Titel
Gemeenteprofiel

Beroepingswerk 2021

Kerkenraad

Diaconaat

Pastoraat

Kindernevendienst

Catechese

Jeugdwerk

Prot. Contactgroep

DK in Coronatijd

Communicatie

Beheer & financiën

Samen-Vieren-voegen

Historie HVD

Protestantse Contactgroep Barendrecht-Centrum

Medio 2021 hebben de wijkkerkenraden van de Protestantse Dorpskerkgemeente en de Protestantse Bethelkerkgemeente (i.o) besloten om het werk van de voormalige Hervormde Vrouwendienst en de voormalige Zusterdienst te laten opgaan in een bovenwijkse organisatie met de naam 'Protestantse Contactgroep Barendrecht-Centrum', afgekort tot PCB. 

Doelstelling
Het bevorderen en onderhouden van contacten met en tussen gemeenteleden van de Protestantse wijkgemeenten in Barendrecht-centrum.

Bestuur
De nieuw opgezette bovenwijkse organisatie mag rekenen op vele tientallen leden van beide wijkgemeenten, die het werk van de voormalige Hervormde Vrouwendienst en voormalige Gereformeerde Zusterdienst voortzetten als gezamenlijke protestantse activiteit.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
* Mw. M.J. (Mieke) van Dongen - v.d. Boogaard - secretaris     Email: miekevandongen@igraphix.nl
* Mw. C.A. (Ina) Bliek - van Delden - penningmeester
* Mw. A. (Anke) van den Boogerd - bestuurlid
* Mw. J.P. (Anke) Kleemans - Bos - bestuurlid

* Mw. S. (Sjaan) Steenhoek - Dijkshoorn - bestuurslid
Het bankrekeningnummer is: NL21 INGB 0001 7204 22, t.n.v. Prot. Contactgroep - Diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht

Nieuws van de PCBC

Contactpersonen gezocht 
Na meer dan een halve eeuw zijn de Hervormde Vrouwendienst en de Gereformeerde Zusterdienst opgegaan in de nieuwe Protestantse Contactgroep Barendrecht-centrum (PCBC). Dit prachtige initatief is van harte ondersteund door de kerkenraden van de Bethelkerk en de Dorpskerk. De PCB zoekt nog vrijwilligers die als aanspreekpunt willen optreden voor gemeenteleden. Namens het bestuur doet Mieke van Dongen met name een oproep aan leden van de Dorpskerkgemeente om te gaan paticiperen in dit mooie stuk kerkenwerk. Wie doet er mee?  Lees verder >> 05.08.21

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende