Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dit

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

 Nog actueel
Nieuwsberichten van de afgelopen negen maanden


Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 26 maart is het de vijfde zondag in de veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Judica, De Latijnse naam Judica betekent: 'Verschaf mij recht'. Dit verwijst naar het eerste vers van de Psalm van de zondag (Psalm 43). Het is de tweede zondag vóór Pasen. Deze zondag wordt ook wel Passiezondag genoemd omdat vanaf nu het lijden van Jezus Christus centraal komt te staan. De liturgische kleur van deze zondag is paars, de kleur van inkeer en omkeer. Voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde. Er is na de viering koffiedrinken in gebouw 'de Ontmoeting'.
 Uiteraard kan de dienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie' van de Zondagsbrief vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.
[Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 25.03.23.
 

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op een lied uit de Rooms-katholieke bundel Gezangen voor Liturgie: '
Zij die stom zijn, ver heen, koud, steen in steen'. Dit lied van Huub Oosterhuis wordt gezongen op de melodie van Psalm 47. Lees verder >> 25.03.23 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Brugklassers op bezoek  
Het is al jaren een goed gebruik dat brugklassers een bezoek brengen aan een van de PKN-kerken. Dit jaar was het de beurt aan de Dorpskerk om ze te verwelkomen. 'Wanneer wordt de klok geluid?'  'Waar zijn de schaal en de beker op tafel voor?' 'Waarom is de kleur van het kleed paars?' 'Hoe wordt het doopwater heilig?' Allemaal vragen die voorbij kwamen tijdens de bezoeken van de brugklassen van Portus Groene Hart (Calvijn) aan de Dorpskerk. Ds. Cees Romkes en ds. Franc de Ronde vertelden over het gebouw en de geloofsgemeenschap. Mooi om te merken hoe de sfeer in een kerkgebouw indruk maakt op leerlingen met diverse achtergronden. 23.03.23
  Klik voor vergroting
foto: Portus Groene Hart

Actie 'Dierbaar cadeau' loopt prima
De kinderen van de Kindernevendienst en TienerTalk van de Bethelkerk en de Dorpskerk voeren gedurende de Veertigdagentijd actie voor het project 'Dierbaar cadeau ' van de stichting Redt een Kind. De actie loopt fantastisch, zo werd er afgelopen zondag maar liefst een bedrag van € 400 bijeengebracht. Met het geld kunnen de kinderen symbolische 'dierbare cadeaus' schenken in de vorm van kaarten met dieren. Zo kan er voor elke € 5 een kip cadeau worden gedaan aan een gezin in Afrika. Voor elke € 25 een geit, voor elke € 50 een koe en voor elke € 75. Afgelopen week hadden de kinderen koekjes gebakken voor het koffiedrinken na de kerkdiensten. Dat was een groot succes! In de Dorpskerk wordt elke zondag aangegeven hoeveel dieren er al geschonken kunnen worden. Doet u de komende zondagen ook mee? 21.03.23
  Klik voor vergroting

Liturgische schikking zondag 'Laetare' 
De werkgroep Liturgisch bloemschikken volgt in de Veertigdagentijd het thema van Kind op Zondag: 'Verander je mee?'. Als basis voor de serie schikkingen worden de kronkelige takken van de kronkelwilg gebruikt. 
Het leven is geen rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen en ontmoetingen met anderen. De schikking op de vierde zondag van deze Veertigdagentijd staat in het teken van een ontmoeting van Jezus, die tot verandering leidde. Jezus geneest iemand die vanaf zijn geboorte blind is geweest. De blinde kan weer zien en de prachtige schikking spreekt voor zichzelf. Als wij naar een beeld kijken, zien wij allen dan hetzelfde? Soms worden ogen geopend en komt alles op losse schroeven te staan. Zekerheden vallen weg en gaan we op zoek naar andere wegen, via kronkelpaden van het leven, op zoek naar verandering.  Lees verder >> 20.03.23
  Klik voor vergroting

Klik op de foto
en de blik wordt gericht op  . . . 

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 19 maart is het de vierde zondag in de veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Laetare, De Latijnse naam Laetare komt uit Jesaja 66: ‘Verheug u, Jeruzalem’. Met de liturgische kleur op deze vierde zondag in de veertigdagentijd is iets bijzonders aan de hand. Het is alsof het vreugdevolle witte licht van Pasen al enigszins doorschijnt. Dit jaar zal het witte antependium van het Paasfeest worden afgedekt met een paarse voile, alsof het licht van Pasen al door het paars oplicht. Voorganger is ds. Cees Romkes. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'.
 Uiteraard kan de dienst ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.
[DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]  17.03.23
 

Er komt weer een KINDERKERK
De werkgroep Kinderkerk organiseert op zondagmiddag 19 maart om 15.30 uur weer een KINDERKERK voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Het thema is dit keer 'Licht voor de wereld'. Heb je een doopkaars? Neem die dan mee, anders krijg je er nog een! Er wordt ook weer geknutseld en er is iets lekkers te eten en te drinken na afloop. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee! 26.02.23/17.03.23
  Klik voor vergroting

Lied van de week 
Deze week richt ds. Cees Romkes de aandacht op een lied dat op zondag Laetare overal wordt gezongen: Psalm 122, in de versie zoals die is opgenomen in de bundel 'De nieuwe Psalmberijming 2021'. De tekst is van Jan Pieter Kuiper, de initiatiefnemer van 'de Nieuwe Psalmberijming 2021'
Lees verder >> 17.03.23 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Wist u dat. . . ? 17 maart: St. Patricksday
Zowel in de Rooms-katholieke als de Anglicaanse Kerk is 17 maart de gedenkdag van deze Heilige, die waarschijnlijk leefde in de vijfde eeuw. De zegen die aan hem wordt toegeschreven, weerklinkt tot op de dag van vandaag ook in menige Protestantse kerk in Nederland. Moge die zegen ons als Protestantse Gemeente Barendrecht en als Dorpskerkgemeente ons (niet alleen op St. Patrickday) begeleiden!
       De Heer zij 
        - vóór je, om je de juiste weg te wijzen,
        - achter je, om je in de armen te sluiten en om je te beschermen tegen gevaar,
        - onder je om u op te vangen wanneer je dreigt te vallen,
        - in je om je te troosten als je verdriet hebt,
        - rondom je als een beschermende muur, wanneer anderen over je heen vallen,
        - boven je om je te zegenen,
        Zo zegene je God vandaag, morgen en tot in eeuwigheid, Amen17.03.23
klik voor vergroting
St. Benin
Kilbennan, Ierland

Renovatie Kerktuin (2)
Nadat eind januari een groep vrijwilligers de oude 'trap' in de kerktuin heeft gesloopt in afgevoerd, is nu de volgende fase aangebroken van dit renovatieproject. Aad van der Wel en Kees Vos hebben op zich genomen om de werkgroep Kerktuin te ondersteunen bij het ombouwen van dit deel van de Kerktuin naar een nieuwe schuin aflopende border. Vanwege het te overbruggen hoogteverschil zal die border worden omzoomd met betonnen palissadepaaltjes, die zullen worden ingegraven. Het uitgraven van sleuven voor die paaltjes is een zwaar werk geworden, want de in de Kerktuin geplaatste moerbeibomen blijken forse wortels te hebben gemaakt, die dicht onder de oppervlakte liggen (zie foto). In het tweede deel van maart moeten de sleuven gereed zijn, want dan worden de palissadepaaltjes aangeleverd. Bij deze klus kunnen nog best wat extra 'tuiniers-handjes' worden gebruikt! Als u belangstelling heeft, kunt u zich aanmelden bij Aad van der Wel. 16.03.23
  Klik voor vergroting

Extra 'handjes' nodig

Eetgroep 'Ontmoeting een groot succes
De werkgroep Eetgroep d'Ontmoeting van de Dorpskerkgemeente is nu een paar jaar actief en is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een zeer succesvolle activiteit, waar niet alleen gasten vanuit meerdere PKN-wijkgemeenten, maar ook andere alleengaande Barendrechters aanschuiven voor een heerlijke maaltijd. Het was ook dinsdag 14 maart weer
 gezellig en druk bij Eetgroep d' Ontmoeting. Bijna 50 gasten genoten van een heerlijke maaltijd. Op dit moment is er een kleine wachtlijst, maar als u alleengaand bent en wil u ook bij ons wilt komen mee eten, bel dan Nellie en Loek van Doorn, tel. 0180- 472974. Spreek dan uw naam en adres in en zij zorgen dat u alle informatie krijgt toegezonden. 14.03.23
  Klik voor vergroting

Vooraankondiging: BethelBazar op 12 en 13 mei
De BethelBazar commissie meldt dat de jaarlijkse BethelBazar dit jaar zal worden gehouden op vrijdag 12 en zaterdag 13 mei. Op vrijdagavond om klokslag 19:00 openen de poorten en zaterdag rond 22:30 wordt de laatste ronde van het Rad van Avontuur gedraaid. 
De opbrengsten gaan dit jaar naar drie diaconale doelen: Het 
Khaki fonds - Onderwijs voor weeskinderen in Khartoum en Kinshasa; De Kledingbank van de Stichting Uniek; Een Kerk in Aktie-project in Moldavië: Ondersteuning voor het project 1 fiets per gezin, per kind; hulp door jongere aan ouderen. Later volgt meer informatie. 13.03.23
 

Jaarboekje 2023 PG Barendrecht
De Algemene Kerkenraad heeft het Jaarboekje 2023 vastgesteld, en het is beschikbaar gekomen voor publicatie. De AK bedankt de PGB-commissie Jaarboekje voor het verrichte werk en hoopt dat het weer een goede bron van informatie zal zijn voor gemeenteleden en ambtsdragers. Voor de inhoudsopgave van het jaarboekje 2023, alsmede de introducties van de PG Barendrecht en van de vier wijkgemeenten, lees verder >>. Voor het complete jaarboekje met alle personele gegevens (update 2023-1): Lees verder >> 12.03.23 
[
VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING STAAT DE COMPLETE VERSIE  ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl] 

Wist u dat. . .? 'Tijdelijk noodfonds energie'
Het zijn dure tijden. Zeker wat betreft de kosten voor energie. Daarom wil de diaconie u attenderen op het bestaan van het 'Tijdelijk noodfonds energie'. Dit is bedoeld voor mensen met een relatief laag inkomen en een hoge energierekening. Voorwaarde is wel dat u zelf een contract moet hebben bij een energieleverancier. Bij blokverwarming of verrekening via de huur werkt het dus niet. Om te kijken of u in aanmerking komt heeft u nodig uw bruto maandinkomen (schatting) en de energierekeningen van de maanden oktober 2022 en januari 2023. Via de site www.noodfondsenergie.nl kunt u eenvoudig checken of u voor een tegemoetkoming in aanmerking komt. Ook de aanvraag zelf gaat via deze website. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Bij voorkeur via de app. Het is helaas geen gebruiksvriendelijk aanvraagformulier, maar als u het niet ziet zitten is er mogelijk iemand in uw omgeving die u kan helpen. Een aanvraag indienen kan tot 1 april aanstaande. 12.03.23

Liturgische schikking zondag 'Oculi Mei' 
De werkgroep Liturgisch bloemschikken volgt in de Veertigdagentijd het thema van Kind op Zondag: 'Verander je mee?'. Als basis voor de serie schikkingen worden de kronkelige takken van de kronkelwilg gebruikt. 
Het leven is geen rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen en ontmoetingen met anderen. Laten wij omzien in liefde naar die anderen, zoals Jezus ons heeft laten zien hoe je dat kunt doen. De schikking op de derde zondag van de Veertigdagentijd staat in het teken van een ontmoeting die tot verandering leidde. Bij de Jacobsbron ontmoet Jezus een Samaritaanse vrouw. In de schikking is de bron uitgebeeld met behulp van een spiegel. De Samaritaanse vrouw benoemt de grote kloof die er tussen Jezus en haar is. Jezus weet de kloof te overbruggen door te zoeken naar verbinding en zij kwam tot geloof in Hem. Geloof ontdekken bij een ander is een verrassing uit onverdachte hoek. Zo kun je samen veranderen, Lees verder >> 12.03.23
  Klik voor vergroting
Een bron van levend water
om je in te spiegelen. . .

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes brengt deze week weer een uit het Engels vertaald lied van Sytze de Vries onder de aandacht: 'Word stil nu de Ene tot ons komt en onder ons wil zijn'. Het lied is gepubliceerd in de bundel 'Het liefste lied van overzee
'. Lees verder >> 11.03.23 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Over liturgie gesproken . . . . Zondag hoe?
Zondag 12 maart is de derde zondag van de veertigdagentijd, die draagt de naam: zondag 'Oculi Mei' (spreek uit: Okoelie Mee-ie). Dit verwijst net als bij de vorige zondag naar Psalm 25: 'Oculi mei semper ad Dominum'. Dat is Latijn voor: 'Mijn ogen zijn altijd op de Heer gericht'.  De voorganger is dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde. De viering staat in het teken van de Biddag voor gewas en arbeid. Er wordt niet alleen gebeden voor een goede oogst, maar ook voor alles wat wordt gedaan om mensen te voorzien van ‘ons dagelijks brood’. In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Er is na de viering ook weer koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.
[DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]  11.03.23
   

Over liturgie gesproken . . . door de PKN (6)
Eerder werd op deze website aandacht besteed aan de eerste tien delen van een serie van de hand van Marcel Barnard, hoogleraar praktische theologie, waarin de orde van dienst, zoals die in veel protestantse kerken wordt gevierd, nader wordt toelicht. Een drietal predikanten geven steeds een inkijkje in de dagelijkse praktijk van hun gemeenten. De serie is een aanrader voor iedereen die wat meer wil begrijpen over de protestantse erediensten en liturgie. Het elfde artikel is nu verschenen en gaat over 'de doop:teken en zegel van Gods goedheid en trouw'. Lees verder >> Voor de hele serie, lees verder >> 27.02.23

Kerk(tuin) in beeld - 26
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. In maart wordt aandacht besteed aan een plant, die verwijst naar de Stille Week: de Judaspenning. Wist u trouwens dat ook in de wintertijd de kerktuin elke woensdag- en zaterdagmorgen is geopend tussen 10 en 12 uur? Kom gerust eens kijken! Lees verder >> 07.03.23
  Klik voor vergroting

Liturgische schikkingen in de Veertigdagentijd
De werkgroep Liturgisch bloemschikken volgt in de Veertigdagentijd het thema van Kind op Zondag: 'Verander je mee?'. Als basis voor de serie schikkingen worden de kronkelige takken van de kronkelwilg gebruikt. 
Het leven is geen rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen en ontmoetingen met anderen. Laten wij omzien in liefde naar die anderen, zoals Jezus ons heeft laten zien hoe je dat kunt doen. De werkgroep heeft inspiratie voor de schikkingen gehaald uit de brochure van de Protestantse Kerk. Ze gaan aan de slag met het thema: 'Verander je mee?' (Dit jaar begint de serie schikkingen op de tweede zondag van de Veertigdagentijd, omdat de eerste zondag nog een gezamenlijke viering was in de Bethelkerk.) De schikking op deze tweede zondag staat in het teken van de verschijning van Mozes en Elia bij Jezus op 'een hoge berg'. Lees verder >> 07.03.23
  Klik voor vergroting

Legale 'struikrovers' in actie
Leden van de werkgroep Kerktuin hebben zaterdag op legale wijze zich als 'struikrovers' gedragen. . . Omdat de woningen in de Zeeheldenwijk op korte termijn worden gesloopt, werd door de Stichting Present en Woningbouwvereniging Patrimonium een actie georganiseerd om planten en struiken uit de tuinen van de nu leegstaande huizen een nieuw leven te geven in andere Barendrechtse tuinen. Toen deze actie bekend werd bij de werkgroep Kerktuin, hebben zij zich ingeschreven om geschikte planten voor de Kerktuin en de groenstrook achter de Oude Pastorie te mogen verplaatsen. Zoals uit de fotoreportage blijkt, werd het een geslaagde actie, waarbij ds. Franc de Ronde zich als 'opperstruikrover' helemaal kon uitleven. Lees verder >> 04.03.23 
  klik voor vergroting

Lied van de week 
Deze week brengt ds. Romkes weer een lied van dominee-dichter André Troost onder de aandacht: 'In mijn weerstand vindt God woning'. Het wordt gezongen op de melodie van 'Hoger dan de blauwe luchten'. Die melodie is afkomsitg van de Evangelische Broedergemeente en stamt uit 1704.  Het lied is gepubliceerd in de bundel 'Zingende Gezegend
'. Lees verder >> 04.03.23 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Nu de lente is aangebroken, gaan de beide wijkgemeenten in Barendrecht-centrum weer hun vieringen in eigen kerk vieren. Zondag 5 maart is volgens de liturgische kalender de tweede zondag van de Veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam 'Reminiscere' ('gedenk'.  De naam van deze zondag is genoemd naar de Latijnse aanhef van Psalm 25 (Gedenk Heer, aan uw ontferming). De liturgische kleur van de Veertigdagentijd is paars, de kleur van inkeer en bezinning. In de 'paarse tijd' klinkt er geen Gloria in de liturgie. De voorganger in deze dienst is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde. Er is na de viering ook weer koffiedrinken in de Ontmoeting. Uiteraard kan de dienst ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.
[DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 
.04.03.23

Werkgroep Liturgisch bloemschikken uitgebreid
De werkgroep Liturgisch bloemschikken die bestaat uit de dames Joan Bolt, Elly van den Oever en Ingrid Filius is dezer dagen uitgebreid met een nieuw lid: Arja Meijers. Arja heeft eerst even de sfeer geproefd en heeft vervolgens laten weten graag te gaan mee draaien in deze werkgroep van de Dorpskerkgemeente. Arja is al direct ingeschakeld bij de voorbereidingen van de liturgische schikkingen in de Veertigdagentijd. Het door de PKN aangedragen thema is:
‘Uit liefde voor jou’. Elke plaatselijke gemeente kan aan de hand van de voorbeelden uit de PKN-brochure de serie liturgische schikkingen naar eigen inzicht en creativiteit vormgeven in de Veertigdagentijd. We wensen Arja veel plezier en creativiteit toe! 27.02.23 

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 26 februari is volgens de liturgische kalender de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Invocabit. Dat is het eerste woord van de Latijnse vertaling van Psalm 91:15 waar staat: ‘Roep je mij aan, ik geef je antwoord, in de nood zal ik bij je zijn…’ Zo wordt de toon voor de Veertigdagentijd gezet: het is een tijd om tot God te roepen in het vertrouwen dat Hij naar zijn belofte zal antwoorden. De liturgische kleur van de Veertigdagentijd is paars, de kleur van inkeer en bezinning. In de 'paarse tijd' klinkt er geen gloria in de liturgie. Deze zondag is de gezamenlijke viering in de BethelkerkDe Dorpskerk is gesloten! Voorganger is ds. R.E. Wouda uit Zwijndrecht. Zoals gebruikelijk is na de viering weer koffiedrinken in de jeugdzaal. Uiteraard kan de dienst, die aanvangt om 10.00 uur, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Voor de orde van dienst, lees verder >>.24.02.22

Lied van de week 
Deze week brengt ds. Romkes weer een lied van Andries Govaert onder de aandacht: 'Nu onze ogen open gaan'. Het lied is gepubliceerd in de bundel 'De weg die je goed doet
'. Lees verder >> 24.02.23 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Veertigdagentijd - Oecumenische vespers 
In de komende Veertigdagentijd worden er weer oecumenische vespers georganiseerd. De vespers duren ongeveer een half uur. De eerste oecumenische vesper wordt gehouden op Aswoensdag 22 februari in de Augustinusparochie, Marijkesingel 2. In deze vesper bent u in de gelegenheideen askruisje op uw voorhoofd te ontvangen. In grote delen van de wereldkerk is het ontvangen van het askruisje, als teken van vergankelijkheid, een oud enbetekenisvol gebeuren. Uiteraard bent u vrij om wel of niet naar voren te gaan. Volg daarin uw hart. De daaropvolgende vespers zijn steeds in de Dorpskerk op woensdagavond, aanvang 19.30 uur. In de stilte van de Dorpskerk kunt u zich terugtrekken uit de drukte van deze jachtige tijd en u in alle rust bezinnen op de betekenis van Pasen. Het kan inspirerend en verdiepend zijn om zo'n moment van bezinning en stilte mee te maken. Voor het overzicht van alle vespers, lees verder >> 22.02.23

Over Liturgie gesproken. . . . Aswoensdag en veertigdagentijd
Zoals bekend is de woensdag na het carnaval, de zogenaamde Aswoensdag, het begin van de veertigdagentijd en de vastentijd. Het ritueel van het askruisje dat christenen op hun voorhoofd krijgen tijdens de viering op Aswoensdag staat symbool voor bezinning en uiting van boetvaardigheid. Het ritueel gaat terug op het oud-testamentische ritueel van boetedoening, het uitstrooien van as over het hoofd. Dat ging toen gepaard met het aantrekken van een boetekleed. Het huidige spreekwoord 'in zak en as zitten' is hierop terug te voeren. 22.02.23
 

Over Liturgie gesproken. . . . Veertigdagentijd of Lijdenstijd?
De begrippen Veertigdagentijd en Lijdenstijd worden nogal eens vermengd. In het kader van de voorbereiding op het Feest van Pasen, is het goed om aandacht te besteden aan de vragen:
* Zijn de begrippen 'Veertigdagentijd' en 'Lijdenstijd' dan niet hetzelfde?
* Zijn er nu zes of zeven Lijdenszondagen?
De werkgroep eredienst van de Dorpskerkgemeente heeft een antwoord geformuleerd op beide vragen. Lees verder >>  22.02.23

Toast op geslaagde restauraties Dorpskerk
Op maandagmiddag 20 februari werd er in de unieke ambiance van de Noordbeuk van de Dorpskerk een toast uitgebracht op de afsluiting van 10 jaar restauraties in het 'oudste huis van Barendrecht'. De uitnodiging van de Stiching Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) resulteerde in een mooie opkomst van ruim 80 personen. Stichtingsvoorzitter Wim Vonk verwelkomde iedereen en gaf het woord aan burgemeester Govert Veldhuijzen, die
 de Dorpskerk typeerde als ‘een van de prachtigste kerken in zijn omvang, die ik ken’. De Dorpskerk meldde dat de lintjesregen dit jaar voor het eerst zal plaatsvinden in de Dorpskerk. Vervolgens bracht Wim Vonk samen de burgemeester en de andere aanwezigen een toast uit de geslaagde restauraties. Kerkrentmeester Simon Hoek gaf daarna enerzijds een indrukwekkende opsomming van de ruim 15 grotere en kleinere restauraties sinds 2012 en anderzijds gaf hij een toelichting op de komende verduurzaming van het kerkgebouw: isolatie van de dakconstructies en voorzetramen voor de glas-in-loodvensters. de SVDK hoopt in de komende tijd voldoende financiële middelen te vergaren om die verduurzamingsprojecten te kunnen financieren. Zie ook de vriendenwebsite >> www.vriendendorpskerkbarendrecht.nl 22.02.23

Over liturgie gesproken. . . de Paaskring (1)
In de Protestantse Dorpskerkgemeente wordt bijzondere aandacht besteed aan 'liturgie en kerkmuziek'. De werkgroep Eredienst streeft er naar om de inspirerende wereld van 'liturgie' dichter bij gemeenteleden te brengen. Op deze website worden bijzondere momenten uit het liturgisch jaar nader toegelicht. Op zondag 5 februari begon in het kerkelijk jaar de zogenaamde Paaskring. Deze cyclus start 70 dagen voor Pasen, op Zondag Septuagesima, en eindigt 50 dagen erna, op Pinksteren. De Paaskring wordt onderverdeeld in: de voorvastentijd; de veertigdagentijd; de Goede Week;de Paastijd en de Pinkstertijd. Voor meer achtergrondinformatie over deze prachtige periode uit het kerkelijk jaar, lees verder >> 20.02.23
 

Over liturgie gesproken. . . Zondag hoe. . . ?
Volgens de liturgische kalender is het 19 februari, de zevende zondag na Epifanie. Zoals bekend worden de erediensten van de wijkgemeenten Bethelkerk en Dorpskerk in de maanden januari en februari gezamenlijk gevierd. Deze zondag is de gezamenlijke viering in de Dorpskerk. De Bethelkerk is gesloten! Het is zondag een dienst die is voorbereid in samenwerking met de stichting ICAD (Interkerkelijke Commissie Aangepaste Diensten Rotterdam en omgeving).  Voorganger is ds. E.G. Matser uit Zwijndrecht. Zoals gebruikelijk is na de viering weer koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst, die aanvangt om 10.00 uur, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>18.02.23
 

Lied van de week 
Deze week brengt ds. Romkes een Duits lied onder de aandacht, dat is vertaald door Ria Borkent: 'Jezus mijn geluk en vreugde'. Het staat in de bundel 'Een vleugje eeuwigheid' .
 Lees verder >> 18.02.23 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

'De Dorpskerk is er voor de hele Barendrechtse gemeenschap'
In de aanloop naar de informatieve borrel die op maandagmiddag 20 februari wordt georganiseerd door de Stichting Vrienden van de Dorpskerk is er in De Schakel een interview opgenomen met Wim Vonk, voorzitter van de Vriendenstichting en met kerkrentmeester Simon Hoek. De borrel heeft een tweeledig doel: enerzijds het vieren dat de restauratieprojecten van het afgelopen decennium zijn afgerond. Anderzijds de start van een nieuwe geldwervingsactie voor het verder verduurzamen van de Dorpskerk. Het voornemen is om zowel de dakconstructie van de kerk te gaan isoleren, als ook om met voorzetramen voor de glas-in-loodvensters de isolatie te verbeteren en de kostbare vensters beter te bechermen tegen vandalisme. Elk van de twee projecten wordt begroot op zo'n € 25.000.  De Vriendenstichting wil zich gaan inzetten om dit mede te gaan financieren. Hoewel de Dorpskerk primair het godshuis is van de Protestantse Gemeente Barendrecht, wordt het gebouw ook steeds vaker ingezet voor de bredere Barendrechtse gemeenschap.
De Stichting Vrienden van de Dorpskerk kan uw steun gebruiken! Voor het interview, lees verder >> 15.02.23

Over liturgie gesproken. . . Zondag hoe. . . ?
Volgens de liturgische kalender is het 12 februari januari de zesde zondag na Epifanie. Zoals bekend worden de erediensten van de wijkgemeenten Bethelkerk en Dorpskerk in de maanden januari en februari gezamenlijk gevierd. Deze zondag is de gezamenlijke viering in de Bethelkerk. De Dorpskerk is gesloten! Het is zondag een dienst voor en met alle leeftijden. Voorganger is ds. Franc de Ronde. Muzkale medewerking wordt verleend door Kees Quak - orgel, Neely Anne de Ronde - dwarsfluit en Lianne Ketting - hobo. De liturgische kleur is groen. Tijdens de eredienst zal ds. Peter Nagel de gelofte afleggen in verband met de aanvang van zijn ambulant predikantschap voor de Bethelkerkgemeente. Zoals gebruikelijk is na de viering weer koffiedrinken in de jeugdzaal. Uiteraard kan de dienst, die aanvangt om 10.00 uur, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Voor de orde van dienst, lees verder >>11.02.23
 

Uw bloembollen verdienen 'een tweede leven' 
Bolletjes van narcissen, blauwe druifjes, hyacinten, enz. die gedurende de voorbije weken in bakjes menige woonkamer hebben opgefleurd, verdienen een ‘tweede leven’. Dat is mogelijk door ze, nadat ze zijn uitgebloeid, in volle grond te herplanten. Net als vorige jaren zamelt de werkgroep Kerktuin deze (voorjaars)bolletjes in om ze te planten in de border naast De Ontmoeting. Daar komen ze volgend voorjaar weer in bloei. Het verzoek van de werkgroep is: neem de uitgebloeide bolletjes mee naar de Dorpskerk of leg ze in de mand bij de ingang van de kerktuin. Op deze manier zorgt u ervoor dat u en anderen opnieuw kunnen genieten van bollenpracht. U kunt de resultaten van de vorige jaar geplante bollen trouwens al zien: de eerste bloemen zijn al te zien van uw oude bolletjes die vorige jaren zijn herplant. . . 11.03.23

Lied van de week 
Ds. Romkes richt de aandacht deze week op een lied van de tekstschrijver/pastoor Cees Remmers: Uit honderd huizen hier gekomen. Het lied is gepubliceerd in de bundels '
Geroepen om te Zingen' en 'Zangen van Zoeken en Zien'. Lees verder >> 21.01.23 Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Wist u dit. . . ? De Apostolische Geloofsbelijdenis
De PKN beschrijft in het eerste artikel van de Kerkorde wat haar bronnen van belijden zijn. '
Het belijden van de kerk geschiedt in gemeenschap met de belijdenis van het voorgeslacht, zoals die is verwoord in ...', en dan volgt een opsomming van een tiental belijdenisgeschriften. Een daarvan is de Apostolische Geloofsbelijdenis. Op de website van de PKN wordt aan de hand van een viertal vragen op transparante wijze toelichting gegeven op deze geloofsbelijdenis. Die vragen zijn:
* Hoe is deze geloofsbelijdenis tot stand gekomen? * Wat is de essentie?
* Hoe klinkt het door in het huidige kerk-zijn?
 * Waarom wordt de geloofsbelijdenis 'Apostolisch' genoemd?  Lees verder >> 08.02.23

Open Podium Barendrecht Klassiek
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk stimuleert de rollen die de Barendrechtse Dorpskerk vervult in de lokale samenleving: Godshuis, Rijksmonument en óók de rol van Muziekpodium. De stichting Barendrecht Klassiek (SBK) organiseert - in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk - weer een Open Podium op zaterdag 22 april as. 
Musici en zangers van alle leeftijden, van beginners tot gevorderden, worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden om die dag iets ten gehore te brengen in de mooie akoestiek van de Dorpskerk. De concertpiano en het Dorpkerkorgel zijn beschikbaar. Om een goede planning van de dag mogelijk te maken, vragen we u om zich zo snel mogelijk aan te melden (en niet later dan vrijdag 24 maart) via >> http://barendrechtklassiek.nl/open-podia-aanmelden SBK ziet uit naar al het Barendrechtse muziektalent dat zich wil laten horen! 08.02.23

Klankbord abonnement
Sinds 2014 bedraagt het abonnementsgeld voor het PGB kerkblad Klankbord € 18,50. Dat was op dat moment kostendekkend. In de jaren daarna is er jaarlijks sprake geweest van hogere kosten, maar is het abonnementstarief niet bijgesteld. De afgelopen periode zijn de drukkosten van Klankbord sterk gestegen. En er wordt nog een verdere stijging verwacht. Het abonnementsgeld zal daarom worden verhoogd tot € 20,00 per jaar voor het jaar 2023. Daarmee is ons zeer gewaarde Klankbord nog niet kostendekkend geworden. Op de wat langere termijn zal er goed moeten worden nagedacht over een wat andere wijze van communiceren binnen de PGB. Er wordt nu al veel gebruik gemaakt van middelen zoals de wijkbrieven, app’s en de websites. Tegelijkertijd zal dat de functie van Klankbord niet helemaal kunnen vervangen. Op grond van de doorlopende machtiging vindt op 25 mei voor het overgrote deel van de abonnees weer de jaarlijkse incasso plaats (€ 20,00).De abonnees die ons hiervoor nog niet hebben gemachtigd, worden dringend verzocht tijdig (uiterlijk 15 april a.s.) een machtigingsformulier aan te vragen. Wilt u ons niet machtigen, wilt u dan voor 15 april a.s. € 20,00 overschrijven op rekening NL40 INGB 0002 2521 25 t.g.v. kerkblad Klankbord Protestantse Gemeente Barendrecht. Alvast bedankt voor uw medewerking! Eventuele nadere informatie over de betaling is welkom bij Aad Boers (tel: 010 5913849, mail bijdragen@pknbarendrecht.nl )

Over liturgie gesproken. . . Zondag hoe. . . ?
Omdat de Dorpskerkgemeente zich verbonden weet met de Kerk van alle tijden en alle plaatsen, wordt waarde gehecht aan symbolen en rituelen in de zondagse liturgie. Volgens de liturgische kalender is het 5 februari januari de vijfde zondag na Epifanie. Het is tevens de 'zondag van het werelddiaconaat'.Zoals bekend worden de erediensten van de wijkgemeenten Bethelkerk en Dorpskerk in de maanden januari en februari gezamenlijk gevierd. Deze zondag is de gezamenlijke viering in de Dorpskerk. De Bethelkerk is gesloten! Voorganger is ds. D.J. Couvée uit Schiedam. De liturgische kleur is groen. 
Zoals gebruikelijk is na de viering weer koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst, die aanvangt om 10.00 uur, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. 03.02.23
 

Lied van de week 
Deze week valt de keuze van ds. Cees Romkes op een van oorsprong Duits lied, dat is vertaald door Sytze de Vries.: 'Je kunt niet dieper vallen'. Het is zowel opgenomen in het Nieuwe Liedboek, als in de bundel 'Jij Mijn Adem' van de vertaler. 
Ds. Romkes geeft dit lied mee aan de ernstig zieke 11-jarige Fleur en aan haar familie, als laatste grond onder haar, hun en onze voeten. Lees verder >> 21.01.23 Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Een vriend van de Dorpskerk overleden
Hoewel het niet gebruikelijk is om op deze website aandacht te besteden aan overleden (oud)-gemeenteleden, wordt deze keer een uitzondering gemaakt voor een Vriend van de Dorpskerk. Op 28 januari is Gert Hoefakker op 81-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Garderen. Gert woonde als zoon van de dorpssmid (en later zelf als de dorpssmid) tegenover de Dorpskerk. Voor hem was zijn dierbare Dorpskerk een plaats waar hij in zijn jeugd veel te vinden was, als hulpje van de koster Janus Groenendijk. In de vijftiger jaren was het de jonge Gert die dagelijks het torenuurwerk met de hand opwond. Later nam hij als smid het onderhoud van het torenuurwerk belangeloos voor zijn rekening. Ook was hij - vanaf 1963 tot zijn verhuizing in 1976 - de vervanger van Dorpskerkorganist Johan George van Toor. Dat was nog in de tijd dat er jaarlijks zo'n vijftig trouwdiensten in de Dorpskerk waren. Toen in 2018 de plannen voor de restauratie van het torenuurwerk gestalte kregen, bezocht hij met zijn vrouw Marijke de hem zo vertrouwde Dorpskerk nog één keer. En hij kwam niet met lege handen. Hij bracht een bijzonder eeuwenoud cadeau mee, dat nu weer een plaats heeft gekregen in het torenuurwerk en waarmee
 de naam van Gert Hoefakker altijd verbonden blijven aan dit monumentale torenuurwerk van de DorpskerkLees verder >>   03.02.23

Een nieuwe penningmeester?
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is opzoek naar een penningmeester. Zijn of haar taak bestaat vooral uit het opstellen van tussentijdse rapportages, het opstellen van de begroting, jaarrekening en meerjarenraming met daarnaast eneke andere taken van boekhoudkundige aard. 
In Barendrecht wordt het penningmeesterschap door drie personen uitgevoerd. Zij zorgen samen voor een goede financiële administratie en rapportage. Door het vertrek van Thijs Bosloper, wegens verhuizing naar Holten (Ov), ontstaat een vacature in het team. Het tijdsbeslag is gemiddeld 4 uur per week, met daarboven extra tijdsinzet voor het opstellen van de begroting en de jaarrekening. Uiteraard is er een uitgebreide beschrijving van de functie en de werkzaamheden beschikbaar. Naast deze functie zoeken we ook nog iemand voor een aantal specifieke taken, zoals de facturering van activiteiten voor derden in de drie kerken, de administratieve verwerking van de collectes, boeken van de wijkkassen in Twinfield en enkele andere boekhoudkundige werkzaamheden. Tijdsbesteding circa 2 uur per week. Als u belangstelling heeft deze rol te gaan invullen of u weet iemand, neem dan even contact op met Klaas Groenendijk: klaas.groenendijk@binnenmaasgroep.nl tel. 06 53 244 696 of Thijs Bosloper: thijs_bosloper@upcmail.nl tel.  06 50 485 247. 03.02.23

Oproep Contactgroep
De Protestantse Contactgroep van de Bethelkerk en Dorpskerk is actief binnen het centrum van de gemeente Barendrecht. Van beide kerken is een behoorlijk aantal mensen lid van één van beide kerken maar wonen buiten het centrum van onze gemeente. De vraag is, zouden enkele dames/heren een aantal van deze adressen onder hun hoede willen nemen om deze mensen bij bijvoorbeeld een geboorte, ziekte, huwelijksjubilea of, boven de 80 jaar met hun verjaardag, een kaart te sturen namens onze gemeente. Zo worden ook zij niet vergeten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Mieke van Dongen, T: 06-22028533, E: Miekevandongen@igraphix.nl
03.02.23

Paasgroetenactie
De paasgroetenactie is een jaarlijkse actie van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie om gedetineerden een bemoediging te sturen met Pasen. Een paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Het is goed om de boodschap van Pasen ieder jaar weer door te geven. Ook de PG Barendrecht doet weer mee aan de paasgroetenactie. De kaarten zullen door ZWO-leden verkocht worden in de kerken op 12 en 19 februari. De prijs voor de kaarten is € 2,-. Het gaat om dubbele kaarten. Een van de kaarten kan door de gedetineerde naar iemand anders gestuurd worden. De kaarten kunnen door u direct na aankoop van een tekst worden voorzien. Er zijn hiervoor voorbeelden beschikbaar. Als u ze liever thuis van een tekst voorziet is dat ook goed. De kaarten moeten uiterlijk zondag 26 februari weer in de kerk ingeleverd worden. De ZWO-commissie zal zorgen voor verzending van alle kaarten naar het centrale verzamelpunt van de PKN. Doet u ook mee? 03.02.23

Uitnodiging avond over jeugd- en jongerenwerk
De Algemene Kerkenraad organiseert 14 februari a.s. een bijeenkomst, die bedoeld is ter inspiratie van het jeugd- en jongerenwerk in de Protestantse Gemeente Barendrecht. Deze bijeenkomst wordt gehouden in gebouw 'de Ontmoeting' en begint om 20.00 uur. Mevrouw Nelleke Plomp zal medewerking verlenen aan deze avond. Mevrouw Plomp is werkzaam bij de landelijke kerk als specialist vieren met kinderen en jongeren bij de Protestantse Kerk in Nederland. Deze avond is met name bedoeld voor alle gemeenteleden die binnen de kerk activiteiten organiseren voor kinderen en jongeren. Uiteraard zijn wijkkerkenraden en gemeenteleden eveneens van harte welkom deze bijeenkomst bij te wonen. 03.02.23

Nieuws uit de Kerktuin
Al enkele jaren verzamelt de werkgroep Kerktuin uitgebloeide bolletjes, die een eerste leven hebben gehad bij gemeenteleden thuis. De foto laat zien hoe de tuin voor gebouw 'de Ontmoeting' aan al die blauwe druifjes, narcissen en sneeuwklokjes nieuw leven heeft gegeven. Alie den Engelsman en Gerdien Pool hebben er mooie foto's van gemaakt. Er is rondom de Dorpskerk ruimte genoeg voor nog veel meer uitgebloeide bolletjes. De werkgroep zoekt naar tuinliefhebbers die meewillen werken in het onderhoud van de tuin. Iets voor u? De oproep geldt voor iedereen met groene vingers! 02.02.23
  Klik voor vergroting

Groeiende belangstelling voor website
Terugkijkend op het jaar 2022 kan met dankbaarheid worden vastgesteld, dat de belangstelling voor de Dorpskerksite nog steeds groeit. De website blijft als communicatiemiddel belangrijk. In 2022 werd de Dorpskerksite zo'n 32.000 keer bezocht. Dat betekent een groei van zo'n 10% ten opzichte van het jaar 2021. Bijna elke dag krijgt de website zo'n 100 bezoekers. Het streven van uw webbeheerder blijft om meerdere malen per week nieuwe berichten toe te voegen over het 'oudste huis van Barendrecht' en over de bruisende Protestantse Dorpskerkgemeente.  Aan het begin van de achtteinde jaargang blijven suggesties en opmerkingen over de website van harte welkom op >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl 
Een woord van dank aan Nico Laban, mijn trouwe webtechnische specialist op de achteregrond, want zonder zijn steun is dit allemaal niet mogelijk! Simon Hoek, webbeheerder. 02.02.23

'Dorpskerk in Coronatijd' - historisch overzicht
De grootste dreiging van de wereldwijde Coronapandemie is in ons land langzamerhand weggeëbd. Het waren twee hectische jaren, internationaal, nationaal, plaatselijk, én dus ook in de Dorpskerkgemeente. Uw webbeheerder heeft de belangrijkste berichtgeving uit die periode samengebracht op één specifieke webpagina 'Dorpskerk in Coronatijd'. Daarmee is een indrukwekkend én historisch overzicht ontstaan van die onvergetelijke periode. Het overzicht geeft een goed beeld hoe de verschillende Coronagolven de activiteiten van de Protestantse Dorpskerkgemeente hebben beïnvloed. Het geeft ook weer, hoe tal van gemeenteleden met grote creativiteit reageerden op een situatie die nog niemand eerder had meegemaakt. Er moesten ingrijpende maatregelen worden getroffen, maar de Dorpskerk ging nooit op slot! Sterker nog 'de Dorpskerk kwam naar de gemeenteleden toe' via dagelijkse online gebedsdiensten en wekelijkse online erediensten. Lees verder >> 01.02.23

Kerk(tuin) in beeld - 25
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. In februari wordt aandacht besteed aan een klein bijna onopvallend plantje, maar in bloei een bijzonder onderdeel van de plantencollectie van de Kerktuin: de cyclaam. Wist u trouwens dat ook in de wintertijd de kerktuin elke woensdag- en zaterdagmorgen is geopend tussen 10 en 12 uur? Kom gerust eens kijken! Lees verder >> 30.01.23
  klik voor vergroting
Kom eens kijken. . . 

Inspirerende Choral Evensong
Op initiatief van Dorpskerkmusicus Thea Verhagen is er binnen de werkgroep Eredienst van de Dorpskerkgemeente een plan ontwikkeld om in 2023 in de Dorpskerk een drietal Choral Evensongs te organiseren. Deze vieringen, die voortkomen uit de Anglicaanse traditie, zijn een combinatie van stijlvolle, hoogwaardig uitgevoerde (koor) muziek, ingebed in een eeuwenoude liturgie. De eerste Choral Evensong, die werd gehouden op zondagavond 29 januari werd een inspirerende viering. ‘De Witt Academy’ onder leiding van Yvonne Peters zong enkele prachtige hymns. Margriet den Hartog bespeelde het Dorpskerkorgel en Helma Hartman blokfluit. Liturg was ds. Franc de Ronde. De volgende Choral Evensongs worden gehouden op: 16 april en 21 mei as. Voor de liturgie, lees verder >> (Omdat de Dorpskerk op zondag 29 januari normaliter was gesloten vanwege een besparing op energiekosten, kon de Evensong toch doorgaan dankzij een toegezegde gift ter bestrijding van de extra energiekosten). 30.01.23
  klik voor vergroting

Kerkbalans 2023 - 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'  
De jaarlijkse Actie Kerkbalans is bijna afgerond! Zie ook onderstaand artikel. Tal van vrijwilligers zijn bezig met het inzamelen van de brieven van de jaarlijkse financiële actie. Gelukkig zijn steeds meer gemeenteleden bereid om hun emailadres door te geven. Dat bespaart de kerkrentmeesters en de lopers heel veel tijd en moeite. Geef dus uw emailadres door aan Aad Boers, die Kerkbalans coördineert. Lees verder >> Binnenkort hopen de Kerkrentmeesters  het verloop van de actie te kunnen melden. 30.01.23
 

Ambulant predikant voor Bethelkerkgemeente
Met ingang van 23 januari is ds. Peter Nagel gestart als ambulant predikant in de Bethelkerkgemeente gedurende de vacatureperiode
Hij is voor 20 uur per week voor de wijkgemeente beschikbaar. Hij zal zich met name richten op het pastoraat en rouwdiensten. Hij zal zijn werkzaamheden voornamelijk uitvoeren in de voormalige wijk Noord. Dominee Peter Nagel is 64 jaar, gehuwd en woonachtig in Vlaardingen. Dominee Peter Nagel is door de GZB uitgezonden als zendingspredikant werkzaaam geweest in Peru (juli 1987-november 1994). Daarna was hij gemeentepredikant werkzaam in de PKN in vier plaatselijke gemeenten. Voor de mededeling van de wijkkerkenraad en een interview met ds. Nagel in 'Loenens Nieuws'Lees verder >> 24.01.23
 

Groot onderhoud monumentale interieur
In de jaren 2015 tot 2019 werden de kansel, de dooptuinomheining, de Boerenbank, het Tiengebodenbord en alle lambrisering grondig gerestaureerd door de firma Hekkers en Van 't Spijker. Daarmee kon het veelal eeuwenoude houtwerk er weer heel veel jaren tegen, mits . .  Ja mits het ook goed wordt onderhouden! Daarom is destijds ook een onderhoudscontract met deze restauratoren afgesloten: eens in de drie jaar krijgt al het monumentale houtwerk een grote onderhoudsbeurt. Van 23 tot en met 25 januari hebben beide restauratoren al het monumentale houtwerk een grote onderhoudsbeurt gegeven. Ook het blad van de liturgietafel moest worden afgeschuurd en is van een nieuwe laklaag voorzien. De komende weken zal de geur van de boenwas nog wel te ruiken zijn in 'het oudste huis van Barendrecht'. 24.01.23 
  klik voor vergroting

Feestelijke eredienst
De eredienst van 22 januari was om meerdere reden feestelijk te noemen. Ten eerste was het een bomvolle Dorpskerk, vanwege het feit dat er sprake was van een gezamenlijke dienst van de wijkgemeenten van Bethelkerk en Dorpskerk. Ten tweede kon er met grote dankbaarheid afscheid worden genomen van ambtsdragers die vele jaren zich hebben ingezet voor de protestantse kerk van  Barendrecht. Ten derde konden drie nieuwe ambtsdragers worden bevestigd in het ambt, waarbij er één tevens belijdenis deed. Voor de werkgroep Liturgisch bloemschikken was dat aanleiding om een prachtige schikking te maken, passend bij het feestelijke karakter van de viering. Zoals gebruikelijk is van weer een fotoverslag gemaakt van deze bijzondere dienst. Lees verder >> 23.01.23
  klik voor vergroting

Renovatie Kerktuin
Een groep enthousiaste vrijwilligers was zaterdagmorgen al vroeg actief in de Kerktuin. Dit keer geen gebruikelijke tuinactiviteiten, maar een grondige renovatie van de terrasvormige trap aan de zijde van gebouw 'de Ontmoeting'. De oude trap werd gesloopt en met kruiwagens afgevoerd naar een afvalcontainer die achter de Oude Pastorie stond. Hoewel de temperatuur maar net boven nul kwam, was het gelukkig droog weer. Het is de bedoeling dat er op die plaats een nieuwe, schuinaflopende border wordt aangelegd, die wordt opgesloten door betonnen paaltjes. Maar eerst zal ook nog de schuinaflopende afrit worden gesloopt, die daarna zal worden betegeld. De financiering van dit renovatieproject komt deels vanuit de onderhoudsbegroting en deels vanuit een forse bijdrage van de werkgroep Snuffelmarkt, die hiervoor een speciale actiedag heeft gehouden in 2022. Lees verder >> 23.01.23     
  klik voor vergroting

Kerkbalans 2023 - 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'  
De jaarlijkse Actie Kerkbalans is in volle gang! Met deze jaarlijkse financiële actie richten de kerkrentmeesters zich tot alle leden van onze wijkgemeenten Dorpskerk, Bethelkerk en Carnisse Haven. Daarmee wordt iedereen om een persoonlijke vrijwillige bijdrage gevraagd. Op die wijze worden voldoende geldmiddelen bijeen gebracht om alle voor 2023 geplande activiteiten van de kerkelijke gemeente uit te voeren. De Actie Kerkbalans is bijna de enige en zeker de allerbelangrijkste bron van financiering. Lees verder >>.  En kijk op  www.kerkbalansbarendrecht.nl. 12.01.23 / 23.01.23

Over liturgie gesproken. . . Zondag hoe. . . ?
Omdat de Dorpskerkgemeente zich verbonden weet met de Kerk van alle tijden en alle plaatsen, wordt waarde gehecht aan symbolen en rituelen in de zondagse liturgie. Volgens de liturgische kalender is het 22 januari de vierde zondag na EpifanieZoals bekend worden de erediensten van de wijkgemeenten Bethelkerk en Dorpskerk in de maanden januari en februari gezamenlijk gevierd. Deze zondag is de gezamenlijke viering in de Dorpskerk. De Bethelkerk is gesloten! Voorganger is ds. Franc de Ronde. Het is een bijzondere viering omdat er afscheid wordt genomen van enkele ambtsdragers van beide wijkgemeenten en omdat er ambtsdragers worden (her)bevestigd. 
Zoals gebruikelijk is na de viering weer koffiedrinken in 'de Ontmoeting', daarbij kunt u de afscheidnemende en de bevestigde ambtsdragers de hand drukken. Uiteraard kan de dienst, die aanvangt om 10.00 uur, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. 21.01.23
 

Taizé-viering
Zondagavond 22 januari zal er weer een Taizé-viering plaatsvinden in de Dorpskerk. Zoals altijd zal dit een viering zijn met gebed, stiltemomenten, Bijbellezingen en een gedicht. Maar vooral zullen er veel Taizé-liederen gezongen worden, soms in beurtzang met prachtige solozang en altijd begeleid door piano- en hobomuziek. In een meditatieve en muzikale sfeer willen we elkaar ontmoeten en daarmee inspiratie opdoen voor elke dag. Om 18.45 uur wordt er begonnen met het oefenen van de liederen en om 19.00 uur begint de viering. U bent van harte uitgenodigd!.21.01.23
  klik voor vergroting

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op een morgenlied uit de geloofsgemeenschap van het Britse Iona: '
Vandaag, 't is nog vroeg en daar is God voor mij uit'. De Nederlandse vertaling is van Andries Govaart. De melodie is van John Bell, die ook een bijdrage leverde aan de tekst. Lees verder >> 21.01.23 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Nieuws van de Vriendenstichting
De stichting Vrienden van de Dorpskerk die al decennia het 'oudste huis van Barendrecht' ondersteunt, gaat aandacht besteden aan de afronding van een decennium restauratiewerk in de Dorpskerk. Er wordt door de stichting een i
nformatieve borrel georganiseerd over vernieuwingen in de Dorpskerk op maandag 20 februari as. Tijdens een borrel in de Noordbeuk wordt verteld over de restauraties die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Ook is te zien hoe de Noordbeuk afgescheiden kan worden van de rest van de kerk en apart verhuurd kan worden. Tenslotte is er aandacht voor het energiegebruik in het 510 jaar oude gebouw en de plannen om de kerk duurzamer te maken. De borrel wordt gehouden van 17 tot circa 19 uur en is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor de Dorpskerk. Bezoekers wordt gevraagd om zich vooraf aan te melden via het mailadres a.vd.lee@hotmail.com   Burgemeester Govert Veldhuijzen en oud-burgemeester Jan van Belzen hebben al toegezegd aanwezig te zijn. De toegang is gratis. Voor meer informatie, lees verder >>  17.01.23

Veertigdagenkalender beschikbaar
Zoals elk jaar heeft de landelijke PKN weer een prachtige veertigdagenkalender samengesteld. Het thema is dit jaar: 'Uit liefde voor jou - ontvangen en delen'. I
n deze kalender staan verschillende bijbelgedeelten rond het jaarthema 'Aan tafel!' Er wordt stil gestaan bij Jezus' laatste avondmaal en zijn opdracht om steeds opnieuw brood en wijn met elkaar te delen. Het zet ons stil bij zijn overvloedige liefde, maar ook bij de opdracht om te delen van wat we zelf ontvangen hebben. Deze veertigdagentijdkalender helpt om dagelijks even stil te staan en deze periode bewust te beleven. Voor iedere dag is er een bijbeltekst met korte overdenking, een vraag om over na te denken of een oproep om aan de slag te gaan, afgewisseld met vastentips, gebeden en liederen. Deze Petrus-kalender is gratis te bestellen, lees verder >> 17.01.23
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . door de PKN (5)
Eerder werd op deze website aandacht besteed aan de eerste negen delen van een serie van de hand van Marcel Barnard, hoogleraar praktische theologie, waarin de orde van dienst, zoals die in veel protestantse kerken wordt gevierd, nader wordt toelicht. Een drietal predikanten geven steeds een inkijkje in de dagelijkse praktijk van hun gemeenten. De serie is een aanrader voor iedereen die wat meer wil begrijpen over de protestantse erediensten en liturgie. Het tiende artikel is verschenen en gaat over 'de inzameling van de gaven'. Lees verder >> Voor de hele serie, lees verder >> 17.01.23

Leerhuis 'Bijbellezen'
Ook in het nieuwe jaar zullen er weer een aantal leerhuis-avonden worden georganiseerd. D
insdagavond 17 januari is de eerste dit jaar, dan verwelkomen we als spreker ds. Gerrit van Meijeren. Hij is onze PKN-classispredikant en hij schreef een boek/proefschrift ‘Slenteren door de stad van de mens’ over prof. Ted van Gennep, die in de jaren 1960-80 bekend was als predikant en hoogleraar theologie in Leiden. De lezing gaat over de relatie tussen geloof en cultuur en hoe de grote levensthema’s door Van Gennep gethematiseerd werden aan de hand van de boeken van o.a. Albert Camus en de grote Russische schrijvers Tolstoj en Dostojevski. Steeds gaat het over de vraag: 'wie zijn wij als mensen?' Aanvang: 20.00 uur in de Ontmoeting. De koffie/ thee staat klaar. Van harte uitgenodigd. 15.01.23

Over liturgie gesproken. . . Zondag hoe. . . ?
Omdat de Dorpskerkgemeente zich verbonden weet met de Kerk van alle tijden en alle plaatsen, wordt waarde gehecht aan symbolen en rituelen in de zondagse liturgie. Volgens de liturgische kalender is het 15 januari de tweede zondag na Epifanie. Dit wordt traditiegetrouw de 'Kanazondag' genoemd. Zoals bekend worden de erediensten van de wijkgemeenten Bethelkerk en Dorpskerk in de maanden januari en februari gezamenlijk gevierd. Deze zondag is de gezamenlijke viering in de Bethelkerk. De Dorpskerk is gesloten! Voorganger is ds. Cees Romkes. Het is een viering van Schrift en tafel.
 Na de viering is er koffiedrinken in de jeugdzaal. U bent van harte uitgenodigd! Uiteraard kan de dienst, die aanvangt om 10.00 uur. ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Zie de bovenstaande linken naar Vimeo en YouTube.
Voor de orde van dienst, lees verder >> 
13.01.23
 

Lied van de week 
Deze week brengt ds. Cees Romkes een prachtige christelijke hymne onder de aandacht die gebaseerd is op een eeuwenoud Iers lied: 'Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart'. Deze Nederlandse vertaling is van Elly en Rikkert Zuiderveld-Nieman. Ds Romkes geeft er weer interessante achtergrond informatie bij. 
Lees verder >> 13.01.23 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

'London Calling', theatermuziek van Henry Purcell
De Stichting Barendrecht Klassiek (SBK) organiseert in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk weer een mooi concert in de Dorpskerk op zondagmiddag 15 januari. Afgelopen najaar moest dit gezelschap helaas afzeggen, dus zijn we heel blij dat ze alsnog hun programma ‘London Calling’ kunnen komen spelen en zingen in de Dorpskerk. Sopranen Wendy Roobol en Klaartje van Veldhoven brengen, samen met Ricardo Rodríguez Miranda op viola da Gamba en Arjen Verhage op luit, een mooi programma vol theatermuziek van Henry Purcell. U bent van harte welkom om te komen luisteren. De entree is gratis, een vrijwillige bijdrage na afloop wordt zeer gewaardeerd. Het concert begint later dan u van ons gewend bent, namelijk om 13.30 uur. Zaal open vanaf 13.15 uur. Lees verder >>
(Omdat de Dorpskerk zondag 15 januari normaliter is gesloten vanwege een besparing op energiekosten, kan dit concert toch doorgaan vanwege de toezegging van SBK dat de extra energiekosten kunnen worden doorberekend). 13.01.23
  klik voor vergroting

Sterkte stijging van energiekosten
Het Dagelijks Bestuur van het College van Kerkrentmeesters meldt: 'Met de kerkrentmeesters van de drie kerken hebben we op dit moment intensief overleg over het energiegebruik. De kosten daarvan stijgen heel sterk voor onze Protestantse Gemeente per 1 januari 2023. In alle kerkgebouwen wordt gekeken naar slimme technische maatregelen om energie te besparen en om in het gebruik van de gebouwen ook zuinig om te gaan met de stookkosten. Naast het om beurten gebruiken van de Dorpskerk en de Bethelkerk in de wintermaanden - wat al gebeurt - zoeken we met elkaar naar mogelijkheden om de kosten te beperken'. 'Wij houden u op de hoogte', aldus het DB van het CvK. 12.01.23 

Kerk(tuin) in beeld - 24
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. In de januarimaand wordt aandacht besteed aan een plant die de naam 'sneeuwbal' heeft gekregen, vanwege de prachtige witte bolvormige bloemen die in de winter bloeien. Het is de 'Viburnum Tinus'. Wist u trouwens dat ook in de wintertijd de kerktuin elke woensdag- en zaterdagmorgen is geopend tussen 10 en 12 uur? Kom gerust eens kijken! Lees verder >> 11.01.23
  klik voor vergroting

Week van gebed voor eenheid van Christenen
De week van gebed voor de eenheid van christenen start op 15 januari in de St. Augustinuskerk met een oecumenische dienst. In deze dienst zal er bijzondere aandacht zijn voor de verdeeldheid die wordt veroorzaakt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Het thema is ‘Doe goed, zoek recht’. De liturgie is voorbereid door de kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota. De voorgangers in deze dienst zijn mw. Desirée van der Heijden en ds. Franc de Ronde. Aanvang van de dienst is 10.30 uur. : Op woensdag 18 januari zal er in het kader van deze gebedsweek een interkerkelijke samenkomst zijn in Carnisse Haven. Aanvang 19.30 uur. Meer informatie over de Week van gebed leest u op www.weekvangebed.nl Het digitale gebedsboekje is aan te vragen via info@hartvoorbarendrecht.nl . Er is ook een kindergebedsboekje. 10.01.23

'Product van de maand' - januari
De Diaconie van de PG Barendrecht ondersteunt de Barendrechtse Voedselbank met de actie 'product van de maand'In de maand januari is het 'product van de maand' VIS IN BLIK. Bij de ingang van de Dorpskerk, bij gebouw 'de Ontmoeting' staat een verzamelkrat. Elke woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur en op elke zondag voor kerktijd kunt u het 'product van de maand' inleveren. Vanwege de economische omstandigheden doen steeds meer mensen een beroep op de voedselbank. Uw ondersteuning is dringend gewenst! Namens de Barendrechtse Voedselbank en haar cliënten: hartelijk dank! 10.01.23
 

Eerbetoon aan Johan Sonneveld
Op indrukwekkende wijze hebben op 7 januari 2023 familie, vrienden en leden van de Protestantse Gemeente Barendrecht afscheid genomen van Johan Sonneveld. Eigenlijk heeft Johan zelf afscheid genomen van al zijn dierbaren, want hij heeft de afscheidsdienst nog zelf geregisseerd. Tijdens dit afscheid werd duidelijk hoeveel de Cantatedienst, die werd uitgevoerd bij zijn 25-jarig dienstjubileum in de Barendrechtse Dorpskerk, voor Johan heeft betekend. Dat is voor ons reden om, als eerbetoon aan onze overleden kerkmusicus, nog een keer een directe Vimeo-link naar die opname 
op 19 juni 2022 van Bachs Cantate 'Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit' op onze website te plaatsen (daar vindt u ook een link naar de orde van dienst). Laat u inspireren door Bachs hemelse muziek en Johans deskundige muzikale uitvoering ervan. Kijk verder >> 
De overweging die ds. Stam destijds verzorgde krijgt, nu we Johan zullen moeten missen, een nog diepere lading. Lees verder >> 07.01.23
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . Zondag hoe. . . ?
Omdat de Dorpskerkgemeente zich verbonden weet met de Kerk van alle tijden en alle plaatsen, wordt waarde gehecht aan symbolen en rituelen in de zondagse liturgie. Volgens de liturgische kalender is het de eerste zondag na Epifanie. Dit wordt traditiegetrouw 'zondag Doop van de Heer' genoemd. Zoals bekend worden de erediensten van de wijkgemeenten Bethelkerk en Dorpskerk in de maanden januari en februari gezamenlijk gevierd. Deze zondag is de gezamenlijke viering in de Dorpskerk. Voorganger is ds. Cees Romkes.
 Na de viering is er koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Dit keer is er, om het nieuwe jaar luister bij te zetten, geen sprake van een Nieuwjaarsbrunch, maar 'koffie met een broodje'. U bent van harte uitgenodigd! Uiteraard kan de dienst, die aanvangt om 10.00 uur. ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Zie bovenstaande linken naar Vimeo en YouTube. Leden van de Dorpskerkgemeente kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >> 06.01.23
 

TOP2000 dienst
Ook dit jaar wordt er weer een TOP2000 georganiseerd in de Bethelkerk en wel op zondag 8 januari om 19.00 uur. Het thema dit jaar is 'Viva la Vida'. (Leef het leven) Live muziek en zang worden verzorgd door een speciaal samengestelde Superband o.l.v. Jeroen van der Hoff. Vocals: Kim Malou, Jonathan Belt en Inge van der Stoep. Ds. Franc de Ronde zal de nummers met elkaar verbinden tot een mooie dienst. Deuren open om 18.30 uur. Toegang is (uiteraard) gratis. Weet u welkom! Ter toelichting: 
"Top2000-kerkdiensten zijn als bronnen waar een uiteenlopend publiek op afkomt: gelovig, half-gelovig, ongelovig, kerkelijk en niet-kerkelijk. Wij kennen, afgezien van doop-, trouw- en rouwdiensten, geen kerkdiensten waar zoveel mensen komen die nooit of niet meer een kerk van binnen zien." Zie: www.top2000kerkdienst.nl >> 06.01.23
  klik voor vergroting

Nieuwe ambtsdragers
De kerkenraad van de wijkgemeente Dorpskerk is verheugd u te kunnen melden dat een tweetal gemeenteleden bereid zijn gevonden om ambtsdrager te worden. Het betreft de heer J.W. (Joost) Hengstmengel, die heeft aangegeven ouderling te willen worden en mevrouw A.L (Annelous) Nijman, die heeft aangegeven diaken te willen worden. Mocht u vragen hebben over, of bezwaren hebben tegen de voorgenomen bevestigingen, dan kunt u zich tot uiterlijk 20 januari 2023 wenden tot de scriba via scriba@dorpskerkbarendrecht.nl of via een brief aan het adres Dorpsstraat 146, 2992 BE, Barendrecht. Indien er geen bezwaren worden ingediend zal de bevestiging van beiden plaatsvinden in de eredienst van zondag 22 januari 2023. Diakenen Frans Schop en Kees Vos hebben te kennen gegeven dat zij hun ambtstermijn willen verlengen. Ook deze (her-)bevestiging zal plaats vinden in de eredienst van 22 januari. De ambtstermijn van Aad van der Wel zal met een periode van 6 maanden worden verlengd. Dit kan volgens de regelgeving. Hij zal hiervoor niet opnieuw worden bevestigd. Aad van der Wel heeft er 3 termijnen op zitten, maar verlengt zijn laatste termijn met maximaal 6 maanden om zijn rol als voorzitter van de wijkkerkenraad te blijven vervullen. Dit kan kerkordelijk. 06.01.23

Inspirerende kerstvieringen - fotoverslag
De Protestantse Dorpskerkgemeente kan terugkijken op een 
indrukwekkende en inspirerende kerstnachtviering en ook op een blije en feestelijke viering op kerstmorgen. De kerstmorgenviering kreeg een extra feestelijk karakter door de door van Noah Looren de Jong. Door drukke werkzaamheden moest het fotoverslag van beide kerstvieringen met enige vertraging worden geplaatst. Het geeft een mooi beeld van waardevolle en feestelijke kerstvieringen. Lees verder >> 29.12.22/06.01.23
  klik voor vergroting

Droevig nieuws
Aan het eind van oudjaarsmiddag werd bekend dat cantor-organist Johan Sonneveld op 58 jarige leeftijd is overleden. Binnen de Dorpskerkgemeente was al maanden bekend dat Johan ongeneeslijk ziek was, maar het uitvoeren van muziek gaf hem nog veel energie. Zo kon hij begin december met veel passie nog een indrukwekkende uitvoering verzorgen van het Weihnachtsoratorium van zijn zo geliefde componist Joh. Seb. Bach. Ook was Johan nog betrokken bij de voorbereiding van de kerstviering in de Dorpskerk. Hij was helaas niet meer in staat om ook de uitvoering zelf te verzorgen. De Protestantse Gemeente Barendrecht verliest in Johan een gepassioneerd kunstenaar / kerkmusicus / koordirigent, die meer dan 25 jaar werkzaam was in drie PKN-kerken van Barendrecht-centrum. Onze condoleances, gedachten en gebeden gaan uit naar Emmy. We wensen haar in deze droeve tijd de troost en steun toe van de Eeuwige. Johan's laatste notitie aan de werkgroep eredienst eindigde hij met de woorden SOLI DEO GLORIA. Dat typeerde Johan ten voeten uit. De indrukwekkende afscheidsdienst vond plaats op 7 januari in de Grote Kerk van Schiedam en is te beluisteren via: link naar kerkomroep >> (dienst begint 23 min. na start opname). Voor de rouwkaart, lees verder >> 04.01.23 / 07.01.23
  klik voor vergroting

Gezegend 2023! 
In de oudjaarsdienst van 2022 werd de bekende psalm 121 gezongen: 'Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan. Waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de Heer, die dit alles heeft geschapen'. Voor iedere Christen die thuis is in het hooggebergte - zoals uw webbeheerder - zijn het woorden die uit het hart zijn gegrepen. Woorden van vertrouwen in de Eeuwige. De psalm eindigt met: 'Hij is het die u hoedt. Hij zal uw komen en uw gaan, wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren'. Dietrich Bonhoeffer zei het als volgt: 'God is met ons 's avonds en 's morgens, is zeker met ons elke nieuwe dag!  Uw webbeheerder wenst u met die woorden een gezegend 2023 toe. 01.01.23 Foto: Allalingletscher, Saas Fee, 3500 m.
  Klik voor vergroting
Moge de Eeuwige met ons
zijn, elke nieuwe dag! 

Liturgische schikkingen in de Advents- en kersttijd (5)
De werkgroep Liturgisch bloemschikken maakte voor de vier Adventszondagen en de kerstvieringen weer een nieuwe serie prachtige schikkingen, die aansloten bij het Adventsproject van de Kindernevendienst. Het 'standbeeld' stond centraal in de schikkingen en dit werd op prachtige wijze gesymboliseerd door een oude stronk van een wijnstok. Op de kerstmorgenviering werd een standbeeld opgericht voor Maria, de moeder van Jezus. Zij 
is de vijfde en laatste vrouw in de geschiedenis van de afstamming van Jezus, maar wordt ook wel gezien als 'de eerste onder de vrouwen'. Voor de toelichtende tekst, lees verder >> 
Foto: Jan vd Oever  
26.12.22
  Klik voor vergroting

Advents- en kerstproject Kindernevendienst (5)
De werkgroep Kindernevendienst volgde het Adventsproject van Kind op Zondag. Dit jaar was het thema: 'Levenlicht'. De uitdrukking 'het levenslicht zien' betekent geboren worden. L
evenslicht is een wonder dat God aan mensen geeft. In dit project staan vier voormoeders en de moeder van Jezus centraal. Het waren allemaal vrouwen die een standbeeld verdienen. Daarom werden ze in de kerkdiensten uitgebeeld als levende standbeelden. Ook stonden ze afgebeeld op kleurrijke posters. Op de 1e Advent werd Batseba geportretteerd. Zij was de moeder van Koning Salomo. Op de 2e Advent werd Ruth geportretteerd. Op de derde adventszondag werd er een standbeeld opgericht voor Rachab. Op de vierde en laatste adventszondag werd Tamar geportretteerd. Op de kerstmorgen wordt er voor de moeder van Jezus een standbeeld opgericht. In de liturgie worden de bijbehorende Bijbelverhalen gelezen. 26.12.22 
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . Kerstfeest
Omdat de Dorpskerkgemeente zich verbonden weet met de Kerk van alle tijden en alle plaatsen, wordt waarde gehecht aan symbolen en rituelen in de zondagse liturgie. Volgens de liturgische kalender is het na vier adventszondagen nu Kerstfeest, het feest waarbij de geboorte van Jezus Christus wordt herdacht. Vorganger is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde.
 De viering heeft het karakter van een gezinsdienst. Dat komt deze keer op bijzondere wijze tot uitdrukking omdat er ook een kind wordt gedoopt. Na de de viering kunnen de ouders worden gefeliciteerd en is er koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst, die aanvangt om 10.00 uur. ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zndagsbrief, lees verder >> 23.12.22
  Klik voor vergroting

Weer een traditionele Kerstnachtdienst bij kaarslicht
Na twee jaar van aangepaste programmeringen vanwege de Coronapademie kan er op zaterdagavond 24 december weer een traditionele kerstnachtviering worden gehouden in de Dorpskerk. Het wordt een viering waarin de bekende kerstliederen worden gezongen. Voorganger is ds. Cees Romkes, muzikale medewerking wordt verzorgd door 
Thea Verhagen op het Dorpskerkorgel, Erik Wendrich--viool en Anne Chadwick--solozang. Vanaf 21.50 uur is er samenzang van kerstliederen. De viering vangt aan om 22.00 uur. Vanwege de grote belangstelling gaan de deuren van de Dorpskerk open om 21.30 uur. De onlangs gerestaureerde eeuwenoude kaarsenkronen zullen weer worden ontstoken, wat een unieke ambiance zal geven. Weet dat u van harte welkom bent! Voor de orde van dienst, lees verder >> 21.12.22
  klik voor vergroting

Lied van de week 
Aan de vooravond van het Kerstfeest vestigt ds. Cees Romkes de aandacht op een nieuwe tekst van een Bachkoraal: '
Nu zingen wij getroost en blij van vreugdevolle dingen'. BWV 388. Er staan zowel in het Liedboek der Kerken (gezang 402) als in het Nieuwe Liedboek (Lied 645) bewerkingen van resp. Ad den Besten en Jan Wit.  Een bewerking van de dichteres Ria Borkent is opgenomen in de bundel 'Een vleugje eeuwigheid' Lees verder >> 23.12.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

De klok horen luiden en niet weten waar de klepel hangt. . .
Een eeuwenoud spreekwoord, dat ook in letterlijke zin veel waarheid bevat. Men weet veelal niet hoe een torenuurwerk en een luidklok functioneren. Dat geldt ook voor de oudste klok en het enige monumentale torenuurwerk van de Barendrechtse Dorpskerk. Sinds beide installaties in de afgelopen jaren vakkundig zijn gerestaureerd, functioneren ze nagenoeg weer zoals ze dat eeuwen geleden deden. Omdat de toegang tot de zolders van de toren van de Dorpskerk moeilijk toegankelijk zijn, is bij een van de kerkrentmeesters het idee ontstaan om een film te maken over het functioneren van beide installaties. Dat heeft geresulteerd in een uniek cadeau aan de Dorpskerkgemeente: een historisch filmdocument over de Dorpskerk, met de titel 'Alles heeft zijn tijd'. De film werd op zaterdag 17 december, ter gelegenheid van een bijzonder jubileum, overhandigd aan de kerkenraadsvoorzitter van de Dorpskerkgemeente. Voortaan kan iedereen via deze website zien 'waar de klepel hangt', en ook hoe het eeuwenoude torenuurwerk, de klokkenstoel en de luidklok functioneren. Lees en kijk verder >>   
17.12..22
  Klik voor vergroting
Een uniek filmdocument over
de monumentale Dorpskerk (1512),
'het oudste huis van Barendrecht'.

Een film van Jacolien Rog.
Met dank aan Loek Romeyn van de  Stichting Tot Behoud van het Torenuurwerk  in Nederland (SBT).  

Wist u dat. . . .? De sterre gaat stralen 
Als er één tijd is, waarin zelfs de kerkelijke samenleving wordt overspoeld met sterren als symbolen, dan is het de kersttijd. Maar velen weten niet de achtergrond en de diepere betekenis dan de verschillende vormen van sterren in religies én in bijgeloof en zelfs in de politiek. De bekendste sterrensymbolen zijn wel de vijfpuntige ster, de zespuntige ster en zelfs de achtpuntige ster. Als de ‘Ster van Bethlehem’ in kerken gesymboliseerd wordt, zou de achtpuntige ster daar het best voor in aanmerking komen en past de vijfpuntige ster eigenlijk het minst. Als u wilt waarop die visie is gebaseerd, lees dan verder >> 21.12.22
 

Liturgische schikkingen in de Adventstijd (4)
De werkgroep Liturgisch bloemschikken maakt voor de vier Adventsvieringen weer een nieuwe serie schikkingen, die aansluiten bij het Adventsproject van de Kindernevendienst. Het 'standbeeld' staat centraal in de schikkingen en dit wordt op prachtige wijze gesymboliseerd door een oude stronk van een wijnstok. Op de vierde Advent wordt een standbeeld opgericht voor Tamar. Zij 
is de vierde vrouw in de geschiedenis van de afstamming van Jezus. Tamar geeft toekomst aan de stam van Juda, de oorsprong van David. Ook zij is van niet Joodse afkomst. Tamar laat het lot niet beslissen maar neemt zelf haar lot in handen door een list. Voor de toelichtende tekst, lees verder >> 
19.12.22
  Klik voor vergroting

Adventsproject Kindernevendienst (4)
De werkgroep Kindernevendienst volgt het Adventsproject van Kind op Zondag. Dit jaar is het thema: 'Levenlicht'. De uitdrukking 'het levenslicht zien' betekent geboren worden. L
evenslicht is een wonder dat God aan mensen geeft. In dit project staan vier voormoeders en de moeder van Jezus centraal. Het zijn allemaal vrouwen die een standbeeld verdienen. Daarom worden ze in de kerkdiensten op de vier Adventszondagen en op kerstmorgen uitgebeeld als levende standbeelden. Ook staan ze afgebeeld op kleurrijke posters. Op de 1e Advent werd Batseba geportretteerd. Zij was de moeder van Koning Salomo. Op de 2e Advent werd Ruth geportretteerd. Op de derde adventszondag werd er een standbeeld opgericht voor Rachab. Op de vierde en laatste adventszondag werd Tamar geportretteerd.  In de liturgie worden de bijbehorende Bijbelverhalen gelezen. 19.12.22 
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . Zondag Rorate Caeli
Omdat de Dorpskerkgemeente zich verbonden weet met de Kerk van alle tijden en alle plaatsen, wordt waarde gehecht aan symbolen en rituelen in de zondagse liturgie. Volgens de liturgische kalender is het de vierde Adventszondag, die de naam draagt de naam 'Rorate Caeli'. 
Dit verwijst naar Jesaja 45: 8 'Dauwt hemelen van boven', gij wolken, beregene de rechtvaardigen: Opdat de aarde zich zal openen en de Heiland er uit zal ontspruiten. Het is een gebed tot God of Hij zijn gerechtigheid op aarde wil vestigen. De komst van Jezus Christus die we komende week vieren is de vervulling van dit gebed. Daarom is Psalm 19 ook de Psalm van de zondag. Over de stille maar duidelijke taal die de hemel spreekt. Voorganger is ds. Cees Romkes. Zoals gebruikelijk is na de viering weer koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst, die aanvangt om 10.00 uur, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>Voor de openbare versie van de Zondagsbrieflees verder >>.16.12.22
 

Kerstwandeling Hart voor Barendrecht
Hart voor Barendrecht is een samenwerkingsverband van 10 Barendrechtse kerkgenootschappen. De jaarlijkse kerstwandeling is een van de activiteiten van Hart voor Barendrecht. Op vrijdagavond 16 december wordt voor de 9e keer georganiseerd. Dit jaar gaat de wandeling door het centrum van Carnisselande, langs 14 taferelen, waarin het hele kerstverhaal wordt uitgebeeld. Er kan worden gestart vanuit Carnisse Haven, tussen 18.00 en 19.00 uur. Afgelopen maanden hebben studenten van
 het Rotterdamse Albeda Beauty & Fashion College nieuwe kleding gemaakt van hergebruikte materialen voor twaalf spelers van de verschillende kersttaferelen. Tijdens en na de wandeling kan men resp. genieten van Kinderkoor ZieZo en het Immanuel Church Choir die de wandeling muzikaal opluisteren. Na afloop staat aan het eindpunt warme chocomel en koek voor de wandelaars klaar. Deelname is gratis. 15.12.22
  Klik voor vergroting

Feestelijke doopdienst
De eredienst op de derde Adventszondag kreeg in de Dorpskerk een bijzonder feestelijk karakter omdat er een doopbediening was. Deze doopbediening was al eerder gepland, maar moest worden uitgesteld vanwege Corona. Het echtpaar Roy en Pieternel van Swetselaar lieten hun zoon Kris dopen. Voor ds. Franc de Ronde was het zijn eerste dopeling in Barendrecht. Het werd al met al een feestelijke viering, waarbij Kris Gerrit Jan van Swetselaar werd gedoopt en daarmee werd opgenomen in de geloofsgemeenschap van de Dorpskerk. Zoals gebruikelijk is er weer een fotoreportage gemaakt, met dank aan 'Dorpskerkfotograaf' Jan v.d. Oever. Lees en kijk verder >> 12.12.22
  klik voor vergroting

Liturgische schikkingen in de Adventstijd (3)
De werkgroep Liturgisch bloemschikken maakt voor de vier Adventsvieringen weer een nieuwe serie schikkingen, die aansluiten bij het Adventsproject van de Kindernevendienst. Het 'standbeeld' staat centraal in de schikkingen en dit wordt op prachtige wijze gesymboliseerd door een oude stronk van een wijnstok. Op de derde Advent wordt een standbeeld opgericht voor Rachab, de publieke vrouw die de verspieders in haar huis verborg. Ook zij wordt genoemd in de stamboom van Jezus Christus, als een van zijn 'voormoeders'. Het rode koord symboliseert haar moedige daad. Voor de toelichtende tekst, lees verder >>12.12.22
  klik voor vergroting

Adventsproject Kindernevendienst (3)
De werkgroep Kindernevendienst volgt het Adventsproject van Kind op Zondag. Dit jaar is het thema: 'Levenlicht'. De uitdrukking 'het levenslicht zien' betekent geboren worden. L
evenslicht is een wonder dat God aan mensen geeft. In dit project staan vier voormoeders en de moeder van Jezus centraal. Het zijn allemaal vrouwen die een standbeeld verdienen. Daarom worden ze in de kerkdiensten op de vier Adventszondagen en op kerstmorgen uitgebeeld als levende standbeelden. Ook staan ze afgebeeld op kleurrijke posters. Op de 1e Advent werd Batseba geportretteerd. Zij was de moeder van Koning Salomo. Op de 2e Advent werd Ruth geportretteerd. Op de derde adventszondag is er een standbeeld opgericht voor Rachab. In de liturgie worden de bijbehorende Bijbelverhalen gelezen. 12.12.22 
 

Recordopbrengst voor de Snuffelmarkt in 2022!
Al meer dan dertig jaar (!) is de Snuffelmarkt een van de kernactiviteiten van de Dorpskerkgemeente. Al die tijd stopt een enthousiaste groep vrijwilligers op jaarbasis enkele duizenden uren vrijwilligerswerk in deze bijzondere werkgroep. Ondanks het feit dat er in Barendrecht in de loop der jaren meer soortgelijke activiteiten zijn ontstaan, blijft de belangstelling voor de Snuffelmarkt groeien! Na afloop van het WinterFeest kwamen nagenoeg alle werkgroepleden bijeen en kreeg ouderling-kerkrentmeester Simon Hoek een envelop overhandigd met daarin de jaaropbrengst voor 2022. Simon stond even sprakeloos toen hij las dat er dit jaar ten behoeve van het onderhoud van het Dorpskerkcomplex het recordbedrag van € 17.300 bijeen is gebracht door de Snuffelmarkt! En dan komt de opbrengst van de komende zaterdag daar nog bovenop. Met deze opbrengst wordt onder andere de restauratie van de kaarsenkronen gefinancierd! Binnenkort zal bekend worden gemaakt, welke andere projecten worden gekozen om deze opbrengst te besteden. De Kerkrentmeesters zijn alle leden van de werkgroep Snuffelmarkt zeer dankbaar voor deze geweldige inzet! 11.12.22
  klik voor vergroting

Na afloop van het WinterFeest brengt kerkrentmeester Simon Hoek een toast
uit met de aanwezige leden van de werkgroep
op de recordopbrengst van de
Snuffelmarkt in 2022.

foto: werkgroeplid Jan van den Boogerd

Dorpskerk stond centraal in succesvol WinterFeest
De keuze van de Stichting Evenementen Dorpskern Oud-Barendrecht (SEDOB) om het WinterFeest voornamelijk te concentreren op het terrein van de Dorpskerk is een groot succes gebleken. De weersomtandigheden maakten er een echt WINTERfeest van. Zowel de activiteiten in de Dorpskerk, als die in 'de Ontmoeting' werden druk bezocht en oogsten veel complimenten. De Snuffelmarkt, die binnen en buiten actief was, realiseerde een prachtige omzet van bijna € 1000! Ook de buitenactiviteiten kregen een grote drukte te verwerken. Het terrein achter de Oude Pastorie stond bijna de hele tijd vol met bezoekers, dat gaf een gezellige en intieme sfeer. Een woord van dank aan de (te) kleine groep vrijwilligers is dan ook zeer op z'n plaats. Op onze website en op de website van SEDOB komt binnenkort een complete fotoreportage te staan. 11.12.22  
  klik voor vergroting
De jaarlijkse 'Carol Singing' trok
weer een stampvolle Dorpskerk

Over liturgie gesproken. . . Zondag Gaudete
Omdat de Dorpskerkgemeente zich verbonden weet met de Kerk van alle tijden en alle plaatsen, wordt veel waarde gehecht aan symbolen en rituelen in de zondagse liturgie. Zo wordt de liturgische kalender gevolgd, de derde Adventszondag draagt daarbij de naam 'Gaudete' dat betekent 'verheug je'. Het is een verwijzing naar Filippenzen 4: 4-5. Daar staat: 'Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u!' De derde Adventszondag staat dus niet alleen in het teken van inkeer en voorbereiding, het is al even een beetje (Kerst)feest. Op deze zondag kleurt het paars van advent op tot roze want halverwege de weken van boete en inkeer is er zicht op de kleur het wit van kerstmis. Het wordt een bijzondere eredienst omdat er een doopbediening zal zijn. Het zal daarom een feestelijke viering worden. 
Voorganger is ds. Franc de Ronde. Zoals gebruikelijk is na de viering weer koffiedrinken in 'de Ontmoeting en in de Kerktuin. Uiteraard kan de dienst, die aanvangt om 10.00 uur, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>
Voor de 
openbare versie van de Zondagsbrieflees verder >>.09.12.22
 

Lied van de week 
Deze week vestigt ds. Cees Romkes weer eens de aandacht op een lied dat is vertaald door Sytze de Vries. Het Adventslied '
De hemel van hier is niet de hemel van ooit' is van Zwitsers/Duitse oorsprong. De melodie is gemaakt door Rolf Schweizer, Duits componist en kerkmusicus. Het staat onder andere in het Liedboek (2013). Lees verder >> 09.12.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Dorpskerkcomplex klaar voor WinterFeest
Traditiegetrouw werd aan de vooravond van het WinterFeest het 'Bijzonder Kerstfeest' gevierd in de Dorpskerk, dat was op vrijdagavond 9 december. Deze viering voor mensen met (en zonder) beperking werd opgeluisterd met muziek, zang, trommels en een kerstvertellling. Het werd weer echt een bijzonder kerkstfeest. De vaste kern van Bijzonder MuziekWerk (BMW) nam actief deel aan deze avond. Oud-burgemeester Jan van Belzen opende de avond in zijn rol als beschermheer van de Barendrechtse Harmonievereniging. 
Op het terrein achter de Oude Pastorie is ook alles in gereedheid gebracht, compleet met de lichtjes kerstwensboom en de sfeerverhogende verlichting, die door koster-beheerder Rob Bruin is aangelegd. Zie de prachtige foto! Aanvang WinterFeest zaterdagmiddag 10 december 14.00 uur. Het hele Dorpskerkcomplex is geopend; voor het programma, zie >> www.sodob.nl.
  klik voor vergroting

Dorpskerkcomplex is klaar voor
WinterFeest 22. . . 

Over liturgie gesproken . . . door de PKN (3)
Eerder werd op deze website aandacht besteed aan de eerste zeven delen van een serie van de hand van Marcel Barnard, hoogleraar praktische theologie, waarin de orde van dienst, zoals die in veel protestantse kerken wordt gevierd, nader wordt toelicht. Een drietal predikanten geven dit keer een inkijkje hoe hun preken tot stand komen. De serie is een aanrader voor iedereen die wat meer wil begrijpen over de protestantse erediensten en liturgie. Het achtste artikel is verschenen en gaat over 'de maaltijd van de Heer'. Drie voorgangers vertellen over de praktijk in hun gemeente. Voor de hele serie,  lees verder >> 07.12.22

Wist u dat . . .? Unieke kerstboom in de Dorpskerk
Ook dit jaar hebben vrijwilligers weer een prachtige kerstboom opgetuigd in de Dorpskerk (zie foto). Het is al decennia een traditie dat er een grote kerstboom staat te pronken in de Dorpskerk. Dat is op zich niet zó bijzonder, hoewel er genoeg discussies bestaan rondom die 'heidense' kerstbomen in kerken. Arja Burgers heeft in haar serie artikelen over planten in de Kerktuin, deze maand aandacht besteed aan de geschiedenis kerstboom (zie onderstaand artikel). 
Hoe het ook zij, de Dorpskerk-kerstboom heeft al vele jaren iets bijzonders: een unieke verlichting. In de verlichting wordt gesymboliseerd dat we als Dorpskerkgemeente in de Adventstijd met elkaar toegroeien naar de komst van het Licht in de duistere wereld: de geboorte van Jezus Christus. Lees verder >>   06.12.22
  Klik voor vergroting

Kerk(tuin) in beeld - 23
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. In de decembermaand maakt zij echter een uitstapje van de kerktuin naar de Dorpskerk en besteedt zij aandacht aan de historie van de kerstboom. Wist u trouwens dat ook in de wintertijd de kerktuin elke woensdag- en zaterdagmorgen is geopend tussen 10 en 12 uur? Kom gerust eens kijken! Lees verder >> 06.12.22
   

Nieuws van de AK
Het scribaat van de Algemene Kerkenraad heeft een bericht gepubliceerd over een aantal bijeenkomsten in de maanden oktober en november, die vooral betrekking hadden op de toekomst van de PG Barendrecht. Lees verder >>. Ook wordt er een oproep gedaan voor een nieuwe 1e scriba van de AK. 
De taakomschrijving is: samen met de 2e scriba de vergaderingen van de Algemene Kerkenraad en het moderamen voorbereiden. Dat zijn ongeveer 18 vergaderingen per jaar. Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de huidige 1e scriba Louw Stroo, tel: 06-40 18 44 76. 06.12.22 

Dorpskerk centraal bij WinterFeest
Al meer dan tien jaar participeert de Protestantse Dorpskerkgemeente in de Stichting Evenementen Dorpskern Oud-Barendrecht (SEDOB), via de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. Gelukkig kan er komende decembermaand weer een WinterFeest worden georganiseerd en wel op zaterdag 10 december van 14 tot 20 uur. SEDOB heeft dit jaar gekozen voor een opzet, waarbij zo goed als alle activiteiten in of op het terrein van de Dorpskerk zullen plaatsvinden. Op het terrein achter de Oude Pastorie wordt een Wintermarkt ingericht, compleet met een kerstwensboom en een podium voor muziekoptredens. In de Oude Pastorie is de Snuffelmarkt en in de voorzaal van de Ontmoeting is er de Koffiehoek met koffie/thee én kerstcake. In de Tuinzaal zijn er kinderspelen. In kerkzaal zijn er de traditionele Carol Singing van Cultuur Lokaal en Kerstconcerten van de Barendrechtse Harmonie Vereniging. Lees verder >> Kijk voor het volledige programma op >> www.sedob.nl  17.11.22/05.12.22
  klik voor vergroting
Het belooft weer een sprankelend
WinterFeest in Kerstsfeer
te worden, waarbij het 
Dorpskerkcomplex centraal staat.

Kerstverhalen in de Dorpskerk
Op donderdagavond 8 december verzorgen de vertellers Jan Tijssen en Edgar Nollen de voorstelling 'Kerstverhalen wereldwijd' in de Dorpskerk. Er komen kerstverhalen uit Mexco, Noorwegen, Syrië, Denemarken en Nederland aan bod. Er zullen samen met de toehoorders ook enkele kerstliederen worden gezongen. Neem uw Liedboek mee, want er is in de kerk maar een beperkt aantal liedboeken aanwezig. Aanvang 19.30 uur. Na afloop wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten. Opgave is gewenst: 
martina.vreriks@planet.nlLees verder >> 05.12.22
  Klik  voor vergroting

Liturgische schikkingen in de Adventstijd (2)
De werkgroep Liturgisch bloemschikken maakt voor de vier Adventsvieringen weer een nieuwe serie schikkingen, die aansluiten bij het Adventsproject van de Kindernevendienst. Het 'standbeeld' staat centraal in de schikkingen en dit wordt op prachtige wijze gesymboliseerd door een oude stronk van een wijnrank. De rode roos symboliseert de vrouw die op de 2e Advent een standbeeld verdient: Ruth. De korenaren en het daarvan gebakken brood verwijzen naar de aren lezende 'voormoeder' van Jezus Christus: Ruth. Voor de toelichtende tekst, lees verder >>04.12.22
  Klik voor vergroting

Adventsproject Kindernevendienst (2)
De werkgroep Kindernevendienst volgt het Adventsproject van Kind op Zondag. Dit jaar is het thema: 'Levenlicht'
De uitdrukking ‘het levenslicht zien’ betekent geboren worden. Levenslicht is een wonder dat God aan mensen geeft. In dit project staan vier voormoeders en de moeder van Jezus centraal.  Het zijn allemaal vrouwen die een standbeeld verdienen. Daarom worden ze in de kerkdiensten op de vier  Adventszondagen en op kerstmorgen uitgebeeld als levende standbeelden. Ook staan ze afgebeeld op kleurrijke posters. Op de 1e Advent werd Batseba geportretteerd. Zij was de moeder van Koning Salomo. Op de 2e Advent wordt Ruth geprotretteerd. Zij werd als Moabitische vrouw de overgrootmoeder van Koning David en zo een voormoeder van Jezus Christus. In de liturgie worden de bijbehorende Bijbelverhalen gelezen. 04.12.22 
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . Zondag Populus Sion
De tweede zondag van de Advent draagt de naam zondag Populus Sion. Die benaming komt van het eeuwenoude lied: 'Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes'. Het is een verwijzing naar Jesaja 30:19: 'Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft geen tranen meer te storten. Want hij zal zich over je ontfermen als je weeklaagt, hij zal antwoorden zodra hij je hoort'. Het is ook een verwijzing naar de Psalm van deze zondag: Psalm 80. 
In de Adventstijd is de liturgische kleur paars, de kleur van bezinnig en inkeer daarom wordt er in de liturgie geen glorialied gezonden. Voorganger is ds. Franc de Ronde. Zoals gebruikelijk is na de viering weer koffiedrinken in 'de Ontmoeting en in de Kerktuin. Uiteraard kan de dienst, die aanvangt om 10.00 uur, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrieflees verder >>.  03.12.22

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes brengt deze week een lied van de Rooms-katholieke dichter Michel van der Plas
 onder de aandacht: 'Wees gegroet van God'. Dit lied komt uit diens eerste bundel, waarvoor Louis van Dijk de melodieën schreef. Lees verder >> 02.12.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Liturgische schikkingen in de Adventstijd
De werkgroep Liturgisch bloemschikken zal voor de vier Adventsvieringen weer een nieuwe serie schikkingen maken, die aansluiten bij het Adventsproject van de Kindernevendienst. Het 'standbeeld' staat centraal in de schikkingen en dit wordt op prachtige wijze gesymboliseerd door een oude stronk van een wijnrank. De witte roos symboliseert de vrouw die op de 1e Advent een standbeeld verdient: Batseba. Voor de toelichtende tekst, lees verder >> 27.11.22
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . Zondag Levavi
De eerste zondag van de Advent draagt al vele eeuwen de naam zondag Levavi. Dat is een vernoeming naar de eeuwenoude introïtuspsalm 'Ad te levavi animam meam, Deus meus, in te confido, non erubescam'. (Tot U heb ik mijn ziel opgeheven; mijn God op U vertrouw ik, ik zal niet beschaamd worden) In het huidige liedboek is dit Psalm 25, die dan ook als de Zondagspsalm op de 1e Advent wordt gezongen. In de Adventstijd is de liturgische kleur paars, de kleur van bezinnig en inkeer daarom wordt er in de liturgie geen glorialied gezonden. 
Voorganger is ds. Franc de Ronde. Zoals gebruikelijk is na de viering weer koffiedrinken in 'de Ontmoeting en de Kerktuin. Uiteraard kan de dienst, die om 10.00 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. 25.11.22

Lied van de week 
Deze week richt ds. Cees Romkes de aandacht op een lied van een ontroerende schoonheid: '
Da pacem Domine in diebus nostris'. Vertaald: Geef ons vrede Heer in onze dagen. Het lied werd in 2004 gecomponeerd door de Estse componist Arvo Pärt voor een vredesconcert. Lees verder >> 25.11.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Over liturgie gesproken. . . Gezegend Nieuwjaar!
Nee het is geen vergissing! We staan namelijk voor een nieuw kerkelijk jaar, want vorige week zondag hebben we als christenen het oude kerkelijk jaar afgesloten en begint op 27 november 2022 het nieuwe kerkelijk jaar met de Adventsperiode. 'Advent' komt van het Latijnse woord 'Adventus', dat betekent 'het komen'. In vier weken bereiden we ons voor op het feest van de komst van Christus. In de liturgie van de Dorpskerkgemeente krijgen de namen van de Adventszondagen uit de eeuwenoude  liturgische kalender een duidelijke verwijzing naar een diepere betekenis in Woord en kerklied. Zie onderstaand artikel >> 24.11.22

  De zondagen van de Advent
In de liturgie van de Dorpskerkgemeente hebben de namen van de Adventszondagen in de liturgische kalender een duidelijke verwijzing naar een diepere betekenis in Woord en kerklied. De namen verwijzen naar Bijbelgedeeltes en naar liederen die in de 16e eeuw zijn gecomponeerd.
1e Advent - Zondag Levavi: vernoemd naar het lied 'Ad te levavi animam meam, Deus meus, in te confido, non erubescam'.
(Tot U heb ik mijn ziel opgeheven; mijn God, op U vertrouw ik, ik zal niet beschaamd worden) Dit verwijst tevens naar de Zondagspsalm van de 1e Advent, Psalm 25.
2e Advent - Zondag Populus Sion: vernoemd naar het lied: 'Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes' .
Het is een verwijzing naar Jesaja 30:19: 'Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft geen tranen meer te storten. Want hij zal zich over je ontfermen als je weeklaagt, hij zal antwoorden zodra hij je hoort. Ook dit verwist naar de Zondagspsalm: Psalm 80.
3e Advent - Zondag Gaudete: De term 'Gaudete' is ontleend aan een vers uit de Brief van Paulus aan de Filippenzen (4:4), waarin de apostel Paulus de gemeenschap oproept tot vreugde: 'Gaudete in Domino semper. Iterum dico: Gaudete!.'  In de NBV vertaling luidt dat: 'Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd!'
4e Advent - Zondag Rorate Caeli: vernoemd naar het lied: 'Rorate caeli desuper et nubes pluant justum'. (Dauwt, hemelen uit de hoge, en wolken regent gerechtigheid). De naam van deze zondag verwijst tevens naar Jesaja 45:8.
In de Adventstijd is de liturgische kleur paars, de kleur van bezinnig en inkeer. In de liturgie blijft het glorialied  achterwege. 24.11.22
 

Nieuws van het CvK - Begroting 2023
Het College van Kerkrentmeesters heeft aan de Algemene Kerkenraad de 
begroting voor 2023 gepresenteerd en deze is vastgesteld in de vergadering van de AK van 3 november. Op deze website wordt de begroting op hoofdlijnen gepresenteerd. De volledige en formele stukken u kunt opvragen bij de penningmeesters. Die zijn ook graag bereid om toelichting te geven bij deze begroting. Bezwaren tegen deze begroting kunt u kenbaar maken bij de secretaris van de Algemene Kerkenraad, uiterlijk 1 december 2023. Op 22 november a.s. is er in een algemene ledenvergadering van de PGBarendrecht een nadere uitleg gegeven en werden gestelde vragen beantwoord. Er werd ook aandacht besteed aan de meerjarenraming. Deze is er voor bestemd om ook de langere termijn effecten van de verwachte inkomsten en uitgaven duidelijk te maken. Lees verder >> 21.11.22

Wist u dat. . . ? Een Sinterklaaslied in het Liedboek
Het in 2013 uitgegeven nieuwe Liedboek bevat tal van prachtige pareltjes, maar wist u dat er ook een prachtig Sinterklaaslied in het Liedboek staat? Een lied dat boven elke ‘Zwarte Pieten-discussie’ uitstijgt! Onder de noemer 'geloofsgetuigen' zijn er in het Liedboek liederen opgenomen over Sint Willibrord, Sint Maarten en ook over Sint Nicolaas! Het Lied 745 verwijst naar het leven en werk van de bisschop van Myra, die leefde van omstreeks 230 tot 6 december van het jaar 342 of 352. Sint Nicolaas staat overigens niet alleen bekend als kindervriend. Hij is misschien wel de meest genoemde beschermheilige ter wereld. Veel beroepsgroepen en ook enkele steden beschouwen hem als hún beschermheilige. Lees verder >> 20.11.22
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 20 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het is tevens de derde (en laatste) 'Zondag van de Voleinding'. Deze zondag wordt ook wel Zondag Christus Koning genoemd, omdat we vieren dat God regeert, dat Jezus Koning is en Heer over alles. Dit is de laatste zondag waarop de liturgische kleur groen is. Voorganger is ds. Cees Romkes. Zoals gebruikelijk is na de viering weer koffiedrinken in 'de Ontmoeting en de Kerktuin. Uiteraard kan de dienst, die om 10.00 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >> 18.11.22.
 

Lied van de week 
Deze week richt ds. Cees Romkes de aandacht op een lied en zet het neer in drie varianten: 'Neem mij aan zoals ik ben
'. De oorspronkelijke tekst en melodie zijn van de Engelsman John Bell. De Nederlandse dichter René van Loenen maakte nieuwe Nederlandse tekst voor het nieuwe Liedboek. Ds. Romkes geeft daarnaast ook de Engelse versie en die uit het liedboek van Iona  Lees verder >> 18.11.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

De Generale Synode vergaderde
Op 11 en 12 november vergaderde de Generale Synode van de PKN. Op de agenda stond onder andere het interessante rapport: 'Speelruimte gezocht - protestantse visie op kerkgebouwen'. Lees verder >>. De Synode heeft het rapport aanvaardt als uitgangspunt voor het beleid van de kerk met betrekking tot haar kerkgebouwen. De kerkenraden van de plaatselijke gemeenten zullen in de komende tijd nader worden geïnformeerd, zodat dit rapport in de toekomst als denkkader kan worden gehanteerd 
voor beheer en gebruik van kerkgebouwen door de plaatselijke gemeenten van de protestantse kerk. De vergaderingen van de Generale Synode zijn integraal terug te kijken op YouTube, kijk verder >> 18.11.22

Snuffelmarkt pakt groots uit bij WinterFeest
De werkgroep Snuffelmarkt grijpt het WinterFeest op zaterdag 10 december aan om nog een goed uit te pakken, maar met aangepaste openingstijden! Van 14.00 tot 19.00 uur is de gebruikelijke Snuffelmarkt geopend en ook op de Wintermarkt, die achter de Oude Pastorie wordt gehouden, zal de Snuffelmarkt prominent aanwezig zijn. Zoals gebruikelijk is de opbrengst bestemd voor het onderhoud van het Dorpskerkcomplex. Let op: De Snuffelmarkt is die zaterdagmorgen GESLOTEN en men kan die hele dag ook GEEN ARTIKELEN AANLEVEREN! 17.11.22

Oud-Dorpskerkpredikant Mettau overleden
Onlangs werd bericht ontvangen dat ds.Jaap Mettau op 5 november is overleden in de leeftijd van 96 jaar. Hij is van april 1983 tot april 1988 Dorpskerkpredikant geweest, dat was ongeveer in dezelfde periode dat ook ds. Meindert Boersma Dorpskerkpredikant was. Ds. Mettau 
werkte als predikant van de Evangelische Kirche Rheinland. Daarna was hij hervormd predikant te Soest (1964), Rotterdam-IJsselmonde (1970) en Barendrecht. Vanuit de Dorpskerkgemeente ging hij met emeritaat. In het Nieuwe Liedboek staat één lied van hem. Dat is Lied 739 'Wat heeft Maria ons bewaard', waarvan hij de melodie maakte bij een tekst van de dichter Muus Jacobse. Ds. Mettau is degene geweest die de aandacht voor Liturgie en Kerkmuziek binnen de Dorpskerkgemeente sterk heeft gestimuleerd. Daar mogen we hem dankbaar voor zijn, want tot op de dag van vandaag is die aandacht onverminderd groot gebleven. 17.11.22  
Imponerende Oogstdienst
De eredienst op zondag 13 november was een viering met een dubbele focus: Enerzijds was het een Oogstdienst, waarbij er aandacht was voor het danken voor gewas en arbeid; anderzijds was het een dienst van Schrift en tafel, waarbij de viering van het Heilig Avondmaal centraal stond. Het werd een imponerende viering. De dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken hadden een prachtige schikking gemaakt, waarin beide elementen van de viering waren verwerkt. Voor de toelichting bij de schikking, lees verder >>
 15.11.22
De startzondag was een echt feest. Een koor, prachtige bloemen, iets te snoepen bij de koffie, mooie overdenking, een prachtig moment met de kinderen en natuurlijk een volle kerk. Het Community Gospel Choir heeft de dienst opgeluisterd met prachtige liederen (foto). De negen zangers brachten de liederen perfect ten gehore.  Heel veel mensen hadden bloemen meegenomen. Van deze bloemen zijn kleurijke boeketten gemaakt. Deze stonden allemaal op en voor een tafel voor in de kerk. Het was een echte bloemenzee. Maarten van Boekel en Franc de Ronde hebben ieder een overdenking gehouden aan de hand van schilderijen. Tegengestelde schilderijen met dezelfde boodschap. Het moment met de kinderen na de kindernevendienst was schitterend. De kinderen hadden een placemat en bestek gekleurd. In de kerk mochten ze brood delen (foto). Het thema van dienst werd hier zichtbaar gemaakt. Het meest feestelijke echter was het feit dat we met zoveel mensen in de kerk waren. Je voelt het gewoon als je binnen bent. Je hoort het als er gezongen wordt. Het is erg lang geleden dat we met zoveel mensen gezongen hebben. Heel veel mensen hebben koffie gedronken. Gelukkig was het mooi weer dus konden we van het plein gebruik maken. De mensen bleven gezellig praten. Wat een gemeenschap, wat een feest".
Voor de overweging, lees verder >>  12.09.22
  klik voor vergroting
klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 11 september is de dertiende zondag van de zomer. Gedurende de zomertijd is de liturgische kleur groen tot aan de adventstijd. Het is de oecumenische Startzondag, die wordt gehouden in de Bethelkerk. Voorgangers zijn ds. Franc de Ronde en drs. Maarten van Boekel. Uiteraard kan de dienst, die om 10.30 uur aanvangt ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Er is deze week géén Zondagsbrief. Voor de liturgie,  lees verder >>  Zie ook onderstaand artikel. 10.09.22.

Lied van de week 
Ook deze week vestigt Ds. Cees Romkes de aandacht op een lied van Huub Oosterhuis uit de bundel 'Zangen van Zoeken en Zien':
'
De woorden die wij spraken tot elkaar'. De melodie is gemaakt door Tom Löwental. Lees verder >> 09.09.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Dorpskerk onderdeel van 'Dorpstour Barendrecht'
De stichting Building Arts organiseert al vijf jaar zeer succesvol voor startende middelbare scholieren een kennismakingstour door Ridderkerk. Ze heeft dit initiatief nu ook opgezet in Barendrecht. Elf groepen van elk zo'n twintig leerlingen van de Focus Beroeps Academie hebben op 7 en 8 september een kennismakingstour gemaakt door Barendrecht. Daarbij mocht de Dorpskerk als het 'oudste huis van Barendrecht' natuurlijk niet ontbreken! De leerlingen kregen een op hen afgestemde kennismaking met de Dorpskerk. Kerkrentmeester Simon Hoek vertelde twee bijzondere verhalen over de geschiedenis van de Dorpskerk. Het verhaal over de in de Tweede Wereldoorlog gestolen kerkklok, het klokkenschip en de wonderbaarlijke terugkomst van de eeuwenoude klok in de toren maakte nog de meeste indruk. Simon heeft de leerlingen uitgenodigd om nog eens nader te komen kennismaken op een zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur, als de Dorpskerk open is voor bezoekers tijdens de 'Dorpskerk-Oase'. Die mogelijkheid is er ook op de Open Monumentendag, zie onderstaand artikel.  06.09.22    

Klein onderhoud: reparatie voegen kerkvloer
Sinds de grote restauratie van de Dorpskerk in de jaren zestig van de vorige eeuw liggen de zerken in het schip van de kerk en de plavuizen in de Noordbeuk stevig gefundeerd in een zandbed. Toch blijven er door de jaren heen minimale bewegingen in die onderliggende zandlaag en in diepere grondlagen. Dat betekent dat er iedere vijf jaar wel sprake is van kleine scheuren in voegen tussen de grafzerken en de plavuizen. Op dinsdagmorgen 6 september hebben twee voegers van de firma CZ (de firma die de laatste jaren al het voegwerk aan de kerk heeft verzorgd) zo'n 25 kleine reparaties uitgevoerd. (Die waren door de kerkrentmeester met wit tape gemarkeerd. Zie de foto.) Daarmee kunnen de zerkenvloer en de plavuizenvloer er enkele jaren tegen.Ook deze werkzaamheden vallen onder de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) voor de periode 2022 - 2027. 06.09.22
  Klik voor vergroting

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes vestigt deze keer weer eens de aandacht op een lied van Huub Oosterhuis uit de bundel Zangen van Zoeken en Zien:
'
Waar vriendschap is en liefde'. De melodie is gemaakt door Antoine Oomen. Lees verder >> 03.09.22  Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 4 september is de twaalfde zondag van de zomer. Gedurende de zomertijd is de liturgische kleur groen tot aan de adventstijd. Voorganger is drs. Maarten van Boekel. Zoals gebruikelijk is na de viering weer koffiedrinken in 'de Ontmoeting en de Kerktuin. Uiteraard kan de dienst, die om 10.00 uur aanvangt ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief,  lees verder >> 03.09.22.

Prachtige gift voor restauratie koperwerk kansel en dooptuin
Leden van de Dorpskerkgemeente blijken te waarderen dat er al jarenlang met tal van restauratieprojecten getracht wordt om de Dorpskerk in een topconditie te kunnen overdragen aan een volgende generatie. Dat werd dezer dagen weer eens bevestigd door een prachtige schenking van € 250 aan de Stichting Vrienden van de Dorpskerk. De schenking is bestemd voor de restauratie van het koperwerk aan de kansel en de dooptuin. De schenkster, die al een levenlang verbonden is aan de Dorpskerk, heeft geconstateerd dat het eeuwenoude koperwerk nu weer prachtig gerestaureerd is en zij wilde op deze wijze haar waardering daarvoor tonen. De Kerkrentmeesters hebben de schenkster persoonlijk bedankt voor deze prachtige geste. 01.09.22
  Klik voor vergroting

Bezinningsdag Wijkkerkenraad
Het is in de Dorpskerkgemeente een goed gebruik dat de Wijkkerkenraad zich jaarlijks een dag terugtrekt voor een bezinning op het komende seizoen en/of over een specifiek aandachtspunt. Dit jaar stond de bezinningsdag in het teken van Liturgie en Kerkmuziek. Daarom participeerde Dorpskerkmusicus Johan Sonneveld aan deze dag, die werd gehouden op zaterdag 27 augustus, in de vertrouwde Dorpskerk. Jammer genoeg waren een paar kerkenraaadsleden verhinderd vanwege werkzaamheden of vakantie. Na een opening met een morgengebed rondom de ontstoken paaskaars, dat werd verzorgd door ds. Cees Romkes, gaf elk van de kerkenraadleden aan welk lied een grote rol speelt in hun persoonlijk geloof en waarom. Na de lunch werd de gesprekken vervolgd over de inbedding van de liturgische keuzes bij de invulling van de erediensten van de Dorpskerkgemeente. Met een middaggebed werd de waardevolle bijeenkomst afgesloten door ds. Franc de Ronde. Binnenkort zal in Klankbord en op deze website meer terugkoppeling plaatsvinden. 
Op de foto de WK-leden rondom het Licht van Pasen.     27.08.22
  Klik voor vergroting
De geloofsgesprekken over ieders
meest waardevolle lied leidde tot persoonlijke ontboezemingen. die
over en weer zeer inspirerend
werkten.

Gerestaureerd koperwerk in fasen teruggeplaatst
Het monumentale koperwerk van de Dorpskerk is de afgelopen weken gerestaureerd door de Amsterdamse firma Brink & Van Keulen. Op vrijdag 26 augustus is het 'kleine koperwerk' teruggeplaatst (zie foto's). De kansel wordt nu weer opgesierd door de uit 1646 daterende dragers van de eeuwenoude Statenbijbel en van de doopschaal, alsmede de twee dubbele kandelaars aan weerszijde van de kansel, die dateren uit 1773. Ook de lezenaar en dubbele kaarsenhouder aan de rand van de dooptuin, waarvan exacte leeftijd niet bekend is, maar ook eeuwenoud, zijn weer gerestaureerd en teruggeplaatst. Tenslotte is ook de standaard van de paaskaars die waarschijnlijk uit de 20e eeuw stamt, na restauratie weer een sieraad voor de Dorpskerk. Aangezien de bodemplaat van deze kaarsenhouder nog niet is teruggekomen van de restaurator, blijft de paaskaars nog even in de vervangende standaard staan. Over twee weken zullen de vier gerestaureerde monumentale kaarsenkronen worden teruggehangen. 26.08.22
klik voor vergroting klik voor vergroting Klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 28 augustus is de elfde zondag van de zomer. Gedurende de zomertijd is de liturgische kleur groen tot aan de adventstijd. Voorganger is Dorpskerkpredikant  ds. Franc de Ronde. Zoals gebruikelijk is na de viering weer koffiedrinken in 'de Ontmoeting en de Kerktuin. Uiteraard kan de dienst, die om 10.00 uur aanvangt ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief,  Lees verder >> 26.08.22.

Lied van de week 
Deze week zet ds. Cees Romkes een lied uit de nieuwe bundel Psalmen Anders in de schijnwerper: Psalm 113c. De tekstdichter is Margryt Poortstra, de melodie is gemaakt door Stijn van Loon.
 Deze bundel is een aanvulling op het Nieuwe Liedboek van 2013 met heel bijzondere gedichten en melodieën en vormen. Weinig 'gewone strofische' liederen die  makkelijk met een kerk vol kunnen worden gezongen. Lees verder >> 26.08.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Schokkend bericht
De Wijkkerkenraad heeft op 23 augustus het schokkende bericht ontvangen dat oud-scriba Hans Oorebeek is overleden. In Hans is een gedreven en enthousiast kerkbestuurder heengegaan. De lange lijst van zijn bestuurlijke kerkelijke activiteiten werd afgesloten met zijn grote én stimulerende bijdrage aan de tot standkoming van de protestantse Dorpskerkgemeente. Daarvoor zijn we Hans veel dank verschuldigd. Nu Hans zo kort na zijn geliefde Bep is overleden, heeft de famiie besloten dat zijn afscheid in besloten familiekring zal plaatsvinden. Meer informatie staat op de rouwkaart, waarop het Dorpskerkorgel prijkt. (Klik op de foto). Sinds de vorming van 'zijn' protestantse Dorpskerkgemeente speelde Hans elke woensdagmorgen tijdens de bijeenkomst van 'Herberg-Dorpskerk' het Dorpskerkorgel, tot zijn verhuizing naar Drenthe. Zondagmorgen 28 augustus zal Hans worden herdacht in de Dorpskerk en zal er een gedachtenissteen worden geplaatst in de gedenkhoek van de Kerktuin. Dominee Cees Romkes zal dan  Hans Oorebeek gedenken met een In Memoriam. Lees verder >> 23.08.22
  Klik voor vergroting  

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 21 augustus is de tiende zondag van de zomer. Gedurende de zomertijd is de liturgische kleur groen tot aan de adventstijd. Na een periode van zes weken in de zomerperiode, waarin de erediensten van de Bethelkerkgemeente en de Dorpskerkgemeente gezamenlijk werden gehouden, vieren beide wijkgemeenten hun diensten weer in de eigen kerken. Voorganger in de vertrouwde Dorpskerk is Dorpskerkpredikant  ds. Franc de Ronde. Zoals gebruikelijk is na de viering weer koffiedrinken in 'de Ontmoeting en de Kerktuin. Uiteraard kan de dienst, die om 10.00 uur aanvangt ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief,  Lees verder >> 19.08.22.

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op een lied van dichter-dominee Jaap Zijlstra, waarbij Willem Vogel een melodie heeft gemaakt.
Het lied staat in tal van bundels. Ook deze week geeft ds. Romkes weer een verwijzing naar een uitvouering die is vastgelgd op YouTube. Lees verder >> 19.08.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

'Party' voor Dorpskerkvrijwilligers
De Wijkkerkenraad is trots op de paar honderd vrijwilligers die de vele werkgroepen het werk van de Dorpskerkgemeente in al haar facetten gestalte geven. Nu de Coronasituatie het weer toelaat, zal er weer een feestelijke bijeenkomst worden georganiseerd op zaterdag 17 september a.s., die zal worden afgesloten met een gevarieerde maaltijd. Als het goed is, hebben alle vrijwilligers die betrokken zijn bij het kerkenwerk van de protestantse Dorpskerkgemeente via de clustercoördinatoren een uitnodiging ontvangen. Gezien de vakantietijd heeft wellicht nog niet iedereen gereageerd. Het is wel belangrijk dat u zich vóór 1 september as. aanmeldt via >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl 
 Heeft u geen uitnodiging ontvangen en meent u daar wel recht op te hebben, neem dan even contact op met Diete Dumans. 18.08.22

  Klik voor vergroting

Over het PKN-Jaarthema: 'Aan tafel!
De scriba van de Protestantse Kerk, ds. René de Reuver, heeft een toelichting gegeven over dit thema, dat volledig luidt 'Aan tafel! Van maaltijd van de Heer tot tafel van verbinding'. Volgens ds. De Reuver b
egint dat spiritueel en eindigt heel concreet: van bezinning op het heilig avondmaal tot het organiseren van een gemeentemaaltijd en je inzetten voor de voedselbank of soortgelijke aciviteiten. In het geval van de Dorpskerkgemeente kan gedacht worden aan werkgroepen als: Eetgroep d'Ontmoeting, Herberg-Dorpskerk, Kerktuin, Snuffelmarkt.  Lees verder >> 17.08.22

'PKN-leden vieren graag Avondmaal' 
In het kader van het jaarthema van de PKN 'Aan tafel! Van maaltijd van de Heer tot tafel van verbinding' heeft er een peiling plaatsgevonden onder
 bijna 1000 leden van het onderzoekspanel Protestantse Kerk. Daaruit blijkt dat leden van de PKN het Avondmaal belangrijk vinden en er graag aan deelnemen. Maar liefst 95% van de respondenten geeft aan het vieren van het avondmaal belangrijk te vinden. En 76% neemt er ook graag aan deel. Slechts 7% overweegt in sterke mate om thuis te blijven als hij of zij weet dat er die zondag avondmaal gevierd wordt. Lees verder >> 14.08.22

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 14 augustus is de negende zondag van de zomer. Gedurende de zomertijd is de liturgische kleur groen tot aan de adventstijd. Gedurende zes weken in de zomerperiode worden de erediensten van de Bethelkerkgemeente en de Dorpskerkgemeente gezamenlijk gehouden in een van beide kerken. Deze zondag is de Dorpskerk gesloten en wordt de eredienst gevierd in de Bethelkerk. Voorganger is ds. Cees Romkes. Er is na de viering koffiedrinken in 'de jeugdzaal'. Uiteraard kan de dienst die om 09.30 uur aanvangt ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Op de zondagen dat er in de Bethelkerk wordt gekerkt, is er geen Zondagsbrief maar een korte Orde van dienst. Lees verder >> 12.08.22.

Hartelijke vakantiegroeten
Ook dit jaar stuur ik, als uw webbeheerder, een hartelijke vakantiegroet vanuit de Zwitserse Alpen. De foto is deze week genomen om 6.00 uur 's morgens op een hoogte van 3456 m. De bedoeling was om een fotoserie te maken van de zonsopgang in de Alpen, maar langstrekkende wolken verhinderde dat jammer genoeg, zodat de komst van het licht slechts in één foto kon worden vastgelegd. Een zonsopgang hoog in de bergen blijft altijd weer een machtig mooie ervaring, zelfs al heb je dat - zoals ik - al tientallen malen meegemaakt. Het fenomeen inspireerde mij tot de volgende vakantiegroet, gebaseerd op een tekst van Jan van Haeringen: 'Elke morgen verschijnt weer het licht, als teken en zegel van Gods vergezicht. De schepping verkondigt met kleuren getooid: hoeveel ook verandert, HIJ nooit! HIJ is het ook als de twijfel je verteert, die over bergen en dalen regeert en die je toeroept: 'Mens, waarover bekommer je je toch? Waarover? IK ben toch nog. . .'  12.08.22
 
  Klik voor vergroting
Hartelijke groet
aan al onze websitebezoekers
vanuit Saas Fee, Zwitserland!

Lied van de week 
Deze week brengt ds. Cees Romkes een lied onder de aandacht, dat de bezoekers van deze website zeer bekend zal voorkomen, omdat het al lang prijkt op de startpagina van de Dorpskerkwebsite. Het betreft het lied: 'Dit huis een herberg onderweg', van dominee-dichter André Troost.
 Het komt uit de bundel 'Zingende gezegend', het wordt gezongen op de melodie van Psalm 84, een Geneefse psalm uit 1562. Zoals ds. Romkes terecht zegt, kan het lied worden gewijd aan elk godshuis, waar de gemeente de lof zingt. Lees verder >> 12.08.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 7 augustus is de achtste zondag van de zomer. Gedurende de zomertijd is de liturgische kleur groen tot aan de adventstijd. Gedurende zes weken in de zomerperiode worden de erediensten van de Bethelkerkgemeente en de Dorpskerkgemeente gezamenlijk gehouden in een van beide kerken. Deze zondag is de Dorpskerk gesloten en wordt de eredienst gevierd in de Bethelkerk. Voorganger is ds. Cees Romkes.  Er is na de viering koffiedrinken in 'de jeugdzaal'. Uiteraard kan de dienst die om 09.30 uur aanvangt ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Op de zondagen dat er in de Bethelkerk wordt gekerkt, is er geen Zondagsbrief maar een korte Orde van dienst. Lees verder >> 05.08.22.

Ruitschade weer hersteld
Dezer dagen heeft een gespecialiseerde glazenier een tiental glas-in-loodruitjes, die in de afgelopen maanden bij meerdere gelegenheden door vandalen waren ingegooid, hersteld. De schade zal bij de verzekering worden gedeclareerd. Na de vakantie zullen alle ruim 5000 glas-in-loodruitjes grondig worden gereinigd met behulp van een hoogwerker. 03.08.22
  klik voor vergroting

Kerktuin in beeld - 19
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. 
In de augustusmaand besteedt zij aandacht aan de Acanthus.
 
Kom eens kijken in de Kerktuin, elke woensdag- en zaterdagmorgen open tussen 10 en 12 uur. Lees verder >> 02.08.22
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 31 juli is de zevende zondag van de zomer. Gedurende de zomertijd is de liturgische kleur groen tot aan de adventstijd. Gedurende zes weken in de zomerperiode worden de erediensten van de Bethelkerkgemeente en de Dorpskerkgemeente gezamenlijk gehouden in een van beide kerken. Deze zondag is de Bethelkerk gesloten en wordt de eredienst gevierd in de Dorpskerk. Voorganger is ds. J. Tiggelman uit Spijkenisse. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting' en de Kerktuin. Uiteraard kan de dienst, die om 10.00 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. 
[De gemeenteversie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 29.07.22.

Lied van de week 
Ook deze week brengt ds. Cees Romkes weer een lied van dichter - dominee Sytze de Vries onder de aandacht: 'Nog is de uittocht niet volbracht'.
 Het komt uit zijn bundel 'Op Vleugels', het wordt gezongen op de melodie van 'Co Fen', van de Engelse componist Kenneth Nailor. Lees verder >> 29.07.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

'Party' voor Dorpskerkvrijwilligers
De Wijkkerkenraad is trots op de paar honderd vrijwilligers die de vele werkgroepen het werk van de Dorpskerkgemeente in al haar facetten gestalte geven. Nu de Coronasituatie het weer toelaat, zal er weer een feestelijke bijeenkomst worden georganiseerd op zaterdag 17 september a.s., die zal worden afgesloten met een gevarieerde maaltijd. Een klein comité is bezig met de voorbereidingen. De uitnodigingen zullen dezer dagen worden verstuurd via de clustercoördinatoren. Als u op 5 augustus nog geen uitnodiging heeft ontvangen en wel een vrijwilligerstaak vervult in onze wijkgemeente, neem dan even contact op met Diete Dumans. 29.07.22
  Klik voor vergroting

Nieuw jaarthema Protestantse Kerk: 'Aan tafel'
De landelijke organisatie van de PKN heeft voor het kerkelijk jaar 2022-2023 als nieuw jaarthema gekozen: 'Aan tafel'. 
In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien. Ook de startzondag van de PG Barendrecht - op 11 september - zal dit thema krijgen. De scriba van de PKN, ds. René de Reuver licht het jaarthema toe. Lees verder >>  28.07.22

'Preekstoelen gezocht' (2)
Aan het begin van de vakantieperiode deed ouderling-kerkrentmeester Diete Dumans een oproep aan gemeenteleden om tijdens hun vakantie foto's van preekstoelen te maken en haar toe te sturen. Ze heeft inmiddels al veel prachtige reacties gekregen, varierend van het verre Lapland tot het nabij gelegen Kijfhoek! Haar oproep wordt nu herhaald voor degenen die in augustus op vakantie gaan. Diete hoopt op nog veel meer reacties, zodat zij er een mooie tentoonstelling van kan maken. Lees verder >> Op de foto de preekstoel van de meest noordelijke middeleeuwse stenen kerk van Europa in Trondenes-Lapland. De vier evangelisten staan er op afgebeeld. 28.07.22
  KLik voor vergroting

Ongewenste bezoeker DK overleden
Eigenlijk kent de Dorpskerk geen ongewenste bezoekers, want iedereen is immers welkom . . . Maar op maandagmorgen 25 juli ontdekte onze electricien Roel Groen op de kerkvloer, in de hoek waar gewoonlijk de piano staat, een ongewenste bezoeker. Het betrof een overleden kleine vleermuis. De alarminstallatie heeft niet gereageerd, dus het beestje moet zijn binnengekomen tijdens de werkzaamheden in de kerk. Dat zal waarschijnlijk zijn geweest via een van de openstaande deuren of via de kapotte glas-in-loodruitjes. Voor de kerkrentmeesters is het reden genoeg om de ingegooide ruitjes snel te laten herstellen. In de archieven van de Dorpskerk is niet terug te vinden of er eerder een vleermuis(je) de Dorpskerk heeft bezocht. 25.07.22
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 24 juli is de zesde zondag van de zomer. Gedurende de zomertijd is de liturgische kleur groen tot aan de adventstijd. Gedurende zes weken in de zomerperiode worden de erediensten van de Bethelkerkgemeente en de Dorpskerkgemeente gezamenlijk gehouden in een van beide kerken. Deze zondag is de Bethelkerk gesloten en wordt de eredienst gevierd in de Dorpskerk. Voorganger is ds. Cees Romkes.  Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting' en de Kerktuin. Uiteraard kan de dienst, die om 10.00 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. 
[De gemeenteversie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]  23.07.22.

Nog meer onderhoud
Met de komst van de audiovisuele apparatuur in de Dorpskerk in 2020 en de verbetering van de verlichtingsinstallatie in de kerkzaal werd de wens groter om alle bekabeling in de hele kerkzaal weg te werken in nieuwe kabelgoten. 
Ook de camera in de nok van de kerkzaal heeft een definitieve plaats gekregen. Deze klus wordt dezer dagen geklaard door Roel Groen, daarbij geassisteerd door koster Rob Bruin. Roel en Rob hebben in de afgelopen tijd achter de schermen veel werk verzet om de beide installaties zo storingsvrij mogelijk te krijgen en de bekabeling zo mooi weg te werken, dat dit in het monumentale interieur nauwelijks opvalt. Dat lijkt goed te gaan lukken! Bij de Foto: Roel bezig met het plaatsen van de nieuwe kabelgoten. 23.07.22
  Klik voor vergroting

Onderhoud op 'hoog niveau'
Sinds het stucwerk van de binnenmuren van de Dorpskerk werd gerestaureerd in 2004 (>> zie webpagina Restauratie muren) zijn de ruiten van de glas-in-loodramen niet meer schoongemaakt. Hoog tijd dus om deze schoonmaakklus aan te pakken. 
Er was daarvoor een professionele hoogwerker de kerkzaal binnengereden. Afgelopen week zijn koster Rob Bruin en kerkrentmeester Simon Hoek op grote hoogte bezig geweest om de bijna 5000 ruitjes aan de binnenzijde schoon te maken. Hoewel de ruiten na de poetsbeurt weer glanzen, was het een enigszins ondankbaar werk omdat de ruiten nog aan de buitenzijde moeten worden schoongemaakt. Die klus volgt na de zomervakantie. Ook daarvoor zal een hoogwerker worden ingezet. Gemeenteleden die willen meehelpen met die schoonmaakklus op hoog niveau, kunnen zich melden bij Rob Bruin of Simon Hoek. 
Bij de foto: het kerkrentmeesterschap is een klus op hoog niveau. 23.07.22
  Klik voor vergroting

Lied van de week 
Deze week brengt ds. Cees Romkes weer een lied van dichter, dominee Sytze de Vries onder de aandacht: 'Waar de liefde ons mag leiden'.
 Het komt uit zijn bundel 'Jij, mijn adem', het wordt gezongen op de melodie van 'Wat de toekomst brengen moge'. Lees verder >> 17.07.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 17 juli is de vijfde zondag van de zomer. Gedurende de zomertijd is de liturgische kleur groen tot aan de adventstijd. Gedurende zes weken in de zomerperiode worden de erediensten van de Bethelkerkgemeente en de Dorpskerkgemeente gezamenlijk gehouden in een van beide kerken. Deze zondag is de Dorpskerk gesloten en wordt de eredienst gevierd in de Bethelkerk. Voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde.  Er is na de viering koffiedrinken in 'de jeugdzaal'. Uiteraard kan de dienst die om 09.30 uur aanvangt ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Op de zondagen dat er in de Bethelkerk wordt gekerkt, is er geen zondagsbrief maar een korte Orde van dienst. Lees verder >> 16.07.22.

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op een van oorsprong Fins lied, dat is vertaald door theoloog en publicist Alfred C. Bronswijk: 'Zie mij staan bij de klaagmuur'.
 De melodie is van de Fin Pekka Simojoki, die ook de originele tekst maakte. 
Lees verder >> 17.07.22 

Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Kerktuin in beeld - 18
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. In de julimaand besteedt zij aandacht aan Gerst en Tarwe Kom eens kijken in de tuin, elke woensdag- en zaterdagmorgen open tussen 10 en 12 uur. Lees verder >> 10.07.22
 

Gerst


Tarwe

Gemeenteraad bezoekt Dorpskerk
De nieuw gekozen Gemeenteraad van Barendrecht heeft op donderdag 7 juli een bezoek gebracht aan de 'Oude Dorpskern'. Naast de Historische Vereniging en de Watertoren stond ook een bezoek aan de Dorpskerk op het programma. Na ontvangst met koffie in 'de Ontmoeting' verzorgde ouderling-kerkrentmeester Simon Hoek een presentatie over de geschiedenis van het 'oudste huis van Barendrecht'. Hoewel veel gemeenteraadsleden de grote lijnen van de presentatie wel kenden, waren tal van aspekten uit de roemrijke geschiedenis van de Dorpkerk toch nieuw voor hen, zoals 'het handvest van Barendrecht' uit 1583. Ter afsluiting gaf Simon uitleg bij enkele bijzondere grafzerken. Het was goed te constateren dat de 'Oude Dorpkern' in het algemeen en de Dorpskerk in het bijzonder de warme belangstelling heeft van onze gemeentebestuurders.  08.07.22
  Klik voor vergroting
1483 Handvest van Barendrecht:
begin van dijkherstel en het 'huidige' Barendrecht

Wens in vervulling gegaan
Matthé van Herk (6) uit Krimpen aan den IJssel heeft heel veel belangstelling voor klokken en carillons. Hij bezoekt elke dag basisschool 'de Wijngaard' van de Stichting Reformatorisch Speciaal Onderwijs Randstad. Regelmatig loopt hij een rondje om de Dorpskerk en kijkt dan stiekem even omhoog naar de klok. Hij liet zijn groepsleerkracht weten dat zijn grote wens zou zijn om ooit een keer de klok van de Dorpskerk te mogen luiden. Matthé kreeg tot zijn grote vreugde toestemming van koster Rob Bruin om op vrijdag 1 juli de schoolvakantie alvast in te luiden. De ouders van Matthé reageerden als volgt:
'Onze Matthé vond het zo mooi! Het aanbod om de klok te mogen luiden klonk hem als muziek in de oren!' Ze zijn koster Rob Bruin heel dankbaar voor de geweldige excursie die hij voor Matthé georganiseerd had. Matthé heeft het eeuwenoude torenuurwerk bewonderd en is zelfs boven in de kerktoren naar de uit 1759 stammende luidklok gaan kijken. Matthé vond het een enorme ervaring om zomaar op vrijdag zijn klasgenootjes en de jufs het prachtige geluid van de klok van de eeuwenoude Dorpskerk te mogen laten horen. 08.07.22
  Klik voor vergroting

Een grote wens is in vervulling gegaan

Een oude Dorpskerkfoto gevonden
Met grote regelmaat zoekt ouderling-kerkrentmeester Simon Hoek op internet naar oude foto's van de Barendrechtse Dorpskerk. Veelal komen reeds bekende foto's boven water, maar soms wordt er toch weer een kleinood gevonden. De collectie van de overleden Rotterdamse fotograaf Ary Groeneveld, die is ondergebracht in het Stadsarchief Rotterdam, is gedigitaliseerd. In die collectie werd bijgaande foto gevonden, die is genomen in mei 1961, tijdens de grote restauratie van de Barendrechtse Dorpskerk. De foto geeft een paar bijzondere details prijs. Zo is het luikje te zien aan de zuidzijde van de torenspits, dat dateert uit de tijd dat de torenspits onderdeel was van de 'Optische telegraaf van Lipkens'. Ook is op deze foto goed te zien dat de oude kleinere raamkozijnen in die periode werden teruggebracht naar de oospronkelijke gotische hogere glas-in-loodvensters. Van af de toren gerekend zijn de eerste drie lagere kozijnen (die in 1850 werden geplaatst) reeds verwijderd. In de meer oostelijk gelegen twee ramen zitten die kleinere kozijnen er nog in. Ook geeft deze foto de staat van de wijzerplaten weer, voordat ze in die periode werden gerestaureerd. Verder is goed te zien dat bij die restauratie ook de leien zijn vernieuwd.  02.07.22  
  klik voor vergroting
Weer een stukje Dorpskerkgeschiedenis gedocumenteerd

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 3 juli is de derde zondag van de zomer. Gedurende de zomertijd is de liturgische kleur groen tot aan de adventstijd. Voorganger is dorpskerkpredikant Franc de RondeEr is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst die om 10 uur aanvangt ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. 
[De gemeenteversie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 02.07.22.

Restauratie monumentaal koperwerk gestart
Zoals eerder gemeld wordt
 het koperwerk van de Dorpskerk gerestaureerd. Donderdagmiddag 30 juni is al het koperwerk gedemonteerd en op transport gegaan naar de restaurator. Dit betreft aan de kansel: doopvonthouder en lezenaar (1664); twee kaarsenhouders (1773), alsmede de vier kaarsenkronen (1771, 1773, 1773, 1781) en de van latere datum stammende lezenaar en kaarsenhouder op de rand van de dooptuin. Verder is besloten om ook de koperen standaard van de paaskaars te laten restaureren. Naar verwachting zullen alle gerestaureerde onderdelen over ongeveer een maand worden teruggeplaatst.
Op de unieke foto: de Dorpskerk tijdelijk ontdaan van het monumentale koperwerk. 30.06.22
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 26 juni is de tweede zondag van de zomer. Gedurende de zomertijd is de liturgische kleur groen tot aan de adventstijd. Voorganger is drs. Maarten H.A.P. van Boekel.  Een zanggroep van gemeenteleden zal medewerking verlenen. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst die om 10 uur aanvangt ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. 
[De gemeenteversie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 24.06.22.

Lied van de week 
Onlangs werd de schier oneindige rij met liedbundels in de kast van ds. Cees Romkes uitgebreid met
de nieuwe liedbundel ‘De weg die je goed doet’ met de verzamelde liederen van dichter-theoloog Andries Govaart. Uit deze bundel brengt ds. Romkes het lied 'Liefde, je raakt aan geluk, haast te groot'  onder de aandacht. De melodie is van John Bell. Lees verder >>  24.06.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

'Er zit muziek in de Dorpskerk' - concert Barendrecht Klassiek
Stichting Barendrecht Klassiek organiseert, in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, op 26 juni weer een koffieconcert. Contrabassist James Oesi, een bekend gezicht in de klassieke en moderne muziekwereld, zal een concert verzorgen waarbij op het programma staan: twee cellosuites van J.S. Bach, die hij voor contrabas omschreef, en Poucha Dass van François Rabbath. James Oesi groeide op in Zuid-Afrika, speelde als kind piano en viool, waarna hij contrabasles volgde. Als een van de weinigen richt hij zich op de bas als solo-instrument. Het concert begint om 12.00 uur en u bent welkom voor een kopje koffie vooraf. Het concert is gratis toegankelijk, maar ter bestrijding van de kosten wordt een gift bij de uitgang zeer gewaardeerd. 24.06.22
  klik voor vergroting
James Oesi (London, 1988)
startte op zijn twaalfde met contrabasles
.

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters
Op verzoek van het CvK wordt de Jaarrekening van de PG Barendrecht over het jaar 2021 in verkorte vorm, met toelichting gepubliceerd. Tevens wordt gemeld dat de publicatie in het afgelopen Klankbord verkeerde tabellen bevat. Voor de correcte versie, lees verder >> Neem voor vragen gerust even contact op met van de penningmeesters van de PGBarendrecht: 

* Klaas Groenendijk: penningmeester_CvK@pknbarendrecht.nl  of 0653 244 696
* Thijs Bosloper: 2e_penningmeester_CVK@pknbarendrecht.nl of 0650 485 247 24.06.22

Monumentaal koperwerk Dorpskerk wordt gerestaureerd
De Dorpskerk is als gebouw een internationaal beschermd monument, maar dat geldt ook voor belangrijke onderdelen van het interieur. Zo zijn de preekstoel, de Boerenbank, de luidklok en het torenuurwerk opgenomen in de monumentenlijst van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Ook het koperwerk valt daaronder: het zeventiende-eeuwse koperwerk aan de kansel, de vier achttiende-eeuwse kaarsenkronen, alsmede de van latere datum stammende lezenaar en kaarsenhouder aan de dooptuin. Al dit koperwerk is ruim 50 jaar geleden gerestaureerd en is nu opnieuw aan een grote restauratiebeurt toe. De verkregen Rijkssubsidie dekt 60% van de restauratiekosten en de overige 40% kan ruimschoots gedekt worden uit de opbrengst van de Snuffelmarkt over 2022. Volgende week wordt alles vervoerd naar de werkplaatsen van de firma Brink & Van Keulen te Amsterdam, die gespecialiseerd zijn in dit soort restauratiewerk. Ook dit restauratieproject wordt begeleid door Bureau Lakerveld, onze vaste restauratieadviseur. De oude vernislaag wordt verwijderd van het koperwerk, alle onderdelen worden opnieuw gepolijst en van een nieuwe laklaag voorzien, zodat ze weer tientallen jaren onderhoudsvrij kunnen schitteren. Waar nodig zullen tevens 'uitgezakte' kaarsenhouders worden gerestaureerd. 21.06.22
  klik voor vergroting
In september a.s. zullen
ook de kroonluchters weer
in oude glorie schitteren.

Johan Sonneveld gehuldigd
Aansluitend aan de indrukwekkende Cantatedienst werd Johan gehuldigd. Namens de PG Barendrecht sprak de heer Rijko Wytzes Johan en zijn vrouw Emmy toe
. Hij benadrukte het grote belang van Johan voor de ontwikkeling van liturgie en kerkmuziek in de voormalige Gereformeerde Kerk en de huidige Protestantse Kerk van Barendrecht. Begonnen als cantor-organist van de Bethelkerk en de Triomfatorkerk, is Johan sinds de vorming van de Protestantse Wijkgemeente Dorpskerk ook verbonden aan de Dorpskerk. Johan is de stuwende kracht achter de Cantorij Barendrecht-Dorp. Na de waarderende woorden speldde de heer Wytzes bij Johan de zilveren waarderingsspeld op van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN en hij overhandigde hem de bijbehordende oorkonde. Aansluitend richtte ouderling-kerkrentmeester Simon Hoek waarderende woorden aan Emmy Sonneveld en overhandigde ouderling-kerkrentmeester Diete Dumans haar een prachtig boeket, als blijk van grote waardering voor alles wat zijn voor én achter de schermen betekent voor de geloofsgemeenschappen van de Bethelkerk en de Dorpskerk. Aansluitend sprak Johan woorden van dank, waarna de vele kerkgangers de gelegenheid kregen om Johan en Emmy te feliciteren. Het werd een mooi eerbetoon aan degene die zo'n grote bijdrage heeft geleverd en levert aan liturgie en kerkmuziek in onze kerken. 
Bovenste foto: Johan, drager van de zilveren waarderingsspeld, neemt de oorkonde in ontvangst.
Onderste foto: Oud-Dorpskerkmusicus Hans van Gelder feliciteert Johan en Emmy. 
20.07.22
  klik voor vergroting
klik voor vergroting

Adembenemend mooie cantatedienst 
Dat er in de Dorpskerk ooit nog eens een Cantatedienst zou worden gehouden, was een wens van tal van liefhebbers van deze prachtige eeuwenoude kerkmuziek. Daarom past grote dank aan Johan Sonneveld, die ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum de uitvoering van Cantate 106 organiseerde en aanbood aan de leden van de Barendrechtse Protestantse Kerk. Koor, solisten en instrumentalisten vertolkten onder de inspirerende leiding van Johan op adembenemend indrukwekkende wijze een van de mooiste cantates van Johann Sebastian Bach. Voorgangers waren ds. Ketelaar en ds. Stam. Laatst genoemde inspireerde velen met zijn uitleg van de 'grote woorden': 'Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit'. '
Muziek is in de kerk, in het christelijk geloof niet maar omlijsting, als prettige afwisseling op de woorden van preek en gebed. Nee, muziek opent een werkelijkheid, tilt ons op. Muziek troost ons als niets anders'. Dankzij de inzet van de audiovisuele werkgroep werd, voor de kijkers thuis, de hemelse muziek omlijst door prachtige beelden. Het terugkijken van deze Cantatedienst is beslist de moeite waard! kijk verder >>  Voor de overweging van ds. Stam, lees verder >> Een uitgebreider fotoverslag volgt later. 
Bovenste foto: Johan, inspirerende dirigent. Onderste foto: Erik Koevoets - continuo (kistorgel) 
20.06.22
  klik voor vergroting
klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 19 juni is de eerste zondag van de zomer. Na de Veertigdagentijd én de Vijftigdagentijd breekt nu de zomertijd aan, waarbij de liturgische kleur groen is tot aan de adventstijd. Voorganger is ds. Franc de Ronde, die de verhaallijn over het Bijbelboek Ruth zal vervolgen. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Voor wie de intrededienst vorige week heeft gemist, is dit een mooie gelegenheid om eens nader kennis te maken met de nieuwe Dorpskerkpredikant. Uiteraard kan de dienst die om 10 uur aanvangt ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. 
[De gemeenteversie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 17.06.22.

Lied van de week 
Vanaf zijn vakantieadres vestigt ds. Cees Romkes deze week weer eens de aandacht op een lied van Huub Oosterhuis: 'Jij die voor alle namen wijkt'.
 Oosterhuis schreef het op de melodie van Psalm 36. Lees verder >> 17.06.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Groot onderhoud Dorpskerkorgel 
Sinds het Dorpskerkorgel in 2013 is gerenoveerd door de orgelmakerij Reil (zie webpagina >> orgelrenovatie 2013)
 hebben de kerkrentmeesters van de Dorpskerk een contract afgesloten met Reil voor regulier onderhoud. Onlangs heeft er op voorstel van de Dorpskerkmusici een grondige inspectie van het orgel plaatsgevonden. De firma Reil heeft een offerte uitgebracht voor alle werkzaamheden in het kader van een groot onderhoud. Vanuit de kring van de stichting Vrienden van de Dorpskerk kwam het prachtige nieuws dat de kosten (circa € 9.400) gefinancierd kunnen worden uit de kring van de Vrienden van de Dorpskerk. Inmiddels heeft de Orgelcommissie Dorpskerk opdracht gegeven aan Reil, nadat het College van Kerkrentmeesters heeft ingestemd met de offerte en met de financiering ervan. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de laatste twee weken van september a.s. De grote frontpijpen in de drie torens zullen tijdelijk worden verwijderd en opgeslagen in de kerkzaal. Tijdens de renovatie blijft het orgel wel bespeelbaar. 13.06.22
  Klik voor vergroting

De 'Preek van de week' in ere hersteld
Met de komst van ds. De Ronde kan de door ds. Stam ingezette traditie, om de preken in de Dorpskerk gedurende twee weken op de Dorpskerkwebsite te plaatsen, weer in ere worden hersteld! We zijn dankbaar voor die toezegging, want we weten dat er regelmatig vraag is om de preek terug te mogen lezen. Zoals gebruikelijk vindt u de 'Preek van de week' terug op onze >> webpagina 'Kerkdiensten. Gezien de grote belangstelling die er dezer dagen is voor de website, plaatsen we dit keer hierbij ook een rechtstreekse link naar de Preek van de week: Lees verder >> 13.06.22

Warm welkom voor nieuwe Dorpskerkpredikant
Op zondagmiddag 12 juni werd ds. Franc de Ronde op hartelijke wijze verwelkomd door 'zijn' nieuwe gemeente, in wat 'zijn' Dorpskerk is geworden. Zowel de wijkkerkenraad als ds. De Ronde hadden tal van relaties uitgenodigd voor deze feestelijke intrededienst. Ds. Henk-Jan Ketelaar verzorgde de verwelkoming en het formele intredegedeelte. Daarna werd de eredienst vervolgd door de nieuwe Dorpskerkpredikant. Eerst richtte ds. De Ronde het woord tot de kinderen, waarbij hij het moeilijke begrip drie-eenheid in eenvoudige woorden uitlegde. In zijn preek vervolgde hij de lopende reeks schriftlezingen uit het boek Ruth en gaf hij uitleg over het tweede hoofdstuk (de verzen 14-23). De kinderen hadden in hun Kindernevendienst een feestelijk cadeau gemaakt voor de nieuwe dominee. Na de zegen door ds. De Ronde, sprak ds. Ketelaar in één toespraak namens een vijftal organisaties de nieuwe Barendrechtse predikant een warm welkom toe, die daarna afsloot met een kort dankwoord. Zoals gebruikelijk, is er ook van deze feestelijke eredienst een uitgebreid fotoverslag gemaakt voor deze website.
Lees en kijk verder >> 12.06.22 

[Het fotoverslag staat vanwege de privacyregelgeving achter een AVG-code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl] 
  Klik voor vergroting
Ds. De Ronde wordt verbonden aan
de Dorpskerk en gezegend door ds. Ketelaar.

Liturgische schikking intrededienst vol symboliek
Zoals ds. De Ronde zal gaan ervaren, besteedt de Dorpskerkgemeente veel aandacht aan kwaliteit en diepgang van haar erediensten. Al bijna 15 jaar geeft de werkgroep Liturgisch bloemschikken bij bijzondere erediensten daar daadwerkelijk invulling aan. De liturgische schikkingen ondersteunen de liturgie van zulke bijzondere zondagen. Zo heeft de werkgroep, dit keer in de persoon van Elly van den Oever, ook voor de intrededienst van ds. De Ronde een schikking gemaakt, die bol staat van symboliek en die aansluit bij de liturgie van deze bijzondere dienst. Voor de uitleg, lees verder >> De foto is gemaakt door Jan van den Oever. 12.06.22
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . . Zondag Trinitatis
De zondag na Pinksteren - dit jaar 12 juni - draagt volgens de kerkelijke kalender de naam Zondag Trinitatis. Deze naam verwijst naar de heilige Drie-eenheid: Vader, Zoon en Geest. De term 'drie-eenheid' komt in de Bijbel als zodanig niet voor. Pas in de vierde eeuw na Christus werd dit binnen de kerk na de nodige discussies tot dogma verheven. De concilies van Nicea (325), Constantinopel (381) en Chalcedon (451) speelden daarbij een belangrijke rol. Voor de Dorpskerkgemeente staat de eredienst op deze zondag Trinitatis vooral in het teken van de verbintenis van ds. Franc de Ronde aan de Protestantse Gemeente Barendrecht, in het bijzonder de Protestantse Wijkgemeente Dorpskerk. Zie onderstaand artikel. 10.06.22
   

Feestelijke intrede ds. De Ronde
Op zondag 12 juni zal ds. Franc de Ronde in een feestelijke eredienst, die om 15.00 uur begint, worden verbonden aan de Protestantse Gemeente Barendrecht, in het bijzonder aan de Dorpskerkgemeente. Voorgangers in deze intrededienst zijn ds. Henk-Jan Ketelaar en ds. Franc de Ronde. Vanwege het bijzondere karakter van deze eredienst is de liturgische kleur rood. 
Als gebruikelijk kan de dienst ook online worden gevolgd of worden teruggekeken via de videokanalen van de Dorpskerk (zie linken boven aan deze pagina). Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Orde van dienst' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Orde van dienst, lees verder >>.  Voor deze dienst zijn, zowel door ds. de Ronde als door de Wijkkerkenraad, tal van relaties persoonlijk uitgenodigd; voor de genodigden zijn plaatsen gereserveerd in de kerk! Het belooft een volle kerk te worden, houd daar dus rekening mee!  
Let op: Er is op 12 juni 's morgens géén dienst in de Dorpskerk. 

[De gemeenteversie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 10.06.22
 

Trinitatis, uitgelegd aan kinderen
Zelden werd het begrip van de heilige Drie-eenheid zo helder uitgelegd als dat werd gedaan door Matthijs Vlaardingerbroek. Matthijs was met zijn sprekende pop Henkie enkele jaren geleden te gast in de Dorpskerk bij de Kinderkerk. Op aansprekende wijze legt hij aan kinderen uit dat in de Bijbel God één is en toch uit drie personen bestaat, namelijk God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest: één van de grote geheimen van God. Toch heeft God iets in de schepping gegeven dat ons wel helpt om het een beetje te begrijpen. Namelijk water! Water kun je in verschillende vormen tegenkomen: in de vorm van ijs, water en waterdamp. Drie verschillende vormen en toch allemaal water. Matthijs heeft er een leuk proefje aan gekoppeld om aan kinderen (en volwassenen!) uitleg te geven over de Drie-eenheid. Lees verder >> 10.06.22
  klik om naar de website van Henkie te gaan

Op unieke wijze worden Bijbelverhalen verteld aan kinderen.

12 juni: ook voor de Bethelkerkgemeente een bijzondere dag
Voor de Dorpskerkgemeente vormt zondag 12 juni de afsluiting van een beroepingsproces, met de intrede van ds. De Ronde. Voor de wijkgemeente Bethelkerkgemeente staat deze zondag in het teken van de start van hun beroepingsprocedure: het zoeken naar een opvolger voor ds. Ketelaar. Na de ochtenddienst in de Bethelkerk presenteert de wijkkerkenraad in een gemeentevergadering het profiel voor de te beroepen predikant, alsmede de profielbeschrijving van de Bethelkerkgemeente. Op hun Facebookpagina staan de gedetailleerde beschrijvingen. Lees verder >> 10.06.22

Felicitaties van de diaconie 
Voor veel eindexamenkandidaten waren het deze week spannende dagen. Slagen, zakken of een herexamen? De diaconie heeft de kandidaten die aangedragen zijn door ouders of grootouders vòòr het schriftelijk examen een kaart gestuurd met succes erop. Op de dag van de uitslag hebben deze jongens en meisjes een felicitatiekaart met chocolade gekregen. Gelukkig behoefde bij niemand chocolade als troost worden gebracht, want bij iedereen hing de vlag met schooltas uit. Alle geslaagden, gefeliciteerd! Op de foto Lisa 't Hart en diaken Toos Volkers 10.02.22
  Klik voor vergroting

Lied van de week 
Deze week zet ds. Cees Romkes een lied van dichteres Ria Borkent in het licht: Wij zingen God ter ere. De melodie is van componist/kerkmusicus Dirk Zwart. 
Het lied is grotendeels (drie van de vier coupletten) opgenomen in het nieuwe Liedboek onder nummer 786. Lees verder >> 10.06.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Kerktuin in beeld - 17
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. In de junimaand besteedt zij aandacht aan de Bosaardbei. (Fragaria vesca) Kom eens kijken in de tuin, elke woensdag- en zaterdagmorgen open tussen 10 en 12 uur. Lees verder >> 07.06.22
  klik voor vergroting

Intrede 40e Dorpskerkpredikant
Als opvolger van ds. Jan Willem Stam (de 38e Dorpskerkpredikant) zal ds. F.C. de Ronde als 40e Dorpskerkpredikant zijn intrede doen in Barendrecht op zondag Trinitatis, 12 juni a.s. Ds. De Ronde is Inderdaad de 40e Dorpskerkpredikant in de 448 jaar dat de Dorpskerk protestant is, want ds. Cees Romkes werd op 1 januari 2020 de 39e Dorpskerkpredikant, na de vorming van de Protestantse Wijkgemeente Barendrecht. Ds. Franc de Ronde zal in een feestelijke eredienst, die om 15.00 begint, worden verbonden aan de Dorpskerkgemeente. Voorgangers zullen zijn ds. Henk-Jan Ketelaar en ds. Franc de Ronde. Voor ds. Ketelaar zal dat de laatste keer zijn dat hij - als Barendrechts predikant - voorgaat in de Dorpskerk en voor ds. De Ronde is het zijn eerste dienst in de Dorpskerk.
Let op: Er is op 12 juni 's morgens géén dienst in de Dorpskerk.  07.06.22

Afscheid Ds. De Ronde van Fijnaart
Zondag 5 juni heeft ds. Franc de Ronde afscheid genomen van de Protestantse Gemeente Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten tijdens de Pinksterdienst. Eerder die week hadden gemeenteleden al op meer informele wijze afscheid genomen van 'hun' dominee. Voor de afscheidsdienst, kijk verder >> Ter gelegenheid van zijn vertrek uit Brabant heeft ds. de Ronde een interview gegeven aan het plaatselijke blad Fendert Lokaal. Lees verder >> (zie pagina 1 en 3)  07.06.22

Over Liturgie gesproken . . . Pinksteren, het Feest van de Geest
Het christelijke Pinksterfeest heeft zijn oorsprong in het Joodse Wekenfeest (Sjavoeot). Dit Joodse feest is ter herinnering aan de gebeurtenis bij de berg Sinaï, toen God aan Mozes de Tien Geboden gaf. Christenen namen de feestdag over omdat ze een gelijkenis zagen met de neerdaling van de Heilige Geest. Het woord Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord ‘pentekostè’, dat vijftig betekent. Het Pinksterfeest is altijd 10 dagen na Hemelvaart en de 50ste dag na Pasen. We herdenken de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen en het ontstaan van de Christelijke kerk. Het 'Feest van de Geest' wordt in de Dorpskerk gevierd in een feestelijke eredienst, waarin ds. Piet Schelling (emerituspredikant uit Monster) voorgaat. De liturgische kleur is rood, de kleur van vuur van de Geest. 
Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. 
[De gemeenteversie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 04.06.22.
 

De liturgische schikking van het Feest van de Geest
Zoals gebruikelijk bij alle feestelijke erediensten in de Dorpskerk, heeft de werkgroep Liturgisch bloemschikken ook voor het Pinksterfeest een prachtige schikking gemaakt, vol met symboliek.

Pinksteren:
Vuur, warmte, overgave, onbekendheid en troost, een feest van hoop een feest van toekomst een feest van een nieuw begin.

De groene boog staat symbool voor de hoop, vol verwachting voor de toekomst.
In de regenboogkleuren wordt Gods belofte zichtbaar.
Bovenal een feest van overgave, een feest van delen met de ander, ons hart in vuur en vlam, een geest van openheid, samen verder gaan de Geest geeft toekomst aan ons allen.
Voor alle schikkingen van 2022, lees verder >>. 04.06.22
  klik voor vergroting
Pinksteren in vlammende bloemen

Koffieconcert Barendrecht Klassiek weer een succes
Stichting Barendrecht Klassiek organiseerde, in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, op 29 mei een koffieconcert na de eredienst. Dit concert betoverde de toehoorders gedurende bijna een uur, met prachtig samenspel. Daarmee was er na 6 jaar weer een strijkkwartet bij Barendrecht Klassiek. Het Adora String Quartet speelde werken van de componisten Schubert (strijkkwartet no.13, ‘Rosamunde’);   Beethoven (strijkkwartet op.18 no.4, in C mineur)   en Piazzolla (Oblivion, arr. Tobias Kischke) Met dit prachtige optreden zijn de corona-beperkingen voor de concerten in de Dorpskerk wel vergeten. Barendrecht kan uitkijken naar het volgende soloconcert door de bekende bassist James Oesi, die zeker ook verrassen zal. 30.05.21

  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 29 mei is het op de liturgische kalender 'zondag Exaudi'. Het is de zevende zondag van Pasen, de zondag tussen hemelvaart en Pinksteren. 'Exaudi' is Latijn en betekent, letterlijk vertaald: ‘verhoor toch’. Het is dus een gebed. De gemeente bevindt zich als het ware in de situatie van de leerlingen die na Jezus’ hemelvaart biddend en eensgezind wachten op de heilige Geest (Handelingen 1:14). Deze zondag staat ook wel bekend als Wezenzondag: nadat Jezus' leerlingen afscheid van hem namen (Hemelvaart) wachtten zij op de uitstorting van de heilige Geest (Pinksteren). Voor een korte tijd zijn zij alleen, zoals wezen. Dit is de laatste zondag vóór Pinksteren, de liturgische kleur is voor de laatste keer in de Paastijd wit: kleur van licht, zuiverheid en opstanding. Voorganger is mw. ds. Hermie Hummel, predikant te Rotterdam. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. 
[De gemeenteversie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 28.05.22.

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op de Engelse Psalmen. In het bijzonder Psalm 27.
 Deze Psalm wordt al eeuwen op de Wezenzondag gezongen. Lees verder >> 28.05.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Liturgische schikking viering Hemelvaart
De dames van de werkgroep liturgisch bloemschikken hebben voor de viering op Hemelvaart een eenvoudige schikking gemaakt. Als begeleidende tekst is gekozen voor lied 666 vers 2. 

De Heer is in de wolken, onttrokken aan ons oog.
Maar Hij heeft alle volken zijn koninkrijk beloofd.
Al blijft Hij nu verborgen in teken en in taal,
straks, op de nieuwe morgen, zien wij Hem allemaal.

De gerbera's symboliseren de discipelen, het gipskruid de wolken en de opstijgende witte roos verwijst naar Jezus's hemelvaart. 25.05.22
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . . Hemelvaartsdag, de veertigste paasdag
De viering van Hemelvaartsdag is gebaseerd op het bijbelboek Handelingen (1:3). Daar staat de verwijzing naar de veertigste paasdag. De oudst bekende bron van de viering van de Ascensio Domini (hemelvaart van de Heer) is een geschrift van kerkvader Augustinus van Hippo (354-430). Volgens Augustinus werd het feest van Hemelvaart reeds gevierd in de tijd van de apostelen, maar het feest zou op het einde van de vierde eeuw zeer vlug verspreid geworden zijn. In de geloofsformules van Nicea (325) en van Constantinopel (381) is er al sprake van de hemelvaart van Jezus. De hemelvaart van de Heer wordt in de PG Barendrecht voor de wijkgemeenten Carnisse Haven, Bethelkerk en Dorpskerk gevierd in een gezamenlijke eredienst in de Dorpskerk. Voorganger dit jaar is oud-Bethelkerkpredikant ds. Robert-Jan van Amstel. De werkgroep liturgisch bloemschikken zal weer een inspirerende schikking maken. Voor de orde van dienst, lees verder >>.  24.05.22 
  klik voor vergroting
Hemelvaart:  Giotto Scrovegni 

Prachtig resultaat BethelBazar
Na twee jaar alternatieve geldwervingsactiviteiten voor goede doelen tijdens de Coronapandemie, kon de PGB-commissie BethelBazar dit jaar weer een echte bazar organiseren en het is een groot succes geworden. Vrijdagavond 20 en zaterdag 21 mei was het een drukte van belang rondom de Bethelkerk en in het jeugdhuis. De commissie kon zondagmorgen bij de erediensten het prachtige resultaat bekend laten maken: € 20.650,77. De opbrengst gaat dit jaar naar vier goede doelen: Stichting Present Barendrecht, Stichting Welzijn kinderen van Bal Anand, het Khaki Fonds en het ZWO-project Renacer. De Bethelbazar is mede mogelijk gemaakt dankzij de geweldige inzet van veel gemeenteleden en de ondersteuning van meerdere sponsoren. Al degenen die op een of andere wijze hieraan hebben bijgedragen worden hartelijk bedankt! Lees meer over deze diaconale doelen op >> www.pknbarendrecht.nl/bethel_bazar 22.05.22

 

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 22 mei is de zesde zondag van Pasen, die draagt de naam: Rogate. Het is de zondag voor Hemelvaart Rogate is Latijn en betekent, letterlijk vertaald: 'vráágt of ook bidt'. Op deze zondag worden de gemeente opgeroepen om te bidden. Dit gebruik gaat terug naar oude kerkelijke tradities van biddagen voor het gewas in deze tijd van het jaar. Voorganger is ds. Cees Romkes. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst die om 10 uur aanvangt ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. De Vijftigdagentijd nadert zijn afsluiting. Het vieren van vijftig dagen Pasen is misschien wel de mooiste tijd van het kerkelijk jaar. Lees verder >>
[De gemeenteversie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 21.05.22.

Vieren en ontmoeten over grenzen heen 
Na de succesvolle eerste viering organiseert de oecumenische werkgroep ‘Vieren en ontmoeten over grenzen heen’ opnieuw een migrantenviering voor alle mensen uit Barendrecht e.o. Op zondag 22 mei om drie uur in de Dorpskerk is iedereen welkom om dit mee te vieren. Voorgangers zijn ds Henk Jan Ketelaar en pater Urbanus. Het beloofd weer een internationale viering te worden met liederen en gebeden in diverse talen. Ons thema is deze keer ‘HOOP’. Weet u nog mensen die vanuit een ander land hier zijn komen wonen, dan zijn die van harte uitgenodigd samen met ons deze viering mee te beleven. Natuurlijk zijn ook kinderen van harte welkom en zijn zij interactief betrokken bij de viering! Na afloop willen we elkaar weer ontmoeten met een kopje koffie/thee/limonade en wat lekkers. We hopen dat u er ook bent! Ga voor meer informatie naar Winia Schriek (email: winia.schriek@planet.nl) 13/21.05.22
  klik voor vergroting

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes brengt deze week weer een lied van Sytze de Vries onder de aandacht: 'Als de hemel vol gezang is'Het staat in de bundel 'Het liefste Lied van Overzee'
. De melodie is van de Engelse componist Edwin George Monk (1819-1900). 
Lees verder >>
 20.05.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Over Liturgie gesproken . . . . Zondag hoe?
Zondag 15 mei is de vijfde zondag van Pasen, die draagt de naam: Zondag Cantate. Dit verwijst naar Psalm 98 en roept op de lofzang te zingen: 'Cantate Domino Canticum Novum', dat is Latijn voor: ‘Zingt een nieuw lied voor de Heer’.

De liturgische kleur is tot aan Pinksteren wit, de kleur van zuiverheid en reinheid. Voorganger is ds. Marianne Moerland. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst die om 10 uur aanvangt ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>
Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.

[De gemeenteversie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 13.05.22.
 

Lied van de week 
Deze week zet ds. Cees Romkes weer een lied van dichter-dominee André Troost in 'de spotlight: 'Twinkelend schitterlicht'Het staat in het bundeltje 'Voorzichtig Licht
'. De melodie is van het bekende lied 'Kroont Hem met gouden kroon', die is gemaakt door de Engelse componist George J. Elvey. Lees verder >> 13.05.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Waardevolle informatiebijeenkomsten AK
De informatiebijeenkomsten, die op 9 mei jl. werden gehouden 
over het toekomstperspectief van de Protestantse Gemeente Barendrecht in de Bethelkerk en de Dorpskerk, boden de aanwezige gemeenteleden veel waardevolle informatie. Van meerdere kanten werd deze aanpak gewaardeerd. De AK heeft echter moeten constateren dat de opkomst bij beide bijeenkomsten erg tegenviel. Daarom is besloten om de informatie ook digitaal beschikbaar te stellen. U kunt zowel de diapresentatie van de AK, alsmede het reactieformulier downloaden. Ook de gemaakte video-opname van de bijeenkomst in de Bethelkerk kunt u terugkijken. Voor de diapresentatie, lees verder >>. U kunt reageren via het digitale reactieformulier, lees verder >> Dit invullen duurt slechts enkele minuten. Hoe meer reacties de AK ontvangt, des te beter kan er vorm en inhoud worden gegeven aan een passend vervolg. Voor link naar de informatiebijeenkomst in de Bethelkerk, kijk verder >>Gemeenteleden worden dus van harte uitgenodigd om te reageren. [Deze informatie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl]     13.05.22

Over liturgie gesproken . . . tot Gods eer
Liturgiewetenschapper Marcel Barnard schreef op verzoek de generale synode van de PKN het boekje 'Tot Gods eer'. In dit boek, beschrijft hij de protestantse liturgie, licht hij de achtergronden ervan toe, en geeft hij een kleine protestantse theologie van de liturgie. Daarnaast laat hij zien uit welke verschillende tradities de protestantse liturgie wordt gevoed. Marcel Barnard is hoogleraar praktische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam en aan de Universiteit van Stellenbosch, Zuid Afrika, en hij is tevens hoogleraar liturgiewetenschap aan de Vrije Universiteit. Lees verder >> 
In aansluiting op dit boekje wordt er een serie artikelen over de protestantse liturgie gepubliceerd op de PKN website, waar onze website naar zal verwijzen (zie separaat artikel) 
12.05.22
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . .Zondag hoe? 
Zondag 8 mei is de vierde zondag van Pasen, die draagt de naam: Zondag Jubilate. Dit verwijst naar Psalm 66,‘Jubilate Deo omnis terra, psalmum dicite nomini eius date gloriam laudi eius' - 'Juich de Heer gij ganse aarde, psalmzing de heerlijkheid van Zijn naam en geef Hem eer en lof'. De liturgische kleur is tot aan Pinksteren wit, de kleur van zuiverheid en reinheid. Het is deze zondag een gezamenlijke viering van Schrift en tafel in de Bethelkerk, aanvang 09.30 u. Aan het einde van de dienst zullen de zangers en zangeressen, die in de afgelopen Coronaperiode de lofzang gaande hebben gehouden in beide kerken,  worden bedankt namens de beide wijkkerkenraden. Er is deze zondag geen dienst in de Dorpskerk! Voor de orde van dienst, lees verder >> 07.05.22 
 

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op een liedtekst van Sytze de Vries: 'Maak heel mijn leven tot een lied'Het staat in de bundel 'Het Liefste Lied van o
verzee'. Het kan worden gezongen op twee melodieën: een melodie van Thomas Haweis en een van John Bacchus Dykes. Lees verder >> 07.05.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

5 mei viering in de Dorpskerk
Op 5 mei werd er in de Dorpskerk gevierd dat we in Nederland in vrijheid mogen leven. De 510-jaar oude Dorpskerk heeft twee grote oorlogen doorstaan: de Tachtigjarige oorlog (1568-1648) en de Tweede Wereldoorlog (1940-1945), reden genoeg om de vrijheid te vieren in het 'oudste huis van Barendrecht'. De Stichting Evenementen Dorpskern Oud-Barendrecht (SEDOB), waarin de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk namens de protestantse Dorpskerkgemeente participeert, organiseerde op donderdag 5 mei a.s. een Vrijheidsmaaltijd in de Noordbeuk van de Dorpskerk voor genodigden. Na de maaltijd werd het vrijheidsvuur, dat van uit Wageningen door Roparunlopers naar Barendrecht ontstoken bij het herdenkingsmonument voor de Dorpskerk. Aansluitend werd er in de kerkzaal om 10.30 uur een Bevrijdingsconcert verzorgd door het dagorkest van de Harmonievereniging Barendrecht. De foto's geven een beeld hoe SEDOB de Noordbeuk van de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een indrukwekkende zaal waar de vrijheid werd gevierd en dat de fakkel  van het vrijheidsvuur in Barendrecht. Lees verder >> 07.05.22
  klik voor vergroting
klik voor vergroting

4 mei herdenking in de Dorpskerk
Na twee Coronajaren kon dit jaar de traditionele 4 mei herdenkingsbijeenkomst weer plaatsvinden in de Dorpskerk. De
Stichting 4 mei herdenking Barendrecht had weer voor een indrukwekkend programma gezorgd. Tijdens de bijeenkomst werd er gesproken door burgemeester Veldhuijzen, kinderburgemeester Demi Kroonen en de heer Johan Dam. Verder waren er declamaties en samenzang. De muzikale begeleiding werd verzorgd door de Big Band Barendrecht o.l.v.  Jeroen van der Hoff.  Het Dorpskerkorgel werd bespeeld door Pieter Jan Lukas. Aansluitend vond de herdenking en kranslegging plaats bij het monument voor de Dorpskerk.  05.05.22
   

Kerktuin in beeld - 16
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. In de meimaand besteedt zij aandacht aan de Vrouwenmantal (Alchemilla Mollis). Kom eens kijken in de tuin, elke woensdag- en zaterdagmorgen open tussen 10 en 12 uur. Lees verder >> 03.05.22
  Klik voor vergroting

510 jaar Dorpskerk: met bloemen getooid 
Al meer dan 20 jaar worden de feestelijke erediensten in de Dorpskerk opgesierd met prachtige bloemschikkingen door dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken. Daarom was er ook bij de feestelijke start van het 510-jarig bestaan van de Dorpskerk weer een feestelijke schikking gemaakt 
door Joan Bolt, Ingrid Filius en Elly van den Oever, waarin de nodige symboliek was verwerkt. De kleurige, verschillende bloemen symboliseerden de veelkleurige leden van de  Dorpskerkgemeente. De twee grote bladeren daaronder symboliseerden de handen van de Eeuwige die de gemeente draagt en Zijn zegen geeft. Ingrid had er een mooie tekst bij gemaakt, die in de liturgie was opgenomen. Lees verder >> 03.05.22
  klik voor vergroting

510 jaar Dorpskerk: een nieuwe vriendenwebsite
Op 2 mei 2022, de 510e verjaardag van de Dorpskerk, is de nieuwe website van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk definitief online gekomen via de nieuw provider 'protestantsekerk.net'. Het nieuwe navigatiemenu staat boven aan de startpagina. Zowel de layout als de inhoud is vernieuwd. In de komende maanden wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de omzetting van deze Dorpskerksite naar de nieuwe provider. Omdat dit een enorme tijdrovende klus is, moet u daarvoor nog even geduld hebben.... Neem nu snel een kijkje op de nieuwe vriendensite! Kijk verder >> 03.02.22

510 jaar Dorpskerk: een gezegende start
Met de herderlijke zegen van emerituspredikant Piet Taselaar werd de feestelijke eredienst op 1 mei 2022 besloten én werd het jubileumjaar voor de 510-jarige Dorpskerk geopend. Na de dienst werd ds. Taselaar van vele kanten bedankt voor de inspirerende en warme woorden waarmee hij de feestelijke liturgie gestalte had gegeven. Ook was er veel  waardering voor prachtige liturgische schikking en de muzikale medewerknig van Marie-Christine Goergen (dwarsfluit) en Johan Sonneveld (orgel). Na de viering maakten velen gebruik van de uitnodiging om koffie te komen drinken. Daarbij was er gezorgd voor een feestgebakje waarop de Dorpskerktekening prijkte van Thea Verhagen. Het was al met al een feestelijke start van het 510e jaar van de Dorpskerk. Een uitgebreid fotoverslag is in voorbereiding. 02.05.22
   

Een cadeau voor de jarige Dorpskerk
Tijdens de feestelijke kerkdienst op 1 mei j.l. sprak de voorzitter van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, Simon Hoek, enkele inleidende woorden bij het 510-jarig bestaan van het godshuis. Hij benoemde dat het 'oudste huis van Barendrecht' na de vele restauratieprojecten van de afgelopen tien jaar steeds toekomstbestendiger is geworden. Verder gaf hij een toelichting bij het thema van het komende jubileumjaar. Tenslotte had hij namens de stuurgroep nog een cadeau voor de jarige Dorpskerk en de Protestantse Dorpskerkgemeente meegenomen: de nieuwste bijbelvertaling, de NBV21. Die vertaling wordt beschouwd als dé vertaling voor de 21e eeuw. Aansluitend las lectrix Anja Bogaerds de evangelielezing uit de nieuwste vertaling. Voor het complete verhaal, lees verder >> 02.05.22
  klik voro vergroting

Dank aan de gulle geefster!
Toen Olette Smits, lid van de Dorpskerkgemeente, vorig jaar hoorde van de restauratiewerkzaamheden van de toren van de Dorpskerk. Toen meldde ze, dat zij de opbrengst van haar boekje 'Van hart tot hart' wilde besteden aan het opnieuw vergulden van de torenhaan. Dit kleine boekje met versjes en overdenkingen is een prachtig cadeuaboekje. Voor de kerkrentmeesters van de Dorpskerk was dit gulle gebaar reden om Olette uit te nodigen toen de vrguldde torenhaan weer terugkwam in Barendrecht. De kerkrentmeesters zijn Olette bijzonder dankbaar voor haar prachtige initatief. Daarom werd zij samen met de gerestaureerde torenhaan op de foto gezet. Bij de dames van de werkgroep Kerktuin zijn er trouwens nog enkele exemplaren van dit mooie boekje te koop. Lees verder >> 02.05.22
  klik voor vergroting

'Vieren en vooruitkijken: van U is de toekomst, kome wat komt'
Sinds de viering van het 5e eeuwfeest van de Dorpskerk in 2012 is er veel gebeurd: zowel in de monumentale Dorpskerk zelf, alsook in de protestantse Dorpskerkgemeente die de kerk als thuisbasis heeft. Door tal van restauratieprojecten werd de Dorpskerk gereed gemaakt voor de toekomst. Ook in de kerkelijke gemeente waren er belangrijke ontwikkelingen. Zo vonden na bijna 125 jaar scheiding gereformeerden en hervormden zich in de samengevoegde protestantse Dorpskerkgemeente. Reden genoeg om aandacht te besteden aan het 510-jarig bestaan van het 'oudste huis van Barendrecht'. Het motto van het jubileum is: VIEREN EN VOORUITKIJKEN. In een feestelijke eredienst op 1 mei werd het jubileumjaar gestart. Het thema van de viering 'Van U is de toekomst, kome wat komt' getuigde van visie en vertrouwen in de toekomst. De uitzending van de kerkdienst is nog terug te kijken via de videokanalen van de kerk. (vanwege een geluidsstoring, begint de opname wat later na het begin van de dienst). In de loop van het komende jubileumjaar zullen er nog enkele activiteiten worden georganiseerd er door de stuurgroep Toekomst Dorpskerk. 30.04.22
  klik voor vergroting

Jubileum Dorpskerk
Op 2 mei 2022 was het 510 jaar geleden dat 
de toenmalige Dorpskerk werd ingewijd door (waarschijnlijk) wijbisschop Jacobus de Ridder  Op 7 april 1510 kreeg Ambachtsvrouwe van West Barendrecht en Carnisse Elisabeth van Loon van Moerkercken toestemming voor de bouw van een parochiekerk in Barendrecht en tevens het recht om een priester te benoemen. Dit zogenaamde patronaatsrecht behoorde tot die tijd toe aan de abt van de Sint Paulus Abdij, die daarin de bisschop van Utrecht vertegenwoordigde. De toenmalige polderbestuurders financierden de bouw van het toen nog zeer bescheiden godshuis. In het voorjaar van 1512 was het kerkje voltooid. In een feestelijke eredienst op zondag 1 mei 2022 werd aandacht besteed aan dit jubileum, dat in de loop van het jubileumjaar op bescheiden wijze zal worden gevierd. 04.04.22
  Klik voor vergroting
Jacobus der Ridder
Rijksmuseum Twente

De eerste Dorpskerkpredikanten
Een van de hoofdstukken in het nieuwe jubileumboek dat volgend jaar zal verschijnen ter gelegenheid van het 510-jarig bestaan van de Dorpskerk, zal beschrijvingen bevatten van de eerste zes Dorpskerkpredikanten. Van de eerste vijf predikanten is reeds e.e.a. gepubliceerd op deze website en in het Contactblad van de Historische Vereniging Barendrecht. Voor de liefhebber van de Barendrechtse geschiedenis zijn de eerder gepubliceerde levensbeschrijvingen nu ondergebracht op een aparte webpagina op deze website. De levensbeschrijving van de zesde predikant vergt meer tijd dan voorzien. Over deze  ds. Abraham Costerus is namelijk veel te vertellen. . . . Lees verder >> 21.08.21

Bent u al vriend van de Dorpskerk? 
Dankzij de decennialange ondersteuning van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk konden reeds vele projecten gerealiseerd worden om de toekomst van de Dorpskerk te waarborgen. Heeft u al eens overwogen om de Vriendenstichting te ondersteunen met een eenmalige of meerjarige gift of schenking? U kunt via een legaat in uw testament ook na uw overlijden meehelpen om het 'oudste huis van Barendrecht' in stand te houden. Voor meer informatie daarover en over al hun activiteiten, wordt u verwezen naar hun eigen website >> www.vriendendorpskerkbarendrecht.nl 10.08.21
 
De Vrienden hebben dit ANBI-certificaat

Vriendenstichting ondersteunt supplement op jubileumboek 
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk heeft, zoals bekend, het initiatief genomen om ter gelegenheid van het 510-jarig bestaan van de Dorpskerk een supplement te maken op het in 2012 verschenen boek 'Vijf eeuwen Dorpskerk'. Net als bij de uitgave van dat jubileumboek is aan de stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) verzocht of zij zich garant wilden stellen voor de kosten van de uitgave van het nieuwe boek. De eventuele positieve opbrengst van het boek zal ten goede komen aan de SVDK. Dezer dagen heeft het bestuur van de Vriendenstichting positief gereageerd op dat verzoek. Daarmee kunnen de redacteuren Wim de Regt, Hans van Gelder en Simon Hoek gaan werken aan de afronding van het boek, dat qua lay-out vergelijkbaar zal worden uitgevoerd als het bestaande jubileumboek en ongeveer 200 pagina's zal omvatten. Enerzijds zullen in de vorm van een Canon alle activiteiten in de Dorpskerk en de Dorpskerkgemeente in periode 2012 -2022 worden beschreven. Anderzijds zullen een groot aantal verdiepende verhalen worden opgenomen over de vele restauratieprojecten in het 'oudste huis van Barendrecht' in de afgelopen 10 jaar. Het boek zal verschijnen in mei 2022 bij het 510-jarig jubileumfeest. 03.08.21

Jubileumboek Dorpskerk nu volledig digitaal
Hoewel het jubileumboek 'Vijf eeuwen Dorpskerk' dat werd uitgegeven in 2012 is uitverkocht, zijn er nog tweedehands exemplaren te koop bij kerkrentmeester Simon Hoek. Er wordt ondertussen hard gewerkt aan een supplement bij het jubileumboek. Dat zal worden uitgegeven bij het jubileumfeest in 2022 als de Dorpskerk 510 jaar bestaat. In een steeds verder digitaliserende wereld is het van belang dat 'Vijf eeuwen Dorpskerk' ook digitaal te raadplegen is. Zo wordt het terugzoeken in de geschiedschrijving van het 'Oudste huis van Barendrecht' veel eenvoudiger. Eerder kwamen al twee deelpublicaties beschikbaar. Nu de Dorpskerk op 2 mei haar 509-verjaardag viert, wordt het gehele jubileumboek online gezetLees verder >>.
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 02.05.21
  Klik voor vergroting

De financiering van de restauraties van de Dorpskerk
Hoe is het toch mogelijk dat al decennia lang de staat van onderhoud van de Dorpskerk stap voor stap naar een optimaal niveau wordt gebracht? En hoe verhoudt dat zich tot de zorgelijke financiële toestand van de hele Protestantse Gemeente Barendrecht? Dit zijn vragen waarmee de kerkrentmeesters van de Dorpskerk worden geconfronteerd. Het is voor 'outsiders' niet altijd even duidelijk wat de financieringsbronnen zijn van al die renovatie- en restauratieprojecten. Een van de kerkrentmeesters heeft het complete plaatje op papier gezet. Zo wordt volledige transparantie gegeven op welke wijze het 'oudste huis van de Heer' in Barendrecht in een steeds betere conditie wordt gebracht.  Lees verder >>   foto: Jos Wesdijk-De Schakel
  klik voor vergroting

Wordt Vriend van de Dorpskerk
en ondersteun daarmee de onderstaande doelstellingen van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk:

*  De instandhouding van de monumentale Dorpskerk voor de eredienst;
*  Het organiseren en faciliteren van culturele activiteiten in de Dorpskerk (voor zover in overeenstemming met eerstgenoemde doel);
*  Het ontplooien van activiteiten om financiële middelen te verkrijgen voor de instandhouding van de Dorpskerk.
Lees alles daarover op de eigen website van deze stichting >> 
www.vriendendorpskerkbarendrecht.nl

 

n

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende