Titel
Intro Stuurgroep

Laatste-feest-Nieuws

Jubileumjaar 2012

Jubileumboek

Mei 2011

Mei 2010

Mei 2009

Mei 2008

Mei 2007

Mei 2006

De pagina's van hoofdstuk DK 500 worden opnieuw geredigeerd

Laatste (feest) Nieuws

Op deze pagina zijn de laatste nieuwtjes geplaatst over het 500 jarig bestaan van de Barendrechtse Dorpskerk!  
Ga voor het complete overzicht  van de jubileumactiviteiten naar >> pagina jubileumjaar 2012  


Onthulling fotomozaïek Dorpskerkjubileum
Zondag 23 december 2012 werd na afloop van de eredienst de prachtige fotomozaïek onthuld. De 93-jarige heer van der Voorde en Elin Ketting (2 jaar) verrichtten, als oudste en jongste kerkganger, samen deze plechtige handeling. In het kader van het 500-jarig bestaan van de Dorpskerk werden alle bezoekers van de twee jubileum-erediensten op de foto gezet. Daarnaast werd het winnende raam uit de kleurwedstrijd voor de jeugd maandenlang op ware grootte getoond in de kerk. Beide activiteiten hebben hun afronding gekregen in een prachtig fotomozaïek, die is ingelijst en een blijvende herinnering vormt aan de Dorpskerkgemeente anno 2012, die het Dorpskerkjubileum zo grandioos heeft gevierd. Onderstaand de foto's van de onthulling en het zoeken naar de eigen foto . . . . (foto's: Arco van der Lee en Jan van den Oever) 24.12.12

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting


Viering 500 jaar Dorpskerk bijna voorbij . . .
Met het aflopen van het vorige kerkelijk jaar zijn ook bijna alle aspecten van de jubileumviering van de Dorpskerk voorbij. Zo werden afgelopen week - dankzij de de door schildersbedrijf Andeweg gratis ter beschikking gestelde hoogwerker - de vier jubileumbanieren uit de kerk verwijderd, zodat bij de kerstvieringen en kerstconcerten de kaarsen in de prachtige kronen weer kunnen branden. Ook de folie met 'jubileumraam' is verwijderd. Dat prachtig gekleurde jubileumraam keert echter in een andere vorm terug! Op een nader te bepalen tijdstip zal in de Ontmoeting een prachtige fotocollage worden onthuld, dat is gebaseerd op een foto van dat jubileumraam. Wie die foto dichterbij zal bekijken, zal ontdekken dat alle bezoekers van de jubileum erediensten erin terugkomen als één grote fotocollage. Op de  adventszondagen van het nieuwe kerkelijk jaar wordt - na de eredienst - aan alle kerkgangers de brochure 'Over liturgie gesproken' uitgedeeld. Dit is, zoals eerder gemeld, een jubileumcadeautje van de werkgroep eredienst aan de Dorpskerkgemeente. 01.12.12


Eerste aquarel Dorpskerk verkocht
Geertrui de Boom heeft de eerste aquarel van de Dorpskerk gekocht van de serie van zes die er ter gelegenheid van het jubileum van de kerk zijn geschilderd. Kunstenaar Marco Boer heeft dit voorjaar van de Dorpskerk een serie van zes aquarellen gemaakt. Ze waren tijdens het ZomerFeest voor het eerst te zien. Het zijn drie aquarellen van het exterieur van het gebouw en drie aquarellen van het al even monumentale interieur. De aquarellen zijn gekocht door de Stichting Vrienden van de Dorpskerk. Deze verkoopt de kunstwerken nu, waarbij de opbrengst bestemd is voor het instandhouden van de 500-jarige kerk. Geertrui de Boom, bekend van haar rijwielzaak op het kruispunt van de Barendrechtseweg en de Schaatsbaan, was direct onder de indruk van een aquarel die de buitenkant van de kerk toont. Zij bracht met succes een bod uit op het kunstwerk.

 

Voorzitter Wim Vonk van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft de aquarel in haar winkel overhandigd aan Geertrui de Boom. Van de zes aquarellen zijn overigens ook giclées (kunstafdrukken) vervaardigd in twee maten: op de originele grootte van 60 bij 60 cm en verkleind op een grootte van 30 bij 30 cm. Daarnaast zijn er kunstkaarten van de originelen gedrukt. Alle producten die worden vervaardigd op basis van de Dorpskerk-aquarellen worden verkocht bij Atelier Ceramique aan de Dorpsstraat 153. Een belangrijk deel van de winst op al deze producten wordt afgedragen aan de Stichting Vrienden van de Dorpskerk. Wie belangstelling heeft voor de aankoop van een originele Dorpskerk-aquarel, kan een e-mail sturen naar vrienden@dorpskerkbarendrecht.nl. 03.11.12


Verlaat jubileumcadeau
De werkgroep Eredienst van de Dorpskerkgemeente heeft in het kader van het eerder door haar gemaakte beleidsplan 'Eredienst en Kerkmuziek' een ruim 30 pagina's tellende brochure gemaakt onder de titel 'Over liturgie gesproken'.
Met alle aandacht die er is voor de Dorpskerk als monumentaal gebouw, acht de werkgroep Eredienst het van groot belang dat er óók aandacht is voor datgene dat er elke zondag ín dat oudste kerkgebouw van Barendrecht plaatsvindt: de viering van de eredienst. De werkgroep biedt daarom de brochure aan als een geschenk voor de gehele Dorpskerkgemeente ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan van de Dorpskerk. Via de scriba van de Wijkkerkenraad is de brochure aangeboden aan de WK. Het is de intentie van de werkgroep om de brochure na de zomerperiode te gaan publiceren en verspreiden binnen de Dorpskerkgemeente, maar de werkgroep wacht eerst een reactie van de WK af op dit document. Aan de brochure is enkele maanden gewerkt, maar omdat enkele leden van de werkgroep Eredienst tevens behoorden tot de kartrekkers van de jubileumviering is het door drukke werkzaamheden niet gelukt de brochure eerder te presenteren. Voor een indruk van de inhoud, lees verder >>
28.07.12


Een vergeten jubileum . . .
Naar nu blijkt heeft de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk in de jarenlange aanloop naar het 500-jarig bestaan van de kerk een ander jubileum over het hoofd gezien. In alle drukte is er niet stil gestaan bij het feit dat de luidklok van Dorpskerk op 9 juli 2009 in zijn huidige vorm 250 jaar oud was. Zoals in het prachtige jubileumboek 'Vijf eeuwen Dorpskerk' wordt beschreven, dateert de oorspronkelijke luidklok uit 1607. Omdat deze luidklok in 1759 'al eenige tijt gebersten hangende in den tooren alhier' niet meer te gebruiken was. De schout en schepenen van Westbarendrecht besteedden het vergieten van de klok uit aan 'Monsieur Alexius Petit, Meester Klockgieter, wonende tot Someren in de Meijerij van den Bos'. Interessant is het feit dat deze opdracht van 9 juli 1759 is vastgelegd in een document dat bewaard is gebleven in het Weeskamerarchief van Westbarendrecht en waarvan Marijke de Bruin gewag maakt in het Contactblad nummer 68 van de Historische Vereniging Barendrecht. Ook de gedetailleerde faktuur van deze operatie is bewaard gebleven. Lees het artikel >>

  klik voor vergroting

Burgemeester onthulde aquarellen Dorpskerk 
Burgemeester Jan van Belzen heeft op zaterdag 30 juni niet alleen het Zomerfeest 2012 geopend. Hij was ook de gast van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk die hem verzocht om de zes aquarellen te onthullen die door Marco Boer zijn gemaakt van de Dorpskerk. Onder grote belangstelling van pers en publiek onthulden burgemeester van Belzen samen met Simon Hoek de drie aquarellen van het exterieur van de kerk. Aansluitend onthulden Arij Kammeraad (bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk), Marco Boer en Dirk van Beest (van Atelier Ceramique) de drie aquarellen van het interieur van de kerk. In zijn toespraak sprak de burgemeester waarderende woorden over de unieke samenwerking van Atelier Ceramique met de Stuurgroep. Hij sprak de hoop uit dat de zes originele aquarellen en de verkoop van de giclées (kunstafdrukken) een prachtig bedrag zullen opleveren voor de Stichting Vrienden van de Dorpskerk, zodat de bouwkundige staat van het 'oudste huis van Barendrecht' optimaal gehouden kan worden. Simon Hoek van zijn kant suggereerde dat de gemeente Barendrecht wellicht voor het Gemeentehuis én voor de Trouwzaal van de Watertoren twee van de zes originele aqurellen zou kunnen aanschaffen. Op de vraag wat de originelen waard zijn, werd een bedrag van rond de € 1000 per aquarel genoemd. Voor dit bedrag is er overigens al een belangstellende genoteerd . . . Wie of welk bedrijf/organisatie volgt??? De eerste bestellingen voor de giclées en de kunstkaarten rolden tijdens het Zomefeest overigens al binnen bij Atelier Ceramique. 01.07.12

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

Verwelkoming van burgemeester
Van Belzen en zijn vrouw.
Initiator Dirk van Beest kijkt toe.

Onthulling van de aquarellen door
de burgemeester en kunstenaar
Marco Boer. 

Simon Hoek bedankt burgemeester 
Van Belzen voor zijn belangstelling
bij tal van jubileumactiviteiten.

Bij kunsthandel Atelier Ceramique
zijn de afdrukken in tal van
afmetingen te koop.


De Dorpskerk in  beeld - zes prachtige aquarellen
In de Ontmoeting werden tijdens het Zomerfeest 2012 zes prachtige aquarellen (60x60 cm) tentoongesteld die zijn gemaakt door aquarellist Marco Boer.  In opdracht van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk heeft hij drie aquarellen gemaakt van het exterieur van de monumentale kerk en drie van monumentale onderdelen van het interieur van de kerk. 

De aquarellen zijn voorlopig aangekocht door de Stichting Vrienden van de Dorpskerk, met de intentie om die op enige termijn te verkopen aan de hoogst biedende.  
In overleg met Dirk van Beest, eigenaar van Atelier Ceramique aan de Dorpsstraat, zijn er kunstafdrukken (giclées) gemaakt van al de aquarellen. Zo zijn er giclées van 60x60 cm, die voor € 195 (incl. lijst en btw) te koop worden aangeboden. Tevens worden er giclées gemaakt van 30x30 cm, die voor € 49,95 (incl btw en lijst) te koop zijn.

 


Aquarellist Marco Boer temidden
van zijn Dorpskerkcreaties

Desgewenst kunnen deze laatste ook worden geleverd met een passe partout en een luxe lijst van 40x40 cm met ontspiegeld glas voor de prijs van € 95. Tenslotte zijn er ook kunstafdrukken beschikbaar voor mensen met een kleine beurs, want van alle aquarellen worden er ook kunstdrukkaarten gemaakt, die voor € 1,95 per stuk verkocht zullen worden. De complete serie van zes kaarten kost € 10. Dirk van Beest zal een fors percentage van de opbrengst afdragen aan de Stichting Vrienden van de Dorpskerk! Hartelijk dank voor deze prachtige toezegging! Teneinde misbruik te voorkomen zijn de afdrukken op de website voorzien van een 'copyright merk'. Het kopiëren van deze afbeeldingen is niet toegestaan!
Marco Boer heeft zelf een mooie videocompilatiegemaakt van de aquarellen op YouTube. Lees verder >>
01.07.12


Cantando zong in 500-jarige Dorpskerk
Zangvereniging Cantando heeft zaterdag 23 juni een concert  gegeven in de Dorpskerk van Barendrecht. Het concert was één van de laatste activiteiten in het kader van het 500-jarig bestaan van de kerk. Cantando stond onder leiding van Eric van Dalum. Aan het concert werd meegewerkt door Marie-Christine Goergen - piano.
Op het programma stond muziek van onder meer Johannes Brahms, Tom Parker, Leonard Cohen, Andrew Lloyd Webber en W.A. Mozart. Ook werd het speciaal voor het jubileum geschreven Dorpskerklied uitgevoerd. Dit lied, gecomponeerd door Gerrit Barendrecht en Hans van Gelder, is de afgelopen weken gezongen door elk koor dat in de Dorpskerk een concert heeft gegeven.
25.06.12


Veel prachtige muziek in de Dorpskerk (1)
De Dorpskerk staat volop in de belangstelling vanwege haar 500-jarig bestaan. De monumentencommissie van de gemeente Barendrecht is dan ook zeer verheugd dat dit prachtige rijksmonument letterlijk en figuurlijk in het centrum van de Barendrechtse gemeenschap staat. Er worden allerlei activiteiten rond dit heugelijke feit georganiseerd en ook de monumentencommissie wil hieraan een bijdrage leveren. De Monumentencommissie bood in het kader van het 500 - jarig bestaan van het oudste monument van Barendrecht een uniek concert aan. Drie musici presenteerden in twee duo's muziek van eigen bodem. Het Huygens Duo bestaande Leonore van Sloten - mezzosopraan en Arjen Verhage - luit en theorbe presenteerden 17e eeuwse liefdesliederen. Na de pauze verzorgden Lenore van Sloten en Mignon Gotzsch - piano - vergeten muziek van rond 1900. Dit betrof muziek van Alphons Diepenbrock en Claude Debussy. Dit jaar is het namelijk het 150e geboortejaar van beide componisten. Het concert was van een uitstekend niveau. Jammer was dat de opkomst dit keer tegen viel. Men heeft een uniek concert gemist . . .18.06.12


Veel prachtige muziek in de Dorpskerk (2)
Zaterdag 16 juni vond in de Dorpskerk het derde en voor dit seizoen laatste open podium van Barendrecht Klassiek plaats. Tussen 11.00 en 16.00 uur waren er meer dan 20 zeer gevarieerde optredens te beluisteren. Het publiek, waaronder burgemeester van Belzen, kwam verspreid over de dag. Om 11 uur lieten de vioolleerlingen van Jacinta van Mil horen wat ze het afgelopen jaar hebben geleerd. Dat hun optreden in de Dorpskerk was, maakte het voor de leerlingen en hun toegestroomde ouders en grootouders extra aantrekkelijk. Docente Jacinta van Mil liet met pianobegeleiding van Hans van Gelder haar leerlingen horen hoe de altviool kan klinken. Hun publiek reageerde enthousiast. Klassiek op Zuid, onder leiding van Miranda Rademakers musiceerde met de harp in de hoofdrol. Lenie de Meij, Barendrechtse harpiste, maakte dit keer Klassiek op Zuid compleet. Zij brachten onder meer “Introduction et Allegro” van Maurice Ravel ten gehore. Aan het einde van de middag volgden nog vier optredens. Elsbeth, Miranda en Mariet Verheij brachten op een afwisselende manier hun muzikale talenten ten gehore met zang, harp en klokkenspel. Cathrine de Mos en Yolande van den Berg lieten vervolgens de klanken van de dwarsfluit en de piano samensmelten in voor een dwarsfluitconcours geschreven muziek van Enescu: een zinnenstrelend Cantabilé en een wervelend Presto. De Russische Anna Badalian liet horen dat ze musiceren kan, eerst met solosonates van Bach en vervolgens met een virtuoze Tweede Caprice van Paganini. De middag werd afgesloten door sopraan Nel de Roon met levendig gezongen aria’s van o.a. Mozart en Puccini, op de piano begeleid door Marie-Louise Schwab. De aanwezigen, over de dag meer dan 200, reageerden enthousiast: de Dorpskerk is een mooie locatie voor activiteiten als deze en de dag was goed georganiseerd!
18.06.12 


Veel prachtige muziek in de Dorpskerk (3)
Er komt maar geen einde aan de (gratis toegankelijke!) jubileumactiviteiten die de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk presenteert in het kader van het 500-jarig bestaan van de Dorpskerk. Afgelopen weekend werd een concert aangeboden aan de jubilerende Dorpskerk door het bekende Barendrechtse christelijk mannenkoor Verenigde Zangers onder de leiding van John Bakker. Medewerking verleende de sopraan Anna Majchrzak en Lennart Moree bespeelde het Dorpskerkorgel en de concertpiano. 
Het was een prachtig concert voor een goed gevulde Dorpskerk. Zo stond onder andere Beethoven, Mozart, Verdi en Schubert op het programma. De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk is bijzonder blij dat ook de Verenigde Zangers als vaste gebruikers van de Dorpskerk een concert verzorgden in het kder van het Dorpskerkjubileum.  18.06.12


Oproep aan voorintekenaars Jubileumboek
Het jubileumboek 'Vijf eeuwen Dorpskerk' heeft een maand zijn weg gevonden naar de ruim 500 Vrienden van de Dorpskerk. Ook de verkoop loopt goed (zie onderstaand artikel). Toch zijn er nog enkele houders van Vriendencadeaubonnen en een dertigtal voorintekenaars die hun boek nog niet hebben opgehaald! 

Als u tot de genoemde categorieën behoort, kunt u het boek uitsluitend op afspraak ophalen!

Dat kan
per email via 500jaar@dorpskerkbarendrecht.nl of telefonisch via 06-53 75 84 78) 02.06.12

 


Burgemeester Jan van Belzen,
Ambachtsvrouwe Elisabeth Van Loon (1512), Ambachtsheer  Geurt Gaarlandt
bewonderen het jubileumboek


Concert Harmonieorkest
Hoewel de Feestweek als hoogtepunt van de viering van 500 jaar Dorpskerk achter ons ligt, gaan de festiviteiten nog even door . . . Zo bood de Harmonievereniging Barendrecht een prachtig concert aan met het Harmonieorkest op zaterdag 9 juni. In een boeiend programma werd 500 jaar blaasmuziek gepresenteerd: muziek van Claudio Monteverdi, Wolfgang Amadeus Mozart, Antonin Dvorak, Georges Bizet, George Gershwin en Leonard Bernstein zal worden gepresenteerd. Lees het hele programma >>  10.06.12


Open Kerk en concert Seniorenkoor van 2 juni
De open Dorpskerk trok zaterdag 2 juni aanvankelijk nauwelijks bezoekers. Niet zo vreemd met het prachtige zomerse weer. Het beachvolleybal op het Doormanplein paste duidelijk beter bij deze zomerse zaterdag. In de loop van de middag trok de kerk toch behoorlijk wat bezoekers. Het concert van het Seniorenkoor werd door zo’n veertig mensen bezocht. Zij konden onder meer genieten van een vierstemmige uitvoering van het Dorpskerklied. Tevens vonden er twee goed bezochte rondleidingen van het Gilde plaats rond de kerk en door de kerktuin. Een woord van dank van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk aan dirigent en bestuur van het Seniorenkoor en aan de gidsen van Het Gilde. (Foto Arco van der Lee)05.06.12

  klik voor vergroting

'Dorpskerk in Bloei' op internet
Koster Jan van den Oever is in zijn vrije tijd aktief met z'n computer. Hij heeft daarvan weer een mooi resultaat op internet gezet! Zijn compilatie van foto's van het jubileumproject 'Dorpskerk in Bloei' is prachtig geworden! Klik op het logo om de presentatie te openen >> klik om de presentatie te openen 
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk bedankt Jan en Elly van den Oever hartelijk voor hun inzet, vóór-, tijdens- en ná het jubileum!
30.05.12

Open Kerk voor organisten
Zaterdagmiddag 26 mei in de Dorpskerk waren tal van orgelliefhebbers naar de Dorpskerk gekomen. Toen organiseerde de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk een Open Kerk voor organisten die het Vermeulenorgel willen bespelen. Onder het toeziend oog van Rien Donkersloot, oud-Barendrechter en toonaangevend Nederlands organist, bespeelden een aantal orgelliefhebbers het Dorpskerkorgel. Om 16.00 uur gaf Rien Donkersloot zelf een werkelijk adembenemend mooi concert met werken die ondermeer gerelateerd waren aan Pinksteren. De vijftig concertbezoekers waren zeer enthousiast over het concert. Dat belooft nog wat als er volgend jaar weer orgelconcerten georganiseerd gaan worden op het dan gerenoveerde Dorpskerkorgel. . . . 26.05.12

  klik voor vergroting

De jubileumtraktatie: Bijbelcupcakes, het recept
Tijdens de voorbereidingen van de jubileumactiviteiten van de 500-jarige Dorpskerk werd door Elly van den Oever de suggestie ingebracht om als jubileumtraktatie de gemeenteleden te trakteren op Bijbelkoek. De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk heeft dit initiatief met beide handen aangegrepen. Loek van Doorn heeft het recept enigszins aangepast zodat het als zogenaamde 'cupcakes' gepresenteerd kon worden. Mede dankzij de ondersteuning van de Stichting Humanitas zijn er ruim 800 cupcakes gebakken en uitgedeeld tijdens de jubileumactiviteiten. Dankzij de inzet van de HVD hebben de ruim 200 gemeenteleden die ouder zijn dan 80 jaar deze jubileumtraktatie thuisbezorgd gekregen, hetgeen zeer werd geapprecieerd. Ondertussen is er veel vraag geweest naar het recept. Daarom krijgt u hierbij de receptuur van de Dorpskerk jubileumbijbelcupcake, lees verder >> 24.05.12

 

Het nieuwe Liedboek in de jubilerende Dorpskerk
Al decennia lang besteedt de Dorpskerkgemeente bijzondere aandacht aan liturgie en kerkmuziek in de wekelijkse vieringen van de eredienst. Daarom organiseerde de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk maandagavond 21 mei voor geïnteresseerden uit Barendrecht en omgeving in de Dorpskerk een introductieavond over het nieuwe Liedboek voor de Kerken. Ook deze activiteit paste in het kader van het thema van de viering van het 500-jarig bestaan van de kerk:'Er zit muziek in de Dorpskerk' . De coördinator van het 'Liedboek 2013: zingen en bidden in huis en kerk', ds. Pieter Endedijk, was deze avond te gast. Hij gaf in een heldere presentatie aan waarom er in 2013 een nieuw liedboek aan de kerken zal worden gepresenteerd en welke keuzes de inhoud van de nieuwe bundel bepalen. In de bundel komen, naast het complete Geneefse psalter en een representative keuze aan gezangen, ook liederen voor kinderen en jongeren, liederen voor verschillende 'leefkringen' en liturgische gezangen. Een aantal liederen werden zingenderwijs verkend. De cantorijen van Carnisse Haven (o.l.v. Jan van Dijk) en Barendrecht Dorp (o.l.v. Johan Sonneveld) ondersteunden die verkenning. Hans van Gelder bespeelde het Dorpskerkorgel en de concertpiano. De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk constateerde dat er veel belangstelling was vanuit de hele regio. Zo was er bijvoorbeeld een afvaardiging vanuit de Protestantse Gemeente Fijnaart. De bezoekers, die het (nieuwe) kerklied een warm hart toedragen, waren enthousiast over de wijze waarop ds. Endedijk deze introductie verzorgde! Lees meer over het nieuwe liedboek op >> www.liedboek.nl 22.05.12


Jubileumboek ook te koop
Heeft u de voorintekening van het jubileumboek gemist of vindt u het boek zo mooi vinden dat u nóg een exemplaar cadeau wil doen aan familie, vrienden of bekenden? Dan kunt u het boek kopen voor € 35 bij de koster van de Dorpskerk. De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, die namens de Stichting Vrienden van de Dorpskerk de boeken distribueert, levert de boeken eveneens aan de reguliere boekhandel. In Barendrecht is het boek ook te koop bij boekhandel Bert Onnink, op de Middenbaan. De landelijke distributie wordt verzorgd door COOLEGEM MEDIA Rotterdam. Het boek heeft als ISBN-nummer: 978-94-91354-08-3. Gezien de vele zeer positieve reacties op het boek, is de verwachting dat ook de verkoop in de boekhandels voorspoedig zal verlopen. Zo gingen er bij Bert Onnink al 50 exemplaren over de toonbank . . . 22.05.12

 

Koremans maakt mooiste bloemstuk
Tijdens ‘Dorpskerk in Bloei’ waren in de kerk bloemstukken te zien, ontworpen door plaatselijke bloemisten. Hiervan is de inzending van Bouquetterie Koremans door de jury uitgeroepen tot winnaar. Loek van Doorn maakte die nieuws zaterdag 12 mei bekend aan het team van Koremans. Hij bracht hen de complimenten over van de jury en reikte een jubileumboek uit. Voor het team van Koremans was het een goed begin van een zaterdag vol Moederdag-drukte. De inzending van Koremans viel op door het getal 500, dat kon worden verlicht. 13.05.12

  klik voor vergroting klik voor vergroting

Kinderen bouwen eigen Dorpskerk
Tijdens de twee jubileum-erediensten, op 29 april en 6 mei, hebben de kinderen van de kindernevendienst de Dorpskerk in het klein gebouwd. Dit was een leuk initiatief van de leiding van de Werkgroep Kindernevendienst van de Dorpskerkgemeente. De kinderen gingen aan de slag met de bouwplaat van de kerk. Na het zorgvuldig uitknippen en het in elkaar lijmen van de onderdelen, werden de mini Dorpskerken in bonte kleuren getekend met viltstiften. Na afloop namen de kinderen hun kerk mee naar huis.

De bouwplaat is overigens nog te koop bij de koster van de Dorpskerk voor het luttele bedrag van € 1,00 per stuk. 10.05.12

  klik voor vergroting

Tweede Open Podium Barendrecht Klassiek vol afwisseling
Op Zaterdag 12 mei vond het tweede open podium van Barendrecht Klassiek plaats, georganiseerd door de Stichting Barendrecht Klassiek. Het was wederom een goed gevuld en zeer gevarieerd programma, dat was verdeeld in vier blokken met daartussen korte pauzes. In het eerste programmadeel presenterden zich Maria de Ridder - piano, Jeanette van den Hil - zang en gitaar, Nelleke en Schalko Deddens - hobo/sopraan en piano. Daarna volgde Aldert Prast - accordeon en het Nederlands Jeugd Accordeon Orkest o.l.v. Marc Belder. Het derde programmaonderdeel werd verzorgd door Rianne van Rhee - piano en Lilian van den Hoorn - harp en Piet van Wingerden - orgel.

  klik om te openen

Het laatste programmonderdeel werd verzorgd door Margreet Clatijs - zang, Karin Lodder - piano, gevolgd door Jurriaan Bos eveneens op de piano. Het afwisselende en prachtige programma werd afgesloten door een adembenemd optreden van Jurriaan Bos met zijn docente Tjin Nio Tjia - piano vierhandig.
Het derde en laatste Open Podium zal worden gehouden tijdens de Open Kerkzaterdag op 16 juni. 
Lees het verslag van SBK >> 13.05.12


Feestweek voorbij
Het hoogtepunt van de viering van het 500-jarig bestaan van de Dorpskerk vormde de Feestweek. In die week, die liep van zondag 29 april tot en met zondag 6 mei, stond 'de Dorpskerk in bloei'. Zo'n 1600 witte rozen en  talloze meters groene guirlandes hebben de Dorpskerk opgesierd.
Op zondag 29 april  begon de FeestWeek met een Jubileum Eredienst, voorgangers waren de oud-predikanten Ds. G.Nagel en Ds. M. Boersma. Muzikale medewerking werd geleverd door de bekende pianist Lennart Morée. Na afloop volgde een feestelijk koffiedrinken met een jubileumtraktatie. Deze traktatie is inmiddels door de dames van de HVD rondgebracht naar ruim 250 leden van de Dorpskerkgemeente van 80 jaar en ouder. Met uitzondering van degenen die in Borgstede verblijven, omdat de Stuurgroep daar nog een presentatie van het jubileum zal houden.
Op Maandag 30 april bezichtigden zo'n 2500 (!) de 'Dorpskerk in bloei'. Om 11.00 uur heeft Ambachtsvrouwe Elisabeth van Loon - stichtster van de kerk in 1512 - het jubileumraam onthuld, dat is gemaakt door de winnaar van de kleurwedstrijd.
Daarnaast waren er de gebruikelijke Koninginnedag activiteiten in de Ontmoeting en rondom de Dorpskerk.
Zaterdag 5 mei werd het Bevrijdingsconcert gehouden dat de Stuurgroep georganiseerd heeft in nauwe samenwerking met de Harmonievereniging Barendrecht. Tijdens het concert heeft Burgemeester van Belzen de prijzen uitgereikt voor de beste ingezonden gedichten.
Zondag 6 mei werd de Feestweek afgesloten met een Jubileum Eredienst. Voorgangers waren ds. P. Taselaar (bijstand in het pastoraat) en oud-predikant Ds. J.W. Kirpestein. Muzikale medewerking werd verzorgd door de trompettist Peter Daniels en Mieke Groen als cantrix.  Ook deze viering en de gezellige samenkomst erna leidde tot talloze positieve reacties. Van meerdere kanten werd aangegeven dat 'we als Dorpskerkgemeente weer positieve energie ontwikkelen' en dat 'we op deze wijze laten zien dat er weer veel muziek zit in de Dorpskerkgemeente' . De Stuurgroep beschouwt dit als de mooiste complimenten die er werden gegeven en zij voegt de wens er aan toe dat 'de jubileumaktiviteiten als een vliegwielfunctie zullen mogen fungeren om deze positieve, gezonde gemeenteopbouw verder te ontwikkelen!'
07.05.12


Afsluiting Feestweek op zondag Cantate
Zoals de Feestweek van de viering van het 500 jarig bestaan van de Dorpskerk begon met een feestelijke eredienst op zondag Jubilate, zo werd de Feestweek ook weer afgesloten met een feestelijke eredienst op Zondag Cantate. Voorgangers waren dr. Jan Willem Kirpestein en ds. Piet Taselaar. Muzikale medewerking werd verleend door Mieke Groen - cantrix, Peter Daniels - trompet en Hans van Gelder op het Dorpskerkorgel. Na afloop was er niet alleen gezellig koffie drinken in de Ontmoeting en de Feesttent, maar werd er ook een lunch geserveerd voor de vele kerkgangers die daarvoor gebleven warern. Daarbij werd muzikale medewerking verleend door Igor Foersov die op de Banjan (een soort accordeon) speelde. Het was de laatste dag dat de 'Dorpskerk in bloei'te bewonderen was. Voor deze eredienst hebben de dames van de Werkgroep Liturgisch Bloemschikken weer een prachtige schikking gemaakt. Foto's volgen later. 07.05.12

  klik voor vergroting

Het 100 jarige Dorpskerkorgel wordt verbeterd!
Mede dankzij geoormerkte schenkingen van individuele Vrienden kan een deel van het bedrag dat vermeld stond op de cadeaucheque (zie onderstaand bericht) worden besteed aan de verbetering van het Dorpskerkorgel dat dit jaar 100 jaar in de Dorpskerk aanwezig is. Dit bericht klonk de Orgel Adviescommissie Dorpskerk (OACD) als (orgel)muziek in de oren en zij heeft voorbereid dat er op de avond van 2 mei 2012, na afloop van de jubileumbijeenkomst, een contract getekend kon worden tussen Orgelmakerij Reil uit Heerde en het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Barendrecht. Onder toeziend oog van de Orgeladviescommissie Dorpskerk en orgeladviseur Cees van der Poel tekenden enerzijds Hans Reil en anderzijds Freek Plugge en Paul van der Ent de opdracht tot verbetering van het Dorpskerkorgel.  Als onderdeel van de verbetering van het orgel zal een nieuw register Viola da Gamba kunnen worden ingebouwd dankzij een specifiek gift van een gemeentlid die bij het beëindigen van zijn loopbaan hiervoor geld ingezameld had. Afhankelijk of een nog voor dit doel lopende sponsoraanvraag gehonoreerd wordt, zal er nóg een specifiek register vervangen kunnen worden. De aanpak van het Dorpskerkorgel is voorzien in het voorjaar van 2013 en die zal worden begeleid door de OACD en orgeladviseur van de Commissie voor Orgelzaken van de PKN. Het was een prachtige afsluiting van 2 mei 2012, een dag die menigeen niet snel zal vergeten. Een dag waarop de Dorpskerk in alle opzichten prominent in de belangstelling stond van de Barendrechtse burgerlijk en kerkelijke samenleving. En dus een dag waarop de basis is gelegd om nóg meer (orgel)muziek in de Dorpskerk te kunnen laten klinken! (foto's volgen later) 03.05.12


Een prachtig cadeau van de Vrienden van de Dorpskerk
De Stichting Vrienden van de Dorpskerk ondersteunt de instandhouding van de Dorpskerk al vele jaren. In het verleden hebben de Vrienden meerdere malen financiële ondersteuning gegeven, zoals bij de aanschaf van de concertpiano en de inrichting van de Kerktuin. Tijdens de jubileumbijeenkomst op 2 mei richtte ook de voorzitter van de Stichting, Wim Vonk, als een van (niet zo) mysterieuze gasten zich tot de aanwezigen. Hij meldde dat de Stichting ter gelegenheid van het 500 jarig bestaan van de kerk opnieuw een symbolische cheque wilde uitreiken. Tineke van der Meer mocht als de Kerkrentmeester die de Dorpskerk in haar portefeuille heeft, de cheque uitpakken.
Op de cheque stond het fantastische bedrag vermeld van € 125.000!

  klik voor vergroting

Wim Vonk gaf aan dat dit bedrag deels is bestemd voor de verbetering van het Dorpskerkorgel, maar dat er ook andere zaken waaronder een bijdrage aan de projecten van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. Verder meldde Wim dat er nog een aantal sponsoraanvragen in de pijplijn zitten, waarvan hij verwacht dat die kansrijk zijn. Namens het College van Kerkrentmeesters bedankte Tineke de vriendenstichting voor deze generueze ondersteuning. (foto's volgen later) 03.05.12


2 mei 2012 (1): BEDANKT!
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk heeft ruim zes jaar toegeleefd naar 2 mei 2012! Van alle jubileumactiviteiten werd de meeste energie en inzet gestopt in de voorbereiding van de twee jubileumbijeenkomsten. Nu we mogen terugkijken op deze beide feesten kunnen we met voldoening constateren, dat al die voorbereiding heeft geleid tot een prachtig resultaat. De superlatieven waren na afloop van beide vieringen niet van de lucht: 'subliem, perfect, professioneel, fantastisch, grandioos, etc.' We zijn er als stuurgroep een beetje stil van geworden, maar wel ape trots . . . ! We zijn héél veel dank verschuldigd aan de talloze medewerkers achter de schermen, die dit prachtige resultaat mede mogelijk hebben gemaakt: daarom HEEL HARTELIJK DANK aan iedereen die heeft meegewerkt aan dit absolute hoogtepunt van de viering van 500 jaar Dorpskerk. 03.05.12


2 mei 2012 (2): drie unieke cadeau's
Tijdens het middagjubileumprogramma stond de Dorpskerk als monument en als cultureel centrum centraal. Burgemeester Jan van Belzen schetste in een toespraak de rol van de Dorpskerk in verleden en heden.  Hij bood de Dorpskerk drie unieke cadeaus aan Ten eerste meldde hij dat een wens van de Dorpskerk al eerder dit jaar in vervulling was gegaan: een grote snoeibeurt van de bomen rondom de kerk. Vervolgens maakte hij bekend dat de Dorpskerk nu als een Beschermd Rijksmonument geregistreerd staat en de kerk zich met het bekende blauwitte schildje mag sieren. Het schildje werd direct bevestigd. 

  klik voor vergroting

Voor de onthulling van het derde cadeau ging een klein gezelschap bestaande uit Burgemeester Jan van Belzen, kerkenraadsvoorzitter Gerrit Barendrecht, ouderling-kerkrentmeester Tineke van der Meer en stuurgroep voorzitter Simon Hoek naar de Ontmoeting. Daar trokken de Burgemeester de voorzitter van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk aan twee linten en werd een plaquette onthuld met de tekst 'Hoc est monumentum tuum civis', 'dit is uw monument burger' . Deze spreuk verwijst naar een soortgelijke spreuk die in de hal van het Gemeentehuis hangt. ('Dit is uw huis burger').
Kerkenraadsvoorzitter Gerrit Barendrecht sprak vervolgens zijn dank uit voor deze drie unieke cadeau's. 
03.05.12

  klik voor vergroting

2 mei 2012 (1): BEDANKT!
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk heeft ruim zes jaar toegeleefd naar 2 mei 2012! Van alle jubileumactiviteiten werd de meeste energie en inzet gestopt in de voorbereiding van de twee jubileumbijeenkomsten. Nu we mogen terugkijken op deze beide feesten kunnen we met voldoening constateren dat al die voorbereiding heeft geleid tot een prachtig resultaat. De superlatieven waren na afloop van beide vieringen niet van de lucht: 'subliem, perfect, professioneel, fantastisch, grandioos, etc.' We zijn er als Stuurgroep een beetje stil van geworden, maar wel apetrots . . . ! We zijn héél veel dank verschuldigd aan de talloze medewerkers achter de schermen, die dit prachtige resultaat mede mogelijk hebben gemaakt: daarom HEEL HARTELIJK DANK aan iedereen die heeft meegewerkt aan dit absolute hoogtepunt van de viering van 500 jaar Dorpskerk. 03.05.12


2 mei 2012 (2): drie unieke cadeau's
Tijdens het middagprogramma waarin de Dorpskerk als monument centraal stond, mocht de Dorpskerk drie unieke cadeaus ontvangen van Burgemeester Jan van Belzen. Ten eerste meldde hij dat een wens van de Dorpskerk al eerder in vervullng was gegaan: het snoeien van de grote bomen rondom de kerk. Vervolgens maakte hij bekend dat de Dorpskerk nu als een Beschermd Rijksmonument geregistreerd was. De kerk was al een Rjksmonument, maar mag zich met de nieuwe status nu sieren met het bekende blauwitte schildje. Het schildje werd direct bevestigd. 

  klik voor vergroting

Voor de onthulling van het derde cadeau ging een klein gezelschap naar de Ontmoeting. Daar trokken de Burgemeester Jan van Belzen en Stuurgroep voorzitter Simon Hoek aan twee linten en werd een plaquette onthuld met de tekst 'Hoc est monumentum tuum civis', 'dit is uw monument burger' . Deze spreuk verwijst naar een soortgelijke spreuk die in de hal van het Gemeentehuis hangt. ('Dit is uw huis burger').
Kerkenraadsvoorzitter Gerrit Barendrecht sprak vervolgens zijn dank uit voor deze drie unieke cadeau's. 
03.05.12


2 mei 2012 (3): De verrassing van het feest
We zijn als stuurgroep bijzonder trots op het feit dat we er in zijn geslaagd om de presentatie van de huidige Heer van Barendrecht geheim te houden. Onopvallend was de heer Jan Geurt Gaarlandt aanwezig als een van de 'mystery guests' en hij genoot van het feestelijk middagprogramma. Op het moment waarop we hadden afgesproken dat hij zich bekend zou maken, werd duidelijk wie deze mysterieuze gast was. Wat we hadden gehoopt, werd gerealiseerd: zelfs burgemeester van Belzen wist niet af van zijn bestaan! De Stuurgroep is Geurt Gaarlandt bijzonder dankbaar voor het feit dat hij persoonlijk bij onze jubileumviering betrokken wilde worden. Ut waardering daarvoor heeft hij een uniek en persoonlijk exemplaar van het jubileumboek ontvangen. Wij zijn ervan overtuigd dat hij vaker in Barendrecht gesignaleerd zal worden, zeker ook in relatie tot de Dorpskerk.  
03.05.12

 

klik voor vergroting
Burgemeester Jan van Belzen,
Elisabeth van Loon
Vrouwe van Barendrecht en
Geurt Gaarlandt Heer van Barendrecht


2 mei 2012 (4): een nieuwe kerkelijke mijlpaal
Ook tijdens de avond jubileumbijeenkomst was er nog een verrassing te melden: Een proclamatie van de Algemene Kerkenraden van de Gereformeerde Kerk van Barendrecht en van de Hervormde Gemeente Barendrecht, die aankondigde dat er op 2 mei 2012 een nieuwe stap wordt gezet in de kerkelijke geschiedenis van Barendrecht: de totstandkoming van één Protestantse Gemeente Barendrecht. Dr. Herbert Wevers, predikant in Algemene Dienst van de Protestantse Kerk van Nederland, gaf een korte toelichting darop en hij was de eerste die kerkelijk Barendrecht feliciteerde met deze nieuwe mijlpaal in de plaatselijke kerkgeschiedenis. Het was een langgekoesterde wens van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk om de datum van 2 mei 2012 aan te grijpen om een dergelijke proclamatie te doen. We zijn de besturen van de PKN-partners in Barendrecht bijzonder erkentelijk dat die afkondiging gedaan kon worden tijdens de jubileumviering van het oudste en voor velen ook het mooiste kerkgebouw van Barendrecht. 03.05.12

  klik voor vergroting

2 mei 2012 was het 500 jaar geleden dat de Dorpskerk werd ingewijd!
Daarom was het groot feest:

in twee jubileumbijeenkomsten werden burgerlijke en kerkelijke relaties  getrakteerd op een herbeleving van 500 jaar geschiedenis . . .
De jubileumbijeenkomsten zijn nog te beluisteren via Radio Hart voor Barendrecht.


De Dorpskerk kwam in bloei . . .
Sinds woensdag 25 april 2012 was het is de Feesttent achter de Dorpskerk een drukte van belang. Tientallen vrijwilligers waren bezig om voorbereidingen te treffen voor het jubileumproject 'Dorpskerk in Bloei'. Op 26 april kwam de Dorpskerk  namelijk langzaam in bloei. De eerste bloemversieringen van de pilaren waren gereed en ook de eerste muurversieringen waren geplaatst. Iedereen die even kwam kijken was er enthousiast over, ook dit was dus weer een prachtig jubileumproject en niet alleen vanwege het eindresultaat, maar ook omdat dit weer een stukje 'gemeente opbouw' was. Zo kwam niet alleen de Dorpskerk, maar ook de Dorpskerkgemeente weer tot bloei! De hoofdsponsoren van dit jubileumproject waren: Rabobank Midden IJsselmonde en Ridderkerk, en Het Rozenpakhuijs. Ook andere bloemisten leverden prachtige boemstukken. 26.04.12


Jubileumproject 'Orgel en Dans' was groot succes
'Het Dorpskerkorgel anders', zo zou je het jubileumproject voor de kinderen van de Barendrechtse basisscholen kunnen noemen. Dankzij de enthousiaste medewerking van studentes van de Opleiding Dansdocent van Codarts en hun begeleider Anton Doornheim hebben ruim 350 basisschoolleerlingen kennis gemaaktmet het Dorpskerkorgel. Onder het motto: 'Orgel en Dans Van Bach tot Lady Gaga' dansten op 24 en 26 april zeven danseressen op de tonen van het orgel en het werd de schooljeugd duidelijk dat het Dorpskerkorgel bepaald geen stoffig, ouderwets instrument is! Het werd al met al een wervelende presentatie, die door de schooljeugd en docenten buitengewoon  enthousiast werd ontvangen. Meer foto's volgen later. 26.04.12

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting


FeestWeek nadert
Het hoogtepunt van de viering van het 500-jarig bestaan van de Dorpskerk vormt de FeestWeek. In die week, die loopt van zondag 29 april tot en met zondag 6 mei, zal de Dorpskerk 'in bloei staan'. Zo'n 1600 witte rozen en  talloze meters groene guirlandes zullen de Dorpskerk opsieren.
Zondag 29 april  begint de FeestWeek met een Jubileum Eredienst, voorgangers zijn de oud-predikanten Ds. G.Nagel en Ds. M. Boersma. Muzikale medewerking wordt geleverd door de bekende pianist Lennart Morée. Na afloop volgt een feestelijk koffiedrinken met een jubileumtraktatie. Deze traktatie is inmiddels door de dames van de HVD rondgebracht naar ruim 250 leden van de Dorpskerkgemeente van 80 jaar en ouder.
Maandag 30 april zal de 'Dorpskerk in bloei' van 10.00 tot 16.00 uur te bezichtigen zijn. Om 11.00 uur zal Ambachtsvrouwe Elisabeth van Loon - stichtster van de kerk in 1512 - het jubileumraam onthullen, dat is gemaakt door de winnaar van de kleurwedstrijd.
Daarnaast zijn er de gebruikelijke Koninginnedag activiteiten in de Ontmoeting en rondom de Dorpskerk.
Zondag 6 mei wordt de FeestWeek ook afgesloten met een Jubileum Eredienst. Voorgangers zijn dan Ds. P. Taselaar (bijstand in het pastoraat) en oud-predikant Ds. J.W. Kirpestein. Muzikale medewerking wordt dan verzorgd door de trompettist Peter Daniels.  
Aan gemeenteldeden wordt gevraagd om in beide erediensten 
(gepaste) feestelijke kleding te dragen, om zo het feestelijke karakter van deze diensten onderstrepen. Doet u ook mee? De orden van dienst van beide Jubileum Erediensten worden in één (bewaar)boekje op 29 april uitgereikt. Graag op 6 mei het boekje weer meenemen.
Voor oudere gemeenteleden kan vervoer worden geregeld. Neem daarvoor contact op met mevrouw Pia Mooyaart, tel. 0180-612748. 
26.04.12


Een (nieuw) voorproefje van het jubileumboek (6)
Het jubileumboek ´Vijf eeuwen Dorpskerk´ is méér dan het verhaal over een kerkgebouw. Voor tal van onderwerpen die nauw met de historie van de kerk zijn verbonden, is eveneens veel ruimte gemaakt, Dit zesde voorproefje betreft bevat een nieuwe afdruk van een pagina uit het jubileumboek over de geschiedenis van IJsselmonde en de omgeving van Barendrecht. In de komende week verschijnt er op onze website als een 'voorproefje' stukjes tekst uit hoofdstukken van het boek. Klik op de omslag van het boek en bekijk het zesde voorproefje >>.
De voorintekening loopt uitstekend, er zijn al meer dan vierhonderd inschrijvingen binnen. Inschrijven op het boek kan ook eenvoudig on line worden gedaan via >> het bestelformulier jubileumboek. Kijk oo eens op >> de nieuwe webpagina jubileumboek. 
21.04.12

  klik voor een vijfde voorproefje van het boek

Gevarieerd programma eerste open podium Barendrecht Klassiek
Zaterdag 14 april vond het eerste open podium van Barendrecht Klassiek plaats tijdens de 'Open Dorpskerk zaterdag'. De deelnemers lieten muziek horen op blaasinstrumenten, strijkinstrumenten en piano, van barokmuziek tot modern en populair.
Alle activiteiten van Barendrecht Klassiek waren gratis toegankelijk, inclusief koffie en thee.
Voor het gedetailleerde programma lees verder >>
Dit open podium was mede mogelijk dankzij de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, die dit jaar de viering van het 500-jarig bestaan van de Dorpskerk organiseert en dankzij de sponsoren: het coöperatiefonds van de Rabobank, drukkerij de Hollandse InDruk, zorgorganisatie Laurens, BAM Woningbouw Rotterdam, Ineke de Jong Tuinplanten en kaashandel de Weijpoort.


Eerste jubileumactiviteit een succes
De eerste activitiviteit in de jubileummaanden april-mei-juni is succesvol verlopen! Na de mooie viering met zo'n 75 gemeenteleden van 75 jaar en ouder volgde er een gezellig samenzijn. Tijdens deze Paasontmoeting kregen Wim de Regt, Hans van Gelder en Simon Hoek de gelegenheid om een presentatie gehouden, die bij de aanwezigen goed in de smaak is gevallen. Zowel letterlijk als figuurlijk 'in de smaak gevalle'. Tijdens deze bijeenkomst georganiseerd door de Hervormde Vrouwen Dienst HVD, werd voor het eerst  de jubileumtractatie gepresenteerd: cupcakes van bijbelkoek. De eerste van de ruim 800 cupcakes die gedurende de jubileumactiviteiten hun weg zullen vinden zijn gebakken door Meester Kok Loek van Doorn. De aanwezigen hadden ook de première van het Dorpskerklied, dat bij tal van jubileumactiviteiten zal klinken. Voor meer foto's kijk op >> webpagina HVD  03.04.12

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

de viering in de kerk

gastvrouwen van de HVD

tafels nodigen uit

volop aandacht voor de presentatie


De FeestMaanden zijn begonnen!
De jubileumactiviteiten rondom het 500-jarig bestaan van de Dorpskerk waren geconcentreerd in de maanden april - mei en juni 2012. Zonder dat de jeugddienstcommissie zich dat waarschijnlijk realiseerde, hadden zij met een bijzonder feestelijke jeugddienst de toon gezet voor deze FeestMaanden. Want feestelijk was de viering op 1 april! In een stampvolle en feestelijk  met banieren versierde Dorpskerk werd het - mede dankzij medewerking van het enthousiaste I.J.E.-koor - een bijzonder geslaagde jeugddienst. De foto's van de koster geven een goede impressie van deze feestelijke viering in de feestperiode. 01.04.12

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

Kinderen staan klaar met
hun palmpaas stokken

De palmpaasstokken worden de
kerk binnen gedragen

Ds. Van Amstel geeft uitleg over
de functie van de palmpaas stok

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

Het enthousiaste I.J.E. koor
verleende medewerking

Theo Barendrecht inspirerend
als altijd

Een feestelijke viering bij het begin
van de FeestMaanden!


Jubileumtekenwedstrijd voor kinderen
De jubileum tekenwedstrijd voor kinderen van de kindernevendiensten en (zondags-)scholen: 'Geef de jarige Dorpskerk een gekleurd raam cadeau' was een succes. Ruim vijftig kinderen hebben zich uitgeleefd in deze wedstrijd. Op 2 april 2012 beoordeelde een jury de inzendingen. De jury bestond uit twee Barendrechtse kunstenaars: Jolande Jongenotter en Kees Walstra. Zij waren enthousiast over de grote creativiteit van de kinderen. Zij hebben uit alle inzendingen eerst een voorselectie gemaakt en daarna de drie prijswinnaars geselecteerd. Hier is dan de uitslag. 
De 1e prijs ging naar Nienke Hogervorst, de 2e prijs ging naar Jeroen Bosker en de 3e prijs was voor Bart Snelderwaard.
De tekening van Nienke Hogervorst werd in het groot worden uitgeprint op een folie. Dat werd in een frame geplaatst voor een van de ramen van de Dorpskerk. Op Koninginnedag 2012 werd het raam worden onthuld door de Hoog Edele Vrouwe Elisabeth van Loon van Moerkercken, de stichtster van de Dorpskerk in 1512.
Alle tekeningen werden tijdens de FeestWeek van 29 april tot en met 6 mei 2012 tentoon gesteld in De Ontmoeting. 
04.04.12

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

Tafels vol met prachtige tekeningen

Selectie van de beste negen

De jury met de winnende tekening


Dorpskerk komt in jubileumsfeer
Dankzij de sponsoring van de Vrienden van de Dorpskerk en van G.J. Andeweg Glas- en schildersbedrijf, werden er een viertal grote banieren van vlaggendoek opgehangen in de Dorpskerk. Met een hoogwerker die gratis ter beschikking was gesteld door de firma Andeweg konden een paar luchtacrobaten (Wim de Regt en Simon Hoek) de banieren ophangen aan de hanebalken in de kerk. 

 
De banieren duidden niet alleen op het jubileumjaar, maar gaven ook aan wat het bouwjaar is geweest van de het betreffende deel van de kerk. In één oogopslag zag men dat de kerk in vier fasen is gebouwd. Zo werd de Dorpskerk langzamerhand feestelijk aangekleed en gereed gemaakt voor de komende jubileumactiviteiten die in de periode van april tot en met juni 2012 werd gehouden. Natuurlijk wilde de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk dit ook allemaal gereed hebben voor het bezoek van de Prins van Oranje aan de Dorpskerk op 29 maart. De nieuwe foto's zijn gemaakt door onze vaste fotograaf Jan v.d. Oever, die veilig beneden bleef. 06.04.12/27.03.12

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

Met dank aan Andeweg voor
de imposante hoogwerker 

De hoogste banier in het oudste
deel van de kerk

In de 1e noordelijk aanbouw, was
het oppassen voor de kroon

Tot op de centimeter nauwkeurig
met zo'n prachtig apparaat

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

De laatste banier was
een makkie . . .

 De oorspronkelijke Dorpskerk
dateert van 1512

Aanbouw links  / Aanbouw rechts
uit 1885     /      uit  1771

Uitbreiding van het schip
en de kerktoren in 1787


Een prachtig cadeau van de Rabo
Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde meldde aan de Stichting Vrienden van de Dorpskerk en aan de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk dat de aanvraag om financiële ondersteuning voor de organisatie van alle niet-kerkelijke jubileumactiviteiten was gehonoreerd! Op advies van het bestuur van het Coöperatiefonds Rabobank Barendrecht/Heerjansdam heeft de directie van Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde besloten een bijdrage toe van € 5.000,-- toe te kennen ter ondersteuning van de viering van het 500-jarig bestaan van de Dorpskerk. Zij wensten ons veel succes met de maatschappelijke activiteiten in het kader van het jubileum en waren verheugd dat zij daaraan een bijdrage konden leveren. Het bestuur van de Stichting Vrienden en de Stuurgroep was buitengewoon dankbaar voor dit prachtige jubileumcadeau! Dit gaf ons een goede basis om de geplande jubileumactiviteiten uit te voeren en daarin de nodige kwaliteit te bieden.

 

Wie was Elisabeth van Loon?
Als deze vraag aan de doorsnee Barendrechter wordt voorgelegd, zal het antwoord zijn: Wie? Elisabeth van Loon? Nóóit van gehoord! Maar ná donderdag 29 maart zal die naam menigmaal worden genoemd in Barendrecht, dat voorspelt de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. Dat heeft alles te maken met het jubileumfeest van de Dorpskerk én het feit dat de Prins van Oranje de jubilerende kerk heeft bezocht. . .
Wie was deze voor Barendrecht zo belangrijke vrouw???

In een gepopulariseerde vorm biedt de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk u een verhaal over het leven van deze bijzondere vrouw, die bij het bezoek van de Prins van Oranje aan de Dorpskerk een  rol speelde en dat ook bij de komende jubileumviering zal doen. Ze was bijzonder vereerd om met de Prins en de Commissaris van de
Koningin op de foto  te worden gezet.  Lees verder >>  28.03.12

  klik voor vergroting

Initatiefnemers koninklijk bezoek in Hart voor Barendrecht Radio
Op woensdag 21 maart 2012 was in het ExxactFM radioprogramma 'Hart voor Barendrecht' een interview te beluisteren met Pia van Dalen en Simon Hoek. Pia is coördinator van Stichting Present Barendrecht en lid van de beheergroep van Centrumpost. Simon is voorzitter van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. Pia en Simon waren de initiatiefnemers van het werkbezoek van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje aan Barendrecht. Op donderdagmorgen  29 maart bracht de Prins een werkbezoek aan Barendrecht. Daarbij was een bezoek aan de Centrumpost en aan Dorpskerk onderdeel van het programma. ExxactFM is te ontvangen op FM 106.4 in de ether en FM 105,9 MHz op de kabel. Lees verder>> 17.03.12


Dorpskerk hield 'open huis'
In de maanden april tot en met juni 2012 hield de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk tijdens een aantal zaterdagen 'Open huis'. Dat wil zeggen dat de Dorpskerk, net als tijdens de Open Monumentendag, geopend was 11 tot 16 uur. Gedurende de betreffende zaterdagen werden er zogenaamde 'Open Podia' worden georganiseerd, danwel werden er rondleidingen met lezingen verzorgd over interessante onderdelen van het interieur en het exterieur van het 500 jaar oude gebouw. Drie van deze Open podia werden verzorgd door de Stichting Barendrecht Klassiek (zie onderstaand artikel). In de planning staan nog twee Open Podia; een voor liefhebbers van (harmonie)blaasmuziek en een voor orgelliefhebbers. Op de volgende zaterdagen hield de Dorpskerk 'Open Huis': 14 april; 5 mei; 12 mei; 26 mei; 2 juni, 16 juni en 30 juni. 23.01.12


Open podia bij Barendrecht Klassiek
De Stichting Barendrecht Klassiek organiseerde een aantal open podia in de Dorpskerk. Op de zaterdagen 14 april, 12 mei en 16 juni stonden de deuren van 11 tot 4 uur open. Iedereen, jong en oud, professional of amateur, is welkom om te spelen, te zingen, solo of samen met een koor of een ensemble. Natuurlijk zijn ook luisteraars van harte welkom.
Het was een mooie kans mee te maken hoe het is om in de Dorpskerk te spelen, en ook om jezelf aan de aanwezige luisteraars te presenteren. Deelname aan de open podia was gratis. Bezoekers hadden, net als bij alle activiteiten van de Stichting, ook gratis toegang. Dit was mede mogelijk dankzij ondersteuning door de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, de Rabobank en bouwmaatschappij BAM. Met de open podia wilde de Stichting Barendrecht Klassiek haar aanbod van activiteiten verbreden. Ook droegen de open podia bij aan de feestelijke activiteiten die dit jaar in de Dorpskerk plaatsvonden omdat zij 500 jaar bestond.

27.02.12

 

Kalender jubileumactiviteiten gereed
Na maanden van voorbereiding kan de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk hierbij de kalender met jubileumactiviteiten presenteren. In het totaal zijn er zo'n dertig (!) activiteiten gepland voor de maanden april - mei en juni a.s. Zoals eerder gemeld vindt er een concentratie van activiteiten plaats in die drie maanden. Binnen die periode is er een FeestWeek gecreeërd van 29 april tot en met 6 mei. Bij het jubileum wordt zowel aandacht besteed aan de opbouw van de Dorpskerkgemeente, als ook aan de openstelling van 'het oudste huis van Barendrecht' voor de Barendrechtse bevolking. Er is bovendien naar gestreefd binnen de zeer beperkte budgetten die beschikbaar waren om een scala aan activiteiten te presenteren voor zoveel mogelijk leeftijdsgroepen. Het hoogtepunt van de viering van vijf eeuwen Dorpskerk vindt plaats in twee bijeenkomsten op 2 mei. 's Middag wordt er aandacht besteed aan 500 jaar Dorpskerk als monument en cultureel podium. Dan zal ook het prachtige jubileumboek worden gepresenteerd. 's Avonds staat vijf eeuwen Dorpskerk als godshuis centraal. Dan komt 500 jaar christendom in kerkgeschiedenis en in kerkmuziek aan de orde. In de komende weken zal er steeds meer informatie worden gepresenteerd. Blijf deze website dus goed volgen! De kalender kan in twee delen worden gedownload. >> DEEL 1 en >> DEEL 2. 26.02.12

 

Jubileumkaarten on line te bestellen
Ter gelegenheid van het Dorpskerkjubileum waren er een serie ansichtkaarten gedrukt van het exterieur en het interieur van de Dorpskerk. De foto's zijn belangeloos ter beschikking gesteld aan de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. De werkgroep Verjaardagsfonds van de Dorpskerkgemeente heeft een groot deel van de kaarten aangekocht om te gebruiken. Op die manier zullen alle leden van de Dorpskerkgemeente minimaal één jubileumkaart ontvangen. De jubileumkaarten zijn op de achterzijde voorzien van het Dorpskerklogo. De opbrengst komt namelijk geheel ten goede aan de Stichting Vrienden van de Dorpskerk.  Hieronder een overzicht van de serie kaarten.     30.01.12

 DK - winter

DK - zomer

 DK-kanselbijbel

 DK- kroon en orgel

DK-toegangshek


Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende