Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

 Kerkdiensten

De wijkgemeenten Dorpskerk en Zuid-Oost komen elke zondag om 10.00 uur bijeen voor de viering van een eredienst.
Bedie wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Barendrecht hebben ervoor gekozen om
in de erediensten bijzondere aandacht te besteden aan de opbouw van de liturgie en aan kerkmuziek.
Doorgaans is er tijdens de eredienst baby- en peuteropvang, alsmede een kindernevendienst
en (volgens een rooster) ook 
jeugdkerk.

Elke 4e zondag van de maand
wordt er een Taizéviering gehouden om 18.45 uur.
Voor meer informatie zie >> webpagina Taizé-vieringen.

 Belangstelling? U / jij bent welkom in de Dorpskerk, elke zondag open!
Tot eind februari 2019 zijn de volgende erediensten in de Dorpskerk gepland:

 'Samen-vieren'
Sinds het kerkelijk jaar 2018-2019 komen
de (van oorsprong Gereformeerde) wijkgemeente Zuid-Oost en de (van oorsprong Hervormde) Dorpskerkgemeente
van de Protestantse Gemeente Barendrecht
elke zondag om 10.00 uur bijeen in de Dorpskerk voor de viering van een eredienst.
Deze wijkgemeenten hebben ervoor gekozen om
in de erediensten bijzondere aandacht te besteden aan de opbouw van de liturgie en aan kerkmuziek.

 

datum   

aanvang

 

 voorganger       

 liturgische kalender

liturgische
kleur

zondags-
brief
preek
van de
week
* 20 jan. 10.00 u.   Mw. Ds. J.M. Boers - de Jong en
Dhr. M. van Boekel
2e zondag na Epifanie
Oecumenische viering
groen Klik om de Orde van Dienst te openen
Klik om de Zondagsbrief te openen
 
* 27 jan. 10.00 u.   Ds. J.W. Stam 3e zondag na Epifanie
Dienst van Schrift en tafel
groen    
                 
*   3 febr. 10.00 u.   Ds. C. Romkes 4e zondag na Epifanie
bevestiging diaken
rood    
* 10 febr. 10.00 u.   Ds. J.W. Stam 5e zondag na Epifanie
Doopdienst
groen    
* 17 febr. 10.00 u.   Ds. G. de Wit 6e zondag na Epifanie groen    
* 24 febr. 10.00 u.   Ds. J.W. Stam 7e zondag na Epifanie groen    

Toelichting bij de diensten in de Dorpskerk:
*   Na de eredienst wordt u van harte uitgenodigd om in de 'Ontmoeting' gezamenlijk koffie/thee/frisdrank te drinken.
-   De liturgie van de eredienst staat vermeld in de Zondagsbrief. Klik op logo in de kolom Zondagsbrief.
-   De zondagsbrieven van de afgelopen twee maanden staan op >> webpagina Communicatie.
-   Voor meer informatie over de kerkelijke kalender en de liturgische kleuren, zie >> pagina WG Eredienst.
-   De 'Preek van de Week' wordt (indien door de predikant aangeleverd) gedurende twee weken op de website geplaatst. 
    In tegenstelling tot ds. Stam, stelt ds. Romkes zijn preken niet beschikbaar voor plaatsing op de website.


  U kunt de kerkdiensten in de Dorpskerk ook beluisteren via internet, rechtstreeks, dan wel achteraf.
Klikt u daarvoor op èèn van de volgende links >>

Direct mee luisteren tijdens de dienst, via Kerkdienst Gemist.nl
Nieuw:  
Direct mee luisteren tijdens de dienst
, via Kerkomroep.nl

Download één van de afgelopen diensten in MP3 formaat


Wilt u ons monumentale godshuis behouden? Meld u dan aan als Vriend van de Dorpskerk!


Voor foto's van bijzondere kerkdiensten zie >>> de webpagina Kerkdiensten / fotoarchief 


Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende