Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog steeds actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

Artikelen over liturgie en vieringen worden aangeduid met een kleurenstrook in de betreffende kleur van het liturgisch jaar.

                           Op deze pagina het nieuws van de afgelopen drie weken. 
                              Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Nog steeds actueel
LEES-TIPS
>> lees verder

Elke woensdag- en zaterdagmorgen is de 'Dorpkerk-Oase' geopend voor meditatie, gebed en bezinning. 
Tijdens de 'lockdown' zijn de erediensten in de Dorpskerk besloten vieringen.
Ze worden op zondagmorgen om 10.00 uur online uitgezonden.
Ze zijn rechtstreeks en ook achteraf terug te kijken op de eigen videokanalen van de Dorpskerk.

Klik op het Vimeo logo >>

klik om het Dorpskerk-Vimeokanaal te openen of op het YouTube logo >>    Zie ook >> webpagina Kerkdiensten

Dorpskerkstoelen krijgen tweede leven in Pietermankerk
Binnenkort zullen een zeventigtal oude eiken kerkstoelen met biezen zittingen uit de Dorpskerk een tweede leven krijgen in de Zwijndrechtse Pietermankerk. Die kerk die dateert uit de eerste helft van de veertiende eeuw en is daarmee de oudste kerk van de Zwijndrechtse waard en is zo'n 100 jaar ouder dan de Barendrechtse Dorpskerk. De Pietermankerk is tegenwoordig in het bezit van een stichting die het gebouw exploiteert. De kerk wordt binnenkort heringericht met de oude stoelen uit onze Dorpskerk. Een mooiere bestemming hadden deze stoelen eigenlijk niet kunnen krijgen . . . . 14.05.21  

Over liturgie gesproken. . . . Hemelvaartsdag
De viering van Hemelvaartsdag is gebaseerd op het bijbelboek Handelingen (1:3). Daar staat de verwijzing naar de veertigste paasdag. De oudst bekende bron van de viering van de Ascensio Domini (hemelvaart van de Heer) is een geschrift van kerkvader Augustinus van Hippo (354-430). Volgens Augustinus werd het feest van Hemelvaart reeds gevierd in de tijd van de apostelen, maar het feest zou op het einde van de vierde eeuw zeer vlug verspreid geworden zijn. In de geloofsformules van Nicea (325) en van Constantinopel (381) is er al sprake van de hemelvaart van Jezus. Hemelvaartsdag wordt in Barendrecht voor hele Protestantse Gemeente gevierd met een erdienst in de Dorpskerk. Voorganger is Dorpkskerkpredikant ds. Cees Romkes. De werkgroep liturgisch bloemschikken zal weer een inspirerende schikking maken. Voor de Orde van dienst, lees verder >>  (afbeelding: Rembrandt van Rijn - 1636) 10.05.21 
  klik voor vergroting

'Van U is de toekomst', óók voor de Dorpskerkgemeente!
Al eerder werd op deze website aandacht aan de PKN-visienota 'Van u is de toekomst'. De landelijke PKN roept nu plaatselijke (wijk)gemeenten op om om de visienota aan de orde te stellen in de eigen kring. Daartoe zijn een paar video's ontwikkeld die zeker de moeite waard zijn en die ook de gesprekken over de toekomst van de Dorpskerkgemeente kunnen ondersteunen. De eerste video ( 3 min.) geeft de inhoud van de visienota op hoofdlijnen weer. Kijk verder >> De tweede video ( 5 min.) geeft aan hoe deze visienota praktisch toegepast kan worden voor de plaatselijke (wijk)gemeente. Kijk verder >> 10.05.21

Nieuws van de Beroepingscommissie
In hun eerste vergadering hebben de negen leden van de beroepingscommissie de voornaamste taken verdeeld. 
Jan Kors heeft het voorzitterschap op zich genomen. Lianne Ketting en Joost Hengstmengel verzorgen samen het secretariaat en Tineke van der Meer en Ans van der Wel verzorgen de externe publiciteit en de verslaglegging. Ad van den Enden behartigt de voorkomende financiële zaken. De commissie heeft al eerder aan de leden van de Dorpskerkgemeente gevraagd om suggesties te doen voor namen van een nieuw te beroepen Dorpskerkpredikant(e). Het emailadres: beroepingscommissie@dorpskerkbarendrecht.nl 10.05.21
 

Nóg een 'Van der Kleyorgel ontdekt'
Met het oog op het supplement van het boek 'Vijf eeuwen Dorpskerk' dat in 2022 zal verschijnen, zijn Hans van Gelder en Simon Hoek al geruime tijd bezig met het in kaart brengen van het hele oevre van de bouwers van het Dorpskerkorgel. De geschiedenis van de Rotterdamse orgelbouwers Jan en Gerrit van der Kley zal worden opgenomen in het nieuwe boek. Eerder werd op deze website daarover al bericht. Dankzij de niet aflatende speurzin van Hans van Gelder is er nóg een Van der Kleyorgel gevonden én in kaart gebracht. Het orgel staat notabene nog in Rotterdam ook; in het kleine kerkgebouw van de Katholiek Apostolische Gemeente van Rotterdam. De Gebr. Van der Kley bouwde het pneumatische orgel met 9 stemmen in 1922. Binnenkort zal de geschiedenis van dit orgel op de Dorpskerksite worden gepresenteerd. Nu alvast een eerste foto van dit instrument dat volgend jaar dus 100 jaar bestaat. 09.05.21  
  Klik voor vergroting

Nieuw Wijkbericht 
Ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes berichten over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Ook is weer nieuws van de wijkkerkenraad. Daarnaast wordt dit aangevuld met andere berichten vanuit de wijkgemeente. Lees verder >> 08.05.21
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 9 mei is het op de liturgische kalender 'zondag Rogate'. Het is de zesde zondag van Pasen, vlak voor Hemelvaart. Rogate is Latijn en betekent, letterlijk vertaald: 'vráágt of ook bidt'. Op deze zondag worden de gemeente opgeroepen om te bidden. Dit gebruik gaat terug naar oude kerkelijke tradities van biddagen voor het gewas in deze tijd van het jaar. De misschien wel mooiste tijd van het kerkelijk jaar - de Vijftigdagentijd - nadert zijn afsluiting. Lees verder >> Voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Cees Romkes. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeeenteversie van de zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van de informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 08.05.21 
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Kerktuin in beeld - 4
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek in Barendrecht. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, die het verdienen om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Hoogerbrugge-Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. Deze keer besteedt zij aandacht aan een plant die zowel als 'Mariaplant' en als 'Pinksterplant' een plaats in de Bijbelse kerktuin heeft gekregen: de Akelei. In de bloemen zijn de 'duiven' te herkennen Lees verder >> 08.05.21
  klik voor vergroting
Aquilegia Vulgaris

Nieuw 'Lied van de Week' 
Deze week zet ds. Cees Romkes weer eens een lied van Huub Oosterhuis in het zoeklicht: 'Om liefde gaan wij een leven'. Cees plaatst de tekst in het kader van moederdag. De muziek is van Herman Rouw en Tjeerd Oosterhuis. Trijntje Oosterhuis heeft er een prachtige opname van gemaakt. Lees verder >> 07.05.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is dit keer verzorgd door ds. Bert de Wit. Hij schrijft onder de titel 'Allemachtig dichtbij', over de uitspraak van Jezus uit het evangelie naar Mathheus: ‘Mij is alle macht gegeven, in de hemel en op aarde’. Lees verder >> 07.05.21

Kerkgang en vaccinatiebewijs
In tal van kerken wordt nagedacht over de vraag of kerkgang opengesteld zou moeten kunnen worden 
voor degenen die een Corona-vaccinatiebewijs bezitten. Ook binnen de Barendrechtse kerken wordt daar verschillend over gedacht. De Kerkenraad van de Dorpskerkgemeente heeft besloten dat het hebben van een vaccinatiebewijs géén selectiekriterium kan zijn/worden om toegang te kunnen krijgen tot de erediensten in de Dorpskerk. Leiddraad voor dat standpunt is dat 'de eredienst en gastvrijheid essentieel zijn voor het gemeente-zijn'.  De Coronaregels hebben echter wel geleid tot het aanpassen van het aantal kerkgangers dat kon/kan worden toegelaten tot de erediensten in de Dorpskerk, zoals eerder werd toegelicht in het onderstaande artikel van 24 april j.l. Ook vanuit het moderamen van de synode van de landelijke PKN is er over dit onderwerp nagedacht. Lees verder >>  07.05.21

Geslaagde stekkendag in de Kerktuin
Traditiegetrouw is het nieuwe Kerktuinseizoen van de Dorpskerkgemeente geopend met de 'stekkendag'. Veel vrijwilligers hadden stekken van kamer- en tuinplanten aangeboden, die door leden van de werkgroep Kerktuin werden verkocht aan de vele belangstellenden die langs kwamen. Het leverde een prachtige opbrengst op van € 135. Daarmee kan de Bijbelse Kerktuin verder worden verfraaid. Voor een uitgebreide fotoreportage, lees verder >> 02.05.21
  Klik voor vergroting

Dorpskerk 509 jaar!
Vast staat dat het 'Oudste huis van Barendrecht' op 2 mei 1512 werd ingewijd als parochiekerk van het Ambacht West-Barendrecht. Volgens overleveringen was het hulpbisschop Jacobus de Ridder, die namens het bisdom Utrecht de kerk van West-Barendrecht inwijdde. Door de bisschoppelijke wijding van een kerk werd het bedehuis aan de wereld onttrokken en kreeg het een heilige bestemming. Pas ná de inwijding mochten er godsdienstoefeningen worden gehouden. Bij de Reformatie in 1574 werd de Dorpskerk een Protestants bedehuis. Lees veel meer over de geschiedenis van de Dorpskerk in het boek 'Vijf eeuwen Dorpskerk', dat nu ook digitaal te raadplegen is (zie onderstaand artikel). In mei 2022 zal het 510-jarig bestaan van de Dorpskerk grootst worden gevierd en zal de 'kroon' op 10 jaar restaureren worden gezet, als de haan van de kerktoren opnieuw zal worden verguld. Zodra de aangevraagde Rijkssubsidie is toegezegd zullen de plannen voor de (voorlopig) laatste restauratiefase worden uitgewerkt. 02.05.21 

Jubileumboek Dorpskerk nu volledig digitaal
Hoewel het jubileumboek 'Vijf eeuwen Dorpskerk' dat werd uitgegeven in 2012 is uitverkocht, zijn er nog tweedehands exemplaren te koop bij kerkrentmeester Simon Hoek. Er wordt ondertussen hard gewerkt aan een supplement bij het jubileumboek. Dat zal worden uitgegeven bij het jubileumfeest in 2022 als de Dorpskerk 510 jaar bestaat. In een steeds verder digitaliserende wereld is het van belang dat 'Vijf eeuwen Dorpskerk' ook digitaal te raadplegen is. Zo wordt het terugzoeken in de geschiedschrijving van het 'Oudste huis van Barendrecht' veel eenvoudiger. Eerder kwamen al twee deelpublicaties beschikbaar. Nu de Dorpskerk op 2 mei haar 509-verjaardag viert, wordt het gehele jubileumboek online gezetLees verder >>.
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 02.05.21
  Klik voor vergroting

Verzoek van de beroepingscommissie
Bij de medelingen op de livestream van de online viering van zondag 2 mei jl. werd een verzoek vermeld van de beroepingscommissie. De commissie vraagt leden van de Dorpskerkgemeente om suggesties te doen voor namen van een nieuw te beroepen Dorpskerkpredikant(e).
Voor het concrete verzoek en de wijze waarop u kunt reageren, lees verder >> 02.05.21
 

Over Liturgie gesproken . . . . Zondag hoe?
Zondag 2 mei is de vijfde zondag van Pasen, die draagt de naam: Zondag Cantate. Dit verwijst naar Psalm 98 en roept op de lofzang te zingen: 'Cantate Domino Canticum Novum', dat is Latijn voor: ‘Zingt een nieuw lied voor de Heer’.
Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeeenteversie van de zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van de informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 02.05.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
 

'Lied van de Week' 
Deze week besteedt ds. Cees Romkes aandacht aan twee liederen rondom het thema 'de aarde is vergangen'.  De teksten zijn van Ad Barnard. Ze kunnen worden gezongen op de melodie van de gezangen 107 en 126 uit het Liedboek voor de Kerken uit 1973 . Lees verder >> 02.05.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

Diaconale actie 'Product van de Maand'
De Diaconie van de PG Barendrecht ondersteunt de Barendrechtse Voedselbank met de actie 'Product van de maand'. Voor de maand mei is dit KNAKWORST.  Bij de ingang van de Dorpskerk bij gebouw 'de Ontmoeting' staat een verzamelkrat. Elke woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur kunt u het 'product van de maand' inleveren. Namens de Barendrechtse Voedselbank en haar cliënten: hartelijk dank! Doet u ook al mee? 02.05.21 
  Klik voor vergroting

Gemeente Barendrecht gaat een 'Kerkenvisie' ontwikkelen
Zoals elke gemeente in Nederland zal ook het gemeentebestuur een visie ontwikkelen over de toekomst van religieus erfgoed in Barendrecht. Wethouder Proos heeft bekend gemaakt dat de 'Kerkenvisie' zal worden ontwikkeld samen met de kerkgenootschappen. Ook vanuit de AK en het CvK van de PG Barendrecht zal er betrokkenheid zijn bij dit project. 
Vanuit de Dorpskerkgemeente heeft Simon Hoek zich al beschikbaar gesteld, vanuit zijn rol als kerkrentmeester en voorzitter van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. Al zo'n 15 jaar geleden heeft de Stuurgroep een toekomstvisie voor de Dorpskerk ontwikkeld, die sinds enkele jaren is verwerkt in het Beleidsplan van de Protestantse Dorpskerkgemeente. 28.04.21

De Beroepingscommissie stelt zich voor
Vanwege de samenvoeging van de twee wijkgemeenten waaruit de Protestantse Dorpskerkgemeente per 1 januari 2020 is ontstaan, zijn niet alle leden van de Beroepingscommissie bij elk gemeentelid bekend. Daarom is verzocht aan de commissieleden om zich kort te presenteren via onze website. Ook voor predikanten die belangstelling hebben voor de vacature in de Dorpskerk is het goed te weten, welke gemeenteleden deze zo belangrijke commissie vormen. Lees verder >> 26.04.21

Koninklijke onderscheiding voor Ad van den Enden
Tijdens de Lintjesregen van 2021 is de heer Ad van den Enden koninklijk onderscheiden! De Burgemeester van Barendrecht - Jan van Belzen - heeft hem de versierselen van Lid in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt. Ad heeft zich vele tientallen jaren ingezet voor de samenleving in het algemeen én voor de Protestantse Gemeente Barendrecht en de Protestantse Dorpskerkgemeente in het bijzonder. Momenteel is Ad als kerkrentmeester belast met de personeelszaken van de PGB, daarnaast is hij zojuist benoemd tot lid van de Beroepingscommissie van de Dorpskerkgemeente. Vanaf deze plaats feliciteren wij Ad van harte en betrekken daarin natuurlijk ook zijn vrouw en verdere familie. Onze felicitaties gaan ook uit naar Anke Kleemans van de Bethelkerkgemeente, die eveneens deze eervolle onderscheiding mocht ontvangen voor al haar vrijwilligerswerk. Voor meer informatie, lees verder >>
 foto: Jordi Menheer/BarendrechtNU 26.04.21
  Klik voor vergroting
Van harte Ad!

Nieuws van de Snuffelmarkt 
Vanaf zaterdag 1 mei is het weer mogelijk om de Snuffelmarkt te bezoeken zonder daarvoor eerst een afspraak te maken. Wel gelden nog steeds de Coronaregels. Er mogen per keer 6 personen binnen aanwezig zijn. Er wordt gewerkt met de uitgifte van boodschappenmandjes bij de ingang en er is een speciale looproute. Dit betekent soms dat er buiten even gewacht moet worden tot er weer een mandje beschikbaar komt. Openingstijd is van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Op zaterdag 8 mei is er een speciale Moederdagactie en zijn de volgende artikelen voor de helft van de prijs: Vazen, kop en schotels, bloempotten en boeken. Ook is het mogelijk om elke derde woensdagavond van de maand te komen snuffelen, hiervoor gelden dezelfde regels als hierboven beschreven. De eerstvolgende woensdagavondopening is op 19 mei, van 18.30 uur tot 20.30 uur. De dames van de Snuffelmarkt doen hum uiterste best om zoveel mogelijk mensen te helpen en zien uit naar uw komst! Zoals bekend is de opbrengst is voor het onderhoud van het Dorpskercomplex. Voor meer informatie: Truus Dorsman, telefoon 616501. 26.04.21

Wist u dat . . . ? Multimedia project Vaticaanse Musea 
Vaticaanse media hebben een 
opmerkelijke initiatief ontwikkeld om de geheimen van de Vaticaanse Musea te helpen ontdekken. Het nieuwe multimediaproject Celata Pulchritudo, waarin een reeks video’s centraal staan, wil alle belangstellenden geheimen, onbekende verhalen en curiosa die verscholen gaan achter de universeel erkende schoonheid van de meesterwerken van de Vaticaanse collecties helpen ontdekken. Het ambitieuze project waarbij gretig gebruik wordt gemaakt van You Tube mogelijk dankzij een samenwerking van de Vaticaanse Musea en Vtican News. Twee keer per maand en verspreid over een heel jaar kan men in de reeks korte video’s, kennismaken met de inspiratiebronnen van de grote meesters zoals Michel Angelo of Rafaël, de charme en het mysterie van de oude voorchristelijke beschavingen en ook een kijkje nemen achter de schermen van het museum. Kijk verder >> bron: www.kerknet.be 26.04.21

Over liturgie gesproken. . . .Zondag hoe? 
Zondag 25 april is de vierde zondag van Pasen, die draagt de naam: Zondag Jubilate. Dit verwijst naar Psalm 66,‘Jubilate Deo omnis terra, psalmum dicite nomini eius date gloriam laudi eius' - 'Juich de Heer gij ganse aarde, psalmzing de heerlijkheid van Zijn naam en geef Hem eer en lof'. De liturgische kleur is tot aan Pinksteren wit, de kleur van zuiverheid en reinheid.
Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van de informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 24.04.21 

[Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
 

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is dit keer verzorgd door ds. Jaap van Rootselaar. Hij schrijft over 'houvast in angstige tijden', waarbij hij onderandere verwijst naar een mooi gedicht van Maarten Das.  Lees verder >> 24.04.21

Nieuw Wijkbericht 
Ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes berichten over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Daarnaast wordt dit aangevuld met berichten vanuit de wijkgemeente. Lees verder >> 24.04.21
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

'Lied van de Week' 
Deze week vestigt ds. Cees Romkes de aandacht op een lied dat past bij de 'goede herder zondag', zoals Zondag Jubiate ook wel wordt genoemd. Het is uit de bundel 'Zangen van zoeken en zien': Die mij hoedt als een herder. De tekst is van Michaël Steehouwer. De melodie is van Anneke van der Heijden. Het is een beurtzang. Lees verder >> 24.04.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

Kerkgang in Coronatijd
Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft in overleg met de minister voor de eredienst - Grapperhaus - deze week vastgesteld, dat het vanaf 28 april a.s. mogelijk is om kerkdiensten te houden met dertig kerkgangers (exclusief medewerkers). Uiteraard moeten hierbij alle basisregels in acht worden genomen. De wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente, die deze week digitaal vergaderde, heeft vastgesteld dat pas bij een verruiming naar max. 60 kerkgangers (de tweede stap op de Corona-routekaart voor Kerken) er weer zal worden gewerkt met de verdeling volgens alfabet voor de kerkgang. Totdat die tweede stap in de versoepeling is genomen, geldt de bestaande situatie: gezinnen met kinderen en degenen die niet of moeilijk met internet overweg kunnen, en degenen die een specifieke reden hebben om bij een bepaalde dienst aanwezig te zijn, kunnen zich aanmelden bij de scriba, Dick Schriek. Verder besloot de WK dat het wel of niet kunnen tonen van een vaccinatiebewijs c.q. testbewijs geen criterium zal zijn/worden voor de kerkgang in de Dorpskerk.
Voor de Routekaart voor Kerken, lees verder >>  24.04.21

Overheid kan kerken sluiten bij Coronahaarden
Gemeenten krijgen de bevoegdheid om ook kerken en andere gebedshuizen tien dagen te sluiten, als zich daar veel Coronabesmettingen voordoen. Het kabinet neemt een advies van de Raad van State daartoe over. Dit zal bij wet worden vastgelegd. De Raad van State erkent het recht op godsdienstvrijheid, maar ziet geen reden om met het oog op de bescherming van de volksgezondheid de nu geldende uitzonderingssituatie te handhaven. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid benadrukt dat 'het beginsel van scheiding van kerk en staat maakt dat de regering terughoudendheid past bij dergelijk ingrijpen'.  21.04.21

Vrienden Dorpskerk ondersteunen 'Klassiek uitgelegd'
De Stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft positief gereageerd op een subsidieverzoek vanuit de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk om een eerste serie van 10 programma's 'Klassiek uitgelegd' mogelijk te maken. Daarmee kunnen de onkosten van de makers van de serie programma's worden vergoed. Het betreft een eenmalige subsidie van € 2000 voor tien programma's, waarvan er ondertussen al twee zijn uitgezonden. Dat betekent dat dit mooie initiatief kan worden doorgezet! Naar verwachting zullen de uitzendingen ná de Coronatijd kunnen worden gecontinueerd als uitzendingen van live-concerten, die door een deurcollecte kunnen worden gefinancierd. De reeds uitgezonden twee programma's kunnen worden teruggekeken via de videokanalen van de Dorpskerk. Het volgende programma 'Klassiek uitgelegd' staat gepland voor zondag 30 mei a.s.
Zo geldt ook in Coronatijd het bekende motto: 'Er zit muziek in de Dorpskerk!'  21.04.21

Zaterdag géén Dorpskerk-Oase
Zaterdagmorgen 24 april waren de Dorpskerk-Oase en de Kerktuin gesloten, omdat er in de Dorpskerk in een afscheidsdienst werd gehouden van een groot Vriendin van de Dorpskerk. 
In de Dorpskerk zal er afscheid worden genomen van mevrouw Loes Visser die op maandag 19 april vrij plotseling is overleden. Zij was tot de coronapandemie uitbrak een trouw bezoeker van de erediensten, de Herberg-Dorpskerk, eetgroep d'Ontmoeting, de wekelijkse koffiehoek bij de Snuffelmarkt-Oase, de PCOB en het bijbeluurtje bij ds Romkes. Wij verliezen in haar een lieve, enthousiaste vrouw die een groot hart voor de Dorpskerk en alle activiteiten die daar plaatsvonden.  20.04.21 / 24.04.21 

Stekkendag Kerktuin op 1 mei 
Op het grasveld bij de kerktuin achter de Dorpskerk worden zaterdagmorgen 1 mei van tien tot twaalf uur stekjes van kamer- en tuinplanten verkocht. De vriendelijk geprijsde stekjes zijn uitgestald op tafels die op ruime afstand van elkaar staan. Bezoekers kunnen ook een keuze maken uit potterie. De opbrengst van de verkoop (tegen contante afrekening) is bestemd voor de aanschaf van nieuwe planten voor de kerktuin. Mensen die zelf stekjes hebben gekweekt, kunnen die vrijdagavond 30 april tussen 18.30 en 19.30 uur bezorgen bij de kerktuin. Een gastvrouw zal de stekjes in ontvangst nemen. De stekkenverkoop is een variant van de jaarlijkse stekkendag die tevens de opening van het nieuwe tuinseizoen was. Vorig jaar werd de stekkendag vanwege de coronapandemie afgelast. Vrijwilligers hebben de kerktuin in de afgelopen maanden keurig onderhouden. Een bezoek is opnieuw de moeite waard. De tuin is gratis toegankelijk op woensdag- en zaterdagmorgen van tien tot twaalf uur. Er is dan een gastvrouw aanwezig voor een eventuele rondleiding en informatie. Bezoekers moeten de coronaregels in acht nemen. 19.04.21

Snuffelmarkt zoekt chauffeurs
De werkgroep Snuffelmarkt omvat enkele tientallen dames en enkele heren. Het zijn vooral de heren die optreden als chauffeur om regelmatig spullen die niet verkoopbaar zijn met de aanhanger van de Dorpskerk af te voeren naar de gemeentelijke stortplaats. Nu de Snuffelmarkt langzaam maar zeker weer open mag gaan, zijn 
de dames naarstig op zoek naar meer vrijwilligers die willen helpen met het afvoeren van de niet-bruikbare spullen. Dit zal ongeveer 1x per maand nodig zijn en gebeurt in overleg met de dames van de Snuffelmarkt. Belangrijk is wel, dat uw auto over een trekhaak beschikt. Aanmelden hiervoor kan bij Truus Dorsman, via telefoonnummer 0180 - 616501. 19.04.21

Over Liturgie gesproken . . . . Zondag hoe?
Zondag 18 april is de derde zondag van Pasen, die draagt de naam: Misericordia Domini. Dit verwijst naar Psalm 33 vers 5. In het Latijn luidt het: 'misericordia domini plena est terra', vertaald betekent dit 'De aarde is vol van de rechtvaardigheid van de Heer'. De liturgische kleur is tot aan Pinksteren wit, de kleur van zuiverheid en reinheid.
Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis maken van informatie die alleen voor hen is bedoeld. Lees verder >>
[Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 16.04.21
 

Ds. Albert Floor overleden
De kerkenraad van de Hervormde Wijkgemeente (van bijzondere aard) Immanuëlkerk heeft het overlijden van hun wijkpredikant bekend gemaakt: '
Dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend en gedaan, geven wij u met ontroering kennis, dat is ontslapen, in vertrouwen op zijn Heere en Heiland, onze herder en leraar Alberthus Adrianus Floor v.d.m. Sinds 21 september 2008 tot heden (14 april 2021) was ds. A.A. Floor onze wijkpredikant en heeft hij onze Hervormde Wijkgemeente B.A. te Barendrecht mogen dienen met bewogenheid en liefde voor zijn Heere en Heiland. Het verzoenend sterven van Jezus was het rustpunt van zijn hart. Wij bidden zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen van harte toe dat zij in dit grote verdriet hun troost en kracht mogen vinden in de liefde en genade van onze goede God'. Voor het geüpdatete overlijdensbericht, lees verder >> 14.04.21/16.04.21  
(v.d.m. = verbi divini minister, dienaar van het Goddelijk Woord) 

In Memoriam ds. Floor
Dominee Cees Romkes heeft namens de predikanten van de Protestantse Gemeente Barendrecht collega-predikant Albert Floor herdacht in een In Memoriam, dat ook geplaatst zal worden in het komende Klankbord. Lees verder >>  14.04.21

Zaaien in de Kerktuin
Zoals elke woensdagmorgen werd er ook op 14 april door enkele werkgroepleden weer hard gewerkt in de kerktuin. Dit keer werden er granen gezaaid in de tuin. De bijbelse kerktuin is elke woensdag- en zaterdagmorgen geopend, tegelijkertijd met de Dorpskerk-Oase. U bent dan van harte welkom!
Foto: Alie den Engelsman 
14.04.21 

  Klik voor vergroting

Calvijn in de Dorpskerk
Zoals eerder aangekondigd is de Dorpskerk na de plaatsing van de nieuwe stoelen meer inzetbaar geworden door het kunnen afscheiden van de Noordbeuk. Dankzij een tijdelijke scheidingswand wordt de te verhuren Noordbeuk afgescheiden van het schip van de kerk. Komende dagen zullen MAVO- en HAVO-leerlingen van scholengemeenschap Calvijn Groene Hart examentraining gaan doen in de Noordbeuk en in de Tuinzaal van de Ontmoeting. Normaliter vinden deze examentrainingen plaats in hun eigen scholencomplex, maar vanwege de Coronasituatie moest worden uitgeweken naar grotere locaties. Het Dorpskerkcomplex is een van die locaties. We verwelkomen de leerlingen hartelijk in het Dorpskerkcomplex en wensen de leerlingen veel succes bij hun examens!  14.04.21
  Klik voor vergroting

De Noordbeuk: unieke zaalruimte!

Nieuws van de Snuffelmarkt
Vanaf 21 april is de Snuffelmarkt weer elke 3e woensdagavond van de maand geopend. Dit gebeurt wel weer onder de strenge coronavoorwaarden zoals die ook op zaterdag gelden. Dat betekent dat iedere klant van tevoren een telefonische afspraak moet maken. Dit kan via telefoonnummer 06 1373 4146. Er mogen slechts 2 personen tegelijk naar binnen met een bezoektijd van 20 minuten. De openingstijden op elke 3e woensdagavond van de maand is van 18.30 uur tot 20.30 uur. Op zaterdagmorgen is dit van 10.00 uur tot 12.00 uur. Alleen op zaterdag is er gelegenheid om spullen te brengen, dit kan zonder afspraak. Zoals bekend, is de opbrengst voor het onderhoud van de Dorpskerk. 12.04.21

Kerktuin in beeld - 3
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek in Barendrecht. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, die het verdienen om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Hoogerbrugge-Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. Deze keer besteedt zij aandacht aan een plant die weliswaar niet in de Bijbel voorkomt, maar die als 'legendeplant' een plaats in de Bijbelse kerktuin heeft gekregen: de Salomonszegel. Volgens de legende is het zegel van koning Salomo nog steeds te zien op de wortelstokken van deze plant. (klik op de foto) Lees verder >> 12.04.21
  Klik voor vergroting

Polygonatum multiflorum

Wijkbericht 
Ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes berichten over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Daarnaast heeft ook de wijkkerkenraad haar bijdrage geleverd. Dit alles wordt aangevuld met berichten vanuit de wijkgemeente. Lees verder >> 12.04.21
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Nog steeds actueel

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende