Titel
Gemeenteprofiel

Samen-Vieren

Pastoraat

Diaconaat

Catechese

Kindernevendienst

Jeugdwerk

Kerkenraad

Herv.Vrouwendienst

Communicatie

Beheer & financiën

Introductie Dorpskerkgemeente


Van Hervormde naar Protestantse Gemeente in Barendrecht
De Hervormde wijkgemeente Dorp (meestal aangeduid als Dorpskerkgemeente) is een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Barendrecht.
De Dorpskerkgemeente heeft als profilering gekozen voor de vorm van een zogenaamde mentaliteitsgemeente. 
In het profiel van de Dorpskerkgemeente worden er twee accenten gelegd op het gemeente-zijn: enerzijds is er 'bijzondere aandacht voor liturgische vieringen van de erediensten' en anderzijds wordt het 'kerk-met-een-aanbod' willen zijn, onderstreept.

 
Andere wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Barendrecht zijn de Hervormde wijkgemeente Immanuelkerk (van bijzondere aard), de Protestantse wijkgemeente Carnisse Haven en de drie Gereformeerde wijkgemeenten Barendrecht-Centrum. De Protestantse Gemeente Barendrecht is aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Zie >> www.pkn.nl
Om de verbondenheid met de PKN te benadrukken, is er bij de kleurstelling van onze website aansluiting gezocht bij de huisstijl van de PKN.

Dorpskerkgemeente 'Onderweg'
In verband met de verkoop van de Triomfatorkerk zullen de Dorpskerkgemeente en de wijkgemeente Zuid-Oost met ingang van het kerkelijkjaar 2018/2019 hun erediensten 'Samen-Vieren' in de Dorpskerk. Beide wijkgemeenten hebben zich uitgesproken om deze stap in de loop van 2019 te laten volgen door een proces van 'Samen-Voegen'.


Contactadressen Dorpskerkgemeente
Bijna alle correspondentie voor de Dorpskerkgemeente, met name trouw- en rouwbrieven en geboortekaartjes dient te worden gericht aan de scriba van de Kerkenraad t.a.v. de heer D. Schriek.
Postadres: Dorpsstraat 146, 2992 BE Barendrecht,
Emailadres: scriba@dorpskerkbarendrecht.nl 
Een uitzondering hierop betreft ledenmutaties en adreswijzigingen, die moeten gericht worden aan: d
e ledenadministratie van de Dorpskerkgemeente, die plaats vindt op het Kerkelijk Bureau van de Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk. Administrateur is : de heer Chris Volkers.
Telefoon: 0180 - 611 419. Emailadres: NH-Barendrecht@zonnet.nl

klik voor vergroting

De Dorpskerk, een herberg onderweg . . .
De Dorpskerkgemeente benadrukt al decennia dat zij een wijkgemeente wil zijn die hun huis (de Dorpskerk) open wil stellen voor ieder op zoek is naar een oase in het leven. De vierentachtigste Psalm is een lied dat één op één voor onze monumentale Dorpskerk geldt en dat eigenlijk voor elk kerkgebouw zou moeten gelden. . . 'Dit huis, een herberg onderweg voor wie verdwaald zijn in heg en steg; geen rust, geen ruimte meer kon vinden . . . .' Deze, tekst  willen we u niet onthouden. Lees verder >>
 
Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase. . .

De status van deze website 
De hoofdstukken Dorpskerk-Werkvormen en Dorpskerk-Werkgroepen van deze website bevatten een groeiend aantal pagina's met informatie over het kerkenwerk van onze wijkgemeente. De Wijkkerkenraad  heeft besloten om de website van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk te erkennen als de website van de Dorpskerkgemeente.  De officiele berichten van de Wijkkerkenraad zullen ook op de website worden weergegeven, zodat de informatievoorziening aan de gemeenteleden en aan derden kan worden geoptimaliseerd.  Een voorbeeld daarvan is de plaatsing van de Zondagsbrieven.


Waarderingsspeld voor Wim Mes
Zaterdagmorgen 5 januari heeft Kees Vos, de voorzitter van de wijkkerkenraad Dorpskerk, de waarderingsspeld van de Dorpskerkgemeente uitgereikt aan Wim Mes. Wim is jarenlang kerkvoogd en diaken geweest en hij heeft onder andere de vernieuwing van de verlichting en de geluidsinstallatie van de Dorpskerk in de zeventiger jaren begeleid. Verder coördineerde hij van 1970 tot voor kort de kerktelefoon, die onlangs is omgezet naar de zender van Kerkomroep.nl. Bovendien is Wim vele jaren de huisdrukker geweest van de Zondagsbrief. Antoinette Jansen overhandigde Wim een prachtig boeket voor zijn vrouw Ans, die wordt verzorgd in de Elf Ranken en daardoor helaas de feestelijke bijeenkomst niet kon bijwonen. Lees verder >> 05.01.19
  klik voor vergroting

Geslaagde vrijwilligersavond
De Kerkenraad van de Dorpskerkgemeente heeft als blijk van waardering een 'vrijwilligersavond' aangeboden aan alle vrijwilligers. Vrijdagavond 30 juni werden ruim tachtig vrijwilligers getrakteerd op een heerlijk buffet in de Ontmoeting. Het tweede gedeelte van de avond vond plaats in de Dorpskerk. Daar verzorgde Simon Hoek een presentatie over de door de Historische Vereniging gedigitaliseerde geschiedenis van de Hervormde Dorpskerkgemeente tussen 1595 en 1889. Vervolgens maakte Tineke van der Meer de prijswinnaars bekend van de prijsvraag 'Wat is de mooiste liturgische schikking van de afgelopen 10 jaar?' en aansluitend overhandigde zij de afscheidnemende Arja Hoogerbrugge en Truus Barendrecht elk een 'blijvend' exemplaar van de winnende liturgische schikking. Dorpskerkpredikant sloot de avond af op de wijze waarop ook de kerkenraadsvergaderingen worden beëindigd: met een Avondgebed.  'Het was een bijzonder geslaagde vrijwilligersavond', zo werd na afloop geconcludeerd door de aanwezigen.
Voor een uitgebreid verslag, lees verder >> 01.07.17

  klik voor vergroting

Twee Dorpskerkvrijwilligers onderscheiden
Ook dit jaar zijn er leden van de Dorpskerkgemeente door Koning Willem- Alexander onderscheiden voor hun vrijwilligerswerk, binnen de Dorskerkgemeente én daar buiten. Met prachtige smoezen waren Henny de Regt en Ina Tol naar theater het Kruispunt gelokt, om daar tot hun grote verrassing uit handen van burgemeester Jan van Belzen een koninklijke onderscheiding te ontvangen. Beide dames worden benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.  Na de feestelijkheden  werden beide dames o.a. door enkele vertegenwoordigers van de Dorpskerkgemeente gefeliciteerd. Natuurlijk waren er bloemen voor beide dames van de Wijkkerkenraad, als blijk van waardering voor het jarenlange vrijwilligerswerk voor o.a. de Dorpskerktuin (Henny-linker foto), resp. voor de Snuffelmarkt (Ina-rechter foto). 
Onze hartelijke gelukwensen! 26.04.17
  klik voor vergroting   klik voor vergroting

Dorpskerkvrijwilligers gehuldigd
Wat zou de kerk zijn zonder haar vrijwilligers? Elk kerkgenootschap steunt in belangrijke mate op de inzet van vrijwilligers en moet ze daarom koesteren. De Dorpskerkgemeente kent sinds enkele jaren een waarderingsspeld voor vrijwilligers die zich op buitengewone wijze én gedurende een zeer lange reeks van jaren hebben ingezet voor de Dorpskerkgemeente en/of de Dorpskerk. Afgelopen week hebben een tweetal gemeenteleden, die bijna hun hele leven actief zijn geweest voor onze wijkgemeente, deze onderscheiding opgespeld gekregen: het betreft de heer Cor Dorsman en mevrouw Pia Mooijaart. Zij werden op voordracht van een aantal  gemeenteleden door de wijkkerkenraad (WK) onderscheiden met onze unieke waarderingsspeld. Lees verder >> 20.04.17
  klik voor vergroting   klik voor vergroting

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende