Titel
WG Eredienst

WG Lit.bloemsch.intro

WG Lit. Bloemsch. 2024

WG Lit. Bloemsch. 2023

Archief Lit.bloemsch. I

Archief Lit.bloemsch.II

WG Taizé-vieringen

WG V en T

WG Kerk en Israel

WG ZWO

WG Snuffelmarkt

WG Kerktuin

WG Herberg Dorpskerk

WG Eetgr.Ontmoeting

WG Verjaardagsfds.

WG Oecumene

WG DK motorrijders

WG AV

WG Afval Loont 2.0 DK

Werkgroep Oecumene

Introductie
De werkgroep bestaat uit negen enthousiaste leden uit verschillende kerken. Samen willen ze hun geloof uitdragen met respect voor elkaars geloofstraditie, maar op zoek naar de overeenkomsten binnen het geloof.
Ze organiseren drie keer per jaar oecumenische diensten: 
- in januari de dienst voor de Eenheid van de kerken;
-
in de veertig dagen tijd de vespers op weg naar Pasen;
- in juni de algemene oecumenische dienst.
Verder helpen ze mee, binnen de andere oecumenische groepen zoals de commissie Startzondag, de werkgroep Taizé en de werkgroep Vorming en Toerusting.
Voor meer informatie of een gesprek over oecumene neem contact op met: mevrouw Winia Schriek, email:  winia.schriek@planet.nl


'Op weg naar Pasen' met een uniek Hongerdoek
Een zevental dames vanuit de Triomfatorkerkgemeente, de Sint Augustinus Parochie en de Dorpskerkgemeente hebben in 2014een parchtig ho ngerdoek gemaakt (zie foto en ook onderstaand artikel). Het doek werd voor het eerst opgehangen bij de viering van de Aswoensdag in de Sint Augustinuskerk. De rest van de veertigdagentijd in dat jaar werd het doek in de Dorpskerk opgehangen, zodat het zowel tijdens de wekelijkse oecumenische vesperdiensten, als tijdens de zondagse erediensten de kerkgangers begeleid werden 'op weg naar Pasen'. Het doek en ziet er niet alleen fantastisch uit, het is verbergt ook heel veel symboliek.
  klik voor vergroting
Het begrip 'hongerdoek' stamt al vanuit de Middeleeuwen. Sinds die tijd wordt er in de Veertigdagentijd (vastentijd) in (veelal) Rooms-katholieke kerken een hongerdoek opgehangen dat het zicht ontnam op het altaar. Dat had te maken met de opvatting van de Middeleeuwse christen dat hij als zondige mens onwaardig was om het altaar te naderen. Zo kwam ook duidelijk de boetedoening naar voren. Er werden in de loop der eeuwen door kunstenaars echte kunstwerken gemaakt. De dames die het hongerdoek creeëren doen dat deel thuis, deels in een van de zalen bij de Dorpskerk. (foto's: Joke Walstra en Anja Bogaerds) Lees verder >>  23.02.14
klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting
Thuis werkt Sjaan Steenhoek
de eerste ideeën uit.
Er komt de nodige creativiteit aan te pas, voordat het doek ontstaat Veel overleg tussen de dames . . . . . . . en dat is nog gezellig ook!
klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting
Ook ds. Jan Wilem Stam komt
een kijkje nemen.
Detailopname van 'de zon', een
kunstwerkje op zich!
De eerste contouren van het
hongerdoek worden zichtbaar
Het blijft veel passen en meten,
voordat het eindresultaat er is.

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende