Titel
Gemeenteprofiel

Beroepingswerk 2021

Kerkenraad

Diaconaat

Pastoraat

Kindernevendienst

Catechese

Jeugdwerk

Prot. Contactgroep

DK in Coronatijd

Communicatie

Beheer & financiën

Samen-Vieren-voegen

Historie HVD

Pastoraat Protestantse Dorpskerkgemeente


Pastoraat
Dorpskerkpredikant ds. F.C. (Franc) de Ronde verzorgt primair de pastorale taken. Hij wordt daarin bijgestaan door ds. Cees Romkes die sinds zijn emeritaat bijstand in het pastoraat van de Dorpskerkgemeente is geworden. 
Hij richt zich in het bijzonder op de gemeenteleden van 80-plus en allen onder die leeftijdsgrens met wie hij eerder pastoraal contact had.
Ds. Marianne Moerland bouwt
 haar bijstand in het pastoraat van de Dorpskerkgemeente af. Zij blijft degenen bezoeken met wie zij al eerder pastoraal contact heeft gehad.
De predikanten hebben onderling afgesproken met de taakverdeling niet te krampachtig om te zullen gaan. Als het met de een of de andere predikant beter klikt mag men altijd zijn of haar voorkeur uitspreken.
In verband met een bijzondere gezinssituatie heeft de Wijkkerkenraad ermee ingestemd dat het gezin De Ronde sinds 1 februari 2024 woonachtig is in Standdaarbuiten.

Ds. F.C. (Franc) de Ronde Ds. C. (Cees) Romkes Ds. M. (Marianne) Moerland
Predikherenstraat 33 't Rak 13  
4758 BA Standdaarbuiten 2991 EN Barendrecht  
T:  0165 - 21 50 28  T: 0180 - 72 12 18 T: 06 - 83 09 82 37
E: fcderonde@gmail.com  E: ds.c.romkes@zonnet.nl E: pastoraat@dorpskerkbarendrecht.nl

Bijzondere pastorale taken
Bij huwelijk
Neem bij het maken van plannen voor een huwelijk, waarin een kerkelijke inzegening gewenst wordt, contact op met ds. De Ronde. Wanneer een bruidspaar redenen heeft om een andere predikant te vragen, dan kan dit in overleg met hem en de kerkenraad eventueel gehonoreerd worden. Neem daarom wel eerst contact op met de ds. De Ronde.
De wijkpredikant houdt met aanstaande bruidsparen een aantal (ongeveer vier) inhoudelijke gesprekken ter voorbereiding op de huwelijksdienst. Dat heeft naast de functie van toerusting ook als voordeel dat bruidspaar en voorganger elkaar goed leren kennen, zodat de dienst ook een heel persoonlijk karakter kan krijgen.
Bij geboorte en doop
Wanneer een kind wordt geboren en ouders het willen laten dopen, dan ontvangt de wijkpredikant graag een geboortekaartje. Hij neemt daarna contact op met de ouders.

Pastorale ouderlingen
Per 22 januari 2023 zijn de pastorale ouderlingen:

Gerrit Barendrecht, met als bijzondere opdracht: voorzitter Algemene Kerkenraad 
* Floor Groeneveldt
* Joost Hengstmengel
* Dick Schriek, tevens scriba Wijkkerkenraad
* Aad van der Wel, tevens voorzitter Wijkkerkenraad. 

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende