Titel
WG Eredienst

WG Lit.bloemsch.intro

WG Lit. Bloemsch. 2024

WG Lit. Bloemsch. 2023

Archief Lit.bloemsch. I

Archief Lit.bloemsch.II

WG Taizé-vieringen

WG V en T

WG Kerk en Israel

WG ZWO

WG Snuffelmarkt

WG Kerktuin

WG Herberg Dorpskerk

WG Eetgr.Ontmoeting

WG Verjaardagsfds.

WG Oecumene

WG DK motorrijders

WG AV

WG Afval Loont 2.0 DK

Liturgisch bloemschikken 2023 

Feestelijke eredienst
De eredienst van 22 januari 2023 was om meerdere reden feestelijk te noemen. Ten eerste was het een bomvolle Dorpskerk, vanwege het feit dat er sprake was van een gezamenlijke dienst van de wijkgemeenten van Bethelkerk en Dorpskerk. Ten tweede kon er met grote dankbaarheid afscheid worden genomen van ambtsdragers die vele jaren zich hebben ingezet voor de protestantse kerk van  Barendrecht. Ten derde konden drie nieuwe ambtsdragers worden bevestigd in het ambt, waarbij er één tevens belijdenis deed. Voor de werkgroep Liturgisch bloemschikken was dat aanleiding om een prachtige schikking te maken, passend bij het feestelijke karakter van de viering. Zoals gebruikelijk is van weer een fotoverslag gemaakt van deze bijzondere dienst. Lees verder >> 23.01.23
  klik voor vergroting

Werkgroep Liturgisch bloemschikken uitgebreid
De werkgroep Liturgisch bloemschikken die bestaat uit de dames Joan Bolt, Elly van den Oever en Ingrid Filius is dezer dagen uitgebreid met een nieuw lid: Arja Meijers. Arja heeft eerst even de sfeer geproefd en heeft vervolgens laten weten graag te gaan mee draaien in deze werkgroep van de Dorpskerkgemeente. Arja is al direct ingeschakeld bij de voorbereidingen van de liturgische schikkingen in de Veertigdagentijd. Het door de PKN aangedragen thema is:
‘Uit liefde voor jou’. Elke plaatselijke gemeente kan aan de hand van de voorbeelden uit de PKN-brochure de serie liturgische schikkingen naar eigen inzicht en creativiteit vormgeven in de Veertigdagentijd. We wensen Arja veel plezier en creativiteit toe! 27.02.23 

Liturgische schikkingen in de Veertigdagentijd
De werkgroep Liturgisch bloemschikken volgt in de Veertigdagentijd het thema van Kind op Zondag: 'Verander je mee?'. Als basis voor de serie schikkingen worden de kronkelige takken van de kronkelwilg gebruikt. 
Het leven is geen rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen en ontmoetingen met anderen. Laten wij omzien in liefde naar die anderen, zoals Jezus ons heeft laten zien hoe je dat kunt doen. De werkgroep heeft inspiratie voor de schikkingen gehaald uit de brochure van de Protestantse Kerk. Ze gaan aan de slag met het thema: 'Verander je mee?' (Dit jaar begint de serie schikkingen op de tweede zondag van de Veertigdagentijd, omdat de eerste zondag nog een gezamenlijke viering was in de Bethelkerk.) De schikking op deze tweede zondag staat in het teken van de verschijning van Mozes en Elia bij Jezus op 'een hoge berg'. Lees verder >> 07.03.23
  Klik voor vergroting

Liturgische schikking zondag 'Oculi Mei' 
De werkgroep Liturgisch bloemschikken volgt in de Veertigdagentijd het thema van Kind op Zondag: 'Verander je mee?'. Als basis voor de serie schikkingen worden de kronkelige takken van de kronkelwilg gebruikt. 
Het leven is geen rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen en ontmoetingen met anderen. Laten wij omzien in liefde naar die anderen, zoals Jezus ons heeft laten zien hoe je dat kunt doen. De schikking op de derde zondag van de Veertigdagentijd staat in het teken van een ontmoeting die tot verandering leidde. Bij de Jacobsbron ontmoet Jezus een Samaritaanse vrouw. In de schikking is de bron uitgebeeld met behulp van een spiegel. De Samaritaanse vrouw benoemt de grote kloof die er tussen Jezus en haar is. Jezus weet de kloof te overbruggen door te zoeken naar verbinding en zij kwam tot geloof in Hem. Geloof ontdekken bij een ander is een verrassing uit onverdachte hoek. Zo kun je samen veranderen, Lees verder >> 12.03.23
  Klik voor vergroting
Een bron van levend water
om je in te spiegelen. . .

Liturgische schikking zondag 'Laetare' 
De werkgroep Liturgisch bloemschikken volgt in de Veertigdagentijd het thema van Kind op Zondag: 'Verander je mee?'. Als basis voor de serie schikkingen worden de kronkelige takken van de kronkelwilg gebruikt. 
Het leven is geen rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen en ontmoetingen met anderen. De schikking op de vierde zondag van deze Veertigdagentijd staat in het teken van een ontmoeting van Jezus, die tot verandering leidde. Jezus geneest iemand die vanaf zijn geboorte blind is geweest. De blinde kan weer zien en de prachtige schikking spreekt voor zichzelf. Als wij naar een beeld kijken, zien wij allen dan hetzelfde? Soms worden ogen geopend en komt alles op losse schroeven te staan. Zekerheden vallen weg en gaan we op zoek naar andere wegen, via kronkelpaden van het leven, op zoek naar verandering.  Lees verder >> 20.03.23
  Klik voor vergroting

Klik op de foto
en de blik wordt gericht op  . . . 

Liturgische schikking zondag 'Palmarum' 
De werkgroep Liturgisch bloemschikken volgt in de Veertigdagentijd het thema van Kind op Zondag: 'Verander je mee?'. Als basis voor de serie schikkingen worden de kronkelige takken van de kronkelwilg gebruikt. 
Het leven is geen rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen en ontmoetingen met anderen. De schikking van deze Palmzondag staat in het teken van Jezus' intocht in Jeruzalem. De kronkelige steegjes van Jeruzalem zijn een voorbeeld voor de kronkeltakken die in deze schikking zijn gebruikt. Lees verder >> 02.04.23
  klik voor vergroting

Liturgische schikking 'Witte donderdag' 
De werkgroep Liturgisch bloemschikken volgt in de Veertigdagentijd het thema van Kind op Zondag: 'Verander je mee?'. Als basis voor de serie schikkingen worden de kronkelige takken van de kronkelwilg gebruikt. 
Het leven is geen rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen en ontmoetingen met anderen. De schikking van de Witte donderdag verwijst met de takken van de Judaspenning naar het verraad van Jezus door Judas Iskarioth. Alle kronkeltakken vormen een grote warwinkel, verwijzend naar de verwarring bij Judas, die leidde tot diens verraad. Lees verder >> 07.04.23
  Klik voor vergroting

Liturgische schikking 'Paaswake' 
De werkgroep Liturgisch bloemschikken volgt in de Veertigdagentijd het thema van Kind op Zondag: 'Verander je mee?'. Als basis voor de serie schikkingen worden de kronkelige takken van de kronkelwilg gebruikt. 
Het leven is geen rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen en ontmoetingen met anderen. In de paasnacht staat de liturgische schikking van Pasen al klaar, maar is nog verborgen door een zwarte voile. In de loop van de Paaswake wordt de voile afgenomen en begint het Feest van Pasen. 08.04.23
  klik voor vergroting

Pasen: U zij de glorie, opgestane Heer!
De viering van het Feest van Pasen in de Dorpskerk op de Paasmorgen staat in het teken van Christus, als de opgestane Heer die de duisternis heeft overwonnen en ons het Licht heeft doorgegeven. Het zal een inspirerende viering worden, die de afsluiting vormt van drie indrukwekkende vieringen van Passie en Pasen. Vanaf 9.50 uur worden er voor de viering enkele paasliederen gezongen
Voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde. Er is na de viering dit keer een uitgebreide versie van het gebruikelijke koffiedrinken in 'de Ontmoeting', met de nodige traktaties. Uiteraard kan de dienst ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Voor de openbare versie van de Orde van dienst, lees verder >>Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Orde van dienst' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>[Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 08.04.23
  Klik voor vergroting

Liturgische schikking 'Hemelvaart' 
De werkgroep Liturgisch bloemschikken heeft ook voor de eredienst van Hemelvaart een indrukwekkende schikking gemaakt, vol van symboliek. 
Aan de basis van de schikking is de aarde gesymboliseerd met jute, mos, stenen en takken. Onder de aarde het blad van de vingerplant, als symbool van Gods liefde voor de aarde, waarbij de klimop Zijn trouw aan ons mensen verbeeld. De gerbera’s beelden de 11 apostelen uit, omhoogkijkend naar de hemel. Een witte roos in een wolk van gipskruid symboliseert Christus die opstijgt naar de hemel. De wolk van gipskruid onttrekt de opgevaren Heer aan het zicht van de discipelen. 18.05.23
  Klik voor vergroting

Liturgische schikking 'Pinksteren'
De werkgroep Liturgisch bloemschikken heeft ook voor de feestelijke Pinksterviering een inspirerende schikking gemaakt, vol van symboliek. De prachtige paradijsvogelbloemen (Strelitzia) symboliseren de vurige Heilige Geest. De drie rode rozen staan voor de goddelijke drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. Het ragfijne Asparagusblad symboliseert het stromen van de Heilige Geest door de wereld. De rode Anthuriums symboliseren de discipelen. 
Aan de basis van de schikking liggen de bladen van de vingerplant, als symbool van Gods handen die het alles en die allen ondersteunen. Lees verder >>  29.05.23 Foto: Jan van den Oever.
  Klik voor vergroting

Liturgische schikking gedachtenisdienst
Ook dit jaar hebben de dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken weer een prachtige schikking gemaakt ter ondersteuning van de liturgie van de gedachtenisdienst. Toelichting bij de schikking
We zien een lijn met bloemen als een grens of oever in donkere tinten als teken van het gemis, het verdriet om de gestorvenen. Daartussen ook bloemen helder van kleur verbeeldend de goede herinneringen en ervaringen. Daarachter water met drijfkaarsjes, de overgang naar Het Licht op de andere oever, de bloemen in het wit. Wanneer we de gestorvenen gedenken, laten we niet bedroefd zijn als mensen die geen hoop hebben, want niemand van ons leeft voor zichzelf, niemand van ons sterft voor zichzelf; wij leven en sterven voor God onze HEER, Hem behoren wij toe.. 06.11.23

  Klik voor vergroting

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende