Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

Hier het nieuws van de afgelopen drie weken. 
Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Actueel


Vooraankondiging tentoonstelling tijdens Monumentendag
Een uniek aspect uit de rijke geschiedenis van de Barendrechtse Dorpskerk zal op Monumentendag 2018 op een bijzondere wijze worden belicht. Zoals eerder op onze website gemeld, heeft de toren van de Dorpskerk in het midden van de negentiende eeuw een onderdeel gevormd van de door de Rijksoverheid aangelegde 'Optische Telegraaf van Lipkens'.  Ton Blinde van de Historische Vereniging Barendrecht heeft zich in de geschiedenis van dit uniek militaire communicatiesysteem verdiept. Zijn onderzoek zal op de komende Monumentendag resulteren in een bijzondere tentoonstelling over de rol van de Dorpskerk. Zoals gebruikelijk is de Dorpskerk op de Monumentendag - zaterdag 8 september - van 09.00 tot 16.00 uur zijn geopend. De genoemde tentoonstelling zal op die dag een mooie plaats krijgen in het 'oudste huis van Barendrecht'. Binnenkort zal uitgebreidere informatie worden gepubliceerd. Voor het eerder gepubliceerde artikel, lees verder >> 16.08.18

Stand van Zaken Kerk Balans 2018
De penningmeester van het College van Kerkrentmeesters van de PG Barendrecht heeft een nieuwe stand van zaken gepubliceerd van de Aktie KerkBalans 2018. In het voorjaar publiceerden we het voorlopige verwachte jaarresultaat van de actie Kerk Balans 2018. Op basis van de toen aanwezige toezeggingen (€ 579.000) werd geschat dat de uiteindelijke opbrengst in de buurt van € 590.000 tot € 600.000 zou uitkomen, omdat op dat moment waarschijnlijk nog niet iedereen een reactie over zijn of haar bijdrage had gegeven. Inmiddels is het augustus en nu alle reacties verondersteld worden bekend te zijn, is er € 587.000 (2083 reacties; afname 5,5%) toegezegd. Deze verwachte opbrengst voor 2018 is gelijk aan de begroting en ruim 5% lager dan in 2017 en 2016, toen de opbrengst € 621.000 gemiddeld per jaar bedroeg. Ten opzichte van de peiljaren 2012 en 2013 bedraagt (€ 675.000  gem. p.j.)  de afname zelfs 13%.
Voor het complete bericht, lees verder >> 16.08.18
 

Omroep overhandigt cheque voor restauratie klok
Medewerkers van omroep Exxact Barendrecht hebben een cheque van 400 euro aangeboden voor de restauratie van het uurwerk van de Dorpskerk. Tijdens het ZomerFeest, dat op 30 juni werd gehouden in de Oude Dorpskern van Barendrecht, heeft omroep Exxact Barendrecht een actie gehouden voor het uurwerk. Bij een levende jukebox konden tegen betaling verzoeknummers worden aangevraagd. Dat leverde maar liefst 400 euro op. De cheque werd dinsdag 14 augustus in de studio overhandigd aan kerkrentmeester Simon Hoek. Hij kreeg de cheque uit handen van Renée Ranti-Prins, bestuurslid van de Stichting Evenementen Dorpskern Barendrecht, de stichting die het ZomerFeest organiseert. Het geld zal worden overgemaakt aan de Stichting Vrienden van de Dorpskerk, die de financiering van de komende restauratie van het torenuurwerk, de luidklok en de klokkenstoel zal verzorgen. Lees verder >> 14.08.17
  klik voor vergroting
Renée Rianti-Prins overhandigt de
cheque aan Simon Hoek.
Op de achtergrond programma-
maker Jos Vis.

Wist u dat. . .? Een muzikale database van 2500 kerkklokken
Uw webbeheerder is weer afgedaald van z'n Walliser Alp en hij heeft - naast een artikel over 'het hoogste godshuis in de Alpen' (onderstaand) - ook nog een 'Wist u dat?-artikel gemaakt over een Zwitsers fenomeen: een muzikale data base van zo'n 2500 klokken van Zwitserse kerken en torens. Enkele Zwitserse radiozenders, waaronder SRF Musikwelle, luiden als sinds 1925 élke zaterdagmiddag om 17.20 uur letterlijk de zondag in. Gedurende tien minuten wordt het klokgelui uitgezonden van een van de vele Zwitserse kerken of klokkentorens. In het alpenland is de oude traditie om 'de zondag in te luiden' dus bewaard gebleven. De database groeit overigens nog steeds!  Lees en luister verder >> 
Op You Tube zijn de negen eeuwenoude klokken van de Münsterkerk in Bern te zien en te horen. Het is het zwaarste stel klokken van het land. Kijk en luister
 >> 11.08.18

   

Wist u dat. . . . ? De zondag inluiden
In aansluiting op bovenstaand artikel over de nog bestaande Zwiterse traditie om via de radio 'de zondag in te luiden', is uit nader onderzoek gebleken dat ook in Nederland zo'n traditie heeft bestaan. Als vroeger aan het einde van de zaterdagmiddag de klokken begonnen te luiden, betekende dit het einde van de werkweek en het begin van de zondag. In de tijd dat er nog geen gewone uurwerken bestonden, was dit hét moment om te stoppen met werken. Zeer waarschijnlijk heeft ook in Barendrecht deze traditie bestaan. Enkele jaren gelden is er in Vianen een initiatief ontstaan om gedurende de Adventstijd 'de zondag in te luiden'. 
Lees verder >> 11.08.18

Dorpskerk begint nieuwe seizoen met 'Startlunch'
De Dorpskerkgemeente én iedereen die zich daarbij thuis voelt is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de 'startlunch', die zal worden gehouden op zondag 16 september in aansluiting op het koffiedrinken na de eredienst. Omdat de capaciteit enigszins beperkt is wordt u verzocht zich op te geven per email of via de intekenlijsten die vanaf zondag 26 augustus in de Ontmoeting worden neergelegd. In tegenstelling tot de Kerst- en Paaslunch, wordt u niet gevraagd om zelf iets mee tenemen. De organisatoren Nellie en Loek van Doorn en Elly en Jan van den Oever zullen een eenvoudige broodmaaltijd klaarmaken. Het belooft een feestelijke start te worden van een nieuw en bruisend seizoen in de Dorpskerk. Lees verder >> 11.08.18

Afscheid Hans van Gelder
Op zaterdagmiddag 22 september as. neemt de Dorpskerkgemeente (en met haar de hele Protestantse Gemeente Barendrecht) afscheid van Hans van Gelder als vaste Dorpskerkorganist. Door zijn pensionering komt er een einde aan zijn huidige arbeidsovereenkomst met de Protestantse Gemeente Barendrecht. We zullen hem vast nog wel eens horen spelen, maar er komt straks een andere vaste Dorpskerkorganist.
Graag nodigen wij iedereen uit om die middag tussen 15.30 en 17.00 uur Hans persoonlijk te bedanken voor zijn inzet gedurende de vele jaren dat hij ons orgel bespeelde en zich inzette voor verbeteringen.
  klik voor vergroting
 In een gesprek met Hans is duidelijk geworden dat hij graag naar Italië reist  (hij volgt ook al enkele jaren een cursus Italiaans), en een bijdrage in de kosten voor een extra mooie reis naar zijn geliefde Italië ligt dan ook voor de hand als afscheidscadeau. Daarom hebben wij besloten iedereen in de gelegenheid te stellen daaraan bij te dragen door een speciale rekening te openen voor dit cadeau. Het cadeau zal worden overhandigd tijdens de receptie. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer  NL54 INGB 0000 4609 62 t.g.v. Protestantse Gemeente Barendrecht o.v.v. afscheid Hans van Gelder. We hopen velen van U te begroeten op deze feestelijke zaterdagmiddag. De voorbereidingscommissie, Diete Dumans, Alie den Engelsman, Tineke van der Meer. 07.08.18

Zomeracties Snuffelmarkt
Ook tijdens de zomermaanden is de Snuffelmarkt elke zaterdagmorgen geopend van 10.00 tot 12.00 uur. Het is alleen op de zaterdagen mogelijk om ook spullen te brengen. Tevens is er gelegenheid om de Kerktuin te bezoeken en is er koffie verkrijgbaar in de Koffiehoek. De Snuffelmarkt is te vinden achter de Dorpskerk. De opbrengst is voor het onderhoud van de eeuwenoude Dorpskerk. Voor meer informatie: Truus Dorsman, telefoon 616501 en op Facebook De Snuffelmarkt Barendrecht. 03.08.18


Wist u dat. . . .? De hoogstgelegen kerk van Europa
Tijdens de bergvakanties van uw webbeheerder is er altijd wel eens verloren moment om een 'Wist u dat?' te maken voor onze website. Dit keer is de vraag: 'Waar ligt het hoogstgelegen Godshuis van de Alpen?' Een speurtocht op internet levert een aantal plaatsen op de dit predikaat claimen, zoals de 'Kapelle Maria zum Schnee' aan de voet van de Matterhorn (Zwitserland)  gelegen op 2556 m.of de op 3418 m. hoog gelegen 'Kapelle Maria im Schnee' op de top van de Becher in Zuid-Tirol (Italie). Maar de 'Bivacco di Santa Maria' op de top van de  3538 meter hoge Rocciamelone is met recht het hoogstgelegen godshuis van de Alpen. De Rocciamelone is gelegen op de hoofdkam van de Alpen op de grens van het Italiaanse Valle di Susa en het Franse Val d'Arc. Het was de eerste hoge berg van de Alpen waarvan de beklimming gedocumenteerd is. Bonifacius Rotarius uit Asti bracht in 1358 een metalen beeldje van Maria naar de top als blijk van dank dat hij zijn gevangenschap in het Heilige Land had overleefd tijdens de Kruistocht. Nog steeds trekken vele pelgrims op de eerste september naar de Rocciamelone. Vermeldenswaard is dat de kapel tevens een 'Bivak' of 'Refuge' is voor bergbeklimmers. Dus als het ware 'een herberg onderweg, voor wie verdwaald zijn of geen ruimte meer kon vinden (om te verblijven). . . ' Foto's van het exterieur en interieur  van Bivacco di Santa Maria    25.07.18
  klik voor vergroting

klik voor vergroting
 

'Dorpskerken in beweging': een nieuwe inspiratiebron? 
Vanuit de landelijke PKN is er een nieuwe beweging gestart onder de titel 'Dorpskerken in beweging', die is gericht op het versterken van de vele kleine Dorpskerken in Nederland. Als veel dorpskerken aanhaken bij de dorpskerkenbeweging, kan die helpen om nieuwe energie aan te boren. De 'dorpskerkenbeweging' wil dorpskerken helpen te floreren in de omgeving waar zij kerk zijn. De beweging wil dorpskerken een platform bieden waar ze ervaringen met elkaar kunnen delen en elkaar kunnen helpen en inspireren." De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk (STDK = de beheerder van deze website) ziet deze PKN-beweging als een nieuwe inspiratiebron die wellicht ook voor de Barendrechtse Dorpskerk van betekenis zou kunnen worden. In de komende maanden zal de STDK zich nader oriënteren op de 'dorpskerkenbeweging binnen de PKN'. Zoals in het verleden gebruikelijk zal vanuit de STDK deze oriëntatie worden afgestemd met de wijkkerkenraad van de huidige (Hervormde) Dorpskerkgemeente en van de toekomstige (Protestantse) wijkgemeente(n) rondom de Dorpskerk. In het juli-augustus nummer van het PKN-blad 'woord & weg' wordt aandacht besteed aan deze beweging. Lees verder >> 23.07.18

 De Dorpskerk:
'Dit huis, een herberg onderweg
voor wie verdwaald zijn in heg
en steg; geen rust, geen ruimte
meer kon vinden....' 


Vooraankondiging Bijbelquiz 2018
De nieuwe versie van de bekende Bijbelquiz zal plaatsvinden op D.V. woensdag 7 november 2018 en zal worden gehouden in gebouw 'de Ontmoeting' achter de Dorpskerk.De inloop is vanaf 19.00 uur en vanaf 19.30 uur  zal de quiz starten. U kunt zich nu al aanmelden via bijbelquizbarendrecht@gmail.com  Voor meer informatie, lees verder >> 21.07.18

klik voor vergroting  

Vakantiegroet
Uw webbeheerder verkeerde in hoger sferen . . . . .
Daarom deze vakantiegroet uit de 'parel van de Walliser Alpen', Saas Fee.
We vieren hier jaarlijks in de kleine protestantse kapel onze erediensten.
Als onze vakantiegroet sturen we aan al onze websitebezoekers
 ons 'lied van de vakantie':
Dieser Land mit seiner Pracht, seine Berge, seine Fluren
sind die Zeugen deiner macht, deiner Vatergüte Spuren.
Alles in uns betet an Grosses hast du uns getan!

Lied 518 uit het 'Reformiertes Gesangbuch der Schweiz'.
(melodie: lied 413, Grote God wij loven U).  16.07.18

Klik op de foto: Seine Berge, Seine Fluhren...

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende