Titel
Gemeenteprofiel

Samen-Vieren-voegen

Pastoraat

Diaconaat

Catechese

Kindernevendienst

Jeugdwerk

Kerkenraad

Herv.Vrouwendienst

Communicatie

Beheer & financiën

Kindernevendienst & Jeugdkerk

Introductie
De kindernevendienst is onderdeel van de zondagse kerkdiensten, bedoeld voor de jeugd van 4 tot 12 jaar. Het doel is kinderen vertrouwd te maken met de beeldende bijbelse verhalen. Wij behandelen in voor kinderen en jongeren begrijpelijke taal een onderwerp dat te maken heeft met de bijbel of de kerk. Vaak is dit het thema dat de predikant koos voor de preek. Maar dit kan ook een onderwerp zijn uit de methode 'Bonnefooi' of 'Kind op Zondag'.
Als een bepaald bijbelgedeelte te moeilijk lijkt, kiezen we een ander verhaal. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan op de belevingswereld van (jonge) kinderen. Na het verhaal is er een creatieve verwerking.
Twee keer per jaar (met pasen en kerst) is er een speciaal project. In de kerk wordt het project-onderdeel van die zondag besproken. Daarna gaan de kinderen er in de nevendienst mee aan de slag."  Dergelijke projecten worden hieronder beschreven.
Gezinnen met jonge kinderen en jongeren worden van harte uitgenodigd om een kennis te komen maken met onze Kindernevendienst en Jeugdkerk!


 

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende