Titel
WG Eredienst

WG Lit.bloemsch.intro

WG Lit. Bloemsch. 2024

WG Lit. Bloemsch. 2023

Archief Lit.bloemsch. I

Archief Lit.bloemsch.II

WG Taizé-vieringen

WG V en T

WG Kerk en Israel

WG ZWO

WG Snuffelmarkt

WG Kerktuin

WG Herberg Dorpskerk

WG Eetgr.Ontmoeting

WG Verjaardagsfds.

WG Oecumene

WG DK motorrijders

WG AV

WG Afval Loont 2.0 DK

Archief werkgroep Liturgisch Bloemschikken 2018 - 2022


Inleiding
In de Dorpskerkgemeente hebben Truus Barendrecht en Arja Burgers hun activiteiten voor de werkgroep Liturgisch bloemschikken in 2017 beëindigd. Dat er in de Veertigdagentijd 2018 toch prachtige liturgische schikkingen stonden in de Dorpskerk, is te danken aan het feit dat de werkgroep Liturgisch bloemschikken in de wijkgemeente Zuid-Oost heeft aangeboden om hun schikkingen te maken voor zowel de Triomfatorkerk als de Dorpskerk. Dit hield enerzijds verband met het feit dat de Triomfatorkerk in 2018 om de andere week is gesloten, anderzijds met de gezamenlijke wens om als Triomfatorkerkgemeente en Dorpskerkgemeente samen te gaan vieren en zo mogelijk ook de wijkgemeenten samen te voegen. De werkgroep van de vroegere Triomfatorkerkgemeente  bestond in 2018 uit de dames Joan Bolt, Petra van Die, Liesbeth van Eijsden en Ingrid Filius. 
Sinds februari 2023 bestaat deze werkgroep uit 
Joan Bolt, Elly van den Oever, Arja Meijers en Ingrid Filius.
Hieronder de liturgisch schikkingen in chronologische volgorde in de periode 2018 tot en met 2022.
Ga voor de schikkingen van 2023 naar >> de webpagina 2023. En voor de schikkingen van 2024 naar >> de webpagina 2024.

Schikkingen in het kalenderjaar 2018


De schikkingen van de Veertigdagentijd 2018
De schikkingen hebben dit jaar het thema 'Ik zorg voor jou' meegekregen.
Bij elke schikking is de betreffende schriftlezing en een thema genoemd. Tevens wordt een korte toelichting gegeven.

18 februari 2018

Zondag Invocabit

1e Zondag van de Veertigdagentijd,
lees verder >>
          

Klik voor vergroting

25 februari 2018

Zondag Reminiscere

2e Zondag van de Veertigdagentijd,
lees verder >>

4 maart 2018

Zondag Oculi mei

3e Zondag van de Veertigdagentijd,
lees verder >>

11 maart 2018

Zondag Laetare

4e Zondag van de Veertigdagentijd,
lees verder >>

18 maart 2018

Zondag Judica

5e Zondag van de Veertigdagentijd,
lees verder >>

25 maart 2018

Zondag Palmarum

6e Zondag van de Veertigdagentijd,
lees verder >>

31 maart 2018

Stille zaterdag

Paaswake,
lees verder >>

1 april 2018

Paasmorgen

Pasen,
lees verder >>


Liturgische schikking bij afscheidsdienst Triomfatorkerk
De dames van de werkgroep Liturgisch Bloemschikken hebben voor de afscheidsdienst van de Triomfatorkerk een prachtige schikking gemaakt met de titel 'Geloven met je hart'. De schikking staat in het teken van het afscheid van het gebouw waaraan voor velen dierbare herinneringen verbonden zijn. De stenen symboliseren het stenen gebouw, de bloemen de dierbare herinneringen, het rode hart ons geloof.  De stenen blijven achter, maar de dierbare herinneringen en ons geloof nemen wij mee in ons hart. De schoentjes geven het vertrek aan en het onderweg zijn van de wijk Zuid-Oost naar een 'samen op weg' toekomst in de Dorpskerk. We waaieren uit, maar ons geloof in de Vader, Zoon en Heilige geest zal ons verbinden, waar we ook gaan. 23.11.18
  klik voor vergroting

Liturgische schikking Advent 2018
Het eerste resultaat van het 'samen-vieren' van de twee wijkgemeenten in de Dorpskerk is een gezamenlijke werkgroep Liturgisch bloemschikken gevormd, bestaande uit Ingrid Filius, Petra van Die en Elly van den Oever. Hun eerste schikking is voor de komende Adventstijd. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de schriftlezingen voor deze zondagen. Zo vormt de schikking met al haar symboliek een prachtige ondersteuning van de adventsliturgieën. In deze adventstijd wordt in de Dorpskerk onder andere gelezen uit het boek Openbaring. Het is een Troostboek; een boek om te bemoedigen; om mensen op te roepen het uit te houden in een tijd van groot geweld en angst. De aarde staat in brand. Het grote kwaad vernietigt al het leven. Voor de toelichting op deze schikking, lees verder >> 01.12.18
  klik voor vergroting

Liturgische schikking 2e Advent
Het eerste resultaat van het 'samen-vieren' van de twee wijkgemeenten in de Dorpskerk is een gezamenlijke werkgroep Liturgisch bloemschikken, bestaande uit Ingrid Filius, Petra van Die en Elly van den Oever. Hun eerste schikking is voor de komende Adventstijd. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de schriftlezingen voor deze zondagen. Zo vormt de schikking met al haar symboliek een prachtige ondersteuning van de adventsliturgieën. In deze adventstijd wordt in de Dorpskerk onder andere gelezen uit het boek Openbaring. Het is een Troostboek; een boek om te bemoedigen; om mensen op te roepen het uit te houden in een tijd van groot geweld en angst. De aarde staat in brand. Het grote kwaad vernietigt al het leven. Voor de toelichting op deze schikking, lees verder >> 08.12.18
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . Zondag hoe? 'Zondag Gaudete'
Omdat de Dorpskerkgemeente zich verbonden weet met de Kerk van alle tijden en alle plaatsen wordt veel waarde gehecht aan symbolen en rituelen in de zondagse liturgie. Zo wordt de liturgische kalender gevolgd, de derde Adventszondag draagt daarbij de naam 'Gaudete' dat betekent 'verheug je'. Het is een verwijzing naar Filippenzen 4: 4-5. Daar staat: 'Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u!' De derde Adventszondag staat dus niet alleen in het teken van inkeer en voorbereiding, het is al even een beetje (Kerst)feest. De kleur van deze zondag is roze, het paars van advent verkleurt door het wit van het naderende Kerstfeest. Ook in de liturgische schikking is de kleur roze nadrukkelijk aanwezig.  15.12.18
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
De vierde zondag van de Advent draagt de naam Rorate Caeli. Dit verwijst naar het achtste vers Jesaja 45 'Dauwt hemelen van boven', gij wolken, beregene de rechtvaardigen: Opdat de aarde zich zal openenen de Heiland er uit zal ontspruiten. Na het oplichten van de liturgische kleur roze op de derde Advent, is de liturgische kleur paars op de vierde advent des te donkerder. We weten het nu definitief: wij zullen het vrederijk niet stichten. Hij, de Heer, moet van boven komen en de hemelen scheuren.

De liturgische schikking sluit aan bij de lezing uit
Openbaring 14,1-13 En zie: Het Lam!
Na alle afschrikwekkende Beesten staat hier het Lam, op de berg Sion. En bij hem al de honderdvierenveertigduizend mensen die hem trouw zijn gebleven. Hierover is alleen te zingen; een nieuw lied! Een lied dat niemand begrijpt, alleen die honderdvierenveertigduizend. Een engel kondigt aan dat alle volgelingen, die de pijn en de klappen hebben ondergaan, recht gedaan zal worden.22.12.18

  klik voor vergroting
Schikkingen in het kalenderjaar 2019

Inleiding
Na de sluiting van de Triomfatorkerk en de komst van de wijkgemeente Zuid-Oost naar de Dorpskerk is ook de werkgroep Liturgisch bloemschikken gewijzigd. Na vele jaren trouwe inzet, werd afscheid genomen van Joan Bolt en Liesbeth van Eijsden. Een woord van dank is zeer op z'n plaats! Gelukkig is er in de 'samen-vierende' wijkgemeenten Dorpskerk en Zuid-Oost een nieuwe werkgroep gevormd, die bestaat uit Ingrid Filius en Elly van den Oever. Hieronder staan in chronologische volgorde de schikkingen die deze dames in 2019 hebben gemaakt.

Prachtige liturgische schikking voor Samenvoegingszondag
De drie dames van de werkgroep Liturgsich bloemschikken hebben hun creativiteit de vrije loop gelaten om te komen tot een schikking voor de Feestzondag. Het kleurrijke eindresultaat is indrukwekkend en is vol van symboliek. Uit de toelichting op de schikking blijkt dat elk onderdeel zijn/haar eigen betekenis heeft. Het geheel heeft de uitstraling van een feesttaart in drie lagen. De kleuren en de kleurschakeringen symboliseren de veel kleurigheid van de gemeenteleden, elk met zijn of haar 'gekleurde' achtergrond.  Op het bovenste plateau zijn alle kleuren en bloemen gemixt en heel dicht op elkaar gezet, dat symboliseert het elkaar vasthouden als nieuwe Protestantse wijkgemeente. De groene takjes symboliseren nieuwe activiteiten die vanuit de Dorpskerkgemeente zullen gaan groeien. Die groei kan gestimuleerd worden door de handen ineen te slaan en samen te werken aan een nieuwe geloofsgemeenschap rondom het 'oudste huis van Barendrecht'. De achtergrondfoto symboliseert dat. De schikking verbergt ook nog een klein presentje voor de ambtsdragers die afscheid nemen. 11.01.20
  Klik voor vergroting

Liturgische schikking 4e Advent
De adventsschikking groeit op de vierde Adventszondag, op weg naar het feest van Christus' geboorte. De dames van de werkgroep Liturgsch bloemschikken hebben de vierde en laatste krans toegevoegd. De vierde krans is versierd met klimop (Hedera). Deze plant is het hele jaar groen en biedt schuilplaatsen voor dieren en hecht zich aan de ondergrond. Het symboliseert het vertrouwen dat de profeet Micha stelt op de trouw van God: op een God die vergeeft. Micha zegt dat de Eeuwige niet woedend blijft, maar kiest voor trouw-zijn voor wie Leven wil. Dat betekent geen rechte weg, maar zo kronkelig als een tak klimop. . . 21
.12.19

Klik voor vergroting

Liturgische schikking 3e Advent
De dames van de werkgroep Liturgsch bloemschikken hebben de schikking voor de 3e Adventszondag met een derde krans uitgebreid. De liturgische schikking groeit, ze stijgt als het ware omhoog. De derde krans is versierd met takken van de levensboom (conifeer). Op de levensweg van mensen gaat het om het letten op de vraag: 'hoe doen wij het goed en eerlijk?' De levensopdracht is om de gehele schepping, zowel mens als dier, tegemoet te treden, er voor te zorgen en er van te houden. Op de derde krans ligt daarom ook een snoer met pinda’s als voedsel voor vogels. Mens en dier leven niet van de lucht, daarom zien we naar een ieder om.
Het is iets om blij van te worden als mensen ruimhartig uit delen van wat zij ontvangen. 13.12.19

Klik voor vergroting??

Liturgische schikking 2e advent
De dames van de werkgroep Liturgsch bloemschikken hebben de schikking voor de 2e Adventszondag van een tweede krans voorzien. De kransen die in de schikking worden verwerkt verwijzen naar de voortdurende cycli van beginnen en eindigen en opnieuw beginnen. Elk jaar wordt het opnieuw kerst, elk jaar ontvangen we waarschuwingen en altijd is er hoop op een toekomst. De kransen worden horizontaal geplaatst. Micha geeft waarschuwingen over aardse zaken, het gaat over het leven op aarde. De liturgische kleur van de zondag wordt verbeeld door de bloem.
Toelichting voor deze schikking:  Oorlogen zijn verleden tijd...??? De mens zal zich moeten ontdoen van het kwaad, niet alleen in oorlogsgebieden maar ook hier in Barendrecht. Kunnen wij sociaal rechtspreken? De eucalyptus heeft een reinigend vermogen, kunnen we leren om ‘Om te denken’ ook als kwaad het onderwerp is? Advent is toeleven naar de komst van de Vredesbrenger bij uitstek. De bladen met de opgerolde, scherpe punten verwijzen naar wapens die onklaar zijn gemaakt. Mensen zullen vrede leren en weten dat Het Leven, leven dichtbij het hart van de Eeuwige is. Het visioen van de wapens die zijn omgesmeed tot nuttige werktuigen hebben de heelheid van het volk op het oog en dat is heel wat meer dan: Geen Oorlog.
08.12.19

  klik  voor vergroting

Liturgische schikking 1e advent
De dames van de werkgroep Liturgsch bloemschikken van de Dorpskerkgemeente volgen voor de schikkingen voor de Adventszondagen van 2019 het voorbeeld dat vanuit de PKN is aangereikt.
Toelichting bij de schikking van deze schikking:  De basis van de schikking bestaat uit drie takken, die afkomstig zijn uit onze eigen Kerktuin. Ze vormen de steunen voor kransen die elke Adventszondag aan de schikking worden toegevoegd. De drie steunen zijn sterk genoeg om alles te dragen en staan symbool voor bv. de Drie-eenheid of voor het gezin, ouders en kinderen. De eerste krans vormt een oneindige cirkel van stekelig groen, die gezien kan worden als de omheining voor de kudde, beschermend en reddend, zoals verbeeld in de plukjes schapenwol. Een cirkel is een sterke constructie en moeilijk te verbreken.De kransen worden horizontaal geplaatst. De profeet Micha geeft waarschuwingen over aardse zaken, het gaat over het leven op aarde. De liturgische kleur van de zondag wordt verbeeld door de paarse bloem.
 06.12.19

  klik voor vergroting

Liturgische schikking voor bevestigingsdienst
Net zoals voor de bevestigingdienst van 13 januari hebben de dames van de werkgroep Liturgisch Bloemschikken voor 3 februari een prachtige en passende schiking gemaakt. De uitleg zegt: De drie witte rozen, staan symbool voor Vader Zoon en Geest. Samen vrucht dragen is tot uiting gebracht door de abrikozen en de noten. De rode roos staat voor 'sub rosa', in vertrouwen, daarmee wordt het ambtsgeheim van de diaken weergegeven. De verschillende gerbera’s staan voor de gemeente die om deze nieuwe diaken heen zal staan. De distel, het leven van een ambtsdrager gaat niet altijd over rozen, er komen genoeg moeilijkheden op zijn pad. 03.02.19  
  Klik voor vergroting

Fotoverslag van feestelijke doopdienst
De eredienst van zondag 24 februari kreeg een feestelijk karakter omdat de dochter van Martine en Jan Willem Stam werd gedoopt. Dorpskerkpredikant Stam die eerder zijn beide zoons doopte in de Dorpskerk, bediende nu ook de doop aan zijn dochter Jasmijn Martina. De viering werd in muzikaal opzicht ondersteund door Mieke Groen als cantrix en Hans van Gelder op het Dorpskerkorgel. De dames van werkgroep liturgisch bloemschikken maakten een prachtige schikking, vol van symboliek.  03.03.19
  klik voor vergroting

Liturgisch bloemschikken Veertigdagentijd en Pasen
De werkgroep Liturgisch bloemschikken in de Dorpskerk is een aciviteit van de gezamenlijke wijkgemeenten Dorpskerk en Zuid-Oost. De dames Petra van Die, Ingrid Filius en Elly van den Oever hebben hun plannen voor een serie liturgisch schikkingen gereed en daarvan een heldere beschrijving gemaakt. Het belooft weer een prachtig project te worden, waarin de symboliek van getallen in de Bijbel centraal komt te staan. Lees verder >> 25.02.19

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
De naam van de eerste zondag van de Veertigdagentijd is Zondag Invocabit. Dat is het eerste woord van de Latijnse vertaling van Psalm 91:15 waar staat: ‘Roep je mij aan, ik geef je antwoord, in de nood zal ik bij je zijn…’ Zo wordt de toon voor de Veertigdagentijd gezet: het is een tijd om tot God te roepen in het vertrouwen dat Hij naar zijn belofte zal antwoorden. De liturgische kleur van de Veertigdagentijd is paars, de kleur van inkeer en bezinning.
De dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken hebben hun eerste schikking in de serie voor de Veertigdagentijd gepresenteerd.

Toelichting bij de schikking:
'Leer ons volhouden, vasthouden aan u.

In de kring verbonden door ranken van trouw voor een nieuw begin'  09.03.19

  klik voor vergroting??

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 17 maart 2019 was het de tweede zondag van de Veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Reminiscere (‘Gedenk’). De naam van deze zondag is genoemd naar de Latijnse aanhef van Psalm 25 (Gedenk, HEER, aan uw ontferming). 
Toelichting bij de schikking:

'Laat het licht worden in en om ons heen,
door het doopwater verbonden.
Acht
verbonden door de lijnen van het Griekse kruis
verheerlijkt op de berg
Christus.
Een moeilijke weg te gaan en een visioen op een nieuw begin.
 
(foto: Jan van den Oever) 13.03.19

  klik voor vergroting??

Liturgische schikkingen van
Witte Donderdag en Goede Vrijdag
De doorlopende viering tijdens de drie dagen van het Paastriduüm worden gehouden in de Dorpskerk (op Witte donderdag en de Paaswake op Stille zaterdag) en de Bethelkerk (op Goede vrijdag). Elke kerk heeft een eigen werkgroep liturgisch bloemschikken, die elk hun eigen ideeën hebben over het thema.
De foto's geven een impressie van beide schikkingen. De schikking van de Paaswake blijft staan tot en met Paasmorgen. Het Paasfeest begint immers tijdens de Paaswake. De foto daarvan zie bovenstaand artikel.
KLik voor vergroting   Klik voor vergroting

Liturgisch bloemschikken Veertigdagentijd en Pasen
De werkgroep Liturgisch bloemschikken in de Dorpskerk is een aciviteit van de gezamenlijke wijkgemeenten Dorpskerk en Zuid-Oost. De dames Petra van Die, Ingrid Filius en Elly van den Oever hebben hun plannen voor een serie liturgisch schikkingen gereed en daarvan een heldere beschrijving gemaakt. Het belooft weer een prachtig project te worden, waarin de symboliek van getallen in de Bijbel centraal komt te staan. Lees verder >> 25.02.19
 

Schikkingen in het kalenderjaar 2020

Hommage aan de liturgische bloemschikkers. . .
Jan van den Oever heeft tal van mooie beeldpresentaties gemaakt. Dit keer een mooie hommage aan de dames die weken lang prachtige schikkingen hebben gemaakt voor de Dorpskerk. Nu aangevuld met de toelichtingen.  Kijk verder >> 14.04.20

de eerste zondag van de Veertigdagentijd: Zondag Invocabit.  De dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken hebben hun eerste schikking in de serie voor de Veertigdagentijd gepresenteerd, met de toelichting: 'Sta op is het thema voor de komende veertigdagentijd.  
Lees verder >>
29.02.20

  Klik voor vergroting


de tweede zondag van de Veertigdagentijd: Zondag Reminiscere 
De werkgroep Liturgisch bloemschikken heeft weer een liturgische schikking gemaakt, passend bij deze eredienst: In de stralende krans van deze schikking laat het geheim – de bloem in knop – zich al zien als de schoonheid die we nu verwachten en die zich later zal openbaren. We wachten in spanning op de bloei die gaat komen. Hoe fijn het ook is in het stralende licht en in onze geloofsgemeenschap: wij moeten aan het werk; Opstaan! Onze opdracht ligt buiten de muren van de kerk. We gaan opkrabbelen met het stralende licht mee en aan het werk. De losse bloem naast het raamwerk staat voor de liturgische kleur van de zondag: Paars.  07.03.20

  Klik voor vergroting

De derde zondag van de veertigdagentijd: zondag Oculi. Dit verwijst net als bij de vorige zondag naar Psalm 25: 'Oculi mei semper ad Dominum'. Dat is Latijn voor: 'Mijn ogen zijn altijd op de Heer gericht'.
Psalm 25: 15 - 21: Ik houd mijn oog gericht op de HEER, hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Keer u tot mij en wees mij genadig, ik ben alleen en ellendig. Mijn hart is vol van angst, bevrijd mij uit mijn benauwenis. Zie mij in mijn nood, in mijn ellende, vergeef mij al mijn zonden. Zie met hoe velen mijn vijanden zijn, hoe ze mij dodelijk haten. Behoed mij en bevrijd mij, maak mij niet te schande, want ik schuil bij u. Onschuld en oprechtheid mogen mij bewaren, op u is mijn hoop gevestigd. 
14.03.20

  klik voor vergroting
Nu er in de Dorpskerk
tijdelijk geen diensten
worden gehouden. een foto
uit de PKN-brochure??

De vierde zondag in de veertigdagentijd: Zondag Laetare. De Latijnse naam Laetare komt uit Jesaja 66: ‘Verheug u, Jeruzalem’. Met de liturgische kleur op deze vierde zondag in de veertigdagentijd is iets bijzonders aan de hand. Het is alsof het vreugdevolle witte licht van Pasen al enigszins doorschijnt. Dit jaar zal het witte antependium van het Paasfeest worden afgedekt met een paarse voile, alsof het licht van Pasen al door het paars oplicht.
Voor de toelichting bij de liturgische schikking van deze zondag, lees verder >>. 
23.03.20

    klik voor vergroting

De vijfde zondag in de veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Judica, De Latijnse naam Judica betekent 'Verschaf mij recht' en verwijst naar het eerste vers van de Psalm van de zondag (Psalm 43). Het is de tweede zondag vóór Pasen. Deze zondag wordt ook wel Passiezondag genoemd omdat vanaf nu het lijden van Jezus Christus centraal komt te staan.  Op de foto de schikking van de werkgroep Liturgisch bloemschikken, die in tijden van Corona wordt bijgewerkt door Alie den Engelsman. Voor de toelichting bij de schikking, lees verder >> 
 Foto: Simon Hoek 28.03.20
  klik voor vergroting

Liturgische schikkingen voor het Paastriduüm
De liturgische schikkingen in de Dorpskerk voor de Stille Week zijn hieronder weergegeven. Foto's: Alie den Engelsman en Simon Hoek 11.04.20

Witte Donderdag Klik voor vergroting
'Wit het speerpunt van licht'
 

 
Goede Vrijdag
Klik voor vergroting
'Hij boog zijn hoofd
en gaf de geest'.
 

Stille Zaterdag
Klik  voor vergroting
Zonder woorden


Liturgische schikking Pasen 2020
Ook het werk van de werkgroep Liturgisch bloemschikken werd beïnvloed door de Corona-maatregelen. De dames die de serie schikkingen voor de Veertigdagentijd enthousiast waren gestart, moesten zelf ook thuisblijven vanwege gezondheidsrisico's. Dankzij een goede voorbereiding én de ondersteuning van Alie den Engelsman konden nagenoeg alle schikkingen toch in beeld worden gebracht tijdens de online uitzendingen van de diensten in de Dorpskerk. Aangezien de viering van Pasen niet in de Dorpskerk wordt gehouden, is die afbeelding afkomstig uit de brochure van de PKN. Een woord van dank aan Ingrid Filius, Petra van Die, Elly van den Oever en Alie den Engelsman voor een prachtige serie schikkingen is zeer op z'n plaats! Voor de toelichting, lees verder >> 12.04.20   
  Klik voor vergroting

Het Feest van de Geest: liturgisch bloemschikken
Zoals gebruikelijk is er ook voor de viering van Pinksteren weer een prachtige schikking gemaakt. Maar omdat de drie dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken in Coronatijd tot de 'risicogroep' behoren, heeft ook nu kerkrentmeester Alie den Engelsman uitvoering gegeven aan de ideeën van de werkgroep. Zo is een prachtige schikking ontstaan, waarbij de volgende tekst behoort: 'Fluister het mij in, heilige Geest: ik zal het goede denken. Spoor me aan, heilige Geest: ik zal het goede doen. Verlok me, heilige Geest: ik zal het goede zoeken. Geef me kracht, heilige Geest: ik zal het goede vasthouden. Bescherm me, heilige Geest: ik zal het goede nooit verliezen'.  31.05.20
  Klik voor vergroting

Liturgische schikking voor doopfeest
Vanuit de werkgroep Liturgisch bloemschikken heeft Elly van den Oever een prachtige symbolische schikking gemaakt voor het doopfeest van Vera Hengstmengel. Ingrid Filius heeft de toelichting geschreven: 'Een koffertje om op reis te gaan, nodig om de reis door het leven te gaan beginnen. De verschillende tinten wit vertellen over de onschuld, over het nieuwe leven dat geschonken is. De kleur wit geeft ook aan dat mensen altijd opnieuw mogen beginnen, een nieuwe start maken is altijd mogelijk. . . . . Ieder mens, groot en klein is geborgen in Gods liefde en trouw.
Voor de volledige tekst, lees verder >> 20.06.20
  Klik voor vergroting

Liturgische schikking Oogstdienst
Vanwege de corona-maatregelen kunnen maar weinig kerkgangers de prachtige schikking zien die de dames van de werkgroep liturgisch bloemschikken maakten. Daarom deze keer een actiefoto en een van het prachtige eindresultaat.  De schikking voor dankdag verbeeldt de rijke oogst van ons eigen land en van de producten die de vele mensen, gedwongen komend uit hun onveilige land, met zich mee brengen. Dit wordt verbeeldt door aubergines en granaatappels. Op de voorgrond de vele peulvruchten die de stroom vluchtelingen moet voorstellen. Als christen zijn we daarvoor medeverantwoordelijk om ieder een zo goed mogelijk thuis te geven en hen zo mogelijk op te nemen in onze gemeenschap. De overige producten spreken voor zich. De kleur rood voor het lijden en de klimop verbeeldt het vertrouwen. De opgaande lijnen reiken naar het licht dat nodig is om alles te doen groeien. 07.11.20
  KLik voor vergroting
Schikken in
corona-tijd met gezichtsbedekking
KLik voor vergroting
Een liturgische
schikking met veel symboliek

Liturgische schikking bij gedachtenisdienst
De dames van de werkgroep liturgisch bloemschikken hebben voor de gedachtenisdienst van dit jaar weer een prachtige schikking gemaakt, onder het motto: 'Sterk als de dood is de Liefde'. De toelichting luidt: De stronk en de herfstbladeren staan voor de dood, voor onze vergankelijkheid, maar daar doorheen groeit een rode roos als teken van blijvende liefde. Liefde die als een zegel in je hart bewaard blijft. De klimop in de schikking verbeeldt de hoop en het vertrouwen, waarmee we hier vandaag bij elkaar zijn, dat het ons verder zal helpen en sterken op onze weg de naam van Die Ene te noemen en een licht voor hem of haar te ontsteken, hier bij God en bij elkaar in deze kring. 31.10.20
  Klik voor vergroting

Liturgische schikkingen tijdens Advent
Ook in dit jaar werden de liturgieën van de vieringen in de Dorpskerk tijdens de kerstcyclus ondersteund door liturgische schikkingen die werden gemaakt door Elly van den Oever en Ingrid Filius. Het thema was dit jaar: 'Het goede leven, bloeien in Gods licht'. Onderstaande artikelen geven het hele project weer: van de 1e Adventszondag tot en met de zondag van het octaaf van Kerst.

1e Advent
Tekst bij de schikking:
Van de vijgenboom kunnen we een les leren: Als er knoppen en blaadjes komen dan is de zomer in aantocht. Zo is het ook met het beste Nieuws waar de vijgenboomtak een teken van is. Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met verwachting. Hul mij in kleuren en geuren van groene hoop. Ontsteek het eerste licht, dat daagt in het Oosten. Hemel en aarde raken verbonden. Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van de vijgenboom; nieuw leven breekt door, kome wat komt.  29.11.20
  Klik voor vergroting

2e Advent
Tekst bij de schikking: De gerechtigheid wordt gesymboliseerd door de rechte tak en de kronkeltak: wat krom geworden is zal recht worden. Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven
met verlangen. Hul mij in kleuren en geuren van feestelijk wit. Ontsteek het tweede licht, dat reikt naar het Westen. Hemel en aarde raken verbonden. Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van de witte bloesem; gerechtigheid breekt door, hoe kronkelig ook de weg.

06.12.20 
  Klik voor vergroting

3e Advent
Tekst bij de schikking: 
Het groene mos doet denken aan groei, groen is de kleur van vertrouwen. De weg die men moet afleggen om dit vertrouwen te mogen ervaren is voor iedereen anders. Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met blijdschap. Hul mij in kleuren en geuren van zacht mos. Ontsteek het derde licht Dat buigt naar het Zuiden. Hemel en aarde raken verbonden. Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van zachte knoppen; het vertrouwen breekt door, hoe ieders weg ook loopt. 

13.12.20
  Klik voor vergroting

4e Advent
Tekst bij de schikking:
De bol met knop staat symbool voor de aankondiging: er is iets moois in aantocht voor de hele wereld, voor een ieder persoonlijk. Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met ontvankelijkheid. Hul mij in kleuren en geuren van gedroogd stro. Ontsteek het vierde licht Dat gloort in het Noorden Hemel en aarde raken verbonden. Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van de bloembol; nieuw leven breekt door, hoe klein ook het begin. 
20.12.20 
  Klik voor vergroting

Liturgische schikkingen tijdens Kerst
Ook dit jaar werden de liturgieën van de vieringen in de Dorpskerk tijdens de hele kerstcyclus  ondersteund door liturgische schikkingen, die worden gemaakt door Elly van den Oever en Ingrid Filius. Het thema was dit jaar: 'Het goede leven, bloeien in Gods licht'. Toelichting bij de schikking op het kerstfeest: Met de geboorte van het kerstkind is er een nieuw begin dat met kerst wordt gevierd. De kleine schaal staat symbool voor het nieuwe begin. Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met Gods nieuwe begin. Hul mij in kleuren en geuren van het uitbundige feest, van Gods licht voor heel de wereld. Oost, West, Noord en zuid. Hemel en aarde zijn nu verbonden. Mensen wereldwijd herkennen elkaar in Jezus, de Zoon, onze Heer. Woord van leven, levend Woord. Het vertrouwen is doorgebroken voor iedereen! Het beste Nieuws!  26.12.20 Foto: Jan van den Oever
  Klik voor vergroting

Liturgische schikking Oudejaarsviering
Omdat de jaarwisseling liturgisch gezien valt binnen de kersttijd hebben de dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken elementen uit de kerstschikking gebruikt voor de schikking van de viering op oudjaarsdag. We kijken achterom met weemoed en verdriet om de verliezen die we geleden hebben. We hebben als gemeente veel geleerd van elkaar; zeker om elkaar vast te houden en elkaar op een goede manier in de gaten te houden en te helpen waar nodig is. Terugkijken doen we allemaal en het wonderlijke is dat herinneringen lijken op: Sporen van vogelpootjes in de sneeuw, een ondertoon in een stem. Vreemd dat het leven zo terug gaat komen, achterstevoren. In schaduwen, echo's, lichte sporen.
Voor de complete bijbehorende tekst, lees verder >>  31.12.20
  Klik voor vergroting
Schikkingen in het kalenderjaar 2021

Werkgroep Liturgisch Bloemschikken uitgebreid
Sinds kort bestaat de werkgroep Liturgisch Bloemschikken weer uit drie personen. Naast Ingrid Filius en Elly van den Oever is Joan Bolt toegetreden tot de werkgroep. Hartelijk welkom Joan! De drie dames zijn enthousiast gestart met het project voor de Veertigdagentijd en Pasen. Zoals gebruikelijk volgen de dames het door de PKN voorgestelde projectideeën maar geven daar hu eigen creatieve interpretatie aan. 18.02.21

Liturgisch bloemschikken in Coronatijd
De Protestantse Kerk (PKN) geeft al vele jaren prachtige suggesties voor alle plaatselijke werkgroepen Liturgisch Bloemschikken in PKN-gemeenten. Ook de werkgroep van de Dorpskerkgemeente maakt er veel gebruik van. Nu er in Coronatijd alleen maar online diensten worden uitgezonden, heeft de PKN naast de suggesties voor de schikkingen in de kerk ook een variant bedacht om thuis te maken. Zo kunt u de Veertigdagentijd en straks het Feest van Pasen nog meer meebeleven. De brochure kunt u downloaden via de volgende link >> PKN brochure bloemschikken Het lijkt ons wel leuk om u te vragen om van uw eigen schikkingen wekelijks een foto te maken en op te sturen naar >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl Wekelijks zal een foto van de meest originele schikking worden gepubliceerd op de website. Doet u ook mee om zo samen-kerk-te-zijn in Coronatijd? 18.02.21

Liturgische schikking van Aswoensdag
Ingrid, Elly en Joan hebben voor de serie liturgische schikkingen gekozen voor een ingelijste spiegel als grondvlak. Dit geeft een uniek effect op de schikkingen die er op worden geplaatst,zo blijkt al gelijk bij de eerste schikking: die voor Aswoensdag. Z
even glazen en zeven stenen vormen een open hart en verwijzen naar de zeven werken van barmhartigheid. De stenen zijn overigens afkomstig uit de gerestaureerde vijfhonderd jaar oude muren van de Dorpskerk. Op Aswoensdag staan er buxustakjes in de zeven glazen. De buxus is enerzijds een verwijzing naar de as van verbrande buxustakje, die van oudsher wordt gebruikt op Aswoensdag om een askruisje te tekenen op het voorhoofd van de kerkgangers. Anderzijds is de buxus ook een verwijzing naar de Palmzondag en de intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. Voor de volledige toelichting bij de schikking, lees verder >> 18.02.21
  Klik  voor vergroting

Liturgische schikking: zondag Invocabit
Op de eerste zondag van de Veertigdagentijd wordt aandacht besteed aan het eerste 'werk van barmhartigheid': het ziekenbezoek. Jezus zei: 
‘Ik was ziek en jullie bezochten mij’ (Mattheüs 25:36) Tussen de zeven glazen staan nu boomstammetjes (afkomstig uit de kerktuin), die vormen een open hart. Op deze zondag staan er blauwe viooltjes in de zeven glazen en liggen er gedroogde paarse lavendel. Die herinneren ons in de 'paarse tijd' eraan om de zieken niet te vergeten. Voor de volledige toelichting bij de schikking, lees verder >> 20.02.21
  Klik voor vergroting

Liturgische schikking: zondag Reminiscere
Op de tweede zondag van de Veertigdagentijd wordt aandacht besteed aan het tweede 'werk van barmhartigheid': de dorstigen water geven'Water lijkt zo gewoon. Het is overal. Zonder dat essentiële water zouden we letterlijk verschrompelen, want wij bestaan voor 70% uit water. Ook Gods Geest is overal, net als water. Laten we zorgvuldig omgaan met water en het niet zien als iets vanzelfsprekends. Laten we er zorg voor dragen dat het beschikbaar is voor iedereen, overal ter wereld.' Voor de volledige toelichting bij de schikking, lees verder >> 01.03.21
  Klik voor vergroting

Liturgische schikking: zondag Oculi Mei
Op de derde zondag van de Veertigdagentijd wordt aandacht besteed aan het volgende 'werk van barmhartigheid': aandacht voor de vreemdeling. 'Er is moed voor nodig om een vreemde echt welkom te heten. In de eerste plaats omdat je iemand niet kent en in de tweede plaats, omdat iemand jou niet kent. Jij bent namelijk net zo goed een vreemdeling voor die ander. De bladeren van de schoenlappersplant beelden veiligheid en een dak boven je hoofd uit.' 
Voor de volledige toelichting bij de schikking, lees verder >> 06.03.21
  Klik voor vergroting

Liturgische schikking - Biddag voor gewas en arbeid 
Hoewel de Biddag voor gewas en arbeid in de Dorpskerkgemeente niet meer op de dag zelf wordt gevierd, heeft de werkgroep Liturgisch bloemschikken een aparte schikking voor deze dag gemaakt. Tijdens de oecumenische vesper werd er aandacht besteed aan deze schikking. Centraal in de schikking staat het door paus Franciscus ingevoerde achtste werk van barmhartigheid: 'de zorg voor de aarde als het huis van de mens'. De bonen in de glazen symboliseren het gewas dat zal ontkiemen en waarvoor op de biddag wordt gebeden. 11.03.21
  Klik voor vergroting

Liturgische schikking - Zondag Laetare
Op de vierde zondag van de Veertigdagentijd wordt aandacht besteed aan de uitspraak van Jezus: ‘Ik was naakt en jullie hebben mij gekleed’ Bij de schikking voor zondag Laetare staat dus het kleden centraal. In navolging van Jezus kleden we de ander, letterlijk en figuurlijk, en helpen we om mensen waardigheid te geven. De met touw beklede glazen zijn daarvan het symbool. Voor de volledige toelichting bij de schikking, lees verder >> 12.03.21
  Klik voor vergroting

Liturgische schikking - Zondag Judica
Op de vijfde zondag van de Veertigdagentijd wordt aandacht besteed aan de uitspraak van Jezus: 'Ik was hongerig en jullie gaven mij te eten'. Zoals in vele kerken zijn er ook in de Dorpskerkgemeente vrijwilligers (van Eetgroep d'Ontmoeting) die maaltijden verzorgen voor alleengaanden, van binnen de Dorpskerkgemeente en daarbuiten. In de liturgische schikking komen weer herkenbare symbolen terug uit eerdere schikkingen. Zo zijn de bonen uit de schikking van de Biddag nu aan het ontkiemen. Het begin van een goede oogst. Voor de volledige toelichting bij de schikking, lees verder >> 22.03.21
  Klik voor vergroting

Liturgische schikking - Zondag Palmarum
Op de zesde zondag van de Veertigdagentijd wordt aandacht besteed aan het zevende werk van barmhartigheid: De zorg voor de overledenen. Het goed begraven van de doden is in Bijbels perspectief een belangrijke gebeurtenis. Jakob laat zijn zonen zweren dat ze zijn lichaam meenemen als ze uit Egypte zullen gaan. En Jozef van Arimathea besteedt alle moeite om Jezus goed te begraven. Ook na de dood draag je zorg voor iemand en bevestig je op die manier zijn bestaan. Vanaf de vroege kerk speelt in het licht van de opstanding nog iets anders mee. De doden begraven betekent ook dat je iemand als het graan in de akker legt, in afwachting van de grote dag. En zo dragen we ook vandaag nog altijd zorg voor onze doden. Ze zijn ons voorgegaan, en samen met hen kijken we uit naar de dag van het nieuwe leven. In de liturgische schikking komen weer herkenbare symbolen terug uit eerdere schikkingen. De kleur paars is de kleur van reflectie en gedenken. De verbinding tussen de vaasjes is een kruid: Rozemarijn; de bitter en zoete herinnering aan het leven. Voor de volledige toelichting bij de schikking, lees verder >> 27.03.21
  Klik voor vergroting

Liturgische schikking - Witte donderdag
De toelichting bij deze schikking luidt: Het delen van brood en wijn verbindt ons aan het verhaal op de Witte Donderdag. De glazen die wekenlang in de liturgische schikkingen werden gebruikt, zijn nu omgeruild voor wijnglazen gevuld met wijn. De korenaren accentueren nu de lijn van het open hart. Er is moed voor nodig om in tijden van onzekerheid en verdriet onze huizen, harten en gedachten open te zetten. Soms zitten we zo vast in onze eigen gedachten, dat we een heel nieuw perspectief nodig hebben dat alleen een vreemde ons kan bieden. Een ontmoeting met een vreemdeling, die ons leven in een nieuw licht beziet, is dan een groot geschenk. Laten we doen als de Emmaüsgangers en ons openstellen voor onverwachte ontmoetingen. Wie weet ontmoeten we Jezus zelf in de ander. 01.04.21
  Klik voor vergroting

Liturgische schikking - Goede vrijdag
De toelichting bij deze schikking luidt: 
Op Goede Vrijdag staat de kruisiging centraal. Een -dood- stille tijd. 
Het verraad, de verloochening en de kruisiging.
Tussen de stenen worden zilverlingen gelegd als verwijzing naar het verraad.
Een kruis van stekelige takken staat verticaal in het hart. Het hart is gesloten.
We richten ons niet meer naar buiten, we zijn naar binnen gericht.
We onderzoeken ons eigen hart. Zijn wij bereid om de Waarheid te horen? 

Of wijzen we Hem af, zelfs tot in de dood?
 02.04.21
  Klik voor vergroting

Liturgische schikking - Stille zaterdag
De toelichting bij deze schikking luidt:
En toen we later weer iets van Hem hoorden toen bleek hij afgevoerd, gemarteld en vermoord; wat konden wij nog doen? We zijn het lijk gaan halen en hebben Hem begraven. Daar zijn vrienden voor. Zijn naam is uitgesproken bij het graf. Zijn lichaam is teruggegeven aan de aarde en wacht, als een zaadje in de grond, op een nieuw begin. Samen met alle mensen wachten we af bij Zijn gesloten graf.

 03.04.21
  Klik voorvergroting

Liturgisch bloemschikken bij de Feesten  
De werkgroep Liturgisch bloemschikken van de Dorpskerkgemeente heeft de vieringen rondom Pasen, Hemelvaart en Pinksteren een extra dimensie gegeven. De schikkingen, gemaakt door de dames Elly van den Oever, Ingrid Filius en Joan Bolt (zie foto), vertolkten de diepere betekenis van deze feesten voor de kerkelijke gemeente. Juist nu de meeste kerkgangers de vieringen online thuis moesten volgen, gaven de liturgische schikkingen net een stukje extra duiding.
26.05.21 De foto's zijn gemaakt door Jan van den Oever.
  Klik voor vergroting
Klik voor vergroting   Klik voor vergroting   Klik voor vergroting  
Pasen   Hemelvaart   Pinksteren   

Dankdag voor gewas en arbeid
Sinds de Middeleeuwen kent de Kerk biddagen. Protestantse kerkgenootschappen van orthodoxe signatuur besteden heden ten dage nog uitgebreid aandacht aan de Biddag en de Dankdag voor gewas en arbeid. De Biddag heeft jaarlijks plaats aan het begin van de zogenoemde zaaitijd. Niet alleen wordt gebeden om een goede oogst, maar ook is er voorbede voor allerlei zaken op het terrein van kerk, staat en samenleving. Toen de industrialisatie toenam, kwam ook de viering van een Dankdag voor gewas én arbeid in zwang. Op woensdag 3 november 2021 is het de Dankdag voor gewas en arbeid. In de Dorpskerk ligt al decennia lang de aandacht voor de biddag en de dankdag niet op de dag zelf, maar op de zondag ervoor of erna. De werkgroep liturgisch bloemschikken had voor de viering van 31 oktober 2021 een indrukwekkende schikking gemaakt. Voor de hierbij behorende tekst, lees verder >>  31.10.21
  klik voor vergroting

Voor alle heiligen in de heerlijkheid. . . .
Het lied van dichter-theoloog Willem Barnard en componist Ralph Vaughan Williams vormde in de Dorpskerkgemeente de afsluiting van 
het gedenken van wie ons in geloof zijn voorgegaan. De plaatsing van de witte rozen in de doopvont was niet toevallig. Het symboliseerde de verbinding tussen het noemen van de namen bij de doop en het noemen van de namen bij het gedenken van de overleden gemeenteleden. Er zat ook veel symboliek in de indrukwekkende liturgische schikking, die de titel had: 'Geloof, Hoop en Liefde'. Met veel creativiteit hebben de dames van de werkgroep 'Liturgisch bloemschikken' een schikking gemaakt, waarin 'de levensdraden van de liefde en die van het gemis worden verbonden'. Voor de toelichting bij de schikking, lees verder >>.Voor het fotoverslag, kijk verder >> 07.11.21
  klik voor vergroting

Liturgische schikkingen voor Advent
Het nieuwe kerkelijk jaar gloort aan de horizon. Dat betekent dat ook de werkgroep Liturgisch bloemschikken zich weer voorbereidt op een serie van 5 schikkingen; vier voor de adventszondagen en de laatste voor het kerstfeest. Ook dit jaar laat de werkgroep zich inspireren door het voorbeeld dat vanuit de Protestantse Kerk wordt aangereikt. Daarmee wordt de verbondenheid met de PKN weer eens onderstreept. Het thema van dit jaar is: 'In een ander licht'. De werkgroep bestaande uit Joan Bolt, Ingrid Filius en Elly van den Oever zal de schikkingen wekelijks voorzien van een thematische toelichting. Lees verder >> 16.11.21

Liturgische schikking 1e Advent
De dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken hebben zich laten inspireren door het project dat de PKN heeft aangereikt. Het thema is: 
‘In een ander licht’. Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. ‘Licht’ staat centraal in de lezingen. In de bloemschikkingen wordt gebruik gemaakt van het beeld van de zon. Gedroogde grassen zijn te zien als stralen van de zon. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet. Vier kaarsen in een goudkleur, de kleur van het licht. In het begin van de Adventstijd is de zon bescheiden, met Kerst zal de zon in volle glorie stralen. Bij de zon worden enkele symbolische voorwerpen geplaatst om aan te sluiten bij de lezing van de betreffende zondag. Voor de eerste Advent ligt er een vrucht ingepakt en veilig beschermd. Voor de begeleidende tekst, lees verder >> Foto: Jan v.d. Oever 27.11.21
  Klik voor vergroting
Advent is wachten. . .  

Liturgische schikking 2e Advent
De dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken hebben zich laten inspireren door het project dat de PKN heeft aangereikt. Het thema is: 
‘In een ander licht’. Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. ‘Licht’ staat centraal in de lezingen. In de bloemschikkingen wordt gebruik gemaakt van het beeld van de zon. Gedroogde grassen zijn te zien als stralen van de zon. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet. Vier kaarsen in een goudkleur, de kleur van het licht. In het begin van de Adventstijd is de zon bescheiden, met Kerst zal de zon in volle glorie stralen. Bij de zon staat deze tweede advent een symbolische voorwerp in de vorm van een glazen schaal, waarin een jakobsschelp drijft met een brandend waxinelichtje. Dit verwijst naar het dopen van Johannes: het dopen met Licht. Voor de begeleidende tekst bij deze schikking, lees verder >> Foto: Jan v.d. Oever 06.12.21
  Klik voor vergroting

Dopen met Licht. . .  

Liturgische schikking 3e Advent
De dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken hebben zich laten inspireren door het project dat de PKN heeft aangereikt. Het thema is: 'In een ander licht'.
 Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. ‘Licht’ staat centraal in de lezingen. In de bloemschikkingen wordt gebruik gemaakt van het beeld van de zon. Gedroogde grassen zijn te zien als stralen van de zon. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet. Vier kaarsen in een goudkleur, de kleur van het licht. In het begin van de Adventstijd is de zon bescheiden, met Kerst zal de zon in volle glorie stralen. Bij de steeds nadrukkelijker stralende zon, staan deze derde advent symbolische voorwerpen in de vorm van twee traditioneel Joodse Challah-broden. Voor de toelichting, lees verder >> Foto: Jan v.d. Oever 11.12.21
  Klik voor vergroting

Liturgische schikking 4e Advent
De dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken hebben zich laten inspireren door het project dat de PKN heeft aangereikt. Het thema is: 'In een ander licht'.
 Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. ‘Licht’ staat centraal in de lezingen. In de bloemschikkingen wordt gebruik gemaakt van het beeld van de zon. Gedroogde grassen zijn te zien als stralen van de zon. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet. Vier kaarsen in een goudkleur, de kleur van het licht. In het begin van de Adventstijd is de zon bescheiden, met Kerst zal de zon in volle glorie stralen. Bij de steeds nadrukkelijker stralende zon, staan deze vierde advent symbolische voorwerpen in de vorm van twee amaryllisbollen, die bijna uitlopen. Voor de toelichting, lees verder >> Foto: Jan v.d. Oever 19.12.21
  klik voor vergroting

Liturgische schikking Kerstfeest
Vier weken lang lieten de dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken zich inspireren door het thema: 'In een ander licht'. Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. ‘Licht’ staat ook centraal in de lezingen. In de bloemschikkingen werd gebruik gemaakt van het beeld van de zon. De stralen van de zon werden steeds nadrukkelijker uitgebeeld, immers 'elke morgen verschijnt weer het Licht, als teken en zegel van Gods vergezicht!' Naast de vier goudkleurige adventskaarsen werd in de kerstnacht de vijfde kaars aangestoken. Die staat symbool voor de komst van Jezus Christus naar de wereld, en betekent meer dan alleen de flonkering van een kaars in de kerstnacht: het is de komst van het Leven zelf. Voor de toelichting bij de schikking, lees verder >> Klik op de foto voor de uitvoering in de kerstnacht. Foto: Simon Hoek 27.12.21
  Klik voor schikking in de kerstnacht
Schikkingen in het kalenderjaar 2022

Feestelijke eredienst met inspirerende liturgische schikking
De Dorpskerkgemeente heeft op de 2e zondag na Epifanie afscheid genomen van twee harde werkers. Tineke van der Meer - Ouderling-kerkrentmeester en Derk Ottink - Kerkrentmeester zijn na vele jaren werk in de wijkgemeente teruggetreden. Loek van Doorn heeft de taak van ambtsdrager weer opgepakt, dit keer als ouderling-kerkrentmeester en Dick Schriek en Simon Hoek zijn voor nog eens vier jaar herbevestigd als ouderling-scriba resp. ouderling-kerkrentmeester. Ad van Eijsden werd 'in de bediening gesteld' als kerkenraadsnotulist. De werkgroep Liturgisch bloemschikken had een schikking gemaakt die zelfs de predikanten inspireerde om daar de liturgie op te laten aansluiten. De viering was bovendien uniek omdat oud-Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam en emerituspredikant Cees Romkes samen de liturgie verzorgden. Voor de toelichting op de schikking en de foto's van de dienst, lees verder >> Voor de preek van ds. Stam, lees verder >> 16.01.22
  Klik voor vergroting
Liturgie en 
Kerkmuziek in beeld 

Liturgische schikkingen in de Veertigdagentijd
De werkgroep Liturgisch bloemschikken, bestaande uit Ingrid Filius, Elly van de Oever en Joan Bolt hebben de schikkingen voor de Veertigdagentijd, de Stille Week en het Paasfeest al weer voorbereid. Dit jaar is het thema: ‘Ben je klaar voor het feest (en de toekomst tegemoet)’ De schikkingen worden aangepast aan de lezingen uit het Johannes Evangelie, die in de Dorpskerkgemeente worden gelezen. Ze sluiten aan bij het project van ‘Kind op zondag’. Het basisontwerp bestaat uit een pot met een schikking die reikt naar boven, naar de hemel. De schikking verandert iedere week een beetje. In het begin wordt er gebruik gemaakt van droge materialen, later wordt de zuil groener. 27.02.22

1e zondag 40-dagentijd
In de 
deze schikking valt het droge riet op, dat naar boven reikt, naar de hemel. Ook is er een prachtige pot te zien, die verwijst naar de kostbare olie waarmee Maria de voeten van Jezus zalft.
De begeleidende tekst luidt: 

De ene groep mensen bereidt een feest voor,
een andere groep mensen bereidt de dood voor.
Gaat dit samen?
Geurige zalf en dood riet,
toewijding en dood, geur en stank.
Jezus rekent met zijn dood
en leeft naar zijn toekomst.
De sleutel van het feest is zijn dood.
(de primula is de 'sleutelbloem')
Zal Hij er zijn op het komende feest?
Wat zal de toekomst brengen?  
07.03.22
  klik voor vergroting

2e zondag 40-dagentijd
Deze schikking heeft twee 'gezichten': enerzijds het afstervende graan, gesymboliseerd door het dode riet en anderzijds het nieuwe leven, gesymboliseerd door een iel groen kruis.
De begeleidende tekst luidt:
Een stervende graankorrel draagt vrucht.
Het dode riet is er nog, maar…
er komt wat groens tussen het dode riet
Zou het dan toch?
Het is een groen kruis,
maar … is dat Het leven?
Is dat het beloofde feest? 
Wat zal de toekomst brengen?
 14.03.22
  Klik voor vergroting

3e zondag 40-dagentijd
De schikking op deze 3e zondag van de 40-dagentijd geeft al een paar voorzichtige tekenen van nieuw leven. De tak met de onrijpe vijgen (uit de kerktuin) symboliseert dat.
De bijbehorende tekst luidt:
'Hier en daar zien we tekenen van geloof,

een tak in bloei, naast het dode riet.
Zou de tak tot bloei komen
Durven we die bloei ook aan?
Durven wij ook te bloeien
als dienstknecht achter Jezus aan?
Wat zal de toekomst brengen?'

19.03.22
  KLik voor vergroting

4e zondag 40-dagentijd
De schikking op deze 4e zondag van de 40-dagentijd geeft al de eerste tekenen van nieuw leven: de goede vruchten aan de oude wijnstok symboliseren dat.
De bijbehorende tekst luidt:

Weten we wat de toekomst zal brengen?
Je bent bedoeld om te bloeien,
vrucht te dragen,
Hem achterna.
Zo nodig gesnoeid,
groeiend in toewijding en eenvoud.
Met het oog op de toekomst

26.03.22
  klik voor vergroting

5e zondag 40-dagentijd
Bij de schikking op deze 5e zondag van de 40-dagentijd 
staat 'het gevecht met jezelf' centraal.
Dit wordt in de schikking symbolisch prachtig verbeeld door een paar bokshandschoenen.
De bijbehorende tekst luidt:
Schuldig of onschuldig?
Zondig of zondeloos?
Haat of liefde?
Wat nemen we mee naar het feest?
Liefde? Haat of verzet?
Wil je de goede keuzes maken
vechten met jezelf?
Met het oog op de toekomst. 
02.04.22
  KLik voor vergroting

6e zondag 40-dagentijd
De schikking op deze 6e zondag van de 40-dagentijd (Palmzondag).

De bijbehorende tekst luidt:
Het dode riet is bijna verdrongen

door groene palmtakken
met kleurige bloemen ertussen.
Onze jassen op zijn pad.
De loopplank van het leed.
Een sjofele koning maakt zijn entree.
Heden Hosanna.
Verstaan wij de weg,
Zijn eenvoud. Zijn kruis?
Wagen wij Zijn koninkrijk,
Zijn toekomst? 
  02.04.22
  Klik voor vergroting

Witte donderdag
De schikking op de Witte donderdag is indrukwekkend vanwege de sobere symboliek. 
De waterkan met schaal en de witte handdoek staan symbool voor de voetwassing van de Heer. 
De bijbehorende tekst luidt:

Praktijkles in eenvoud en dienst
voor Zijn discipelen,
voorbeeld om te volgen
zo scheppen we toekomst.

15.04.22
  Klik voor vergroting

Paaswake
De schikking bij de Paaswake verwijst naar de overgang van de duisternis naar de nieuwe dag die aanbreekt.
 
De bijbehorende tekst luidt:

De dood is gekomen.
het grf geregeld.
een vreemde sabbat.
van wachten zonder hoop.
Onze duisternis wordt doorbroken,
de morgenster gaat op,
de toekomst gaat open.

16.04.22
  Klik voor vergroting

Liturgisch bloemschikken 40-dagentijd - Pasen 
Gedurende de 40-dagentijd stonden alle schikkingen in het teken van het thema: ‘Ben je klaar voor het feest (en de toekomst tegemoet)’. Omdat in de Dorpskerkgemeente de lezingen in de 40-dagentijd uit het Johannes Evangelie volgde, waren de schikkingen daarop aangepast. De uitbundige schikking van het Pasen is een explosie van bloemenkleuren tegen de witte achtergrond van deze liturgische feestkleur. De toelichtende tekst luidt: 
Het paradijs hervonden,
de 'tuinman' noemt je bij je naam,
het leven breekt door aarde en steen,
het feest is uitbundig en wij allen op z'n Paasbest met Jezus mee,
Hij is onze toekomst.
 

Ga voor het overzicht van alle schikkingen naar >> de webpagina van deze werkgroep. 17.04.22
  Klik voor vergroting

510 jaar Dorpskerk: met bloemen getooid 
Al meer dan 20 jaar worden de feestelijke erediensten in de Dorpskerk opgesierd met prachtige bloemschikkingen door dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken. Daarom was er ook bij de feestelijke start van het 510-jarig bestaan van de Dorpskerk weer een feestelijke schikking gemaakt 
door Joan Bolt, Ingrid Filius en Elly van den Oever, waarin de nodige symboliek was verwerkt. De kleurige, verschillende bloemen symboliseerden de veelkleurige leden van de  Dorpskerkgemeente. De twee grote bladeren daaronder symboliseerden de handen van de Eeuwige die de gemeente draagt en Zijn zegen geeft. Ingrid had er een mooie tekst bij gemaakt, die in de liturgie was opgenomen. Lees verder >> 03.05.22
  klik voor vergroting

Hemelvaart
De dames van de werkgroep liturgisch bloemschikken hebben voor de viering op Hemelvaart een eenvoudige schikking gemaakt. Als begeleidende tekst is gekozen voor lied 666 vers 2. 

De Heer is in de wolken, onttrokken aan ons oog.
Maar Hij heeft alle volken zijn koninkrijk beloofd.
Al blijft Hij nu verborgen in teken en in taal,
straks, op de nieuwe morgen, zien wij Hem allemaal.

De gerbera's symboliseren de discipelen, het gipskruid de wolken en de opstijgende witte roos verwijst naar Jezus's hemelvaart. 25.05.22
  klik voor vergroting

Feest van de Geest
Zoals gebruikelijk bij alle feestelijke erediensten in de Dorpskerk, heeft de werkgroep Liturgisch bloemschikken ook voor het Pinksterfeest een prachtige schikking gemaakt, vol met symboliek.

Pinksteren:
Vuur, warmte, overgave, onbekendheid en troost, een feest van hoop een feest van toekomst een feest van een nieuw begin.

De groene boog staat symbool voor de hoop, vol verwachting voor de toekomst.
In de regenboogkleuren wordt Gods belofte zichtbaar.
Bovenal een feest van overgave, een feest van delen met de ander, ons hart in vuur en vlam, een geest van openheid, samen verder gaan de Geest geeft toekomst aan ons allen.
Voor alle schikkinen van 2022, lees verder >>. 04.06.22
  klik voor vergroting
Pinksteren in vlammende bloemen

Liturgische schikkingen in de Adventstijd (1)
De werkgroep Liturgisch bloemschikken zal voor de vier Adventsvieringen weer een nieuwe serie schikkingen maken, die aansluiten bij het Adventsproject van de Kindernevendienst. Het 'standbeeld' staat centraal in de schikkingen en dit wordt op prachtige wijze gesymboliseerd door een oude stronk van een wijnrank. De witte roos symboliseert de vrouw die op de 1e Advent een standbeeld verdient: Batseba. Voor de toelichtende tekst, lees verder >> 27.11.22
  Klik voor vergroting

Liturgische schikkingen in de Adventstijd (2)
De werkgroep Liturgisch bloemschikken maakt voor de vier Adventsvieringen weer een nieuwe serie schikkingen, die aansluiten bij het Adventsproject van de Kindernevendienst. Het 'standbeeld' staat centraal in de schikkingen en dit wordt op prachtige wijze gesymboliseerd door een oude stronk van een wijnrank. De rode roos symboliseert de vrouw die op de 2e Advent een standbeeld verdient: Ruth. De korenaren en het daarvan gebakken brood verwijzen naar de aren lezende 'voormoeder' van Jezus Christus: Ruth. Voor de toelichtende tekst, lees verder >>04.12.22
  Klik voor vergroting

Liturgische schikkingen in de Adventstijd (3)
De werkgroep Liturgisch bloemschikken maakt voor de vier Adventsvieringen weer een nieuwe serie schikkingen, die aansluiten bij het Adventsproject van de Kindernevendienst. Het 'standbeeld' staat centraal in de schikkingen en dit wordt op prachtige wijze gesymboliseerd door een oude stronk van een wijnstok. Op de derde Advent wordt een standbeeld opgericht voor Rachab, de publieke vrouw die de verspieders in haar huis verborg. Ook zij wordt genoemd in de stamboom van Jezus Christus, als een van zijn 'voormoeders'. Het rode koord symboliseert haar moedige daad. Voor de toelichtende tekst, lees verder >>12.12.22
  klik voor vergroting

Liturgische schikkingen in de Adventstijd (4)
De werkgroep Liturgisch bloemschikken maakt voor de vier Adventsvieringen weer een nieuwe serie schikkingen, die aansluiten bij het Adventsproject van de Kindernevendienst. Het 'standbeeld' staat centraal in de schikkingen en dit wordt op prachtige wijze gesymboliseerd door een oude stronk van een wijnstok. Op de vierde Advent wordt een standbeeld opgericht voor Tamar. Zij 
is de vierde vrouw in de geschiedenis van de afstamming van Jezus. Tamar geeft toekomst aan de stam van Juda, de oorsprong van David. Ook zij is van niet Joodse afkomst. Tamar laat het lot niet beslissen maar neemt zelf haar lot in handen door een list. Voor de toelichtende tekst, lees verder >> 
19.12.22
  Klik voor vergroting

Liturgische schikkingen in de Advents- en kersttijd (5)
De werkgroep Liturgisch bloemschikken maakte voor de vier Adventszondagen en de kerstvieringen weer een nieuwe serie prachtige schikkingen, die aansloten bij het Adventsproject van de Kindernevendienst. Het 'standbeeld' stond centraal in de schikkingen en dit werd op prachtige wijze gesymboliseerd door een oude stronk van een wijnstok. Op de kerstmorgenviering werd een standbeeld opgericht voor Maria, de moeder van Jezus. Zij 
is de vijfde en laatste vrouw in de geschiedenis van de afstamming van Jezus, maar wordt ook wel gezien als 'de eerste onder de vrouwen'. Voor de toelichtende tekst, lees verder >> 
Foto: Jan vd Oever  
26.12.22
  Klik voor vergroting

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende