Titel
WG Eredienst

WG Lit.bloemsch.intro

WG Lit. Bloemsch.2022

WG Lit.bloemsch.2021

Archief Lit.bloemsch. I

Archief Lit.bloemsch.II

WG Taizé-vieringen

WG V en T

WG Kerk en Israel

WG ZWO

WG Verjaardagsfds.

WG Snuffelmarkt

WG Kerktuin

WG Herberg Dorpskerk

WG Eetgr.Ontmoeting

WG AV

WG Oecumene

WG DK motorrijders

WG Afval Loont 2.0 DK

Werkgroep Vorming & Toerusting 


Introductie
De werkgroep Vorming & Toerusting is een werkgroep van de Protestantse Gemeente Barendrecht en de Barendrechtse St. Augustinusparochie. Normaliter wordt er twee maal per jaar een prachtig en divers programma gepresenteerd en gepubliceerd in de vorm van een flyer. Ook deze werkgroep gaat haar activiteiten weer starten na de Corona-pandemie. Sinds 2022 heeft de werkgroep een nieuw logo. 
  klik voor vergroting

Samenstelling werkgroep V&T
Gerrit Barendrecht voorzitter (contacten kosters) (0180) 613247 barendre@xs4all.nl
Martina Vreriks secretaris / public relations (0180) 619572 martina.vreriks@planet.nl
Edwin Belet vertegenw. St. Augustinusparochie 06 12 48 74 59 dcmdewitboz@gmail.com
Petra Teunissen vertegenw. Carnisse Haven / Flyer 06 41 66 69 77  pteunissen01@gmail.com 
Maarten van Boekel vertegenw. St. Augustinusparochie (0180) 615531 mvb34@outlook.com
Cees Romkes vertegenw. predikanten PGBarendrecht (0180) 622574 cees@romkes.com
Janneke Vijfvinkel vertegenw. Dorpskerkgemeente (0180) 619314  j.m.vijfvinkel@zonnet.nl
Siert Bolt opmaak flyer (0180) 618970 pgb.vt.dtp@gmail.com

Omdat de werkgroepleden telefonisch niet altijd bereikbaar zijn, wordt verzocht – indien mogelijk – per e-mail te communiceren.

Boekbespreking ‘Het water bewaart ons’ op 2 november 
Ieder half jaar is er in Carnisse Haven een open boekbespreking. Op woensdag 2 november staat ‘Het water bewaart ons’ op het programma. De Nederlandse auteur en journalist Haro Kraak vertelt het verhaal van Elsa die al jaren op Schokland woont. Door stijgend water is Schokland opnieuw een eiland geworden waar een trots volk leeft, afgesloten van de samenleving aan de wal. Elsa komt oorspronkelijk van ‘de overkant’ en heeft zich omwille van de liefde voor de echte Schokker Age aangepast aan de conservatief christelijke waarden van het eiland. Maar daar komt verandering in met de komst van een vreemdeling. Terwijl Elsa zich afvraagt hoe ver ze méé moet gaan, toont het eiland zich van een onverwachte kant. ‘Het water bewaart ons’ is een beklemmende roman over traditie, wantrouwen, maskers en afkomst. Het is bovendien een spannend, bijna thrillerachtig boek over het wankele geloof in het verhaal dat ieder mens en iedere gemeenschap over zichzelf vertelt. Na een korte inleiding over de auteur en het werk wisselen we met elkaar van gedachten over de thema’s, de personages en de stijl van het boek. Ook delen we onze persoonlijke leeservaring. Iedereen die graag leest of met anderen over boeken wil praten, is van harte welkom. De avond begint om 20.00 uur in Carnisse Haven, Noordersingel 30. De toegang is gratis. Voor meer informatie en aanmelding Petra Teunissen, tel. 06-41666977, pteunissen01@gmail.com

Theatervoorstellingen over dementie op Wereld Alzheimer Dag
Op woensdag 21 september 2022 is het Wereld Alzheimer Dag. In Barendrecht is dan tweemaal de muzikale theatervoorstelling ‘Helderman’ te zien. De voorstelling belicht de gevoels- en belevingswereld van een musicus die lijdt aan dementie. Theatermaker Thomas Borggrefe laat zich in deze solovoorstelling inspireren door zijn werk met mensen met dementie: gesprekken, ontmoetingen, naar muziek luisteren, stilte, er zijn zonder woorden. ‘Helderman’ gaat over vergeten, gelukkig-zijn, muziek, ontreddering en het zoeken naar de grens van leven en dood. Wanneer is mijn leven met deze ziekte niet meer leefbaar? Een actueel onderwerp, geen antwoord, maar voelen en zien, wat in iemand omgaat. Na afloop van de voorstellingen gaat Thomas Borggrefe in gesprek met het publiek. Hij beantwoordt vragen en roept vragen op. Hier komt zijn ervaring als geestelijk verzorger in de zorg voor mensen met dementiezorg mooi samen met zijn talent als theatermaker. Daarnaast zijn er mantelzorgconsulenten en casemanagers beschikbaar voor advies en een luisterend oor. De voorstelling is ’s middags om 14.00 uur te zien in Carnisse Haven aan de Noordersingel 30 en om 19.00 uur in Theater ’t Kruispunt op de Middenbaan. De kaartjes kosten € 5,00 per stuk, inclusief garderobe een drankje na afloop. U kunt reserveren via de kassa van Het Kruispunt. Beide locaties zijn toegankelijk voor mindervaliden.
De link voor de middagvoorstelling in Carnisse Haven >>:
Theatervoorstelling Wereld Alzheimer Dag — Muzikale voorstelling ‘Helderman’ door Thomas Borggrefe | Theater het Kruispunt 
De link voor de avondvoorstelling in Het Kruispunt >> : 
Theatervoorstelling Wereld Alzheimer Dag — Muzikale voorstelling ‘Helderman’ door Thomas Borggrefe | Theater het Kruispunt

Avond met Sytze de Vries
Dinsdagavond  20 september as. komt Sytze de Vries in de Dorpskerk. Sytze de Vries is een  bekend Nederlands theoloog, dichter en schrijver. Tijdens kerkdiensten zingen wij geregeld liederen die door hem geschreven zijn. Hij zal een een interactieve lezing geven over: Maria, de vrouw met de vele sluiers.  Wie is Maria? Wat is haar ware gezicht? Voor Protestanten komt zij vooral in de Adventstijd voorbij. Een goede Katholiek zegt: zij is er gewoon altijd. Het interkerkelijk gesprek weet niet echt raad met haar. Maar op vakantie in zuidelijke landen zien we haar op schilderingen in kerken en musea, die we niet thuis kunnen brengen. Of we treffen vormen van Maria-devotie aan, die ver van ons af staan. De traditie heeft dit joodse meisje met vele sluiers omhangen.  Wat vertellen die tradities? En welke plaats geeft de Bijbel haar? Met verhalen, met illustraties en ook met liederen wil Sytze de Vries deze sluiers zo doorzichtig mogelijk maken. Om ten slotte uit te komen bij de vraag: is er een oecumenische visie op deze vrouw mogelijk? De avond wordt muzikaal begeleid door Thea Verhagen en enkele zangers. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis (wel een collecte bij de uitgang). Aanmelding gewenst maar niet noodzakelijk Martina.vreriks@planet.nl of 06-47 33 35 63

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende