Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog steeds actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

                           Hier het nieuws van de afgelopen drie weken. 
                              Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Actueel
LEES-TIPS
>> lees verder

Artikelen over liturgie en vieringen worden aangeduid met een kleurenstrook in de betreffende kleur van het liturgisch jaar.

Elke woensdag- en zaterdagmorgen is de 'Dorpkerk-Oase' geopend voor meditatie, gebed, bezinning en ontmoeting. 
De erediensten vanuit de Dorpskerk worden elke zondagmorgen om 10.00 uur online uitgezonden.
Ze zijn rechtstreeks en ook achteraf terug te kijken op de eigen videokanalen van de Dorpskerk.

Klik op het Vimeo logo >> klik om het Dorpskerk-Vimeokanaal te openen of op het YouTube logo >>    Zie ook >> webpagina Kerkdiensten

Nieuwe uitgave Woord & weg
Hét informatiemagazine van de landelijke PKN is 'Woord & weg'. Alle uitgaven van het blad zijn via deze website te downloaden.  In het november-/decembernummer staat in het teken van het thema gastvrijheid. Er worden enkele voorbeelden gepresenteerd van gastvrije protestantse gemeenten. Lees verder >> 24.10.20 

Wist u dat. . . ? 'Petrus' als inspiratiebron
De Protestantse Kerk in Nederland en daarmee ook de Protestantse Dorpskerkgemeente in Barendrecht wil 'een vindplaats van geloof, hoop en liefde' zijn. De PKN heeft in dat kader al twee jaar geleden een website en een magazine 'PETRUS' ontwikkeld. Daar vindt u kleine en grote verhalen over mensen en lokale protestantse kerken in heel Nederland. Verhalen over hoe samen kerk-zijn mensen troost, hoop en zin geeft. Het inspirerende magazine is gratis aan te vragen, maar u vindt de verhalen ook op hun website. Lees verder >> 24.11.20

Advent en Kerst in de Dorpskerk in Coronatijd
Naar verwachting zullen de vieringen van Advent en Kerst vanuit de Dorpskerk dit jaar ten gevolge van de heersende Corona-pandemie voornamelijk online moeten gaan plaatsvinden. Dat neemt niet weg dat de Protestantse Dorpskerkgemeente zich heeft voorgenomen om dit tot een onvergetelijke én inspirerende tijd te maken. Dankzij de inzet van tal van gemeenteleden en de professionele audiovisuele installatie in de Dorpskerk, zullen de vieringen op de Adventszondagen en ook de vieringen van het geboorte Feest van Christus tot een serie bijzondere online uitzendingen gaan leiden.  Achter de schermen wordt er al hard gewerkt aan een aantal bijzondere activiteiten. Binnenkort meer nieuws daarover op deze website!  
Ondanks de beperkingen van de Coronatijd zal blijken dat er 'veel muziek zit in de Dorpskerk'!
23.11.20
 

Over liturgie gesproken. . . Gezegend Nieuwjaar!
Nee, deze nieuwjaarswens is geen vergissing! Op zondag 22 november heeft de christelijke wereld het oude kerkelijk jaar afgesloten en op zondag 29 november 2020 begint het nieuwe kerkelijk jaar met de 'kerstkring'. Het eerste deel van de kerstkring is de Adventsperiode. In vier weken bereiden christenen zich voor op het feest van de geboorte van Jezus Christus. In de liturgie van de Dorpskerkgemeente verwijzen de namen van de Adventszondagen naar de eeuwenoude  liturgische kalender, die een diepere betekenis geven aan de adventsvieringen in Woord en kerklied. De namen van deze zondagen verwijzen naar bijbelgedeeltes en naar liederen die in de 16e eeuw zijn gecomponeerd. De liturgische kleur wordt paars. 22.11.20

Viering zondag 22 november
Zondag 22 november wordt volgens de liturgische kalender geteld als '23e zondag na Trinitatis', ook wel de '9e zondag van de herfst' genoemd. Het is de laatste dag van het kerkelijk jaar.
De liturgische kleur is deze week nog groen. Volgende week begint de Adventstijd. Op grond van de aangescherpte corona-maatregelen kunnen er in de Dorpskerk maximaal 30 kerkgangers een plaats krijgen. Daarom worden voor deze eredienst gemeenteleden uitgenodigd met een achternaam beginnend op N tot en met Z. De andere gemeenteleden kunnen de eredienst thuis online meevieren. Voorganger is de heer Hans Oorebeek. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 20.11.20

 

Nieuw Wijkbericht
Ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes berichten over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Daarnaast heeft ook de wijkkerkenraad haar bijdrage geleverd. Dit wordt aangevuld met andere berichten uit de wijkgemeente. Lees verder >> 20.11.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is dit keer verzorgd door Anne-Mieke van Oost, onder de titel 'Angst'. Zij gaat daarbij in op de thema's angst en vertrouwen. 'Er is een plaats waar de angst kan schuilen. En ook daarvan zijn gelukkig in de Bijbel genoeg getuigenissen te vinden'. Lees verder >> 20.11.20

Nieuw 'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze week het lied 'Voor uw aangezicht gedenken wij' onder de aandacht. De tekst is van Huub Oosterhuis en de muziek van Antoine Oomen. Anders dan in onze Dorpskerkgemeente worden er in tal van andere kerken komende zondag - Eeuwigheidszondag - overledenen herdacht. Dit lied verwijst daar naar.
Lees verder >> 20.11.20  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com


'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. Nu het aantal kerkgangers door de aangescherpte corona-maatregelen weer is beperkt tot 30, wordt het 'gebed van de week' ook weer op de website geplaatst. Voor het gebed van de komende week lees verder >> 20.11.20

Alle kerkbanken verkocht, nu de laatste kerkstoelen nog . . . 
Afgelopen weken hebben weer enkele kerkbanken een nieuwe eigenaar gevonden. Veelal worden ze in tweeën gezaagd en dat levert twee mooie hanteerbare banken op voor bij een eettafel. De drie laatste kerkbanken zijn inmiddels gereserveerd voor nieuwe eigenaren. Er zijn nog wel enkele tientallen eiken kerkstoelen te koop. Stoelen met een oude biezenzitting zijn afgeprijsd naar € 10,- per stuk. Stoelen met een vernieuwde biezenziting kosten € 20,- per stuk. De verkoopactie heeft al meer dan € 2300 opgeleverd! Wie helpt ons van de laatste kerkstoelen af? Reacties naar: postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl 20.11.20

Nieuw platform voor 'veilige kerk'
Kerkelijke meldpunten, koepels en christelijke hulp- en onderwijsorganisaties hebben het platform Veiligekerk.nl gelanceerd. Hiermee vergroten ze de slagkracht van het bestaande werk rond het bestrijden van seksueel misbruik. Naast een website met materialen en routes naar hulpverleners, komt Veiligekerk.nl met campagnematige activiteiten richting kerkelijke netwerken en christelijke organisaties. Doel is om seksueel misbruik en huiselijk geweld blijvend bespreekbaar te maken in kerken en daarbuiten. Ook stimuleert Veiligekerk.nl leiders en kerkleden te werken aan preventie en veiligheid te waarborgen zodat misbruik gemeld kan worden. Lees verder >> 18.11.20

Viering zondag 15 november
Zondag 15 november wordt volgens de liturgische kalender geteld als '23e zondag na Trinitatis', ook wel de '9e zondag van de herfst' genoemd. Het is een viering van Schrift en tafel.
De liturgische kleur is groen. Op grond van de aangescherpte corona-maatregelen kunnen er in de Dorpskerk maximaal 30 kerkgangers een plaats krihgen. Daarom worden voor deze eredienstgemeenteleden uitgenodigd met een achternaam beginnend op A tot en met M. De andere gemeenteleden kunnen de eredienst thuis online meevieren. Voorganger is ds. Cees Romkes. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 13.11.20

 

Wist u dat . . . .? Nieuwsbrief over NBV21
Eerder werd melding gemaakt van de komst van een nieuwe bijbelvertaling genoemd NBV21, die in de loop van 2021 zal verschijnen. Voor degenen die de ontwikkelingen rondom die nieuwe bijbelvertaling op de voet willen volgen, wordt gewezen op de nieuw ontwikkelde Nieuwsbrief 'NBV21 - dicht bij de bron'. Lees verder >> Foto: NBG 
13.11.20
 

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze week het lied 'Slechts het brood dat wij te eten gaven' onder de aandacht. Een lied bij de komende viering van Schrift en tafel. De tekst is van de Italiaanse dichter Tulio Colsalvatico en de muziek van Herbert Huijbers. De tekst verwijst naar de zes Werken van Barmhartigheid uit Matttheüs 25: De hongerigen spijzen / De dorstigen laven / De naakten kleden / De vreemdelingen herbergen / De zieken verzorgen / De gevangenen bezoeken. 
Lees verder >> 13.11.20  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com


'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. Nu het aantal kerkgangers door de aangescherpte corona-maatregelen weer is beperkt tot 30, wordt het 'gebed van de week' ook weer op de website geplaatst. Voor het gebed van de komende week lees verder >> 13.11.20

Nieuws van de AK
Het scribaat van de Algemene Kerkenraad heeft een verslag gepubliceerd van de (digitale) AK-vergadering van 5 november jl. Lees verder >> 09.11.20
 

Snuffelmarkt komt al in kerstsfeer
Zaterdag 14 november begint de traditionele kerstverkoop. Het aanbod is dit jaar bijzonder groot. Bovendien zijn deze artikelen nergens zo voordelig te vinden als op de Snuffelmarkt. Soms zijn er antieke spullen uit vroeger tijden bij, zoals de echte ouderwetse kerstballen, vogeltjes, engeltjes en trompetjes. Daarnaast blijft de Snuffelmarkt ook interessant voor het “gewone” assortiment, zoals boeken, speelgoed, serviesgoed, lampen etc. Ook op woensdagavond 18 november a.s. is er gelegenheid om langs te komen, want dan is er weer een verkoopavond vanaf 18.30 uur tot 20.30 uur. Ook dan wordt aandacht geschonken aan de kerstartikelen. De Snuffelmarkt is elke zaterdagmorgen open van 10.00 tot 13.00 uur. Omdat er een gelimiteerd aantal mensen gelijktijdig binnen mogen zijn, wordt er gewerkt met de uitgifte van boodschappenmandjes bij de ingang en is er een speciale looproute. De opbrengst van de Snuffelmarkt is dit jaar voor de financiering van de nieuwe stoelen van 'de Ontmoeting', die onlangs zijn geleverd. 09.11.20
  Klik voor vergroting

Wist u dat. . . ? Piet Laban geïnterviewd door Aboutaleb
Piet Laban, een van de oudste en nog actieve leden van de Dorpskerkgemeente, vertelt nog regelmatig over zijn oorlogservaringen op basisscholen. Piet (94) was een van de slachtoffers die werden afgevoerd bij de grootste razzia die de Duitse bezetter in Nederland hebben gehouden op 10 en 11 november 1944 in Rotterdam. In het kader van de jaarlijkse herdenking van de 'Grote Razzia' werd Piet onlangs geïnterviewd door niemand minder dan Rotterdams burgemeester Achmed Aboutaleb op diens werkkamer in het Rotterdamse stadhuis. RTV Rijnmond heeft het hele interview op hun website gezet. Een indrukwekkend oorlogsverhaal!
Kijk verder >> 10.11.20
  Klik voor vergroting

Verhalen in de tent
Heb jij je ook wel eens afgevraagd waarom Jozef en Maria zo ver op reis moesten? Advent is de tijd vóór Kerstmis en dan denken we over zulke vragen na. We zouden het leuk vinden als jullie dit samen met ons willen doen. Bij Verhalen in de tent gaan we met elkaar op een leuke manier op weg naar het kerstfeest.  Woensdagmiddag 18 november starten we om 14.30 uur en om 16.00 uur is het weer afgelopen. De tent staat in de Ontmoeting van de Dorpskerk en natuurlijk houden we ons allemaal aan de Coronaregels. Iedereen die op de basisschool zit mag komen en neem je vriendje of vriendinnetje ook maar mee dan wordt het nog gezelliger. Mocht je meer willen weten of willen komen dan graag bellen naar Winia (01806 19497 ) of mailen (winia.schriek@planet.nl). We hopen dat jij ook komt. Lees verder >> 06.11.20
 

Liturgische schikking Oogstdienst
Vanwege de corona-maatregelen kunnen maar weinig kerkgangers de prachtige schikking zien die de dames van de werkgroep liturgisch bloemschikken maakten. Daarom deze keer een actiefoto en een van het prachtige eindresultaat.  De schikking voor dankdag verbeeldt de rijke oogst van ons eigen land en van de producten die de vele mensen, gedwongen komend uit hun onveilige land, met zich mee brengen. Dit wordt verbeeldt door aubergines en granaatappels. Op de voorgrond de vele peulvruchten die de stroom vluchtelingen moet voorstellen. Als christen zijn we daarvoor medeverantwoordelijk om ieder een zo goed mogelijk thuis te geven en hen zo mogelijk op te nemen in onze gemeenschap. De overige producten spreken voor zich. De kleur rood voor het lijden en de klimop verbeeldt het vertrouwen. De opgaande lijnen reiken naar het licht dat nodig is om alles te doen groeien. 07.11.20
  KLik voor vergroting
Schikken in
corona-tijd met gezichtsbedekking
KLik voor vergroting
Een liturgische
schikking met veel symboliek

Viering zondag 8 november
Zondag 8 november wordt volgens de liturgische kalender geteld als '22e zondag na Trinitatis', ook wel de '8e zondag van de herfst' genoemd. De viering staat in het teken van de gedankdag voor gewas en arbeid, die ook wel Oogstdienst wordt genoemd.
De liturgische kleur is groen. Op grond van de aangescherpte corona-maatregelen konden er in de Dorpskerk maximaal 30 kerkgangers een plaats krihgen. Daarom worden voor deze eredienstgemeenteleden uitgenodigd met een achternaam beginnend op N tot en met Z. De andere gemeenteleden kunnen de eredienst thuis online meevieren. Voorganger is de heer Gerrit Barendrecht, voorzitter van de Algemene Kerkenraad. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 06.11.20

  Klik voor vergroting
Ontwerp liturgie:
Antoinette Jansen

Wijkbericht
Ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes berichten over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Daarnaast heeft ook de wijkkerkenraad haar bijdrage geleverd. Dit wordt aangevuld met andere berichten uit de wijkgemeente. Lees verder >> 06.11.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is deze keer verzorgd door ds. Henk-Jan Ketelaar, onder de titel 'Als ik vandaag overleef ben ik morgen vrij'. Hij gaat daarbij in op een nieuwe kijk op ‘geduld hebben’, naar aanleiding van een tv-interview van Jacobine Geel met de Amerikaanse 93-jarige psychotherapeute Edith Eger. Zij heeft een bijzonder levensverhaal want als tiener overleefde zij samen met haar zus het concentratiekamp Auschwitz. Lees verder >> 06.11.20

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze week een beurtzang onder de aandacht dat zowel in de Rooms-katholieke als in de Protestantse traditie bekend is geworden: 'Wees hier aanwezig, woord ons gegeven' De tekst is van Huub Oosterhuis en de muziek van Tom Löwenthal.
Lees verder >> 06.11.20  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com


'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. Nu het aantal kerkgangers door de aangescherpte corona-maatregelen weer is beperkt tot 30, wordt het 'gebed van de week' ook weer op de website geplaatst. Voor het gebed van de komende week lees verder >> 06.11.20

Klein onderhoud Dorpskerk
Om de Dorpskerk in een goede staat te houden, worden er soms omvangrijke restauraties uitgevoerd. Maar daarnaast is ook het regelmatig uitvoeren van kleinschalig onderhoud van groot belang om de 'oudste huis van Barendrecht' in een topconditie te houden. Zo werden er deze week een tiental glas-in-lood-ruitjes, die door vandalisme waren beschadigd, vervangen door onze vaste glazenier (foto links). Tevens is koster-beheerder Rob Bruin gestart met het wassen van alle glas-in-lood-ramen van de kerk (foto rechts). Om die grote klus voortaan in eigen beheer te kunnen uitvoeren is professionele glazenwasapparatuur aangekocht, die gekoppeld kan worden aan een systeem dat kalk, mineralen en zouten uit het water haalt. Die installatie wordt tevens gebruikt voor het luchtbevochtigingsapparaat dat al geruime tijd in de kerkzaal staat. Die apparatuur is destijds door de Vrienden van de Dorpskerk gefinancierd. 06.11.20 
  Klik voor vergroting Klik voor vergroting

Verduurzaming Dorpskerk stapje verder
De Kerkrentmeesters van de Dorpskerkgemeente zijn al enige tijd bezig om het Dorpskerkcomplex te verduurzamen. Eerder werd de verlichting in de consistorie en in 'de Ontmoeting' omgezet naar een variant in Led. Nu zijn ook de hanglampen in de Dorpskerk omgezet naar een variant in Led. Eerst werd nog aangenomen dat alle armaturen daarvoor vervangen moesten worden, maar dankzij speurwerk van onze vaste elektricien (en gemeentelid) Roel Groen is een LED lamp gevonden die voldoet aan de gestelde eisen en waarbij de huidige armaturen toch gebruikt kunnen blijven worden. Daarmee wordt niet alleen bespaard op de geplande investering in nieuwe armaturen, maar ook zal het stroomverbruik met vele tientallen procenten omlaag gaan. De nieuwe ledlampen geven een 'warmer' licht en kunnen ook weer gedimd worden. Rekening houdend met de toekomstige verhuurmogelijkheden van de Noordbeuk zullen de lampen in  twee groepen gedimd kunnen worden: het schip van de kerk en de noordbeuk elk apart. Zo wordt stap voor stap toegewerkt naar een 'groene' Dorpskerk. 05.11.20 
  Klik voor vergroting

Landelijke Diaconale dag online te volgen
De Protestantse Kerk zal vanwege de corona-situatie de Landelijke Diaconale dag dit jaar online uitzenden. Deze dag die normaliter is gericht op diakenen en ZWO-commissies, kan nu online ook worden gevolgd door iedereen die hart heeft voor diaconaat. Het thema van de dag is 'Samen leven die je niet alleen'. Het programma van de dag is ingedeeld in verschillende blokken, die u ook later nog kunt terugkijken. Zo zal er eendacht worden besteed aan 'de rol van de maaltijd in het diaconaat' en initiatiefneemster van de Voedselbanken in Nederland Carla Sies zal ingaan op de vraag: Hoe de diaken eraan bij kan dragen dat de voedselbank niet meer nodig is'. Lees verder >> 05.11.20
 

Oogstcollecte
De opbrengst van de actie Oogstcollecte vormt een (noodzakelijke) aanvulling op de jaarlijkse kerkelijke bijdragen. Het is dus uw extra gift voor al ons kerkenwerk. De leden van de PGB van wie het e-mailadres in de administratie bekend is, zijn voor deze actie reeds digitaal benaderd. De overige gemeenteleden krijgen, net als in voorgaande jaren, binnenkort een actie-envelop thuis bezorgd. U kunt gebruik maken van de bijgesloten acceptgiro. Natuurlijk kunt u ook op uw eigen wijze uw gift overschrijven. Doet u dit dan wel a.u.b. naar bankrekening NL35 INGB 0002614704 t.n.v. CvK Prot. Gem. Barendrecht, onder vermelding van het op de acceptgiro vermelde betalingskenmerk. Bij voorbaat dank! Ds. Henk-Jan Ketelaar heeft ter inspiratie een korte overweging geschreven. Lees verder >>   In de diensten van oogstzondag 8 november a.s. wordt er niet gecollecteerd voor de oogstcollecte. Het College van Kerkrentmeesters PG Barendrecht. 04.11.20
 
Doet u ook mee?

Wist u dat. . . ? Dankdag voor gewas en arbeid
Sinds de Middeleeuwen kent de Kerk biddagen. Protestantse kerkgenootschappen van orthodoxe signatuur besteden heden ten dage nog uitgebreid aandacht aan de Biddag en de Dankdag voor gewas en arbeid. De Biddag heeft jaarlijks plaats aan het begin van de zogenoemde zaaitijd. Niet alleen wordt gebeden om een goede oogst, maar ook is er voorbede voor allerlei zaken op het terrein van kerk, staat en samenleving. Toen de industrialisatie toenam, kwam ook de viering van een Dankdag voor gewas én arbeid in zwang. Op woensdag 4 november 2020 is het de Dankdag voor gewas en arbeid. In de Dorpskerk ligt al decennia lang de aandacht voor de biddag en de dankdag niet op de dag zelf, maar op de zondag erna. Zo wordt de Oogstdienst geplaatst in het kader van de Dankdag voor gewas en arbeid. 03.11.20
 

Waarom zijn we Kerk? '# daarom zijn we Kerk!'
Drie protestantse organsaties die opereren binnen de PKN hebben ter gelegenheid van Hervormingsdag 2020 vijfennegentig nieuwe stellingen over de kerk van vandaag gepresenteerd onder het motto: '# daarom zijn we Kerk!' De drie organisaties (GZB, HGJB en IZB) opereren binnen de meer orthodoxe stroming in de PKN, maar hun initiatief '# daarom zijn we kerk' en de daarbij gepubliceerde stellingen zijn het lezen en overdenken zeker waard. Wat dacht u van deze stelling: 'In de kerk vind je waar iedereen naar snakt: Geborgenheid en toekomstperspectief'.  Lees verder >>  02.11.20
 

Diaconale actie 'Product van de maand'
De Diaconie van de PG Barendrecht ondersteunt de Barendrechtse Voedselbank met de actie 'Product van de maand'. Voor de maand november is het product van de maand: (ontbijt) crackers. Bij de ingang van de Dorpskerk bij gebouw 'de Ontmoeting' staat een verzamelkrat. Elke woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur en bij elke zondagse kerkdienst kunt u het 'product van de maand' inleveren. Namens de Barendrechtse Voedselbank en haar cliënten: hartelijk dank!
Doet u ook al mee? 02.11.20 
  Klik voor vergroting

Protestantse Lezing 2020 door premier Mark Rutte op 'Petrus Festival'
De Protestantse Kerk (PKN) organiseerde op Hervormingsdag het Petrus Festival, dat online werd uitgezonden. Tijdens dit festival verzorgde minister-president Mark Rutte de jaarlijkse Protestantse Lezing. 'Gezamenlijkheid, eigen verantwoordelijkheid, een geloof dat uitzicht geeft en een leven dat niet alleen mag gaan om ik, ik, ik.', aldus Rutte die onbekommerd sprak over zijn eigen geloof. 'Het geloof dat mijn eigen schilderij groter en dieper maakt’, en dat ‘me helpt simpelweg iets verder te zien en - hopelijk - zo veel mogelijk ook in mijn eigen leven het goede te doen’. Rutte ziet dat de kerk en haar boodschap zeker in Coronatijd mensen zullen helpen ‘deze moeilijke periode door te komen, ieder van ons afzonderlijk en ons land als geheel’. Rutte prees in zijn lezing expliciet de tientallen kerken en christelijke organisaties van verschillende gezindten. ‘Het leven draait niet om contanten of consumptie, het draait om contact. Om echt menselijk contact. Dat is uiteindelijk het enige dat telt, niet rijkdom of uiterlijkheden, maar wat je met en voor een ander hebt gedaan. Voor de volledige tekst van de Protestantse lezing, lees verder >>Voor wie het hele programma van het Petrus Festival wil terugkijken: kijk verder  >> 31.10.20

Liturgische schikking bij gedachtenisdienst
De dames van de werkgroep liturgisch bloemschikken hebben voor de gedachtenisdienst van dit jaar weer een prachtige schikking gemaakt, onder het motto: 'Sterk als de dood is de Liefde'. De toelichting luidt: De stronk en de herfstbladeren staan voor de dood, voor onze vergankelijkheid, maar daar doorheen groeit een rode roos als teken van blijvende liefde. Liefde die als een zegel in je hart bewaard blijft. De klimop in de schikking verbeeldt de hoop en het vertrouwen, waarmee we hier vandaag bij elkaar zijn, dat het ons verder zal helpen en sterken op onze weg de naam van Die Ene te noemen en een licht voor hem of haar te ontsteken, hier bij God en bij elkaar in deze kring. 31.10.20
  Klik voor vergroting

Viering zondag 1 november
Zondag 1 november werd volgens de liturgische kalender geteld als '21e zondag na Trinitatis', ook wel de '7e zondag van de herfst' genoemd. Sinds vijf jaar worden in de Dorpskerkgemeente in een eredienst rondom Allerheiligen de overleden gemeenteleden herdacht. De liturgische kleur is daarom wit. Op grond van de aangescherpte Corona-maatregelen konden er in de Dorpskerk maximaal 30 kerkgangers een plaats krijgen. Daarom waren alléén relaties van de te gedenken overledenen uitgenodigd voor deze eredienst. Veel andere gemeenteleden vierden de eredienst online thuis mee. Voorgangers waren mw. ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >> 

[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 30.10.20 / 01.11.20
  Klik voor vergroting

Ontwerp liturgie:
Antointte Jansen

Wist u dat. . . .? Gedenken overleden gemeenteleden
Sinds 2015 gedenkt de Dorpskerkgemeente haar overleden gemeenteleden op een zondag rondom Allerheiligen. Daarvoor gebeurde dat decennia lang op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dáárvoor werden ze herdacht op de laatste zondag van het kalenderjaar. In 2015 heeft toenmalig Dorpskerkpredikant ds. Jan Willem Stam op verzoek van de Wijkkerkenraad een toelichting geschreven waarom de gedachtenisdienst sinds 2015 wordt gehouden in begin november, daarbij verwijzend naar het Dienstboek van de PKN. Lees verder >> 30.10.20

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op twee liederen. Het ene is van dominee-dichter André Troost. Het andere is van dominee-dichter Sytze de Vries. Beide liederen staan in de bundels 'Zingen Geloven'. Het zijn liederen in het kader van het gedenken van overledenen. Beide teksten staan op dezelfde melodie, die is van de Duitser Johann Georg Ebeling (1617-1676). 

Lees verder >> 30.10.20  
Een ieder zich wil aanmelden voor de wekelijkse rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com


'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. Nu het aantal kerkgangers door de aangescherpte corona-maatregelen weer is beperkt tot 30, wordt het 'gebed van de week' ook weer op de website geplaatst. Voor het gebed van de komende week lees verder >> 30.07.20

Wist u dat. . . .? Nieuwe Bijbelvertaling wordt NBV21
Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft bekend gemaakt dat de Nieuwe bijbelvertaling (NBV) is gereviseerd. Van begin 2017 tot medio 2020 heeft een team van negen vertalers stap voor stap de complete NBV doorgewerkt. Het team bestond uit brontaalkenners en neerlandici. Naast focus op de brontekst en de voorliggende vertaling, hebben – als derde factor – ook de reacties van de lezers een grote rol gespeeld in de revisie. Twee bijzonderheden sprongen eruit: de grote hoeveelheid reacties op de NBV én de bruikbaarheid ervan. Er werden enkele duizenden verbetersuggesties van lezers ontvangen. Drie belangrijke aspecten die de NBV doen toenemen in kwaliteit zijn: het verbeteren van vertaalfouten en van neerlandistieke fouten verbeteren en het wetenschappelijk up-to-date maken van de vertaling. Voor de nieuwe website over de NBV21, lees verder >> Bron en foto: NBG.   29.10.20
 
Op weg naar NBV21

PKN adventskalender bestellen
Het thema van de PKN adventskalender 2020 is 'Geef licht'. In de Dorpskerk werden de adventskalenders vorige jaren uitgedeeld bij het verlaten van de kerk. Vanwege de Corona-maatregelen wordt het dit jaar anders gedaan.
Degene die een adventskalender wil ontvangen, kan dit melden aan: diaken Toos Volkers. Telefoon: 0180-611419 of via E-mail: amh.volkers@upcmail.nl
28.10.20
  Klik voor vergroting

Jubileumboek Dorpskerk komt digitaal beschikbaar
Zoals bekend is het jubileumboek 'Vijf eeuwen Dorpskerk', uitgegeven in 2012, inmiddels uitverkocht. Er wordt hard gewerkt aan een supplement bij het jubileumboek. Dat zal worden uitgegeven bij het jubileumfeest in 2022 als de Dorpskerk 510 jaar bestaat. In een steeds verder digitaliserende wereld is het van belang dat boeken zoals 'Vijf eeuwen Dorpskerk' ook digitaal te raadplegen zijn. Daarom is in overleg met uitgever Wim de Regt besloten om het boek in vier delen in een pdf-format te gaan publiceren op deze website. Zo wordt het terugzoeken in de geschiedschrijving van de Dorpskerk veel eenvoudiger. De eerste publicatie omvat 74 pagina's en betreft de eerste zes hoofststukken, alsmede de daarin opgenomen katernen. Voor het eind van 2020 volgt het tweede deel en in 2021 de delen drie en vier. Lees verder >> 
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 25.10.20
  Klik voor vergroting

Wist u dat. . . ? 31 oktober: Hervormingsdag
Hervormingsdag is een herdenkingsdag waaraan jaarlijks in verschillende protestantse kerken aandacht wordt besteed. Deze dag staat in het teken van Maarten Luther die op 31 oktober 1517 zijn 95 proteststellingen tegen de Rooms-Katholieke kerk publiceerde. Luther wilde in eerste instantie een gesprek over de aflaat en de verwording in de kerk op gang brengen.Uiteindelijk leidde het protest van Luther tot een breuk met de Rooms-Katholieke Kerk en in de loop van de 16e eeuw uiteindelijk tot de Reformatie, van waar uit de protestantse kerken zijn ontstaan.  Luther publiceerde zijn stellingen aanvankelijk niet in het Duits maar in het Latijn (de taal van de geleerden in die dagen). Wat waren die stellingen? Lees verder >> 25.10.20

 

Viering zondag 25 oktober
Zondag 25 oktober werd volgens de liturgische kalender geteld als '20e zondag na Trinitatis', ook wel de '6e zondag van de herfst' genoemd. De liturgische kleur is groen. Voor deze eredienst werden gemeenteleden uitgenodigd waarvan de achternaam begint met de letters A tot en met M begint. Op grond van de aangescherpte corona-maatregelen kunnen er in de Dorpskerk maximaal 30 kerkgangers een plaats krijgen. Andere gemeenteleden werden uitgenodigd om de eredienst online mee te vieren. Voorganger was mw. ds. Marianne Moerland. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >>  23.10.20

[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
  Klik voor vergroting

Een kijkje in de heringerichte Dorpskerk
De heringerichte Dorpskerk is de bezegeling van de samenvoeging van de voormalige gereformeerde wijkgemeente Zuid-Oost en de voormalige hervormde wijkgemeente Dorpskerk tot de nieuwe protestantse Dorpskerkgemeente. Het nieuwe kerkinterieur symboliseert de nieuwe start van de samengevoegde wijkgemeenten. Voor de commissie Herinrichting Dorpskerk was donderdag 22 oktober de dag waar al meer dan een jaar naar toe was gewerkt. Het was voor de commissie de afronding van een unieke megaklus.  Dankzij de hulp van een tiental gemeenteleden verliep het uitpakken en controleren van de 338 stoelen voor de Dorpskerk en de 60 stoelen voor gebouw 'de Ontmoeting' zeer vlot. Nadat de kerkstoelen waren opgesteld volgens het stoelenplan voor de maximale bezetting, werden ze opgesteld volgens het stoelenplan opgesteld voor de erediensten. Momenteel markeren dertig stoelen uit de Ontmoeting, met hun bordeaux rode zittingen de 'Corona-zitplaatsen'. Een video geeft een 'sneak preview'... Kijk verder >>  Voor een uitgebreid fotoverslag van de hele herinrichtingsoperatie, lees verder >> 24.10.20
  Klik voor vergroting
Nóg toekomstbestendiger
en multifunctioneler.

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze week het lied 'Is niet muziek door U aan ons gegeven' onder de aandacht. Het staat in de bundel 'Het liefste lied van overzee'  van Sytse de VriesDe Engelse melodie is van John Rutter.
Lees verder >> 24.10.20  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com


'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. Nu het aantal kerkgangers door de aangescherpte corona-maatregelen weer is beperkt tot 30, wordt het 'gebed van de week' ook weer op de website geplaatst. Voor het gebed van de komende week lees verder >> 24.07.20

Vacature 2e scriba AK
Door het vertrek van Ien Schotanus ontstaat er per januari 2021 een vacature voor 2e scriba van de Algemene Kerkenraad.
Taakomschrijving: Samen met de 1e scriba de AK- en Moderamenvergaderingen voorbereiden. Verslaglegging beide vergaderingen (1 x per maand) en uitwerking notulen. Bij afwezigheid 1e scriba contact en correspondentie onderhouden met kerkelijke instanties.Indien u belangstelling heeft voor deze functie kunt u zich voor verdere informatie wenden tot: Ien Schotanus tel: 010 41 00 116 of Louw Stroo tel.: 06 40 18 44 76. Wie wil op deze wijze meebouwen aan de toekomst van de PG Barendrecht? 22.10.20

Rondgang in een lege Dorpskerk
Nadat het uit 1962 daterende meubilair uit de Dorpskerk is afgevoerd, werd de vloer van de Noordbeuk behandeld tegen vlekvorming. Een lege Dorpskerk was nog niet eerder op video gezet. Kerkrentmeester Simon Hoek liet deze kans niet voorbij gaan en maakte een rondgang door het lege 'oudste huis van Barendrecht'. De gevarieerde samenstelling van de 'vloerbedekking' van de Noordbeuk valt nu pas op, evenals de wijze waarop de vroegere noordelijke muur van het schip van de kerk (compleet met steunberen) op de vloer in bakstenen symbolisch is vormgegeven. Kijk verder >> 20.10.20

Verslag Gemeenteavond 
Op 13 oktober vond er onder bijzondere (corona-) omstandigheden een wijkgemeenteavond plaats over een tweetal aspecten die de toekomst van de Dorpskerkgemeente mede gaan bepalen. In de Ontmoeting waren een kleine dertig mensen aanwezig, een klein aantal, maar dit deed beslist geen afbreuk aan de avond. Eerst werd er gesproken over het profiel van de gewenste predikant voor de wijkgemeente. Aangezien weinig wijkgemeenteleden betrokken zijn geweest bij het opstellen van het profiel zoekt de wijkkerkenraad nog naar een vorm om de inhoud met andre gemeenteleden te delen. Het tweede gespreksonderwerp betrof de behoefte aan voorzieningen, nu er wordt geconstateerd dat de Oude Pastorie niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Het algemene beeld dat ontstond was de behoefte aan een laagdrempelig gebouw, met een kerkelijke, maar ook een breed maatschappelijke functie. Met beide onderwerpen gaat de wijkkerkenraad verder aan aan de slag en over het verloop worden de gemeenteleden, onder andere via de website, op de hoogte gehouden. Lees verder >> Reacties zijn welkom bij scriba Dick Schriek, scriba@dorpskerkbarendrecht.nl 20.10.20

Herinrichting Dorpskerk vordert (2)
De herinrichting van de Dorpskerk is in volle gang. Maandag 19 oktober zijn alle resterende kerkbanken en kerkstoelen uit de kerkzaal gehaald en is de kerkvloer grondig gereinigd. De vloer van de Noordbeuk is behandeld om vlekvorming te voorkomen. Alles is in gereedheid gebracht om donderdag 22 oktober de nieuwe kerkstoelen én de nieuwe stoelen voor gebouw de Ontmoeting te ontvangen. De handelaar die de laatste tien kerkbanken zou kopen heeft zich jammer genoeg teruggetrokken. Er zijn ook nog ruim vijftig oude kerkstoelen beschikbaar. De kerkrentmeesters zullen trachten om ook daar nog kopers voor te vinden. Als iemand nog belangstellenden weet, kan die contact opnemen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl
Voor het bijgewerkte voortgangsverslag, lees verder >>   19.10.20
  Klik voor vergroting
in afwachting van de nieuwe stoelen

Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Nog steeds actueel

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende