Titel
WG Eredienst

WG Lit.bloemsch.intro

WG Lit. Bloemsch. 2024

WG Lit. Bloemsch. 2023

Archief Lit.bloemsch. I

Archief Lit.bloemsch.II

WG Taizé-vieringen

WG V en T

WG Kerk en Israel

WG ZWO

WG Snuffelmarkt

WG Kerktuin

WG Herberg Dorpskerk

WG Eetgr.Ontmoeting

WG Verjaardagsfds.

WG Oecumene

WG DK motorrijders

WG AV

WG Afval Loont 2.0 DK

Werkgroep Taizé-vieringen


Taizé-vieringen in de Dorpskerk
De werkgroep Taizé van de Protestantse Gemeente Barendrecht organiseert al decennia Taizé-vieringen in de Barendrechtse Dorpskerk. In de prachtige ambianche van 'het oudste godshuis van Barendrecht' komen deze vieringen uitstekend tot haar recht. 

Elke 4e zondag van de maand (in de maanden september tot en met juni) wordt er door de oecumenische werkgroep Taizé een Taizé-viering georganiseerd. 
Een Taizé-viering is een korte viering van ongeveer een half uur, met gesproken woord, stiltes en zang. De essentie van de viering is: rust en ruimte om bij jezelf te komen, bij jezelf naar binnen te kijken, te danken voor wat geschonken is, te bidden voor wat je wenst, je angsten van je af te laten glijden. Geen lange teksten, er is weinig gesproken woord, maar vnl. zingen, een korte meditatie en korte gebeden. Taizé is ook de ontmoeting tussen generaties, culturen, gelovigen van verschillende richtingen en ook niet gelovigen. We hopen met de vieringen vooral ook jongeren aan te spreken. Een moment van rust en bezinning in een hectische wereld. Iedereen is welkom om mee te doen. Ook u bent van harte uitgenodigd. Na a?oop ontmoeten we elkaar met een kopje koffie of thee met wat lekkers. Komt u ook een keertje en neem dan gerust iemand mee.
We hopen u te ontmoeten vanaf 18:45 uur in de Dorpskerk-Dorpsstraat 146 Barendrecht.
Meer informatie bij Winia Schriek (0180) 619497 of Ans van der Wel (0180) 617239.

Nieuws uit Taizé (Fr.)


De internationale, oecumenische gemeenschap van Taizé
Taizé ligt in Frankrijk, in het zuiden van Bourgondië. Daar stichtte broeder Roger in 1940 een internationale, oecumenische gemeenschap. De broeders hebben zich voor het leven verbonden om materiële en geestelijke goederen te delen, om celibatair en in grote eenvoud te leven. Nu telt de gemeenschap van Taizé een honderdtal broeders, katholiek en van verschillende protestantse afkomst, uit meer dan vijfentwintig landen.
Centraal in het dagelijks leven van Taizé staan de drie gemeenschappelijke gebedstijden. De broeders leven alleen van hun werk. Ze nemen geen giften of geschenken aan voor zichzelf. Sommige broeders wonen in kleine groepen, ‘fraterniteiten’, onder arme mensen.
Vanaf het einde van de jaren vijftig vonden duizenden jongeren uit vele landen de weg naar Taizé. Ze nemen er deel aan wekelijkse ontmoetingen van gebed en bezinning. Broeders van Taizé maken ook bezoeken; ze leiden ontmoetingen, groot of klein, in Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Europa. Deze maken deel uit van een ‘pelgrimage van vertrouwen op aarde’.
Voor meer informatie over de geloofsgemeenschap van Taizé, lees verder >> 

Nieuwe Prior in Taizé
In overeenstemming met de Regel van Taizé, waarbij de prior van de gemeenschap een broeder aanwijst om na hem continuïteit te waarborgen, heeft broeder Alois alle broeders geraadpleegd en zal zijn ambt als prior overdragen aan broeder Matthew. Broeder Matthew is Engels en komt uit de Anglicaanse kerk. De overdracht van het ambt van prior zal plaatsvinden op de eerste zondag van Advent, op 3 december 2023. Lees verder >> 11.09.23

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende