Titel
Gemeenteprofiel

Samen-Vieren

Pastoraat

Diaconaat

Catechese

Kindernevendienst

Jeugdwerk

Kerkenraad

Herv.Vrouwendienst

Communicatie

Beheer & financiën

Pastoraat Dorpskerkgemeente


Pastoraat
Ds. Jan Willem Stam is de wijkpredikant van de Dorpskerkgemeente. Emeritus predikant Ds. Piet Taselaar verleent al vele jaren bijstand in het pastoraat, in het bijzonder betreft dat het crisispastoraat.  De predikanten worden daarbij ondersteund door de ouderlingen. De heer Kees Walstra treedt op als coördinator voor het pastoraat; tel. 0180-613535.
In verband met het tijdelijk ziekteverlof van ds. Stam heeft mw. ds. Joma Boers-de Jong zich bereid verklaard om tijdelijk bijstand te verlenen in het pastoraat.


Ds. J. Stam Ds. P. Taselaar Mw. Ds. J. Boers-de Jong
Schaatsbaan 3 Langeweg 262  
2992 CN Barendrecht 3332 AP Zwijndrecht  
T: 0180 - 85 30 90 T: 078 - 61 04  654 T: 010 - 59 13 849
E: jwstam@fastmail.com E: tasel018@planet.nl E: jmboersdejong@kabelfoon.net

Bijzondere pastorale taken
Bij huwelijk
Neem bij het maken van plannen voor een huwelijk, waarin een kerkelijke inzegening gewenst wordt, contact op met ds. Stam. Wanneer een bruidspaar redenen heeft om een andere predikant te vragen, dan kan dit in overleg met ds. Stam en de kerkenraad eventueel gehonoreerd worden. Neem daarom wel eerst met de Dorpskerkpredikant contact op.
De predikant houdt met aanstaande bruidsparen een aantal (ongeveer vier) inhoudelijke gesprekken ter voorbereiding op de huwelijksdienst. Dat heeft naast de functie van toerusting ook als voordeel dat bruidspaar en voorganger elkaar goed leren kennen, zodat de dienst ook een heel persoonlijk karakter kan krijgen.

Bij geboorte en doop
Wanneer een kind wordt geboren en ouders het willen laten dopen, dan ontvangt de wijkpredikant graag een geboortekaartje. Hij neemt daarna contact op met de ouders.


Waar ken ik jou van?
In huis-aan-huisblad De Schakel staat met enige regelmaat een interview met een 'bekende Barendrechter' onder de titel 'Waar ken ik jou van?' In oktober 2017 was het de beurt aan Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam.  Hij geeft een inkijkje in zijn leven als predikant in Barendrecht. Een mooi citaat uit het interview is: 'Ik ben er trots op dat er in de Dorpskerk een positieve, ontspannen sfeer is en dat we met elkaar meer eenheid en saamhorigheid hebben gecreëerd'.  Wij zeggen, als Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, daarop: 'Dank je wel Jan Willem, dat gevoelen is wederzijds!' Lees verder >> 13.10.17


 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende