Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

                           Hier het nieuws van de afgelopen drie weken. 
                              Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Actueel
LEES-TIPS
>> lees verder
Artikelen over het onderwerp Liturgie worden aangeduid met een kleurenstrook in de betreffende kleur van het liturgisch jaar

Wist u dat. . .? Een van de oudste moskeeën ooit, ontdekt in Israel
In Israels Negevwoestijn, nabij de Bedouine-stad Rahat, is men op een bouwplaats gestuit op een unieke vondst. Volgens Israel's Antiquities Authority (IAA) gaat het om de restanten van een van 's werelds oudste moskeeën, gebouwd ongeveer 1200 jaar geleden. Nader onderzoek van de IAA, die opgravingen reguleert, moet uitwijzen of het gebedshuis in dezelfde tijd gebouwd is als de moskeeën die in Mekka en Jeruzalem gevonden zijn. Onderzoekers denken dat met name boeren uit de omgeving de moskee bezochten. Het gebouw had geen dak, maar wel een 'mihrab'. Dat is een gebedsnis in een muur die de gebedsrichting aangeeft (ook in dit geval gericht op Mekka). Foto: IAA 21.07.19
  Klik voor vergroting

Vieringen
in de zomer 2019
28 juli
4 augustus
11 augustus 
18 augustus
25 augustus
geen viering
10.00 u. ds. Romkes
10.00 u. ds. Romkes
geen viering
geen viering
09.30 u. ds. Ketelaar
geen viering
geen viering

10.00 u. ds. Van Rootselaar
10.00 u. ds. Romkes
10.00 u. ds. Romkes
10.00 u. mw. ds. Boers-de Jong
10.00 u. mw. Oost-Reiber
10.00 u. Verbeek
10.00 u. ds. De Wit

Viering in het teken van het Karl Barthjaar
De Reformierte Bund en de Evangelische Kerk van Duitsland (EKD) hebben 2019 uitgeroepen tot Karl Barthjaar. Daarmee brengen zij hulde aan een van de belangrijkste en invloedrijkste protestantse theologen van de vorige eeuw. Het herdenkingsjaar werd op 10 december 2018 in Bazel (Zwitserland) geopend onder het motto: 'God meets man', net 50 jaar nadat Barth overleed. Tegelijk werd ook een grote Karl Barthtentoonstelling geopend in de universiteitsbibliotheek van Bazel. Een glossy, over het  leven en werk van de theoloog is helaas al uitverkocht, maar wel on line toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. De eredienst van zondag 14 juli werd door Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam in het teken geplaats van het Karl Barthjaar. Voor de zondagsbrief van deze viering, lees verder >> 
Voor de 'preek van de week', lees verder >>. 15.07.19
 
Prof. Dr. Karl Barth

Meer weten over Karl Barth?
Wilt u meer wil weten over prof. dr. Karl Barth, ga dan eens naar de website www.karlbarth.nl of lees een interessant artikel uit dagblad Trouw over hem >>>>. Eerder besteedden we  een artikel aan hem op >> onze webpagina ''Wist u dat'?'.
Voor de glossy over het leven en werk van Karl Barth, lees verder >> 13.07.19

Wist u dat. . .? De stad Ziklag ontdekt bij opgravingen in Israel
Archeologen uit Israel en Australië claimen dat zij bij opgravingen in Khirbet a-Ra’i, ten zuiden van Jeruzalem, de bijbelse stad Ziklag hebben gevonden. De Bijbel noemt de stad Ziklag meerdere malen in Samuël 1 en Samuel 2 geregeld. Het  was de stad waarnaar David uitweek toen hij op de vlucht was voor koning Saul. In de achterliggende decannia is meerdere malen geclaimd dat de stad Ziklag was gevonden. Maar dat werd steeds weer in twijfel getrokken. In Khirbet a-Ra’i zouden nu wel bewijzen zijn gevonden, volgens onderzoekers van de Universiteit van Jeruzalem, de Israëlische Oudheidkundige Dienst en de Macquarie University van Sydney (Australië). Lees verder >> 12.07.19
  Klik voor vergroting

Eeuwenoude archiefkist gerestaureerd
De laatste fase van de  restauratie van het eeuwenoude houten interieur van de Dorpskerk is dezer dagen afgerond. Na de eerdere restauratie van de kansel, de omheining van de dooptuin, de Boerenbank, het Tiengebodenbord en de lambriseringen, die plaatsvond in de jaren 2015 tot 2018, bleven er nog een paar kleinere restauratieklussen over, waarvan de eeuwenoude archiefkist de laatse was. Alle onderdelen van de interieurrestauratie werden gefinancierd door de stichting Vrienden van de Dorpskerk. Dat geldt ook voor deze restauratie, die werd uitgevoerd door de firma Hekkers & Van 't Spijker. De kerkrentmeesters bedanken de Vriendenstichting voor de jarenlange financiële ondersteuning van al deze restauratieprojecten! Na de vakantieperiode zal de archiefkist, waarvan ook de bekleding met bladlood in ere is hersteld, worden teruggeplaatst in de dooptuin. Enkele foto's van de restauratie zijn opgenomen in een restauratieverslag. Lees verder >>  11.07.19
  klik voor vergroting
Met de restauratie van de archiefkist
is de restauratie van het interieur van
de Dorpskerk afgerond!

Värtruwwä: Zu Bärga lüäg i äbruf
Tijdens onze vakantie bereikten ons hoog in de Walliser Alpen twee droevige berichten vanuit de geloofsgemeenschap rond de Dorpskerk. Woorden schieten te kort, maar met het uitzicht op bergtoppen van meer dan 4000 meter hoogte, rest ons niet veel meer dan woorden van troost te zoeken bij die eeuwenoude Psalmen. Ook nu grijpen we naar een prachtige vertaling in het Wallisertitsch (het Duitse dialect van het Zwitserse kanton Wallis). Moge die eeuwenoude woorden tot troost zijn voor de betrokken gezins- en familieleden! Lees verder >> 10.07.19
   

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
Aangezien ds. Stam nog niet geheel aan het werk is, wordt het wijkbericht van de Dorpskerkgemeente nog verzorgd door de wijkkerkenraad. Deze keer wel een bericht van ds. Marianne Moerland. In dit wijkbericht leest u verder alles over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Lees verder >>  10.07.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in deze wijkgemeente. Zoals gebruikelijk brengt ds. Romkes ook nu weer een prachtig, lied onder de aandacht. Lees verder >> 10.07.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie uit Klankbord is deze keer verzorgd door ds. Albert Floor van de wijkgemeente Immanuelkerk, onder het thema: 'Zending een blijvende opdracht!'  Lees verder >> 10.07.19

Nieuws van het CvK
Het College van Kerkrentmeesters vraagt uw aandacht voor het gewijzigde rekeningnummer voor de kerkelijke bijdragen. Graag even checken of dit bericht voor u van toepssing is. Lees verder >> 10.07.19

Wethouder opent 'bijenhotel' in Kerktuin
Maandagmiddag 8 juli heeft wethouder Tanja de Jonge in het bijzijn van een twintigtal belangstellenden, op het grasveld achter de Kerktuin van de Dorpskerk een bijenhotel geopend. Omdat de bijenstand het erg moeilijk heeft, is er achter de Dorpskerk een strook aangelegd met bloemen die aantrekkelijk zijn voor bijen. De plaatsing van een bijenhotel kan de bijenstand nu een extra stimulans geven. Op deze wijze wordt er een extra dimensie gegeven aan de toch al aantrekkelijke Kerktuin van de Dorpskerk. Lees verder  >>  08.07.19

  Klik voor vergroting

Bijna identieke kansels (uit de 17e eeuw!)
Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam attendeerde enige tijd geleden Dorpskerkrentmeester Simon Hoek op een bijzondere opservatie die hij had gedaan in een kerk in de Alblasserwaard. Het was hem opgevallen dat de kansel in de kleine Hervormde kerk van Wijngaarden wel heel veel lijkt op de kansel van onze Dorpskerk. Simon nam contact op met de koster van de kerk van Wijngaarden en kwam tot enkele opmerkelijke constateringen. Zo staat vast dat beide kansels dateren uit dezelfde periode, namelijk het midden van de zeventiende eeuw (circa 1650). Zowel de kansels als het koperwerk van beide pronkstukken vertonen overeenkomsten. Wellicht zijn deze monumentale kunstwerken afkomstig uit dezelfde werkplaatsen van timmerlieden en koperslagers? Nader onderzoek lijkt gewenst! Lees en kijk verder >> 07.07.19
  klik voor vergroting

Wist u dat . . .? Een kerk met wijngaarden
Kerkgenootschappen over de hele wereld hebben in de loop der eeuwen talloze bezittingen verworven, die anno 2019 niet direct meer met kerk en geloof worden geassocieerd. Zo bezit de Rooms-Katholieke kerk van Sion, de hoofdstad van het Zwitserse kanton Wallis anno 2019 nog altijd 32 hectare wijngaarden.   Daarvan beslaat de wijngaard van de bisschop van Sion zeven hectare. Documenten van ca. 1300 vermelden dat de kanunniken van het kapittel van Sion zowel in percelen wijngaard als vaten wijn werden betaald. Uit een document van 1338 blijkt dan weer dat de bisschop van Sion zijn geestelijken verbood om drankgelegenheden te bezoeken en in het openbaar te drinken. Dat belette hem overigens niet om zijn personeel deels in vaten wijn te betalen. . . Lees verder >> 07.07.19
 

Klik voor vergroting
Wijngaarden van de kerk van Sion.


Wist u dat . . ? 500e geboortejaar Theodorus Beza
Wie de naam hoort van Theodorus Beza, zal die niet direct plaatsen in het rijtje van de bekende reformatoren Johannes Calvijn, Guillaume Farel of John Knox. Misschien klinkt zijn Franse naam al bekender in de oren: Théodore de Bèze, die leefde van 1519 tot 1605. Toch staat er al meer dan 110 jaar als een groot standbeeld van Beza naast de soortgelijke beelden van Calvijn, Farel en Knox, als onderdeel van de zogenaamde 'Muur van de Reformatie' in het Zwitserse Genève. Het Internationaal Reformatiemuseum in Genève besteedt in 2019 met een expositie uitgebreid aandacht aan de reformator Beza, ter gelegenheid van zijn vijfhonderdste geboortedag op 24 juni van dit jaar. Lees verder >> 06.07.19
  klik voor vergroting

Nieuws van de Snuffelmarkt
In verband met de zomervakantie is de Snuffelmarkt op de woensdagen 17 juli en 21 augustus gesloten. De zaterdagverkoop gaat wel gewoon door tijdens de zomer. Op 13 juli a.s. houdt de Snuffelmarkt weer een speciale actie. Alle artikelen zijn dan te koop voor de helft van de prijs. Er is een zeer uitgebreide keuze in boeken, leuk om mee te nemen op vakantie. En uiteraard zijn er in de speelgoedhoek heel veel spellen te vinden. Voor de thuisblijvers zijn er de grote en kleine legpuzzels. Nergens in Barendrecht zijn er zoveel te vinden als in de Snuffelmarkt.Uiteraard is er ook gelegenheid om langs te komen voor een gezellig praatje bij een kopje thee of koffie. 
De opbrengst is voor het onderhoud van de Dorpskerk. De Snuffelmarkt is gevestigd in de Oude Pastorie achter de Dorpskerk. 05.07.19


Vakantiegroeten. . .
Taal vormt nog al eens een barrière in de communicatie tussen mensen. Dat gebeurt veelal tijdens buitenlandse vakanties. Een taal als Duits is voor velen nog goed te volgen, maar de variant die als een van de vier officiële talen van Zwitserland wordt gesproken - het Schwiizer Tiitsch - wordt al lastiger. En de kantonale dialecten die in Duitstalig Zwitserland worden gesproken, zijn voor de meesten nauwelijks meer te volgen. Zo niet voor uw webbeheerder die al vele decennia zijn vakantie viert in de Walliser Alpen. Als het Walliser Tiitsch fonetisch op papier is gezet, begrijpt u ongetwijfeld welk bekend Bijbelgedeelte behoort bij de volgende titel: 'Där Herrgott ischt iischä Hirt'. Lees verder >>. Hartelijke vakantiegroeten! 04.07.19
 

Klik voor vergroting
Där Herrgott ischt iischä Hirt

(Walliser Schwarznasenschafen)


Wist u dat? Kerkdiensten tijdens buitenlandse vakanties . . .
In menig buitenland worden er gedurende de zomervakantieperiode Nederlandstalige kerkdiensten gehouden. Dat mag bekend verondersteld worden, maar velen weten niet dat er een website is die een goed overzicht geeft van zulke kerkdiensten in het buitenland. Soms wordt er zelfs in de open lucht gevierd: 'Die Werke des HERRN sind gross, zum Staunen für alle, die daran ihre Freude haben' Ps.111
Kijk maar eens op >> https://kerkdiensten-buitenland.nl 04.07.19
  klik  voor vergroting

'Dorpskerken hebben goud in handen'
Deze uitspraak  werd gedaan door Jacobine Gelderloos, projectleider van de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk. In Nederland komt een heuse beweging van dorpskerken op gang. Kerken in kleine kernen krijgen toekomst, wanneer zij hun blik naar buiten richten en zich verbinden met wat er in hun dorp speelt. "In een samenleving die zo gefragmentariseerd is, vormen kerken een plek om samen te komen. Dat is uniek", aldus theologe Gelderloos. Vanuit de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk worden deze uitspraken van harte ondersteund! Ook al is Barendrecht geen klein dorp meer, de Dorpskerk fungeert al decennia op de wijze zoals door de dorpskerkenbeweging wordt bedoeld. De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk zal in de aanloop naar het 510-jarig bestaan van het 'oudste huis van Barendrecht' in het jaar 2022 gaan benadrukken, dat wij binnen de PGB 'goud in handen hebben' met een zo'n prachtig onderhouden monumentaal kerkgebouw én met een bruisende, vitale geloofsgemeenschap binnen de straks gevormde Protestantsewijkgemeente rondom de Dorpskerk! Hopelijk zal de nieuw te vormen kerkenraad van de samengevoegde wijkgemeente  zich snel aansluiten bij de dorpskerkenbeweging. . . 04.07.19

Kerktuin participeert in Open tuinendag
Op zaterdag 6 juli wordt in Barendrecht de tweede Open tuinendag georganiseerd. Negen tuinen kunnen worden bezocht. Natuurlijk doet ook de Kerktuin daar aan mee. Er zijn gastvrouwen die een rondleiding kunnen geven door de tuin die vol staat met Bijbelse planten. U bent vanaf 10 uur van harte welkom! 02.07.19
 

ZomerFeest - Drukte in de Kerktuin
De kerktuin achter de Dorpskerk had weer een aantrekkelijk aandeel in het programma voor het jaarlijkse Zomerfeest op zaterdag 29 juni. jl. Met twee exposities heeft de kerktuin een aantrekkelijke bijdrage geleverd aan het Zomerfeest. In de schaduw van de moerbeibomen stelde Gerdien Pool (op de foto rechts) sieraden die zij zelf heeft ontworpen gemaakt, ten toon. Nico van Oudheusden uit Ridderkerk exposeerde een grote collectie fantasievogels en insecten van allerlei bestek (vorken, lepels, messen). Ondanks de grote hitte was er volop belangstelling voor de Kerktuin, mede vanwege de verkoop van de eerste Kerktuinhoning. (zie onderstaand artikel). 02.07.19
  Klik voor vergroting

'Kerk op de catwalk' - een unieke presentatie [met fotoverslag]
In de vijfeeuwenoude Dorpkerk kwam tijdens het ZomerFeest 2019 de geschiedenis van het 'oudste huis van Barendrecht' weer even tot leven. Tijdens een boeiende presentatie werd predikantskleding gepresenteerd van de Reformatie tot heden. Leden van de Dorpskerkgemeenten, waaronder de drie Dorpskerkpredikanten showden de officiële kleding, zoals die werd gedragen in die afgelopen eeuwen. Wie dacht dat predikanten sinds de Reformatie altijd een zwarte toga hebben gedragen, kwamen bedrogen uit. De prachtige presentatie van deze kledingcollectie was een afscheidscadeau van emeritus Dorpskerkpredikant Piet Taselaar en zijn vrouw Mieke. Lees en kijk verder >> 01.07.19
  Klik voor vergroting

Woord & weg - juli/augustusnummer
Hét informatiemagazine van de landelijke PKN is 'Woord & weg'. U kunt elke maand het blad via deze website downloaden. In het julinummer staat onder andere een artikel over de Joodse roots van het Christendom. Daarin wordt aandacht besteed aan de wijze waarop in de Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. in het afgelopen seizoen bezig daarmee bezig is geweest. Daarnaast is er weer veel nieuws over de PKN in al haar veelkleurigheid. Lees verder >> 
01.07.19

Actie Voedselbank - Product van de maand juli
De diaconie van de PG Barendrecht ondersteunt de Barendrechtse Voedselbank onder andere via de actie 'Het product van de maand'. In juli 2019 zijn de producten van de maand: Pasta en rijst. Ook in de hal van de Ontmoeting staat een box waarin u de producten kunt deponeren. De Voedselbank haalt ze vervolgens op, om te disrtibueren over de bijna honderd (!) voedselpakketten die zij wekelijks uitdelen. Doet u ook mee met deze diaconale actie? 30.06.19
  Klik voor vergroting

Eerste Kerktuinhoning voor jonge vaste bezoeker
Op 29 juni vond er tijdens het ZomerFeest een bijzondere gebeurtenis plaats in de Kerktuin van de Dorpskerk. De allereerste pot met honing van het bijenvolk in de Kerktuin werd geschonken aan een jonge vaste bezoeker van de Dorpskerk en de Kerktuin. De acht-jarige Thom Ouwens, kleinzoon van Dick en Inka Rietdijk, vroeg bij zijn bezoeken aan de Kerktuin regelmatig naar de bijenstand en hun honing. Hij werd zaterdag blij verrast met de eerste Kerktuinhoning. Daarna vonden de andere potten gretig aftrek bij de Kerktuinbezoekers. Lees verder >> foto: Arco van der Lee 30.06.19
  Kluk voor vergroting

'Bijenherberg' in Kerktuin
Het actieve bijenvolk dat nu al enkele jaren een thuis heeft gekregen in de Kerktuin heeft zoveel honing geproduceerd dat het tijdens het ZomerFeest verkocht zal worden. Om de habitat voor de bijen te verbeteren is er een bloemenstrook aangelegd achter de Oude Pastorie. Die strook staat momenteel prachtig in bloei. Om ook onderdak te bieden aan wilde bijen is er nu een bijenhotel geplaatst. In de termen van de Dorpskerkgemeente noemen we dat natuurlijk een 'BijenHerberg'. Immers de Dorpskerk-Herberg is ook een succesvolle activiteit geworden. Dit nieuwe bijenonderkomen voor eenzame bijen is een cadeau van het Zuid-Hollands Landschap. Op maandagmiddag 8 juli om 15.00 uur zal wethouder Tanja de Jonge het nieuwe bijenonderkomen feestelijk openen.  27.06.19
  Klik voor vergroting

Barendrechtse Uitdaging helpt Dorpskerk
Dankzij de bemiddeling van de stichting Barendrechtse Uitdaging mocht de Dorpskerk delen in een gulle schenking van Breeman BMW, die een deel van hun showroominventaris gratis beschikbaar stelde voor Barendrechtse verenigingen en maatschappelijke organisaties. Koster-beheerder Rob Bruin mocht deze week twee prachtige Tv-monitoren en twee mooie folderrekken in ontvangst nemen bij de BMW-dealer. De ene Tv-monitor zal een plaats krijgen in de nieuwe vergaderzaal van de Oude Pastorie: de zogenaamde Bovenkamer; de andere zal worden geplaatst in de Consistorie. De twee folderrekken komen in de Ontmoeting te staan; een rek voor de liedboeken en een rek voor de folders van de leestafel. Daarmee zijn twee wensen van de kerkrentmeesters in één stap gerealiseerd. Eeen woord van dank voor de bemiddeling van de Barendrechtse Uitdaging en de gulle gever zijn dan ook zeer op zijn plaats! 27.09.19 / 28.09.19

Eetgroep d'Ontmoeting ook in de zomer
Degenen voor wie de werkgroep Eetgroep d'Ontmoeting is opgezet, gaan 's zomers vaak niet op vakantie. Juist daarom gaan de activiteiten van deze werkgroep door in de vakantieperiode! De Eetgroep d’ Ontmoeting heeft nog plaats voor alleengaande dames en heren die willen komen eten. Dat kan op een maandag of op een dinsdag, eens in de drie weken. Er wordt een lekkere voedzame maaltijd geserveerd en u ontmoet andere mensen in een gezellige ontspannen sfeer. De kosten zijn € 5 per keer. Voor meer informatie bel met Arja en Martin Hoogerbrugge op (0180) 616 734 of met Nellie en Loek van Doorn (0180) 622 296. Ook zoeken wij nog enkele chauffeurs die deelnemers thuis willen ophalen en na de maaltijd weer terug willen brengen. Graag aanmelden bij Martin Hoogerbrugge (06-39125070). 25.06.19
 

PKN aktie Solidariteitskas 2019
De Protestantse Gemeente Barendrecht vraagt u mee te doen aan de jaarlijkse actie Solidariteitskas. Een kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Het is een plek waar mensen God kunnen ontmoeten, voor elkaar kunnen zorgen en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. Om dit goed te kunnen doen zijn er niet alleen ideeën en mensen maar ook financiële middelen nodig. En dat is nu net waar het bij sommige gemeenten aan ontbreekt. Voor hen is er de PKN-Solidariteitskas. ´Gemeenten helpen elkaar´ is de gedachte achter deze voorziening van de Protestantse Kerk in Nederland. Binnenkort wordt u benaderd om mee te doen met deze PKN-aktie.  Lees verder >> 25.06.19
 

Veel waardering voor Kerktuinconcert
De werkgroep Kerktuin organiseerde op zondag 23 juni na de eredienst het traditionele zomerconcert in de Kerktuin van de Dorpskerk. Op het terras was die zondagmorgen geen zitplaats onbezet.Het  kerktuinconcert werd deze keer verzorgd door de harpiste Ghislaine Voorrecht uit Stad aan ’t Haringvliet. Naar schatting honderd bezoekers genoten zichtbaar van de virtuoze bespeling van haar Dusty-string folkharp. Tussen de uitvoering van twee muzikale bijdragen vertelde gastvrouw Alie den Engelsman op humoristische wijze over een van de planten uit de kertuin: de laurier. Lees verder >> 25.06.19
  Klik voor vergroting

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
In verband met het ziekteverlof van ds. Stam wordt het wijkbericht van de Dorpskerkgemeente verzorgd door de wijkkerkenraad. In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Lees verder >>  25.06.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in deze wijkgemeente. Zoals gebruikelijk brengt ds. Romkes ook weer een prachtig, lied onder de aandacht. Lees verder >> 25.06.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie uit Klankbord is deze keer gewijd aan een lied dat werd gezongen tijdens de Pinksterviering, die werd uitgezonden op televisie. Het betreft een prachtig lied van Stef Bos. Lees verder >> 25.06.19

Wijkkerkenraden op de Dordtse 'hei'
De wijkkerkenraden van de Dorpskerk hebben op zaterdag 22 juni de jaarlijks 'heidag' gehouden om zich te bezinnen op de toekomstige samenwerking. Dit keer was de 'hei' gelegen in Dordrecht, waar de ambtsdragers van beide kerkenraden en de drie betrokken predikanten bijeen kwamen in de bijna 400 jaar oude Trinitatiskapel van de Evangelisch-Lutherse Gemeente. De bezinning stond dit jaar in het teken staan van pastoraat. Gerrit Barendrecht was een uitstekende 'externe' dagvoorzitter. Na een ochtendgebed en een ludieke kennismaking werd er in groepjes diepgaand gesproken over alle aspecten van pastoraat. Tijdens de lunch was de predikant van de Grote Kerk in Dordt - ds. Paul Wansink -  onze gast. Hij vertelde over de stand van zaken van de PKN in Dordrecht. Na de lunch werden de resultaten van de groepsgesprekken plenair toegelicht. De inpirerende dag werd afgesloten in de prachtige tuin van het Dordts museum, waar onder het genot van een hapje een een drankje werd nagepraat. Lees verder >>  19.06.19
  Klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . .'Groen - niets genoeg te doen!'
De tijd die komt na het feest van Pinksteren en zondag Trinitatis wordt in de kerk ook wel 'de 'groene tijd' genoemd. Door sommigen wordt die tijd getypeerd door de spreuk: 'Groen-niets te doen'. Daarmee wordt bedoeld, dat er na de uitbundige Paastijd met de feestkleur wit en Pinksteren als de vurige afsluiting daarvan met de litugische kleur rood, een periode begint met de liturgische kleur groen. Het is een periode, die de hele zomer en de herfst beslaat, zonder kerkelijke feesten en met 'gewone' vieringen op 'gewone' zondagen. Je zou kunnen zeggen een liturgisch saaie tijd, niks bijzonders en opzienbarends. Maar dat is toch een vergissing, want na Pinksteren begint het pas!  Er ligt veel werk op ons te wachten, ook in de wijkgemeenten van de Dorpskerk. Laten we - geïnspireerd door de Geest - in de vakantietijd eerst re-creëren (her-scheppen), om daarná te kunnen zeggen: 'Groen, genoeg te doen'! We hebben in onze wijkgemeenten nog tal van vacatures, misschien is die groene tijd bij uitstek geschikt om jezelf af te vragen: Wat kan ik doen, om de Dorpskerkgemeenten verder te laten bloeien. . . . .? 19.06.19
 

Virtuoos koffieconcert in de Dorpskerk 
De Stichting Barendrecht Klassiek (SBK) organiseerde in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk zondagmiddag 16 juni weer een koffieconcert in de Dorpskerk. Pianist José Luis Pino Lagos bespeelde zijn eigen fortepiano. Samen met altvioliste Sakura Goto en klarinettist Alejandro Farina Martin vertolkte José het 'Kegelstatt-trio' van W.A. Mozart op werkelijk adembenemende wijze. Aansluitend speelde hij solo op zijn fortepiano Beethovensonate 'Pathétique'. Hij sloot af met drie Impromptus van Schubert op de concertpiano van de Dorpskerk. Een compliment aan het bestuur van SBK, want zij weten iedere keer weer jonge,enthousiaste musici vast te leggen, die klassieke muziek vertolken op een hoog artistiek niveau! Voor de SBK-recentie, lees verder >>   19.06.19
  klik voor vergroting

Grasvelden Dorpskerk geen hondentoilet meer!
Het heeft even geduurd maar deze week is een oude wens van de kerkrentmeesters van de Dorpskerk in vervulling gegaan: de grasvelden rondom de Dorpskerk worden vrij van hondenstront! Het voormalige kerkhof rondom de Dorpskerk werd de laatste jaren steeds vaker gebruikt als uitlaatplaats voor honden, hetgeen tot veel overlast leidde. De gemeente Barendrecht heeft op verzoek van de kerkrentmeesters deze week paaltjes geplaatst bij alle toegangspaden die aangeven dat het verboden is om de grasvelden rondom de Dorpskerk te gebruiken als hondentoilet. 15.06.19
  klik voor vergroting

Kunstmarkt rondom Dorpskerk een succes
Op zaterdag 15 juni organiseerden René Baan en Jo Polak de 34e Barendrechtse Kunstmarkt. In de Dorpsstraat, op het Doormanplein, rondom de Dorpskerk en 'de Ontmoeting' werden zo'n 85 kramen geplaatst. Kunstenaars uit Nederland, België, Duitsland exposeerden en verkochten hier eigen werk van hoog niveau. De Barendrechtse Kunstmarkt bood weer een breed scala aan kunst– en kunstnijverheidsproducten. 's Morgens was het weliswaar slecht weer, maar 's middag werd het veel beter. De organisatoren spreken van een succesvolle Kunstmarkt. Koster Ron Bruin had veel belangstelling voor zijn kofiie, tosti's en poffertjes. De inloopconcerten die de Stichting Barendrecht Klassiek (SBK) organiseerde in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk mochten ook op voldoende belangstelling rekenen. Lees verder >> 15.06.19
  Klik voor vergroting
Kunstmarkt o.a. in 'de Ontmoeting'

Wist u dat. . . ? De PKN in cijfers
Eind 2018 telde de Protestantse Kerk in Nederland 1.735.382 leden, waarvan ruim 700.000 belijdende leden. Er waren toen 1543 gemeentepredikanten en het aantal gedoopten in het jaar 2018 bedroeg 6184. Er deden 3019 leden belijdenis. Dit is zo maar een greep uit de cijfers die zijn gepresenteerd in het jaarverslag van de PKN over 2018. Lees verder >> 13.06.19
 

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende