Titel
Intro linken

Barendrecht

Regionaal

Nationaal

Orgelsites

Interessante websites uit het land


Kerkelijk

 

website Protestantse Kerk van Nederland www.pkn.nl
website PKN-Internetkerk www.mijnkerk.nl
website PKN-kerk in aktie  www.kerkinactie.nl
website landelijke jeugdorganisatie PKN www.jop.nl
website vereniging voor kerkrentmeesterlijk beheer in de PKN www.kerkrentmeester.nl
website over het protestants gedachtegoed www.protestant.nu
website Kind op zondag www.kindopzondag.nl
website over de Nationale Synode www.nationalesynode.nl
   
Bijbel  
website Nederlands Bijbel Genootschap www.bijbelgenootschap.nl
website NBG online bijbel (in 6 NL vertalingen) www.debijbel.nl
website digitale bijbelvertalingen (o.a. Delftse Bijbel 1477) www.bijbelsdigitaal.nl
website om bijbel(boeken) te downloaden (NBV) www.downloadbijbel.nl
website de bijbel  in de Nederlandse cultuur www.bijbelencultuur.nl
website om de Naardense Bijbel on line te lezen www.naardensebijbel.nl
website van de digitale Statenvertaling van 1637
  (Bibliotheek Ned. Letteren)
www.dbnl.org
website nieuwe jongerenbijbel  www.jongerenbijbel.nl 
   
Liturgie & Kerkmuziek  
website voor kerkelijke muziek www.musicareligiosa.nl
website over liturgie en kerkmuziek (historisch en thematisch) http://noemewv.nl
website van het tijdsschrift Muziek & Liturgie www.muziekenliturgie.nl
website van het tijdschrift Laetare voor liturgie en kerkmuziek www.tijdschriftlaetare.nl
website van het Centrum voor de Kerkzang www.kerkzang.nl
website over het nieuwe liedboek van de kerken www.liedboek.nl
website met digitale wegwijzer voor het nieuwe liedboek www.wegwijzervoorhetliedboek.nl
website over hedendaagse kerkmuziek www.kerkmuziek.nu  
   
Religieus erfgoed  
website Museum Catharijne Convent www.catharijneconvent.nl
website stichting oude Hollandse kerken  www.oudehollandsekerken.nl  
website Taskforce Toekomst Kerkgebouwen www.toekomstkerkgebouwen.nl
website verzameling van kerkgebouwen in Nederland www.reliwiki.nl
website Platform Toekomst Religieus Erfgoed https://toekomstreligieuserfgoed.nl/
website voorbeelden van Protestantse cultuurschatten http://protestantsecultuurschatten.nl/
   
Overig  
website met christelijk nieuws uit kerk en samenleving www.christelijknieuws.nl
website stichting Refo500 - viering 500 jaar reformatie in 2017 www.refo500.nl
website Communauté de Taize (NL versie) www.taize.fr/nl 
website Platform Kerktuinen www.kerktuinen.nl
website Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap www.nik.nl
website van plaatsen genoemd in de Bijbel www.bijbelseplaatsen.nl
website met informatie over de vroeg-christelijke kerk http://vroegekerk.nl
website Groot Nieuws Radio www.grootnieuwsradio.nl

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende