Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dit

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

 Op deze pagina het nieuws van de afgelopen vier weken.
Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Nog actueel.
LEES-TIPS
>> lees verder

De erediensten worden op zondagmorgen om 10.00 uur online uitgezonden.
Ze zijn rechtstreeks en ook achteraf terug te kijken op de eigen videokanalen van de Dorpskerk.
Klik op het Vimeo logo >> 
klik om het Dorpskerk-Vimeokanaal te openen of op het YouTube logo >>    Zie ook >> webpagina Kerkdiensten

Werkgroep Kerktuin zoekt vrijwilligers  
Voor het onderhoud van de kerktuin achter de Dorpskerk is de hulp van vrijwillig(st)ers onmisbaar. Aan hun medewerking is te danken dat de tuin met bomen, struiken en planten waarover in de Bijbel wordt geschreven, elk seizoen een sieraad voor het oog is en van bezoekers veel lof krijgt. Als gevolg van onvoorziene omstandigheden is, kort voor de opening van het nieuwe tuinseizoen, het aantal vrijwillige tuinlieden verminderd, met alle gevolgen van dien. De werkgroep Kerktuin van de Dorpskerk is daarom op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Zij hoeven voor de eenvoudige werkzaamheden geen ‘groene vingers’ te hebben, hoewel die wel zijn meegenomen. Belangstelling en liefde voor tuinieren zijn voldoende voor aansluiting bij de huidige groep vrijwilligers. Gedurende het seizoen – van de lente tot de herfst – wordt de tuin elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur onderhouden. De vrijwilligers ontmoeten elkaar als regel een half uur eerder bij de koffie. Het is géén verplichting om elke week de handen uit de mouwen te steken; medewerkers mogen ook zelf beslissen hoe lang ze aan de slag blijven. De gastvrouwen van de kerktuin die aanwijzingen geven voor de werkzaamheden, kijken met spanning uit naar de komst van nieuwe medewerk(st)ers om ook in het nieuwe seizoen een mooie en aantrekkelijke tuin te presenteren. Voor meer informatie en/of aanmelding: Alie den Engelsman, telefoon 0180 617096. 29.02.24

Vespers in de Veertigdagentijd
Het is een traditie van vele jaren dat er in de Veertigdagentijd korte oecumenische Vespervieringen worden gehouden in de Dorpskerk. Elke woensdagavond van 19.30 tot 20.00 uur bent u van harte welkom voor deze korte vieringen. 28.02.24

Groothuisbezoek Barendrecht-centrum  
Verhalen die de weg wijzen, dat is dit jaar het thema van het Groothuisbezoek, gebaseerd op het jaarthema van de PKN. In april zijn er voor de wijkgemeentes Bethelkerk en Dorpskerk gezamenlijk een aantal bijeenkomsten op verschillende locaties, bij mensen thuis en in de kerken. Er is een mooi programma gemaakt om met elkaar in gesprek te raken. Per keer kunnen er ca. 10 mensen mee doen en zijn er 2 gespreksleiders. Ga je mee? Van harte welkom. Graag van te voren aanmelden voor de bijeenkomst waar u naar toe wil en eventueel een tweede voorkeur aangeven voor het geval er overtekend word. Aanmelden kan t/m 24 maart door het aanmeldstrookje in de kerk in te vullen of per mail / telefonisch bij Dolinda van Groen. (’s avonds na 17.00  bellen). Voor vervoer kan gezorgd worden, wilt u dat dan aangeven? Voor het overzicht van de bijeenkomsten, lees verder >> 28.02.24 

Dorpskerkpredikant in het nieuws
De website van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) besteedt op haar website in een serie artikelen aandacht aan haar voorgangers. De PKN telt zo'n 1500 predikanten, 650 kerkelijk werkers en 150 pioniers als voorganger. Daarnaast zijn er zo'n 500 geestelijk werkers actief binnen de PKN. Deze week werd een interview met Dorpskerkpredikant Franc de Ronde geplaatst. Hij geeft daarin aan veel voldoening te beleven aan huisbezoek en ook hoe het uitdelen van het brood bij het Heilig Avondmaal - een eenvoudige handeling met een grote betekenis - hem telkens weer kan ontroeren. Ook geeft hij aan dat het teamgevoel met de kerkenraad en met zijn collega-predikanten hem steun geeft in het werken in de kerk. Lees verder >> 20.02.24
 

Liturgisch bloemschikken in de Veertigdagentijd (1) 
Ook in deze Veertigdagentijd maakt de werkgroep Liturgisch bloemschikken weer een serie schikkingen voor de erediensten in de Dorpskerk. Dit jaar wordt het PKN-jaarthema gevolgd: 'Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde'. 
De basis van de schikkingen wordt gevormd door een bolvorm, die symbool staat voor het leven op aarde. Aan de bol wordt iedere keer iets toegevoegd, passend bij de lezingen van die viering. Omdat dit jaar de viering op de tweede zondag van de Veertigdagentijd in de Bethelkekr wordt gehouden, zal die in de serie ontbreken. Op de eerste zondag van de Veertigdagentijd luidt de begeleidende tekst: 
Geroepen als profeet
zoals bloesem
de lente roept 
luister
nieuw bewustzijn . . .
20.02.24
  klik voor vergroting

Snuffelmarkt houdt bijzondere actie winterkleding
De Snuffelmarkt houdt de komende weken grote opruiming van de winterkleding. Alle winterkleding met uitzondering van de jassen die zijn 3 euro per stuk, alle anderen kleding mag voor 3 euro per twee stuks weg. Grijp nu je kans want goedkoper wordt het niet. Dit geldt ook voor tassen, schoenen, sierraden en alles wat je nodig heb om je aan te kleden... Het is gewoon fantastisch om relax rond te snuffelen voor zulke kleine prijsjes. Want natuurlijk is er nog veel meer moois te vinden in de Snuffelmarkt! Kom ook een gezellig langs in de Dorpskerk Oase. Daar is elke zaterdagmorgen koffie tussen 10 en 12 uur. Zo 'n  kans laat je toch niet lopen... 18.02.24

Snuffelmarkt - wist u dat. . .?
Jaarlijks wordt in overleg tussen het bestuur van de werkgroep Snuffelmarkt en de Kerkrentmeesters vastgesteld waaraan de netto jaaropbrengst van de Snuffelmarkt zal worden besteed. De opbrengst van 2023 wordt besteed aan screens voor de Tuinzaal van gebouw 'de Ontmoeting'. Deze screens zullen dit jaar worden aangebracht. De opbrengst voor het lopende jaar 2024 zal worden besteed aan de vernieuwing van de geluidsinstallatie van de kerkzaal. Er worden nieuwe microfoons, versterkers en speakerboxen aangekocht, zonder daarvoor een beroep hoeft te worden gedaan op de financiële middelen van de PG Barendrecht! De Dorpskerkrentmeesters zijn de Snuffelmarkt bijzonder dankbaar hiervoor! 18.02.24

Over liturgie gesproken... zondag Invocabit - 'Samen VIEREN'
Op Aswoensdag is de Paaskring begonnen met de Veertigdagentijd. De liturgische kleur in de Veertigdagentijd is paars. De vieringen in de maanden januari en februari van de wijkgemeenten Bethelkerk en Dorpskerk worden gezamenlijk gehouden in één van beide kerken. De viering op de 1e zondag van de Veertigdagentijd is in de Dorpskerk. De Bethelkerk is deze zondag gesloten. Het is een bijzondere eredienst omdat er in de viering van beide wijkgemeenten ambtsdragers afscheid nemen en ambtsdragers worden bevestigd of herbevestigd. Voorgangers zijn ds. Peter Nagel en ds. Franc de Ronde. 
Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>
[DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 16.02.24
 

Dorpskerk wordt verder verduurzaamd
In de loop van dit jaar zullen twee grote stappen worden gezet om de Dorpskerk nog toekomstbestendiger te maken. Zowel de dakconstructies van het schip en de Noordbeuk, als ook de glas-in-loodramen van de kerk zullen worden geïsoleerd. De dakconstructies zullen worden voorzien van vochtregulerende isolatiedekens en de glas-in-loodramen krijgen aan de buitenzijde voorzetramen van gehard glas. Door de voorzetramen aan de buitenzijde te plaatsen, wordt tevens vandalisme bestreden. Voor beide projecten is er vergunning verleend door de gemeentelijke erfgoedcommissie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Deze verduurzamingsprojecten worden begeleid door de vaste adviseur Bureau Lakerveld. De financiering komt voor 50% uit de voorziening voor Grootonderhoud van de PG Barendrecht en voor 50% uit de post Legaten Dorpskerk. Deze legaten zijn eerder ontvangen en zijn geoormerkt voor het onderhoud van de Dorpskerk. Als deze projecten zijn uitgevoerd, rest nog het isoleren van de houten kozijnen van de Noordbeuk. Daarvoor loopt nog een onderzoek over de uitvoeringsmethode. Als alle isolatieprojecten zijn afgerond, zal dit leiden tot een forse besparing van de stookkosten. 17.02.24
 
Warmteverlies bij
monumentale kerkgebouwen

Nieuw Lied van de week
Deze week brengt ds. Cees Romkes opnieuw een lied van ds. Sytze de Vries onder de aandacht: 'Gij hebt uw hart en ziel in ons gelegd'.  De melodie is van de Engelse componist Walter Greatorex (1877-1949. Lees verder >> 17.02.24 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Over liturgie gesproken. . . de Paaskring
In de Protestantse Dorpskerkgemeente wordt bijzondere aandacht besteed aan 'liturgie en kerkmuziek'. De werkgroep Eredienst streeft er naar om de inspirerende wereld van 'liturgie' dichter bij gemeenteleden te brengen. Op deze website worden bijzondere momenten uit het liturgisch jaar nader toegelicht. Op zondag 28 januari begon in het kerkelijk jaar de zogenaamde Paaskring. De Paaskring start 70 dagen voor Pasen op zondag Septuagesima en eindigt 50 dagen na Pasen, op Pinksteren. De Paaskring wordt onderverdeeld in: de voorvastentijd; de veertigdagentijd; de Goede Week; de Paastijd en de Pinkstertijd. Voor meer achtergrondinformatie over deze prachtige periode uit het kerkelijk jaar, lees verder >> 16.02.24
 

Uniek gospelconcert van Ralph van Manen
Gospelartiest Ralph van Manen treedt op zaterdagavond 2 maart op in de Dorpskerk. Onder de titel 'Tomorrow's Yesterday's Tour doet hij bekende akoestische concerten herleven. 
Als je Ralph van Manen noemt, volgen de namen van liedjes al snel. Hij heeft sinds zijn solo start bijna veertig jaar geleden een groot repertoire opgebouwd met zowel Engels- als Nederlandstalige liedjes. En er zit nog meer in het vat! Voor zijn komende concerten kijkt Ralph terug, maar ook vooruit en hij doet dat met zijn muzikale vrienden en opzet waar het publiek warm aan terug denkt. Ralph deelt het podium met Denise Brand en Henk Jansen. Het concert begint om 20 uur. Kaarten kosten €25. Bij koster-beheerder Rob Bruin zijn kaarten met korting verkrijgbaar op de komende zaterdagochtenden tussen 10 en 12 uur in de Dorpskerk. Voor meer informatie, lees verder >>  11.02.24
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken... - 6e zondag na Epifanie - 'Samen VIEREN'
De Epifaniëntijd loopt van zondag 7 januari tot Aswoensdag. Dan begint de Paaskring met de Veertigdagentijd. De liturgische kleur in de Epifaniëntijd is groen. De vieringen in de maanden januari en februari van de wijkgemeenten Bethelkerk en Dorpskerk worden gezamenlijk gehouden in één van beide kerken. Zondag 11 februari is er een gezamenlijke viering in de Bethelkerk. Deze viering is georganiseerd in samenwerking met de Stichting Interkerkelijke Commissie Aangepaste Diensten Rotterdam e.o. ICAD. Voorganger is ds. Franc de Ronde. Het thema is: 'Lekker in je vel' Deze 6e zondag na Epifanie is de Dorpskerk gesloten. Voor de liturgie van de dienst in de Bethelkerk, lees verder >>  10.02.24
 

Over Klankbord gesproken.  .  . .
Bij gemeenteleden die een doorlopende machtiging voor het abonnement voor Klankbord hebben afgegeven, vindt op 25 mei de jaarlijkse incasso plaats (€ 20,00). Abonnees die nog geen machtiging hebben afgegeven, worden dringend verzocht tijdig (graag vóór 1 maart) een machtigingsformulier aan te vragen. Wilt u ons liever niet machtigen? Wilt u dan zelf vóór 15 maart a.s. € 20,00 overschrijven op rekening NL40 INGB 0002 2521 25 t.g.v. kerkblad Klankbord PG Barendrecht. Alvast bedankt voor uw medewerking! Aanvragen van het machtigingsformulier en verzoeken om nadere informatie over de betaling zijn welkom bij Aad Boers (e-mail: bijdragen@pknbarendrecht.nl ); u kunt hem ook bellen: 010 591 38 49. 05.02.24

Kerk(tuin) in beeld - 37
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. In de maand februari wordt aandacht besteed aan de Petrustranen. Een plant bekender is onder de Nederlandse naam SneeuwbesWist u trouwens dat de kerktuin elke woensdag- en zaterdagmorgen is geopend tussen 10 en 12 uur? Kom gerust eens kijken!  Lees verder >> 05.02.24
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken... 5e zondag na Epifanie - 'Samen VIEREN'
De Epifaniëntijd loopt van zondag 7 januari tot Aswoensdag. Dan begint de Paaskring met de Veertigdagentijd. De liturgische kleur in de Epifaniëntijd is groen. De vieringen in de maanden januari en februari van de wijkgemeenten Bethelkerk en Dorpskerk worden gezamenlijk gehouden in één van beide kerken. 
De viering op de 5e zondag na Epifanie is in de Dorpskerk. De Bethelkerk is deze zondag gesloten. Het is een dienst van Schrift en tafel. Voorganger is ds. Franc de Ronde. 

Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. 
[DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]  03.02.24
 

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes besteedt deze week aandacht aan een Nederlandse vertaling van ds. Sytze de Vries van de Engelse hymne: The day thou gavest, Lord. 
De dag, vanuit uw hand ontvangen. De melodie is gemaakt  door de Engelse componist Clement Cotterill Scholefield (1839-1904).  Lees verder >> 03.02.24  
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Experiment muurprojectie verlengd 
Het experiment om (alleen) liedteksten en melodieën op de muur naast de Dorpskerkkansel te projecteren, zoals dat is gehouden op 17 december j.l., is geëvalueerd en besproken in de Werkgroep Eredienst, de Wijkraad van Kerkrentmeesters en de Wijkkerkenraad. Duidelijk is geworden dat de reacties zeer uiteenlopend waren, er zijn uitgesproken voorstanders én tegenstanders. De Wijkkerkenraad heeft de evaluatie besproken en besloten om het experiment uit te breiden. Er zal gedurende een half jaar geëxperimenteerd worden met projectie van liedteksten en melodieën aan beide zijden van de kansel. De Zondagsbrief zal gehandhaafd blijven en de liedboeken blijven beschikbaar!.Het uitgebreide experiment zal zondag 4 februari starten. De kerkenraad ziet met belangstelling uit naar reacties, zodat zij over 6 maanden tot en evenwichtig besluit kan komen. Op de foto: een Vriendin van de Dorpskerk schonk een tweetal passende houten tafeltjes waarop de beide beamers geïnstalleerd kunnen worden. Hartelijk dank daarvoor! 01.02.24
  klik voor vergroting

Evensong in Dorpskerk: 4 februari
Ook in 2024 wordt er vanuit de werkgroep eredienst van de protestantse Dorpskerkgemeente weer een serie Choral Evensongs georganiseerd in de Dorpskerk.
Op zondag 4 februari 2024 zal er een Choral Evensong zijn, gezongen door het Sint-Gregoriuskoor onder leiding van Eric Koevoets. Het Dorpskerkorgel wordt bespeeld door Marc Schippers. Liturg is ds. Cees Romkes. Aanvang 19.00 uur. Deze Evensong is een gezongen viering in de sfeer van de Anglicaanse kerk. Het is de combinatie van stijlvolle, hoogwaardig uitgevoerde (koor)muziek, ingebed in een eeuwenoud ritueel dat een Choral Evensong zo bijzonder maakt. Weet u welkom! De toegang is vrij; na afloop is er een collecte. Voor de orde van dienst, lees verder >> 30.01.24 
 

klik voor vergroting
Van harte uitgenodigd!


Over liturgie gesproken . . . door de PKN (10)
Eerder werd op deze website aandacht besteed aan de eerste achttien delen van een serie van de hand van prof. dr. Marcel Barnard waarin de orde van dienst, zoals die in veel protestantse kerken wordt gevierd, nader wordt toelicht. De serie is een aanrader voor iedereen die wat meer wil begrijpen over de protestantse erediensten en van liturgie. In aansluiting op deze serie artikelen, is er nu een interessant artikel verschenen op de PKN-site onder de titel: 'Het begin van de dienst zet de toon', Lees verder >> Voor alle tot nu toe verschenen artikelen, lees verder >> 30.01.24
 

Over liturgie gesproken... - 4e zondag na Epifanie - 'Samen VIEREN'
De Epifaniëntijd loopt van zondag 7 januari tot Aswoensdag. Dan begint de Paaskring met de Veertigdagentijd. De liturgische kleur in de Epifaniëntijd is groen. De vieringen in de maanden januari en februari van de wijkgemeenten Bethelkerk en Dorpskerk worden gezamenlijk gehouden in één van beide kerken. Zondag 28 januari wordt de 'Eenheidszondag' gevierd in een oecumenisch viering in de Bethelkerk. Voorgangers zijn: ds. Marianne Moerland en Adri Verhoeven. Het thema is: Heb God lief en je naaste als jezelf. Deze 4e zondag na Epifanie is de Dorpskerk gesloten. Voor de liturgie van de dienst in de Bethelkerk, lees verder >>  27.01.24
 

Geef uw bloembollen een tweede leven 
Bolletjes van narcissen, blauwe druifjes, hyacinten,  enz. die gedurende de voorbije weken in bakjes menige woonkamer hebben opgefleurd, verdienen een ‘tweede leven’. Dat is mogelijk door ze, nadat ze zijn uitgebloeid, in volle grond te herplanten. Net als vorige jaren zamelt de werkgroep Kerktuin deze (voorjaars)bolletjes in om ze te planten in de border naast De Ontmoeting. Daar komen ze volgend voorjaar weer in bloei.Het verzoek van de werkgroep is: bezorg de uitgebloeide bolletjes in de kerktuin of leg ze in de mand bij de ingang. Op deze manier zorgt u ervoor dat u en anderen opnieuw kunnen genieten van bollenpracht. Bij voorbaat dank! 25.01.24

Over liturgie gesproken... 3e zondag na Epifanie - 'Samen VIEREN'
De Epifaniëntijd loopt van zondag 7 januari tot Aswoensdag. Dan begint de Paaskring met de Veertigdagentijd. De liturgische kleur in de Epifaniëntijd is groen. De vieringen in de maanden januari en februari van de wijkgemeenten Bethelkerk en Dorpskerk worden gezamenlijk gehouden in één van beide kerken. 
De viering op de 3e zondag na Epifanie is in de Dorpskerk. De Bethelkerk is deze zondag gesloten. 

Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. 
[DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]  20.01.24
 

Er zit muziek in de Dorpskerk: Een mooi Koffieconcert
De Stichting Barendrecht Klassiek organiseert in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk weer een koffieconcert. 
Dit keer een mooi concert van een cello-kwartet. De spelers, Aliaksandra Harbachonak, Juan Limón Romero, Maria Soeiro en Ana Vera Pinzón, zijn alle vier leden van het octet Cellowercken Zutphen. De jonge musici komen vanuit de hele wereld: Belarus, Spanje, Portugal en Ecuador. Op het programma staan prachtige stukken, o.a. Kol Nidrei van Max Bruch, en Lied ohne Worte, opus 109. van Felix Mendelssohn Bartholdy. Het wordt een concert dat zeker de moeite waard zal zijn! Het concert begint zoals gebruikelijk om 12 uur. De toegang is gratis, maar om de kosten van de concerten te kunnen dekken is er na afloop een collecte. 20.01.24

Gratis Veertigdagentijd kalender
Ook dit jaar verzorgt de landelijke PKN weer een prachtige en inspirerende Veertigdagetijd kalender. Dit jaar volgt de kalender het jaarthema van de PKN: 'Ga mee!'. U kunt via onze Dorpskerkwebsite deze kalender downloaden, lees verder >>. Indien u persoonlijk één gratis papieren exemplaar wilt aanvragen, dan is dat ook mogelijk. Ga daarvoor naar de speciale Petrus-website >> 
Gratis veertigdagentijdkalender 2024 – Protestantse Kerk Nederland. 14.01.24

50e Aktie Kerkbalans van start 

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk. De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans, ook in de PG Barendrecht! Met actie Kerkbalans vragen we onze gemeenteleden hun toezegging te doen voor de VVB bijdrage voor 2024. Met uw jaarlijkse bijdragen betalen we de kosten van het werk binnen onze gemeente. Vanaf 13 januari zijn de Kerkbalans-brieven digitaal verzonden en in de week daarna zullen ze bij de andere kerkleden door vrijwilligers worden thuisbezorgd. Meer informatie vindt u in Klankbord en op www.kerkbalansbarendrecht.nl 13.01.24

                                                        GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN!


Over liturgie gesproken... Kana Zondag - 2e zondag na Epifanie - 'Samen VIEREN'
Epifanie valt jaarlijks op 6 januari. Net als in veel andere kerken werd dit jaar Epifanie in de Dorpskerkgemeente gevierd op de eerste zondag ná
1 januari. Dat was in 2024 zondag 7 januari. De Epifaniëntijd loopt tot Aswoensdag. Dan begint de Paaskring met de Veertigdagentijd. Traditiegetrouw wordt op deze zondag het eerste optreden van Jezus Christus bij een bruiloft in Kana centraal gesteld. De liturgische kleur in de Epifaniëntijd is wit. De vieringen in de maanden januari en februari van de wijkgemeenten Bethelkerk en Dorpskerk worden gezamenlijk gehouden in één van beide kerken, te beginnen in de Dorpskerk. Deze 2e zondag na Epifanie is de Dorpskerk gesloten. Voor de liturgie van de dienst in de Bethelkerk, lees verder >>  13.01.24
   

Over liturgie gesproken... Epifanie - 'Samen VIEREN'
De Kerstkring, die is begonnen met de Adventstijd en is gevolgd door de Kersttijd, wordt afgesloten door de Epifaniëntijd. Epifanie is een Christelijk feest dat is ontstaan in de vierde eeuw in het oosters Christendom. Het was oorspronkelijk bedoeld om de verschijning van de vleesgeworden Zoon van God op aarde te vieren (Epiphaneia is Grieks voor 'verschijning'). Daarbij werden de tekenen van Jezus' goddelijkheid herdacht. Epifanie valt jaarlijks op 6 januari. Net als in veel andere kerken wordt Epifanie in de Dorpskerkgemeente gevierd op de eerste zondag ná
1 januari. Dat is in 2024 zondag 7 januari. De Epifaniëntijd loopt tot Aswoensdag. Dan begint de Paaskring met de Veertigdagentijd. De liturgische kleur is wit. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. 
De vieringen in de maanden januari en februari van de wijkgemeenten Bethelkerk en Dorpskerk worden gezamenlijk gehouden in één van beide kerken, te beginnen in de Dorpskerk. Deze zondag is de Bethelkerk gesloten.

[DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]  06.01.24
   

Programma Vorming en Toerusting
De oecumenische werkgroep Vorming en Toerusting (V&T) heeft voor het voorjaar van 2024 weer een interessant programma voorbereid. De bijeenkomsten worden gehouden in gebouw 'de Ontmoeting' en in 'Carnisse Haven'. Naast lezingen, zijn er onder andere ook weer activiteiten in het Filmhuis en het Kunstplatform. Al met al een zer gevarieerd programma. Lees verder >> 06.01.24
 

Kerk(tuin) in beeld - 36
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. In de maand januari wordt aandacht besteed aan de Varen. Een plant die al miljoenen jaren voorkomt op onze planeet. Wist u trouwens dat de kerktuin elke woensdag- en zaterdagmorgen is geopend tussen 10 en 12 uur? Kom gerust eens kijken!  Lees verder >> 06.01.24
  Klik voor vergroting

Gezegend 2024! 
In de oudjaarsdienst van 2023 werd in de Dorpskerk het bekende lied van Dietrich Bonhoeffer gezongen 'Door goede machten trouw en stil omgeven'. Bonhoeffer schreef het aan zijn geliefden, drie maanden voor hij door de nazi's werd vermoord in concentratiekamp Flossenbürg. Het lied staat in het nieuwe Liedboek onder nummer 511. Hij sloot zijn indrukwekkende geloofsbelijdenis af met de woorden: 'In goede machten liefderijk geborgen verwachten wij getroost wat komen mag. God is met ons des avonds en des morgens, is zeker met ons elke nieuwe dag!  Met die woorden wenst uw webbeheerder iedereen die ook in 2024 onze Dorpskerkwebite bezoekt een gezegend 2024 toe. 01.01.24
 

Kerk(tuin) in beeld - 35 
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. In de maand december wordt aandacht besteed aan de Maagdenpalm - Vinca Minor. Een plant waarin veel symboliek schuil gaat. Het  wordt beschouwd als en van de 'Mariabloemen'. Wist u trouwens dat de kerktuin elke woensdag- en zaterdagmorgen is geopend tussen 10 en 12 uur? Kom gerust eens kijken!  Lees verder >> 30.12.23 Vanwege drukke werkzaamheden is dit artikel met vertraging geplaatst!
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . Zondag onder het octaaf van Kerst
Zondag 31 december is oudjaarsdag, maar volgens de liturgische kalender is het
toch vooral de 7e Kerstdag!de zondag onder het octaaf van Kerst, zoals die officieel zo mooi heet. Voor zo’n groot kerkelijk feest als Kerst mag er een volle week worden uitgetrokken, om het dan op de achtste dag af te sluiten. Niet dat het daarna over en uit is, maar dan keert het feest meer naar binnen. Kerkvader Augustinus verwoordde het als volgt: ‘Als Christus duizend maal geboren zou zijn in de stal, maar niet in ons hart, dan was Zijn geboorte overbodig geweest’. Voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde, die zoals gebruikelijk in de oudjaarsdienst de zegen krijgt toegezongen door de Dorpskerkgemeente: 'Dat 's Heren Zegen op u daal...  Er is na de dienst koffiedrinken (met een ...) in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de eredienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor anderen is de openbare versie van de Zondagsbrief beschikbaar, lees verder >>
[DE GEMEENTEVERSIE STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 29.12.23
 

TOP2000-dienst in Carnisse Haven
Op ZATERDAG 6 januari 2024 zal er de Top2000-kerkdienst zijn. Ds. Elzo Bijl, predikant in Numansdorps en Heinenoord, zal de Top2000-nummers rond het thema ‘Ik geloof en dus ik zing’ aan elkaar verbinden. Er zal ook een interactief moment zijn. De muziek wordt verzorgd door dezelfde goede en enthousiaste live band en vocalisten als vorig jaar. De collecte opbrengst zal zijn voor het werk van de Pauluskerk. Om 19.30 uur start de dienst die we afsluiten met een afterparty onder het genot van een hapje en een drankje. Van harte welkom! De zaal gaat om 19.00 uur open.
29.12.23
  Klik voor vergroting

Gezamenlijke winterdiensten
De wijkkerkenraden van de Bethelkerkgemeente en de Dorpskerkgemeente hebben besloten om ook in de maanden januari en februari 2024 gezamenlijke erediensten te houden op zondagmorgen. Daarbij zal er steeds - om en om - één kerk geopend zijn, te beginnen op zondag 7 januari in de Dorpskerk. Was het vorig jaar vooral om stookkosten te besparen, nu is het ook en vooral de wens om elkaar beter te leren kennen en meer samenwerking te gaan zoeken. Om te bevorderen dat we daadwerkelijk samen vieren, is er gekeken welke elementen uit elkaars erediensten gedurende deze twee maanden kunnen overnemen. Dat betekent dat er ten opzichte de gebruikelijke orde van dienst een klein aantal aanpassingen zijn. De wijkkerkenraden zullen dit na afloop evalueren. 01.01.24 

Een Dorpskerkgemeente om trots op te zijn. . .
'Hartelijk bedankt voor de mooie kerstvieringen', dat was een opmerking van zomaar een Dorpskerkganger op kerstmorgen... Die opmerking verdient veel meer weerklank! Slechts weinig gemeenteleden weten hoeveel tijd en energie er is gestoken om alle activiteiten in de kerstperiode in de Dorpskerk elk jaar weer vlekkeloos te laten verlopen. Tal van werkgroepen hebben bijzonder feestelijke acitviteiten georganiseerd. Zoals de Eetgroep, de Herberg, de Snuffelmarkt, de dames van Liturgisch bloemschikken, de Kindernevendienst om er enkele te noemen. Voor de koster en zijn hulpkosters, de predikanten en ambtsdragers was het een topdrukte. Maar ook achter de schermen is er veel werk verzet; denk maar eens aan het ontwerpen en drukken van de prachtige Orden van Dienst. En dan blijven er zeker nog andere activiteiten onbenoemd! Daarom vanaf deze plaats: Allemaal heel hartelijk dank voor alle inzet!  Op zulke momenten mogen we - in alle bescheidenheid - trots zijn op onze vitale Dorpskerkgemeente!  26.12.23 
  Klik voor vergroting
Kerstnacht 2023:
Een volle Dorpskerk bij kaarslicht

GEZEGEND  KERSTFEEST !
Als beheerder van de Dorpskerkwebsite wens ik alle bezoekers van onze site een gezegend Kerstfeest. Dit jaar doen we dat met een foto van onze kerstboom en de kerstversiering waar, op vier verschillende wijzen de Dorpskerk staat afgebeeld. De kerstballen en kerstklokjes zijn geschilderd door Margo Boers. Zij maakt - als Bonney Bee - jaarlijks prachtige kerstversieringen met afbeeldingen van de Oude Dorpskern van Barendrecht. Zij heeft in de loop der jaren al heel veel kerstballen en kerstklokjes geschilderd, waarop Dorpskerk staat afgebeeld. Elk miniatuur schilderijtje is uniek. Klik op de foto voor een vergroting! Simon Hoek 22.12.23
  Klik voor vergroting

KerstFeest in de Dorpskerk
Het Feest van de geboorte van Jezus Christus wordt in de Dorpskerkgemeente gevierd op Kerstmorgen. Voorganger is dan ds. Cees Romkes. Kees Quack bespeelt het Dorpskerkorgel. Ook deze dienst kan thuis online worden meegevierd via de bekende videokanalen. Ook voor deze viering heeft Antoinette Jansen weer een prachtige orde van dienst gemaakt, lees verder >> 22.12.23

Kerstnachtviering in de Dorpskerk bij kaarslicht
Traditiegetrouw wordt er een bijzondere kerstnachtviering georganiseerd in de Dorpskerk, een viering die óók gericht is op hen die de kerk niet of nauwelijks (meer) bezoeken. Het betreft dus een laagdrempelige viering, waarin de bekende kerstliederen worden gezongen en het eeuwenoude kerstevangelie weerklinkt. De Dorpskerk is feestelijke verlicht door de eeuwenoude kaarsenkronen. En natuurlijk branden alle lichtjes in de kerstboom én begint de grote ster boven in de 7 meter hoge boom te stralen. Dat schept een bijzondere sfeer. 
In deze kerstnacht gaan we zingend, biddend en lezend op weg naar Bethlehem, op weg naar het Kerstwonder. Voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde. Thea Verhagen bespeelt het Dorpskerkorgel en Marie Christine Goergen is fluitiste. De aanvang is om 22.00 uur. Gezien de te verwachten drukte, wordt u verzocht tijdig aanwezig te zijn. Aan het einde van de dienst wordt er altijd gecollecteerd voor een bijzonder doel. Dit jaar is de keuze gevallen op het interkerkelijk dovenpastoraat. Uiteraard kan men ook deze viering thuis volgen via de boven vermelde video-kanalen van de Dorpskerk op Vimeo of YouTube. Voor de orde van dienst, lees verder >> 22.12.23

Over liturgie gesproken. . . . Zondag Rorate Caeli
De vierde zondag van de Advent draagt de naam Rorate Caeli. Dit verwijst naar Jesaja 45: 8 'Dauwt hemelen van boven', gij wolken, beregene de rechtvaardigen: Opdat de aarde zich zal openen en de Heiland er uit zal ontspruiten. Het is een gebed tot God of Hij zijn gerechtigheid op aarde wil vestigen. De komst van Jezus Christus die we komende week vieren is de vervulling van dit gebed. Daarom is Psalm 19 ook de Psalm van de zondag. Over de stille maar duidelijke taal die de hemel spreekt. Vers 2 gaat over de zon die God over ons doet opgaan. We denken dan ook aan Jezus Christus, de ‘Zonne der gerechtigheid’. De liturgische kleur is paars. Paars is het symbool van bezinning en inkeer als voorbereiding op het vieren van het feest. 
Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.  
[DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 22.12.23
 

Experiment liedprojectie op kerkmuur Dorpskerk
Na uitgebreide discussie in de werkgroep Eredienst en de Wijkkerkenraad is besloten om op zondag 17 december een - vooralsnog - eenmalig experiment te houden, waarbij de samenzangliederen met tekst en melodie worden geprojecteerd op de kerkmuur westelijk van de Dorpskerkkansel. In sommige kerken worden al vele jaren soms hele liturgieën inclusief mededelingen geprojecteerd op de muur. In de Dorpskerkgemeente wordt nog steeds gehecht aan het gebruik van een uitgebreide Zondagsbrief en het zingen vanuit de liedboeken. De werkgroep eredienst en de wijkkerkenraad verzoeken aan de bezoekers van de eredienst op zondagmorgen 17 december en hen die thuis hebben meegekeken, om bijgaand evaluatieformulier in te vullen. De reacties zullen worden meegenomen bij de discussie over dit onderwerp. Voor het evaluatieformulier, lees verder >> 17.12.23

Record jaaropbrengst Snuffelmarkt
De ruim 20 vrijwilligers van de werkgroep Snuffelmarkt hebben in het 32e jaar van het bestaan van deze werkgroep een record jaaropbrengst van € 19.530 bijeengebracht voor het onderhoud van het Dorpskerkcomplex. Dit werd bekend gemaakt op 16 december, de laatste snuffeldag van 2023. Nooit eerder werd zo'n gigantisch resultaat gerealiseerd. Vorig jaar was de opbrengst € 17.300, die werd toen besteed aan het meefinancieren van de restauratie van de monumentale kaarsenkronen. Van de huidige De jaaropbrengst is reeds een bijdrage geleverd voor de restauratie van de Kerktuin en van de opbrengst van de speciale Snuffel Fair kon een nieuw houten toegangshek aan de Dorpsstraat worden gefinancierd. Het restant bedrag zal worden besteed voor de aanschaf van screens aan de buitengevel van de Tuinzaal van 'de Ontmoeting'. Waar de vrijwilligers van de Snuffelmarkt in 2024 gaan sparen, is nog punt van overleg met de Kerkrentmeesters. De Kerkrentmeesters en de overige Kerkenraadsleden danken alle vrijwilligers van de Snuffelmarkt voor hun geweldige inzet! 17.12.23

Over liturgie gesproken. . . Zondag Gaudete
Omdat de Dorpskerkgemeente zich verbonden weet met 'de Kerk van alle tijden en alle plaatsen', wordt veel waarde gehecht aan symbolen en rituelen in de zondagse liturgie. Zo wordt de liturgische kalender gevolgd, de derde Adventszondag draagt daarbij de naam 'Gaudete' dat betekent 'verheug je'. Het is een verwijzing naar Filippenzen 4: 4-5. Daar staat: 'Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u!' De derde Adventszondag staat dus niet alleen in het teken van inkeer en voorbereiding, het is al even een beetje (Kerst)feest. Voorganger is drs. Maarten van Boekel. Op deze zondag kleurt het paars van advent op tot roze want halverwege de weken van boete en inkeer is er zicht op de kleur het wit van kerstmis. Ook in de liturgische schikking zal de kleur roze nadrukkelijk aanwezig. 
De eredienst kan altijd online thuis worden meegevierd. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. [DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 15.12.23
 

Nieuw Lied van de week 
Ds. Cees Romkes besteedt deze week aandacht op een Nederlandse vertlaing van een Duits lied: Van God nooit losgekomen. De vertaling is van de Nederlandse dichteres Ria Borkent
. De oorspronkelijke Duitse tekst is van Ludwig Helmbold. De melodie is gemaakt in de 16e eeuw. Lees verder >> 15.12.23  
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Indrukwekkend eerbetoon aan Dorpskerk!
Dat veel Barendrechters de Dorpskerk een warm hart toe dragen is algemeen bekend. Nagenoeg elk jaar worden de Dorpskerk en de Dorpskerkgemeente wel bedacht met giften of schenkingen van kleine en soms grote bedragen. Het kerkbestuur is dankbaar voor elke vorm van ondersteuning om het prachtige internationaal beschermde Rijksmonument in stand te kunnen houden. Enkele maanden geleden werd al melding gemaakt dat mevrouw Jannie Dam - de Bruin de Dorpskerk bedacht had in haar testament. Onlangs is er een gesprek geweest met de executeur-testamentair en is gebleken dat 'de buurvrouw van de Dorpskerk' onze Dorpskerkgemeente heeft bedacht met 'een erfdeel van substantieel financiële omvang'. De Wijkkerkenraad en de Wijkraad van Kerkrentmeesters van de Dorpskerkgemeente zijn dit overleden gemeentelid bijzonder dankbaar voor dit prachtige eerbetoon! Door ondersteuningen als deze zal de toekomst van de Dorpskerk en van de Dorpskerkgemeente kunnen worden geborgd. Indien u zou overwegen om de Dorpskerk ook in uw testamet te bedenken (al dan niet via de stichting Vrienden van de Dorpskerk), neem dan contact op met uw notaris of een van de Dorpskerkrentmeesters. 15.12.23 

Prachtig jaarresultaat Verjaardagsfonds
De werkgroep Verjaardagsfonds Dorpskerk heeft onder de inspirerende leiding van Dicky Tol weer de jaarljkse inleverdag van de collectebussen gehad. Er is in het jaar 2023 het prachtige bedrag van € 2772,51 bijeengebracht door een vijftiental vrijwilligers. Dat is zelfs € 200 meer dan vorig jaar. De kerkrentmeesters van de Dorpskerk zijn bijzonder dankbaar voor dit prachtige resultaat! Zoals bekend, wordt de opbrengst besteed aan een concreet onderhoudsproject in de Dorpskerk. Welk project dit jaar wordt gekozen, is nog punt van overleg. Nadere mededeling daarover volgt binnenkort. Naast dit goede nieuws moet Dicky ook melden, dat het aantal vrijwiligers dringend uitgebreid zou moeten worden. Zelfs als u maar een paar straten voor uw rekening zou willen nemen, bent u al van harte welkom!  Neem contact op met Dicky Tol via 
toldicky35@gmail.com 14.12.23

Verzoek van de Kerkenraad 
Sinds het besluit om vóór aanvang van de eredienst weer orgelspel te verzorgen, is gebleken dat het bijbehorende verzoek om enige stilte te betrachten niet door een ieder wordt gevolgd. Daarom wordt het verzoek herhaald om 
voorafgaand aan de eredienst in de Dorpskerk zachtjes en niet te veel te praten. Zo helpen we elkaar om ons in rust voor te bereiden op de eredienst. De akoestiek van deze eeuwenoude kerk is namelijk zodanig dat stemgeluid ver kan reiken en dan onbedoeld te duidelijk te horen is. Hartelijk dank voor uw medewerking. Dit verzoek zal de komende tijd ook in de Zondagsbrief worden opgenomen. 13.12.23

Nieuws van het CvK
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft via Klankbord gemeenteleden geïnformeerd over de financiële gang van zaken in de PGB. Inmiddels zijn zowel de jaarrekening over 2022 als de begroting voor 2024 vastgesteld door de Algemene Kerkenraad en beschikbaar voor publicatie op de websites. Voor de verkorte jaarrekening 2022, lees verder >>. Voor de samenvatting van de begroting 2024, lees verder >>De volledige en formele stukken u kunt opvragen bij de penningmeesters. Die zijn ook graag bereid om toelichting te geven. 13.12.23  

Dorpskerk stond weer centraal op WinterFeest
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk participeert namens de protestantse Dorpskerkgemeente in de Stichting Evenementen Dorpskern Oud-Barendrecht (SEDOB), die ook dit jaar het WinterFeest organiseerde. 
Op zaterdagmiddag 9 december werd op in en rond het Dorpskerkcomplex in het oude centrum van Barendrecht deze editie van het WinterFeest gehouden. Buiten waren er muziek- en dansoptredens van lokale verenigingen, in gebouw 'de Ontmoeting' waren er veel kinderactiviteiten. In de Dorpskerk verzorgde Cultuur Lokaal voor de negentiende keer (!) een prachtige uitvoering gegeven van de Christmas Carols. Het Carolskoor en het damesensemble van Cultuur Lokaal stonden onder de inspirerende leiding van Marriet Kaasschieter en Rien Donkersloot bespeelde het Dorpskerkorgel. De werkgroep Snuffelmarkt participeerde nadrukkelijk in het WinterFeest. De hele middag was de Snuffelmarkt geopend en ook stond er een kraam buiten. Mede door de regen waren met name de binnenactiviteiten druk bezocht. Maar toch waren er ook buiten veel bezoekers die het regenachtige weer trotseerden. 10.12.23
  klik voor vergroting

Veel belangstelling voor de
Christmas Carols singing

Indrukwekkend Bijzonder KerstFeest 
Het is al jaren een traditie dat voorafgaand aan het WinterFeest er op vrijdagavond een bijzonder kerstfeest wordt georganiseerd voor mensen met (en zonder beperking). Het is altijd een indrukwekkende en feestelijke avond. Ook dit jaar verzorgden de slagwerkgroep Bijzonder Muziek Werk en de Harmonievereniging met het aspirantenorkest en het meezingkoor hun medewerking. De organisatie was in handen van vrijwilligers van Bijzonder MuziekWerk en de Harmonievereniging. De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, die participeert in de organiserende Stichting Evenementen Dorpskern Barendrecht, trad op als gastheer namens de protestantse Dorpskerkgemeente. Het was een prachtige opmaat voor het komende WinterFeest! 09.12.23 
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . Zondag Populus Sion
De tweede zondag van de Advent draagt al vele eeuwen de naam zondag Populus Sion. Die benaming komt van het eeuwenoude lied: 'Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes'. Het is een verwijzing naar Jesaja 30:19: 'Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft geen tranen meer te storten. Want hij zal zich over je ontfermen als je weeklaagt, hij zal antwoorden zodra hij je hoort'. Het is ook een verwijzing naar de Psalm van deze zondag: Psalm 80. 
In de Adventstijd is de liturgische kleur paars, de kleur van bezinning en inkeer daarom wordt er in de liturgie geen glorialied gezongen. De eredienst kan altijd online thuis worden meegevierd. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.  [DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]  08.12.23

Baerne koor in de Dorpskerk
Ook dit jaar zal het Baernekoor een kerstconcert verzorgen in de Dorpskerk op dinsdagmorgen 
19 december; aanvang 10.30 uur. EN DUS NIET OP 12 DECEMBER, zoals abusievelijk in De Schakel stond! Solisten zijn Mariët Kaasschieter (zang), Monique Kruijdenberg (klarinet) en Hanneke Meijer (dwarsfluit). Programma: Van Angels’carol van John Rutter tot het Halleluja uit de Messiah van Georg Friedrich Händel en van de Canon in D van Johann Pachelbel tot Ding Dong Merrily on High worden er liederen gezongen in het Engels, Duits en latijn  onder de inspirerende leiding van de nieuwe dirigent John Bakker. 08.12.23

Wist u dit . . .? Unieke kerstboom in de Dorpskerk
Ook dit jaar hebben vrijwilligers weer een prachtige zeven meter hoge Nordmann kerstboom opgetuigd in de Dorpskerk (zie foto). Het is al decennia een traditie dat er een grote 'echte' kerstboom staat te pronken in de Dorpskerk. Dat is op zich niet zó bijzonder, hoewel er genoeg discussies bestaan rondom die 'heidense' kerstbomen in kerken. 
Hoe het ook zij, de Dorpskerk-kerstboom heeft al vele jaren iets bijzonders: een unieke verlichting. In de verlichting wordt gesymboliseerd dat we als Dorpskerkgemeente in de Adventstijd met elkaar toegroeien naar de komst van het Licht in de duistere wereld: de geboorte van Jezus Christus. Lees verder >> Klik op de foto om de boom in volle glorie te zien.  08.12.23
  Klik voor vergroting

Ds. Jan Steyn nieuwe predikant Bethelkerkgemeente
De kerkenraad van de protestantse wijkgemeente Bethelkerk heeft met grote dankbaarheid gemeld dat ds. Jan Steyn het op hem uitgebrachte beroep heeft aangenomen. 
Wanneer dominee Steyn intrede zal kunnen doen in de protestantse gemeente Barendrecht is op dit moment nog niet bekend. Dat is mede afhankelijk van het verkrijgen van de benodigde werk- en verblijfsvergunningen. Hiervoor is een op dat gebied deskundig advocatenkantoor ingeschakeld. Dit zou gemiddeld zo'n 3 maanden kunnen duren voor dat een en ander geregeld zal kunnen zijn. De kerkenraad hoopt natuurlijk dat het sneller gaat! Vanaf deze plaats worden ds. Steyn en zijn vrouw en de wijkgemeente Bethelkerk van harte gefeliciteerd met dit zo belangrijke besluit. 07.12.23

Bethelkerkgemeente brengt beroep uit
De protestantse wijkgemeente Bethelkerk - onze zustergemeente in Barendrecht-centrum - heeft dezer dagen een beroep uitgebracht op een nieuwe predikant: ds. Jan Steyn. Dominee Steyn heeft de Zuid-Afrikaanse en de Britse nationaliteit. Hij is geboren en opgegroeid in Zuid-Afrika en heeft daar theologie gestudeerd. Na een aantal jaren daar predikant te zijn geweest, is hij naar Groot Brittannië gekomen en daar werkzaam geweest in de (presbyteriaanse) Kerk van Schotland. Voor de 'Church of Scotland' is hij ook een aantal jaren uitgezonden geweest naar de Scots Kirk in Parijs. De laatste paar jaar was hij gemeentepredikant in het Schotse plaats Sterling, in de Logie Kirk. Hoewel de beroepingscommissie al snel enthousiast was om ds. Steyn te beroepen, duurde het enige tijd om hem als Zuid-Afrikaans / Schots predikant in de PKN te kunnen beroepen. Het enthousiasme voor deze predikant is er alleen maar door toegenomen. Dezer dagen heeft de voorzitter van de beroepingscommissie de beroepingsbrief persoonlijk overhandigd in Schotland. Voor wie meer informatie wenst: kijk eens op You Tube >> de website van de Schotse Logie Kirk Ds. Steyn heeft meerdere meditaties op die website geplaatst. 05.12.23 
 
foto: Logie Kirk

Schikking 1e Adventszondag
De eerste uit een serie schikkingen richt zich op de voorste wegwijzer, die naar beneden is gericht. De Mensenzoon zal door God gezonden zijn. De weg die we gaan is niet eenvoudig. We koesteren onze herinneringen, opgedaan in het afgelopen jaar. Donkere en lichte ervaringen nemen we mee. We gaan op weg met onze figuurlijke bagage, we houden ons vast aan herinneringen om richting aan ons leven te geven. Ga je mee in de tijd die komen gaat met alle bagage die we koesteren of misschien als last ervaren?
03.12.23 
  klik voor vergroting

Adventsproject Liturgisch bloemschikken
De werkgroep Liturgisch bloemschikken van de Dorpskerkgemeente zal ook voor de Adventszondagen weer een serie schikkingen maken. Elly van den Oever, Joan Bolt, Arja Meijers en Ingrid Filius vormen deze enthousiaste werkgroep. Dit jaar staan de schikkingen in de Adventstijd in het teken van de vraag: 'Ga je mee op zoek naar de juiste tijd?' '
De tijd' zal worden verbonden met een touw dat langs gebeurtenissen in de tijd slingert en waarvoor allerlei beelden worden gebruikt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van guirlandes en wegwijzers. Deze guirlandes en wegwijzers vormen samen een serie, passend bij de tijd van het jaar. Schikingen om te inspireren en aan het denken zal zetten. Terugkijken en vooruitkijken. 01.12.23
  klik voor vergroting

Lied van de week 
Deze week vestigt ds. Cees Romkes de aandacht op een lied van de Dominicaanse priester, - dichter Henk Jongerius: 'Gezien zijn wij van meet af aan
'. De melodie is van Jan Raas. Lees verder >> 02.12.23  
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Over liturgie gesproken . . . Zondag Levavi 
Zondag 3 december is de eerste zondag van de Advent. Die draagt al vele eeuwen de naam zondag Levavi. Dat is een vernoeming naar de eeuwenoude introïtuspsalm 'Ad te levavi animam meam, Deus meus, in te confido, non erubescam'. (Tot U heb ik mijn ziel opgeheven; mijn God op U vertrouw ik, ik zal niet beschaamd worden) In het huidige liedboek is dit Psalm 25, die vaak als de Zondagspsalm op de 1e Advent wordt gelezen en gezongen. In de Adventstijd is de liturgische kleur paars, de kleur van bezinning en inkeer daarom wordt er in de liturgie geen glorialied gezongen. 
Voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde. Er is na de dienst koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de eredienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor anderen is de openbare versie van de Zondagsbrief beschikbaar, lees verder >>
[DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 

Over liturgie gesproken. . . de Kerstcyclus: Advent en Kerst
De werkgroep Eredienst tracht meer inzicht te geven in alles wat er aan de orde komt in in de erediensten gedurende het hele kerkelijk jaar. Het nieuwe kerkelijk jaar begint met de Kerstcyclus, die loopt van de 1e Adventszondag tot en met de zondag na het feest van Epifanie. De Kerstcyclus begint met Adventsperiode. 'Advent' komt van het Latijnse woord 'Adventus', dat betekent 'het komen'. In vier weken bereiden we ons voor op het feest van de komst van Christus. De vier adventszondagen hebben elk een eigen karakter en dragen daarom een eigen naam. In de Dorpskerkgemeente besteden we bijzondere aandacht aan de liturgie van de erediensten, dus ook in de Kerstcyclus. Lees verder >> 01.12.23

Gezegend Nieuwjaar!
Deze wens is geen vergissing. . .  Alle lezers van de Dorpskerksite wordt een gezegend nieuw kerkelijk jaar toegewenst. Zondag 3 december begint het nieuwe kerkelijk jaar. Moge de Dorpskerkgemeente als geloofsgemeenschap en het Dorpskerkcomplex als Godshuis en Herberg ook in het komende kerkelijk jaar voor jong en oud en bij voor- en tegenspoed (weer) van wezenlijke betekenis zijn voor u allen! 01.12.23 

Schoenendoos actie zeer succesvol
De jaarlijkse diaconale actie om gevulde schoenendozen te verzamelen voor Oekraïense kinderen in Polen is ook dit jaar gecoördineerd vanuit de Immanuëlkerkgemeente. De actie is een groot succes geworden! Er is gemeld dat er dit jaar zelfs 300 meer schoenendozen zijn gevuld en ingezameld. Daarmee komt het totaal uit op ruim 1650 stuks! Het organisatiecomité heeft alles uitgezocht en klaargemaakt voor verzending naar de Poolse kerkelijke gemeenten, die ter plaatse de distributie zullen verzorgen. Voor het nieuwsbulletin, lees verder >> 01.12.23
  klik voor vergroting

A Festival of Lessons and Carols
Het begint een mooie adventstraditie te worden, om jaarlijks een Festival of Lessons ands Carols in de Dorpskerk te organiseren. Na de geslaagde vieringen in de afgelopen jaren, heeft de werkgroep Eredienst van de protestantse Dorpskerkgemeente opnieuw een dergelijke viering voorbereid. Een 'Festival of Nine Lessons and Carols' is ontstaan in de Anglicaanse traditie. Het allerbekendst is de opzet van King’s College in Cambridge. De Dorpskerkgemeente sluit aan bij de manier waarop ze het daar doen. Dat betekent dus allereerst prachtige Engelse koormuziek! Dit jaar is deze bijzondere viering, in de door eeuwenoude kaarsenkronen verlichte Dorpskerk, op Zondagavond 10 december a.s. Aanvang om 19:00 uur. Capella Laurentius uit Mijnsheerenland zal dit verzorgen. Het koor staat onder leiding van de dirigente José Marchal; Rien Donkersloot zal het Dorpskerkorgel bespelen. Van harte uitgenodigd! De toegang is uiteraard gratis, ter bestrijding van de kosten zal er een deurcollecte worden gehouden. 24.11.23
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 26 november is volgens de liturgische kalender geteld als '10e zondag van de herfst'. De liturgische kleur op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar is nog groen, de kleur van hoop en verwachting. Volgende week begint de Adventstijd. Voorganger is emeritus Dorpskerkpredikant ds. Cees Romkes.
Er is na de dienst koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de eredienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor anderen is de openbare versie van de Zondagsbrief beschikbaar, lees verder >>
[DE GEMEENTEVERSIE STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 24.11.23
 

Er is weer KINDERKERK in de Dorpskerk

De werkgroep heeft weer een bijzondere Kinderkerk voorbereid, die veel kinderen zal aanspreken. Op zondagmiddag 26 november om 15.30 uur zal het thema zijn: 'Wat een geluk'. De Kinderkerk is geschikt voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 
Uiteraard zijn pappa's en mamma's, opa's en oma's en alle andere belangstellenden van harte welkom en is de toegang gratis! Er is een deurcollecte ter bestrijding van de kosten. Ga voor meer informatie naar >> kinderkerkbarendrecht@gmail.com 24.11.23
  klik voor vergroting

Taizé-viering
De oecumenische werkgroep Taizé organiseert al decennia Taizé-vieringen in de Barendrechtse Dorpskerk. In de prachtige ambiance van 'het oudste godshuis van Barendrecht' komen deze vieringen uitstekend tot haar recht. Z
ondag 26 november wordt er weer een Taizé-viering georganiseerd. Een  Taizé-viering is een korte viering van ongeveer een half uur, met gesproken woord, stiltes en zang. De essentie van de viering is: rust en ruimte om bij jezelf te komen, bij jezelf naar binnen te kijken, te danken voor wat geschonken is, te bidden voor wat je wenst, je angsten van je af te laten glijden. Geen lange teksten, er is weinig gesproken woord, maar voornamelijk zingen, een korte meditatie en korte gebeden. Een Taizé-viering is ook een ontmoeting tussen generaties, culturen, gelovigen van verschillende richtingen en ook niet-gelovigen. Het streven is om met deze vieringen vooral ook jongeren aan te spreken. Ook u bent van harte uitgenodigd vanaf 18.45 uur in de Dorpskerk. Na afloop ontmoeten we elkaar met een kopje koffie of thee met wat lekkers. Komt u ook een keertje en neem dan gerust iemand mee. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd! 24.11.23
 

Een moment van 
rust en bezinning
in een hectische wereld 

V&T-avond over de Vlaamse Primitieven
De werkgroep Vorming & Toerusting organiseert in gebouw 'de Ontmoeting' op dinsdagavond 28 november een avond over 'de Vlaamse Primitieven', de schilders en de wereld waarin zij leefden. Aan de orde komen vragen als '
Hoe gingen ze te werk en voor wie maakten zij hun schilderijen?' De Vlaamse Primitieven, meesters van de Oudnederlandse schilderkunst, spreken na eeuwen nog steeds tot de verbeelding. Ook vandaag de dag wordt er met de modernste technieken onderzoek gedaan naar hun werk en de achtergrond van de religieuze en wereldlijke taferelen die zij schilderden Het onderzoek op zich is al heel fascinerend en brengt veel 'aan het licht’. Coby de Vries doet hiervan verslag aan de hand van afbeeldingen die door Edwin Belet worden getoond. Daarbij zorgt Edwin voor muzikale omlijsting. Aanvang 19.30 uur. 
 

Wist u dit . . . ? Jaarwisseling in de kerk 
Bij het begrip 'jaarwisseling' denkt iedereen direct aan de overgang van 31 december naar 1 januari. In de Joods-Christelijke traditie ligt dat anders: de Rosj Hasjana, het Joodse Nieuwjaar werd dit jaar gevierd van vrijdagavond 15 tot zondagavond 17 september, volgens de Joodse kalender was dat het begin van het jaar 5784. In de Christelijke traditie is dat nog anders: Daar loopt het zogenaamde Kerkelijk Jaar van de eerste Adventszondag (vier zondagen voor Kerstmis) tot en met de zondag die vooraf gaat aan de daaropvolgende Advent. De laatste drie zondagen van het kerkelijk jaar worden de 'zondagen van de voleinding' genoemd. De benaming die de Kerk voor dit drietal zondagen heeft gekozen duidt er op dat het niet alleen gaat over het einde. Er is meer dan terugzien in dankbaarheid, er is sprake van een voltooiing die er eens zal komen. Want de Eeuwige laat niet varen het werk van zijn handen. Binnen het kader van die Goddelijke voltooiing dient de blik daarom gericht te zijn op de lichtende toekomst die de Eeuwige ons heeft beloofd. 24.11.23

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 19 november is volgens de liturgische kalender geteld als '9e zondag van de herfst'. De liturgische kleur op deze zondag is groen, de kleur van hoop en verwachting. Voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde.
Er is na de dienst koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de eredienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor anderen is de openbare versie van de Zondagsbrief beschikbaar, lees verder >>
[DE GEMEENTEVERSIE STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 17.11.23
 

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op een Engels avondlied: '
Round me falls the night'. Het lied wordt gezongen op de melodie van 'Jezus ga ons voor'. Lees verder >> 17.11.23  
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Wist u dat. . . ? Een onuitwisbare herinnering. . .  nu als monument
Het gebeurt regelmatig, dat een predikant tijdens een eredienst inspeelt op de actualiteit. Dit keer gebruikte Dorpskerkpredikant Franc de Ronde een actualiteit bij zijn verhaal voor de kinderen, waar één van de oudste actieve leden van de Dorpskerkgemeente direct bij betrokken was. Ds. De Ronde verwees op de dankdag voor gewas en ARBEID, naar de gedwongen arbeid die ruim 52.000 Rotterdamse mannen tijdens de Tweede Wereldoorlog voor de Duitse bezetter van ons land moesten verrichten. Dit naar aanleiding van de betrokkenheid van 'onze' zesennegentig jarige Piet Laban bij de totstandkoming en de onthulling van het monument dat herinnert aan de grote Razzia in Rotterdam op 10 en 11 november 1944. De heer Laban heeft zich decennia lang ingespannen om het verhaal over de grote razzia levend te houden bij de jongere generaties. Hij is nu nog één van de zeer weinige overlevenden, die het verhaal kan navertellen. De onthulling (79 jaar na dato...!) is geregistreerd door TV Rijnmond en terug te kijken. Voor belangstellenden, kijk verder >>. Wie meer wil weten over dit bijzondere monument, lees verder >>. 12.11.23
  Klik voor vergroting

Artist impression van het Razziamonument
bron:  razziamonument.nl

Kerk(tuin) in beeld - 34 
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. In de maand november wordt nu eens geen aandacht besteed aan een plant, maar aan het kunstwerk dat de Kerktuin opsiert. Het beeld, dat de titel 'Doorgeven' heeft meegekregen, staat achter in de Kerktuin. Ga maar eens op zoek! Wist u trouwens dat de kerktuin elke woensdag- en zaterdagmorgen is geopend tussen 10 en 12 uur? Kom gerust eens kijken!  
Lees verder >> 03.10
.23
  Klik voor vergroting

Liturgische schikking oogstdienst
De dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken hebben ook voor de oogstdienst weer een prachtige schikking gemaakt ter ondersteuning van de liturgie. De 
gele bloemen in de schikking verwijzen naar Het Licht. De grote pompoen verwijst naar groei, want zonder Licht geen groei. De vijgen uit de schikking komen uit de Bijbelse Kerktuin van de Dorpskerk. Ga voor een overzicht van alle schikkingen dit jaar naar >> pagina Liturgisch bloemschikken 23. 12.11.23

  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 12 november is volgens de liturgische kalender geteld als '8e zondag van de herfst'. Deze zondag wordt aandacht besteed aan de dankdag voor gewas en arbeid. Het is tevens een dienst van Schrift en tafel. De liturgische kleur op deze zondag is groen, de kleur van hoop en verwachting. Voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde. De werkgroep Liturgisch Bloemschikken maakt weer een schikking. 
Er is na de dienst koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de eredienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor anderen is de openbare versie van de Zondagsbrief beschikbaar, lees verder >>
[DE GEMEENTEVERSIE STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 11.11.23
 

Lied van de week 
Deze week brengt ds. Cees Romkes een lied onder de aandacht dat is geschreven door 
Sytze de Vries ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de kerk in Enkhuizen: 'Welkom zijn in Gods geheimen'. De melodie is van een Engelse hymne. Het staat in de liedbundel 'Op vleugels'. Lees verder >> 11.11.23  
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Liturgische schikking gedachtenisdienst
Ook dit jaar hebben de dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken weer een prachtige schikking gemaakt ter ondersteuning van de liturgie van de gedachtenisdienst. De schikking is in drie delen opgebouwd: een rij donkere bloemen die het gemis en het verdriet om de gestorvenen symboliseren. De bak met drijfkaarsjes symboliseren de overgang naar 'Het Licht op de de andere oever', waarop witte bloemen staan. Ga voor de complete toelichting, naar >> pagina Liturgisch bloemschikken 23. 06.11.23

  Klik voor vergroting

Gedenken overleden gemeenteleden
Zoals gebruikelijk heeft de Dorpskerkgemeente op de eerste zondag na Allerheiligen in een overvolle Dorpskerk de gemeenteleden herdacht die afgelopen jaar zijn overleden. Het was voor velen een emotionele dienst. Het harpspel van Lenie de Meij was indrukwekkend mooi. Veel gemeenteleden maakten van de gelegenheid gebruik om ook zelf een kaarsje aan te steken, ter nagedachtenis aan een of meerdere overleden dierbaren. Voor de preek van ds. Franc de Ronde, >> lees verder.
Een artikel over het liturgisch bloemstuk volgt later. 05.11.23 
    klik  voor vergroting
indrukwekkend shot van de camera
in de nok van de Dorpskerk

 
klik voor vergroting
Bloemen, gedenkstenen en kaarsjes ondersteunen het gedenken 

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 5 november is volgens de liturgische kalender geteld als '7e zondag van de herfst'. In de Dorpskerkgemeente worden op deze 'eerste zondag na Allerheiligen' de gemeenteleden herdacht die in het afgelopen jaar zijn overleden (of mooier gezegd: 'die ons zijn voorgegaan'). De liturgische kleur op deze zondag is wit, de kleur van zuiverheid en reinheid. Voorgangers zijn Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde en emeritus Dorpskerkpredikant ds. Cees Romkes. Harpiste Lenie de Meij verleent haar medewerking. De werkgroep Liturgisch Bloemschikken maakt een schikking. 
Een gedeelte van de Dorpskerk is gereserveerd voor genodigden, nabestaanden van degenen die worden herdacht. Er is na de gedachtenisdienst koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de eredienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor anderen is de openbare versie van de Zondagsbrief beschikbaar, lees verder >>
[DE GEMEENTEVERSIE STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 03.11.23
  Klik voor vergroting

Nieuw Lied van de week 
Ds. Cees Romkes heeft voor deze week een lied uitgelicht dat verwijst naar de gedachteniszondag: 'Voor wie gestorven is' . De tekst is van Gonny Luijpers-De Man. De meldodie is van: Riet Carpay-Verhoef.
 Het lied is opgenomen in de bundel 'Eva's lied'. Dit is een bundel van 99 liederen, gecomponeerd door vrouwen. Lees verder >> 03.11.23  
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Protestantse Lezing door ds. De Reuver
De Protestantse Lezing is een maatschappelijk actueel statement vanuit de protestantse traditie. De lezing wordt jaarlijks gehouden op 31 oktober (Hervormingsdag). Dit jaar werd de lezing gehouden door ds. René de Reuver, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Het thema van de lezing was 'Omarmd leven'. Wat te doen als het leven botst? Als polarisatie het lijkt te winnen, terwijl de wereld in brand staat? Scriba de Reuver stond in de Protestantse Lezing stil bij een wereld die op drift lijkt, de stellingen van Maarten Luther en protestants DNA. De Protestantse Lezing geeft geen antwoord op kolossale vragen, maar nodigt wel uit om samen over mogelijke antwoorden na te denken. Voor de tekst van de Protestantse Lezing, lees verder >>. 02.11.23

Over liturgie gesproken. . . Oecumenisch leesrooster 2023 - 2024
De Werkgroep Eredienst en Kerkmuziek van de landelijke PKN heeft het oecumenisch leesrooster 2023-2024 gepubliceerd. Het leesrooster loopt van 3 december 2023 (eerste adventszondag) tot en met zondag 24 november 2024. Bron van dit oecumenisch leesrooster is de Raad van Kerken. De protestantse Dorpskerkgemeente gebruikt dit leesrooster als leiddraad voor de vieringen. Lees verder >> 30.10.23

Kerk in Aktie voor hulp aan Israel en Gaza
Na de recente gebeurtenissen in Israël en Gaza is het leed onder zowel Joden als Palestijnen onbeschrijflijk. Kerk in Actie is een noodhulpactie gestart. Wat houdt deze hulp precies in en hoe komt deze op de juiste plek terecht?  Al vele jaren werkt Kerk in Actie samen met partnerorganisaties in Israël en Palestina. Na de recente gebeurtenissen houden medewerkers van deze organisaties ons op de hoogte van de impact van de verschrikkelijke gebeurtenissen. Kerk in Actie heeft besloten extra geld beschikbaar te stellen voor noodhulp in Gaza en Israël. Dat gebeurt via de bestaande partners, zowel aan Palestijnse als Israëlische zijde. Lees verder >>  30.10.23

'Kruispunt': een kaarsje voor Huub Oosterhuis
Al diegenen die geïnspireerd zijn door de teksten en liederen van Huub Oosterhuis willen we wijzen op een indrukwekkende en inspirerende uitzending van het tv-programma Kruispunt: 'Een kaarsje voor Huub' van KRO-NCRV. Dit programma werd op zondagmiddag 29 oktober werd uitgezonden op NPO 2. Huub Oosterhuis, wiens liederen regelmatig gezongen worden in de erediensten in de Dorpskerk, ging ons voor op de afgelopen Paasmorgen.
Een tip: Dit is een programma dat de moeite van het terugkijken waard is! 29.10.23
 

Niemand leeft voor zichzelf
niemand sterft voor zichzelf.

Wij leven en sterven
voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.


Wist u dit. . . ? 31 oktober: Hervormingsdag
Hervormingsdag is een herdenkingsdag waaraan jaarlijks in verschillende protestantse kerken aandacht wordt besteed. Deze dag staat in het teken van Maarten Luther die op 31 oktober 1517 zijn 95 proteststellingen tegen de toenmalige Rooms-Katholieke kerk publiceerde. Luther wilde in eerste instantie een gesprek over de aflaat en de verwording in de kerk op gang brengen. Uiteindelijk leidde het protest van Luther tot een breuk met de Rooms-Katholieke Kerk en in de loop van de 16e eeuw uiteindelijk tot de Reformatie, van waar uit de protestantse kerken zijn ontstaan.  Luther publiceerde zijn stellingen aanvankelijk niet in het Duits maar in het Latijn (de taal van de geleerden in die dagen). Wat waren die stellingen? Lees verder >> 29.10.23
 

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 29 oktober is volgens de liturgische kalender geteld als '6e zondag van de herfst'. De liturgische kleur tot de adventstijd is groen, de kleur van hoop en verwachting. De gastvoorganger is drs. Maarten van Boekel. Hij gebruikt als thema: 'Geen bord voor je kop'. 
Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de eredienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor anderen is de openbare versie van de Zondagsbrief beschikbaar, lees verder >>. Let op: Deze zondag is de eerste van de wintertijd!
[DE GEMEENTEVERSIE STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 27.10.23
 

Nieuw Lied van de week 
Deze week plaatst ds. Cees Romkes zijn Lied van de week is het kader van de oorlog in het Midden Oosten. Hij heeft daarvoor een Engelse hymne gekozen die is vertaald door Sytze de Vries: 'Ooit zal het vrede zijn'.
 De melodie is van de Engelse componist Eric Ball. De Nederlandse versie is opgenomen in de bundel 'Het liefste lied van overzee' 2. Lees verder >> 27.10.23  
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Hart voor Barendrecht: 'glazen potjes sparen voor Kerstwandeling'
De organisator van de jaarlijkse Kerstwandeling, de stichting Hart voor Barendrecht, doet hierbij een hernieuwde oproep aan de deelnemende kerken om glazen potjes van 200 cc te sparen. Die potjes zullen met 'lichtjes' de route gaan aangeven. De 10e (!) Kerstwandeling zal worden gehouden op vrijdagavond 15 december a.s. In de Dorpskerk staat een doos waarin de potjes (schoon en zonder etiket) kunnen worden geplaatst. Twvens vraagt 'Hart voor Barendrecht' extra vrijwilligers om het evenement te helpen organiseren. Doet u mee?  Opgeven kan via >> info@hartvoorbarendrecht.nl
27.10.23/ 09.10.23
 

Oogstcollecte  
De opbrengst van de jaarlijkse Oogstcollecte vormt een (noodzakelijke) aanvulling op de jaarlijkse kerkelijke bijdragen. Het is dus een extra gift voor al ons kerkenwerk. De gemeenteleden van wie het e-mailadres in onze administratie bekend is, worden voor deze actie digitaal benaderd. Op 2 november wordt een e-mail verstuurd met een tekst van ds. den Hartogh. Met een link wordt men doorgeleid naar de betaalomgeving van i-DEAL. Er is keuze uit een aantal vaste bedragen, maar ook een vrij bedrag van uw eigen keuze is mogelijk. De overige gemeenteleden krijgen, net als in voorgaande jaren, een dezer dagen een actie-envelop thuis bezorgd. Voor betaling kunt u gebruik maken van de QR-code. Natuurlijk kunt u ook op uw eigen wijze uw gift overschrijven. Doet u dit dan a.u.b. naar rekening NL35 INGB 0002614704 t.n.v. CvK Prot Gem Barendrecht, onder vermelding van het vermelde betalingskenmerk. In de diensten van oogstzondag 5 november (Carnisse Haven) resp. 12 november (Dorpskerk en Bethelkerk)  wordt niet gecollecteerd voor de oogstcollecte. Lees verder >> 22.10.23

Adventskalender 2023 bestellen
Voor wie zich wil voorbereiden op de komende Advents-en Kerstperiode, is de Adventskalender van de PKN een goed hulpmiddel. 
Ook dit jaar wordt een dagelijkse kalender aangeboden, die je uitdaagt om in aanloop naar Kerst elke dag even stil te staan. Voor elke dag is een korte overdenking beschikbaar, aangevuld met korte (gespreks)vragen, liederen, gebeden en citaten. Met het thema ‘Ga mee!’ sluit de kalender aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk in 2023-2024! Voor wie de Adventskalender online wil volgen, is er voor elke dag een korte inspirerende video. Een persoonlijk Adventskalener is gratis te bestellen. Voor de papieren versie, lees verder >>. Ga voor de online versie naar de volgende link >> Aanmelden online Adventskalender 2023. Voor gemeenteleden die niet digitaal vaardig zijn, kan de Diaconie een exemplaar bestellen. 22.10.23

 

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 22 oktober is volgens de liturgische kalender geteld als '5e zondag van de herfst'. De liturgische kleur tot de adventstijd is groen, de kleur van hoop en verwachting. De voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Fanc de Ronde.
Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting' en in de Kerktuin. Bij de nieuwtestamentische lezingen op de vierde t/m de zesde zondag van de herfst komt in de Dorpskerkliturgie de Brief aan Titus aan de orde. Een van de zogenaamde ‘pastorale brieven’ waarvan al lang betwijfeld wordt of hij van Paulus is. Stijl en taalgebruik zijn anders en ook worden sommige thema’s anders benaderd dan in zijn andere brieven. Het beloven boeiende preken te worden. Uiteraard kan de eredienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor anderen is de openbare versie van de Zondagsbrief beschikbaar, lees verder >>.
[DE GEMEENTEVERSIE STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 20.10.23
 

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op een lied van Jan van Opbergen: 'Ik zie de hemel opengaan
'. De melodie is van Alexander Robert Reinagle. Dit is de melodie van 'O Jezus, hoe vertrouwd en goed' (nr. 447 Liedboek 1973). Het lied van Jan van Opbergen staat in de bundels 'Aan jou dit lied' nr. 57 en 'Zangen van zoeken en zien' nr. 46Lees verder >> 20.10.23  
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Update Beleidsplan Eredienst en Kerkmuziek vastgesteld
De Wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente heeft op voorstel van de werkgroep Eredienst het geüpdate Beleidsplan Eredienst en Kerkmuziek vastgesteld. De werkgroep Eredienst heeft de uit 2009 daterende vorige versie aangepast aan de nieuwe situatie die is ontstaan na de samenvoeging van de voormalige Gereformeerde en Hervormde wijkgemeenten. Dit (deel)beleidsplan is onderdeel en uitwerking van het overall Beleidsplan 2020 - 2024 van de Protestantse Dorpskerkgemeente. Alle aspecten van het vieren van de erediensten worden benoemd. Voor belangstellenden van liturgie en kerkmuziek, lees verder >>  20.10.23

Verenigde Zangers gaan repeteren in 'de Ontmoeting'
Nu de Bethelkerk de komende anderhalf jaar onderdak gaat bieden aan de Barendrechtse Harmonievereniging, werd er gezocht naar vervangende accomodatie voor het Christelijk mannenkoor 'De Verenigde Zangers'. In goed overleg tusssen de kerkrentmeesters van de Bethelkerk en de Dorpskerk is besloten om dit koor te laten repeteren in de Tuinzaal van gebouw 'De Ontmoeting'. Dat betekent dat die zaal op de maandagavonden niet langer beschikbaar is voor andere activiteiten. Al met al is het een mooie oplossing voor beide wijkgemeenten én voor de koorleden, die trouwens de weg naar de Dorpskerk goed kunnen vinden. Ook dit jaar zal het Kerstconcert van het mannenkoor traditiegetrouw in de Dorpskerk plaatsvinden 19.10.23 

'Nieuwe' stoelen voor consistorie
Door het jarenlange intensieve gebruik door Zorggroep 'De Toekomst' waren de stoelen uit de consistorie dringend toe aan vervanging. Op initiatief van koster Rob Bruin is een twintigtal kerkstoelen voorzien van een 'speciale' kunstleren dubbeldikke zitting, die de stoffen zitting vervangt. Gezien de goede ervaringen met de kerkstoelen, leek dit de kerkrentmeeesters een efficiënte oplossing. De stoelenleverancier kon zittingen leveren die aan de strengste eisen voldoen. Zowel de bezoekers van de Zorggroep, als ook de andere gebruikers van de consistorie kunnen deze aanpassing waarderen. 19.10.23 
  Klik voor vergroting

Erfdeel voor Dorpskerk en Dorpskerkgemeente
De Algemene Kerkenraad heeft in haar vergadering van 5 oktober jl., op voorstel van het College van Kerkrentmeesters, een erfdeel beneficiair geaccepteerd dat is toegekend door mevrouw J. Dam – de Bruin. In haar testament heeft zij de Dorpskerk en de Dorpskerkgemeente benoemd tot mede-erfgenaam. Beneficiair wil zeggen: ‘voor zover er sprake is van een positief saldo’. De precieze omvang van dit erfdeel moet nog worden vastgesteld aan de hand van een boedelbeschrijving. De Algemene Kerkenraad heeft het erfdeel voor de Dorpskerk(gemeente) in dankbaarheid aanvaard en heeft een kleine commissie benoemd om de afwikkeling te begeleiden. Deze afhandelingscommissie bestaat uit de CvK-penningmeester Klaas Groenendijk en namens de Dorpskerkgemeente Dick Schriek en Simon Hoek. De commissie zal verantwoording afleggen aan het CvK

De tekst van dit bericht is afgestemd met de aangewezen executeur-testamentair. 18.10.23 

Vrijwilligers in het zonnetje (2)
De Wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente organiseerde op vrijdag 13 oktober een vrijwiligersbijeenkomst in het Dorpskerkcomplex. Ruim 100 van de circa 320 vrijwilligers waren op de uitnodiging ingegaan. Na een ontvangst met koffie en een traktatie werd een broodmaaltijd geserveerd in 'de Ontmoeting', waarbij de bekende warme saucijzenbroodjes van koster Rob natuurlijk niet ontbraken. Aansluitend werd er in de Dorpskerk een korte inspirerende Vesperviering gehouden. Vervolgens schaarden de vrijwilligers zich weer rond de tafels van de Ontmoeting, waarna kerkenraadsvoorzitter Kees Vos de werkgroep Snuffelmarkt in het zonnetje zette. In ruim 33 jaar heeft deze werkgroep het fantastische bedrag van meer dan € 400.000 bijeengebracht voor het onderhoud van het Dorpskerkcomplex. Twee vrijwilligers die al die drie decennia zich hebben ingezet voor de Snuffelmarkt kregen de waarderingsspeld van de Dorpskerkgemeente uitgereikt: Truus Dorsman en Anke van den Boogert. Na deze feestelijke uitreiking nam Frans Schop al de aanwezigen mee in een Quiz, waarbij de kennis van de gemeente Barendrecht én Bijbelkennis werd getest. Er werd fanatiek gespeeld en twee groepen eindigden ex aequo, met toch nog lk tien foute antwoorden. . . .  Er zijn van de avond door meerdere vrijwilligers foto's gemaakt. Vraag: Wil je die opsturen naar >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl, voor plaatsing op deze website in een te maken fotoreportage van dit feestelijke gebeuren. Een woord van dank voor de organisatoren is beslist op zijn plaats. Het was weer de Dorpskerkgemeente op haar best! 14.10.23 
  Foto's volgen
. . . . .


Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 15 oktober is volgens de liturgische kalender geteld als '4e zondag van de herfst'. De liturgische kleur tot de adventstijd is groen, de kleur van hoop en verwachting. De voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Cees Romkes.
Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting' en in de Kerktuin. Bij de nieuwtestamentische lezingen op de vierde t/m de zesde zondag van de herfst komt in de Dorpskerkliturgie de Brief aan Titus aan de orde. Een van de zogenaamde ‘pastorale brieven’ waarvan al lang betwijfeld wordt of hij van Paulus is. Stijl en taalgebruik zijn anders en ook worden sommige thema’s anders benaderd dan in zijn andere brieven. Het beloven boeiende preken te worden. Uiteraard kan de eredienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor anderen is de openbare versie van de Zondagsbrief beschikbaar, lees verder >>.
[DE GEMEENTEVERSIE STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 13.10.23
 

Lied van de week 
Deze week richt ds. Cees Romkes de aandacht opnieuw op een lied van Ria Borkent: '
Uur van de Vader wanneer wij ontwaken'. Ook dit lied staat in haar nieuwste bundel: 'Een vogel is er thuis'Lees verder >> 13.10.23  
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Schoenendoosactie 2023
Ook dit jaar participeert de Dorpskerkgemeente aan de diaconale Schoenendoosactie voor 
Oekraïense kinderen in Polen. Veel Oekraïense kinderen groeien noodgedwongen niet in hun eigen omgeving op. Ze maken zich zorgen over het verloop van de oorlog. Over hun familie die nog in de Oekraïne leeft en natuurlijk over bekenden die aan het front vechten. Met deze actie worden de Oekraïense kinderen verrast met een schoenendoos vol geschenken. Voor meer informatie over deze actie, lees verder >>. We hopen op nog meer schoenendozen dan vorig jaar! Graag inleveren in de kerk vóór 13 november. 13.10.23
 
Doet u ook (weer) mee?

Kliederkerk in Carnisse Haven over 'Storm op het meer'
Op 
Zondag 29 oktober zal er van 12.00 tot 14.00 uur weer een Kliederkerk worden georganiseerd in Carnisse Haven. Samen ontdekken, vieren en eten. Neem je iets te eten mee om te delen bij de lunch? Een viering boordevol activiteit en creativiteit voor iedereen. Kliederkerk is een interactieve vorm van vieren en ontmoeten voor alle leeftijden, je leert een Bijbelverhaal kennen aan de hand van diverse werkvormen, waar je zelf een keuze uit kunt maken. Echt leuk om een keer mee te maken. 13.10.23
  Klik voor vergroting

Over 'Vieren' gesproken. . . 'Waar is dat Feestje?'
Door de landelijke PKN is een cursus ontwikkeld voor mensen die meer willen weten over het Christelijk geloof. Ook door de Protestantse Gemeente Barendrecht zal die cutsus worden verzorgd. Het motto van de eerste twee bijeenkomsten is 'Waar is dat Feestje? De eeuwenoude Christelijke Feesten zullen nader worden toegelicht en de deelnemers kennislaten maken met het Christelijk geloof. Franc de Ronde en Annemiek Van Oost zullen de cursus gaan verzorgen. De eerste twee dinsdagavonden zijn: 18 november en 3 december as. De cursus wordt gehouden in de Carnisse Haven. Inloop 19.30 en aanvang 20.00 uur. Lees verder >> 13.10.23
  klik voor vergroting

'Mensen die we missen'
Op donderdag 2 november is het Allerzielen. Dat is de datum waarop mensen traditiegetrouw aan hun overledenen denken. Allerzielen is de dag waarop we stil staan bij de eindigheid van het leven, bij dierbaren die we moeten missen, maar ook bij mooie herinneringen. Twee Barendrechtse kerken zijn op 2 november open voor iedereen die te maken heeft met een verlies. Er is gelegenheid om een lichtje aan te steken of een gesprek te voeren. Met bloemen, gedichten en muziek creëren we een passende sfeer voor een herdenking op Allerzielen. De wijkgemeente Carnisse Haven opent hun kerkgebouw aan de Noordersingel van 13.00 tot 19.30 uur. Om 19.00 uur is er een kort avondgebed door mevrouw Anne-Mieke van Oost-Reiber. De wijkgemeenten Bethelkerk en Dorpskerk organiseren samen dat de Bethelkerk aan de Schaatsbaan geopend is van 14.00-17.00 uur en van 19.00 tot 20.30 uur.
Iedereen is welkom om in stilte of in gesprek de mensen te herdenken die we missen.
  klik voor vergroting
Ter nagedachtenis . . . 

Vrijwilligers in het zonnetje
Tal van organisaties kunnen slechts functioneren dankzij de inzet van vrijwilligers. Dat geldt ook voor de Protestantse Dorpskerkgemeente. Zo'n 350 vrijwilligers zijn met één of meerdere taken - achter of voor de schermen - actief om de wijkgemeente te laten bruisen. Deze website staat vol van activiteiten die door al deze vrijwilligers worden georganiseerd. Kerkenwerk is immers mensenwerk! De Wijkkerkenraad wil benadrukken dat zij die inzet bijzonder waardeert! Om aan die waardering enige vorm te geven, zal er op vrijdag 13 oktober een vrijwiligersbijeenkomst worden georganiseerd in het Dorpskerkcomplex. Naast gezelligheid en lekker eten zal er óók aandacht worden besteed aan enige bezinning op al dat mooie kerkenwerk. Bijna alle vrijwilligers hebben gereageerd op de schriftelijke uitnodiging en ruim honderd vrijwilligers hebben zich opgegeven. Het belooft een bijzondere activiteit te worden. . . 
Na afloop zal op deze website een fotoreportage van het gebeuren worden geplaatst. 
 

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 8 oktober is volgens de liturgische kalender geteld als '3e zondag van de herfst'. De liturgische kleur tot de adventstijd is groen, de kleur van hoop en verwachting. De voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde.
Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting' en in de Kerktuin. Uiteraard kan de eredienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor anderen is de openbare versie van de Zondagsbrief beschikbaar, lees verder >>.
[DE GEMEENTEVERSIE STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 06.10.23
 

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op een lied van Ria Borkent: 'Wij hadden het niet verwacht
'. Het lied staat in haar nieuwste bundel: 'Een vogel is er thuis'. De melodie is van Leo Lommers. Lees verder >> 06.10.23  
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

'Product van de maand' - oktober
De Diaconie van de PG Barendrecht ondersteunt de Barendrechtse Voedselbank met de actie 'product van de maand'. In de maand oktober is het 'product van de maand': olie, azijn en (houdbaar) broodbeleg. Bij de ingang van de Dorpskerk, bij gebouw 'de Ontmoeting' staat een verzamelkrat. Elke woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur en op elke zondag voor kerktijd kunt u het 'product van de maand' inleveren. Vanwege de economische omstandigheden doen steeds meer mensen een beroep op de voedselbank. Uw ondersteuning is dringend gewenst! Namens de Barendrechtse Voedselbank en haar cliënten: hartelijk dank! 05.10.23
   

Kerk(tuin) in beeld - 33 
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. In de maand oktober wordt aandacht besteed aan de Cipres. Vlak bij de waterbron staat dee kleine boom. Ga maar eens op zoek! Wist u trouwens dat de kerktuin elke woensdag- en zaterdagmorgen is geopend tussen 10 en 12 uur? Kom gerust eens kijken!  
Lees verder >> 03.10
.23
  klik voor vergroting

Herfstpracht in Kerktuin
Voor wie er oog voor heeft, biedt de bijbelse kerktuin ook in de herfst een prachtig aanzien. Janneke Vijfvinkel, lid van de werkgroep Kerktuin, heeft dit onlangs op enkele prachtige foto's vastgelegd. Klik op de foto's voor een vergroting. 01.10.23
klik voor vergroting klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting
Een tuinbankje van 
afstandhouders. . .
Dank aan Jan vdB. 
De trotst van de Kerktuin:
een olijfboom.
Vele Kardinaalsmutsen
in een protestantse
Kerktuin . . .
Varens in de schaduw
van de waterbron.
Herfstdauw op een
bloeiende roos.
De Kerktuin levert
heerlijke vijgen op.

Wijkkerkenraad Bethelkerk presenteert 'intentieverklaring'
Op de website en de Facebook pagina van de wijkgemeente Bethelkerk wordt melding gemaakt dat hun
 wijkkerkenraad een intentieverklaring heeft opgesteld over de samenwerking met de wijkgemeente Dorpskerk en over het beoogde en gehoopte samengroeien tot één (PKN-)wijkgemeente Barendrecht-Centrum. Leden van de Bethelkerkgemeente worden uitgenodigd om op zondag 8 oktober a.s. na de kerkdienst tijdens een gemeentevergadering meer te horen over dit concept. Het document is als bijlage toegevoegd. Voor meer informatie, lees verder >> De wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente heeft al eerder uitgsproken dat zij een dergelijk streven toejuicht. 01.10.23

Over liturgie gesproken . . . door de PKN (9)
Eerder werd op deze website aandacht besteed aan de eerste veertien delen van een serie van de hand van prof. dr. Marcel Barnard, hoogleraar praktische theologie, waarin de orde van dienst, zoals die in veel protestantse kerken wordt gevierd, nader wordt toelicht. Een drietal predikanten geven steeds een inkijkje in de dagelijkse praktijk van hun gemeenten. De serie is een aanrader voor iedereen die wat meer wil begrijpen over de protestantse erediensten en van liturgie. Het vijftiende en zestiende artikel zijn nu verschenen en gaan over 'Stilte in de eredienst'. Lees verder >> En over 'Licht in de eredienst'. Lees verder >> Voor alle tot nu toe verschenen artikelen, lees verder >> 01.10.23
 

Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Nog actueel

Artikelen over liturgie en vieringen zijn aangeduid met een kleurenstrook in de betreffende kleur van het liturgisch jaar.

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende