Titel
Gemeenteprofiel

Samen-Vieren-voegen

Pastoraat

Diaconaat

Catechese

Kindernevendienst

Jeugdwerk

Kerkenraad

Herv.Vrouwendienst

Communicatie

Beheer & financiën

Pastoraat Protestantse Dorpskerkgemeente


Pastoraat
Sinds het ontstaan van de Protestantse wijkgemeente Dorpskerk per 1 januari 2020, zijn de pastorale taken als volgt verdeeld over de Dorpskerkpredikanten:

Ds. Jan Willem Stam is wijkpredikant en verzorgt het pastoraat van gemeenteleden afkomstig uit de Hervormde wijkgemeente, voor zover ze jonger zijn dan 70 jaar.
Ds. Marianne Moerland is bijstand in het pastoraat en verzorgt het pastoraat van dezelfde groep gemeenteleden, maar dan degenen die ouder zijn dan 70 jaar. 
Ds. Cees Romkes is eveneens wijkpredikant en verzorgt het pastoraat van gemeenteleden die afkomstig zijn uit de Gereformeerde wijkgemeente zuid-Oost.  


Ds. J.W. Stam Ds. C. Romkes

Mw. Ds. Marinne Moerland

Schaatsbaan 3 't Rak 13  
2992 CN Barendrecht 2991 EN Barendrecht  
T: 0180 - 85 30 90 T: 0180 - 72 12 18 T: 06 - 83 09 82 37
E: jwstam@fastmail.nl E; ds.c.romkes@zonnet.nl E: pastoraat@dorpskerkbarendrecht.nl

Bijzondere pastorale taken
Bij huwelijk
Neem bij het maken van plannen voor een huwelijk, waarin een kerkelijke inzegening gewenst wordt, contact op met ds. Stam of ds. Romkes. Wanneer een bruidspaar redenen heeft om een andere predikant te vragen, dan kan dit in overleg met ds. Stamof ds. Romkes en de kerkenraad eventueel gehonoreerd worden. Neem daarom wel eerst met de een van de Dorpskerkpredikanten contact op.
De betreffende predikant houdt met aanstaande bruidsparen een aantal (ongeveer vier) inhoudelijke gesprekken ter voorbereiding op de huwelijksdienst. Dat heeft naast de functie van toerusting ook als voordeel dat bruidspaar en voorganger elkaar goed leren kennen, zodat de dienst ook een heel persoonlijk karakter kan krijgen.

Bij geboorte en doop
Wanneer een kind wordt geboren en ouders het willen laten dopen, dan ontvangen de wijkpredikanten graag een geboortekaartje. Een van hen neemt daarna contact op met de ouders.


Onzekere toekomst Pastoraat
De situatie omtrent het pastoraat in de toekomst is hoogst onzeker geworden, nu ds. Stam in februari 2020 is beroepen naar de Hervormde Gemeente Woerden. Immers ds. Romkes gaat in mei 2021 met emeritaat en de overeenkomst met ds. Moerland loopt tot juni 2021.  Afhankelijk van het verloop van de genoemde beroepingsprocedure zal de Wijkkerkenraad naar bevind van zaken handelen. 24.02.20


Versterking van het Pastoraat in Dorpskerkgemeente
Op Palmzondag werd mevrouw dominee Marianne Moerland door Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam gepresenteerd als de nieuwe bijstand in het pastoraat van de Dorpskerkgemeente. Zij is aangesteld voor een periode van twee jaar in een vijftigprocentsfunctie. Daarmee kan zij  tweemaal zoveel tijd besteden aan pastoraat als haar voorganger Piet Taselaar. Dominee Moerland was in een indrukwekkende eredienst actief betrokken bij de lezing van het Lucasevangelie. Wat velen direct opviel was haar duidelijke stem en haar vriendelijke uitstraling. Namens beide kerkenraden en de Dorpskerkpredikanten overhandigde dominee Cees Romkes haar een feestelijk boeket. Na afloop van de dienst werd ze door de gemeenteleden hartelijk gelukgewenst en verwelkomd in haar nieuwe kerkelijke gemeente. Ook van deze plaats wensen we Marianne Moerland Gods onmisbare zegen op haar werk in het Barendechtse. Op zondagmorgen 17 mei zal zij voor het eerst voorgaan in de Dorpskerk. Voor het fotoverslag, lees verder >> [DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]14.04.19

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende