Titel
Gemeenteprofiel

Beroepingswerk 2021

Kerkenraad

Diaconaat

Pastoraat

Kindernevendienst

Catechese

Jeugdwerk

Prot. Contactgroep

DK in Coronatijd

Communicatie

Beheer & financiën

Samen-Vieren-voegen

Historie HVD

Kindernevendienst & Jeugdkerk

Introductie
De kindernevendienst is onderdeel van de zondagse kerkdiensten, bedoeld voor de jeugd van 4 tot 12 jaar. Het doel is kinderen vertrouwd te maken met de beeldende bijbelse verhalen. Wij behandelen in voor kinderen en jongeren begrijpelijke taal een onderwerp dat te maken heeft met de bijbel of de kerk. Vaak is dit het thema dat de predikant koos voor de preek. Maar dit kan ook een onderwerp zijn uit de methode 'Bonnefooi' of 'Kind op Zondag'.
Als een bepaald bijbelgedeelte te moeilijk lijkt, kiezen we een ander verhaal. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan op de belevingswereld van (jonge) kinderen. Na het verhaal is er een creatieve verwerking.
Twee keer per jaar (met pasen en kerst) is er een speciaal project. In de kerk wordt het project-onderdeel van die zondag besproken. Daarna gaan de kinderen er in de nevendienst mee aan de slag."  Dergelijke projecten worden hieronder beschreven.
Gezinnen met jonge kinderen en jongeren worden van harte uitgenodigd om een kennis te komen maken met onze Kindernevendienst en Jeugdkerk!


'Kindernevendienst op afstand'
In verband met de onlangs verscherpte Corona-maatregelen is er tijdelijk geen kindernevendienst in de Dorpskerk. De leiding van de Kindernevendienst wil de kinderen graag via e-mail, app of de brievenbus bij de kerkdienst betrekken. Ouders die hier gebruik van willen maken, worden verzocht de naam van uw kind, uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer te mailen naar: agnes.degraaf@gmail.com De leiding van de kindernevendienst zorgt dan dat uw kind wekelijks iets ontvangt over het thema van de betreffende week. Doet u ook mee? 08.10.20

Palmpasen, ook voor de kinderen!
De kinderen die op Palmzondag in de viering aanwezig waren, hebben tijdens de kindernevendienst onder leiding van Mirjam Hengstmengel de traditionele Palmpasenstokken gemaakt. Op de foto bewondert dominee Kirpestein het prachtige eindresultaat en hij vertelt er nog een verhaaltje bij. Maar ook thuis werd er hard gewerkt . . . 
Lees verder >> 28.03.21
  klik voor vergroting

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende