Titel
WG Eredienst

WGLit.bloemsch.intro

WG Lit.bloemsch.2018

WG Lit.bloemsch.2017

Archief Lit.bloemsch

WG Taizé-vieringen

WG Verjaardagsfds.

WG V en T

WG Kerk en Israel

WG ZWO

WG Snuffelmarkt

WG Kerktuin

WG Eetgr.Ontmoeting

WG Afval Loont DK

WG Oecumene

Snuffelmarkt


Ontstaan van de Snuffelmarkt
Vijfentwintig jaar geleden is een aantal leden van de Dorpskerkgemeente gestart met deze zogenaamde snuffelmarkt. Destijds nog in de schuur van de fam. van de Berg aan de Singel werd er gestart met de verkoop van gebruikte artikelen. Dit was toen nog ten behoeve van het Orgelfonds van de Hervormde Dorpskerk. Dit fonds organiseerde allerlei activiteiten op Koninginnedag waaronder ook een rommelmarkt, hieruit is de Snuffelmarkt ontstaan. De schuur werd na een tijdje verruild voor een iets rianter onderkomen in de Oude Pastorie (achter de Dorpskerk, beter bekend als het Jeugdhuis). 

Na verschillende verbouwingen en uitbreidingen is de snuffelmarkt daar nog steeds te vinden is. Elke zaterdagmorgen kan men er terecht, hetzij  voor het brengen van gebruikte artikelen danwel voor het snuffelen naar koopjes of die oude artikelen die nergens meer te koop zijn. Vanuit de Snuffelmarkt is 'de koffiehoek' ontstaan. Elke zaterdagmorgen is het tussen 10 en 12 uur kunt u in de consistorie van de Oude Pastoriehet enerzijds een gezellige boel, anderzijds worden er vaak goede gesprekken gevoerd. En dat onder het genot van een goede kop koffie! De Snuffelmarkt  en de koffiehoek zijn een mooi voorbeeld van de wijze waarop de Dorpskerkgemeente 'kerk-met-een-aanbod' wil zijn.

klik voor vergroting

Een prachtig stuk vrijwilligerswerk
De groep medewerkers is intussen flink gegroeid en bestaat nu uit 20 dames. Daarnaast is er assistentie van enkele mannen die het zware en soms technische werk uitvoeren. Zo is er iemand die alle klokken nakijkt en zo nodig repareert. Elke week staan er mannen klaar om het afval naar de gemeentewerf te brengen. Helaas is dit nodig omdat er toch onbedoeld veel ‘echte rommel’ wordt gebracht wat niet meer verkoopbaar is. Kortom, er is een heel team vrijwilligers voor de Snuffelmarkt in touw.  
Tijdens de openingsuren van de Snuffelmarkt is er ook gelegenheid om plastic in te leveren voor Afval Loont voor het onderhoud van de Dorpskerk, ook dit is een mooi stukje kerkenwerk. Veel mensen combineren een bezoek aan de Snuffelmarkt hiermee.

  klik voor vergroting

De bijna complete groep vrijwilligers
Achterste rij vlnr:
Wil Teerling, Bep Kroon, Carla Bloot, Ineke Kamp, Corrie Waardenburg, Cocky van Rijs, Truus Dorsman, Tinie van Erkel, Ina Tol.
Tweede rij vlnr:
Beppie Cogenbach, Durna van Os, Ger Laging, Joke Planque.
Voorste rij vlnr:
Frannie Steenhoek, Jolanda Jongenotter, An van Winden, Coks Laban, Anke van de Boogert.
Op de foto ontbreken:
Sjaan Steenhoek, Riet Förrer en Wil van Dijke.
klik voor vergroting

Welke goederen zijn welkom en welke niet?
Het criterium voor de aan te leveren goederen is duidelijk:
De spullen die gebracht worden, moeten zo goed zijn, dan iemand anders ze graag willen kopen.
Een eerste vereiste is, dat het schoon moet zijn, ten tweede moet het ook nog gaaf zijn. Beschadigde spullen hoeft u niet aan te leveren!
Hoewel dit criterium duidelijk wordt gepubliceerd, slipt er nog wel eens onverkoopbare rommel tussendoor.
Nog steeds worden er spullen aangeleverd die rechtstreeks naar de vuilstort moeten worden gebracht.
Voor meubels is de snuffelmarkt helaas te klein behuisd, wilt u die dan ook niet aanbieden!


De specialiteiten van de snuffelmarkt
Het assortiment boeken is zeer uitgebreid, alle genres zijn te koop voor weinig geld. Van mooie streekromans tot detectives, religieuze lectuur, hobbyboeken, muziekboeken, boekenweekgeschenken, kinderboeken en boeken over het Koninklijk huis ,noem maar op! 
Ook de speelgoedhoek mag gezien worden. Hier kunnen de kinderen vaak voor een "habbekrats" iets leuks opduikelen.
Verder is er veel serviesgoed, glazen, pannen en allerlei andere huishoudelijke artikelen.

Laatste Nieuws


Nieuws van de Snuffelmarkt
Tijdens het ZomerFeest op zaterdag 30 juni is de Snuffelmarkt vanaf 10.00 uur geopend. Zowel binnen, als in een kraam op het kerkplein worden goede gebruikte spullen verkocht ten bate van het onderhoud van de Dorpskerk. Voor het afleveren van goederen kunt u terecht via de ingang aan de Piet Heinstraat. De koffiehoek van de Snuffelmarkt wordt tijdens het ZomerFeest gecombineerd met de koffiehoek in de Ontmoeting. 
 24.06.18
 

Snuffelmarkt zoekt vrijwilligers
De Snuffelmarkt prijst zich gelukkig met een nog steeds groeiend aantal bezoekers. Daarom is deze vrijwilligersgroep naarstig op zoek naar uitbreiding. Zowel dames als heren zijn welkom om een steentje bij te dragen. Nu de wijkgemeente Dorpskerk plannen heeft tot samenvoeging met de wijkgemeente Zuid-Oost, wordt er naar gestreefd om ook vrijwilligers uit de Triomfatorkerk te gaan betrekken bij de Snuffelmarkt. De werkzaamheden van de dames bestaat uit het uitpakken en prijzen van de ingebrachte artikelen. Het werk van de heren bevat meer het afvoeren van afgekeurde materrialen en het nakijken en eventueel opknappen van defecte artikelen. De werkzaamheden worden zodanig ingeroosterd zodat elke vrijwilliger ongeveer één keer per drie weken een dienst zal draaien. De Snuffelmarkt is te vinden achter het Dorpskerkcomplex, Dorpsstraat 148. Wie meer wil weten over deze actieve werkgroep kan terecht bij Truus Dorsman, telefoon 616501. Zie ook de  Facebook-pagina Snuffelmarkt Barendrecht. 24.06.18
  klik voor vergroting

Prachtige opbrengst Snuffelmarkt 2017
De vrijwilligers van de werkgroep Snuffelmarkt hebben in 2017 het prachtige bedrag van € 9395,55 bijeengebracht. Deze opbrengst is door de dankbare kerkrentmeesters aangewend voor de (mede-) financiering van de restauratie van het stucwerk in de toren van de Dorpskerk. De vrijwiligers van de werkgroep, die week in - week uit in touw zijn verdienen een grote pluim op de hoed! Alle bezoekers van de Snuffelmarkt worden hartelijk bedankt voor hun betrokkenheid! Aan welk project de opbrengst van het jaar 2018 zal worden besteed, staat nog niet helemaal vast. Dit is afhankelijk van het resultaat van de inspectie van de balkconctructie boven in de kerk, die in het voorjaar zal plaatsvinden. Als blijkt dat herstel of restauratie van de balkconstructie vereist is, zal de opbrengst van de Snuffelmarkt in 2018 daar aan worden besteed. 02.01.18
  klik voor vergroting

Dank je wel Snuffelmarkt-vrijwilligers!
Vier dames van de Snuffelmarkt hebben afgelopen maandag gezien waarvoor zij zich in 2017 hebben ingezet.  Elke maandagmorgen komen zij de spullen, die de zaterdag ervoor zijn ingeleverd, sorteren en van een prijsje voorzien. 'Zal ik jullie eens laten zien waar de opbrengst van de Snuffelmarkt aan is besteed'?, zo vroeg een dankbare Kerkrentmeester Simon Hoek. 'Ja natuurlijk, was het antwoord!' en vervolgens gaf de kerkrentmeester de dames een rondleiding in de toren van de Dorpskerk en liet ze zien hoe mooi de balgenzolder is geworden nu het stucwerk is afgerond. Verreweg het grootste deel van de kosten van dit restauratieproject kon worden betaald uit de opbrengst van de Snuffelmarkt: dan hebben we het over z'n € 10.000! Schilder Frank, die daar nog aan het werk was, zette het trotse gezelschap even op de foto.  30.11.17
  klik voor vergroting
Truus, Geertrui, Francien en Marjan bewonderen
het prachtig gerestaureerde stucwerk.
Betaald door de Snuffelmarkt!

Snuffelmarkt zomeracties
De Snuffelmarkt pakte afgelopen zomer uit met meerdere zomeracties. . . . Zo konden kinderen tijdens het ZomerFeest bij de Snuffelmarkt GRATIS een mooi boek uitzoeken in de speciale 'uitzoekdoos'. Op woensdagavond 28 juni organiseerde de Snuffelmarkt een extra verkoopavond van 19.00 uur tot 21.00 uur. Alle boeken waren alleen op die verkoopavond te koop voor € 0,50. Zoals gebruikelijk was de opbrengst bestemd voor het onderhoud van de monumentale Dorpskerk. Lees verder >> 17.06.17

Gemeentelijke onderscheiding voor Anke van den Boogert
Zaterdagmorgen 28 januari jl. vond er in de Ontmoeting een feestelijke gebeurtenis plaats. Burgemeester Jan van Belzen reikte een gemeentelijke onderscheiding uit aan Anke van den Boogert. Hij gaf een opsomming van hetgeen Anke al meer dan 25 jaar voor de Barendrechtse samenleving betekent. Zoals de kerstviering voor alleenstaanden, het werk voor CAV Energie en voor de werkgroep stedenband, voor de interkerkelijke Taizé-vieringen en natuurlijk ook voor alles wat zij  al zo veel jaren voor de Dorpskerkgemeente betekent, waaronder het voorzitterschap van de werkgroep Snuffelmarkt. De burgemeester reikte haar vervolgens de zilveren erespeld van de Gemeente Barendrecht, vergezeld van een prachtige oorkonde en mooie bloemen. Lees verder >>  Foto's: Jordi Menheer BarendrechtNu.nl    29.01.17
  Klik voor vergroting

Opbrengst Snuffelmarkt 2016
De werkgroep Snuffelmarkt heeft in het 25e jaar van haar bestaan het prachtige bedrag van tienduizend euro bijeengebracht ten behoeve van het onderhoud van het Dorpskerkcomplex. De Dorpskerkrentmeesters danken alle dames en heren die wekelijks klaar staan in 'de Snuffel' héél hartelijk! Deze opbrengst was geoormerkt voor het nieuwe TV-scherm in de Ontmoeting, de vernieuwing van de verlichting in de Dorpskerk en het schilderwerk van de buitenmuren van de Ontmoeting. Dankzij deze opbrengst hoeft er voor deze posten geen beroep te worden gedaan op het budget van het College van Kerkrentmeesters.  De werkgroep Snuffelmarkt gaat in 2017 sparen voor nieuwe stoelen in de consistorie en voor het onderhoud van het stucwerk van de kerktoren. Daarom wordt u opgeroepen om de Snuffel ook volgend jaar te ondersteunen! (Bijna) elke zaterdag bent u welkom om te snuffelen of gewoon om een kopje koffie te drinken. 27.12.16

25 jaar Snuffelmarkt
Zaterdag 12 november werd het 25-jarig bestaan gevierd van de werkgroep Snuffelmarkt. Tijdens een feestelijke receptie in 'de Ontmoeting', waarvoor alle huidige en vroegere werkgroepleden uitgenodigd waren, maakte werkgroepvoorzitter Anke van den Boogert bekend dat de Snuffelmarkt in die 25 jaar het enorme bedrag van driehonderdduizend euro bij elkaar heeft gebracht voor het onderhoud van het Dorpskerkcomplex. Namens de wijkkerkenraad bedankte Gerrit Barendrecht alle vrijwilligers die in de loop van die jaren zoveel inzet hebben getoond voor dit unieke stukje vrijwilligerswerk. De kerkrentmeesters van de Dorpskerk hebben als blijk van hun grote waardering voor de jarenlange inzet van deze werkgroep een feestelijke receptie aangeboden voor alle 'snuffelaars en oud-snuffelaars'. Daarna zij verrasten de huidige werkgroepleden op een geheel verzorgde feestelijke maaltijd. De 'chefkok' van de Dorpskerk' - Loek van Doorn - en zijn keukenstaf hadden de Tuinzaal van de Ontmoeting omgetoverd in een restaurant in herfstsfeer. Voor een fotoverslag, lees verder >> 13.11.16
  klik voor vergroting

Veel waardering voor de
werkgroep Snuffelmarkt

Oproep voor nieuwe medewerkers Snuffelmarkt
Het merendeel van de huidige medewerksters is al vele jaren actief, voor sommigen betekent het, dat zij de pensioengerechtigde leeftijd al geruime tijd achter zich hebben liggen en het tijd wordt om te stoppen. Hoewel er geen leeftijdslimiet is willen we wel graag jongeren in de groep van medewerksters. Het werk in de Snuffelmarkt is zeer afwisselend, de sfeer in de groep is goed en de animo is groot. Elke zaterdagochtend van 10-12 uur zijn wij geopend. Dan is er verkoop, ontvangst van nieuwe goederen en gelegenheid om koffie te drinken in de Consistorie. We werken in teamverband volgens een rooster waarbij iedereen ongeveer om de drie weken een beurt heeft.
Mocht je belangstelling gewekt zijn, neem dan voor meer informatie contact op met mw. Anke van den Boogert, email: vdboogert.anke@gmail.com  


Grote drukte bij Snuffelmarkt en Kerktuin
Zaterdag 14 oktober was het en drukte van belang bij de Snuffelmarkt en de Kerktuin. Beide werkgroepen hadden een bijzondere dag: een 'halve prijzen dag'. Tweemaal per jaar houdt de Snuffelmarkt 'grote opruiming', dan gaat alles voor de halve prijs weg (en de prijzen zijn normaal al heel aantrekkelijk!) Dit jaar volgde ook de werkgroep Kerktuin dit goede voorbeeld: ook zij verkochten stekjes en plantjes voor de halve prijs. De opbrengst van de Snuffelmarkt is bestemd voor het onderhoud van het Dorpskerkcomplex. De opbrengst van de Kerktuin wordt bestemd voor het onderhoud van de prachtige Kerktuin. De foto van enthousiast kerktuin-lid Gerdien Pool toont het druk bezette terras van de misschien wel meest unieke tuin van Barendrecht. . . . 08.10.16 
  klik voor vergroting

Opbrengst bestemd voor de Dorpskerk
De opbrengst van de Snuffelmarkt was in de beginjaren bestemd voor de renovatie van het Dorpskerkorgel. De laatste jaren wordt het geld gebruikt voor het onderhoud aan de historische Dorpskerk en de gebouwen er omheen. Er zit nog steeds een stijgende lijn in de opbrengst. Daarmee is de Snuffelmarkt een onontbeerlijke bron van inkomsten geworden voor de Dorpskerkgemeente. Jaarlijks wordt een bedrag tussen de € 10.000 en € 15.000 bijeen gebracht! Dat verdient een geweldig compliment voor alle leden van de werkgroep Snuffelmarkt! Door de wekelijkse inzet van deze enthousiaste groep vrijwilligers wordt het motto van de Dorpskerkgemeente "Kerk met een Aanbod" waar gemaakt. In 2016 is de bijdrage van de Snuffelmarkt besteed aan nieuwe rolgordijnen voor de consistorie en nieuwe vinylvloerbedekking in twee (vergader-)ruimtes op de 1e etage van de Oude Pastorie. Daarnaast is ook het verbeteren van de electriciteitsinstallatie van de Dorpskerk mede gefinancierd vanuit de Snuffelmarkt. 


 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende