Titel
Gemeenteprofiel

Beroepingswerk 2021

Samen-Vieren-voegen

DK in Coronatijd

Afscheid ds. Stam

Pastoraat

Diaconaat

Kindernevendienst

Jeugdwerk

Catechese

Kerkenraad

Herv.Vrouwendienst

Communicatie

Beheer & financiën

Hervormde Vrouwen Dienst

Introductie
De Hervormde Vrouwen Dienst (HVD) binnen de Dorpskerkgemeente ondersteunt al meer dan vijfenvijftig jaar het werk van de wijkgemeente. De HVD wordt gevormd door een groep van 35 vrijwilligsters en is een belangrijke schakel tussen enerzijds oudere gemeenteleden en anderzijds predikanten en ambtsdragers.

 

Verslag HVD-kerstviering
De jaarlijkse kerstviering voor oudere gemeenteleden, die traditioneel wordt verzorgd door de HVD, stond dit jaar in het teken van het afscheid van Tine van Herk. Zij was gedurende enkele decennia het gezicht van de Hervormde Vrouwendienst in de Dorpskerkgemeente. Tijdens de viering, die werd voorgegaan door ds. Marianne Moerland, werd Tine toegesproken door Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam. Hij bedankte haar namens de hele Dorpskerkgeloofsgemeenschap. Namens de HVD kreeg Tine een glazen hart cadeau en een prachtig boeket bloemen. Na de viering werd er in de Onmoeting weer een gezellige middag geroganiseerd. Voor het fotoverslag, Lees verder >>  Foto's Jan van den Oever. 18.01.20
  klik voor vergroting

HVD-passie- en paasviering 2019
Zoals al vele jaren gebruikelijk organiseerde de HVD (Hervormde VrouwenDienst) weer een passie- en paasviering voor de oudere leden van de wijkgemeenten in de Dorpskerk. Dominee Jan Willem Stam was dit jaar de voorganger. Het thema was: 'Op weg naar Pasen met iconen'. Zo'n honderd gemeenteleden bezochten deze passie- en paasviering.
 
Na de viering was er een feestelijke bijeenkomst in gebouw de Ontmoeting. Er stond voor alle aanwezigen koffie en een traktatie klaar. Onder het genot daarvan vertelde Alie den Engelsman een en ander over de bijbelse kerktuin, waar men vanuit de Ontmoeting zo mooi zicht op heeft. Zelfs 's avonds is de kerktuin nu prachtig aangelicht.
Voor een fotoverslag, lees en kijk verder >> 23.04.19
Vanwege de privacywetgeving staat dit verslag achter onze AVG-code. Uit kunt die opvragen bij postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl

Passie- en Paasviering HVD 2018
Dinsdagmiddag 27 maart organiseerde de HVD van de Dorpskerkgemeente de jaarlijkse Passie- en Paasviering voor oudere gemeenteleden. De dienst werd geleid door dhr. Joas Boiten. De organist was Hans van Gelder. Omdat het voor koster Jan van den oever en kerkmusicus Hans van Gelder hun laatste HVD-viering was in functie, werden ze aan het eind van de viering in het zonnetje gezet. Na de dienst was er een gezellig samenzijn in de “De Ontmoeting” bij een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij. Hans van Gelder vertelde over de Johannes Passion en ds. Stam vertelde een vrij vehaal. Voor een verslag van deze geslaagde bijeenkomst, lees verder >> 02.04.18
  klik voor vergroting

Kerstviering HVD voor ouderen
De traditionele kerstviering voor de oudere leden van de Dorpskerkgemeente vond plaats op dinsdag 19 december 2017 in de Dorpskerk. De dames van de HVD nodigden iedereen van 75 jaar en ouder uit voor deze kerstviering. De voorganger was ds. Jan Willem Stam; de organist was Hans van Gelder. Na de dienst was er in de Ontmoeting een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie/thee met wat lekkers erbij. Daarna presenteerde Kerkrentmeester Simon Hoek een boeiende presentatie over de recent afgeronde restauratie van het interieur van de Dorpskerk. Natuurlijk werden er ook enkele liederen gezongen. De middag werden afgesloten met een broodmaaltijd. Voor een fotoverslag, lees verder >>  23.12.17

Zangmiddag Johannes de Heer: een groot succes
In een samenwerking van de HVD en de werkgroep eredienst van de Dorpskerkgemeente werd er in de Dorpskerk op 1 november 2016 een zangmiddag gehouden over de  liederenschat van Johannes de Heer. Zo'n honderdvijftig mensen uit tal van Barendrechtse kerken werden geïnspireerd door de persoonlijke woorden van ds. Jos de Heer, achterkleinzoon van degene die al die onsterfelijke liederen heeft uitgegeven. Er uit volle borst gezongen, sommigen door hun tranen heen. Het bleek ook nu weer dat velen een emotionele band hebben met de liederen van Johannes de Heer. Van alle kanten werd met groot enthousiasme gereageerd. De organisatoren hadden op zo'n reactie gehoopt, maar dit succes overtrof alle verwachtingen. HVD en werkgroep Eredienst hebben van meerdere kanten al de suggestie gekregen: 'Zo'n zangmiddag in de Dorpskerk is voor herhaling vatbaar!' Wordt vervolgd. . . .??? 01.11.16
  Klik voor vergroting

'Tel uw zegeningen, een voor een'

Jubileum HVD
De dames van de Hervormde Vrouwen Dienst (HVD) hebben dinsdag 9 juni 2015 op feestelijke wijze gevierd dat de HVD 55 jaar (!) actief is in de Dorpskerkgemeente. In aanwezigheid van de predikanten Jan Willem Stam en Piet Taselaar werd de dames een boeiend programma gepresenteerd, waarbij de nodige zelfwerkzaamheid werd gevraagd. Een hartelijke felicitatie voor deze groep actieve gemeenteleden is zeer op zijn plaats! Voor een uitgebreide fotoreportage, lees verder >> 10.06.15
 

Activiteitenoverzicht
HVD-sters bezoeken zo mogelijk één keer per maand gemeenteleden van 75 jaar en ouder, die daar prijs op stellen. De HVD zorgt dat er aandacht wordt besteed aan de verjaardagen van oudere gemeenteleden, aan huwelijksjubilea van echtparen die vijf en veertig jaar of langer zijn getrouwd.
In de week vóór Pasen en Kerstmis organiseert de HVD jaarlijks vieringen in de Dorpskerk, gevolgd door een samenzijn in de Ontmoeting.
HVD-sters verlenen verder medewerking aan de Oogstdiensten door het in ontvangst nemen van fruit dat bij oudere gemeenteleden wordt bezorgd.
In mei en juni verzorgt de HVD vakantiegroeten, die door gemeenteleden worden verstuurd van hun vakantieadres aan de gemeenteleden die aan huis gekluisterd zijn.
Verder zijn HVD-sters betrokken bij de maandsluitingen in Borgstede, de koffieochtenden in de Bethelkerk en de Triomfatorkerk (een Samen op Weg-project).
Jongere HVD-sters leggen in hun vrije tijd kraambezoeken af bij gemeenteleden.
Ter ondersteuning van hun werk bezoeken HVD-sters de regiomorgens van de PPVP ( Provinciaal Protestants Vrouwen Platform) Zuid-Holland en zo mogelijk 1x per jaar een landelijke ontmoetingsdag van de LPVP ( Landelijk Protestants Vrouwen Platform).


Oproep
Gezien de toenemende vergrijzing van de HVD worden ook jongere vrouwelijke gemeenteleden opgeroepen om hun tijd beschikbaar te stellen voor dit belangrijke werk binnen onze gemeente.


Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende