Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

Hier het nieuws van de afgelopen twee weken.
Het laatste nieuws gemist?
Ga naar >> webpagina Actueel voor de nieuwsberichten van twee maanden eerder.


Bijbelleesrooster juni 2015
'Read your Bible, pray every day, and you will grow'
Ook in 2015 geven we via onze website de maandelijkse leesroosters van het Nederlands Bijbelgenootschap door als service aan onze bezoekers, lees verder >> .
Daarnaast kunt u
de bijbellezing van deze dag gebruiken. Lees verder >>
 

ZWO-bericht 29.06.15
Deze week besteedt de ZWO-commissie  deze week aandacht aan de conferentie over 'Safe Passages' die Kerk in Actie onlangs  in Utrecht organiseerde ter gelegenheid van Wereldvluchtelingendag 2015
Lees verder >>  30.06.15

 

Overlijden Teun Slager
Zoals afgelopen zondag werd afgekondigd is Teun Slager, drager van de waarderingsspeld van de Dorpskerkgemeente, na een kort ziekbed zaterdagavond overleden. Hoewel het niet gebruikelijk is dat we rouwbrieven op onze website plaatsen, maken we op verzoek van de familie een uitzondering, omdat afgelopen zondag de datum van de begrafenis nog niet bekend was. Ook van onze kant condoleren we mevrouw Slager en verder familie met dit verlies. In Teun Slager gedenken we een gemeentelid die al vele decennia en tot op  hoge leeftijd van grote betekenis is geweest voor onze wijkgemeente! Lees verder >> 30.06.15

Een grandioos ZomerFeest!
Zaterdag 27 juni stond de oude Dorpskern en het winkelcentrum Middenbaan weer in het teken van het ZomerFeest. Ook het hele Dorpskerkcomplex was betrokken bij de activiteiten! De Kerktuin was  de hele dag open en er werd gemusiceerd; in gebouw de Ontmoeting vonden kinderactiviteiten plaats en 'er zat weer muziek in de Dorpskerk'. Verder werd een presentatie gegeven door de kerkrentmeesters over de recente restauraties én de komende restuaratie van het monumentale houten interieur van de Dorpskerk. Bekijk de foto's op >> www.zomerfeestbarendrecht.nl 28.06.15
 
Feest in het Dorp!

Afval Loont voor onderhoud Dorpskerk!
Met grote regelmaat brengen degenen die de Dorpskerk een warm hart toedragen hun afval naar de afvalstations van Afval Loont. Sommigen denken nog 'helpt dat beetje wel ?' Bij deze actie geldt: 'vele kleine bedragen maken één groot bedrag!' Daarom zullen we via deze website u regelmatig informeren als er weer een nieuwe mijlpaal is gepasseerd. Op 25 juni werd de grens van € 400 gepasseerd! Dat betekent dat zo'n 8500 kilo afval werd aangeboden om het onderhoud van de Dorpskerk te kunnen financieren.
HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING! HELPT U AL MEE? Lees verder >>  26.06.15
 

Een feestje in de Dorpskerk (1)
Wethouder Ingeborg Monhemius onthulde 25 juni bij de Dorpskerk het officiële monumentenschildje dat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft laten ontwerpen voor alle rijksmonumenten in Nederland. Dt gebeurde in aanwezigheid van leden van de gemeentelijke monumentencommissie, kerkbestuurders en Vrienden van de Dorpskerk. Het nieuwe schildje brengt de nationale erkenning als rijksmonument tot uitdrukking. Sinds 2012 draagt de Dorpskerk met trots als enige monument in Barendrecht ook het zeldzame blauw-witte schildje. Lees verder >>
25.06.15

  Klik voor vergroting
De wethouder plaatst
het schildje 

Een feestje in de Dorpskerk (2)
In aansluiting op de plaatsing van het monumentenschildje (zie separaat artikel) zijn in de Dorpskerk donderdagmiddag 25 juni de handtekeningen gezet voor de restauratie van het eeuwenoude houtwerk van het 'oudste huis van Barendrecht'. Dit gebeurde in aanwezigheid van wethouder Ingeborg Monhemius (cultuur en monumentenzorg) en verantwoordelijk kerkrentmeester Simon Hoek. Lees verder >>
25.0615

  klik voor vergroting

Kerk in Aktie Nieuwsbrief
In ht juninummer dan de Kerk in Aktie Nieuwsbrief wordt onder andere aandacht besteed aan het jaarverslag van Kerk in Aktie over hun activiteiten in 2014. Daarnaast ook nieuws over projecten in o.a. Thailand en Nepal. Lees verder >> 25.06.15

 

ZWO-bericht 22.06.15
Deze week blikt de ZWO-commissie opnieuw terug op de oecumenische dienst van de Protestantse Gemeente Barendrecht en de St. Augustinusparochie, in de Triomfatorkerk. Dit keer een meer inhoudelijke reactie op deze dienst en de betrokkenheid van de tweel functionarissen van het Christelijk Studie Centrum uit Lahore, Pakistan.
Lees verder >>  24.06.15

 

Nieuw Wijkbericht
Dit keer een zeer uitgebreid wijkbericht. Daarin gaan ds. Jan Willem Stam ven ds. Piet Taselaar in op het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Verder doet kerkenraadsvoorzitter Gerrit Barendrecht verslag van de meivergadering van de wijkkerkentaad. Lees verder >>  21.06.15

Eerste resultaten enquête Dorpskerkgemeente
De heer Kees de Bruijn, student bij de Christelijke Hogeschool Ede, heeft stage gelopen bij Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam. In het kader van zijn studie heeft Kees in nauw overleg met ds. Stam een enquête opgesteld over 'de Dorpskerkgemeente en de toekomst'. De Wijkkerkenraad heeft enthousiast ingestemd met dit onderzoek. De enquête is schriftelijk  verspreid onder alle leden van de Dorpskerkgemeente. Daarnaast konden gemeenteleden de enquête invullen via de Dorpskerkwebsite.
De eerste resultaten van de enquête zijn gepresenteerd aan de Wijkkerkenraad. Ruim 10 procent van de gemeenteleden heeft de enquête ingevuld, dit beschouwt de heer de Bruijn - gezien de ervaring met andere enquêtes in de kerkelijke wereld – als representatief. De uitwerking van de enquête volgt later. De Wijkkerkenraad presenteert hierbij alvast de eerste resultaten, onder dankzeggnig aan de heer de Bruijn én aan al degenen die de enquête hebben ingevuld!
Lees verder >> 19.06.15
 
Samen Kerk-zijn
in de
Dorpskerkgemeente

Vieren met z'n drieën
In de Algemene Kerkenraad is besloten dat gedurende de vakantieperiode de vier wijkgemeenten in Barendrecht-centrum gezamenlijk gaan kerken in één kerkgebouw. (Dat zou je dus 'Vieren met z'n vieren' kunnen noemen). Uitgaande van de betrokken kerkgebouwen in Barendrecht-centrum  is gekozen voor: 'Vieren met z'n drieën'.
De openstelling in de vakantiepriode is als volgt geregeld:  op 12 en 19 juli is de Bethelkerk open, op 26 juli en 2 augustus is de Dorpskerk open en op 9 en 16 augustus is de Triomfatorkerk open. Naar aanleiding van een suggestie vanuit de werkgroep eredienst van de Dorpskerkgemeente hebben de gezamenlijke wijkpredikanten besloten om de vieringen één gezamenlijk thema te geven: 'Het DNA van de kerk'. Zes keer zal er een gedeelte uit Handelingen worden gelezen. 'Moge de vakantieperiode een uitgelezen gelegenheid worden om gezamenlijk als wijkgemeenten 'eenheid in verscheidenheid' te vieren'. Lees verder >>  19.06.15
 

Vieren met z'n drieën (2)
Voor degenen die een geheugensteuntje nodig hebben tijdens de periode van gezamenlijke kerkgang in Barendrecht-centrum hebben we een flyer ontwikkeld, die u kunt downloaden en ophangen.
Lees verder >> 19.06.15
  klik voor vergroting

Nieuwe webpagina Restauratie 2015
De restauratie van de monumentale houten interieuronderdelen van de Dorpskerk, die na de zomervakantie van start gaat, zal op onze website uitgebreid worden gevolgd. Zoals eerder bij de restauratie van de kerkmuren en de renovatie van het Dorpskerkorgel is er nu ook een nieuwe webpagina gemaakt waar in woord en beeld de restauratiewerkzaamheden gevolgd kunnen worden. Lees verder >>

Een nieuwe Bries . . . .
Kent u Bries? 'Bries' is het relatiemagazine van Missionair Werk en Kerkgroei van de Protestantse Kerk. In Bries vindt u allerlei informatie over het werk van en de mensen achter het missionaire werk van de Protestantse Kerk: van de missionaire ronde en de verschillende pioniersplekken tot inspirerende uitgaven en meer diepte-informatie over missionair-zijn. Bries verschijnt tweemaal per jaar en is bedoeld voor relaties en donateurs van Missionair Werk. In  het voorjaarsnummer van 2015 wordt o.a. aandacht besteed aan de pioniersplek van de PKN in Utrecht-Kanaleneiland, verder wordt beschreven hoe de Protestantse Gemeente Oostermeer (Eastermar, Friesland) de toests van de 'missionaire meetlat' uitstekend doorstaan.   Graag bieden wij u de digitale versie van dit interessante blad aan via onze website, lees verder >> 16.06.15
 

Wist u dat? 600e sterfdag Jan Hus
Op 6 juli 2015 is het 600 jaar geleden dat de Tjechische 'Vader des Vaderlands' Johannes de Hussynecz, beter bekend als Jan Hus op de brandstapel werd vermoord. Hij was nog geen 30 jaar toen hij rector magnificus werd van de Universiteit van Praag. Daarna wordt hij priester, preekt in het Duits en vertaalt de Bijbel in het Tjechisch. Jan Hus stelde allerlei misstanden in de katholieke kerk aan de kaak. Hij probeerde de Rooms Katholieke kerk te hervormen, al een eeuw vóór Luther. Tijdens het Concilie van Konstanz wordt Hus ter dood veroordeeld en sterft op 6 juli 1415 op de brandstapel. Zijn as wordt verstrooid over het Meer van Konstanz. Maar vergeten is hij nooit. Integendeel. De geloofsmartelaar is de nationale held van Tsjechië en alom erkend als wegbereider van de Reformatie.  Zowel in Tjechië als Duitsland wordt veel aandacht besteed aan de 600e sterfdag van Jan Hus. Lees meer >>  15.06.15
 

ZWO-bericht 15.06.15
Deze week blikt de ZWO-commissie terug op de oecumenische dienst van de Protestantse Gemeente Barendrecht en de St. Augustinusparochie, in de Triomfatorkerk, waaraan een tweetal functionarissen van het Christelijk Studie Centrum uit Lahore, Pakistan hun medewerking verleenden. Lees verder >>  15.06.15
 

Wist u dat? Op weg naar een veelkleurige Protestantse gemeente....
Al vele jaren wordt op onze website een link gemaakt met hét magazine van de Protestantse Kerk in Nederland: KERKINFORMATIE. Normaliter blijft dat beperkt tot een verwijzing naar dit interessante blad, maar nu besteden we een keer aandacht aan een bijzonder artikel uit het nummer van juni 2015. Het is een artikel over de wijze waarop men in Kampen op een geheel eigen wijze op weg is gegaan naar een Protestantse Gemeente. Géén wijkgemeenten die geografisch zijn ingedeeld, maar een indeling op basis van geloofsbeleving, met wijkgemeenten met elk een eigen kleur.  Om over na te denken... Lees verder >> 15.06.15
 

Er zit muziek in de Dorpskerk
De stichting Barendrecht Klassiek heeft op zaterdag 13 juni het seizoen afgesloten met een prachtig klassiek concert in de Dorpskerk. Drie musici van grote kwaliteit, verbonden aan het Rotterdams conservatorium CODARTS, vertolkten in samenspel stukken van Mozart, Bruch en Schumann. Het trio KLARA bestond uit: Ron Ephrat, altviool, Nancy Braithwaite, klarinet en Roderigo Robles de Medina, piano. 
Lees de recensie >> 15.06.15
  klik voor vergroting klik voor vergroting

Dank aan de vrijwilligers Dorpskerkgemeente!
"Jullie zijn het meest waardevolle kapitaal van de kerkelijke gemeente......ik blijf me verbazen over het grote aantal gemeenteleden die zich als vrijwilliger zo geweldig inzetvoor onze wijkgemeente" met die woorden opende Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam op 12 juni de vrijwilligersbijeenkomst in de Ontmoeting. Het is een goede gewoonte in de Dorpskerkgemeente dat de wijkkerkenraad eens in de paar jaar alle vrijwilligers een gezellige avond aanbiedt. Van de ruim 250 vrijwilligers waren er zo'n 90 ingegaan op de uitnodiging. De aanwezigen werden getrakteerd op een welkomstdrankje en een 'eenvoudige, voedzame maaltijd'. Vervolgens reikte de voorzitter van de Wijkkerkenraad een drietal waarderingsspelden uit. (zie onderstaand artikel). Het programma werd vervolgd met een quiz waar de kennis van Barendrecht werd getest, waarna er onder het genot van een drankje gezellig werd nagepraat over de mooie dingen in de Dorpskerkgemeente. Voor de fotoreportage, lees verder >> 13.06.15

Ere wie ere toekomt
De wijkkerkenraad heeft enige tijd geleden een waarderingsspeld ingesteld voor vrijwilligers die in de Dorpskerkgemeente gedurende een zeer lange periode een veel meer dan gewone bijdrage hebben geleverd. Een commissie bestaande uit Antoinette Jansen en Jan van den Bogerd heeft een aantal aanvragen behandeld waaruit een drietal voordrachten bij de WK werden ingediend en gehonoreerd. Gerrit Barendrecht reikte op de vrijwilligersavond de eerste drie spelden uit. Gezien de criteria betrof het hoogbejaarde gemeenteleden te weten: de heren Slager, Nolen en Schriek. Zij hebben alle drie gedurende vele jaren en tot op zeer hoge leeftijd een belangrijke bijdrage geleverd aan de Dorpskergkemeente. Vanwege het feit dat de heer Slager vanwege zijn slechte gezondheid in het ziekenhuis verblijft, werd zijn waarderingsspeld in ontvangst genomen door zijn echtgenote. De beide andere heren kregen het blijk van waardering opgespeld door Antoinette, een oorkonde en een boeket bloemen completeerden de grote waardering voor deze drie gemeenteleden. In deze drie mensen wil de WK álle vrijwilligers bedanken voor hun inzet voor onze wijkgemeente. Voor de foto's, lees verder >> 13.06.15

Restauratie Dorpskerkstoelen
Wie nu de Dorpskerk binnen komt kan een bijzondere geur bespeuren, dat is de geur van zoutwaterbiezen. De eerste partij van de eikenhouten knopstoelen uit de Dorpskerk rijk is namelijk onlangs van nieuwe biezen voorzien. Tevens is een aantal stoelen gerepareerd, waarvan de knoppen of de sporten waren afgebroken. In het najaar zal een tweede partij stoelen worden gerestaureerd. 13.06.15 
  klik voor vergroting

Tussenrapportage wg Financiën / Techn.zaken
De werkgroep Financiën / technische zaken van de PG Barendrecht heeft een Tussenrapportage vrij gegeven voor publicatie op deze website. Zij bericht het volgende: "Beste gemeenteleden, Bijgaand de presentatie zoals deze gegeven is tijdens de gemeente vergadering van 4 juni. In verband met de onderhandelingspositie van de kerk, zijn een aantal sheets uit de presentatie enigszins aangepast. Voor de volledige presentatie of vragen over de inhoud, kan contact opgenomen worden met leden van de werkgroep of de leden van het dagelijks bestuur van de Algemene Kerkenraad." Lees verder >> 12.06.15

 

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende