Titel
Introductie

De onderste steen

19e en 20e eeuw

21e eeuw

Restauratie muren DK

Rest. 2015 en 2016

Rest. 2017 en 2018

Rest. 2019 en 2020

Rest. 2021-2022

Koninklijk bezoek

Exterieur

Interieur

Herinrichting DK

Grafzerken

Orgel en Piano

Renovatie DKorgel

Dorpskerkmusici

De Ontmoeting

Trouwlocatie

Bijz. ontmoetingen

Het monument in de 21e eeuw


510 jaar Dorpskerk: met bloemen getooid 
Al meer dan 20 jaar worden de feestelijke erediensten in de Dorpskerk opgesierd met prachtige bloemschikkingen door dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken. Daarom was er ook bij de feestelijke start van het 510-jarig bestaan van de Dorpskerk weer een feestelijke schikking gemaakt 
door Joan Bolt, Ingrid Filius en Elly van den Oever, waarin de nodige symboliek was verwerkt. De kleurige, verschillende bloemen symboliseerden de veelkleurige leden van de  Dorpskerkgemeente. De twee grote bladeren daaronder symboliseerden de handen van de Eeuwige die de gemeente draagt en Zijn zegen geeft. Ingrid had er een mooie tekst bij gemaakt, die in de liturgie was opgenomen. Lees verder >> 03.05.22
  klik voor vergroting

510 jaar Dorpskerk: een nieuwe vriendenwebsite
Op 2 mei 2022, de 510e verjaardag van de Dorpskerk, is de nieuwe website van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk definitief online gekomen via de nieuw provider 'protestantsekerk.net'. Het nieuwe navigatiemenu staat boven aan de startpagina. Zowel de layout als de inhoud is vernieuwd. In de komende maanden wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de omzetting van deze Dorpskerksite naar de nieuwe provider. Omdat dit een enorme tijdrovende klus is, moet u daarvoor nog even geduld hebben.... Neem nu snel een kijkje op de nieuwe vriendensite! Kijk verder >> 03.02.22

510 jaar Dorpskerk: een gezegende start
Met de herderlijke zegen van emerituspredikant Piet Taselaar werd de feestelijke eredienst op 1 mei 2022 besloten én werd het jubileumjaar voor de 510-jarige Dorpskerk geopend. Na de dienst werd ds. Taselaar van vele kanten bedankt voor de inspirerende en warme woorden waarmee hij de feestelijke liturgie gestalte had gegeven. Ook was er veel  waardering voor prachtige liturgische schikking en de muzikale medewerknig van Marie-Christine Goergen (dwarsfluit) en Johan Sonneveld (orgel). Na de viering maakten velen gebruik van de uitnodiging om koffie te komen drinken. Daarbij was er gezorgd voor een feestgebakje waarop de Dorpskerktekening prijkte van Thea Verhagen. Het was al met al een feestelijke start van het 510e jaar van de Dorpskerk. Een uitgebreid fotoverslag is in voorbereiding. 02.05.22
   

Een cadeau voor de jarige Dorpskerk
Tijdens de feestelijke kerkdienst op 1 mei j.l. sprak de voorzitter van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, Simon Hoek, enkele inleidende woorden bij het 510-jarig bestaan van het godshuis. Hij benoemde dat het 'oudste huis van Barendrecht' na de vele restauratieprojecten van de afgelopen tien jaar steeds toekomstbestendiger is geworden. Verder gaf hij een toelichting bij het thema van het komende jubileumjaar. Tenslotte had hij namens de stuurgroep nog een cadeau voor de jarige Dorpskerk en de Protestantse Dorpskerkgemeente meegenomen: de nieuwste bijbelvertaling, de NBV21. Die vertaling wordt beschouwd als dé vertaling voor de 21e eeuw. Aansluitend las lectrix Anja Bogaerds de evangelielezing uit de nieuwste vertaling. Voor het complete verhaal, lees verder >> 02.05.22
  klik voro vergroting

Dank aan de gulle geefster!
Toen Olette Smits, lid van de Dorpskerkgemeente, vorig jaar hoorde van de restauratiewerkzaamheden van de toren van de Dorpskerk. Toen meldde ze, dat zij de opbrengst van haar boekje 'Van hart tot hart' wilde besteden aan het opnieuw vergulden van de torenhaan. Dit kleine boekje met versjes en overdenkingen is een prachtig cadeuaboekje. Voor de kerkrentmeesters van de Dorpskerk was dit gulle gebaar reden om Olette uit te nodigen toen de vergulde torenhaan weer terugkwam in Barendrecht. De kerkrentmeesters zijn Olette bijzonder dankbaar voor haar prachtige initatief. Daarom werd zij samen met de gerestaureerde torenhaan op de foto gezet. Bij de dames van de werkgroep Kerktuin zijn er trouwens nog enkele exemplaren van dit mooie boekje te koop. Lees verder >> 02.05.22
  klik voor vergroting

'Vieren en vooruitkijken: van U is de toekomst, kome wat komt'
Sinds de viering van het 5e eeuwfeest van de Dorpskerk in 2012 is er veel gebeurd: zowel in de monumentale Dorpskerk zelf, alsook in de protestantse Dorpskerkgemeente die de kerk als thuisbasis heeft. Door tal van restauratieprojecten werd de Dorpskerk gereed gemaakt voor de toekomst. Ook in de kerkelijke gemeente waren er belangrijke ontwikkelingen. Zo vonden na bijna 125 jaar scheiding gereformeerden en hervormden zich in de samengevoegde protestantse Dorpskerkgemeente. Reden genoeg om aandacht te besteden aan het 510-jarig bestaan van het 'oudste huis van Barendrecht'. Het motto van het jubileum is: VIEREN EN VOORUITKIJKEN. In een feestelijke eredienst op 1 mei werd het jubileumjaar gestart. Het thema van de viering 'Van U is de toekomst, kome wat komt' getuigde van visie en vertrouwen in de toekomst. De uitzending van de kerkdienst is nog terug te kijken via de videokanalen van de kerk. (vanwege een geluidsstoring, begint de opname wat later na het begin van de dienst). In de loop van het komende jubileumjaar zullen er nog enkele activiteiten worden georganiseerd er door de stuurgroep Toekomst Dorpskerk. 30.04.22
  klik voor vergroting

Jubileum Dorpskerk
Op 2 mei 2022 was het 510 jaar geleden dat 
de toenmalige Dorpskerk werd ingewijd door (waarschijnlijk) wijbisschop Jacobus de Ridder  Op 7 april 1510 kreeg Ambachtsvrouwe van West Barendrecht en Carnisse Elisabeth van Loon van Moerkercken toestemming voor de bouw van een parochiekerk in Barendrecht en tevens het recht om een priester te benoemen. Dit zogenaamde patronaatsrecht behoorde tot die tijd toe aan de abt van de Sint Paulus Abdij, die daarin de bisschop van Utrecht vertegenwoordigde. De toenmalige polderbestuurders financierden de bouw van het toen nog zeer bescheiden godshuis. In het voorjaar van 1512 was het kerkje voltooid. In een feestelijke eredienst op zondag 1 mei 2022 werd aandacht besteed aan dit jubileum. 04.04.22
  Klik voor vergroting
Jacobus der Ridder
Rijksmuseum Twente

Open Monumentendag 2021 geslaagd
De organisaties die de activiteiten in de Dorpskerk organiseerden tijdens de Open Monumentendag kunnen met tevredenheid terugkijken op de dag. Er was veel belangstelling zowel voor de Dorpskerk als 'oudste huis van Barendrecht' als ook voor de Snuffelmarkt en de Kerktuin. Met name de Dorpskerkkaarsen vonden gretig aftrek. Voor een uitgebreid fotoverslag, lees verder >>. 11.09.21

Een unieke Open Monumentendag (2)
Eén bezoekster had een bijzondere reden: zij zocht de grafzerk van haar voorouders. Ze was al eens langs geweest in 2011, maar kon toen de zerk niet vinden. Toch was ze er van overtuigd dat  de grafsteen van Aert Bastiaensz Spruijt (1555 - 1625)  en Teunje Simonsdochter (1560 - 1624) in de Dorpskerk moest liggen. Hij was Heemraad van West-Barendrecht en Carnisse en een voorouder van mevrouw Jenny Kroon,  zo'n veertien generaties geleden. Dankzij de hulp van kerkrentmeester Simon Hoek, voor wie de kerk weinig geheimen meer heeft, werd de bewuste grafzerk van het echtpaar nu wel gevonden.  De zerk ligt nota bene op een bijzondere plek, namelijk in de dooptuin. Mevrouw Kroon was buitengewoon dankbaar dat haar missie dit keer wel succesvol was en met haar instemming wordt de foto van haar bezoek op onze website geplaatst. 12.09.20
  klik voor vergroting

Een unieke Open Monumentendag (1)
Vanwege de Corona-situatie had de Open Monumentendag op zaterdag 12 september een uniek karakter. Zoals elk jaar komen op de Monumentendag de mensen niet in drommen naar het 'oudste monument van Barendrecht'. Ook nu waren zo'n twintig bezoekers, die allemaal een bijzondere reden hadden  om langs te komen. Zo waren er bezoekers die het huidige interieur met de kerkbanken en kerkstoelen nog een keer wilden vastleggen op foto of film. Ook was er belangstelling om een kerkstoel of kerkbank in bezit te krijgen via de lopende actie.  Anderen kwamen specifiek om de resultaten te zien van de restauratie van het eeuwenoude torenuurwerk. Op de Monumentendag was er gelegenheid om de kerktoren te beklimmen en het torenuurwerk van nabij te bekijken.  12.09.20
  klik voor vergroting
De kerkrentmeester vertelt. . .

Onderhoud van de Oude Pastorie
Sinds 1907 staat achter de Dorpskerk een indrukwekkende woning met (destijds) dertien kamers, die tot 1957 dienst deed als Dorpskerkpastorie voor een aantal opeenvolgende Dorpskerkpredikanten. Daarna kreeg het gebouw een bestemming voor kerkelijke en daaraan gerelateerde activiteiten. Zo was er tot 1998 op de begane grond de jongerensociëteit De Beuk. Vanaf 1993 kreeg ook de Snuffelmarkt onderdak in de Oude Pastorie, eerst in de voorkamer en vanaf 1999 in de aangebouwde serre. In 1998 werd het pand grondig verbouwd, waarbij de huidige indeling ontstond.  (foto: Historische Vereniging Barendrecht)
  klik voor vergroting
In het kader van de besluitvorming van de Algemene Kerkenraad in 2017 om de financiën van de PG Barendrecht gezond te maken, is besloten dat er geen groot onderhoud meer wordt gepleegd aan de Oude Pastorie, tenzij met specifieke instemming. Zolang er nog geen besluitvorming is omtrent de toekomst van de Oude Pastorie, wordt het gebouw zodanig onderhouden dat het geschikt blijft voor eigen gebruik van kerkelijke activiteiten en ook goed verhuurbaar blijft voor externe partijen. In dat kader zijn er in 2019 enkele noodzakelijke  onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Lees verder >> 20.02.19

Op zoek naar voorouders . . .
Van tijd tot tijd komen er bezoekers naar de Dorpskerk die op zoek zijn naar hun voorouders. Zo ook afgelopen week. Een familie uit Piershil met de bekende Barendrechtse naam Andeweg wilden een bezoek brengen aan de grafzerken van hun voorouders, die in de Dorpskerk nog aanwezig zijn. Het ging in dit geval om broer en zus Arie en Maartje Andeweg, alsmede de zoon en kleinzoon van Arie: Arjan en Dani Andeweg. Kerkrentmeester Simon Hoek heeft ze ontvangen en de tien (!) grafzerken getoond van hun voorouders die in de kerk nog aanwezig zijn. Voor de geschiedbeschrijving kon hij dankbaar gebruik maken van het jubileumboek 'Vijf eeuwen Dorpskerk', waarin die grafzerken zijn beschreven. Met hun instemming werd er van de drie generaties een foto gemaakt bij de mooiste grafzerk uit de kerk, die van Hendrick Aenwegh en Adriaantje Franke de Vos. Na afloop kreeg de kerkrentmeester een gift toegestopt voor de Vrienden van de Dorpskerk, ten behoeve van de restauraties in de toren. 14.11.19 
  klik voor vergroting

Inspectie koperwerk Dorpskerk
Nu de restauratie van het monumentale interieur van de Dorpskerk nagenoeg is afgerond, restte er nog één onderdeel van het interieur dat een nadere inspectie behoefde: het koperwerk in de kerk. Dat betreft het 17e-eeuwse koperwerk aan de kansel en dooptuin, alsmede de vier 18e-eeuwse kroonluchters. Tientallen jaren geleden is al het koperwerk gerestaureerd en van een laklaag voorzien, waardoor koperpoetsen tot het verleden behoort. Op verzoek van de kerkrentmeesters heeft er op 7 oktober een inspectie van het koperwerk plaatsgevonden door de firma Brink & Van Keulen, een gespecialiseerd restauratiebedrijf op dit gebied (zie foto). Zoals al door de kerkrentmeesters werd vermoed, is het koperwerk behoorlijk geoxydeerd en dient het op enige termijn opnieuw te worden gepolijst en gelakt, zodat het dan weer tientallen jaren onderhoudsvrij zal zijn. Er is een offerte opgevraagd. Zodra die is ontvangen, wordt besloten wanneer tot restauratie kan worden overgegaan én hoe die restauratie (extern) zal worden gefinancieerd. 07.10.19
  Klik voor vergroting

Bijna identieke kansels (uit de 17e eeuw!)
Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam attendeerde enige tijd geleden Dorpskerkrentmeester Simon Hoek op een bijzondere observatie die hij had gedaan in een kerk in de Alblasserwaard. Het was hem opgevallen dat de kansel in de kleine Hervormde kerk van Wijngaarden wel heel veel lijkt op de kansel van onze Dorpskerk. Simon nam contact op met de koster van de kerk van Wijngaarden en kwam tot enkele opmerkelijke constateringen. Zo staat vast dat beide kansels dateren uit dezelfde periode, namelijk het midden van de zeventiende eeuw (circa 1650). Zowel de kansels als het koperwerk van beide pronkstukken vertonen overeenkomsten. Wellicht zijn deze monumentale kunstwerken afkomstig uit dezelfde werkplaatsen van timmerlieden en koperslagers? Nader onderzoek lijkt gewenst! Lees en kijk verder >> 07.07.19
  klik voor vergroting

Grasvelden Dorpskerk geen hondentoilet meer!
Het heeft even geduurd maar deze week is een oude wens van de kerkrentmeesters van de Dorpskerk in vervulling gegaan: de grasvelden rondom de Dorpskerk worden vrij van hondenstront! Het voormalige kerkhof rondom de Dorpskerk werd de laatste jaren steeds vaker gebruikt als uitlaatplaats voor honden, hetgeen tot veel overlast leidde. De gemeente Barendrecht heeft op verzoek van de kerkrentmeesters deze week paaltjes geplaatst bij alle toegangspaden die aangeven dat het verboden is om de grasvelden rondom de Dorpskerk te gebruiken als hondentoilet. 15.06.19
  klik voor vergroting

Inspectie door Monumentenwacht 2019
De status van alle Rijksmonumenten en veel gemeentelijke monumenten wordt met enige regelmaat gecontroleerd door de Monumentenwacht. Deze organisatie inspecteert de bouwkundige staat van onderhoud van zowel het exterieur als het (monumentale) interieur van het gebouw. Op 16 september vond er weer zo'n inspectie plaats. Twee inspecteurs hebben de Dorpskerk van binnen en van buiten beklommen,  om vervolgens te concluderen dat de staat van onderhoud van het gebouw het (hoogste) predikaat 'goed' verdient. Natuurlijk werden er ook nu een paar (kleine) verbeterpunten gevonden, die de kerkrentmeesters op korte termijn zullen aanpakken. Foto: de inspecteurs uitgerust met ladder en klimgordels. 16.09.19
  Klik voor vergroting

Open Monumentendag 2019
Vanzelfsprekend was de Dorpskerk als het oudste Rijksmonument van Barendrecht op de Open Monumentendag (14 september) geopend. Kerkrentmeester Simon Hoek vertelde een dertigtal bezoekers  over de geschiedenis van het gebouw, over de restauratie van de buitenmuren die gaande is, en over de komende restuaratie van het torenuurwerk, klokkenstoel en luidklok. De laatste presentatie van de dag werd in het Engels verzorgd voor Ann en Norman Davenport. Zij waren te gast bij Hans Onderwater in het kader van de voorbereiding van de 75e herdenking op 4 en 5 mei as. Norman vertegenwoordigt het 603 Squadron (City of Edinburgh) van de Royal Air Force, waarvan de op 17 maart 1945 verongelukte oorlogsvlieger Jack Dawson Green in Barendrecht begraven ligt. foto: Arco van der Lee. 15.09.19 
  Klik voor vergroting

'Bovenkamer' Oude Pastorie: nieuwe vergaderzaal
Door verkoop van de Triomfatorkerk ontstond er behoefte aan meer vergaderruimte in het Dorpskerkcomplex. Het oude kantoor van de kerkadminstrateur is nu  omgetoverd tot een aantrekkelijke vergaderzaal. De schilderbeurt werd gefinancierd door de werkgroep Snuffelmarkt, twaalf vergaderstoelen werden geschonken door de stichting 'Barendrechtse Uitdaging'. Er werd een nieuwe vergadertafel aangekocht, gefinancierd uit het 'koffiepotje' van de Ontmoeting. Een gemeentelid leverde een bijdrage voor de nieuwe lamp. De kamer wordt opgesierd door enkele schilderijen, tekeningen en foto's van de Dorpskerk in vroeger tijden. De werkgroep Snuffelmarkt zal als eerste vergaderen in de nieuwe 'Bovenkamer'. 23.03.19
  klik voor vergroting

Inspectie Monumentenwacht 2017
Woensdag 15 november heeft de Monumentenwacht hun jaarlijkse controle uitgevoerd van het oudste Rijksmonument van Barendrecht, de Dorpskerk. Bij zo'n inspectie wordt zowel het interieur van het gebouw als ook de buitenkant van de kerk tot in detail geïnspecteerd. Kerkrentmeester Simon Hoek volgt de inspectie op de voet, want de inspecteurs zijn zeer deskundig en vinden soms gebreken die nog niet eerder gezien zijn door de kerkrentmeester. Zo is een van de inspecteurs op de torenspits geklommen en heeft vastgesteld dat de vergulde haan en de vergulde bol er onder beginnen te verweren. Dat betekent dat het herstel daarvan zal worden opgenomen in de meerjaren onderhoudsbegroting van het gebouw. Gezien de goede staat van onderhoud van het gebouw en de in de afgelopen jaren uitgevoerde restauraties heeft de inspectie weinig nieuwe punten opgeleverd. Voor een fotoverslag, lees  verder >> 15.11.17
  klik voor vergroting

'Een kerk die leeft, bouwt aan haar toekomst (en respecteert haar verleden)'
Deze uitspraak is (ook) van toepassing op de Barendrechtse Dorpskerkgemeente. Deze actieve wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Barendrecht zet zich, met royale steun van de stichting Vrienden van de Dorpskerk, in om haar monumetale godshuis in topconditie te houden. Sinds de viering van het 500-jarig bestaan in 2012 is veel werk verricht. De grote  restauratie van de muren in 2015 en de renovatie van het Dorpskerkorgel staan beschreven op aparte webpagina's. Op deze pagina worden de 'kleinere' projecten beschreven. 15.10.16

2016: Restauratie goten
Reeds enkele jaren stond de restauratie van de dakgoten van het schip van de kerk op het lijstje van de Monumentenwacht als aandachtspunt voor groot onderhoud. Daarom heeft het 'oudste huis van Barendrecht' in het najaar van 2016  vier weken in de steigers staan, ten behoeve deze restauratie. Zowel de loodgieters, als de timmerlieden en de schilders hebben gebruik gemaakt van dat steigerwerk om de goten te vervangen, de gootbodems te controleren en waar nodig te vernieuwen en de boeiboorden te schilderen. De rijkssubsidie dekte 50% van de kosten. Zoals gebruikelijk werd via deze website verslag gedaan van het verloop van de werkzaamheden. 
Lees verder voor >> het eerste voortgangsverslag.
Lees verder voor >> het tweede voortgangsverslag.
Lees verder voor >> het derde voortgangsverslag.
Lees verder voor >> het vierde en laatste voortgangsverslag.


Open Monumentendag 2016 in de Dorpskerk
Zoals gebruikelijk was de Dorpskerk, als oudste Rijksmonument van Barendrecht, op de Open Monumentendag (zaterdag 10 september) geopend. Kerkrentmeester Simon Hoek verzorgde tal van rondleidingen voor de vele tientallen bezoekers, die soms van ver buiten Barendrecht waren gekomen. In de Ontmoeting werd een presentatie vertoond over de recente restauratie van het monumentale Dorpskerkinterieur. Vermeldenswaard is een bijzonder interessante ontmoeting met een drietal verre nazaten van Ary Ingense van der Jagt die op 28 september 1719 overleed en werd begraven in de Dorpskerk.  Zij waren in het kader van genealogisch onderzoek op zoek naar het graf van hun verre voorouders en waren ook bijzonder geïnteresseerd in de geschiedenis van de Dorpskerk. Lees verder >> 11.09.16
  klik voor vergroting

Licht in de Dorpskerk
Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat de Dorpskerk werd aangesloten op het stroomnet van Barendrecht. Tot 1916 werd de Dorpskerk verlicht door de huidige vier kaarsenkronen en door 65 olielampjes die aan de muur hingen. Omdat men toen mee wilde in de vaart der volken werden de vier monumentale kaarsenkronen, die dateren uit de 18e eeuw, omgebouwd voor electrische verlichting. Bij de grote restauratie van 1960 -1962 werden de kaarsenkronen gelukkig weer in hun originele staat teruggebracht en er werden nieuwe hanglampen gemonteerd in de kerkzaal.  Honderd jaar na dato wordt die electrische verlichting nu verder gemoderniseerd. Lees verder >> 25.07.16
  100 jaar electrisch licht in de DK

2016: Glas-in-lood-ramen hersteld
Het is gelukkig drie jaar lang goed gegaan, maar in de afgelopen maanden zijn er toch weer enkele ruitjes van de kostbare glas-in-lood-ramen van de Dorpskerk door vandalisme beschadigd.

Dezer dagen hebben de glazeniers alle ramen gecontroleerd en hebben ze dertien gebroken ruitjes vervangen en weer in het lood gezet. De glas-in-lood-ramen van de Dorpskerk staan er nu weer prachig bij.
20.01.16

  klik voor vergroting   klik voor vergroting

2015: Een feestje in de Dorpskerk (1)
Wethouder Ingeborg Monhemius onthulde 25 juni 2015 bij de Dorpskerk het officiële monumentenschildje dat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft laten ontwerpen voor alle rijksmonumenten in Nederland. Dit gebeurde in aanwezigheid van leden van de gemeentelijke monumentencommissie, kerkbestuurders en Vrienden van de Dorpskerk. Het nieuwe schildje brengt de nationale erkenning als rijksmonument tot uitdrukking. Sinds 2012 draagt de Dorpskerk met trots als enige monument in Barendrecht ook het zeldzame blauw-witte schildje. Lees verder >>
25.06.15

  Klik voor vergroting
De wethouder plaatst
het schildje 

2015: Een feestje in de Dorpskerk (2)
In aansluiting op de plaatsing van het monumentenschildje (zie bovenstaand artikel) zijn in de Dorpskerk donderdagmiddag 25 juni de handtekeningen gezet voor de restauratie van het eeuwenoude houtwerk van het 'oudste huis van Barendrecht'. Dit gebeurde in aanwezigheid van wethouder Ingeborg Monhemius (cultuur en monumentenzorg) en verantwoordelijk kerkrentmeester Simon Hoek. Lees verder >>
25.0615

  klik voor vergroting

2013: Dorpskerk centraal op Open Monumentendag
'Macht en pracht', was het thema van de Open Monumentendag 2013 die op 14 september werd gehouden. De Dorpskerk, als oudste beschermde Rijksmonument van Barendrecht, stond dit jaar centraal bij de officiële opening van de monumentendag. Stedebouwkundige Maarten Ouwens een lezing over het thema. Pianist Lennart Morree verzorgde de muzikale omlijsting. Dorpskerkmusicus Hans van Gelder gaf een toelichting over het renovatieproject van het Dorpskerkorgel. In een expositie waren op foto’s prachtige voorbeelden te zien van 'macht en pracht' bij de hand van monumenten in Barendrecht.
Lees verder >>
.
(foto's van Loek van Doorn en Arco van der Lee) 16.09.13

klik vcoor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

Ard Kramer,  voorz. van de
monumentencommissie,
verwelkomt de aanwezigen.

Met groot enthousiasme  geeft
Maarten Ouwens toelichting op
monumentale 'macht en pracht'.

Lennart Morree verzorgde op
sublieme wijze de muzikale
omlijsting op de concertpiano.

Hans van Gelder licht de
orgelrenovatie toe en stelt een
nieuwe uitdaging aan de orde.


2012: Dorpskerk: monument in het groen
Op zaterdag 8 september 2012 werd de landelijke Open Monumentendag gehouden, dat jaar was het thema: 'Monumenten in het groen'. Omdat dit jaar zowel de 500-jarige Dorpskerk als de 100-jarige Watertoren een jubileum vierden speelde de officiële opening van de Monumentendag zich af rondom deze twee karakteristieke monumenten in het Oude Dorp. Na een presentatie van een nieuwe film van de Historische Vereniging Barendrecht over de jubilerende watertoren, volgde de onthulling van een prachtige plaquette over de oude Dorpskern als beschermd dorpsgezicht. Het officiële programma werd afgesloten in de Kerktuin. Daar gaf Cora Schmeiser een prachtig recital van middeleeuwse liederen. Cora verleende eerder haar medewering aan de jubileumviering op 2 mei 2012. De Dorpskerk en de Kerktuin waren de hele dag geopend voor belangstellenden. Er werden rondleidingen verzorgd en waren er meerdere orgelbespelingen. Er waren enkele bijzondere bezoekers: zo fotografeerde iemand alle grafzerken van zijn voorouders (de familie Aenwegs/Andeweg) en was er bijzondere belangstelling voor de geschiedenis van de Dorpskerk en voor ds.  Jacobus Mooijen, een Dorpskerkpredikant die ruim veertig jaar in Barendrecht actief was (van 1786 tot 1830). Het geheel leidde tot een meer dan boeiende Monumentendag! 14.09.12

klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting

Wethouder Stefanie Terhorst
en Piet Barendrecht
onthullen de plaquette

Veel belangstelling voor de
beschermde Oude Dorpskern
in oude en nieuwe foto's

Cora Schmeiser vertolkte
prachtige middeleeuwse
'groene liederen'

Ook burgemeester Van Belzen
behoorde tot degenen die
genoten van het recital 


Interessante schenking
Enige tijd geleden heeft de dochter van oud-koster Huib van Mastrigt een aantal artikelen geschonken aan de Dorpskerk uit de nalatenschap van haar ouders. We zijn haar daarvoor bijzonder dankbaar! Het betreft o.a. een schilderij van de Dorpskerk als het 'groene kerkje van Barendrecht' van de schilder W.A. van Dijk uit 1957. Daarnaast betreft het een aantal oude aanzichtkaarten, een beschilderde oude lei van de Dorpskerk en een krantenartikel met foto vlak na de sloop van het jeugdgebouw en vlak voor de bouw van De Ontmoeting. Het geschonken schilderij is groter dan het exemplaar dat de Dorpskerk reeds in bezit heeft en dat in de consistorie hangt. Er staat op dit nieuwe exemplaar ook een stukje op van het pand waarin momenteel restaurant Diggels is gevestigd.

 


foto geschonken schilderij


2011: Geslaagde Open Monumentendag 
Zaterdag 10 september bezochten veel belangstellenden het oudste Rijksmonument van Barendrecht in het kader van de Open Monumentendag. Vanuit de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk verzorgde Simon Hoek de hele dag rondleidingen, waar ook dit jaar veel belangstelling voor was. Hij belichtte de indrukwekkende geschiedenis van de Dorpskerk.

 

Mevrouw Emmar van Duin gaf twee maal een presentatie over de historische grafzerken in de kerk, ook zij mocht op gewaardeerde belangstelling rekenen. Haar presentaties werden omlijst met korte orgelbespelingen op het 100 jaar oude Dorpskerkorgel door Hans van Gelder. Ook de Kerktuin, die achter de Dorpskerk is gelegen, werd door velen bezocht. Gastvrouwen van de Werkgroep Kerktuin waren de hele dag aanwezig om bezoekers van informatie te voorzien en rond te leiden. Al met al stonden Dorpskerk en de Kerktuin weer volop in de belangstelling. 10.09.11

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

De poster: Er zit muziek
in de Dorpskerk, al 500 jaar!

Over veel grafzerken wist Emmar
een interssant verhaal te vertellen.

Emmar van Duin (l): lezing grafstenen
en Simon Hoek (r): rondleidingen.


2010: Dorpskerk gekozen tot mooiste gebouw in dorpskern
Bezoekers van het Zomerfeest hebben op 26 juni 2010 de Dorpskerk aangewezen als het mooiste pand van de Barendrechtse dorpskern.
De verkiezing was uitgeschreven door de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht. De Dorpskerk kreeg 36 procent van de stemmen. Tweede werd de Watertoren (16 procent), derde huis Walesteyn (13 procent) en vierde de boerderij van mevrouw Dam (11 procent).
De uitslag van de verkiezing werd op het Doormanplein bekendgemaakt door wethouder Stephanie ter Borg. Ze overhandigde de oorkonde aan Tineke van der Meer, kerkrentmeester van de Dorpskerkgemeente.
Uit degenen die op de Dorpskerk hadden gestemd, trok Simon Hoek - voorzitter Stuurgroep Toekomst Dorpskerk - twee stembriefjes. Deze personen kregen een gratis lidmaatschap van de Historische Vereniging Barendrecht aangeboden. De oorkonde zal binnenkort worden opgehangen in de hal van De Ontmoeting. De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk ziet dit als een blijk van waardering voor onze monumentale Dorpskerk en als een stimulans om met veel inzet te blijven werken aan de de versterking van de rol van de Dorpskerk in de Barendrechtse samenleving.
De foto's werden gemaakt door Arco van der Lee.

Klik vor vergroting

Klik voor vergroting

Klik voor vergroting

Klik voor vergroting

Ook de burgemeester brengt een
stem uit op het mooiste gebouw

Wethouder Stephanie Ter Borg
overhandigt de oorkonde aan
Tineke van der Meer

Simon Hoek
trekt de twee prijswinnaars


2010: Metselwerk Dorpskerk gesaneerd
De Dorpskerkgemeente is trots op haar Dorpskerk, dat is alom bekend. Daarom wordt er door de kerkrentmeesters permanent zorg besteed aan het gebouw om het in optimale staat te houden. Sinds de oostgevel z'n honderd jaar lang begroeid is geweest met klimop, is die gevel een zorgenkindje. Gebleken is dat de tand van de tijd letterlijk enkele slechte stenen, zelfs een van de steunberen ernstig heeft aantast. Daarom is het metselwerk in 2010 weer onder handen genomen, zoals uit onderstaande foto's blijkt. Slechte stenen en voegen zijn uitgehakt en alles is weer keurig hersteld volgens de eisen van de monumentenwacht. 
Met dank aan koster Jan van den Oever die de foto's maakte.

klik voor vergroting

Klik voor vergroting

Klik voor vergroting

voegherstel in raamdorpels

vóór renovatie van steunbeer en erna

vóór renovatie van steunbeer en erna


2004: Reparatie muren
In 2003 werd de restauratie van de acht historische kerkramen aan de oost- en zuidzijde van het schip voltooid. Daarbij werd het lood volledig vervangen - incl. nieuwe "ankers" - het gekleurde glas is zoveel mogelijk hergebruikt.

In 2004 heeft een omvangrijke reparatie van de oostelijke en zuidelijke muren plaatsgevonden. Deze muren hebben voortdurend last van vochtdoorslag. Na een omvangrijk onderzoek is het oude stucwerk grotendeels verwijderd en daarna is de muur opnieuw gepleisterd met een specifieke mortel die de problemen in de toekomst moet voorkomen.
De onderstaande foto's geven een beeld van deze omvangrijke werkzaamheden. 
klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting
Uitgebreid onderzoek van de muur leidde . . tot een ingrijpende restauratie van de . . . zuidelijke en oostelijke muren.
klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting
Na restauratie van de historische ramen . . . werd ook hier het stucwerk vernieuwd . . . door een gespecialiseerd bedrijf.
Foto's welwillend ter beschikking gesteld door: Marcel Vlasblom Stucadoorsbedrijf

Historisch Kerkepad weer op de kaart gezet
Het thema van de landelijke Open Monumentendag 2009 was: "Op de kaart". In Barendrecht is ter gelegenheid daarvan een stukje historisch Barendrecht weer op de kaart (terug)gezet en aan de vergetelheid ontrukt. Er heeft namelijk vroeger door de landerijen van Barendrecht een pad gelopen met de naam 'Kerkepad'. Dit Kerkepad is nog terug te vinden op oude kaarten van Barendrecht. Het pad liep vanaf de Achterzeedijk via de Middeldijk, naar de Dorpskerk aan de Dorpsstraat. Na 27 april 1890, het moment waarop de zogenaamde Doleantie zich in het dorp voltrok, splitsten de wegen van de kerkgangers op de plaats waar nu het nieuwe naambordje staat. De Hervormden liepen rechtdoor naar hun oude Dorpskerk, de 'Dolerenden' (Gereformeerden) sloegen links af naar hun eigen (toen nieuwe) Singelkerk. De 'plaatsing' van het straatnaambord is een initiatief van de heer Maarten Ouwens, lid van de Barendrechtse Monumentencommissie en betrokken bij de Historische Vereniging Barendrecht. Het straatnaambord, werd onthuld door ds. Philip van Wijk de toenmalige predikant van de Hervormde Dorpskerkgemeente en een van zijn trouwe kerkgangers, mevrouw Pia Mooijaart. Beiden waren gestoken in historische kledij, die ter beschikking was gesteld door de Historische vereniging. Het nieuwe straatnaambordje staat ter hoogte van het gemeentelijk monument Singel 35. Dit is de voormalige dokterswoning van chirurgijn Johannes Nolen, gebouwd in 1822.

 klik voor vergroting  klik voor vergroting  klik voor vergroting  klik voor vergroting
Kerkganger in IJsselmondse dracht

 Ds. van Wijk en Mw. Pia Mooijaart

 onthullen samen het naambordje

KERKEPAD


Eerbetoon aan oud-koster / - organist Dorpskerk
klik voor vergroting  

Het gemeentebestuur van Barendrecht heeft besloten om Cornelis Dirk (Cees) van der Hoek (1885-1975), te eren met de vernoeming van een straat in de nieuwe wijk 'Het Land van Barendregt': de Van der Hoekleede. Cees van der Hoek heeft de Hervormde Gemeente Barendrecht ruim veertig jaar gediend als koster, en organist van de Dorpskerk. Daarnaast was hij archivaris van de Hervormde Dorpskerkgemeente, amateur-archeoloog, geschiedschrijver en -verteller. Hij was overigens van beroep kleermaker.  Het straatnaambordje vermeldt trots: Barendrechts eerste historicus. Dankzij het feit dat de heer van der Hoek zich gedetailleerd heeft verdiept in de geschiedenis van de Hervormde Dorpskerkgemeente en van de Dorpskerk kunnen wij nu beschikken over een belangrijk stuk geschiedschrijving van onze Dorpskerk. Bij de uitgifte van het jubileumboek "Vijf eeuwen Dorpskerk' in 2012 is dankbaar gebruik gemaakt van zijn geschiedbeschrijving.
                                         Cees Hoek, geportreteerd in zijn rol als koster van 'zijn' Dorpskerk.

  klik voor vergroting

Dorpskerk weer voorzien van gerestaureerd dakkruis
In juni 2009 is het dakkruis van de Dorpskerk verwijderd om te worden gerestaureerd. Daarbij zijn tevens de loodslabben van de fundering van het dakkruis vernieuwd. Op deze site werd verslag gedaan van die operatie. Op 1 september 2009 is het gerestaureerde dakkruis op de nok van het dak terug geplaatst, compleet met een 'gouden' windvaan. Onderstaande foto's, die zijn gemaakt door koster Jan van den Oever, geven een beeld van de plaatsing van het gerestaureerde kruis. Ook deze aktie is een voorbeeld van het feit dat de Hervormde Dorpskerkgemeente de monumentale Dorpskerk in optimale staat houdt, om zo de toekomst van dit godshuis te waarborgen.

klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting
Opnieuw een hoogwerker in aktie De plaatsing vereist zorgvuldigheid De gouden windvaan opgepoetst  De Dorpskerk is weer compleet

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende