Titel
Gemeenteprofiel

Beroepingswerk 2021

Kerkenraad

Diaconaat

Pastoraat

Kindernevendienst

Catechese

Jeugdwerk

Prot. Contactgroep

DK in Coronatijd

Communicatie

Beheer & financiën

Samen-Vieren-voegen

Historie HVD

Introductie Protestantse Dorpskerkgemeente


Protestantse wijkgemeente Dorpskerk
De Protestantse wijkgemeente Dorpskerk wordt aangeduid als de Dorpskerkgemeente. Het is een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Barendrecht, ontstaan uit de wijkgemeenten Dorpskerk (Nederlands Hervormd) en Zuid-Oost (Gereformeerd).
 
Bij de vorming van de Protestantse wijkgemeente is een nieuw beleidsplan gemaakt. Daarin worden de uitgangspunten en doelstellingen van de geloofsgemeenschap rondom de Dorpskerk vastgelegd (zie onderstaand artikel). In het nieuwe beleidsplan worden er twee accenten gelegd op het gemeente-zijn: enerzijds is er bijzondere aandacht voor vieringen van de erediensten en anderzijds willen we een kerk zijn die ten dienste staat van iedereen, zowel voor de geloofsgemeenschap zelf als voor de buitenstaanders.
Andere wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Barendrecht zijn:
* de Hervormde wijkgemeente Immanuelkerk (van bijzondere aard);
* de Protestantse wijkgemeente Carnisse Haven en
* de Protestantse wijkgemeente Bethelkerk.
De Protestantse Gemeente Barendrecht is aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Zie >> www.pkn.nl

Contactadressen Protestantse Dorpskerkgemeente
Bijna alle correspondentie voor de Dorpskerkgemeente, met name trouw- en rouwbrieven en geboortekaartjes dient te worden gericht aan de scriba van de Kerkenraad t.a.v. de heer Dick Schriek.
Postadres: Dorpsstraat 146, 2992 BE Barendrecht, Emailadres: scriba@dorpskerkbarendrecht.nl 

Een uitzondering hierop betreft ledenmutaties en adreswijzigingen, die moeten gericht worden aan: d
e ledenadministratie van de Dorpskerkgemeente, die plaats vindt op het Kerkelijk Bureau van de Protestantse wijkgemeente Dorpskerk. De Wijkadministrateur is : de heer Aad van der Wel. Telefoon: 0180 - 619 519.
mailadres: ledenadministratie@dorpskerkbarendrecht.nl

Beleidsplan en Plaatselijke Regeling Dorpskerkgemeente
Het Beleidsplan en de Plaatselijke Regeling van de wijkgemeente zijn documenten die een goed beeld geven, hoe de Dorpskerkgemeente bouwt aan haar toekomst. .
Voor het Beleidsplan DK 2020 - 2024, lees verder >>
Voor de Plaatselijke Regeling DK, lees verder >> 24.03.21 
 

De status van deze website 
De hoofdstukken Dorpskerk-Werkvormen en Dorpskerk-Werkgroepen van deze website bevatten een groeiend aantal pagina's met informatie over het kerkenwerk van onze wijkgemeente. De Wijkkerkenraad  heeft besloten om de website van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk te erkennen als de website van de Dorpskerkgemeente.  De officiele berichten van de Wijkkerkenraad zullen ook op de website worden weergegeven, zodat de informatievoorziening aan de gemeenteleden en aan derden kan worden geoptimaliseerd.  Een voorbeeld daarvan is de plaatsing van de Zondagsbrieven.


Vrijwilligers bedankt!
Dat de Dorpskerkgemeente haar vrijwiligers zeer waardeert én in ere houdt, is op zondag 13 maart weer eens gebleken. Acht gemeenteleden die zich vele jaren - vaak achter de schermen - hebben ingezet voor de instandhouding van de erediensten in de Dorpskerk werden tijdens de eredienst in het zonnetje gezet. Kerkenraadsvoorzitter Aad van der Wel bedankte eerst drie gemeenteleden die de Kindernevendienst jarenlang hebben gerund, vervolgens drie gemeenteleden die vele jaren actief waren in de werkgroep eredienst en tenslotte de twee dames die jarenlang de bloemengroet resprectievelijk de autodienst hebben verzorgd. Gelukkig zijn alle open gevallen functies weer ingevuld door andere enthousiaste gemeenteleden. De waarderende woorden van dank werden vergezeld door een prachtig boeket. Daarnaast sprak Aad de grote waardering uit van de kerkenraad voor al de ruim 200 vrijwilligers die het kerkenwerk van de Dorpskerkgemeente dragen en hij riep de aanwezigen die nog niet actief zijn, op om zich aan te sluiten bij een van de vele werkgroepen die onze wijkgemeente telt. 13.03.22

'Dorpskerken hebben goud in handen'
Deze uitspraak  werd gedaan door Jacobine Gelderloos, projectleider van de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk. In Nederland komt een heuse beweging van dorpskerken op gang. Kerken in kleine kernen krijgen toekomst, wanneer zij hun blik naar buiten richten en zich verbinden met wat er in hun dorp speelt. "In een samenleving die zo gefragmentariseerd is, vormen kerken een plek om samen te komen. Dat is uniek", aldus theologe Gelderloos. Vanuit de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk worden deze uitspraken van harte ondersteund! Ook al is Barendrecht geen klein dorp meer, de Dorpskerk fungeert al decennia op de wijze zoals door de dorpskerkenbeweging wordt bedoeld. De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk zal in de aanloop naar het 510-jarig bestaan van het 'oudste huis van Barendrecht' in het jaar 2022 gaan benadrukken, dat wij binnen de PGB 'goud in handen hebben' met een zo'n prachtig onderhouden monumentaal kerkgebouw én met een bruisende, vitale geloofsgemeenschap binnen de straks gevormde Protestantsewijkgemeente rondom de Dorpskerk! Hopelijk zal de nieuw te vormen kerkenraad van de samengevoegde wijkgemeente  zich snel aansluiten bij de dorpskerkenbeweging. . . 04.07.19

Waarderingsspeld voor Wim Mes
Zaterdagmorgen 5 januari heeft Kees Vos, de voorzitter van de wijkkerkenraad Dorpskerk, de waarderingsspeld van de Dorpskerkgemeente uitgereikt aan Wim Mes. Wim is jarenlang kerkvoogd en diaken geweest en hij heeft onder andere de vernieuwing van de verlichting en de geluidsinstallatie van de Dorpskerk in de zeventiger jaren begeleid. Verder coördineerde hij van 1970 tot voor kort de kerktelefoon, die onlangs is omgezet naar de zender van Kerkomroep.nl. Bovendien is Wim vele jaren de huisdrukker geweest van de Zondagsbrief. Antoinette Jansen overhandigde Wim een prachtig boeket voor zijn vrouw Ans, die wordt verzorgd in de Elf Ranken en daardoor helaas de feestelijke bijeenkomst niet kon bijwonen. Lees verder >> 05.01.19
  klik voor vergroting

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende