Titel
PG Barendrecht

CvK - PGB

Een Prot.gemeente

Samen op Weg

PKN - NL

Hart voor Bdr.

Kerkgeschiedenis

Hart voor Barendrecht


Introductie

 In de interkerkelijke stichting Hart voor Barendrecht werken 10 kerken samen om meer te bereiken. Hart voor Barendrecht werkt door middel van projecten. Door samen te werken is het mogelijk om projecten te realiseren die kerken gemakkelijker samen kunnen doen dan op zichzelf. De Stichting Hart voor Barendrecht, die in 2006 is opgericht, heeft zowel hart voor kerken als hart voor Barendrecht. Hart voor Barendrecht heeft daarom projecten op missionair en sociaal/maatschappelijk gebied. De PG Barendrecht is een van de oprichters en partners van Hart voor Barendrecht. 'Onze' Loek van Doorn heeft in 2016 het voorzitterschap overgenomen van Jacobien Glasbergen, die sinds de oprichting in 2006 de enthousisaste voortrekker is geweest. Kijk voor meer informatie op de website  >> www.hartvoorbarendrecht.nl 

   

Loek van Doorn - 'Missionaire Kanjer PKN'
De scriba van de Dorpskerkgemeente is in zijn rol als voorzitter van Hart voor Barendrecht benoemd als 'Missionaire Kanjer van de PKN' in het blad Bries van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland. Een prachtig compliment voor 'ons aller Loek'! Van harte geluk gewenst! Lees verder >>  12.10.17

Hart voor Barendrecht onderscheiden
Stichting Hart voor Barendrecht, waarbij 10 Barendrechtse kerken zijn aangesloten ontving op 21 november een Waarderingsoorkonde van de Gemeente Barendrecht, vanwege de belangrijke bijdrage die de stichtnig levert aan de Barendrechtse samenleving. Aftredend voorzitter Jacobien Glasbergen kreeg ook een persoonlijke onderscheiding. Burgemeester Jan van Belzen speldde haar de gemeentelijke Waarderingsspeld op en reikte een oorkonde uit voor haar 10-jarige inzet als boegbeeld van Hart voor Barendrecht. 20.11.16
 

Geslaagd jubileum Hart voor Barendrecht
In het kader van het 10 jarig bestaan van Hart voor Barendrecht was er op 16 april 2016 een kerkenpad gehouden in Barendrecht. De meeste Barendrechtse kerken waren te bezoeken. In de Dorpskerk verzorgde een kerkrentmeester rondleidingen, waarbij het nodige werd toegelicht over de geschiedenis van het 'oudste huis van Barendrecht' en over de lopende restauratie van het monumentale kerkinterieur.  In de Ontmoeting werd er onder het genot van een kopje koffie uitleg gegeven over de Dorpskerkgemeente. Na het Kerkenpad werd het jubileum door het bestuur feestelijk gevierd in de Ontmoeting. Ga voor een uitgebreid verslag naar >> www.hartvoorbarendrecht.nl   17.04.16
 

 

Stichting Present
Op initiatief van Hart voor Barendrecht is in 2008 Stichting Present Barendrecht opgericht. Present slaat bruggen tussen mensen die hun talenten en tijd willen geven en mensen die met die inzet gebaat zijn. Groepen vrijwilligers kunnen via Present dichtbij en eenmalig hulp bieden aan mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Afhankelijk van de situatie en de wensen van de groep organiseert Present passende projecten. Soms zijn dat praktische hulpprojecten, zoals het opknappen van een woning of tuin. Soms zijn het fijne sociale activiteiten met veel persoonlijke aandacht voor mensen met een beperking. Als active'makelaar in vrijwilligerswerk' is Stichting Present in ruim tien jaar uitgegroeid tot een belangrijke samenwerkingspartner voor veel maatschappelijke organisaties, kerken en bedrijven in Barendrecht. De gemeente Barendrecht beloonde de inzet van de vrijwilligers in september 2018 met de Waarderingsoorkonde. In 2019 kon Present 141 projecten organiseren, waaraan 1732 vrijwilligers in 182 groepen deelnamen. HartvoorBarendrecht-bestuurslid Jacomien Glasbergen is ambassadeur van Stichting Present. Present Barendrecht is onderdeel van een netwerk van ruim zeventig lokale stichtnigen onder de paraplu van Present Nederland. Samen werken zij aan het gezamenlijke doel: een beweging op gang brengen waarin mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Wilt u ook ontdekken hoe waardevol het is om samen met vrienden, collega's of gezin een ander te ontmoeten en te helpen? Kijk op www.presentbarendrecht.nl. 22.02.20


 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende