Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dit

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

 Op deze pagina het nieuws van de afgelopen vier weken.
Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Nog actueel.
LEES-TIPS
>> lees verder

De erediensten worden op zondagmorgen om 10.00 uur online uitgezonden.
Ze zijn rechtstreeks en ook achteraf terug te kijken op de eigen videokanalen van de Dorpskerk.
Klik op het Vimeo logo >> 
klik om het Dorpskerk-Vimeokanaal te openen of op het YouTube logo >>    Zie ook >> webpagina Kerkdiensten

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 23 juni is volgens de liturgische kalender geteld als '4e zondag na Trinitatis'. De liturgische kleur is groen, de kleur van hoop en verwachting. De voorganger deze zondag is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde. De viering is voorbereid samen met de jongeren van de TienerTalk.  
Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst in de Dorpskerk, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Aansluitend is er het jaarlijkse Kerktuinconcert. Zie onderstaand artikel. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van de informatie die voor hen bedoeld is, Lees verder >>. 
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 22.06.24
 

Kerktuinconcert 
Pianist Jochem le Cointre en zangeres Rosamint Faas uit Amsterdam verzorgen zondag 23 juni het traditionele concert in de Kerktuin achter de Dorpskerk.
Zij brengen een programma met licht klassieke muziek ten gehore. Het concert begint na de eredienst in de kerk op het middaguur en duurt ongeveer een uur. Jochem le Cointre heeft in ons land naam gemaakt als virtuoze pianist, componist en tekstschrijver. Hij behaalde zijn bachelor of Fine Arts aan The New School For Jazz in New York. In dezelfde stad bekwaamde hij zich daarna in contrapunt, orkestratie en kamermuziek.Rosamint stond al op zestienjarige leeftijd als zangeres voor een microfoon. Zij studeerde lichte muziek zang aan het conservatorium in Utrecht; haar bijvak was klassieke zang. Naast haar eigen bands treedt Rosamint geregeld op als gastsolist.De toegang tot het concert is gratis. Na afloop is er een collecte.
Van harte uitgenodigd! 21.06.24
  klik voor vergroting

Kerk(tuin) in beeld - 41
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. In de maand juni wordt aandacht besteed aan de Cistusroos. Deze struik produceert de ook in de Bijbel genoemde cistushars. Wist u trouwens dat de kerktuin elke woensdag- en zaterdagmorgen is geopend tussen 10 en 12 uur? Kom gerust eens kijken!  Lees verder >> 16.06.24
  klik voor vergroting

Taizéviering
Op zondagavond 23 juni a.s. organiseert de oecumenische werkgroep Taizévieringen alweer de laatste Taizéviering van dit seizoen. De Taizéviering begint zoals gewoonlijk weer om 19.00 uur met vanaf 18.45 uur een moment om tot rust te komen en u voor te bereiden. Na afloop is er weer koffie en thee en is er een moment voor ontmoeting en reflectie. In de maanden juli en augustus zijn er geen Taizévieringen vanwege de zomervakantie. Hopelijk geniet u van een zonnige rustperiode. Op zondagavond 22 september wordt het nieuwe seizoen weer gestart. 
Voor m
eer informatie kunt u mailen naar Winia Schriek (Winia.schriek@icloud.com) en Ans van der Wel (awel1950@live.com 15.06.24
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 16 juni is volgens de liturgische kalender geteld als '3e zondag na Trinitatis'. De liturgische kleur is groen, de kleur van hoop en verwachting. De voorganger deze zondag is gastpredikant ds. Wim Barendrecht uit Maassluis. 
Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst in de Dorpskerk, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van de informatie die voor hen bedoeld is, Lees verder >>. 
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 15.06.24
 

Oud-Dorpskerkpredikant Van Wijk met emeritaat
Op zondag 9 juni jl. vond in de Gereformeerde Eben-Haëzerkerk van Pernis de emeritaatsdienst plaats van oud-Dorpskerkpredikant ds. Philip van Wijk. De Protestantse Dorpskerkgemeente was functioneel vertegenwoordigd door ouderling-kerkrentmeester Simon Hoek, die destijds deel uitmaakte van de beroepingscommissie. In een inspirerende dienst, waar kerkmuziek een (natuurlijk) bijzondere plaats in nam, werd de beëindiging van het dienstwerk  van ds. Van Wijk verzorgd door zijn Pernisse PKN-collega ds. Gerie Stougie. Na afloop van de eredienst volgde een informeel afscheid. Overigens zal hij de Gereformeerde Kerk van Pernis nog zeker een jaar begeleiden in het samenvoegingsproces met de Hervormde Gemeente van Pernis. Ds. van Wijk was de 37e Dorpskerkpredikant van 2007 - 2011. 10.06.24  
 

Dorpskerk optimaal in gebruik
Afgelopen weekend was de Dorpskerk optimaal in gebruik! Zaterdagmorgen was er natuurlijk de Dorpskerk-Oase en waren de Snuffelmarkt en de Kerktuin geopend. In de kerkzaal werd er gerepteerd voor het koffieconcert. Zaterdagavond was er weer een prachtige Evensong georganiseerd door de werkgroep Eredienst van de Dorpskerkgemeente. Zondagmorgen was er de gebruikelijke eredienst van de Dorpskerkgemeente en aansluitend volgde een indrukwekkend Koffieconcert van de Stichting Barendrecht Klassiek, georganiseerd in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. En tenslotte was de kerk 's middags verhuurd aan de Hersteld Hervormde Gemeente van Barendrecht voor een bijzondere eredienst. Die stampvolle eredienst werd gemarkeerd door de doop en de belijdenis van enkele van hun gemeenteleden. Dat alles kon gerealiseerd worden dankzij de inzet van onze koster-beheerder, zijn hulpkosters en tal van vrijwilligers. 10.06.24 

Inspirerende Choral Evensong
De werkgroep eredienst van de Dorpskerkgemeente organiseerde op zaterdagavond 8 juni weer een Choral Evensong. Dit keer verleende het Gorcum Boys Choir onder leiding van Jeroen Bal hun medewerking. Het Dorpskerkorgel werd bespeeld door Arjan Versluis. Liturg was dit keer emeritus-Dorpskerkpredikant ds. Cees Romkes. Het Gorkum Boys Choir leverde een prachtige uitvoering van de Choral Evensong. Het was een combinatie van stijlvolle, hoogwaardig uitgevoerde (koor)muziek, ingebed in een eeuwenoud ritueel. Ook dit keer resulteerde dat in een zeer inspirerende viering. De Evensong is terug te kijken via de videokanalen van de Dorpskerk. Voor de litrugie, lees verder >>08.06.24 

Prachtige opbrengst Bethel Bazar
Op vrijdagavond 7 en zaterdag 8 juni werd de jaarlijkse Bethelbazar gehouden. Het was ook dit jaar weer een drukte van belang. De Commissie Bethelbazar heeft gemeld dat het resultaat ruim 18.000 Euro is. Een woord van dank is zeer op zijn plaats voor alle vrijwilligers die dit prachtige resultaat hebben geraliseerd! Het zal worden bestemd aan de 3 goede doelen die dit jaar zijn uitgekozen: 
* De Pauluskerk in Rotterdam - De ondersteuning van de opvang en zorg voor dak- en thuislozen.
* Stichting Red een Kind - De bouw van een school in Rwanda.
* Hulporganisatie Bethania in Moldavië. Ondersteuning van een Thuiszorgproject voor ouderen.
Zie voor meer informatie >> www.bethelbazar.nl  08.06.24
 

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 9 juni is volgens de liturgische kalender geteld als '2e zondag na Trinitatis'. De liturgische kleur is groen, de kleur van hoop en verwachting. De voorganger deze zondag is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde. 
Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst in de Dorpskerk, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van de informatie die voor hen bedoeld is, Lees verder >>. 
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 08.06.24
 

Er zit muziek in de Dorpskerk
De Stichting Barendrecht Klassiek organiseert in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk op zondag 9 juni weer een koffieconcert in de Dorpskerk. Dit keer verzorgen de Barendrechtse Hanneke Nijs, fagot en haar echtgenoot José Luis Pino Lagos, piano een bijzonder concert. Ze brengen een gevarieerd klassiek programma, met werken van Mendelssohn / Glinka / Haydn / Albert en Saint-Saëns. Het concert begint om 12.00 uur. Vooraf is er koffie. Duur van het concert is ongeveer een uur. Om de concerten voor iedereen toegankelijk te maken is de toegang vrij. Na afloop is er altijd een collecte, om de kosten te bestrijden. Of doneer via de QR-code op de website van barendrechtklassiek (SBK). Meer uitgebreide informatie vindt u op >> www.barendrechtklassiek.nl en de wordt aan geïnteresseerden toegezonden via de nieuwsbrief van SBK. U bent van harte uitgenodigd! 06.06.24

'Groen, moet je doen!
Deze oproep geeft kernachtig de boodschap weer, die ds. Franc de Ronde de bezoekers van de jaarlijkse gemeentevergadering van de PG Barendrecht voorhield. Na de openining door AK-voorzitter Gerrit Barendrecht kwamen eerst de penningmeesters van het College van Kerkrentmeesters en van het College van Diakenen aan het woord. Zij gaven toelichting op de jaarcijfers van 2023 vanuit de beide Colleges. Vervolgens gaf de Dorpskerkpredikant een inleiding over het begrip 'groene kerk'. Enerzijds noemde hij voorbeelden van reeds lopende verduurzamingsprojecten, zoals de kerktuin, het voedselbos voor dieren achter de Dorpskerk. Ook wordt er al veel aandacht besteed aan de verduurzaming van de gebouwen, zoals de twee isolatieprojecten van de Dorpskerk en het verduurzamen van de pastorieën. Natuurlijk werd ook de Snuffelmarkt genoemd. Dat is een goed voorbeeld van het stimuleren van hergebruik van goederen en kleding. Bij een 'Groene Kerk' hoeft het niet zo zeer te gaan om het etiket, maar vooral om een mentaliteitsverandering bij gemeenteleden. Het verantwoord omgaan met de ons gegeven schepping, is een opdracht voor alle schepsels. De avondsluiting werd verzorgd door ds. Cees Romkes. Het was al met al een inspirerende avond, die besloten werd met een gezellige nazit in Carnisse Haven. 05.06.24

I.J.E.-koor geeft concert
De vereniging voor Interkerkelijke Jeugd Evangelisatie I.J.E., bekend van het I.J.E.-koor-Rotterdam en hun Meetings, organiseren op zondag 7 juli a.s. een concert in Carnisse Haven om 19.30 uur. Het thema van het concert is 'Home, where I belong'. 
Tijdens het concert zal het koor nummers ten gehore brengen, zal er samenzang plaatsvinden en zal er een mooie rode draad door het concert heen lopen.
Gratis toegangskaarten kunnen worden besteld via >> I.J.E.-Rotterdam (klik op de link) 04.06.24
  Klik voor vergroting

Jaarvergadering PG Barendrecht
De jaarvergadernig van de protestantse Gemeente Barendrecht wordt dit jaar gehouden in Carnisse Haven op dinsdagavond 4 juni a.s Aanvng om 20.00 uur. Voor de pauze zullen het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen hun financiële rapportage over 2023 toelichten. Na de pauze zal ds. Franc de Ronde een inleiding verzorgen over het begrip 'Groene Kerk'. Alle gemeenteleden worden van harte uitgenodigd. 02.06.24

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 2 juni is volgens de liturgische kalender geteld als '1e zondag na Trinitatis'. De liturgische kleur is groen, de kleur van hoop en verwachting. De voorganger deze zondag is emeritus Dorpskerkpredikant ds. Cees Romkes. 
Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst in de Dorpskerk, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van de informatie die voor hen bedoeld is, Lees verder >>. 
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 01.06.24
 

Over Liturgie gesproken. . . . .'Groen - niets genoeg te doen!'
Op de liturgische kalender wordt de tijd na het feest van Pinksteren en zondag Trinitatis ook wel 'de 'groene tijd' genoemd. Door sommigen wordt die tijd getypeerd door de spreuk: 'Groen: niets te doen'. Daarmee wordt bedoeld, dat er na de feesten van Pasen, Pinksteren en Trinitatis een periode begint met de liturgische kleur groen. In deze periode, die de hele zomer en de herfst beslaat, zijn er geen kerkelijke feesten en 'gewone' vieringen op 'gewone' zondagen. Men zegt wel een liturgisch saaie tijd. Maar dat is toch een vergissing, want na Pinksteren begint het pas!  Er ligt veel werk op ons te wachten, ook in de Dorpskerkgemeente. Laten we - geïnspireerd door de Geest - in de vakantietijd eerst re-creëren (her-scheppen), om daarná te kunnen zeggen: 'Groen: genoeg te doen! Er 
zijn nog tal van vacatures in het vrijwilligerswerk van de Dorpskerkgemeente! Misschien is die groene tijd bij uitstek geschikt om jezelf af te vragen: Wat kan IK doen, om de Dorpskerkgemeente verder te laten bloeien? De kerkenraad bereidt zich voor op een boeiende periode, rondom de komende intensivering van de samenwerking tussen de wijkgemeenten Bethelkerk en Dorpskerk.01.06.24
 

Nieuw Lied van de week
Deze week vestigt ds. Cees Romkes de aandacht op een bekend lied dat in tal van bundels is opgenomen: 'Komt laat ons vrolijk zingen'. Het lied werd al opgenomen in de eerste verzamelbundel 'Alles wordt nieuw' van Hanna Lam en Wim ter Burg in de tachtiger jaren van de vorige eeuw.  Lees verder >> 01.06.24 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Over liturgie gesproken. . . . Zondag Trinitatis
De zondag na Pinksteren - dit jaar 26 mei - draagt volgens de kerkelijke kalender de naam Zondag Trinitatis. Deze naam verwijst naar de heilige Drie-eenheid: Vader, Zoon en Geest. De term 'drie-eenheid' komt in de Bijbel als zodanig niet voor. Pas in de vierde eeuw na Christus werd dit binnen de kerk na de nodige discussies tot dogma verheven. De conclilies van Nicaea (325), Constantinopel (381) en Chalcedon (451) speelden daarbij een belangrijke rol. Op de kerkelijke kalender worden de zondagen tussen Trinitatis en Advent benoemd als de '1e (etc.) zondag na Trinitatis'De liturgische kleur van zondag Trinitatis is wit: de kleur van zuiverheid en licht. Voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde. 
Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst in de Dorpskerk, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van de informatie die alleen voor hen bedoeld is, Lees verder >>. [DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 25.05.24
 

Kerktuin 3 keer in beeld
Door drukke werkzaamheden van uw webbeheerder heeft het updaten van de website enige vertraging opgelopen. Zo heeft u enkele maanden de artikelen 'Kerktuin in beeld' moeten missen. Daarom plaatsen we alsnog hierbij de ontbrekende artikelen. Excuses voor dit ongemak! 25.05.24

Kerk(tuin) in beeld - 40
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. In de maand mei wordt aandacht besteed aan de SleutelbloemWist u trouwens dat de kerktuin elke woensdag- en zaterdagmorgen is geopend tussen 10 en 12 uur? Kom gerust eens kijken!  Lees verder >> 25.05.24
  Klik voor vergroting

Kerk(tuin) in beeld - 39
In de maand april stond de wilg centraal. In de Kerktuin staat een roze bloeiende wilg.
Hoe deze plant in de Kerktuin terecht is gekomen, is een heel bijzonder verhaal. . . 
Wist u trouwens dat de kerktuin elke woensdag- en zaterdagmorgen is geopend tussen 10 en 12 uur? Kom gerust eens kijken!
  Lees verder >> 25.05.24
  Klik voor vergroting

Kerk(tuin) in beeld - 38
In de maand maart stond de Veldzuring centraal. Deze plant is één van de Bijbelse 'bittere kruiden'. Andere Bijbelse 'bittere kruiden' zijn: Cichorei, Andijvie, Waterkers, Tuinsla, Mierikswortel en Alsem.
Wist u trouwens dat de kerktuin elke woensdag- en zaterdagmorgen is geopend tussen 10 en 12 uur? Kom gerust eens kijken!  Lees verder >> 25.05.24
  'klik voor vergroting

Wist u dat. . .?  Een interessante website over verduurzaming van kerken
Het begrip verduurzaming krijgt in de Dorpskerkgemeenschap steeds meer gestalte. Denk aan het bevorderen van hergebruik van producten via de Snuffelmarkt, de activiteiten in de Kerktuin, maar ook het verduurzamen van het Dorpskerkcomplex (led- verlichting en isolatie van dak en ramen). Naast de reeds bekende website www.groenekerken.nl, biedt de voor velen onbekende website www.scheppingvieren.nl  interessante aangrijpingspunten voor het vieren van de schepping. 
De website biedt daartoe verhalen en gebeden, liederen en rituelen. Bedoeld om te inspireren in doen en laten, om vrij te gebruiken in vieringen en bijeenkomsten, en voor persoonlijke bezinning. Het materiaal komt uit verschillende christelijke geloofstradities. Deze website is een initiatief van de Raad van Kerken en worden gedragen door Kerk in Aktie en de Konferentie van Nederlandse Religieuzen. De site heeft tot doel te voorzien van inspirerend materiaal rond de zorg om de aarde. Deze website is een aanrader voor iedereen die zich betrokken voelt bij het (verder) verduurzamen van de Dorpskerkgemeente! Lees verder >> 22.05.24
 
Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.

Pinksterboodschap PKN
Vanuit de verbondenheid van de Dorpskerkgemeente met de landelijke Protestantse Kerk in Nederland, worden bij de kerkelijke feesten de betreffende overwegingen van Scriba van de PKN op deze website gepubliceerd. De Pinksterboodschap van ds. René de Reuver heeft dit jaar als thema: 'Verbonden door de Geest'. Hij gaat in woord en beeld in op de stelling '
Iedereen ontvangt de heilige Geest als individu. Maar nog belangrijker is dat de Geest ons als gemeenschap verbindt!  Hij verwijst daarbij naar Lied 970: 'Vlammen zijn er vele, één is het licht, licht van Jezus Christus. Vlammen zijn er vele, één is het licht, wij zijn één in Christus'. Een getuigenis van Geloof, Hoop en Liefde! Lees verder >> 19.05.24

Egels uitgezet in voedselbos Dorpskerk
Het uitzetten van egels in het voedselbos (voor dieren), dat is gelegen achter de Kerktuin van de Dorpskerk op 16 mei jl. was een succes! Drie zussen Tol - die opgegroeid zijn in de Zeeheldenwijk - hebben door drie egels los te laten, de opening van het voedselbos verricht. Onder grote belangstelling en bij een lekker zonnetje werden de egels uitgezet. Het egelhuis onder het hotel werd door egel Maaike meteen geïnspecteerd. De egels werden gebracht door Ferry van Jaarsveld van de egelopvang in Papendrecht. De opening wered afgesloten onder het genot van een glas frisdrank. Voor een fotoreportage, lees verder >> 19.05.24

Nieuw: Choir Company Song Session
In samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk organiseert de Choir Company op zondagavond 2 juni in de Dorpskerk een eerste try-out van een nieuw muziekinitiatief: 'Choir Company Song Sessions'. Het is geen kerkdienst en geen koorrepetitie. Het is vooral een avond samen zingen. Naast enkele samenzangliederen staat er één lied centraal, dat gezamenlijk zal worden ingestudeerd. 
Speciale gast is zangers Rambu Piras. De zangavond begint om 19.00 uur en duurt tot 21.30 uur. De deelname is voor alle leeftijden. Toegang is gratis, maar er wordt bij de uitgang een collecte gehouden. Nieuwsgierig naar dit nieuwe initiatief? Kom eens kijken en meezingen! Lees verder >> 18.05.24
 

Over Liturgie gesproken . . . Pinksteren
Het christelijke Pinksterfeest heeft zijn oorsprong in het Joodse wekenfeest (Sjavoeot). Dit Joodse feest is ter herinnering aan de gebeurtenis bij de berg Sinaï, toen God aan Mozes de Tien Geboden gaf. Christenen namen de feestdag over omdat ze een gelijkenis zagen met de neerdaling van de Heilige Geest. Het woord Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord ‘pentekostè’, dat vijftig betekent. Het Pinksterfeest is altijd 10 dagen na Hemelvaart en de 50ste dag na Pasen. We herdenken de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen en het ontstaan van de Christelijke kerk. Het 'Feest van de Geest' wordt in de Dorpskerk gevierd in een feestelijke eredienst, waarin Dorpskerkpredikant ds .Franc de Ronde voorgaat. Muzikale medewerking wordt verleend door Kees Quack - organist, Neely Anne de Ronde - dwarsfluit, Arend Engelbracht - cantor. De liturgische kleur is rood, de kleur van vuur van de Geest. 
Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Voor de Zondagsbrief / Orde van dienst, lees verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 18.05.24
  Klik voor vergroting

'Het Feest van de Geest'

Een feestelijk Pinksterontbijt
In de afgelopen jaren werd er op sommige kerkelijke feestdagen een gezamenlijk brunch of ontbijt georganiseerd. In het verlengde van die traditie zal er op Pinkstermorgen 19 mei weer een feestelijk ontbijt worden geserveerd in 'de Ontmoeting'. Afgelopen zondag lagen er al inschrijflijsten.   01.05.24 

Taizéviering met de jongerengroepen
26 mei a.s. heeft de werkgroep Taize de jongerengroepen van de Bethelkerk, Dorpskerk, Carnisse Haven en Augustinusparochie uitgenodigd voor de Taizeviering. Vooraf willen we de jongeren iets over Taize; de geschiedenis, betekenis en de viering op interactieve manier vertellen. We eten een eenvoudige soepmaaltijd vooraf en gaan met elkaar naar de Taizéviering. Op deze manier hopen we een jongere leeftijdsgroep aan te spreken en enthousiast te maken. De Taizéviering begint zoals gewoonlijk weer om 19.00 uur met vooraf een moment om tot rust te komen en voor te bereiden. Na afloop hebben we weer koffie en thee en is er een moment voor ontmoeting en reflectie. Natuurlijk is iedere jongere vanaf 12 jaar van harte welkom om deze keer vooraf bij de andere jongeren aan te sluiten, dus zeg het voort. We zien u graag zondag 26 mei om 19.00 uur in de Dorpskerk. Meer informatie (en opgave voor de jongeren ontmoeting) Winia Schriek (Winia.schriek@icloud.com))en Ans van der Wel(awel1950@live.com 11.05.24
 

Lied van de week
Deze week vestigt ds. Cees Romkes de aandacht op een Afro-Amerikaanslied uit de jaren twintig van de vorige eeuw: 'This Little Light of mine'. Het lied wordt over de hele wereld gezongen, waarbij de eenvoudige tekst en melodie resoneren met alle leeftijden. Lees verder >> 11.05.24 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 12 mei is het op de liturgische kalender 'zondag Exaudi'. Het is de zevende zondag van Pasen, tussen hemelvaart en Pinksteren. 'Exaudi' is Latijn en betekent, letterlijk vertaald: ‘verhoor toch’. Het is dus een gebed. De gemeente bevindt zich als het ware in de situatie van de leerlingen die na Jezus’ hemelvaart biddend en eensgezind wachten op de heilige Geest (Handelingen 1:14). Deze zondag staat ook wel bekend als Wezenzondag: nadat Jezus' leerlingen afscheid van hem namen (Hemelvaart) wachtten zij op de uitstorting van de heilige Geest (Pinksteren). Voor een korte tijd zijn zij alleen, zoals wezen. Dit is de laatste zondag vóór Pinksteren, de liturgische kleur is voor de laatste keer in de Paastijd wit: kleur van licht, zuiverheid en opstanding. Voorgangers zijn Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde en ds. Marianne Moerland. Het wordt een bijzondere dienst waarin ds. Moerland afscheid zal nemen van de Dorpskerkgmeente en met welverdiend emeritaat zal gaan. Het is tevens een dienst van Schrift en tafel. Na de viering kan er onder het genot van koffie met een traktatie afscheid worden genomen van ds. Moerland. Uiteraard kan de dienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van de informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 11.05.24
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Lied van de week
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht weer eens op een liedtekst van Sytze de Vries, uit zijn bundel 'Het liefste lied van Overzee': De lieve vrede wordt bewaard. Het wordt gezongen op een bekende meldodie van Charles Wesley:  O love divine, how sweet thou art! Lees verder >> 04.05.24 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 5 mei is het op de liturgische kalender 'zondag Rogate'. Het is de zesde zondag van Pasen, vlak voor Hemelvaart. Rogate is Latijn en betekent, letterlijk vertaald: 'vráágt of ook bidt'. Op deze zondag worden de gemeente opgeroepen om te bidden. Dit gebruik gaat terug naar oude kerkelijke tradities van biddagen voor het gewas in deze tijd van het jaar. De misschien wel mooiste tijd van het kerkelijk jaar - de Vijftigdagentijd - nadert zijn afsluiting. Lees verder >> Voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde. 
Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van de informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 04.05.24 
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Afscheid van ds. Marianne Moerland
Op haar verzoek nam dominee Marianne Moerland op informele wijze afscheid van de leden van de Dorpskerkgemeente tijdens een bijeenkomst van de Herberg Dorpskerk, onder het genot van koffie met een bijondere traktatie. Ze vertelde dat ze altijd graag even langs kwam in de Herberg, de plek was waar ze zich helemaal thuis voelde zo midden tussen tal van oudere gemeenteleden. Vanuit de vaste kring van Herberg-bezoekers sprak Dita den Ouden Marianne toe en overhandigde haar een boeket en een cadeaubon. Vervolgens kreeg Kerkenraadsvoorzitter Kees Vos het woord. Hij benadrukte dat ds. Moerland een bijzonder waardig  opvolgerster was geweest van ds. Piet Taselaar in de rol van 'bijstaander in het pastoraat'. Ds. Moerland heeft met haar persoonlijkheid een warme band opgebouwd met vele gemeenteleden, Al was dat in de Coronatijd wel een bijzondere uitdaging. Het feit dat veel gemeenteleden deze bijzondere Herbergbijeenkomst bezochten, onderstreepte de warme woorden van Kees Vos. Als blijk van de grote waardering van de hele Dorpskerkgemeente voor het pastorale werk dat Marianne Moerland in de afgelopen jaren verrichtte, overhandigde Kees haar bloemen en een prachtig beeldje van twee gestileerde figuren, dat 'samenwerking' symboliseert. Tot slot bedankte ds. Moerland alle aanwezigen en overhandigde daarbij een persoonlijke attentie. De formele losmaking van de Dorpskerkgemeente zal plaatsvinden in de eredienst van 12 mei a.s. 
  Klik voor vergroting
Klik voor vergroting

Dak Dorpskerk geïsoleerd
Op vrijdag 3 mei heeft de oplevering plaatsgevonden van het verduurzamingsproject van de dakconstructies van de 512 jaar oude Barendrechtse Dorpskerk. Restauratieadviseur Gerrit Bikker van Bureau Lakerveld en ouderling-kerkrentmeester Simon Hoek hebben met uitvoerder Koos-Jan Zwanenburg van aannemersbedrijf Kool Leerdam BV het geleverde werk beoordeeld en goedgekeurd. Zowel de houten tongewelven van het schip van de Dorpskerk, als tongewelven van de beide aanbouwen van de Noordbeuk zijn voorzien van damp-open isolatiedekens. Die dekens bestaan uit 19 lagen, afwisselend lagen aluminiumfolie en lagen van een polyester wattering. Die wattering is gemaakt van gerecycelde pet-flessen.... De isolatiedekens werken als een ademend membraan en isolatie in één. Helpt de vorming van schimmels en vocht te voorkomen door het risico op condensatie te verminderen. Naar verwachting zal het energieverbruik met circa 25 à 35 % gereduceerd worden door deze isolatie. Bovendien zal deze isolatie bevorderen dat de kerkzaal in de zomer minder opwarmt. Binnenkort volgt een uitgebreid fotoverslag van dit interessante project. Het project is deels gefinancierd uit de post Grootonderhoud van PG Barendrecht en deels uit de post Legaten Dorpskerk. Een woord van dank aan de overleden gemeenteleden, die deze legaten eerder ter beschikking stelden is dan ook zeer op zijn plaats! 05.04.24
  Klik voor vergroting
Een blik op de zolder
van het schip van de kerk
Links en rechts van de
loopbrug zijn de grijze
isolatiedekens te zien.

2 mei 2024: 512 jaar Barendrechtse Dorpskerk
Vanzelfsprekend zal er aan de 512e verjaardag van de Dorpskerk geen aandacht worden besteed, maar vermeldenswaardig blijft dit feit wel. Juist dezer dagen, nu er weer wordt gewerkt aan de verdere verduurzaming van het 'oudste huis van Barendrecht'. De stichtster van het kerkgebouw, Elisabeth van Loon ambachtsvrouwe van West-Barendrecht en Carnisse, had in 1512 niet kunnen dromen dat het toen nog kleine kerkje meer dan vijf eeuwen lang dienst zou doen als godshuis voor zo'n 17 opeenvolgende generaties Barendrechtse Christenen. Dezer dagen worden de twee lopende verduurzamingsprojecten afgerond, daarmee zal de toekomstbestendigheid van de Dorpskerk verder worden verankerd. Het isolatieproject van de glas-in-loodramen vordert gestaag en ligt op schema. In tegenstelling tot de activiteiten op de zolders, kan men de voortgang van raamisolatie zelf zien. D
e oplevering van het project van de isolatie van de dakconstructie vindt op vrijdag 3 mei a.s. plaats. Dan zal er op de website ook aandacht worden besteed aan die werkzaamheden.  02.05.24

1 mei 2024: 20 jaar Protestantse Kerk in Nederland
Nadat de generale synodes van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in december 2003 hadden besloten om samen verder te gaan als Protestantse Kerk in Nederland, kwam de vorming van de PKN formeel tot stand op 1 mei 2004. Toen werd de nieuwe kerkorde van kracht. Op de website van de PKN wordt de geschiedenis kort en bondig beschreven: lees verder >> Anno 2024 blikt de eerste scriba van de PKN, dr. Bas P
laisier, terug op die twintig jaar en kijkt hij naar de toekomst. Een boeiend interview met hem is verschenen in het Nederalnds Dagblad. Lees verder >> 01.05.2024
 

'Product van de maand' - mei
De Diaconie van de PG Barendrecht ondersteunt de Barendrechtse Voedselbank met de actie 'product van de maand'. In de maand mei is het 'product van de maand': vis / knakworst in blik. Bij de ingang van de Dorpskerk, bij gebouw 'de Ontmoeting' staat een verzamelkrat. Elke woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur en op elke zondag voor kerktijd kunt u het 'product van de maand' inleveren. Vanwege de economische omstandigheden doen steeds meer mensen een beroep op de voedselbank. Uw ondersteuning is dringend gewenst! Namens de Barendrechtse Voedselbank en haar cliënten: hartelijk dank! 
Met dank aan Jaap Diepenhorst voor de fotocollage. 
01.05.24
   

Opening voedselbos en egelhuis
Officiële opening van het voedselbos voor dieren met uitzetten van egels. Dit voedselbos voor dieren is ontstaan na het weghalen van grote bomen  naast het grasveld achter de Dorpskerk. Hierdoor ontstond ruimte voor iets anders en werd een voedselbos voor dieren bedacht. Inmiddels zijn er diverse bomen, struiken en planten geplant die goed zijn voor o.a. bijen, vogels en vlinders. Er is een takkenril gemaakt als schuilplaats voor diverse dieren en een plantenbak uit de Zeeheldenbuurt is omgetoverd tot mini vijvertje. Van pallets is een insectenhotel gemaakt waar onderin een nestje is ontstaan voor egels. Met de egelopvang in Papendrecht is contact gezocht en zij komen opgevangen egels in het voedselbos uitzetten. Donderdagmiddag 16 MEI om 15.30 uur worden egels uitgezet in het voedselbos achter de Dorpskerk. Van harte welkom om dit moment mee te maken!
Info: alieoskam@gmail.com 01.05.24

Lied van de week
Afgelopen week vestigde ds. Cees Romkes de aandacht op een liedtekst die Ria Borkent maakte op het bekende kinderliedje: 'Ik ga slapen, ik ben moe' Het staat in haar liedbundel 'Een vogel is er thuis'. Lees verder >> 01.05.24 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Over Liturgie gesproken . . . . Zondag hoe?
Zondag 28 april is de vijfde zondag van Pasen, die draagt de naam: Zondag Cantate. Dit verwijst naar Psalm 98 en roept op de lofzang te zingen: 'Cantate Domino Canticum Novum', dat is Latijn voor: ‘Zingt een nieuw lied voor de Heer’
De liturgische kleur is tot aan Pinksteren wit, de kleur van zuiverheid en reinheid. Voorganger is emeritus-Dorpskerkpredikant ds. Cees Romkes. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van de informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 27.04.24
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
 

Snuffelmarkt pakte groots uit op Koningsdag
Op Koningsdag zaterdag 27 April was de Snuffelmarkt verruimde openingstijden. Er werd groots uitgepakt: Niet alleen in de Oude Pastorie was het een drukte van belang. Er stonden ook drie marktkramen op het Kerkplein van de Snuffelmarkt, met o.a. authentieke artikelen-antiek-kleding-speelgoed-boeken en nog veel meer artikelen uit het normale assortiment. De enorme inzet van deze werkgroep van de Dorpskerkgemeente werd beloond met een fantastisch resultaat: € 1548. De Kerkrentmeesters bedanken alle werkgroepleden voor hun geweldige inzet en dit prachtige eindresultaat! Zoals eerder gemeld zal de opbrengst van de Snuffelmarkt over het jaar 2024 besteed gaan worden aan verdere verbetering van de geluidsinstallatie van de Dorpskerk.  27.04.24

Veel activiteiten in en rondom de Dorpskerk op Koningsdag
Het programma van Koningsdag in Barendrecht startte al om 9.00 uur in een stampvolle Dorpskerk met de traditionele aubade. Burgemeester Ronald Schneider hees de vlag voor de kerk en hield binnen een korte toespraak houden, er werden de gebruikelijke vaderlandsliederen gezongen samenzang. De kleedjesmarkt voor kinderen viel eerst door de regenbuien gedeeltelijk in het water. Maar zodra het droog werd, ontstond er het rondom het Dorpskerkcomplex een levendige handel in kinderspeelgoed en allerlei andere tweedehands spullen. Nadat de Barendrechtse gedecoreerden in 'de Ontmoeting' waren getrakteerd op koffie, oranjebitter en gebak, ging het gebouw open voor het publiek. De koffie met oranjegebak, de tostis en de poffertjes 'van koster Rob Bruin vonden grote aftrek. 27.04.24

Er is weer KINDERKERK in de Dorpskerk
De werkgroep heeft weer een bijzondere Kinderkerk voorbereid, die veel kinderen zal aanspreken. Op zondagmiddag 21 april zal het thema zijn: '
Aan tafel met Jezus’, over het verhaal van de Emmaüsgangers. De Kinderkerk is voor iedereen van 0 t/m 12 jaar, maar neem ook gerust je ouders, opa en oma en vriendjes en vriendinnetjes mee. Aanvang 15.30 uur. Er wordt een mooi verhaal verteld, en mooie liedjes gezongen. Aan het eind wordt er weer wat geknutseld met wat lekkers te eten en te drinken. Natuurlijk is de toegang gratis! Er is een deurcollecte ter bestrijding van de kosten.
Ga voor meer informatie naar >> kinderkerkbarendrecht@gmail.com
 20.04.24
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . .Zondag hoe? 
Zondag 21 april is de vierde zondag van Pasen, die draagt de naam: Zondag Jubilate. Dit verwijst naar Psalm 66,‘Jubilate Deo omnis terra, psalmum dicite nomini eius date gloriam laudi eius' - 'Juich de Heer gij ganse aarde, psalmzing de heerlijkheid van Zijn naam en geef Hem eer en lof'. De liturgische kleur is tot aan Pinksteren wit, de kleur van zuiverheid en reinheid. Voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst in de Dorpskerk, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van de informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 20.04.24 
[Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
 

Geslaagde zangavond in Dorpskerk
Op vrijdagavond 19 april werd er een bjizondere zangavond georganiseerd in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk met het thema: 'Van Pasen naar Pinksteren'.  Het Christelijk Jongerenkoor Glory uit Hardinxveld-Giessendam o.l.v Mark Brandwijk en het gemengd koor Euphonia o.l.v. Reinier Korver uit Vlaardingen verzorgden een prachtige zangavond ten behoeve van ZOA - Vluchtelingenzorg. De meewerkende musici waren: Orgel: Mark Brandwijk / Reinier Korver;  Piano: Rens de Winter; Viool: Alisa van Dijk;  Cello: Cor Coppoolse;  De collecte voor ZOA bracht het prachtige bedrag op van bijna € 900 op! 

ZOA is een protestants-christelijke stichting die wereldwijd werkt in 13 landen met een team van zo’n duizend medewerkers. In crisisgebieden helpen ze mensen die lijden onder oorlogen of natuurgeweld bij het weer opbouwen van een bestaan. Lees verder >>
19.04.24
  klik voor vergroting

Ongewenste gasten bestreden. . .
Dat eeuwenoude gebouwen als de Dorpskerk bijzondere aandacht voor onderhoud vragen, is algemeen bekend. Een van de maatregelen om het 'oudste huis van Barendrecht' in een uitstekende staat te houden, is regelmatige inspectie door de Monumentenwacht. Zij inspecteren om de paar jaar het hele monument van de kerkvloer tot de torenspits. Bij de laatste inspectie werd geconstateerd dat er in de dakplanken van de noordoostelijke aanbouw houtwormen actief zijn. De Rijksdienst voor cultureel erfgoed drong er vervolgens op aan om die ongewenste gasten te bestrijden. Gezien de moeilijke toegankelijkheid van de zolders van de beide noordelijke aanbouwen, besloten de kerkrentmeesters om die activiteit uit te voeren, vlak voordat de zolders geïsoleerd zouden worden. Vrijdag 12 april is de betreffende zolder proffesioneel schoongemaakt. Dat leverde onvoorzien veel stof op in de kerkzaal. Dankzij enkele enthousiste vrijwilligers was de kerk vrijdagavond al weer schoon gemaakt. Maandag 15 april heeft de specialist van de firma Conserduc al het aangetaste houtwerk behandeld. Daarmee is ook die zolder nu gereed om te worden geïsoleerd. Klik op de foto voor vergroting en de gaatjes zijn niet te tellen. 16.04.24
  Klik voor vergroting

Zeer geslaagde Stekkendag Kerktuin 
Het nieuwe seizoen in de kerktuin achter de Dorpskerk begon zaterdagmorgen j.l. traditioneel met een stekkendag 
op het grasveld achter de Oude Pastorie van de Dorpskerk. De voorjaarszon was een welkome bondgenoot van de stekkendag. De temperatuur klom snel naar ruim twintig graden en nodigde vele tientallen plantenliefhebbers naar de traditionele stekkenverkoop waarmee de werkgroep Kerktuin het nieuwe tuinseizoen opende. 
Het was weldra een komen en gaan van bezoekers die een keus maakten uit het ruime aanbod van stekjes van (vooral) kamer- en tuinplanten. De verkoop liep uitstekend, er werd voor ruim € 330 verkocht. Daarbij bedenkend dat de prijzen per stekje erg laag waren, betende dit een prachtig resultaat, Van deze opbrengst zullen weer nieuwe aankopen worden gedaan voor de Kerktuin. Voor het uitgebreide verslag van de geslaagde stekkendag, lees verder >> 16.04.24
  Klik voor vergroting

Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Nog actueel

Artikelen over liturgie en vieringen zijn aangeduid met een kleurenstrook in de betreffende kleur van het liturgisch jaar.

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende