Titel
Gemeenteprofiel

Beroepingswerk 2021

Samen-Vieren-voegen

DK in Coronatijd

Afscheid ds. Stam

Pastoraat

Diaconaat

Kindernevendienst

Jeugdwerk

Catechese

Prot. Contactgroep

Kerkenraad

Historie HVD

Communicatie

Beheer & financiën

Introductie Protestantse Dorpskerkgemeente


Van Hervormde naar Protestantse wijkgemeente
De Protestantse wijkgemeente Dorpskerk (meestal aangeduid als de Dorpskerkgemeente) is een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Barendrecht, ontstaan uit de wijkgemeenten Dorpskerk en Zuid-Oost

 
Bij de vorming van de Protestantse wijkgemeente is een nieuw beleidsplan gemaakt. Daarin worden de uitgangspunten en doelstellingen van de geloofsgemeenschap rondom de Dorpskerk vastgelegd (zie onderstaand artikel). In het nieuwe beleidsplan worden er twee accenten gelegd op het gemeente-zijn: enerzijds is er bijzondere aandacht voor vieringen van de erediensten en anderzijds willen we een kerk zijn die ten dienste staat van iedereen, zowel voor de geloofsgemeenschap zelf als voor de buitenstaanders.Andere wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Barendrecht zijn de Hervormde wijkgemeente Immanuelkerk (van bijzondere aard), de Protestantse wijkgemeente Carnisse Haven en de twee Gereformeerde wijkgemeenten in Barendrecht-Centrum. De Protestantse Gemeente Barendrecht is aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Zie >> www.pkn.nl

Contactadressen Protestantse Dorpskerkgemeente
Bijna alle correspondentie voor de Dorpskerkgemeente, met name trouw- en rouwbrieven en geboortekaartjes dient te worden gericht aan de scriba van de Kerkenraad t.a.v. de heer D. Schriek.
Postadres: Dorpsstraat 146, 2992 BE Barendrecht,
Emailadres: scriba@dorpskerkbarendrecht.nl 
Een uitzondering hierop betreft ledenmutaties en adreswijzigingen, die moeten gericht worden aan: d
e ledenadministratie van de Dorpskerkgemeente, die plaats vindt op het Kerkelijk Bureau van de Protestantse wijkgemeente Dorpskerk. Administrateur is : de heer Chris Volkers.
Telefoon: 0180 - 611 419. Emailadres: ledenadministratie@dorpskerkbarendrecht.nl

klik voor vergroting

Gemeenteavond unaniem positief over Beleidsplan 2020 - 2024
De Wijkkerkenraad van de nieuwgevormde Protestantse wijkgemeente Dorpskerk heeft in haar eerste vergadering het concept Beleidsplan 2020 - 2024, dat door de twee oude wijkkerkenraden was opgesteld, goedgekeurd. Op 28 januari jl. werd het op een gemeenteavond voorgelegd aan de gemeenteleden. Het Beleidsplan werd toegelicht door de WK-voorzitter Aad van der Wel. Alle ruim zestig aanwezige gemeenteleden hebben, na het stellen van verschillende vragen, unaniem ingestemd met het plan. In een volgende WK-vergadering zal het worden vastgesteld. Met betrekking tot de nader uit te werken actieplannen werden meerdere suggesties gedaan, die nader zullen worden uitgewerkt. Daarna zullen ze worden gepresenteerd aan de leden van de Protestantse Dorpskerkgemeente.Voor het concept Beleidsplan 2020 - 2024, lees verder >> 29.01.20

De status van deze website 
De hoofdstukken Dorpskerk-Werkvormen en Dorpskerk-Werkgroepen van deze website bevatten een groeiend aantal pagina's met informatie over het kerkenwerk van onze wijkgemeente. De Wijkkerkenraad  heeft besloten om de website van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk te erkennen als de website van de Dorpskerkgemeente.  De officiele berichten van de Wijkkerkenraad zullen ook op de website worden weergegeven, zodat de informatievoorziening aan de gemeenteleden en aan derden kan worden geoptimaliseerd.  Een voorbeeld daarvan is de plaatsing van de Zondagsbrieven.


'Dorpskerken hebben goud in handen'
Deze uitspraak  werd gedaan door Jacobine Gelderloos, projectleider van de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk. In Nederland komt een heuse beweging van dorpskerken op gang. Kerken in kleine kernen krijgen toekomst, wanneer zij hun blik naar buiten richten en zich verbinden met wat er in hun dorp speelt. "In een samenleving die zo gefragmentariseerd is, vormen kerken een plek om samen te komen. Dat is uniek", aldus theologe Gelderloos. Vanuit de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk worden deze uitspraken van harte ondersteund! Ook al is Barendrecht geen klein dorp meer, de Dorpskerk fungeert al decennia op de wijze zoals door de dorpskerkenbeweging wordt bedoeld. De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk zal in de aanloop naar het 510-jarig bestaan van het 'oudste huis van Barendrecht' in het jaar 2022 gaan benadrukken, dat wij binnen de PGB 'goud in handen hebben' met een zo'n prachtig onderhouden monumentaal kerkgebouw én met een bruisende, vitale geloofsgemeenschap binnen de straks gevormde Protestantsewijkgemeente rondom de Dorpskerk! Hopelijk zal de nieuw te vormen kerkenraad van de samengevoegde wijkgemeente  zich snel aansluiten bij de dorpskerkenbeweging. . . 04.07.19

Waarderingsspeld voor Wim Mes
Zaterdagmorgen 5 januari heeft Kees Vos, de voorzitter van de wijkkerkenraad Dorpskerk, de waarderingsspeld van de Dorpskerkgemeente uitgereikt aan Wim Mes. Wim is jarenlang kerkvoogd en diaken geweest en hij heeft onder andere de vernieuwing van de verlichting en de geluidsinstallatie van de Dorpskerk in de zeventiger jaren begeleid. Verder coördineerde hij van 1970 tot voor kort de kerktelefoon, die onlangs is omgezet naar de zender van Kerkomroep.nl. Bovendien is Wim vele jaren de huisdrukker geweest van de Zondagsbrief. Antoinette Jansen overhandigde Wim een prachtig boeket voor zijn vrouw Ans, die wordt verzorgd in de Elf Ranken en daardoor helaas de feestelijke bijeenkomst niet kon bijwonen. Lees verder >> 05.01.19
  klik voor vergroting

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende