Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Actueel
Nieuwsberichten van de afgelopen twee maanden


Prachtige Kerstvieringen in het oudste huis van Barendrecht
Ook dit jaar hield de Protestantse Gemeente Barendrecht twee prachtige Kerstvieringen in de 505-jarige Dorpskerk,  ‘het oudste huis van Barendrecht’.  Het geboortefeest van Jezus Christus werd in de Kerstnacht gevierd in de met kaarsen verlichtte Dorpskerk. De opzet, om de dienst te richten op een breed publiek zodat velen zich hier thuis konden voelen, was zeer geslaagd. De Dorpskerk was stampvol. Zelfs plaatsen in de Boerenbank werden bezet! Lianne Ketting speelde hobo en Hans van Gelder bespeelde het Dorpskerkorgel. Lees de overdenking >>
Ook de viering op kerstmorgen trok een volle Dorpskerk. Deze viering van Christus’ Geboorte was gericht op het hele gezin. Sophie Rienstra speelde prachtig piano en een gemeentekoortje verleende medewerking aan de inspirerende viering. Lees de overdening van ds. Stam >>  24.12.17
  klik voor vergroting

Nieuw wijkbericht
In hun nieuwe wijkbericht gaan Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam in op het wel en wee van de Dorpskerkgemeente. Er zijn veel positieve ontwikkelingen gaande in de Dorpskerkgemeende. Natuurlijk wordt er vooruitgeblikt op de komende erediensten. 
Lees verder >> 24.12.17

Kerstmeditatie Klankbord
Dit jaar is de kerstmeditatie van de hand van Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam, hij gaat in op het thema 'we krijgen het zomaar in de schoot geworpen'.  Daarbij zoemt hij in op de rol van Jozef. 'Dankzij Jozef kunnen we Gods Zoon niet onder pseudoniem ontvangen en ons van Hem distantiëren als dat ons zo uitkomt. We krijgen Gods redding zomaar in de schoot geworpen!  
Lees verder >>  24.12.17

Klankbord 'nieuwe stijl'
De redactie van het kerkblad van de Protestantse Gemeente Barendrecht werkt achter de schermen al enige tijd aan een nieuwe layout van Klankbord. Al veertig edities valt Klankbord iedere twee weken op de deurmat bij de abonnees en nog steeds in zwart-wit. Met het kerstnummer 2017 is een nieuwe (grote) stap gezet naar een nieuwe uitvoering in kleurendruk. Niet alleen de omslag is in kleur, ook de foto's en logo's zijn in kleur gedrukt. Het geheel geeft het blad, naar de bescheiden mening van uw webbeheerder, een warme en feestelijke uitstraling. U kunt uw reacties op de nieuwe layout sturen naar de redactie >> klankbord@pknbarendrecht.nl  Als het blad nu ook nog eens gratis én digitaal verspreid zou kunnen worden naar alle gemeenteleden zou iedereen kunnen genieten van deze prachtige uitgave. Deze laatste oproep geldt natuurlijk niet de redactie maar de Algemene Kerkenraad, die zo'n besluit zou kunnen nemen...
  klik voor vergroting

Geslaagde kerstwandeling 'Bethlehem in Barendrecht'
Voor het 6e jaar op rij organiseerde Hart voor Barendrecht de kerstwandeling ‘Bethlehem in Barendrecht’. Er waren ruim duizend belangstellenden op de been op vrijdagavond 22 december. Hart voor Barendrecht is blij dat door de Kerstwandeling de Kerstboodschap ook dit jaar veel mensen mocht aanspreken. De route liep dit jaar door de Oranjewijk. Onderweg werd het geboorteverhaal van Jezus Christus uitgebeeld door vrijwilligers uit de Barendrechtse kerken. Aan het einde van de wandeling was er chocolademelk in de Trimofatorkerk. Onder begeleiding van het jeugdorkest van de Harmonie  werden bekende kerstliederen gezongen. Voor een fotoverslag, lees verder >> 24.12.17
  klik voor vergroting

Kerstviering HVD voor ouderen
De traditionele kerstviering voor de oudere leden van de Dorpskerkgemeente vond plaats op dinsdag 19 december 2017 in de Dorpskerk. De dames van de HVD nodigden iedereen van 75 jaar en ouder uit voor deze kerstviering. De voorganger was ds. Jan Willem Stam; de organist was Hans van Gelder. Na de dienst was er in de Ontmoeting een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie/thee met wat lekkers erbij. Daarna presenteerde Kerkrentmeester Simon Hoek een boeiende presentatie over de recent afgeronde restauratie van het interieur van de Dorpskerk. Natuurlijk werden er ook enkele liederen gezongen. De middag werden afgesloten met een broodmaaltijd. Voor een fotoverslag, lees verder >>  23.12.17
 

Kerstboodschap scriba PKN
Ds. René de Reuver, scriba van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft weer een Kerstboodschap gepubliceerd. Dit keer onder het motto: 'Wie goed naar een rijk gevulde kerststal kijkt, ziet ongelooflijke feiten'. Lees verder >>  22.12.17
  klik voor vergroting

Ere wie ere toekomt!
De Dorpskerkgemeente heeft in Antoinette Jansen niet alleen een betrokken gemeentelid, maar ook een enthousiast redacteur van de wekelijkse Zondagsbrief en de vele bijzondere Orden van dienst. Wat velen niet weten is, dat zij ook de ontwerpster is van de vaak prachtige omslagen van de Orden. Voor de Kerstnachtdienst en de Kerstmorgendienst heeft ze weer een paar kunstwerkjes gemaakt. Hartelijk dank Antoinette!!! Deze omslagen voorspellen twee prachtige kerstvieringen! Klik op de afbeeldingen en u kunt de Orden van dienst lezen en downloaden. U bent van harte uitgenodigd om het Kerst feest te vieren in het 'oudste huis van Barendrecht'!
Komt u ook?
19.12.17

  klik om de Orde van dienst te openen   klik om de Orde van dienst te openen

Een Tafel van Hoop in de Ontmoeting
Ruim vijftig kerken en drieduizend deelnemers deden maandag 18 december mee aan de landelijke actie ‘Tafels van Hoop’, waarmee Kerk in Actie vluchtelingen een hart onder de riem wil steken. Die maandag was door de Verenigde ­Naties uitgeroepen tot ­internationale dag van de migrant. Vluchtelingen en kerkleden aten samen aan opgeteld maar liefst 3092 meter tafels. Deze actie maakt deel uit van een grotere advents- en kerstcampagne voor vluchtelingenkinderen van Kerk in Aktie. Ook de Protestantse Gemeente Barendrecht deed mee. Er stond een zestien meter lange tafel in de Ontmoeting, waar migranten en Barendrechters gezamenlijk genoten van de door Loek van Doorn bereidde heerlijke maaltijd. Lees verder >> 19.12.17

Prachtige opbrengst Verjaardagsfonds
De vrijwilligers van de werkgroep Verjaardagsfonds Dorpskerk hebben medio december hun collectebusjes weer geleegd bij Dicky Tol. Het eindresultaat over het jaar 2017 heeft het prachtige bedrag opgeleverd van € 3131,26. Zoals bekend wordt aangewend voor het onderhoud van de Dorpskerk. In overleg tussen Kerkrentmeesters en de werkgroep is vast gesteld om de opbrengst van 2017 geheel te besteden aan de onlangs afgeronde restauratie van de twee antieke lantaarns die voor de kerk staan en de twee die naast de hoofdingang hangen. Alle gevers én alle vrijwilligers hartelijk dank! Binnenkort wordt bekend gemaakt aan welk onderdeel van het kerkonderhoud de opbrengst van 2018 zal worden besteed. 19.12.17

Een grandioos WinterFeest in en rond de Dorpskerk
Op zaterdag 16 december 2017 stond de Dorpskerk weer centraal in het WinterFeest, dat werd georganiseerd door de Stichting Evenementen Dorpskern Oud-Barendrecht (SEDOB). De Dorpskerkgemeente participeert al vanaf het begin in de SEDOB. Tal van leden van de Dorpskerkgemeente zijn actief bij de voorbereiding en uitvoering van het WinterFeest. Ook koster-beheerder Jan van den Oever levert al jaren een bijdrage aan dit evenement. Voor hem was het een bijzonder WinterFeest, omdat het voor hem de laatste keer was in zijn huidige rol... Voor een uitgebreid fotoverslag, lees verder >> 17.12.17
  klik voor vergroting

Kerstdiner voor Eetgroep d'Ontmoeting
Deze week kregen de deelnemers van Eetgroep d'Ontmoeting een heerlijk kerstdiner voorgeschoteld. In een paar jaar tijd is deze activiteit van de Dorpskerkgemeente uitgegroeid tot een groot succes. Deelnemers vanuit alle wijkgemeenten van de PG Barendrecht en zelfs daarbuiten genieten een paar keer per maand van deze vorm van 'Kerk-zijn anno 2017'. Allereerst geniet men van de heerlijke maaltijden maar daarnaast blijken de deelnemers ook het onderlinge contact steeds meer te waarderen. De dankbare reacties zijn dan ook het mooiste compliment dat de coördinatoren Loek & Nellie van Doorn en Martin en Arja Hoogerbrugge  kunnen krijgen en dat geldt zeker ook voor de grote groep vrjiwilligers die deze werkgroep telt. Loek maakte een mooie foto's van de maaltijden van 11 en 14 december jl. 
Kijk verder >> 15.12.17
  klik voor vergroting
Een bedankje voor alle vrijwilligers

Dorpskerk op Facebook
Na overleg tussen Arco van der Lee, de PR-deskundige van de Dorpskerk(gemeente) en Simon Hoek, beheerder van deze Dorpskerkwebsite, is besloten om een Facebook-pagina van de Dorpskerk op te zetten. Beiden zullen voorlopig optreden als beheerders van de Facebook-pagina 'Dorpskerkbarendrecht'. Het is de intentie om de FB-pagina te gebruiken als 'voorportaal' / 'uithangbord' van onze website. Aangezien het beheer van de website al vele uren per week kost, zal vooralsnog worden volstaan met het plaatsen van korte mededelingen/nieuwtjes, die steeds zullen verwijzen naar een artikel op de Dorpskerkwebsite.
Lees verder op >> https://www.facebook.com/DorpskerkBarendrecht/  13.12.17

Woord & weg - december 2017
Het inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland besteedt in het decembernummer aandacht aan vele interessante zaken die spelen op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau in de PKN. In het omslagartikel zochten broer en zus Jos en Inez van Oord naar duiding en betekenis in Bijbelverhalen. Het levert een boeiend artikel op! Lees verder >> 03.12.17 

Dr. Schaepmanschool op bezoek in Dorpskerk
Maandagmorgen 11 december hebben alle 280 kinderen van de Dr. Schaepmanschool, locatie Evertsenstraat, in drie groepen de Dorpskerk bezocht. De onderbouw- en middenbouwgroepen werden rondgeleid door kerkrentmeester Simon Hoek, die vertelde over de rijke historie van het oudste huis van Barendrecht. Jan van der Meer gaf uitleg over het Dorpskerkorgel en liet het natuurlijk ook horen. De bovenbouwleerlingen die als laatsten kwamen, werden ontvangen door de Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam. Hij vertelde wat er zoal in een protestantse kerkdienst gebeurt en ook hij beantwoordde tal van vragen. Ook dit bezoek onderstreepte de rol die de Dorpskerk wil spelen voor Barendrecht: een huis, een herberg te zijn waar een ieder welkom is en waar het goed toeven is. Lees verder >> 11.12.17

Gaat Dorpskerk nieuw geheim prijsgeven?
Ton Blinde stelde afgelopen week aan kerkrentmeester Simon Hoek de vraag 'Is de Dorpskerk in de negentiende eeuw onderdeel geweest van de Optische telegraaf van Lipkens?' Omdat de kerkrentmeester het antwoord op de vraag schuldig moest blijven, is hij zaterdagmorgen samen met Ton naar de torenspits geklommen en ze deden daar een paar bijzondere ontdekkingen die er op wijzen dat het antwoord op de vraag positief moet zijn.... Het lijkt er op dat de Dorpskerk weer een geheim uit haar rijke geschiedenis  heeft prijsgegeven! Op de tekening staan de route van de optische telegraaf, die dus via 'West Barendrecht liep.
Lees verder >> 10.12.17
  klik voor vergroting

Spectaculair slot van WinterFeest in Dorpskerk
Als bijzonder slotconcert trakteerde het WinterFeest Barendrecht op zaterdag 16 december op een spectaculair optreden van het Oeral Kozakkenkoor en folkloristisch ensemble Uzory, o.l.v. musicoloog en pianist Gregor Bak. Het kerstconcert in de prachtig verlichte Dorpskerk Lees verder >> www.winterfeestbarendrecht.nl en  www.oeralkozakkenkoor.nl  07.12.17
  klik voor vergroting

Bijzonder Kerstfeest in de Dorpskerk
Traditiegetrouw begint het WinterFeest met een kerstviering in de Dorpskerk voor mensen met en zonder een verstandelijk handicap. Dit jaar op vrijdagavond 15 december om 19.30 uur. Muzikale medewerking verzorgen het dagorkest van Harmonie Vereniging Barendrecht en de Kelagio Singers. Toegang vrij voor iedereen! Wees welkom! 07.12.17

Verdrietig nieuws
Binnen de Dorpskerkgemeente is geschokt gereageerd op het verdrietige bericht dat mevrouw Anneke van Belzen op 30 november is overleden in de leeftijd van 64 jaar. Op zaterdagmorgen 2 december ging er bij de Suffelmarkt spontaan een kaart rond, waarop gemeenteleden en bezoekers hun medeleven konden betuigen. Zondagmorgen is zij in de eredienst in de Dorpskerk herdacht en is er een voorbede gedaan voor de burgemeester en zijn familie. Vanuit de burgerlijke gemeente Barendrecht is meegedeeld dat er een digitaal condoleanceregister opengesteld. Lees verder >> Ook vanuit de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk willen wij ons medeleven betuigen aan burgemeester Jan van Belzen en zijn familie. Mevrouw van Belzen heeft haar man talloze malen vergezeld bij bezoeken aan de Dorpskerk en altijd was er een blijk van waardering en een vriendelijk woord. Wij zullen dat bijzonder gaan missen. Wij wensen onze burgemeester en zijn familie de troost en kracht toe, zoals alleen de Eeuwige die kan geven. 02.12.17 

Website piekt een record aantal bezoekers
Als er veel activiteiten zijn in de Dorpskerk en de Dorpskerkgemeente wordt dat weerspiegeld in de bezoekcijfers van de website. In de afgelopen maand november piekte het aantal bezoeken naar een nieuw record. Uit analyses blijkt dat er dagelijks zo'n tachtig bezoekjes worden gebracht aan de website. Elke bezoeker bekijkt gemiddeld zo'n vier pagina's. De meest populaire pagina's zijn: 'laatste nieuws' , 'actueel' en 'kerkdiensten', maar ook de pagina's over de verschillende restauratieprojecten worden vaak bezocht.  De bezoekers komen uit 24 landen; vanzelfsprekend voornamelijk uit Nederland, maar de website wordt ook frekwent bezocht door mensen uit de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland en zelfs zijn er rgelmatig bezoekers uit Japan. Sinds de start van de website ruim 10 jaar geleden is er sprake van een gestage groei van bezoekers. Suggesties voor verbetering van onze website zijn altijd welkom! Ze  kunnen worden gericht aan >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl 01.12.17

Gezegend Nieuwjaar!
Pardon? Nee, deze wens is geen vergissing! We staan namelijk voor een nieuw kerkelijk jaar, want vorige week zondag hebben we als christenen het oude kerkelijk jaar afgesloten. Het beloofd voor de Protestantse Gemeente Barendrecht weer een enerverend jaar te worden! Met alle gesprekken over kerkgebouwen en wijkgemeenten zou onze kerkelijke wereld er over een jaar zo maar anders uit kunnen zien...
Een gezegend Nieuwjaar, want al onze inzet voor de Dorpskerkgemeente en de voor PG Barendrecht kan alleen maar zegenrijk zijn, met de bede uit Psalm 90: 'Heer, bevestig het werk van onze handen, bevestig het (ook in het nieuwe jaar!)' 

Over liturgie gesproken. . . de Kerstcyclus
De werkgroep Eredienst tracht meer inzicht te geven in alles wat er aan de orde komt in kerkelijk jaar en eredienst. Het nieuwe kerkelijk jaar begint met de Kerstcyclus, die loopt van de 1e Adventszondag tot en met de zondag na het feest van Epifanie. De Kerstcyclus begint met Adventsperiode. 'Advent' komt van het Latijnse woord 'Adventus', dat betekent 'het komen'. In vier weken bereiden we ons voor op het feest van de komst van Christus. De vier adventszondagen hebben elk een eigen karakter en dragen daarom een eigen naam. In de Dorpskerkgemeente besteden we bijzondere aandacht aan de liturgie van de erediensten, dus ook in de Kerstcyclus. Lees verder >> 01.12.17
 

 

Nieuw wijkbericht
In hun nieuwe wijkbericht gaan Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam en kerkenraadsvoorzitter Kees Vos in op het wel en wee van de Dorpskerkgemeente. Er zijn veel positieve ontwikkelingen gaande in de Dorpskerkgemeende. Natuulijk wordt er vooruitgeblikt op de komende erediensten. Lees verder >>  01.12.17

Meditatie Klankbord 18.11.17
De meditatie voor het Klankbord van 30 november is geschreven door de kerkelijkwerker van Carnisse Haven, mevrouw Anne-Mieke van Oost. Zij gaat in haar meditatie in op het thema ' Vol verwachting . . . . .', naar aanleiding van de tekst 'De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd', uit Lucas 1: 38'. Lees verder >>  01.12.17
 

Dank je wel Snuffelmarkt-vrijwilligers!
Vier dames van de Snuffelmarkt hebben afgelopen maandag gezien waarvoor zij zich in 2017 hebben ingezet.  Elke maandagmorgen komen zij de spullen, die de zaterdag ervoor zijn ingeleverd, sorteren en van een prijsje voorzien. 'Zal ik jullie eens laten zien waar de opbrengst van de Snuffelmarkt aan is besteed'?, zo vroeg een dankbare Kerkrentmeester Simon Hoek. 'Ja natuurlijk, was het antwoord!' en vervolgens gaf de kerkrentmeester de dames een rondleiding in de toren van de Dorpskerk en liet ze zien hoe mooi de balgenzolder is geworden nu het stucwerk is afgerond. Verreweg het grootste deel van de kosten van dit restauratieproject kon worden betaald uit de opbrengst van de Snuffelmarkt: dan hebben we het over z'n € 10.000! Schilder Frank, die daar nog aan het werk was, zette het trotse gezelschap even op de foto.  30.11.17
  klik voor vergroting
Truus, Geertrui, Francien en Marjan bewonderen
het prachtig gerestaureerde stucwerk.
Betaald door de Snuffelmarkt!

Restauratie lambrisering monumentale afgerond
Op dinsdag 29 en woensdag 30 november zijn de restauratoren van Hekkers en van 't Spijker bezig geweest om de gerestaureerde eikenhouten lambrisering langs de noordelijke muur terug te plaatsen. Ook bij dit restauratieproject is weer nieuwe informatie te voorschijn gekomen. Tijdens het restaureren kwam op de achterkant van een van de panelen het jaartal 1861 en initialen  CVK te voorschijn. Voor het derde verslag van deze restauratie, lees verder >>.
Voor deel 1 - Inleiding >> Lees verder >>  Voor deel 2 - Bezoek aan werkplaats >> Lees verder >> 29.11.17

Werkgroep Kerktuin zoekt vrijwilligers
De werkgroep Kerktuin had op woensdagmorgen 29 november een gezellige bijeenkomst ter afronding van al weer een jaar tuinieren. Kerkrentmeester Alie den Engelsman en werkgroepvoorzitter Arja Hoogerbrugge, mede-initiatiefnemers van de werkgroep, kijken terug op een mooi seizoen waarin er velen de Bijbelse tuin hebben bezocht.  Alie en Arja maken van de gelegenheid gebruik om tuinliefhebbers van héél de Protestantse Gemeente Barendrecht op te roepen om te komen participeren in de werkgroep. We zijn heel blij dat er al enkele dames vanuit andere wijkgemeenten actief zijn. Het werk in onze Kerktuin is een mooie vorm om samen 'gemeente te zijn'. 29.11.17
  klik voor vergroting

Binnenschilderwerk torenruimte gereed
Naast alle grotere restauratieprojecten en het buitenschilderwerk was het binnenschilderwerk in de toren en op de orgelgalerij maak een kleine klus. Ook van dit kleinere project is een verslag gemaakt. Lees verder >> 29.11.17
 

Prachtige muziek in de Dorpskerk
Op zondag 26 november organiseerde de Stichting Barendrecht Klassiek in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk weer een koffieconcert. Dit keer was het een virtuoos concert met een hobo-piano duo. Erwin Rommert Weerstra op piano, en Matteo Costanzi op hobo brachten werken ten gehore van o.a. Telemann, Saint-Saëns, Schumann, Fauré en Dowland. Voor een resensie, lees verder >> (foto Jos Wesdijk) 28.11.17
   

500 jaar Reformatie - de eerste predikanten van Barendrecht - 4
Het jaar 2017 staat in het teken van 500 jaar Reformatie. De Dorpskerk is het enige gebouw in onze gemeente dat de Reformatie heeft meegemaakt. Dat is reden geweest voor Dorpskerkrentmeester Simon Hoek om zich te verdiepen in die eerste jaren van de Reformatorische gemeente in Barendrecht. Hij bestudeerde onder andere de Acta (verslagen) van de eerste Synodes en Classicale vergaderingen van Zuid Holland over de periode 1573 tot 1620.  Daaruit onstaat een boeiend beeld over de gang van zaken in het nog jonge kerkgenootschap. Het vierde artikel is een boeiend verhaal geworden over de vierde predikant van Barendrecht, dominee Otto Genonis: 'Van collectant tot predikant'. Lees verder >>  Momenteel wordt gewerkt aan een artikel over de vijfde predikant: ds. Matthys Pietersz. van Stralen. Over die markante predikant is ook veel te vertellen. Binnen afzienbare tijd wordt het op de website geplaatst. 25.11.17

Stucwerk kerktoren opgeleverd
In tegenstelling tot het werk van de schilders, was het werk van de stucadoors van de firma Monks niet waarneembaar van buitenaf. Maar gedurende vele weken is er hard gewerkt om het stucwerk van de muren van de kerktoren op de balgenzolder en de uurwerkzolder te restaureren. Eerst zijn de oude en slechte stucwerklagen afgebikt en daarna werd in meerdere lagen nieuw pleisterwerk aangebracht. Nadat het stucwerk was aangebracht zijn de muren op deze twee onderste zolders van de kerktoren gesausd in dezelfde kleur als de kerkzaal. Net als bij het schilderwerk is ook het stucwerk onlangs opgeleverd na een inspectie door Gerrit Bikker van Bureau Lakerveld en de verantwoordelijk kerkrentmeester. De financiering van het stucwerk is gedekt vanuit de bijdrage van de Snuffelmarkt en de jaarlijkse bijdrage van uit een extern onderhoudsfonds dat door een overleden gemeentelid destijds is gevormd. Ook van deze werkzaamheden zijn fotoverslagen gemaakt, die nu zijn samengevoegd tot een eindverslag. Daarmee is enerzijds de hele restauratie goed gedocumenteerd en geeft het anderzijds voor belangstellenden een mooi overzicht van werkzaamheden op plaatsen in de kerk waar normaliter geen bezoekers komen. >> lees verder >>  25.11.17

Buitenschilderwerk Dorpskerk opgeleverd
Het zal de regelmatige bezoeker van de dorpskern van Barendrecht niet zijn ontgaan dat er afgelopen periode hard gewerkt is aan de Dorpskerk. Schildersbedrijf Van den Berg (waar onze vaste schilders van de voormalige firma Andeweg nu werkzaam zijn) hebben met behulp van een hoogwerker al het houtwerk aan de kerktoren geschilderd. Aansluitend zijn alle houten kozijnen van de noordelijke aanbouw geschilderd en ook zijn alle 54 gevelankers ontroest en tweemaal behandeld.  Daarmee is al het buitenschilderwerk afgerond en kan het er weer jaren tegen. Dankzij de ontvangen Rijkssubsidie komt maar 50% van de kosten voor rekening van de PG Barendrecht. Onlangs werd het werk naar volle tevredenheid opgeleverd na een inspectie door de verantwoordelijk kerkrentmeester en de inspecteur van Bureau Lakerveld. Van de schilderswerkzaamheden is weer een verslag gemaakt, lees verder >>  25.11.17


Presentatie politici in het 'oudste huis van Barendrecht'
Vertegenwoordigers van alle Barendrechtse politieke partijen hebben zich woensdag 22 november in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd. Daaronder waren veel nieuwe gezichten. De vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht, waarvan ook de Dorpskerkgemeente lid is, organiseerde de bijeenkomst in de Dorpskerk. De deelnemers gingen met elkaar in discussie over onderwerpen die de oude dorpskern raken, zoals veiligheid, de toekomst van de Watertoren en de verkeersproblematiek rondom het Doormanplein. Het was het eerste debat in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. De presentatie en de daaropvolgende discussie werd geleid door Jos Vis, die dat weer op zijn unieke wijze deed. Er werden enkele interessante ideeën gelanceerd, waaronder de suggestie om de Watertoren en de Dorpskerk nog mooier uit te lichten. 24.11.17
   

Nieuw wijkbericht
In hun nieuwe wijkbericht gaan Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam in op het wel en wee van de Dorpskerkgemeente. Verder aandacht voor de komende erediensten. Lees verder >>  19.11.17

Meditatie Klankbord 18.11.17
De meditatie voor het Klankbord van 18 november is geschreven door ds. Piet Taselaar. Hij gaat in zijn meditatie in op het thema 'De laatste zondagen van het kerkelijk jaar'. 
Lees verder >>  19.11.17
 

500 jaar Reformatie - de eerste predikanten van Barendrecht - 3
Het jaar 2017 staat in het teken van 500 jaar Reformatie. De Dorpskerk is het enige gebouw in onze gemeente dat de Reformatie heeft meegemaakt. Dat is reden geweest voor Dorpskerkrentmeester Simon Hoek om zich te verdiepen in die eerste jaren van de Reformatorische gemeente in Barendrecht. Hij bestudeerde onder andere de Acta (verslagen) van de eerste Synodes en Classicale vergaderingen van Zuid Holland over de periode 1573 tot 1620.  Daaruit onstaat een boeiend beeld over de gang van zaken in het nog jonge kerkgenootschap. In het derde artikel gaat hij in op de derde predikant van Barendrecht, dominee Lambertus Bracht: 'Een predikant uit Asperen'. Lees verder >> (volgende week het 4e artikel over ds. Otto Genonis) 19.11.17

Werkbezoek bij restauratoren lambrisering
Vrijdag 17 november is er een bezoek gebracht aan de werkplaats van de firma Hekkers en Van 't Spijker in Wilp. Zij verzorgen de restauaratie van de eeuwenoude lambrisering die de noordelijke muur van de Dorpskerk opsiert. Tot tevredenheid van de kerkrentmeesters is vastgesteld dat het restauratiewerk goed verloopt en zodanig is gevorderd dat de eeuwenoude eikenhouten lambrisering al voor de geplande datum kan worden teruggeplaatst. Naar verwachting zal het interieur van het 'Oudste huis van Barendrecht' weer compleet zijn op 1 december a.s. Dat betekent dat alle geplande kerstvieringen en kerstconcerten kunnen plaatsvinden in een gerestaureerd kerkinterieur. Voor meer informatie over het werkbezoek, lees verder >> 17.11.17

Jaarlijkse controle Monumentenwacht
Woensdag 15 november heeft de Monumentenwacht hun jaarlijkse controle uitgevoerd van het oudste Rijksmonument van Barendrecht, de Dorpskerk. Bij zo'n inspectie wordt zowel het interieur van het gebouw als ook de buitenkant van de kerk tot in detail geïnspecteerd. Kerkrentmeester Simon Hoek volgt de inspectie op de voet, want de inspecteurs zijn zeer deskundig en vinden soms gebreken die nog niet eerder gezien zijn door de kerkrentmeester. Zo is een van de inspecteurs op de torenspits geklommen en heeft vastgesteld dat de vergulde haan en de vergulde bol er onder beginnen te verweren. Dat betekent dat het herstel daarvan zal worden opgenomen in de meerjaren onderhoudsbegroting van het gebouw. Gezien de goede staat van onderhoud van het gebouw en de in de afgelopen jaren uitgevoerde restauraties heeft de inspectie weinig nieuwe punten opgeleverd. Voor een fotoverslag, lees  verder >> 15.11.17
  klik voor vergroting

PKN past classis-indeling aan
Zoals eerder gemeld zal de organsatie van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland ingrijpend worden aangepast. Het aantal Classis zal worden teruggebracht van 74 naar 11. Daarbij zouden de PG Barendrecht en enkele omliggende gemeenten tegen hun wens worden ondergebracht in de nieuwe Classis Delta (Zuid-Hollandse eilannden en Zeeland). Uiteindelijk heeft de PKN besloten om het verzoek van Protestantse Gemeenten van Rhoon, Poortugaal, Heerjansdam en Barendrecht om ingedeeld te worden bij de Protestantse Gemeenten in en rond Rotterdam te honoreren. Lees verder >> 15.11.17

Generale Synode PKN over liturgie
De najaarsvergadering van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland, werd gehouden op 16 en 17 november. Op de agenda stonden ook nu weer interessante onderwerpen als een nieuwe handreiking over liturgie 'Tot Gods eer' (Lees verder >> ) en enkele onderwerpen over Kerk  202514.11.17
 

Nieuws van de AK
De scriba van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barendrecht heeft een nieuw bericht gepubliceerd en heeft verzocht dit ook op onze website te plaatsen. Het betreft de voortgang van de besluitvorming in het kader van de financiële gezondmaking van de PGB. Daarin wordt ingegaan op de vraag 'Hoe nu verder?' Lees verder >> 14.11.17
 

500 jaar Reformatie - de eerste predikanten van Barendrecht - 2
Het jaar 2017 staat in het teken van 500 jaar Reformatie. De Dorpskerk is het enige gebouw in onze gemeente dat de Reformatie heeft meegemaakt. Dat is reden geweest voor Dorpskerkrentmeester Simon Hoek om zich te verdiepen in die eerste jaren van de Reformatorische gemeente in Barendrecht. Hij bestudeerde onder andere de Acta (verslagen) van de eerste Synodes en Classicale vergaderingen van Zuid Holland over de periode 1573 tot 1620.  Daaruit onstaat een boeiend beeld over de gang van zaken in het nog jonge kerkgenootschap. In het tweede artikel gaat hij in op de tweede predikant van Barendrecht, dominee Johannes Gerhardi: 'Een predikant van onbekende herkomst, die illegaal vertrok.'  Lees verder >> 
Voor het eerder geplaatste artikel over de eerste predikant, Michael Egidii, lees verder >>
12.11.17

 

Zangmiddag - feest der herkenning
Na het succes van de zangmiddag van vorig jaar met liederen uit de bundel van Johannes de Heer, werd er dit jaar weer een zangmiddag georganiseerd op 7 november. Er werden weer bekende liederen gezongen, zodat het een feest der herkenning is geworden. Hans van Gelder bespeelde het Dorpskerkorgel en ds. Piet Taselaar praatte de liederen aan elkaar. Na afloop verzorgde de HVD koffie en thee in de Ontmoeting en er was gelegenheid om nog even gezellig na te praten.  12.11.17
  Klik voor vergroting

De Maaltijd van de Heer, een Feestmaal
Het is al weer een jaar geleden dat de Generale Synode van de PKN zich boog over één van de 'basics' van onze Protestantse Kerk: de viering van het sacrament van Heilig Avondmaal. Er verscheen een indrukwekkende notitie van de hand van prof. Jan Muis, getiteld 'De Maaltijd van de Heer'. Hij stelt: “Wij ontvangen brood en wijn samen met anderen en beleven daarin een diepe gemeenschap met mensen die we niet zelf hebben uitgekozen. We hebben Jezus Christus gemeenschappelijk. We zijn kinderen van één Vader. Binnen de Dorpskerkgemeente zijn de Wijkraad van Diakenen en de Werkgroep Eredienst met elkaar in gesprek over de wijze van Avondmaalsviering in onze wijkgemeente. Wie belangstelling heeft voor deze notitie, lees verder >> 08.11.17

Gedenken overledenen
De Dorpskerkgemeente voelt zich verbonden met de Kerk van alle tijden en alle plaatsen. Dat komt ook jaarlijks tot uitdrukking op de wijze waarop de overleden gemeenteleden worden herdacht. Verbonden met de kerk van alle eeuwen worden in onze wijkgemeente op de zondag na Allerheiligen, dit jaar was dat zondag 5 november, de namen genoemd van de in het afgelopen jaar overleden gemeenteleden. Daarnaast gedenken we allen die ons eerder zijn voorgegaan. Met het noemen van namen en/of het aansteken van een kaarsje houden we de dierbare herinneringen aan hen levend. Voor de Orde van de dienst, lees verder >> Koster Jan van den Oever maakte foto's voor een verslag van deze indrukwekkende dienst, kijk verder >>  06.11.17
 
Klik voor vergroting

Woord & weg - november 2017
Het inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland besteedt in het novembernummer aandacht aan vele interessante zaken die spelen op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau in de PKN. Zo gaat historicus en terrorismedeskundge Beatrice de Graaf in op haar nieuwe boek 'Heilige Strijd'. Lees verder >> 01.11.17 

Jubileumboek uitverkocht
Het boek 'Vijf eeuwen Dorpskerk', dat in 2012 werd uitgegeven ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan van de Barendrechtse Dorpskerk, is sinds 1 september 2017 niet langer te koop. De allerlaatste exemplaren zullen worden bewaard door de Dorpskerkgemeente voor archiefdoeleinden. Degenen die toch nog zijn geïnteresseerd in een exemplaar van dit prachtige boek, worden verwezen naar de Snuffelmarkt van de Dorpskerk. Daar duikt zo nu en dan nog wel eens een exemplaar op. Het boek werd destijds uitgegeven door de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk; het werd gefinancierd door de Stichting Vrienden van de Dorpskerk. De opbrengst van de verkoop is ook ten goede gekomen aan deze Vriendenstichting. Op de leestafel in de Ontmoeting zal een inkijkexemplaar beschikbaar blijven. 26.08.17
  klik voor vergroting

Leerhuis seizoen 2017-2018
Na twee succesvolle seizoenen gaat het Leerhuis 'Leren lezen' ook komend seizoen weer open. De predikanten Romkes, Stam en De Wit hebben weer een prachtige serie avonden voorbereid. Er komen vier avonden met boeiende externe sprekers. Die avonden worden afgewisseld met avonden waar met elkaar de verdieping wordt gezocht. De avonden worden gehouden in de Ontmoeting en vangen steeds om 20.00 uur aan. Voor het volledige programma, lees verder >>  25.08.17
  klik voor vergroting

De Dorpskerk, een herberg onderweg . . .
De Dorpskerkgemeente benadrukt al decennia dat zij een wijkgemeente wil zijn die hun huis (de Dorpskerk) open wil stellen voor ieder op zoek is naar een oase in het leven. De vierentachtigste Psalm is een lied dat één op één voor onze monumentale Dorpskerk geldt en dat eigenlijk voor elk kerkgebouw zou moeten gelden. . . 'Dit huis, een herberg onderweg voor wie verdwaald zijn in heg en steg; geen rust, geen ruimte meer kon vinden . . . .' Deze, tekst  willen we u niet onthouden. Lees verder >> 18.06.17
 
Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase. . .

De financiering van de restauraties van de Dorpskerk
Hoe is het toch mogelijk dat al decennia lang de staat van onderhoud van de Dorpskerk stap voor stap naar een optimaal niveau wordt gebracht? En hoe verhoudt dat zich tot de zorgelijke financiële toestand van de hele Protestantse Gemeente Barendrecht? Dit zijn vragen waarmee de kerkrentmeesters van de Dorpskerk worden geconfronteerd. Het is voor 'outsiders' niet altijd even duidelijk wat de financieringsbronnen zijn van al die renovatie- en restauratieprojecten. Een van de kerkrentmeesters heeft het complete plaatje op papier gezet. Zo wordt volledige transparantie gegeven op welke wijze het 'oudste huis van de Heer' in Barendrecht in een steeds betere conditie wordt gebracht.  Lees verder >>   foto: Jos Wesdijk-De Schakel
  klik voor vergroting

Wist u dat?  
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk heeft (evenals de Stichting Vrienden van de Dorpskerk) in haar doelstelling staan om de rollen die de Dorpskerk vervult in de Barendrechtse samenleving te versterken. Dat betreft primair de rol als Godshuis voor de wekelijkse zondagse eredienst voor een Protestantse wijkgemeente rondom de Dorpskerk én daarnaast de rol als muziekpodium én ten derde de rol als internationaal beschermd rijksmonument. Alle drie deze rollen zijn wat ons betreft even waardevol en dienen te worden versterkt om zodoende dit unieke gebouw voor protestantse kerkgangers en alle overige Barendrechters te behouden. Alle acties om de positie én de conditie van 'het oudste en misschien wel het mooiste huis van Barendrecht' te verder verbeteren dienen dan ook in het licht van deze drievoudige doelstelling bezien te worden.
 

Wordt Vriend van de Dorpskerk
en ondersteun daarmee de doelstellingen van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk:

*  De instandhouding van de monumentale Dorpskerk voor de eredienst;
*  Het organiseren en faciliteren van culturele activiteiten in de Dorpskerk (voor zover in overeenstemming met eerstgenoemde doel);
*  Het ontplooien van activiteiten om financiële middelen te verkrijgen voor de instandhouding van de Dorpskerk.
                                       Lees alles daarover op de eigen website van deze stichting >> 
www.vriendendorpskerkbarendrecht.nl

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende