Titel
PG Barendrecht

CvK - PGB

Een Prot.gemeente

Samen op Weg

PKN - NL

Hart voor Bdr.

Kerkgeschiedenis

Hart voor Barendrecht


Introductie  

 

In de interkerkelijke stichting Hart voor Barendrecht komen mensen en kerken samen die een hart voor Barendrecht hebben, omdat zij geloven dat God hart voor ons dorp heeft. Door samen te bidden voor Barendrecht en missionair betrokken te zijn bij ons dorp in woord en daad, verlangen wij ernaar dat de geestelijke eenheid onder christenen groeit. Maar bovenal willen we Gods ontferming aanroepen over Barendrecht. De PG Barendrecht is een van de oprchters en partners van Hart voor Barendrecht. 'Onze' Loek van Doorn, was tot voor kort vice-voorzitter. Hij neemt dezer dagen het voorzitterschap over van Jacobien Glasbergen, die sinds de oprichting in 2006 de enthousisaste voortrekker is geweest.
Voor meer informatie >> www.hartvoorbarendrecht.nl 

 

Geslaagde kerstwandeling 'Bethlehem in Barendrecht'
Voor het 6e jaar op rij organiseerde Hart voor Barendrecht de kerstwandeling ‘Bethlehem in Barendrecht’. Er waren ruim duizend belangstellenden op de been op vrijdagavond 22 december. Hart voor Barendrecht is blij dat door de Kerstwandeling de Kerstboodschap ook dit jaar veel mensen mocht aanspreken. De route liep dit jaar door de Oranjewijk. Onderweg werd het geboorteverhaal van Jezus Christus uitgebeeld door vrijwilligers uit de Barendrechtse kerken. Aan het einde van de wandeling was er chocolademelk in de Trimofatorkerk. Onder begeleiding van het jeugdorkest van de Harmonie  werden bekende kerstliederen gezongen. Voor een fotoverslag, lees verder >> 24.12.17
  klik voor vergroting

Loek van Doorn - 'Missionaire Kanjer PKN'
De scriba van de Dorpskerkgemeente is in zijn rol als voorzitter van Hart voor Barendrecht benoemd als 'Missionaire Kanjer van de PKN' in het blad Bries van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland. Een prachtig compliment voor 'ons aller Loek'! Van harte geluk gewenst! Lees verder >>  12.10.17

Hart voor Barendrecht onderscheiden
Stichting Hart voor Barendrecht, waarbij 10 Barendrechtse kerken zijn aangesloten ontving op 21 november een Waarderingsoorkonde van de Gemeente Barendrecht, vanwege de belangrijke bijdrage die de stichtnig levert aan de Barendrechtse samenleving. Aftredend voorzitter Jacobien Glasbergen kreeg ook een persoonlijke onderscheiding. Burgemeester Jan van Belzen speldde haar de gemeentelijke Waarderingsspeld op en reikte een oorkonde uit voor haar 10-jarige inzet als boegbeeld van Hart voor Barendrecht. 20.11.16
 

Geslaagd jubileum Hart voor Barendrecht
In het kader van het 10 jarig bestaan van Hart voor Barendrecht was er op 16 april 2016 een kerkenpad gehouden in Barendrecht. De meeste Barendrechtse kerken waren te bezoeken. In de Dorpskerk verzorgde een kerkrentmeester rondleidingen, waarbij het nodige werd toegelicht over de geschiedenis van het 'oudste huis van Barendrecht' en over de lopende restauratie van het monumentale kerkinterieur.  In de Ontmoeting werd er onder het genot van een kopje koffie uitleg gegeven over de Dorpskerkgemeente. Na het Kerkenpad werd het jubileum door het bestuur feestelijk gevierd in de Ontmoeting. Ga voor een uitgebreid verslag naar >> www.hartvoorbarendrecht.nl   17.04.16
 

 

Stichting Present
Een andere activiteit van Hart voor Barendrecht is de betrokkenheid bij de Stichting Present Barendrecht: Hart voor Barendrecht wil iets betekenen voor mensen die praktische hulp nodig hebben. Vanwege hun ervaring in 14 andere plaatsen is aansluiting gezocht bij Stichting Present Nederland. Stichting Present inventariseert vraag en aanbod en zoekt daarin passende oplossingen. De vraag wordt afgestemd met zorginstellingen en maatschappelijke organisaties. Het aanbod wordt vooral gezocht in bestaande groepen, bijvoorbeeld bij de kerken. Door dit project in een aparte stichting onder te brengen is de klus voor Hart voor Barendrecht al grotendeels afgerond.
Voor meer informatie: www.stichtingpresent-barendrecht.nl  


 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende