Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Colofon & Disclaimer

Colofon
De website is van start gegaan in april 2005 onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk in het kader van het Zevenjarenplan Toekomst Dorpskerk, zoals dat destijds is vastgesteld door de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Barendrecht. De Wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente heeft besloten om deze website te beschouwen als de website van de wijkgemeente.

Het beheer van de site is teamwork! De inhoudelijke verzorging van de website berust bij de webbeheerder, Simon Hoek, die daarbij gebruik maakt van basismateriaal (teksten en foto's) dat vanuit verschillende bronnen wordt aangeleverd, waaronder een aantal 'vaste correspondenten' uit de Dorpskerkgemeente.
De technische realisatie van de website wordt verzorgd door Nico Laban, www.netzaken.nl.
Vaste fotografen zijn: Gerrit Barendrecht, Jan van den Oever, Loek van Doorn, Jos Wesdijk en Simon Hoek.
Doordat alle betrokkenen belangeloos hun medewerking verlenen aan de site, zijn er voor de Dorpskerkgemeente géén kosten verbonden aan de instandhouding van dit steeds belangrijker wordend communicatiemiddel.

Het gehanteerde CMS systeem is door Netzaken op maat gemaakt voor deze website. Als editor wordt gebruik gemaakt van: FCEditor.

Het gebruik van de website is aan de onderstaande regels onderworpen.

Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande:

*

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website, wordt door de Stuurgroep uitdrukkelijk afgewezen.

*

Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

*

Er wordt geen garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt gepubliceerd of waartoe via deze website toegang wordt geboden.

*

De Stuurgroep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de informatie die op deze website wordt gepubliceerd of waartoe via deze website toegang wordt geboden.

*

Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, te wijzigen, te verwijderen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de Stuurgroep.

*

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn uitsluitend opgenomen ter informatie van de gebruiker.

*

De Stuurgroep geeft geen enkele garantie, noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van
dergelijke websites of hyperlinks.


Disclaimer
De Stuurgroep gaat zorgvuldig om met het publiceren van informatie en zal naar vermogen onderzoeken of derden rechten kunnen ontlenen aan de gepubliceerde informatie. Mocht onverhoopt publicatie plaatsvinden van informatie waarop derden publicatierecht menen te hebben, zonder dat daarover vooraf overleg heeft plaatsgevonden, dan zal de Stuurgroep deze informatie van de website verwijderen zodra de rechthebbende daarom verzoekt.


Tien jaar Dorpskerkwebsite
In 2015 was het tien jaar geleden dat er vanuit de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk het initiatief werd genomen om een website te wijden aan de geschiedenis van de Dorpskerk als het 'oudste huis van Barendrecht'. Het 10-jarig bestaan van de website werd aangegrepen om het geheel weer eens helemaal 'op te poetsen' en te updaten. Daarbij wordt - in het verlengde van de doelstelling van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk - de plaats van de Dorpskerk in de Barendrechtse samenleving in het geheel én voor de wekelijkse eredienst in het bijzonder sterk benadrukt. Lees verder >>
 

De Dorpskerk: elke ondag open!
Welkom in de DK!
Elke zondag open!


 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende