit 'Kerk in Aktie Nieuws' over de verspreiding van het Ebola-virus in Afrika. Lees verder >> 05.08.14
 

Kerkbalans alleen nog voor betrokken leden
De geldwervingsactie Kerkbalans gaat zich in de toekomst richten op betrokken kerkleden. Randkerkelijken krijgen niet langer iemand aan de deur die hen vraagt geld te geven voor de kerk. Dat is een van de veranderingen voor de actie Kerkbalans volgend jaar, staat aangekondigd in het blad Kerkbeheer, van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland. De Interkerkelijke Commissie Geldwerving (ICG) die de actie Kerkbalans coördineert heeft meerdere veranderingen aangekondigd. Kerkbalans 2015 zal worden gehouden van 18 tot en met 31 januari. Lees verder >> 05.08.14
 

Wist u dat? Tijdreis door het leven van Luther
In het kader van het naderende Lutherjaar in 2017 is er in
Duitsland onlangs een nieuw internetplatform over het leven en werk van de Wittenberger reformator Maarten Luther gelanceerd. Deze prachtige website biedt een audiovisuele tijdreis door diverse reformatiesteden in Duitsland. Er worden 150 historische plaatsen belicht en er kunnen 40 filmclips worden bekeken met een totale lengte van 100 minuten. Voor wie meer wil weten over deze grote reformator, is een bezoek aan deze site beslist een aanrader! Lees verder >>

Voor meer informatie over het Lutherjaar 2017, ga naar >> www.luther2017.de  30.07.14

 

Wist u dat? Grote vraag naar Bijbels 
De Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons, plaatst gratis bijbeluitgaven in onder meer gevangenissen, zorginstellingen, hospices, ziekenhuizen, hotels, bed & breakfast gelegenheden en op schepen. In het eerste halfjaar van 2014 zijn al nagenoeg evenveel bijbeluitgaven geplaatst als in het hele jaar 2013. In 2013 werden ruim 18.000 Bijbels geplaatst in onder andere hotels, zorginstellingen en gevangenissen. Tot en met juni 2014 werden slechts 300 minder exemplaren verspreid : 17.862. Dat juist in deze tijd van secularisatie de behoefte aan het evangelie zo groot is, verbaast enigszins. 'Dat is iets dat tegenstrijdig lijkt', aldus de Bijbelvereniging. 'Anderzijds is het wel te verklaren. De onzekerheid over echt alles in het leven neemt af, ook in Nederland. Kennelijk ervaart men de boodschap van de Bijbel als een betrouwbare en stabiele factor.'
Lees verder >>  Of ga naar >> www.bijbelvereniging.nl 30.07.14


Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende