Titel
WG Eredienst

WGLit.bloemsch.intro

WG Lit.bloemsch.2019

WG Lit.bloemsch.2018

WG Lit.bloemsch.2017

Archief Lit.bloemsch

WG Taizé-vieringen

WG Verjaardagsfds.

WG V en T

WG Kerk en Israel

WG ZWO

WG Snuffelmarkt

WG Kerktuin

WG Eetgr.Ontmoeting

WG Herberg Dorpskerk

WG DKmotorrijders

WG Oecumene

WG Afval Loont DK

Snuffelmarkt


Ontstaan van de Snuffelmarkt
Vijfentwintig jaar geleden is een aantal leden van de Dorpskerkgemeente gestart met deze zogenaamde snuffelmarkt. Destijds nog in de schuur van de fam. van de Berg aan de Singel werd er gestart met de verkoop van gebruikte artikelen. Dit was toen nog ten behoeve van het Orgelfonds van de Hervormde Dorpskerk. Dit fonds organiseerde allerlei activiteiten op Koninginnedag waaronder ook een rommelmarkt, hieruit is de Snuffelmarkt ontstaan. De schuur werd na een tijdje verruild voor een iets rianter onderkomen in de Oude Pastorie (achter de Dorpskerk, beter bekend als het Jeugdhuis). 

Na verschillende verbouwingen en uitbreidingen is de snuffelmarkt daar nog steeds te vinden is. Elke zaterdagmorgen kan men er terecht, hetzij  voor het brengen van gebruikte artikelen danwel voor het snuffelen naar koopjes of die oude artikelen die nergens meer te koop zijn. Vanuit de Snuffelmarkt is 'de koffiehoek' ontstaan. Elke zaterdagmorgen is het tussen 10 en 12 uur kunt u in de consistorie van de Oude Pastoriehet enerzijds een gezellige boel, anderzijds worden er vaak goede gesprekken gevoerd. En dat onder het genot van een goede kop koffie! De Snuffelmarkt  en de koffiehoek zijn een mooi voorbeeld van de wijze waarop de Dorpskerkgemeente 'kerk-met-een-aanbod' wil zijn.

klik voor vergroting

Een prachtig stuk vrijwilligerswerk
De groep medewerkers is intussen flink gegroeid en bestaat nu uit 20 dames. Daarnaast is er assistentie van enkele mannen die het zware en soms technische werk uitvoeren. Elke week staan er mannen klaar om het afval naar de gemeentewerf te brengen. Helaas is dit nodig omdat er toch onbedoeld veel ‘echte rommel’ wordt gebracht wat niet meer verkoopbaar is. Kortom, er is een heel team vrijwilligers voor de Snuffelmarkt in touw.  
Tijdens de openingsuren van de Snuffelmarkt is er ook gelegenheid om plastic in te leveren voor Afval Loont voor het onderhoud van de Dorpskerk, ook dit is een mooi stukje kerkenwerk. Veel mensen combineren een bezoek aan de Snuffelmarkt hiermee.

  klik voor vergroting

De bijna complete groep vrijwilligers
Achterste rij vlnr:
Wil Teerling, Bep Kroon, Carla Bloot, Ineke Kamp, Corrie Waardenburg, Cocky van Rijs, Truus Dorsman, Tinie van Erkel, Ina Tol.
Tweede rij vlnr:
Beppie Cogenbach, Durna van Os, Ger Laging, Joke Planque.
Voorste rij vlnr:
Frannie Steenhoek, Jolanda Jongenotter, An van Winden, Coks Laban, Anke van de Boogert.
Op de foto ontbreken:
Sjaan Steenhoek, Riet Förrer en Wil van Dijke.
klik voor vergroting

Welke goederen zijn welkom en welke niet?
Het criterium voor de aan te leveren goederen is duidelijk:
De spullen die gebracht worden, moeten zo goed zijn, dan iemand anders ze graag willen kopen.
Een eerste vereiste is, dat het schoon moet zijn, ten tweede moet het ook nog gaaf zijn. Beschadigde spullen hoeft u niet aan te leveren!
Hoewel dit criterium duidelijk wordt gepubliceerd, slipt er nog wel eens onverkoopbare rommel tussendoor.
Voor meubels is de snuffelmarkt helaas te klein behuisd, wilt u die dan ook niet aanbieden!


De specialiteiten van de snuffelmarkt
Het assortiment boeken is zeer uitgebreid, alle genres zijn te koop voor weinig geld. Van mooie streekromans tot detectives, religieuze lectuur, hobbyboeken, boekenweekgeschenken, kinderboeken en boeken over het Koninklijk huis ,noem maar op! 
Daarnaast is er een groot assortiment aan CD's, DVD's en legpuzzels.
Ook de speelgoedhoek mag gezien worden. Hier kunnen de kinderen vaak voor een "habbekrats" iets leuks opduikelen.
Verder zijn er veel woonaccessoires, koper, tin, bloemenvazen en bloempotten. Verder serviesgoed, glazen, pannen en allerlei andere huishoudelijke artikelen.

Laatste Nieuws


Uitstekende opbrengst Snuffelmarkt op WinterFeest
Natuurlijk was de Snuffelmarkt ook weer present op het WinterFeest. Mede door het slechte weer én het feit dat er kinderactiviteiten waren in de consistorie, trok de Snuffelmarkt de hele dag veel bezoekers. Aan het eind van de dag konden de vrijwilligers van deze enthousiaste werkgroep van de Dorpskerkgemeente het prachtige resultaat van € 959,10 bekend maken. Dat is een recordopbrengst voor dit soort gelegenheden. Op woensdagavondopening 18 december is er nog een speciale avondverkoop van 18.30 tot 20.30 uur.
Dan wordt alle kleding én alle kerstartikelen voor de helft van de (toch al lage) prijs verkocht! 15.12.19 

Snuffelmarkt in het 'LED-zonnetje' gezet
Toen er vanuit de werkgroep Snuffelmarkt de melding kwam dat een aantal TL-armaturen slecht werden, hebben de verantwoordelijke kerkrentmeesters de gelegenheid aangegrepen om de Snuffelmarkt in één keer in het 'LED-zonnetje' te zetten. Het feit dat deze werkgroep al decennia gemiddeld € 15.000 per jaar bijeenbrengt voor het groot onderhoud van de monumentale Dorpskerk en de aanpalende gebouwen, deed de kerkrentmeesters besluiten om, als blijk van waardering, alle verouderde TL-armaturen te laten vervangen door strakke, moderne LED-armaturen. Onze vaste electricien en gemeentelid Roel Groen heeft de klus deze week geklaard. Alle tweedehands spullen in de Snuffelmarkt worden nu nog beter aangelicht. . . .  
De Snuffelmarkt en de bijbehorende Koffiehoek is elke zaterdagmorgen geopend tussen 10 en 12 uur! 23.08.19 
  Klik voor vergroting

Recordopbrengst Snuffelmarkt in 2018
Tijdens de nieuwjaarbijeenkomst van de vrijwilligers van de werkgroep Snuffelmarkt van de Dorpskerkgemeente werd bekend gemaakt dat er in 2018 een recordopbrengst is gerealiseerd van € 14.015,91. Het is ruim € 4000 meer dan vorig jaar en dit opbrengstniveau is de afgelopen 10 jaar niet meer gerealiseerd! Deze opbrengst is inclusief die van de wekelijkse koffiehoek, maar exclusief de ruim € 200 die door de Snuffelmarkt werd bijgedragen aan de actie 'Afval Loont voor de Dorpskerk'. De kerkrentmeesters van de Dorpskerk zijn de vrjiwilligers van de werkgroep Snuffelmarkt buitengewoon dankbaar dat zij zo'n grote bijdrage leveren aan de financiering van het groot onderhoud van het Dorpskerkcomplex. Het schilderwerk in de Dorpskerk en de Ontmoeting kon in 2018 hiermee worden gefinancierd. Langs deze weg zetten de kerkrentmeesters dan ook een paar hele grote pluimen op de hoeden van alle Snuffelmarktmedewerkers! 07.01.19
  klik voor vergroting

Snuffelmarkt zoekt vrijwilligers
De Snuffelmarkt prijst zich gelukkig met een nog steeds groeiend aantal bezoekers. Daarom is deze vrijwilligersgroep naarstig op zoek naar uitbreiding. Zowel dames als heren zijn welkom om een steentje bij te dragen. Nu de wijkgemeente Dorpskerk plannen heeft tot samenvoeging met de wijkgemeente Zuid-Oost, wordt er naar gestreefd om ook vrijwilligers uit de de wijkgemeente Zuid-Oost te betrekken bij de Snuffelmarkt. De werkzaamheden van de dames bestaat uit het uitpakken en prijzen van de ingebrachte artikelen. Het werk van de heren bevat meer het afvoeren van afgekeurde materrialen en het nakijken en eventueel opknappen van defecte artikelen. De werkzaamheden worden zodanig ingeroosterd zodat elke vrijwilliger ongeveer eens per drie weken een opruimdienst en een verkoopdienst zal draaien. De Snuffelmarkt is te vinden achter het Dorpskerkcomplex, Dorpsstraat 148. Wie meer wil weten over deze actieve werkgroep kan terecht bij Truus Dorsman, telefoon 616501. Zie ook de  Facebook-pagina Snuffelmarkt Barendrecht. 15.06.19
  klik voor vergroting

Prachtige opbrengst Snuffelmarkt 2017
De vrijwilligers van de werkgroep Snuffelmarkt hebben in 2017 het prachtige bedrag van € 9395,55 bijeengebracht. Deze opbrengst is door de dankbare kerkrentmeesters aangewend voor de (mede-) financiering van de restauratie van het stucwerk in de toren van de Dorpskerk. De vrijwiligers van de werkgroep, die week in - week uit in touw zijn verdienen een grote pluim op de hoed! Alle bezoekers van de Snuffelmarkt worden hartelijk bedankt voor hun betrokkenheid! Aan welk project de opbrengst van het jaar 2018 zal worden besteed, staat nog niet helemaal vast. Dit is afhankelijk van het resultaat van de inspectie van de balkconctructie boven in de kerk, die in het voorjaar zal plaatsvinden. Als blijkt dat herstel of restauratie van de balkconstructie vereist is, zal de opbrengst van de Snuffelmarkt in 2018 daar aan worden besteed. 02.01.18
  klik voor vergroting

Dank je wel Snuffelmarkt-vrijwilligers!
Vier dames van de Snuffelmarkt hebben afgelopen maandag gezien waarvoor zij zich in 2017 hebben ingezet.  Elke maandagmorgen komen zij de spullen, die de zaterdag ervoor zijn ingeleverd, sorteren en van een prijsje voorzien. 'Zal ik jullie eens laten zien waar de opbrengst van de Snuffelmarkt aan is besteed'?, zo vroeg een dankbare Kerkrentmeester Simon Hoek. 'Ja natuurlijk, was het antwoord!' en vervolgens gaf de kerkrentmeester de dames een rondleiding in de toren van de Dorpskerk en liet ze zien hoe mooi de balgenzolder is geworden nu het stucwerk is afgerond. Verreweg het grootste deel van de kosten van dit restauratieproject kon worden betaald uit de opbrengst van de Snuffelmarkt: dan hebben we het over z'n € 10.000! Schilder Frank, die daar nog aan het werk was, zette het trotse gezelschap even op de foto.  30.11.17
  klik voor vergroting
Truus, Geertrui, Francien en Marjan bewonderen
het prachtig gerestaureerde stucwerk.
Betaald door de Snuffelmarkt!

Gemeentelijke onderscheiding voor Anke van den Boogert
Zaterdagmorgen 28 januari jl. vond er in de Ontmoeting een feestelijke gebeurtenis plaats. Burgemeester Jan van Belzen reikte een gemeentelijke onderscheiding uit aan Anke van den Boogert. Hij gaf een opsomming van hetgeen Anke al meer dan 25 jaar voor de Barendrechtse samenleving betekent. Zoals de kerstviering voor alleenstaanden, het werk voor CAV Energie en voor de werkgroep stedenband, voor de interkerkelijke Taizé-vieringen en natuurlijk ook voor alles wat zij  al zo veel jaren voor de Dorpskerkgemeente betekent, waaronder het voorzitterschap van de werkgroep Snuffelmarkt. De burgemeester reikte haar vervolgens de zilveren erespeld van de Gemeente Barendrecht, vergezeld van een prachtige oorkonde en mooie bloemen. Lees verder >>  Foto's: Jordi Menheer BarendrechtNu.nl    29.01.17
  Klik voor vergroting

Opbrengst Snuffelmarkt 2016
De werkgroep Snuffelmarkt heeft in het 25e jaar van haar bestaan het prachtige bedrag van tienduizend euro bijeengebracht ten behoeve van het onderhoud van het Dorpskerkcomplex. De Dorpskerkrentmeesters danken alle dames en heren die wekelijks klaar staan in 'de Snuffel' héél hartelijk! Deze opbrengst was geoormerkt voor het nieuwe TV-scherm in de Ontmoeting, de vernieuwing van de verlichting in de Dorpskerk en het schilderwerk van de buitenmuren van de Ontmoeting. Dankzij deze opbrengst hoeft er voor deze posten geen beroep te worden gedaan op het budget van het College van Kerkrentmeesters.  De werkgroep Snuffelmarkt gaat in 2017 sparen voor nieuwe stoelen in de consistorie en voor het onderhoud van het stucwerk van de kerktoren. Daarom wordt u opgeroepen om de Snuffel ook volgend jaar te ondersteunen! (Bijna) elke zaterdag bent u welkom om te snuffelen of gewoon om een kopje koffie te drinken. 27.12.16

25 jaar Snuffelmarkt
Zaterdag 12 november werd het 25-jarig bestaan gevierd van de werkgroep Snuffelmarkt. Tijdens een feestelijke receptie in 'de Ontmoeting', waarvoor alle huidige en vroegere werkgroepleden uitgenodigd waren, maakte werkgroepvoorzitter Anke van den Boogert bekend dat de Snuffelmarkt in die 25 jaar het enorme bedrag van driehonderdduizend euro bij elkaar heeft gebracht voor het onderhoud van het Dorpskerkcomplex. Namens de wijkkerkenraad bedankte Gerrit Barendrecht alle vrijwilligers die in de loop van die jaren zoveel inzet hebben getoond voor dit unieke stukje vrijwilligerswerk. De kerkrentmeesters van de Dorpskerk hebben als blijk van hun grote waardering voor de jarenlange inzet van deze werkgroep een feestelijke receptie aangeboden voor alle 'snuffelaars en oud-snuffelaars'. Daarna zij verrasten de huidige werkgroepleden op een geheel verzorgde feestelijke maaltijd. De 'chefkok' van de Dorpskerk' - Loek van Doorn - en zijn keukenstaf hadden de Tuinzaal van de Ontmoeting omgetoverd in een restaurant in herfstsfeer. Voor een fotoverslag, lees verder >> 13.11.16
  klik voor vergroting

Veel waardering voor de
werkgroep Snuffelmarkt

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende