Titel
WG Eredienst

WG Lit.bloemsch.intro

WG Lit. Bloemsch.2022

WG Lit.bloemsch.2021

Archief Lit.bloemsch. I

Archief Lit.bloemsch.II

WG Taizé-vieringen

WG V en T

WG Kerk en Israel

WG ZWO

WG Verjaardagsfds.

WG Snuffelmarkt

WG Kerktuin

WG Herberg Dorpskerk

WG Eetgr.Ontmoeting

WG AV

WG Oecumene

WG DK motorrijders

WG Afval Loont 2.0 DK

Werkgroep Liturgisch bloemschikken 2022

Een overzicht van de gemaakte schikkingen in 2022, in chronologische volgorde. 

Feestelijke eredienst met inspirerende liturgische schikking
De Dorpskerkgemeente heeft op de 2e zondag na Epifanie afscheid genomen van twee harde werkers. Tineke van der Meer - Ouderling-kerkrentmeester en Derk Ottink - Kerkrentmeester zijn na vele jaren werk in de wijkgemeente teruggetreden. Loek van Doorn heeft de taak van ambtsdrager weer opgepakt, dit keer als ouderling-kerkrentmeester en Dick Schriek en Simon Hoek zijn voor nog eens vier jaar herbevestigd als ouderling-scriba resp. ouderling-kerkrentmeester. Ad van Eijsden werd 'in de bediening gesteld' als kerkenraadsnotulist. De werkgroep Liturgisch bloemschikken had een schikking gemaakt die zelfs de predikanten inspireerde om daar de liturgie op te laten aansluiten. De viering was bovendien uniek omdat oud-Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam en emerituspredikant Cees Romkes samen de liturgie verzorgden. Voor de toelichting op de schikking en de foto's van de dienst, lees verder >> Voor de preek van ds. Stam, lees verder >> 16.01.22
  Klik voor vergroting
Liturgie en 
Kerkmuziek in beeld 

Liturgisch bloemschikkingen 40-dagentijd 
Dit jaar is het thema: ‘Ben je klaar voor het feest (en de toekomst tegemoet)’ De schikkingen, zoals die worden gepresenteerd vanuit de landelijke PKN, worden aangepast aan de lezingen uit het Johannes Evangelie die in de Dorpskerkgemeente worden gelezen. Zowel de schikkingen als ook de bijbehorende teksten groeien wekelijks mee met de ontwikkeling van de 40-dagentijd. 

1e zondag 40-dagentijd
In de 
deze schikking valt het droge riet op, dat naar boven reikt, naar de hemel. Ook is er een prachtige pot te zien, die verwijst naar de kostbare olie waarmee Maria de voeten van Jezus zalft.
De begeleidende tekst luidt: 

De ene groep mensen bereidt een feest voor,
een andere groep mensen bereidt de dood voor.
Gaat dit samen?
Geurige zalf en dood riet,
toewijding en dood, geur en stank.
Jezus rekent met zijn dood
en leeft naar zijn toekomst.
De sleutel van het feest is zijn dood.
(de primula is de 'sleutelbloem')
Zal Hij er zijn op het komende feest?
Wat zal de toekomst brengen?  
07.03.22
  klik voor vergroting

2e zondag 40-dagentijd
Deze schikking heeft twee 'gezichten': enerzijds het afstervende graan, gesymboliseerd door het dode riet en anderzijds het nieuwe leven, gesymboliseerd door een iel groen kruis.
De begeleidende tekst luidt:
Een stervende graankorrel draagt vrucht.
Het dode riet is er nog, maar…
er komt wat groens tussen het dode riet
Zou het dan toch?
Het is een groen kruis,
maar … is dat Het leven?
Is dat het beloofde feest? 
Wat zal de toekomst brengen?
 14.03.22
  Klik voor vergroting

3e zondag 40-dagentijd
De schikking op deze 3e zondag van de 40-dagentijd geeft al een paar voorzichtige tekenen van nieuw leven. De tak met de onrijpe vijgen (uit de kerktuin) symboliseert dat.
De bijbehorende tekst luidt:
'Hier en daar zien we tekenen van geloof,

een tak in bloei, naast het dode riet.
Zou de tak tot bloei komen
Durven we die bloei ook aan?
Durven wij ook te bloeien
als dienstknecht achter Jezus aan?
Wat zal de toekomst brengen?'

19.03.22
  KLik voor vergroting

4e zondag 40-dagentijd
De schikking op deze 4e zondag van de 40-dagentijd geeft al de eerste tekenen van nieuw leven: de goede vruchten aan de oude wijnstok symboliseren dat.
De bijbehorende tekst luidt:

Weten we wat de toekomst zal brengen?
Je bent bedoeld om te bloeien,
vrucht te dragen,
Hem achterna.
Zo nodig gesnoeid,
groeiend in toewijding en eenvoud.
Met het oog op de toekomst

26.03.22
  klik voor vergroting

5e zondag 40-dagentijd
Bij de schikking op deze 5e zondag van de 40-dagentijd 
staat 'het gevecht met jezelf' centraal.
Dit wordt in de schikking symbolisch prachtig verbeeld door een paar bokshandschoenen.
De bijbehorende tekst luidt:
Schuldig of onschuldig?
Zondig of zondeloos?
Haat of liefde?
Wat nemen we mee naar het feest?
Liefde? Haat of verzet?
Wil je de goede keuzes maken
vechten met jezelf?
Met het oog op de toekomst. 
02.04.22
  KLik voor vergroting

6e zondag 40-dagentijd
De schikking op deze 6e zondag van de 40-dagentijd (Palmzondag).

De bijbehorende tekst luidt:
Het dode riet is bijna verdrongen

door groene palmtakken
met kleurige bloemen ertussen.
Onze jassen op zijn pad.
De loopplank van het leed.
Een sjofele koning maakt zijn entree.
Heden Hosanna.
Verstaan wij de weg,
Zijn eenvoud. Zijn kruis?
Wagen wij Zijn koninkrijk,
Zijn toekomst? 
  02.04.22
  Klik voor vergroting

Witte donderdag
De schikking op de Witte donderdag is indrukwekkend vanwege de sobere symboliek. 
De waterkan met schaal en de witte handdoek staan symbool voor de voetwassing van de Heer. 
De bijbehorende tekst luidt:

Praktijkles in eenvoud en dienst
voor Zijn discipelen,
voorbeeld om te volgen
zo scheppen we toekomst.

15.04.22
  Klik voor vergroting

Paaswake
De schikking bij de Paaswake verwijst naar de overgang van de duisternis naar de nieuwe dag die aanbreekt.
 
De bijbehorende tekst luidt:

De dood is gekomen.
het grf geregeld.
een vreemde sabbat.
van wachten zonder hoop.
Onze duisternis wordt doorbroken,
de morgenster gaat op,
de toekomst gaat open.

16.04.22
  Klik voor vergroting

Liturgisch bloemschikken 40-dagentijd - Pasen 
Gedurende de 40-dagentijd stonden alle schikkingen in het teken van het thema: ‘Ben je klaar voor het feest (en de toekomst tegemoet)’. Omdat in de Dorpskerkgemeente de lezingen in de 40-dagentijd uit het Johannes Evangelie volgde, waren de schikkingen daarop aangepast. De uitbundige schikking van het Pasen is een explosie van bloemenkleuren tegen de witte achtergrond van deze liturgische feestkleur. De toelichtende tekst luidt: 
Het paradijs hervonden,
de 'tuinman' noemt je bij je naam,
het leven breekt door aarde en steen,
het feest is uitbundig en wij allen op z'n Paasbest met Jezus mee,
Hij is onze toekomst.
 

Ga voor het overzicht van alle schikkingen naar >> de webpagina van deze werkgroep. 17.04.22
  Klik voor vergroting

510 jaar Dorpskerk: met bloemen getooid 
Al meer dan 20 jaar worden de feestelijke erediensten in de Dorpskerk opgesierd met prachtige bloemschikkingen door dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken. Daarom was er ook bij de feestelijke start van het 510-jarig bestaan van de Dorpskerk weer een feestelijke schikking gemaakt 
door Joan Bolt, Ingrid Filius en Elly van den Oever, waarin de nodige symboliek was verwerkt. De kleurige, verschillende bloemen symboliseerden de veelkleurige leden van de  Dorpskerkgemeente. De twee grote bladeren daaronder symboliseerden de handen van de Eeuwige die de gemeente draagt en Zijn zegen geeft. Ingrid had er een mooie tekst bij gemaakt, die in de liturgie was opgenomen. Lees verder >> 03.05.22
  klik voor vergroting

Hemelvaart
De dames van de werkgroep liturgisch bloemschikken hebben voor de viering op Hemelvaart een eenvoudige schikking gemaakt. Als begeleidende tekst is gekozen voor lied 666 vers 2. 

De Heer is in de wolken, onttrokken aan ons oog.
Maar Hij heeft alle volken zijn koninkrijk beloofd.
Al blijft Hij nu verborgen in teken en in taal,
straks, op de nieuwe morgen, zien wij Hem allemaal.

De gerbera's symboliseren de discipelen, het gipskruid de wolken en de opstijgende witte roos verwijst naar Jezus's hemelvaart. 25.05.22
  klik voor vergroting

Feest van de Geest
Zoals gebruikelijk bij alle feestelijke erediensten in de Dorpskerk, heeft de werkgroep Liturgisch bloemschikken ook voor het Pinksterfeest een prachtige schikking gemaakt, vol met symboliek.

Pinksteren:
Vuur, warmte, overgave, onbekendheid en troost, een feest van hoop een feest van toekomst een feest van een nieuw begin.

De groene boog staat symbool voor de hoop, vol verwachting voor de toekomst.
In de regenboogkleuren wordt Gods belofte zichtbaar.
Bovenal een feest van overgave, een feest van delen met de ander, ons hart in vuur en vlam, een geest van openheid, samen verder gaan de Geest geeft toekomst aan ons allen.
Voor alle schikkinen van 2022, lees verder >>. 04.06.22
  klik voor vergroting
Pinksteren in vlammende bloemen

 


 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende