Titel
Gemeenteprofiel

Samen-Vieren

Pastoraat

Diaconaat

Catechese

Kindernevendienst

Jeugdwerk

Kerkenraad

Herv.Vrouwendienst

Communicatie

Beheer & financiën

Pastoraat Protestantse Dorpskerkgemeente


Pastoraat
Sinds het ontstaan van de Protestantse wijkgemeente Dorpskerk per 1 januari 2020, zijn de pastorale taken als volgt verdeeld over de Dorpskerkpredikanten:

Ds. Jan Willem Stam is wijkpredikant en verzorgt het pastoraat van gemeenteleden afkomstig uit de Hervormde wijkgemeente, voor zover ze jonger zijn dan 70 jaar.
Ds. Marianne Moerland is bijstand in het pastoraat en verzorgt het pastoraat van dezelfde groep gemeenteleden, maar dan degenen die ouder zijn dan 70 jaar. 
Ds. Cees Romkes is eveneens wijkpredikant en verzorgt het pastoraat van gemeenteleden die afkomstig zijn uit de Gereformeerde wijkgemeente zuid-Oost.  


Ds. J.W. Stam Ds. C. Romkes

Mw. Ds. Marinne Moerland

Schaatsbaan 3 't Rak 13  
2992 CN Barendrecht 2991 EN Barendrecht  
T: 0180 - 85 30 90 T: 0180 - 72 12 18 T: 06 - 83 09 82 37
E: jwstam@fastmail.nl E; ds.c.romkes@zonnet.nl E: pastoraat@dorpskerkbarendrecht.nl

Bijzondere pastorale taken
Bij huwelijk
Neem bij het maken van plannen voor een huwelijk, waarin een kerkelijke inzegening gewenst wordt, contact op met ds. Stam od ds. Romkes. Wanneer een bruidspaar redenen heeft om een andere predikant te vragen, dan kan dit in overleg met ds. Stamof ds. Romkes en de kerkenraad eventueel gehonoreerd worden. Neem daarom wel eerst met de een van de Dorpskerkpredikanten contact op.
De betreffende predikant houdt met aanstaande bruidsparen een aantal (ongeveer vier) inhoudelijke gesprekken ter voorbereiding op de huwelijksdienst. Dat heeft naast de functie van toerusting ook als voordeel dat bruidspaar en voorganger elkaar goed leren kennen, zodat de dienst ook een heel persoonlijk karakter kan krijgen.

Bij geboorte en doop
Wanneer een kind wordt geboren en ouders het willen laten dopen, dan ontvangen de wijkpredikanten graag een geboortekaartje. Een van hen neemt daarna contact op met de ouders.


Opvolger voor ds. Taselaar gevonden
Met ingang van 1 mei 2019 heeft mevrouw ds. Marianne Moerland de functie van 'bijstand in het pastoraat op zich genomen voor 0,5 fte. Ds. Moerland, is 60 jaar en was als PKN-predikant verbonden aan de Gereformeerde Kerk van Hendrik Ido Ambacht. Zij heeft destijds van het bestuur van de Classis Zuid-Holland-zuid toestemming gekregen om los gemaakt te worden van de kerk in Hendrik Ido Ambacht, zodat zij in Barendrecht benoemd kon worden. Met de kerkenraad in Hendrik Ido Ambacht is destijds een en ander afgestemd. Ds. Moerland is een ervaren predikant die geniet van het omgaan met mensen, juist ook bij de hoogte- en dieptepunten van het leven. Zij heeft in de afgelopen maanden zich geleifd gemaakt bij tal van oudere gemeenteleden. De wijkkerkenraad van de Dorpskerk hoopt nog lang van haar diensten gebruik te mogen maken..  19.03.19
 

Waar ken ik jou van?
In huis-aan-huisblad De Schakel staat met enige regelmaat een interview met een 'bekende Barendrechter' onder de titel 'Waar ken ik jou van?' In oktober 2017 was het de beurt aan Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam.  Hij geeft een inkijkje in zijn leven als predikant in Barendrecht. Een mooi citaat uit het interview is: 'Ik ben er trots op dat er in de Dorpskerk een positieve, ontspannen sfeer is en dat we met elkaar meer eenheid en saamhorigheid hebben gecreëerd'.  Wij zeggen, als Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, daarop: 'Dank je wel Jan Willem, dat gevoelen is wederzijds!' Lees verder >> 13.10.17


Jasmijn Stam geboren
Tijdens de eredienst van zondagmorgen 21 oktober 2018 is afgekondigd, dat er in het gezin van onze Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam op maandag 15 oktober een gezonde dochter is geboren die de namen Jasmijn Martina heeft gekregen.
Vanaf deze plaats wensen wij Martine, Jan Willem, Alexander en Maxime van harte geluk met de komst van Jasmijn. Wij wensen Jasmijn Gods zegen toe en verwelkomen haar in de kring van de Dorpskerkgemeente. Het feit dat Jan Willem en zijn beide zoons de afkondiging in de kerk zelf konden meemaken, stemde tot grote dankbaarheid. Veel gemeenteleden maakten na afloop van de dienst van de gelegenheid gebruik om Jan Willem te feliciteren en hem een hart onder de riem te steken in verband met zijn ziekteverlof. De trotse ouders en broers zorgden voor en heerlijke geboortetraktatie bij de koffie. Voor het geboortekaartje met alle details, lees verder >>  21.10.18
  klik voor vergroting

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende