Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

                           Hier het nieuws van de afgelopen drie weken. 
                              Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Actueel
LEES-TIPS
>> lees verder

Artikelen over liturgie en vieringen worden aangeduid met een kleurenstrook in de betreffende kleur van het liturgisch jaar.

In de maanden juli en augustus wordt er vanuit de Dorpskerk
elke zondagmorgen om 11.30 uur een online eredienst en tot en met woensdag 8 juli om 19.30 uur een online avondgebed uitgezonden. De uitzendingen zijn rechtstreeks en achteraf terug te kijken op de eigen videokanalen.

Klik op het Vimeo logo >> klik om het Dorpskerk-Vimeokanaal te openen of op het YouTube logo >>    Zie ook >> webpagina Kerkdiensten

Onderstaande hommage aan Jan Willem Stam blijft op de website staan tot het moment van afscheid.

'BLIJF GELOVEN DAT ONDER MILJOENEN DE HEER VAN DE SCHEPPING EEN PLAN VOOR JE HEEFT. . .'
Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting
LEREND DORPSKERK:
GODSHUIS
VIEREND DORPSKERK:
HERBERG
DIENEND DORPSKERK:
OASE
DELEND

Woensdag 8 juli voorlopig laatste Avondgebed on line
Aanstaande woensdag zal de eenentachtigste online uitzending sinds 22 maart jl. Het zal met het oog op de komende vakantietijd én het vertrek van een van de wijkpredikanten tevens voorlopig het laatste Avondgebed zijn op de woensdagavond. De Wijkkerkenraad zal zich bezinnen op de wenselijkheid en mogelijkheden om na de vakantieperiode de online Avondgebedsdiensten weer voort te zetten. Veel zal natuurlijk afhangen hoe zich de Corona-problematiek verdr ontwikkelt. Voor wie de uitzending op woensdagavond mist, kan natuuurlijk nog de uitzendingen terugkijken. Het is al met al een prachtige serie vieringen geweest! Een woord van dank voor iedereen dit heeft mogelijk gemaakt! 05.07.20   
 

Eerste 'Corona-eredienst met kerkgangers'
Zondagmorgen 5 juli stonden degenen die zich hadden voorbereid voor de eerste 'Corona-eredienst met kerkgangers' met spanning te wachten hoeveel kerkgangers de weg naar de Dorpskerk weer aandurfden. Uiteindelijk waren er een dertigtal kerkgangers naast de 15 medewerkers die de viering organiseerden. Het waren dertig momenten van herkenning, met uitspraken als 'eindelijk weer naar de kerk' en 'we willen het voorzichteig even uit proberen'. Iedereen was ervan overtuigd dat er alles aan was gedaan om weer 'Corona-veilig' te kunnen vieren. Het was een mooie eredienst, mede dankzij de solisten. Ook in organisatorisch opzicht verliep alles prima, al hadden sommige kerkgangers nog moeite met het feit dat ze niet zelf hun plaatsje kunnen uitzoeken. Het was een goede oefening voor komende week, want dan komen er het maximale aantal bezoekers bij de rouwdienst van Frannie Vermaas en bij de afscheidsdienst van Jan Willem Stam. 05.07.20
 

A.s. woensdag zijn de Dorpskerk-Herberg en de Kerktuin OPEN
Door een misverstand werd in de Zondagsbrief vermeld dat de Dorpskerk-Herberg en de Kerktuin niet geopend waren vanwege een uitvaartdienst. De Herberg en de Kerktuin zijn op woensdag 8 juli WEL GEOPEND van 10 tot 12 uur! Van harte welkom! 05.07.20

'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. In Coronatijd worden ze op de website geplaatst. Voor het gebed van de komende week, lees verder >> 05.07.20

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes is weer teruggekeerd van een welverdiende vakantie. Daarmee is ook het Lied van de Week weer terug op de website. Hij besteed dit keer aandacht aan het lied 'Gij die de last van 't leven draagt'. Dit lied is geschreven door de prior van het Dominicanenklooster in Huissen, Henk Jongerius. De melodie is van Jan Raas. Het lied is opgenomen in de liederenbundel 'Voor Onderweg'Lees verder >>
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 05.07.20

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 3 juli wordt volgens de liturgische kalender geteld als '4e zondag na Epifanie', ook wel de '3e zondag van de zomer' genoemd. De liturgische kleur is groen. Voor het eerst sinds 22 maart jl. kunnen gemeenteleden in de vertrouwde Dorpskerk de dienst meevieren. Hoewel er formeel geen maximum aantal kerkgangers meer geldt, bepaalt de anderhalvemeter-regeling dat er in de Dorpskerk niet meer dan zo'n honderd kerkgangers een veilige plaats kunnen krijgen.  Zondag 3 juli zijn gemeenteleden van wie de achternaam begint met de letters A t/m M van harte welkom om 11.30 uur. Overige gemeenteleden kunnen de viering online volgen. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 03.07.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
 

Juli en augustus nummer Woord & weg
Hét informatiemagazine van de landelijke PKN is 'Woord & weg'. Alle uitgaven van het blad zijn  via deze website te downloaden. Het gecombineerde nummer voor de maanden juli en augustus staat in het teken van 'kerk-zijn in Coronatijd'. Dit onderwerp wordt vanuit verschillende invalshoeken belicht. Lees verder >> 03.07.20 

Afscheid van dominee en familie Stam
Zoals eerder aangekondigd zal het afscheid van dominee Jan Willem Stam, van Martine en de kinderen Alexander, Maxime en Jasmijn vanwege de Corona-perikelen heel anders verlopen dan we ons dat allen hadden voorgesteld. Op zondag 12 juli om 11.30 uur vindt de afscheidsdienst plaatst. Die eredienst in de Dorpskerk kan jammer genoeg alleen door genodigden worden bijgewoond! Uiteraard zal de dienst rechtstreeks worden uitgezonden via de videokanalen van de Dorpskerk en kan natuurlijk ook worden teruggekeken. In overleg met de familie Stam is afgesproken, dat gemeenteleden na de vakantieperiode persoonlijk afscheid kunnen nemen op zaterdag 29 augustus. Vanzelfsprekend zullen de Corona-maatregelen die dan gelden moeten worden gerespecteerd, maar het is onze verwachting dat er die dag toch ruimte zal zijn voor een informele ontmoeting. De dag is hiertoe opgedeeld in drie gelegenheden, in de ochtend en de middag bent u als wijkgemeentelid  welkom in De Ontmoeting om even met de familie te spreken en tussen de middag zal de familie voor een ontspannen lunch de gast zijn van de wijkkerkenraad. Binnenkort zal bekend worden gemaakt via Klankbord, deze website en via de Zondagsbrief hoe men zich daarvoor kan aanmelden. Voor een afscheidscadeau is overigens nog steeds het bekende bankrekeningnummer opengesteld: NL 49 RABO 0180789422 t.n.v. Prot. Gemeente Barendrecht o.v.v. Afscheidscadeau ds J.W. Stam. 02.07.20

Stekkenverkoop in de Kerktuin
In de kerktuin achter de Dorpskerk zijn weer vriendelijk geprijsde stekjes te koop. Bezoekers kunnen op woensdag- en zaterdagmorgen van 10 tot 12 uur een keus maken uit een aanbod stekjes van kamer- en tuinplanten. De jaarlijkse stekkendag, tevens de opening van het nieuwe tuinseizoen, die voor zaterdag 18 april op het programma stond, werd afgelast in verband met de coronacrisis. Hierdoor ging ook de stekkenverkoop die sinds 2010 elk voorjaar vele tientallen bezoekers trekt, niet door. Nu de kerktuin op twee morgens in de week weer geopend is, wordt ook de verkoop van stekjes hervat. Liefhebbers die als gevolg van de coronamaatregelen hun stekjes in april niet in de kerktuin konden bezorgen, kunnen dat nu wel tijdens de openingsuren. Er zijn dan gastvrouwen aanwezig om de stekjes in ontvangst te nemen. De opbrengst van de verkoop is bestemd voor de verdere verfraaiing van de kerktuin. 02.07.20
  Klik voor vergroting

Dorpskerk in Coronatijd'
De wijkkerkenraad heeft het 'Gebruiksplan Dorpskerkcomplex in Coronatijd' vastgesteld, dat is gebaseerd het landelijk 'PKN-Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijenkomsten'. In dit Gebruiksplan is beschreven onder welke voorwaarden en procedures de erediensten en andere kerkelijke- en verhuuractiviteiten kunnen worden georganiseerd in het Dorpskerkcomplex. De Coronamaatregelen van de overheid, de richtlijnen van het RIVM en het PKN-protocol worden daarbij als uitgangspunten gehanteerd. Het Gebruiksplan zal voortdurend worden aangepast aan de beperkende en/of verruimende overheidmaatregelen. De jongste versie van het Gebruiksplan is aangepast aan de nieuwe situatie per 1 juli 2020 en is afgestemd op de mogelijkheden die het Dorpskerkcomplex biedt binnen de vastgestelde overheidskaders. Met ingang van zondag 5 juli geldt er weliswaar geen maximum aantal kerkgangers, maar op grond van de anderhalvemeterregeling kunnen er niet meer dan 100 kerkgangers worden geplaatst op veilige afstand van elkaar. Wie kennis wil nemen van de details van het Gebruiksplan, lees verder >> 02.07.20
  Klik voor vergroting

Actie Solidariteitskas PKN
Jaarlijks voert de landelijke Protestantse kerk de actie Solidariteitskas. De 'Solidariteitskas' van de Protestantse Kerk in Nederland is een landelijk fonds waarmee kerkelijke gemeenten elkaar helpen bij bijzondere, vernieuwende projecten, of als een plaatselijke kerk tijdelijk krap bij kas zit. Aan de landelijke Solidariteitskas dragen we als PGB, zoals alle jaren - verplicht - vijf euro per lid af. Alles wat u meer geeft komt ten goede aan het kerkenwerk in de PGB. Dat laatste is, zoals u zult begrijpen, van groot belang met alle extra uitgaven en gemiste inkomsten vanwege het Coronavirus. Mogen we op uw solidariteit rekenen? Aanstaande zondag liggen er stapeltjes enveloppen klaar bij de uitgang van de Dorpskerk. Aan kerkgangers wordt gevraagd om de enveloppen te distribueren. Er hoeven later geen enveloppen te worden opgehaald. 02.07.20.

Remco Ketting bevestigd tot kerkrentmeester
Op voordracht van de Wijkraad van Kerkrentmeesters (WvK) heeft de Wijkkerkenraad Remco Ketting benoemd tot kerkrentmeester van de Protestantse Dorpskerkgemeente. Op zondag 28 juni 2020 werd Remco worden gepresenteerd aan de gemeente en heeft hij de gelofte van geheimhouding afgelegd. Hij neemt de taak van wijkpenningmeester over van Gert Looren de Jong, die eerder dit jaar afscheid nam als ouderling-kerkrentmeester. Gert blijft nog even aan als voorzitter van de WvK totdat er een nieuwe ouderling-kerkrentmeester is gevonden. De Dorpskerkgemeente beschikt nu over een WvK van 7 personen, daarvan zijn Tineke van der Meer en Simon Hoek ambtsdrager (ouderling-kerkrentmeester). Diete Dumans, Alie den Engelsman, Derk Ottink zijn kerkrentmeesters met specifieke taken. De WvK verwelkomt Remco in hun midden en hoopt dat ook Gert binnenkort kan worden vervangen door een nieuwe ouderling kerkrentmeester. Wie voelt zich geroepen? 28.06.20
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 28 juni is volgens de liturgische kalender geteld als '3e zondag na Epifanie', ook wel de '2e zondag van de zomer' genoemd. De liturgische kleur is eigenlijk groen, maar vanwege de bevestiging van een kerkrentmeester wordt de liturgische kleur rood. De 'feestkleur'.  Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 27.06.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
 

Veel belangstelling 'Corona-Snuffelmarkt XL'
De dames van de werkgroep Snuffelmarkt hebben er alles aan gedaan om de Snuffelmarkt weer te kunnen openen en toch te voldoen aan de Corona-richtlijnen. De hele begane grond van de Oude Pastorie was omgetoverd tot Snuffelmarkt XL. Er was sprake van een grote belangstelling. Er werden veel artikelen gebracht én er waren volop kopers. Door te werken met een gelimiteerd aantal mandjes kon het aantal kooplustigen gereguleerd worden tot het toegestane aantal personen. Dankzij een rechtstreeks interview op Radio Rijnmond kwamen er enkele nieuwe kooplustigen snuffelen. Francien Kokkelink-Willemstein gaf namens de werkgroep voor de radio een toelichting op het fenomeen Snuffelmarkt XL. Simon Hoek kon de luisteraars vertellen hoe dankbaar de kerkrentmeesters van de Dorpskerk zijn met deze werkgroep. Lees verder >> 27.06.20   
  Klik voor vergroting
Prachtige opbrengst: € 350!

Nieuw Wijkbericht
De predikanten die betrokken zijn bij de Dorpskerkgemeente, ds. Marianne Moerland, ds. Cees Romkes en ds. Jan Willem Stam gaan in dit wijkbericht in op het wel en wee in de wijkgemeente. Dit wordt aangevuld met andere berichten uit de Dorpskerkgemeente. Dit wijkbericht is het laatste wijkbericht van ds. Stam. Langs deze weg willen we hem hartelijk bedanken voor zijn betrokkenheid en input bij onze website. Hij is/was een inspirerend Dorpskerkpredikant, die we node zien vertrekken. Lees verder >> 26.06.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Interview met ds. Jan Willem Stam
In Klankbord, het kerkblad van de Protestantse Gemeente Barendrecht is een afscheidsinterview geplaatst. Arco van der Lee, journalist en actief lid van de Dorpskerkgemeente, heeft hem een aantal vragen gesteld over zijn werkzame jaren in Barendrecht en over zijn naderend vertrek naar de Hervormde Gemente Woerden.
Lees verder >> 26.06.20 
 

Wist u dat. . . ? Waterbouwpastoraat in Cornatijd
De Stichting Pastoraat Werkers Overzee (SPWO) heeft de zogenaamde 'baggerdominee' in dienst, die normaliter de waterbouwprojecten wereldwijd bezoekt en zo de baggeraars en dijkenbouwers overzee regelmatig een hart onder de riem steekt. De huidige waterbouwpastor is ds. Stefan Francke, die in de voetsporen staat van wat ooit door ds. Rinus Grashoff is begonnen. Vanwege de Cornona-pandemie kunnen ook de bemanningen van de baggerschepen niet of nauwelijks reizen. Daarom is pastoraat des te belangrijker geworden. Maar ook ds. Francke kan geen overzeese reizen maken! Daarom heeft ook de SPWO naar digitale alternatieven gezocht. Sinds drie maanden wordt er wekelijks vanuit de kapel van het Zeemanshuis in Vlissingen een korte 'Corona Sermons & Prayers' gehouden, die via YuoTube wordt uitgezonden over de hele wereld. Waterbouwpastor Stefan Francke doet dit samen met de havenpastor van Vlissingen, rev. Pascal Handschin.  Deze unieke vorm van industriepastoraat verdient best wat meer aandacht, kijk verder >> 24.06.20

Snuffelmarkt in Coronatijd
Zaterdag 27 juni zal de Snuffelmarkt eenmalig geopend zijn voor het publiek. Van 10.00 uur tot 14.00 uur krijgen klanten de gelegenheid om spullen te brengen en/of te kopen. Het betreft hier een eenmalige gebeurtenis waarbij de nog geldende coronaregels in acht worden genomen. Ontvangst van goederen gebeurt bij de deur van de consistorie, hier worden geen klanten binnengelaten, de tussendeur blijft dicht. Voorlopig blijft de reguliere Snuffelmarkt gesloten tot september, maar intussen kunnen mensen wel terecht om op zaterdagmorgen spullen te brengen. Ook is het mogelijk om langs te komen om iets te kopen, maar dit kan alleen na een telefonische afspraak met Francine Kokkelink 0180-627332 of Geertrui de Boom 06-5119 3240.
Lees verder >>
24.06.20

Klik voor vergroting   Klankbord in het teken van afscheid ds. Stam
De redactie van redactie van Klankbord geeft een mooie hommage aan de afscheidnemende Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam. Zijn waardevolle inbreng in de liturgie komt terug op de voorpagina met foto's in de vier liturgische kleuren. Een kleurrijke foto van de door hem geïnitieerde Kinderkerk prijkt op de achterpagina. Vanwege de beperkende Corona-maatregelen zal het afscheid van de familie Stam anders verlopen dan iedereen zich dat had voorgesteld. Op 12 juli om 11.30 uur is er een afscheidsdienst voor genodigden die online wordt uitgezonden. Na de vakantieperiode, op zaterdag 29 augustus zullen gemeenteleden afscheid kunnen nemen van de familie Stam in het Dorpskerkcomplex. Later volgen meer mededelingen over dit afscheid. 24.06.20  
  Klik voor vergroting

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is deze keer verzorgd door ds. Henk-Jan Ketelaar. Hij besteedt aandacht aan een prachtige Koptische icoon, de 'vriendschapsicoon'. Hij refereert daarbij aan de uitspraak van ds. Okke Jager 'Vriendschap met de Eeuwige is eeuwige vriendschap'.  Lees verder >> 24.06.20

Bethel Bazar opent tijdelijke Bazar Winkel
De commissie Bethel Bazar, die dit jaar geen bazar konden organiseren vanwege de Corona-perikelen, hebben een andere wijze gevonden om geld bijeen te brengen voor hun vier goede doelen. In de maand juli gaan de vrijwilligers van de Bethelbazar spullen verkopen in de Bazarwinkel aan de Middenbaan 50. Het assortiment bestaat uit o.a. stoffen, antiek, crea artikelen, nieuwe spullen in de ‘Winkel van Sinkel’ en zelfgemaakte jam. Op vrijdag 3 juli gaat de verkoop van start. Na de opening is de winkel vier weken lang elke woensdag, donderdag en vrijdag tussen 11.00 en 16.00 uur geopend en op zaterdag tussen 12:00 en 17:00 uur. Lees verder >> 23.06.20
 

Feestelijke doopdienst in Coronatijd
De Dorpskerkgemeente verwelkomde op 21 juni de nog jonge Vera Hengstmengel als nieuw gemeentelid in een feestelijke viering. Ondanks de Corona-beperkingen kon het doopfeest door de familie en vrienden van Mirjam en Joost Hengstmengel worden bijgewoond en door velen anderen online worden bekeken. Zoals gebruikelijk is er weer een fotoverslag gemaakt van deze doopdienst. Kijk verder >> 21.06.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 

Woerdense jongeren interviewden ds Stam
Zondag 21 juni was er na afloop van de Woerdense ZIN-dienst (voor jongeren) een interview via de livestream met hun nieuwe dominee Jan Willem Stam. Een tweetal jongeren stelden hem een aantal vragen, die door enkele Woerdense jongeren waren ingebracht. Kijk verder
>>  21.06.20

Liturgische schikking voor doopfeest
Vanuit de werkgroep Liturgisch bloemschikken heeft Elly van den Oever een prachtige symbolische schikking gemaakt voor het doopfeest van Vera Hengstmengel. Ingrid Filius heeft de toelichting geschreven: 'Een koffertje om op reis te gaan, nodig om de reis door het leven te gaan beginnen. De verschillende tinten wit vertellen over de onschuld, over het nieuwe leven dat geschonken is. De kleur wit geeft ook aan dat mensen altijd opnieuw mogen beginnen, een nieuwe start maken is altijd mogelijk. . . . . Ieder mens, groot en klein is geborgen in Gods liefde en trouw.
Voor de volledige tekst, lees verder >>
Onze 'huisfotograaf'Jan van den Oever heeft de foto's gemaakt. Hij zal ook de doopdienst vastleggen op de foto.  20.06.20
  Klik voor vergroting

Geen Lied van de Week en Column van de Week
In verband met de welverdiende vakantie van ds. Cees Romkes zal er in de komende weken geen 'Lied van de Week' verschijnen. Ook de 'Columns van de Week' van de Dorpskerkpredikanten zult u nog even moeten missen. 20.06.20  

'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. In Coronatijd worden ze op de website geplaatst. Voor het gebed van de komende week, lees verder >> 20.06.20

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 21 juni is volgens de liturgische kalender geteld als '2e zondag na Epifanie'. De liturgische kleur is groen, de kleur van hoop en verwachting. Vanwege het feestelijk karakter van de online doopdienst zal er een liturgische schikking worden gemaakt, waaraan ook op de website aandacht besteed za worden. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 19.06.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
 

Dorpskerk-Oase én Dorpskerk-Herberg
Het verruimen van de beperkende Corona-maatregelen sinds1 juli biedt ook de kerk meer mogelijkheden om haar activiteiten te gaan verruimen. Op woensdag 1 juli vond de herstart plaats van de Dorpskerk-Herberg. Vanaf dat moment zal op elke woensdagmorgen tussen 10 en 12 uur de Dorpskerk-Herberg weer zijn geopend. Voorlopig alleen nog voor een goed gesprek onder het genot van een kopje koffie. Spelletjes doen binnen de anderhalvemetersamenleving is nog niet haalbaar. De Dorpskerk-Oase blijft elke zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur geopend. U kunt dan weer even op adem komen, een kaarsje branden, mediteren of een praatje maken met een medebezoeker. Er zal elke woensdag- en zaterdagmorgen een gastvrouw of gastheer zijn om u te ontvangen. Op die momenten kunt u ook de Kerktuin weer bezoeken. Uiteraard zal alles verlopen volgens de gebruikelijke RIVM-regels. Van harte uitgenodigd om dan weer eens een bezoekje te brengen aan het 'oudste huis van Barendrecht'! We hopen dat dit het voorzichtige begin zal zijn om elkaar als leden van de Dorpskerkgemeente weer eens - op anderhalve meter afstand - te ontmoeten. 19.06.20 

Synode past voorstel 'Werkzaam vermogen' grondig aan
Tal van leden van de generale synode vonden dat het rapport 'Werkzaam vermogen' te veel top-down was gericht. Kritische noten waren: 'Het rapport houdt te weinig rekening met de wensen en doelstellingen van plaatselijke gemeenten'. 'De wil om eigen vermogen in andere kerken of maatschappelijke projecten te steken moet van onderaf komen'. 'De landelijke kerk moet vooral plaatselijke gemeenten adviseren en stimuleren, maar vooral maar niets van boven opleggen!'. Uiteindelijk werd het breed opgezette voorstel dat er lag, teruggebracht tot de kern: een 'indringende oproep' om vermogende plaatselijke gemeenten en diaconieën te stimuleren met hun overtollige vermogen aan de slag te gaan. Het plan om door de landelijke kerkorganisatie een dure organisatie op te laten zetten om plaatselijke vermogens 'werkzaam' te maken, werd naar de prullemand verwezen. Het moderamen bracht vervolgens hun voorstel terug tot de kern. Daarop werd dit sterk aangepaste voorstel unaniem door de synodeleden aangenomen. Naar de mening van uw webbeheerder, die de hele vergadering online heeft teruggekeken, was dit een mooi voorbeeld van de wijze waarop de plaatselijke gemeenten in de generale synode het beleid van de landelijke kerk kunnen bijsturen. Zie ook een artikel daarover in het Nederlands Dagblad, lees verder >>  19.06.20

Van U is de toekomst!
De generale synode van de PKN heeft zich in haar vergadering van 19 juni geschaard achter de visienota ‘Van U is de toekomst’. Daarmee zet de PKN een nieuw perspectief neer voor de richting die de kerk de komende jaren inslaat. Met een duidelijke gerichtheid op gebed, de lokale oecumene en een leven lang leren als gelovige. Voor alle plaatselijke gemeenten komt een gesprekshandleiding met suggesties en vragen voor het gesprek binnen de eigen gemeente over de visienota beschikbaar. Voor een samenvatting, lees verder >>. Voor de totale visienota, lees verder >> 19.06.20

Met blik op de toekomst. . .
Terwijl de PKN zich in de generale synode bezig hield met de toekomst van de landelijke kerk, werd er in het Dorpskerkcomplex gesproken over de toekomst van twee plaatselijke PKN-gemeenten. Enerzijds werden er in de Dorpskerk en in de Kerktuin opnames gemaakt door gemeenteleden van de Hervormde Gemeente Woerden samen met dominee Jan Willem Stam. De video-opnamen zullen straks aan de gemeenteleden in Woerden een beeld geven van de kerk waar dominee Stam de afgelopen jaren voorganger was. Zo was de Hervormde Gemeente Woerden bezig met háár toekomst.  Anderzijds waren gemeenteleden van de Dorpskerkgemeente in 'de Ontmoeting' in gesprek met de voorgenomen leverancier van de nieuwe stoelen in de Dorpskerk en in 'de Ontmoeting'. Zo was de Dorpskerkgemeente bezig met háár toekomst. Hoe mooi symboliseerden die twee bijeenkomsten in Barendrecht en de bijeenkomst van de Generale Synode, dat op hetzelfde moment dat de Kerk van Christus op meerdere plaatsen bezig was om te blijven werken aan de toekomst van onze kerk, plaatselijk en landelijk! 19.06.20

Dopen in tijden van Corona
In de Dorpskerk werd op zondag 21 juni
tijdens de on line eredienst Vera Margaretha Jorina Hengstmengel gedoopt. Zij is dochter van Joost en Mirjam Hengstmengel en zusje van Eva. Ds. Jan Willem Stam was voorganger in deze doopdienst. Vanwege de beperkende Corona-maatregelen werden in de PKN de viering van sacramenten opgeschort. De wijkkerkenraad heeft zich beraden op welke wijze gestalte gegeven kon worden aan het verzoek van de familie Hengstmengel om Vera te laten dopen. In overleg tussen doopouders, predikant en wijkkerkenraad is er voor een oplossing gekozen die enerzijds recht doet aan de diepere betekenis van het sacrament van de doop en anderzijds de Corona-beperkingen respecteert. De predikant sprak de doopformule uit en een van de doopouders goot het doopwater. Dominee Stam neemt u graag mee in het gedachtenproces rondom de viering van de doop in tijden van Corona. Lees verder >> 19.06.20   

PKN-synodevergadering online
Zoals gebruikelijk was de vergadering van de generale synode van de Protestantse Kerk van 19 juni on line te volgen en ook terug te kijken via 'synode-tv'. Vanwege de beperkende corona-maatregelen werd er op vier plaatsen in Nederland online vergaderd en was het geheel via You Tube thuis te volgen. Het was een interessante vergadering, zie ook de onderstaande artikelen van 9 juni jl. Kijk verder >> 19.06.20

Nieuws uit de AK
De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barendrecht heeft na enige tijd weer een keer fysiek kunnen vergaderen ondanks de beperkende Corona-maatregelen. De scriba een een kort verslag aangeleverd van de AK-vergadering van 4 juni jl. voor publicatie op de website. Lees verder >> 17.06.20 

PKN spreekt zich uit tegen racisme
De scriba van de Protestantse Kerk in Nederland - Ds. René de Reuver -  heeft zich uitgesproken tegen racisme. "De Geest van God ontneemt mensen de adem niet, maar schenkt deze aan ieder mens. De noodroep van George Floyd ‘I can’t breathe’ (ik kan niet ademen) is een schreeuw uit de diepte tegen het uitdoven van de pinkstergeest!" Al in 1992 nam de synode van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk krachtig stelling tegen racisme, met de uitspraak: racisme is zonde! Het is verschrikkelijk dat het 28 jaar later nog steeds nodig is om dit tegen elkaar en tegen onszelf te blijven zeggen en te moeten herhalen. Lees verder >> 15.06.20

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende