Titel
Gemeenteprofiel

Beroepingswerk 2021

Samen-Vieren-voegen

DK in Coronatijd

Afscheid ds. Stam

Pastoraat

Diaconaat

Kindernevendienst

Jeugdwerk

Catechese

Prot. Contactgroep

Kerkenraad

Historie HVD

Communicatie

Beheer & financiën

Afscheid ds. Jan Willem Stam

Op deze pagina zijn in chronologische volgorde artikelen opgenomen inzake het beroep en het afscheid van ds. Jan Willem Stam.

Brief ds. Stam inzake beroep
Tijdens de eredienst van zondagmorgen 8 maart heeft Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam een brief voorgelezen die heeft heeft gericht aan de Dorpskerkgemeente. Dominee Stam heeft de brief beschikbaar gesteld voor publicatie op onze website. In de brief geeft hij een nadere toelichting op het beroep dat er op hem is gedaan door de Hervormde Gemeente Woerden. Lees verder >>
Op de foto Jan Willem Stam op de eeuwenoude Dorpskerkkansel, de plek waar hij als 38e Dorpskerkpredikant in 446 jaar nog maar sinds november 2013 het Woord van de Eeuwige verkondigt. En waarvan de leden van de Protestantse Dorpskerkgemeente en velen andere Barendrechters hopen en bidden dat hij zich óók geroepen mag weten om dit nog jarenlang hier te blijven doen! 08.03.20
  klik voor vergroting

Bericht van ds. Stam
Dominee Jan Willem Stam heeft gisteren een brief geschreven aan de Dorpskerkgemeente, die eerst is verspreid onder de leden van de Wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente. In overleg met hem kan de brief nu ook worden gepubliceerd op onze website. In de brief meldt hij dat hij het beroep dat de Hervormde Gemeente Woerden op hem heeft uitgebracht heeft aangenomen. Lees verder >> 20.03.20

Dominees komen. . . en dominees gaan
Het bericht dat ds. Jan Willem Stam het beroep naar de Hervormde Gemeente Woerden heeft aangenomen, is bij sommigen ingeslagen als een bom. Dat hij dit beroep zou aannemen, had menig lid  van de wijkgemeente niet verwacht. Door zijn vertrek én het feit dat in mei 2021 de twee andere herders van de Dorpskerkgemeente ook vertrekken (ds. Cees Romkes met emeritaat en ds. Marianne Moerland vanwege einde contract), zal de Dorpskerkgemeente  wellicht weer een ‘herderloos’ tijdperk tegemoet moeten gaan. Het vertrek van ds. Stam is voor de één een grote teleurstelling, voor de ander roept het zelfs een gevoel op van ‘in de steek gelaten te worden’.  Daarnaast zijn er natuurlijk ook heel veel gevoelens van dankbaarheid voor de begeleiding die deze jonge predikant aan eeuwenoude maar vitale Dorpskerkgemeente een zestal jaar heeft gegeven. De wijkgemeente staat weer voor een grote uitdaging! Lees verder >> 21.03.20

Klik voor vergroting   Klankbord in het teken van afscheid ds. Stam
De redactie van redactie van Klankbord geeft een mooie hommage aan de afscheidnemende Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam. Zijn waardevolle inbreng in de liturgie komt terug op de voorpagina met foto's in de vier liturgische kleuren. Een kleurrijke foto van de door hem geïnitieerde Kinderkerk prijkt op de achterpagina. Vanwege de beperkende Corona-maatregelen zal het afscheid van de familie Stam anders verlopen dan iedereen zich dat had voorgesteld. Op 12 juli om 11.30 uur is er een afscheidsdienst voor genodigden die online wordt uitgezonden. Na de vakantieperiode, op zaterdag 29 augustus zullen gemeenteleden afscheid kunnen nemen van de familie Stam in het Dorpskerkcomplex. Later volgen meer mededelingen over dit afscheid. 24.06.20  
  Klik voor vergroting

Interview met ds. Jan Willem Stam
In Klankbord, het kerkblad van de Protestantse Gemeente Barendrecht is een afscheidsinterview geplaatst. Arco van der Lee, journalist en actief lid van de Dorpskerkgemeente, heeft hem een aantal vragen gesteld over zijn werkzame jaren in Barendrecht en over zijn naderend vertrek naar de Hervormde Gemente Woerden.
Lees verder >> 26.06.20 
 

Wijkbericht
De predikanten die betrokken zijn bij de Dorpskerkgemeente, ds. Marianne Moerland, ds. Cees Romkes en ds. Jan Willem Stam gaan in dit wijkbericht in op het wel en wee in de wijkgemeente. Dit wordt aangevuld met andere berichten uit de Dorpskerkgemeente. Dit wijkbericht is het laatste wijkbericht van ds. Stam. Langs deze weg willen we hem hartelijk bedanken voor zijn betrokkenheid en input bij onze website. Hij is/was een inspirerend Dorpskerkpredikant, die we node zien vertrekken. Lees verder >> 26.06.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Afscheid
Op maandagavond 6 juli heeft de werkgroep eredienst afscheid genomen van dominee Stam. Werkgroepvoorzitter Simon Hoek zei in zijn afscheidswoorden: 'we kijken terug op een periode van ruim zes jaar en kunnen vaststellen dat we er met z’n allen er in geslaagd zijn om het begrip "kwaliteit in liturgie en kerkmuziek" verder gestalte te geven. Onze gemeenteleden weten de kwaliteit van de vieringen te waarderen. En dat geldt in het bijzonder voor de ruim 80 onlinevieringen die we in 'Coronatijd' hebben uitgezonden. Dat alles is mede te danken aan jouw kwaliteiten als herder, leraar en dienaar Jan Willlem'.  Als afscheidscadeau kreeg Jan Willem een boek over het leven en werk van de grote reformator Théodore de Bèze. Voor Martine was er een prachtig boeket bloemen. Jan Willem bedankte op zijn beurt  de werkgroep eredienst, die voor hem een waardevol klankbord is geweest in alles wat er in en rondom de erediensten speelde. 12 .07.10
 

'BLIJF GELOVEN DAT ONDER MILJOENEN DE HEER VAN DE SCHEPPING EEN PLAN VOOR JE HEEFT. . .'
Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting
LEREND DORPSKERK:
GODSHUIS
VIEREND DORPSKERK:
HERBERG
DIENEND DORPSKERK:
OASE
DELEND

Over liturgie gesproken . . . een gedenkwaardige zondag!
Zondag 12 juli wordt volgens de liturgische kalender geteld als '5e zondag na Trinitatis' genoemd. De liturgische kleur is groen. Het zal een gedenkwaardige eredienst worden waarin ds. Jan Willem Stam afscheid zal nemen van de Protestantse wijkgemeente Barendrecht en daarmee van de PG Barendrecht.  Het is, vanwege de Coronamaatregelen,  een viering uitsluitend voor genodigden. Alle overige gemeenteleden en andere belangstellenden van binnen en buiten Barendrecht kunnen de dienst volgen via de video- en geluidskanalen van de Barendrechtse Dorpskerk.
Ga naar >> Vimeo klik om het Dorpskerk-Vimeokanaal te openen of >> YouTube   of naar onze kerkomroepverbinding  >> klik om kerkomroep te openen 
Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >>  10.07.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
  Klik voor vergroting

Afscheid (2)
Ook de werkgroep Liturgisch bloemschikken heeft afscheid genomen van ds. Jan Willem Stam. Ingrid Filius en Elly van den Oever hebben voor de afscheidsdienst een prachtige liturgische schikking gemaakt in de vorm van een bootje. Daarin staan de rode rozen symbool voor Jan Willem, Martine, Alexander, Maxime en Jasmijn. De overige bloemen symboliseren de gemeenteleden die hen omringen. De zeilen van het scheepje worden gevormd door twee zakjes bloemenzaad voor in hun nieuw tuin in Woerden. 'Leidt Gij hen op hun reis'. Lees verder >>  13.07.20

  Klik voor vergroting

Afscheid (3)
Op zondag 12 juli nam ds. Jan Willem Stam afscheid als Dorpskerkpredikant. De eredienst kon vanwege de Coronamaatregelen slechts door zo'n honderd genodigden worden bijgewoond. De dienst werd rechtstreeks uitgezonden via de videokanalen van de Dorpskerk en werd al zo'n zevenhonderd keer bekeken! Ook nu had dominee Stam weer een inspirerende dienst voorbereid, waaraan op twee verschillende manieren muzikaal werd meegewerkt. Na afloop van de dienst werd de familie Stam toegesproken door de leiding van de Kindernevendienst, door burgemeester Van Belzen, door collega Cees Romkes en door Gerrit Barendrecht die sprak namens de Wijkkerkenraad. Van het geheel is een fotoverslag gemaakt, met dank aan Jan van den Oever onze Dorpskerkfotograaf.Lees en kijk verder >> 13.07.20
  Klik voor vergroting

Woerdens kennismakingsinterview met ds. Stam
In het kader van de kennismaking met hun nieuwe predikant gaf Jan Willem Stam aan twee Woerdense kerkenraadsleden een rondleiding door Barendrechtse Dorpskerk en de Kerktuin.  In een interview met Jan Willem schetst hij onder andere wat de Dorpskerk voor hem betekend heeft. Kijk verder >> 13.07.20 

Cadeau van dominee Stam
Jan Willem Stam had bij zijn afscheid een cadeau meegenomen voor de Dorpskerkgemeente. Kort na zijn komst naar Barendrecht was hij aanwezig bij de kerkveiling ten bate van de restauratie van de Dorpskerk en daar wist hij een afdruk te bemachtigen van een van de zes jubileumaquarellen die in 2012 zijn gemaakt door Marco Boer. De prent heeft al die jaren in zijn werkkamer gehangen en bij zijn vertrek uit Barendrecht wil hij de prachtige prent een plaatsje geven waar hij eigenlijk thuis hoort: in het Dorpskerkcomplex. WK-voorzitter Aad van der Wel nam het cadeau in ontvangst en beloofde dat de prent een mooi plekje zal krijgen in de Oude Pastorie, als een blijvende herinnering aan Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam. 30.08.20
  Klik voor vergroting

Afscheid van de familie Stam (1)
Op zaterdagmiddag 29 augustus was de familie Stam nog een keer naar Barendrecht gekomen om afscheid te nemen van de Dorpskerkgemeente. De afscheidsbijeenkomst begon met een lunch die werd aangeboden door de Wijkkerkenraad.  Tijdens de lunch overhandigde ouderling-kerkrentmeester Simon Hoek namens de WK een fotocollage onder het motto 'herinneringen aan Barendrecht, met een gouden randje'. Aansluitend overhandigde scriba Dick Schriek aan Jan Willem het boek 'God en de pandemie', 'een theologische reflectie op het coronavirus en wat volgt'.  Het afscheid van de Barendrechtse Dorpskerkgemeente zal bij de familie Stam en bij de WK immers altijd in het teken blijven staan van de Corona-pandemie. Ook alle WK-leden ontvingen een exemplaar van het boek ter gelegenheid van dit afscheid. 30.08.20
'Herinneringen met een gouden randje'. . . een selectie uit een paar duizend foto's van het websitearchief.

Afscheid van de familie Stam (2)  
Na de lunch met de Wijkkerkenraad kwam het organisatiecomité van de afscheidbijeenkomst aan het woord. Tineke van der Meer vertelde dat er door de gemeenteleden een prachtig bedrag bijeen was gebracht, waarvan meerdere cadeaus kunnen worden aangekocht door Jan Willem en Martine. Als eerste overhandigde zij symbolisch een nieuwe tuinset compleet met parasols voor de familie Stam, zodat zij ook in hun nieuwe pastorietuin van tijd tot tijd tot rust kunnen komen van alle dagelijkse beslommeringen. Vervolgens presenteerde Alie den Engelsman - ook symbolisch - een persoonlijk cadeau voor Jan Willem: een nieuwe motorhelm. Alie refereerde aan een van de activiteiten van de Dorpskerkgemeente: 'De Dorpskerk Motorrijders', waarvan de predikanten Romkes en Stam, alsmede enkele kerkenraads- en gemeenteleden deel uitmaken. Ten slotte had Diete Dumans cadeautjes voor de kinderen. Zowel Alexander, Maxime als Jasmijn kregen mooie boeken, passend bij hun leeftijd en interesse. Aan het slot van het officiële gedeelte bedankte Jan Willem voor alle cadeaus en natuurlijk ook iedereen die dit afscheid onder deze bijzondere omstandigheden mogelijk hadden gemaakt. Aansluitend volgde de afscheidsreceptie. Jan van den Oever heeft de afscheidsbijenkomst op foto's vastgelegd. Voor de uitgebreide fotoreportage, lees verder >> 30.08.20 / 01.09.20    
  klik voor vergroting
klik voor vergroting

Verlaat afscheidscadeau
Zoals gebruikelijk binnen de Dorpskerkgemeente, is er ook van het afscheid van ds. Stam een fotoalbum gemaakt waarin de hoogtepunten van dat afscheid zijn vastgelegd. Door de Corona-situatie was er nog niet eerder een gelegenheid om hem dit fotoalbum persoonlijk namens de Dorpskerkgemeente overhandigen. Dat werd bij zijn eerste beurt als gastpredikant in de Dorpskerk goed gemaakt. Kerkrentmeester Alie den Engelsman. Zij overhandigde het fotoalbum, waarna Jan Willem enkele dankwoorden sprak en daarbij meldde dat hij in september as. hoopt weer als gastpredikant terug te zijn in de Dorpskerk. Jan van den Oever legde dit vast op de foto. 14.03.21
  Klik voor vergroting
Verzamelde mooie herinneringen

 
Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende