Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

 Nog actueel
Nieuwsberichten van de afgelopen negen maanden


Liturgische schikkingen in de Advents- en kersttijd (5)
De werkgroep Liturgisch bloemschikken maakte voor de vier Adventszondagen en de kerstvieringen weer een nieuwe serie prachtige schikkingen, die aansloten bij het Adventsproject van de Kindernevendienst. Het 'standbeeld' stond centraal in de schikkingen en dit werd op prachtige wijze gesymboliseerd door een oude stronk van een wijnstok. Op de kerstmorgenviering werd een standbeeld opgericht voor Maria, de moeder van Jezus. Zij 
is de vijfde en laatste vrouw in de geschiedenis van de afstamming van Jezus, maar wordt ook wel gezien als 'de eerste onder de vrouwen'. Voor de toelichtende tekst, lees verder >> 
Foto: Jan vd Oever  
26.12.22
  Klik voor vergroting

Advents- en kerstproject Kindernevendienst (5)
De werkgroep Kindernevendienst volgde het Adventsproject van Kind op Zondag. Dit jaar was het thema: 'Levenlicht'. De uitdrukking 'het levenslicht zien' betekent geboren worden. L
evenslicht is een wonder dat God aan mensen geeft. In dit project staan vier voormoeders en de moeder van Jezus centraal. Het waren allemaal vrouwen die een standbeeld verdienen. Daarom werden ze in de kerkdiensten uitgebeeld als levende standbeelden. Ook stonden ze afgebeeld op kleurrijke posters. Op de 1e Advent werd Batseba geportretteerd. Zij was de moeder van Koning Salomo. Op de 2e Advent werd Ruth geportretteerd. Op de derde adventszondag werd er een standbeeld opgericht voor Rachab. Op de vierde en laatste adventszondag werd Tamar geportretteerd. Op de kerstmorgen wordt er voor de moeder van Jezus een standbeeld opgericht. In de liturgie worden de bijbehorende Bijbelverhalen gelezen. 26.12.22 
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . Kerstfeest
Omdat de Dorpskerkgemeente zich verbonden weet met de Kerk van alle tijden en alle plaatsen, wordt waarde gehecht aan symbolen en rituelen in de zondagse liturgie. Volgens de liturgische kalender is het na vier adventszondagen nu Kerstfeest, het feest waarbij de geboorte van Jezus Christus wordt herdacht. Vorganger is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde.
 De viering heeft het karakter van een gezinsdienst. Dat komt deze keer op bijzondere wijze tot uitdrukking omdat er ook een kind wordt gedoopt. Na de de viering kunnen de ouders worden gefeliciteerd en is er koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst, die aanvangt om 10.00 uur. ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zndagsbrief, lees verder >> 23.12.22
  Klik voor vergroting

Weer een traditionele Kerstnachtdienst bij kaarslicht
Na twee jaar van aangepaste programmeringen vanwege de Coronapademie kan er op zaterdagavond 24 december weer een traditionele kerstnachtviering worden gehouden in de Dorpskerk. Het wordt een viering waarin de bekende kerstliederen worden gezongen. Voorganger is ds. Cees Romkes, muzikale medewerking wordt verzorgd door 
Thea Verhagen op het Dorpskerkorgel, Erik Wendrich--viool en Anne Chadwick--solozang. Vanaf 21.50 uur is er samenzang van kerstliederen. De viering vangt aan om 22.00 uur. Vanwege de grote belangstelling gaan de deuren van de Dorpskerk open om 21.30 uur. De onlangs gerestaureerde eeuwenoude kaarsenkronen zullen weer worden ontstoken, wat een unieke ambiance zal geven. Weet dat u van harte welkom bent! Voor de orde van dienst, lees verder >> 21.12.22
  klik voor vergroting

Lied van de week 
Aan de vooravond van het Kerstfeest vestigt ds. Cees Romkes de aandacht op een nieuwe tekst van een Bachkoraal: '
Nu zingen wij getroost en blij van vreugdevolle dingen'. BWV 388. Er staan zowel in het Liedboek der Kerken (gezang 402) als in het Nieuwe Liedboek (Lied 645) bewerkingen van resp. Ad den Besten en Jan Wit.  Een bewerking van de dichteres Ria Borkent is opgenomen in de bundel 'Een vleugje eeuwigheid' Lees verder >> 23.12.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

De klok horen luiden en niet weten waar de klepel hangt. . .
Een eeuwenoud spreekwoord, dat ook in letterlijke zin veel waarheid bevat. Men weet veelal niet hoe een torenuurwerk en een luidklok functioneren. Dat geldt ook voor de oudste klok en het enige monumentale torenuurwerk van de Barendrechtse Dorpskerk. Sinds beide installaties in de afgelopen jaren vakkundig zijn gerestaureerd, functioneren ze nagenoeg weer zoals ze dat eeuwen geleden deden. Omdat de toegang tot de zolders van de toren van de Dorpskerk moeilijk toegankelijk zijn, is bij een van de kerkrentmeesters het idee ontstaan om een film te maken over het functioneren van beide installaties. Dat heeft geresulteerd in een uniek cadeau aan de Dorpskerkgemeente: een historisch filmdocument over de Dorpskerk, met de titel 'Alles heeft zijn tijd'. De film werd op zaterdag 17 december, ter gelegenheid van een bijzonder jubileum, overhandigd aan de kerkenraadsvoorzitter van de Dorpskerkgemeente. Voortaan kan iedereen via deze website zien 'waar de klepel hangt', en ook hoe het eeuwenoude torenuurwerk, de klokkenstoel en de luidklok functioneren. Lees en kijk verder >>   
17.12..22
  Klik voor vergroting
Een uniek filmdocument over
de monumentale Dorpskerk (1512),
'het oudste huis van Barendrecht'.

Een film van Jacolien Rog.
Met dank aan Loek Romeyn van de  Stichting Tot Behoud van het Torenuurwerk  in Nederland (SBT).  

Wist u dat. . . .? De sterre gaat stralen 
Als er één tijd is, waarin zelfs de kerkelijke samenleving wordt overspoeld met sterren als symbolen, dan is het de kersttijd. Maar velen weten niet de achtergrond en de diepere betekenis dan de verschillende vormen van sterren in religies én in bijgeloof en zelfs in de politiek. De bekendste sterrensymbolen zijn wel de vijfpuntige ster, de zespuntige ster en zelfs de achtpuntige ster. Als de ‘Ster van Bethlehem’ in kerken gesymboliseerd wordt, zou de achtpuntige ster daar het best voor in aanmerking komen en past de vijfpuntige ster eigenlijk het minst. Als u wilt waarop die visie is gebaseerd, lees dan verder >> 21.12.22
 

Liturgische schikkingen in de Adventstijd (4)
De werkgroep Liturgisch bloemschikken maakt voor de vier Adventsvieringen weer een nieuwe serie schikkingen, die aansluiten bij het Adventsproject van de Kindernevendienst. Het 'standbeeld' staat centraal in de schikkingen en dit wordt op prachtige wijze gesymboliseerd door een oude stronk van een wijnstok. Op de vierde Advent wordt een standbeeld opgericht voor Tamar. Zij 
is de vierde vrouw in de geschiedenis van de afstamming van Jezus. Tamar geeft toekomst aan de stam van Juda, de oorsprong van David. Ook zij is van niet Joodse afkomst. Tamar laat het lot niet beslissen maar neemt zelf haar lot in handen door een list. Voor de toelichtende tekst, lees verder >> 
19.12.22
  Klik voor vergroting

Adventsproject Kindernevendienst (4)
De werkgroep Kindernevendienst volgt het Adventsproject van Kind op Zondag. Dit jaar is het thema: 'Levenlicht'. De uitdrukking 'het levenslicht zien' betekent geboren worden. L
evenslicht is een wonder dat God aan mensen geeft. In dit project staan vier voormoeders en de moeder van Jezus centraal. Het zijn allemaal vrouwen die een standbeeld verdienen. Daarom worden ze in de kerkdiensten op de vier Adventszondagen en op kerstmorgen uitgebeeld als levende standbeelden. Ook staan ze afgebeeld op kleurrijke posters. Op de 1e Advent werd Batseba geportretteerd. Zij was de moeder van Koning Salomo. Op de 2e Advent werd Ruth geportretteerd. Op de derde adventszondag werd er een standbeeld opgericht voor Rachab. Op de vierde en laatste adventszondag werd Tamar geportretteerd.  In de liturgie worden de bijbehorende Bijbelverhalen gelezen. 19.12.22 
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . Zondag Rorate Caeli
Omdat de Dorpskerkgemeente zich verbonden weet met de Kerk van alle tijden en alle plaatsen, wordt waarde gehecht aan symbolen en rituelen in de zondagse liturgie. Volgens de liturgische kalender is het de vierde Adventszondag, die de naam draagt de naam 'Rorate Caeli'. 
Dit verwijst naar Jesaja 45: 8 'Dauwt hemelen van boven', gij wolken, beregene de rechtvaardigen: Opdat de aarde zich zal openen en de Heiland er uit zal ontspruiten. Het is een gebed tot God of Hij zijn gerechtigheid op aarde wil vestigen. De komst van Jezus Christus die we komende week vieren is de vervulling van dit gebed. Daarom is Psalm 19 ook de Psalm van de zondag. Over de stille maar duidelijke taal die de hemel spreekt. Voorganger is ds. Cees Romkes. Zoals gebruikelijk is na de viering weer koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst, die aanvangt om 10.00 uur, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>Voor de openbare versie van de Zondagsbrieflees verder >>.16.12.22
 

Kerstwandeling Hart voor Barendrecht
Hart voor Barendrecht is een samenwerkingsverband van 10 Barendrechtse kerkgenootschappen. De jaarlijkse kerstwandeling is een van de activiteiten van Hart voor Barendrecht. Op vrijdagavond 16 december wordt voor de 9e keer georganiseerd. Dit jaar gaat de wandeling door het centrum van Carnisselande, langs 14 taferelen, waarin het hele kerstverhaal wordt uitgebeeld. Er kan worden gestart vanuit Carnisse Haven, tussen 18.00 en 19.00 uur. Afgelopen maanden hebben studenten van
 het Rotterdamse Albeda Beauty & Fashion College nieuwe kleding gemaakt van hergebruikte materialen voor twaalf spelers van de verschillende kersttaferelen. Tijdens en na de wandeling kan men resp. genieten van Kinderkoor ZieZo en het Immanuel Church Choir die de wandeling muzikaal opluisteren. Na afloop staat aan het eindpunt warme chocomel en koek voor de wandelaars klaar. Deelname is gratis. 15.12.22
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . door de PKN (4)
Eerder werd op deze website aandacht besteed aan de eerste acht delen van een serie van de hand van Marcel Barnard, hoogleraar praktische theologie, waarin de orde van dienst, zoals die in veel protestantse kerken wordt gevierd, nader wordt toelicht. Een drietal predikanten geven steeds een inkijkje in de dagelijkse praktijk van hun gemeenten. De serie is een aanrader voor iedereen die wat meer wil begrijpen over de protestantse erediensten en liturgie. Het negende artikel is verschenen en gaat over 'de voorbeden'. Lees verder >> Voor de hele serie, lees verder >> 13.12.22

Feestelijke doopdienst
De eredienst op de derde Adventszondag kreeg in de Dorpskerk een bijzonder feestelijk karakter omdat er een doopbediening was. Deze doopbediening was al eerder gepland, maar moest worden uitgesteld vanwege Corona. Het echtpaar Roy en Pieternel van Swetselaar lieten hun zoon Kris dopen. Voor ds. Franc de Ronde was het zijn eerste dopeling in Barendrecht. Het werd al met al een feestelijke viering, waarbij Kris Gerrit Jan van Swetselaar werd gedoopt en daarmee werd opgenomen in de geloofsgemeenschap van de Dorpskerk. Zoals gebruikelijk is er weer een fotoreportage gemaakt, met dank aan 'Dorpskerkfotograaf' Jan v.d. Oever. Lees en kijk verder >> 12.12.22
  klik voor vergroting

Liturgische schikkingen in de Adventstijd (3)
De werkgroep Liturgisch bloemschikken maakt voor de vier Adventsvieringen weer een nieuwe serie schikkingen, die aansluiten bij het Adventsproject van de Kindernevendienst. Het 'standbeeld' staat centraal in de schikkingen en dit wordt op prachtige wijze gesymboliseerd door een oude stronk van een wijnstok. Op de derde Advent wordt een standbeeld opgericht voor Rachab, de publieke vrouw die de verspieders in haar huis verborg. Ook zij wordt genoemd in de stamboom van Jezus Christus, als een van zijn 'voormoeders'. Het rode koord symboliseert haar moedige daad. Voor de toelichtende tekst, lees verder >>12.12.22
  klik voor vergroting

Adventsproject Kindernevendienst (3)
De werkgroep Kindernevendienst volgt het Adventsproject van Kind op Zondag. Dit jaar is het thema: 'Levenlicht'. De uitdrukking 'het levenslicht zien' betekent geboren worden. L
evenslicht is een wonder dat God aan mensen geeft. In dit project staan vier voormoeders en de moeder van Jezus centraal. Het zijn allemaal vrouwen die een standbeeld verdienen. Daarom worden ze in de kerkdiensten op de vier Adventszondagen en op kerstmorgen uitgebeeld als levende standbeelden. Ook staan ze afgebeeld op kleurrijke posters. Op de 1e Advent werd Batseba geportretteerd. Zij was de moeder van Koning Salomo. Op de 2e Advent werd Ruth geportretteerd. Op de derde adventszondag is er een standbeeld opgericht voor Rachab. In de liturgie worden de bijbehorende Bijbelverhalen gelezen. 12.12.22 
 

Recordopbrengst voor de Snuffelmarkt in 2022!
Al meer dan dertig jaar (!) is de Snuffelmarkt een van de kernactiviteiten van de Dorpskerkgemeente. Al die tijd stopt een enthousiaste groep vrijwilligers op jaarbasis enkele duizenden uren vrijwilligerswerk in deze bijzondere werkgroep. Ondanks het feit dat er in Barendrecht in de loop der jaren meer soortgelijke activiteiten zijn ontstaan, blijft de belangstelling voor de Snuffelmarkt groeien! Na afloop van het WinterFeest kwamen nagenoeg alle werkgroepleden bijeen en kreeg ouderling-kerkrentmeester Simon Hoek een envelop overhandigd met daarin de jaaropbrengst voor 2022. Simon stond even sprakeloos toen hij las dat er dit jaar ten behoeve van het onderhoud van het Dorpskerkcomplex het recordbedrag van € 17.300 bijeen is gebracht door de Snuffelmarkt! En dan komt de opbrengst van de komende zaterdag daar nog bovenop. Met deze opbrengst wordt onder andere de restauratie van de kaarsenkronen gefinancierd! Binnenkort zal bekend worden gemaakt, welke andere projecten worden gekozen om deze opbrengst te besteden. De Kerkrentmeesters zijn alle leden van de werkgroep Snuffelmarkt zeer dankbaar voor deze geweldige inzet! 11.12.22
  klik voor vergroting

Na afloop van het WinterFeest brengt kerkrentmeester Simon Hoek een toast
uit met de aanwezige leden van de werkgroep
op de recordopbrengst van de
Snuffelmarkt in 2022.

foto: werkgroeplid Jan van den Boogerd

'Product van de maand' - december
De Diaconie van de PG Barendrecht ondersteunt de Barendrechtse Voedselbank met de actie 'product van de maand'In de feestmaand december wordt door onze Diaconie weer de traditionele kerstinzameling voor de Voedselbank Barendrecht gehouden. U kunt tot en met 18 december ragout in blik, bladerdeegbakjes (pasteitjes), borrel- nootjes en zoutjes, luxe koffiekoekjes, frisdrank meenemen. Bij de ingang van de Dorpskerk, bij gebouw 'de Ontmoeting' staat een verzamelkrat. Elke woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur en op elke zondag voor kerktijd kunt u het 'product van de maand' inleveren. Vanwege de economische omstandigheden doen steeds meer mensen een beroep op de voedselbank. Uw ondersteuning is dringend gewenst! Namens de Barendrechtse Voedselbank en haar cliënten: hartelijk dank! 10.12.22
  klik voor vergroting

Doet u al mee?

Dorpskerk stond centraal in succesvol WinterFeest
De keuze van de Stichting Evenementen Dorpskern Oud-Barendrecht (SEDOB) om het WinterFeest voornamelijk te concentreren op het terrein van de Dorpskerk is een groot succes gebleken. De weersomtandigheden maakten er een echt WINTERfeest van. Zowel de activiteiten in de Dorpskerk, als die in 'de Ontmoeting' werden druk bezocht en oogsten veel complimenten. De Snuffelmarkt, die binnen en buiten actief was, realiseerde een prachtige omzet van bijna € 1000! Ook de buitenactiviteiten kregen een grote drukte te verwerken. Het terrein achter de Oude Pastorie stond bijna de hele tijd vol met bezoekers, dat gaf een gezellige en intieme sfeer. Een woord van dank aan de (te) kleine groep vrijwilligers is dan ook zeer op z'n plaats. Op onze website en op de website van SEDOB komt binnenkort een complete fotoreportage te staan. 11.12.22  
  klik voor vergroting
De jaarlijkse 'Carol Singing' trok
weer een stampvolle Dorpskerk

Over liturgie gesproken. . . Zondag Gaudete
Omdat de Dorpskerkgemeente zich verbonden weet met de Kerk van alle tijden en alle plaatsen, wordt veel waarde gehecht aan symbolen en rituelen in de zondagse liturgie. Zo wordt de liturgische kalender gevolgd, de derde Adventszondag draagt daarbij de naam 'Gaudete' dat betekent 'verheug je'. Het is een verwijzing naar Filippenzen 4: 4-5. Daar staat: 'Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u!' De derde Adventszondag staat dus niet alleen in het teken van inkeer en voorbereiding, het is al even een beetje (Kerst)feest. Op deze zondag kleurt het paars van advent op tot roze want halverwege de weken van boete en inkeer is er zicht op de kleur het wit van kerstmis. Het wordt een bijzondere eredienst omdat er een doopbediening zal zijn. Het zal daarom een feestelijke viering worden. 
Voorganger is ds. Franc de Ronde. Zoals gebruikelijk is na de viering weer koffiedrinken in 'de Ontmoeting en in de Kerktuin. Uiteraard kan de dienst, die aanvangt om 10.00 uur, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>
Voor de 
openbare versie van de Zondagsbrieflees verder >>.09.12.22
 

Lied van de week 
Deze week vestigt ds. Cees Romkes weer eens de aandacht op een lied dat is vertaald door Sytze de Vries. Het Adventslied '
De hemel van hier is niet de hemel van ooit' is van Zwitsers/Duitse oorsprong. De melodie is gemaakt door Rolf Schweizer, Duits componist en kerkmusicus. Het staat onder andere in het Liedboek (2013). Lees verder >> 09.12.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Dorpskerkcomplex klaar voor WinterFeest
Traditiegetrouw werd aan de vooravond van het WinterFeest het 'Bijzonder Kerstfeest' gevierd in de Dorpskerk, dat was op vrijdagavond 9 december. Deze viering voor mensen met (en zonder) beperking werd opgeluisterd met muziek, zang, trommels en een kerstvertellling. Het werd weer echt een bijzonder kerkstfeest. De vaste kern van Bijzonder MuziekWerk (BMW) nam actief deel aan deze avond. Oud-burgemeester Jan van Belzen opende de avond in zijn rol als beschermheer van de Barendrechtse Harmonievereniging. 
Op het terrein achter de Oude Pastorie is ook alles in gereedheid gebracht, compleet met de lichtjes kerstwensboom en de sfeerverhogende verlichting, die door koster-beheerder Rob Bruin is aangelegd. Zie de prachtige foto! Aanvang WinterFeest zaterdagmiddag 10 december 14.00 uur. Het hele Dorpskerkcomplex is geopend; voor het programma, zie >> www.sodob.nl.
  klik voor vergroting

Dorpskerkcomplex is klaar voor
WinterFeest 22. . . 

Over liturgie gesproken . . . door de PKN (3)
Eerder werd op deze website aandacht besteed aan de eerste zeven delen van een serie van de hand van Marcel Barnard, hoogleraar praktische theologie, waarin de orde van dienst, zoals die in veel protestantse kerken wordt gevierd, nader wordt toelicht. Een drietal predikanten geven dit keer een inkijkje hoe hun preken tot stand komen. De serie is een aanrader voor iedereen die wat meer wil begrijpen over de protestantse erediensten en liturgie. Het achtste artikel is verschenen en gaat over 'de maaltijd van de Heer'. Drie voorgangers vertellen over de praktijk in hun gemeente. Voor de hele serie,  lees verder >> 07.12.22

Wist u dat . . .? Unieke kerstboom in de Dorpskerk
Ook dit jaar hebben vrijwilligers weer een prachtige kerstboom opgetuigd in de Dorpskerk (zie foto). Het is al decennia een traditie dat er een grote kerstboom staat te pronken in de Dorpskerk. Dat is op zich niet zó bijzonder, hoewel er genoeg discussies bestaan rondom die 'heidense' kerstbomen in kerken. Arja Burgers heeft in haar serie artikelen over planten in de Kerktuin, deze maand aandacht besteed aan de geschiedenis kerstboom (zie onderstaand artikel). 
Hoe het ook zij, de Dorpskerk-kerstboom heeft al vele jaren iets bijzonders: een unieke verlichting. In de verlichting wordt gesymboliseerd dat we als Dorpskerkgemeente in de Adventstijd met elkaar toegroeien naar de komst van het Licht in de duistere wereld: de geboorte van Jezus Christus. Lees verder >>   06.12.22
  Klik voor vergroting

Kerk(tuin) in beeld - 23
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. In de decembermaand maakt zij echter een uitstapje van de kerktuin naar de Dorpskerk en besteedt zij aandacht aan de historie van de kerstboom. Wist u trouwens dat ook in de wintertijd de kerktuin elke woensdag- en zaterdagmorgen is geopend tussen 10 en 12 uur? Kom gerust eens kijken! Lees verder >> 06.12.22
   

Nieuws van de AK
Het scribaat van de Algemene Kerkenraad heeft een bericht gepubliceerd over een aantal bijeenkomsten in de maanden oktober en november, die vooral betrekking hadden op de toekomst van de PG Barendrecht. Lees verder >>. Ook wordt er een oproep gedaan voor een nieuwe 1e scriba van de AK. 
De taakomschrijving is: samen met de 2e scriba de vergaderingen van de Algemene Kerkenraad en het moderamen voorbereiden. Dat zijn ongeveer 18 vergaderingen per jaar. Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de huidige 1e scriba Louw Stroo, tel: 06-40 18 44 76. 06.12.22 

Dorpskerk centraal bij WinterFeest
Al meer dan tien jaar participeert de Protestantse Dorpskerkgemeente in de Stichting Evenementen Dorpskern Oud-Barendrecht (SEDOB), via de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. Gelukkig kan er komende decembermaand weer een WinterFeest worden georganiseerd en wel op zaterdag 10 december van 14 tot 20 uur. SEDOB heeft dit jaar gekozen voor een opzet, waarbij zo goed als alle activiteiten in of op het terrein van de Dorpskerk zullen plaatsvinden. Op het terrein achter de Oude Pastorie wordt een Wintermarkt ingericht, compleet met een kerstwensboom en een podium voor muziekoptredens. In de Oude Pastorie is de Snuffelmarkt en in de voorzaal van de Ontmoeting is er de Koffiehoek met koffie/thee én kerstcake. In de Tuinzaal zijn er kinderspelen. In kerkzaal zijn er de traditionele Carol Singing van Cultuur Lokaal en Kerstconcerten van de Barendrechtse Harmonie Vereniging. Lees verder >> Kijk voor het volledige programma op >> www.sedob.nl  17.11.22/05.12.22
  klik voor vergroting
Het belooft weer een sprankelend
WinterFeest in Kerstsfeer
te worden, waarbij het 
Dorpskerkcomplex centraal staat.

Kerstverhalen in de Dorpskerk
Op donderdagavond 8 december verzorgen de vertellers Jan Tijssen en Edgar Nollen de voorstelling 'Kerstverhalen wereldwijd' in de Dorpskerk. Er komen kerstverhalen uit Mexco, Noorwegen, Syrië, Denemarken en Nederland aan bod. Er zullen samen met de toehoorders ook enkele kerstliederen worden gezongen. Neem uw Liedboek mee, want er is in de kerk maar een beperkt aantal liedboeken aanwezig. Aanvang 19.30 uur. Na afloop wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten. Opgave is gewenst: 
martina.vreriks@planet.nlLees verder >> 05.12.22
  Klik  voor vergroting

Liturgische schikkingen in de Adventstijd (2)
De werkgroep Liturgisch bloemschikken maakt voor de vier Adventsvieringen weer een nieuwe serie schikkingen, die aansluiten bij het Adventsproject van de Kindernevendienst. Het 'standbeeld' staat centraal in de schikkingen en dit wordt op prachtige wijze gesymboliseerd door een oude stronk van een wijnrank. De rode roos symboliseert de vrouw die op de 2e Advent een standbeeld verdient: Ruth. De korenaren en het daarvan gebakken brood verwijzen naar de aren lezende 'voormoeder' van Jezus Christus: Ruth. Voor de toelichtende tekst, lees verder >>04.12.22
  Klik voor vergroting

Adventsproject Kindernevendienst (2)
De werkgroep Kindernevendienst volgt het Adventsproject van Kind op Zondag. Dit jaar is het thema: 'Levenlicht'
De uitdrukking ‘het levenslicht zien’ betekent geboren worden. Levenslicht is een wonder dat God aan mensen geeft. In dit project staan vier voormoeders en de moeder van Jezus centraal.  Het zijn allemaal vrouwen die een standbeeld verdienen. Daarom worden ze in de kerkdiensten op de vier  Adventszondagen en op kerstmorgen uitgebeeld als levende standbeelden. Ook staan ze afgebeeld op kleurrijke posters. Op de 1e Advent werd Batseba geportretteerd. Zij was de moeder van Koning Salomo. Op de 2e Advent wordt Ruth geprotretteerd. Zij werd als Moabitische vrouw de overgrootmoeder van Koning David en zo een voormoeder van Jezus Christus. In de liturgie worden de bijbehorende Bijbelverhalen gelezen. 04.12.22 
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . Zondag Populus Sion
De tweede zondag van de Advent draagt de naam zondag Populus Sion. Die benaming komt van het eeuwenoude lied: 'Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes'. Het is een verwijzing naar Jesaja 30:19: 'Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft geen tranen meer te storten. Want hij zal zich over je ontfermen als je weeklaagt, hij zal antwoorden zodra hij je hoort'. Het is ook een verwijzing naar de Psalm van deze zondag: Psalm 80. 
In de Adventstijd is de liturgische kleur paars, de kleur van bezinnig en inkeer daarom wordt er in de liturgie geen glorialied gezonden. Voorganger is ds. Franc de Ronde. Zoals gebruikelijk is na de viering weer koffiedrinken in 'de Ontmoeting en in de Kerktuin. Uiteraard kan de dienst, die aanvangt om 10.00 uur, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrieflees verder >>.  03.12.22

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes brengt deze week een lied van de Rooms-katholieke dichter Michel van der Plas
 onder de aandacht: 'Wees gegroet van God'. Dit lied komt uit diens eerste bundel, waarvoor Louis van Dijk de melodieën schreef. Lees verder >> 02.12.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Liturgische schikkingen in de Adventstijd
De werkgroep Liturgisch bloemschikken zal voor de vier Adventsvieringen weer een nieuwe serie schikkingen maken, die aansluiten bij het Adventsproject van de Kindernevendienst. Het 'standbeeld' staat centraal in de schikkingen en dit wordt op prachtige wijze gesymboliseerd door een oude stronk van een wijnrank. De witte roos symboliseert de vrouw die op de 1e Advent een standbeeld verdient: Batseba. Voor de toelichtende tekst, lees verder >> 27.11.22
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . Zondag Levavi
De eerste zondag van de Advent draagt al vele eeuwen de naam zondag Levavi. Dat is een vernoeming naar de eeuwenoude introïtuspsalm 'Ad te levavi animam meam, Deus meus, in te confido, non erubescam'. (Tot U heb ik mijn ziel opgeheven; mijn God op U vertrouw ik, ik zal niet beschaamd worden) In het huidige liedboek is dit Psalm 25, die dan ook als de Zondagspsalm op de 1e Advent wordt gezongen. In de Adventstijd is de liturgische kleur paars, de kleur van bezinnig en inkeer daarom wordt er in de liturgie geen glorialied gezonden. 
Voorganger is ds. Franc de Ronde. Zoals gebruikelijk is na de viering weer koffiedrinken in 'de Ontmoeting en de Kerktuin. Uiteraard kan de dienst, die om 10.00 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. 25.11.22

Lied van de week 
Deze week richt ds. Cees Romkes de aandacht op een lied van een ontroerende schoonheid: '
Da pacem Domine in diebus nostris'. Vertaald: Geef ons vrede Heer in onze dagen. Het lied werd in 2004 gecomponeerd door de Estse componist Arvo Pärt voor een vredesconcert. Lees verder >> 25.11.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Over liturgie gesproken. . . Gezegend Nieuwjaar!
Nee het is geen vergissing! We staan namelijk voor een nieuw kerkelijk jaar, want vorige week zondag hebben we als christenen het oude kerkelijk jaar afgesloten en begint op 27 november 2022 het nieuwe kerkelijk jaar met de Adventsperiode. 'Advent' komt van het Latijnse woord 'Adventus', dat betekent 'het komen'. In vier weken bereiden we ons voor op het feest van de komst van Christus. In de liturgie van de Dorpskerkgemeente krijgen de namen van de Adventszondagen uit de eeuwenoude  liturgische kalender een duidelijke verwijzing naar een diepere betekenis in Woord en kerklied. Zie onderstaand artikel >> 24.11.22

  De zondagen van de Advent
In de liturgie van de Dorpskerkgemeente hebben de namen van de Adventszondagen in de liturgische kalender een duidelijke verwijzing naar een diepere betekenis in Woord en kerklied. De namen verwijzen naar Bijbelgedeeltes en naar liederen die in de 16e eeuw zijn gecomponeerd.
1e Advent - Zondag Levavi: vernoemd naar het lied 'Ad te levavi animam meam, Deus meus, in te confido, non erubescam'.
(Tot U heb ik mijn ziel opgeheven; mijn God, op U vertrouw ik, ik zal niet beschaamd worden) Dit verwijst tevens naar de Zondagspsalm van de 1e Advent, Psalm 25.
2e Advent - Zondag Populus Sion: vernoemd naar het lied: 'Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes' .
Het is een verwijzing naar Jesaja 30:19: 'Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft geen tranen meer te storten. Want hij zal zich over je ontfermen als je weeklaagt, hij zal antwoorden zodra hij je hoort. Ook dit verwist naar de Zondagspsalm: Psalm 80.
3e Advent - Zondag Gaudete: De term 'Gaudete' is ontleend aan een vers uit de Brief van Paulus aan de Filippenzen (4:4), waarin de apostel Paulus de gemeenschap oproept tot vreugde: 'Gaudete in Domino semper. Iterum dico: Gaudete!.'  In de NBV vertaling luidt dat: 'Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd!'
4e Advent - Zondag Rorate Caeli: vernoemd naar het lied: 'Rorate caeli desuper et nubes pluant justum'. (Dauwt, hemelen uit de hoge, en wolken regent gerechtigheid). De naam van deze zondag verwijst tevens naar Jesaja 45:8.
In de Adventstijd is de liturgische kleur paars, de kleur van bezinnig en inkeer. In de liturgie blijft het glorialied  achterwege. 24.11.22
 

Nieuws van het CvK - Begroting 2023
Het College van Kerkrentmeesters heeft aan de Algemene Kerkenraad de 
begroting voor 2023 gepresenteerd en deze is vastgesteld in de vergadering van de AK van 3 november. Op deze website wordt de begroting op hoofdlijnen gepresenteerd. De volledige en formele stukken u kunt opvragen bij de penningmeesters. Die zijn ook graag bereid om toelichting te geven bij deze begroting. Bezwaren tegen deze begroting kunt u kenbaar maken bij de secretaris van de Algemene Kerkenraad, uiterlijk 1 december 2023. Op 22 november a.s. is er in een algemene ledenvergadering van de PGBarendrecht een nadere uitleg gegeven en werden gestelde vragen beantwoord. Er werd ook aandacht besteed aan de meerjarenraming. Deze is er voor bestemd om ook de langere termijn effecten van de verwachte inkomsten en uitgaven duidelijk te maken. Lees verder >> 21.11.22

Wist u dat. . . ? Een Sinterklaaslied in het Liedboek
Het in 2013 uitgegeven nieuwe Liedboek bevat tal van prachtige pareltjes, maar wist u dat er ook een prachtig Sinterklaaslied in het Liedboek staat? Een lied dat boven elke ‘Zwarte Pieten-discussie’ uitstijgt! Onder de noemer 'geloofsgetuigen' zijn er in het Liedboek liederen opgenomen over Sint Willibrord, Sint Maarten en ook over Sint Nicolaas! Het Lied 745 verwijst naar het leven en werk van de bisschop van Myra, die leefde van omstreeks 230 tot 6 december van het jaar 342 of 352. Sint Nicolaas staat overigens niet alleen bekend als kindervriend. Hij is misschien wel de meest genoemde beschermheilige ter wereld. Veel beroepsgroepen en ook enkele steden beschouwen hem als hún beschermheilige. Lees verder >> 20.11.22
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 20 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het is tevens de derde (en laatste) 'Zondag van de Voleinding'. Deze zondag wordt ook wel Zondag Christus Koning genoemd, omdat we vieren dat God regeert, dat Jezus Koning is en Heer over alles. Dit is de laatste zondag waarop de liturgische kleur groen is. Voorganger is ds. Cees Romkes. Zoals gebruikelijk is na de viering weer koffiedrinken in 'de Ontmoeting en de Kerktuin. Uiteraard kan de dienst, die om 10.00 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >> 18.11.22.
 

Lied van de week 
Deze week richt ds. Cees Romkes de aandacht op een lied en zet het neer in drie varianten: 'Neem mij aan zoals ik ben
'. De oorspronkelijke tekst en melodie zijn van de Engelsman John Bell. De Nederlandse dichter René van Loenen maakte nieuwe Nederlandse tekst voor het nieuwe Liedboek. Ds. Romkes geeft daarnaast ook de Engelse versie en die uit het liedboek van Iona  Lees verder >> 18.11.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

De Generale Synode vergaderde
Op 11 en 12 november vergaderde de Generale Synode van de PKN. Op de agenda stond onder andere het interessante rapport: 'Speelruimte gezocht - protestantse visie op kerkgebouwen'. Lees verder >>. De Synode heeft het rapport aanvaardt als uitgangspunt voor het beleid van de kerk met betrekking tot haar kerkgebouwen. De kerkenraden van de plaatselijke gemeenten zullen in de komende tijd nader worden geïnformeerd, zodat dit rapport in de toekomst als denkkader kan worden gehanteerd 
voor beheer en gebruik van kerkgebouwen door de plaatselijke gemeenten van de protestantse kerk. De vergaderingen van de Generale Synode zijn integraal terug te kijken op YouTube, kijk verder >> 18.11.22

Snuffelmarkt pakt groots uit bij WinterFeest
De werkgroep Snuffelmarkt grijpt het WinterFeest op zaterdag 10 december aan om nog een goed uit te pakken, maar met aangepaste openingstijden! Van 14.00 tot 19.00 uur is de gebruikelijke Snuffelmarkt geopend en ook op de Wintermarkt, die achter de Oude Pastorie wordt gehouden, zal de Snuffelmarkt prominent aanwezig zijn. Zoals gebruikelijk is de opbrengst bestemd voor het onderhoud van het Dorpskerkcomplex. Let op: De Snuffelmarkt is die zaterdagmorgen GESLOTEN en men kan die hele dag ook GEEN ARTIKELEN AANLEVEREN! 17.11.22

Oud-Dorpskerkpredikant Mettau overleden
Onlangs werd bericht ontvangen dat ds.Jaap Mettau op 5 november is overleden in de leeftijd van 96 jaar. Hij is van april 1983 tot april 1988 Dorpskerkpredikant geweest, dat was ongeveer in dezelfde periode dat ook ds. Meindert Boersma Dorpskerkpredikant was. Ds. Mettau 
werkte als predikant van de Evangelische Kirche Rheinland. Daarna was hij hervormd predikant te Soest (1964), Rotterdam-IJsselmonde (1970) en Barendrecht. Vanuit de Dorpskerkgemeente ging hij met emeritaat. In het Nieuwe Liedboek staat één lied van hem. Dat is Lied 739 'Wat heeft Maria ons bewaard', waarvan hij de melodie maakte bij een tekst van de dichter Muus Jacobse. Ds. Mettau is degene geweest die de aandacht voor Liturgie en Kerkmuziek binnen de Dorpskerkgemeente sterk heeft gestimuleerd. Daar mogen we hem dankbaar voor zijn, want tot op de dag van vandaag is die aandacht onverminderd groot gebleven. 17.11.22  
Imponerende Oogstdienst
De eredienst op zondag 13 november was een viering met een dubbele focus: Enerzijds was het een Oogstdienst, waarbij er aandacht was voor het danken voor gewas en arbeid; anderzijds was het een dienst van Schrift en tafel, waarbij de viering van het Heilig Avondmaal centraal stond. Het werd een imponerende viering. De dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken hadden een prachtige schikking gemaakt, waarin beide elementen van de viering waren verwerkt. Voor de toelichting bij de schikking, lees verder >>
 15.11.22
De startzondag was een echt feest. Een koor, prachtige bloemen, iets te snoepen bij de koffie, mooie overdenking, een prachtig moment met de kinderen en natuurlijk een volle kerk. Het Community Gospel Choir heeft de dienst opgeluisterd met prachtige liederen (foto). De negen zangers brachten de liederen perfect ten gehore.  Heel veel mensen hadden bloemen meegenomen. Van deze bloemen zijn kleurijke boeketten gemaakt. Deze stonden allemaal op en voor een tafel voor in de kerk. Het was een echte bloemenzee. Maarten van Boekel en Franc de Ronde hebben ieder een overdenking gehouden aan de hand van schilderijen. Tegengestelde schilderijen met dezelfde boodschap. Het moment met de kinderen na de kindernevendienst was schitterend. De kinderen hadden een placemat en bestek gekleurd. In de kerk mochten ze brood delen (foto). Het thema van dienst werd hier zichtbaar gemaakt. Het meest feestelijke echter was het feit dat we met zoveel mensen in de kerk waren. Je voelt het gewoon als je binnen bent. Je hoort het als er gezongen wordt. Het is erg lang geleden dat we met zoveel mensen gezongen hebben. Heel veel mensen hebben koffie gedronken. Gelukkig was het mooi weer dus konden we van het plein gebruik maken. De mensen bleven gezellig praten. Wat een gemeenschap, wat een feest".
Voor de overweging, lees verder >>  12.09.22
  klik voor vergroting
klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 11 september is de dertiende zondag van de zomer. Gedurende de zomertijd is de liturgische kleur groen tot aan de adventstijd. Het is de oecumenische Startzondag, die wordt gehouden in de Bethelkerk. Voorgangers zijn ds. Franc de Ronde en drs. Maarten van Boekel. Uiteraard kan de dienst, die om 10.30 uur aanvangt ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Er is deze week géén Zondagsbrief. Voor de liturgie,  lees verder >>  Zie ook onderstaand artikel. 10.09.22.

Lied van de week 
Ook deze week vestigt Ds. Cees Romkes de aandacht op een lied van Huub Oosterhuis uit de bundel 'Zangen van Zoeken en Zien':
'
De woorden die wij spraken tot elkaar'. De melodie is gemaakt door Tom Löwental. Lees verder >> 09.09.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Dorpskerk onderdeel van 'Dorpstour Barendrecht'
De stichting Building Arts organiseert al vijf jaar zeer succesvol voor startende middelbare scholieren een kennismakingstour door Ridderkerk. Ze heeft dit initiatief nu ook opgezet in Barendrecht. Elf groepen van elk zo'n twintig leerlingen van de Focus Beroeps Academie hebben op 7 en 8 september een kennismakingstour gemaakt door Barendrecht. Daarbij mocht de Dorpskerk als het 'oudste huis van Barendrecht' natuurlijk niet ontbreken! De leerlingen kregen een op hen afgestemde kennismaking met de Dorpskerk. Kerkrentmeester Simon Hoek vertelde twee bijzondere verhalen over de geschiedenis van de Dorpskerk. Het verhaal over de in de Tweede Wereldoorlog gestolen kerkklok, het klokkenschip en de wonderbaarlijke terugkomst van de eeuwenoude klok in de toren maakte nog de meeste indruk. Simon heeft de leerlingen uitgenodigd om nog eens nader te komen kennismaken op een zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur, als de Dorpskerk open is voor bezoekers tijdens de 'Dorpskerk-Oase'. Die mogelijkheid is er ook op de Open Monumentendag, zie onderstaand artikel.  06.09.22    

Klein onderhoud: reparatie voegen kerkvloer
Sinds de grote restauratie van de Dorpskerk in de jaren zestig van de vorige eeuw liggen de zerken in het schip van de kerk en de plavuizen in de Noordbeuk stevig gefundeerd in een zandbed. Toch blijven er door de jaren heen minimale bewegingen in die onderliggende zandlaag en in diepere grondlagen. Dat betekent dat er iedere vijf jaar wel sprake is van kleine scheuren in voegen tussen de grafzerken en de plavuizen. Op dinsdagmorgen 6 september hebben twee voegers van de firma CZ (de firma die de laatste jaren al het voegwerk aan de kerk heeft verzorgd) zo'n 25 kleine reparaties uitgevoerd. (Die waren door de kerkrentmeester met wit tape gemarkeerd. Zie de foto.) Daarmee kunnen de zerkenvloer en de plavuizenvloer er enkele jaren tegen.Ook deze werkzaamheden vallen onder de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) voor de periode 2022 - 2027. 06.09.22
  Klik voor vergroting

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes vestigt deze keer weer eens de aandacht op een lied van Huub Oosterhuis uit de bundel Zangen van Zoeken en Zien:
'
Waar vriendschap is en liefde'. De melodie is gemaakt door Antoine Oomen. Lees verder >> 03.09.22  Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 4 september is de twaalfde zondag van de zomer. Gedurende de zomertijd is de liturgische kleur groen tot aan de adventstijd. Voorganger is drs. Maarten van Boekel. Zoals gebruikelijk is na de viering weer koffiedrinken in 'de Ontmoeting en de Kerktuin. Uiteraard kan de dienst, die om 10.00 uur aanvangt ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief,  lees verder >> 03.09.22.

Prachtige gift voor restauratie koperwerk kansel en dooptuin
Leden van de Dorpskerkgemeente blijken te waarderen dat er al jarenlang met tal van restauratieprojecten getracht wordt om de Dorpskerk in een topconditie te kunnen overdragen aan een volgende generatie. Dat werd dezer dagen weer eens bevestigd door een prachtige schenking van € 250 aan de Stichting Vrienden van de Dorpskerk. De schenking is bestemd voor de restauratie van het koperwerk aan de kansel en de dooptuin. De schenkster, die al een levenlang verbonden is aan de Dorpskerk, heeft geconstateerd dat het eeuwenoude koperwerk nu weer prachtig gerestaureerd is en zij wilde op deze wijze haar waardering daarvoor tonen. De Kerkrentmeesters hebben de schenkster persoonlijk bedankt voor deze prachtige geste. 01.09.22
  Klik voor vergroting

Bezinningsdag Wijkkerkenraad
Het is in de Dorpskerkgemeente een goed gebruik dat de Wijkkerkenraad zich jaarlijks een dag terugtrekt voor een bezinning op het komende seizoen en/of over een specifiek aandachtspunt. Dit jaar stond de bezinningsdag in het teken van Liturgie en Kerkmuziek. Daarom participeerde Dorpskerkmusicus Johan Sonneveld aan deze dag, die werd gehouden op zaterdag 27 augustus, in de vertrouwde Dorpskerk. Jammer genoeg waren een paar kerkenraaadsleden verhinderd vanwege werkzaamheden of vakantie. Na een opening met een morgengebed rondom de ontstoken paaskaars, dat werd verzorgd door ds. Cees Romkes, gaf elk van de kerkenraadleden aan welk lied een grote rol speelt in hun persoonlijk geloof en waarom. Na de lunch werd de gesprekken vervolgd over de inbedding van de liturgische keuzes bij de invulling van de erediensten van de Dorpskerkgemeente. Met een middaggebed werd de waardevolle bijeenkomst afgesloten door ds. Franc de Ronde. Binnenkort zal in Klankbord en op deze website meer terugkoppeling plaatsvinden. 
Op de foto de WK-leden rondom het Licht van Pasen.     27.08.22
  Klik voor vergroting
De geloofsgesprekken over ieders
meest waardevolle lied leidde tot persoonlijke ontboezemingen. die
over en weer zeer inspirerend
werkten.

Gerestaureerd koperwerk in fasen teruggeplaatst
Het monumentale koperwerk van de Dorpskerk is de afgelopen weken gerestaureerd door de Amsterdamse firma Brink & Van Keulen. Op vrijdag 26 augustus is het 'kleine koperwerk' teruggeplaatst (zie foto's). De kansel wordt nu weer opgesierd door de uit 1646 daterende dragers van de eeuwenoude Statenbijbel en van de doopschaal, alsmede de twee dubbele kandelaars aan weerszijde van de kansel, die dateren uit 1773. Ook de lezenaar en dubbele kaarsenhouder aan de rand van de dooptuin, waarvan exacte leeftijd niet bekend is, maar ook eeuwenoud, zijn weer gerestaureerd en teruggeplaatst. Tenslotte is ook de standaard van de paaskaars die waarschijnlijk uit de 20e eeuw stamt, na restauratie weer een sieraad voor de Dorpskerk. Aangezien de bodemplaat van deze kaarsenhouder nog niet is teruggekomen van de restaurator, blijft de paaskaars nog even in de vervangende standaard staan. Over twee weken zullen de vier gerestaureerde monumentale kaarsenkronen worden teruggehangen. 26.08.22
klik voor vergroting klik voor vergroting Klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 28 augustus is de elfde zondag van de zomer. Gedurende de zomertijd is de liturgische kleur groen tot aan de adventstijd. Voorganger is Dorpskerkpredikant  ds. Franc de Ronde. Zoals gebruikelijk is na de viering weer koffiedrinken in 'de Ontmoeting en de Kerktuin. Uiteraard kan de dienst, die om 10.00 uur aanvangt ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief,  Lees verder >> 26.08.22.

Lied van de week 
Deze week zet ds. Cees Romkes een lied uit de nieuwe bundel Psalmen Anders in de schijnwerper: Psalm 113c. De tekstdichter is Margryt Poortstra, de melodie is gemaakt door Stijn van Loon.
 Deze bundel is een aanvulling op het Nieuwe Liedboek van 2013 met heel bijzondere gedichten en melodieën en vormen. Weinig 'gewone strofische' liederen die  makkelijk met een kerk vol kunnen worden gezongen. Lees verder >> 26.08.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Schokkend bericht
De Wijkkerkenraad heeft op 23 augustus het schokkende bericht ontvangen dat oud-scriba Hans Oorebeek is overleden. In Hans is een gedreven en enthousiast kerkbestuurder heengegaan. De lange lijst van zijn bestuurlijke kerkelijke activiteiten werd afgesloten met zijn grote én stimulerende bijdrage aan de tot standkoming van de protestantse Dorpskerkgemeente. Daarvoor zijn we Hans veel dank verschuldigd. Nu Hans zo kort na zijn geliefde Bep is overleden, heeft de famiie besloten dat zijn afscheid in besloten familiekring zal plaatsvinden. Meer informatie staat op de rouwkaart, waarop het Dorpskerkorgel prijkt. (Klik op de foto). Sinds de vorming van 'zijn' protestantse Dorpskerkgemeente speelde Hans elke woensdagmorgen tijdens de bijeenkomst van 'Herberg-Dorpskerk' het Dorpskerkorgel, tot zijn verhuizing naar Drenthe. Zondagmorgen 28 augustus zal Hans worden herdacht in de Dorpskerk en zal er een gedachtenissteen worden geplaatst in de gedenkhoek van de Kerktuin. Dominee Cees Romkes zal dan  Hans Oorebeek gedenken met een In Memoriam. Lees verder >> 23.08.22
  Klik voor vergroting  

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 21 augustus is de tiende zondag van de zomer. Gedurende de zomertijd is de liturgische kleur groen tot aan de adventstijd. Na een periode van zes weken in de zomerperiode, waarin de erediensten van de Bethelkerkgemeente en de Dorpskerkgemeente gezamenlijk werden gehouden, vieren beide wijkgemeenten hun diensten weer in de eigen kerken. Voorganger in de vertrouwde Dorpskerk is Dorpskerkpredikant  ds. Franc de Ronde. Zoals gebruikelijk is na de viering weer koffiedrinken in 'de Ontmoeting en de Kerktuin. Uiteraard kan de dienst, die om 10.00 uur aanvangt ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief,  Lees verder >> 19.08.22.

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op een lied van dichter-dominee Jaap Zijlstra, waarbij Willem Vogel een melodie heeft gemaakt.
Het lied staat in tal van bundels. Ook deze week geeft ds. Romkes weer een verwijzing naar een uitvouering die is vastgelgd op YouTube. Lees verder >> 19.08.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Diacodoe op zaterdag 1 oktober
Op zaterdag 1 oktober houdt Stichting Present samen met het Diaconaal Beraad voor de zesde keer de Diacodoe. Tijdens deze jaarlijkse projectdag steken jongeren van 12-24 jaar vanuit verschillende Barendrechtse kerken groepsgewijs hun handen uit de mouwen om iemand of een instelling te ondersteunen. Ook jongeren die niet bij een kerk betrokken zijn worden uitgenodigd om mee te doen. Alle deelnemers kunnen van tevoren aangeven naar welk soort project hun voorkeur uitgaat: klussen, tuinieren of een sociale activiteit. Aanmelden kan via: >> info@presentbarendrecht.nl of desiree.de.bruin@presentbarendrecht.nl 19.08.22

Activiteiten van Vorming en Toerusting
De interkerkelijke werkgroep Vorming en Toerusting (V&T) attendeert u drie interessante activiteiten. Zo start het Leerhuis Kerk & Israël weer op. Men komt 
bij elkaar in de consistorie van de Bethelkerk, maandelijks op maandagavond van 20- tot 22 uur. De komende avonden zijn op 29 augustus en 26 september.
Op dinsdagavond 20 september organiseert V&T in de Dorpskerk een avond met Sytze de Vries. Hij geeft een interactieve lezing over het thema: 'Maria, de vrouw met de vele sluiers'. 
Op woensdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. In Barendrecht is dan tweemaal de muzikale theatervoorstelling ‘Helderman’ te zien. De voorstelling is ’s middags om 14.00 uur te zien in Carnisse Haven aan de Noordersingel 30 en om 19.30 uur in Theater ’t Kruispunt op de Middenbaan. U kunt reserveren via de kassa van Het Kruispunt.
Voor meer informatie over deze drie activiteiten, lees verder >> 19.08.22 

'Party' voor Dorpskerkvrijwilligers
De Wijkkerkenraad is trots op de paar honderd vrijwilligers die de vele werkgroepen het werk van de Dorpskerkgemeente in al haar facetten gestalte geven. Nu de Coronasituatie het weer toelaat, zal er weer een feestelijke bijeenkomst worden georganiseerd op zaterdag 17 september a.s., die zal worden afgesloten met een gevarieerde maaltijd. Als het goed is, hebben alle vrijwilligers die betrokken zijn bij het kerkenwerk van de protestantse Dorpskerkgemeente via de clustercoördinatoren een uitnodiging ontvangen. Gezien de vakantietijd heeft wellicht nog niet iedereen gereageerd. Het is wel belangrijk dat u zich vóór 1 september as. aanmeldt via >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl 
 Heeft u geen uitnodiging ontvangen en meent u daar wel recht op te hebben, neem dan even contact op met Diete Dumans. 18.08.22

  Klik voor vergroting

Over het PKN-Jaarthema: 'Aan tafel!
De scriba van de Protestantse Kerk, ds. René de Reuver, heeft een toelichting gegeven over dit thema, dat volledig luidt 'Aan tafel! Van maaltijd van de Heer tot tafel van verbinding'. Volgens ds. De Reuver b
egint dat spiritueel en eindigt heel concreet: van bezinning op het heilig avondmaal tot het organiseren van een gemeentemaaltijd en je inzetten voor de voedselbank of soortgelijke aciviteiten. In het geval van de Dorpskerkgemeente kan gedacht worden aan werkgroepen als: Eetgroep d'Ontmoeting, Herberg-Dorpskerk, Kerktuin, Snuffelmarkt.  Lees verder >> 17.08.22

Thema Vredesweek 2022 'Generatie Vrede'
Van 17 t/m 25 september 2022 vindt de nationale Vredesweek met als thema 'Generatie Vrede' plaats. Deze wordt georganiseerd door PAX. Dit is de organisatie die ontstond na het samengaan van Pax Christi Nederland en het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV). Ook in het collecterooster van de Protestantse Kerk / Kerk in Actie wordt aandacht besteed aan de Vredesweek. Op 18 september wordt er gecollecteerd voor het herstel van de kerk in Syrië. Op 25 september voor een vredesinitiatief van vrouwen in Colombia. Lees verder >> 14.08.22
  Klik voor vergroting

'PKN-leden vieren graag Avondmaal' 
In het kader van het jaarthema van de PKN 'Aan tafel! Van maaltijd van de Heer tot tafel van verbinding' heeft er een peiling plaatsgevonden onder
 bijna 1000 leden van het onderzoekspanel Protestantse Kerk. Daaruit blijkt dat leden van de PKN het Avondmaal belangrijk vinden en er graag aan deelnemen. Maar liefst 95% van de respondenten geeft aan het vieren van het avondmaal belangrijk te vinden. En 76% neemt er ook graag aan deel. Slechts 7% overweegt in sterke mate om thuis te blijven als hij of zij weet dat er die zondag avondmaal gevierd wordt. Lees verder >> 14.08.22

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 14 augustus is de negende zondag van de zomer. Gedurende de zomertijd is de liturgische kleur groen tot aan de adventstijd. Gedurende zes weken in de zomerperiode worden de erediensten van de Bethelkerkgemeente en de Dorpskerkgemeente gezamenlijk gehouden in een van beide kerken. Deze zondag is de Dorpskerk gesloten en wordt de eredienst gevierd in de Bethelkerk. Voorganger is ds. Cees Romkes. Er is na de viering koffiedrinken in 'de jeugdzaal'. Uiteraard kan de dienst die om 09.30 uur aanvangt ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Op de zondagen dat er in de Bethelkerk wordt gekerkt, is er geen Zondagsbrief maar een korte Orde van dienst. Lees verder >> 12.08.22.

Hartelijke vakantiegroeten
Ook dit jaar stuur ik, als uw webbeheerder, een hartelijke vakantiegroet vanuit de Zwitserse Alpen. De foto is deze week genomen om 6.00 uur 's morgens op een hoogte van 3456 m. De bedoeling was om een fotoserie te maken van de zonsopgang in de Alpen, maar langstrekkende wolken verhinderde dat jammer genoeg, zodat de komst van het licht slechts in één foto kon worden vastgelegd. Een zonsopgang hoog in de bergen blijft altijd weer een machtig mooie ervaring, zelfs al heb je dat - zoals ik - al tientallen malen meegemaakt. Het fenomeen inspireerde mij tot de volgende vakantiegroet, gebaseerd op een tekst van Jan van Haeringen: 'Elke morgen verschijnt weer het licht, als teken en zegel van Gods vergezicht. De schepping verkondigt met kleuren getooid: hoeveel ook verandert, HIJ nooit! HIJ is het ook als de twijfel je verteert, die over bergen en dalen regeert en die je toeroept: 'Mens, waarover bekommer je je toch? Waarover? IK ben toch nog. . .'  12.08.22
 
  Klik voor vergroting
Hartelijke groet
aan al onze websitebezoekers
vanuit Saas Fee, Zwitserland!

Lied van de week 
Deze week brengt ds. Cees Romkes een lied onder de aandacht, dat de bezoekers van deze website zeer bekend zal voorkomen, omdat het al lang prijkt op de startpagina van de Dorpskerkwebsite. Het betreft het lied: 'Dit huis een herberg onderweg', van dominee-dichter André Troost.
 Het komt uit de bundel 'Zingende gezegend', het wordt gezongen op de melodie van Psalm 84, een Geneefse psalm uit 1562. Zoals ds. Romkes terecht zegt, kan het lied worden gewijd aan elk godshuis, waar de gemeente de lof zingt. Lees verder >> 12.08.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 7 augustus is de achtste zondag van de zomer. Gedurende de zomertijd is de liturgische kleur groen tot aan de adventstijd. Gedurende zes weken in de zomerperiode worden de erediensten van de Bethelkerkgemeente en de Dorpskerkgemeente gezamenlijk gehouden in een van beide kerken. Deze zondag is de Dorpskerk gesloten en wordt de eredienst gevierd in de Bethelkerk. Voorganger is ds. Cees Romkes.  Er is na de viering koffiedrinken in 'de jeugdzaal'. Uiteraard kan de dienst die om 09.30 uur aanvangt ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Op de zondagen dat er in de Bethelkerk wordt gekerkt, is er geen Zondagsbrief maar een korte Orde van dienst. Lees verder >> 05.08.22.

Ruitschade weer hersteld
Dezer dagen heeft een gespecialiseerde glazenier een tiental glas-in-loodruitjes, die in de afgelopen maanden bij meerdere gelegenheden door vandalen waren ingegooid, hersteld. De schade zal bij de verzekering worden gedeclareerd. Na de vakantie zullen alle ruim 5000 glas-in-loodruitjes grondig worden gereinigd met behulp van een hoogwerker. 03.08.22
  klik voor vergroting

Kerktuin in beeld - 19
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. 
In de augustusmaand besteedt zij aandacht aan de Acanthus.
 
Kom eens kijken in de Kerktuin, elke woensdag- en zaterdagmorgen open tussen 10 en 12 uur. Lees verder >> 02.08.22
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 31 juli is de zevende zondag van de zomer. Gedurende de zomertijd is de liturgische kleur groen tot aan de adventstijd. Gedurende zes weken in de zomerperiode worden de erediensten van de Bethelkerkgemeente en de Dorpskerkgemeente gezamenlijk gehouden in een van beide kerken. Deze zondag is de Bethelkerk gesloten en wordt de eredienst gevierd in de Dorpskerk. Voorganger is ds. J. Tiggelman uit Spijkenisse. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting' en de Kerktuin. Uiteraard kan de dienst, die om 10.00 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. 
[De gemeenteversie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 29.07.22.

Lied van de week 
Ook deze week brengt ds. Cees Romkes weer een lied van dichter - dominee Sytze de Vries onder de aandacht: 'Nog is de uittocht niet volbracht'.
 Het komt uit zijn bundel 'Op Vleugels', het wordt gezongen op de melodie van 'Co Fen', van de Engelse componist Kenneth Nailor. Lees verder >> 29.07.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

'Party' voor Dorpskerkvrijwilligers
De Wijkkerkenraad is trots op de paar honderd vrijwilligers die de vele werkgroepen het werk van de Dorpskerkgemeente in al haar facetten gestalte geven. Nu de Coronasituatie het weer toelaat, zal er weer een feestelijke bijeenkomst worden georganiseerd op zaterdag 17 september a.s., die zal worden afgesloten met een gevarieerde maaltijd. Een klein comité is bezig met de voorbereidingen. De uitnodigingen zullen dezer dagen worden verstuurd via de clustercoördinatoren. Als u op 5 augustus nog geen uitnodiging heeft ontvangen en wel een vrijwilligerstaak vervult in onze wijkgemeente, neem dan even contact op met Diete Dumans. 29.07.22
  Klik voor vergroting

Nieuw jaarthema Protestantse Kerk: 'Aan tafel'
De landelijke organisatie van de PKN heeft voor het kerkelijk jaar 2022-2023 als nieuw jaarthema gekozen: 'Aan tafel'. 
In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien. Ook de startzondag van de PG Barendrecht - op 11 september - zal dit thema krijgen. De scriba van de PKN, ds. René de Reuver licht het jaarthema toe. Lees verder >>  28.07.22

'Preekstoelen gezocht' (2)
Aan het begin van de vakantieperiode deed ouderling-kerkrentmeester Diete Dumans een oproep aan gemeenteleden om tijdens hun vakantie foto's van preekstoelen te maken en haar toe te sturen. Ze heeft inmiddels al veel prachtige reacties gekregen, varierend van het verre Lapland tot het nabij gelegen Kijfhoek! Haar oproep wordt nu herhaald voor degenen die in augustus op vakantie gaan. Diete hoopt op nog veel meer reacties, zodat zij er een mooie tentoonstelling van kan maken. Lees verder >> Op de foto de preekstoel van de meest noordelijke middeleeuwse stenen kerk van Europa in Trondenes-Lapland. De vier evangelisten staan er op afgebeeld. 28.07.22
  KLik voor vergroting

Ongewenste bezoeker DK overleden
Eigenlijk kent de Dorpskerk geen ongewenste bezoekers, want iedereen is immers welkom . . . Maar op maandagmorgen 25 juli ontdekte onze electricien Roel Groen op de kerkvloer, in de hoek waar gewoonlijk de piano staat, een ongewenste bezoeker. Het betrof een overleden kleine vleermuis. De alarminstallatie heeft niet gereageerd, dus het beestje moet zijn binnengekomen tijdens de werkzaamheden in de kerk. Dat zal waarschijnlijk zijn geweest via een van de openstaande deuren of via de kapotte glas-in-loodruitjes. Voor de kerkrentmeesters is het reden genoeg om de ingegooide ruitjes snel te laten herstellen. In de archieven van de Dorpskerk is niet terug te vinden of er eerder een vleermuis(je) de Dorpskerk heeft bezocht. 25.07.22
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 24 juli is de zesde zondag van de zomer. Gedurende de zomertijd is de liturgische kleur groen tot aan de adventstijd. Gedurende zes weken in de zomerperiode worden de erediensten van de Bethelkerkgemeente en de Dorpskerkgemeente gezamenlijk gehouden in een van beide kerken. Deze zondag is de Bethelkerk gesloten en wordt de eredienst gevierd in de Dorpskerk. Voorganger is ds. Cees Romkes.  Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting' en de Kerktuin. Uiteraard kan de dienst, die om 10.00 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. 
[De gemeenteversie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]  23.07.22.

Nog meer onderhoud
Met de komst van de audiovisuele apparatuur in de Dorpskerk in 2020 en de verbetering van de verlichtingsinstallatie in de kerkzaal werd de wens groter om alle bekabeling in de hele kerkzaal weg te werken in nieuwe kabelgoten. 
Ook de camera in de nok van de kerkzaal heeft een definitieve plaats gekregen. Deze klus wordt dezer dagen geklaard door Roel Groen, daarbij geassisteerd door koster Rob Bruin. Roel en Rob hebben in de afgelopen tijd achter de schermen veel werk verzet om de beide installaties zo storingsvrij mogelijk te krijgen en de bekabeling zo mooi weg te werken, dat dit in het monumentale interieur nauwelijks opvalt. Dat lijkt goed te gaan lukken! Bij de Foto: Roel bezig met het plaatsen van de nieuwe kabelgoten. 23.07.22
  Klik voor vergroting

Onderhoud op 'hoog niveau'
Sinds het stucwerk van de binnenmuren van de Dorpskerk werd gerestaureerd in 2004 (>> zie webpagina Restauratie muren) zijn de ruiten van de glas-in-loodramen niet meer schoongemaakt. Hoog tijd dus om deze schoonmaakklus aan te pakken. 
Er was daarvoor een professionele hoogwerker de kerkzaal binnengereden. Afgelopen week zijn koster Rob Bruin en kerkrentmeester Simon Hoek op grote hoogte bezig geweest om de bijna 5000 ruitjes aan de binnenzijde schoon te maken. Hoewel de ruiten na de poetsbeurt weer glanzen, was het een enigszins ondankbaar werk omdat de ruiten nog aan de buitenzijde moeten worden schoongemaakt. Die klus volgt na de zomervakantie. Ook daarvoor zal een hoogwerker worden ingezet. Gemeenteleden die willen meehelpen met die schoonmaakklus op hoog niveau, kunnen zich melden bij Rob Bruin of Simon Hoek. 
Bij de foto: het kerkrentmeesterschap is een klus op hoog niveau. 23.07.22
  Klik voor vergroting

Lied van de week 
Deze week brengt ds. Cees Romkes weer een lied van dichter, dominee Sytze de Vries onder de aandacht: 'Waar de liefde ons mag leiden'.
 Het komt uit zijn bundel 'Jij, mijn adem', het wordt gezongen op de melodie van 'Wat de toekomst brengen moge'. Lees verder >> 17.07.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 17 juli is de vijfde zondag van de zomer. Gedurende de zomertijd is de liturgische kleur groen tot aan de adventstijd. Gedurende zes weken in de zomerperiode worden de erediensten van de Bethelkerkgemeente en de Dorpskerkgemeente gezamenlijk gehouden in een van beide kerken. Deze zondag is de Dorpskerk gesloten en wordt de eredienst gevierd in de Bethelkerk. Voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde.  Er is na de viering koffiedrinken in 'de jeugdzaal'. Uiteraard kan de dienst die om 09.30 uur aanvangt ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Op de zondagen dat er in de Bethelkerk wordt gekerkt, is er geen zondagsbrief maar een korte Orde van dienst. Lees verder >> 16.07.22.

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op een van oorsprong Fins lied, dat is vertaald door theoloog en publicist Alfred C. Bronswijk: 'Zie mij staan bij de klaagmuur'.
 De melodie is van de Fin Pekka Simojoki, die ook de originele tekst maakte. 
Lees verder >> 17.07.22 

Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Kerktuin in beeld - 18
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. In de julimaand besteedt zij aandacht aan Gerst en Tarwe Kom eens kijken in de tuin, elke woensdag- en zaterdagmorgen open tussen 10 en 12 uur. Lees verder >> 10.07.22
 

Gerst


Tarwe

Gemeenteraad bezoekt Dorpskerk
De nieuw gekozen Gemeenteraad van Barendrecht heeft op donderdag 7 juli een bezoek gebracht aan de 'Oude Dorpskern'. Naast de Historische Vereniging en de Watertoren stond ook een bezoek aan de Dorpskerk op het programma. Na ontvangst met koffie in 'de Ontmoeting' verzorgde ouderling-kerkrentmeester Simon Hoek een presentatie over de geschiedenis van het 'oudste huis van Barendrecht'. Hoewel veel gemeenteraadsleden de grote lijnen van de presentatie wel kenden, waren tal van aspekten uit de roemrijke geschiedenis van de Dorpkerk toch nieuw voor hen, zoals 'het handvest van Barendrecht' uit 1583. Ter afsluiting gaf Simon uitleg bij enkele bijzondere grafzerken. Het was goed te constateren dat de 'Oude Dorpkern' in het algemeen en de Dorpskerk in het bijzonder de warme belangstelling heeft van onze gemeentebestuurders.  08.07.22
  Klik voor vergroting
1483 Handvest van Barendrecht:
begin van dijkherstel en het 'huidige' Barendrecht

Wens in vervulling gegaan
Matthé van Herk (6) uit Krimpen aan den IJssel heeft heel veel belangstelling voor klokken en carillons. Hij bezoekt elke dag basisschool 'de Wijngaard' van de Stichting Reformatorisch Speciaal Onderwijs Randstad. Regelmatig loopt hij een rondje om de Dorpskerk en kijkt dan stiekem even omhoog naar de klok. Hij liet zijn groepsleerkracht weten dat zijn grote wens zou zijn om ooit een keer de klok van de Dorpskerk te mogen luiden. Matthé kreeg tot zijn grote vreugde toestemming van koster Rob Bruin om op vrijdag 1 juli de schoolvakantie alvast in te luiden. De ouders van Matthé reageerden als volgt:
'Onze Matthé vond het zo mooi! Het aanbod om de klok te mogen luiden klonk hem als muziek in de oren!' Ze zijn koster Rob Bruin heel dankbaar voor de geweldige excursie die hij voor Matthé georganiseerd had. Matthé heeft het eeuwenoude torenuurwerk bewonderd en is zelfs boven in de kerktoren naar de uit 1759 stammende luidklok gaan kijken. Matthé vond het een enorme ervaring om zomaar op vrijdag zijn klasgenootjes en de jufs het prachtige geluid van de klok van de eeuwenoude Dorpskerk te mogen laten horen. 08.07.22
  Klik voor vergroting

Een grote wens is in vervulling gegaan

Een oude Dorpskerkfoto gevonden
Met grote regelmaat zoekt ouderling-kerkrentmeester Simon Hoek op internet naar oude foto's van de Barendrechtse Dorpskerk. Veelal komen reeds bekende foto's boven water, maar soms wordt er toch weer een kleinood gevonden. De collectie van de overleden Rotterdamse fotograaf Ary Groeneveld, die is ondergebracht in het Stadsarchief Rotterdam, is gedigitaliseerd. In die collectie werd bijgaande foto gevonden, die is genomen in mei 1961, tijdens de grote restauratie van de Barendrechtse Dorpskerk. De foto geeft een paar bijzondere details prijs. Zo is het luikje te zien aan de zuidzijde van de torenspits, dat dateert uit de tijd dat de torenspits onderdeel was van de 'Optische telegraaf van Lipkens'. Ook is op deze foto goed te zien dat de oude kleinere raamkozijnen in die periode werden teruggebracht naar de oospronkelijke gotische hogere glas-in-loodvensters. Van af de toren gerekend zijn de eerste drie lagere kozijnen (die in 1850 werden geplaatst) reeds verwijderd. In de meer oostelijk gelegen twee ramen zitten die kleinere kozijnen er nog in. Ook geeft deze foto de staat van de wijzerplaten weer, voordat ze in die periode werden gerestaureerd. Verder is goed te zien dat bij die restauratie ook de leien zijn vernieuwd.  02.07.22  
  klik voor vergroting
Weer een stukje Dorpskerkgeschiedenis gedocumenteerd

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 3 juli is de derde zondag van de zomer. Gedurende de zomertijd is de liturgische kleur groen tot aan de adventstijd. Voorganger is dorpskerkpredikant Franc de RondeEr is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst die om 10 uur aanvangt ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. 
[De gemeenteversie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 02.07.22.

Restauratie monumentaal koperwerk gestart
Zoals eerder gemeld wordt
 het koperwerk van de Dorpskerk gerestaureerd. Donderdagmiddag 30 juni is al het koperwerk gedemonteerd en op transport gegaan naar de restaurator. Dit betreft aan de kansel: doopvonthouder en lezenaar (1664); twee kaarsenhouders (1773), alsmede de vier kaarsenkronen (1771, 1773, 1773, 1781) en de van latere datum stammende lezenaar en kaarsenhouder op de rand van de dooptuin. Verder is besloten om ook de koperen standaard van de paaskaars te laten restaureren. Naar verwachting zullen alle gerestaureerde onderdelen over ongeveer een maand worden teruggeplaatst.
Op de unieke foto: de Dorpskerk tijdelijk ontdaan van het monumentale koperwerk. 30.06.22
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 26 juni is de tweede zondag van de zomer. Gedurende de zomertijd is de liturgische kleur groen tot aan de adventstijd. Voorganger is drs. Maarten H.A.P. van Boekel.  Een zanggroep van gemeenteleden zal medewerking verlenen. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst die om 10 uur aanvangt ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. 
[De gemeenteversie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 24.06.22.

Lied van de week 
Onlangs werd de schier oneindige rij met liedbundels in de kast van ds. Cees Romkes uitgebreid met
de nieuwe liedbundel ‘De weg die je goed doet’ met de verzamelde liederen van dichter-theoloog Andries Govaart. Uit deze bundel brengt ds. Romkes het lied 'Liefde, je raakt aan geluk, haast te groot'  onder de aandacht. De melodie is van John Bell. Lees verder >>  24.06.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

'Er zit muziek in de Dorpskerk' - concert Barendrecht Klassiek
Stichting Barendrecht Klassiek organiseert, in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, op 26 juni weer een koffieconcert. Contrabassist James Oesi, een bekend gezicht in de klassieke en moderne muziekwereld, zal een concert verzorgen waarbij op het programma staan: twee cellosuites van J.S. Bach, die hij voor contrabas omschreef, en Poucha Dass van François Rabbath. James Oesi groeide op in Zuid-Afrika, speelde als kind piano en viool, waarna hij contrabasles volgde. Als een van de weinigen richt hij zich op de bas als solo-instrument. Het concert begint om 12.00 uur en u bent welkom voor een kopje koffie vooraf. Het concert is gratis toegankelijk, maar ter bestrijding van de kosten wordt een gift bij de uitgang zeer gewaardeerd. 24.06.22
  klik voor vergroting
James Oesi (London, 1988)
startte op zijn twaalfde met contrabasles
.

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters
Op verzoek van het CvK wordt de Jaarrekening van de PG Barendrecht over het jaar 2021 in verkorte vorm, met toelichting gepubliceerd. Tevens wordt gemeld dat de publicatie in het afgelopen Klankbord verkeerde tabellen bevat. Voor de correcte versie, lees verder >> Neem voor vragen gerust even contact op met van de penningmeesters van de PGBarendrecht: 

* Klaas Groenendijk: penningmeester_CvK@pknbarendrecht.nl  of 0653 244 696
* Thijs Bosloper: 2e_penningmeester_CVK@pknbarendrecht.nl of 0650 485 247 24.06.22

Monumentaal koperwerk Dorpskerk wordt gerestaureerd
De Dorpskerk is als gebouw een internationaal beschermd monument, maar dat geldt ook voor belangrijke onderdelen van het interieur. Zo zijn de preekstoel, de Boerenbank, de luidklok en het torenuurwerk opgenomen in de monumentenlijst van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Ook het koperwerk valt daaronder: het zeventiende-eeuwse koperwerk aan de kansel, de vier achttiende-eeuwse kaarsenkronen, alsmede de van latere datum stammende lezenaar en kaarsenhouder aan de dooptuin. Al dit koperwerk is ruim 50 jaar geleden gerestaureerd en is nu opnieuw aan een grote restauratiebeurt toe. De verkregen Rijkssubsidie dekt 60% van de restauratiekosten en de overige 40% kan ruimschoots gedekt worden uit de opbrengst van de Snuffelmarkt over 2022. Volgende week wordt alles vervoerd naar de werkplaatsen van de firma Brink & Van Keulen te Amsterdam, die gespecialiseerd zijn in dit soort restauratiewerk. Ook dit restauratieproject wordt begeleid door Bureau Lakerveld, onze vaste restauratieadviseur. De oude vernislaag wordt verwijderd van het koperwerk, alle onderdelen worden opnieuw gepolijst en van een nieuwe laklaag voorzien, zodat ze weer tientallen jaren onderhoudsvrij kunnen schitteren. Waar nodig zullen tevens 'uitgezakte' kaarsenhouders worden gerestaureerd. 21.06.22
  klik voor vergroting
In september a.s. zullen
ook de kroonluchters weer
in oude glorie schitteren.

'Preekstoelen gezocht'
Ouderling-kerkrentmeester Diete Dumans heeft het initiatief genomen om gemeenteleden te vragen tijdens hun vakantie foto's van preekstoelen te maken en haar toe te sturen. Velen van u bezoeken tijdens binnen- of buitenlandse vakanties oude kerken. Diete hoopt op veel reacties, zodat zij er een mooie tentoonstelling van kan maken. Lees verder >> 21.06.22

Johan Sonneveld gehuldigd
Aansluitend aan de indrukwekkende Cantatedienst werd Johan gehuldigd. Namens de PG Barendrecht sprak de heer Rijko Wytzes Johan en zijn vrouw Emmy toe
. Hij benadrukte het grote belang van Johan voor de ontwikkeling van liturgie en kerkmuziek in de voormalige Gereformeerde Kerk en de huidige Protestantse Kerk van Barendrecht. Begonnen als cantor-organist van de Bethelkerk en de Triomfatorkerk, is Johan sinds de vorming van de Protestantse Wijkgemeente Dorpskerk ook verbonden aan de Dorpskerk. Johan is de stuwende kracht achter de Cantorij Barendrecht-Dorp. Na de waarderende woorden speldde de heer Wytzes bij Johan de zilveren waarderingsspeld op van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN en hij overhandigde hem de bijbehordende oorkonde. Aansluitend richtte ouderling-kerkrentmeester Simon Hoek waarderende woorden aan Emmy Sonneveld en overhandigde ouderling-kerkrentmeester Diete Dumans haar een prachtig boeket, als blijk van grote waardering voor alles wat zijn voor én achter de schermen betekent voor de geloofsgemeenschappen van de Bethelkerk en de Dorpskerk. Aansluitend sprak Johan woorden van dank, waarna de vele kerkgangers de gelegenheid kregen om Johan en Emmy te feliciteren. Het werd een mooi eerbetoon aan degene die zo'n grote bijdrage heeft geleverd en levert aan liturgie en kerkmuziek in onze kerken. 
Bovenste foto: Johan, drager van de zilveren waarderingsspeld, neemt de oorkonde in ontvangst.
Onderste foto: Oud-Dorpskerkmusicus Hans van Gelder feliciteert Johan en Emmy. 
20.07.22
  klik voor vergroting
klik voor vergroting

Adembenemend mooie cantatedienst 
Dat er in de Dorpskerk ooit nog eens een Cantatedienst zou worden gehouden, was een wens van tal van liefhebbers van deze prachtige eeuwenoude kerkmuziek. Daarom past grote dank aan Johan Sonneveld, die ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum de uitvoering van Cantate 106 organiseerde en aanbood aan de leden van de Barendrechtse Protestantse Kerk. Koor, solisten en instrumentalisten vertolkten onder de inspirerende leiding van Johan op adembenemend indrukwekkende wijze een van de mooiste cantates van Johann Sebastian Bach. Voorgangers waren ds. Ketelaar en ds. Stam. Laatst genoemde inspireerde velen met zijn uitleg van de 'grote woorden': 'Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit'. '
Muziek is in de kerk, in het christelijk geloof niet maar omlijsting, als prettige afwisseling op de woorden van preek en gebed. Nee, muziek opent een werkelijkheid, tilt ons op. Muziek troost ons als niets anders'. Dankzij de inzet van de audiovisuele werkgroep werd, voor de kijkers thuis, de hemelse muziek omlijst door prachtige beelden. Het terugkijken van deze Cantatedienst is beslist de moeite waard! kijk verder >>  Voor de overweging van ds. Stam, lees verder >> Een uitgebreider fotoverslag volgt later. 
Bovenste foto: Johan, inspirerende dirigent. Onderste foto: Erik Koevoets - continuo (kistorgel) 
20.06.22
  klik voor vergroting
klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 19 juni is de eerste zondag van de zomer. Na de Veertigdagentijd én de Vijftigdagentijd breekt nu de zomertijd aan, waarbij de liturgische kleur groen is tot aan de adventstijd. Voorganger is ds. Franc de Ronde, die de verhaallijn over het Bijbelboek Ruth zal vervolgen. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Voor wie de intrededienst vorige week heeft gemist, is dit een mooie gelegenheid om eens nader kennis te maken met de nieuwe Dorpskerkpredikant. Uiteraard kan de dienst die om 10 uur aanvangt ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. 
[De gemeenteversie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 17.06.22.

Lied van de week 
Vanaf zijn vakantieadres vestigt ds. Cees Romkes deze week weer eens de aandacht op een lied van Huub Oosterhuis: 'Jij die voor alle namen wijkt'.
 Oosterhuis schreef het op de melodie van Psalm 36. Lees verder >> 17.06.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

'Herberg Dorpskerk' en 'Dorpskerk-Oase' ook in vakantietijd open
Oók in de komende vakantieperiode is de 'Herberg Dorpskerk' elke woensdagmorgen geopend van 10 tot 12 uur. De herbergiers ontvangen u graag voor een bezoek aan de Dorpskerk, een kopje koffie, een momentje van rust in de Kerktuin. Maar er is altijd ook gelegenheid voor een spelletje. Veelal is ook een van de predikanten van de partij. De bijeenkomsten worden afgesloten met een eenvoudige maaltijd, waarvoor een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 12 uur bent u welkom in de 'Dorpskerk-Oase'. Er is dan 'Open Kerk', voor wie het oudste huis van Barendrecht beter wil leren kennen, de Kerktuin is geopend en er staat altijd een kopje koffie klaar, geserveerd door de dames van de Snuffelmarkt, want die is dan natuurlijk ook geopend. Kortom ook in de vakantieperiode bent u van harte welkom! 15.06.22

Groot onderhoud Dorpskerkorgel 
Sinds het Dorpskerkorgel in 2013 is gerenoveerd door de orgelmakerij Reil (zie webpagina >> orgelrenovatie 2013)
 hebben de kerkrentmeesters van de Dorpskerk een contract afgesloten met Reil voor regulier onderhoud. Onlangs heeft er op voorstel van de Dorpskerkmusici een grondige inspectie van het orgel plaatsgevonden. De firma Reil heeft een offerte uitgebracht voor alle werkzaamheden in het kader van een groot onderhoud. Vanuit de kring van de stichting Vrienden van de Dorpskerk kwam het prachtige nieuws dat de kosten (circa € 9.400) gefinancierd kunnen worden uit de kring van de Vrienden van de Dorpskerk. Inmiddels heeft de Orgelcommissie Dorpskerk opdracht gegeven aan Reil, nadat het College van Kerkrentmeesters heeft ingestemd met de offerte en met de financiering ervan. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de laatste twee weken van september a.s. De grote frontpijpen in de drie torens zullen tijdelijk worden verwijderd en opgeslagen in de kerkzaal. Tijdens de renovatie blijft het orgel wel bespeelbaar. 13.06.22
  Klik voor vergroting

De 'Preek van de week' in ere hersteld
Met de komst van ds. De Ronde kan de door ds. Stam ingezette traditie, om de preken in de Dorpskerk gedurende twee weken op de Dorpskerkwebsite te plaatsen, weer in ere worden hersteld! We zijn dankbaar voor die toezegging, want we weten dat er regelmatig vraag is om de preek terug te mogen lezen. Zoals gebruikelijk vindt u de 'Preek van de week' terug op onze >> webpagina 'Kerkdiensten. Gezien de grote belangstelling die er dezer dagen is voor de website, plaatsen we dit keer hierbij ook een rechtstreekse link naar de Preek van de week: Lees verder >> 13.06.22

Warm welkom voor nieuwe Dorpskerkpredikant
Op zondagmiddag 12 juni werd ds. Franc de Ronde op hartelijke wijze verwelkomd door 'zijn' nieuwe gemeente, in wat 'zijn' Dorpskerk is geworden. Zowel de wijkkerkenraad als ds. De Ronde hadden tal van relaties uitgenodigd voor deze feestelijke intrededienst. Ds. Henk-Jan Ketelaar verzorgde de verwelkoming en het formele intredegedeelte. Daarna werd de eredienst vervolgd door de nieuwe Dorpskerkpredikant. Eerst richtte ds. De Ronde het woord tot de kinderen, waarbij hij het moeilijke begrip drie-eenheid in eenvoudige woorden uitlegde. In zijn preek vervolgde hij de lopende reeks schriftlezingen uit het boek Ruth en gaf hij uitleg over het tweede hoofdstuk (de verzen 14-23). De kinderen hadden in hun Kindernevendienst een feestelijk cadeau gemaakt voor de nieuwe dominee. Na de zegen door ds. De Ronde, sprak ds. Ketelaar in één toespraak namens een vijftal organisaties de nieuwe Barendrechtse predikant een warm welkom toe, die daarna afsloot met een kort dankwoord. Zoals gebruikelijk, is er ook van deze feestelijke eredienst een uitgebreid fotoverslag gemaakt voor deze website.
Lees en kijk verder >> 12.06.22 

[Het fotoverslag staat vanwege de privacyregelgeving achter een AVG-code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl] 
  Klik voor vergroting
Ds. De Ronde wordt verbonden aan
de Dorpskerk en gezegend door ds. Ketelaar.

Liturgische schikking intrededienst vol symboliek
Zoals ds. De Ronde zal gaan ervaren, besteedt de Dorpskerkgemeente veel aandacht aan kwaliteit en diepgang van haar erediensten. Al bijna 15 jaar geeft de werkgroep Liturgisch bloemschikken bij bijzondere erediensten daar daadwerkelijk invulling aan. De liturgische schikkingen ondersteunen de liturgie van zulke bijzondere zondagen. Zo heeft de werkgroep, dit keer in de persoon van Elly van den Oever, ook voor de intrededienst van ds. De Ronde een schikking gemaakt, die bol staat van symboliek en die aansluit bij de liturgie van deze bijzondere dienst. Voor de uitleg, lees verder >> De foto is gemaakt door Jan van den Oever. 12.06.22
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . . Zondag Trinitatis
De zondag na Pinksteren - dit jaar 12 juni - draagt volgens de kerkelijke kalender de naam Zondag Trinitatis. Deze naam verwijst naar de heilige Drie-eenheid: Vader, Zoon en Geest. De term 'drie-eenheid' komt in de Bijbel als zodanig niet voor. Pas in de vierde eeuw na Christus werd dit binnen de kerk na de nodige discussies tot dogma verheven. De concilies van Nicea (325), Constantinopel (381) en Chalcedon (451) speelden daarbij een belangrijke rol. Voor de Dorpskerkgemeente staat de eredienst op deze zondag Trinitatis vooral in het teken van de verbintenis van ds. Franc de Ronde aan de Protestantse Gemeente Barendrecht, in het bijzonder de Protestantse Wijkgemeente Dorpskerk. Zie onderstaand artikel. 10.06.22
   

Feestelijke intrede ds. De Ronde
Op zondag 12 juni zal ds. Franc de Ronde in een feestelijke eredienst, die om 15.00 uur begint, worden verbonden aan de Protestantse Gemeente Barendrecht, in het bijzonder aan de Dorpskerkgemeente. Voorgangers in deze intrededienst zijn ds. Henk-Jan Ketelaar en ds. Franc de Ronde. Vanwege het bijzondere karakter van deze eredienst is de liturgische kleur rood. 
Als gebruikelijk kan de dienst ook online worden gevolgd of worden teruggekeken via de videokanalen van de Dorpskerk (zie linken boven aan deze pagina). Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Orde van dienst' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Orde van dienst, lees verder >>.  Voor deze dienst zijn, zowel door ds. de Ronde als door de Wijkkerkenraad, tal van relaties persoonlijk uitgenodigd; voor de genodigden zijn plaatsen gereserveerd in de kerk! Het belooft een volle kerk te worden, houd daar dus rekening mee!  
Let op: Er is op 12 juni 's morgens géén dienst in de Dorpskerk. 

[De gemeenteversie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 10.06.22
 

Trinitatis, uitgelegd aan kinderen
Zelden werd het begrip van de heilige Drie-eenheid zo helder uitgelegd als dat werd gedaan door Matthijs Vlaardingerbroek. Matthijs was met zijn sprekende pop Henkie enkele jaren geleden te gast in de Dorpskerk bij de Kinderkerk. Op aansprekende wijze legt hij aan kinderen uit dat in de Bijbel God één is en toch uit drie personen bestaat, namelijk God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest: één van de grote geheimen van God. Toch heeft God iets in de schepping gegeven dat ons wel helpt om het een beetje te begrijpen. Namelijk water! Water kun je in verschillende vormen tegenkomen: in de vorm van ijs, water en waterdamp. Drie verschillende vormen en toch allemaal water. Matthijs heeft er een leuk proefje aan gekoppeld om aan kinderen (en volwassenen!) uitleg te geven over de Drie-eenheid. Lees verder >> 10.06.22
  klik om naar de website van Henkie te gaan

Op unieke wijze worden Bijbelverhalen verteld aan kinderen.

12 juni: ook voor de Bethelkerkgemeente een bijzondere dag
Voor de Dorpskerkgemeente vormt zondag 12 juni de afsluiting van een beroepingsproces, met de intrede van ds. De Ronde. Voor de wijkgemeente Bethelkerkgemeente staat deze zondag in het teken van de start van hun beroepingsprocedure: het zoeken naar een opvolger voor ds. Ketelaar. Na de ochtenddienst in de Bethelkerk presenteert de wijkkerkenraad in een gemeentevergadering het profiel voor de te beroepen predikant, alsmede de profielbeschrijving van de Bethelkerkgemeente. Op hun Facebookpagina staan de gedetailleerde beschrijvingen. Lees verder >> 10.06.22

Felicitaties van de diaconie 
Voor veel eindexamenkandidaten waren het deze week spannende dagen. Slagen, zakken of een herexamen? De diaconie heeft de kandidaten die aangedragen zijn door ouders of grootouders vòòr het schriftelijk examen een kaart gestuurd met succes erop. Op de dag van de uitslag hebben deze jongens en meisjes een felicitatiekaart met chocolade gekregen. Gelukkig behoefde bij niemand chocolade als troost worden gebracht, want bij iedereen hing de vlag met schooltas uit. Alle geslaagden, gefeliciteerd! Op de foto Lisa 't Hart en diaken Toos Volkers 10.02.22
  Klik voor vergroting

Lied van de week 
Deze week zet ds. Cees Romkes een lied van dichteres Ria Borkent in het licht: Wij zingen God ter ere. De melodie is van componist/kerkmusicus Dirk Zwart. 
Het lied is grotendeels (drie van de vier coupletten) opgenomen in het nieuwe Liedboek onder nummer 786. Lees verder >> 10.06.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Kerktuin in beeld - 17
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. In de junimaand besteedt zij aandacht aan de Bosaardbei. (Fragaria vesca) Kom eens kijken in de tuin, elke woensdag- en zaterdagmorgen open tussen 10 en 12 uur. Lees verder >> 07.06.22
  klik voor vergroting

Intrede 40e Dorpskerkpredikant
Als opvolger van ds. Jan Willem Stam (de 38e Dorpskerkpredikant) zal ds. F.C. de Ronde als 40e Dorpskerkpredikant zijn intrede doen in Barendrecht op zondag Trinitatis, 12 juni a.s. Ds. De Ronde is Inderdaad de 40e Dorpskerkpredikant in de 448 jaar dat de Dorpskerk protestant is, want ds. Cees Romkes werd op 1 januari 2020 de 39e Dorpskerkpredikant, na de vorming van de Protestantse Wijkgemeente Barendrecht. Ds. Franc de Ronde zal in een feestelijke eredienst, die om 15.00 begint, worden verbonden aan de Dorpskerkgemeente. Voorgangers zullen zijn ds. Henk-Jan Ketelaar en ds. Franc de Ronde. Voor ds. Ketelaar zal dat de laatste keer zijn dat hij - als Barendrechts predikant - voorgaat in de Dorpskerk en voor ds. De Ronde is het zijn eerste dienst in de Dorpskerk.
Let op: Er is op 12 juni 's morgens géén dienst in de Dorpskerk.  07.06.22

Afscheid Ds. De Ronde van Fijnaart
Zondag 5 juni heeft ds. Franc de Ronde afscheid genomen van de Protestantse Gemeente Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten tijdens de Pinksterdienst. Eerder die week hadden gemeenteleden al op meer informele wijze afscheid genomen van 'hun' dominee. Voor de afscheidsdienst, kijk verder >> Ter gelegenheid van zijn vertrek uit Brabant heeft ds. de Ronde een interview gegeven aan het plaatselijke blad Fendert Lokaal. Lees verder >> (zie pagina 1 en 3)  07.06.22

Over Liturgie gesproken . . . Pinksteren, het Feest van de Geest
Het christelijke Pinksterfeest heeft zijn oorsprong in het Joodse Wekenfeest (Sjavoeot). Dit Joodse feest is ter herinnering aan de gebeurtenis bij de berg Sinaï, toen God aan Mozes de Tien Geboden gaf. Christenen namen de feestdag over omdat ze een gelijkenis zagen met de neerdaling van de Heilige Geest. Het woord Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord ‘pentekostè’, dat vijftig betekent. Het Pinksterfeest is altijd 10 dagen na Hemelvaart en de 50ste dag na Pasen. We herdenken de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen en het ontstaan van de Christelijke kerk. Het 'Feest van de Geest' wordt in de Dorpskerk gevierd in een feestelijke eredienst, waarin ds. Piet Schelling (emerituspredikant uit Monster) voorgaat. De liturgische kleur is rood, de kleur van vuur van de Geest. 
Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. 
[De gemeenteversie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 04.06.22.
 

De liturgische schikking van het Feest van de Geest
Zoals gebruikelijk bij alle feestelijke erediensten in de Dorpskerk, heeft de werkgroep Liturgisch bloemschikken ook voor het Pinksterfeest een prachtige schikking gemaakt, vol met symboliek.

Pinksteren:
Vuur, warmte, overgave, onbekendheid en troost, een feest van hoop een feest van toekomst een feest van een nieuw begin.

De groene boog staat symbool voor de hoop, vol verwachting voor de toekomst.
In de regenboogkleuren wordt Gods belofte zichtbaar.
Bovenal een feest van overgave, een feest van delen met de ander, ons hart in vuur en vlam, een geest van openheid, samen verder gaan de Geest geeft toekomst aan ons allen.
Voor alle schikkingen van 2022, lees verder >>. 04.06.22
  klik voor vergroting
Pinksteren in vlammende bloemen

Koffieconcert Barendrecht Klassiek weer een succes
Stichting Barendrecht Klassiek organiseerde, in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, op 29 mei een koffieconcert na de eredienst. Dit concert betoverde de toehoorders gedurende bijna een uur, met prachtig samenspel. Daarmee was er na 6 jaar weer een strijkkwartet bij Barendrecht Klassiek. Het Adora String Quartet speelde werken van de componisten Schubert (strijkkwartet no.13, ‘Rosamunde’);   Beethoven (strijkkwartet op.18 no.4, in C mineur)   en Piazzolla (Oblivion, arr. Tobias Kischke) Met dit prachtige optreden zijn de corona-beperkingen voor de concerten in de Dorpskerk wel vergeten. Barendrecht kan uitkijken naar het volgende soloconcert door de bekende bassist James Oesi, die zeker ook verrassen zal. 30.05.21

  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 29 mei is het op de liturgische kalender 'zondag Exaudi'. Het is de zevende zondag van Pasen, de zondag tussen hemelvaart en Pinksteren. 'Exaudi' is Latijn en betekent, letterlijk vertaald: ‘verhoor toch’. Het is dus een gebed. De gemeente bevindt zich als het ware in de situatie van de leerlingen die na Jezus’ hemelvaart biddend en eensgezind wachten op de heilige Geest (Handelingen 1:14). Deze zondag staat ook wel bekend als Wezenzondag: nadat Jezus' leerlingen afscheid van hem namen (Hemelvaart) wachtten zij op de uitstorting van de heilige Geest (Pinksteren). Voor een korte tijd zijn zij alleen, zoals wezen. Dit is de laatste zondag vóór Pinksteren, de liturgische kleur is voor de laatste keer in de Paastijd wit: kleur van licht, zuiverheid en opstanding. Voorganger is mw. ds. Hermie Hummel, predikant te Rotterdam. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. 
[De gemeenteversie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 28.05.22.

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op de Engelse Psalmen. In het bijzonder Psalm 27.
 Deze Psalm wordt al eeuwen op de Wezenzondag gezongen. Lees verder >> 28.05.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Liturgische schikking viering Hemelvaart
De dames van de werkgroep liturgisch bloemschikken hebben voor de viering op Hemelvaart een eenvoudige schikking gemaakt. Als begeleidende tekst is gekozen voor lied 666 vers 2. 

De Heer is in de wolken, onttrokken aan ons oog.
Maar Hij heeft alle volken zijn koninkrijk beloofd.
Al blijft Hij nu verborgen in teken en in taal,
straks, op de nieuwe morgen, zien wij Hem allemaal.

De gerbera's symboliseren de discipelen, het gipskruid de wolken en de opstijgende witte roos verwijst naar Jezus's hemelvaart. 25.05.22
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . . Hemelvaartsdag, de veertigste paasdag
De viering van Hemelvaartsdag is gebaseerd op het bijbelboek Handelingen (1:3). Daar staat de verwijzing naar de veertigste paasdag. De oudst bekende bron van de viering van de Ascensio Domini (hemelvaart van de Heer) is een geschrift van kerkvader Augustinus van Hippo (354-430). Volgens Augustinus werd het feest van Hemelvaart reeds gevierd in de tijd van de apostelen, maar het feest zou op het einde van de vierde eeuw zeer vlug verspreid geworden zijn. In de geloofsformules van Nicea (325) en van Constantinopel (381) is er al sprake van de hemelvaart van Jezus. De hemelvaart van de Heer wordt in de PG Barendrecht voor de wijkgemeenten Carnisse Haven, Bethelkerk en Dorpskerk gevierd in een gezamenlijke eredienst in de Dorpskerk. Voorganger dit jaar is oud-Bethelkerkpredikant ds. Robert-Jan van Amstel. De werkgroep liturgisch bloemschikken zal weer een inspirerende schikking maken. Voor de orde van dienst, lees verder >>.  24.05.22 
  klik voor vergroting
Hemelvaart:  Giotto Scrovegni 

Prachtig resultaat BethelBazar
Na twee jaar alternatieve geldwervingsactiviteiten voor goede doelen tijdens de Coronapandemie, kon de PGB-commissie BethelBazar dit jaar weer een echte bazar organiseren en het is een groot succes geworden. Vrijdagavond 20 en zaterdag 21 mei was het een drukte van belang rondom de Bethelkerk en in het jeugdhuis. De commissie kon zondagmorgen bij de erediensten het prachtige resultaat bekend laten maken: € 20.650,77. De opbrengst gaat dit jaar naar vier goede doelen: Stichting Present Barendrecht, Stichting Welzijn kinderen van Bal Anand, het Khaki Fonds en het ZWO-project Renacer. De Bethelbazar is mede mogelijk gemaakt dankzij de geweldige inzet van veel gemeenteleden en de ondersteuning van meerdere sponsoren. Al degenen die op een of andere wijze hieraan hebben bijgedragen worden hartelijk bedankt! Lees meer over deze diaconale doelen op >> www.pknbarendrecht.nl/bethel_bazar 22.05.22

 

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 22 mei is de zesde zondag van Pasen, die draagt de naam: Rogate. Het is de zondag voor Hemelvaart Rogate is Latijn en betekent, letterlijk vertaald: 'vráágt of ook bidt'. Op deze zondag worden de gemeente opgeroepen om te bidden. Dit gebruik gaat terug naar oude kerkelijke tradities van biddagen voor het gewas in deze tijd van het jaar. Voorganger is ds. Cees Romkes. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst die om 10 uur aanvangt ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. De Vijftigdagentijd nadert zijn afsluiting. Het vieren van vijftig dagen Pasen is misschien wel de mooiste tijd van het kerkelijk jaar. Lees verder >>
[De gemeenteversie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 21.05.22.

Vieren en ontmoeten over grenzen heen 
Na de succesvolle eerste viering organiseert de oecumenische werkgroep ‘Vieren en ontmoeten over grenzen heen’ opnieuw een migrantenviering voor alle mensen uit Barendrecht e.o. Op zondag 22 mei om drie uur in de Dorpskerk is iedereen welkom om dit mee te vieren. Voorgangers zijn ds Henk Jan Ketelaar en pater Urbanus. Het beloofd weer een internationale viering te worden met liederen en gebeden in diverse talen. Ons thema is deze keer ‘HOOP’. Weet u nog mensen die vanuit een ander land hier zijn komen wonen, dan zijn die van harte uitgenodigd samen met ons deze viering mee te beleven. Natuurlijk zijn ook kinderen van harte welkom en zijn zij interactief betrokken bij de viering! Na afloop willen we elkaar weer ontmoeten met een kopje koffie/thee/limonade en wat lekkers. We hopen dat u er ook bent! Ga voor meer informatie naar Winia Schriek (email: winia.schriek@planet.nl) 13/21.05.22
  klik voor vergroting

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes brengt deze week weer een lied van Sytze de Vries onder de aandacht: 'Als de hemel vol gezang is'Het staat in de bundel 'Het liefste Lied van Overzee'
. De melodie is van de Engelse componist Edwin George Monk (1819-1900). 
Lees verder >>
 20.05.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Over Liturgie gesproken . . . . Zondag hoe?
Zondag 15 mei is de vijfde zondag van Pasen, die draagt de naam: Zondag Cantate. Dit verwijst naar Psalm 98 en roept op de lofzang te zingen: 'Cantate Domino Canticum Novum', dat is Latijn voor: ‘Zingt een nieuw lied voor de Heer’.

De liturgische kleur is tot aan Pinksteren wit, de kleur van zuiverheid en reinheid. Voorganger is ds. Marianne Moerland. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst die om 10 uur aanvangt ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>
Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.

[De gemeenteversie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 13.05.22.
 

Lied van de week 
Deze week zet ds. Cees Romkes weer een lied van dichter-dominee André Troost in 'de spotlight: 'Twinkelend schitterlicht'Het staat in het bundeltje 'Voorzichtig Licht
'. De melodie is van het bekende lied 'Kroont Hem met gouden kroon', die is gemaakt door de Engelse componist George J. Elvey. Lees verder >> 13.05.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Waardevolle informatiebijeenkomsten AK
De informatiebijeenkomsten, die op 9 mei jl. werden gehouden 
over het toekomstperspectief van de Protestantse Gemeente Barendrecht in de Bethelkerk en de Dorpskerk, boden de aanwezige gemeenteleden veel waardevolle informatie. Van meerdere kanten werd deze aanpak gewaardeerd. De AK heeft echter moeten constateren dat de opkomst bij beide bijeenkomsten erg tegenviel. Daarom is besloten om de informatie ook digitaal beschikbaar te stellen. U kunt zowel de diapresentatie van de AK, alsmede het reactieformulier downloaden. Ook de gemaakte video-opname van de bijeenkomst in de Bethelkerk kunt u terugkijken. Voor de diapresentatie, lees verder >>. U kunt reageren via het digitale reactieformulier, lees verder >> Dit invullen duurt slechts enkele minuten. Hoe meer reacties de AK ontvangt, des te beter kan er vorm en inhoud worden gegeven aan een passend vervolg. Voor link naar de informatiebijeenkomst in de Bethelkerk, kijk verder >>Gemeenteleden worden dus van harte uitgenodigd om te reageren. [Deze informatie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl]     13.05.22

Over liturgie gesproken . . . tot Gods eer
Liturgiewetenschapper Marcel Barnard schreef op verzoek de generale synode van de PKN het boekje 'Tot Gods eer'. In dit boek, beschrijft hij de protestantse liturgie, licht hij de achtergronden ervan toe, en geeft hij een kleine protestantse theologie van de liturgie. Daarnaast laat hij zien uit welke verschillende tradities de protestantse liturgie wordt gevoed. Marcel Barnard is hoogleraar praktische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam en aan de Universiteit van Stellenbosch, Zuid Afrika, en hij is tevens hoogleraar liturgiewetenschap aan de Vrije Universiteit. Lees verder >> 
In aansluiting op dit boekje wordt er een serie artikelen over de protestantse liturgie gepubliceerd op de PKN website, waar onze website naar zal verwijzen (zie separaat artikel) 
12.05.22
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . .Zondag hoe? 
Zondag 8 mei is de vierde zondag van Pasen, die draagt de naam: Zondag Jubilate. Dit verwijst naar Psalm 66,‘Jubilate Deo omnis terra, psalmum dicite nomini eius date gloriam laudi eius' - 'Juich de Heer gij ganse aarde, psalmzing de heerlijkheid van Zijn naam en geef Hem eer en lof'. De liturgische kleur is tot aan Pinksteren wit, de kleur van zuiverheid en reinheid. Het is deze zondag een gezamenlijke viering van Schrift en tafel in de Bethelkerk, aanvang 09.30 u. Aan het einde van de dienst zullen de zangers en zangeressen, die in de afgelopen Coronaperiode de lofzang gaande hebben gehouden in beide kerken,  worden bedankt namens de beide wijkkerkenraden. Er is deze zondag geen dienst in de Dorpskerk! Voor de orde van dienst, lees verder >> 07.05.22 
 

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op een liedtekst van Sytze de Vries: 'Maak heel mijn leven tot een lied'Het staat in de bundel 'Het Liefste Lied van o
verzee'. Het kan worden gezongen op twee melodieën: een melodie van Thomas Haweis en een van John Bacchus Dykes. Lees verder >> 07.05.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

5 mei viering in de Dorpskerk
Op 5 mei werd er in de Dorpskerk gevierd dat we in Nederland in vrijheid mogen leven. De 510-jaar oude Dorpskerk heeft twee grote oorlogen doorstaan: de Tachtigjarige oorlog (1568-1648) en de Tweede Wereldoorlog (1940-1945), reden genoeg om de vrijheid te vieren in het 'oudste huis van Barendrecht'. De Stichting Evenementen Dorpskern Oud-Barendrecht (SEDOB), waarin de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk namens de protestantse Dorpskerkgemeente participeert, organiseerde op donderdag 5 mei a.s. een Vrijheidsmaaltijd in de Noordbeuk van de Dorpskerk voor genodigden. Na de maaltijd werd het vrijheidsvuur, dat van uit Wageningen door Roparunlopers naar Barendrecht ontstoken bij het herdenkingsmonument voor de Dorpskerk. Aansluitend werd er in de kerkzaal om 10.30 uur een Bevrijdingsconcert verzorgd door het dagorkest van de Harmonievereniging Barendrecht. De foto's geven een beeld hoe SEDOB de Noordbeuk van de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een indrukwekkende zaal waar de vrijheid werd gevierd en dat de fakkel  van het vrijheidsvuur in Barendrecht. Lees verder >> 07.05.22
  klik voor vergroting
klik voor vergroting

4 mei herdenking in de Dorpskerk
Na twee Coronajaren kon dit jaar de traditionele 4 mei herdenkingsbijeenkomst weer plaatsvinden in de Dorpskerk. De
Stichting 4 mei herdenking Barendrecht had weer voor een indrukwekkend programma gezorgd. Tijdens de bijeenkomst werd er gesproken door burgemeester Veldhuijzen, kinderburgemeester Demi Kroonen en de heer Johan Dam. Verder waren er declamaties en samenzang. De muzikale begeleiding werd verzorgd door de Big Band Barendrecht o.l.v.  Jeroen van der Hoff.  Het Dorpskerkorgel werd bespeeld door Pieter Jan Lukas. Aansluitend vond de herdenking en kranslegging plaats bij het monument voor de Dorpskerk.  05.05.22
   

Kerktuin in beeld - 16
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. In de meimaand besteedt zij aandacht aan de Vrouwenmantal (Alchemilla Mollis). Kom eens kijken in de tuin, elke woensdag- en zaterdagmorgen open tussen 10 en 12 uur. Lees verder >> 03.05.22
  Klik voor vergroting

510 jaar Dorpskerk: met bloemen getooid 
Al meer dan 20 jaar worden de feestelijke erediensten in de Dorpskerk opgesierd met prachtige bloemschikkingen door dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken. Daarom was er ook bij de feestelijke start van het 510-jarig bestaan van de Dorpskerk weer een feestelijke schikking gemaakt 
door Joan Bolt, Ingrid Filius en Elly van den Oever, waarin de nodige symboliek was verwerkt. De kleurige, verschillende bloemen symboliseerden de veelkleurige leden van de  Dorpskerkgemeente. De twee grote bladeren daaronder symboliseerden de handen van de Eeuwige die de gemeente draagt en Zijn zegen geeft. Ingrid had er een mooie tekst bij gemaakt, die in de liturgie was opgenomen. Lees verder >> 03.05.22
  klik voor vergroting

510 jaar Dorpskerk: een nieuwe vriendenwebsite
Op 2 mei 2022, de 510e verjaardag van de Dorpskerk, is de nieuwe website van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk definitief online gekomen via de nieuw provider 'protestantsekerk.net'. Het nieuwe navigatiemenu staat boven aan de startpagina. Zowel de layout als de inhoud is vernieuwd. In de komende maanden wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de omzetting van deze Dorpskerksite naar de nieuwe provider. Omdat dit een enorme tijdrovende klus is, moet u daarvoor nog even geduld hebben.... Neem nu snel een kijkje op de nieuwe vriendensite! Kijk verder >> 03.02.22

510 jaar Dorpskerk: een gezegende start
Met de herderlijke zegen van emerituspredikant Piet Taselaar werd de feestelijke eredienst op 1 mei 2022 besloten én werd het jubileumjaar voor de 510-jarige Dorpskerk geopend. Na de dienst werd ds. Taselaar van vele kanten bedankt voor de inspirerende en warme woorden waarmee hij de feestelijke liturgie gestalte had gegeven. Ook was er veel  waardering voor prachtige liturgische schikking en de muzikale medewerknig van Marie-Christine Goergen (dwarsfluit) en Johan Sonneveld (orgel). Na de viering maakten velen gebruik van de uitnodiging om koffie te komen drinken. Daarbij was er gezorgd voor een feestgebakje waarop de Dorpskerktekening prijkte van Thea Verhagen. Het was al met al een feestelijke start van het 510e jaar van de Dorpskerk. Een uitgebreid fotoverslag is in voorbereiding. 02.05.22
   

Een cadeau voor de jarige Dorpskerk
Tijdens de feestelijke kerkdienst op 1 mei j.l. sprak de voorzitter van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, Simon Hoek, enkele inleidende woorden bij het 510-jarig bestaan van het godshuis. Hij benoemde dat het 'oudste huis van Barendrecht' na de vele restauratieprojecten van de afgelopen tien jaar steeds toekomstbestendiger is geworden. Verder gaf hij een toelichting bij het thema van het komende jubileumjaar. Tenslotte had hij namens de stuurgroep nog een cadeau voor de jarige Dorpskerk en de Protestantse Dorpskerkgemeente meegenomen: de nieuwste bijbelvertaling, de NBV21. Die vertaling wordt beschouwd als dé vertaling voor de 21e eeuw. Aansluitend las lectrix Anja Bogaerds de evangelielezing uit de nieuwste vertaling. Voor het complete verhaal, lees verder >> 02.05.22
  klik voro vergroting

Dank aan de gulle geefster!
Toen Olette Smits, lid van de Dorpskerkgemeente, vorig jaar hoorde van de restauratiewerkzaamheden van de toren van de Dorpskerk. Toen meldde ze, dat zij de opbrengst van haar boekje 'Van hart tot hart' wilde besteden aan het opnieuw vergulden van de torenhaan. Dit kleine boekje met versjes en overdenkingen is een prachtig cadeuaboekje. Voor de kerkrentmeesters van de Dorpskerk was dit gulle gebaar reden om Olette uit te nodigen toen de vrguldde torenhaan weer terugkwam in Barendrecht. De kerkrentmeesters zijn Olette bijzonder dankbaar voor haar prachtige initatief. Daarom werd zij samen met de gerestaureerde torenhaan op de foto gezet. Bij de dames van de werkgroep Kerktuin zijn er trouwens nog enkele exemplaren van dit mooie boekje te koop. Lees verder >> 02.05.22
  klik voor vergroting

'Vieren en vooruitkijken: van U is de toekomst, kome wat komt'
Sinds de viering van het 5e eeuwfeest van de Dorpskerk in 2012 is er veel gebeurd: zowel in de monumentale Dorpskerk zelf, alsook in de protestantse Dorpskerkgemeente die de kerk als thuisbasis heeft. Door tal van restauratieprojecten werd de Dorpskerk gereed gemaakt voor de toekomst. Ook in de kerkelijke gemeente waren er belangrijke ontwikkelingen. Zo vonden na bijna 125 jaar scheiding gereformeerden en hervormden zich in de samengevoegde protestantse Dorpskerkgemeente. Reden genoeg om aandacht te besteden aan het 510-jarig bestaan van het 'oudste huis van Barendrecht'. Het motto van het jubileum is: VIEREN EN VOORUITKIJKEN. In een feestelijke eredienst op 1 mei werd het jubileumjaar gestart. Het thema van de viering 'Van U is de toekomst, kome wat komt' getuigde van visie en vertrouwen in de toekomst. De uitzending van de kerkdienst is nog terug te kijken via de videokanalen van de kerk. (vanwege een geluidsstoring, begint de opname wat later na het begin van de dienst). In de loop van het komende jubileumjaar zullen er nog enkele activiteiten worden georganiseerd er door de stuurgroep Toekomst Dorpskerk. 30.04.22
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken . . . . Zondag Misericordia Domini
Zondag 1 mei is de derde zondag van Pasen. Volgens de liturgische kalender heet deze zondag: 
Misericordia Domini. Dit verwijst naar Psalm 33 vers 5: 'De aarde is vol van de rechtvaardigheid van de Heer'.  De liturgische kleur is tot aan Pinksteren wit, de kleur van zuiverheid en reinheid. Omdat op 2 mei de Dorpskerk 510 jaar bestaat, is er een bijzondere Orde voor een van dienst Woord en gebed. Voorganger is ds. Piet Taselaar. Muzikale medewerking wordt verleend door de fluitiste Marie-Christine Goergen en Johan Sonneveld op het Dorpskerkorgel. Vanwege het bijzondere karakter is er na de viering koffiedrinken met een feestelijke traktatie in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Orde van dienst' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Orde van dienst, lees verder >>[Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl]  22.04.22./30.04.22
  klik voor vergroting

Torenhaan teruggeplaatst op 'haar Dorpskerk'
Op 26 april waren de restauratoren van de firma Daelmans al om 7 uur bezig bij de Dorpskerk met het terugplaatsen van de gerestaureerde wijzerplaten, wijzers en het eeuwenoude torenkruis met de opnieuw vergulde bol en weerhaan. Het hoogtepunt van de hele operatie was het terugplaatsen van de torenhaan op het torenkruis. Dat gebeurde rond het middaguur in aanwezigheid van tal van belangstellenden. Ook mevrouw Coks Laban was natuurlijk van de partij. Met haar negentig jaar is zij een van de oudste nog actieve leden van de Dorpskerkgemeente. 'Mag ik mee naar boven?' vroeg zij. De restaurator legde haar eerst uit welke veiligheidsmaatregelen vereist waren, waarna ze zei dat ze dolgraag mee naar boven zou willen gaan. En zo beleefde Coks de dag van haar leven, toen zij samen met de restaurator in speciale veiligheidsgordels omhoog werd gehesen in de kraanbak, en zo kon zij het plaatsen van de torenhaan van heel dichtbij meebeleven. Eenmaal weer veilig beneden was ze bijzonder enthousiast: 'Wat was dat prachtig, die vergulde haan op 'MIJN' Dorpskerk! Voor de video, kijk verder >> 29.04.22
  Klik voor vergroting

Topdag voor Snuffelmarkt
De werkgroep Snuffelmarkt heeft op Koningsdag een topdrukte ervaren, zowel bij de marktkramen als ook binnen in de eigenlijke Snuffelmarkt. Dankzij de geweldige inzet van alle betrokken vrijwilligers kon er aan het eind van Koningsdag een resultaat van ruim € 1067  worden gemeld! Zoals eerder vastgesteld zal de opbrengst van de Snuffelmarkt over het jaar 2022 worden bestemd voor de restauratie van de kaarsenkronen en het overige monumentale koperwerk in de Dorpskerk. Als alles volgens plan verloopt hopen de kerkrentmeesters deze restauaratie in de loop van 2022 te laten uitvoeren. De financiering van deze restauratie is  mogelijk dankzij de toegezegde Rijkssubsidie én de opbrengsten van de Suffelmarkt in dit jaar. De kerkentmeesters zijn de leden van de werkgroep Snuffelmarkt dan ook bijzonder dankbaar! 27.04.22

Dorpskerk weer centraal bij viering Koningsdag
Na twee Coronajaren kon de viering van Koningsdag eindelijk weer worden georganiseerd en daarbij stond als van ouds de Dorpskerk centraal bij de activiteiten in de oude Dorpskern van Barendrecht. In én rondom het 'oudste huis van Barendrecht' was het weer gezellig druk. Al vroeg in de morgen waren alle plekken in het gras rondom de kerk bezet voor de Kindervrijmarkt. In een stampvolle Dorpskerk werd de aubade gehouden. De genodigde gedecoreerden van Barendrecht en veel andere burgers beleefden weer een uitbundige aubade. Gebouw 'de Ontmoeting deed zijn naam eer aan. Eerst waren de gedecoreerden van Barendrecht te gast en na 11 uur stroomden de bezoekers van de braderie binnen. Tot sluitingstijd bleef het druk. Er werd genoten van koffie met cake en later waren de tosti's en de poffertjes niet aan te slepen.
 Buiten organiseerde de Barendrechtse Oranjevereniging in de Dorpsstraat en op het plein tussen de watertoren en de Dorpskerk de traditionele braderie, die zeer druk bezocht werd. Ook de werkgroep Snuffelmarkt van de Dorpskerkgemeente deed goede zaken: veel artikelen kregen een tweede (of derde) leven. Kortom het was een prachtige Koningsdag, mede dankzij het weer! De foto's geven een impressie van de activiteiten in en rondom de kerk. 27.04.22
  klik voor vergroting
Klik voor vergroting

Hoogtepunt torenrestauratie
Op dinsdag 26 april rond het middaguur zal letterlijk en figuurlijk een hoogtepunt worden bereikt in een decennium lang restaureren van de Barendrechtse Dorpskerk. Nu de weers- én windomstandigheden bekend zijn voor die dag, is definitief vastgesteld dat dan de gerestaureerde en opnieuw vergulde torenhaan zal worden teruggeplaatst op de spits van de Dorpskerk. Hoewel dit nog niet helemaal het einde van de tienjarige restauratieperiode van de Dorpskerk betekent, is dit in elk geval de afronding van de restauratieprojecten van de kerktoren en van het torenuurwerk. Hoewel er weinig ruchtbaarheid gegeven zal worden aan dit heugelijke moment, nodigen we de bezoekers van de website graag uit om even langs te komen. Dan kunt u getuige zijn van dit bijzondere moment in de 510-jarige geschiedenis van de Dorpskerk. De kerkrentmeesters zijn dankbaar, voor de steun uit vele hoeken in de afgelopen jaren die het mogelijk hebben gemaakt om al deze restauratieprojecten te realiseren. De restauratieprojecten in de toren zijn dus net afgerond, voordat op zondag 1 mei, in een bijzondere eredienst, het jubileumjaar ‘510-jaar Dorpskerk’ zal starten onder het motto: ‘Vieren en vooruitkijken: Van U is de toekomst, kome wat komt!’ 24.05.22
  klik voor vergroting
Een opname tijdens het vergulden van de 
gerstaureerde torenhaan. 

Adieu ds. Bert de Wit
In de eredienst van zondag 24 april heeft ds. Bert de Wit afscheid genomen als predikant van de Protestantse Gemeente Barendrecht en als wijkpredikant van CarnisseHaven. Gitaar spelend met de kinderen zong hij een afscheidslied voor hen. Het werd een waardig afscheid met een vrolijke ondertoon. Indrukwekkend was de liturgische schikking die er voor zijn afscheid 
was gemaakt. Tal van symbolen waren in de schikking verborgen rondom de opengeslagen Bijbel. Zijn rol als leraar en herder, enerzijds negen jaar lang voor CarnisseHaven waar de blauwe en witte bloemen symbool voor stonden. Anderzijds straks als predikant in IJsselstein, de kleuren van de vlag van die plaats en ook de kleuren van de PKN waren verwerkt in het rechter deel van de schikking. De touwen symboliseerden enerzijds de scheepstrossen die nu zijn losgegooid in de CarnisseHaven en Bert afvaart naar zijn nieuwe gemeente. Anderzijds is er ook het drievoudig snoer uit het Bijbelboek Prediker in te zien. Zelfs een herdersstaf ontbrak niet. Ook vanuit de Dorpskerk zeggen wij adieu Bert! Dank voor je waardevolle bijdrage aan het kerkenwerk in heel Barendrecht! 25.04.22
  Klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken . . . . Zondag Quasi modo Geniti / Beloken Pasen
Zondag 24 april is de tweede zondag van Pasen. Die zondag heeft liturgisch twee namen: ‘Beloken Pasen’ en ‘Quasi modo Geniti’. De eerste duidt aan dat daarmee het Paasfeest definitief wordt afgesloten. Het wordt ‘beloken’: de luiken gaan dicht. In de vroege kerk hadden de dopelingen, die in de Paasnacht waren gedoopt de hele week witte feestkleren gedragen. En aan het eind van die week leggen ze die smetteloze kleren weer af. Ze waren als pasgeboren kindjes: ‘quasi modo geniti’. Daar komt de tweede naam vandaan: het is een verwijzing naar de eerste brief van Petrus 2:2. De liturgische kleur is tot aan Pinksteren wit, de kleur van zuiverheid en reinheid. 
Voorganger is ds. Henk-Jan Ketelaar. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.
[Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 22.04.22.
 

Er zit muziek in de Dorpskerk - concert Barendrecht Klassiek
Stichting Barendrecht Klassiek organiseert, in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, op 24 april alweer het vierde concert van het seizoen 2021-2022. Het belooft een mooi optreden te worden door het duo dat in de Dorpskerk het allereerste concert gaf, wat door SBK georganiseerd werd en die we nu voor de derde keer kunnen beluisteren. Connie de Jongh (zang) en Kelvin Grout (piano) zullen nu weer een heel nieuw programma brengen met pianowerken en liederen van o.a. Haydn, Mozart, Purcell, Monteverdi en Britten. Engels-Amerikaanse liederen van o.a. Purcell, Gershwin en Bernstein en pianowerken John Field, John Cage en Philip Glass. 
  klik voor vergroting
Naast hun samenwerking in deze combinatie hebben de musici een grote en ook internationale staat van dienst. Ze geven masterclasses, soleren, componeren en doceren. Het concert begint om 12.00 uur. Het programma heeft geen pauze. Er is vooraf koffie en thee. De toegang is vrij, bijdragen na afloop zijn echter meer dan welkom. De activiteiten van Stichting Barendrecht Klassiek zijn mede mogelijk dankzij bijdragen van sponsoren. Ga voor meer informatie naar >> www.barendrechtklassiek.nl 22.04.22

Nieuws van het CvK - Actie Kerkbalans 2022
Het voorlopige resultaat van de actie Kerkbalans: Voor 2022 is het totaal bedrag aan concrete toezeggingen  € 523.000. Een aantal mensen heeft nog geen toezegging gedaan. Wij zijn optimistisch en gaan er van uit dat deze leden in de loop van het jaar toch hun financiële bijdrage zullen leveren, waarmee de verwachte opbrengst dan zal toenemen tot € 539.000. Vergeleken met het begrote bedrag  voor 2022 van € 546.000 is dat 1,3% lager. En het is 2,5% lager dan het bedrag dat we in 2021 ontvingen. Goed verklaarbaar, er zijn mensen is vertrokken uit de gemeente en een aantal mensen is ons het afgelopen jaar ook ontvallen. En dan zijn we als College van Kerkrentmeesters toch blij met en dankbaar voor het resultaat van de actie Kerkbalans. Een actie waarvoor veel inspanningen zijn verricht, en daarvoor willen we ook onze dank willen uitspreken. Het College van Kerkrentmeesters. 22.04.22

Paasmaaltijd in de 'Herberg-Dorpskerk'
Sinds de Coronabeperkingen achter de rug zijn, is ook Herberg-Dorpskerk elke woensdagmorgen weer geopend. Een unieke gelegenheid om onder het genot van koffie met een traktatie even bij te praten, een spelletje te doen, even van de Kerktuin te genieten of een momentje de stilte te zoeken van de Dorpskerk. De Herberg is niet alleen voor gemeenteleden, ook andere belangstellenden zijn hartelijk welkom! Een groep vrijwilligers vormen de 'herbergiers' die volgens een rooster dienst doen. Vaak schuift ook een van de Dorpskerkpredikanten even aan. Elke bijeenkomst wordt afgesloten met een 'eenvoudige' broodmaaltijd. Op de woensdag vóór Pasen was er veel meer dan een eenvoudig maal. De dames Wil de Jong en Dita den Ouden hadden een prachtige paasmaaltijd voorbereid, daarbij ondersteund door 'koster-chefkok' Rob Bruin. Het werd een bijzonder 'Herbergfeestje'. 20.04.22
  klik voor vergroting
Paasmaaltijd compleet met matzes.

Nieuwe werkgroep Audiovisuele zaken
Sinds begin 2020 zijn koster-beheerder Rob Bruin en elektrotechnicus Roel Groen bezig geweest om de geluidsinstallaties in de Dorpskerk en 'de Ontmoeting' verder te verbeteren en tevens een videosysteem met professionele tv-camera's en specifieke software aan te leggen in de kerkzaal. Aan het eind van 2021, midden in de Coronapandemie, was dit nagenoeg afgerond. In de loop van 2021 heeft Rob enkele gemeenteleden opgeleid, die het nieuwe AV-systeem zelfstandig kunnen bedienen. Jan van den Oever (bijgestaan door Elly), Roel Groen en Remco Ketting zijn ondertussen ervaren AV-regisseurs geworden, die bij kerkdiensten en andere bijzondere bijeenkomsten regelmatig te vinden zijn achter de knoppen. Om ook deze vrijwilligersactiviteit in te bedden in de vrijwilligersorganisatie van de Dorpskerkgemeente is de nieuwe werkgroep Audiovisuele zaken gevormd. Rob stuurt deze werkgroep aan, die is ondergebracht in de cluster Facilitaire zaken. Er wordt gerapporteerd aan clustercoördinator Simon Hoek. Een nieuwe werkgroep betekent ook een nieuwe webpagina, waarin alles over deze activiteiten is vermeld.
Lees verder >> 20.04.22

Nieuws van de Snuffelmarkt 
Vrijdagavond 22 april is de Snuffelmarkt geopend van 18.00 tot 20.00 uur. Als speciale actie geldt voor alle zomerkleding, schoenen, tassen en sjaals een halve prijs. Deze aanbieding is ook geldig op zaterdagmorgen 23 april van 10.00 tot 12.00 uur. Ook is het mogelijk om spullen te brengen. Het gaat hierbij om goede, schone, gebruikte of nieuwe artikelen. Voorwaarde is dat deze artikelen geschikt zijn voor hergebruik. Op zaterdagmorgen is er tevens gelegenheid om een kopje koffie te drinken in de Ontmoeting. Ook op Koningsdag is de Snuffelmarkt aanwezig zowel buiten met 2 kramen als binnen in de eigen ruimte. De openingstijd is van 10.00 uur tot 16.00 uur. Er zijn authentieke spullen en schilderijen te koop. De Snuffelmarkt is onderdeel van de Protestantse Dorpskerkgemeente. De opbrengst komt dan ook geheel ten goede aan het onderhoud van de monumentale Dorpskerk. 19.04.22
  klik voor vergroting
Volop keuze
uit een groot assortiment

Uitnodiging AK voor informatiebijeenkomst over de toekomst 
In aanvulling op de eerdere berichtgeving van de Algemene Kerkenraad wordt benadrukt dat, h
oewel de informatiebijeenkomsten worden gehouden in de Bethel- en Dorpskerk is het  een zaak van alle leden van de PGB, daarom worden óók specifiek de leden van Carnisse Haven uitgenodigd om één van beide bijeenkomsten bij te wonen. Er wordt een bijeenkomst ’s middags gehouden in de Bethelkerk om 14:00 uur en ’s avonds in de Dorpskerk om 20:00 uur
. Deze identieke vergaderingen worden op 2 momenten gehouden om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen aanwezig te zijn. Graag tot ziens op 9 mei. Lees verder >> 18.04.22

Nieuws van de AK
Het scribaat van de Algemene Kerkenraad heeft een kort verslag van de AK-vergadering van 7 april j.l. beschikbaar gesteld voor publicatie op de website. Lees verder >> 18.04.22

Dankbare terugblik op de vieringen van Passie en Pasen
Dankzij de inzet van velen kan worden teruggekeken op een serie indrukwekkende en inspirerende vieringen in de Stille Week en van het Feest van Pasen. 'Achter de schermen' werd veel werk verzet, waardoor er met de nodige creativiteit prachtige vieringen en uitzendingen konden worden verzorgd. Denk daarbij aan degenen die de liturgieboekjes ontwierp en degene die ze afdrukte, maar ook aan de dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken en aan hen die de video-uitzendingen verzorgden. 'Voor de schermen' denken we aan de inzet van velen, in het bijzonder danken we onze (gast)predikanten, kerkmusici en (hulp)kosters. Deze opsomming is zeker niet compleet, dus een woord van dank aan iedereen die zich heeft ingezet!
 17.04.22e

Liturgisch bloemschikken 40-dagentijd - Pasen 
Gedurende de 40-dagentijd stonden alle schikkingen in het teken van het thema: ‘Ben je klaar voor het feest (en de toekomst tegemoet)’. Omdat in de Dorpskerkgemeente de lezingen in de 40-dagentijd uit het Johannes Evangelie volgde, waren de schikkingen daarop aangepast. De uitbundige schikking van het Pasen is een explosie van bloemenkleuren tegen de witte achtergrond van deze liturgische feestkleur. De toelichtende tekst luidt: 
Het paradijs hervonden,
de 'tuinman' noemt je bij je naam,
het leven breekt door aarde en steen,
het feest is uitbundig en wij allen op z'n Paasbest met Jezus mee,
Hij is onze toekomst.
 

Ga voor het overzicht van alle schikkingen naar >> de webpagina van deze werkgroep. 17.04.22
  Klik voor vergroting

Pasen: Kondigt het jubelend aan!
De viering van het Feest van Pasen in de Dorpskerk op de Paasmorgen staat in het teken van Christus, als de opgestane Heer die de duisternis heeft overwonnen en ons het Licht heeft doorgegeven. Het zal een inspirerende viering worden, die de afsluiting vormt van drie indrukwekkende vieringen van Passie en Pasen. 
Voorganger is ds. Marianne Moerland. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting' met een traktatie. Uiteraard kan de dienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. [Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 16.04.22

Liturgisch bloemschikken 40-dagentijd - Paaswake
Dit jaar is het thema van de 40-dagentijd: ‘Ben je klaar voor het feest (en de toekomst tegemoet)’ De schikkingen werden aangepast aan de lezingen uit het Evangelie van Johannes, zoals die in de Dorpskerk werden gelezen. De serie schikkingen ontwikkelde zich steeds verder op weg naar het Paasfeest. In de schikking bij de Paaswake stonden er witte bloemen en een achtpuntige ster, die verwezen er naar dat de duisternis is doorbroken en de Morgenster is opgekomen. De nieuwe morgen breekt aan en de toekomst gaat open! De liturgische kleur bij deze viering is wit. Ga voor het overzicht van alle schikkingen en de toelichtingen naar >> de webpagina van deze werkgroep. 16.04.22
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . . de Paaswake
Op de avond van de Stille zaterdag werd in de Dorpskerk een Paaswake gehouden. Dit is in liturgisch opzicht misschien wel de mooiste dienst van het kerkelijk jaar! In een donkere Dorpskerk schuifelden om 22.00 uur de gemeenteleden stil naar binnen. Ieder is immers nog onder de indruk van alles wat er op Goede Vrijdag is herdacht: de kruisiging, het overlijden en de begrafenis van onze Heer, Jezus Christus. Er klonk een stem in de nacht : Hoe ver is de nacht...? De morgen komt, maar nog is het nacht. De nieuwe (brandende) Paaskaars werd binnengedragen. Die symboliseert de terugkomst van het Licht in ons midden. 'Licht aan Liefde aangestoken, zet de nacht in vuur en vlam', werd er gezongen. Vervolgens werd het licht vanaf de Paaskaars doorgegeven naar iedere aanwezige in de kerk, die zo langzaam maar zeker weer in het volle licht kwam te staan met al die paaswakekaarsjes. I
n het tweede deel van de viering, nadat een ieder de eigen doop kon gedenken in het water van de doopvont, werd het brood gebroken en de wijn uitgeschonken. De gezamenlijke viering van het Avondmaal benadrukte dat we als leden van de Protestantse Gemeente Barendrecht de gemeenschap van brood en wijn met elkaar vieren. Het werd een indrukwekkende viering en een prachtige opmaat naar het FEEST VAN PASEN. 16.04.22
 

Lied van de Week
In de Stille week vestigt ds. Cees Romkes de aandacht op een prachtig paaslied van Huub Oosterhuis: 'Het zal in alle vroegte zijn'. De melodie is ook nu van Antoine Oomen
. Het staat in de bundel: 'Zangen van Zoeken en Zien'  Lees verder >> 15.04.22
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Liturgisch bloemschikken 40-dagentijd - Witte donderdag
Dit jaar is het thema van de 40-dagentijd: ‘Ben je klaar voor het feest (en de toekomst tegemoet)’ De schikkingen worden aangepast aan de lezingen uit het Evangelie van Johannes, zoals die in de Dorpskerk worden gelezen. De serie schikkingen ontwikkelt zich steeds verder op weg naar het Paasfeest. De schikking op de Witte donderdag is indrukwekkend vanwege de sobere symboliek. De waterkan met schaal en de witte handdoek staan symbool voor de voetwassing van de Heer. De liturgische kleur bij deze viering is eveneens wit. Ga voor het overzicht van alle schikkingen en de toelichtingen naar >> de webpagina van deze werkgroep. 15.04.22
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . de Stille Week en het Paastriduüm
De Stille Week en het Paastriduüm (de drie dagen van Pasen) vormen de belangrijkste periode op de liturgische kalender van de christelijke kerken. Om meer achtergrondinformatie te geven over de Stille Week en het Paastriduüm, lees verder >>. De werkgroep Liturgisch bloemschikken zal voor de vieringen in de Stille week met Pasen hun prachtige serie schikkingen afronden. 14.04.22
 

De drie dagen van Pasen
De doorlopende viering van de drie dagen van Pasen in de Stille Week vindt dit jaar weer afwisselend plaats in de Dorpskerk en de Bethelkerk. Op de avond van de Witte donderdag gaat voor in de Dorpskerk
 mw. ds. Lyonne Verschoor - Schuijer uit Oud-Beijerland, in een dienst waarin het Heilig Avondmaal zal worden gevierd. De dienst begint om 19.30 uur. De voortgezette viering op de avond van de Goede vrijdag is in de Bethelkerk. Voorganger is dan ds. Cees Romkes. Ook die uitzending begint om 19.30 uur. De Paaswake wordt zoals gebruikelijk gehouden in de Dorpskerk, aanvang 22.00 uur(!). Voorganger is dan ds. W. Barendrecht uit Maassluis. Alle vieringen worden uitgezonden via de bekende Dorpskerk videokanalen (boven vermeld) én ze zullen ook worden doorgezet naar het videokanaal van de Bethelkerk. Antoinette Jansen maakte ook dit jaar weer een indrukwekkende orde van dienst! Voor die Orde van dienst, lees verder >> Voor de afbeelding 'THE WAY OF THE CROSS I' gelden auteursrechten, die door ons zijn afgedragen voor ons exclusieve gebruik.14.04.22
  Klik voor vergroting

'Vieren en vooruitkijken: Van U is de toekomst, kome wat komt!'
Het 510-jarig bestaan van de Dorpskerk zal vanaf de 'verjaardag' van de kerk op 2 mei een jaar lang onder de aandacht worden gebracht, onder het motto: 'Vieren en vooruitkijken'. Bij het 500-jarig bestaan in 2012, werd uitbundig stilgestaan en teruggekeken naar de historie van het 'oudste huis van Barendrecht'. Nu de Dorpskerk - na 10 jaar restaureren - bijna volledig toekomstbestendig is, wordt er bij dit jubileum vooral vooruitgekeken. Daarbij wordt ook ingespeeld op het thema van de landelijke PKN: 'Van U is de toekomst!'. De opmaat voor dit jubileum, dat bescheidener van opzet is dan het 5e eeuwfeest in 2012, zal worden gegeven tijdens de eredienst op zondag 1 mei a.s. Dominee Piet Taselaar, die bijna 15 jaar aan de Dorpskerkgemeente was verbonden, zal dit motto uitwerken in de viering. De prachtige schets is onlangs gemaakt door Thea Verhagen, tijdens de restauratie van de toren. Dit exemplaar is ter beschikking gesteld voor publicatie op de Dorpskerkwebsite.13.04.22
  klik voor vergroting

Bijna toekomstbestendig!

Kennismaking familie De Ronde
Op zaterdag 9 april was een kennismaking georganiseerd voor het gezin van de nieuwe Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde. De door de WK ingestelde Begeleidingscommissie had een boeiend programma samengesteld. Zo werd er een fietstocht georganiseerd waarbij het gezin kennis maakte met Barendrecht. Aansluitend werd er een informeel buffet aangeboden in 'de Noordbeuk' van de Dorpskerk. 's Avonds was er in 'de Ontmoeting' gelegenheid voor gemeenteleden om kennis te maken met ds. De Ronde en zijn vrouw Neely Anne. Het uitgebreide fotoverslag geeft een goed beeld va de succesvolle kennismaking. Lees verder >> 12.04.22 
  klik voor vergroting
Verwelkoming door de
kerkenraadsvoorzitter

Succesvolle Stekkendag 
Het was zaterdagmorgen 9 april druk en gezellig op het veld achter de Oude Pastorie waar de gastvrouwen van de kerktuin een ruim assortiment stekjes van kamer- en tuinplanten hadden uitgestald op het gras en in een marktkraam. Naast stekjes waren ook een grote collectie vazen, potten en tuingereedschappen te koop. De stekkendag was tevens de opening van het tuinseizoen. Tot het begin van de herfst is de kerktuin elke zaterdagmorgen van 10 tot 12 uur geopend en gratis toegankelijk. Er zijn dan gastvrouwen aanwezig om bezoekers desgewenst rond te leiden of van informatie te voorzien.
Lees verder >> 10.04.22
  Klik voor begroting
Volop stekjes te koop

Liturgisch bloemschikken 6e zondag 40-dagentijd
Dit jaar is het thema van de 40-dagentijd: ‘Ben je klaar voor het feest (en de toekomst tegemoet)’ De schikkingen worden aangepast aan de lezingen uit het Evangelie van Johannes, zoals die in de Dorpskerk worden gelezen. De serie schikkingen ontwikkelt zich steeds verder op weg naar het Paasfeest. In de schikking op de 6e zondag van de 40-dagentijd (Palmzondag) is het dode riet van de afgelopen weken bijna geheel verdrongen door groene palmtakken en kleurige bloemen. Maar op de achtergrond is het kruis al zichtbaar. Achter de rode liturgische kleur is het paars van de 40dagentijd nog net zichtbaar. Ga voor het overzicht van alle schikkingen en de toelichtingen naar >> de webpagina van deze werkgroep. 10.04.22
  Klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag Palmarum, met een dubbel gezicht
Op de liturgische kalender is zondag Palmarum de zondag vóór Pasen. Het is een zondag met twee brandpunten: enerzijds is het Palmzondag, waarbij de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem centraal staat; anderzijds is het ook Passiezondag, het begin van de Stille week, waarin we het lijden en sterven van Jezus gedenken. Dit dubbele karakter werd in de eredienst in de Dorpskerk ook symbolisch tot uitdrukking gebracht in twee liturgische kleuren. Rood voor het eerste deel van de dienst, als het verhaal over de intocht wordt gelezen; Paars voor het tweede deel van de dienst als het verhaal van Jezus lijden centraal staat. 
Voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Cees Romkes. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.
[Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 08.04.22.
 

Snuffelmarkt gaat jubileum vieren
De Snuffelmarkt bestond eind 2021 dertig jaar, maar vanwege de Coronamaatregelen kon dat jubileum niet worden gevierd. Er wordt een plannetje ontwikkeld om in de komende maand aandacht te gaan besteden aan deze zo succesvolle werkgroep van de Dorpskerkgemeente. Al met al zijn er ruim 25 vrijwilligers meerdere dagen per week betrokken bij de activiteiten van de Snuffelmarkt. Elke zaterdag worden er tweedehands spullen aangeleverd, die in de week erop worden geselecteerd en geprijsd waarna de zaterdag daarop te koop worden gezet in de Snuffelmarkt. In de loop van die 30 jaar is er voor het onderhoud van de Dorpskerk het indrukwekkende bedrag van € 360.216,16 bijeengebracht!  De opbrengst van het eerste kwartaal van 2022 is daar nog niet bijgeteld. Het zal duidelijk zijn dat de kerkrentmeesters buitengewoon dankbaar zijn voor deze geweldige inzet! 06.04.22

'The Passion' krijgt (eindelijk) een vervolg
Voor velen was het verhaal van de zo succesvolle uitzending van The Passion niet af, omdat het verhaal eindigde met de kruisiging van Jezus Christus. Daarmee bleef het zo waardevolle verhaal van de opstanding en de hemelvaart van de Messias onbesproken. Dat gaat nu (eindelijk) worden aangepast! De organisatoren van The Passion gaan een vervolguitzending presenteren onder de titel The Passion Hemelvaart. 
De hoofdrollen van het vervolg op The Passion zijn voor de figuren van Jezus, Petrus, Maria Magdalena en de verteller. Net als in de paaseditie zijn de vertolkers Kim-Lian van der Meij (Maria Magdalena), Noortje Herlaar (Maria), Soy Kroon (Jezus), Thomas Cammaert (Petrus) en Ruud de Wild (de verteller). The Passion wordt live uitgezonden op Witte Donderdag 14 april om 20.30 uur op NPO1 The Passion Hemelvaart is te zien op Hemelvaartsdag donderdag 26 mei om 20.30 uur, eveneens op NPO1.
Lees verder >> 05.04.22
  Klik voor vergroting
The Passion : dit jaar vanuit Doetinchem.
foto: De Gelderlander

Jubileum Dorpskerk
Op 2 mei aanstaande is het 510 jaar geleden dat 
de toenmalige Dorpskerk werd ingewijd door (waarschijnlijk) wijbisschop Jacobus de Ridder  Op 7 april 1510 kreeg Ambachtsvrouwe van West Barendrecht en Carnisse Elisabeth van Loon van Moerkercken toestemming voor de bouw van een parochiekerk in Barendrecht en tevens het recht om een priester te benoemen. Dit zogenaamde patronaatsrecht behoorde tot die tijd toe aan de abt van de Sint Paulus Abdij, die daarin de bisschop van Utrecht vertegenwoordigde. De toenmalige polderbestuurders financierden de bouw van het toen nog zeer bescheiden godshuis. In het voorjaar van 1512 was het kerkje voltooid. In een feestelijke eredienst op zondag 1 mei as. zal aandacht worden besteed aan dit jubileum, dat in de loop van de komende maanden op bescheiden wijze zal worden gevierd. Dominee Piet Taselaar zal voorgaan in de jubileumdienst. Binnenkort volgt meer informatie daarover. 04.04.22
  Klik voor vergroting
Jacobus der Ridder
Rijksmuseum Twente

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 3 april is het de vijfde zondag in de veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Judica, De Latijnse naam Judica betekent: 'Verschaf mij recht'. Dit verwijst naar het eerste vers van de Psalm van de zondag (Psalm 43). Het is de tweede zondag vóór Pasen. Deze zondag wordt ook wel Passiezondag genoemd omdat vanaf nu het lijden van Jezus Christus centraal komt te staan. De liturgische kleur van deze zondag is paars, de kleur van inkeer en omkeer. Voorganger is oud-Dorpskerkpredikant ds. Jan Willem Stam. 
Er is na de viering ook weer koffiedrinken in de Ontmoeting. Uiteraard kan de dienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. Zoals destijds gebruikelijk heeft ds. Stam zijn preek ook nu weer beschikbaar gesteld voor publicatie op onze website. Lees verder >>
[Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 03.04.22.
 

Liturgisch bloemschikken 5e zondag 40-dagentijd
Dit jaar is het thema van de 40-dagentijd: ‘Ben je klaar voor het feest (en de toekomst tegemoet)’ De schikkingen worden aangepast aan de lezingen uit het Evangelie van Johannes, zoals die in de Dorpskerk worden gelezen. De serie schikkingen ontwikkelt zich steeds verder op weg naar het Paasfeest. In de boodschap op de 5e zondag van de 40-dagentijd staat 'het gevecht met jezelf' centraal. Wil je de goede keuzes maken met het oog op de toekomst? Dit wordt in de schikking symbolisch prachtig verbeeld door een paar bokshandschoenen. Ga voor het overzicht van alle schikkingen en de toelichtingen naar >> de webpagina van deze werkgroep. 02.04.22
  klik voor vergroting

Nog een Kerstwens in vervulling gegaan
Eind maart is er nóg een wens uit de KerstwensZegenBoom in vervulling gegaan. De oudste twee 'vaste Dorpskerkgangers' hadden tijdens een Herberg-bijeenkomst de wens geuit om samen nog een keer een bezoek te kunnen maken aan het nieuw Depotgebouw van museum Boijmans-Van Beuningen. Een anonieme Vriend van de Dorpskerk heeft die wens voor het echtpaar Coks en Piet Laban nu in vervulling doen gaan. Het energieke echtpaar
 heeft genoten van het unieke spiegelgebouw, waar meer dan 151.000 verzamelde kunstwerken zijn opgeslagen. Dit is het enige museumdepot ter wereld, dat geopend is voor publiek. Ook het bezoek aan het dakkterras was een hoogtepunt: Rondom een prachtig uitzicht over de bruisende stad Rotterdam, waar Coks en Piet elk al bijna honderd jaar aan verknocht zijn geraakt! 02.04.22 
  Klik voor vergroting
Een onvergetelijke middag!

  Ds. Ketelaar heeft beroep naar Etten Leur aangenomen
De website van de Protestantse Gemeente Etten Leur meldt dat ds. Henk-Jan Ketelaar t
ijdens de kennismakingsavond aldaar op 30 maart jl. officieel heeft meegedeeld, dat hij het beroep naar Etten Leur heeft aangenomen. De Facebookpagina van de PG Etten Leur 'De Baai' plaatst er een foto bij. Ook de wijkkerkenraad van de wijkgemeente Bethelkerk heeft dit bevestigd. Wij wensen ds. Ketelaar veel zegenrijk werk toe in Etten Leur! Met het vertrek van ds. Ketelaar zullen er straks nieuwe wijkpredikanten zijn in de PG Barendrecht. Zou er zomaar 'een nieuwe wind' kunnen gaan waaien in protestants Barendrecht. . . ? 01.04.22 
  Klik voor vergroting
Foto: PG Etten Leur

Onderstaande artikelen worden binnenkort verwijderd     


Uitnodiging AK voor informatiebijeenkomst over de toekomst 
Het is een belangrijke taak van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barendrecht om te overleggen over een (financieel) gezonde toekomst van de kerk alhier. Het gaat dan om de inzet van mensen (predikanten, bijstanden pastoraat, kosters, kerkmusici) en gebouwen. De afgelopen twee jaren is in de AK gesproken over de situatie van de plaatselijke kerk op middellange termijn en een presentatie ontwikkeld van mogelijke toekomstperspectieven op basis van de gegevens, zoals die momenteel beschikbaar zijn. De AK acht het van belang om te delen, welk beelden en verwachtingen er binnen de gemeente leven over de Protestantse Gemeente Barendrecht van morgen en overmorgen. De Algemene Kerkenraad nodigt daarom alle gemeenteleden van harte uit voor een informatieve bijeenkomst op 9 mei aanstaande. Deze bijeenkomst wordt ’s middags gehouden in de Bethelkerk om 14:00 uur en ’s avonds in de Dorpskerk om 20:00 uur. We houden deze identieke vergaderingen op 2 momenten om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen aanwezig te zijn. Lees verder >> 31.03.22

Gedenkhoek Kerktuin weer op orde
Het door een voorjaarsstorm beschadigde schilderij 'de Levensweg' dat de Gedenkhoek in de Kerktuin opsierde, is vervangen door een nieuw en stormbestendige exemplaar. Daarmee is de unieke Gedenkhoek van de Protestantse Dorpskerkgemeente weer helemaal op orde. Dit kon worden gerealiseerd dankzij de inzet van velen.
Lees verder >> 31.03.22
  klik voor vergroting

'Klassiek Uitgelegd' over Bach en zonen (2)
De serie 'Klassiek Uitgelegd' in de Dorpskerk krijgt een vervolg op zondag 10 april met de tweede aflevering over de muziek van Bach en zijn zonen. Marie-Christine Goergen (fluit) en Thea Verhagen (orgel) spelen muziek van Johann Sebastian Bach en zijn zoon Carl Philipp Emanuel Bach. Naast 2 sonaten kunt u ook luisteren naar het prachtige ‘Agnus Dei’ uit Bachs Mis in b (Hohe Messe), als opmaat voor de Stille Week. Om 14.00 uur kunt u via de link https://vimeo.com/690466012 de uitzending volgen. Ook na 10 april kunt u de uitzending nog beluisteren/bekijken. 'Klassiek Uitgelegd' is mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk en de samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. 28.03.22

Restauratie kerktoren
Sinds 2 maart jl. wordt er hard gewerkt aan de restauratie van de toren van de Dorpskerk. Eerst werden de weerhaan en de bol verwijderd, alsmede de drie wijzerplaten compleet met de wijzers en de wijzeraandrijfassen. Daarna werd de toren in de steigers gezet en kon de restauratie van het metselwerk beginnen. Ook de schilder kon starten met de behandeling van het houtwerk aan de torenombouw. Toen de toren echter van dichtbij kon worden beoordeeld, kwamen er enkele flinke tegenvallers aan het licht. Dat is op zich bij restauratiewerkzaamheden aan monumenten niet zo vreemd. Het loodwerk aan de torenaansluitingen blijkt op meerdere plaatsen te zijn ingescheurd. Ook bleken drie van de vier hoeken van de torengootbetimmering in zeer slechte staat te zijn. En ook de drie afdakjes van de wijzerplaten behoeven restauratie. De eikenhouten galmborden aan de zuidzijde bleken aangetast te zijn door een zwam. In overleg tussen Kerkrentmeesters, Bureau Lakerveld en de betrokken aannemers is besloten om die werkzaamheden toch direct uit te laten voeren, nu de toren in de steigers staat. Hoewel de genoemde meerwerkposten niet onder de 60%-rijkssubsidie vallen, kunnen de tegenvallers grotendeels worden gefinancierd uit eigen Dorpskerkmiddelen. Natuurlijk is elke aanvullende schenking van harte welkom! Binnenkort zullen de voortgangsverslagen van verschillende restauratieactiviteiten compleet met foto's op de website worden geplaatst. 27.03.22
   

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 27 maart is het de vierde zondag in de veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Laetare, De Latijnse naam Laetare komt uit Jesaja 66: ‘Verheug u, Jeruzalem’. Met de liturgische kleur op deze vierde zondag in de veertigdagentijd is iets bijzonders aan de hand. Het is alsof het vreugdevolle witte licht van Pasen al enigszins doorschijnt. Dit jaar zal het witte antependium van het Paasfeest worden afgedekt met een paarse voile, alsof het licht van Pasen al door het paars oplicht. De viering wordt een dienst van Schrift en tafel. Voorganger is ds. Marius van der Sar. 
Er is na de viering ook weer koffiedrinken in de Ontmoeting. Uiteraard kan de dienst ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.
[DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]  26.03.22
   

Liturgisch bloemschikken 4e zondag 40-dagentijd
Dit jaar is het thema van de 40-dagentijd: ‘Ben je klaar voor het feest (en de toekomst tegemoet)’ De schikkingen worden aangepast aan de lezingen uit het Evangelie van Johannes, zoals die in de Dorpskerk worden gelezen. De schikking ontwikkelt zich steeds verder op weg naar het Paasfeest. De boodschap van de schikking op de 4e zondag van de 40-dagentijd wordt symbolisch prachtig verbeeld door een oude wijnstok, die dankzij voortdurend snoeien veel en goede vruchten heeft voortgebracht. druiven het beeld completeren van goede vruchten. Ze symboliseren een leven dat, zo nodig gesnoeid, kan groeien in toewijding en eenvoud. Met het oog op de toekomst. Ga voor het overzicht van alle schikkingen naar >> de webpagina van deze werkgroep. 26.03.22
  klik voor vergroting

Vooraankondiging: de komst van ds. De Ronde
De kerkrentmeesters zijn erin geslaagd om een succesvol bod uit te brengen op een woning aan de Tjalk, zodat daar de nieuwe pastorie van de Dorpskerk zal komen. 
Ook is voor de organisatie van de ontvangst van het gezin de Ronde een  Commissie van Intrede ingesteld. Deze commissie wordt gevormd door twee leden van de beroepingscommissie en twee leden van onze wijkkerkenraad. Het voornemen bestaat om de verbintenisdienst, waarmee ds. de Ronde zijn werkzaamheden voor onze gemeente zal beginnen, te laten plaatsvinden zondag 12 juni as., de zondag na Pinsteren. Op die zondag vervalt de ochtenddienst in de Dorpskerk. De verbintenisdienst vangt aan om 15:00 uur. Door het houden van een middagdienst kunnen veel van onze gasten die ’s ochtends een verplichting hebben, bij deze belangrijke dienst aanwezig zijn. Later volgt meer nieuws. 26.03.22

Stekkendag 9 april
Ook dit jaar zal de traditionele opening van het Kerktuinseizoen weer worden gevierd met de Stekkendag. Iedereen is hartelijk welkom op zaterdagmorgen 9 april van 10 tot 12 uur. De toegang is zoals altijd gratis en er zijn gastvrouwen om bezoekers desgewenst rond te leiden en/of van informatie te voorzien over de bomen, struiken en planten waarover in de Bijbel wordt geschreven. De werkgroep Kerktuin nodigt iedereen uit om in de komende weken kamer- en tuinplanten te stekken. Die stekjes worden voor vriendelijke prijsjes te koop aangeboden. De opbrengst is bestemd voor de verdere verfraaiing van de tuin. De stekjes kunnen vrijdagavond 8 april van 7 tot 8 uur worden bezorgd bij de kerktuin. Lees verder >> Foto's: Gerdien Pool. 26.03.22
  klik voor vergroting

Nieuws uit de Kerktuin
Al enkele jaren verzamelt de werkgroep Kerktuin uitgebloeide bolletjes, die een eerste leven hebben gehad bij gemeenteleden thuis. De foto laat zien hoe de tuin voor gebouw 'de Ontmoeting' aan al die blauwe druifjes, narcissen en sneeuwklokjes nieuw leven heeft gegeven. Alie den Engelsman en Gerdien Pool hebben er mooie foto's van gemaakt. Er is rondom de Dorpskerk ruimte genoeg voor nog veel meer uitgebloeide bolletjes. De werkgroep zoekt naar tuinliefhebbers die meewillen werken in het onderhoud van de tuin. Iets voor u? De oproep geldt voor iedereen met groene vingers! 24.03.22
  Klik voor vergroting

Dorpskerkmotorrijders op pad
De Dorpskerkgemeente kent een groep enthousiaste motorrijders, die onder de noemer 'Dorpskerkmotorrijders' regelmatig op pad gaan. Zaterdag 19 maart was het weer zover. Vanwege de beperkende Coronamaatregelen waren ze lang niet bij elkaar geweest. En zelf nu was de club lang niet compleet vanwege Coronabesmettingen. Maar Cees Romkes en Alie en Rinus den Engelsman hebben met hun drie tuf-tuf's een mooie tocht gemaakt door de Alblasserwaard. 
  klik voor vergroting

Oude foto's geven geheimpje prijs (2)
Uit dezelfde bron (Pia Mooijaart) is nog een derde foto van dezelfde huwelijksinzegening boven water gekomen. Die foto geeft precies aan hoe de indelingen van de banken voor de Boerenbank en van de vaste banken voor de kansel zijn geweest tot aan 1960.  Ook de details van de elektrische verlichting in de eeuwenoude kaarsenkronen is goed te zien. Dat er ook binnen de ombouw van dooptuin aan weerszijde een bank voor de ambtsdragers is geweest, laat de foto mooi zien. Hartelijk dank voor het ter beschikking stellen van de foto's24.03.22
  klik voor vergroting

Oude foto's geven geheimpje prijs
Soms geeft de bijna 510-jaar oude Dorpskerk nog een geheimpje prijs. Zo bleek uit een oude foto's, die door Pia Mooijaart beschikbaar werden gesteld, dat de Boerenbank vòòr de grote restauratie van 1960-1962 groter is geweest. De foto's zijn van de (waarschijnlijk) laatste huwelijksinzegening (op 19 mei 1959) voordat de Dorpskerk wegens bouwvalligheid moest worden gesloten. De predikant zou ds. D.J. de Reus moeten zijn. De foto's geven een aantal mooie details, waarvan de meeste al bekend waren: zo hing de kansel één travee meer naar het oosten; de kaarsenkronen waren voorzien van glazenarmaturen met lampen; er stonden kerkenraadsbanken weerszijde van de dooptuin en het Tiengebodenbord hing voor het toen dichtgemetselde raam in de koorsluiting. Ook was bekend dat de deur aan de oostgevel van de aanbouw vlak bij het schip was gelegen en niet in de noordoost hoek, zoals nu.
Wat niet bekend was (althans bij de huidige generatie kerkrentmeesters), is het feit dat er vóór de huidige Boerenbank aan de noordoostzijde nog twee vaste banken stonden. 
We zijn nog op zoek naar meer oude Dorpskerkfoto's uit de veertiger- en vijftiger jaren van de vorige eeuw. Wie kan ons helpen?  Na het maken van een digitale kopie krijgt de originele foto terug! 21.03.22
  klik voor vergroting
Klik voor vergroting

Dorpskerk neemt afscheid van ds. De Wit
Zondag 20 maart was ds. Bert de Wit, predikant van Carnisse Haven, voor het laatst als Barendrechts predikant in de Dorpskerk. Hij begint 1 mei as. in zijn nieuwe gemeente in IJsselstein. Dat was voor de wijkkerkenraad aanleiding om hem aan het einde van de viering te bedanken voor alles wat hij voor de leden van de Protestantse Gemeente Barendrecht en ook voor die van de Dorpskerkgemeente heeft gedaan. Ds. De Wit was niet alleen enkele malen per jaar een graag geziene voorganger in de Dorpskerk; hij heeft samen met zijn collega's ook veel inspirerende Leerhuis-bijeenkomsten in 'de Ontmoeting' verzorgd. Ouderling van dienst Simon Hoek sprak hem enkele waarderende woorden toe en overhandigde hem een prachtig boeket bloemen. Zoals gebruikelijk leverde ds. De Wit zijn  preek ook weer aan voor de website. Lees verder >> 20.03.22

'Goede Buur' op bezoek in Dorpskerk
In het kader van het project 'Goede Buur', dat in Barendrecht onder andere is opgezet door het Platform Statushouders en de stichting Present, hebben een dertigtal statushouders en hun Barendrechtse Buddy's een bezoek gebracht aan de Dorpskerk. Koster Rob Bruin verzorgde de inwendige mens en kerkrentmeester Simon Hoek vertelede over de geschiedenis van het prachtige rijksmonument. Zijn woorden werden vertaald in het Arabisch en het Turks door twee begeleiders. De meeste aandacht trok evenwel Jan van der Meer die het Dorpskerkorgel bespeelde. Uiteindelijk wilden alle gasten graag even een blik werpen op en in het mooie instrument. Het was al met al een bijzonder geslaagde bijeenkomst.
Buddy Frans Schop maakte de foto.  20.03.22
  klik voor vergroting
Veel belangstelling voor het orgel.

Over liturgie gesproken . . . . Zondag hoe?
Zondag 20 maart is de derde zondag van de veertigdagentijd, die draagt de naam: zondag 'Oculi Mei' (spreek uit: Okoelie Mee-ie). Dit verwijst net als bij de vorige zondag naar Psalm 25: 'Oculi mei semper ad Dominum'. Dat is Latijn voor: 'Mijn ogen zijn altijd op de Heer gericht'.  De voorganger is ds. Bert de Wit, die voor het laatst als Barendrechts predikant in de Dorpskerk is. Er is na de viering ook weer koffiedinken in de Ontmoeting. Uiteraard kan de dienst ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.
[DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]  19.03.22
   

Liturgisch bloemschikken 3e zondag 40-dagentijd
Dit jaar is het thema van de 40-dagentijd: ‘Ben je klaar voor het feest (en de toekomst tegemoet)’ De schikkingen worden aangepast aan de lezingen uit het Evangelie van Johannes, zoals die in de Dorpskerk worden gelezen. De schikking op de 3e zondag van de 40-dagentijd geeft al een paar tekenen van nieuw leven. De tak met de onrijpe vijgen (uit de kerktuin) symboliseert dat. De bijbehorende tekst luidt: 'Hier en daar zien we tekenen van geloof, een tak in bloei, naast het dode riet. Zou de tak tot bloei komen Durven we die bloei ook aan? Durven wij ook te bloeien als dienstknecht achter Jezus aan? Wat zal de toekomst brengen?' Voor het complete overzicht van de schikkingen ga naar >> de webpagina van deze werkgroep. 19.03.22
  Klik   voor vergroting

Een KerstWens in vervulling gegaan
Dezer dagen is er nog een kerstwens uit de KerstwensZegenBoom, die in de Dorpskerk stond, in vervulling gegaan. 
De cliënten van dagbesteding Lavendel van De Overburen hadden een wens ingestuurd: samen broodjes hamburger eten als afsluiting van hun project over Amerika. Dankzij de KerstWensZegenBoom en de Diaconie van de Protestantse Gemeente Barendrecht ging hun wens op donderdag10 maart in vervulling. Rob Bruin van de Dorpskerk nam zijn barbecue mee naar Lavendel en zorgde voor heerlijke, echt Amerikaanse hamburgers. Hij bakte er ook nog verse frietjes bij. Petra Teunissen van Stichting Present hielp bij het serveren van de lunch. Dankzij het stralende weer konden de cliënten gezellig buiten eten in het zonnetje. 'We zijn er, voor elkaar', was het toepasselijke thema van Present op de schorten van Petra en Rob! 15.03.22
  Klik voor vergroting

Liturgisch bloemschikken 2e zondag 40-dagentijd
Dit jaar is het thema van de 40-dagentijd: ‘Ben je klaar voor het feest (en de toekomst tegemoet)’ De schikkingen worden aangepast aan de lezingen uit het Evangelie van Johannes, zoals die in de Dorpskerk worden gelezen. De schikking op de 2e zondag van de 40-dagentijd heeft twee 'gezichten' Enerzijds het afstervende graan, gesymboliseerd door het dode riet en anderzijds het nieuwe leven, gesymboliseerd door een iel groen kruis. De bijbehorende tekst luidt: Een stervende graankorrel draagt vrucht. Het dode riet is er nog, maar…er komt wat groens tussen het dode riet Zou het dan toch? Het is een groen kruis, maar … is dat Het leven? Is dat het beloofde feest? Wat zal de toekomst brengen? Voor het complete overzicht van de schikkingen ga naar >> de webpagina van deze werkgroep. 14.03.22
  Klik voor vergroting

Vrijwilligers bedankt!
Dat de Dorpskerkgemeente haar vrijwiligers zeer waardeert én in ere houdt, is op zondag 13 maart weer eens gebleken. Acht gemeenteleden die zich vele jaren - vaak achter de schermen - hebben ingezet voor de instandhouding van de erediensten in de Dorpskerk werden tijdens de eredienst in het zonnetje gezet. Kerkenraadsvoorzitter Aad van der Wel bedankte eerst drie gemeenteleden die de Kindernevendienst jarenlang hebben gerund, vervolgens drie gemeenteleden die vele jaren actief waren in de werkgroep eredienst en tenslotte de twee dames die jarenlang de bloemengroet resprectievelijk de autodienst hebben verzorgd. Gelukkig zijn alle open gevallen functies weer ingevuld door andere enthousiaste gemeenteleden. De waarderende woorden van dank werden vergezeld door een prachtig boeket. Daarnaast sprak Aad de grote waardering uit van de kerkenraad voor al de ruim 200 vrijwilligers die het kerkenwerk van de Dorpskerkgemeente dragen en hij riep de aanwezigen die nog niet actief zijn, op om zich aan te sluiten bij een van de vele werkgroepen die onze wijkgemeente telt. 13.03.22

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 13 maart is het de tweede zondag van de Veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Reminiscere (‘Gedenk’). De naam van deze zondag is genoemd naar de Latijnse aanhef van Psalm 25 (Gedenk, HEER, aan uw ontferming).
De liturgische kleur van de Veertigdagentijd is paars, de kleur van inkeer, bezinning en verootmoediging. In de 'paarse tijd' klinkt er geen gloria in de liturgie. De voorganger in deze dienst van Schrift en tafel is ds. Cees Romkes. Er is na de viering ook weer koffiedinken in de Ontmoeting. Uiteraard kan de dienst ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.
[DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]  10.03.22
 

Schilderij in Gedenkhoek van kerktuin vernieuwd 
Storm ‘Corrie’ die eind februari in het hele land voor vele miljoenen euro’s schade heeft aangericht, heeft in de Gedenkhoek van de kerktuin het schilderij ‘de Levensweg’ van de muur gerukt en onherstelbaar beschadigd. De werkgroep Kerktuin heeft na grondig overleg besloten een nieuwe afbeelding van het kunstwerk te bestellen, deze keer afgedrukt op een plaat van weerbestendig kunststof en stormvast bevestigd.  De kosten bedragen 650 euro. Een anonieme sponsor heeft een gift van 250 euro overgemaakt, zodat de werkgroep uit eigen middelen 400 euro op tafel moet leggen. Met onder meer de verkoop van kaarten met de afbeelding van ‘de Levensweg’ wil de werkgroep het financiële gat zien te vullen. De steun van gemeenteleden is daarvoor heel belangrijk. Zondag 20 maart zijn de kaarten na de eredienst tijdens het koffie drinken te koop in de Ontmoeting. De prijs is minimaal 2 euro per stuk. Een hoger bedrag is van harte welkom. De werkgroep Kerktuin bedankt bij voorbaat iedereen voor zijn of haar financiële hulp om de inrichting van de Gedenkhoek te herstellen. 09.03.22
  klik voor vergroting

Nieuws van de Snuffelmarkt
De Snuffelmarkt wil de draad weer oppakken zoals voor de lockdown en één keer per maand een avondverkoop houden. Dit was altijd op elke 3e woensdagavond van de maand, maar om praktische redenen zal dit voortaan op elke 4e vrijdagavond van de maand plaatsvinden. De eerstvolgende vrijdagavondverkoop zal zijn op 25 maart van 18.00 uur tot 20.00 uur. Als speciale actie zal dan al het glaswerk en serviesgoed verkocht worden voor de helft van de prijs. Ook is het mogelijk om spullen te brengen. Het gaat hierbij om goede, schone,  gebruikte of nieuwe artikelen. Voorwaarde is dat deze artikelen geschikt zijn voor hergebruik. En natuurlijk is de Snuffelmarkt elke zaterdagmorgen geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur. Dan is er ook gelegenheid om tegen een kleine betaling koffie te drinken in de Ontmoeting. De Snuffelmarkt is onderdeel van de Protestantse Dorpskerkgemeente; de opbrengst komt dan ook geheel ten goede aan het onderhoud van dit mooie internationaal beschermde Rijksmonument. 08.03.22

Er komt weer een KINDERKERK
Op zondagmiddag 3 april wordt er ni de Dorpskerk weer een leuke Kinderkerk georganiseerd voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Dit keer is het theama: 'Vieze voeten?!'. 
Heb jij weleens vieze voeten? Vast wel! Wist jij dat er in de Bijbel ook een verhaal staat over vieze voeten?! Kom ook luisteren naar dit verhaal over voeten wassen in de Kinderkerk. Je mag zelf ook meedoen. Neem ook je vriendje of vriendinnetje mee! De Kinderkerk begint om 15.30 uur. Na afloop is er weer wat lekkers te eten en te drinken. Lees verder >> 07.03.22
 

Liturgisch bloemschikken 1e zondag 40-dagentijd 
Dit jaar is het thema: ‘Ben je klaar voor het feest (en de toekomst tegemoet)’ De schikkingen worden aangepast aan de lezingen uit het Johannes Evangelie, die in de Dorpskerkgemeente worden gelezen. In de schikking op de 1e zondag van de 40-dagentijd valt het droge riet op dat naar boven reiken, naar de hemel. Ook is er een prachtige pot te zien, die verwijst naar de kostbare olie waarmee Maria de voeten van Jezus zalft. De begeleidende tekst luidt: De ene groep mensen bereidt een feest voor, een andere groep mensen bereidt de dood voor. Gaat dit samen? Geurige zalf en dood riet, toewijding en dood, geur en stank. Jezus rekent met zijn dood en leeft naar zijn toekomst. De sleutel van het feest is zijn dood. (de primula is de 'sleutelbloem') Zal Hij er zijn op het komende feest? Wat zal de toekomst brengen? 07.03.22
  Klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 6 maart is volgens de liturgische kalender de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Invocabit. Dat is het eerste woord van de Latijnse vertaling van Psalm 91:15 waar staat: ‘Roep je mij aan, ik geef je antwoord, in de nood zal ik bij je zijn…’ Zo wordt de toon voor de Veertigdagentijd gezet: het is een tijd om tot God te roepen in het vertrouwen dat Hij naar zijn belofte zal antwoorden. De liturgische kleur van de Veertigdagentijd is paars, de kleur van inkeer en bezinning. In de 'paarse tijd' klinkt er geen gloria in de liturgie. Er is na de viering ook weer koffiedinken in de Ontmoeting. Uiteraard kan de dienst ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. 
[DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]  04.03.22

Spoedinzameling Immanuelkerk voor Oekraïnse vluchtelingen groot succes
De Immanuelkerkgemeente, die de jaarlijkse schoenendoosaktie organiseert bij de Barendrechtse Kerken, nam deze week het initiatief om een spoedinzamelingsaktie te organiseren voor voor gevluchte Oekraïnse vluchtelingen die in Polen worden opgevangen. De actie is een groot succes geworden, zo meldt de coördinator van de actie. Een grote vrachtwagen en enkele busjes zijn volgeladen onderweg naar Polen, waar de spullen zullen orden gedistribueerd onder de Oekraïnse vluchtelingen. DE inzameling is nu gestopt, maar de actie kan nog wel financiëel worden ondersteund. Lees verder >>  
04.03..22

Kerktoren even zonder weerhaan en wijzerplaten
Met behulp van een grote mobiele kraan zijn op woensdagmorgen 2 maart de weerhaan en de bol van de torenspits gehaald en ook zijn de wijzerplaten verwijderd om te kunnen worden gerestaureerd. Gedurende de restauratie is het torenuurwerk stilgezet, maar de klok kan wel geluid worden. Deze restauratiewerkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Daelmans, die ook het eeuwenoude torenuurwerk heeft gerestaureerd. Volgens de planning zullen alle gerestaureerde onderdelen weer worden teruggeplaatst in de laatste week van april 2022. Een uitgebreide fotoreportage volgt later.
22.03.02
 

Gebed voor Oekraïne
De landelijke PKN roept plaatselijke gemeenten en gemeenteleden op om te bidden voor Oekraïne. Bidden voor 
de inwoners van Oekraïne, voor iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld. Bidden voor de Oekraïnse gemeenschap in ons land, zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden. Bidden dat dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden, dat Gods visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen. Bidden om ontferming over deze wereld, waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is. Bid u mee?  Lees verder >> 27.02.22
  KLik voor vergroting

Veertigdagentijd - Oecumenische vespers 
In de komende Veertigdagentijd worden er weer oecumenische vespers georganiseerd. De vespers duren ongeveer een half uur. De eerste oecumenische vesper wordtgehouden op Aswoensdag 2 maart in de Augustinusparochie, Marijkesingel 2. In deze vesper bent u in de gelegenheideen askruisje op uw voorhoofd te ontvangen. In grote delen van de wereldkerk is het ontvangen van het askruisje, als teken van vergankelijkheid, een oud enbetekenisvol gebeuren. Uiteraard bent u vrij om wel of niet naar voren te gaan.Volg daarin uw hart. De daaropvolgende vespers zijn steeds in de Dorpskerk op woensdagavond, aanvang 19.30 uur. In de stilte van de Dorpskerk kunt u zich terugtrekken uit de drukte van deze jachtige tijd en u in alle rust bezinnen op de betekenis van Pasen. Het kan inspirerend en verdiepend zijn om zo'n moment van bezinning en stilte mee te maken. 27.02.22

Liturgische schikkingen in de Veertigdagentijd
De werkgroep Liturgisch bloemschikken, bestaande uit Ingrid Filius, Elly van de Oever en Joan Bolt hebben de schikkingen voor de Veertigdagentijd, de Stille Week en het Paasfeest al weer voorbereid. Dit jaar is het thema: ‘Ben je klaar voor het feest (en de toekomst tegemoet)’ De schikkingen worden aangepast aan de lezingen uit het Johannes Evangelie, die in de Dorpskerkgemeente worden gelezen. Ze sluiten aan bij het project van ‘Kind op zondag’. Het basisontwerp bestaat uit een pot met een schikking die reikt naar boven, naar de hemel. De schikking verandert iedere week een beetje. In het begin wordt er gebruik gemaakt van droge materialen, later wordt de zuil groener. 27.02.22

Over Liturgie gesproken. . . . Aswoensdag en veertigdagentijd
Zoals bekend is de woensdag na het carnaval, de zogenaamde Aswoensdag, het begin van de veertigdagentijd en de vastentijd. Het ritueel van het askruisje dat christenen op hun voorhoofd krijgen tijdens de viering op Aswoensdag staat symbool voor bezinning en uiting van boetvaardigheid. Het ritueel gaat terug op het oud-testamentische ritueel van boetedoening, het uitstrooien van as over het hoofd. Dat ging toen gepaard met het aantrekken van een boetekleed. Het huidige spreekwoord 'in zak en as zitten' is hierop terug te voeren. Lees verder >>  27.02.22