Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Prijsvraag

Laatste nieuws

Hier het nieuws van de afgelopen twee weken.
Het laatste nieuws gemist?
Ga dan naar >> webpagina Actueel voor de nieuwsberichten van twee maanden eerder.


Nieuws van de Diaconie
De Diaconie, geeft informatie over de collectedoelen van de komende zondagen. Op zondag 25 juni was de collecte gericht op Stichting Welzijn Kinderen van Bal Anand tehuis voor kinderen, gehandicapte kinderen. Op zondag 2 Juli a.s. is de collecte gericht op Stichting Priyanthi. Lees verder >> 26.05.17

Dankwoord van Theo Barendrecht
Dezer dagen heeft Theo Barendrecht, die enkele weken geleden ter nauwernood ontsnapte aan de fatale gevolgen van een geklapte aorta, een dankwoord gericht aan al degenen die met hem en zijn partner hebben meegeleefd. Theo, die vooral bekend als de dirigent van het I.J.E.koor, is ook een regelmatige kerkganger in de Dorpskerk. Met hem zijn we dankbaar dat hij dit ernstige medische probleem heeft mogen overleven. Hij beëindigt zijn dankwoord met: 'Naar ik hoop kan ik vanaf het nieuwe seizoen langzaam de draad weer oppakken. Psalm 139: “Gij omgeeft mij en Gij legt Uw hand op mij”. God is groot!' Lees verder >> 26.06.17
 

Opnieuw concert in de kerktuin
In de kerktuin achter de Dorpskerk wordt zondag 2 juli na de eredienst een concert (11.30-12.15 uur) met semiklassieke muziek gegeven. Het optreden wordt verzorgd door Hans van Gelder (piano), Peter Vliegenthart (klarinet) en Mieke Groen (sopraan). In de pauze vertelt Alie den Engelsman-Oskam namens de werkgroep Kerktuin een en ander over de aanleg en inrichting van de tuin. Het concert heeft een ongedwongen karakter. Bezoekers kunnen met een kopje koffie in de hand de muziek beluisteren of een wandeling in de tuin maken. De toegang is gratis. Na afloop is een vrije gift welkom. Vorig jaar was het tuinconcert een doorslaand succes. De werkgroep Kerktuin heeft daarom besloten opnieuw een muziekuitvoering (met twee optredens van elk een kwartier) te organiseren. 20.06.17

Dorpskerk in het hart van nat ZomerFeest 2017
Ook bij de editie 2017 van het ZomerFeest in de oude dorpskern van Barendrecht nam de Dorpskerk een centrale rol in. Jammer genoeg viel er de hele dag een miezerige regen. Daardoor viel de belangstelling voor de buitenactiviteiten wat tegen. Daarentegen was het erg druk bij de kinderspelen in de Ontmoeting en ook de Snuffelmarkt draaide op volle toeren. De activiteiten in de Kerktuin trokken weinig belangstelling vanwege de regen. Zeer geslaagd waren de twee verschillende concerten die Arjan Breukhoven verzorgde op het Dorpskerkorgel. Arjan trakteerde de bezoekers op twee bijzondere concerten. Onder het thema 'Orgel Anders' presenteerde hij zowel klassieke- als filmmuziek op een wijze zoals alleen Arjan dat kan. Of nu de Sambeldans van Katsjatoerian was of de filmmuziek van Starwars, Arjan liet het Dorpskerkorgel juichen alsof er een héél orkest in de orgelkas zat....(foto's volgen later) 
 

Doormanplein voorlopig NIET autovrij!
Deze week heeft de rechtbank van Rotterdam de inwoners en ondernemers, die beroep aantekenden tegen het verkeersbesluit van gemeente Barendrecht, in het gelijk gesteld. Daarnaast heeft de rechtbank de beslissing op de bezwaren van de omwonenden en ondernemers vernietigd. De rechtbank heeft aangegeven dat er een nieuw onderzoek moet worden gedaan naar de parkeerdruk over de hele week.
Wethouder Dirk Vermaat is teleurgesteld: “Wij gaan ons nu allereerst verdiepen in de uitspraak en ons beraden op het vervolg. We willen nog steeds de uitstraling van het historische centrum van Barendrecht verbeteren en de oude dorpskern, een prachtig stukje Barendrecht, beter tot zijn recht laten komen.” Dit betekent dat het Doormanplein voorlopig niet autovrij wordt en ook de aangegeven blauwe parkerzones niet geldig zijn. Lees verder >> (foto fam. Lengkeek) 23.06.17

  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 25 juni a.s. was het de '2e zondag na Trinitatis'. Dit jaar viel deze zondag op een bijzondere gedenkdag, want het was de 'Gedenkdag van de Augsburgse Confessie'. Confessie betekent (geloofs-)belijdenis. De Augsburgse Confessie werd op 25 juni 1530 aangeboden aan en voorgelezen voor keizer Karel V tijdens de Rijksdag van Augsburg, vandaar de naam. De schrijver van de Augsburgse Confessie is Luthers naaste medewerker Melanchton. Omdat we als Dorpskerkgemeente in dit bijzondere Reformatiejaar veel elementen uit de Lutherse litugie volgen, besteedde Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam aandacht aan deze bijzondere gedenkdag. (Zie ook onderstaand zijn wijkbericht). Daarom was deze zondag de liturgische kleur rood, de kleur van de Geest en van het getuigen zijn. Lees  verder >>  22.06.17 
foto: North Carolina Museum of Art
  klik voor vergroting
Luther en Melanchthon
Schilder: Lucas Cranach Jr. (1558)

Nieuw wijkbericht
In zijn nieuwe Wijkbericht gaat Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam in op het wel en wee van de Dorpskerkgemeente. Verder blikt hij vooruit op de komende vieringen in de Dorpskerk (waaronder de Gedenkdag van de Augburgse Confessie) en op het 'Vieren met z'n drieën' in de zomerperiode. Lees verder >> 20.06.17

Meditatie Klankbord 23.06.17
De meditatie voor het Klankbord van 23 juni is geschreven door ds. Bert de Wit. Zijn meditatie gaat dit keer over 'Wees niet bang'  Lees verder >> 20.06.17

Een Kerktuingebed
Ds. Piet Taselaar, die al vele jaren bijstand in het pastoraat verleent, heeft een warme band met de Dorpskerkgemeente, de Dorpskerk én de Kerktuin. En dat geldt wederzijds! Tijdens de eredienst op zondag 18 juni besteedde de predikant op unieke wijze aandacht aan de Kerktuin: hij presenteerde een Kerktuingebed. De Kerktuin van de Dorpskerk heeft onder andere een functie voor bezoekers die willen mediteren. Er is een 'stiltecirkel' ingericht waar men kan onthaasten en in gebed kan gaan. Ds. Taselaar heeft voor deze bijzondere gelegenheid het 'Zonnelied' van Franciscus van Assisi dat dateert uit het jaar 1225 omgedoopt tot 'Kerktuinlied'. De werkgroep Kerktuin heeft het lied dankbaar geadopteerd en zal het de komende weken plaatsen in de Stiltecirkel, zodat alle bezoekers het kunnen gebruiken. Lees verder >> 19.06.17
  Klik voor vergroting

Manuscript van het 'Zonnelied'
uit de bibliotheek van de
Basiliek Sacro Convento Assisi

Feest in de Kerktuin
Zondagmorgen 18 juni jl. was het feest in de Kerktuin van de Dorpskerk. Na de eredienst werd er een plaquette onthuld door Burgemeester Jan van Belzen en ds. Piet Taselaar. Zij waren het die zeven jaar geleden de Kerktuin feestelijk openden met het loslaten van enkele witte duiven. Die openingshandeling is fotografisch vastgelegd en nu als plaquette geplaatst in de Kerktuin. Werkgroeplid Janneke Vijfvinkel ging in haar welkomswoord in op het belang van de Kerktuin. Burgemeester van Belzen onderstreepte die woorden. De beide heren ontvingen als dank een potje honing van het bijenvolk dat de Kerktuin bewoont.  Lees verder >> 19.06.17

  Klik voor vergroting

De kerk, een herberg onderweg . . .
Uw webbeheerder was op 18 juni als 'Vriend van de Oude- of Pelgrimvaderskerk' genodigd bij de viering van het 600-jarig bestaan van een van de oudste en mooiste kerken van Rotterdam. (Zie ook onderstaand artikel). Tijdens een indrukwekkende en inspirerende eredienst stonden de twee predikanten van de Hervormde Gemeente Delfhaven, Arjan Markus en Martijn van Laar, stil bij dit unieke jubileum. De dienst was opgebouwd rondom Psalm 84. Daarbij werd een lied gezongen dat één op één geldt voor onze monumentale Dorpskerk en dat eigenlijk voor elk kerkgebouw zou moeten gelden. . . 'Dit huis, een herberg onderweg voor wie verdwaald zijn in heg en steg; geen rust, geen ruimte meer kon vinden . . . .' Deze, zo op de Pelgrimvaderskerk én de Barendrechtse Dorpskerk van toepassing zijnde, tekst  willen we u niet onthouden. Lees verder >> 18.06.17
 

Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase. . .

(uit een lied van dr. A.F. Troost)

Over Liturgie gesproken . . . Zondagen na Trinitatis
De vieringen in de Dorpskerkgemeente staan dit liturgisch jaar in het teken van 500 jaar Reformatie en daarom worden veel elementen vanuit de Lutherse liturgie  overgenomen in de zondagse erediensten in de Dorpskerk . Daarom ook wordt de Evangelielezing staande aangehoord. In die Lutherse traditie neemt het feest van de drieëenheid (Trinitatis) een belangrijke rol in daarom worden de zondagen tussen Trinitatis en Advent benoemd als 'de 1e (enz.) zondag na Tinitatis'. In deze periode is de liturgische kleur 'groen'. Die kleur staat symbool voor 'hoop, groei, toekomst'.17.06.17
  klik voor vergroting

Snuffelmarkt zomeracties
De Snuffelmarkt pakt uit vanwege de zomer! Er komen meerdere zomeracties. . . . Zo kunnen kinderen tijdens het ZomerFeest bij de Snuffelmarkt GRATIS een mooi boek uitzoeken in de speciale 'uitzoekdoos'. Op woensdagavond 28 juni organiseert de Snuffelmarkt een extra verkoopavond van 19.00 uur tot 21.00 uur. Alle boeken zullen alleen op die verkoopavond te koop zijn voor € 0,50. Zoals gebruikelijk is de opbrengst bestemd voor het onderhoud van de monumentale Dorpskerk. Lees verder >> 17.06.17

Kunst 'in' en om de Dorpskerk
Zaterdag 17 juni is de 32e Barendrechtse Kunstmarkt gehouden, dit keer moest de organisatie 'uitwijken' naar de oude Dorpskern. Dat betekende dat er rondom de Dorpskerk en in gebouw de Ontmoeting vele tientallen kramen stonden van kunstenaars die hun veelal prachtige kunstwerken tentoonstelden en te koop aanboden. De zaal van de Ontmoeting stond vol met kramen en natuurlijk werd er door de vrijwilligers van de Dorpskerkgemeente koffie/thee en frisdrank te koop aangeboden. Uit de vele positieve reacties  van standhouders en bezoekers kon worden opgemaakt dat de dit jaar gekozen locatie erg werd gewaardeerd. Misschien dus volgend jaar weer een Kunstmarkt 'in' en rondom de Dorpskerk. . . .? Lees verder >> 17.06.17

Wist u dat. . . .? Tentoonstelling in Cunerakerk Rhenen
In de oudste kerk van Rhenen - de bijna 570 jaar oude Cunerakerk - organiseert de Protestantse Gemeente Rhenen in het kader van 500 jaar Reformatie en 425 jaar Kerkenraad in Rhenen een expositie met als thema 'Sporen rond de Reformatie in Rhenen.' Het zoeken naar sporen rond de Reformatie in Rhenen heeft een schat aan gegevens opgeleverd. Deze interessante tentoonstelling loopt van woensdag 14 juni tot en met zaterdag 9 september 2017, van 13.00 tot 16.30uur. Lees verder >>  16.06.17

Wist u dat. . . . ? 600 jaar Pelgrimvaderskerk
Een van de oudste kerken van Rotterdam viert in het weekend van 16 - 18 juni haar 600 jarig bestaan. Het betreft de Oude Kerk van Rotterdam-Delfshaven, deze kerk wordt ook wel de Pelgrimvaderskerk genoemd omdat de Pilgrim Fathers (de grondleggers van de Verenigde Staten) in 1620 vanuit Delfshaven vertrokken. Met een jubileumconcert op 16 juni en een jubileum-eredienst op 18 juni wordt aandacht besteed aan het jubileum een van de mooiste en oudste kerken van Rotterdam. Elke zaterdagmiddag is er Open Kerk, loop eens binnen!  
Lees verder >> en lees meer over de Pilgrim Fathers >> 16.06.17
  klik voor vergroting

Wist u dat. . . . ? Sacramentsdag
Met dank aan ds. Cees Romkes, die wekelijks een lied met toelichting rondstuurt aan een grote kring belangstellenden, dit keer een 'wist u dat-je' over de Sacramentsdag. Deze feestddag wordt gevierd op de donderdag ná Trinitatis (dit jaar 15 juni). In het Duitse taalgebied wordt dit 'Fronleichnam' genoemd. Sacramentsdag is een roomskatholieke feestdag ingesteld ter ere van het sacrament van de eucharistie. Op die dag wordt na de viering van de mis het sacrament in een processie door kerk, stad of streek gedragen. Daarbij draagt de priester een monstrans, waarin in het midden de gewijde hostie, dus voor de roomskatholieken het lichaam van Christus. Het feest is ingesteld in 1264 door paus Urbanus IV. Het sacrament van de eucharistie was en is een van de essentiële geloofsverschilpunten tussen katholieken en protestanten: de protestanten geloven niet in de lijfelijke aanwezigheid van Christus in de hostie. Tegenwoordig is Sacramentsdag nog een officiële feestdag in Duitsland, Oostenrijk, Polen en Portugal. 15.06.17

Twee bijzondere erediensten in de Dorpskerk
Woensdag 14 juni was de Dorpskerkgemeente gastheer voor één van de loten die is voortgekomen uit de (voormalige) Hervormde Gemeente Barendrecht
namelijk de Hersteld Hervormde Gemeente Barendrecht e.o. De Wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente heeft, met een gebaar van goede wil, besloten om de Dorpskerk éénmalig te verhuren aan dit kerkgenootschap. Dit vanwege van de bevestiging en intrede van hun nieuwe predikant ds. K. Klopstra. In de middagdienst werd de nieuwe predikant bevestigd door zijn voorganger ds. C.M. Visser. In de avonddienst deed de nieuwe predikant zijn intrede. Ds. Klopstra en zijn kerkenraad hebben het gebruik van de Dorpskerk op hoge prijs gesteld, zo werd aan het eind van de dag gemeld aan hulpkoster Peter Bogaerds. 15.06.17

Prachtige gitaarmuziek in de Dorpskerk!
Gitarist Izhar Elias verzorgde 10 juni het zaterdagavondconcert waarmee Barendrecht Klassiek traditioneel het seizoen afsluit. Hiervoor had hij maar liefst drie bijzondere gitaren meegenomen waarmee hij muziek uit de 16e tot en met de 21e eeuw ten gehore bracht. Op deze manier werd de ontwikkeling van zowel de gitaar als de muziek voor het publiek hoorbaar. Dat de gitaar een volwaardig klassiek instrument is maakte Elias met zijn spel wel duidelijk. Onder het publiek was een aantal echte gitaarkenners dat deze avond al geruime tijd in de agenda had staan. De virtuositeit van deze gitarist was bij hen al bekend en werd ook deze avond weer hoog gewaardeerd. Met werken van onder andere  Rossini , Mertz en Tárrega wist Elias ook het publiek aan te spreken dat  minder ingewijd is in de wereld van de gitaar. Ook zijn duidelijke toelichting bij de muziek was verhelderend. 12.06.17
  klik voor vergroting
kijk op >> www.barendrechtklassiek.nl 

Looddieven slaan nogmaals toe
Zondagmorgen constateerde de hulpkoster van de Dorpskerk Peter Bogaerds dat de deur van de noodtrap achter de Oude Pastorie open stond, en dat terwijl die deur zaterdagmorgen nog was afgesloten! Kerkrentmeester Simon Hoek constateerde vervolgens dat over een lengte van zo'n 12 meter de loodslap op het dak van de Snuffelmarkt vannacht ook is afgesneden en gestolen. 
 
klik voor vergroting
Onze schadepost wordt dus nog groter (zie onderstaand artikel). Terwijl de Snuffelmarkt met 'dubbeltjes en kwartjes' geld bijeenbrengt voor het onderhoud van het Dorpskerkcomplex, hebben vandalen grote schade aangericht! Want niet alleen zullen de loodslabben vervangen moeten worden (door kunststofslabben!), maar ook zal de waterschade moeten worden hersteld. . . . . .We hebben ondertussen aangifte gedaan bij de Politie. Ook de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht is geïnformeerd. Zodat men weet dat er looddieven rondwaren in de oude dorpskern. Men zij gewaarschuwd!10.06.17

Grote lekkage: veroorzaakt door diefstal. . . .
Hulpkoster Peter Bogaerds wist niet wat hij zag toen hij vrijdagmorgen de Ontmoeting binnenkwam....de zaal was omgetoverd in een kleine binnenzee! Een grote waterplas over de hele vloer en tafels en stoelen waren drijfnat. Dit was geen gewone lekkage, zo concludeerde kerkrentmeester Simon Hoek. Eenmaal op het dak van de Ontmoeting zag hij al snel de oorzaak van die grote lekkage: alle loodslabben van de Ontmoeting waren er afgesneden. De opstaande mastieken rand van het dak stond wijd open. Het had 's nachts als een trechter gefungeerd voor de grote hoosbuien. Bij nadere inspectie bleken óók alle loodslabben van het dak van de gang naar de Oude Pastorie te zijn gestolen. Al met al is zo'n 30 meter aan loodslabben verdwenen. Als noodmaatregel zijn alle muuraansluitingen afgeplakt met duct tape. En nu maar hopen dat het de komende dagen droog blijft. . . . Voor de foto's, kijk verder >>  09.06.17
  klik voor vergroting

Jaarboekje 2017 verschenen
De PGB-commissie Jaarboekje, bestaande uit Siert Bolt, Arnold van der Sluis en Simon Hoek, heeft de nieuwe editie 2017 gepresenteerd. De gedrukte versie is via de kerkgebouwen gedistribueerd. Daarnaast is er een complete digitale versie beschikbaar met de gegevens van alle wijkgemeenten van de PG Barendrecht, lees verder >>De gegevens van de Dorpskerkgemeente zijn in een apart document beschikbaar, lees verder >>

Voor nieuwsberichten van oudere datum, ga naar >> webpagina Actueel

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende