Titel
WG Eredienst

WG Lit.bloemsch.intro

WG Lit. Bloemsch. 2024

WG Lit. Bloemsch. 2023

Archief Lit.bloemsch. I

Archief Lit.bloemsch.II

WG Taizé-vieringen

WG V en T

WG Kerk en Israel

WG ZWO

WG Snuffelmarkt

WG Kerktuin

WG Herberg Dorpskerk

WG Eetgr.Ontmoeting

WG Verjaardagsfds.

WG Oecumene

WG DK motorrijders

WG AV

WG Afval Loont 2.0 DK

Fotoarchief WG Liturgisch bloemschikken 2017 - 2008
Deze webpagina omvat de schikkingen die in de periode van 2008 tot 2017 zijn gemaakt
door de werkgroep Liturgisch bloemschikken die bestond uit Arja Burgers en Truus Barendrecht.

Schikkingen in het kalenderjaar 2017


Liturgisch bloemschikken vastgelegd in album
De waarderingscommissie van de Dorpskerkgemeente heeft zondag 22 oktober aan Arja Hoogerbrugge en Truus Barendrecht een fotoboek overhandigd met een selectie van foto's van de wedstrijd voor het mooiste liturgisch bloemstuk. Dit fotoboek werd door kerkenraadsvoorzitter Kees Vos overhandigd als blijk van waardering voor het werk dat beide dames meer dan tien jaar hebben gedaan als werkgroep Liturgisch bloemschikken. Er is ook een exemplaar bestemd voor het archief van de Dorpskerkgemeente. Dat exemplaar zal komende zondagen na de eredienst ter inzage worden gelegd in de Ontmoeting. 26.10.17
  klik voor vergroting

Arja en Truus in de bloemen gezet / prijsvraag van start!
Na afloop van de feestelijke Pinksterviering werden Arja Hoogerbrugge en Truus Barendrecht tijdens het koffiedrinken door de voorzitter van de Wijkkkerkenraad - Kees Vos - toegesproken. Hij dankte beide dames voor hun jarenlange inzet, waarna Simon Hoek namens de werkgroep eredienst beide dames een 'symbolisch boeket' overhandigde. 'Het witte gipskruid met haar ontelbare bloemetjes symboliseren de Dorpskerkgemeente en de Kerk van alle tijden en alle plaatsen. De rode gerbera's die daaruit omhoogsteken, staan symbool voor door de Heilge Geest geïnspireerde vrijwilligers, waar Arja en Truus zulke sprekende voorbeelden zijn', aldus Simon. Hij riep daarna  iedereen op om mee te doen aan de prijsvraag: 'Wat is de mooiste liturgische schikking'. Lees verder op >> webpagina Prijsvraag. 04.06.17
  klik voor vergroting

Pinksteren 2017
Het begin van de geloofsgemeenschap.
Het vuur, dat mensen verbindt en inspireert. 

Vuur

verwarmt

verlicht

zet in beweging.

klik voor vergroting
De witte bloem staat voor de Heilige Geest.
Als een duif brengt deze gerechtigheid en vrede.
De oranje/rode bloemen zijn de tongen van vuur
die ons in beweging zetten.
De rode takken zijn met elkaar verbonden.
Niet duidelijk zichtbaar
maar ongezien het fundament van het stuk.
Betekent verbondenheid met elkaar en met het vuur van omhoog.
Samenleven uit en in die Geest,
maakt dat hemel en aarde elkaar raken.

Het eind van een tijdperk. . . .
De liturgische schikking voor het Pinksterfeest van 2017 is de laatste schikking die Arja Hoogerbrugge en Truus Barendrecht hebben verzorgd. Daarom is er een fotoserie gemaakt van de totstandkoming van deze schikking.
klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting klik voor vergroting
Het begint met
een creatief idee
Het frame is
gereed
Elke bloemensoort heeft
een eigen symboliek
'Vlammen als van vuur'
klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting
Veel aandacht voor
de afwerking

De Heilige Geest gesymboliseerd
door de witte bloem

'Het vuur, dat mensen
verbindt en inspireert'
Met gepaste trots poseren:
het einde van een tijdperk...

Prijsvraag: wat is de mooiste liturgische schikking?
Zoals bekend zullen Arja Hoogerbrugge en Truus Barendrecht - samen de werkgroep Liturgisch bloemschikken - met Pinksteren hun laatste liturgische schikking maken. Na 17 jaar (Arja) respectievelijk 15 jaar (Truus) gaan beide dames deze activiteit beëindigen, om meer tijd te krijgen voor andere (kerkelijke) activiteiten. Dit vertrek laten we natuurlijk niet zo maar voorbij gaan. Van de zeventien jaar dat de Dorpskerkgemeente een werkgroep Liturgisch bloemschikken kent, zijn er sinds de start van onze website (tien jaar geleden) zo'n 150 foto's van de schikkingen op onze website gepubliceerd.  Onze vraag aan de leden van de Dorpskerkgemeente en de overige bezoekers van de Dorpskerk is: Wat is de allermooiste schikking  uit die tienjaarsperiode? Op onze website en in de Ontmoeting zijn alle schikkingen per jaar gepubliceerd en er is een deelnameformulier beschikbaar. Doet u ook mee? Voor de fotobladen met liturgische schikkingen van de afgelopen 10 jaar en het deelnameformulier, lees verder >> 01.06.17

  klik voor vergroting

de mooiste schikking?

Liturgische schikking viering Hemelvaart
De dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken van de Dorpskerkgemeente hebben weer een prachtige schikking gemaakt voor de viering op donderdag 25 mei in de Dorpskerk.
Ze hebben er de volgende toelichting bij geschreven: Hemelvaart: Jezus, de zoon van God, is niet meer zichtbaar. Hij is onttrokken aan het oog door een wolk. De discipelen onder de wolk zien hun Heer niet meer, maar weten diep van binnen dat Hij hen niet verlaten heeft. Wit staat voor het rechtvaardige, het hemelse: Jezus. De oranje aardetinten staan voor het aardse: de discipelen die achter blijven. Door de oranje tinten heen vangen we al een glimp op van het Pinkstervuur. 24.05.17
Deze schikking is bijna de laatste schikking van Arja Hoogerebrugge en Truus Barendrecht. Zij hebben aangegeven dat ze met Pinksteren 2017 hun laatste schikking zullen maken. Binnenkort wordt aan hun afscheid bijzondere aandacht besteed. . . .
  klik voor vergroting

Liturgische schikkingen Veertigdagentijd
De dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken hebben ook dit jaar een serie prachtige schikkingen gemaakt voor de zondagen van de Veertigdagentijd en voor de Stille Week. Dit jaar stonden alle schikkingen in het kader van het thema: 'De zon van ons bestaan'. In de veertigdagentijd lazen we verhalen over geloof in het leven. Verhalen die gaan over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Maar ze gaan ook over alle andere mensen die iets van die weg meemaken. Ze ontdekken dat God een God van leven is. Ook als er ziekte is of verdriet, als mensen hulp nodig hebben of hun hand ophouden. Steeds opnieuw blijkt dat mensen kunnen geloven in het leven. Want het licht van Pasen is gaan schijnen! 16.04.17

Van Witte Donderdag. . .  via Goede Vrijdag. . . en Stille Zaterdag. . .         naar Pasen!        
klik voor vergroting
Een Meester op z'n knieën. . .
klik voor vergroting
Het wordt donker. . . .
klik voor vergroting
De zon zal schijnen
klik voor vergroting
De Heer is opgestaan!

Lit. bloemschikking Veertigdagentijd - Zondag Palmarum
De serie liturgische schikkingen in de Veertigdagentijd hebben als thema 'De zon van ons bestaan'.
In de veertigdagentijd lezen we verhalen over geloof in het leven. De verhalen gaan over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Maar ze gaan ook over alle andere mensen die iets van die weg meemaken. Ze ontdekken dat God een God van leven is. Ook als er ziekte is of verdriet, als mensen hulp nodig hebben of hun hand ophouden. Steeds opnieuw blijkt dat mensen kunnen geloven in het leven. Want het licht van Pasen zal gaan schijnen.
Toelichting bij de schikking: De krans is de verbeelding van de zon. De groene krans is een krans vol van hoop en toekomst. De lap stof symboliseert de weg die we gaan.

  klik voor vergroting

Lit. bloemschikking Veertigdagentijd - Zondag Judica
De serie liturgische schikkingen in de Veertigdagentijd hebben als thema 'De zon van ons bestaan'. De krans in de schikking voor de vijfde zondag van de Veertigdagentijd is de verbeelding van de zon.
In de veertigdagentijd lezen we verhalen over geloof in het leven. De verhalen gaan over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Maar ze gaan ook over alle andere mensen die iets van die weg meemaken. Ze ontdekken dat God een God van leven is. Ook als er ziekte is of verdriet, als mensen hulp nodig hebben of hun hand ophouden. Steeds opnieuw blijkt dat mensen kunnen geloven in het leven. Want het licht van Pasen zal gaan schijnen. Toelichting bij de schikking: De krans is de verbeelding van de zon. De zon is voor ons opgekomen. Wij mogen bescherming zoeken onder die zon. De klimop staat voor eeuwig leven. De bloemen komen tussen de stenen omhoog: Leven in Gods licht is sterker dan de dood 02.04.17

 

Lit. bloemschikking Veertigdagentijd - Zondag Laetare
De serie liturgische schikkingen in de Veertigdagentijd hebben als thema 'De zon van ons bestaan'. De krans in de schikking voor de vierde zondag van de Veertigdagentijd is de verbeelding van de zon. De zon is een teken van leven: er is genoeg voor iedereen. De paarse kleur van de veertigdagentijd wordt deze zondag opgelicht naar roze. Die kleur overheerst deze zondag dan ook in de schikking. 

De schriftlezing deze zondag is: Johannes 6:1-15, het verhaal over de wonderbare spijziging. 
Half vasten’ van verborgen honger naar delen van overvloed?
Vreugde breekt door op het gras en in de bomen.
25.03.17

  klik voor vergroting

Lit. bloemschikking Veertigdagentijd - Zondag Oculi
De serie liturgische schikkingen in de Veertigdagentijd hebben als thema 'De zon van ons bestaan'. De krans in de schikking voor de derde zondag van de Veertigdagentijd is de verbeelding van de zon. De krans staat voor voedsel, hoop en toekomst. Deze week symboliseert die een boog van barmhartigheid: Gods verbondenheid met de aarde. De  'vergeet-mij-nietjes' benadrukken dat God ons niet zal vergeten.
Dit jaar voor het eerst is er ook een kleine liturgische schikking voor de kinderen van de Kindernevendienst, als teken van hun verbondenheid met de Dorpskerkgemeente. 
19.03.17
  klik voor vergroting

Lit. bloemschikking Veertigdagentijd - Zondag Reminiscere
De serie liturgische schikkingen in de Veertigdagentijd hebben als thema 'De zon van ons bestaan'.
In de veertigdagentijd lezen we verhalen over geloof in het leven. De verhalen gaan over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Maar ze gaan ook over alle andere mensen die iets van die weg meemaken. Ze ontdekken dat God een God van leven is. Ook als er ziekte is of verdriet, als mensen hulp nodig hebben of hun hand ophouden. Steeds opnieuw blijkt dat mensen kunnen geloven in het leven. Want het licht van Pasen zal gaan schijnen. De krans in de schikking voor de tweede zondag van de Veertigdagentijd is de verbeelding van de zon. De zon is een teken van leven, hoe donker ook de nacht, de zon zal weer gaan schijnen. De krans staat voor voedsel, hoop en toekomst. 10.03.17
  klik voor vergroting

Lit. bloemschikking Veertigdagentijd - Zondag Invocabit
Lezing Mattheus 4: 1-11: Jezus op de proef gesteld in de woestijn. 
De krans is de verbeelding van de zon. De zon is een teken van leven, hoe donker ook de nacht, de zon zal weer gaan schijnen. De halve krans staat voor de opkomende zon en voor ontvangende armen.   

Open staan, groen van hoop, als klimop: we leven niet van brood alleen.

Jezus laat zich niet verleiden door glans en schittering, die Hem getoond worden. Sterker dan de machten is de kracht van Gods liefde.
De stenen staan voor het brood in de lezing.  De klimop staat voor de hoop dat wij niet kiezen voor aardse rijkdom (brood), maar open staan voor Gods liefde. Waar leef je van? 10.03.17

  klik voor vergroting

De zon van ons bestaan

Schikkingen in het kalenderjaar 2016


Liturgisch bloemschikken - Advents- Kerstschikking
De schikkingen van de dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken worden niet gemaakt om de kerk een beetje op te fleuren, ze zijn bewust gemaakt om de liturgie te ondersteunen. Elke schikking zit vol symboliek en symbolen zijn bij uitstek geschikt om de liturgie te versterken, te verduidelijken. De kaarsen in de Advents- en Kerstschikking symboliseerden de komst van Christus als het licht der wereld; elke Adventszondag werd er een kaars meer aangestoken en in de kerstnacht werd de Kerstkaars aangestoken en werden de sterren teogevoegd. Het gebruik van Adventskaarsen stamt uit Duitsland en de Scandinavische landen. Daar ziet men overigens soms dat de kaars van de derde advent roze is, naar de liturgische kleur van de betreffende zondag. 26.11.16
  klik voor vergroting
 

Feestelijke schikking bij oplevering restauratie interieur
Ook de dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken hebben een prachtige bijdrage geleverd aan de verhoging van de feestvreugde in de Dorpskerkgemeente in het weekend van 18 en 19 juni. Zij hebben een door de restauratoren afgekeurde verrotte 'hoeksteen' uit de eeuwenoude Dorpskerkkansel gebruikt als basis voor een schikking, die nieuwe pracht en kracht van de eeuwenoude  Dorpskerk symboliseert. De 'gouden' bloemen verwijzen ook naar de 'gouden Tien Woorden' als de basis van ons geloof, dat zich steeds weer mag vernieuwen. Met elkaar vormen we een veelkleurige gemeente in Barendrecht. 17.06.16
klik voor vergroting


De schikking bij de feestelijke
oplevering van de restauratie
van het Dorpskerkinterieur was
opgebouwd rondom het door
bruinrot aangetaste onderstuk
van de lampet van de
Dorpskerkkansel.
klik voor vergroting

detail van de zijkant
klik voor vergroting

detail van bovenaf

Pinksteren: bloemen als vuurtongen
De dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken hebben voor het Pinksterfeest in de Dorpskerk weer een prachtige liturgische schikking gemaakt, dit keer met vuurlelies. In het Pinksterevangelie is er sprake van tongen van vuur, als een verbeelding van de heilige Geest die over de discipelen kwam, als een vuur dat zich over hen verdeelde. Geen bloem lijkt zo op vuur als de Gloriosa, met de grillig gevormde kroonbladeren. Hij wordt daarom ook wel vuurlelie genoemd. We zien twaalf van deze bloemen verbeeld in de schikking als een lopend vuurtje over de dorre tak via het rode kleed zich op de gemeente neerdalen. De twaalf toefjes bloemen staan symbool voor de twaalf discipelen. Het rood doet mensen spreken, God schenkt aan ons zijn Geest, een vuur, een tong, een teken, de kleur van Pinksterfeest! 14.05.16
  klik voor vergroting

Liturgische schikkingen op weg naar Pasen
De dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken hebben het thema 'Zet een stap naar de ander' gekozen voor hun schikkingen in de veertigdagentijd. Dit is ook het thema van de veertigdagentijdkalender van de Protestantse Kerk in Nederland. Alle schikkingen bevatten dit jaar weer prachtige symbolieken en zijn voorzien van bijpassende gedichten. Een woord van dank aan Truus Barendrecht en Arja Hoogerbrugge is dan ook zeer op zijn plaats!
Voor de schikking van de Paasmorgen, lees verder >>  25.03.16

Liturgische schikkingen in de veertigdagentijd
De dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken hebben het thema 'Zet een stap naar de ander' gekozen voor hun schikkingen in de veertigdagentijd. Dit is ook het thema van de veertigdagentijdkalender van de Protestantse Kerk in Nederland.

De schikkingen bevatten dit jaar weer prachtige symbolieken en zijn voorzien van bijpassende gedichten. Op elke pagina van het bijbehorende document staat de afbeelding van de schikking van de betreffende zondag met een toelichting op het karakter van die zondag en de symboliek in de schikking. Daarnaast voor elke zondag een bijbehorend gedicht. Lees verder >>  20.03.16

Overzicht van de schikkingen in de Veertigdagentijd 2016

   
Zondag Invocabit Zondag Reminiscere Zondag Oculi mei Zondag Laetare    
   
Zondag Judica Zondag Palmarum Witte Donderdag Goede Vrijdag    
 

  

     
  Paaswake Pasen      

Schikkingen in het kalenderjaar 2015


Gezegend Kerstfeest!

Christus Jezus, innerlijk licht, in deze kersttijd schenkt u ons uw vrede,
een weldaad die een verandering van ons leven teweegbrengt.

Dan komt in ons een innerlijke stem op en die stem is reeds ons gebed.
Ook als onze lippen stil blijven, spreekt ons hart tot u en luistert naar u.
Dan vervult de wil van uw liefde zich in ons.

Bron: www.taize.fr/nl   Foto: De liturgische schikking voor Advent en Kerst 2015. Met dank aan  Gerrit Barendrecht


Advent 2015

De werkgroep Liturgisch bloemschikken heeft er dit jaar voor gekozen om een Advents-schikking te maken die aansluit bij het project van de kindernevendienst.Elke adventszondag wordt er een adventskaas ontstoken.

In de bezinning op het feest van de geboorte van Jezus Christus is de liturgische kleur paars.

  klik voor vergroting

klik voor vergroting

Pinksteren

De liturgische schikking voor Pinksteren stond dit jaar in het teken van de Bijbellezingen uit Hooglied en
Handelingen.

Voor de uitleg bij de schikking van pinksteren, Lees verder >> 

  klik voor vergroting

klik voor vergroting  

Pasen: de Heer is waarlijk opgestaan!

U zij de glorie opgestane Heer,

U zij de victorie,

U zij alle eer!

  klik voor vergroting

Paaswake
Op de avond van de Stille Zaterdag werd in de Dorpskerk een Paaswake gehouden. Dit is in liturgisch opzicht misschien wel de mooiste dienst van het kerkelijk jaar! In een donkere Dorpskerk schuifelden om 22.00 uur de gemeenteleden stil naar binnen. Ieder was immers nog onder de indruk van alles wat er er op Goede Vrijdag is herdacht: de kruisiging, het overlijden en de begrafenis van onze Heer, Jezus Christus. Er klonk een stem in de nacht : Hoe ver is de nacht...? De morgen komt, maar nog is het nacht.
De nieuwe (brandende) Paaskaars werd binnen gedragen. Die symboliseert de terugkomst van het Licht in ons midden. 'Licht aan Liefde ontstoken, zet de nacht in vuur en vlam', werd er gezongen. Vervolgens werd het licht vanaf de Paaskaars doorgegeven naar iedere aanwezige in de Dorpskerk, die zo langzaam maar zeker weer in het volle licht kwam te staan.
  klik voor vergroting

Goede Vrijdag
De zwarte kleur in
de schikking verwijst naar diepe rouw. Rouw om het lijden en de kruisdood van Jezus. Het kruis verwijst hier ook naar. De handen in de schikking zijn niet gelijk: de ene hand is geblad vanwege de vele gebalde vuisten die naar Jezus worden opgestoken, de andere hand staat open om de overgave van Jezus te symboliseren. Om het kruis staan rode bloemen als teken van lijden.
03.04.15

 

Witte Donderdag

In de schikking van vandaag zien we twee handen die naar voren gebogen zijn.
Uitnodigende handen zijn het, om te doen als Hij. De kan met water en de linnendoek verwijzen naar de voetwassing door Jezus bij zijn leerlingen.
De matses en druiven verbeelden de laatste maaltijd van Jezus met zijn discipelen.

02.04.15

 

6e Zondag van de veertigdagentijd
Deze zondag draagt de naam: 'Palmarum'.

‘Palmarum’ ook wel Palmzondag genoemd, heeft twee brandpunten: de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem, maar ook is deze zondag het begin van de Stille Week waarin we Jezus’ lijden en sterven gedenken. Bij deze zondag horen daarom vanouds de liturgische kleuren rood en paars: rood voor het eerste deel van de dienst als over de intocht gelezen wordt, paars voor het gedeelte daarna als het lijden van Jezus centraal staat.

Voor een uitleg bij de schikking van de zesde zondag van de veertigdagentijd, lees verder >>  
30.03.15

 

5e Zondag van de veertigdagentijd
De naam van deze zondag is: ‘Judica’ (Doe mij recht), genoemd naar Psalm 43:1. Het is de vijfde zondag in de veertigdagentijd en de tweede zondag vóór Pasen. Deze zondag wordt ook wel aangeduid als eerste Passiezondag omdat vanaf nu de lijdensweg van de Heer naar Golgotha meer centraal komt te staan. Een ontzagwekkende tijd, een tijd van stil worden en verootmoediging.

Voor een uitleg bij de schikking van de vijfde zondag van de veertigdagentijd, lees verder >>   2
3.03.15

 

4e Zondag van de veertigdagentijd
Deze zondag draagt de naam: ‘Laetare'

De Latijnse naam Laetare komt uit Jesaja 66: ‘Verheug u, Jeruzalem’. Op deze vierde zondag in de veertigdagentijd wordt, net als op de derde zondag in Advent, de paarse kleur ‘opgelicht’ door het vreugdevolle witte licht van Pasen. Daarom wordt op beide genoemde zondagen ook wel de kleur roze gebruikt.

Voor een uitleg bij de schikking van de vierde zondag van de veertigdagentijd, lees verder >> 
16.03.15

 

3e Zondag van de veertigdagentijd
Deze zondag draagt de naam: ‘Oculi Mei’, dat is Latijn voor ‘Mijn ogen’.
De naam van deze zondag is genoemd naar Psalm 25: 15 ‘Ik houd mijn oog gericht op de HEER’.


De liturgische kleur paars duidt op de tijd van bezinning die aan Pasen voorafgaat. Er klinkt in de liturgie geen 'gloria'.

Voor een uitleg bij de schikking van de derde zondag van de veertigdagentijd, lees verder >>  
09.03.15
 

2e Zondag van de veertigdagentijd: beschermende handen
De 2e zondag draagt de naam: ‘Reminiscere’, dat is Latijn voor ‘Gedenk’).
De naam van deze zondag is genoemd naar de Latijnse aanhef van Psalm 25. (Gedenk, HEER, aan uw ontferming). De liturgische kleur paars duidt op de tijd van bezinning die aan Pasen voorafgaat. Er klinkt in de liturgie geen 'gloria'.
Voor een uitleg bij de schikking van de tweede zondag van de veertigdagentijd, lees verder >>
01.03.15
 

1e Zondag van de veertigdagentijd: Open handen
De Dorpskerkgemeente kent een werkgroep Liturgisch bloemschikken. Al vele jaren verzorgen Truus Barendrecht en Arja Hoogerbrugge schikkingen die aansluiten bij de liturgie van de bijzondere erediensten in het kerkelijk jaar. Dat geldt ook voor de zondagen in deze veertigdagentijd. Dankzij de creativiteit van Arja en Truus wordt het thema 'open je handen' op bij zondere wijze uitgedrukt in de liturgische schikkingen op de zes zondagen in de veertigdagentijd.  

Bij elke schikking wordt een toelichting gegeven. Voor een uitleg bij de schikking van de eerste zondag van de veertigdagentijd, lees verder >>
21.02.15

  klik voor vergroting

Schikkingen in het kalenderjaar 2014


Advent 2014
De werkgroep Liturgisch bloemschikken heeft er dit jaar voor gekozen om een Adventskrans te maken met daarin de vier adventskaarsen als schikking voor de adventsweken.

In de bezinning op het feest van de geboorte van Jezus Christus is de liturgische kleur paars.

  klik voor vergroting

Eeuwigheidszondag 2014
De laatste drie zondagen van het kerkelijk jaar worden de 'zondagen van de voleinding' genoemd. De benaming die de Kerk voor dit drietal zondagen heeft gekozen duidt er op dat het niet alleen gaat over het einde. De laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt ook wel 'Eeuwigheidszondag' genoemd. Ook in 2014 heeft de Dorpskerkgemeente in de eredienst op die zondag aandacht besteed aan de overledenen, in het bijzonder aan die leden van de Dorpskerkgemeente die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. De leden van de werkgroep Liturgisch Bloemschikken plaatsten voor elke overledene een witte roos in de vaas die op de doopvont stond. Dit jaar was er voor het eerst de gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor een overleden dierbare. Daartoe hadden de dames van de werkgroep een prachtige schikking gemaakt, waaromheen de waxinelichtjes werden aangestoken . Bij de uitgangen van de Dorpskerk kon men een herinneringsssteentje meenemen (rechter foto).
klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting

Oogstdienst 2014
De werkgroep Liturgisch bloemschikken heeft ook voor de oogstdienst  een prachtige schikking gemaakt. Daarin geven de onderdelen van de schikking de dankbaarheid weer van de producten van de oogst.

   

klik voor vergroting

klik voor vergroting klik voor vergroting

Pinksteren 2014
Het thema van de schikking voor het Pinksterfeest was dit jaar 'Gods Licht in ons'.
In de hoge vaas brandt een kaars. Het symboliseert Gods Licht in ons.
De kaars staat in het water, ter herinnering aan onze doop.
Om de kaars heen is een tak hedera gewikkeld. De altijd groene blaadjes zijn het teken van eeuwigdurend leven.
De rode vruchtjes in de vaas verwijzen naar de vruchten van de Geest.
Samen met de rozenblaadjes kleuren ze de schikking in de rode gloed van het Pinkstervuur.
  klik voor vergroting

Hemelvaartsdag 2014
De schikking symboliseert het Licht van Christus dat schijnt op Zijn volgelingen, ook al kunnen ze Hem niet meer zien.

De rozen onder de struik gipskruid symboliseren de discipelen.
In de wolk, gesymboliseerd door het gipskruid, één roos die de hemelvaart van Jezus symboliseert. De kleur van die wit-roze roos verwijst naar het komende Pinksterfeest, dat in de liturgie de kleur rood heeft.

  klik voor vergroting

Liturgische schikkingen in de Veertigdagentijd
Zoals gebruikelijk levert ook de WG Liturgisch bloemschikken weer een waardevolle bijdrage aan de erediensten van de Dorpskerkgemeente in de Veertigdagentijd. Zij volgen in hun schikkingen het jaarthema: 'Zoek de stilte, ontdek wat je beweegt'
In de serie schikkingen staat een poort centraal. Deze poort is opgebouwd van stenen uit de muren van de Dorpskerk die bij de recente restauratie door de bouwlieden werden afgekeurd en nu een nieuwe functie hebben gekregen . . . . .
Elke week worden er rondom de poort nieuwe elementen toegevoegd, passend bij de lezingen van die week. 
20 april 2014 - Pasen - Weldadige stilte
klik voor vergroting   Op deze Paasmorgen gaan wij door de poort naar binnen
en zoeken de stilte van de tuin.

Ook Maria zoekt deze stilte in de graftuin van Jezus.
Wanneer Hij haar naam noemt, herkent ze opeens de opgestane Heer.

Door Hem weten wij van winter en dood, van lente en leven, van opstaan.
In de stilte spreken de witte bloemen tot ons over het leven dat sterker is dan de dood.
De ziel glimlacht.
De weg naar buiten is een wonder.
  stilte
weldadige stilte
daalt neer
licht
straalt
door de open poort
van het graf
een stem
noemt
je naam
nieuw leven
bloeit

19 april 2014 - Stille Zaterdag - Paaswake
klik voor vergroting

Er ligt een witte doek in de poort.

In de poort staat een kaarsje.

Aan weerkanten van de poort staan groenblijvende takken.

Het wit doek en het kaarslicht geven de komst van het Licht aan.

Het groen staat voor de trouw van God.


18 april 2014 - Goede Vrijdag
klik voor vergroting

Op het zwarte kleed staat een klein houten kruis.

Voor het kruis rode anemonen.


Volgens de legende bloeiden er anemonen onder het kruis.

Door het bloed van Jezus kleurden ze rood.

 


17 april 2014 - Witte Donderdag
klik voor vergroting

Laatste avondmaal.

Doeken en water voor de voetwassing.

Wijn en matzes voor het sobere maal

 


13 april 2014 - 6e zondag - Angstige stilte
klik voor vergroting   In deze Veertigdagentijd gaan we op zoek naar de stilte.
De poort in de schikking geeft richting:
Als je erdoor heen gaat vind je een rustplaats,
een plaats om tot jezelf te komen en tot de Eeuwige.

De weg van Jezus, die we deze veertigdagentijd volgen, begon met een vrolijke intocht.
Nu bevinden we ons in het hof van Getsemane en is de sfeer dreigend.
We horen hoe Jezus worstelt met Zijn angst en intens bidt of er een andere weg is.
Zijn bidden, Zijn strijd, wordt weergegeven door de donkere bloemen (callas of tulpen).
Aan de andere kant van de poort zien we het zachte groene mos.
Het staat voor de leerlingen die slapen.
Het is hen niet gelukt om in gedachten bij hem te zijn.
In de stilte van de nacht zijn ze afgehaakt.

Wij bidden de Ene dat wij bij angst en verdriet niet afhaken, trouw blijven aan onze beloftes.

  donker
is de nacht
stilte
vol angst

laat deze
beker
voorbijgaan
niet mijn-
Uw wil geschiede
trouwe God
dat wij niet afhaken
bij angst en verdriet
niet slapen
stil
erbij blijven

6 april 2014 - 5e zondag - Verradelijke stilte
klik voor vergroting   In deze Veertigdagentijd gaan we op zoek naar de stilte.
De poort in de schikking geeft richting:
Als je erdoor heen gaat vind je een rustplaats,
een plaats om tot jezelf te komen en tot de Eeuwige.

Vandaag lezen we in de Bijbel het verhaal van Petrus.
Je kent het verhaal waarschijnlijk wel.

Jezus zegt tegen de mensen die bij hem horen:
vannacht gaan jullie me verraden, zeggen dat je me niet kent.

Petrus roept verontwaardigd: ik zal dat nooit doen!
We roepen dat zelf ook zo snel: natuurlijk blijven we je steunen, vergeten we je niet,
verraden we je niet.
Maar als het moeilijk wordt, zeggen we toch vaak iets anders, vergeten we wat we beloofd hebben en vergeten de ander te steunen.
Je gaat als het ware door een poort en komt in een verradelijke stilte.
Dat gebeurt ook met Petrus. Driemaal zegt hij dat hij Jezus niet kent.
Hij is bang voor zijn eigen leven.

Is het dan afgelopen met Petrus.
Nee, ook al lijkt het erop dat Petrus de band met Jezus heeft afgesneden,
(Dat zie je rechts in de schikking aan de losse steel zonder bloem.)
Jezus schrijft hem niet af.
En dat zie je aan de bloem in de andere vaas.

Ook wij krijgen een tweede, derde …kans om om door te leven met de Eeuwige.
Hij laat ons nooit los.
  Zomaar
is het gezegd
ik niet,
nee ik niet

toch
in angst
in benauwdheid
kan het anders gaan
dan gedacht

stilte
daalt
neer

trouwe God
dat wij blijven staan
voor recht en gerechtigheid


30 maart 2014 - 4e zondag - Vragende stilte
klik voor vergroting   In deze Veertigdagentijd gaan we op zoek naar de stilte.
De poort in de schikking geeft richting:
Als je erdoor heen gaat vind je een rustplaats,
een plaats om tot jezelf te komen en tot de Eeuwige.

In deze schikking ziet u naast het paarse doek een roze doek.
Vanuit traditie is het gebruikelijk om op de vierde zondag in de veertigdagentijd vooruit te blikken naar Pasen.
De roze kleur ontstaat als we de paarse kleur van inkeer mengen met het wit van het komende Paasfeest.

In de lezingen vandaag horen we Jezus vragen stellen aan de Farizeeën over het Messiasschap.
De Farizeeën stellen Jezus op de proef door zich in stilte te hullen.
Ze blijven als het ware met hun vragen voor de poort staan en maken Jezus zo monddood.
In de schikking is dit verbeeld door de paarse bloemen die voor de poort staan en met lint zijn omsnoerd.
Door de poort heen staat een witte bloem.
Deze staat voor Jezus, die teer en toch vol kracht de consequenties van zijn keuzes draagt.
  Vragen
ze dwingen
tot nadenken

is hij de Messias
de beloofde bevrijder?

trouwe God
dat wij zien wat voor ogen is
Uw aanwezigheid
vragend
teer
vol zachte kracht

23 maart 2014 - 3e zondag - Gewelddadige stilte
klik voor vergroting   In deze Veertigdagentijd gaan we op zoek naar de stilte.
De poort in de schikking geeft richting:
Als je erdoor heen gaat vind je een rustplaats,
een plaats om tot jezelf te komen en tot de Eeuwige.

Jezus vertelt de gelijkenis over de wijngaard:
U ziet dit verhaal verbeeld in de schikking door de kruik, de gevulde glazen en de wijnrank.
Een heer legt een wijngaard aan en verpacht hem daarna.
Als de wijngaard vruchten heeft voortgebracht, stuurt hij tot tweemaal toe knechten naar de pachters om deze in ontvangt te nemen.
Ze worden allemaal gedood.
Dan stuurt de heer zijn eigen zoon.
Voor hem zullen ze toch wel respect voor hebben?
Maar ook hij wordt gedood, omdat de pachters niets van de opbrengt willen afstaan. Er valt een geweldadige stilte.
De mensen die naar de gelijkenis geluisterd hebben zijn verontwaardigd.
“Die pachters moeten gedood worden!”
Daarna citeert Jezus de woorden uit psalm 118 over de hoeksteen.
U herkent de hoekstenen in de schikking aan de groene kleur.Na dit verhaal kunnen wij niets anders doen dan God vragen zijn stille kracht naar ons toe te sturen om ons te leren delen en te laten groeien in heling, heiliging en aandachtig leven.
  hebben
steeds meer hebben
niets ontziend
gewelddadig

 onopvallend
is daar
de hoeksteen
dragend
sterk
stil

trouwe God
overkom ons
met
Uw stille kracht


16 maart 2014 - 2e zondag - Schreeuwende stilte
klik voor vergroting   In deze Veertigdagentijd gaan we op zoek naar de stilte.
De poort in de schikking geeft richting:
Als je erdoor heen gaat vind je een rustplaats,
een plaats om tot jezelf te komen en tot de Eeuwige.


Vorige week hoorden we het verhaal over die stille man op zijn ezel die door de poort de stad Jeruzalem binnen reed.

Vandaag zien we een heel andere kant van Jezus.
Met heilige verontwaardiging gooit Hij de tafels en de stoelen van de handelaren omver, het geld vliegt in het rond.
U ziet het aan de linkerkant van de poort, waar judaspenning gelijk staat aan geldelijk gewin.
Hoe kun je handel drijven op een plaats die bedoeld is voor rust en aanbidding?
Na deze uitbarsting wordt het rustig en stil op het plein.
U ziet het aan de rechterkant in de glazen bollen met witte bloemen.
Dat is wat Jezus voor ogen heeft met de tempel:
Een rustplaats creëren voor ons allen in deze drukke wereld waar we
de stilte kunnen begroeten, knielen en wachten op de ontmoeting met de Eeuwige.
  fel
de verontwaardiging-
het Godshuis
verworden
tot
rovershol

de schreeuw
om stilte
dringt door

trouwe God
dat wij in de stilte
Uw stem
verstaan

 

9 maart 2014 - 1e zondag - Uitbundige stilte
klik voor vergroting   In deze Veertigdagentijd gaan we op zoek naar de stilte.
De poort in de schikking geeft richting:
Als je erdoor heen gaat vind je een rustplaats,
een plaats om tot jezelf te komen en tot de Eeuwige.


In de lezingen vandaag is het voor de poort een feestelijke drukte.
Mensen juichen, leggen kleden op de grond en zwaaien met
palmtakken naar Jezus. Ze roepen:
Deze stille man op die ezel zal koning worden.
Hij is de gezegende die komt in de naam van de Heer.
De verwachtingen zijn hoog gespannen:
Dit is de dag waarop alles anders wordt.


En ja, Hij is de gezegende.
Hij rijdt onder de zegenende handen van de Heer door.
Voorbij de poort verstompt het lawaai
en zoekt Jezus in stilte de nabijheid  van de Eeuwige.

 
 

stil
rijdt Hij daar….
de zachtmoedige koning

verwachting
hoog gespannen

door
de poort gegaan
verstomt het gejuich
zo stil

trouwe God
leg Uw zegen
op ons leven

Liturgische schikking vol symboliek
De Oecumenische viering in het kader van de Week van Gebed voor de eenheid van de Christenen vindt zondag 19 januari plaatst in de Dorpskerk. De werkgroep Liturgisch bloemschikken van de Dorpskerkgemeente heeft een liturgische een schikking gemaakt waarin veel symboliek is verwerkt. Onderstaande foto's geven zowel het geheel als de verschillende elementen weer. 19.01.14
klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting

Het kompas staat centraal.
Het christelijk geloof is
vanuit Jeruzalem
naar alle windstreken
uitgewaaierd en heeft zich
met eigen symbolen
in culturen gevestigd.

In het oosten
in de orthodoxe traditie
vindt men het icoon.
Men eert het icoon
en maakt zo verbinding
met God.
In het zuiden 
staat het kruis van Christus
als teken
dat Jezus
de dood
heeft overwonnen.

In het westen
heeft men het Keltisch kruis.
In dit symbool komt een
diepe verbondenheid met
de natuur tot uiting,
een natuur
door God gegeven.

In het noorden
komt de duif,
symbool van
de Heilige Geest,
die mensen inspireert
om te leven
vanuit Gods woord.

Schikkingen in het kalenderjaar 2013


Van Advent naar Kerst
De werkgroep Liturgisch bloemschikken heeft er dit jaar voor gekozen om bij de schikking voor de adventsweken terug te gaan naar de basis. Dat kwam tot uitdrukking in een eenvoudige schikking van boomstammetjes met daarin de vier adventskaarsen. Nu we het feest van de geboorte van Jezus Christus gaan vieren, is ook die schikking feestelijk opgemaakt. Klik op de Adventschikking en de feestelijke Kerstschikking komt tevoorschijn.
Ook in de bijbehorende gedichten komt de overgang van Advent naar Kerst tot uitdrukking. Lees verder >>   24.12.13
  klik om de feestelijke schikking te openen

Eeuwigheidszondag
De laatste drie zondagen van het kerkelijk jaar worden de 'zondagen van de voleinding' genoemd. De benaming die de Kerk voor dit drietal zondagen heeft gekozen duidt er op dat het niet alleen gaat over het einde. De laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt ook wel Eeuwigheidszondag genoemd. OOk dit jaar heeft de Dorpskerkgemeente in de eredienst op die zondag aandacht besteed aan de overledenen, in het bijzonder aan die leden van de Dorpskerkgemeente die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. De leden van de werkgroep Liturgisch Bloemschikken plaatsten voor elke overledene een witte roos in de vaas die op de doopvont stond.
  klik voor vergroting

Dankdag voor gewas en arbeid - Oogstdienst
Woensdag 6 november was het de dankdag voor gewas en arbeid. Deze in protestantse kringen gevierde dag komt waarschijnlijk voort uit de quatertemperdagen, die stammen uit de vijfde eeuw. Deze rooms-katholieke bid- en dankdagen raakten echter sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw steeds meer in onbruik. De benaming 'quatertemperdagen' is afgeleid van het Latijnse 'quattuor tempora' (vier tijden). De dagen stonden sinds de vijfde eeuw in het teken van dankzegging voor de vruchten van de aarde (vooral de graan-, wijn- en olijvenoogst), waarvan de eerstelingen aan God werden toegewijd. Het waren dagen van vasten en gebed. In veel protestantse gemeenten, óók in de Dorpskerkgemeente, wordt het 'danken voor gewas en arbeid' gevierd in een feestelijke eredienst op de zondag ná de dankdag.

 

klik voor vergroting

Deze viering wordt de 'oogstdienst' genoemd. Het is een goed gebruik in de Dorpskerkgemeente dat de HVD organiseert dat de circa 250 gemeenteleden van 80 jaar en ouder een attentie in de vorm van een plantje krijgen thuis bezorgd. De werkgroep Liturgisch bloemschikken heeft voor de Oogstdienst weer een prachtige schikking gemaakt. 10.11.13


Oplevering Dorpskerk en Dorpskerkorgel
De Dorpskerk is in feeststemming! Daarvan getuigt ook de prachtige schikking die de dames van de werkgroep Liturgisch Bloemschikken hebben gemaakt voor de feestelijke bijeenkomsten op 1, 2 en 3 november. Zoals gebruikelijk zit ook deze schikkking weer vol van symboliek. Zowel de restauratie van de muren als ook de renovatie van het orgel worden verbeeld in deze schikking. Men ziet enkele oude stenen uit de zuidmuur die door de bouwvakkers zijn afgekeurd en nu tot hoekstenen zijn gevormd. De veelkleurige bloemen bloeien uit orgelpijpjes die waren afgekeurd vanuit het vroegere Van der Kleij-orgel. Maar er zit nog veel meer symboliek in de schikking verborgen.
Lees daarom verder >> 01.11.13

  klik voor vergroting

Een bijzondere liturgische schikking
De dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken hadden voor de eredienst van 6 oktober 2013, waar stil gestaan werd bij het afscheid van de interim-pastores Helen Gaasbeek en Nico de Lange, een prachtige schikking gemaakt vol van symboliek. Lees verder >> 06.10.13
   

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

Een prachtige twee-eenheid
als blijk van grote waardering.

Veel creativiteit leidde tot
een schikking vol symboliek.

De lichtval door de gotische
ramen gaf een bijzonder effect. 


Liturgische schikking 30 juni
Ter gelegenheid van de viering van de totstandkoming van de Protestantse Gemeente Barendrecht heeft de werkgroep liturgisch bloemschikken van de Dorpskerkgemeente een prachtige liturgische schikking gemaakt.
Truus Barendrecht en Arja Hogerbrugge geven de volgende uitleg erbij:
 
  
Verbinding zoeken met de ander en toch je eigenheid bewaren.
   Naar jaren van aantrekken en afstoten, van zoeken naar elkaar, is het dan zover.
   Vijf kerken in Barendrecht vormen samen de PKN-gemeente.
   Er is verwachting, verlangen naar wat nog komen gaat.
   Het fundament is gelegd en de gemeente staat in de steigers.
   Het verlangen om samen één Heer te dienen verbindt ons,
   zet ons aan om verder te bouwen aan onze gemeente.
   We bouwen aan een huis met vele kamers.
   Is er ruimte om jezelf te zijn, om je even terug te trekken.
   En ondertussen leren we elkaar beter kennen, elkaar waarderen en inspireren.
   Zo kunnen wij uitgroeien tot een bloeiende gemeente,
   die vanuit de Geest van de Ene lief heeft en recht doet.           
             
  klik vor vergroting

Pinksteren 2013

Hoe veelkleurig we ook zijn, we zijn één in Christus.

Truus Barendrecht en Arja Hogerbrugge geven de volgende uitleg erbij:
Zeven vaasjes gevuld met zeven verschillende bloemen.
Zo verschillend zijn wij in ons denken, zo veel talen spreken wij.
Maar de Heilige Geest (de linten) waait waarheen Zij wil, brengt ons in beweging.
Zij daalt neer op mannen en vrouwen, op jong en oud, op heer en knecht.
Zo brengt de Heilige Geest ons samen en vuurt ons aan.
Zij herinnert ons aan de Ene die leven schept
voor nu en altijd, tot aan de voleinding van de wereld.
 

klik voor vergroting


Liturgische schikkingen veertigdagentijd
De werkgroep Liturgisch bloemschikken heeft voor de veertigdagentijd weer een prachtige schikking gemaakt waar de nodige symboliek in schuil gaat. In deze veertigdagentijd is het thema 'Nieuw Leven'.
Woorden die bij ons prettige gedachten oproepen: sneeuwklokjes die boven de sneeuw uit bloeien, dikke knoppen aan de bomen die op barsten staan, een pas geboren baby. Nieuw Leven vanuit de Eeuwige is niet alleen luisteren naar Zijn Woord van Licht en Liefde, maar er ook naar handelen. Denkt u aan Kerk in Actie, waar mensen zich inzetten voor de ander en waar wij aan mogen bijdragen. Hieronder staat de ontwikkeling van de liturgische schikking in chronologische volgorde.


17 februari 2013 - 1ste zondag veertigdagentijd
Thema: 'Gezalfde herder'  - Lezing: 1 Samuel 16
Nieuw Leven is ook koning zijn naar Gods hart. David is zo’n koning. De lier in de schikking is zijn symbool. David gaat geen gemakkelijke weg. Het is een weg gemaakt op de puinhopen van Sauls koningschap. Saul die God heeft losgelaten en uit is op eigen macht. Aan het begin van deze weg wordt David gezalfd, hij mag zijn weg gaan in het Licht van de Eeuwige.
Gedicht van deze zondag:  
   Licht dat leven geeft aan mens en wereld.
   Stem die roept: doe recht aan wie lijden en niet leven.
   Kracht die uitzicht geeft aan wie niet gezien worden.
   Gij die genoemd wordt Vuur van verlangen naar recht en vrede,
   Licht en Liefde dat wij worden mens – medemens - naaste. 

  klik voor vergroting

24 februari 2013 - 2e zondag van de veertigdagentijd
Thema:`Kwaad met goed vergelden' - Lezing: 1 Samuel 24
David (de lier) is op de vlucht voor Saul. Hij krijgt de kans hem te doden, maar hij doet het niet. In plaats daarvan snijdt hij een slip van zijn purperen koningsmantel. Daarmee verscheurt hij het koningschap van Saul. Door kwaad met goed te vergelden is David een koning naar Gods hart, verbeeld met de rode roos. Het is geen makkelijke weg die hij zal gaan, het is een weg van doornen en distels. Maar God licht hem bij. Daarom werd er een tweede kaarsje aangestoken.
Gedicht van deze zondag:
   Dat jouw leven anderen tot zegen mag zijn,
   je ogen met mildheid kijken, je handen open en zorgzaam zijn,
   je oren luisteren, je woorden oprecht zijn,
   je hart bewogen wordt voor mensen op je weg.
   Dat de Eeuwige jouw weg zegent.

 

klik voor vergroting


3 maart 2013 - 3e zondag van de veertigdagentijd
Thema:`nieuw leven'. - Lezing: 2 Samuel 12: 16-25
David pleegt overspel met Batseba, de vrouw van Uria. Als David begrijpt dat hij een fout heeft begaan, toont hij berouw. De Eeuwige vergeeft hem, maar de prijs is hoog. De zoon die uit deze relatie wordt geboren sterft, tot groot verdriet van David. Maar het leven krijgt een nieuwe kans als Batseba en David nog een zoon krijgen: Salomo. Dit wordt verbeeld met een dode stronk waaruit witte bloemen komen. Er werd een derde lichtje aangestoken: Het licht van de Ene blijft bij ons.
Gedicht van deze zondag: 
   Laat ons nieuw leven zien door dood en verval heen,
   nieuwe kracht door moedeloosheid en verdriet heen.
   Geef nieuwe vrucht aan wat gestorven is.
   Dat onze weg geen doodlopende weg is,
   maar een weg ten Leven.

 

klik voor vergroting


10 maart 2013 - 4de zondag van de veertigdagentijd
Thema: 'Het hart openen' - Lezing: 2 Samuel 14: 1 – 24
Deze weken lopen wij het pelgrimspad naar Pasen. Geen gemakkelijke weg, een weg vol hobbels en kuilen. We lopen deze weg samen met David, gesymboliseerd door de harp. David laat zijn verbannen zoon Absalom terugkeren naar Jeruzalem. Daarmee laat hij zien dat hij een koning naar Gods hart is. Dat liefdevolle hart wordt gesymboliseerd door de groene bladeren met de roze kern. Er is een vierde lichtje ontstoken als teken van de aanwezigheid van de Ene. Op 10 maart is de liturgische kleur roze. De paarse kleur van de veertigdagentijd vermengt zich met de witte kleur van Pasen. Heel even breekt het licht van Pasen door.
Gedicht van deze zondag:
   Hart dat klopt van verlangen om liefde te zijn.
   Hart dat open is, nieuwe kansen geeft zonder boosheid en bitterheid.
   Hart hebben voor de weg die Leven geeft, is voluit leven.

 

klik voor vergroting


17 maart 2013 - 5e zondag van de veertigdagentijd
Thema: 'Afgekeerd van het Leven' - Lezing: 2 Samuel 15: 1 – 12
Absalom, de zoon van David (harp), wil een greep naar de macht doen. Eerst bespeelt hij het volk met intriges, list en bedrog en het volk trapt erin. Dan bedriegt hij zijn vader en zelfs de Ene. Hij vraagt zijn vader toestemming om de Heer te eren in Hebron: Ik heb aan de Heer beloofd dat ik Hem eer zou bewijzen wanneer Hij er voor zou zorgen als ik in Jeruzalem zou terugkeren. David gelooft hem en op weg naar Hebron groept Absalom zich uit tot nieuwe koning.
Als symbool voor deze ontluisterende machtsgreep staat daar een mahonietak. Deze is stekelig en met gele bloemen, kleur van haat. Ook ligt er een ketting om te laten zien dat Absalom gevangen zit in zijn eigen machtswellust. Maar er brandt ook een vijfde kaarsje. Want ook in een tijd als deze is er het licht van de Ene op ons pad. De kleur van de veertigdagentijd is paars. 
Gedicht voor deze zondag:
   Behoed ons voor de doodlopende weg,
   voor dubbele tong die roddel en laster zaait.
   Leer ons onze tong te bedwingen en open en ontvankelijk te zijn
   Voor de weg die ieder mens tot zijn recht laat komen.

 klik voor vergroting


24 maart 2013 - 6e zondag van de veertigdagentijd
Thema:'Bekroning op het Leven'. Ook deze zondag, aan het begin van de Stille Week, staan we stil bij het lijden van Christus.
Toelichting bij de schikking: Op deze zondag komt de verhaallijn van David samen met die van Jezus. David (harp) vlucht uit Jeruzalem, omdat hij bang is dat zijn zoon Absalom een bloedbad zal aanrichten. Hij huilt op de Olijfberg om de burgeroorlog die hij ziet aankomen, maar hij stuurt wel de Ark met de tien geboden terug naar Jeruzalem. Hij zegt: Als de Heer me gunstig is, zal ik de Ark terugzien.
Mattheüs vertelt over Jezus die op een ezel Jeruzalem in trekt en hoe de mensen mantels en twijgen voor hem op de weg leggen. Zoals de Ark werd teruggebracht naar Jeruzalem, zo trekt Jezus op een ezel dezelfde stad binnen. Jezus huilt, net als David, om het lot van de stad. En evenals David laat Jezus de wil van de Eeuwige geschieden met de woorden die Hij later zal zeggen: Laat Uw wil geschieden. Beiden, David en Jezus, nemen het recht niet in eigen hand, maar vertrouwen volledig op de Eeuwige. Ze zijn koningen naar Gods hart. Vandaar de rode kleur als teken van rechtvaardig koningschap. Er wordt een zesde lichtje ontstoken. Ook deze week wil de Ene ons bijlichten in Zijn Eeuwige liefde. De basiskleur voor deze Palmzondag is, net als de afgelopen weken, paars. We hebben een zesde lichtje ontstoken. Ook in deze Stille Week wil de Ene ons bijlichten met Zijn Eeuwige liefde.
Gedicht voor deze zondag:
Jezus, Zoon van David,
gezegend met de liefde van de Eeuwige.
Hij leert ons:
met nieuwe ogen kijken,
met andere oren luisteren,
recht te maken wat krom is.
Gezegend, Jij die Licht bent.

 klik voor vergroting


28 maart 2013 - Witte Donderdag
Ook voor de erediensten in de Stille Week zijn er liturgische schikkingen gemaakt.
Het thema van de schikking op Witte Donderdag is: 'Dienstbaar en zorgzaam'.

Toelichting: I
n de schikking ziet u matses, ongezuurd brood en bittere kruiden, mierikswortel. Deze twee worden gegeten bij het Joodse Paasfeest, herdenking van de uittocht uit Egypte. Het ongezuurde brood wordt ook wel haastbrood genoemd. Het verwijst naar de haast waarmee de Hebreeën moesten vertrekken. Het bittere kruid herinnert aan de bittere tijden in Egypte.
De schaal met water en de witte doeken verwijzen naar het laatste avondmaal, waar Jezus de voeten van Zijn apostelen wast. De witte viooltjes zijn een teken van dienstbaarheid.

 

klik voor vergroting


29 maart 2013 - Goede Vrijdag
Ook voor de erediensten in de Stille Week zijn er liturgische schikkingen gemaakt.
Het thema van de schikking op Goede Vrijdag is: 'Oneindige liefde'.

Toelichting:
De rode anemonen symboliseren het bloed dat geofferd is voor het Leven dat zich verbindt met de Eeuwige.
De Hebreeën kregen opdracht om voor hun vertrek uit Egypte marjoraantakken in bloed te dopen en aan beide deurposten te strijken, zodat hun huis gespaard blijft als de engel des doos langskomt.
De zwarte doek wordt gebruikt als teken van de dood van Jezus op Goede Vrijdag. 

 

klik voor vergroting


Liturgische schikking bij de Paaswake
Ook voor de erediensten in de Stille Week zijn er liturgische schikkingen gemaakt.

Het thema van de schikking in de Paaswake is: 'Het Licht breekt door'.

Toelichting:
In Genesis worden de schepping en het licht geboren in een woestijn van leegte en duisternis.
In deze Paasnacht vieren we dat het Leven de duisternis heeft overwonnen.
Het mos en de lichtjes tonen de overgang van de duisternis naar het Licht van Pasen.

 

klik voor vergroting


Liturgische schikking van Pasen
Met de schikking voor het Paasfeest heeft de werkgroep Liturgisch bloemschikken een prachtige serie liturgische schikkingen afgerond. Een woord van dank aan Truus Barendrecht en Arja Hoogerbrugge is dan ook zeer op zijn plaats!
Het thema van de schikking van Pasen is: ' Het nieuwe Leven, een nieuw Licht is opgestaan'.
Toelichting:
'Na de Sabbat, op de eerste dag van de week gaat Maria uit Magdala als eerste naar het graf van Jezus. Ze ziet de steen weggerold en haast zich terug om dit aan Simon Petrus te melden. Weer bij het graf aangekomen zien ze linnen doeken in het graf liggen en ook de doek die Jezus gezicht bedekt had.

 

klik voor vergroting

Een prachtig begin van het opstandingsverhaal, verbeeld in de witte bloemen. U ziet in de schikking een uitgerolde doek met een bijzondere betekenis: Aan het begin van Zijn leven werd Jezus in doeken gewonden in een kribbe gelegd. Hij is zijn levensweg tot het einde toe gegaan in verbinding met de Eeuwige. Zo heeft Hij zich ontwikkeld tot een mens zoals de Eeuwige bedoeld heeft. Het nieuwe Leven, een nieuw Licht is opgestaan.Schikkingen in het kalenderjaar 2012
Advent 2012
De Liturgische schikking voor de Adventszondagen van 2012 zijn geïnspireerd door
Jesaja 11: 1-2

Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
De geest van de HEER zal op hem rusten:
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van kracht en verstandig beleid,
een geest van kennis en ontzag voor de HEER.
    klik voor vergroting

Eeuwigheidszondag 2012
Toelichting op de schikking: Gedenk de mens die sterft in het licht van de Levende. Hij is in liefde geborgen bij de Eeuwige.
De witte roos zegt: Het is niet de dood die ons scheidt, maar de liefde die ons bindt.

klik voor vergroting

 

klik voor vergroting

 

klik voor vergroting

 

Eén roos bij iedere naam

 

de liturische schikking

 

41 ontslapen gemeenteleden herdacht

 

Oogstdienst 2012
De Liturgische schikking voor de oogstdienst in 2012 was vol  symboliek:
De gieter, de hark en de spa symboliseren de arbeid.
De bloemkool, aubergine, prei, wortel, paprika en courgette de oogst. De druiven, het brood en de Bijbel zijn de Bijbelse vruchten.
Om te groeien hebben planten licht en water nodig. Wij hebben bij het werken het Licht van de Heer nodig: wij willen onze arbeid in Zijn Licht plaatsen. Daarom is de Paaskaars opgenomen in het geheel. Het water van de doop is het teken van nieuw leven, daarom staat het doopvont ook in de compositie.
De Heer leert ons het brood te delen. Opdat wij in navolging van Hem de vruchten van onze arbeid delen met anderen. Als beeld dat de Heer het fundament is waarop wij willen bouwen en Hij het leven geeft, verbindt de groene lap de verschillende onderdelen tot één geheel. 12.11.12

 


klik voor vergroting

 
klik voor vergroting

Pinksteren 2012
Ook voor het Pinksterfeest in de Dorpskerk hebben Truus Barendrecht en Arja Hoogerbrugge weer een prachtige schikking gemaakt.
De tekst die hen inspireerde:
     De Heilige Geest wakkert het vuur in Gods woord aan,
     zoals vuur dat smeult, f
el gaat branden door de wind.

De rabarberstelen geven het brandende vuur in ons aan. De conifeertakken buigen door de wind en voeren de Geest als vuurtongen mee en laten zo Gods woord in ons branden. 
 25.05.12

  klik voor vergroting

Veertigdagentijd 2012
Het thema voor de liturgische schikkingen dit jaar is: 'Voor de verandering'. De dames Truus Barendrecht en Arja Hoogerbrugge hebben ook dit jaar weer een serie prachtige schikkingen gemaakt. Oordeelt u zelf . . .
In de loop van de 40dagentijd worden de opeenvolgende liturgische schikkingen en de bijbehorende gedichten op deze webpagina gepresenteerd. 

1e zondag 26 februari: Invocabit

2e zondag 4 maart: Reminiscere

 3e zondag: 11 maart Oculi

klik voor vergroting


 

klik voor vergroting

klik voor vergroting

Lezingen:
Ezechiël 3:4-15
Marcus 1: 12 -15

INKEER
Stilte zoeken,
komen tot een kern,
leven.
Van binnenuit,
vanuit je hart.
Een zachte wind
voelen
op je huid,
opstaan.
En naar buiten treden.

Eeuwige,
leer ons de woestijn
in ons leven
te veranderen
in een oase.

 

 

  

Lezingen:
Ezechiël 3: 22-27
Marcus 9: 2-10

AANWEZIG
Klimmen
om licht te zien,
verblindend,
stralend.
Opgaan in een wolk
van aanwezigheid.
Afdalen
naar de aarde,
verlicht,
gesterkt.

Aanwezige,
richt ons kijken
naar Uw Licht,
dat in de wolken verhult,
met ons meetrekt.

Lezingen:
Ezechiël 14: 12-23
Johannes 2:13-25


RUIMTE MAKEN
Ruimte
scheppen
voor dat
wat van belang is,
waarachtig leven
in vrede.
Alle hebbedingen
opzij.
Geluk, gezondheid,
liefde
zijn niet te koop.

Levende,
Gij die ons leefruimte schenkt
om op te staan uit dat wat doodt,
schenk ons moed
ruimte te scheppen
voor U,
bevrijd ons
van hebzucht.

  4e zondag 18 maart: Leatare

5e zondag 25 maart: Judica

6e zondag 1 april :Palmarum

klik voor vergroting

 klik voor vergroting

  klik voor vergroting

Lezingen:
Ezechiël 17: 22-24
Johannes 6: 1-15


DELEN VOOR VERANDERING
Delen,
breken,
uitdelen.
Wonderlijk
hoe weinig
door te delen
verandert in overvloed
en velen voedt.
Gij die ons voedt,
schenk ons het inzicht
dat delen
verrijkt
en de woestijn
verandert
in een oase. 
 

 

 

Lezingen:
Ezechiël 33: 1-20
Johannes 8: 46-51


LOSLATEN OM TE LEVEN
Uit handen vallen,
je overgeven.
Loslaten,
Gewild
of ongewild:
je leven veranderen.
Gij levend Brood,
schenk ons
in diepe duisternis
vertrouwen
in levenskracht,
om los te laten
wat leven
vanuit de kern
belemmert.
Schenk ons
kracht
om op te staan
als een ander mens
en vrucht te dragen
op eigen wijze.

Lezing:
Marcus 11:1-11


OP WEG IN DIENSTBAARHEID
Een weg
zoeken
in pijn
en verdriet
vanuit liefde.
Ontdekken:
niet ik,
maar de Ander,
niet het doel
maar het leven
is de weg.
Je buigt
en ziet
kleine bloemen bloeien.

Jezus.
Gij, rechtvaardige
in dienstbaarheid,
verander ons.
Keer ons leven
naar de Ander,
de wereld.
Geest van liefde
wijs ons de weg.

 

Witte donderdag

Goede vrijdag

Stille zaterdag

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

 Pasen 2012

 Gedicht Pasen 2012

 
klik voor vergroting

Lezing: Johannes 20:1-18

OPSTAAN DOOR VERANDERING
In de vroege ochtend
opstaan
als het licht glinstert
in dauwdruppels,
als vogels
een loflied zingen
en verstilling
tot leven komt
in de tuin.

Gij Levende,
verleg ons struikelblok
neem de steen weg,
schep levensruimte.
Leid ons op het spoor
van Uw leven,
leer ons de geur van heiligheid
ontdekken
in lentebloemen.
Hemeldauw
voelen op onze huid.
Laat ons zingen
een levenslied,
anders,
vanuit de diepte
hemelhoog.

 

Schikkingen in het kalenderjaar 2011
Advent 2011
Net als voorgaande jaren wordt er een adventskrans. Het thema deze advent is 'een ster verschijnt', daarom is de krans versiert met sterren. De lezingen in deze tijd gaan over mensen en/als sterren. Bij de lezingen zijn passende gedichten gemaakt.

 

1e  adventszondag
27.11.2011
Lezing: Rechters 5

 

klik voor vergroting

 

Mensen die opstaan
uit liefde voor U,
als een licht
ons voorgaan,
zoekend naar gerechtigheid,
zijn mensen die ons leiden
naar Uw grenzeloze Licht.
Mensen,
als sterren in de nacht,
zijn mensen
om van te houden.

Eeuwige,
leer ons luisteren naar hen,
maak ons ontvankelijk voor Uw Licht.
Laat ons opstaan.


lsraëlzondag 02.10.11
Op zondag 2 oktober 2011 werd binnen de Protestantse Kerk in Nederland de zogenaamde Israelzondag gevierd, zo ook in de Dorpskerkgemeente. De PKN wil concreet gestalte geven aan de onopgeefbare verbondenheid tussen Kerk en Israël, het Israël dat wij ontmoeten in de Bijbel en van daaruit in de geschiedenis tot op vandaag. Hier liggen de wortels van ons geloof. Op Israëlzondag lieten we ook binnen de Dorpskerkgemeente meer zien van het werk van Kerk & Israël: toerusting van predikanten en theologiestudenten op het gebied van de relatie met het volk Israël en de ondersteuning van de christelijke nederzetting Nes Ammin, waar gewerkt wordt aan dialoog tussen Joodse en Arabische mensen. De Werkgroep Liturgisch Bloemschikken had voor deze eredienst een mooie liturgische schikking gemaakt.

  klik voor vergroting

Oogstdienst 6 november 2011
Openstaan

met bladeren als armen

naar het licht:

groeien, bloeien,

vrucht dragen.
Klik voor vergroting                      

Afscheidsdienst ds. Philip van Wijk 19 juni 2011

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

Door jullie bevlogenheid voor
Rurigi wordt de werking
van de Geest zichtbaar

Maïs symboliseert de voedselactie
van Barendrecht voor Rurigi

Rozen in de woestijn
symboliseren het levenspad,
van rood via roze naar wit

Ter gelegenheid van het afscheid van ds. Van Wijk als predikant van de Dorpskerkgemeente
hebben de dames van de WG Liturgisch bloemschikken een werkelijk unieke schikking gemaakt,
vol van symboliek.

In de eredienst las Arja Hoogerbrugge onderstaande toelichting voor:

Lieve gemeente, Corrie en Philip,

Bij dit afscheid willen we jullie het liturgisch bloemstuk meegeven.


Erin verbeeld is de wereldbol.
Vorige week hingen daar 12 rode bloemen aan,
symbool voor vonkjes van de Geest in ieder van ons.

Door te leven vanuit die Geest waait die heel de wereld rond.
Door jullie bevlogenheid voor Kenia, de zorg voor de bevolking van Rurigi en het bestrijden
van de honger daar, maken jullie op jullie manier de werking van de Geest zichtbaar.
Om dit te symboliseren hangen er nu stukje mais aan de bol.

Het stuk in de wereldbol staat niet zomaar in het zand.
Zand staat voor woestijn, voor afzondering, voor teruggeworpen worden op jezelf.
Hier kun je ongestoord nadenken over je levenspad hier op aarde.
Niemand die op je let, niemand die je aandacht vraagt.

Het stuk met de rozen symboliseert jullie levenspad.
Ieder van ons loopt zo’n pad in zijn leven.
Op het pad heb je prachtige vergezichten.
Je voelt wat er van je verwacht wordt.

Maar de weg kan je ook beklemmen: je ziet niets voor je en niets naast je.
Door achterom te kijken begrijp je soms wat het leven met je voor had.
Maar hoe je weg ook loopt en hoe je het ook ervaart, je maakt een groei door.
Daarom loopt het pad van buiten naar binnen en van rood over in stralend wit.
De Goddelijke vonk is in je en steunt je waar heen je ook gaat.

      Sint Patrick heeft dit eeuwen geleden al verwoord:

De Heer zij voor je
om je de goede weg te wijzen.
De Heer zij naast je
om je in de armen te sluiten en je te beschermen
De Heer zij achter je om je te bewaren voor valsheid en achterdocht
De Heer zij onder je
om je op te vangen als je valt.
De Heer zij in je
om je te troosten als je verdrietig bent.
De Heer zij om je heen
om je te verdedigen als andere je overvallen.
De Heer zij boven je
om je te zegenen.
Moge de algoede God je zegenen,
nu en morgen
en alle dagen van je leven.
Amen.


Truus Barendrecht en Arja Hoogerbrugge /
Werkgroep Liturgisch Bloemschikken
   

Pinksteren 2011

Ook voor de eredienst op het Pinksterfeest had de werkgroep Liturgisch bloemschikken dit jaar een prachtige schikking gemaakt.

'De Geest waait waarheen hij wil en zet mensen in vuur en vlam'

De schikking die de dames voor de eredienst  op deze Pinkstermorgen hadden gemaakt,  blijft tot de verbeelding spreken. Het is alsof de wereld in vlammen staat . . .

  klik voor vergroting

Hemelvaartsdag 2011

De schikking symboliseert de hemelvaart van Jezus (hoge bloem) zien, aan het zicht onttrokken door wolken (gras). Rondom staan de elf * apostelen (hostabladeren).


"Wat staan julie naar de Hemel te kijken,
Hij die uit jullie is opgenomen zal op dezelfde wijze terugkeren."

"Maar wij mogen geloven, al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons niet alleen."

*) Op het moment van Jezus' hemelvaart waren er nog elf apostelen, de plaatsvervanger van Judas Iskarioth werd pas na de hemelvaart uitgekozen.
klik voor vergroting

Veertigdagentijd 2011
Het thema voor de liturgische schikkingen is: Ontmoeting met het Licht.
In de komende weken worden de opeenvolgende liturgische schikkingen en de bijbehorende teksten op deze webpagina gepresenteerd. 

Ontmoeting met het Licht
Ontmoetingen op plaatsen en met mensen die ons bevrijden van dood en verderf, van wat knelt, wat je klein houdt, wat ander leven om je heen vernietigt.
De eerste schikking gaat uit van de ontmoeting van Jezus in de woestijn.
De plaats waar Hij in stilte de Bron zoekt, het Licht van God in wiens Licht hij wil leven.
De woestijn wordt verbeeld door de vierkante lap met de vier stenen: de vier uiteinden van de aarde en het grondplan van het nieuwe Jeruzalem.

Hierop komt elke week een schikking met licht en twee kelkbladeren.
Het licht klimt omhoog en de kelkbladeren gaat steeds verder open.
Zo groeien we in deze lijdensweken naar het Licht toe.
Ontdekken we dat er plaatsen zijn waar de hemel de aarde raakt.
We merken dat het Licht er altijd is, maar dat we het moeten leren zien. Soms even….
Er oog voor krijgen en ontdekken dat een ontmoeting met een ander mens – maar ook met een steen, water, een bloem, een groene tak- symbool kan zijn voor een ontmoeting met de Ander.

Pasen 24 april

Stille Zaterdag 23 april

 Goede Vrijdag 22 april

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

Lezing: Johannes 20 : 1 18

Ontmoeting met de Levende

In het vroege licht van
de eerste dag
staan,
onbevangen
in de tuin
de Levende vinden:
als bloesem aan een dode tak
als bol uit zwarte aarde
als stille schoonheid,
wit als sneeuw.
De Levende
die grenzen doorbreekt
van dood en leven
gloort in het groen
en straalt….
Open staan daardoor.

Geef ons ogen
om te zien
wat leven
in uw Licht betekent.

Lezing: Mattheüs 28 : 1 – 10

 

 

Witte Donderdag 21 april

klik voor vergroting

 4e zondag 3 april  Leatare

5e zondag 10 april Judica

6e zondag 17 april Palmarum

klik voor vergroting

klik voor vergroting

 klik voor vergroting

 Lezing: Johannes 9 : 1 – 13

Ontmoeting in het voorbijgaan

In het voorbijgaan
opent u onze ogen.
Blind soms door
kortzichtigheid,
verduisterd door
het verleden.
U spuugt op het slijk
en maakt met wat grond
en speeksel modder,
strijkt dat op ogen
en vraagt een mens
om zich te wassen.
Herboren ziet hij
de aarde onder zijn voeten,
het water en het Licht,
het leven om hem heen,
en weet zich met nieuwe ogen
gezonden een weg te zoeken.

Geef ons ogen
om te zien
wat leven
in uw Licht betekent.

 

Lezing: Johannes 11 : 1 – 4
(5 – 16), 17 – 44

Ontmoeting bij het graf

Uw Licht breekt door
als we opstaan
uit alles wat ons doodt
en als we naar buiten komen
om ons te laten bevrijden
van alles
wat ons beklemt,
wat ons vasthoudt,
waarvoor we de ogen sluiten.
Dan kunnen we
U tegemoet gaan,
wandelen
als vrije mensen
in het Licht
van de Eeuwige.

Geef ons ogen
om te zien
wat leven
in uw Licht betekent.

Lezing: Mattheüs 21 : 1 – 11


Ontmoeting in de stad

Zachtmoedig,
weet hebben
van lijden,
van angst,
geen uitweg zien.
De weg gaan van
een lastdier
en je welkom voelen,
als dienstknecht
in het Licht van de Barmhartige.
Je gedragen voelen.

Geef ons ogen
om te zien
wat leven
in uw Licht betekent.

1e zondag 13 mrt. Invocabit

2e zondag 20 mrt. Reminiscere

3e zondag 27 mrt. Oculi

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

Lezing: Mattheüs 4 : 1 – 11

Ontmoeting in de woestijn

Zoals Jezus in de woestijn
wijst op het licht van God
en zijn kracht zoekt,
niet in macht en bezit,
maar in alles wat oplicht
in een ontmoeting met de ander,
zo gaan wij op weg
deze veertig dagen
in het Licht van de Levende.

Geef ons ogen
om te zien
wat leven
in uw Licht betekent.

Lezing: Mattheüs 17 : 1 - 9 (13)

Ontmoeting op de berg

Stilte zoeken
zoals Jezus
op de berg
om alleen te zijn.
En dan in een witte krokus
Licht zien,
de zon voelen stralen
op je huid.
Licht dat je wilt omvatten
en in je wil wonen,
je hart laat branden.
Afdalen om op weg te gaan
en in de wereld
in dat licht
je weg te vinden.

Geef ons ogen
om te zien
wat leven
in uw Licht betekent.

Lezing: Johannes 4 : 5 – 26 (42)

Ontmoeting bij de bron

Op zoek gaan
naar de bron,
naar water,
putten uit de diepte
stil staan
bij hen die ons voorgingen
in de zoektocht
naar bronnen van leven,
Jakob, Jezus, een Samaritaanse.
Op zoek naar water
dat leven schenkt,
je verfrist
en schoon wast.

Geef ons ogen
om te zien
wat leven
in uw Licht betekent. 

 


Schikkingen in het kalenderjaar 2010
klik voor vergroting

Advent en Kerst 2010
De liturgische schikking was in 2010 een adventskrans met
vier kaarsen.
Elke adventszondag werd er een kaars meer aangestoken.


In de Kerstnacht werd de centrale kaars aangestoken.


Klik voor vergroting   Oogstdienst 2010
Evenals voorgaande jaren hebben Arja en Truus een liturgische schikking gemaakt voor de oogstdienst van 2010.

Het was niet toevallig dat er nu ook maiskolven bij de schikking lagen. Tijdens de eredienst werd benadrukt dat er dit jaar in Rurigi-Kenia sprake is van een goede maisoogst. Dit mede dankzij de inzet en ondersteuning vanuit de Gereformeerde en Hervormde diaconieën van Barendrecht.
De Kaapse viooltjes die in de schikking staan, symboliseren de bloemengroet die dit jaar naar alle gemeenteleden van 80 jaar en ouder werden rondgebracht na afloop van de eredienst.

klik voor vergroting   50 jaar HVD
Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Hervormde VrouwenDienst in de Hervormde Gemeente Barendrecht hebben de dames van de WG Liturgisch Bloemschikken een prachtige schikking gemaakt met een bijpassend gedicht.

Stromen vol van hoop
Licht doorgeven
zoals de zon van gerechtigheid,
haar licht voor allen laat opgaan.
Op zoek naar eenheid vanuit de Geest,
die mensen van goede wil met elkaar verbindt.klik voor vergroting

Aan de uitwaaierende takken
hangen 7 bloemen.

Al deze bloemen vertegen-
woordigen een vrucht
van de Geest. 

       Pinksteren 2010

De Heilige Geest waait waarheen Hij wil
Trekt zich niets aan van rangen en standen, macht en rijkdom.
Daalt neer op mannen en vrouwen, op jong en oud, op heer en knecht.

De Heilige Geest verkondigt het evangelie van Jezus Christus in ieders taal.
Kent geen universele, heilige kerktaal, maar heeft alle talen geheiligd.
Heeft in Jeruzalem gezaaid om wereldwijd te oogsten.

De Heilige Geest doet spreken, stamelen en zingen, soms stil zijn aan de taal voorbij.
Roept mensen aan vanuit Gods mysterie
Vuurt mensen aan, herinnert aan de Ene die leven schept

De Heilige Geest spreekt met enthousiasme over de verlossing in Christus.
Laat de echo weerklinken van de extase van de gemeente in Jeruzalem.
Brengt op de been, droomt van wat nog ongekend is.

De Heilige Geest is een bevrijdende genezende kracht voor ziel en lichaam.
Is de oeradem die alles tot leven riep
Wil nog altijd scheppend en herstellend werkzaam zijn.

De Heilige Geest laat onze stemmen zingen, bidden, getuigen en jubelen.
Maakt ruimte voor inkeer en innerlijke rust en meditatie
Betekent ook handen uit de mouwen, actief zijn, helpen waar je kunt

De Heilige Geest is voorbode van een geest van nieuwe hemel en van nieuwe aarde
Geeft vrede in onszelf, vrede tussen mensen, laat barmhartigheid en hartelijkheid heersen
Houdt de herinnering levend aan de baby van Bethlehem, de Man van smarten,
het mensenkind van God
Houdt het toekomstvisioen helder van onbegrepen nabijheid en geborgenheid
Voor nu en altijd, tot aan de voleinding van de wereld.
klik voor vegroting
 

Pasen 2010

De liturgische schikking van de paasmorgen
symboliseert de bloemen bij het open graf.
De witte kleur symboliseert de kleur van de
reinheid en het sluit aan bij de liturgische
kleur voor de eredienst op de paasmorgen.
De wandelstok op de achtergrond symboliseert
de reis gedurende de veertigdagentijd en de
stille week op weg naar het Paasfeest.

Met deze schikkking is dot project van de
Werkgroep Liturgisch bloemschikken afgerond.
Een groot compliment voor Arja en Truus
die dit samen tot stand hebben gebracht.

 

Zie het leven

De weg was lang
om een uitweg te vinden
die bevrijdde van onrecht,
onderdrukking,
dood en verderf.
Steeds opnieuw
kiezen
wat leven schenkt,
mensen toekomst geeft
en de schepping
een duurzaam bestaan.
Uittocht vieren
en blijven gedenken
door het breken en delen
van brood,
zingen en spreken
woorden van hoop en bevrijding.
Levende,
help ons op te staan
met oog
voor nieuw leven
en de hand aan de ploeg.


Veertigdagentijd 2010 : Exodus
Zoals de afgelopen jaren gebruikelijk, heeft de werkgroep Liturgisch bloemschikken ook dit jaar weer een serie schikkingen verzorgd gedurende de veertigdagentijd. Dit jaar stonden de vertellingen uit het bijbelboek Exodus centraal. In de kleurige vormgeving en met bloemen werden deze verhalen in de liturgische schikkingen gesymboliseerd.


Bij de Joodse paasviering wordt de uittocht uit Egypte in herinnering gebracht. De vertellingen hierover in het boek Exodus werden dit jaar ook in de Dorpskerkgemeente gelezen. Het ging hierbij om de weg die we gaan vanuit onderdrukking naar bevrijding in verbondenheid met de Eeuwige. Deze weg werd uitgebeeld door middel van de zandkleurige lap. Mozes kreeg bij de brandende braamstruik een staf. Met een stok kun je slaan, maar met een staf hoed je, leid je en behoed je. Onder de schikking lag een paarse lap. Paars hoort bij de lijdenstijd, maar purperpaars staat ook voor koningschap en priesterschap.

5e zondag 21 mrt. 6e zondag 28 mrt. Witte donderdag Goede vrijdag Stille zaterdag
Klik voor vergroting

Lezing: Exodus 9:13-35

Sta op . . .
Voor een beter klimaatHongeren naar gerechtigheid,
naar nieuwe ruimte
om te groeien
en brood te worden
voor anderen.
Niet uitstellen,
maar doen:
de hand aan de ploeg
en werken
aan een beter klimaat
in deze geschonden wereld.

Schenk ons het voedsel
voor lijf en ziel
om te kiezen
voor duurzaamheid
van Uw schepping.
vernietiging herstellen,
uitputting voorkomen
en het zonlicht van
Uw Eeuwigheid
als duurzame bron
van energie benutten.

Klik voor vergroting
 
Lezing: Exodus 11:1-10

Sta op . . .
Voor een betere
wereld
                       

De toekomst in geding
gebroken.
Weet hebben
van lijden,
van angst,
geen uitweg zien.

Bevrijd ons
uit onze nacht
van dood en verdriet.
Richt onze voeten
naar verlossing
en bevrijding
van alles wat doodt
en beknelt.
Open onze ogen,
open onze ziel
voor het geheim
van levenskracht,
verscholen in
het groen,
in alles dat uitloopt
in het Licht
van Pasen.

klik voor vergroting

Veertig dagen
tijd van inkeer


Weg door de woestijn met de staf
in de hand.

Door diepe dalen,
afgronden
komen we
bij elkaar te gast.

Wil hij zijn weg
met onze weg
verbinden
door met ons brood en wijn
te delen,
om daarna zijn weg
te gaan, die ons tot Leven brengt. 
 

klik voor vergroting

Veertig dagen
tijd van inkeer


Een loodzwareweg
van lijden en verlatenheid
tot op het kruis.

Diep ongelukkig
staren we hem na.
Gevangen genomen,
bespuwd en geslagen,
gekruisigd.

De laatste adem.
Het voorhangsel
van de tempel
scheurt in tweeën.
Hij buigt het hoofd, roept God aan,
schreeuwt het uit.
Waar is uw weg tot Leven? 

 

klik voor vergroting
Veertig dagen
tijd van inkeer


Diepe dalen,
hoge bergen.
Doortocht
in het diepste donker
door de Schelfzee.

Tijd van donker
is voorbij.
Licht en toekomst
overwinnen.

Het jonge groen
is zichtbaar.
Nieuw Leven gloort
ons tegemoet.

 
1e zondag 21 febr. 2e zondag 28 febr. 3e zondag 7 mrt.    4e zondag 14 mrt.
klik voor vergroting

 
Klik voor vergroting 
 
Klik voor vergroting Klik voor vergroting
Lezing: Exodus 3:1-18


Sta op . . . . .
voor bevrijding


Zoals Mozes
bij het vuur
van de doornstruik
uitgekozen wordt
en luistert,
zo staan wij stil
bij het vuur van Uw liefde
en het lijden van de wereld.

Geef ons de voeten van Mozes,
die de aarde respecteren
en gaan waar ze nodig zijn.

Geef ons de mond van Mozes
om te zeggen waar het op staat.

Geef ons het hart van Mozes
dat brandt met liefde
die niet verteerd.


 
Lezing: Exodus 4:18-31


Sta op . . . . .
voor je naaste


Op zoek gaan
naar je naasten:
een kind, vrouw, broer:
bloedverwanten.
Maar ook naar
naasten die geen uitweg zien.
Bij de berg
kom je de Ander tegen
en komt een ander je tegemoet.
Samen ga je verder
samen ben je sterker
samen zoek je een uitweg
en volg je de weg van het hart.
Schenk ons
een brandend hart
vol ontferming
dat leidt naar de naaste.
 
Lezing: Exodus 6:2-9 en
           28 t/m 7:7


Sta op . . . . .
voor vrede


In verbondenheid
met de Ander
op weg gaan,
Luisterend naar zijn Woord
dat uitzicht biedt.
Stil worden.
Met stomheid geslagen,
door het onrecht,
machtsmisbruik en geweld
en de puinhopen
voor je ogen.

Geef ons woorden
om te zoeken naar dialoog.
Schenk ons durf om
het stilzwijgen te doorbreken.
Reik ons de hand van de ander
om samen te werken aan vrede. 
Lezing: Exodus 7:8-25


Sta op . . . . .
voor een betere toekoms
t

Je uitsloven
om het recht
te laten zegevieren.
Als woorden
niet overtuigen,
moeten we dan
grijpen naar geweld?
Heeft een weg
naar leven te maken
met vernietiging
van leven?

Vervuil je water
zodat vissen sterven,
of laat je water
wijn worden?

Kom in ons midden:
Geest van opstanding
om mee te werken
aan alles wat leven bevordert,
wat toekomst heeft.

Geest van opstanding,
leer ons geloven
in alles wat verzoening brengt
en de wereld verbetert
vanuit liefde in verbondenheid.
Kom in ons midden.
  

Schikkingen in het kalenderjaar 2009

Kerst 2009
Christus, jij bent een lichtend vuur
voor mij uit
een ster boven me.
Jij bent het licht en de liefde
die ik in andermans ogen zie.
Houdt me vast, o Christus,
met tedere liefde.
Houdt me vast, o Christus, 
met ware liefde.
Houdt me vast, o Christus,
met krachtige liefde.
Vanavond, morgen en altijd.
Amen.           

 

 

 

 

 

Klik op de foto om de
kaarsen zelf aan te steken >>

klik voor vergroting klik voor vergroting
      De projecten van KND en
WG Lit. Bloemschikken
gecombineerd.

Advent 2009

Een Adventsbede uit Iona:

Zuivere vlam
verdrijf met je licht
de angsten uit ons hart.

Klik voor vergroting

De Adventsschikking voor de vierde Advent,
met op de achtergrond het Adventsproject
van de Kindernevendienst. >>                                          

klik voor vergroting

Eeuwigheidszondag 21 november 2009
De eredienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar staat in het teken van het gedenken van die leden van de Dorpskerkgemeente die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Deze zondag wordt ook wel eeuwigheidszondag genoemd. Ook dit kerkelijk jaar zijn er enkele tientallen gemeenteleden overleden. Ze worden in dankbaarheid en met eerbied herdacht.

De werkgroep Liturgisch Bloemschikken heeft dit jaar gekozen voor witte lelies, onder verwijzing naar de uitspraak van Jezus: "Wie van julile kan door zich zorgen te maken één el aan zijn levensduur toevoegen? . . . . . . Kijk naar de lelies, kijk hoe ze groeien. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen." (Lucas 12: 25 en 27)

Klik voor vergroting In verbondenheid
met de Levende
die ons voorgaat
in de nacht,
de alfa en de omega
die is, die was en zal zijn.
gedenken we jou,
gedenken we allen,
die we uit het oog
maar niet uit het hart
verloren hebben.
We zien uit
naar het Licht
dat ons verbindt
in dood en leven.
Klik voor vergroting

Oogstdienst 2009 
klik voor vergroting   Toelichting bij de schikking:
In de Bijbel staat het verhaal dat Mozes zijn verspieders uitzendt naar het land Kanaan.
Die verspieders kunnen Mozes vertellen dat het land vruchtbaar is.
Om te bewijzen dat de overvloed zo groot is dat het toekomst zal brengen nemen ze een druiventros mee.

In de Bijbel staat:
Zij drongen door in het dal Eskol en sneden daar een wijnrank af met een druiventros,
die zij met twee man aan een stok moesten dragen: bovendien namen zij enige granaatappels en vijgen mee (Numeri 13;23)

In de Bijbel wordt de druivenrank vaak gebruik om uit te beelden:
dat er op het land wordt gewerkt (wijngaard).
dat de aarde vrucht voort brengt
dat er overvloed is

Vrucht dragen geeft de zin weer van een mensenleven.
Vruchten zijn dragers van een belofte, omdat de kern zaad draagt voor de toekomst.

 
klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting
Arja en Truus  bij de voorbereiding
van de schikking.
 Dank aan de Eeuwige voor . . . . .  . . . . . . gewas en arbeid! 

Pinksteren 2009
klik voor vergroting Hoe veelkleurig we ook zijn,

we zijn met elkaar verbonden

door de liefde van de Geest.
 

De Veertigdagentijd 2009
De veertigdagentijd is een periode waarin inkeer, beschouwing van lief en leed en de weg van Jezus centraal staan.
De schikkingen symboliseren het thema:
'Leven vanuit het geheim'. 
Paasmorgen zondag 12 april 2009


klik voor vergroting   
Op Paasmorgen zien we
dat de daden van Jezus
honderdvoudig vrucht hebben gedragen.
Op deze Paasmorgen
komt aan het licht,
dat leven naar Gods bedoeling
– zoals Jezus het ten volle geleefd heeft –
leidt tot een letterlijke en
figuurlijke opstanding.
Hij heeft de dood en
alles wat dood maakt,
overwonnen.
Zie de mens!

Bloemen rond het open graf:
DE HEER IS OPGESTAAN!

klik voor vergroting

Stille Zaterdag 11 april 2009

klik voor vergroting

Zonder woorden . . .  
     

Goede Vrijdag 10 april 2009

klik voor vergroting

Zonder woorden . . .  
     

Witte Donderdag 9 april 2009

klik voor vergroting      

Zonder woorden . . .              

Zesde lijdenszondag 5 april 2009


klik voor vergroting

OP WEG
 
Marcus 11:1-11


Op weg gaan
in alle eenvoud
niet hoog te paard
maar op een ezel:
lastdier van de armen.
Weet hebben
van lijden,
de zwaarte van de last,
angst, sterven, verdriet.

 Maar
ook het geheim
van levenskracht
verscholen in
het groen.                       
          
Jezus wordt Jeruzalem binnengehaald op een ezel.
Dit weerspiegelt een tegenstelling.
Wie handelt en leeft vanuit de Bron toont geen machtsvertoon, maar weerspiegelt eenvoud en dienstbaarheid.
Rood is de kleur van de Heilige Geest, van macht, lijden (bloed) en van de liefde.
De palmtakken staan voor rechtvaardigheid.

Vijfde lijdenszondag 29 maart 2009


klik voor vergroting

TROUW BLIJVEN

Johannes 12:20-33

Als een graankorrel
afdalen in de
duisternis van de
zwarte aarde.
Je toevertrouwen
aan dat wat je
breekt,
zodat kiemkracht    
ruimte krijgt.                 

 

Vertrouwen op
levenskracht
die doorbreekt
uit het duister
naar het licht,
vruchtbaar leven
wordt,
opnieuw.
Brood voor velen.             
Na de schoonmaak van de tempel vertelt Jezus het verhaal van de graankorrel. De graankorrel moet eerst sterven om honderdvoudig vrucht te dragen. Dit sterven en loslaten schept ruimte voor nieuw leven en groeikracht, maar niet zonder pijn. Daarom staan er pijnpunten in de schikking.
Vierde lijdenszondag 22 maart 2009

klik voor vergroting
DELEN OM TE LEVEN
Johannes 6:4-15


Het geheim
wordt zichtbaar
in daden van
recht doen,
zorg voor voedsel
van lichaam en geest,
in breken en delen
van twee vissen
en vijf broden.Zeven
het getal van de drie-ene
verbonden met de aarde,
vier windstreken.
In breken en delen
bloeit leven op
als tere bloesem
aan een boom
na de winter.  

Met vijf broden en twee vissen, die de jongen brengt, wordt een grote groep voorzien van voedsel.
Het gebaar van delen is de grondslag van handelen in het licht van God: alleen door te delen van het beschikbare voedsel kunnen ook anderen leven. Breken en delen, dat mogen wij zien in de spiegel die ons wordt voorgehouden.
Breken en delen, de kernboodschap van het geheim.

Derde lijdenszondag 15 maart 2009

klik voor vergroting

NIEUWE BEZEMS
VEGEN SCHOON

Johannes 2:13-22


Schoon schip maken,
ruimte scheppen
voor dat
wat werkelijk van waarde is
en niet voor geld te koop.

 


Ruimte
voor het geheim van leven
is ruimte voor groeikracht
in jezelf, vanuit jezelf
als groen
dat het duister doorbreekt
als leven
dat opstaat
uit dat wat benauwt
en doodt:
een nieuw begin. 

De derde schikking symboliseert het eerste optreden van Jezus begint met de schoonmaak van het huis van Zijn Vader, het spirutuele centrum.
Alles wat de Bron vervuilt wordt van tafel geveegd, handelaren en geldwisselaars stuurt Hij weg.
De spiegel vertelt ons dat ook wij grote schoonmaak moeten houden om de Bron van waaruit we leven schoon te houden.

Tweede lijdenszondag 8 maart 2009

klik voor vergroting

ZWIJGEN IS GOUD

Marcus 9:2-10 


Op de berg:
-onuitspreekbaar geheim-
zien,
soms even,
glanzend licht van God,
goudstof in de ziel,
dat je verlicht
uit het duister trekt
sprakeloos maakt:

zwijgen is goud.
In daden
wordt leven
in het licht
van God
zichtbaar
en straalt.  

Jezus gaat met drie leerlingen een hoge berg op. Hij gaat daar bidden om zich te verbinden met God. Hij spiegelt zich met de Eeuwige.
En er gebeurt iets wonderlijks: Jezus gaat stralen en zijn kleren worden spierwit.
Zo laat God zien dat alles wat Jezus gaat doen en vertellen aan de mensen bebeurt vanuit Zijn liefde.
Daarom hangt er een gouden doek over de spiegel: Gods liefde straalt als goudstof over Jezus heen en zo ook over ons.

Eerste lijdenszondag 1 maart 2009

klik voor vergroting
TOT JEZELF KOMEN
Marcus 1:12-15
 

Je afzonderen,
stilte zoeken
ruimte, leegte
-als in de woestijn-
met niets dat afleidt
om stil te worden
tot inkeer te komen
tot jezelf . . . 
 
Cirkelen om het geheim
van het leven
in je verscholen
buiten jou voelbaar,
je spiegelen in
het licht van de ruimte
een bloem
verscholen in het duister
van een bol.
Groeikracht,
levenskracht
komt in zicht. 

De eerste schikking symboliseert de weg naar het geheim van het leven, de levenskracht die opstaat uit de dood.
Navolgen is niet blindelings herhalen wat Jezus deed, maar vanuit de stilte, het stille licht dat inspireert, levenskracht (de bloembol als symbool hiervan) zichtbaar maken in kleine daden van alledag. De spiegel symboliseert het beeld van reflectie: je kunt het geheim zo van alle kanten zien, maar je kunt daarin ook jezelf in de wereld om je heen zien. 

Schikkingen in het kalenderjaar 2008

Laatste zondag van het kerkelijk jaar 2008
In de eredienst op deze bijzondere zondag (dit jaar op 23 november) zijn de leden van de Dorpskerkgemeente herdacht, die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Daarbij vervult de werkgroep Liturgisch Bloemschikken ook een voorname rol in de dienst.

Bij het noemen van elk van de 25 namen is er een witte roos geplaatst in de doopvont. Dit is symbolisch, want in het water van de Doop is de nieuwe geboorte in het Rijk van God begonnen. Bij het sterven wordt de Doop voltooid.
Omdat er niet van alle overleden gemeenteleden een melding van overlijden is gedaan aan de Dorpskerkgemeente, is er een extra roos geplaatst voor die leden van de Dorpskerkgemeente. De bijzondere eredienst heeft extra luister gekregen door de medewerking van de celliste Marinke Visser. Zij speelde enkele muziekstukken van Joh. Seb. Bach.
klik voor vergroting
Als een knop
aan een tak van een boom,
- geworteld in de bron van leven -
als een beeld van nieuwe hoop,
als een ster in de nacht,
 
gedenken we jou,
allen,
die we uit het oog,
maar niet uit het hart
verloren hebben.
 
We zien uit
naar het Licht
dat ons verbindt
in dood en leven.
klik voor vergroting

Oogstdienst 2008
Traditioneel viert de Dorpskerkgemeente de Oogstdienst met een feestelijke eredienst, dat geldt ook voor dit jaar.
Ook de werkgroep Liturgisch Bloemschikken levert daar een mooie bijdrage aan, zoals uit de foto's blijkt.
klik voor vergroting

 De honger gaat de wereld rond,
wij danken God voor overvloed.

O geef, Heer, dat de hand toch doet
wat wordt beleden met de mond,

en niet meer neemt, maar voluit geeft
aan alle mensen in de nood,

zoals Gijzelf u in de dood
hebt uitgedeeld, o brood dat leeft.

J.W. Schulte Nordholt

klik voor vergroting

Startzondag 2008 / Sporthal
 klik voor vergroting  

                     KIJK DE KERK

De gezamenlijke werkgroepen Liturgisch bloemschikken van de Hervormde Dorpskerkgemeente, de Gereformeerde kerk en de Protestantse gemeente Carnisse Haven hebben een  tweetal bloemstukken gemaakt voor de startzondag.

Het motto Kijk de Kerk is enerzijds uitgebeeld als een blik naar de wereld (de regenboog als teken van hoop) en anderzijds de blik naar binnen (het oog dat een blik naar binnen werpt)

   klik voor vergroting

Pinksteren 2008
klik voor vergroting  

HET VUUR VAN PINKSTEREN.

De geest van de Heer vervult het aardrijk
en Hij die alles omvat, weet wat er gesproken wordt.     
(Wijsheid 1:7)


 


Vervuld met Geest,
in vuur en vlam,
de wereld in:
een deur staat open
om te gaan en
wereldburger te worden.

Toelichting: De schikking bestaat uit twaalf stokken (de twaalf leerlingen van Jezus). Zij dragen de aarde (mos bol).
De veelkleurige bloemen symboliseren de veelkleurigheid van de mensheid en de tongen van vuur.

Hemelvaartsdag 2008
klik voor vergroting   DE WOLK VAN HEMELVAART

"Galileërs, wat staan jullie toch naar de hemel te kijken? "
(Handelingen 1:11)

"Trek heel de wereld door om aan elk schepsel de goede
boodschap te verkondigen."
(Marcus 16:15)In Hem verbonden,
op handen gedragen,
stilstaan
en kijken.
Toelichting: De schikking bestaat uit twaalf stokken (de twaalf leerlingen van Jezus). Zij dragen de aarde (mos bol).
Het gipskruid is de wolk van Hemelvaart.

Herdenkingsbijeenkomst 4 mei 2008
De werkgroep Liturgisch bloemschikken heeft voor de herdenkingsdienst in de Dorpskerk,
die vooraf gaat aan de jaarlijkse dodenherdenking, een speciaal bloemstuk gemaakt.

Het stuk bestaat uit drie schalen bloemen in de kleuren rood, wit en blauw.
Symbool voor ons land.
De schalen staan op een witte doek en zijn met elkaar verbonden door gevlochten ringen van wilgentakken ( Carnissegrienden).
Er tussen staan 5 kaarsjes.
Het getal vijf staat voor de mens (pentagram; mens met een hoofd, twee armen en twee benen)
Wij mensen zijn met elkaar verbonden in verleden, heden en toekomst.
klik voor vergroting

Hans van Gelder 25 jaar Dorpskerkorganist
Ter gelegenheid van dit jubileum werd er op zondag 20 april 2008 - zondag Cantate - aandacht besteed aan het jubileum van Hans van Gelder. Geïnspireerd door Lied 109 heeft de werkgroep Liturgisch bloemschikken een bijzondere schikking gemaakt.
klik voor vergroting

Hoor een heilig koor van stemmen,
staande aan de glazen zee,
halleluja, halleluja,
God zij glorie, zingen zij.

Menigten die geen kan tellen,
als de sterren in hun glans,
psalmen zingend, palmen dragend,
in de hemel is een dans.

Lied 109 (Liedboek v.d. Kerken)

klik voor vergroting
Een blijk van waardering voor Hans van Gelder
voor 25 jaar Muziek in de Dorpskerk
  De jubilaris op de foto met Arja (l) en Truus (r)

De Veertigdagentijd in 2008 = Bouwen aan het huis van de toekomst
In deze veertigdagentijd hoorden we de verhalen van Nehemia.
Hij is schenker aan het hof van koning Artaxerxes in het verre Babylon. Hij vertelt over zijn verlangen terug te keren naar zijn vaderland en naar Jeruzalem om de stad en de tempel weer op te bouwen. 
 
Met Nehemia gaan we op weg om de stad van de toekomst te bouwen. Een stad met een muur om je veilig te voelen.
Maar ook met poorten die open staan naar alle windstreken. En een muur heeft geen dak, hij is open naar de hemel toe.
Daarom is de achtergrond van de schikkingen een muur met een poort. Daarvoor komt elke week een schikking die betrekking heeft op de beide bijbellezingen.
Lezingen die gaan over 'samen op weg gaan' en 'bouwen aan de stad van liefde en vrede in Gods naam'.
Paasmorgen 23 maart 2008
klik voor vergroting Stenen
komen tot bloei
waar liefde woont.
Leven
staat op uit de dood
als bloesem
uit het dorre hout.
Lentebloemen
raken ons hart:
we herleven.
De sluitsteen
wordt
fundament
om op te bouwen.
Dat wat beknelt
leggen we terzijde
om onomwonden
te leven.
Stille zaterdag 22 maart 2008
klik voor vergroting Zonder woorden
Goede Vrijdag 21 maart 2008
klik voor vergroting Uit God geboren,
goddelijk geheim.
Zo leeft U voort,
een ongedeeld geluk.
Want Uw Rijk komt,
mensen gaan horen,
gaan leven.
Gij zijt voorbij gegaan
in de stilte van de nacht,
in de stilte van het leven,
adem van mijn adem.
Ongekend en ongedacht
zijt Gij voorbij gegaan.
Witte Donderdag 20 maart 2008
klik voor vergroting Wij breken het brood
en delen het uit,
zeggen en doen:
dit hier is uw lichaam,
omdat u mens
onder mensen zijt.
Wij delen de wijn
en drinken ervan,
zeggen en doen:
Dit is uw kostbaar bloed.
Uw bloed als wijn,
gedronken op het leven.
Gij zijt voorbijgegaan
in de stilte van de nacht
in de stilte van het leven,
adem van het leven,
adem van mijn adem.
Ongekend en ongedacht
zijn Gij voorbij gegaan. 

Zesde lijdenszondag - Palmzondag 16 maart 2008

klik voor vergroting
De schikking van de 
zesde lijdenszondag 2008
    Thuis komen
Vandaag gaat het over thuiskomen. Door de poort trekken we de stad in, de stad van de toekomst, van vrede. De poort is gemaakt van palmtakken, buxus en rode anemonen. De palmtakken verwijzen naar het Loofhuttenfeest en naar de intocht van Jezus in Jeruzalem. De buxus werd vroeger ook wel palmboompje genoemd en werd gebruikt als alternatief voor palmtakken. Rood is een verwijzing naar de liefde en het hart, maar ook naar het lijden en het bloed. Rood staat voor de Geest, maar ook voor het bloed van Christus. Volgens de legende bloeien er anemonen aan de voet van het kruis. Het bloed van Christus kleurde ze rood.
Ook als gebruik bij het Loofhuttenfeest liggen er een palmtak, twee wilgentakjes, drie mirte takjes en een citroen voor de poort. Ze wijzen naar de vierwindstreken als teken van Gods heerschappij.


Thuis komen
in verbondenheid
is je thuis voelen
op aarde
met zicht op de hemel;
is de weg gaan
in liefde;
is dankbaar zijn
voor de vruchten van je leven;
is vieren, samen delen.  
De stad van God
heeft poorten
open naar alle windstreken.
Trouw blijven
als klimop die zich hecht
en licht zoekt
vanuit de levensbron.
Mensen stromen toe
om te leven
in de ruimte van de Eeuwige.

Vijfde lijdenszondag 9 maart 2008

klik voor vergroting
De schikking van de 
vijfde lijdenszondag 2008
  Trouw blijven
Vandaag gaat in de lezingen om trouw blijven. Nehemia is trouw aan God, ondanks alle tegenwerking en vernedering. Klimop is de plant die deze trouw uitbeeld. U ziet narcissen in de schikking. Vroeger werden ze ook wel Paastrompetten of Paaslelies genoemd. Vrolijk bloeiend in de nog kale tuin wijzen ze naar nieuw leven, naar opstaan uit de dood. De narcissen staan symbool voor de bron van leven. Vanuit deze bron kunnen we dood en bedreiging overwinnen. Vanuit die bron komt een waterval van klimop: de trouw van God stoomt als een bron van leven naar ons toe.


Bang maken
uit de naam van God……
Hoe vaak nog……
steeds opnieuw
gebeurt het ergens.
Trouwe God,
Bevrijder uit
boeien van slavernij,
macht en onderdrukking.
 
De stad van God
heeft poorten
open naar alle windstreken.
Trouw blijven
als klimop die zich hecht
en licht zoekt
vanuit de levensbron.
Mensen stromen toe
om te leven
in de ruimte van de Eeuwige.

Vierde lijdenszondag 2 maart 2008

klik voor vergroting
De schikking van de 
vierde lijdenszondag 2008
  Delen
Vandaag is de kleur roze. Het licht van Pasen breekt door en maakt het paars lichter.
In de schikking zien we twee gelijke kistje.
We doen recht aan de aarde en zijn bewoners als we eerlijk delen met eerlijke geteelde producten.


Vrede
is recht doen
aan de aarde,
aan mensen,
groot en klein,
arm en rijk.
In het licht
van de Eeuwige
je ogen openen,
onrecht zien,
inzicht krijgen
in delen,
van overvloed en armoede.
Rijk zijn,
groeien
in rechtvaardigheid.
De woestijn
zal bloeien.

Derde lijdenszondag 24 februari 2008

klik voor vergroting
De schikking van de 
derde lijdenszondag 2008
  Doorgaan
Vandaag staat het water centraal.
Jezus wijst de Samaritaanse vrouw op de bron van levend water.
Vanuit deze bron zul je leven, herleven en opstaan om herboren verder te gaan.
Maar om de bron heen staan distels en doornen.
Want om deze bron te vinden moet je pijn, hindernissen en tegenwerking overwinnen.
In het verhaal van Nehemia lezen we hiervan.


Distels en doornen
op je pad,
tegenslag, tegenwerking,
je bedreigd voelen,
daar aan lijden.
Stil staan bij de bron
van levend water
die levenskracht schenkt,
altijd opnieuw
Doorgaan
met elkaar
met bouwen
aan vrede.
De pijn
te boven komen
als bollen uit
hun duisternis.

Tweede lijdenszondag 17 februari 2008

klik voor vergroting
De schikking van de 
tweede lijdenszondag 2008

 

Samen met elkaar.
Vandaag zien we verschillende bundels die met elkaar zijn verbonden.
Ze beelden uit dat je ondanks verschillen toch kunt samenwerken.
Het zijn er drie; verwijzend naar Mozes, Elia en Jezus.
Drie verschillende mensen maar met een zelfde geloof, inzet en boodschap.
De kleur wit krijg je als je alle kleuren mengt.
Hoe verschillend we ook zijn, als we samen werken komen we tot een feestelijk resultaat.
De sneeuwklokjes zijn een teken van hoop. Ze staan symbool voor het begin van een nieuwe lente.Zien, soms even,
het licht van God,
verblindend wit
in de mens
verbonden met anderen:
Jezus met Mozes en Elia.
Zien en vertrouwen:
sneeuwklokjes schenken
hoop op nieuw leven:
samen sta je sterker
in de kou.
In verbondenheid
met veelkleurige anderen
groeit vertrouwen
in samen bouwen
aan een huis
vol leven
in het licht van God.

Eerste lijdenszondag 10 februari 2008

klik voor vergroting
 De schikking van de 
eerste lijdenszondag 2008

 

Opstaan uit verdriet
Het bloemstuk van vandaag beeldt het verdriet van Nehemia uit.
Tranen rollen als parels naar beneden.
De rechtopstaande lichte takken en de bloemen staan open naar de hemel.
De biddende mens staat op uit verdriet en verbindt zich met de levenschenkende God.In zak en as zitten.
Tranen van verdriet
vallen uit je hart
op aarde.
In eenzaamheid bidden,
als een tulp,
open naar de hemel,
luisteren
naar het Woord van de Ene
in de ruimte van je hart.
Opstaan
en gaan bouwen
aan de stad van je dromen:
Op aarde,
met zicht op de hemel

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende