Titel
Gemeenteprofiel

Samen-Vieren

Pastoraat

Diaconaat

Catechese

Kindernevendienst

Jeugdwerk

Kerkenraad

Herv.Vrouwendienst

Communicatie

Beheer & financiën

Pastoraat Dorpskerkgemeente


Pastoraat
Ds. Jan Willem Stam is de wijkpredikant van de Dorpskerkgemeente. De door het vertrek van emeritus predikant Ds. Piet Taselaar ontstane vacature voor een bijstand in het pastoraat zal per 1 mei 2019 worden vervuld door mw. ds. Marianne Moerland. (zie onderstand bericht) De predikanten worden daarbij ondersteund door de ouderlingen. In verband met het tijdelijk ziekteverlof van ds. Stam heeft mw. ds. Joma Boers-de Jong zich bereid verklaard om tijdelijk bijstand te verlenen in het pastoraat.


Ds. J. Stam

Mw. Ds. Marinne Moerland

Schaatsbaan 3  
2992 CN Barendrecht  
T: 0180 - 85 30 90 T: 06-83098237
E: jwstam@fastmail.nl E: pastoraat@dorpskerkbarendrecht.nl

Bijzondere pastorale taken
Bij huwelijk
Neem bij het maken van plannen voor een huwelijk, waarin een kerkelijke inzegening gewenst wordt, contact op met ds. Stam. Wanneer een bruidspaar redenen heeft om een andere predikant te vragen, dan kan dit in overleg met ds. Stam en de kerkenraad eventueel gehonoreerd worden. Neem daarom wel eerst met de Dorpskerkpredikant contact op.
De predikant houdt met aanstaande bruidsparen een aantal (ongeveer vier) inhoudelijke gesprekken ter voorbereiding op de huwelijksdienst. Dat heeft naast de functie van toerusting ook als voordeel dat bruidspaar en voorganger elkaar goed leren kennen, zodat de dienst ook een heel persoonlijk karakter kan krijgen.

Bij geboorte en doop
Wanneer een kind wordt geboren en ouders het willen laten dopen, dan ontvangt de wijkpredikant graag een geboortekaartje. Hij neemt daarna contact op met de ouders.


Opvolger voor ds. Taselaar gevonden
De wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente heeft bekend gemaakt dat zij een opvolger hebben gevonden voor dominee Piet Taselaar, als 'bijstand in het pastoraat'. Met ingang van 1 mei 2019 zal mevrouw ds. Marianne Moerland deze functie op zich nemen voor 0,5 fte. Ds. Moerland, is 60 jaar en als PKN-predikant nu nog verbonden aan de Gereformeerde Kerk van Hendrik Ido Ambacht. Zij heeft van het bestuur van de Classis Zuid-Holland-zuid toestemming gekregen om los gemaakt te worden van de kerk in Hendrik Ido Ambacht, zodat zij in Barendrecht benoemd knn worden. Met de kerkenraad in Hendrik Ido Ambacht is een en ander afgestemd. Ds. Moerland is een ervaren predikant die geniet van het omgaan met mensen, juist ook bij de hoogte- en dieptepunten van het leven. De wijkkerkenraden van de Dorpskerk zien uit naar haar komst. Mevrouw ds. Joma Boers is bereid gevonden om haar ad interim ondersteuning in het pastoraat tot 1 mei a.s. te verlengen. Dit alles stemt tot grote dankbaarheid! 19.03.19
 

Mw. ds. Joma Boers ondersteunt Dorpskerkgemeente
In verband met het ziekteverlof van Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam heeft de Wijkkerkenraad toestemming gevraagd aan het College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad om mw. ds. Joma Boers te mogen benoemen als bijstaander in het pastoraat. De WK meldt dat genoemde colleges hebben ingestemd met dit verzoek en is bijzonder dankbaar dat ds. Boers bereid is om als emerituspredikant om tot 1 mei 2019 voor een à twee dagen in de week ds. Stam te ondersteunen in het pastoraat. Mw. ds. Boers-De Jong is bereikbaar via telefoon: 010-5913849 of via email: jmboersdejong@kabelfoon.net
19.03.19

 

Waar ken ik jou van?
In huis-aan-huisblad De Schakel staat met enige regelmaat een interview met een 'bekende Barendrechter' onder de titel 'Waar ken ik jou van?' In oktober 2017 was het de beurt aan Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam.  Hij geeft een inkijkje in zijn leven als predikant in Barendrecht. Een mooi citaat uit het interview is: 'Ik ben er trots op dat er in de Dorpskerk een positieve, ontspannen sfeer is en dat we met elkaar meer eenheid en saamhorigheid hebben gecreëerd'.  Wij zeggen, als Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, daarop: 'Dank je wel Jan Willem, dat gevoelen is wederzijds!' Lees verder >> 13.10.17


Brief van dominee Stam aan gemeente
Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam heeft zich in een persoonlijke brief gericht tot zijn gemeenteleden. Hij gaat in op zijn gezondheidssituatie. Wijkkerkenraadsvoorzitter Kees Vos heeft de brief voorgelezen tijdens de eredienst op zondagmorgen 16 september. Omdat slechts een deel van de gemeenteleden aanwezig waren is besloten om de brief ook te plaatsen op onze website. Lees verder >>  16.09.18

[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE AVG ACHTER EEN CODE. DEZE CODE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Tweede brief ds. Stam aan gemeente
Zoals afgesproken met de wijkkerkenraad houdt dominee Jan Willem Stam de Dorpskerkgemeente op de hoogte van zijn gezondheidssituatie door middel van brieven die worden voorgelezen in de eredienst. Op zondagmorgen 14 oktober werd zijn tweede brief voorgelezen; lees verder >> 14.10.18
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE. DEZE CODE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Jasmijn Stam geboren
Tijdens de eredienst van zondagmorgen 21 oktober is afgekondigd, dat er in het gezin van onze Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam op maandag 15 oktober een gezonde dochter is geboren die de namen Jasmijn Martina heeft gekregen.
Vanaf deze plaats wensen wij Martine, Jan Willem, Alexander en Maxime van harte geluk met de komst van Jasmijn. Wij wensen Jasmijn Gods zegen toe en verwelkomen haar in de kring van de Dorpskerkgemeente. Het feit dat Jan Willem en zijn beide zoons de afkondiging in de kerk zelf konden meemaken, stemde tot grote dankbaarheid. Veel gemeenteleden maakten na afloop van de dienst van de gelegenheid gebruik om Jan Willem te feliciteren en hem een hart onder de riem te steken in verband met zijn ziekteverlof. De trotse ouders en broers zorgden voor en heerlijke geboortetraktatie bij de koffie. Voor het geboortekaartje met alle details, lees verder >>  21.10.18
  klik voor vergroting

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende