Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog steeds actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

                           Op deze pagina het (vele) nieuws van de afgelopen drie weken. 
                              Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Actueel
LEES-TIPS
>> lees verder

Artikelen over liturgie en vieringen worden aangeduid met een kleurenstrook in de betreffende kleur van het liturgisch jaar.

Elke woensdag- en zaterdagmorgen is de 'Dorpkerk-Oase' geopend voor meditatie, gebed en bezinning. 
Tijdens de 'lockdown' zijn de erediensten in de Dorpskerk besloten vieringen.
Ze worden op zondagmorgen om 10.00 uur online uitgezonden.
Ze zijn rechtstreeks en ook achteraf terug te kijken op de eigen videokanalen van de Dorpskerk.

Klik op het Vimeo logo >> klik om het Dorpskerk-Vimeokanaal te openen of op het YouTube logo >>    Zie ook >> webpagina Kerkdiensten

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 28 februari is het de tweede zondag van de Veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Reminiscere (‘Gedenk’). De naam van deze zondag is genoemd naar de Latijnse aanhef van Psalm 25 (Gedenk, HEER, aan uw ontferming).
De liturgische kleur van de Veertigdagentijd is paars, de kleur van inkeer, bezinning en verootmoediging. De voorganger is ds. Marianne Moerland. De aanvang de dienst (én van de uitzending via de bekende videokanalen van de Dorpskerk) is 10.00 uur. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >>
[ Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 26.02.21
 

Paasgroeten in voorbereiding
Gezien het succes van de online uitzendingen vanuit de Dorpskerk rondom het Kerstfeest, zullen er ook rondom het Paasfeest een soortgelijke serie uitzendingen worden voorbereid. Naast de erediensten in de Stille Week en op Paasmorgen zal er op de Eerste Paasdag 's middags een muzikale groet vanuit de Dorpskerk worden uitgezonden. Verder heeft de Wijkkerkenraad besloten om aan alle leden van de Dorpskerkgemeente een persoonlijke paasgroet te sturen. Binnenkort volgt meer nieuws. 26.02.21

Stabat Mater in Dorpskerk in Coronatijd
Predikanten en kerkmusici van de Dorpskerkgemeente en de Bethelkerkgemeente hebben zich ook dit jaar gebogen over de vieringen in de Stille Week en met Pasen. In tegenstelling tot vorig jaar is vastgesteld dat er zowel op Witte Donderdag, als op Goede Vrijdag, Stille Zaterdag én Paasmorgen online vieringen zullen worden uitgezonden. Vooruitlopend op nadere mededelingen kan nu al worden gemeld dat daarbij het Stabat Mater van de Italiaanse componist Giovanni Batista Pergolesi in de Dorpskerk zal worden uitgevoerd door professionele zangers onder leiding van Johan Sonneveld.  
Binnenkort volgt meer nieuws. 26.02.21
  klik voor vergroting
Stabat Mater Dolorosa

Nieuw advies van PKN over erediensten 
Vooruitlopend op een gesprek met de Minister van Eredienst, dat zeer binnenkort plaatsvindt, heeft het moderamen van de generale synode van de PKN op 25 februari een nieuw advies uitgebracht aan de kerkenraden van de plaatselijke gemeenten. Daarin worden enkele versoepelingen voorgesteld voor het vieren van de erediensten. De Wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente, die op diezelfde avond een online vergaderde, heeft kennis genomen van de aanvullende adviezen en heeft aan het moderamen van de WK gevraagd op korte termijn met voorstellen te komen. Voor het nieuwe advies, lees verder >>
26.02.21   

Er zit (nog steeds) muziek in de Dorpskerk
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk stimuleert al vele jaren onder het motto 'Er zit muziek in de Dorpskerk' de rollen die de Dorpskerk vervult in de Barendrechtse samenleving: de rol als Godshuis, de rol als muziekplatform en de rol als monumentaal 'oudste huis van Barendrecht'. In dit kader is - juist in Coronatijd - een nieuw initiatief ontstaan, waarbij er vanuit de Dorpskerk maandelijks online klassieke concerten zullen worden uitgezonden. Thea Verhagen - de 2e Dorpskerkmusicus - zal samen met fluitiste Marie-Christine Goergen enkele concerten opnemen, waarbij Hans van Gelder korte toelichtingen zal geven over de betreffende componist en te gespeelde werken. De uitzendingen zullen een half uurtje duren en op zondagmiddag worden uitgezonden. In de maand maart zal de componist Georg Friedrich Händel centraal staan en zal het duo Verhagen-Goergen enkele werken spelen voor orgel en fluit. Binnenkort volgt meer nieuws. 26.02.21  
 

Dominee Wiebe Speelman overleden 
Op 24 februari is dominee Wiebe Speelman overleden in Hospice De Reiziger. Hij diende de Gereformeerde Kerk van Barendrecht van 13 juni 1982 tot 28 februari 1987. Dominee Speelman stond bekend om zijn vriendelijkheid en grote gevoel voor humor. Velen in de Protestantse Gemeente Barendrecht zullen hem missen. Ook langs deze weg wensen wij zijn vrouw Marjolein en de kinderen veel sterkte. De begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 3 maart, in besloten kring plaats vanuit de Bethelkerk. Foto: Peter Groenveld. 26.02.21
 

Voorjaarsgroet voor Eetgroep d'Ontmoeting
Dezer dagen brengt de leiding van de werkgroep Eetgroep d'Ontmoeting een voorjaarsgroet bij alle deelnemers. Het is al weer de zesde keer in Coronatijd dat de bezoekers van de Eetgroep op deze wijze worden verblijd met een groet. Via de website is de voorjaarsgroet nu ook bestemd voor alle bezoekers van de site. Al meer dan een jaar kijken vrijwilligers en leiding uit naar het moment dat de activiteiten weer kunnen worden hervat. '
Zachtjes luid ik nu mijn klokje: tingeling, kom bloem en plant, nu nog maar een heel kort poosje dan komt lente weer in het land'. Lees verder >>
24.02.21
  Klik voor vergroting

Triest bericht uit de Kerktuin
De bijenvolken in de kerktuin hebben de winter niet overleefd. Imker Jaap Witter heeft dat tot zijn grote teleurstelling vastgesteld bij een inspectie van de twee kasten. ‘Dit is de natuur, er was nog voldoende voedsel aanwezig’, zegt hij berustend. De oorzaak is volgens hem de sterk wisselende weersomstandigheden – het natte najaar en de matige tot strenge vorst in de tweede week van februari. De bijen waren daar niet tegen bestand. De drie bijenvolken in kasten die bij zijn woning staan, zijn de winter wel goed doorgekomen, evenals de twee volken op het volkstuincomplex langs de Stationsweg. Van een van deze volken was overigens het onderdak vernield. Het is waarschijnlijk een marter geweest die de bijenkast open heeft gevreten.Witter gaat bij collega-imkers op zoek naar een nieuw bijenvolk voor de kerktuin. 24.02.21
  Klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 28 februari is het de tweede zondag van de Veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Reminiscere (‘Gedenk’). De naam van deze zondag is genoemd naar de Latijnse aanhef van Psalm 25 (Gedenk, HEER, aan uw ontferming).
De liturgische kleur van de Veertigdagentijd is paars, de kleur van inkeer, bezinning en verootmoediging. In de 'paarse tijd' klinkt er geen gloria in de liturgie. De voorganger is ds. Marianne Moerland. 23.02.21
 

Veertigdagenkalender óók online
Voor degenen die de Veertigdagenkalender van de PKN niet zelf hebben besteld, bestaat er ook de mogelijkheid om elke dag de overweging online te lezen. Klik op de betreffende datum van de kalender en u vindt de informatie van die dag.
Lees verder >> 23.02.21

Nieuw Wijkbericht 
Ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes berichten over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Daarnaast heeft ook de wijkkerkenraad haar bijdrage geleverd. Dit alles wordt aangevuld met berichten vanuit de wijkgemeente. Lees verder >> 21.02.21
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is dit keer verzorgd door ds. Marianne Moerland. Zij vraagt onder de titel 'Het is tijd' voor de Veertigdagentijd tijdens de Corona-pandemie. Lees verder >> 21.02.21

Gebed van de week
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. Nu er gedurende de 'Lock down' geen kerkgangers meer aanwezig kunnen zijn, wordt het 'Gebed van de week' op de website geplaatst. Voor het gebed van de komende week, l
ees verder >> 21.02.21

Nieuw 'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op een tafellied: 'Om te komen tot onszelf' uit de bundel 'Zangen van Zoeken en Zien'. De tekst is van Michael Steehouwer en de muziek is van Chris van Bruggen. 
Lees verder >> 21.02.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

Online gebedsdienst zondag 21 februari
Zondag 21 februari is volgens de liturgische kalender Zondag Invocabit. Zoals eerder aangekondigd worden de vieringen in de Dorpskerk tot nader order omgezet naar online gebedsdiensten, zonder kerkgangers en met een zeer beperkt aantal medewerkers. De aanvang 
de dienst (én van de uitzending via de bekende videokanalen van de Dorpskerk) is 10.00 uur. De liturgische kleur is paars. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >>
[ Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl20.02.21

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 21 februari is volgens de liturgische kalender de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Invocabit. Dat is het eerste woord van de Latijnse vertaling van Psalm 91:15 waar staat: ‘Roep je mij aan, ik geef je antwoord, in de nood zal ik bij je zijn…’ Zo wordt de toon voor de Veertigdagentijd gezet: het is een tijd om tot God te roepen in het vertrouwen dat Hij naar zijn belofte zal antwoorden. De liturgische kleur van de Veertigdagentijd is paars, de kleur van inkeer en bezinning. In de 'paarse tijd' klinkt er geen gloria in de liturgie. 20.02.21

Liturgische schikking: zondag Invocabit
Op de eerste zondag van de Veertigdagentijd wordt aandacht besteed aan het eerste 'werk van barmhartigheid': het ziekenbezoek. Jezus zei: 
‘Ik was ziek en jullie bezochten mij’ (Mattheüs 25:36) Tussen de zeven glazen staan nu boomstammetjes (afkomstig uit de kerktuin), die vormen een open hart. Op deze zondag staan er blauwe viooltjes in de zeven glazen en liggen er gedroogde paarse lavendel. Die herinneren ons in de 'paarse tijd' eraan om de zieken niet te vergeten. Voor de volledige toelichting bij de schikking, lees verder >> 20.02.21
  Klik voor vergroting

Kerktuin in beeld (1)
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek in Barendrecht.
 De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, die het verdienen om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom zal er maandelijks een boom of plant uit de Kerktuin worden geportretteerd onder het motto: 'De Kerktuin in beeld'. Arja Hoogerbrugge-Burgers zal maandelijks een boom of plant uit de Kerktuin portretteren voor deze website. Wist u trouwens dat u, ook buiten het 'tuinseizoen', elke woensdag- en zaterdagmorgen tijdens de openingstijd van de Dorpskerk-Oase (tussen 10 en 12 uur) een bezoek kunt brengen aan de Kerktuin? De eerste boom die wordt geportretteerd is de Olijf, die sinds de opening van de tuin een centrale plaats inneemt in de tuin.   Lees verder >> 20.02.21
 

klik voor vergroting

Olea Europeana


Wist u dat. . . ? De zeven werken van Barmhartigheid
In 2021 staan in de Veertigdagentijd de 'zeven werken van barmhartigheid' centraal in de liturgische schikkingen. Al sinds de Middeleeuwen geeft de Christelijke kerk aan dit begrip tweeërlei uitleg. Enerzijds wordt er gesproken over de zeven lichamelijke werken van barmhartigheid. die voornamelijk zijn gebaseerd op 
de woorden van Christus volgens Matteüs 25:35-36. Anderzijds wordt gesproken over de zeven geestelijke werken van barmhartigheid. Voor meer informatie, lees verder >>  19.02.21

De 'zeven werken van barmhartigheid' zijn al in de Middeleeuwen prachtig vastgelegd in een zevenluik dat in 1504 in opdracht van de gasthuismeesters van het Heilige Geestgasthuis werd geschilderd door de (anonieme) Meester van Alkmaar. Van 1504 tot 1916 hing dit schilderij in de Grote of St. Laurenskerk in Alkmaar. Sinds 1916 is het te bewonderen in het Rijksmuseum.

Liturgische schikking van Aswoensdag
Ingrid, Elly en Joan hebben voor de serie liturgische schikkingen gekozen voor een ingelijste spiegel als grondvlak. Dit geeft een uniek effect op de schikkingen die er op worden geplaatst,zo blijkt al gelijk bij de eerste schikking: die voor Aswoensdag. Z
even glazen en zeven stenen vormen een open hart en verwijzen naar de zeven werken van barmhartigheid. De stenen zijn overigens afkomstig uit de gerestaureerde vijfhonderd jaar oude muren van de Dorpskerk. Op Aswoensdag staan er buxustakjes in de zeven glazen. De buxus is enerzijds een verwijzing naar de as van verbrande buxustakje, die van oudsher wordt gebruikt op Aswoensdag om een askruisje te tekenen op het voorhoofd van de kerkgangers. Anderzijds is de buxus ook een verwijzing naar de Palmzondag en de intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. Voor de volledige toelichting bij de schikking, lees verder >> 18.02.21
  Klik  voor vergroting

Liturgisch bloemschikken in Coronatijd
De Protestantse Kerk (PKN) geeft al vele jaren prachtige suggesties voor alle plaatselijke werkgroepen Liturgisch Bloemschikken in PKN-gemeenten. Ook de werkgroep van de Dorpskerkgemeente maakt er veel gebruik van. Nu er in Coronatijd alleen maar online diensten worden uitgezonden, heeft de PKN naast de suggesties voor de schikkingen in de kerk ook een variant bedacht om thuis te maken. Zo kunt u de Veertigdagentijd en straks het Feest van Pasen nog meer meebeleven. De brochure kunt u downloaden via de volgende link >> PKN brochure bloemschikken Het lijkt ons wel leuk om u te vragen om van uw eigen schikkingen wekelijks een foto te maken en op te sturen naar >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl Wekelijks zal een foto van de meest originele schikking worden gepubliceerd op de website. Doet u ook mee om zo samen-kerk-te-zijn in Coronatijd? 18.02.21

Werkgroep Liturgisch Bloemschikken uitgebreid
Sinds kort bestaat de werkgroep Liturgisch Bloemschikken weer uit drie personen. Naast Ingrid Filius en Elly van den Oever is Joan Bolt toegetreden tot de werkgroep. Hartelijk welkom Joan! De drie dames zijn enthousiast gestart met het project voor de Veertigdagentijd en Pasen. Zoals gebruikelijk volgen de dames het door de PKN voorgestelde projectideeën maar geven daar hu eigen creatieve interpretatie aan. Op deze website worden de in de afgelopen jaren gemaakte schikkingen weergegeven op de webpagina's van deze enthousiaste werkgroep. Lees verder >> 18.02.21

Vesper op Aswoensdag
Woensdagavond 17 februari vindt de eerste oecumenische vesper plaats in de serie vespers in de Veertigdagentijd. Vanwege de Coronapandemie worden de vespers uitsluitend online uitgezonden via de bekende videokanalen van de Dorpskerk (zie bovenstaande links). In de eerste viering op Aswoensdag gaan ds. Henk-Jan Ketelaar en pater Urbanus Kioko voor. Voor de liturgie, lees verder >>  17.02.21

Het Onzevader in NBV21
In de loop van dit jaar zal een nieuwe bijbelvertaling worden gepresenteerd onder de titel NBV21. Elke bijbeltekst is zorgvuldig opnieuw bestudeerd en bediscussieerd. Dat heeft ook geleid tot enkele aanpassingen in het Onzevader. Het Nederlands Bijbel Genootschap heeft een interessante toelichting hierover gepresenteerd op hun website, lees verder >>  17.02.21
 

Over Liturgie gesproken. . . . Aswoensdag en veertigdagentijd
Zoals bekend is de woensdag na het carnaval, de zogenaamde Aswoensdag, het begin van de veertigdagentijd en de vastentijd. Het ritueel van het askruisje dat christenen op hun voorhoofd krijgen tijdens de viering op Aswoensdag staat symbool voor bezinning en uiting van boetvaardigheid. Het ritueel gaat terug op het oud-testamentische ritueel van boetedoening, het uitstrooien van as over het hoofd. Dat ging toen gepaard met het aantrekken van een boetekleed. Het huidige spreekwoord 'in zak en as zitten' is hierop terug te voeren. Lees verder >> 15.02.21
 

Over liturgie gesproken. . . . de Paaskring (2)
Op woensdag 17 februari is het Aswoensdag en begint de tweede fase van de Paaskring: de Veertigdagentijd. Dat is voor veel Christenen een tijd van bezinning en inkeer, onthouding en vasten. Sommigen onthouden zich van genotsmiddelen als alcohol of roken.  Vanaf Aswoensdag tot aan Pasen zijn er 46 dagen, maar de zes zondagen worden niet meegeteld. De liturgische kleur  in deze periode is paars.  De laatste week van de Veertigdagentijd wordt 'Stille week' genoemd. Alle zondagen hebben bijzondere namen. 15.02.21

Over liturgie gesproken. . . de Paaskring (1)
In de Protestantse Dorpskerkgemeente wordt bijzondere aandacht besteed aan 'liturgie en kerkmuziek'. De werkgroep Eredienst streeft er naar om de inspirerende wereld van 'liturgie' dichter bij gemeenteleden te brengen. Op deze website worden bijzondere momenten uit het liturgisch jaar nader toegelicht. Op zondag 31 januari begon in het kerkelijk jaar de zogenaamde Paaskring. Deze cyclus start 70 dagen voor Pasen, op Zondag Septuagesima, en eindigt 50 dagen erna, op Pinksteren. De Paaskring wordt onderverdeeld in: de voorvastentijd; de veertigdagentijd; de Goede Week;de Paastijd en de Pinkstertijd. Voor meer achtergrondinformatie over deze prachtige periode uit het kerkelijk jaar, lees verder >>15.02.21
 

Oecumenische vespers in de veertigdagentijd
De werkgroep Oecumene gaat in de Veertigdagentijd ook dit jaar op de woensdagavonden weer oecumenische vespers organiseren. Het thema dit jaar is: 'Ik ben er voor jou'. Vanwege de Corona-pandemie worden dit jaar alle vespers online vieringen zonder kerkgangers. Ook zullen we dit jaar de gebruikelijke  sobere maaltijden moeten missen. Alle vespers worden dit jaar gehouden in de Dorpskerk. De eerste vesper is op Aswoensdag 17 februari. Voorgangers zijn dan pater Urbanus en ds. Henk-Jan Ketelaar. Aanvangstijd van alle vespers is 19.30 uur. Ze duren ongeveer een half uur. Iedereen is van harte welkom om de viering mee te beleven via de videokanalen van de Dorpskerk. (zie de bovenstaande logo's). 12.02.21
 

Online gebedsdienst zondag 14 februari
Zondag 14 februari is volgens de liturgische kalender de zesde zondag na Epifanie. Zoals eerder aangekondigd worden de vieringen in de Dorpskerk tot nader order omgezet naar online gebedsdiensten, zonder kerkgangers en met een zeer beperkt aantal medewerkers. De aanvang 
de dienst (én van de uitzending via de bekende videokanalen van de Dorpskerk) is 10.00 uur. De liturgische kleur is groen. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >>
[ Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl12.02.21

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes vestigt ook deze week de aandacht op het lied 'Dit huis van steen en woord'. Evenals vorige week een lied over 'het huis van de Heer'. Dit keer een lied van Oosterhuis uit zijn bundel 'Zolang er mensen zijn'. De melodie is van Jean Tabourot. 
Lees verder >> 12.02.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

Bericht van het CvK
Het College van Kerkrentmeesters vraagt bijzondere aandacht voor het collecteren in Coronatijd. Nu u de vieringen alleen kunt volgen via de videokanalen van de Dorpskerk, wordt u erop gewezen dat uw bijdrage aan de collecte juist nu op hoge prijs wordt gesteld! Bijdragen kan op meerdere manieren. Naast de op de website vermelde link met de collectezak, kunt u ook een betaling doen via de bankrekening NL26 RABO 0 104 2480 09 t.n.v. Prot. Gemeente Barendrecht. Indien u dat aangeeft kunt uw bijdragen zelf verdelen over diaconie / kerkbeheer / deurcollecte. Indien u dit niet zelf aaneeft wordt uw bijdrage verdeeld ovr de drie collectes. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de penningmeester van het CvK, Klaas Groenendijk. email: penningmeester_CVK@pknbarendrecht.nl 12.02.21

Diaconale actie 'Product van de Maand'
De Diaconie van de PG Barendrecht ondersteunt de Barendrechtse Voedselbank met de actie 'Product van de maand'. Voor de maand februari is dit fruit in blik.  Bij de ingang van de Dorpskerk bij gebouw 'de Ontmoeting' staat een verzamelkrat. Elke woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur kunt u het 'product van de maand' inleveren. Namens de Barendrechtse Voedselbank en haar cliënten: hartelijk dank! Doet u ook al mee? 10.02.21 
  Klik voor vergroting

Nieuws van de werkgroep Kerktuin
Net als vorige jaren verzamelt de werkgroep Kerktuin uitgebloeide bolletjes en nodigt zij iedereen uit om bolletjes van tulpen, narcissen, krokussen, hyacinten en blauwe druifjes die in huiskamers hebben gebloeid, te deponeren in een mand die pal achter het groene toegangshek naar de kerktuin (en de snuffelmarkt).  Vul de mand met uw uitgebloeide bolletjes! Medewerk(st)ers van de kerktuin herplanten de bolletjes later in de kerktuin en rond de Dorpskerk, zodat ze aan het begin van het volgende voorjaar – als het ware in hun ‘tweede leven’ – een kleurrijke lentebode zijn. Dat is tot nu toe steeds goed gelukt. Voor meer nieuws over de Kerktuin, lees verder >> 31.01.21 
  Klik voor vergroting

Thea Verhagen, tweede kerkmusicus Dorpskerk
Bij de pensionering van Hans van Gelder werd Johan Sonneveld benoemd tot de kerkmusicus van de Dorpskerk. Omdat hij ook de helft van zijn tijd speelt in de Bethelkerk, bleef er in de Dorpskerk voor 0,5 fte een vacature openstaan. In goed overleg met Johan is besloten om Thea Verhagen te benoemen tot vaste tweede organist van de Dorpskerk in de nog openstaande 0,5 fte-vacature. Aangezien Thea als vrijwilliger deze functie gaat invullen, zal de daarbij behorende vergoedingsregeling van de PKN van toepassing zijn. De Wijkkerkenraad is bijzonder blij dat Thea de openstaande functie op deze wijze wil gaan invullen en wenst haar veel succes! Omdat Thea in 2021 ook nog andere verplichtingen heeft, zullen van tijd tot tijd ook andere gastorganisten hun diensten in de Dorpskerk blijven verlenen. 31.01.21 

Nieuwe penningmeester Stichting Vrienden van de Dorpskerk
Het bestuur van de stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) heeft gemeld dat Arend van Oosten (54) is benoemd tot penningmeester van het stichtingsbestuur. Hij volgt Arij Kammeraad op, die onlangs plotseling overleed. De nieuwe penningmeester is goed bekend met de Dorpskerk. 'Samen met mijn vrouw Miranda en onze kinderen Sophie en Luuk hebben we jarenlang regelmatig de kerkdiensten bezocht. We zijn er ook getrouwd in 1991 en onze kinderen zijn er gedoopt. Ik hoop de vriendenstichting te helpen met de administratieve kant van de inkomsten en uitgaven. Als het goed is vullen de bestuursleden elkaar aan in kennis en kunde', zo vertelde hij in een interview met Arco van der Lee. Lees verder >>
Voor meer informatie over de vriendenstichting, ga naar >> www.vriendendorpskerkbarendrecht.nl 31.01.21
  Klik voor vergroting

Jubileumboek Dorpskerk digitaal beschikbaar (2)
Het jubileumboek 'Vijf eeuwen Dorpskerk', dat is uitgegeven in 2012, inmiddels uitverkocht. Er wordt hard gewerkt aan een supplement bij het jubileumboek. Dat zal worden uitgegeven bij het jubileumfeest in 2022 als de Dorpskerk 510 jaar bestaat. In een steeds verder digitaliserende wereld is het van belang dat boeken zoals 'Vijf eeuwen Dorpskerk' ook digitaal te raadplegen zijn. Daarom is in overleg met uitgever Wim de Regt besloten om het boek in vier delen in een pdf-format te gaan publiceren op deze website. Zo wordt het terugzoeken in de geschiedschrijving van de Dorpskerk veel eenvoudiger. De eerste twee publicaties zijn nu on line beschikbaar. Op 2 mei as. (de 509-verjaardag van de Dorpskerk) volgt het derde deel.
De eerste publicatie omvat de eerste zes hoofdstukken >> Lees verder >> .
De tweede publicatie omvat vier hoofdstukken en de bijbehorende katernen >> Lees verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 31.01.21
  Klik voor vergroting

Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Nog steeds actueel

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende