Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

Op deze pagina staan de nieuwsberichten doorgaans één à twee weken.
Het Laatste Nieuws gemist?
Ga dan naar de >>
webpagina Actueel, daar staan de nieuwsberichten van de laatste twee maanden.

Bijbelleesrooster november 2014
'Read your Bible, pray every day, and you will grow'. Het jubilerende Bijbelgenootschap (dit jaar 200 jaar!) heeft haar website geheel aangepast, Gelukkig zijn de maandroosters ook weer gepubliceerd. Voor het leesrooster van november 2014, lees verder >> .
Daarnaast kunt u
de bijbellezing van deze dag gebruiken. Lees verder >>
 

31 oktober: Hervormingsdag
Hervormingsdag is een herdenkingsdag waaraan jaarlijks in verschillende protestantse kerken aandacht wordt besteed. Deze dag staat in het teken van Maarten Luther die op 31 oktober 1517 zijn 95 proteststellingen tegen de katholieke kerk op de deur van de Slotkapel te Wittenberg gespijkerd zou hebben. Uiteindelijk leidde het protest van Luther tot een breuk met de Rooms-Katholieke Kerk en in de loop van de 16e eeuw uiteindelijk tot de Reformatie, van waar uit de protestantse kerken zijn ontstaan. Luther is zijn verzet tegen de Rooms-katholieke Kerk begonnen met het openbaar maken van 95 stellingen tegen de aflaat. Het staat historisch gezien helemaal niet vast of hij daadwerkelijk deze stellingen heeft aangeslagen op de deur van de Slotkapel van Wittenberg. Wel heeft Luther bedoeld om een gesprek over de aflaat en de verwording in de kerk op gang te brengen. Luther publiceerde zijn stellingen aanvankelijk niet in het Duits (de volkstaal) maar in het Latijn (de taal van de geleerden in die dagen).

 

Luther hoopte in theologie en kerk het gesprek over de aflaat en de verwording op gang te kunnen brengen. Als monnik en priester kreeg hij concreet met de gevolgen van de verwording te maken. Daartegen wilde hij de boodschap van het Evangelie, namelijk de vergeving der zonden door het offer van Jezus Christus, weer centraal stellen.
Lees de 95 stellingen er maar eens op na >> Klik om het document te openen 31.10.14


November - Bachmaand in Barendrecht
In de maand november vinden in Barendrecht een aantal activiteiten plaats in het kader van de driehonderdste geboortedag van de bekende componist Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788). Hij was zoon van de legendarische Johann Sebastian Bach.
Het initiatief om te komen tot een Bachmaand werd genomen door een aantal fervente muziekliefhebbers uit de Protestantse Gemeente Barendrecht, waarna o.a. de Stichting Barendrecht Klassiek en de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk de plannen verder hebben uitgewerkt.

 

Zaterdag 8 november om 15.30 uur Triomfatorkerk
Masterclass
o.l.v. oud-Barendrechter en docent Sweelinck Conservatorium Jacques van Oortmerssen.
Hij geeft commentaar op het orgelspel van Thea Verhagen, Gerard Adriaanse en Niels-Jan van der Hoek.
De masterclass vindt plaats op het Verschuerenorgel in de Triomfatorkerk (in 1983 onder advies van Van Oortmerssen gebouwd).

Zaterdag 8 november om 19.30 uur Dorpskerk
Orgelconcert
door Jacques van Oortmerssen op het onlangs door Reil gerenoveerde orgel van de Dorpskerk.
Op het programma werken van vader J.S. - en zoon C.Ph.E. Bach, Mozart, Schumann en Van Oortmerssen. Lees verder >>
Woensdag 19 november om 19.30 uur (gebouw de Ontmoeting):
'Trillers en krullen': kennismaking met Bach en zijn tijd in beeld en geluid. In deze, in samenspraak met de werkgroep Vorming en Toerusting georganiseerde avond, zullen kunsthistorica Carla Hendriks en Hans van Gelder u in beeld en geluid laten kennismaken met het Rococo.
Zondag 23 november om 12.00 uur:
Ook Stichting Barendrecht Klassiek levert haar bijdrage aan deze Bachmaand. In het laatste koffieconcert van 2014 treden op violist Peter Stein en cellist professor Gerhart Darmstadt. Uiteraard op hun programma ook veel muziek van Bach.

Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk, wel wordt aan u een bijdrage in de kosten gevraagd.


Wie heeft er spullen voor Kerkveiling?
In De Ontmoeting wordt zaterdag 22 november van 15.00 tot 23.00 uur de kerkveiling gehouden. Deze wordt georganiseerd door de Vrienden van de Dorpskerk. De opbrengst is bestemd voor de restauratie van de preekstoel en ander historisch houtwerk in de Dorpskerk.
Voor de veiling zijn al veel producten binnengekomen. Ze zijn geschonken door bedrijven of door individuele Barendrechters. Onder de hamer komen onder meer schilderijen, een wintersportvakantie, flessen wijn, oude Bijbels (zie foto), snoep, een diner thuis en elk kwartier een taart. In totaal zijn er zo’n driehonderd artikelen!
 
De catalogus van de kerkveiling is binnenkort in te zien op de website www.vriendendorpskerkbarendrecht.nl en uiteraard ook op deze website. Hier is ook te zien hoe laat bepaalde artikelen aan bod komen. Een beperkt aantal gedrukte exemplaren van de catalogus ligt in De Ontmoeting. De veilingmeesters Hans Blokland, Cees van der Meer en Bert Groenveld leiden de veiling. De kerkveiling kan alleen een succes worden als er ook mensen komen die een bod uitbrengen. Wie deelneemt aan de kerkveiling krijgt bij de ingang een veilingnummer. Betaling bij voorkeur via rekening. Wie artikelen beschikbaar wil stellen voor de kerkveiling kan deze inleveren aan de Stationsweg 108a op de zaterdagen 1 en 8 november van 10.00 tot 12.30 uur. Inleveren kan ook op de donderdagen 30 oktober en  6 november van 19.00 tot 20.00 uur.  Spullen brengen kan ook na het maken van een afspraak met Cees van den Heuvel (06-53899122) of Lianne van den Boogert (0180-463226 of 06-15468561). Spullen kunnen eventueel ook worden opgehaald. Wij rekenen op een succesvolle actie voor dit prachtige doel!

Bijbelquiz 2014: de 'Bijbel in gewone taal' centraal
Eén dag nadat de Bijbelquiz 2014 op televisie was gepresenteerd, werd een soortgelijke Bijbelquiz gehouden in Barendrecht. Deze activiteit mag zich verheugen in een groeiende belangstelling. Vele geledingen van de PG Barendrecht waren vertegenwoordigd; het varieerde van een jongerengroep uit de Immanuelkerkgemeente tot de werkgroep Oecumene. Dit jaar was de quiz opgebouwd rondom de (promotie van de) Bijbel in gewone taal. Sommige vragen werden alom goed beantwoord, maar er waren ook een aantal 'instinkers'.... De groepsprijs ging naar de 'werkgroep eredienst' van Carnisse Haven. In de finale versloeg Hans Onderwater nipt Jannie van Dijk en Maarten Ouwens. Het was een genoegelijke en leerzame avond. Een woord van dank aan de organisatoren is op z'n plaats! (foto prijsuitreiking Piet van der Wel)3 0.01.14
  klik voor vergroting

Veel belangstelling voor Bijbelleesproject
Op 28 oktober is het project 'Heel de Bijbel in één jaar' van start gegaan in Barendrecht. Bijna honderd deelnemers participeren in dit project, een groot aantal daarvan waren aanwezig bij de eerste Bijbelvesper die werd gehouden in de Dorpskerk. Hier komen al meer dan vijfhonderd jaar Christenen bijeen rondom de Bijbel. Dit project is geïnitieerd door de gezamenlijke pastores van de Protestantse Gemeente Barendrecht. De deelnemers die zich hebben voorgenomen om de hele Bijbel in één jaar tijd door te lezen, zijn afkomstig van alle wijkgemeenten van de  PG Barendrecht maar ook van andere protestantse kerken én van de Rooms-katholieke Sint Augustinusparochie.  Wekelijks zullen de deelnemers bijeenkomen voor een korte Vesper, waarbij de leeservaringen kunnen worden uitgewisseld.
  klik voor vergroting
Voor terugluisteren van de Bijbelvespers, ga naar >> Download Bijbelvespers.  Voor het complete leesrooster, Lees verder >>  29.10.14

ZWO-Nieuws 28.10.14
Al vele jaren worden er in kerken postzegels ingezameld ten behoeve van projecten voor zending of Kerk in Aktie, zo ook in de Dorpskerkgemeente. De werkgroep ZWO roept u op om op deze bescheiden wijze een bijdrage te leveren aan een prachtig resultaat dat er jaarlijks wordt bijeengebracht. Lees verder >> 28.10.14

Kerktuin winterklaar dankzij vrijwilligers
Een enthousiaste groep vrijwilligers heeft op twee zaterdagen stevig de handen uit de mouwen gestoken om de kerktuin achter de Dorpskerk winterklaar te maken. Sneeuw en vorst zullen hopelijk weinig vat krijgen op de bomen, struiken en planten. De tuin zal er volgend voorjaar opnieuw prachtig bijliggen. De komende weken blijft de kerktuin op zaterdagmorgen van 9 tot 12 uur geopend voor bezoekers. Er zijn dan echter geen gastvrouwen aanwezig voor informatie of rondleiding.
Zie ook >> webpagina Kerktuin. 22.10.14

Proef 'Kerkbalans 2015 nieuwe stijl', wie doet mee?
Het College van Kerkrentmeesters van de PG Barendrecht start binnenkort een proef om met een beperkte groep vrijwilligers de Aktie Kerkbalans 2015 op digitale leest te schoeien. Aad Boers, pennningmeester van het CvK roept u op om mee te doen met dit proefproject. Lees verder >> 22.10.14


ZWO-Nieuws (20.10.14)
De ZWO-commissie van de PG Barendrecht presenteert deze week aandacht een weblog van Margriet Westers, die als 'Bruggenbouwer' is uitgezonden naar Palestina door Kerk in Actie. Lees verder >> 21.10.14
 

Bestuurslid gezocht
De stichting Present - Barendrecht, waarbij veel leden van de Protestantse Gemeente Barendrecht zijn betrokken, is op zoek naar een nieuw bestuurslid. Met ingang van 1 januari 2015 zal Marjo Klaassen haar werkzaamheden als voorzitter van Present Barendrecht beëindigen. Na 6 jaar is het moment gekomen om het stokje over te dragen aan iemand anders. Op de website van Present Barendrecht treft u het volledige profiel aan. Wie weet kent u iemand die belangstelling heeft om toe te treden tot het bestuur en om samen met de andere bestuursleden Present te zijn in de komende jaren? Lees verder >> 21.10.14
 

ZWO -Nieuws (13.10.14)
Deze week staat in het ZWO-nieuws een bericht van Judith van den Berg die sinds december 2013 is uitgezonden door Kerk in Actie naar West-Timor (Indonesië) samen met haar man Haiko Meelis en hun kinderen Rivka, Esther en Timothy. Ze geeft les aan de theologische faculteit van de Universiteit Kristen Artha Wacana (UKAW) in Kupang in West-Timor. Ze is als predikant verbonden aan de Sumbanese kerk.  Lees verder >> 14.10.14

Er zit (klassieke) muziek in de Dorpskerk
Het Koffieconcert van de Stichting Barendrecht Klassiek van zondag 26 oktober werd verzorgd door Joachim Eijlander. Deze veelzijdige cellist speelde onder meer met het Rubenskwartet. Hij is ook gastdocent aan conservatoria in binnen- en buitenland. Op het concertprogramma stonden delen uit de eerste en de vierde solosuites van Johann Sebastian Bach en uit de eerste solosuite van Benjamin Britten. Ook werd werk van Joey Roukens gespeeld.
Het werd georganiseerd in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk.
  klik voor vergroting

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende