Titel
Intro Stuurgroep

Laatste-feest-Nieuws

Jubileumjaar 2012

Jubileumboek

Mei 2011

Mei 2010

Mei 2009

Mei 2008

Mei 2007

Mei 2006

MEIMAAND - FEESTMAAND 2009


Aangezien de meiactiviteiten vanaf 2006 in het teken  staan van het naderende 500 jarig bestaan van de Dorpskerk in 2012 laten we een overzicht van de activiteiten in die periode op de website staan.

Inleiding
Door middel van de meiactiviteiten wil de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk de Barendrechtse bevolking attenderen op het naderende 500-jarig bestaan van het oudste monument van het dorp. In het kader van het Zevenjarenplan heeft de stuurgroep ook in de afgelopen maand mei aandacht besteed aan het jubileum van de Dorpskerk in 2012. Doelstelling daarbij was om de rollen te versterken, die de Dorpskerk in de Barendrechtse samenleving vervult (godshuis, cultureel centrum en rijksmonument).
In mei 2009 stond de vierde eeuw uit het bestaan van de Dorpskerk centraal, dat was dus de 19e eeuw.
Mede dankzij een sponsoring van de Rabobank Midden - IJsselmonde,  waren alle activiteiten gratis toegankelijk.  Er is bij de activiteiten promotie gemaakt voor de Stichting Vrienden van de Dorpskerk.

De Dorpskerk als godshuis
Eredienst met historische accenten
Zoals de afgelopen jaren gebruikelijk, is er ook dit jaar in mei in een eredienst weer aandacht besteed aan het naderende 500-jarig bestaan. In de eredienst van 17 mei j.l. stond de ontwikkeling van de kerkmuziek in de 19e eeuw centraal. Dat betrof toen de introductie van de eerste gezangen in de Hervormde liturgie. De sopraan Marriët Kaasschieter verleende op indrukwekkende wijze haar medewerking. Hans van Gelder speelde enkele stukken van de protestantse componist uit de 19e eeuw, Mendelssohn Bartoldy. Ds. Van Wijk gaf  de kinderen een toelichting over het Tiengebodenbord dat achterin de Dorpskerk hangt als vervanging van het historische bord dat tijdens de Doleantie uit de Dorpskerk is verdwenen. Ds. Philip van Wijk stond in zijn overdenking stil bij het feit, dat in de 19e eeuw de doleantie in Barendrecht zeer diep ingreep in het leven van de Hervormde Gemeente. Hij deed voor, hoe de toenmalige ds. Fortuijn in zijn laatste dienst in de Dorpskerk, met een theatraal gebaar de kanselbijbel dichtsloeg met de legendarische woorden: 'Vanaf deze kansel zal Gods woord niet meer klinken'. Daarna verlieten veel gemeenteleden als dolerenden de Hervormde Dorpskerk en vestigden zich in de nieuw gebouwde Singelkerk (inmiddels vervangen door de Bethelkerk). Diezelfde kanselbijbel is overigens sindsdien wekelijks opengeslagen voor de, toen 'lichtzinnig' genoemde, Hervormde kerkgangers. Ds. van Wijk benadrukte dat er sinds de 19e eeuw veel is veranderd in Barendrecht. Hij stelde dat daarbij steeds de Liefde van onze God als het richtsnoer moet dienen bij ons handelen, zowel binnen de Dorpskerkgemeente en in de contacten met de zustergemeenten in Barendrecht. 

De Dorpskerk als cultureel centrum
Muziekavond / concert Mendelssohn Bartoldy 

“Er zit muziek in de Dorpskerk”, onder dat motto wordt er al enkele jaren aandacht geschonken aan 500 jaar ontwikkeling van kerkelijke en wereldlijke muziek. In de afgelopen jaren is er aandacht besteed aan de muziek uit de eerste drie eeuwen in het bestaan van de Dorpskerk.

In 2009 was de 19e eeuw aan de beurt. Een belangrijke componist uit die eeuw was Felix Mendelssohn Bartoldy. Hij leefde in Duitsland van 1809 tot 1847 en heeft de wereld prachtige muziek achtergelaten. In 2009 wordt wereldwijd aandacht besteed aan het 200e geboortejaar van deze componist. Reden voor de Stuurgroep om ook Barendechti iets laten proeven van dit boeiende romantische muziek. Op 19 mei werd er in de Dorpskerk een concert verzorgd, waarbij leven en werken van deze beroemde componist op boeiende wijze werd toegelicht door Hans van Gelder. Vervolgens werden er werden composities van Mendelssohn Bartoldy, Mozart en Bach uitgevoerd op (de nieuwe) concertpiano (door Lennart Morée), op viool (door Diana Byazarti) en orgel (Hans van Gelder). Daarmee kreeg Mendelssohn, die sterk geïnspireerd was door Bach en Mozart, een mooi eerbetoon in zijn 200e geboortejaar.

klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting
Hans verzorgde een boeiende lezing  Hans met Lennart als registrant Piano en viool: prachtig samenspel

Concert Big Band Barendrecht en Jeugdorkest
In de afgelopen jaren heeft de Harmonievereniging Barendrecht met meerdere ensembles haar medewerking verleend aan de meiactiviteiten in de Dorpskerk. Dit jaar is de jeugd van de harmonievereniging aan de beurt geweest. Op 27 mei hebben de Big Band en het jeugdorkest een prachtig concert verzorgd.
klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting

Kunst in de Dorpskerk
In een samenwerking tussen de Gereformeerde/Hervormde Werkgroep Vorming & Toerusting en de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk zijn er enkele culturele activiteiten gehouden rondom het thema “Kunst in de (Dorps)kerk”.
Van 8 tot en met 11 mei werd er in het Dorpskerkcomplex een tentoonstelling worden gehouden van de werken van de kunstenaar Huub Bogaers, die regelmatig in kerken exposeert.
Op 8 mei werd er een lezing worden gehouden door Huub Bogaers over het genoemde thema.
Op 9 mei heeft Bogaers een workshop verzorgd waarbij de bezoekers zelf aan de slag konden gaan om een tweetal kunstwerken te maken, waarvan het de intentie is om er een in het Dorpskerkcomplex en een kunstwerk in een van de Gereformeerde kerken op te hangen. Het is echter de bedoeling dat beide kunstwerken een geheel vormen. Het achterliggende idee is, dat bij de uiteindelijke vereniging van de beide kerken de twee kunstwerken weer een geheel zullen vormen in de Dorpskerk, waar imers de roots liggen van alle Barendrechtse Christenen. 

De Dorpskerk als Rijksmonument
Project schooljeugd in de Dorpskerk
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk heeft in overleg met enkele basisscholen geregeld dat er in de maand mei de bovenbouw van deze scholen kennis hebben kunnen maken met het oudste monument van Barendrecht. De foto's van het bezoek van de PC Basisschool Het Kompas aan de Dorpskerk zijn hieronder te bekijken.
klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting
Eerst even luisteren . . .   en dan aan de slag . . . wat staat er nou op deze steen??? 
klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting
zie je dat kruisteken in de muur?  bekijk de Dorpskerk van buiten . . .   en van binnen vanuit de Boerenbank

Monumentendag 2009
In de afgelopen drie jaren werden er kerken- en orgelpaden georganiseerd naar de historische dorpskerken in de regio. Omdat de stichting ‘Hart voor Barendrecht’ in 2009 een kerken- en orgelpad heeft georganiseerd langs alle Barendrechtse kerken op de monumentendag, heeft de stuurgroep besloten dit jaar haar activiteiten voor de Dorpskerk als monument te concentreren op de Monumentendag in september.

 


Jubileumboek op stapel
Dat er in de loop van die 500 jaar roerige tijden zijn geweest in het boerendorp Barendrecht, zal worden verwoord in het jubileumboek dat momenteel wordt geschreven.  Een team van deskundige auteurs en redacteuren is al enige tijd bezig om de 500-jarige geschiedenis van de  Dorpskerk en daaraan verwante onderwerpen in kaart te brengen. Het boek dat in opdracht van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk wordt geproduceerd, zal rondom het jubileum worden gepresenteerd.

Oproep
Er wordt hierbij een oproep gedaan aan Barendrechters, die in het bezit zijn van foto's van het oude interieur of exterieur van de Dorpskerk, om zich aan te melden via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl Ook oude verhalen of anecdotes zijn van harte welkom.
De redacteuren zullen beoordelen of (afdrukken van) de foto's kunnen worden gebruikt voor het jubileumboek. Maar ook gebruik voor de website en/of voor een fototentoonstelling die in het jubileumjaar zal worden gehouden, behoort tot de mogelijkheden.
Het is de intentie van de Stuurgroep om al het materiaal dat is afgestaan (of kopieën ervan) na verloop van tijd beschikbaar te stellen aan de Historische vereniging Barendrecht.

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende