Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

                           Hier het nieuws van de afgelopen drie weken. 
                              Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Actueel
LEES-TIPS
>> lees verder
Artikelen over het onderwerp Liturgie worden aangeduid met een kleurenstrook in de betreffende kleur van het liturgisch jaar

Restauratie klokkenstoel op schema
De firma Conserduc-Renofors ligt goed op schema met de restauratie van de klokkenstoel. Sinds 11 november is restaurator Gert Jan bezig met zijn specilalistische werkzaamheden. Hoewel er niet veel bekend is over de geschiedenis van de klokkenstoel, vertelt de constructie zijn eigen verhaal. Tijdens het schrijven van het voortgangsverslag kwam er nog een interessant feit boven tafel. Er blijkt een filmopname te zijn uit 1957, waarop oud-koster Janus Groenendijk samen met de nog jonge Gert Hoefakker de klok van de Dorpskerk luidt met een dubbel uitgevoerd klokkentouw. Gert kon trouwens aan kerkrentmeester Simon Hoek bevestigen dat de klok toendertijd inderdaad ophing aan een horizontale luidbalk. Voor een uitgebreid voortgangsverslag van deze restauratie met veel foto's, lees verder >> 17.11.19 
  kilk voor vergroting

Leerhuis-avond 'Leren lezen'  
Op dinsdagavond 19 november as. is er weer een verdiepingsavond in aansluiting op de boeiende avond van 15 oktober over Karl Barth. Mirjam Elbers hield toen een lezing over Barths religiekritiek. Tijdens de vragenronde werd gevraagd naar Barths manier van preken. Daarom bespreken we a.s. dinsdag een preek van Barth. Het gaat om een onlangs in het Nederlands vertaalde preek over Matteüs 6:24-34. De vertaler, At Polhuis, zal er dinsdag ook bij zijn. De brochure waar de preek in staat wordt tegen een kleine vergoeding beschikbaar gesteld. Na de pauze bereiden we ons voor op de lezing van Joost Hengstmengel (die er ook zal zijn dinsdag) op 19 december. Het gaat dan om de kerkvaders en hun originele en kritische kijk op economische thema's. Er is een korte inleiding op wie de kerkvaders waren, wanneer zij leefden en werkten en wat kenmerkend is voor hun theologie. Lees verder >> 17.11.19

Wist u dat . . .? De zondagen van de voleinding
De laatste driezondagen van het liturgisch jaar worden de zondagen van de voleinding genoemd. Daarbij wordt niet gedacht aan zoiets als 'afronding', maar - meer toekomstgericht - aan devoltooiing van al Gods plannen met onze wereld en met ons eigen leven. De derde zondag van de voleinding wordt ook wel eeuwigheidszondag genoemd. Op deze zondag wordt als het ware de overstap van de dood naar het leven gemaakt. Daarna begint de tijd van verwachting: Advent. 17.11.19

Wist u dat . . .? Wat is en doet de Generale Synode van de PKN?
In onderstaande artikelen wordt ingegaan op een aantal belangrijke besluiten die het hoogste bestuursorgaan van de Protestantse Kerk in Nederland heeft genomen in haar najaarsvergadering die op 14 en 15 november werd gehouden. Het zijn besluiten die soms diep kunnen ingrijpen in het plaatselijke kerkenwerk. Maar wat is die Generale Synode en wat doet ze eigenlijk? Het Reformatorisch Dagblad heeft daarover een zeer verhelderend filmpje gemaakt, dat 'gewone' gemeenteleden in een paar minuten dit uitlegt. Het is de moeite van het kijken waard! (advertentie overslaan) 
Kijk verder >> 15.11.19
  klik voor vergroting
De Generale Synode van de PKN
in vergadering bijeen

Generale Synode: Naar een 'veilige kerk'
De Generale Synode van de PKN heeft besloten dat er een regeling komt die inhoudt dat predikanten en kerkelijk werkers, verbonden aan een gemeente, alsmede vrijwilligers/ambtsdragers die met kwetsbare mensen werken of leidinggevende taken hebben, verplicht een verklaring omtrent gedrag (VOG) moeten gaan overleggen.
Daarnaast worden gemeenten verplicht tot  aanstelling van gekwalificeerde vertrouwenspersonen per gemeente of per ring van gemeenten. Een en ander dient gezien te worden in het kader van de strijd tegen (sexueel) misbruik in de kerk. Lees verder >> 15.11.19

Generale Synode: In gesprek over ambt en vermogen
In twee opeenvolgende agendapunten gingen de leden van de Generale Synode tijdens de eerste synodedag verkennend in gesprek met elkaar over het ambt en het ‘werkzaam vermogen’ van gemeenten. Op het eerste gezicht lijken deze twee onderwerpen weinig gemeen te hebben. Toch starten beide onderwerpen bij de essentie van het kerk-zijn. Lees verder >> 15.11.19

Generale Synode stelt beleidskader kerngemeenten vast
Kerngemeenten is een lichtere vorm van kerk-zijn. Concreet is deze vorm ontstaan vanwege verzoeken van pioniersplekken die zelfstandig willen worden. (Pioniersplekken zijn altijd verbonden aan een gemeente.) De Generale Synode heeft unaniem besloten dat beleidskader - met inachtneming van der ter vergadering aanvaarde amendementen en door het moderamen gedane toezeggingen - te aanvaarden. Daarnaast draagt het moderamen de dienstenorganisatie op om kerkplekken te begeleiden die kerngemeente willen worden.

Lees verder >> 15.11.19

Generale Synode PKN vergaderde en was live te volgen
De Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland vergaderde op 14 en 15 november. Ook dit keer stonden er weer interessante punten op de agenda, lees verder >> Het openbare deel van de synodevergaderingen werd zoals gebruikelijk weer via 'Synode-TV'  uitgezonden. Het was de moeite waard om eens te zien hoe het hoogste bestuursorgaan van onze kerk tot besluitvorming komt. Kijk verder >> 15.11.19

Restauratie klokkenstoel live te volgen (óók op maandag 18.11)
Evenals vorige keer bij de demontage van het torenuurwerk van de Dorpskerk, is nu ook de restauratie van de klokkenstoel live te volgen. Gert Jan, medewerker van Conserduc-Renofors, is de hele week bezig met de restauratie van het houtwerk door middel van het aangieten van epoxyhars. Woensdag 13 november werden de ijzeren verbindingsplaten, die het frame bijeen hielden, gedemonteerd. Zij zijn vervangen door aangegoten verbindingen, versterkt met polyester wapeningsstaven. Later volgt een eerste voortgangsverslag op deze website. Neem nu een kijkje in de toren; ga naar het videokanaal van de Dorpskerk en klik op 'NU LIVE'. Ook eerdere opnamen van deze restauratie zijn er te bekijken. Kijk verder >> 15.11.19

Gratis adventskalender PKN
Op zondag 1 december begint Advent. 'Leef toe naar Kerst, Feest van het Licht!' onder dat motto presenteert de Protestantse Kerk in Nederland ook dit jaar weer een adventskalender. In de adventstijd kijken we uit naar de komst van Jezus, het licht van de wereld. De adventskalender brengt u iedere dag een stapje dichterbij Kerst. U ontdekt 25 dagen lang wat de Bijbel ons wil vertellen over Jezus en hoe u zelf een licht voor anderen kunt zijn.
Vraag de kalender nu gratis aan! Lees verder >> 15.11.19
  klik voor vergroting

Op zoek naar voorouders . . .
Van tijd tot tijd komen er bezoekers naar de Dorpskerk die op zoek zijn naar hun voorouders. Zo ook afgelopen week. Een familie uit Piershil met de bekende Barendrechtse naam Andeweg wilden een bezoek brengen aan de grafzerken van hun voorouders, die in de Dorpskerk nog aanwezig zijn. Het ging in dit geval om broer en zus Arie en Maartje Andeweg, alsmede de zoon en kleinzoon van Arie: Arjan en Dani Andeweg. Kerkrentmeester Simon Hoek heeft ze ontvangen en de tien (!) grafzerken getoond van hun voorouders die in de kerk nog aanwezig zijn. Voor de geschiedbeschrijving kon hij dankbaar gebruik maken van het jubileumboek 'Vijf eeuwen Dorpskerk', waarin die grafzerken zijn beschreven. Met hun instemming werd er van de drie generaties een foto gemaakt bij de mooiste grafzerk uit de kerk, die van Hendrick Aenwegh en Adriaantje Franke de Vos. Na afloop kreeg de kerkrentmeester een gift toegestopt voor de Vrienden van de Dorpskerk, ten behoeve van de restauraties in de toren. 14.11.19 
  klik voor vergroting

Synode kiest nieuwe voorzitter
Ds. Marco Batenburg (47 jr.) is tijdens de synodevergadering van 14 november verkozen tot preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij volgt ds. Saskia van Meggelen op. Ds. Batenburg is momenteel gemeentepredikant in de Protestantse Gemeente Gouda (wijkgemeente Sint Janskerk). Daarvoor is hij gemeentepredikant geweest in Waddinxveen, Zalk en Veecaten. Hij studeerde theologie aan Universiteit Utrecht, waar hij is afgestudeerd in de vakken dogmatiek en Nieuwe Testament. Naast zijn predikantschap bekleedt Batenburg op dit moment een aantal bestuurlijke functies: zo is hij lid van de Raad van Toezicht van de Hervormde Stichting Sonneburgh te Rotterdam-zuid. Tot aan zijn benoeming was hij ook voorzitter van de Raad van toezicht van de IZB, vereniging voor zending in Nederland. 14.11.19
 

PKN-werkgroep pleit voor VOG voor alle vrijwilligers
De Protestantse Kerk in Nederland wil meer doen om seksueel misbruik in haar gemeenten te voorkomen. Zo moeten de vele duizenden vrijwilligers en professionals binnen de kerken een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen, waaruit blijkt dat zij zich in het verleden niet schuldig hebben gemaakt aan strafbaar gedrag. Dat meldt Dagblad 'Trouw'. "Zonder VOG niet aan de slag: dat moet in de kerk, net als in de samenleving, staand beleid worden", vindt de projectgroep die het beleid rond seksueel misbruik in PKN-kerken heeft geëvalueerd. Donderdag bespreekt de Generale Synode van de PKN dit voorstel. 14.11.19
 

Informatie uit de Algemene Kerkenraad
De AK heeft donderdag 7 november vergaderd. Het was een belangerijke vergadering. Enerzijds werd de PGB-begroting voor 2020 vastgesteld en anderzijds werd het besluit bekrachtigd van de hervormde wijkgemeente Dorpskerk en de gereformeerde wijkgemeente Zuid-Oost om per 1 januari 2020 samen te voegen tot de protestantse wijkgemeente Dorpskerk.
Zie ook onderstaand artikel. De scriba van de AK heeft een kort verslag gemaakt voor publicatie. Lees verder >> 12.11.19 

Vooraankondiging Kerstwandeling 'Bethlehem in Barendrecht'
De stichting Hart voor Barendrecht meldt in een persbericht dat de kerstwandeling ‘Bethlehem in Barendrecht’ dit jaar voor de 8e keer wordt georganiseerd op zaterdagavond 14 december 2019. Dit jaar in aansluiting op het jaarlijkse WinterFeest rondom de Dorpskerk. De route leidt de wandelaars via een sfeervol verlicht pad door de ‘historische dorpskern’. Het thema voor de kerstwandeling 2019 is ‘Een Nieuw Begin’. Zoals het thema doet vermoeden is er nogal wat veranderd in de opzet en uitwerking naast de unieke samenwerking met de organisatoren van het WinterFeest. Lees verder >> 10.11.19
 

Feestelijke oogstdienst
De jaarlijkse viering van de Dankdag voor gewas en arbeid vindt in de Dorpskerk al vele jaren plaats op de zondag erna. De eredienst van zondag 10 november  was voorbereid met de dames van de HVD. Zij verzorgden ook weer de attenties voor de gemeenteleden van 80 jaar en ouder. De dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken hadden een prachtige schikking gemaakt. Een stukje uit hun toelichting: Danken, voor de meesten van ons zo vanzelfsprekend omdat we iedere dag genoeg hebben, meestal teveel! De overvloed is zichbaar in deze schikking: vele soorten groenten, druiven uit eigen tuin, tarwe om brood van te maken. Net alles groeit zonder zorg, zon en regen op z'n tijd zijn hard nodig. We heben veel monden te voeden, velen moeten rondkomen van heel weinig. . . Helpt u mee om te zorgen dat iedereen genoeg heeft en iedereen kan danken voor het dagelijks brood? 10.11.19
  klik voor vergroting

Wist u dat. . . ? Dankdag voor gewas en arbeid
Sinds de Middeleeuwen kent de Kerk biddagen. Protestantse kerkgenootschappen van orthodoxe signatuur besteden heden ten dage nog uitgebreid aandacht aan de Biddag en de Dankdag voor gewas en arbeid. De Biddag heeft jaarlijks plaats aan het begin van de zogenoemde zaaitijd. Niet alleen wordt gebeden om een goede oogst, maar ook is er voorbede voor allerlei zaken op het terrein van kerk, staat en samenleving. Toen de industrialisatie toenam, kwam ook de viering van een Dankdag voor gewas én arbeid in zwang. Op woensdag 6 november 2019 was het de Dankdag voor gewas en arbeid. In de Dorpskerk ligt al decennia lang de aandacht voor de biddag en de dankdag niet op de dag zelf, maar op de zondag erna. Zo wordt de Oogstdienst geplaatst in het kader van de Dankdag voor gewas en arbeid. 10.11.19
 

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee van de Dorpskerkgemeente. De pastores Jan Willem Stam en Marianne Moerland enerzijds en namens de kerkenraad Tineke van der Meer anderzijds, geven veel informatie over de wijgemeente Dorpskerk. Lees verder >>  09.11.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
In zijn wijkbericht geeft ds. Cees Romkes informatie vanuit zijn wijkgemeente. Lees verder >> 09.11.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie in Klankbord is deze keer verzorgd door Dorpskerkpredikant Cees Romkes. Onder de titel is: 'Moet je vergeven?' gaat hij in op een aantal aspecten van dit soms moeilijke begrip. Lees verder >> 09.11.19

Actie Product van de Maand voor Voedselbank
De diaconie van de Protestantse Gemeente Barendrecht voert al geruime tijd actie voor de Voedselbank Barendrecht. In dat kader kunt u het product van de maand inleveren bij de ingang van de Dorpskerk, bij de Ontmoeting. Ook in de andere kerkgebouwen van de PGB kunt u de producten aanleveren. In de maand november 2019 is het producten van de maand: knakworst. U wordt van harte uitgenodigd om mee te doen aan deze actie. 09.11.19
  klik voor vergroting

Woord & weg - novembernummer
Hét informatiemagazine van de landelijke PKN is 'Woord & weg'. U kunt elke maand het blad via deze website downloaden. In het novembernummer staan enkele artikelen over de kerk als een plek van rouw én een plek van troost. Een mooi citaat: Troost is de bedding waardoor het verdriet kan verder stromen'.   Daarnaast is er weer veel nieuws over de PKN in al haar veelkleurigheid. Lees verder >> 
09.11.19

Start restauratie eeuwenoude klokkenstoel
Maandag 11 november start de firma Conserduc-Renofors uit Sliedrecht met de restauratie van de eeuwenoude klokkenstoel van de Dorpskerk. In de loop der eeuwen is de klokkenstoel regelmatig aangepast. De afgelopen vijftig jaar zijn er geen ingrijpende restauraties gedaan, maar werd er steeds met lapmiddelen getracht om de constructie in stand te houden. Daarom was een ingrijpende restauratie nu dringend gewenst. Omdat de klokkenstoel nog zoveel historisch materiaal heeft, konden de kerkrentmeesters van de Dorpskerk de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ervan overtuigen dat behoud van het bestaande materiaal voorop moest staan en dat herstel met epoxyhars de beste oplossing was. Op die basis is dan ook vergunning verleend voor de restauratie. De foto geeft een goed beeld van de slechte toestand van het zuidelijke juk, dat met klampen is versterkt omdat de staander is doorgescheurd. Ook de westelijke schoor is slecht. Ook deze restauratie wordt gefinancierd door de Stichting Vrienden van de Dorpskerk.  Zoals gebruikelijk zal er op deze website regelmatig een voortgangsrapportage worden geplaatst. 08.11.19
  klik voor vergroting

AK stemt in met vorming Protestantse wijkgemeente Dorpskerk
De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barendrecht heeft in haar vergadering van 7 november 2019 een historische stap gezet! De AK-leden fiatteerden unaniem het besluit van de kerkenraden van de wijkgemeenten Dorpskerk en Zuid-Oost om door hun samenvoeging te komen tot de vorming van de Protestantse wijkgemeente Dorpskerk per 1 januari 2020. Wat nu rest is de formele melding van dit besluit aan de landelijke PKN. Een verslag van de vergadering volgt later, nu alvast de foto van het heugelijke moment van de ondertekening door AK-voorzitter Cees Versendaal en AK-scriba Louw Stroo. Scriba Hans Oorebeek van de WK van Zuid-Oost kijkt tevreden toe. Hij neemt binnenkort afscheid van het kerkenwerk na een loopbaan van zo'n 60 jaar! 07.11.19
  Klik voor vergroting

Troostrijke gedachtenisdienst
‘Troost is niet het opwerpen van een dam tegen het verdriet. Het is het samen aanleggen van een bedding waardoor het verdriet verder kan stromen.’ Dit citaat van de Vlaamse psychiater Manu Keirse was de rode draad in de overdenking van ds. Jan Willem Stam tijdens de gedachtenisdienst van zondag 3 november. Troostrijk, is het gevoel dat achterblijft na deze indrukwekkende viering in de Dorpskerk. Voor het eerst werden de overleden gemeenteleden van de wijkgemeente Dorpskerk en Zuid-oost in een gezamenlijke viering herdacht. In een prachtige eredienst vulden de Dorpskerkpredikanten Romkes, Stam en Moerland elkaar perfect aan. Er veel reden tot dankbaarheid dat de samen-vierende wijkgemeenten dit drietal tot hun gezamenlijke herders mogen rekenen! Voor de Orde van dienst, met de namen van de genoemde gemeenteleden, lees verder >> 
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
  klik voor vergroting

Nieuws uit de Kerktuin
Zaterdagmorgen 2 november was het een drukte van belang in de Kerktuin. De jaarlijkse snoeibeurt van de moerbeibomen stond op het programma. Tuinman Jakob van der Linden heeft er een stevig karwei aan gehad. De bomen waren in het voorbije tuinseizoen zo hard gegroeid dat ze een dicht bladerdak boven de borders hadden gevormd. Onder aansturing van kerkrentmeester Alie den Engelsman hebben vier mannelijke vrijwilligers van ’s morgens acht tot na het middaguur letterlijk de handen vol gehad om alle afkomende takken te verwerken tot kleine stukken, die vervolgens in een hakselaar werden versnipperd en weer als compost diende voor de kerktuin. Voor het verslag van de werkgroep Kerktuin, lees verder >> 02.11.19
   

Bijzonder bezoek van bruidspaar
Op woendagmorgen 30 oktober kreeg de Dorpskerk bijzonder bezoek van een bruidspaar dat graag foto's wilde maken in het 'Oudste huis van Barendrecht'. Het waren niemand minder dan Barendrechts burgemeester Jan van Belzen en zijn bruid Arja den Uil. Na de fotosessie in en rondom de Dorpskerk kwam het bruidspaar nog even langs in 'Herberg - de Dorpskerk', waar ze met applaus van de aanwezige bezoekers werden onthaald en door de koster werden verrast met koffie en een lekkernij. Bijgaande foto, genomen bij het wapen van Barendrecht, mag met instemming van het bruidspaar wrden gepubliceerd. Namens de Dorpskerkgemeenschap wensen we het bruidspaar gezonde en gelukkige jaren toe! 01.11.19
  klik voor vergroting

Wist u dat. . . .? Allerheiligen en Allerzielen
Allerheiligen is een christelijk feest dat op 1 november valt en gevierd wordt onder Rooms-katholieke- en Anglicaanse Christenen. De feestdag viert de nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren.
De volgende dag is het  Allerzielen, waarop Rooms-katholieken hun overledenen herdenken. Binnen de Protestantse Kerk in Nederland zijn er steeds meer plaatelijke gemeenten die hun overledene gemeenteleden herdenken op de zondag na Allerheiligen. Sinds enkele jaren worden op deze zondag in de Dorpskerkgemeente en de andere wijkgemeenten in Barendrecht-centrum de overleden gemeenteleden herdacht . Hans van Gelder schreef een interssant artikel over Allerheiligen en Allerzielen. Lees verder >> 01.11.19


Restauratie luidklok
Het gezegde 'de klok horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt' geldt letterlijk voor veel Barendrechters die nog nooit de eeuwenoude luidklok van de Dorpskerk van dichtbij hebben gezien, maar wel al lang hebben horen luiden of horen slaan. Nu zowel de luidklok als het torenuurwerk worden gerestaureerd, is er alle reden om daar aandacht aan te besteden. Op 14 oktober heeft de firma Daelmans de klok uit haar klokkenstoel gelicht en de stalen gekrukte as gedemonteerd en afgevoerd. Na overleg met de adviseurs van de kerkrentmeesters is besloten om na de restauratie de klok weer als voor 1962 op te hangen aan een horizontale luidas. De restauratiewerkzaamheden zijn gefilmd, zodat de kerkrentmeester de werkaamheden bnden live kon volgen. Binnenkort zal het filmpje op deze website te zien zijn. Tevens is er een eerste voortgangsverslag gemaakt van de restauratie van de klok, dat meer achtergrondinformatie en foto's bevat van deze restauratiewerkzaamheden. Lees verder >> 31.10.19
  klik voor vergroting

Schoenendoosactie 2019
Al negen jaar wordt er vanuit de diaconieën van een aantal Barendrechtse kerken, waaronder de Dorpskerkgemeente, een schoenendoosactie georganiseerd om Poolse kinderen in december te verrassen met een cadeau: een schoenendoos vol met mooie, nuttige en lekkere dingen. Poolse kerken zoeken samen met de sociale dienst in hun stad kinderen uit weeshuizen en arme gezinnen. Versier de doos en doe er spulletjes in die voor ons heel gewoon zijn, maar voor kinderen en tieners in Polen bijzonder gewaardeerd worden. Doet u dit jaar ook weer mee? Op zondag 10 en zondag 17 november kunnen de versierde schoenendozen worden ingeleverd in 'de Ontmoeting'. Hoe de actie werkt, staat op de flyer. Lees verder >>. 31.10.19
  Klik voor vergroting

Restauratie torenuurwerk
Op 14 oktober is de firma Daelmans begonnen met de restauratie van het torenuurwerk. Het uurwerk is volledig gedemonteerd en afgevoerd naar de werkplaats in Lierop. Tevens is een electronische aandrijving van de wijzers geplaatst, zodat het 'oudste huis van Barendrecht' ook tijdens de restauratieperiode de juiste tijd zal blijven aangeven. De restauratiewerkzaamheden zijn gefilmd. Binnenkort zal die op deze website te zien zijn. Tevens is er een eerste voortgangsverslag gemaakt, dat meer achtergrondinformatie en foto's bevat. Lees verder >> 25.10.19
  Klik voor vergroting

Facebookpagina Dorpskerk: 100-ste volger!
Sinds een jaar of twee fungeert de Facebook-pagina van de Dorpskerk als een 'uithangbord' voor de Dorpskerkwebsite. Omdat Facebook een ingeburgerd communicatiekanaal is geworden, helpt het om berichtgeving over het 'oudste huis van Barendrecht' snel te verspreiden. Langzaam maar zeker steeg het aantal bezoekers dat de FaceBook-pagina van de Dorpskerk permanent volgen. Deze week is een bijzondere mijlpaal bereikt: de 100-ste volger heeft zich aangemeld. Zoals van te voren aangekondigd staat er voor deze 100-ste volger een verrassing te wachten: een persoonlijke rondleiding door de Dorpskerk, waarbij plekken bezocht worden die normaliter voor bezoekers gesloten blijven. De 100-ste volger is mevrouw Marian Bergwerff. Zij wordt van harte uitgenodigd om contact op te nemen via >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl  Overigens wordt aan alle overige negenennegentig volgers ook de gelegenheid geboden om zo'n uniek rondleiding te krjgen. Meldt u dus aan! 23.10.19
  klik voor vergroting

Restauraties in de kerktoren - de voorgeschiedenis
Zoals al vele jaren gebruikelijk, zal er van de voortgang van de lopende restauratieprojecten in de Dorpskerk verslag worden gedaan op deze website. Het torenuurwerk en de luidklok, die beiden ruim 400 jaar oud zijn, worden komende maanden gerestaureerd. Er zullen met enige regelmaat fotoverslagen worden geplaatst. In een eerste artikel wordt ingegaan op een stukje voorgeschiedenis. De afbeelding is een uitsnede uit een landkaart van 1571 van Jan Janszn. Potter. Dit is de oudste afbeelding waarop de Dorpskerk staat afgebeeld Lees verder >> .21.10.19
  klik voor vergroting

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee van de Dorpskerkgemeente. De pastores Jan Willem Stam en Marianne Moerland enerzijds en namens de kerkenraad Kees Vos anderzijds, geven veel informatie over de wijgemeente Dorpskerk. 
Lees verder >>  19.10.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
In zijn wijkbericht beschrijft ds. Cees Romkes het wel en wee vanuit deze wijkgemeente. Lees verder >> 19.10.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie in Klankbord is deze keer verzorgd door ds. Bert de Wit, predikant van Carnisse Haven. De titel is: 'Op weg!' Hij gaat in op het bijbelverhaal over Abraham, die op weg ging. Lees verder >> 19.10.19

Restauratie voegwerk afgerond
Op vrijdag 18 oktober is het restauratieproject 'voegwerk oostelijke- en zuidelijke muren' opgeleverd, nadat eerst nog enkele stenen met reparatiemortel waren hersteld, de hemelwaterafvoeren waren teruggeplaatst en het straatwerk was hersteld. Het werk is ook in financieel opzicht goed verlopen. De financiering bestond uit een bijdrage vanuit het VLD-fonds, alsmede een bijdrage vanuit een legaat dat een overleden lid van de Dorpskerkgemeente  heeft bestemd voor het restaureren van de Dorpskerk. Daarmee hoefden de kerkrentmeesters van de Dorpskerk geen beroep te doen op de eigen middelen van de PG Barendrecht. Dat stemt hen tot grote dankbaarheid! Voor het laatste fotoverslag, lees verder >> foto: Jan v.d.Oever 18.10.19
  klik voor vergroting

Restauratie voegwerk - week 41
Al met al heeft het eigenlijke voegen van de muurvlakken van de oosterlijke- en westelijke buitenmuren zeven weken in beslag genomen. De voortgang van de afgelopen week is vastgelegd in een nieuw voortgangsverslag, compleet met de nodige foto's. Wat nu nog rest is het voegen van de afzaten (vensterbanken) en het terugplaatsen van de hemelwaterafvoeren, en het dichtleggen van de bestrating. Het is al met al een prachtig stuk vakwerk geworden!  
Lees verder >> 16.10.19

Met de Kinderkerk op reis
Het was zondagmiddag 13 oktober een drukte van belang in de Dorpskerk: er was Kinderkerk en die mag zich verheugen in een steeds groter wordende belangstelling. Dit keer waren er zo'n veertig kinderen in de leeftijd tussen 0 en 8 jaar! Daarnaast vele ouders en opa's en oma's. Dit keer werd er een reis gemaakt door de hele kerk, zoals Abraham dat deed in het Bijbelverhaal. Bijna alle kinderen hadden een koffertje of rugzak meegenomen voor de reis. Ze trokken achter dominee Jan Willem aan en kregen onderweg het nodige voor in hun koffertjes en rugzakken. Het begon met een kleurplaat, daarna een wereldbol voor de reisroute en tenslotte iets te drinken en te snoepen voor onderweg. Vervolgens ging de dominee in de tent zitten, die in de kerk was opgezet, om het verhaal van Abraham te vertellen uit de prentenbijbel. Voor de fotoreportage, lees verder >>.
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 16.10.19
  klik voor vergroting

Restauratie in kerktoren was live te volgen
Dankzij de inspanningen van onze koster-beheerder Rob Bruin konden de restauratiewerkzaamheden van het torenuurwerk, de luidklok en de klokkenstoel on line gevolgd worden. Hij had twee webcams geplaatst, een op de uurwerkzolder en een op de klokkenzolder. Met de restauratoren is afgesproken dat wel de beelden live uitgezonden kunnen worden, maar dat er geen geluid werd weergegeven. Het was een geslaagd experiment, tal van bezoekers van de website konden op deze wijze iets van de werkzaamheden die boven in de toren buitenmeemaken. Ook als in november as. de klokkenstoel zal worden gerestaureerd zal de live verbinding weer tot stand worden gebracht. Een fotoverslag van de werkzaamhedenop staat elders op deze website. 15.10.19
  klik voor vergroting

WinterFeest 2019: Alpensfeer rondom Dorpskerk én Kerstwandeling
Het WinterFeest wordt op zaterdag 14 december as. georganiseerd door de Stichting Evenementen Dorpskern Oud-Barendrecht (SEDOB). De Dorpskerkgemeente participeert via de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk in deze stichting, opdat het hele Dorpskerkcomplex in het centrum van de belangstelling kan staan. Het WinterFeest staat dit jaar in het teken van de Alpen. Rondom gebouw de Ontmoeting ontstaat een heus Alpenfeest. Een Egerländer Kapel en een alpenhoorn zorgen voor passende muziek. Daarnaast zijn er kerstoptredens in de Dorpskerk. Het feest wordt afgesloten met een jaaroverzicht, dat geprojecteerd wordt op de Watertoren. Het WinterFeest krijgt dit jaar bovendien een bijzondere afsluiting: De Kerstwandeling langs kersttaferelen “Bethlehem in Barendrecht”.
Lees meer op >> de website van SEDOB 13.10.19
 

Geloof, hoop en liefde’
Het is de bekende bijbeltekst uit 1 Korintiërs 13:13 die Olette Smits heeft geïnspireerd tot een schilderij op zijde dat in de hal van de Oude Pastorie hangt. Olette is al bijna 45 jaar betrokken bij de Dorpskerkgemeente, een goede reden voor het schenken van het schilderij aan het Dorpskerkcomplex. 'Liefde geneest, liefde geeft moed, liefde troost, liefde geeft kracht, liefde verbindt ons met God en met elkaar'. Op de foto Olette en ds. Marianne Moerland die het schilderij een mooi plekje gaven. Ga straks gerust eens een kijkje nemen op deze plaats waar zoveel liefde wordt gedeeld vanuit de kerk en vanuit ‘de Toekomst’.Klik op de foto voor een detailopname. 10.10.19
  Klik voor vergroting

Start restauratie torenuurwerk, klokkenstoel en luidklok
Woensdag 9 oktober is de restauratie van het torenuurwerk en de luidklok van de Dorpskerk gestart met een bijeenkomst van de direct betrokkenen. Een soortgelijke bijeenkomst volgt op korte termijn met de aannemer van de restauratie van de klokkenstoel. De firma Daelmans Klokken & Uurwerken uit Lierop heeft de opdracht gekregen voor de restauratie van torenuurwerk en luidklok. De firma Conserduc-Renofors uit Sliedrecht heeft de opdracht gekregen voor de restauratie van de klokkenstoel. Tevens zijn gespecialiseerde adviseurs vastgelegd om alle restauraties te begeleiden. Het geheel wordt gefinancierd door de stichting Vrienden van de Dorpskerk. Op maandag 14 oktober zal het 17e eeuwse torenuurwerk alsmede het eeuwenoude slagwerk worden afgevoerd naar de werkplaats van de restauratoren. Ook zal dan de luidklok (die dateert uit 1607 en die in 1759 werd overgegoten) uit de gekrukte as worden gelicht en tijdelijk worden geplaatst op de de (versterkte) torenzolder. Kort nadat het torenuurwerk is verwijderd, zal een tijdelijke aansturing van de wijzerplaten worden gemonteerd, zodat de tijdsaanduiding op de kerktoren blijft functioneren.
  klik voor vergroting
Het projectteam: v.l.n.r.
restauratieadviseur Bikker,
(Bureau Lakerveld )
Van Veghel (Daelmans)
Klokkenadviseur Van Geuns
Torenuurwerkadviseur Romeyn
Kerkrentmeester Simon Hoek

Nieuw stukje kerkgeschiedenis
Tijdens de gecombineerde gemeenteavonden van de (voormalige) Gereformeerde wijkgemeente Zuid-Oost en de (voormalige) Hervormde wijkgemeente Dorpskerk op dinsdagavond 8 oktober is een belangrijke stap gezet op weg naar een Protestantse wijkgemeente Dorpskerk! Namens beide wijkkerkenraden verzorgde Aad van der Wel een presentatie over de plannen om, na een jaar 'samen-vieren', per 1 januari a.s. de beide wijkgemeenten te gaan 'samen-voegen'. Er was brede belangstelling voor de avond, dat was positief. Na afloop van het volgens de Kerkorde verlopen 'kennen en horen van de gemeenteleden' werd het voorgenomen besluit van de wijkkerkenraden tot samenvoeging unaniem ondersteund door de aanwezige gemeenteleden. Daarmee zal een nieuw stukje Barendrechtse kerkgeschiedenis worden geschreven. Zoals uit het verslag van de scriba's zal blijken, belooft het op zondag 12 januari 2020 een feestelijke dag te worden in en rondom de dan Protestantse Dorpskerk. 09.10.19
  Klik voor vergroting
Ruim 130 jaar na 'de Doleantie' willen Hervormden en Gereformeerden
samen verder in één Protestantse wijkgemeente Dorpskerk.

Wist u dat. . .? Jom Kippoer, de Grote Verzoendag
Bij de (plaatselijke) zonsondergang op dinsdag 8 oktober begint wereldwijd voor het Joodse volk Jom Kippoer, de Grote Verzoendag.  Op de tiende dag van de maand Tisjri - een tiental dagen na Rosj ha-Sjana of het Joodse Nieuwjaar - valt de heiligste en voornaamste dag van het jaar voor gelovige joden: Jom Kipoer of de Grote Verzoendag. Het joodse etmaal en dus iedere feest- of gedenkdag loopt van zonsondergang tot zonsondergang. Op Jom Kipoer wordt door alle wetgetrouwe joden gevast. Dit vermijden van zowel voedsel als drank is niet bedoeld als zelfkwelling maar als loutering, om vergeving te bekomen van mogelijke misstappen in het afgelopen jaar. Orthodoxe joden dragen deze dag geen leren schoeisel, wassen zich niet en hebben geen geslachtsgemeenschap. Vrouwen maken zich niet op. Aan het einde van de ochtenddienst op Jom Kippoer worden na de voorlezing uit de Thora de doden herdacht, waaronder de slachtoffers van de Shoah.
Voor meer informatie over de Joodse feesten, lees verder >> 08.10.19
  Klik voor vergroting

Wist u dat. . . ? 5000 jaar oude stad opgegraven in Israël
Archeologen hebben in Israël de resten blootgelegd van de overblijfselen van een stad die zij nu duiden als het 'New York van het vroege bronzen tijdperk'. De locatie heeft de naam En Ensur gekregen en ligt tussen de steden Tel Aviv aen Haifa. Momenteel resteert er niet veel meer dan puin en rotsblokken, maar 5000 jaar geleden moet dit een bruisende, ommuurde stad zijn geweest, met verschillende culturen, indrukwekkende straten en pleinen. De stad besloeg een oppervlakte van 65 hectare en zou zo'n 5000 à 6000 inwoners moeten hebben gehad. Archeologen van het instituut Israel Antiquities Authority vermoeden dat veel mensen naar de stad trokken omdat er twee waterbronnen waren in de buurt van deze locatie. Onder deze stad werd nóg een veel oudere agrarische nederzetting gevonden, die 7000 jaar oud moet zijn. Voor een filmpje van deze indrukwekkende vondst, kijk verder >> 08.10.19
  Klik voor vergroting
Misschien was En Ensur destijds zelfs
de oudste stad in de regio. . .

Nieuws uit de Algemene Kerkenraad
De scriba van de AK heeft een kort verslag gemaakt van de afgelopen AK-vergadering die werd gehouden op 3 oktober j.l.
Lees verder >> 08.10.19

Inspectie koperwerk Dorpskerk
Nu de restauratie van het monumentale interieur van de Dorpskerk nagenoeg is afgerond, restte er nog één onderdeel van het interieur dat een nadere inspectie behoefde: het koperwerk in de kerk. Dat betreft het 17e-eeuwse koperwerk aan de kansel en dooptuin, alsmede de vier 18e-eeuwse kroonluchters. Tientallen jaren geleden is al het koperwerk gerestaureerd en van een laklaag voorzien, waardoor koperpoetsen tot het verleden behoort. Op verzoek van de kerkrentmeesters heeft er op 7 oktober een inspectie van het koperwerk plaatsgevonden door de firma Brink & Van Keulen, een gespecialiseerd restauratiebedrijf op dit gebied (zie foto). Zoals al door de kerkrentmeesters werd vermoed, is het koperwerk behoorlijk geoxydeerd en dient het op enige termijn opnieuw te worden gepolijst en gelakt, zodat het dan weer tientallen jaren onderhoudsvrij zal zijn. Er is een offerte opgevraagd. Zodra die is ontvangen, wordt besloten wanneer tot restauratie kan worden overgegaan én hoe die restauratie (extern) zal worden gefinancieerd. 07.10.19
  Klik voor vergroting

Restauratie voegwerk - week 39 en 40
De slechte weersomstandigheden hebben Siep, die het voegwerk van de buitenmuren restaureert, behoorlijk parten gespeeld. De voeger heeft zoveel mogelijk gewerkt onder een dekzeil, maar soms regende het zo hard dat het net gerestaureerde voegwerk weer dreigde uit te spoelen. Al met al heeft het restauratieproject daardoor enige vertraging opgelopen. De voortgang van de afgelopen twee weken is vastgelegd in een nieuw voortgangsverslag, compleet met de nodige foto's, die dit keer grotendeels zijn gemaakt door kerkrentmeester Derk Ottink, die Simon Hoek verving tijdens diens vakantie. Wordt vervolgd.  Lees verder >> 07.10.19
  klik voor vergroting

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende