Titel
Introductie

De onderste steen

19e en 20e eeuw

21e eeuw

Restauratie muren DK

Rest. 2015 en 2016

Rest. 2017 en 2018

Rest. 2019 en 2020

Koninklijk bezoek

Exterieur

Interieur

Grafzerken

Orgel & Piano

Renovatie DKorgel

Dorpskerkorganist

De Ontmoeting

Trouwlocatie

Bijz. ontmoetingen

Het exterieur

De kerktoren
De Dorpskerk heeft, toen zij nog slechts een één-beukige kerk was zonder kerktoren, een zogenaamde dakruiter gehad. Dit was een klein torentje bovenop de nok van de kerk.

In 1787 werd een 30 meter hoge kerktoren gebouwd. Een gedenksteen ter gelegenheid van de eerste steenlegging bevindt zich in de torenmuur boven de ingang. De tekst op deze gedenksteen luidt:
       "Den 16e mei 1787 is de eerste steen gelegd door Cornelis den Boer, oud 15 jaar"
Deze Cornelis was de zoon van de toenmalige schout van West-Barendrecht.

Zoals dat in het verleden gebruikelijk was, lag het eigendom van de kerktoren bij de burgerlijke gemeente Barendrecht. Dit veranderde in 1810, toen de Hervormde Gemeente eigenaar werd van de kerktoren.

De torenspits werd in 1907 vernieuwd.
De haan op de torenspits heeft oorspronkelijk op de dakruiter gestaan.

  klik op foto voor vergroting

klik op foto voor vergroting

 

De luidklok
De oorspronkelijke luidklok dateert van 1607. Deze klok werd vanwege slijtage in 1759 overgegoten. Hij hing oorspronkelijk in de dakruiter en hangt nu in de kerktoren.
In 1780 werd er een tweede klok toegevoegd, kleiner dan de eerste.
Gedurende de tweede wereldoorlog werden beide klokken, net als alle klokken uit Zuid-Holland, per schip afgevoerd naar Duitsland. Daar zijn ze echter niet aangekomen. Het schip dat ze vervoerde, zonk voor Urk op het IJsselmeer. Na de oorlog zijn ze boven water gehaald en afgevoerd naar Amsterdam. Daar werd de grote klok teruggevonden door de toenmalige koster Van den Hoek. Hij zorgde ervoor dat de kerk haar grote historische klok weer terug kreeg. Die grote klok vervult sindsdien haar functie weer in Barendrecht, de kleine klok is nooit meer terug gevonden.

Het randschrift van de klok luidt:
"De Clock  van West-Barendrecht is vergooten door Alexis en Petrus Petit, Mr. Clockgieters tot Someren in den jare 1759. Als doen was Schout H.A. Outraet, Schepenen L. Leeuwenburg, P. Schelling, H. van Oort, Kerckmr's W. Fortuijn en Conelis Bos, Schoolmr. B. Outraet en H.A. Ouraet Secret.s."


Het uurwerk
Tot 1962 moest het uurwerk handmatig worden opgewonden, in dat jaar is het omgebouwd naar een automatisch uurwerk. De Dorpskerk had tot het zelfde jaar 1962 maar twee uurwerkborden, aan de zuidzijde en de westzijde. Vanwege de uitbreiding van Barendrecht met de Zeeheldenbuurt is er sinds dat jaar ook aan de noordzijde een uurwerkbord geplaatst.
 Het kerkhof
Het kerkhof dat voor de Dorpskerk was gelegen, is in gebruik geweest tot 1871, daarna werd de begraafplaats aan de Scheldestraat in gebruik genomen. In het grasveld voor de kerk liggen nog drie historische grafzerken.

 

  klik op foto voor vergroting

'Oude reus' geveld
In 2014 werden de Esdoorns die na de grote restauratie van de Dorpskerk in 1960 zijn aangeplant tot 'monumentale bomen' verklaard door de Gemeente Barendrecht. Zij zijn gezichtsbepalend door het beschermde Dorpsgezicht, waarin de Dorpskerk als internationaal beschermd Rijksmonument een centrale plaats in neemt. De gemeente maakte destijds echter één uitzondering. Dat was de Esdoorn die aan het begin van de rij staat, vlak naast Huize Waelesteijn. Die boom had zeer grote zwammen op de stam, die duidden op een ernstige ziekte. Recent bepaalde de Gemeente Barendrecht dat die boom gerooid diende te worden omdat er een mogelijk gevaarlijke situatie zou kunnen ontstaan. Daarom hebben de Kerkrentmeesters van de Dorpskerk deze 'oude reus' laten rooien. Onze vaste fotografen Jan van den Oever en Arco van der Lee hebben er een mooi fotoverslag van gemaakt. Aangezien het herplanten van een 'oude' esdoorn zeer kostbaar is, hebben kerkrentmeesters besloten om daarvan af te zien. Lees verder >>
  klik voor vergroting

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende