Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

                           Hier het nieuws van de afgelopen drie weken. 
                              Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Actueel
LEES-TIPS
>> lees verder

Artikelen over liturgie en vieringen worden aangeduid met een kleurenstrook in de betreffende kleur van het liturgisch jaar.

De erediensten vanuit de Dorpskerk worden elke zondagmorgen om 10.00 uur online uitgezonden.
Ze zijn rechtstreeks en ook achteraf terug te kijken op de eigen videokanalen van de Dorpskerk.

Klik op het Vimeo logo >> klik om het Dorpskerk-Vimeokanaal te openen of op het YouTube logo >>    Zie ook >> webpagina Kerkdiensten

Viering zondag 27 september
Zondag 27 september wordt volgens de liturgische kalender geteld als '16e zondag na Trinitatis', ook wel de '2e zondag van de herfst' genoemd. De liturgische kleur is groen. Op grond van de anderhalvemeter-regeling kunnen er in de Dorpskerk zo'n honderd kerkgangers een veilige plaats krijgen. Gemeenteleden worden uitgenodigd aanwezig te zijn. Overige gemeenteleden kunnen de viering online volgen. Voorganger is ds. Cees Romkes. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >>  25.09.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 
 

Weer koffiedrinken na de erediensten
De overheidmaatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken hebben sinds begin maart óók het kerkelijk leven ernstig beïnvloed. Dankzij het zorgvuldig opgestelde Gebruiksplan 'Dorpskerk in Coronatijd' én onze ervaring met de gedisciplineerde uitgevoering ervan, kunnen er sinds enkele maanden weer erediensten worden gehouden in de Dorpkerk in aanwezigheid van maximaal 100 kerkgangers. Dat is op zich al een hele verbetering, maar de behoefte om na de kerkdienst met elkaar een kopje koffie te drinken wordt steeds groter. De Wijkkerkenraad heeft in haar septembervergadering besloten om met ingang van zondag 4 oktober weer een beperkte vorm van koffiedrinken na de dienst mogelijk te maken. Een en ander binnen de strikte regels van het daartoe aangepaste Gebruiksplan, en zolang de overheidsmaatregelen dat mogelijk maken. In gebouw 'de Ontmoeting' en in de opgestelde (en verwarmde!) tent in de Kerktuin zal men op een aangewezen zitplaats, én op de bekende anderhalve meter van elkaar, kunnen genieten van een kopje koffie met het bekende speculaasje/koekje. Binnenkort volgt nadere informatie hierover op deze website. 25.09.20

Diaconie herstart 'Product van de maand'
Het succesvolle diaconale project 'product van de maand' voor de Barendrechtse Voedselbank, dat door de Coronamaatregelen moest worden onderbroken, wordt weer opgestart per 1 oktober as. De Voedselbank meldt: 'Het afgelopen half jaar hebben we behoorlijk ingeteerd op onze voorraden en hebben we een groei gezien van het aantal klanten. We hopen dan ook dat we weer op u kunnen rekenen! Bij deze willen we u namens alle vrijwilligers en klanten bedanken voor alle giften en steun die we hebben mogen ontvangen in de afgelopen periode. Deze zijn onmisbaar geweest." Voor de maand oktober is het product van de maand: soep in blik. Bij de ingang van 'de Ontmoeting' staat de verzamelkrat. 25.09.20 
  klik voor vergroting

Ondersteun de Dorpskerk en krijg een kerkstoel of kerkbank cadeau
Nu het interieur van de Dorpskerk zal worden vernieuwd, is er van meerdere kanten aangegeven dat er belangstelling is voor de bestaande kerkstoelen en kerkbanken.Die zullen niet bij opbod worden verkocht. Nadat alle leden van de Protestantse Gemeente Barendrecht de mogelijkheid hebben gehad om een of meer meubelstukken in bezit te krijgen, komen nu de overige belangstellenden in aanmerking om aan deze actie mee te doen. De financiële ondersteuningsactie is opgezet, zodat de Dorpskerkgemeente (en daarmee de PG Barendrecht) er financieel nog wat wijzer van wordt. Afhankelijk van het bedrag waarmee men de herinrichting van de Dorpskerk ondersteunt, kan men een huidige kerkbank of kerkstoel cadeau krijgen. Lees verder >> Belangstellenden kunnen een aanmeldingsformulier downloaden >> Klik om het aanmeldingsformulier te openen  25.09.20

Dankwoord ds. Stam
Oud-Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam zond ons het volgende bericht ter publicatie: "Graag wil ik iedereen bedanken voor de hartelijke woorden bij mijn afscheid, op papier, via e-mail of tijdens de receptie op 29 augustus. Het heeft mijn/ons erg goed gedaan. Ook mijn hartelijke dank voor het prachtige bedrag wat wij kregen. We zullen het besteden aan een tuinset en aan een nieuwe motorhelm. Twee mooie aandenkens aan onze tijd in Barendrecht!
Zoals u wellicht heeft gehoord of gelezen kon de dienst waarin ik aan de gemeente hier in Woerden zou worden verbonden niet doorgaan omdat ik verkouden was. Onder de huidige omstandigheden betekent dat maar één ding: thuis blijven. Inmiddels heeft een test uitgewezen dat ik geen Corona had en neemt de verkoudheid ook af. 27 september gaan we het opnieuw proberen. Zo wordt niet alleen mijn afscheid van jullie maar ook mijn start hier overschaduwd door het Coronavirus. Laten we volhouden, en samen hopen op betere tijden. Een hartelijke groet voor jullie allen! ds. Jan Willem Stam"

Leverdatum nieuwe stoelen bekend
Leverancier Offex heeft gemeld dat de leverdatum van de nieuwe kerkstoelen en de stoelen voor gebouw 'de Ontmoeting' is vastgesteld op donderdag 22 oktober as. Dat betekent dat de huidige kerkbanken en kerkstoelen uit de kerkzaal verwijderd moeten worden op maandag 19 en dinsdag 20 oktober. Daarvoor zoeken we vrijwilligers die willen helpen sjouwen! Op woensdag 21 oktober zal de vloer van de kerkzaal een grote schoonmaakbeurt krijgen.  Donderdag 22 en vrijdag 23 oktober zal de kerkzaal opnieuw worden ingericht. Ook daarvoor zoeken we enkele vrijwilligers! Vele handen maken licht werk! Opgeven bij koster-beheerder Rob Bruin. Uiteraard wordt gezorgd voor een werksituatie die Caronaproof is. 24.09.20

Blauwdruk supplement jubileumboek 'Vijf eeuwen Dorpskerk'
Op 2 mei 2022 bestaat de Dorpskerk 510 jaar. Zoals eerder gemeld zal er dan een 'supplement' worden uitgegeven bij het jubileumboek 'Vijf eeuwen Dorpskerk'. De redactie, bestaande uit Wim de Regt, Hans van Gelder en Simon Hoek, heeft een blauwdruk gemaakt van de inhoud van dat nieuwe boek. Naast een beschrijving van de periode 2012 -2022 in de vorm van een jaarkroniek, zullen er artikelen worden opgenomen over activiteiten die voor de Dorpskerk en de Dorpskerkgemeente van belang zijn geweest. Denk daarbij aan een beschrijving van het jubileumjaar 2012 en de daarop volgende restauraties van de Dorpskerk en Dorpskerkorgel. Maar ook de totstandkoming van de PG Barendrecht en de vorming van de Protestantse wijkgemeente Dorpskerk zal aan de orde komen. Ook de verhalen over de eerste zes Dorpskerkpredikanten worden opgenomen. Medio 2021 wordt meer bekend over de uitgave van dit nieuwe boek. 23.09.20
 

Een jubileumjaar!


Leerhuis 'Leren lezen' weer van start
Het seizoen van het leerhuis ‘Leren lezen’ werd in maart jl. abrupt afgebroken, zoals vrijwel alle kerkelijke activiteiten. Nu het nieuwe seizoen is begonnen, wordt er weer voorzichtig een begin gemaakt. Heel voorzichtig, want de tweede Coronagolf rolt inmiddels over Europa. Bij alle activiteiten wordt het voorbehoud gemaakt, dat ze doorgaan zolang de huidige richtlijnen gelden. Mochten de regels veranderen, dan moeten misschien alsnog de geplande activiteiten worden afgezegd. Voorlopig zijn er twee avonden gepland. Er zijn nog geen sprekers van buitenaf uitgenodigd en ook nog niet een heel jaarthema uitgewerkt. Het onderwerp voor de eerste avonden ligt voor de hand: ‘God en de pandemie’. De eerste leerhuisavond is op 6 oktober en de tweede op 17 november. Wat heeft God te maken met corona? Daarbij wordt in eerste instantie te rade gegaan bij de Schriften. De Britse theoloog Tom Wright heeft in april een diepzinnig en leerzaam boek geschreven over dit onderwerp, waar wij zeker gebruik van zullen maken. Let op: aanmelding verplicht (mail naar predikant@carnissehaven.nl).  
De Leerhuisavonden zijn als vanouds in De Ontmoeting, aanvang 20.00 uur. Lees verder >>  Graag tot ziens! 234.09.20

Prachtig barokconcert in Dorpskerk
Ondanks de beperkende Coronamaatregelen kon er op zondagmiddag 20 september weer een concert worden georganiseerd door de stichting Barendrecht Klassiek, in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. Dit keer een prachtig barokconcert met muziek van onder andere Johann Sebastian Bach en diens zoon Carl Philipp Emmanuel Bach. Het Trio A la Douzaine, bestaande uit Norbert Bartelsman - klavecimbel, Maaike Boekholt - viola da gamba en Michel van Bruggen -blokfluiten, bezorgden de ruim zeventig bezoekers een heerlijk uur klassieke muziek in de prachtige ambiance van de Dorpskerk. Lees verder >> 23.09.20
  Klik voor vergroting

Nieuwe webpagina 'Dorpskerk in Coronatijd'
De Dorpskerkwebsite heeft primair de functie van snelle nieuwsbron. Een andere functie is die van naslagwerk, want op deze site blijven waardevolle artikelen bewaard. Degenen die meer over de geschiedenis van de Dorpskerk en de Dorpskerkgemeente willen lezen, kunnen de website als naslagwerk gebruiken. Vanaf heden worden ook de voornaamste artikelen over de Dorpskerk in Coronatijd bewaard op een speciale webpagina 'Dorpskerk in Coronatijd'. Daarmee blijft een terugblik op een uniek stuk plaatselijke kerkgeschiedenis mogelijk. Die webpagina vermeld momenteel artikelen die tot en met heden zijn verschenen. Ook in de toekomst zal die (82e!) webpagina worden aangevuld, zodat een waardevolle terugblik geboden kan worden op een tijd die iedereen zich ongetwijfeld zal blijven heugen en die óók een onderdeel vormt van de eeuwenoude geschiedenis van de Dorpskerkgemeente en de Dorpskerk . Lees verder >> 21.09.20
  klik voor vergroting

Nieuwe webpagina 'Afscheid ds. Jan Willem Stam'
Evenals bij destijds het afscheid van ds. Philip van Wijk zijn ook nu alle artikelen rondom het afscheid van ds. Jan Willem Stam samengebracht op één pagina, zodat ze als naslagwerk eenvoudig te raadplegen zijn. Op deze wijze blijft gedurende enkele jaren de herinnering levend aan de 38e Dorpskerkpredikant. Lees verder >> 21.09.20
   

Avondmaalsviering in Coronatijd
Zondag 8 maart jl. was de laatste viering van het Heilig Avondmaal voordat de Coronacrisis zich over heel Nederland uitstortte. Al bij die viering (de laatste 'normale' kerkdienst!) werden er uit voorzorg al geen handen meer geschud bij het uitbrengen van de vredegroet en ook niet na afloop van de dienst. Het zou tot zondag 20 september jl. duren voor er weer een dienst van Schrift en tafel in de Dorpskerk kon worden gevierd, zij het onder aangepaste omstandigheden. Een zeventigtal gemeenteleden beleefden met elkaar en met de Heer een unieke viering, waarbij zoveel mogelijke elementen van het sacrament konden worden gehandhaafd, zoals het lopend Avondmaal. Maar in de anderhalvemetersamenleving moest iedere kerkganger van een schaal met keurig verpakte stukjes brood zelf een stukje brood nemen, waarbij ds. Moerland dit zegende met de woorden 'Lichaam van Christus, brood uit de Hemel'. Even verderop kon iedere kerkganger van een schaal met kleine bekertjes met avondmaalswijn en druivensap, zelf een bekertje nemen. Daarbij sprak de diaken de gebruikelijke woorden, 'Bloed van Christus, wijn van het Koninkrijk'. Enkele diakenen  begeleidden de kerkgangers via aangepaste looproutes, zodat een ieder op de gewenste anderhalvemeter afstand kon blijven. Gezien de vele positieve reacties na afloop kan gesproken worden van een in alle opzichten gezegende en geslaagde eredienst. 21.09.20
  Klik voro vergroting

Zaterdagmorgen 19.09 werd het
draaiboek voor de avondmaals-
viering in Coronatijd in detail
doorgenomen door diakenen
Toos Volkers, Kees Vos, Harm
Naaijer, ouderling van dienst
Simon Hoek en koster-beheerder
Rob Bruin. (foto Jos Wesdijk)

Viering van Schrift en tafel 
Zondag 20 september wordt volgens de liturgische kalender geteld als '15e zondag na Trinitatis', ook wel de '1e zondag van de herfst' genoemd. De liturgische kleur is groen. Op grond van de anderhalvemeter-regeling kunnen er in de Dorpskerk zo'n honderd kerkgangers een veilige plaats krijgen. Gemeenteleden worden uitgenodigd aanwezig te zijn. Overige gemeenteleden kunnen de viering online volgen. Het is na lange tijd weer een dienst van Schrift en tafel. Vanwege de Corona-maatregelen zal de viering van het Heilig Avondmaal dit keer anders dan anders verlopen. Voorganger is mw. ds. Marianne Moerland. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >>  19.09.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 
 

Werkgroep Snuffelmarkt krijgt gemeentelijke Waarderingsoorkonde
Onder het motto van een feestelijke seizoensstart waren de leden van de werkgroep Snuffelmarkt door de kerkrentmeesters van de Dorpskerkgemeente op zaterdagmorgen 19 september naar 'de Ontmoeting' gelokt, waar Simon Hoek ze waarderend toesprak. Maar dat was slechts de opmaat voor de échte waardering. Burgemeester Jan van Belzen voegde zich plotseling bij het gezelschap, waarna hij de werkgroepleden namens de Gemeente Barendrecht in het zonnetje zette. De Burgemeester beëindigde zijn toespraak de uitreiking van de Waarderingsoorkonde van de Gemeente Barendrecht voor de hele werkgroep Snuffelmarkt, onderdeel van de Protestantse Dorpskerkgemeente. Werkgroepvoorzitter Truus Dorsman nam de oorkonde in ontvangst. Vervolgens kregen alle werkgroepleden van de kerkrentmeesters persoonlijk een zonnebloem als blijk van waardering. In de loop van de bijna 30 jaar is al zo'n € 345.000 bijeengebracht voor het onderhoud van de Dorpskerk. Mede dankzij die geweldige prestatie kan het 'oudste huis van Barendrecht' in een uitstekende conditie worden gehouden. Een fotoverslag volgt later. Foto Barendrecht.nu.nl 19.09.20 
  klik voor vergroting

Moerbeibomen Kerktuin gesnoeid
De leden van de werkgroep Kerktuin verzorgen wekelijks de bijbelse kerktuin achter de Dorpskerk. Het jaarlijks snoeien van de zes grote moerbeibomen is echter werk voor een professional. Jakob van der Linden is zo'n boomspecialist en de werkgroep is hem zeer dankbaar dat hij dit snoeiwerk jaarlijks wil verzorgen. Op zaterdag 12 september werd deze klus geklaard. De bomen waren zo hard gegroeid dat hun kruinen als het ware een groen dak hadden gevormd boven de borders. Het uitdunnen van de bomen was dus geenszins een overbodige luxe. Jakob werd ondersteund door drie leden van de werkgroep. Wim de Regt schreef een verslag en maakte enkele foto's. Lees verder >> 15.09.20
  klik voor vergroting

Afronding restauratie torenuurwerk?
In een nauw samenspel van koster, kerkrentmeester en restaurator is vastgesteld dat de oorzaak van het regelmatig stilvallen van het gerestaureerde uurwerk buiten het uurwerk zelf gezocht moet worden. Daarop werd het uurwerk losgekoppeld van de aansturingsassen van de wijzerplaten. Toen bleek dat het uurwerk wel feilloos te bleef doorlopen. Op maandag 14 september heeft restaurator Ralf van Veghel het hele aansturingssysteem van de wijzerplaten losgekoppeld, grondig schoongemaakt en alle onderdelen bijgesteld. Dit onderdeel viel buiten het oorspronkelijke restauratiebestek omdat de restauratie van de wijzers en de wijzerplaten gepland staat voor 2022. Om het stilvallen van het uurwerk te voorkomen moesten deze werkzaamheden nu al aangepakt worden als meerwerk bij deze restauratie. Hopelijk zijn alle problemen nu opgelost. Zo niet dan zullen de wijzerwerken stuk voor stuk worden losgekoppeld om uit te vinden waar de grote weerstand zit.  Een nieuw restauratieverslag volgt later. 15.09.20 
  Klik voor vergroting
De messingonderdelen
waren sterk vervuild en vertoonden onderling
veel speling.
Klik voor vergroting
Na de schoonmaakbeurt
is het systeem opnieuw gesteld en draaien de
wijzers hopelijk weer vlekkeloos.

Een unieke Open Monumentendag (2)
Eén bezoekster had een bijzondere reden: zij zocht de grafzerk van haar voorouders. Ze was al eens langs geweest in 2011, maar kon toen de zerk niet vinden. Toch was ze er van overtuigd dat  de grafsteen van Aert Bastiaensz Spruijt (1555 - 1625)  en Teunje Simonsdochter (1560 - 1624) in de Dorpskerk moest liggen. Hij was Heemraad van West-Barendrecht en Carnisse en een voorouder van mevrouw Jenny Kroon,  zo'n veertien generaties geleden. Dankzij de hulp van kerkrentmeester Simon Hoek, voor wie de kerk weinig geheimen meer heeft, werd de bewuste grafzerk van het echtpaar nu wel gevonden.  De zerk ligt nota bene op een bijzondere plek, namelijk in de dooptuin. Mevrouw Kroon was buitengewoon dankbaar dat haar missie dit keer wel succesvol was en met haar instemming wordt de foto van haar bezoek op onze website geplaatst. 12.09.20
  klik voor vergroting

Een unieke Open Monumentendag (1)
Vanwege de Corona-situatie had de Open Monumentendag op zaterdag 12 september een uniek karakter. Zoals elk jaar komen op de Monumentendag de mensen niet in drommen naar het 'oudste monument van Barendrecht'. Ook nu waren zo'n twintig bezoekers, die allemaal een bijzondere reden hadden  om langs te komen. Zo waren er bezoekers die het huidige interieur met de kerkbanken en kerkstoelen nog een keer wilden vastleggen op foto of film. Ook was er belangstelling om een kerkstoel of kerkbank in bezit te krijgen via de lopende actie.  Anderen kwamen specifiek om de resultaten te zien van de restauratie van het eeuwenoude torenuurwerk. Op de Monumentendag was er gelegenheid om de kerktoren te beklimmen en het torenuurwerk van nabij te bekijken.  12.09.20
  klik voor vergroting
De kerkrentmeester vertelt. . .

Viering STARTZONDAG 13 september
Zondag 13 september werd volgens de liturgische kalender geteld als '14e zondag na Trinitatis', ook wel de '13e zondag van de zomer' genoemd. Op deze zondag vierden de St. Augustinusparochie, de Bethelkerk, Carnisse Haven en de Dorpskerk de startzondag voor het nieuwe kerkelijke seizoen. De startzondag kon dit jaar vanwege de Coronamaatregelen niet in één gebouw gevierd worden, vandaar de oplossing om in vier kerken een gezamenlijke dienst te houden door één programma te volgen. Het thema was ‘Het goede leven!’ Voorgangers in de Dorpskerk waren Tineke van der Meer en Gerrit Barendrecht. De collecteopbrengsten van Startzondag waren in de vier deelnemende kerken bestemd voor het lenigen van de uitzonderlijke noden in Beiroet - Libanon. de opbrengst gaat naar de samenwerkende hulporganisaties achter giro 555. De liturgische kleur van deze zondag was groen. Op grond van de anderhalvemeter-regeling konden er in de Dorpskerk zo'n honderd kerkgangers een veilige plaats krijgen. Een zeventigtal gemeenteleden hadden de weg naar de Dorpskerk gevonden. zo'n twee honerd gemeenteleden volgden de viering online volgen. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >>  12.09.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 
 

Positief bericht uit Woerden
Ds. Jan Willem Stam heeft een Coronatest gehad en daaruit is gebleken dat hij gelukkig niet is getroffen door het virus. Daarom kan de verbintenisdienst van de Hervormde Wijkgemeente Noord en West in de Petruskerk van Woerden alsnog worden gehouden op zondag 27 september as. De verbintenis vindt plaats door ds. A.D.J. Wessels uit Woudenberg. De eredienst zal worden uitgezonden op het YouTube kanaal van Hervormd Woerden en begint om 10 uur. Vanuit de Dorpskerkgemeente wordt de familie Stam een feestelijke viering toegewenst. 06.09.20

Mailadres ledenadministatie Dorpskerkgemeente
De ledenadministratie van de Protestantse Wijkgemeente Dorpskerk wordt al geruime tijd verzorgd door Chris Volkers. Al enige tijd wordt er gewerkt met het emailadres ledenadministratie@dorpskerkbarendrecht.nl Nu wordt bekend gemaakt dat dit voortaan het enige adres van de ledenadministrateur van onze wijkgemeente is. Het oude emailadres NH-Barendrecht@zonnet.nl vervalt per 1 oktober 2020. U wordt verzocht daar goede nota van te nemen. 08.09.20

Nieuws van de Snuffelmarkt
De Snuffelmarkt is na maandenlange sluiting vanwege de coronasituatie weer van start gegaan! De medewerksters bruisen van de energie, daarom zal op woensdag 16 september een extra opening zijn in de avonduren en wel van 18.30 uur tot 20.30 uur. Alleen op deze avond wordt er een speciale actie georganiseerd: 'Alle boeken en alle kleding zijn te koop voor de halve prijs'. Lees verder >> 07.09.20

Voorlopig toch géén Taizé-vieringen
De werkgroep Taizé van de PG Barendrecht heeft het bericht om de Taizé-vieringen weer te gaan hervatten - maar dan in Carnisse Haven - ingetrokken. Dat betekent dat er voorlopig nog geen Taizé-vieringen zullen plaatsvinden ten gevolge van de Corona-situatie. 07.09.20

Nieuws van de AK
Het scribaat van de Algemene Kerkenraad (AK) heeft een verslag gepubliceerd van de AK-vergadering van 3 september jl. Lees verder >> 07.09.20
 

Over liturgie gesproken. . . .'Vieren bij de buren'
Ter inspiratie besteedt deze website in een serie artikelen aandacht aan vieringen van andere Protestantse Gemeenten onder het motto 'vieren bij de buren'. Daarbij zullen vieringen worden belicht waar bijzondere aandacht is voor Liturgie en Kerkmuziek. Als derde in deze serie komt de viering van de Protestantse Gemeente in Culemborg van zondag 6 spetember 2020 in beeld. Deze eredienst werd gehouden in de Grote- of Barbarakerk. Kerkmusicus Marijn Slappendel bespeelt het indrukwekkende driehonderdjaar oude Verhofstadtorgel en de voorgangers zijn de plaatselijke predikanten ds. Elsje Braam en ds. Annemeke de Bruijn. Het thema van de viering is: 'Over je eigen schaduw heen stappen'. 
Kijk verder >> 09.08.20
  Klik voor vergroting

Nieuw programma Vorming & Toerusting
De werkgroep Vorming & Toerusting van de Protestantse Gemeente Barendrecht en de Rooms-katholieke St. Augustinusparochie heeft een nieuw V&T-programma gepresenteerd voor het komende najaar. Uiteraard is het programma aangepast aan de coronabeperkende maatregelen. Mede daarom is opgave vooraf veelal noodzakelijk. Lees verder >> 05.09.20

Viering zondag 6 september
Zondag 6 september wordt volgens de liturgische kalender geteld als '13e zondag na Trinitatis', ook wel de '12e zondag van de zomer' genoemd. De liturgische kleur is groen. Op grond van de anderhalvemeter-regeling kunnen er in de Dorpskerk zo'n honderd kerkgangers een veilige plaats krijgen. Gemeenteleden worden uitgenodigd aanwezig te zijn. Overige gemeenteleden kunnen de viering online volgen. Voorganger is ds. Henk-Jan Ketelaar. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >>  04.09.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 
 

Nieuw Wijkbericht
Ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes berichten over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Daarnaast heeft ook de wijkkerkenraad haar bijdrage geleverd. Dit wordt aangevuld met andere berichten uit de wijkgemeente. Lees verder >> 04.09.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is deze keer verzorgd door ds. Marianne Moerland. Zij geeft enkele bespiegelingen over het zorgen maken in Coronatijd, verwijzend naar de woorden van Jezus: 'Wie van jullie kan door zich zorgen te maken één el aan zijn levensduur toevoegen?' Lees verder >> 04.09.20

Wist u dat. . . ? Meer dan een stapel oude stenen
Waar sommigen in oude kerken niet meer zien dan een stapel oude stenen, spannen anderen zich in om monumentale kerken die vanuit het verre verleden bewaard zijn gebleven, te behouden als kerkelijk en cultureel erfgoed. Nederland kent een aantal stichtingen die zich richten op het behoud van eeuwenoude kerken. Een prachtig voorbeeld daarvan is de stichting Alde Fryske Tsjerken, die dit jaar haar 50 jarig bestaan viert.  Zij weten oude kerken die tot ruïnes dreigen te vervallen, weer te restaureren tot 'levende stenen'. In die tijd redde zij 52 historische Friese kerken. Dagblad Trouw besteedde er deze week aandacht aan, lees verder >> Bekijk ook eens de website van de stichting Alde Fryske Tsjerken, lees verder >> 04.09.20
 

Neem een kijkje bij de stoelenfabrikant
De nieuwe stoelen van de Dorpskerk en 'de Ontmoeting' worden geleverd door de firma Offex in Gorinchem. Ze worden geproduceerd bij de Duitse stoelenfabrikant BRUNNER GMBH. Dit familiebedrijf werd opgericht in 1977 heeft meer dan 500 medewerkers in dienst. Zij ontwikkelen, produceren en leveren hoogwaardige stoelen en objectmeubilair voor kantoren, kerken en andere gebouwen. Het bedrijf is gevestigd in het zuid-Duitse Rheinau (Baden-Württemberg). Hun bedrijfsvideo geeft een indruk van de fabricage van stoelen zoals die binnenkort worden geleverd voor de Barendrechtse Dorpskerk. Kijk verder >> 01.09.20


Fusie wordt bezegeld met nieuw Dorpskerkinterieur
Ter bezegeling van de fusie van de voormalige Gereformeerde  wijkgemeente Zuid-oost (Triomfatorkerk) en de Hervormde wijkgemeente Dorpskerk tot de Protestantse Dorpskerkgemeente, zal het interieur van de Dorpskerk worden vernieuwd. Waar de ene groep gemeenteleden afscheid moest nemen van hun kerkgebouw, zal de andere groep afscheid nemen van hun - uit 1962 daterende - kerkinterieur, om zo samen een nieuw begin te maken als gefuseerde wijkgemeente in een vernieuwd kerkinterieur. Om te komen tot een verantwoorde keuze voor nieuwe stoelen heeft de commissie 'herinrichting Dorpskerk' in het afgelopen jaar veel werk verricht. Lees verder >> Er is een ludiek plan bedacht om gemeenteleden en andere belangstellenden in de gelegenheid te stellen om een huidige kerkstoel of kerkbank in bezit te krijgen. Zie daarvoor bovenstaand artikel. 31.08.20
 

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende