Titel
Introductie

Actienieuws Vrienden

Sponsors

Wordt vriend(in)

 Nieuws van de Vrienden


Gift besteed aan Audiovisuele behuizing
De gift van € 250 die de Stichting Vrienden van de Dorpskerk in de loop van 2021 ontving en die specifiek bestemd voor de verdere verbetering van de audiovisuele installaties van de Dorpskerk, heeft een goede bstemming gekregen (zie onderstaand artikel). Mede dankzij deze gift kon er een progessionele behuizing worden aangekocht waarin alle audiovisuele appartuur in één afsluitbare, mobiele kast kan worden geplaatst. Dit maakt het werken met de AV-installatie voor de audiovisuele regisseurs een stuk eenvoudiger en bovendien is de kostbare apparatuur nu beter veel beschermd. Een woord van dank aan de gulle gever! 
 18.03.22 
   

Jaarverslag 2020 Vriendenstichting
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft het financiële jaarverslag over 2020 vastgesteld. Vanwege het plotselinge overlijden van penningmeester Arij Kammeraad eind 2020 en het aanstellen van de nieuwe penningmeester Arend van Oosten is de presentatie van het jaarverslag enigszins vertraagd. In het jaar 2020 werd de laatste fase van de financiering van de
 restauratie van het torenuurwerk, de klokkenstoel en de luidklok van de Dorpskerk afgerond met een bijdrage ter grootte van ruim € 32.700. In de loop van 2020 werd aan schenkingen en giften een bedrag van bijna € 13.000 ontvangen. Voor komende ondersteuningsprojecten is eind 2020 een bedrag van bijna € 20.000 opgebouwd. De kerkrentmeesters van de Dorpskerk zijn de vriendenstichting bijzonder dankbaar voor de jarenlange ruimhartige ondersteuning van de grotere restauratieprojecten en andere vormen van ondersteuning! Lees verder >>  10.08.21

Prachtige gift aan de Vriendenstichting DK
Onlangs kreeg de Stichting Vrienden van de Dorpskerk een gift van € 250, specifiek bestemd voor de verdere verbetering van de audiovisuele installaties van de Dorpskerk. De schenker gaf daarbij aan dat dit als een blijk van dank gezien mag worden voor de waardevolle en kwalitatief hoogstaande uitzending van de rouwdienst van zijn overleden echtgenote. Hij beoogt hiermee dat ook mensen 
op afstand of achteraf kunnen meekijken naar opnames van uitvaardiensten, kerkdiensten, concerten, e.d. op een blijvend hoog kwalitatief niveau. De dankbare Kerkrentmeesters van de Dorpskerk zullen in overleg met de vriendenstichting een bestemming geven aan deze prachtige schenking. 16.07.21 

Nieuwe penningmeester Stichting Vrienden van de Dorpskerk
Het bestuur van de stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) heeft gemeld dat Arend van Oosten (54) is benoemd tot penningmeester van het stichtingsbestuur. Hij volgt Arij Kammeraad op, die onlangs plotseling overleed. De nieuwe penningmeester is goed bekend met de Dorpskerk. 'Samen met mijn vrouw Miranda en onze kinderen Sophie en Luuk hebben we jarenlang regelmatig de kerkdiensten bezocht. We zijn er ook getrouwd in 1991 en onze kinderen zijn er gedoopt. Ik hoop de vriendenstichting te helpen met de administratieve kant van de inkomsten en uitgaven. Als het goed is vullen de bestuursleden elkaar aan in kennis en kunde', zo vertelde hij in een interview met Arco van der Lee. Lees verder >>
Voor meer informatie over de vriendenstichting, ga naar >> www.vriendendorpskerkbarendrecht.nl 31.01.21
  Klik voor vergroting

Adieu aan een Vriend van de Dorpskerk
Op kerstavond heeft de Dorpskerk een groot Vriend verloren: Arij Kammeraad overleed op 73-jarige leeftijd. Hij is vele jaren ouderling-kerkvoogd geweest en penningmeester van het (toenmalige Hervormde) College van Kerkrentmeesters. De laatste jaren was hij penningmeester van de stichting Vrienden van de Dorpskerk en de Stichting Van Leeuwenburg-Damfonds. Beide stichtingen hebben in de afgelopen decennia veel bijgedragen aan de financiering van restauratie- en onderhoudsprojecten in de Dorpskerk. Bescheiden als Arij was, werkte hij altijd in stilte op de achtergrond maar zijn inzet is van grote waarde geweest voor de Dorpskerkgemeente. Wij wensen zijn vrouw en verdere familie Gods onmisbare troost toe. Adieu Arij. 27.12.20  

Koninklijke onderscheiding voor voorzitter Vrienden Dorpskerk
Op vrijdag 15 maart is Wim Vonk benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving deze Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Jan van Belzen. Dit gebeurde in de feestelijk verlichte Dorpskerk, waar Vonk tot zijn verrassing vrienden, relaties en de burgemeester aantrof. Vonk ontving de Koninklijke Onderscheiding voor zijn jarenlange, vrijwillige inzet voor onder andere de stichting Vrienden van de Dorpskerk, BVV Barendrecht en de businessclub BVV Barendrecht. In 2018 ontving hij hiervoor al een gemeentelijke Waarderingsspeld. Namens de Dorpskerkgemeente sprak kerkrentmeester Simon Hoek de hartelijke felicitaties uit. Lees verder >> 15.03.19
  klik voor vergroting

Jaarrekening vriendenstichting 2018 gepresenteerd
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) heeft de jaarrekening over 2018 gepresenteerd. In 2017 en 2018 waren de activiteiten van de SVDK gericht op het verwerven van gelden voor de komende restauraties van het monumentale torenuurwerk, de klokkenstoep en de luidklok. Uit de jaarrekening blijkt dat het streefbedrag van € 50.000 is bereikt, zodat de restauraties uitgevoerd kunnen worden buiten de last van de Protestantse Gemeente Barendrecht. Naast de min of meer constante inkomensstroom van zo'n € 10.000, bracht het georganiseerde benefietdiner het prachtige bedrag op van € 18.000. Alle Vrienden, sponsoren worden hartelijk bedankt voor hun ondersteuning, zodat de SVDK haar doelstellling om de Dorpskerk in goede staat te houden ook in 2018 heeft kunnen realiseren. De kerkrentmeesters van de Dorpskerk bedanken op hun beurt het bestuur van de SVDK voor hun jarenlange inzet en enthousiasme. Voor de jaarrekening 2018, lees verder >> 03.03.19

Landelijke aandacht voor benefietdiner
Het blad van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) heeft in haar blad Kerkbeheer aandacht besteed aan de wijze waarop onze Kerkrentmeesters bij de financiering van de instandhouding van de Dorpskerk nauw samenwerken met de stichting Vrienden van de Dorpskerk. Op verzoek van de redactie van het blad heeft kerkrentmeester Simon Hoek een artikel geschreven over het benefietdiner dat in december 2018 werd gehouden in de Dorpskerk en dat €18.000 heeft opgeleverd voor de financiering van de restauratie van het torenuurwerk, de klokkenstoel en de luidklok. Daarnaast werd ook aandacht besteed aan de unieke wijze waarop de instandhouding van het oudste huis van Barendrecht grotendeel wordt gefinancierd buiten de last van de PG Barendrecht. Voor de twee artikelen, lees verder >> en verder >>. 25.01.19

Bonney Bee steunt restauratie uurwerk Dorpskerk
Kunstenares Margo Boers steunt de restauratie van het uurwerk van de Dorpskerk met een cheque van 150 euro. Het torenuurwerk van de Dorpskerk behoort tot de oudste torenuurwerken van het land. Het uurwerk, de luidklok en de klokkenstoel zijn aan restauratie toe. De stichting Vrienden van de Dorpskerk voert daar actie voor. Onder de naam Bonney Bee beschildert Margo Boers kerstballen. Daarmee is ze inmiddels landelijk bekend. Ze moet de afgelopen tien jaar de Dorpskerk al honderden keren geschilderd hebben. Daarom besloot ze iets terug te doen. Tijdens het WinterFeest en op de kerstmarkt van De Kleine Duiker verkocht ze beschilderde kerstklokjes, waarvan de opbrengst bestemd is voor deze restauratie. Heer Vrankestraat 51, naast tram- en treinstation Rotterdam-Noord.

  klik voor vergroting
Op zaterdag 12 januari overhandigde Margo de opbrengst van de actie symbolisch aan Tineke van der Meer, bestuurslid van de vriendenstichting. Van de cheque en de daarbij behorende kerstbal had ze prachtige kunstwerkjes gemaakt. Tineke van der Meer was blij met de steun voor het restauratieproject. De cheque en de unieke kerstbal zijn te zien in de vitrine in de Ontmoeting, de zaal naast de Dorpskerk. 12.01.19

Barendrechter van het jaar 2018
Cees van den Heuvel is onderscheiden met de titel 'Barendrechter van het jaar 2018'. Cees is onder andere als bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk de grote motor geweest achter de orgnisatie van het zo succesvolle benefietdiner in de Dorpskerk tn behoeve van de restauratie van het torenuurwerk en de klok. De verkiezing is volgens jury ook een blijk van waardering voor alles wat hij de afgelopen tientallen jaren heeft gedaan voor Barendrecht. Zo was Cees als opticiën jarenlang voorzitter van de Centrum Winkeliers en 25 jaar lang de organisator van de Sinterklaasintocht. OOk is hij voorzitter geweest van De Kleine Duiker. De oorkonde is op 2 januari aan Cees uitgereikt door juryvoorzitter Wouter Gorter. Namens de Dorpskerkgemeenschap feliciteren we Cees en zijn vrouw van harte met deze prachtige onderscheiding. 02.01.19
  Klik voor vergroting

Van harte proficiat Cees!

Fantastische opbrengst benefietdiner Vrienden Dorpskerk
De Stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) hebben op vrijdagavond 7 december 2018 met het benefietdiner bij kaarslicht dat werd gehouden in sprookjesachtig ingerichte Dorpskerk, het fantastische bedrag bijeengebracht van € 18.000. Deze netto-opbrengst overtrof zelfs de stoutste verwachtingen van het bestuur van de vriendenstichting. Zij hadden namelijk een grote cheque laten maken met het bedrag van € 15.000 erop. Dankzij een zeer succesvolle spontaan gehouden kerkveiling werd dit bedrag nog verre overtroffen. Voorzitter Wim Vonk overhandigde samen met Barendrechts burgemeester Jan van Belzen de cheque aan een zeer dankbare ouderling-kerkrentmeester Simon Hoek. Hij is de coördinator van alle restauratieprojecten van de Dorpskerk. In zijn dankwoord memoreerde Simon dat vooral dankzij de jarenlange steun van Vrienden van de Dorpskerk het oudste huis van Barendrecht in een steeds betere staat kan worden gebracht. De Dorpskerk zou wat hem betreft het mooiste huis van Barendrecht moeten worden. Het is immers primair het 'Huis voor de Heer', maar daarnaast ook een 'huis' waar de hele Barendrechtse samenleving welkom is. 08.12.18
  klik voor vergroting
De Dorpskerk omgetoverd
tot L'Eglise Village.

Promotiebrochure Vriendenstichting
'Wat zijn we als Dorpskerk rijk met zulke vrienden', dat zei kerkrentmeester Simon Hoek in zijn dankwoord aan het bestuur van de stichting Vrienden van de Dorpskerk nadat de opbrengst van het benefietdiner (€ 18.000) bekend was geworden. Omdat het belangrijk is dat de vriendenstichting aan de weg blijft timmeren en dus binnen en buiten de (Dorps)kerkgemeenschap op zoek blijft naar nieuwe vrienden, is er een nieuwe brochure gemaakt. UIt een uitstekende samenwerking tussen Arco van der Lee (teksten) en John Schaap (opmaak en druk) is een prachtige brochure geboren. Het eerste exemplaar werd door John overhandigd aan Simon (zie foto). Op de leestafel in de Ontmoeting liggen altijd exemplaren om mee te nemen. U kunt de brochure ook downloaden, lees verder >> 20.12.18
  klik voor vergroting

Metamorfose Dorpskerk
'Dit huis, een herberg onderweg. . . met liefde opgebouwd, dit gastenhuis voor jong en oud, ligt langs de weg als een oase. . .' 
Op donderdag 6 en vrijdag 7 december 2018 onderging de Dorpskerk een metamorfose. De kerkzaal was in letterlijke zin aangepast voor de functie van 'herberg'. Dit ten behoeve van het benefietdiner van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk. Al het meubilair is  de kerk uitgedragen en tijdelijk opgeslagen. De wapenschilden van de grafzerken werden beschermd en de hele vloer werd voorzien van een stjilvolle vloerbedekking. De Tuinzaal van de Ontmoeting werd omgebouwd voor een tijdelijke keukenfunctie (foto boven). Op vrijdag 7 december werden 22 grote ronde tafels en alle 190 stoelen geplaatst. De tafels werden door restaurant Diggels gedekt voor het diner. De Dorpskerk kreeg bovendien prachtige bloemversieringen aangeboden gekregen door het Rozenpakhuys. Het oudste huis van Barendrecht kon zo bijna 200 Vrienden van de Dorpskerk ontvangen (foto onder). Van buitenaf zal de Dorpskerk prachtig worden aangelicht met extra lampen, zodat deze activiteit van de Vriendenstichting de Dorpskerk zowel letterlijk als figuurlijk in de spotlights werden gezet.
Voor het fotoverslag, lees verder >> 07.12.18
  klik voor vergroting
Klik voor vergroting

Waarderingsspeld voor Wim Vonk
Zaterdag 15 september werd Wim Vonk onderscheiden door burgemeester Jan van Belzen met de waarderingsspeld van Barendrecht. Wim heeft zich meer dan 30 jaar ingezet voor de Barendrechtse samenleving. Enerzijds heeft Wim als vrijwilliger de Barendrechtse voetbalvereniging BVV gediend in tal van functies. Anderzijds is Wim als voorzitter van de stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) al vele jaren zeer betrokken bij de instandhouding van de Dorpskerk, het oudste huis van Barendrecht. De SVDK heeft veel financiële middelen ingezameld voor de financiering van de restauratie van de Dorpskerkmuren en het monumentale interieur. Momenteel wordt gewerkt aan de financiering van de restauratie van het torenuurwerk en de luidklok. 
Wij feliciteren Wim van harte met deze prachtige onderscheiding! Lees verder >>  15.09.18

  klik voor vergroting

Foto: Jordi Menheer
BarendrechtNU.nl.

Jaarrekening Vriendenstichting 2017
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft de jaarrekening over 2017 vastgesteld. In 2017 zijn er weer een aantal schenkingen ontvangen en zijn de kosten van de restauratie van de lambrisering aan de noordelijke kerkmuur betaald. De beoogde restauratie van de lambrisering langs de westelijke kerkmuur is in 2017 niet uitgevoerd. Deze restauratie is begin mei 2018 opgeleverd. Zoals eerder gemeld heeft het stichtingsbestuur zich ten doel gesteld om de geplande restauratie van het torenuurwerk en de klokkenstoel te gaan financieren. Voor het jaarverslag 2017, lees verder >> 09.05.18

Jaarrekening 2016 Vrienden Dorpskerk
Het bestuur van de stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) heeft de jaarrekening over 2016 vastgesteld en gepubliceerd. Zoals bekend heeft de vriendenstichting ook in 2016 een grote bijdrage geleverd aan de instandhouding van de Dorpskerk en het in een uitstekende conditie krijgen van het 'oudste huis van Barendrecht'. De Dorpskerkgemeenschap is de SVDK hiervoor veel dankverschuldigd!  Lees verder >>
Elke kleine of grote gift is van harte welkom op rek.nr. NL38RABO 0355 3629 45, t.n.v. St. Vrienden Dorpskerk Barendrecht!  05.04.17

Vriendenstichting schenkt € 10.000 voor restauratie
De stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft opnieuw een indrukwekkende schenking gedaan voor de instandhouding van de Barendrechtse Dorpskerk. De restauratie van het monumentale interieur, die vorig jaar werd opgeleverd, omvatte nét niet alle onderdelen. Dit simpelweg omdat de daarvoor benodigde middelen ontbraken. Nu de vriendenstichting weer financiële ruimte heeft gekregen, heeft zij de financiering van de restauratie van de laatste stukken lambrisering en de achterliggende muren gegarandeerd. Het betreft met name de eeuwenoude lambrisering tegen de noordelijke muur van de kerk. en het oppoetsen van de veel nieuwere lambrisering langs de westelijke muur. In de loop van 2017 zal deze restauratie worden uitgevoerd. 03.01.17

Een Vriendengift
Vanmorgen vond kerkrentmeester Simon Hoek een envelop in zijn brievenbus gericht aan de Vrienden van de Dorpskerk. In de envelop een kaart met daarop foto's van de kansel, de boerenbank en het Tiengebodenbord. (zie foto). De tekst luidt: 'Omdat wij de aktie voor het Tiengebodenbord hebben gemist, deze bijdrage voor de nieuwe doopschaal. Vriendelijke groet, N.N.'  Daarbij gevoegd een gift van honderd euro! Zoals gemeld tijdens de opleveringsbijeenkomst van het restauratieproject heeft de kerkenraad van de Dorpskerkgemeente besloten om de in 2010 gestolen zilveren doopschaal uit 1858 te vervangen door een nieuw exemplaar. Die doopschaal past zowel in de koperen doopschaalhouder die dateert uit 1664 als in de nieuwe hardstenen doopvont.
Langs deze weg wordt deze Vriend(in) van de Dorpskerk hartelijk bedankt voor dit genereuze gebaar! 23.06.16
 

Een mooie vriendengift!

Legaat voor Vrienden van de Dorpskerk
Aan de vooravond van de feestelijke oplevering van de restauratie van het Dorpskerkinterieur kan het bestuur van de Vriendenstichting melden dat zij een legaat van € 5000 heeft ontvangen voor de instandhouding van de Dorpskerk! Het stichtingsbestuur is bijzonder dankbaar voor dit genereuze gebaar! Wilt u ook een bijdrage leveren om het oudste (en misschien wel mooiste) huis van Barendrecht in stand te houden?  Dat kan via een eenmalige of meerjarige schenking of via een legaat in uw testament . . . . 17.06.16

Fantastisch resultaat Kerkveiling
Opnieuw is gebleken wat een geweldige toegevoegde waarde de Stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) heeft voor de instandhouding van de Dorpskerk voor de eredienst, als monument en als cultureel erfgoed. Tijdens een door de SVDK perfect georganiseerde Kerkveiling gingen ruim 300 artikelen onder de hamer. Van 's middag 15.00 tot 's avonds 22.00 uur werd er enthousiast geboden op de grote en de kleine aanbiedingen. Aan het eind van de veiling kon Wim Vonk (voorzitter SVDK) het prachtige resultaat van € 11.430 bekend maken. Hij overhandigde een cheque van dit bedrag aan Simon Hoek, de kerkrentmeester van de Dorpskerk. Simon dankte de enorme inzet van allen die de kerkveiling tot zo'n groot succes hebben gemaakt! Hij meldde dat dit resultaat, samen met de reeds eerder ontvangen geoormerkte schenkingen van individuele Vrienden van de Dorpskerk, voldoende is om binnenkort zowel de monumentale kansel, als het Tien gebodenbord én de Boerenbank te kunnen restaureren.  Al met al is de vereiste € 50.000 externe financiering voor dit doel nu bijeengebracht, waardoor de Protestantse Gemeente Barendrecht dit niet hoeft te financieren. Een eindresultaat waarop de Dorpskerkgemeente, de Wijkkerkenraad en de Wijkraad van Kerkrentmeesters buitengewoon trots kan zijn! Lees verder >>
. 22.11.14

Brochure Kerkveiling: 300 artikelen onder de hamer!
De Stichting Vrienden van de Dorpskerk organiseert op zaterdag 22 november van 15.00 tot 23.00 uur in gebouw De Ontmoeting een kerkveiling waarvan de opbrangst bestemd is voor de financiering van de restauratie van het monumentale interieur van de Dorpskerk. Zowel de eeuwenoude kansel, als het Tiengebodenbord en de Boerenbank zijn - op basis van deskundig onderzoek - hard toe aan een restauratie. Er zijn al schenkingen gedaan via de Vriendenstichting voor dit doel. Met het resultaat van de kerkveiling hopen de Vrienden de financiering helemaal rond te krijgen. Dankzij tal van Barendrechtse bedrijven en vele particulieren zijn er 300 (!!) artikelen waarop geboden kan worden. Naast de veiling is er ook een rad van avontuur! U wordt hartelijk uitgenodigd, neem vrienden en bekenden mee naar deze uniek kerkveiling! In een uitgebreide brochure is alles opgenomen. Lees verder >> 12.11.14
 

Deltaport steunt Dorpskerk Barendrecht
Het Deltaport Donatiefonds heeft 500 euro geschonken aan de Stichting Vrienden van de Dorpskerk. Het geld is bedoeld voor het onderzoek naar de staat waarin de preekstoel van de kerk verkeert.
De preekstoel van de Dorpskerk in Barendrecht dateert uit de zeventiende eeuw. Hij bestaat voor een deel uit degelijk eikenhout. Op verschillende plaatsen is de preekstoel in de loop van de jaren opgeknapt met minderwaardig hout. Daarin wordt houtworm vermoed. De Vrienden van de Dorpskerk steunen het onderzoek naar de staat waarin de preekstoel, de boerenbank en het houtwerk rond de dooptuin van de Dorpskerk zich bevinden.
Het DeltaPORT Donatiefonds is een stichting van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. en Deltalinqs, de ondernemersorganisatie voor haven en industrie in en om de Mainport Rotterdam. Het DeltaPort Donatiefonds steunt financiële projecten op het gebied van cultuur, welzijn, sport en recreatie. De betrokken haven- en industriële bedrijven uit de regio willen daarmee nieuwe initiatieven van instellingen zonder winstoogmerk stimuleren. 29.12.13

Onderzoek monumentaal interieur
In opdracht van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk en met instemming van de kerkrentmeesters is op 16 december het onderzoek gestart naar de staat van de houten monumentale interieurelementen van de Dorpskerk. Bureau Lakerveld, die de kerkrentmeesters al jaren begeleid voor de monumentale aspecten van de Dorpskerk, voert het onderzoek uit. Onderzocht zijn de 17e-eeuwse eikenhouten kansel, de 18e-eeuwse Boerenbank en dooptuinomheining, alsmede het (bijna) 100 jaar oude eikenhouten Tiengebodenbord. Hoewel de rapportage pas begin 2014 plaatsvindt, kan al worden geconstateerd dat elk van de genoemde onderdelen in meer of mindere mate restauratie behoeven. De Vriendenstichting heeft hiervoor al geoormerkte schenkingen toegezegd gekregen. Het onderzoek kan mede worden gefinancierd dankij de financiële ondersteuning van het Deltaport Donatiefonds aan de Vriendenstichting (zie artikel elders op deze pagina). 23.12.13
  klik voor vergroting

Het gerenoveerde Dorpskerkorgel in woord, beeld en geluid
Ter gelegenheid van de feestelijke oplevering van Dorpskerk en Dorpskerkorgel heeft de stichting Vrienden van de Dorpskerk een boekje laten maken over de geschiedenis van het Dorpskerkorgel. Het orgelboekje is te koop bij de koster van de Dorpskerk voor slechts € 2,50. De opbrengst is geheel voor de Vriendenstichting en dus voor de instandhouding van 'het oudste huis van Barendrecht'.


Een portret van een 500 jarige: De Dorpskerk
De Historische Vereniging Barendrecht (HVB) heeft ter gelegenheid van de viering van het 500 jarig bestaan van de Dorpskerk in 2012 een prachtige film gemaakt over dit oudste monument van Barendrecht. Het is geen saaie opsomming van feitjes uit de lange geschiedenis van de kerk geworden. De kracht van het medium film om met beeld en geluid een sfeerbeeld op te roepen, is volledig uitgebuit. Daardoor is het is een beelddocument geworden die ons laat zien hoe dit gebouw nog steeds een belangrijke rol vervuld in de Barendrechtse samenleving. De laatste exemplaren zijn te koop voor € 5.

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende