Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

                           Hier het nieuws van de afgelopen drie weken. 
                              Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Actueel
LEES-TIPS
>> lees verder
Artikelen over het onderwerp Liturgie worden aangeduid met een kleurenstrook in de betreffende kleur van het liturgisch jaar.

Leerhuis avond: Kerkvaders over economie
Op 17 december is ons gemeentelid dr. Joost Hengstmengel inleider in het leerhuis. Hij zal het met ons hebben over 'de visie van de kerkvaders op de economie'. Hij schreef daarover het boekje 'Hemelse zaken'. Hij laat in dat boekje zien dat de vroegchristelijke ideeën over geld en goed heel nuttig kunnen zijn in onze tijd waarin we vooral meer van hetzelfde horen over de economie (groei, groei en nog eens groei). In zijn lezing zal hij laten zien hoe de vroege christenen ons kunnen helpen de kritische houding van de Bijbel tegenover geld en economische systemen opnieuw te ontdekken. Een interessante en actuele avond dus. Welkom! We vragen vijf euro als bijdrage in de kosten van het leerhuis. Van harte uitgenodigd! 13.12.19

Kerstviering voor ouderen in Dorpskerk
Traditiegetrouw organiseert de Hervormde VrouwenDienst (HVD) op 17 december weer een kerstviering voor iedereen vanaf 75 jaar die zich betrokken voelt bij de Dorpskerk. Aanvang 15.00 uur. Voorganger in deze dienst is ds. Marianne Moerland. Na de dienst is er in de Ontmoeting een gezellig samenzijn. De middag wordt afgesloten met een broodmaaltijd en eindigt om ongeveer 18.30 uur. De HVD ziet uit naar uw komst. Heeft u geen vervoer? Neem dan contact op met mw. Tine van Herk – van de Berg telefoon: 612942. 13.12.19
 

Liturgische schikking 3e Advent
De dames van de werkgroep Liturgsch bloemschikken hebben de schikking voor de 3e Adventszondag met een derde krans uitgebreid. De liturgische schikking groeit, ze stijgt als het ware omhoog. De derde krans is versierd met takken van de levensboom (conifeer). Op de levensweg van mensen gaat het om het letten op de vraag: 'hoe doen wij het goed en eerlijk?' De levensopdracht is om de gehele schepping, zowel mens als dier, tegemoet te treden, er voor te zorgen en er van te houden. Op de derde krans ligt daarom ook een snoer met pinda’s als voedsel voor vogels. Mens en dier leven niet van de lucht, daarom zien we naar een ieder om.
Het is iets om blij van te worden als mensen ruimhartig uit delen van wat zij ontvangen. 13.12.19

Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . Zondag Gaudete, Zondag hoe?
Omdat de Dorpskerkgemeente zich verbonden weet met de Kerk van alle tijden en alle plaatsen wordt veel waarde gehecht aan symbolen en rituelen in de zondagse liturgie. Zo wordt de liturgische kalender gevolgd, de derde Adventszondag draagt daarbij de naam 'Gaudete' dat betekent 'verheug je'. Het is een verwijzing naar Filippenzen 4: 4-5. Daar staat: 'Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u!' De derde Adventszondag staat dus niet alleen in het teken van inkeer en voorbereiding, het is al even een beetje (Kerst)feest. Op deze zondag kleurt het paars van advent op tot roze want halverwege de weken van boete en inkeer is er zicht op de kleur het wit van kerstmis. Ook in de liturgische schikking is de kleur roze nadrukkelijk aanwezig.  13.12.19

WinterFeest aangepast aan weersomstandigheden
De organisatie van het WinterFeest meldt, dat op advies van weersdeskundigenis het onderdeel 'WinterMarkt' is afgeblazen. Het is niet verantwoord om de bijna 30 marktkramen in de Dorpsstraat en op het Doormanplein te laten staan bij een windkracht 7, met voorspelde windstoten naar windkracht 8. Voor de organisatie staat de veiligheid van standhouders en bezoekers voorop! De buitenactiviteiten die nauwelijks windgevoelig zijn en ook alle binnenactiviteiten in de Dorpskerk, de Ontmoeting en in de Oude Pastorie gaan gewoon door. In de Dorpskerk 
vinden twee concerten plaats. Van 12.30 tot 13.15 uur speelt het DagOrkest van Harmonievereniging Barendrecht. Van 15.15 tot 16.00 uur klinken er Christmas Carols in de kerk. Toegang is gratis!
In de Ontmoeting speelt een Alpenorkest en zijn er typische alpen lekkernijen te koop. In de Oude Pastorie zijn er kinderactiviteiten. Lees verder >> 13.12.19

 
Het WinterFeest gaat door in aangepaste vorm!

Van harte uitgenodigd.

Vuurwerkshow en Kerstwandeling sluiten WinterFeest af
Als de weersomstandigheden het toelaten zal het WinterFeest worden afgesloten om 17:15 uur met een projectie van het jaaroverzicht op de Barendrechtse watertoren. Daarna volgt een spectaculaire vuurwerkshow. Daarna volgt de jaarlijkse kerstwandeling ‘Betlehem in Barendrecht’.  Vanaf 18.00 uur starten de deelnemers in groepen vanaf het Doormanplein. Ze komen op hun route door de buurt allerlei scenes uit het kerstverhaal tegen. De route eindigt bij de Dorpskerk. Waar de vele bezoekers worden opgewacht met warme chocolademelk.

Grote snoeibeurt in Kerktuin
Het was de werkgroep Kerktuin al jaren een doorn in het oog dat de bomen en struiken op de afscheiding met de buren erg veel zonlicht wegnamen uit de Kerktuin. In goed overleg met de burman heeft kerkrentmeester Alie den Engelsman samen met Jacob van der Linden en een aantal vrijwilligers op 11 december de enorme klus geklaard. Zowel de taxushaag, die als erfgrens dient, als ook de overhangende bomen zijn fors terug gesnoeid. Een woord van dank aan allen die deze bijzondere operatie tot een succes hebben gemaakt. Een uitgebreidere fotoreportage volgt later. 11.12.19
  klik voor vergroting

Oliebollenactie ZWO
Zoals voorgaande jaren organiseert de ZWO-commissie weer een oliebollenactie waarvan de opbrengst is bestemd voor goede doelen. Dit jaar worden 6 jongeren uit onze kerken in Barendrecht die met World Servants op werkvakantie gaan ondersteund. Zij gaan komende zomer in Zambia bouwen aan een uitbreiding van een kliniek voor medisch personeel en in Bangladesh aan een trainingscentrum voor gehandicapten. Bestelformulieren voor de oliebollen liggen in de Ontmoeting. Tot en met 22 december kunt u de bestelling inleveren in de betreffende doos. Dinsdag 31 december tussen 9 en 12 uur kunt u uw bestelling afhalen in de Dorpskerk of in Carnisse Haven. De oliebollen worden u warm aanbevolen en hiermee geeft u de jongelui een financiële steun in de rug. 11.12.19
   

Actie Product van de Maand voor Voedselbank
De diaconie van de Protestantse Gemeente Barendrecht voert al geruime tijd actie voor de Voedselbank Barendrecht. In dat kader kunt u het product van de maand inleveren bij de ingang van de Dorpskerk, bij de Ontmoeting. Ook in de andere kerkgebouwen van de PGB kunt u de producten aanleveren. In de maand december 2019 wordt er een bijzondere actie gevoerd en zijn er vier producten geselecteerd: koffie, suiker, vis in blik en ragout.
U wordt van harte uitgenodigd om mee te doen aan deze actie. De Voedselbank Barendrecht én degenen die er gebruik van maken zullen u zeer dankbaar zijn! 09.11.19
  klik voor vergroting

Organist Jan van der Meer geëerd
Op zondagmiddag 8 december verzorgde André de Jager, samen met Annelies Schep (sopraan), Jolanda den Houter (hobo) en Severin van Dijk (fluit) een prachtig advendsconcert in Carnisse Haven. Na afloop van het concert vroeg ouderling-kerkrentmeester Aad Boonstra of Jan van der Meer naar voren wilde komen. Jan werd in het zonnetje gezet, omdat hij zich al zo'n vijftig jaar als vrijwilliger inzet als kerkorganist in tal van kerken en plaatsen. Dat is voor het CvK van de PG Barendrecht reden geweest om Jan daarvoor publiekelijk te waarderen. Aad speldde het ere-insigne in goud van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk beheer (VKB) op  bij Jan. Ook vanuit de Dorpskerkgemeente feliciteren we Jan, die als hulporganist al vele jaren op het Dorpskerkorgel speelt, van harte met dit eerbetoon. Natuurlijk betrekken we in onze felicitaties ook zijn vrouw Tineke, een van de onmisbare steunpilaren van het kerkrentmeesterlijke werk in en rond de Dorpskerk!  08.12.19

Laatste filiaal van Afval Loont sluit
Zoals bekend zal Afval Loont eind 2019 stoppen met haar activiteiten. Op 14 december as. sluit het laatste filiaal aan het Achterom. Ook de containers voor plastic afval achter de Oude Pastorie zullen deze week worden verwijderd. Soms waren gemeenteleden wel eens teleurgesteld dat ze zo weinig kregen voor hun oud papier en ander afval. Maar voor deze actie gold het gezegde 'vele kleintjes maakten één grote'. De kerkrentmeesters danken iedereen die de Dorpskerk via Afval Loont een warm hart hebben toegedragen. Met de opbrengsten van 'Afval Loont voor de Dorpskerk' zijn enkele onderhoudsprojecten gefinancierd. We hopen dat de wethouder zich aan zijn toezegging houdt, dat er voor het 'oudste huis van Barendrecht' een andere vorm van ondersteuning mogelijk zal zijn! Ideeën daarvoor zijn reeds uitgewisseld. 08.12.19
 
Een woord van dank voor directie
en medewerkers van Afval Loont!

Liturgische schikking 2e advent
De dames van de werkgroep Liturgsch bloemschikken hebben de schikking voor de 2e Adventszondag met een tweede krans uitgebreid. De kransen die in de schikking worden verwerkt verwijzen naar de voortdurende cycli van beginnen en eindigen enopnieuw beginnen. Elk jaar wordt het opnieuw kerst, elk jaar ontvangen we waarschuwingen en altijd is er hoop op een toekomst. De kransen worden horizontaal geplaatst. Micha geeft waarschuwingen over aardse zaken, het gaat over het leven op aarde. De liturgische kleur van de zondag wordt verbeeld door de bloem.De eucalyptus verwijst naar 'reinigend vermogen', om te leren 'om-denken'. De bladen met de opgerolde, scherpe punten verwijzen naar wapens die onklaar zijn gemaakt, verwijzend naar het visioen van 'wapens die zijn omgesmeed tot nuttige werktuigen' uit de profetie van Micha. 
Voor de volledige toelichting, lees verder >> Foto: Jan van den Oever. 08.12.19
  klik  voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . Zondag Sion Populi. Zondag hoe?
De tweede zondag van de Advent draagt al vele eeuwen de naam zondag Sion Populi. Die benaming komt van het eeuwenoude lied: 'Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes'. Het is een verwijzing naar Jesaja 30:19: 'Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft geen tranen meer te storten. Want hij zal zich over je ontfermen als je weeklaagt, hij zal antwoorden zodra hij je hoort'. Het is ook een verwijzing naar de Psalm van deze zondag: Psalm 80. 08.12.19

Meer nieuws van de Snuffelmarkt
De maandelijkse woensdagavondopening is op 18 december van 18.30 tot 20.30 uur. Voor bezoekers die niet op zaterdagmorgen naar de Snuffelmarkt kunnen komen is de woensdagavond een mooie gelegenheid om eens een kijkje te komen nemen. Op deze avond zijn er weer speciale aanbiedingen. Alle kleding en alle kerstartikelen zijn dan voor de helft van de prijs.
I.v.m. de feestdagen is de Snuffelmarkt op zaterdag 28 december gesloten. In het nieuwe jaar gaat de Snuffelmarkt weer open op zaterdag 4 januari 2020. 08.12.19

WinterFeest: Kerst in de Snuffelmarkt
De kerstverkoop is in volle gang in de Snuffelmarkt. Er is weer een grote verscheidenheid aan oude en nieuwe kerstversieringen. Ook is er een speciale tafel ingericht met authentieke artikelen van vroeger en nu. Zeer de moeite waard! De Snuffelmarkt is gedurende het WinterFeest op 14 december de gehele dag geopend. Men kan naast de kerstspullen vele andere leuke artikelen kopen. Maar er is ook een mooie boodschappenmand te winnen, deze is geschonken door de Jumbo. De koffiehoek is 's morgens verplaatst naar de Ontmoeting. Let op: Het is tijdens het Winterfeest niet mogelijk om spullen te brengen.
De opbrengst is voor het onderhoud van het Dorpskerkcomplex. 08.12.19


Liturgische schikking 1e advent
Petra van Die, Ingrid Filius en Elly van den Oever vormen de werkgroep Liturgsch bloemschikken van de Dorpskerkgemeente. Zij volgen voor de schikkingen voor de Adventszondagen van 2019 het voorbeeld dat vanuit de PKN is aangereikt. De basis van de schikking bestaat uit drie takken, die afkomstig zijn uit onze eigen Kerktuin. Ze vormen de steunen voor kransen die elke Adventszondag aan de schikking worden toegevoegd. De drie steunen zijn sterk genoeg om alles te dragen en ze staan symbool voor bv. de Drie-eenheid of voor het gezin, ouders en kinderen. De eerste krans vormt een oneindige cirkel van stekelig groen, die gezien kan worden als de omheining voor de kudde, beschermend en reddend, zoals verbeeld in de plukjes schapenwol. De kransen worden horizontaal geplaatst. De profeet Micha geeft waarschuwingen over aardse zaken, het gaat over het leven op aarde. De liturgische kleur van de zondag wordt verbeeld door de paarse bloem.
 Voor de volledige toelichting, lees verder >> foto: Jan van den Oever. 06.12.19

  klik voor vergroting

WinterFeest: Alpensfeer rondom Dorpskerk én de Kerstwandeling
Het WinterFeest wordt op zaterdag 14 december as. georganiseerd door de Stichting Evenementen Dorpskern Oud-Barendrecht (SEDOB). De Dorpskerkgemeente participeert via de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk in deze stichting, opdat het hele Dorpskerkcomplex in het centrum van de belangstelling kan staan. Het WinterFeest staat dit jaar in het teken van de Alpen. Rondom gebouw de Ontmoeting ontstaat een heus Alpenfeest. Een Egerländer Kapel en een alpenhoorn zorgen voor passende muziek. Daarnaast zijn er kerstoptredens in de Dorpskerk. Het feest wordt afgesloten met een jaaroverzicht, dat geprojecteerd wordt op de Watertoren. Het WinterFeest krijgt dit jaar bovendien een bijzondere afsluiting: De Kerstwandeling langs kersttaferelen “Bethlehem in Barendrecht”.
Lees meer op >> de website van SEDOB 02.12.19
 

Decembernummer Woord & weg
Hét informatiemagazine van de landelijke PKN is 'Woord & weg'. U kunt elke maand het blad via deze website downloaden. In het decembernummer wordt aandacht besteed aan het werk van de geestelijke verzorgers bij de krijgsmacht. Verder een boeiend artikel over de wijze van het vieren van de kerkstnachtdienst. Vier predikanten geven hun visie. Lees verder >> 02.12.19 

Een prachtig begin Advent in de Dorpskerk
De werkgroep eredienst van de Dorpskerkgemeente kijkt in dankbaarheid terug op een prachtig begin van de adventstijd in Anglicaanse stijl. Op zondagavond 1 december beleefden de kerkgangers in een volle Dorpskerk een  spectaculaire uitvoering van het Festival of Lessons and Carols, in de versie van het King’s College in Cambridge. De uitvoering door het Laurenskamerkoor onder leiding van Gabor van Os en Rien Donkersloot op het Dorpskerkorgel was adembenemend mooi. Liturg was ds. Jan Willem Stam. De brandende kaarsenkronen en de concertverlichting gaven het geheel een unieke uitstraling. Na afloop waren er tal van complimenten en dat vertaalde zich ook in een prachtig collecteresultaat. 02.12.19    
  klik voor vergroting
Foto: Arco van der Leee

Wist u dat. . . ? Een Sinterklaaslied in het Liedboek
Dat het in 2013 uitgegeven nieuwe Liedboek tal van prachtige pareltjes bevat, zal de meesten wel bekend zijn. Maar wist u dat er een prachtig Sinterklaaslied in het Liedboek staat? Een lied dat boven elke ‘Zwarte Pieten-discussie’ uitstijgt! Onder de noemer 'geloofsgetuigen' zijn er in het Liedboek liederen opgenomen over Sint Willibrord, Sint Maarten en ook over Sint Nicolaas! Het Lied nummer 745 verwijst naar het leven en werk van de bisschop van Myra, die geboren werd omstreeks 230 en overleed op 6 december van het jaar 342 of 352. Sint Nicolaas staat overigens niet alleen bekend als kindervriend. Hij is misschien wel de meest genoemde beschermheilige ter wereld. Veel beroepsgroepen, maar ook veel steden beschouwen hem als hún beschermheilige. Lees verder >> 01.12.19
  klik voor vergroting

Vooraankondiging: Feestelijke 'samenvoegingszondag'
Dat - na 130 jaar kerkscheuring - Hervormden en Gereformeerden in het oude dorp van Barendrecht weer samen één Protestantse wijkgemeente Dorpskerk gaan vormen per 1 januari 2020, is reden voor een feest! Er is een opzet gemaakt voor een aantal activiteiten voor leden van de nieuwe wijkgemeente op zondag 12 januari 2020, die de naam 'samenvoegingszondag' heeft gekregen. Het programma begint zondagmorgen natuurlijk met een feestelijke eredienst, waarin we de Eeuwige zullen eren en dankzeggen. De dag wordt afgesloten met een spectaculair concert met muziek van Tom Parkers' New London Chorale, uitgevoerd door 'The Choir Company'. Dit concert wordt aangeboden aan alle vaste vrijwilligers van de nieuwe protestantse Dorpskerkgemeente. Verder zal er 's middags een Feestmaal worden aangeboden aan alle bezoekers van Eetgroep d'Ontmoeting, de Herberg-Dorpskerk, de koffiehoek van de Snuffelmarkt en de CreaClub én zal er een bijzondere versie van de Kinderkerk komen. De wijkkerkenraad heeft ingestemd met de opzet. Een stuurgroep bestaande uit Aad van der Wel, Kees Vos, Derk Ottink en Simon Hoek zal het uitwerken. Er wordt een beroep gedaan op vrijwilligers om de feestdag tot een succes te maken. Zij kunnen zich al melden bij Simon of via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl 30.11.19

Uniek Festival of Lessons and Carols in Dorpskerk
Op zondagavond 1 december vindt er weer een unieke Adventsviering uit de Anglicanse traditie plaats in de Dorpskerk, dit keer geen Evensong, maar een Festival of Nine Lessons and Carols. Negen lezingen uit de Bijbel omlijst met liederen vertellen het verhaal van Kerst: Gods liefde voor ons mensen. Het allerbekendst is het Festival van King’s College in Cambridge dat vorig jaar zijn honderdste editie beleefde. De negen lezingen uit de Bijbel zijn ook dezelfde als die jaarlijks in Cambridge worden gelezen.De viering in de Dorpskerk sluit daar bij aan. Dat betekent dus allereerst prachtige Engelse koormuziek! Het Laurens Kamerkoor uit Zwijndrecht onder leiding van Gabor van Os zal dit verzorgen. Rien Donkersloot bespeelt het Dorpskerkorgel. Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam is voorganger. Aanvang 19.00 uur. Het belooft een prachtig begin te worden van Advent, op weg naar het Kerstfeest! De brandende kaarsenkronen van de Dorpskerk zullen zorgen voor een unieke sfeer. Antoinette Jansen heeft een mooie orde van dienst gemaakt, lees verder >> 29.11.19
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . Zondag Levavi. Zondag hoe?
De eerste zondag van de Advent draagt al vele eeuwen de naam zondag Levavi. Dat is een vernoeming naar de eeuwenoude introïtuspsalm 'Ad te levavi animam meam, Deus meus, in te confido, non erubescam'. (Tot U heb ik mijn ziel opgeheven; mijn God op U vertrouw ik, ik zal niet beschaamd worden) Wij kennen dit als Psalm 25, die dan ook als de Zondagspsalm op de 1e Advent wordt gezongen. In de Adventstijd is de liturgische kleur paars, de kleur van bezinnig en inkeer daarom wordt er in de liturgie geen glorialied gezonden. 29.11.19

In 2020 wekelijks 'Herberg-Dorpskerk'!
Precies een jaar geleden namen Loek en Nellie van Doorn het initiatief namen tot een nieuwe activiteit: de 'Herberg-Dorpskerk' - 'Kerk-zijn, in het oudste huis van Barendrecht: een ontmoetingsplaats  voor alle bewoners in het oude centrum van het dorp'. Nu kan worden gemeld, dat deze nieuwe werkgroep van de Dorpskerkgemeente  zo succesvol  initiatief is, dat het met ingang van het nieuwe jaar de Herberg-Dorpskerk wekelijks zal zijn geopend! Naast Nellie en Loek zijn er voldoende nieuwe 'herbergiers' gevonden om dit te kunnen realiseren. In 2019 is de Herberg nog één keer geopend voor een ieder die: een praatje wil maken of een spelletje wil doen; levensverhalen met anderen wil delen; klusjes in en rond de kerk en kerktuin wil doen; rust en stilte zoekt in de kerktuin of in de eeuwenoude Dorpskerk. Er wordt door de herbergiers een kopje koffie of thee geschonken en er wordt afgesloten met een eenvoudige lunch. Kom eens kennismaken op 11 december van 09.30 tot 12.30 uur. 29.11.19
  Klik voor vergroting

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
Dit keer een zeer uitgebreid wijkbericht vanwege het vele nieuws van de predikanten en vanuit de Dorpskerkgemeente. Degene die nog geen abonnee is op Klankbord, kan het via deze website lezen of downloaden. Lees verder >> 29.11.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
Dominee Romkes geeft in zijn wijkbericht een overzicht van het wel en wee in de wijkgemeente Zuid-Oost. En natuurlijk geeft hij ook weer een prachtige liedtekst door. Lees verder >> 29.11.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Over liturgie gesproken. . . Gezegend Nieuwjaar!
Pardon? Nee het is geen vergissing! We staan namelijk voor een nieuw kerkelijk jaar, want vorige week zondag hebben we als christenen het oude kerkelijk jaar afgesloten en begint op 1 december 2019 het nieuwe kerkelijk jaar met de Adventsperiode. 'Advent' komt van het Latijnse woord 'Adventus', dat betekent 'het komen'. In vier weken bereiden we ons voor op het feest van de komst van Christus. In de liturgie van de Dorpskerkgemeente krijgen de namen van de Adventszondagen uit de eeuwenoude  liturgische kalender een duidelijke verwijzing naar een diepere betekenis in Woord en kerklied. De namen van deze zondagen verwijzen naar bijbelgedeeltes en naar liederen die in de 16e eeuw zijn gecomponeerd. Lees verder >> 29.11.19

Kerst in de Snuffelmarkt!
In de Snuffelmarkt is de Kerstverkoop in volle gang. Er is weer een grote verscheidenheid aan oude en nieuwe kerstversieringen. Ook is er een speciale tafel ingericht met authentieke artikelen van vroeger en nu. Zeer de moeite waard! Op 14 december wordt het jaarlijkse Winterfeest gevierd. Het Oude Dorp bruist dan van activiteiten. Ook de Snuffelmarkt doet weer mee en zal de gehele dag geopend zijn. De koffiehoek is present in De Ontmoeting en tevens kan men naast de kerstspullen vele andere leuke artikelen kopen. Het is tijdens het Winterfeest niet mogelijk om spullen te brengen! Op woensdagavond 18 december is de Snuffelmarkt geopend van 18.30 tot 20.30 uur. Voor bezoekers die niet op zaterdagmorgen naar de Snuffelmarkt kunnen komen is de woensdagavond een mooie gelegenheid om eens een kijkje te komen nemen. Op deze avond zijn er weer speciale aanbiedingen. Alle kleding en alle kerstartikelen zijn dan voor de helft van de prijs. 27.11.19

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters
De administrateur financiële acties van het CvK - Aad Boers - meldt het volgende over de afsluiting van KerkBalans 2019: In het begin van het jaar werden vele toezeggingen voor hun kerkelijke bijdrage ontvangen. Het CvK is dankbaar voor dat vrijwel al die toezeggingen zijn ontvangen. Sommige staan toch nog open . . . Soms is betaling aan de aandacht ontsnapt of is nog niet het gehele bedrag betaald. Het CvK ziet deze bijdragen nog graag tegemoet!  Hopelijk kan ook dit jaar worden afgesloten met een realisatie van het begrote opbrengstbedrag. Hartelijk dank daarvoor aan iedereen!
Stuur voor vragen of opmerkingen een emailtje naar: financiele_acties@pknbarendrecht.nl of bel even: 010-5913849. 27.11.19
 

Een bijzondere 'Preek van de leek'
In de Haagse Kloosterkerk werd voor de vijfde maal een serie 'Preek van de Leek' georganiseerd. In bijzondere diensten geven spraakmakende mensen uit verschillende sectoren van de samenleving hun visie op een zelfgekozen thema in relatie tot de Bijbel. De voorganger houdt een eigen verhaal en kan ook aan de liturgie een eigen invulling geven. Vaak klinkt er ook bijpassende muziek. Op 24 november jl. hield (de bij de Protestantse wijkgemeente Rotterdam-Charlois behorende) Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vice-premier zijn 'Preek bvan de Leek'. Hij zette op indrukwekkende wijze Psalm 8 centraal: 'over de nietigheid én de grootsheid van de mens, die beeld van God wordt genoemd'. De bezoekers van onze website willen we deze inspirerende 'preek' niet onthouden!
Lees verder >> Op de foto de prachtige 17e eeuwse preekstoel van de Kloosterkerk 26.11.19
  klik voor vergroting

Wist u dat . . . ? De PKN biedt transgender volwaardige plek
Zelden zal een aanvulling van het Dienstboek van de Protestantse Kerk in Nederland zoveel aandacht hebben gekregen als de meest recente. . . De werkgroep Eredienst en kerkmuziek van de PKN biedt via de website van het dienstboek liturgische bouwstenen aan waarvan gebruik kan worden gemaakt in een eredienst, waarin een transpersoon zich met een nieuwe naam presenteert en een zegen ontvangt. De tekst bestaat uit een inleiding, een tekst voor naampresentatie en zegen van een transpersoon in de eredienst, een paar aanvullende zegenteksten en liedsuggesties en gebeden voor persoonlijk en pastoraal gebruik. Het 'Dienstboek' is een uitgave waarin orde en inhoud van de erediensten in de PKN beschreven staan. Lees verder >>  26.11.19
 

'Dorpskerk Motor Rijders' weer actief
Op zaterdag 23 november hielden de 'Dorpskerk Motor Rijders' weer een prachtige rondrit naar de Zuid-Hollandse eilanden en Noord-Brabant. Naast de  beide Dorpskerkpredikanten waren er nog vijf motorrijders van de partij. Kerkrentmeester en motorfreak Alie den Engelsman stuur de foto in, die werd gemaakt door Nico Laban.  Op de foto v.l.n.r.: Alie den Engelsman, Cees Romkes, Johan van Oort, Dave Dirks, Jan Willem Stam en Anton Stam (de broer van). 25.11.19
  Klik voor vergroting

Eerste filiaal van Afval Loont sluit
Zoals bekend zal Afval Loont eind 2019 stoppen met haar activiteiten. Als eerste zal het filiaal in Carnisselande worden gesloten per 30 november. Het filiaal aan de Voordijk sluit per 7 december en het laatste filiaal aan het Achterom sluit op 14 december. De kerkrentmeesters spreken de hoop uit dat degenen die de Dorpskerk een warm hart toedragen hun oud papier en ander afval tot het laatst toe blijven aanbieden zolang de filialen in Barendrecht-centrum nog geopend zijn. Met de opbrengsten van 'Afval Loont voor de Dorpskerk' zijn enkele onderhoudsprojecten gefinancierd. De kerkrentmeesters spreken hun grote dank uit aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd om het 'oudste huis van Barendrecht' in stand te houden! 25.11.19
 

Meditatie Klankbord
De meditatie in Klankbord is deze keer verzorgd door Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam. Hij staat stil bij Micha, (on)heilsprofeet in de Adventstijd. Lees verder >> 23.11.19

Er zit weer muziek in de Dorpskerk
De stichting Barendrecht Klassiek organiseert in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk op zondagmiddag 24 november 2019 om 12.00 uur weer een koffieconcert in de Dorpskerk. Dit keer wordt het programma verzorgd door een piano-saxofoon duo. Aliya Iskhakova en Carlos Giménez zijn twee jonge bevlogen musici afkomstig uit Rusland en Spanje. Op het programma  staat muziek van zowel een Russische als een Spaanse componist, maar ook van Schumann en Franck. Vanaf half twaalf staat de koffie klaar voor de concertbezoekers, die zich kan mengen met de bezoekers van de kerkdienst die na de eredienst en de koffie ook van het concert willen genieten. Van harte uitgenodigd! 23.11.19
  klik voor vergroting

Kerst in de Snuffelmarkt
Op woensdag 20 november is de Snuffelmarkt gestart met de verkoop van kerstartikelen. Die eerste avond was meteen een succes. Zoals elk jaar zijn er weer bijzondere spullen gebracht die doen denken aan vroeger tijden, al met al een prachtige kerstcollectie. En er komen elke week nog spullen bij. Het totale aanbod blijft altijd verrassend en is daarom de moeite waard om eens langs te komen. Voor weinig geld zijn er leuke Sinterklaascadeautjes te koop. De Snuffelmarkt is open op elke zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Uiteraard is er ook gelegenheid voor een gezellig praatje bij een kopje thee of koffie in de 'Koffiehoek'. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van het Dorpskerk-complex. 21.11.19

Restauratie klokkenstoel op schema
De firma Conserduc-Renofors ligt goed op schema met de restauratie van de klokkenstoel. Sinds 11 november is restaurator Gert Jan bezig met zijn specilalistische werkzaamheden. Hoewel er niet veel bekend is over de geschiedenis van de klokkenstoel, vertelt de constructie zijn eigen verhaal. Tijdens het schrijven van het voortgangsverslag kwam er nog een interessant feit boven tafel. Er blijkt een filmopname te zijn uit 1957, waarop oud-koster Janus Groenendijk samen met de nog jonge Gert Hoefakker de klok van de Dorpskerk luidt met een dubbel uitgevoerd klokkentouw. Gert kon trouwens aan kerkrentmeester Simon Hoek bevestigen dat de klok toendertijd inderdaad ophing aan een horizontale luidbalk. Voor een uitgebreid voortgangsverslag van deze restauratie met veel foto's, lees verder >> 17.11.19 
  kilk voor vergroting

Leerhuis-avond 'Leren lezen'  
Op dinsdagavond 19 november as. is er weer een verdiepingsavond in aansluiting op de boeiende avond van 15 oktober over Karl Barth. Mirjam Elbers hield toen een lezing over Barths religiekritiek. Tijdens de vragenronde werd gevraagd naar Barths manier van preken. Daarom bespreken we a.s. dinsdag een preek van Barth. Het gaat om een onlangs in het Nederlands vertaalde preek over Matteüs 6:24-34. De vertaler, At Polhuis, zal er dinsdag ook bij zijn. De brochure waar de preek in staat wordt tegen een kleine vergoeding beschikbaar gesteld. Na de pauze bereiden we ons voor op de lezing van Joost Hengstmengel (die er ook zal zijn dinsdag) op 19 december. Het gaat dan om de kerkvaders en hun originele en kritische kijk op economische thema's. Er is een korte inleiding op wie de kerkvaders waren, wanneer zij leefden en werkten en wat kenmerkend is voor hun theologie. Lees verder >> 17.11.19

Wist u dat . . .? De zondagen van de voleinding
De laatste driezondagen van het liturgisch jaar worden de zondagen van de voleinding genoemd. Daarbij wordt niet gedacht aan zoiets als 'afronding', maar - meer toekomstgericht - aan devoltooiing van al Gods plannen met onze wereld en met ons eigen leven. De derde zondag van de voleinding wordt ook wel eeuwigheidszondag genoemd. Op deze zondag wordt als het ware de overstap van de dood naar het leven gemaakt. Daarna begint de tijd van verwachting: Advent. 17.11.19

Wist u dat . . .? Wat is en doet de Generale Synode van de PKN?
In onderstaande artikelen wordt ingegaan op een aantal belangrijke besluiten die het hoogste bestuursorgaan van de Protestantse Kerk in Nederland heeft genomen in haar najaarsvergadering die op 14 en 15 november werd gehouden. Het zijn besluiten die soms diep kunnen ingrijpen in het plaatselijke kerkenwerk. Maar wat is die Generale Synode en wat doet ze eigenlijk? Het Reformatorisch Dagblad heeft daarover een zeer verhelderend filmpje gemaakt, dat 'gewone' gemeenteleden in een paar minuten dit uitlegt. Het is de moeite van het kijken waard! (advertentie overslaan) 
Kijk verder >> 15.11.19
  klik voor vergroting
De Generale Synode van de PKN
in vergadering bijeen

Generale Synode: Naar een 'veilige kerk'
De Generale Synode van de PKN heeft besloten dat er een regeling komt die inhoudt dat predikanten en kerkelijk werkers, verbonden aan een gemeente, alsmede vrijwilligers/ambtsdragers die met kwetsbare mensen werken of leidinggevende taken hebben, verplicht een verklaring omtrent gedrag (VOG) moeten gaan overleggen.
Daarnaast worden gemeenten verplicht tot  aanstelling van gekwalificeerde vertrouwenspersonen per gemeente of per ring van gemeenten. Een en ander dient gezien te worden in het kader van de strijd tegen (sexueel) misbruik in de kerk. Lees verder >> 15.11.19

Generale Synode: In gesprek over ambt en vermogen
In twee opeenvolgende agendapunten gingen de leden van de Generale Synode tijdens de eerste synodedag verkennend in gesprek met elkaar over het ambt en het ‘werkzaam vermogen’ van gemeenten. Op het eerste gezicht lijken deze twee onderwerpen weinig gemeen te hebben. Toch starten beide onderwerpen bij de essentie van het kerk-zijn. Lees verder >> 15.11.19

Generale Synode stelt beleidskader kerngemeenten vast
Kerngemeenten is een lichtere vorm van kerk-zijn. Concreet is deze vorm ontstaan vanwege verzoeken van pioniersplekken die zelfstandig willen worden. (Pioniersplekken zijn altijd verbonden aan een gemeente.) De Generale Synode heeft unaniem besloten dat beleidskader - met inachtneming van der ter vergadering aanvaarde amendementen en door het moderamen gedane toezeggingen - te aanvaarden. Daarnaast draagt het moderamen de dienstenorganisatie op om kerkplekken te begeleiden die kerngemeente willen worden.

Lees verder >> 15.11.19

Generale Synode PKN vergaderde en was live te volgen
De Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland vergaderde op 14 en 15 november. Ook dit keer stonden er weer interessante punten op de agenda, lees verder >> Het openbare deel van de synodevergaderingen werd zoals gebruikelijk weer via 'Synode-TV'  uitgezonden. Het was de moeite waard om eens te zien hoe het hoogste bestuursorgaan van onze kerk tot besluitvorming komt. Kijk verder >> 15.11.19

Restauratie klokkenstoel live te volgen (óók op maandag 18.11)
Evenals vorige keer bij de demontage van het torenuurwerk van de Dorpskerk, is nu ook de restauratie van de klokkenstoel live te volgen. Gert Jan, medewerker van Conserduc-Renofors, is de hele week bezig met de restauratie van het houtwerk door middel van het aangieten van epoxyhars. Woensdag 13 november werden de ijzeren verbindingsplaten, die het frame bijeen hielden, gedemonteerd. Zij zijn vervangen door aangegoten verbindingen, versterkt met polyester wapeningsstaven. Later volgt een eerste voortgangsverslag op deze website. Neem nu een kijkje in de toren; ga naar het videokanaal van de Dorpskerk en klik op 'NU LIVE'. Ook eerdere opnamen van deze restauratie zijn er te bekijken. Kijk verder >> 15.11.19

Gratis adventskalender PKN
Op zondag 1 december begint Advent. 'Leef toe naar Kerst, Feest van het Licht!' onder dat motto presenteert de Protestantse Kerk in Nederland ook dit jaar weer een adventskalender. In de adventstijd kijken we uit naar de komst van Jezus, het licht van de wereld. De adventskalender brengt u iedere dag een stapje dichterbij Kerst. U ontdekt 25 dagen lang wat de Bijbel ons wil vertellen over Jezus en hoe u zelf een licht voor anderen kunt zijn.
Vraag de kalender nu gratis aan! Lees verder >> 15.11.19
  klik voor vergroting

Op zoek naar voorouders . . .
Van tijd tot tijd komen er bezoekers naar de Dorpskerk die op zoek zijn naar hun voorouders. Zo ook afgelopen week. Een familie uit Piershil met de bekende Barendrechtse naam Andeweg wilden een bezoek brengen aan de grafzerken van hun voorouders, die in de Dorpskerk nog aanwezig zijn. Het ging in dit geval om broer en zus Arie en Maartje Andeweg, alsmede de zoon en kleinzoon van Arie: Arjan en Dani Andeweg. Kerkrentmeester Simon Hoek heeft ze ontvangen en de tien (!) grafzerken getoond van hun voorouders die in de kerk nog aanwezig zijn. Voor de geschiedbeschrijving kon hij dankbaar gebruik maken van het jubileumboek 'Vijf eeuwen Dorpskerk', waarin die grafzerken zijn beschreven. Met hun instemming werd er van de drie generaties een foto gemaakt bij de mooiste grafzerk uit de kerk, die van Hendrick Aenwegh en Adriaantje Franke de Vos. Na afloop kreeg de kerkrentmeester een gift toegestopt voor de Vrienden van de Dorpskerk, ten behoeve van de restauraties in de toren. 14.11.19 
  klik voor vergroting

Synode kiest nieuwe voorzitter
Ds. Marco Batenburg (47 jr.) is tijdens de synodevergadering van 14 november verkozen tot preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij volgt ds. Saskia van Meggelen op. Ds. Batenburg is momenteel gemeentepredikant in de Protestantse Gemeente Gouda (wijkgemeente Sint Janskerk). Daarvoor is hij gemeentepredikant geweest in Waddinxveen, Zalk en Veecaten. Hij studeerde theologie aan Universiteit Utrecht, waar hij is afgestudeerd in de vakken dogmatiek en Nieuwe Testament. Naast zijn predikantschap bekleedt Batenburg op dit moment een aantal bestuurlijke functies: zo is hij lid van de Raad van Toezicht van de Hervormde Stichting Sonneburgh te Rotterdam-zuid. Tot aan zijn benoeming was hij ook voorzitter van de Raad van toezicht van de IZB, vereniging voor zending in Nederland. 14.11.19
 

PKN-werkgroep pleit voor VOG voor alle vrijwilligers
De Protestantse Kerk in Nederland wil meer doen om seksueel misbruik in haar gemeenten te voorkomen. Zo moeten de vele duizenden vrijwilligers en professionals binnen de kerken een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen, waaruit blijkt dat zij zich in het verleden niet schuldig hebben gemaakt aan strafbaar gedrag. Dat meldt Dagblad 'Trouw'. "Zonder VOG niet aan de slag: dat moet in de kerk, net als in de samenleving, staand beleid worden", vindt de projectgroep die het beleid rond seksueel misbruik in PKN-kerken heeft geëvalueerd. Donderdag bespreekt de Generale Synode van de PKN dit voorstel. 14.11.19
 

Informatie uit de Algemene Kerkenraad
De AK heeft donderdag 7 november vergaderd. Het was een belangerijke vergadering. Enerzijds werd de PGB-begroting voor 2020 vastgesteld en anderzijds werd het besluit bekrachtigd van de hervormde wijkgemeente Dorpskerk en de gereformeerde wijkgemeente Zuid-Oost om per 1 januari 2020 samen te voegen tot de protestantse wijkgemeente Dorpskerk.
Zie ook onderstaand artikel. De scriba van de AK heeft een kort verslag gemaakt voor publicatie. Lees verder >> 12.11.19 

Vooraankondiging Kerstwandeling 'Bethlehem in Barendrecht'
De stichting Hart voor Barendrecht meldt in een persbericht dat de kerstwandeling ‘Bethlehem in Barendrecht’ dit jaar voor de 8e keer wordt georganiseerd op zaterdagavond 14 december 2019. Dit jaar in aansluiting op het jaarlijkse WinterFeest rondom de Dorpskerk. De route leidt de wandelaars via een sfeervol verlicht pad door de ‘historische dorpskern’. Het thema voor de kerstwandeling 2019 is ‘Een Nieuw Begin’. Zoals het thema doet vermoeden is er nogal wat veranderd in de opzet en uitwerking naast de unieke samenwerking met de organisatoren van het WinterFeest. Lees verder >> 10.11.19
 

Feestelijke oogstdienst
De jaarlijkse viering van de Dankdag voor gewas en arbeid vindt in de Dorpskerk al vele jaren plaats op de zondag erna. De eredienst van zondag 10 november  was voorbereid met de dames van de HVD. Zij verzorgden ook weer de attenties voor de gemeenteleden van 80 jaar en ouder. De dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken hadden een prachtige schikking gemaakt. Een stukje uit hun toelichting: Danken, voor de meesten van ons zo vanzelfsprekend omdat we iedere dag genoeg hebben, meestal teveel! De overvloed is zichbaar in deze schikking: vele soorten groenten, druiven uit eigen tuin, tarwe om brood van te maken. Net alles groeit zonder zorg, zon en regen op z'n tijd zijn hard nodig. We heben veel monden te voeden, velen moeten rondkomen van heel weinig. . . Helpt u mee om te zorgen dat iedereen genoeg heeft en iedereen kan danken voor het dagelijks brood? 10.11.19
  klik voor vergroting

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende