Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

 Nog actueel
Nieuwsberichten van de afgelopen negen maanden


Thema Vredesweek 2022 'Generatie Vrede'
Van 17 t/m 25 september 2022 vindt de nationale Vredesweek met als thema 'Generatie Vrede' plaats. Deze wordt georganiseerd door PAX. Dit is de organisatie die ontstond na het samengaan van Pax Christi Nederland en het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV). Ook in het collecterooster van de Protestantse Kerk / Kerk in Actie wordt aandacht besteed aan de Vredesweek. Op 18 september wordt er gecollecteerd voor het herstel van de kerk in Syrië. Op 25 september voor een vredesinitiatief van vrouwen in Colombia. Lees verder >> 14.08.22
  Klik voor vergroting

'PKN-leden vieren graag Avondmaal' 
In het kader van het jaarthema van de PKN 'Aan tafel! Van maaltijd van de Heer tot tafel van verbinding' heeft er een peiling plaatsgevonden onder
 bijna 1000 leden van het onderzoekspanel Protestantse Kerk. Daaruit blijkt dat leden van de PKN het Avondmaal belangrijk vinden en er graag aan deelnemen. Maar liefst 95% van de respondenten geeft aan het vieren van het avondmaal belangrijk te vinden. En 76% neemt er ook graag aan deel. Slechts 7% overweegt in sterke mate om thuis te blijven als hij of zij weet dat er die zondag avondmaal gevierd wordt. Lees verder >> 14.08.22

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 14 augustus is de negende zondag van de zomer. Gedurende de zomertijd is de liturgische kleur groen tot aan de adventstijd. Gedurende zes weken in de zomerperiode worden de erediensten van de Bethelkerkgemeente en de Dorpskerkgemeente gezamenlijk gehouden in een van beide kerken. Deze zondag is de Dorpskerk gesloten en wordt de eredienst gevierd in de Bethelkerk. Voorganger is ds. Cees Romkes. Er is na de viering koffiedrinken in 'de jeugdzaal'. Uiteraard kan de dienst die om 09.30 uur aanvangt ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Op de zondagen dat er in de Bethelkerk wordt gekerkt, is er geen Zondagsbrief maar een korte Orde van dienst. Lees verder >> 12.08.22.

Hartelijke vakantiegroeten
Ook dit jaar stuur ik, als uw webbeheerder, een hartelijke vakantiegroet vanuit de Zwitserse Alpen. De foto is deze week genomen om 6.00 uur 's morgens op een hoogte van 3456 m. De bedoeling was om een fotoserie te maken van de zonsopgang in de Alpen, maar langstrekkende wolken verhinderde dat jammer genoeg, zodat de komst van het licht slechts in één foto kon worden vastgelegd. Een zonsopgang hoog in de bergen blijft altijd weer een machtig mooie ervaring, zelfs al heb je dat - zoals ik - al tientallen malen meegemaakt. Het fenomeen inspireerde mij tot de volgende vakantiegroet, gebaseerd op een tekst van Jan van Haeringen: 'Elke morgen verschijnt weer het licht, als teken en zegel van Gods vergezicht. De schepping verkondigt met kleuren getooid: hoeveel ook verandert, HIJ nooit! HIJ is het ook als de twijfel je verteert, die over bergen en dalen regeert en die je toeroept: 'Mens, waarover bekommer je je toch? Waarover? IK ben toch nog. . .'  12.08.22
 
  Klik voor vergroting
Hartelijke groet
aan al onze websitebezoekers
vanuit Saas Fee, Zwitserland!

Lied van de week 
Deze week brengt ds. Cees Romkes een lied onder de aandacht, dat de bezoekers van deze website zeer bekend zal voorkomen, omdat het al lang prijkt op de startpagina van de Dorpskerkwebsite. Het betreft het lied: 'Dit huis een herberg onderweg', van dominee-dichter André Troost.
 Het komt uit de bundel 'Zingende gezegend', het wordt gezongen op de melodie van Psalm 84, een Geneefse psalm uit 1562. Zoals ds. Romkes terecht zegt, kan het lied worden gewijd aan elk godshuis, waar de gemeente de lof zingt. Lees verder >> 12.08.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 7 augustus is de achtste zondag van de zomer. Gedurende de zomertijd is de liturgische kleur groen tot aan de adventstijd. Gedurende zes weken in de zomerperiode worden de erediensten van de Bethelkerkgemeente en de Dorpskerkgemeente gezamenlijk gehouden in een van beide kerken. Deze zondag is de Dorpskerk gesloten en wordt de eredienst gevierd in de Bethelkerk. Voorganger is ds. Cees Romkes.  Er is na de viering koffiedrinken in 'de jeugdzaal'. Uiteraard kan de dienst die om 09.30 uur aanvangt ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Op de zondagen dat er in de Bethelkerk wordt gekerkt, is er geen Zondagsbrief maar een korte Orde van dienst. Lees verder >> 05.08.22.

Ruitschade weer hersteld
Dezer dagen heeft een gespecialiseerde glazenier een tiental glas-in-loodruitjes, die in de afgelopen maanden bij meerdere gelegenheden door vandalen waren ingegooid, hersteld. De schade zal bij de verzekering worden gedeclareerd. Na de vakantie zullen alle ruim 5000 glas-in-loodruitjes grondig worden gereinigd met behulp van een hoogwerker. 03.08.22
  klik voor vergroting

Kerktuin in beeld - 19
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. 
In de augustusmaand besteedt zij aandacht aan de Acanthus.
 
Kom eens kijken in de Kerktuin, elke woensdag- en zaterdagmorgen open tussen 10 en 12 uur. Lees verder >> 02.08.22
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 31 juli is de zevende zondag van de zomer. Gedurende de zomertijd is de liturgische kleur groen tot aan de adventstijd. Gedurende zes weken in de zomerperiode worden de erediensten van de Bethelkerkgemeente en de Dorpskerkgemeente gezamenlijk gehouden in een van beide kerken. Deze zondag is de Bethelkerk gesloten en wordt de eredienst gevierd in de Dorpskerk. Voorganger is ds. J. Tiggelman uit Spijkenisse. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting' en de Kerktuin. Uiteraard kan de dienst, die om 10.00 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. 
[De gemeenteversie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 29.07.22.

Lied van de week 
Ook deze week brengt ds. Cees Romkes weer een lied van dichter - dominee Sytze de Vries onder de aandacht: 'Nog is de uittocht niet volbracht'.
 Het komt uit zijn bundel 'Op Vleugels', het wordt gezongen op de melodie van 'Co Fen', van de Engelse componist Kenneth Nailor. Lees verder >> 29.07.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

'Party' voor Dorpskerkvrijwilligers
De Wijkkerkenraad is trots op de paar honderd vrijwilligers die de vele werkgroepen het werk van de Dorpskerkgemeente in al haar facetten gestalte geven. Nu de Coronasituatie het weer toelaat, zal er weer een feestelijke bijeenkomst worden georganiseerd op zaterdag 17 september a.s., die zal worden afgesloten met een gevarieerde maaltijd. Een klein comité is bezig met de voorbereidingen. De uitnodigingen zullen dezer dagen worden verstuurd via de clustercoördinatoren. Als u op 5 augustus nog geen uitnodiging heeft ontvangen en wel een vrijwilligerstaak vervult in onze wijkgemeente, neem dan even contact op met Diete Dumans. 29.07.22
  Klik voor vergroting

Nieuw jaarthema Protestantse Kerk: 'Aan tafel'
De landelijke organisatie van de PKN heeft voor het kerkelijk jaar 2022-2023 als nieuw jaarthema gekozen: 'Aan tafel'. 
In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien. Ook de startzondag van de PG Barendrecht - op 11 september - zal dit thema krijgen. De scriba van de PKN, ds. René de Reuver licht het jaarthema toe. Lees verder >>  28.07.22

'Preekstoelen gezocht' (2)
Aan het begin van de vakantieperiode deed ouderling-kerkrentmeester Diete Dumans een oproep aan gemeenteleden om tijdens hun vakantie foto's van preekstoelen te maken en haar toe te sturen. Ze heeft inmiddels al veel prachtige reacties gekregen, varierend van het verre Lapland tot het nabij gelegen Kijfhoek! Haar oproep wordt nu herhaald voor degenen die in augustus op vakantie gaan. Diete hoopt op nog veel meer reacties, zodat zij er een mooie tentoonstelling van kan maken. Lees verder >> Op de foto de preekstoel van de meest noordelijke middeleeuwse stenen kerk van Europa in Trondenes-Lapland. De vier evangelisten staan er op afgebeeld. 28.07.22
  KLik voor vergroting

Ongewenste bezoeker DK overleden
Eigenlijk kent de Dorpskerk geen ongewenste bezoekers, want iedereen is immers welkom . . . Maar op maandagmorgen 25 juli ontdekte onze electricien Roel Groen op de kerkvloer, in de hoek waar gewoonlijk de piano staat, een ongewenste bezoeker. Het betrof een overleden kleine vleermuis. De alarminstallatie heeft niet gereageerd, dus het beestje moet zijn binnengekomen tijdens de werkzaamheden in de kerk. Dat zal waarschijnlijk zijn geweest via een van de openstaande deuren of via de kapotte glas-in-loodruitjes. Voor de kerkrentmeesters is het reden genoeg om de ingegooide ruitjes snel te laten herstellen. In de archieven van de Dorpskerk is niet terug te vinden of er eerder een vleermuis(je) de Dorpskerk heeft bezocht. 25.07.22
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 24 juli is de zesde zondag van de zomer. Gedurende de zomertijd is de liturgische kleur groen tot aan de adventstijd. Gedurende zes weken in de zomerperiode worden de erediensten van de Bethelkerkgemeente en de Dorpskerkgemeente gezamenlijk gehouden in een van beide kerken. Deze zondag is de Bethelkerk gesloten en wordt de eredienst gevierd in de Dorpskerk. Voorganger is ds. Cees Romkes.  Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting' en de Kerktuin. Uiteraard kan de dienst, die om 10.00 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. 
[De gemeenteversie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]  23.07.22.

Nog meer onderhoud
Met de komst van de audiovisuele apparatuur in de Dorpskerk in 2020 en de verbetering van de verlichtingsinstallatie in de kerkzaal werd de wens groter om alle bekabeling in de hele kerkzaal weg te werken in nieuwe kabelgoten. 
Ook de camera in de nok van de kerkzaal heeft een definitieve plaats gekregen. Deze klus wordt dezer dagen geklaard door Roel Groen, daarbij geassisteerd door koster Rob Bruin. Roel en Rob hebben in de afgelopen tijd achter de schermen veel werk verzet om de beide installaties zo storingsvrij mogelijk te krijgen en de bekabeling zo mooi weg te werken, dat dit in het monumentale interieur nauwelijks opvalt. Dat lijkt goed te gaan lukken! Bij de Foto: Roel bezig met het plaatsen van de nieuwe kabelgoten. 23.07.22
  Klik voor vergroting

Onderhoud op 'hoog niveau'
Sinds het stucwerk van de binnenmuren van de Dorpskerk werd gerestaureerd in 2004 (>> zie webpagina Restauratie muren) zijn de ruiten van de glas-in-loodramen niet meer schoongemaakt. Hoog tijd dus om deze schoonmaakklus aan te pakken. 
Er was daarvoor een professionele hoogwerker de kerkzaal binnengereden. Afgelopen week zijn koster Rob Bruin en kerkrentmeester Simon Hoek op grote hoogte bezig geweest om de bijna 5000 ruitjes aan de binnenzijde schoon te maken. Hoewel de ruiten na de poetsbeurt weer glanzen, was het een enigszins ondankbaar werk omdat de ruiten nog aan de buitenzijde moeten worden schoongemaakt. Die klus volgt na de zomervakantie. Ook daarvoor zal een hoogwerker worden ingezet. Gemeenteleden die willen meehelpen met die schoonmaakklus op hoog niveau, kunnen zich melden bij Rob Bruin of Simon Hoek. 
Bij de foto: het kerkrentmeesterschap is een klus op hoog niveau. 23.07.22
  Klik voor vergroting

Lied van de week 
Deze week brengt ds. Cees Romkes weer een lied van dichter, dominee Sytze de Vries onder de aandacht: 'Waar de liefde ons mag leiden'.
 Het komt uit zijn bundel 'Jij, mijn adem', het wordt gezongen op de melodie van 'Wat de toekomst brengen moge'. Lees verder >> 17.07.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 17 juli is de vijfde zondag van de zomer. Gedurende de zomertijd is de liturgische kleur groen tot aan de adventstijd. Gedurende zes weken in de zomerperiode worden de erediensten van de Bethelkerkgemeente en de Dorpskerkgemeente gezamenlijk gehouden in een van beide kerken. Deze zondag is de Dorpskerk gesloten en wordt de eredienst gevierd in de Bethelkerk. Voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde.  Er is na de viering koffiedrinken in 'de jeugdzaal'. Uiteraard kan de dienst die om 09.30 uur aanvangt ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Op de zondagen dat er in de Bethelkerk wordt gekerkt, is er geen zondagsbrief maar een korte Orde van dienst. Lees verder >> 16.07.22.

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op een van oorsprong Fins lied, dat is vertaald door theoloog en publicist Alfred C. Bronswijk: 'Zie mij staan bij de klaagmuur'.
 De melodie is van de Fin Pekka Simojoki, die ook de originele tekst maakte. 
Lees verder >> 17.07.22 

Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Kerktuin in beeld - 18
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. In de julimaand besteedt zij aandacht aan Gerst en Tarwe Kom eens kijken in de tuin, elke woensdag- en zaterdagmorgen open tussen 10 en 12 uur. Lees verder >> 10.07.22
 

Gerst


Tarwe

Gemeenteraad bezoekt Dorpskerk
De nieuw gekozen Gemeenteraad van Barendrecht heeft op donderdag 7 juli een bezoek gebracht aan de 'Oude Dorpskern'. Naast de Historische Vereniging en de Watertoren stond ook een bezoek aan de Dorpskerk op het programma. Na ontvangst met koffie in 'de Ontmoeting' verzorgde ouderling-kerkrentmeester Simon Hoek een presentatie over de geschiedenis van het 'oudste huis van Barendrecht'. Hoewel veel gemeenteraadsleden de grote lijnen van de presentatie wel kenden, waren tal van aspekten uit de roemrijke geschiedenis van de Dorpkerk toch nieuw voor hen, zoals 'het handvest van Barendrecht' uit 1583. Ter afsluiting gaf Simon uitleg bij enkele bijzondere grafzerken. Het was goed te constateren dat de 'Oude Dorpkern' in het algemeen en de Dorpskerk in het bijzonder de warme belangstelling heeft van onze gemeentebestuurders.  08.07.22
  Klik voor vergroting
1483 Handvest van Barendrecht:
begin van dijkherstel en het 'huidige' Barendrecht

Wens in vervulling gegaan
Matthé van Herk (6) uit Krimpen aan den IJssel heeft heel veel belangstelling voor klokken en carillons. Hij bezoekt elke dag basisschool 'de Wijngaard' van de Stichting Reformatorisch Speciaal Onderwijs Randstad. Regelmatig loopt hij een rondje om de Dorpskerk en kijkt dan stiekem even omhoog naar de klok. Hij liet zijn groepsleerkracht weten dat zijn grote wens zou zijn om ooit een keer de klok van de Dorpskerk te mogen luiden. Matthé kreeg tot zijn grote vreugde toestemming van koster Rob Bruin om op vrijdag 1 juli de schoolvakantie alvast in te luiden. De ouders van Matthé reageerden als volgt:
'Onze Matthé vond het zo mooi! Het aanbod om de klok te mogen luiden klonk hem als muziek in de oren!' Ze zijn koster Rob Bruin heel dankbaar voor de geweldige excursie die hij voor Matthé georganiseerd had. Matthé heeft het eeuwenoude torenuurwerk bewonderd en is zelfs boven in de kerktoren naar de uit 1759 stammende luidklok gaan kijken. Matthé vond het een enorme ervaring om zomaar op vrijdag zijn klasgenootjes en de jufs het prachtige geluid van de klok van de eeuwenoude Dorpskerk te mogen laten horen. 08.07.22
  Klik voor vergroting

Een grote wens is in vervulling gegaan

Een oude Dorpskerkfoto gevonden
Met grote regelmaat zoekt ouderling-kerkrentmeester Simon Hoek op internet naar oude foto's van de Barendrechtse Dorpskerk. Veelal komen reeds bekende foto's boven water, maar soms wordt er toch weer een kleinood gevonden. De collectie van de overleden Rotterdamse fotograaf Ary Groeneveld, die is ondergebracht in het Stadsarchief Rotterdam, is gedigitaliseerd. In die collectie werd bijgaande foto gevonden, die is genomen in mei 1961, tijdens de grote restauratie van de Barendrechtse Dorpskerk. De foto geeft een paar bijzondere details prijs. Zo is het luikje te zien aan de zuidzijde van de torenspits, dat dateert uit de tijd dat de torenspits onderdeel was van de 'Optische telegraaf van Lipkens'. Ook is op deze foto goed te zien dat de oude kleinere raamkozijnen in die periode werden teruggebracht naar de oospronkelijke gotische hogere glas-in-loodvensters. Van af de toren gerekend zijn de eerste drie lagere kozijnen (die in 1850 werden geplaatst) reeds verwijderd. In de meer oostelijk gelegen twee ramen zitten die kleinere kozijnen er nog in. Ook geeft deze foto de staat van de wijzerplaten weer, voordat ze in die periode werden gerestaureerd. Verder is goed te zien dat bij die restauratie ook de leien zijn vernieuwd.  02.07.22  
  klik voor vergroting
Weer een stukje Dorpskerkgeschiedenis gedocumenteerd

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 3 juli is de derde zondag van de zomer. Gedurende de zomertijd is de liturgische kleur groen tot aan de adventstijd. Voorganger is dorpskerkpredikant Franc de RondeEr is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst die om 10 uur aanvangt ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. 
[De gemeenteversie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 02.07.22.

Restauratie monumentaal koperwerk gestart
Zoals eerder gemeld wordt
 het koperwerk van de Dorpskerk gerestaureerd. Donderdagmiddag 30 juni is al het koperwerk gedemonteerd en op transport gegaan naar de restaurator. Dit betreft aan de kansel: doopvonthouder en lezenaar (1664); twee kaarsenhouders (1773), alsmede de vier kaarsenkronen (1771, 1773, 1773, 1781) en de van latere datum stammende lezenaar en kaarsenhouder op de rand van de dooptuin. Verder is besloten om ook de koperen standaard van de paaskaars te laten restaureren. Naar verwachting zullen alle gerestaureerde onderdelen over ongeveer een maand worden teruggeplaatst.
Op de unieke foto: de Dorpskerk tijdelijk ontdaan van het monumentale koperwerk. 30.06.22
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 26 juni is de tweede zondag van de zomer. Gedurende de zomertijd is de liturgische kleur groen tot aan de adventstijd. Voorganger is drs. Maarten H.A.P. van Boekel.  Een zanggroep van gemeenteleden zal medewerking verlenen. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst die om 10 uur aanvangt ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. 
[De gemeenteversie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 24.06.22.

Taizé-viering
Zondagavond 26 juni zal er weer een Taizé-viering plaatsvinden in de Dorpskerk. Zoals altijd zal dit een viering zijn met gebed, stiltemomenten, Bijbellezingen en een gedicht. Maar vooral zullen er veel Taizé-liederen gezongen worden, soms in beurtzang met prachtige solozang en altijd begeleid door piano- en hobomuziek. In een meditatieve en muzikale sfeer willen we elkaar ontmoeten en daarmee inspiratie opdoen voor elke dag. Om 18.45 uur wordt er begonnen met het oefenen van de liederen en om 19.00 uur begint de viering. U bent van harte uitgenodigd!.24.06.22
  klik voor vergroting

Lied van de week 
Onlangs werd de schier oneindige rij met liedbundels in de kast van ds. Cees Romkes uitgebreid met
de nieuwe liedbundel ‘De weg die je goed doet’ met de verzamelde liederen van dichter-theoloog Andries Govaart. Uit deze bundel brengt ds. Romkes het lied 'Liefde, je raakt aan geluk, haast te groot'  onder de aandacht. De melodie is van John Bell. Lees verder >>  24.06.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

'Er zit muziek in de Dorpskerk' - concert Barendrecht Klassiek
Stichting Barendrecht Klassiek organiseert, in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, op 26 juni weer een koffieconcert. Contrabassist James Oesi, een bekend gezicht in de klassieke en moderne muziekwereld, zal een concert verzorgen waarbij op het programma staan: twee cellosuites van J.S. Bach, die hij voor contrabas omschreef, en Poucha Dass van François Rabbath. James Oesi groeide op in Zuid-Afrika, speelde als kind piano en viool, waarna hij contrabasles volgde. Als een van de weinigen richt hij zich op de bas als solo-instrument. Het concert begint om 12.00 uur en u bent welkom voor een kopje koffie vooraf. Het concert is gratis toegankelijk, maar ter bestrijding van de kosten wordt een gift bij de uitgang zeer gewaardeerd. 24.06.22
  klik voor vergroting
James Oesi (London, 1988)
startte op zijn twaalfde met contrabasles
.

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters
Op verzoek van het CvK wordt de Jaarrekening van de PG Barendrecht over het jaar 2021 in verkorte vorm, met toelichting gepubliceerd. Tevens wordt gemeld dat de publicatie in het afgelopen Klankbord verkeerde tabellen bevat. Voor de correcte versie, lees verder >> Neem voor vragen gerust even contact op met van de penningmeesters van de PGBarendrecht: 

* Klaas Groenendijk: penningmeester_CvK@pknbarendrecht.nl  of 0653 244 696
* Thijs Bosloper: 2e_penningmeester_CVK@pknbarendrecht.nl of 0650 485 247 24.06.22

Monumentaal koperwerk Dorpskerk wordt gerestaureerd
De Dorpskerk is als gebouw een internationaal beschermd monument, maar dat geldt ook voor belangrijke onderdelen van het interieur. Zo zijn de preekstoel, de Boerenbank, de luidklok en het torenuurwerk opgenomen in de monumentenlijst van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Ook het koperwerk valt daaronder: het zeventiende-eeuwse koperwerk aan de kansel, de vier achttiende-eeuwse kaarsenkronen, alsmede de van latere datum stammende lezenaar en kaarsenhouder aan de dooptuin. Al dit koperwerk is ruim 50 jaar geleden gerestaureerd en is nu opnieuw aan een grote restauratiebeurt toe. De verkregen Rijkssubsidie dekt 60% van de restauratiekosten en de overige 40% kan ruimschoots gedekt worden uit de opbrengst van de Snuffelmarkt over 2022. Volgende week wordt alles vervoerd naar de werkplaatsen van de firma Brink & Van Keulen te Amsterdam, die gespecialiseerd zijn in dit soort restauratiewerk. Ook dit restauratieproject wordt begeleid door Bureau Lakerveld, onze vaste restauratieadviseur. De oude vernislaag wordt verwijderd van het koperwerk, alle onderdelen worden opnieuw gepolijst en van een nieuwe laklaag voorzien, zodat ze weer tientallen jaren onderhoudsvrij kunnen schitteren. Waar nodig zullen tevens 'uitgezakte' kaarsenhouders worden gerestaureerd. 21.06.22
  klik voor vergroting
In september a.s. zullen
ook de kroonluchters weer
in oude glorie schitteren.

'Preekstoelen gezocht'
Ouderling-kerkrentmeester Diete Dumans heeft het initiatief genomen om gemeenteleden te vragen tijdens hun vakantie foto's van preekstoelen te maken en haar toe te sturen. Velen van u bezoeken tijdens binnen- of buitenlandse vakanties oude kerken. Diete hoopt op veel reacties, zodat zij er een mooie tentoonstelling van kan maken. Lees verder >> 21.06.22

Johan Sonneveld gehuldigd
Aansluitend aan de indrukwekkende Cantatedienst werd Johan gehuldigd. Namens de PG Barendrecht sprak de heer Rijko Wytzes Johan en zijn vrouw Emmy toe
. Hij benadrukte het grote belang van Johan voor de ontwikkeling van liturgie en kerkmuziek in de voormalige Gereformeerde Kerk en de huidige Protestantse Kerk van Barendrecht. Begonnen als cantor-organist van de Bethelkerk en de Triomfatorkerk, is Johan sinds de vorming van de Protestantse Wijkgemeente Dorpskerk ook verbonden aan de Dorpskerk. Johan is de stuwende kracht achter de Cantorij Barendrecht-Dorp. Na de waarderende woorden speldde de heer Wytzes bij Johan de zilveren waarderingsspeld op van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN en hij overhandigde hem de bijbehordende oorkonde. Aansluitend richtte ouderling-kerkrentmeester Simon Hoek waarderende woorden aan Emmy Sonneveld en overhandigde ouderling-kerkrentmeester Diete Dumans haar een prachtig boeket, als blijk van grote waardering voor alles wat zijn voor én achter de schermen betekent voor de geloofsgemeenschappen van de Bethelkerk en de Dorpskerk. Aansluitend sprak Johan woorden van dank, waarna de vele kerkgangers de gelegenheid kregen om Johan en Emmy te feliciteren. Het werd een mooi eerbetoon aan degene die zo'n grote bijdrage heeft geleverd en levert aan liturgie en kerkmuziek in onze kerken. 
Bovenste foto: Johan, drager van de zilveren waarderingsspeld, neemt de oorkonde in ontvangst.
Onderste foto: Oud-Dorpskerkmusicus Hans van Gelder feliciteert Johan en Emmy. 
20.07.22
  klik voor vergroting
klik voor vergroting

Adembenemend mooie cantatedienst 
Dat er in de Dorpskerk ooit nog eens een Cantatedienst zou worden gehouden, was een wens van tal van liefhebbers van deze prachtige eeuwenoude kerkmuziek. Daarom past grote dank aan Johan Sonneveld, die ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum de uitvoering van Cantate 106 organiseerde en aanbood aan de leden van de Barendrechtse Protestantse Kerk. Koor, solisten en instrumentalisten vertolkten onder de inspirerende leiding van Johan op adembenemend indrukwekkende wijze een van de mooiste cantates van Johann Sebastian Bach. Voorgangers waren ds. Ketelaar en ds. Stam. Laatst genoemde inspireerde velen met zijn uitleg van de 'grote woorden': 'Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit'. '
Muziek is in de kerk, in het christelijk geloof niet maar omlijsting, als prettige afwisseling op de woorden van preek en gebed. Nee, muziek opent een werkelijkheid, tilt ons op. Muziek troost ons als niets anders'. Dankzij de inzet van de audiovisuele werkgroep werd, voor de kijkers thuis, de hemelse muziek omlijst door prachtige beelden. Het terugkijken van deze Cantatedienst is beslist de moeite waard! kijk verder >>  Voor de overweging van ds. Stam, lees verder >> Een uitgebreider fotoverslag volgt later. 
Bovenste foto: Johan, inspirerende dirigent. Onderste foto: Erik Koevoets - continuo (kistorgel) 
20.06.22
  klik voor vergroting
klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 19 juni is de eerste zondag van de zomer. Na de Veertigdagentijd én de Vijftigdagentijd breekt nu de zomertijd aan, waarbij de liturgische kleur groen is tot aan de adventstijd. Voorganger is ds. Franc de Ronde, die de verhaallijn over het Bijbelboek Ruth zal vervolgen. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Voor wie de intrededienst vorige week heeft gemist, is dit een mooie gelegenheid om eens nader kennis te maken met de nieuwe Dorpskerkpredikant. Uiteraard kan de dienst die om 10 uur aanvangt ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. 
[De gemeenteversie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 17.06.22.

Lied van de week 
Vanaf zijn vakantieadres vestigt ds. Cees Romkes deze week weer eens de aandacht op een lied van Huub Oosterhuis: 'Jij die voor alle namen wijkt'.
 Oosterhuis schreef het op de melodie van Psalm 36. Lees verder >> 17.06.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

'Herberg Dorpskerk' en 'Dorpskerk-Oase' ook in vakantietijd open
Oók in de komende vakantieperiode is de 'Herberg Dorpskerk' elke woensdagmorgen geopend van 10 tot 12 uur. De herbergiers ontvangen u graag voor een bezoek aan de Dorpskerk, een kopje koffie, een momentje van rust in de Kerktuin. Maar er is altijd ook gelegenheid voor een spelletje. Veelal is ook een van de predikanten van de partij. De bijeenkomsten worden afgesloten met een eenvoudige maaltijd, waarvoor een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 12 uur bent u welkom in de 'Dorpskerk-Oase'. Er is dan 'Open Kerk', voor wie het oudste huis van Barendrecht beter wil leren kennen, de Kerktuin is geopend en er staat altijd een kopje koffie klaar, geserveerd door de dames van de Snuffelmarkt, want die is dan natuurlijk ook geopend. Kortom ook in de vakantieperiode bent u van harte welkom! 15.06.22

Groot onderhoud Dorpskerkorgel 
Sinds het Dorpskerkorgel in 2013 is gerenoveerd door de orgelmakerij Reil (zie webpagina >> orgelrenovatie 2013)
 hebben de kerkrentmeesters van de Dorpskerk een contract afgesloten met Reil voor regulier onderhoud. Onlangs heeft er op voorstel van de Dorpskerkmusici een grondige inspectie van het orgel plaatsgevonden. De firma Reil heeft een offerte uitgebracht voor alle werkzaamheden in het kader van een groot onderhoud. Vanuit de kring van de stichting Vrienden van de Dorpskerk kwam het prachtige nieuws dat de kosten (circa € 9.400) gefinancierd kunnen worden uit de kring van de Vrienden van de Dorpskerk. Inmiddels heeft de Orgelcommissie Dorpskerk opdracht gegeven aan Reil, nadat het College van Kerkrentmeesters heeft ingestemd met de offerte en met de financiering ervan. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de laatste twee weken van september a.s. De grote frontpijpen in de drie torens zullen tijdelijk worden verwijderd en opgeslagen in de kerkzaal. Tijdens de renovatie blijft het orgel wel bespeelbaar. 13.06.22
  Klik voor vergroting

De 'Preek van de week' in ere hersteld
Met de komst van ds. De Ronde kan de door ds. Stam ingezette traditie, om de preken in de Dorpskerk gedurende twee weken op de Dorpskerkwebsite te plaatsen, weer in ere worden hersteld! We zijn dankbaar voor die toezegging, want we weten dat er regelmatig vraag is om de preek terug te mogen lezen. Zoals gebruikelijk vindt u de 'Preek van de week' terug op onze >> webpagina 'Kerkdiensten. Gezien de grote belangstelling die er dezer dagen is voor de website, plaatsen we dit keer hierbij ook een rechtstreekse link naar de Preek van de week: Lees verder >> 13.06.22

Warm welkom voor nieuwe Dorpskerkpredikant
Op zondagmiddag 12 juni werd ds. Franc de Ronde op hartelijke wijze verwelkomd door 'zijn' nieuwe gemeente, in wat 'zijn' Dorpskerk is geworden. Zowel de wijkkerkenraad als ds. De Ronde hadden tal van relaties uitgenodigd voor deze feestelijke intrededienst. Ds. Henk-Jan Ketelaar verzorgde de verwelkoming en het formele intredegedeelte. Daarna werd de eredienst vervolgd door de nieuwe Dorpskerkpredikant. Eerst richtte ds. De Ronde het woord tot de kinderen, waarbij hij het moeilijke begrip drie-eenheid in eenvoudige woorden uitlegde. In zijn preek vervolgde hij de lopende reeks schriftlezingen uit het boek Ruth en gaf hij uitleg over het tweede hoofdstuk (de verzen 14-23). De kinderen hadden in hun Kindernevendienst een feestelijk cadeau gemaakt voor de nieuwe dominee. Na de zegen door ds. De Ronde, sprak ds. Ketelaar in één toespraak namens een vijftal organisaties de nieuwe Barendrechtse predikant een warm welkom toe, die daarna afsloot met een kort dankwoord. Zoals gebruikelijk, is er ook van deze feestelijke eredienst een uitgebreid fotoverslag gemaakt voor deze website.
Lees en kijk verder >> 12.06.22 

[Het fotoverslag staat vanwege de privacyregelgeving achter een AVG-code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl] 
  Klik voor vergroting
Ds. De Ronde wordt verbonden aan
de Dorpskerk en gezegend door ds. Ketelaar.

Liturgische schikking intrededienst vol symboliek
Zoals ds. De Ronde zal gaan ervaren, besteedt de Dorpskerkgemeente veel aandacht aan kwaliteit en diepgang van haar erediensten. Al bijna 15 jaar geeft de werkgroep Liturgisch bloemschikken bij bijzondere erediensten daar daadwerkelijk invulling aan. De liturgische schikkingen ondersteunen de liturgie van zulke bijzondere zondagen. Zo heeft de werkgroep, dit keer in de persoon van Elly van den Oever, ook voor de intrededienst van ds. De Ronde een schikking gemaakt, die bol staat van symboliek en die aansluit bij de liturgie van deze bijzondere dienst. Voor de uitleg, lees verder >> De foto is gemaakt door Jan van den Oever. 12.06.22
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . . Zondag Trinitatis
De zondag na Pinksteren - dit jaar 12 juni - draagt volgens de kerkelijke kalender de naam Zondag Trinitatis. Deze naam verwijst naar de heilige Drie-eenheid: Vader, Zoon en Geest. De term 'drie-eenheid' komt in de Bijbel als zodanig niet voor. Pas in de vierde eeuw na Christus werd dit binnen de kerk na de nodige discussies tot dogma verheven. De concilies van Nicea (325), Constantinopel (381) en Chalcedon (451) speelden daarbij een belangrijke rol. Voor de Dorpskerkgemeente staat de eredienst op deze zondag Trinitatis vooral in het teken van de verbintenis van ds. Franc de Ronde aan de Protestantse Gemeente Barendrecht, in het bijzonder de Protestantse Wijkgemeente Dorpskerk. Zie onderstaand artikel. 10.06.22
   

Feestelijke intrede ds. De Ronde
Op zondag 12 juni zal ds. Franc de Ronde in een feestelijke eredienst, die om 15.00 uur begint, worden verbonden aan de Protestantse Gemeente Barendrecht, in het bijzonder aan de Dorpskerkgemeente. Voorgangers in deze intrededienst zijn ds. Henk-Jan Ketelaar en ds. Franc de Ronde. Vanwege het bijzondere karakter van deze eredienst is de liturgische kleur rood. 
Als gebruikelijk kan de dienst ook online worden gevolgd of worden teruggekeken via de videokanalen van de Dorpskerk (zie linken boven aan deze pagina). Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Orde van dienst' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Orde van dienst, lees verder >>.  Voor deze dienst zijn, zowel door ds. de Ronde als door de Wijkkerkenraad, tal van relaties persoonlijk uitgenodigd; voor de genodigden zijn plaatsen gereserveerd in de kerk! Het belooft een volle kerk te worden, houd daar dus rekening mee!  
Let op: Er is op 12 juni 's morgens géén dienst in de Dorpskerk. 

[De gemeenteversie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 10.06.22
 

Trinitatis, uitgelegd aan kinderen
Zelden werd het begrip van de heilige Drie-eenheid zo helder uitgelegd als dat werd gedaan door Matthijs Vlaardingerbroek. Matthijs was met zijn sprekende pop Henkie enkele jaren geleden te gast in de Dorpskerk bij de Kinderkerk. Op aansprekende wijze legt hij aan kinderen uit dat in de Bijbel God één is en toch uit drie personen bestaat, namelijk God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest: één van de grote geheimen van God. Toch heeft God iets in de schepping gegeven dat ons wel helpt om het een beetje te begrijpen. Namelijk water! Water kun je in verschillende vormen tegenkomen: in de vorm van ijs, water en waterdamp. Drie verschillende vormen en toch allemaal water. Matthijs heeft er een leuk proefje aan gekoppeld om aan kinderen (en volwassenen!) uitleg te geven over de Drie-eenheid. Lees verder >> 10.06.22
  klik om naar de website van Henkie te gaan

Op unieke wijze worden Bijbelverhalen verteld aan kinderen.

12 juni: ook voor de Bethelkerkgemeente een bijzondere dag
Voor de Dorpskerkgemeente vormt zondag 12 juni de afsluiting van een beroepingsproces, met de intrede van ds. De Ronde. Voor de wijkgemeente Bethelkerkgemeente staat deze zondag in het teken van de start van hun beroepingsprocedure: het zoeken naar een opvolger voor ds. Ketelaar. Na de ochtenddienst in de Bethelkerk presenteert de wijkkerkenraad in een gemeentevergadering het profiel voor de te beroepen predikant, alsmede de profielbeschrijving van de Bethelkerkgemeente. Op hun Facebookpagina staan de gedetailleerde beschrijvingen. Lees verder >> 10.06.22

Felicitaties van de diaconie 
Voor veel eindexamenkandidaten waren het deze week spannende dagen. Slagen, zakken of een herexamen? De diaconie heeft de kandidaten die aangedragen zijn door ouders of grootouders vòòr het schriftelijk examen een kaart gestuurd met succes erop. Op de dag van de uitslag hebben deze jongens en meisjes een felicitatiekaart met chocolade gekregen. Gelukkig behoefde bij niemand chocolade als troost worden gebracht, want bij iedereen hing de vlag met schooltas uit. Alle geslaagden, gefeliciteerd! Op de foto Lisa 't Hart en diaken Toos Volkers 10.02.22
  Klik voor vergroting

Lied van de week 
Deze week zet ds. Cees Romkes een lied van dichteres Ria Borkent in het licht: Wij zingen God ter ere. De melodie is van componist/kerkmusicus Dirk Zwart. 
Het lied is grotendeels (drie van de vier coupletten) opgenomen in het nieuwe Liedboek onder nummer 786. Lees verder >> 10.06.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Kerktuin in beeld - 17
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. In de junimaand besteedt zij aandacht aan de Bosaardbei. (Fragaria vesca) Kom eens kijken in de tuin, elke woensdag- en zaterdagmorgen open tussen 10 en 12 uur. Lees verder >> 07.06.22
  klik voor vergroting

Intrede 40e Dorpskerkpredikant
Als opvolger van ds. Jan Willem Stam (de 38e Dorpskerkpredikant) zal ds. F.C. de Ronde als 40e Dorpskerkpredikant zijn intrede doen in Barendrecht op zondag Trinitatis, 12 juni a.s. Ds. De Ronde is Inderdaad de 40e Dorpskerkpredikant in de 448 jaar dat de Dorpskerk protestant is, want ds. Cees Romkes werd op 1 januari 2020 de 39e Dorpskerkpredikant, na de vorming van de Protestantse Wijkgemeente Barendrecht. Ds. Franc de Ronde zal in een feestelijke eredienst, die om 15.00 begint, worden verbonden aan de Dorpskerkgemeente. Voorgangers zullen zijn ds. Henk-Jan Ketelaar en ds. Franc de Ronde. Voor ds. Ketelaar zal dat de laatste keer zijn dat hij - als Barendrechts predikant - voorgaat in de Dorpskerk en voor ds. De Ronde is het zijn eerste dienst in de Dorpskerk.
Let op: Er is op 12 juni 's morgens géén dienst in de Dorpskerk.  07.06.22

Afscheid Ds. De Ronde van Fijnaart
Zondag 5 juni heeft ds. Franc de Ronde afscheid genomen van de Protestantse Gemeente Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten tijdens de Pinksterdienst. Eerder die week hadden gemeenteleden al op meer informele wijze afscheid genomen van 'hun' dominee. Voor de afscheidsdienst, kijk verder >> Ter gelegenheid van zijn vertrek uit Brabant heeft ds. de Ronde een interview gegeven aan het plaatselijke blad Fendert Lokaal. Lees verder >> (zie pagina 1 en 3)  07.06.22

Over Liturgie gesproken . . . Pinksteren, het Feest van de Geest
Het christelijke Pinksterfeest heeft zijn oorsprong in het Joodse Wekenfeest (Sjavoeot). Dit Joodse feest is ter herinnering aan de gebeurtenis bij de berg Sinaï, toen God aan Mozes de Tien Geboden gaf. Christenen namen de feestdag over omdat ze een gelijkenis zagen met de neerdaling van de Heilige Geest. Het woord Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord ‘pentekostè’, dat vijftig betekent. Het Pinksterfeest is altijd 10 dagen na Hemelvaart en de 50ste dag na Pasen. We herdenken de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen en het ontstaan van de Christelijke kerk. Het 'Feest van de Geest' wordt in de Dorpskerk gevierd in een feestelijke eredienst, waarin ds. Piet Schelling (emerituspredikant uit Monster) voorgaat. De liturgische kleur is rood, de kleur van vuur van de Geest. 
Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. 
[De gemeenteversie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 04.06.22.
 

'Product van de maand' - juni
De Diaconie van de PG Barendrecht ondersteunt de Barendrechtse Voedselbank met de actie 'Product van de maand'. Voor de maand juni zijn dit koffie / thee / suiker. Bij de ingang van de Dorpskerk, bij gebouw 'de Ontmoeting' staat een verzamelkrat. Elke woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur en op elke zondag voor kerktijd kunt u het 'product van de maand' inleveren. Namens de Barendrechtse Voedselbank en haar cliënten: hartelijk dank! Doet u al mee? 04.06.22
  klik voor vergroting

De liturgische schikking van het Feest van de Geest
Zoals gebruikelijk bij alle feestelijke erediensten in de Dorpskerk, heeft de werkgroep Liturgisch bloemschikken ook voor het Pinksterfeest een prachtige schikking gemaakt, vol met symboliek.

Pinksteren:
Vuur, warmte, overgave, onbekendheid en troost, een feest van hoop een feest van toekomst een feest van een nieuw begin.

De groene boog staat symbool voor de hoop, vol verwachting voor de toekomst.
In de regenboogkleuren wordt Gods belofte zichtbaar.
Bovenal een feest van overgave, een feest van delen met de ander, ons hart in vuur en vlam, een geest van openheid, samen verder gaan de Geest geeft toekomst aan ons allen.
Voor alle schikkingen van 2022, lees verder >>. 04.06.22
  klik voor vergroting
Pinksteren in vlammende bloemen

Koffieconcert Barendrecht Klassiek weer een succes
Stichting Barendrecht Klassiek organiseerde, in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, op 29 mei een koffieconcert na de eredienst. Dit concert betoverde de toehoorders gedurende bijna een uur, met prachtig samenspel. Daarmee was er na 6 jaar weer een strijkkwartet bij Barendrecht Klassiek. Het Adora String Quartet speelde werken van de componisten Schubert (strijkkwartet no.13, ‘Rosamunde’);   Beethoven (strijkkwartet op.18 no.4, in C mineur)   en Piazzolla (Oblivion, arr. Tobias Kischke) Met dit prachtige optreden zijn de corona-beperkingen voor de concerten in de Dorpskerk wel vergeten. Barendrecht kan uitkijken naar het volgende soloconcert door de bekende bassist James Oesi, die zeker ook verrassen zal. 30.05.21

  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 29 mei is het op de liturgische kalender 'zondag Exaudi'. Het is de zevende zondag van Pasen, de zondag tussen hemelvaart en Pinksteren. 'Exaudi' is Latijn en betekent, letterlijk vertaald: ‘verhoor toch’. Het is dus een gebed. De gemeente bevindt zich als het ware in de situatie van de leerlingen die na Jezus’ hemelvaart biddend en eensgezind wachten op de heilige Geest (Handelingen 1:14). Deze zondag staat ook wel bekend als Wezenzondag: nadat Jezus' leerlingen afscheid van hem namen (Hemelvaart) wachtten zij op de uitstorting van de heilige Geest (Pinksteren). Voor een korte tijd zijn zij alleen, zoals wezen. Dit is de laatste zondag vóór Pinksteren, de liturgische kleur is voor de laatste keer in de Paastijd wit: kleur van licht, zuiverheid en opstanding. Voorganger is mw. ds. Hermie Hummel, predikant te Rotterdam. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. 
[De gemeenteversie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 28.05.22.

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op de Engelse Psalmen. In het bijzonder Psalm 27.
 Deze Psalm wordt al eeuwen op de Wezenzondag gezongen. Lees verder >> 28.05.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Liturgische schikking viering Hemelvaart
De dames van de werkgroep liturgisch bloemschikken hebben voor de viering op Hemelvaart een eenvoudige schikking gemaakt. Als begeleidende tekst is gekozen voor lied 666 vers 2. 

De Heer is in de wolken, onttrokken aan ons oog.
Maar Hij heeft alle volken zijn koninkrijk beloofd.
Al blijft Hij nu verborgen in teken en in taal,
straks, op de nieuwe morgen, zien wij Hem allemaal.

De gerbera's symboliseren de discipelen, het gipskruid de wolken en de opstijgende witte roos verwijst naar Jezus's hemelvaart. 25.05.22
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . . Hemelvaartsdag, de veertigste paasdag
De viering van Hemelvaartsdag is gebaseerd op het bijbelboek Handelingen (1:3). Daar staat de verwijzing naar de veertigste paasdag. De oudst bekende bron van de viering van de Ascensio Domini (hemelvaart van de Heer) is een geschrift van kerkvader Augustinus van Hippo (354-430). Volgens Augustinus werd het feest van Hemelvaart reeds gevierd in de tijd van de apostelen, maar het feest zou op het einde van de vierde eeuw zeer vlug verspreid geworden zijn. In de geloofsformules van Nicea (325) en van Constantinopel (381) is er al sprake van de hemelvaart van Jezus. De hemelvaart van de Heer wordt in de PG Barendrecht voor de wijkgemeenten Carnisse Haven, Bethelkerk en Dorpskerk gevierd in een gezamenlijke eredienst in de Dorpskerk. Voorganger dit jaar is oud-Bethelkerkpredikant ds. Robert-Jan van Amstel. De werkgroep liturgisch bloemschikken zal weer een inspirerende schikking maken. Voor de orde van dienst, lees verder >>.  24.05.22 
  klik voor vergroting
Hemelvaart:  Giotto Scrovegni 

Prachtig resultaat BethelBazar
Na twee jaar alternatieve geldwervingsactiviteiten voor goede doelen tijdens de Coronapandemie, kon de PGB-commissie BethelBazar dit jaar weer een echte bazar organiseren en het is een groot succes geworden. Vrijdagavond 20 en zaterdag 21 mei was het een drukte van belang rondom de Bethelkerk en in het jeugdhuis. De commissie kon zondagmorgen bij de erediensten het prachtige resultaat bekend laten maken: € 20.650,77. De opbrengst gaat dit jaar naar vier goede doelen: Stichting Present Barendrecht, Stichting Welzijn kinderen van Bal Anand, het Khaki Fonds en het ZWO-project Renacer. De Bethelbazar is mede mogelijk gemaakt dankzij de geweldige inzet van veel gemeenteleden en de ondersteuning van meerdere sponsoren. Al degenen die op een of andere wijze hieraan hebben bijgedragen worden hartelijk bedankt! Lees meer over deze diaconale doelen op >> www.pknbarendrecht.nl/bethel_bazar 22.05.22

 

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 22 mei is de zesde zondag van Pasen, die draagt de naam: Rogate. Het is de zondag voor Hemelvaart Rogate is Latijn en betekent, letterlijk vertaald: 'vráágt of ook bidt'. Op deze zondag worden de gemeente opgeroepen om te bidden. Dit gebruik gaat terug naar oude kerkelijke tradities van biddagen voor het gewas in deze tijd van het jaar. Voorganger is ds. Cees Romkes. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst die om 10 uur aanvangt ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. De Vijftigdagentijd nadert zijn afsluiting. Het vieren van vijftig dagen Pasen is misschien wel de mooiste tijd van het kerkelijk jaar. Lees verder >>
[De gemeenteversie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 21.05.22.

Vieren en ontmoeten over grenzen heen 
Na de succesvolle eerste viering organiseert de oecumenische werkgroep ‘Vieren en ontmoeten over grenzen heen’ opnieuw een migrantenviering voor alle mensen uit Barendrecht e.o. Op zondag 22 mei om drie uur in de Dorpskerk is iedereen welkom om dit mee te vieren. Voorgangers zijn ds Henk Jan Ketelaar en pater Urbanus. Het beloofd weer een internationale viering te worden met liederen en gebeden in diverse talen. Ons thema is deze keer ‘HOOP’. Weet u nog mensen die vanuit een ander land hier zijn komen wonen, dan zijn die van harte uitgenodigd samen met ons deze viering mee te beleven. Natuurlijk zijn ook kinderen van harte welkom en zijn zij interactief betrokken bij de viering! Na afloop willen we elkaar weer ontmoeten met een kopje koffie/thee/limonade en wat lekkers. We hopen dat u er ook bent! Ga voor meer informatie naar Winia Schriek (email: winia.schriek@planet.nl) 13/21.05.22
  klik voor vergroting

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes brengt deze week weer een lied van Sytze de Vries onder de aandacht: 'Als de hemel vol gezang is'Het staat in de bundel 'Het liefste Lied van Overzee'
. De melodie is van de Engelse componist Edwin George Monk (1819-1900). 
Lees verder >>
 20.05.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Over Liturgie gesproken . . . . Zondag hoe?
Zondag 15 mei is de vijfde zondag van Pasen, die draagt de naam: Zondag Cantate. Dit verwijst naar Psalm 98 en roept op de lofzang te zingen: 'Cantate Domino Canticum Novum', dat is Latijn voor: ‘Zingt een nieuw lied voor de Heer’.

De liturgische kleur is tot aan Pinksteren wit, de kleur van zuiverheid en reinheid. Voorganger is ds. Marianne Moerland. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst die om 10 uur aanvangt ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>
Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.

[De gemeenteversie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 13.05.22.
 

Lied van de week 
Deze week zet ds. Cees Romkes weer een lied van dichter-dominee André Troost in 'de spotlight: 'Twinkelend schitterlicht'Het staat in het bundeltje 'Voorzichtig Licht
'. De melodie is van het bekende lied 'Kroont Hem met gouden kroon', die is gemaakt door de Engelse componist George J. Elvey. Lees verder >> 13.05.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Waardevolle informatiebijeenkomsten AK
De informatiebijeenkomsten, die op 9 mei jl. werden gehouden 
over het toekomstperspectief van de Protestantse Gemeente Barendrecht in de Bethelkerk en de Dorpskerk, boden de aanwezige gemeenteleden veel waardevolle informatie. Van meerdere kanten werd deze aanpak gewaardeerd. De AK heeft echter moeten constateren dat de opkomst bij beide bijeenkomsten erg tegenviel. Daarom is besloten om de informatie ook digitaal beschikbaar te stellen. U kunt zowel de diapresentatie van de AK, alsmede het reactieformulier downloaden. Ook de gemaakte video-opname van de bijeenkomst in de Bethelkerk kunt u terugkijken. Voor de diapresentatie, lees verder >>. U kunt reageren via het digitale reactieformulier, lees verder >> Dit invullen duurt slechts enkele minuten. Hoe meer reacties de AK ontvangt, des te beter kan er vorm en inhoud worden gegeven aan een passend vervolg. Voor link naar de informatiebijeenkomst in de Bethelkerk, kijk verder >>Gemeenteleden worden dus van harte uitgenodigd om te reageren. [Deze informatie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl]     13.05.22

Over liturgie gesproken . . . door de PKN
De website van de Dorpskerk geeft al vele jaren achtergrondinformatie door over de kerkelijke vieringen in de Dorpskerk onder het motto: 'Over liturgie gesproken'. Recent is ook de landelijk PKN een serie artikelen gestart op hun website, waarin de orde van dienst, zoals die in veel plaatselijke protestantse gemeenten wordt gevierd, wordt toegelicht op een verhelderende wijze.  Marcel Barnard, hoogleraar praktische theologie, licht de onderwerpen toe en drie plaatselijke gemeenten geven voorbeelden uit de praktijk. De artikelen zijn een aanrader voor iedereen die wat meer wil begrijpen over de protestantse erediensten. 
Het eerste artikel gaat over het onderdeel:  'consistorie gebed'. Lees verder >>
Het tweede artikel over het onderdeel: 'bemoediging en groet'.  Lees verder >>
Het derde artikel gaat over het onderdeel  'kyrie en gloria'.         Lees verder >>
Het vierde artikel gaat over het onderdeel 'de Wetslezing'.         Lees verder >>
Onze webstie zal de hele serie artikelen publiceren via linken naar de PKN-website. 12.05.22

Over liturgie gesproken . . . tot Gods eer
Liturgiewetenschapper Marcel Barnard schreef op verzoek de generale synode van de PKN het boekje 'Tot Gods eer'. In dit boek, beschrijft hij de protestantse liturgie, licht hij de achtergronden ervan toe, en geeft hij een kleine protestantse theologie van de liturgie. Daarnaast laat hij zien uit welke verschillende tradities de protestantse liturgie wordt gevoed. Marcel Barnard is hoogleraar praktische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam en aan de Universiteit van Stellenbosch, Zuid Afrika, en hij is tevens hoogleraar liturgiewetenschap aan de Vrije Universiteit. Lees verder >> 
In aansluiting op dit boekje wordt er een serie artikelen over de protestantse liturgie gepubliceerd op de PKN website, waar onze website naar zal verwijzen (zie separaat artikel) 
12.05.22
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . .Zondag hoe? 
Zondag 8 mei is de vierde zondag van Pasen, die draagt de naam: Zondag Jubilate. Dit verwijst naar Psalm 66,‘Jubilate Deo omnis terra, psalmum dicite nomini eius date gloriam laudi eius' - 'Juich de Heer gij ganse aarde, psalmzing de heerlijkheid van Zijn naam en geef Hem eer en lof'. De liturgische kleur is tot aan Pinksteren wit, de kleur van zuiverheid en reinheid. Het is deze zondag een gezamenlijke viering van Schrift en tafel in de Bethelkerk, aanvang 09.30 u. Aan het einde van de dienst zullen de zangers en zangeressen, die in de afgelopen Coronaperiode de lofzang gaande hebben gehouden in beide kerken,  worden bedankt namens de beide wijkkerkenraden. Er is deze zondag geen dienst in de Dorpskerk! Voor de orde van dienst, lees verder >> 07.05.22 
 

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op een liedtekst van Sytze de Vries: 'Maak heel mijn leven tot een lied'Het staat in de bundel 'Het Liefste Lied van o
verzee'. Het kan worden gezongen op twee melodieën: een melodie van Thomas Haweis en een van John Bacchus Dykes. Lees verder >> 07.05.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

5 mei viering in de Dorpskerk
Op 5 mei werd er in de Dorpskerk gevierd dat we in Nederland in vrijheid mogen leven. De 510-jaar oude Dorpskerk heeft twee grote oorlogen doorstaan: de Tachtigjarige oorlog (1568-1648) en de Tweede Wereldoorlog (1940-1945), reden genoeg om de vrijheid te vieren in het 'oudste huis van Barendrecht'. De Stichting Evenementen Dorpskern Oud-Barendrecht (SEDOB), waarin de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk namens de protestantse Dorpskerkgemeente participeert, organiseerde op donderdag 5 mei a.s. een Vrijheidsmaaltijd in de Noordbeuk van de Dorpskerk voor genodigden. Na de maaltijd werd het vrijheidsvuur, dat van uit Wageningen door Roparunlopers naar Barendrecht ontstoken bij het herdenkingsmonument voor de Dorpskerk. Aansluitend werd er in de kerkzaal om 10.30 uur een Bevrijdingsconcert verzorgd door het dagorkest van de Harmonievereniging Barendrecht. De foto's geven een beeld hoe SEDOB de Noordbeuk van de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een indrukwekkende zaal waar de vrijheid werd gevierd en dat de fakkel  van het vrijheidsvuur in Barendrecht. Lees verder >> 07.05.22
  klik voor vergroting
klik voor vergroting

4 mei herdenking in de Dorpskerk
Na twee Coronajaren kon dit jaar de traditionele 4 mei herdenkingsbijeenkomst weer plaatsvinden in de Dorpskerk. De
Stichting 4 mei herdenking Barendrecht had weer voor een indrukwekkend programma gezorgd. Tijdens de bijeenkomst werd er gesproken door burgemeester Veldhuijzen, kinderburgemeester Demi Kroonen en de heer Johan Dam. Verder waren er declamaties en samenzang. De muzikale begeleiding werd verzorgd door de Big Band Barendrecht o.l.v.  Jeroen van der Hoff.  Het Dorpskerkorgel werd bespeeld door Pieter Jan Lukas. Aansluitend vond de herdenking en kranslegging plaats bij het monument voor de Dorpskerk.  05.05.22
   

Kerktuin in beeld - 16
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. In de meimaand besteedt zij aandacht aan de Vrouwenmantal (Alchemilla Mollis). Kom eens kijken in de tuin, elke woensdag- en zaterdagmorgen open tussen 10 en 12 uur. Lees verder >> 03.05.22
  Klik voor vergroting

510 jaar Dorpskerk: met bloemen getooid 
Al meer dan 20 jaar worden de feestelijke erediensten in de Dorpskerk opgesierd met prachtige bloemschikkingen door dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken. Daarom was er ook bij de feestelijke start van het 510-jarig bestaan van de Dorpskerk weer een feestelijke schikking gemaakt 
door Joan Bolt, Ingrid Filius en Elly van den Oever, waarin de nodige symboliek was verwerkt. De kleurige, verschillende bloemen symboliseerden de veelkleurige leden van de  Dorpskerkgemeente. De twee grote bladeren daaronder symboliseerden de handen van de Eeuwige die de gemeente draagt en Zijn zegen geeft. Ingrid had er een mooie tekst bij gemaakt, die in de liturgie was opgenomen. Lees verder >> 03.05.22
  klik voor vergroting

510 jaar Dorpskerk: een nieuwe vriendenwebsite
Op 2 mei 2022, de 510e verjaardag van de Dorpskerk, is de nieuwe website van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk definitief online gekomen via de nieuw provider 'protestantsekerk.net'. Het nieuwe navigatiemenu staat boven aan de startpagina. Zowel de layout als de inhoud is vernieuwd. In de komende maanden wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de omzetting van deze Dorpskerksite naar de nieuwe provider. Omdat dit een enorme tijdrovende klus is, moet u daarvoor nog even geduld hebben.... Neem nu snel een kijkje op de nieuwe vriendensite! Kijk verder >> 03.02.22

510 jaar Dorpskerk: een gezegende start
Met de herderlijke zegen van emerituspredikant Piet Taselaar werd de feestelijke eredienst op 1 mei 2022 besloten én werd het jubileumjaar voor de 510-jarige Dorpskerk geopend. Na de dienst werd ds. Taselaar van vele kanten bedankt voor de inspirerende en warme woorden waarmee hij de feestelijke liturgie gestalte had gegeven. Ook was er veel  waardering voor prachtige liturgische schikking en de muzikale medewerknig van Marie-Christine Goergen (dwarsfluit) en Johan Sonneveld (orgel). Na de viering maakten velen gebruik van de uitnodiging om koffie te komen drinken. Daarbij was er gezorgd voor een feestgebakje waarop de Dorpskerktekening prijkte van Thea Verhagen. Het was al met al een feestelijke start van het 510e jaar van de Dorpskerk. Een uitgebreid fotoverslag is in voorbereiding. 02.05.22
   

Een cadeau voor de jarige Dorpskerk
Tijdens de feestelijke kerkdienst op 1 mei j.l. sprak de voorzitter van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, Simon Hoek, enkele inleidende woorden bij het 510-jarig bestaan van het godshuis. Hij benoemde dat het 'oudste huis van Barendrecht' na de vele restauratieprojecten van de afgelopen tien jaar steeds toekomstbestendiger is geworden. Verder gaf hij een toelichting bij het thema van het komende jubileumjaar. Tenslotte had hij namens de stuurgroep nog een cadeau voor de jarige Dorpskerk en de Protestantse Dorpskerkgemeente meegenomen: de nieuwste bijbelvertaling, de NBV21. Die vertaling wordt beschouwd als dé vertaling voor de 21e eeuw. Aansluitend las lectrix Anja Bogaerds de evangelielezing uit de nieuwste vertaling. Voor het complete verhaal, lees verder >> 02.05.22
  klik voro vergroting

Dank aan de gulle geefster!
Toen Olette Smits, lid van de Dorpskerkgemeente, vorig jaar hoorde van de restauratiewerkzaamheden van de toren van de Dorpskerk. Toen meldde ze, dat zij de opbrengst van haar boekje 'Van hart tot hart' wilde besteden aan het opnieuw vergulden van de torenhaan. Dit kleine boekje met versjes en overdenkingen is een prachtig cadeuaboekje. Voor de kerkrentmeesters van de Dorpskerk was dit gulle gebaar reden om Olette uit te nodigen toen de vrguldde torenhaan weer terugkwam in Barendrecht. De kerkrentmeesters zijn Olette bijzonder dankbaar voor haar prachtige initatief. Daarom werd zij samen met de gerestaureerde torenhaan op de foto gezet. Bij de dames van de werkgroep Kerktuin zijn er trouwens nog enkele exemplaren van dit mooie boekje te koop. Lees verder >> 02.05.22
  klik voor vergroting

'Product van de maand' - mei
De Diaconie van de PG Barendrecht ondersteunt de Barendrechtse Voedselbank met de actie 'Product van de maand'. Voor de maand mei zijn dit chips / borrelnootjes / zoutjes. Bij de ingang van de Dorpskerk bij gebouw 'de Ontmoeting' staat een verzamelkrat. Elke woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur en op elke zondagmorgen voor kerktijd kunt u het 'product van de maand' inleveren. Namens de Barendrechtse Voedselbank en haar cliënten: hartelijk dank! Doet u al mee? 01.05.22
  klik voor vergroting

'Vieren en vooruitkijken: van U is de toekomst, kome wat komt'
Sinds de viering van het 5e eeuwfeest van de Dorpskerk in 2012 is er veel gebeurd: zowel in de monumentale Dorpskerk zelf, alsook in de protestantse Dorpskerkgemeente die de kerk als thuisbasis heeft. Door tal van restauratieprojecten werd de Dorpskerk gereed gemaakt voor de toekomst. Ook in de kerkelijke gemeente waren er belangrijke ontwikkelingen. Zo vonden na bijna 125 jaar scheiding gereformeerden en hervormden zich in de samengevoegde protestantse Dorpskerkgemeente. Reden genoeg om aandacht te besteden aan het 510-jarig bestaan van het 'oudste huis van Barendrecht'. Het motto van het jubileum is: VIEREN EN VOORUITKIJKEN. In een feestelijke eredienst op 1 mei werd het jubileumjaar gestart. Het thema van de viering 'Van U is de toekomst, kome wat komt' getuigde van visie en vertrouwen in de toekomst. De uitzending van de kerkdienst is nog terug te kijken via de videokanalen van de kerk. (vanwege een geluidsstoring, begint de opname wat later na het begin van de dienst). In de loop van het komende jubileumjaar zullen er nog enkele activiteiten worden georganiseerd er door de stuurgroep Toekomst Dorpskerk. 30.04.22
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken . . . . Zondag Misericordia Domini
Zondag 1 mei is de derde zondag van Pasen. Volgens de liturgische kalender heet deze zondag: 
Misericordia Domini. Dit verwijst naar Psalm 33 vers 5: 'De aarde is vol van de rechtvaardigheid van de Heer'.  De liturgische kleur is tot aan Pinksteren wit, de kleur van zuiverheid en reinheid. Omdat op 2 mei de Dorpskerk 510 jaar bestaat, is er een bijzondere Orde voor een van dienst Woord en gebed. Voorganger is ds. Piet Taselaar. Muzikale medewerking wordt verleend door de fluitiste Marie-Christine Goergen en Johan Sonneveld op het Dorpskerkorgel. Vanwege het bijzondere karakter is er na de viering koffiedrinken met een feestelijke traktatie in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Orde van dienst' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Orde van dienst, lees verder >>[Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl]  22.04.22./30.04.22
  klik voor vergroting

Lied van de Week
Deze week brengt ds. Cees Romkes weer een lied van Huub Oosterhuis onder de aandacht: 
'
Die chaos schiep tot mensenland'Het staat in meerdere bundels, waaronder het 'Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk' en het 'Verzameld Liedboek Oosterhuis'. De melodie is van Antoine Oomen. Lees verder >> 30.04.22
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Torenhaan teruggeplaatst op 'haar Dorpskerk'
Op 26 april waren de restauratoren van de firma Daelmans al om 7 uur bezig bij de Dorpskerk met het terugplaatsen van de gerestaureerde wijzerplaten, wijzers en het eeuwenoude torenkruis met de opnieuw vergulde bol en weerhaan. Het hoogtepunt van de hele operatie was het terugplaatsen van de torenhaan op het torenkruis. Dat gebeurde rond het middaguur in aanwezigheid van tal van belangstellenden. Ook mevrouw Coks Laban was natuurlijk van de partij. Met haar negentig jaar is zij een van de oudste nog actieve leden van de Dorpskerkgemeente. 'Mag ik mee naar boven?' vroeg zij. De restaurator legde haar eerst uit welke veiligheidsmaatregelen vereist waren, waarna ze zei dat ze dolgraag mee naar boven zou willen gaan. En zo beleefde Coks de dag van haar leven, toen zij samen met de restaurator in speciale veiligheidsgordels omhoog werd gehesen in de kraanbak, en zo kon zij het plaatsen van de torenhaan van heel dichtbij meebeleven. Eenmaal weer veilig beneden was ze bijzonder enthousiast: 'Wat was dat prachtig, die vergulde haan op 'MIJN' Dorpskerk! Voor de video, kijk verder >> 29.04.22
  Klik voor vergroting

Topdag voor Snuffelmarkt
De werkgroep Snuffelmarkt heeft op Koningsdag een topdrukte ervaren, zowel bij de marktkramen als ook binnen in de eigenlijke Snuffelmarkt. Dankzij de geweldige inzet van alle betrokken vrijwilligers kon er aan het eind van Koningsdag een resultaat van ruim € 1067  worden gemeld! Zoals eerder vastgesteld zal de opbrengst van de Snuffelmarkt over het jaar 2022 worden bestemd voor de restauratie van de kaarsenkronen en het overige monumentale koperwerk in de Dorpskerk. Als alles volgens plan verloopt hopen de kerkrentmeesters deze restauaratie in de loop van 2022 te laten uitvoeren. De financiering van deze restauratie is  mogelijk dankzij de toegezegde Rijkssubsidie én de opbrengsten van de Suffelmarkt in dit jaar. De kerkentmeesters zijn de leden van de werkgroep Snuffelmarkt dan ook bijzonder dankbaar! 27.04.22

Dorpskerk weer centraal bij viering Koningsdag
Na twee Coronajaren kon de viering van Koningsdag eindelijk weer worden georganiseerd en daarbij stond als van ouds de Dorpskerk centraal bij de activiteiten in de oude Dorpskern van Barendrecht. In én rondom het 'oudste huis van Barendrecht' was het weer gezellig druk. Al vroeg in de morgen waren alle plekken in het gras rondom de kerk bezet voor de Kindervrijmarkt. In een stampvolle Dorpskerk werd de aubade gehouden. De genodigde gedecoreerden van Barendrecht en veel andere burgers beleefden weer een uitbundige aubade. Gebouw 'de Ontmoeting deed zijn naam eer aan. Eerst waren de gedecoreerden van Barendrecht te gast en na 11 uur stroomden de bezoekers van de braderie binnen. Tot sluitingstijd bleef het druk. Er werd genoten van koffie met cake en later waren de tosti's en de poffertjes niet aan te slepen.
 Buiten organiseerde de Barendrechtse Oranjevereniging in de Dorpsstraat en op het plein tussen de watertoren en de Dorpskerk de traditionele braderie, die zeer druk bezocht werd. Ook de werkgroep Snuffelmarkt van de Dorpskerkgemeente deed goede zaken: veel artikelen kregen een tweede (of derde) leven. Kortom het was een prachtige Koningsdag, mede dankzij het weer! De foto's geven een impressie van de activiteiten in en rondom de kerk. 27.04.22
  klik voor vergroting
Klik voor vergroting

Hoogtepunt torenrestauratie
Op dinsdag 26 april rond het middaguur zal letterlijk en figuurlijk een hoogtepunt worden bereikt in een decennium lang restaureren van de Barendrechtse Dorpskerk. Nu de weers- én windomstandigheden bekend zijn voor die dag, is definitief vastgesteld dat dan de gerestaureerde en opnieuw vergulde torenhaan zal worden teruggeplaatst op de spits van de Dorpskerk. Hoewel dit nog niet helemaal het einde van de tienjarige restauratieperiode van de Dorpskerk betekent, is dit in elk geval de afronding van de restauratieprojecten van de kerktoren en van het torenuurwerk. Hoewel er weinig ruchtbaarheid gegeven zal worden aan dit heugelijke moment, nodigen we de bezoekers van de website graag uit om even langs te komen. Dan kunt u getuige zijn van dit bijzondere moment in de 510-jarige geschiedenis van de Dorpskerk. De kerkrentmeesters zijn dankbaar, voor de steun uit vele hoeken in de afgelopen jaren die het mogelijk hebben gemaakt om al deze restauratieprojecten te realiseren. De restauratieprojecten in de toren zijn dus net afgerond, voordat op zondag 1 mei, in een bijzondere eredienst, het jubileumjaar ‘510-jaar Dorpskerk’ zal starten onder het motto: ‘Vieren en vooruitkijken: Van U is de toekomst, kome wat komt!’ 24.05.22
  klik voor vergroting
Een opname tijdens het vergulden van de 
gerstaureerde torenhaan. 

Adieu ds. Bert de Wit
In de eredienst van zondag 24 april heeft ds. Bert de Wit afscheid genomen als predikant van de Protestantse Gemeente Barendrecht en als wijkpredikant van CarnisseHaven. Gitaar spelend met de kinderen zong hij een afscheidslied voor hen. Het werd een waardig afscheid met een vrolijke ondertoon. Indrukwekkend was de liturgische schikking die er voor zijn afscheid 
was gemaakt. Tal van symbolen waren in de schikking verborgen rondom de opengeslagen Bijbel. Zijn rol als leraar en herder, enerzijds negen jaar lang voor CarnisseHaven waar de blauwe en witte bloemen symbool voor stonden. Anderzijds straks als predikant in IJsselstein, de kleuren van de vlag van die plaats en ook de kleuren van de PKN waren verwerkt in het rechter deel van de schikking. De touwen symboliseerden enerzijds de scheepstrossen die nu zijn losgegooid in de CarnisseHaven en Bert afvaart naar zijn nieuwe gemeente. Anderzijds is er ook het drievoudig snoer uit het Bijbelboek Prediker in te zien. Zelfs een herdersstaf ontbrak niet. Ook vanuit de Dorpskerk zeggen wij adieu Bert! Dank voor je waardevolle bijdrage aan het kerkenwerk in heel Barendrecht! 25.04.22
  Klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken . . . . Zondag Quasi modo Geniti / Beloken Pasen
Zondag 24 april is de tweede zondag van Pasen. Die zondag heeft liturgisch twee namen: ‘Beloken Pasen’ en ‘Quasi modo Geniti’. De eerste duidt aan dat daarmee het Paasfeest definitief wordt afgesloten. Het wordt ‘beloken’: de luiken gaan dicht. In de vroege kerk hadden de dopelingen, die in de Paasnacht waren gedoopt de hele week witte feestkleren gedragen. En aan het eind van die week leggen ze die smetteloze kleren weer af. Ze waren als pasgeboren kindjes: ‘quasi modo geniti’. Daar komt de tweede naam vandaan: het is een verwijzing naar de eerste brief van Petrus 2:2. De liturgische kleur is tot aan Pinksteren wit, de kleur van zuiverheid en reinheid. 
Voorganger is ds. Henk-Jan Ketelaar. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.
[Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 22.04.22.
 

Er zit muziek in de Dorpskerk - concert Barendrecht Klassiek
Stichting Barendrecht Klassiek organiseert, in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, op 24 april alweer het vierde concert van het seizoen 2021-2022. Het belooft een mooi optreden te worden door het duo dat in de Dorpskerk het allereerste concert gaf, wat door SBK georganiseerd werd en die we nu voor de derde keer kunnen beluisteren. Connie de Jongh (zang) en Kelvin Grout (piano) zullen nu weer een heel nieuw programma brengen met pianowerken en liederen van o.a. Haydn, Mozart, Purcell, Monteverdi en Britten. Engels-Amerikaanse liederen van o.a. Purcell, Gershwin en Bernstein en pianowerken John Field, John Cage en Philip Glass. 
  klik voor vergroting
Naast hun samenwerking in deze combinatie hebben de musici een grote en ook internationale staat van dienst. Ze geven masterclasses, soleren, componeren en doceren. Het concert begint om 12.00 uur. Het programma heeft geen pauze. Er is vooraf koffie en thee. De toegang is vrij, bijdragen na afloop zijn echter meer dan welkom. De activiteiten van Stichting Barendrecht Klassiek zijn mede mogelijk dankzij bijdragen van sponsoren. Ga voor meer informatie naar >> www.barendrechtklassiek.nl 22.04.22

Lied van de Week
Deze week vestigt ds. Cees Romkes de aandacht op een gezongen Tafelgebed: 'Gij die van meet af aan'
Het is een lied van Henk Jongerius, priester in Huissen. Het staat in diens bundel 'Voor wie gedenken'  Lees verder >> 22.04.22
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Nieuws van het CvK - Actie Kerkbalans 2022
Het voorlopige resultaat van de actie Kerkbalans: Voor 2022 is het totaal bedrag aan concrete toezeggingen  € 523.000. Een aantal mensen heeft nog geen toezegging gedaan. Wij zijn optimistisch en gaan er van uit dat deze leden in de loop van het jaar toch hun financiële bijdrage zullen leveren, waarmee de verwachte opbrengst dan zal toenemen tot € 539.000. Vergeleken met het begrote bedrag  voor 2022 van € 546.000 is dat 1,3% lager. En het is 2,5% lager dan het bedrag dat we in 2021 ontvingen. Goed verklaarbaar, er zijn mensen is vertrokken uit de gemeente en een aantal mensen is ons het afgelopen jaar ook ontvallen. En dan zijn we als College van Kerkrentmeesters toch blij met en dankbaar voor het resultaat van de actie Kerkbalans. Een actie waarvoor veel inspanningen zijn verricht, en daarvoor willen we ook onze dank willen uitspreken. Het College van Kerkrentmeesters. 22.04.22

Paasmaaltijd in de 'Herberg-Dorpskerk'
Sinds de Coronabeperkingen achter de rug zijn, is ook Herberg-Dorpskerk elke woensdagmorgen weer geopend. Een unieke gelegenheid om onder het genot van koffie met een traktatie even bij te praten, een spelletje te doen, even van de Kerktuin te genieten of een momentje de stilte te zoeken van de Dorpskerk. De Herberg is niet alleen voor gemeenteleden, ook andere belangstellenden zijn hartelijk welkom! Een groep vrijwilligers vormen de 'herbergiers' die volgens een rooster dienst doen. Vaak schuift ook een van de Dorpskerkpredikanten even aan. Elke bijeenkomst wordt afgesloten met een 'eenvoudige' broodmaaltijd. Op de woensdag vóór Pasen was er veel meer dan een eenvoudig maal. De dames Wil de Jong en Dita den Ouden hadden een prachtige paasmaaltijd voorbereid, daarbij ondersteund door 'koster-chefkok' Rob Bruin. Het werd een bijzonder 'Herbergfeestje'. 20.04.22
  klik voor vergroting
Paasmaaltijd compleet met matzes.

Nieuwe werkgroep Audiovisuele zaken
Sinds begin 2020 zijn koster-beheerder Rob Bruin en elektrotechnicus Roel Groen bezig geweest om de geluidsinstallaties in de Dorpskerk en 'de Ontmoeting' verder te verbeteren en tevens een videosysteem met professionele tv-camera's en specifieke software aan te leggen in de kerkzaal. Aan het eind van 2021, midden in de Coronapandemie, was dit nagenoeg afgerond. In de loop van 2021 heeft Rob enkele gemeenteleden opgeleid, die het nieuwe AV-systeem zelfstandig kunnen bedienen. Jan van den Oever (bijgestaan door Elly), Roel Groen en Remco Ketting zijn ondertussen ervaren AV-regisseurs geworden, die bij kerkdiensten en andere bijzondere bijeenkomsten regelmatig te vinden zijn achter de knoppen. Om ook deze vrijwilligersactiviteit in te bedden in de vrijwilligersorganisatie van de Dorpskerkgemeente is de nieuwe werkgroep Audiovisuele zaken gevormd. Rob stuurt deze werkgroep aan, die is ondergebracht in de cluster Facilitaire zaken. Er wordt gerapporteerd aan clustercoördinator Simon Hoek. Een nieuwe werkgroep betekent ook een nieuwe webpagina, waarin alles over deze activiteiten is vermeld.
Lees verder >> 20.04.22

Abonnement Klankbord
De administrateur van Klankbord - de heer Aad Boers - meldt het volgende: 
Op grond van de doorlopende machtiging vindt op 25 mei voor het grootste deel van de abonnees weer de jaarlijkse incasso plaats (€ 18,50). De abonnees die ons hiervoor nog niet hebben gemachtigd, is in maart j.l. gevraagd om de overschrijving zelf te verzorgen. Als u dit nog niet hebt gedaan, wilt u dan nu € 18,50 overschrijven op rekening NL40INGB0002252125   t.g.v.  kerkblad Klankbord Protestantse Gemeente Barendrecht. Alvast bedankt voor uw medewerking! Telefoon: 010 5913849   Emailadres: bijdragen@pknbarendrecht.nl 19.04.22

Nieuws van de Snuffelmarkt 
Vrijdagavond 22 april is de Snuffelmarkt geopend van 18.00 tot 20.00 uur. Als speciale actie geldt voor alle zomerkleding, schoenen, tassen en sjaals een halve prijs. Deze aanbieding is ook geldig op zaterdagmorgen 23 april van 10.00 tot 12.00 uur. Ook is het mogelijk om spullen te brengen. Het gaat hierbij om goede, schone, gebruikte of nieuwe artikelen. Voorwaarde is dat deze artikelen geschikt zijn voor hergebruik. Op zaterdagmorgen is er tevens gelegenheid om een kopje koffie te drinken in de Ontmoeting. Ook op Koningsdag is de Snuffelmarkt aanwezig zowel buiten met 2 kramen als binnen in de eigen ruimte. De openingstijd is van 10.00 uur tot 16.00 uur. Er zijn authentieke spullen en schilderijen te koop. De Snuffelmarkt is onderdeel van de Protestantse Dorpskerkgemeente. De opbrengst komt dan ook geheel ten goede aan het onderhoud van de monumentale Dorpskerk. 19.04.22
  klik voor vergroting
Volop keuze
uit een groot assortiment

Uitnodiging AK voor informatiebijeenkomst over de toekomst 
In aanvulling op de eerdere berichtgeving van de Algemene Kerkenraad wordt benadrukt dat, h
oewel de informatiebijeenkomsten worden gehouden in de Bethel- en Dorpskerk is het  een zaak van alle leden van de PGB, daarom worden óók specifiek de leden van Carnisse Haven uitgenodigd om één van beide bijeenkomsten bij te wonen. Er wordt een bijeenkomst ’s middags gehouden in de Bethelkerk om 14:00 uur en ’s avonds in de Dorpskerk om 20:00 uur
. Deze identieke vergaderingen worden op 2 momenten gehouden om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen aanwezig te zijn. Graag tot ziens op 9 mei. Lees verder >> 18.04.22

Nieuws van de AK
Het scribaat van de Algemene Kerkenraad heeft een kort verslag van de AK-vergadering van 7 april j.l. beschikbaar gesteld voor publicatie op de website. Lees verder >> 18.04.22

Dankbare terugblik op de vieringen van Passie en Pasen
Dankzij de inzet van velen kan worden teruggekeken op een serie indrukwekkende en inspirerende vieringen in de Stille Week en van het Feest van Pasen. 'Achter de schermen' werd veel werk verzet, waardoor er met de nodige creativiteit prachtige vieringen en uitzendingen konden worden verzorgd. Denk daarbij aan degenen die de liturgieboekjes ontwierp en degene die ze afdrukte, maar ook aan de dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken en aan hen die de video-uitzendingen verzorgden. 'Voor de schermen' denken we aan de inzet van velen, in het bijzonder danken we onze (gast)predikanten, kerkmusici en (hulp)kosters. Deze opsomming is zeker niet compleet, dus een woord van dank aan iedereen die zich heeft ingezet!
 17.04.22e

Liturgisch bloemschikken 40-dagentijd - Pasen 
Gedurende de 40-dagentijd stonden alle schikkingen in het teken van het thema: ‘Ben je klaar voor het feest (en de toekomst tegemoet)’. Omdat in de Dorpskerkgemeente de lezingen in de 40-dagentijd uit het Johannes Evangelie volgde, waren de schikkingen daarop aangepast. De uitbundige schikking van het Pasen is een explosie van bloemenkleuren tegen de witte achtergrond van deze liturgische feestkleur. De toelichtende tekst luidt: 
Het paradijs hervonden,
de 'tuinman' noemt je bij je naam,
het leven breekt door aarde en steen,
het feest is uitbundig en wij allen op z'n Paasbest met Jezus mee,
Hij is onze toekomst.
 

Ga voor het overzicht van alle schikkingen naar >> de webpagina van deze werkgroep. 17.04.22
  Klik voor vergroting

Pasen: Kondigt het jubelend aan!
De viering van het Feest van Pasen in de Dorpskerk op de Paasmorgen staat in het teken van Christus, als de opgestane Heer die de duisternis heeft overwonnen en ons het Licht heeft doorgegeven. Het zal een inspirerende viering worden, die de afsluiting vormt van drie indrukwekkende vieringen van Passie en Pasen. 
Voorganger is ds. Marianne Moerland. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting' met een traktatie. Uiteraard kan de dienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. [Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 16.04.22

Liturgisch bloemschikken 40-dagentijd - Paaswake
Dit jaar is het thema van de 40-dagentijd: ‘Ben je klaar voor het feest (en de toekomst tegemoet)’ De schikkingen werden aangepast aan de lezingen uit het Evangelie van Johannes, zoals die in de Dorpskerk werden gelezen. De serie schikkingen ontwikkelde zich steeds verder op weg naar het Paasfeest. In de schikking bij de Paaswake stonden er witte bloemen en een achtpuntige ster, die verwezen er naar dat de duisternis is doorbroken en de Morgenster is opgekomen. De nieuwe morgen breekt aan en de toekomst gaat open! De liturgische kleur bij deze viering is wit. Ga voor het overzicht van alle schikkingen en de toelichtingen naar >> de webpagina van deze werkgroep. 16.04.22
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . . de Paaswake
Op de avond van de Stille zaterdag werd in de Dorpskerk een Paaswake gehouden. Dit is in liturgisch opzicht misschien wel de mooiste dienst van het kerkelijk jaar! In een donkere Dorpskerk schuifelden om 22.00 uur de gemeenteleden stil naar binnen. Ieder is immers nog onder de indruk van alles wat er op Goede Vrijdag is herdacht: de kruisiging, het overlijden en de begrafenis van onze Heer, Jezus Christus. Er klonk een stem in de nacht : Hoe ver is de nacht...? De morgen komt, maar nog is het nacht. De nieuwe (brandende) Paaskaars werd binnengedragen. Die symboliseert de terugkomst van het Licht in ons midden. 'Licht aan Liefde aangestoken, zet de nacht in vuur en vlam', werd er gezongen. Vervolgens werd het licht vanaf de Paaskaars doorgegeven naar iedere aanwezige in de kerk, die zo langzaam maar zeker weer in het volle licht kwam te staan met al die paaswakekaarsjes. I
n het tweede deel van de viering, nadat een ieder de eigen doop kon gedenken in het water van de doopvont, werd het brood gebroken en de wijn uitgeschonken. De gezamenlijke viering van het Avondmaal benadrukte dat we als leden van de Protestantse Gemeente Barendrecht de gemeenschap van brood en wijn met elkaar vieren. Het werd een indrukwekkende viering en een prachtige opmaat naar het FEEST VAN PASEN. 16.04.22
 

Lied van de Week
In de Stille week vestigt ds. Cees Romkes de aandacht op een prachtig paaslied van Huub Oosterhuis: 'Het zal in alle vroegte zijn'. De melodie is ook nu van Antoine Oomen
. Het staat in de bundel: 'Zangen van Zoeken en Zien'  Lees verder >> 15.04.22
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Liturgisch bloemschikken 40-dagentijd - Witte donderdag
Dit jaar is het thema van de 40-dagentijd: ‘Ben je klaar voor het feest (en de toekomst tegemoet)’ De schikkingen worden aangepast aan de lezingen uit het Evangelie van Johannes, zoals die in de Dorpskerk worden gelezen. De serie schikkingen ontwikkelt zich steeds verder op weg naar het Paasfeest. De schikking op de Witte donderdag is indrukwekkend vanwege de sobere symboliek. De waterkan met schaal en de witte handdoek staan symbool voor de voetwassing van de Heer. De liturgische kleur bij deze viering is eveneens wit. Ga voor het overzicht van alle schikkingen en de toelichtingen naar >> de webpagina van deze werkgroep. 15.04.22
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . de Stille Week en het Paastriduüm
De Stille Week en het Paastriduüm (de drie dagen van Pasen) vormen de belangrijkste periode op de liturgische kalender van de christelijke kerken. Om meer achtergrondinformatie te geven over de Stille Week en het Paastriduüm, lees verder >>. De werkgroep Liturgisch bloemschikken zal voor de vieringen in de Stille week met Pasen hun prachtige serie schikkingen afronden. 14.04.22
 

De drie dagen van Pasen
De doorlopende viering van de drie dagen van Pasen in de Stille Week vindt dit jaar weer afwisselend plaats in de Dorpskerk en de Bethelkerk. Op de avond van de Witte donderdag gaat voor in de Dorpskerk
 mw. ds. Lyonne Verschoor - Schuijer uit Oud-Beijerland, in een dienst waarin het Heilig Avondmaal zal worden gevierd. De dienst begint om 19.30 uur. De voortgezette viering op de avond van de Goede vrijdag is in de Bethelkerk. Voorganger is dan ds. Cees Romkes. Ook die uitzending begint om 19.30 uur. De Paaswake wordt zoals gebruikelijk gehouden in de Dorpskerk, aanvang 22.00 uur(!). Voorganger is dan ds. W. Barendrecht uit Maassluis. Alle vieringen worden uitgezonden via de bekende Dorpskerk videokanalen (boven vermeld) én ze zullen ook worden doorgezet naar het videokanaal van de Bethelkerk. Antoinette Jansen maakte ook dit jaar weer een indrukwekkende orde van dienst! Voor die Orde van dienst, lees verder >> Voor de afbeelding 'THE WAY OF THE CROSS I' gelden auteursrechten, die door ons zijn afgedragen voor ons exclusieve gebruik.14.04.22
  Klik voor vergroting

'Vieren en vooruitkijken: Van U is de toekomst, kome wat komt!'
Het 510-jarig bestaan van de Dorpskerk zal vanaf de 'verjaardag' van de kerk op 2 mei een jaar lang onder de aandacht worden gebracht, onder het motto: 'Vieren en vooruitkijken'. Bij het 500-jarig bestaan in 2012, werd uitbundig stilgestaan en teruggekeken naar de historie van het 'oudste huis van Barendrecht'. Nu de Dorpskerk - na 10 jaar restaureren - bijna volledig toekomstbestendig is, wordt er bij dit jubileum vooral vooruitgekeken. Daarbij wordt ook ingespeeld op het thema van de landelijke PKN: 'Van U is de toekomst!'. De opmaat voor dit jubileum, dat bescheidener van opzet is dan het 5e eeuwfeest in 2012, zal worden gegeven tijdens de eredienst op zondag 1 mei a.s. Dominee Piet Taselaar, die bijna 15 jaar aan de Dorpskerkgemeente was verbonden, zal dit motto uitwerken in de viering. De prachtige schets is onlangs gemaakt door Thea Verhagen, tijdens de restauratie van de toren. Dit exemplaar is ter beschikking gesteld voor publicatie op de Dorpskerkwebsite.13.04.22
  klik voor vergroting

Bijna toekomstbestendig!

Kennismaking familie De Ronde
Op zaterdag 9 april was een kennismaking georganiseerd voor het gezin van de nieuwe Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde. De door de WK ingestelde Begeleidingscommissie had een boeiend programma samengesteld. Zo werd er een fietstocht georganiseerd waarbij het gezin kennis maakte met Barendrecht. Aansluitend werd er een informeel buffet aangeboden in 'de Noordbeuk' van de Dorpskerk. 's Avonds was er in 'de Ontmoeting' gelegenheid voor gemeenteleden om kennis te maken met ds. De Ronde en zijn vrouw Neely Anne. Het uitgebreide fotoverslag geeft een goed beeld va de succesvolle kennismaking. Lees verder >> 12.04.22 
  klik voor vergroting
Verwelkoming door de
kerkenraadsvoorzitter

Succesvolle Stekkendag 
Het was zaterdagmorgen 9 april druk en gezellig op het veld achter de Oude Pastorie waar de gastvrouwen van de kerktuin een ruim assortiment stekjes van kamer- en tuinplanten hadden uitgestald op het gras en in een marktkraam. Naast stekjes waren ook een grote collectie vazen, potten en tuingereedschappen te koop. De stekkendag was tevens de opening van het tuinseizoen. Tot het begin van de herfst is de kerktuin elke zaterdagmorgen van 10 tot 12 uur geopend en gratis toegankelijk. Er zijn dan gastvrouwen aanwezig om bezoekers desgewenst rond te leiden of van informatie te voorzien.
Lees verder >> 10.04.22
  Klik voor begroting
Volop stekjes te koop

Liturgisch bloemschikken 6e zondag 40-dagentijd
Dit jaar is het thema van de 40-dagentijd: ‘Ben je klaar voor het feest (en de toekomst tegemoet)’ De schikkingen worden aangepast aan de lezingen uit het Evangelie van Johannes, zoals die in de Dorpskerk worden gelezen. De serie schikkingen ontwikkelt zich steeds verder op weg naar het Paasfeest. In de schikking op de 6e zondag van de 40-dagentijd (Palmzondag) is het dode riet van de afgelopen weken bijna geheel verdrongen door groene palmtakken en kleurige bloemen. Maar op de achtergrond is het kruis al zichtbaar. Achter de rode liturgische kleur is het paars van de 40dagentijd nog net zichtbaar. Ga voor het overzicht van alle schikkingen en de toelichtingen naar >> de webpagina van deze werkgroep. 10.04.22
  Klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag Palmarum, met een dubbel gezicht
Op de liturgische kalender is zondag Palmarum de zondag vóór Pasen. Het is een zondag met twee brandpunten: enerzijds is het Palmzondag, waarbij de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem centraal staat; anderzijds is het ook Passiezondag, het begin van de Stille week, waarin we het lijden en sterven van Jezus gedenken. Dit dubbele karakter werd in de eredienst in de Dorpskerk ook symbolisch tot uitdrukking gebracht in twee liturgische kleuren. Rood voor het eerste deel van de dienst, als het verhaal over de intocht wordt gelezen; Paars voor het tweede deel van de dienst als het verhaal van Jezus lijden centraal staat. 
Voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Cees Romkes. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.
[Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 08.04.22.
 

Lied van de Week 
Deze week brengt ds. Cees Romkes weer eens een lied van dichter-dominee André Troost onder de aandacht: '
Die eeuwig trouw is schonk mij tong en taal'. Het staat in diens bundels: 'Hemelhoog' en 'Voorzichtig Licht'  Lees verder >> 08.04.22
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Snuffelmarkt gaat jubileum vieren
De Snuffelmarkt bestond eind 2021 dertig jaar, maar vanwege de Coronamaatregelen kon dat jubileum niet worden gevierd. Er wordt een plannetje ontwikkeld om in de komende maand aandacht te gaan besteden aan deze zo succesvolle werkgroep van de Dorpskerkgemeente. Al met al zijn er ruim 25 vrijwilligers meerdere dagen per week betrokken bij de activiteiten van de Snuffelmarkt. Elke zaterdag worden er tweedehands spullen aangeleverd, die in de week erop worden geselecteerd en geprijsd waarna de zaterdag daarop te koop worden gezet in de Snuffelmarkt. In de loop van die 30 jaar is er voor het onderhoud van de Dorpskerk het indrukwekkende bedrag van € 360.216,16 bijeengebracht!  De opbrengst van het eerste kwartaal van 2022 is daar nog niet bijgeteld. Het zal duidelijk zijn dat de kerkrentmeesters buitengewoon dankbaar zijn voor deze geweldige inzet! 06.04.22

Kerktuin in beeld - 15
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. Deze maand besteedt zij aandacht aan de Wilde Marjolein (Bijbelse Hysop). Kom eens kijken in de tuin, elke woensdag- en zaterdagmorgen open tussen 10 en 12 uur. Lees verder >> 05.04.22
  klik voor vergroting

'The Passion' krijgt (eindelijk) een vervolg
Voor velen was het verhaal van de zo succesvolle uitzending van The Passion niet af, omdat het verhaal eindigde met de kruisiging van Jezus Christus. Daarmee bleef het zo waardevolle verhaal van de opstanding en de hemelvaart van de Messias onbesproken. Dat gaat nu (eindelijk) worden aangepast! De organisatoren van The Passion gaan een vervolguitzending presenteren onder de titel The Passion Hemelvaart. 
De hoofdrollen van het vervolg op The Passion zijn voor de figuren van Jezus, Petrus, Maria Magdalena en de verteller. Net als in de paaseditie zijn de vertolkers Kim-Lian van der Meij (Maria Magdalena), Noortje Herlaar (Maria), Soy Kroon (Jezus), Thomas Cammaert (Petrus) en Ruud de Wild (de verteller). The Passion wordt live uitgezonden op Witte Donderdag 14 april om 20.30 uur op NPO1 The Passion Hemelvaart is te zien op Hemelvaartsdag donderdag 26 mei om 20.30 uur, eveneens op NPO1.
Lees verder >> 05.04.22
  Klik voor vergroting
The Passion : dit jaar vanuit Doetinchem.
foto: De Gelderlander

Jubileum Dorpskerk
Op 2 mei aanstaande is het 510 jaar geleden dat 
de toenmalige Dorpskerk werd ingewijd door (waarschijnlijk) wijbisschop Jacobus de Ridder  Op 7 april 1510 kreeg Ambachtsvrouwe van West Barendrecht en Carnisse Elisabeth van Loon van Moerkercken toestemming voor de bouw van een parochiekerk in Barendrecht en tevens het recht om een priester te benoemen. Dit zogenaamde patronaatsrecht behoorde tot die tijd toe aan de abt van de Sint Paulus Abdij, die daarin de bisschop van Utrecht vertegenwoordigde. De toenmalige polderbestuurders financierden de bouw van het toen nog zeer bescheiden godshuis. In het voorjaar van 1512 was het kerkje voltooid. In een feestelijke eredienst op zondag 1 mei as. zal aandacht worden besteed aan dit jubileum, dat in de loop van de komende maanden op bescheiden wijze zal worden gevierd. Dominee Piet Taselaar zal voorgaan in de jubileumdienst. Binnenkort volgt meer informatie daarover. 04.04.22
  Klik voor vergroting
Jacobus der Ridder
Rijksmuseum Twente

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 3 april is het de vijfde zondag in de veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Judica, De Latijnse naam Judica betekent: 'Verschaf mij recht'. Dit verwijst naar het eerste vers van de Psalm van de zondag (Psalm 43). Het is de tweede zondag vóór Pasen. Deze zondag wordt ook wel Passiezondag genoemd omdat vanaf nu het lijden van Jezus Christus centraal komt te staan. De liturgische kleur van deze zondag is paars, de kleur van inkeer en omkeer. Voorganger is oud-Dorpskerkpredikant ds. Jan Willem Stam. 
Er is na de viering ook weer koffiedrinken in de Ontmoeting. Uiteraard kan de dienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. Zoals destijds gebruikelijk heeft ds. Stam zijn preek ook nu weer beschikbaar gesteld voor publicatie op onze website. Lees verder >>
[Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 03.04.22.
 

Liturgisch bloemschikken 5e zondag 40-dagentijd
Dit jaar is het thema van de 40-dagentijd: ‘Ben je klaar voor het feest (en de toekomst tegemoet)’ De schikkingen worden aangepast aan de lezingen uit het Evangelie van Johannes, zoals die in de Dorpskerk worden gelezen. De serie schikkingen ontwikkelt zich steeds verder op weg naar het Paasfeest. In de boodschap op de 5e zondag van de 40-dagentijd staat 'het gevecht met jezelf' centraal. Wil je de goede keuzes maken met het oog op de toekomst? Dit wordt in de schikking symbolisch prachtig verbeeld door een paar bokshandschoenen. Ga voor het overzicht van alle schikkingen en de toelichtingen naar >> de webpagina van deze werkgroep. 02.04.22
  klik voor vergroting

Lied van de Week 
Ds. Cees Romkes vestigt de aandacht deze week op een lied uit Bach's Mattheuspassion: 'Ach mens, wat zijn je tranen waar'. De tekst is hertaald door Sytze de Vries en verschenen in diens bundel 'Op Vleugels'.
 Lees verder >> 02.04.22
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Nog een Kerstwens in vervulling gegaan
Eind maart is er nóg een wens uit de KerstwensZegenBoom in vervulling gegaan. De oudste twee 'vaste Dorpskerkgangers' hadden tijdens een Herberg-bijeenkomst de wens geuit om samen nog een keer een bezoek te kunnen maken aan het nieuw Depotgebouw van museum Boijmans-Van Beuningen. Een anonieme Vriend van de Dorpskerk heeft die wens voor het echtpaar Coks en Piet Laban nu in vervulling doen gaan. Het energieke echtpaar
 heeft genoten van het unieke spiegelgebouw, waar meer dan 151.000 verzamelde kunstwerken zijn opgeslagen. Dit is het enige museumdepot ter wereld, dat geopend is voor publiek. Ook het bezoek aan het dakkterras was een hoogtepunt: Rondom een prachtig uitzicht over de bruisende stad Rotterdam, waar Coks en Piet elk al bijna honderd jaar aan verknocht zijn geraakt! 02.04.22 
  Klik voor vergroting
Een onvergetelijke middag!

'Product van de maand' - april
De Diaconie van de PG Barendrecht ondersteunt de Barendrechtse Voedselbank met de actie 'Product van de maand'. Voor de maand april is dit Kruiden, Olie en Azijn. Bij de ingang van de Dorpskerk bij gebouw 'de Ontmoeting' staat een verzamelkrat. Elke woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur en op elke zondagmorgen voor kerktijd kunt u het 'product van de maand' inleveren. Namens de Barendrechtse Voedselbank en haar cliënten: hartelijk dank! Doet u al mee? 01.04.22
  Klik voor vergroting

  Ds. Ketelaar heeft beroep naar Etten Leur aangenomen
De website van de Protestantse Gemeente Etten Leur meldt dat ds. Henk-Jan Ketelaar t
ijdens de kennismakingsavond aldaar op 30 maart jl. officieel heeft meegedeeld, dat hij het beroep naar Etten Leur heeft aangenomen. De Facebookpagina van de PG Etten Leur 'De Baai' plaatst er een foto bij. Ook de wijkkerkenraad van de wijkgemeente Bethelkerk heeft dit bevestigd. Wij wensen ds. Ketelaar veel zegenrijk werk toe in Etten Leur! Met het vertrek van ds. Ketelaar zullen er straks nieuwe wijkpredikanten zijn in de PG Barendrecht. Zou er zomaar 'een nieuwe wind' kunnen gaan waaien in protestants Barendrecht. . . ? 01.04.22 
  Klik voor vergroting
Foto: PG Etten Leur

Uitnodiging AK voor informatiebijeenkomst over de toekomst 
Het is een belangrijke taak van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barendrecht om te overleggen over een (financieel) gezonde toekomst van de kerk alhier. Het gaat dan om de inzet van mensen (predikanten, bijstanden pastoraat, kosters, kerkmusici) en gebouwen. De afgelopen twee jaren is in de AK gesproken over de situatie van de plaatselijke kerk op middellange termijn en een presentatie ontwikkeld van mogelijke toekomstperspectieven op basis van de gegevens, zoals die momenteel beschikbaar zijn. De AK acht het van belang om te delen, welk beelden en verwachtingen er binnen de gemeente leven over de Protestantse Gemeente Barendrecht van morgen en overmorgen. De Algemene Kerkenraad nodigt daarom alle gemeenteleden van harte uit voor een informatieve bijeenkomst op 9 mei aanstaande. Deze bijeenkomst wordt ’s middags gehouden in de Bethelkerk om 14:00 uur en ’s avonds in de Dorpskerk om 20:00 uur. We houden deze identieke vergaderingen op 2 momenten om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen aanwezig te zijn. Lees verder >> 31.03.22

Gedenkhoek Kerktuin weer op orde
Het door een voorjaarsstorm beschadigde schilderij 'de Levensweg' dat de Gedenkhoek in de Kerktuin opsierde, is vervangen door een nieuw en stormbestendige exemplaar. Daarmee is de unieke Gedenkhoek van de Protestantse Dorpskerkgemeente weer helemaal op orde. Dit kon worden gerealiseerd dankzij de inzet van velen.
Lees verder >> 31.03.22
  klik voor vergroting

'Klassiek Uitgelegd' over Bach en zonen (2)
De serie 'Klassiek Uitgelegd' in de Dorpskerk krijgt een vervolg op zondag 10 april met de tweede aflevering over de muziek van Bach en zijn zonen. Marie-Christine Goergen (fluit) en Thea Verhagen (orgel) spelen muziek van Johann Sebastian Bach en zijn zoon Carl Philipp Emanuel Bach. Naast 2 sonaten kunt u ook luisteren naar het prachtige ‘Agnus Dei’ uit Bachs Mis in b (Hohe Messe), als opmaat voor de Stille Week. Om 14.00 uur kunt u via de link https://vimeo.com/690466012 de uitzending volgen. Ook na 10 april kunt u de uitzending nog beluisteren/bekijken. 'Klassiek Uitgelegd' is mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk en de samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. 28.03.22

Restauratie kerktoren
Sinds 2 maart jl. wordt er hard gewerkt aan de restauratie van de toren van de Dorpskerk. Eerst werden de weerhaan en de bol verwijderd, alsmede de drie wijzerplaten compleet met de wijzers en de wijzeraandrijfassen. Daarna werd de toren in de steigers gezet en kon de restauratie van het metselwerk beginnen. Ook de schilder kon starten met de behandeling van het houtwerk aan de torenombouw. Toen de toren echter van dichtbij kon worden beoordeeld, kwamen er enkele flinke tegenvallers aan het licht. Dat is op zich bij restauratiewerkzaamheden aan monumenten niet zo vreemd. Het loodwerk aan de torenaansluitingen blijkt op meerdere plaatsen te zijn ingescheurd. Ook bleken drie van de vier hoeken van de torengootbetimmering in zeer slechte staat te zijn. En ook de drie afdakjes van de wijzerplaten behoeven restauratie. De eikenhouten galmborden aan de zuidzijde bleken aangetast te zijn door een zwam. In overleg tussen Kerkrentmeesters, Bureau Lakerveld en de betrokken aannemers is besloten om die werkzaamheden toch direct uit te laten voeren, nu de toren in de steigers staat. Hoewel de genoemde meerwerkposten niet onder de 60%-rijkssubsidie vallen, kunnen de tegenvallers grotendeels worden gefinancierd uit eigen Dorpskerkmiddelen. Natuurlijk is elke aanvullende schenking van harte welkom! Binnenkort zullen de voortgangsverslagen van verschillende restauratieactiviteiten compleet met foto's op de website worden geplaatst. 27.03.22
   

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 27 maart is het de vierde zondag in de veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Laetare, De Latijnse naam Laetare komt uit Jesaja 66: ‘Verheug u, Jeruzalem’. Met de liturgische kleur op deze vierde zondag in de veertigdagentijd is iets bijzonders aan de hand. Het is alsof het vreugdevolle witte licht van Pasen al enigszins doorschijnt. Dit jaar zal het witte antependium van het Paasfeest worden afgedekt met een paarse voile, alsof het licht van Pasen al door het paars oplicht. De viering wordt een dienst van Schrift en tafel. Voorganger is ds. Marius van der Sar. 
Er is na de viering ook weer koffiedrinken in de Ontmoeting. Uiteraard kan de dienst ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.
[DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]  26.03.22
   

Liturgisch bloemschikken 4e zondag 40-dagentijd
Dit jaar is het thema van de 40-dagentijd: ‘Ben je klaar voor het feest (en de toekomst tegemoet)’ De schikkingen worden aangepast aan de lezingen uit het Evangelie van Johannes, zoals die in de Dorpskerk worden gelezen. De schikking ontwikkelt zich steeds verder op weg naar het Paasfeest. De boodschap van de schikking op de 4e zondag van de 40-dagentijd wordt symbolisch prachtig verbeeld door een oude wijnstok, die dankzij voortdurend snoeien veel en goede vruchten heeft voortgebracht. druiven het beeld completeren van goede vruchten. Ze symboliseren een leven dat, zo nodig gesnoeid, kan groeien in toewijding en eenvoud. Met het oog op de toekomst. Ga voor het overzicht van alle schikkingen naar >> de webpagina van deze werkgroep. 26.03.22
  klik voor vergroting

Vooraankondiging: de komst van ds. De Ronde
De kerkrentmeesters zijn erin geslaagd om een succesvol bod uit te brengen op een woning aan de Tjalk, zodat daar de nieuwe pastorie van de Dorpskerk zal komen. 
Ook is voor de organisatie van de ontvangst van het gezin de Ronde een  Commissie van Intrede ingesteld. Deze commissie wordt gevormd door twee leden van de beroepingscommissie en twee leden van onze wijkkerkenraad. Het voornemen bestaat om de verbintenisdienst, waarmee ds. de Ronde zijn werkzaamheden voor onze gemeente zal beginnen, te laten plaatsvinden zondag 12 juni as., de zondag na Pinsteren. Op die zondag vervalt de ochtenddienst in de Dorpskerk. De verbintenisdienst vangt aan om 15:00 uur. Door het houden van een middagdienst kunnen veel van onze gasten die ’s ochtends een verplichting hebben, bij deze belangrijke dienst aanwezig zijn. Later volgt meer nieuws. 26.03.22

Lied van de Week 
Ds. Cees Romkes vestigt de aandacht deze week op een lied van de bekende priester-dichter Tom Naastepad. uit de bundel Lied op onze lippen: 
God liet ons het manna eten  Lees verder >> 26.03.22
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Stekkendag 9 april
Ook dit jaar zal de traditionele opening van het Kerktuinseizoen weer worden gevierd met de Stekkendag. Iedereen is hartelijk welkom op zaterdagmorgen 9 april van 10 tot 12 uur. De toegang is zoals altijd gratis en er zijn gastvrouwen om bezoekers desgewenst rond te leiden en/of van informatie te voorzien over de bomen, struiken en planten waarover in de Bijbel wordt geschreven. De werkgroep Kerktuin nodigt iedereen uit om in de komende weken kamer- en tuinplanten te stekken. Die stekjes worden voor vriendelijke prijsjes te koop aangeboden. De opbrengst is bestemd voor de verdere verfraaiing van de tuin. De stekjes kunnen vrijdagavond 8 april van 7 tot 8 uur worden bezorgd bij de kerktuin. Lees verder >> Foto's: Gerdien Pool. 26.03.22
  klik voor vergroting

Nieuws uit de Kerktuin
Al enkele jaren verzamelt de werkgroep Kerktuin uitgebloeide bolletjes, die een eerste leven hebben gehad bij gemeenteleden thuis. De foto laat zien hoe de tuin voor gebouw 'de Ontmoeting' aan al die blauwe druifjes, narcissen en sneeuwklokjes nieuw leven heeft gegeven. Alie den Engelsman en Gerdien Pool hebben er mooie foto's van gemaakt. Er is rondom de Dorpskerk ruimte genoeg voor nog veel meer uitgebloeide bolletjes. De werkgroep zoekt naar tuinliefhebbers die meewillen werken in het onderhoud van de tuin. Iets voor u? De oproep geldt voor iedereen met groene vingers! 24.03.22
  Klik voor vergroting

Dorpskerkmotorrijders op pad
De Dorpskerkgemeente kent een groep enthousiaste motorrijders, die onder de noemer 'Dorpskerkmotorrijders' regelmatig op pad gaan. Zaterdag 19 maart was het weer zover. Vanwege de beperkende Coronamaatregelen waren ze lang niet bij elkaar geweest. En zelf nu was de club lang niet compleet vanwege Coronabesmettingen. Maar Cees Romkes en Alie en Rinus den Engelsman hebben met hun drie tuf-tuf's een mooie tocht gemaakt door de Alblasserwaard. 
  klik voor vergroting

Oude foto's geven geheimpje prijs (2)
Uit dezelfde bron (Pia Mooijaart) is nog een derde foto van dezelfde huwelijksinzegening boven water gekomen. Die foto geeft precies aan hoe de indelingen van de banken voor de Boerenbank en van de vaste banken voor de kansel zijn geweest tot aan 1960.  Ook de details van de elektrische verlichting in de eeuwenoude kaarsenkronen is goed te zien. Dat er ook binnen de ombouw van dooptuin aan weerszijde een bank voor de ambtsdragers is geweest, laat de foto mooi zien. Hartelijk dank voor het ter beschikking stellen van de foto's24.03.22
  klik voor vergroting

Oude foto's geven geheimpje prijs
Soms geeft de bijna 510-jaar oude Dorpskerk nog een geheimpje prijs. Zo bleek uit een oude foto's, die door Pia Mooijaart beschikbaar werden gesteld, dat de Boerenbank vòòr de grote restauratie van 1960-1962 groter is geweest. De foto's zijn van de (waarschijnlijk) laatste huwelijksinzegening (op 19 mei 1959) voordat de Dorpskerk wegens bouwvalligheid moest worden gesloten. De predikant zou ds. D.J. de Reus moeten zijn. De foto's geven een aantal mooie details, waarvan de meeste al bekend waren: zo hing de kansel één travee meer naar het oosten; de kaarsenkronen waren voorzien van glazenarmaturen met lampen; er stonden kerkenraadsbanken weerszijde van de dooptuin en het Tiengebodenbord hing voor het toen dichtgemetselde raam in de koorsluiting. Ook was bekend dat de deur aan de oostgevel van de aanbouw vlak bij het schip was gelegen en niet in de noordoost hoek, zoals nu.
Wat niet bekend was (althans bij de huidige generatie kerkrentmeesters), is het feit dat er vóór de huidige Boerenbank aan de noordoostzijde nog twee vaste banken stonden. 
We zijn nog op zoek naar meer oude Dorpskerkfoto's uit de veertiger- en vijftiger jaren van de vorige eeuw. Wie kan ons helpen?  Na het maken van een digitale kopie krijgt de originele foto terug! 21.03.22
  klik voor vergroting
Klik voor vergroting

Dorpskerk neemt afscheid van ds. De Wit
Zondag 20 maart was ds. Bert de Wit, predikant van Carnisse Haven, voor het laatst als Barendrechts predikant in de Dorpskerk. Hij begint 1 mei as. in zijn nieuwe gemeente in IJsselstein. Dat was voor de wijkkerkenraad aanleiding om hem aan het einde van de viering te bedanken voor alles wat hij voor de leden van de Protestantse Gemeente Barendrecht en ook voor die van de Dorpskerkgemeente heeft gedaan. Ds. De Wit was niet alleen enkele malen per jaar een graag geziene voorganger in de Dorpskerk; hij heeft samen met zijn collega's ook veel inspirerende Leerhuis-bijeenkomsten in 'de Ontmoeting' verzorgd. Ouderling van dienst Simon Hoek sprak hem enkele waarderende woorden toe en overhandigde hem een prachtig boeket bloemen. Zoals gebruikelijk leverde ds. De Wit zijn  preek ook weer aan voor de website. Lees verder >> 20.03.22

'Goede Buur' op bezoek in Dorpskerk
In het kader van het project 'Goede Buur', dat in Barendrecht onder andere is opgezet door het Platform Statushouders en de stichting Present, hebben een dertigtal statushouders en hun Barendrechtse Buddy's een bezoek gebracht aan de Dorpskerk. Koster Rob Bruin verzorgde de inwendige mens en kerkrentmeester Simon Hoek vertelede over de geschiedenis van het prachtige rijksmonument. Zijn woorden werden vertaald in het Arabisch en het Turks door twee begeleiders. De meeste aandacht trok evenwel Jan van der Meer die het Dorpskerkorgel be