Titel
Introductie

Actienieuws Vrienden

Sponsors

Wordt vriend(in)

 Nieuws van de Vrienden


Jaarrekening Vriendenstichting 2017
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft de jaarrekening over 2017 vastgesteld. In 2017 zijn er weer een aantal schenkingen ontvangen en zijn de kosten van de restauratie van de lambrisering aan de noordelijke kerkmuur betaald. De beoogde restauratie van de lambrisering langs de westelijke kerkmuur is in 2017 niet uitgevoerd. Deze restauratie is begin mei 2018 opgeleverd. Zoals eerder gemeld heeft het stichtingsbestuur zich ten doel gesteld om de geplande restauratie van het torenuurwerk en de klokkenstoel te gaan financieren. Voor het jaarverslag 2017, lees verder >> 09.05.18

Jaarrekening 2016 Vrienden Dorpskerk
Het bestuur van de stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) heeft de jaarrekening over 2016 vastgesteld en gepubliceerd. Zoals bekend heeft de vriendenstichting ook in 2016 een grote bijdrage geleverd aan de instandhouding van de Dorpskerk en het in een uitstekende conditie krijgen van het 'oudste huis van Barendrecht'. De Dorpskerkgemeenschap is de SVDK hiervoor veel dankverschuldigd!  Lees verder >>
Elke kleine of grote gift is van harte welkom op rek.nr. NL38RABO 0355 3629 45, t.n.v. St. Vrienden Dorpskerk Barendrecht!  05.04.17

Vriendenstichting schenkt € 10.000 voor restauratie
De stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft opnieuw een indrukwekkende schenking gedaan voor de instandhouding van de Barendrechtse Dorpskerk. De restauratie van het monumentale interieur, die vorig jaar werd opgeleverd, omvatte nét niet alle onderdelen. Dit simpelweg omdat de daarvoor benodigde middelen ontbraken. Nu de vriendenstichting weer financiële ruimte heeft gekregen, heeft zij de financiering van de restauratie van de laatste stukken lambrisering en de achterliggende muren gegarandeerd. Het betreft met name de eeuwenoude lambrisering tegen de noordelijke muur van de kerk. en het oppoetsen van de veel nieuwere lambrisering langs de westelijke muur. In de loop van 2017 zal deze restauratie worden uitgevoerd. 03.01.17

Een Vriendengift
Vanmorgen vond kerkrentmeester Simon Hoek een envelop in zijn brievenbus gericht aan de Vrienden van de Dorpskerk. In de envelop een kaart met daarop foto's van de kansel, de boerenbank en het Tiengebodenbord. (zie foto). De tekst luidt: 'Omdat wij de aktie voor het Tiengebodenbord hebben gemist, deze bijdrage voor de nieuwe doopschaal. Vriendelijke groet, N.N.'  Daarbij gevoegd een gift van honderd euro! Zoals gemeld tijdens de opleveringsbijeenkomst van het restauratieproject heeft de kerkenraad van de Dorpskerkgemeente besloten om de in 2010 gestolen zilveren doopschaal uit 1858 te vervangen door een nieuw exemplaar. Die doopschaal past zowel in de koperen doopschaalhouder die dateert uit 1664 als in de nieuwe hardstenen doopvont.
Langs deze weg wordt deze Vriend(in) van de Dorpskerk hartelijk bedankt voor dit genereuze gebaar! 23.06.16
 

Een mooie vriendengift!

Legaat voor Vrienden van de Dorpskerk
Aan de vooravond van de feestelijke oplevering van de restauratie van het Dorpskerkinterieur kan het bestuur van de Vriendenstichting melden dat zij een legaat van € 5000 heeft ontvangen voor de instandhouding van de Dorpskerk! Het stichtingsbestuur is bijzonder dankbaar voor dit genereuze gebaar! Wilt u ook een bijdrage leveren om het oudste (en misschien wel mooiste) huis van Barendrecht in stand te houden?  Dat kan via een eenmalige of meerjarige schenking of via een legaat in uw testament . . . . 17.06.16

Fantastisch resultaat Kerkveiling
Opnieuw is gebleken wat een geweldige toegevoegde waarde de Stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) heeft voor de instandhouding van de Dorpskerk voor de eredienst, als monument en als cultureel erfgoed. Tijdens een door de SVDK perfect georganiseerde Kerkveiling gingen ruim 300 artikelen onder de hamer. Van 's middag 15.00 tot 's avonds 22.00 uur werd er enthousiast geboden op de grote en de kleine aanbiedingen. Aan het eind van de veiling kon Wim Vonk (voorzitter SVDK) het prachtige resultaat van € 11.430 bekend maken. Hij overhandigde een cheque van dit bedrag aan Simon Hoek, de kerkrentmeester van de Dorpskerk. Simon dankte de enorme inzet van allen die de kerkveiling tot zo'n groot succes hebben gemaakt! Hij meldde dat dit resultaat, samen met de reeds eerder ontvangen geoormerkte schenkingen van individuele Vrienden van de Dorpskerk, voldoende is om binnenkort zowel de monumentale kansel, als het Tien gebodenbord én de Boerenbank te kunnen restaureren.  Al met al is de vereiste € 50.000 externe financiering voor dit doel nu bijeengebracht, waardoor de Protestantse Gemeente Barendrecht dit niet hoeft te financieren. Een eindresultaat waarop de Dorpskerkgemeente, de Wijkkerkenraad en de Wijkraad van Kerkrentmeesters buitengewoon trots kan zijn! Lees verder >>
. 22.11.14

Brochure Kerkveiling: 300 artikelen onder de hamer!
De Stichting Vrienden van de Dorpskerk organiseert op zaterdag 22 november van 15.00 tot 23.00 uur in gebouw De Ontmoeting een kerkveiling waarvan de opbrangst bestemd is voor de financiering van de restauratie van het monumentale interieur van de Dorpskerk. Zowel de eeuwenoude kansel, als het Tiengebodenbord en de Boerenbank zijn - op basis van deskundig onderzoek - hard toe aan een restauratie. Er zijn al schenkingen gedaan via de Vriendenstichting voor dit doel. Met het resultaat van de kerkveiling hopen de Vrienden de financiering helemaal rond te krijgen. Dankzij tal van Barendrechtse bedrijven en vele particulieren zijn er 300 (!!) artikelen waarop geboden kan worden. Naast de veiling is er ook een rad van avontuur! U wordt hartelijk uitgenodigd, neem vrienden en bekenden mee naar deze uniek kerkveiling! In een uitgebreide brochure is alles opgenomen. Lees verder >> 12.11.14
 

Deltaport steunt Dorpskerk Barendrecht
Het Deltaport Donatiefonds heeft 500 euro geschonken aan de Stichting Vrienden van de Dorpskerk. Het geld is bedoeld voor het onderzoek naar de staat waarin de preekstoel van de kerk verkeert.
De preekstoel van de Dorpskerk in Barendrecht dateert uit de zeventiende eeuw. Hij bestaat voor een deel uit degelijk eikenhout. Op verschillende plaatsen is de preekstoel in de loop van de jaren opgeknapt met minderwaardig hout. Daarin wordt houtworm vermoed. De Vrienden van de Dorpskerk steunen het onderzoek naar de staat waarin de preekstoel, de boerenbank en het houtwerk rond de dooptuin van de Dorpskerk zich bevinden.
Het DeltaPORT Donatiefonds is een stichting van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. en Deltalinqs, de ondernemersorganisatie voor haven en industrie in en om de Mainport Rotterdam. Het DeltaPort Donatiefonds steunt financiële projecten op het gebied van cultuur, welzijn, sport en recreatie. De betrokken haven- en industriële bedrijven uit de regio willen daarmee nieuwe initiatieven van instellingen zonder winstoogmerk stimuleren. 29.12.13

Onderzoek monumentaal interieur
In opdracht van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk en met instemming van de kerkrentmeesters is op 16 december het onderzoek gestart naar de staat van de houten monumentale interieurelementen van de Dorpskerk. Bureau Lakerveld, die de kerkrentmeesters al jaren begeleid voor de monumentale aspecten van de Dorpskerk, voert het onderzoek uit. Onderzocht zijn de 17e-eeuwse eikenhouten kansel, de 18e-eeuwse Boerenbank en dooptuinomheining, alsmede het (bijna) 100 jaar oude eikenhouten Tiengebodenbord. Hoewel de rapportage pas begin 2014 plaatsvindt, kan al worden geconstateerd dat elk van de genoemde onderdelen in meer of mindere mate restauratie behoeven. De Vriendenstichting heeft hiervoor al geoormerkte schenkingen toegezegd gekregen. Het onderzoek kan mede worden gefinancierd dankij de financiële ondersteuning van het Deltaport Donatiefonds aan de Vriendenstichting (zie artikel elders op deze pagina). 23.12.13
  klik voor vergroting

Het gerenoveerde Dorpskerkorgel in woord, beeld en geluid
Ter gelegenheid van de feestelijke oplevering van Dorpskerk en Dorpskerkorgel heeft de stichting Vrienden van de Dorpskerk een boekje laten maken over de geschiedenis van het Dorpskerkorgel. Het orgelboekje is te koop bij de koster van de Dorpskerk voor slechts € 2,50. De opbrengst is geheel voor de Vriendenstichting en dus voor de instandhouding van 'het oudste huis van Barendrecht'.


Een portret van een 500 jarige: De Dorpskerk
De Historische Vereniging Barendrecht (HVB) heeft ter gelegenheid van de viering van het 500 jarig bestaan van de Dorpskerk in 2012 een prachtige film gemaakt over dit oudste monument van Barendrecht. Het is geen saaie opsomming van feitjes uit de lange geschiedenis van de kerk geworden. De kracht van het medium film om met beeld en geluid een sfeerbeeld op te roepen, is volledig uitgebuit. Daardoor is het is een beelddocument geworden die ons laat zien hoe dit gebouw nog steeds een belangrijke rol vervuld in de Barendrechtse samenleving. De laatste exemplaren zijn te koop voor € 5.

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende