Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog steeds actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

Artikelen over liturgie en vieringen worden aangeduid met een kleurenstrook in de betreffende kleur van het liturgisch jaar.

                           Op deze pagina het nieuws van de afgelopen drie weken. 
                              Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Nog steeds actueel
LEES-TIPS
>> lees verder

Gedurende de vakantieperiode worden de erediensten van de wijkgemeenten rondom Dorpskerk en Bethelkerk
GEZAMENLIJK gehouden. Zie onderstaand bericht.
De diensten worden op zondagmorgen om 10.00 uur online uitgezonden.
Ze zijn rechtstreeks en ook achteraf terug te kijken op de eigen videokanalen van de Dorpskerk.

Klik op het Vimeo logo >> 
klik om het Dorpskerk-Vimeokanaal te openen of op het YouTube logo >>    Zie ook >> webpagina Kerkdiensten

Nieuw 'Lied van de Week'
Ook deze week bespreekt ds. Cees Romkes een lied van de Rooms-Katholieke dichter Michel van der Plas. Het betreft het lied 'Kind van mijn liefde', dat van een melodie is voorzien door Joop Stokkermans. Lees verder >>
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  31.07.21  

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 1 augustus is volgens de liturgische kalender geteld als '7e zondag van de Zomer'. Dit is de derde gezamenlijke viering uit een serie van zes erediensten van de wijken rondom de Bethelkerk en de Dorpskerk. Deze viering is in de DORPSKERK, de Bethelkerk is gesloten! 
Er is geen kindernevendienst en kinderoppas. Vooraf reserveren is niet nodig. Het maximum aantal kerkgangers is 100, inclusief de medewerkenden. Gezien de vakantieperiode wordt verwacht dat het genoemde maximum voldoende ruimte biedt om alle kerkgangers een plaats te bieden. Een gastvrouw/gastheer wijst u een plaats aan. De rechtstreekse uitzending begint om 10.00 uur en kan via de videokanalen van de Dorpskerk en de Bethelkerk worden bekeken. Voorganger is ds. Cees Romkes. De liturgische kleur is groen, de kleur van hoop en verwachting. Voor de liturgie, lees verder >> 30.07.21
 

Wist u dat. . . ? Een nieuwe Dorpskerkpredikant beroepen. . . in 1606
Zoals bij sommigen bekend is, heeft kerkrentmeester Simon Hoek zich verdiept in de eerste Dorpskerkpredikanten. Zijn eerste vijf verhalen zijn reeds gepubliceerd op deze website, aan het verhaal over de zesde predikant wordt nog gewerkt door Simon. Dat verhaal gaat dan over dominee Abraham Costerus die leefde van 1575 tot 1620. Nu is gebleken dat een van de leden van de beroepingscommissie, Joost Hengstmengel, ook op  zoek is geweest naar in het verleden beroepen Dorpskerkpredikanten. Hij is daarbij gestuit op een artikel
'
EEN BEROEP NAAR BARENDRECHT IN HET BEGIN YAN DE 17™ EEUW, DOOR Mr. PETER VAN MEURS.  Deze schrijver baseert zijn verhaal één op één op het 'Tweede Kerckenboek'van de Barendrechtse Dorpskerk, een van de bronnen die ook Simon frekwent gebruikt. Vooruitlopend op het boeiende levensverhaal van deze zesde Dorpskerkpredikant, dat later dit jaar zal verschijnen, geeft dit door Joost gevonden artikel een mooi beeld hoe dominee Abraham Costerus in 1606 werd beroepen als zesde Dorpskerkpredikant naar Barendrecht! Lees verder >> 30.07.21

Nieuwe werkgroep AV
De activiteiten van de Dorpskerkgemeente zijn organisatorisch ondergebracht in zes clusters. Ruim 250 vrijwilligers vervullen met elkaar zo'n 470 vrijwilligerstaken. Binnen het cluster 'Facilitair' is er een nieuwe werkgroep Audio-Video (AV) gevormd. Koster-beheerder Rob Bruin heeft in de afgelopen twee jaar de ruimte gekregen om de bestaande geluidsinstallaties in de Dorpskerk en gebouw 'de Ontmoeting' verder te verbeteren en tevens een videosysteem met professionele camera's en software aan te leggen in de kerkzaal. Dit is nu nagegoeg afgerond. In het afgelopen jaar heeft Rob enkele gemeenteleden opgeleid, die het nieuwe AV-systeem eveneens kunnen bedienen. Jan van den Oever (bijgestaan door Elly), Roel Groen en Remco Ketting zijn nu in staat om Rob te vervangen c.q. te ondersteunen. Samen met Rob vormen zij de nieuwe werkgroep AV. Zij rapporteren aan de coördinator van de cluster Facilitair, Simon Hoek. 30.07.21

'Pastorie Schaatsbaan' voorlopig verhuurd
Het College van Kerkrentmeesters heeft in overleg met de WK van de Dorpskerkgemeente en na instemming van de AK van de PG Barendrecht besloten om de pastorie waarin ds. Stam heeft gewoond niet langer in te zetten als pastorie voor een PGB-predikant. Dit vanwege de zeer hoge WOZ-waarde. In overleg met een nieuwe Dorpskerkpredikant zal t.z.t. een passende pastorie worden gezocht. Het pand aan de Schaatsbaan zal tijdelijk  - voor een periode van maximaal twee jaar - worden verhuurd aan de Christelijk Gereformeerde Kerk van Barendrecht. Dit omdat hun huidige pastorie zal worden vervangen door nieuwbouw. Als u dus activiteiten ziet rondom het pand, dan weet u in welke context dit gebeurt. 29.07.21

Product van de maand augustus
De Diaconie van de PG Barendrecht ondersteunt de Barendrechtse Voedselbank met de actie 'Product van de maand'. Voor de maand augustus zijn dit tandenborstels en tandpasta Bij de ingang van de Dorpskerk bij gebouw 'de Ontmoeting' staat een verzamelkrat. Elke woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur kunt u het 'product van de maand' inleveren. Namens de Barendrechtse Voedselbank en haar cliënten: hartelijk dank! Doet u al mee? 27.07.21
  klik voor vergroting

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is dit keer verzorgd door ds. Henk-Jan Ketelaar. Hij mediteert onder de titel 'Vacant en Vakantie!', en hij besluit zijn meditatie met de woorden: 'Doe iets wat goed voor je is. En laat zo iets van de innerlijke vrijheid in je groeien'. 
Lees verder >> 27.07.21

Snuffelmarkt in vakantietijd geopend!
Ook tijdens vakantietijd is de Snuffelmarkt elke zaterdagmorgen geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur. In deze zomertijd zijn er aantrekkelijke acties, zo is er 50% korting op alle kleding en schoenen. Deze korting geldt ook voor tassen, sjaaltjes en sieraden. Als extra actie zijn alle leesboeken de komende weken in prijs verlaagd naar € 0,50 per boek. Alle DVD”s en CD’s zijn 10 stuks voor € 1,00. Deze acties lopen tot eind augustus. Sinds kort is ook de koffiehoek weer geopend en hopen de gastvrouwen oude en nieuwe klanten te mogen begroeten voor een kopje koffie of thee of gewoon voor een gezellig praatje. Er wordt rekening gehouden met de geldende coronaregels. De opbrengst van de Snuffelmarkt komt geheel ten goede aan het onderhoud van dit mooie monument. Voor meer informatie: Truus Dorsman, telefoon 616501. 27.07.21

Nieuw meubilair in Kerktuin
De werkgroep Kerktuin heeft het meubilair, dat al vele jaren het terras in de tuin opsierde, vervangen. Er zijn lichtere alluminium stoelen en bijbehorende tafels aangekocht. Er is gekozen voor vijf kleinere tafels, zodat er nu meerdere zitjes kunnen worden gemaakt. De werkgroep heeft de aankoop grotendeels kunnen financieren vanuit de diverse acties die zij hebben gevoerd. Bovendien werd een prachtige financiële bijdrage ontvangen van begrafenisondernemer Mastenbroek. De Kerktuin en het meubilair wordt bij mooi weer namelijk regelmatig gebruikt in geval van rouwbijeenkomsten in het Dorpskerkcomplex. Verder maakt ook Zorggroep De Toekomst veel gebruik van de faciliteiten in de Kerkuin. De Kerktuin blijkt dus een waardevolle aanvulling te zijn op de verhuurmogelijkheden die het 'oudste huis van Barendrecht' biedt. Gedurende de zomerperiode is er elke zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur een gastvrouw of gastheer aanwezig die u alles kan vertellen over deze prachtige Kerktuin. 27.07.21  
  klik voor vergroting

Nieuw 'Lied van de Week'
Deze week bespreekt ds. Cees Romkes een lied van de Rooms-Katholieke dichter Michel van der Plas. Het betreft een Marialied, een bijzondere vorm van een Avé Maria: het lied 'Maria wees gegroet'. Ds. Romkes verwijst daarbij naar een interview van Stijn Fens met de christelijke gereformeerde theoloog Arnold Huigen, die een boek schreef over de Mariadevotie. Lees verder >> 
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  24.07.21  

Dorpskerk Revival-week ná de 'anderhalvemetersamenleving'. . .
De Protestantse Dorpskerkgemeente staat bekend als een vitale geloofsgemeenschap rondom het 'oudste huis van Barendrecht'. Net als de meeste andere mensen moesten ook de ruim 200 vrijwilligers van de Dorpskerkgemeente gedwongen hun activiteiten tijdens de Corona-pandemie sterk terugbrengen of zelfs helemaal stoppen. Nu steeds meer mensen gevaccineerd worden, gloort er licht aan het einde van de 'Coronatunnel'. Dit is voor de Wijkkerkenraad aanleiding om het einde van de 'anderhalvemetersamenleving' straks te gaan vieren. Een kleine commissie heeft ideeën verzameld en een conceptprogramma gemaakt voor een Dorpskerk Revival-week, zo mogelijk eind september as. De opzet is om alle activiteiten in en rondom de Dorpskerk in één week tijd een feestelijke herstart te geven en om zo heel Barendrecht te laten weten dat er ook ná Corona veel 'muziek in de Dorpskerk en de Dorpskerkgemeente' zit! De commissie staat open voor (meer) ideeën. Stuur een email naar: postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl 23.07.21 

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 25 juli is volgens de liturgische kalender geteld als '6e zondag van de Zomer'. Dit is de tweede gezamenlijke viering uit een serie van zes erediensten van de wijken rondom de Bethelkerk en de Dorpskerk. Deze viering is in de BETHELKERK, de Dorpskerk is gesloten! 
Er is kindernevendienst en ook kinderoppas aanwezig. Aanmelden kan tot zaterdagochtend 10.00 uur per e-mail: welkomindebethelkerk@gmail.com Gemeenteleden die niet over internet beschikken kunnen zich telefonisch aanmelden bij Anke Kleemans op 0650557477. Als u zich aanmeldt en blijkt dat alle plaatsen vergeven zijn krijgt u daarover bericht en komt u automatisch op de lijst voor de volgende week. Wie niet kan komen wordt van harte uitgenodigd de dienst thuis mee te vieren. De rechtstreekse uitzending begint om 10.00 uur en kan via de videokanalen van de Dorpskerk en de Bethelkerk worden bekeken. Voorganger is Hans Oorebeek. De liturgische kleur is groen, de kleur van hoop en verwachting. Voor de liturgie, lees verder >> 23.07.21
 

Kerktuin in beeld - 6 
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek in Barendrecht. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, die het verdienen om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Hoogerbrugge-Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. Deze maand besteedt zij aandacht aan de amandelboom, Prunus Dulcis, die in de Kerktuin bij de bijenkorven staat. Lees verder >> 23.07.21
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 18 juli is volgens de liturgische kalender geteld als '5e zondag van de Zomer'. Dit is de eerste gezamenlijke viering uit een serie van zes erediensten van de wijken rondom de Bethelkerk en de Dorpskerk. Deze viering is in de BETHELKERK, de Dorpskerk is gesloten! 
Er is kindernevendienst en ook kinderoppas aanwezig. Aanmelden kan tot zaterdagochtend 10.00 uur per e-mail: welkomindebethelkerk@gmail.com Gemeenteleden die niet over internet beschikken kunnen zich telefonisch aanmelden bij Anke Kleemans op 0650557477. Als u zich aanmeldt en blijkt dat alle plaatsen vergeven zijn krijgt u daarover bericht en komt u automatisch op de lijst voor de volgende week. Wie niet kan komen wordt van harte uitgenodigd de dienst thuis mee te vieren. De rechtstreekse uitzending begint om 10.00 uur en kan via de videokanalen van de Dorpskerk en de Bethelkerk worden bekeken. Voorganger is ds. Henk-Jan Ketelaar. De liturgische kleur is groen, de kleur van hoop en verwachting. Voor de Orde van dienst, lees verder >> 16.07.21
 

'Lied van de Week'
Soms hebben liedbundels maar een kort leven. Deze week besteedt ds. Cees Romkes aandacht aan een lied uit de bundel Evangelieliederen van Michel van der Plas. Het betreft het lied 'Ik ben de vriend van dag en nacht' . Lees verder >> 17.07.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

Prachtige gift aan de Vriendenstichting DK
Onlangs kreeg de Stichting Vrienden van de Dorpskerk een gift van € 250, specifiek bestemd voor de verdere verbetering van de audio-visuele installaties van de Dorpskerk. De schenker gaf daarbij aan dat dit als een blijk van dank gezien mag worden voor de waardevolle en kwalitatief hoogstaande uitzending van de rouwdienst van zijn overleden echtgenote. Hij beoogt hiermee dat ook mensen 
op afstand of achteraf kunnen meekijken naar opnames van uitvaardiensten, kerkdiensten, concerten, e.d op een blijvend hoog kwalitatief niveau. De dankbare Kerkrentmeesters van de Dorpskerk zullen in overleg met de vriendenstichting een bestemming geven aan deze prachtige schenking. 16.07.21 

Wist u dat. . . . ? Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 'Dichtbij de bron'
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap brengt via een aantal voorpublicaties de nieuwe Bijbelvertaling NBV21 onder de andacht. Onlangs is ook het Bijbelboek Ruth in deze nieuwe vertaling 
online gepresenteerd. De volledige NBV21 wordt in oktober 2021 gepresenteerd. Maak eens kennis met deze NVB21 en lees verder >> 16.07.21

Gezamenlijke vieringen in de zomerperiode
Zoals al vele jaren gebruikelijk, zullen de vieringen van de wijkgemeenten rondom de Bethelkerk en de Dorpskerk gedurende zes weken in de zomerperiode gezamenlijk worden gehouden. Op 18 en 25 juli in de Bethelkerk, op 1 en 8 augustus in de Dorpskerk tenslotte op 15 en 22 augustus weer in de Bethelkerk.
Alle vieringen zullen ook online worden uitgezonden via de videokanalen van de kerken. 12.07.21

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is bij wijze van uitzondering dit keer verzorgd door ds.Wim Beekman, classispredikant van de provincie Friesland. . Hij schrijft onder de titel 'Lied', over de impact diel iederen kunnen hebben op het geloofsleven. Lees verder >> 13.06.21

'Lied van de Week'
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op een tweetal psalmen in de nieuwe berijming van Jan Mul. Zijn berijmingen verschenen onder de titel 'Zingen door de tijd'. Het betreft psalm 122 'Wat was ik blij toen men mij zei' en psalm 42 'Als een hert naar waterstromen'. Lees verder >> 11.07.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 11 juli is volgens de liturgische kalender geteld als '4e zondag van de Zomer'. Dit is de laatste viering vóór de zomerperiode van zes weken waarin de erediensten van de wijken rondom de Bethelkerk en de Dorpskerk gezamenlijk zullen orden gevierrd. De liturgische kleur is groen, de kleur van hoop en verwachting. De voorganger deze zondag is een oude bekende, ds. Robert-Jan van Amstel uit Rotterdam. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 10.07.21
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
 

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 4 juli is volgens de liturgische kalender geteld als '3e zondag van de Zomer'. De liturgische kleur is groen, de kleur van hoop en verwachting. De voorganger deze zondag is ds. Bert de Wit. 
Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 03.07.21
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
 

'Lied van de Week'
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op een lied van Hans Bouma uit de bundel 'Geroepen om te zingen'. Het betreft het lied 'Hartgrondig mogen wij op aarde leven'. Het wordt gezongen op de melodie van Psalm 101. Lees verder >> 03.07.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

Product van de maand juli
De Diaconie van de PG Barendrecht ondersteunt de Barendrechtse Voedselbank met de actie 'Product van de maand'. Voor de maand juli is dit Broodbeleg Bij de ingang van de Dorpskerk bij gebouw 'de Ontmoeting' staat een verzamelkrat. Elke woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur kunt u het 'product van de maand' inleveren. Namens de Barendrechtse Voedselbank en haar cliënten: hartelijk dank! Doet u al mee? 01.07.21
  klik voor vergroting

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is dit keer verzorgd door de voorzitter van de Algemene Kerkenraad Gerrit Barendrecht. Onder de titel 'Zomeravondoverpeinzingen', heeft hij zijn gedicht 'Vergeet Veel' in een bredere contxt geplaatst. Dit gedicht sprak Gerrit uit bij het markeren van het emeritaat van Dorpskerkpredikant ds. Cees Romkes. Lees verder >> 27.06.21

'Lied van de Week'
Ds. Cees Romkes is weer terug van vakantie en dus is er ook weer een nieuw Lied van de Week! Deze week weer een lied van Sytze de Vries, uit zijn nieuwe bundel 'Op Vleugels'. Het lied 'God is liefde: juich dan, hemel' is een vertaling van een prachtige Engelse hymne: 'God is Love: let heav'n adore him'. Lees verder >> 26.06.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

Kerktuin in beeld - 5
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek in Barendrecht. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, die het verdienen om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Hoogerbrugge-Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. Deze maand besteedt zij aandacht aan een plant die in de maand juni in de mannenbroder van de Kerktuin volop in bloei staat: Het Sint Janskruid. Deze plant met haar weelderige gele bloemen staat ook wel bekend als Hertstooi. 
Lees verder >> 26.06.21
  klik voor vergroting
Calycinum Hypericum

Verdere Coronaversoepelingen in de Dorpskerk
De Wijkkerkenraad van de Protestantse Dorpskerkgemeente heeft in zijn vergadering van 24 juni besloten om de door de landelijke Protestantse Kerk aangegeven adviezen tot verdere versoepelingen van Coronamaatregelen voor het kerkenwerk grotendeels op te volgen. Het maximum aantal kerkgangers gaat van 60 naar 100 en er zal meer gemeentezang zijn. Voor de gedetailleerde uitwerking, lees verder >> 25.06.21

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 27 juni is volgens de liturgische kalender geteld als '2e zondag van de Zomer'. De liturgische kleur is groen, de kleur van hoop en verwachting. De voorganger deze zondag is ds. R. A. Wouda uit Zwijndrecht. 
Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 25.06.21
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
 

Vakantiegroeten versturen! Doet u mee?
In deze, toch nog steeds bijzondere vakantietijd, lijkt het ons een mooi  idee om leden van onze Dorpskerkgemeente van 80 jaar en ouder een zomer-/vakantiegroet te sturen. Misschien gaat u niet op reis, maar zomaar een kaartje uit Barendrecht zal ook enorm worden gewaardeerd door onze oudere gemeenteleden. De strookjes, met namen en adressen van de ouderen,  kunt u de komende zondagen meenemen vanuit de Dorpskerk. Indien u de kerkdienst(en) niet bijwoont, dan kunt u een mail sturen naar Sjaan Steenhoek  (j.steenhoek@upcmail.nl)  of  Petra Kleinendorst (pvanderee@gmail.com). Dan krijgt u de namen en adressen toegestuurd. Wilt u bij uw afzender  vermelden dat  de kaart komt van een gemeentelid van de Dorpskerk Gemeente? Wij rekenen alvast op uw medewerking. 24.06.21

Alsnog de 'Preek van de week', met dank aan ds. Van der Sar 
De uitzending van de eredienst van 13 juni kon door technische problemen niet geheel worden uitgezonden. Dat betekende dat de kijkers en luisteraars de overweging van ds. Marius van der Sar maar voor de helft konden volgen. Ds. Van der Sar heeft op ons verzoek de overweging alsnog helemaal uitgeschreven. Daar zijn we hem zeer dankbaar voor! Zijn inspirerende preek kunt u dus alsnog lezen. Lees verder >> 24.06.21

Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Nog steeds actueel

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende