Titel
Intro Stuurgroep

Laatste-feest-Nieuws

Jubileumjaar 2012

Jubileumboek

Mei 2011

Mei 2010

Mei 2009

Mei 2008

Mei 2007

Mei 2006

Jubileumboek 'Vijf eeuwen Dorpskerk'


Jubileumboek nog te koop bij de Dorpskerk
Heeft u het jubileumboek gemist of vindt u het boek zo mooi vinden dat u nóg een exemplaar cadeau wil doen aan familie, vrienden of bekenden? De laatste exemplaren van het boek zijn voor de gereduceerde prijs van € 5 te koop bij de koster van de Dorpskerk. De opbrengst komt ten goede aan de Stichting Vrienden van de Dorpskerk.

 

Voorproefjes van het jubileumboek
Op deze pagina worden voorproefjes gegeven van het boek dat wordt gepresenteerd.
Klik op de onderstaande omslagen om de voorproefjes te bekijken.


klik om het eerste voorproefje te openen

klik om het tweede voorproefje te openen

klik om het derde voorproefje te openen

klik om het vierde voorproefje te openen

klik om hetvijfde voorproefje te openen

klik om hetvijfde voorproefje te openen

Voorproefje 1

Voorproefje 2

Voorproefje 3

Voorproefje 4

Voorproefje 5

Voorproefje 6

Alle voorproefjes geven een aardig beeld van het jubileumboek


De totstandkoming van het boek
De initiatiefnemers
Binnen de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk was het Simon Hoek die omstreeks 2006 het idee lanceerde om bij het Dorpskerkjubileum een boek uit te geven. Maar dat was toen nog maar een vaag plan waar nog niet echt over nagedacht was. Journalist Wim de Regt - actief lid van de Dorpskerkgemeente - daarentegen had toen al wél nagedacht over een blauwdruk voor een jubileumboek. Beiden vonden elkaar snel op basis van de plannen van Wim. Zo begon een jarenlange periode van intensieve samenwerking, waarbij Wim de inhoudelijke kant verzorgde en Simon de zakelijke aspecten van het project voor zijn rekening nam.   
Het schrijverscollectief
Wim de Regt, die meerdere boeken heeft uitgegeven, schakelde enkele collega's in en zocht mede-auteurs die gespecialiseerd waren in specifieke onderwerpen. Zo werden Kees Brinkman, Emmar van Duin, Hans van Gelder, Arco van der Lee, Hans Onderwater, Hans Roodenburg, Gerrit Barendrecht en Philip van Wijk benaderd. Zij stemden allen in met het principe van belangeloze medewerking. Er werd gewerkt volgens een taakverdeling die spoorde met specifiek kennis en ervaring. Enkele malen per jaar troffen alle auteurs elkaar in een gezamenlijke vergadering, daarnaast waren er veel bilaterale gesprekken.

De redactie
Als redactie traden op: Bram Oosterwijk - eindredacteur- en Kees Brinkman en Wim de Regt. De drie heren hebben al meerdere boeken op hun naam staan. Zij hebben daarbij ook vaker samen gewerkt. Zij vormden voor de productie van het jubileumboek vormden een hecht team, dat goed en intensief contact had met de auteurs. 
De vormgeving en productie
Zowel Wim als Bram hadden en hebben uitstekende ervaring met COOLEGEM MEDIA als vormgever en producent van boeken. De keuze voor vormgever en producent was snel gemaakt en heeft geleid tot een prima samenwerking. Peter den Engelsman trad op als vormgever en Hans Coolegem zelf als producent.
Uitgever en distributeur

Zoals gezegd hebben de beide initiatiefnemers de taken verdeeld. Wim treedt op als uitgever en Simon draagt zorg voor de distributie en alles wat daar bij komt.
Financiering
Gezien het feit dat het boek wordt uitgegeven ten behoeve van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk en dus de eventuele winst van het boek naar hen toevloeit, heeft het de Stichting Vrienden van de Dorpskerk zich garant gesteld voor de financiering.
Het gaat daarbij uitsluitend gaat om kosten van vormgeving, drukken, binden en distributie. Het is steeds het uitgangspunt geweest om een boek te produceren voor een breed publiek, dat tegen een 'vriendenprijs' kan worden uitgezet onder de Barendrechtse bevolking. Er is in overleg tussen de Vriendenstichting, de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk en de redactie besloten voor een intensieve promotie van het boek via een lange peridoe van voorinschrijving voor de prijs van € 25. Gezien de officiële verkoopprijs van € 35 is dit met recht een 'vriendenprijs'. 


Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende