Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

 Nog actueel
Nieuwsberichten van de afgelopen maanden


Wist u dat. . . ? De Paaswake
Op de avond van de Stille Zaterdag werd er in de Dorpskerk een Paaswake gehouden. Dit is in liturgisch opzicht misschien wel de mooiste dienst van het kerkelijk jaar! In deze viering komen alle elementen van de christelijke liturgie bijeen. De liturgische kleur is van paars overgegaan in wit.
* De lof van het licht, het binnenbrengen van de brandende nieuwe paaskaars (het ‘Licht van Christus’).
* De lezingen van de Schriften, na de eeuwenoude vraag ‘Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten?’.
* De bediening van doop en/of belijdenis en het hernieuwen van de doopgedachtenis.
* De viering van de maaltijd van de Heer. Dat gebeurt bij de Paaswake in een grote kring door de hele kerk.
Het was weer een indrukwekkende viering en een prachtig begin van het FEEST VAN PASEN. Voor meer informatie over dit hoogtepunt in de liturgie, lees verder >>   Foto: Jan vd Oever 20.04.19
  klik voor vergroting
De laatste van 8
prachtige schikkingen

Paasboodschap van scriba PKN
Zoals gebruikelijk heeft de scriba van de Protestantse Kerk in Nederland - ds. René de Reuver - een paasboodschap gepubliceerd. Daarin gaat hij in op het wonder van Pasen, onder de titel 'Geloof maakt alles anders'. Kortgeleden bracht ds. de Reuver een bezoek aan de protestantse gemeente van Palu in Indonesië. Een stadje op Midden-Sulawesi waar de kerk door natuurrampen volledig werd verwoest. Het verhaal van dominee Alex illustreert voor scriba de Reuver de boodschap van Pasen. Lees verder >> 20.04.19

Liturgische schikkingen van
Witte Donderdag en Goede Vrijdag
De doorlopende viering tijdens de drie dagen van het Paastriduüm worden gehouden in de Dorpskerk (op Witte donderdag en de Paaswake op Stille zaterdag) en de Bethelkerk (op Goede vrijdag). Elke kerk heeft een eigen werkgroep liturgisch bloemschikken, die elk hun eigen ideeën hebben over het thema.
De foto's geven een impressie van beide schikkingen. De schikking van de Paaswake blijft staan tot en met Paasmorgen. Het Paasfeest begint immers tijdens de Paaswake. De foto daarvan zie bovenstaand artikel.
KLik voor vergroting   Klik voor vergroting

Een hoogtepunt van het kerkelijk jaar: 'Onderweg naar Pasen'
Voor velen is de doorlopende viering van het Paastriduüm op de avonden van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake die uitmondt in de viering op de Paasmorgen, hét hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Ook in 2019 hebben de predikanten van Barendrecht-centrum, de kerkmusici, de cantorij, de kosters, tal van ambtsdragers en de werkgroep eredienst van de Dorpskerkgemeente veel energie gestoken in de voorbereidingen van deze vieringen. Daarom is een woord van dank aan allen die dit alles hebben voorbereid is zeer op zijn plaats!  Uit het liturgieboekje van 'De drie dagen van Pasen' blijkt, dat deze viering ook dit jaar weer een hoogtepunt in het kerkelijk jaar was.
Voor het boekje De drie dagen van Pasen, lees verder >>   19.04.19
  Klik voor vergroting

De 'Herberg-Dorpskerk' succesvol
De 'Herberg-Dorpskerk' is een nieuwe werkgroep van de beide wijkgemeeenten in de Dorpskerk. Na een voorzichtige start enkele maanden geleden, is deze activiteit al niet meer weg te  denken. Sinds kort kunnen de gasten van de Herberg zich ook bezig houden met een nieuwe activiteit: koersbal! Op initiatief van Piet Laban kan er elke woendagmorgen in de even weken naar hartelust koersbal worden gespeeld. De opzet om naast gemeenteleden ook niet kerkleden te interesseren voor de Herberg begint aan te slaan. Zo krijgt dit 'plaatselijke pioniersproject' een eigen plaats in het streven om de Dorpskerk als een 'kerk met een aanbod' te presenteren in Barendrecht-centrum. De Herberg-Dorpskerk is weer open op woensdagmorgen 1 mei. Kom eens kijken ! Foto:Simon Hoek 17.04.19
  Klik voor vergroting
Mw. Schriek heeft 20 jaar ervaring
en geeft graag aanwijzingen

Nieuw: Nieuwsbrief van de Classispredikant
De nieuw gevormde Classis Zuid-Holland Zuid, waar de PGBarendrecht deel van uitmaakt, heeft een initiatief gestart: een nieuwsbrief van de classipredikant Gerrit van Meijeren. Hij staat stil bij het komende Paasfeest en presenteert zich zelf. Hij doet tevens verslag van zijn werkzaamheden. Verder staan er artikelen in, die voor geïnteresseerde gemeenteleden zeer lezenswaard zijn. Hoewel de nieuwsbrief is gericht aan ambtsdragers beveelt ds. Van Meijeren aan om de brief op de website te plaatsen, dus lees verder >> 17.04.19
 

Hoofdorgel Notre Dame ongeschonden
Samen met onze kerkmusicus Hans van Gelder, die het hoofdorgel van de Notre Dame zelf bespeelde, zullen miljoenen orgelvrienden wereldwijd opgelucht ademhalen nu bekend is geworden dat het beroemde Cavaillé-Coll-orgel slechts roetschade heeft opgelopen bij de grote brand. Een van de betrokkenen bij het beheer en onderhoud van de schatten van de wereldberoemde kathedraal, Laurent Prades, heeft tegen Franse media gezegd dat het orgel momenteel onbespeelbaar is door stof en roet, maar dat het door geen druppel bluswater is geraakt en er niets is gesmolten of verbrand. 
 

klik voor vergroting
'wonderbaarlijk ongeschonden'

Het vijfklaviers hoofdorgel van het twaalfde-eeuwse kerkgebouw is dus op wonderbaarlijke wijze behouden. Het kleine koororgel, dat dagelijks werd bespeeld, is wel door bluswater aangetast. Wie een indruk wil krijgen van dit prachtige hoofdorgel, vindt op You Tube tal van filmpjes, zoals deze van de huidige organist Olivier Latry: Luister en geniet  >> 17.04.19

Niets is hier blijvend. . .
Het is de grootste nachtmerrie van elke kerkrentmeester. . .'de kerk staat in brand!' Bij het zien van de dramatische beelden van de enorme brand in Notre Dame van Parijs springen tranen in de ogen van elk mens die liefde heeft voor de Kerk als Gods huis of als cultuurschat. Twee gedachten schoten door mijn hoofd als webbeheerder bij het zien van de beelden. Enerzijds de bekende wooorden dan de dichter Lucebert: 'Alles van waarde is weerloos'. Anderzijds dat bekende lied van de Nederlandse Leger des Heils pioniere Celestine Olifant-Schoch:  'niets is hier blijvend, alles hoe mooi  ook zal eenmaal vergaan, maar wat gedaan werd tot liefde voor Jezus, dat houdt zijn waard en zal blijven bestaan'. Honderden dappere brandweerlieden vochten voor het behoud van hun kerk. Vele schatten gingen verloren, maar het kruis, het altaar met de prachtige Pieta en de preekstoel bleven redelijk ongeschonden.
  kilk voor vergroting
Foto: EPA / RD

Bloemenbed bij Kerktuin ingezaaid
De bijbelse Kerktuin achter de Dorpskerk herbergt al enkele jaren een bijenvolk dat beheerd wordt door een imker. Om de leefomgeving voor de bijen te verbeteren is er op initiatief van de werkgroep Kerktuin een border aangelegd langs het grasveld achter de Oude Pastorie. Dit terrein wordt weliswaar keurig bijgehouden, maar verder ligt het er doelloos bij. Afgelopen weken is daar veel activiteit geweest. Aan de ene kant wordt de stallingsruimte voor fietsen uitgebreid, aan de andere kant is er dus nu ruimte gemaakt voor een groot bloembed. Op maandag 15 april was het de landelijke zaaidag. Kerkrentmeester Alie den Engelsman, die verantwoordelijk is voor de buitenruimte rondom de Dorpskerk, heeft samen met koster Rob Bruin deze klus geklaard. Het bloembed hebben ze ingezaaid zodat er planten groeien die voor bijen aantrekkelijk zijn. Door de Zuid Hollands Landschap werd een 'bijenhotel' geschonken, zodat ook wilde bijen zich thuis gaan voelen bij het Dorpskerk. Zo levert Dorpskerk  een kleine bijdrage aan de instandhouding van het bijenstand in ons land. 15.04.19
  klik voor vergroting

Versterking van het Pastoraat in Dorpskerkgemeente
Op Palmzondag werd mevrouw dominee Marianne Moerland door Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam gepresenteerd als de nieuwe bijstand in het pastoraat van de Dorpskerkgemeente. Zij is aangesteld voor een periode van twee jaar in een vijftigprocentsfunctie. Daarmee kan zij  tweemaal zoveel tijd besteden aan pastoraat als haar voorganger Piet Taselaar. Dominee Moerland was in een indrukwekkende eredienst actief betrokken bij de lezing van het Lucasevangelie. Wat velen direct opviel was haar duidelijke stem en haar vriendelijke uitstraling. Namens beide kerkenraden en de Dorpskerkpredikanten overhandigde dominee Cees Romkes haar een feestelijk boeket. Na afloop van de dienst werd ze door de gemeenteleden hartelijk gelukgewenst en verwelkomd in haar nieuwe kerkelijke gemeente. Ook van deze plaats wensen we Marianne Moerland Gods onmisbare zegen op haar werk in het Barendechtse. Op zondagmorgen 17 mei zal zij voor het eerst voorgaan in de Dorpskerk. Voor het fotoverslag, lees verder >> [DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]14.04.19

Wist u dat . . . ? Een hele liturgie in één kunstwerk uitgebeeld
Het kunstwerk dat dit jaar de omslag opsiert van het liturgieboekje voor de doorlopende viering in de Stille week, is exact zo oud als de Barendrechtse Dorpskerk! Mattias Grünwald schilderde het veelluik (eigenlijk een dubbel drieluik) tussen 1510 en 1515 voor het Duitse Antonietenklooster klooster in Issenheim (Elzas). Het is nu te bewonderen in het museum van Colmar. Kunstliefhebbers, moeten beslist de website bekijken waarop dit wereldberoemde kunstwerk wordt gepresenteerd: kijk verder >> 

Agenda Dorpskerkcomplex op de website vermeld
Ouderling-kerkrentmeester Tineke van der Meer heeft het initiatief genomen om alle (openbare) activiteiten in het Dorpskerk-complex voortaan in het Wijkbericht van Klankbord te publiceren. Dit initiatief is overgenomen op de website. Voortaan vindt u de activiteiten voor de komende twee á drie weken vermeld op deze website. Ga naar >> de webpagina Agenda. 14.04.19

Nieuws van de AK - aprilvergadering
Het scribaat van de Algemene Kerkenraad heeft een verslag van de AK-vergadering van 4 april jl. beschikbaar gesteld voor publicatie op onze website. In dit verslag komt onder andere de jaarrekening PGB 2018 ter sprake. Ook wordt gemeld dat het College van Kerkrentmeesters beleid gaat uitstippelen over het gebruik maken van liederen, teksten, foto’s, enz. in erediensten, bij uitzendingen van kerkomroep en kerk-tv en op de websites. Dit in relatie tot de auteursrechten. Onze Dorpskerkwebsite hanteert al geruime tijd striktere regels bij het publiceren van fotomateriaal en dergelijke. Maar wellicht moet het nog veel nauwkeuriger worden bekeken. Lees verder >> 13.04.19

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag Palmarum met een dubbel gezicht
Op de liturgische kalender is zondag Palmarum de zondag vóór Pasen. Het is een zondag met twee brandpunten. Enerzijds is het Palmzondag, waarbij de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem centraal staat. Anderzijds is het ook Passiezondag, het begin van de Stille week, waarin we het lijden en sterven van Jezus gedenken. Dit dubbele karakter werd in de eredienst in de Dorpskerk ook symbolisch tot uitdrukking gebracht in twee liturgische kleuren. Rood voor het eerste deel van de dienst, als het verhaal over de intocht wordt gelezen; Paars voor het tweede deel van de dienst als het verhaal van Jezus lijden centraal staat. Er was geen preek maar de hele passielezing uit het Evangelie naar Lucas. Deze bijzondere opzet van de liturgie werd alom gewaardeerd. De werkgroep Liturgisch bloemschikken heeft weer een prachtige schikking gemaakt. Het was een indrukwekkende viering,  mede door de introductie van ds. Marianne Moerland als de nieuwe 'bijstand in het pastoraat' voor de Dorpskerkgemeente. foto: Jan van den Oever. 12.04.19
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . de Stille Week en het Paastriduüm
De werkgroep Eredienst van de Dorpskerkgemeente streeft ernaar om de verschillende aspecten van liturgie te verhelderen. Enerzijds is dat gedaan in de brochure 'Over liturgie gesproken', die op deze website is gepubliceerd; anderzijds worden regelmatig artikelen gepresenteerd die delen van het liturgisch jaar nader toelichten. De Stille Week en het Paastriduüm (de drie dagen van Pasen) vormen de belangrijkste periode op de liturgische kalender. Voor meer achtergrondinformatie over de Stille Week en het Paastriduüm, lees verder >>   14.04.19


Stekkendag in kerktuin een doorslaand succes
Het terras van de kerktuin achter de Dorpskerk had zaterdagmorgen 13 april veel weg van een goed renderend tuincentrum, zo groot en gevarieerd was het aanbod van stekjes van kamer- en tuinplanten en van zo goed als nieuwe tuingereedschappen. Aan het einde van de morgen bleek hoe gretig de bezoekers een keus hadden gemaakt uit het aanbod van stekjes. Meer dan de helft was verkocht. De opbrengst was het recordbedrag van € 271. De resterende stekjes en tuingereedschap worden op de openingsdagen van de kerktuin te koop aangeboden Ook dit is samen-kerk-zijn anno 2019!. Voor een fotoverslag, lees verder >>
Foto: Arco van der Lee. 13.04.19

  Klik voor vergroting

Over communicatie gesproken . . .
Op initiatief van de Algemene Kerkenraad is er een eerste overleg geweest van de vrijwilligers die het blad Klankbord gestalte geven en de beheerders van de websites van de PGB. Alle zes wijkgemeenten waren erbij betrokken, dus ook de Immanuelkerkgemeente. Na een kennismakingsrondje kregen allen de gelegenheid de eigen activiteit toe te lichten. Ook uw webbeheerder was namens de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk van de partij. Er werd vastgesteld dat er veel vrijwilligerswerk achter de schermen plaatsvindt. Er werd concensus bereikt over het idee om een apart 'toegangsportal' te maken voor de PGB, als een soort 'voordeur' waarachter men de websites van de verschillende wijkgemeenten kan vinden. Met dit voorstel kan elke wijkgemeente zijn eigen gezicht en eigen website behouden en wordt er toch een stap gezet op weg naar een verdere samenwerking. Het voorstel zal worden ingebracht bij het CvK en de AK.12.04.19

Meditatie Klankbord
In zijn meditatie voor het nieuwe Klankbord legt ds. Henk-Jan Ketelaar een verband tussen het begrip 'pasen' in de voetballerij en het kerkelijke Pasen. Onder de titel 'Pasen: feest van bevrijding' gaat hij daar dieper op in. Lees verder >> 12.04.19

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
In verband met het ziekteverlof van ds. Stam wordt het wijkbericht van de Dorpskerkgemeente verzorgd door de wijkkerkenraad. In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Lees verder >>  12.04.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in deze wijkgemeente. Zoals gebruikelijk brengt ds. Romkes ook weer een prachtig, lied onder de aandacht. Lees verder >> 12.04.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Voortaan ook wijkberichten Immanuelkerkgemeente in Klankbord
In de samenwerking binnen de Protestantse Gemeente Barendrecht zijn er weer enkele stapjes gezet. Voortaan zullen er in het kerkblad Klankbord ook wijkberichten geplaatst worden van de Immanuelkerkgemeente (van bijzondere aard). Daarnaast behouden zij  hun eigen weekberichten. Die lagen voor belangstellende lezers altijd al op de leestafel in de Dorpskerk, maar er zullen ook enkele exemplaren worden gelegd in de Bethelkerk en Carnisse Haven. 12.04.19 

Wist u dat. . . ? De nieuwe 'ringen' van de PKN
Een van de belangrijke wijzigingen in de landelijke structuur van de Protestantse Kerk in Nederland is het creëren van zogenaamde 'ringen van plaatselijke gemeenten'. In elke nieuw gevormde classis zijn een aantal 'ringen' gevormd. In de praktijk bestaat een ring meestal uit de gemeenten die tot voor kort een 'classis-oude stijl' vormden. Deze organisatiewijziging in de PKN heeft nogal wat vragen opgeroepen. In een interessant artikel geeft ds. Leo Koffeman, emeritus hoogleraar van de Protestantse Theologische Universiteit, een waardevolle toelichting op deze nieuwe organisatievorm.  Hij neemt tevens een viertal ontstane misverstanden over de 'ringen' weg. Lees verder >> 08.04.19

Vesper in de Stille Week
In de Dorpskerk wordt woensdagavond 17 april om 19. 30 uur de laatste vesper in de veertigdagentijd gehouden. Evenals in vorige jaren wordt aan deze vesper een bijzondere muzikale invulling gegeven. Dit jaar wordt deze verzorgd door een vocaal kwartet dat onder leiding staat van de sopraan Marjon van de Linden. Het kwartet zingt enkele korte stukken van de barokke componisten Giambattista Casali en Orlando di Lasso en heeft tevens een aandeel in de gemeentezang. De vesper duurt ongeveer drie kwartier en wordt geleid door Maarten van Boekel. 07.04.19
 

Over Liturgie gesproken. . . .een zondag met een dubbel gezicht
Op de liturgische kalender is de zondag vóór Pasen een zondag met een dubbel gezicht. Enerzijds is het Palmzondag, waarbij de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem centraal staat. Anderzijds is het ook Passiezondag, die het begin van de Stille week markeert, waarin we het lijden en sterven van Jezus gedenken. Dit dubbele karakter wordt ook symbolisch tot uitdrukking gebracht in twee liturgische kleuren. Rood voor het eerste deel van de dienst, als het verhaal over de intocht wordt gelezen; Paars voor het tweede deel van de dienst als het verhaal van Jezus lijden centraal staat. Voor de jeugdkerk en de kindernevendienst wordt er een Pesachmaaltijd georganiseerd. 07.04.19

Veranderdag 2019 gestart vanuit de Ontmoeting
Ook dit jaar heeft de Dorpskerkgemeente gebouw de Ontmoeting ter beschikking gesteld voor de start van de Veranderdag, die werd georganiseerd door stichting present Barendrecht. Het was op zaterdagmorgen 6 april en drukte van jewelste. Ruim honderd vrijwilligers werden vanuit de Ontmoeting op pad gestuurd naar de vele projecten die Present heeft opgezet voor de Veranderdag 2019. In de loop van de middag bood de Ontmoeting weer onderdak voor een 'nazit' voor het bestuur van Present en tal van vrijwilligers. foto: Arco v.d. Lee 07.04.19
  klik voor vergroting

Zorggroep De Toekomst opent nieuwe vestiging
Onze vaste huurder, zorggroep De Toekomst, heeft vrijdag 5 april hun nieuwe vestiging in de voormalige beheerderswoning van de watertoren feestelijk in gebruik genomen. De zorggroep verzorgt dagbehandeling voor mensen met geheugenproblemen of  met een lichte fysieke of verstandelijke beperking. De vestiging bij de watertoren is een aanvulling op de activiteiten die zij al jaren in onze Oude Pastorie verzorgen. Coby van Deursen verrichtte symbolisch de feestelijke opening in de zaal van gebouw de Ontmoeting, die vol zat met genodigden. Namens de Dorpskerkrentmeesters bracht Simon Hoek de felicitaties over in de vorm van een prachtige plant voor hun nieuwe huiskamer. Hij sprak de wens uit dat dit nieuwe initiatief van Betty Guis, Sunita van der Werf en Nine Sholles een heel zonnige toekomst zal krijgen. Foto: Jos Wesdijk. 07.04.19
  klik voor vergroting
V.l.n.r.: Nine, Betty, Coby, Sunita

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 7 april is het de vijfde zondag in de veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Judica, De Latijnse naam Judica betekent 'Verschaf mij recht' en verwijst naar het eerste vers van de Psalm van de zondag (Psalm 43). Het is de de tweede zondag vóór Pasen. Deze zondag wordt ook wel Passiezondag genoemd omdat vanaf nu het lijden van Jezus Christus centraal komt te staan. De liturgische kleur van deze zondag is paars, de kleur van inkeer en omkeer. Op de foto Petra van Die en Elly van den Oever van de werkgroep Liturgisch bloemschikken, die ook nu weer een prachtige schikking hebben gemaakt.
Klik op de foto voor het eindresultaat. Foto: Jan v.d. Oever 06.04.19
Klik voor vergroting

Er zat weer muziek in de Dorpskerk!
De Stichting Barendrecht Klassiek (SBK) organiseerde, in samenwering met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, aansluitend aan het koffiedrinken na de eredienst op zondag 7 april  weer een koffieconcert. Het was dit keer een echt voorjaarsconcert. Karin Hoenselaar, sopraan, en Yolande van den Berg, piano, brachten een programma met als titel “Meine Liebe ist grün”. De liederen, van Johannes Brahms, Robert Schumann, Alban Berg, Reynaldo Hahn en Roger Quilter, draaiden allemaal om liefde en natuur.  05.04.19

Herberg Dorpskerk - nu ook koersbal
Het initiatief om het Dorpskerkcomplex ook als een 'Herberg voor onderweg' te presenteren krijgt steeds meer gestalte. Meer mensen weten de weg te vinden naar de Herberg Dorpskerk. Vanuit de initiatiefnemers wordt ook gewerkt om de woensdagochtenden (in de oneven weken) steeds aantrekkelijker te maken. Zo is er op initiatief van Piet Laban een professionele koersbaluitrusting aangeschaft. Dit kon worden gefinancierd vanuit het 'koffiefooienpotje'. Maar ook andere gezelschapsspellen vinden veel aftrek onder de vaak oudere bezoekers. Mart van der Stoel stuurde nevenstaande foto in.
De dames op de foto hebben toestemming gegeven voor publicatie op onze website. 05.04.19 
  klik voor vergroting

Actie Voedselbank-Product van de maand
De diaconie van de PG Barendrecht ondersteunt de Barendrechtse Voedselbank onder andere via de actie 'Het product van de maand'. In april 2019 zijn de producten van de maand: Bloem en bakmeel. Ook in de hal van de Ontmoeting staat een box waarin u de producten kunt deponeren. De Voedselbank haalt ze vervolgens op, om te disrtibueren over de bijna honderd (!) voedselpakketten die zij wekelijks uitdelen. Doet u ook mee met deze diaconale actie? 05.04.19
  klik voor vergroting

Woord & weg - aprilnummer
Hét informatiemagazine van de landelijke PKN is 'Woord & weg'. U kunt elke maand het blad via deze website downloaden. In het aprilnummer staat onder andere een artikel over Noorderlichtgemeente in Zeist, die hun kerkgebouw delen met de Assyrische Kerk van het Oosten. Daarnaast is er weer veel nieuws over de PKN in al haar veelkleurigheid. Lees verder >> 
05.04.19

Een vriend van de Dorpskerk is heengegaan
Zondag 31 maart is de heer A.M. Overwater op 95-jarige leeftijd overleden. Hij heeft grote verdienste gehad voor de geschiedschrijving, onder andere die van Barendrecht. Hij was een van de oprichters van de Historische Vereniging en van het 4 mei comité in Barendrecht. Hij heeft tal van publicaties op zijn naam staan, waaronder het boekje 'Memorieteksten, in en om de Dorpskerk van Barendrecht'. Hij voelde zich nauw verbonden met de Dorpskerk als 'het oudste huis van Barendrecht' en volgde de restauraties van de kerk met bijzondere belangstelling. Bescheiden als hij was, toonde zich vooral achter de schermen in tal van opzichten een grote vriend van de Dorpskerk. Zijn naam zal altijd verbonden blijven aan de geschiedschrijving van Barendrecht en van de Dorpskerk. Wij wensen zijn nabestaanden Gods kracht toe. 02.04.19

Abonnement Klankbord al betaald?
De gebruikelijke betalingswijze is incasso in de laatste week van mei. Heeft u in het verleden een doorlopende machtiging aan ons verstrekt, dan hoeft u uiteraard niets te doen. Heeft u echter nog geen machtiging voor incasso afgegeven, en ook nog niet zelf betaald? Voor incasso is uiteraard uw toestemming nodig. U kunt ons bij deze machtigen zodat we deze toestemming dan direct al kunnen gebruiken. We hopen dat u positief op dit verzoek reageert (zie hieronder voor de contactmogelijkheden). Doet u dit jaar toch nog zelf een overschrijving, prima, maar wilt u dit dan a.u.b. doen vóór 10 mei ? (NL40 INGB 0002252125   kerkblad Klankbord Protestantse Gemeente Barendrecht; € 18,50 bij  thuisbezorging, of € 76,00 bij postbezorging (extra voor portokosten). Op deze wijze hopen wij eind mei alle bijdragen te hebben ontvangen, en kan dit onderdeel van de abonnementenadministratie voor 2019 worden gesloten. Alvast bedankt voor uw medewerking! 02.04.19

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
In verband met het ziekteverlof van ds. Stam wordt het wijkbericht van de Dorpskerkgemeente verzorgd door de wijkkerkenraad. In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Lees verder >>  30.03.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in deze wijkgemeente. Zoals gebruikelijk brengt ds. Romkes ook weer een prachtig, lied onder de aandacht. Lees verder >> 30.03.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 31 maart is het de vierde zondag in de veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Laetare, De Latijnse naam Laetare komt uit Jesaja 66: ‘Verheug u, Jeruzalem’. Met de liturgische kleur op deze vierde zondag in de veertigdagentijd is iets bijzonders aan de hand. Net als op de derde zondag in Advent (Zondag Gaudete), wordt de gebruikelijke paarse kleur ‘opgelicht’. Het is alsof het vreugdevolle witte licht van Pasen al enigszins doorschijnt. Daarom wordt op beide genoemde zondagen al eeuwenlang de kleur roze gebruikt als liturgische kleur.  In de Dorpskerk komt de kleur roze ook tot uitdrukking in de liturgische schikking. Foto: Jan v.d. Oever
25.03.17

    klik voor vergroting

Achtste boek van Abraham Costerus gevonden
Het lange speuren naar informatie over de zesde Dorpskerkpredikant in alle uithoeken van het wereldwijde internet is niet te vergeefs geweest, zo concludeert Dorpskerkrentmeester Simon Hoek. Nu is gebleken dat dominee Abraham Costerus nog een achtste theologisch boekwerkje heeft geschreven met de titel: "Van de Opstandinghe des Vleeschs, ghestelt tot een noodighe verantwoordinghe, teghen de valsche beschuldighinghe Thomas Sailly, Priester der ghenoemder Societeyt Jesu". Het is een protest(ants)geschrift tegen de theologische visie van de Rooms-Katholieke Thomas Sailly, die als Jezuiet tal van theologische werken heeft geschreven. Dit boekwerkje van 100 pagina's, is uitgegeven in 1616, toen Costerus predikant was in Ossendrecht en Woensdrecht. Ook dit boekje is volledig te downloaden via GoogleBooks.com! 28.03.19
  Klik voor vergroting

Meditatie Klankbord
Dorpskerkpredikant Cees Romkes heeft de meditatie verzorgd voor het komende Klankbord. Onder de aandachttrekkende titel 'aarzel niet maar sla ze dood. . . ' gaat hij in op Psalm 139, de verzen 19 tot en met 24: 'Over afrekenen met vijanden'.
Lees verder >> 27.03.19

De zesde Dorpskerkpredikant: Abraham Costerus, dominee-schrijver
De levensbeschrijving van de zesde Dorpskerkpredikant nadert zijn voltooiing: Het betreft Abraham Costerus (1575-1620), die predikant was in Barendrecht van 1606-1609. Hij is de eerste Barendrechtse predikant waarvan vast staat die universitair was opgeleid. Hij heeft een zevental boeken geschreven, die veel stof deden opwaaien. Hieronder staan de titelbladen van die boeken afgedrukt, als voorproefje op de publicatie van zijn boeiende levensverhaal. Zijn meest spraakmakende boek schreef hij in zijn Barendrechtse periode. Binnenkort meer over Abraham Costerus, wiens originele boeken bijna uitsluitend nog te vinden zijn in enkele grote unversiteitsbibliotheken, maar die allemaal via 'Google Books' gedownload kunnen worden! 25.03.19
Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting
1608 1610 1613 1614 1614 1619 1620

'Bovenkamer' Oude Pastorie: nieuwe vergaderzaal
Door verkoop van de Triomfatorkerk ontstond er behoefte aan meer vergaderruimte in het Dorpskerkcomplex. Het oude kantoor van de kerkadminstrateur is nu  omgetoverd tot een aantrekkelijke vergaderzaal. De schilderbeurt werd gefinancierd door de werkgroep Snuffelmarkt, twaalf vergaderstoelen werden geschonken door de stichting 'Barendrechtse Uitdaging'. Er werd een nieuwe vergadertafel aangekocht, gefinancierd uit het 'koffiepotje' van de Ontmoeting. Een gemeentelid leverde een bijdrage voor de nieuwe lamp. De kamer wordt opgesierd door enkele schilderijen, tekeningen en foto's van de Dorpskerk in vroeger tijden. De werkgroep Snuffelmarkt zal als eerste vergaderen in de nieuwe 'Bovenkamer'. 23.03.19
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
De derde zondag van de veertigdagentijd, draagt de naam: zondag Oculi. Dit verwijst net als bij de vorige zondag naar Psalm 25: 'Oculi mei semper ad Dominum'. Dat is Latijn voor: 'Mijn ogen zijn altijd op de Heer gericht'. De werkgroep liturgisch bloemschikken heeft weer een mooie liturgische schikking gemaakt, passend bij deze zondag. Ook de kindernevendienst heeft in de veertigdagentijd een eigen project voor de kinderen, onder het motto: 'Een nieuw begin'. Zij hebben een 'tuintje' aangelegd voor in de kerk, waar elke week in de veertigdagentijd iets aan wordt toegevoegd.             Foto's Jan v.d. Oever 22.03.19

klik voor vergroting   Kilk voor vergroting

Unieke vondst van eeuwenoud boekwerk van oud-Dorpskerkpredikant
Al twee jaar speurt een Dorpskerkrentmeester op internet naar de geschiedenis van de eerste predikanten in Barendrecht. De eerste vijf predikanten zijn inmiddels in beeld gebracht. Ze werden gepresenteerd in het kerkblad Klankbord (sterk verkorte versie) en in een wat langere versie op deze website en in het Contactblad van de Historische Vereniging Barendrecht. Speurend naar de levensloop van de zesde predikant - Abrahamus Costerius, die anno 2019  'Bram de Koster' zou heten, bleek dat hij, enkele boekwerken heeft geschreven die destijds nogal spraakmakend waren. Dankzij 'Google Books' kunnen die boekwerken digitaal gelezen worden. De originele boeken zijn zeer zeldzaam en die exemplaren liggen veilig opgeborgen in enkele bibliotheken over de hele wereld. De kerkrentmeester stuitte tijdens zijn lange zoektocht op internet op een origineel exemplaar van een 'Thesaurus Liborum' in twee delen uit het jaar 1701. Daarin is het tweede boekje van deze Dorpskerkpredikant integraal opgenomen. Costerius schreef dat in 1610 en het werd negentig jaar later opgenomen in dit prachtige verzamelwerk dat door Thomas Crenius werd uitgegeven. 
Deze Thesauri Liborum werden te koop aangeboden voor een aantrekkelijke prijs. De kerkrentmeester  kon zijn ogen niet geloven, aarzelde geen seconde en kocht de twee boekjes die bij een antiquariaat in de regio werden aangeboden. Aangezien er over het leven en werken van deze zesde predikant heel veel informatie is gevonden, zal diens levensbeschrijving in enkele delen verschijnen, zowel in Klankbord, op deze website alsook in het Contactblad van de Historische Vereniging. Het plan is om de complete levensbeschrijvingen van de eerste zes Dorpskerkpredikanten, voorzien van alle bronnen en verwijzingen, later in boekvorm uit te geven. Binnenkort wordt op onze website gestart met de eerste publicatie van de levensloop van dominee Abraham Costerus, die van 1606 tot 1609 predikant in Barendrecht was. 21.03.19   klik voor vergroting

Feestelijke doopdienst
Op zondag 17 maart was er in de Dorpskerk weer een feestelijke doopdienst. Dit keer werd Bram van Wagtendonk gedoopt door dominee Cees Romkes. De samenzang werd begeleid door Thea Verhagen.
De dames van werkgroep liturgisch bloemschikken maakten voor de doopouders een prachtige schikking, die vol van symboliek was. 'Dorpskerk-fotograaf'Jan van den Oever leverde prachtige foto's voor een fotoverslag.  Lees verder >> Foto: Jan v.d. Oever 18.03.19

[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE,
DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
  klik voor vergroting

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
In verband met het ziekteverlof van ds. Stam wordt het wijkbericht van de Dorpskerkgemeente verzorgd door de wijkkerkenraad. In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Lees verder >>  18.03.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in deze wijkgemeente. Zoals gebruikelijk brengt ds. Romkes ook weer een prachtig, lied onder de aandacht. Lees verder >> 18.03.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
Ds. Albert Floor, predikant van de Immanuelkerkgemeente heeft de meditatie verzorgd in het Klankbord. Onder de titel 'Ik weet Wie ik geloofd heb' gaat hij in op een tekst uit de Tweede brief aan Timotheus, “Maar ik schaam mij niet, want ik weet Wie ik geloofd heb en ik ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot die dag” (2 Tim.1:12). Lees verder >> 15.03.19

Wist u dat. . . ? 17 maart: St. Patricksday
Zowel in de Rooms-katholieke als de Anglicaanse Kerk is 17 maart de gedenkdag van deze Heilige, die waarschijnlijk leefde in de vijfde eeuw. De zegen die aan hem wordt toegeschreven, weerklinkt tot op de dag van vandaag ook in menige protestantse kerk in Nederland. Moge die zegen ons als Protestanse Gemeente Barendrecht en als wijkgemeenten rondom de Dorpskerk ons (niet alleen op St. Patrickday) begeleiden!
       De Heer zij 
        - vóór je, om je de juiste weg te wijzen,
        - achter je, om je in de armen te sluiten en om je te beschermen tegen gevaar,
        - onder je om u op te vangen wanneer je dreigt te vallen,
        - in je om je te troosten als je verdriet hebt,
        - rondom je als een beschermende muur, wanneer anderen over je heen vallen,
        - boven je om je te zegenen,
        Zo zegene je God vandaag, morgen en tot in eeuwigheid, Amen.     15.03.19

klik voor vergroting
St. Patrickraam
St. Benin
Kilbennan, Ierland

Koninklijke onderscheiding voor voorzitter Vrienden Dorpskerk
Op vrijdag 15 maart is Wim Vonk benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving deze Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Jan van Belzen. Dit gebeurde in de feestelijk verlichte Dorpskerk, waar Vonk tot zijn verrassing vrienden, relaties en de burgemeester aantrof. Vonk ontving de Koninklijke Onderscheiding voor zijn jarenlange, vrijwillige inzet voor onder andere de stichting Vrienden van de Dorpskerk, BVV Barendrecht en de businessclub BVV Barendrecht. In 2018 ontving hij hiervoor al een gemeentelijke Waarderingsspeld. Namens de Dorpskerkgemeente sprak kerkrentmeester Simon Hoek de hartelijke felicitaties uit. Lees verder >> 15.03.19
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 17 maart is het de tweede zondag van de Veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Reminiscere (‘Gedenk’). De naam van deze zondag is genoemd naar de Latijnse aanhef van Psalm 25 (Gedenk, HEER, aan uw ontferming).
De liturgische kleur van de Veertigdagentijd is paars, de kleur van inkeer, bezinning en verootmoediging. In de 'paarse tijd' klinkt er geen gloria in de liturgie.
In de viering in de Dorpskerk zal ds. Cees Romkes voorgaan en de doop bedienen aan Bram Terek van Wagtendonk. De werkgroep eredienst heeft weer een liturgische schikking gemaakt, passend bij deze bijzondere eredienst. (foto: Jan van den Oever) 13.03.19

  klik voor vergroting

Oproep: BethelBazar zoekt vrijwilligers!
Zoals eerder aangekondigd zal de commissie die de jaarlijkse Bethel Bazar organiseert in 2020 dit voor de laatste keer doen, TENZIJ er voor die tijd zich genoeg vrijwilligers aanmelden om dit unieke evenement te kunnen continueren. De commissie Bethel Bazar gaat de zoektocht naar opvolgers intensiveren en plaatst daarom ook op deze website een oproep, waarbij in detail is aangegeven welke taken er ingevuld moeten worden bij het organiseren van zo'n uniek evenement. Benadrukt wordt dat de Bethel Bazar onder de verantwoordelijkheid valt van de Diaconie van Protestantse Gemeente Barendrecht en wijkgemeente onafhankelijk is!  Helpt u ook mee om dit diaconale project in stand te houden? Lees verder >> 13.03.19
 

'De kerk staat midden in de samenleving. . .'
Dit citaat van de bekende Duitse theoloog Dietrich Bonhoefer werd aangehaald door ds. René de Reuver, scriba van de landelijke PKN, tijdens de oecumenische viering voorafgaande aan de klimaaktmars in Amsterdam. 'Door de eeuwen heen heeft de kerk haar positie in de samenleving gezocht. Altijd vanuit het diepe besef dat de God de Schepper is van hemel en aarde. Als schepper staat Hij niet alleen aan het begin, maar blijft Hij op zijn wereld betrokken....' 'Zo wil de Protestantse kerk aanwezig zijn in de samenleving. Ook in de klimaatmars. Omdat wij ons geroepen voelen te zorgen voor Gods aarde. Omdat we onze zorgen willen uiten. En om een appèl te doen op heel onze samenleving'', aldus ds. René de Reuver. Lees verder >> 11.03.19 (foto: pkn)
  klik voor vergroting

Vergunning voor restauratieprojecten aangevraagd
Namens de kerkrentmeesters van de Dorpskerk heeft Bureau Lakerveld - onze restauratiearchitect -  een vergunningaanvraag ingediend voor de in 2019 geplande restauratieprojecten van de Dorpskerk. Dit betreft enerzijds de restauratie van het torenuurwerk, de klokkenstoel en de luidklok en anderzijds de restauratie van het voegwerk van de zuid- en oostgevel van de kerk. De aanvraag is gericht aan de erfgoedcommissie van de Gemeente Barendrecht. Zodra er een reactie bekend is volgen nadere mededelingen. 11.03.19

Uniek plaatje van Dorpskerkinterieur
Een van de huisfotografen van onze website is oud-koster Jan van den Oever. Hij heeft bij zijn afscheid onder andere een fototoestel cadeau gekregen. Hij maakt daar steeds mooiere foto's mee! De panoramafoto geeft een uniek interieurbeeld van het 'oudste huis van Barendrecht.' 10.03.19 De vergroting van de foto is voorzien van een Dorpskerklogo om misbruik te voorkomen.
  klik voor vergroting

Nieuwe webpagina: WG Liturgisch bloemschikken 2019
Onze website heeft al sinds 2008 eigen webpagina's voor de werkgoep Liturgisch bloemschikken. Nu de samenvierende wijkgemeenten in de Dorpskerk een nieuwe werkgroep hebben gevormd, wordt die traditie natuurlijk voortgezet. De foto's en toelichtingen van de schikkingen worden eerst geplaatst op de pagina 'Laatste Nieuws'. Uiterlijk na drie weken gaan de berichten naar de eigen webpagina >> Liturgisch bloemschikken 2019. Wie nog een kijkje wil nemen bij de schikkingen uit vroeger jaren, kan dat doen op webpagina >> Archief. Liturgisch bloemschikken 10.03.19

Aanpassing erediensten Dorpskerk
In tegenstelling tot eerdere aankondigingen zal de eredienst van 17 maart geen Schrift en tafelviering zijn, omdat er dan een doopbediening zal zijn door ds .Cees Romkes. De eredienst van 24 maart wordt dan een dienst van Schrift en tafel. Ds. Henk-Jan Ketelaar zal in die dienst voorgaan. 09.03.19

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
De naam van de eerste zondag van de Veertigdagentijd is Zondag Invocabit. Dat is het eerste woord van de Latijnse vertaling van Psalm 91:15 waar staat: ‘Roep je mij aan, ik geef je antwoord, in de nood zal ik bij je zijn…’ Zo wordt de toon voor de Veertigdagentijd gezet: het is een tijd om tot God te roepen in het vertrouwen dat Hij naar zijn belofte zal antwoorden. In de Evangelielezing horen we over de verzoeking in de woestijn. Dit verhaal rijmt op Psalm 91, het is alsof die Psalm voor Jezus gemaakt is! . De Psalm zegt ons: op welke vragen je ook stuit in je zoektocht om mens te zijn, ‘roep Mij aan, Ik geef antwoord!’ De liturgische kleur van de Veertigdagentijd is paars, de kleur van inkeer en bezinning. In de 'paarse tijd' klinkt er geen gloria in de liturgie. De dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken hebben hun eerste schikking in de serie voor de Veertigdagentijd gepresenteerd, met de toelichting: 'Leer ons volhouden, vasthouden aan u. In de kring verbonden door ranken van trouw voor een nieuw begin' 
09.03.19

  klik voor vergroting

Vespers in de Veertigdagentijd
Ook in 2019 worden er door de oecumenische werkgroep van de PG Barendrecht en de Sint Augustinus parochie weer vespers georganiseerd. Het thema van de vespers dit jaar is 'Een nieuw begin'. De vespers duren ongeveer een half uur. De eerste oecumenische vesper werd gehouden op Aswoensdag 6 maart in de Sint Augustinuskerk.Op de woensdagavonden van 13 maart, 20 maart, 27 maart, 3 april, 10 april en 17 april zijn de oecumenische vespers in de Dorpskerk. Ook die vespers beginnen om 19.30 uur. Bij de laatste vesper op 17 april is er een muziekensemble dat haar medewerking zal verlenen. Anders dan voorafgaande jaren zijn er geen sobere maaltijden vooraf. In de stilte van de oude Dorpskerk kunt u zich terugtrekken uit de drukte van deze jachtige tijd en u in alle rust bezinnen op de betekenis van Pasen. Het kan inspirerend en verdiepend zijn om zo’n moment van bezinning en stilte mee te maken.25.02.19
 

Veertigdagen (be)sparen. . . . voor Kerk in Aktie
De gezamenlijke diaconie van de PG Barendrecht bericht: De Veertigdagentijd is een tijd voor bezinning en een tijd om extra aandacht aan onze naasten te besteden. Door ons in deze veertigdagentijd bepaalde genoegens te ontzeggen, iets soberder te leven, kunnen we geld overhouden. Hiermee kunnen we onze medemens helpen. Het geld dat u bespaart tijdens de Veertigdagentijd kunt u in de speciale enveloppe doen ( ze liggen op de leestafel in de Ontmoeting). U kunt de gevulde enveloppen op de eerste paasdag of op zondag er na inleveren in de box die in de Ontmoeting staat. Het geld is bestemd voor de veertigdagenprojecten van Kerk in Actie. Doet u ook mee? 05.03.19
 

Veertigdagen vasten. . . een protestants perspectief
Wanneer op Aswoensdag de veertigdagentijd begint, betekent dat al eeuwen voor veel christenen het begin van ‘de grote vasten’. In deze periode bereiden mensen zich voor op het komende Paasfeest door ‘af te zien van…’ en ‘ruimte te maken voor…’. Anno 2019 onthouden veel mensen die vasten zich van eten en drinken, door bijvoorbeeld alcohol, vlees en/of snoep te mijden. Door te vasten ontstaat ruimte voor God en de ander. In de eeuwen na de Reformatie nam het gebruik om te vasten onder protestanten af, maar sinds een paar decennia leeft juist onder hen het vasten weer op. Waar komt de hernieuwde belangstelling voor dit gebruik vandaan? En waarom zou je het doen als protestant, vasten? Lees verder >> op de website van de PKN.  05.03.19
  kilk voor vergroting

Liturgisch bloemschikken Veertigdagentijd en Pasen
De werkgroep Liturgisch bloemschikken in de Dorpskerk is een aciviteit van de gezamenlijke wijkgemeenten Dorpskerk en Zuid-Oost. De dames Petra van Die, Ingrid Filius en Elly van den Oever hebben hun plannen voor een serie liturgisch schikkingen gereed en daarvan een heldere beschrijving gemaakt. Het belooft weer een prachtig project te worden, waarin de symboliek van getallen in de Bijbel centraal komt te staan. Lees verder >> 25.02.19
 

Over Liturgie gesproken. . . . Veertigdagentijd of Lijdenstijd?
De begrippen Veertigdagentijd en Lijdenstijd worden nogal eens vermengd. In het kader van de voorbereiding op het Feest van Pasen, is het goed om aandacht te besteden aan de vragen:
* Zijn de begrippen 'Veertigdagentijd' en 'Lijdenstijd' dan niet hetzelfde?
* Zijn er nu zes of zeven Lijdenszondagen?
De werkgroep eredienst van de Dorpskerkgemeente heeft in de rubriek 'Over Liturgie gesproken. . . ' een antwoord geformuleerd op beide vragen. Lees verder >>  02.03.18
 

Wist u dat. . . .? Ga terug naar de tijd van de Synode van Dordrecht
Onder het motto 'Ode aan de synode' is er een prachtig computerprogramma ontwikkeld, waarbij men terug kan reizen naar de tijd van de Synode van Dordrecht in 1618/1619. Met deze nog nooit eerder vertoonde, 3D virtuele reconstructie van het verleden, dwaal je rond langs prachtig vormgegeven gevels, havens en poorten van Dordrecht. Daarnaast biedt de website met de naam 'Synode 5D' toegang tot uitgebreide informatie; over het dagelijks leven, kunst, religie, handel en politiek uit die tijd. Het is een unieke en een meeslepende manier om de geschiedenis te ontdekken. Er is ook voor kinderen een speciale versie ontwikkeld! Het programma ondersteunt een speciale wandelroute langs alle genoemde plekken in Dordrecht en dat allemaal gratis! 

Lees verder op >> www.synode5d.nl   bron: www.refo500.com  05.03.19


Wist u dat. . . . ? Postzegels 400 jaar Synode van Dordrecht
PostNL, de filatelistenvereniging Gabriël en de stichting Nationale Synode brengen speciale postzegels uit ter gelegenheid van het vierhonderdjarige jubileum van de Synode van Dordrecht. De Synode van Dordrecht was een kerkelijke vergadering die grote politieke, maatschappelijke en kerkelijke gevolgen had voor de toenmalige verenigde Nederlanden. De vergadering, die in 1618 en 1619 plaats had in Dordrecht, wordt tot en met mei 2019 uitgebreid herdacht. De postzegels worden uitgegeven op een speciaal vel. De eerste zegel toont het voorblad van de eerste editie van de Statenvertaling en de tweede de vergadering van de  Synode van Dordrecht uit 1618-1619. De derde zegel toont een bijeenkomst van de Nationale Synode, nieuwe stijl, in de Grote Kerk in Dordrecht. Geïnteresseerd? Lees verder >> 05.03.19
  klik voor vergroting

'Er zit muziek in de Dorpskerk' - fotoverslag koffieconcert
De Stichting Barendrecht Klassiek (SBK) organiseerde in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk weer een prachtig koffieconcert. Op zondag 24 februari vond dit eerste concert van Stichting Barendrecht Klassiek in 2019 plaats. Het werd verzorgd door het klarinet-piano duo Jasper Grijpink en Anastasiia Kurilko.
De activiteiten van Stichting Barendrecht Klassiek zijn mede mogelijk dankzij bijdragen van sponsoren. Ga voor meer informatie naar: www.barendrechtklassiek.nl Door drukke werkzaamheden van de webbeheerder is het fotoverslag enigszins vertraagd, lees verder >>   04.03.19

  Klik voor vergroting

Fotoverslag van feestelijke doopdienst
De eredienst van zondag 24 februari kreeg een feestelijk karakter omdat de dochter van Martine en Jan Willem Stam werd gedoopt. Dorpskerkpredikant Stam die eerder zijn beide zoons doopte in de Dorpskerk, bediende nu ook de doop aan zijn dochter Jasmijn Martina. De viering werd in muzikaal opzicht ondersteund door Mieke Groen als cantrix en Hans van Gelder op het Dorpskerkorgel. De dames van werkgroep liturgisch bloemschikken maakten een prachtige schikking, vol van symboliek. 'Dorpskerk-fotograaf'Jan van den Oever leverde prachtige foto's van de deinst. Voor een fotoverslag, lees verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl 03.03.19
  klik voor vergroting

Jaarrekening vriendenstichting 2018 gepresenteerd
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) heeft de jaarrekening over 2018 gepresenteerd. In 2017 en 2018 waren de activiteiten van de SVDK gericht op het verwerven van gelden voor de komende restauraties van het monumentale torenuurwerk, de klokkenstoep en de luidklok. Uit de jaarrekening blijkt dat het streefbedrag van € 50.000 is bereikt, zodat de restauraties uitgevoerd kunnen worden buiten de last van de Protestantse Gemeente Barendrecht. Naast de min of meer constante inkomensstroom van zo'n € 10.000, bracht het georganiseerde benefietdiner het prachtige bedrag op van € 18.000. Alle Vrienden, sponsoren worden hartelijk bedankt voor hun ondersteuning, zodat de SVDK haar doelstellling om de Dorpskerk in goede staat te houden ook in 2018 heeft kunnen realiseren. De kerkrentmeesters van de Dorpskerk bedanken op hun beurt het bestuur van de SVDK voor hun jarenlange inzet en enthousiasme. Voor de jaarrekening 2018, lees verder >> 03.03.19

Wordt Vriend(in) van de Dorpskerk!
Ook in de toekomst zal het onderhoud van het 'oudste huis van Barendrecht, het nodige geld vergen. Aangezien de Protestantse Gemeente Barendrecht maar in zeer beperkte mate daaraan kan bijdragen is de ondersteuning van de onafhankelijke Sichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) onontbeerlijk! U kunt Vriend worden van de Dorpskerk door een bijdrage te storten op bankrekeningnummer NL 38 RABO 0355 3629  45. Elke bijdrage klein of groot / eenmalig of jaarlijks is welkom. Omdat de SVDK een Algemeen Nut Beogende Instelling is (ANBI-gecertificeerd), zijn giften fiscaal aftrekbaar. Een meerjarige schenkingsovereenkomst geeft nog meer fiscaal voordeel. Ook kunt u de SVDK gedenken via uw testament; daarmee kunt u de instandhouding van de Dorpskerk ook na uw overlijden ondesteunen. Voor de nieuwe informatiebrochure, lees verder >> 03.03.19 

Opvolger voor ds. Taselaar gevonden
De wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente heeft bekend gemaakt dat zij een opvolger hebben gevonden voor dominee Piet Taselaar, als 'bijstand in het pastoraat'. Het voornemen is om met ingang van 1 mei 2019 mevrouw ds. Marianne Moerland in deze functie te benoemen voor 0,5 fte. Ds. Moerland, is 60 jaar en als PKN-predikant nu nog verbonden aan de Gereformeerde Kerk van Hendrik Ido Ambacht. Zij heeft aan het bestuur van de Classis Zuid-Holland-zuid om losmaking verzocht, zodat zij in Barendrecht benoemd kan worden. Met de kerkenraad in Hendrik Ido Ambacht is een en ander afgestemd. Ds. Moerland is een ervaren predikant die geniet van het omgaan met mensen, juist ook bij de hoogte- en dieptepunten van het leven. De wijkkerkenraden van de Dorpskerk zien uit naar haar komst. Mevrouw ds. Joma Boers is bereid gevonden om haar ad interim ondersteuning in het pastoraat tot 1 mei a.s. te verlengen. Dit alles stemt tot grote dankbaarheid! 03.03.19
 

Woord & weg - maartnummer
Hét informatiemagazine van de landelijke PKN is 'Woord & weg'. U kunt elke maand het blad via deze website downloaden. In het maartnummer staat onder andere een artikel over de Ontmoetingskerk in Enschede, waar een diaconaal predikant samen met de gemeente verschillen overbrugt tussen arm en rijk, temidden van 160 nationaliteiten. Daarnaast is er weer veel nieuws over de PKN in al haar veelkleurigheid. Lees verder >> 
02.03.19

Afval Loont moet stoppen. . .
Met verbijstering hebben we kennis genomen van het bericht dat Afval Loont eind 2019 moet stoppen met haar activiteiten in Barendrecht. Dit omdat de Gemeente besloten heeft om over te gaan op zogenaamde 'nascheiding'.  De Dorpskerk wordt door dit besluit gedupeerd voor een bedrag van zo'n € 2000 per jaar. Jaarlijks werden door honderden Barendrechters, die het 'oudste huis van Barendrecht' een warm hart toedragen, vele duizenden keren afval aangeboden bij de filialen van Afval Loont ten behoeve van het onderhoud van de Dorpskerk. Toen we enkele jaren geleden moesten stoppen met onze oud-papiercontainer was de Gemeente Barendrecht bereid om een eventuele terugval in inkomsten te compenseren. Daar hoefden we toen geen beroep op te doen, gezien het succes van Afval Loont. We gaan ervan uit dat de Gemeente ook nu het gemis aan inkomsten voor het onderhoud van de Dorpskerk zal gaan compenseren! De kerkrentmeesters van de Dorpskerk zullen zich in hun komende vergadering beraden over de te nemen stappen. Lees verder >> 01.03.19.
 

B&W te gast in Dorpskerk
In het kader van het 'op locatie' vergaderen van het Barendrechtse College van Burgemeester en Wethouders, waren B&W op dinsdagmorgen 26 februari te gast in het Dorpskerkcomplex. Het College vergaderde in de Tuinzaal van de Ontmoeting en zij kreeg aansluitend een rondleiding door de Dorpskerk van Kerkrentmeester Simon Hoek. Hij nodigde de dames en heren uit om de toren te beklimmen en het torenuurwerk, de klokkenstoel en luidklok persoonlijk te bekijken. Kerkrentmeester Hoek vertelde de geschiedenis ervan. Ook gaf hij een toelichting op de voor 2019 geplande restauraties van torenuurwerk, klokkenstoel en luidklok.
  klik voor vergroting
 B&W en kerkrentmeester
op de zolder
van de  Dorpskerk 
  kilk voor vergroting
Eenmaal weer veilig beneden vertolkte wethouder Rehma Roopram de grote waardering van de aanwezige  collegeleden. Zij waren allen onder de indruk van het geheel en deze unieke mogelijkheid om het allemaal eens van dichtbij te kunnen bekijken. De Kerkrentmeester was op zijn beurt zeer vereerd met de getoonde belangstelling voor het 'oudste huis van Barendrecht'. Wethouder Reshma Roopram die het project 'Revitalisering Oude Dorpskern' in haar protefeuille heeft, poseerde samen met communcinatie adviseur Astrid Aarts naast de te restaureren klokkenstoel. foto's: Simon Hoek) 26.02.19

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
In verband met het ziekteverlof van ds. Stam wordt het wijkbericht van de Dorpskerkgemeente verzorgd door de wijkkerkenraad. In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Lees verder >>  25.02.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in deze wijkgemeente. Zoals gebruikelijk brengt ds. Romkes ook weer een prachtig, lied onder de aandacht. Lees verder >> 25.02.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
Ds. Bert de Wit heeft de meditatie verzorgd in het Klankbord. Onder de bijzondere titel 'Te water . . . ' gaat hij in op het thema voor de komende ronde van groothuisbezoeken in de PG Barendrecht. Lees verder >> 25.02.19

Onderhoud van de Oude Pastorie
Sinds 1907 staat achter de Dorpskerk een indrukwekkende woning met (destijds) dertien kamers, die tot 1957 dienst deed als Dorpskerkpastorie voor een aantal opeenvolgende Dorpskerkpredikanten. Daarna kreeg het gebouw een bestemming voor kerkelijke en daaraan gerelateerde activiteiten. Zo was er tot 1998 op de begane grond de jongerensociëteit De Beuk. Vanaf 1993 kreeg ook de Snuffelmarkt onderdak in de Oude Pastorie, eerst in de voorkamer en vanaf 1999 in de aangebouwde serre. In 1998 werd het pand grondig verbouwd, waarbij de huidige indeling ontstond.  (foto: Historische Vereniging Barendrecht)
  klik voor vergroting
In het kader van de besluitvorming van de Algemene Kerkenraad in 2017 om de financiën van de PG Barendrecht gezond te maken, is besloten dat er geen groot onderhoud meer wordt gepleegd aan de Oude Pastorie, tenzij met specifieke instemming. Zolang er nog geen besluitvorming is omtrent de toekomst van de Oude Pastorie, wordt het gebouw zodanig onderhouden dat het geschikt blijft voor eigen gebruik van kerkelijke activiteiten en ook goed verhuurbaar blijft voor externe partijen. In dat kader worden er in 2019 enkele noodzakelijke  onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Lees verder >> 20.02.19

Wist u dat . . .? Biddag voor gewas en arbeid
Woensdag 13 maart 2019 wordt in protestantse kerken van orthodoxe signatuur aandacht besteed aan de Biddag voor gewas en arbeid. Deze dag van gebed heeft jaarlijks plaats aan het begin van de zogenoemde zaaitijd. Niet alleen wordt gebeden om een goede oogst, maar ook is er voorbede voor allerlei zaken op het terrein van kerk, staat en samenleving. Het gebruik om in moeilijke tijden een aparte bededag te houden, zou ontstaan zijn in de Middeleeuwen. Er waren toen vaste bededagen. Daarbij ging het vooral om omstandigheden op seculier terrein: oorlog, honger en rampen. Na de Reformatie in de 16e eeuw, werd het houden van bededagen door de reformatorische kerken overgenomen. Toen de industrialisatie toenam, is de viering veranderd in dankdag voor gewas én arbeid. Op woensdag 6 november 2019 is het de Dankdag voor gewas en arbeid. In de Dorpskerkgemeente ligt al decennia lang de aandacht voor de biddag en de dankdag niet op de dag zelf, maar op de zondag erna. Juist in de Veertigdagentijd past het om een persoonlijk gebed de zegen van de Eeuwige te vragen over alles wat groeit en bloeit en over alles wat er door arbeid tot stand wordt gebracht. 16.02.19

Nieuws van het CvK - KerkBalans
Dit bericht van Aad Boers is het laatste dat hij in zijn hoedanigheid als penningmeester van het CvK heeft aangeleverd. Dit bericht geeft informatie over de stand van zaken van de Aktie KerkBalans 2019. Aad heeft jarenlang een bijzonder grote bijdrage geleverd aan de nieuw gevormde PG Barendrecht en daarvoor als penningmeester van het CvK van de toenmalige Hervormde Gemeente. Vanaf deze plaats een bijzonder woord van dank aan Aad voor de jarenlange goede samenwerking! Lees verder >> 16.02.19

Kerkrentmeester op spreekuur wethouder
Wethouder Reshma Roopram houdt sinds kort met enige regelmaat spreekuur in koffie- en theewinkel ’t Ouwe Durp, voor zaken met betrekking tot de Dorpskern. Dorpskerkrentmeester Alie den Engelsman was de eerste die van deze gelegenheid gebruik heeft gemaakt. Alie, die verantwoordelijk is voor de buitenruimte rondom de Dorpskerk, bracht bij de wethouder een aantal zaken aan de orde. Zoals het onderhoud van het terein rondom de kerk, waarover in het verleden afspraken zijn gemaakt met de Gemeente Barendrecht, als tegenprestatie voor het openbaar gebruik van het kerkpleintje (dat grotendeels eigendom is van de Dorpskerk).
Foto: Arco van der Lee. 16.02.19
  Klik voor vergroting

De klok horen luiden. . .
Er is dezer dagen weer een stap gezet op weg naar het restaureren van de klokkenstoel en de luidklok. De restauratiearchitect berichtte dat een berekening heeft aangetoond dat er geen constructieve bezwaren zijn tegen het plan om de luidklok weer aan een horizontale luidas te gaan hangen, zoals dat bijna 400 jaar het geval is geweest. Omdat de adviseur van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed het plan om 'vliegend te gaan luiden' ook ondersteunt, zal aanvraag van een de restauratievergunning daarop worden gebaseerd. Voor wie wil weten wat het verschil tussen 'vallend luiden' en 'vliegend luiden', lees verder >> 15.02.19

Met het oog op 2022. . .
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk (STDK) was in de periode 2005 tot 2012 zeer actief bij de voorbereiding en de uitvoering van het 500-jarig bestaan van de Dorpskerk in 2012. In de jaren daarna werd de Dorpskerkwebsite verder uitgebouwd en werd samengewerkt met de Zomer- en WinterFeesten en de koffieconcerten van SBK. Naar verwachting is er straks in 2022 alle reden om bij het 510-jarig bestaan van de Dorpskerk te gaan vieren dat er steeds meer 'muziek zit in de Dorpskerk’ zit! Daarom komt ook de STDK weer in een hogere versnelling. De eerste plannen worden alweer uitgebroed, om de plaats van de Dorpskerk in de Barendrechtse samenleving verder te gaan versterken.
Lees verder >> 14.02.19

 

Oude foto's Dorpskerk
Met enige regelmaat speurt uw webbeheerder op internet naar oude foto's van het 'oudste huis van Barendrecht. Dezer dagen waren er in één keer twee schoten in de roos:  twee oude foto's die mij  en wellicht ook u nieuwe informatie geven over de geschiedenis van onze Dorpskerk. Zo dook er een ansichtkaart op met het poststempel 1908 met een foto van de Dorpskerk waarop het grasveld voor de kerk wordt doorsneden door een hoge haag. De klimop groeide toen nog niet tegen de westelijk muur. De tweede ansichtkaart, die gedateerd is op 24 september 1940, toont een stookhok tegen de noordwestelijke muur met een hoge schoorsteen en ook de muziektent die er toen stond is nog net te zien. De klimop tiert welig tegen de westelijke en zuidelijke muur. De vergrotingen zijn voorzien van en watermerk om misbruik te vorkomen. 13.02.19
klik voor vergroting
vóór 1908
  klik voor vergroting
vóór 1940

Nieuws van de Snuffelmarkt
Steeds meer mensen weten op de 3e woensdag van elke maand de weg te vinden naar de Snuffelmarkt. Op woensdag 20 februari is de Snuffelmarkt weer geopend tijdens de avonduren. Ook nu weer zijn er leuke aanbiedingen. Zo zijn alle tassen, schoenen en kleding voor de helft van de prijs verkrijgbaar. Deze actie is alleen geldig op 20 februari. De openingstijd is van 18.30 uur tot 20.30 uur. Uiteraard is de Snuffelmarkt ook elke zaterdagmorgen van 10-12 uur open. Er is dan ook gelegenheid voor het nuttigen van een kopje koffie of thee. De opbrengst is voor het onderhoud van de Dorpskerk. Voor meer informatie: Truus Dorsman, telefoon 616501. 11.02.19


Unieke vondst: artikel over te slopen Dorpskerk. . . .
Bij naspeuringen op internet kwam Nico Laban een prachtig vergeeld krantenartikel tegen uit Het Vrije Volk van 16 mei 1956 over de  Dorpskerk. Het artikel luidt: 'Kerk wordt geloopt en daarna herbouwd. De eeuwen oude Dorpskerk in Barendrecht die ernstige verzakkingen vertoond zal gesloopt worden. Daarna zal men de kerk met gebruik van de oude stenen weer geheel in de oude stijl optrekken. De toren die op het ogenblik wordt gerestaureerd, blijft staan. Het orgel en de fraaie preekstoel worden gedurende de werkzaamheden veilig opgeslagen, tot dat zij weer hun plaats in de herstelde kerk kunnen innemen. De benodigde vergunningen zij door de kerkvoogdij aangevraagd; zodra deze verkregen zijn gaat het werk beginnen. De architect L.A. Hoogestraaten uit Overschie is belast met het opzicht bij de herbouw'.  Gelukkig weten we, ruim zestig jaar later, dat de monumentale Dorpskerk behouden is gebleven en na tal van restauraties nu in uitstekende staat verkeert. Iedereen die over oude foto's of artikelen over de Dorpskerk beschikt, wordt gevraagd zich te melden bij >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl 11.02.19
  Kik voor vergroting

Er zit (ook) muziek in Carnisse Haven
De slogan van de stuurgroep Toekomst Dorpskerk - er zit muziek in de Dorpskerk - is (na goed overleg) overgenomen door de commissie cultuur Carnisse Haven. Er zit dus nu ook 'muziek in Carnisse Haven'. Zo wordt er op zondagmiddag 17 februari om 16.00 uur het oratorium Jona uitgevoerd door Anne-Mieke van Oost en het interkerlijk koor Salem uit Ridderkerk. Sinds het afscheidsgeschenk van ds. Joma Boers, het glas-in-lood raam met afbeeldingen van het Bijbelboek Jona, heeft de profeet Jona een bijzondere plaats in wijkgemeente Carnisse Haven. Kaarten voor deze middag zijn deze week nog in de voorverkoop verkrijgbaar à € 15. De verkoopadressen kunt u vinden op de website >> www.carnissehaven.nl. 10.02.19

Ere-klokkenluider nr. 1
Tijdens het benefietdiner van de stichting Vrienden van de Dorpskerk op 7 december  werd er een kerkveiling gehouden. Er werd zes keer geboden op 'het mogen luiden van de klok van de Dorpskerk op een zondagmorgen'. Deze zes veilingrondes brachten bij elkaar bijna € 2000 op voor de restauratie van de klok. Zondagmorgen 10 februari was de heer John de Goede de eerste ere-klokkenluider. Hij kreeg dit cadeau voor zijn verjaardag van Annemiek Simons, die het hoogste bod uitbracht bij de betreffende veilingronde. John was zeer verrast met dit unieke verjaardagscadeau en hij kon, na een korte instructie van koster Rob Bruin, naar hartelust én in het goede ritme de kerkklok luiden. Na de eredienst gaf kerkrentmeester Smon Hoek hem een rondleiding over de zolders van de kerktoren. 10.02.19
  Klik voor vergroting

Mutaties in de AK
Zoals gebruikelijk in de PKN worden ambtsdragers benoemd voor een periode van vier jaar en kan herbenoeming met maximaal twee maal vier jaar plaatsvinden. Daarmee ontstaat er een regelmatige doorstroming van ambtsdragers in de wijkkerkenraden, en in de Algemene Kerkenraad. In de afgelopen AK-vergadering werd afscheid genomen van Bas Nooteboom en Rob Benner. Bas was als voorzitter van de wijkgemeenten Noord en Zuid-West lid van de AK en Rob was als voorzitter van het College van Diakenen AK-lid en tevens lid van het moderamen van de AK. Voorzitter Cees Versendaal bedankte beide heren voor hun grote inzet voor de AK en de hele PG Barendrecht. Hij overhandigde hen als blijk van waardering een boek. Voor beide heren is nog geen vervanger aangewezen. Omdat de vertegenwoordiging van het ministerie van predikanten in de AK jaarlijks rouleert werd ds. Albert Floor van de Immanuelkerkgemeente hartelijk verwelkomt in het AK-moderamen en neemt ds. Cees Romkes de plaats in van ds. Henk-Jan Ketelaar tijdens de AK-vergaderingen. Cees Versendaal zal nog één jaar als interim-voorzitter optreden, nu bekend is geworden dat er zich per 1 januari 2020 een nieuwe voorzitter beschikbaar heeft gesteld. Voor de samenstelling van de Algemene Kerkenraad, lees verder >> 09.02.19

5,1 eeuwen Dorpskerk
Het is al weer zeven jaar geleden dat het prachtige jubileumboek 'Vijf eeuwen Dorpskerk' is verschenen ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan van het oudste huis van Barendrecht. In die afgelopen zeven jaar is er veel gebeurd in de Dorpskerk en in de Dorpskerkgemeente. In mei 2022 - dus al over drie jaar - doemt de viering van de 510e verjaardag van het Godshuis aan de horizon op. Dezer dagen hebben Wim de Regt en Simon Hoek de koppen bij elkaar gestoken, omdat hen was gebleken dat ze elk met een soortgelijk plan rondliepen: een supplement op het jubileumboek, dat zou kunnen verschijnen in mei 2022. 
 
Nu het bestaande boek is uitverkocht, hebben zij besloten om de complete inhoud in de komende maanden - dus stap voor stap - digitaal beschikbaar te stellen via de Dorpskerkwebsite.   Het supplement zal correcties en aanvullingen op het bestaande boek bevatten, alsmede een kroniek per jaar over de periode 2012 - 2022. Aan gemeenteleden en vrienden van de Dorpskerk wordt gevraagd of zij correcties op het bestaande boek en suggesties voor aanvullingen kenbaar willen maken. Dat kan rechtstreeks aan Wim of Simon, maar dat kan natuurlijk ook via de e-mail >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl  Deo volente, zullen we in mei 2022 een nieuw hoogtepunt kunnen gaan vieren in de geschiedenis van de Dorpskerk. Wij denken vooruit! U / jij ook?    08.02.19

Wist u dat . . .? Van een leiendakje
Wie kent die uitspraak niet? 'Het gaat van een leiendakje'. De uitspraak werd al in de eerste eeuw van het bestaan van de Dorpskerk gebruikt (onder andere door de dichter/schrijver P.C. Hoofd: 'Ick verseker u, alle ding sal van een leyen dack afloopen.') Het gezegde betekent dat iets heel gemakkelijk en vlug gaat. Je kunt het zeggen van elke klus die erg goed gaat. Dezer dagen gold deze uitspraak letterlijk en figuurlijk voor de Dorpskerk. Het hele, met leien beklede, kerkdak is door een gespeciliseerd bedrijf geïnspecteerd. De conditie is prima, op enkele plaatsen zijn uitgezakte koperen leihaken vervangen door roestvijstalen exemplaren. Het dak is weer in prefecte staat is gebracht en kan nog decennia lang mee. 08.02.19
  Klik vor vergroting

Kansel Dorpskerk opgenomen in database preekstoelen
Eerder werd melding gemaakt van de prachtige website preekstoelen.com (zie artikel op deze webagina). Nu kan worden gemeld dat de prachtig gerestaureerde 17e eeuwse kansel van de Dorpskerk is opgenomen in de wereldwijde database van ruim 940 preekstoelen uit 37 landen. Leesverder >>  06.02.19

De aanloop naar komende restauraties
Zoals gemeld, wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de voorbereiding van de restauratie van torenuurwerk, klokkenstoel en luidklok. Ook het restaureren van het voegwerk van de zuidelijke gevel tussen de klampmuur (onder) en de afzaten (boven) is in voorbereiding. Gezien de status van de Dorpskerk als internationaal erkend rijksmonument is er onlangs overleg geweest met een vertegenwoordiger van de erfgoedcommissie van de Gemeente Barendrecht. Daarbij is vastgesteld dat alle genoemde restauraties vergunningplichtig zijn. De kerkrentmeesters hebben aan restauratiearchitect Lakerveld opdracht gegeven die vergunningaanvragen te verzorgen. Er zijn al offertes aangevraagd bij gespecialiseerde bedrijven. Wordt vervolgd. . . 06.02.19

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
In verband met het ziekteverlof van ds. Stam wordt het wijkbericht van de Dorpskerkgemeente verzorgd door de wijkkerkenraad. In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Tevens een verslag van de eerste gezamenlijke kerkenraadsvergadering van beide wijkkerkenraden door Kees Vos.  Verder een dankwoord van ds. Piet Taselaar. Lees verder >>  06.02.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in deze wijkgemeente. Zoals gebruikelijk brengt ds. Romkes ook weer een prachtig, onbekend lied onder de aandacht. Lees verder >> 06.02.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
Bethelkerkpredikant Henk-Jan Ketelaar heeft dit keer de meditatie verzorgd in het Klankbord. Onder de bijzondere titel 'Over een zonnestraal, de Bethelbazar en de farizeeër in jezelf' legt hij een verband naar het waarderende gemeenteopbouw-project ‘Ik zie je! Oog voor God en mensen’ dat binnen de twee wijkgemeenten van de Bethelkerk in uitvoering is.  Lees verder >> 06.02.19

Secretaris van CvD bevestigd
In een feestelijke eredienst op zondagmorgen 3 februari is Frans Schop in de Dorpskerk bevestigd als diaken van de wijkgemeente Zuid-Oost. Frans zal naast zijn diaconale werkzaamheden in de wijkgemeente tevens het secretariaat van het College van Diakenen op zich nemen. Ds. Cees Romkes bevestigde Frans in het ambt. Na de viering werd Frans door vele kerkgangers gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst. Foto: Janv.d. Oever. 03.02.19
  klik voor vergroting

Liturgische schikking voor bevestigingsdienst
Net zoals voor de bevestigingdienst van 13 januari hebben de dames van de werkgroep Liturgisch Bloemschikken voor 3 februari een prachtige en passende schiking gemaakt. De uitleg zegt: De drie witte rozen, staan symbool voor Vader Zoon en Geest. Samen vrucht dragen is tot uiting gebracht door de abrikozen en de noten. De rode roos staat voor 'sub rosa', in vertrouwen, daarmee wordt het ambtsgeheim van de diaken weergegeven. De verschillende gerbera’s staan voor de gemeente die om deze nieuwe diaken heen zal staan. De distel, het leven van een ambtsdrager gaat niet altijd over rozen, er komen genoeg moeilijkheden op zijn pad.
Een woord van dank aan Petra van Die en Elly van den Oever! 03.02.19  
  Klik voor vergroting

Diamantgemeente neemt Triomfatorkerk feestelijk in gebruik
Op zondagmorgen 3 februari heeft de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Barendrecht - Pernis -Albrandswaard met een feestelijke eredienst de Triomfatorkerk officieel in gebruik genomen. De Diamantgemeente - zoals zij zich nu aanduiden - is sinds 2 januari jl. eigenaar van het kerkgebouw Tijdens de viering ging Jacobien Glasbergen in op de geschiedenis van het kerkgebouw en daarna droeg PGB-koster Wim Bahlman zijn sleutel over aan het nieuwe kostersechtpaar van de Diamantgemeente. De PG Barendrecht was vertegenwoordigd door Cees Versendaal (AK-voorzitter), Hans Oorebeek (scriba Zuid-Oost) en de kerkrentmeesters Derk Ottink en Simon Hoek. Het was een feestelijke viering, waarbij geconstateerd mag worden dat het voor velen zo vertrouwde kerkgebouw een prachtige herbestemming als Gods huis heeft gevonden! Het was indrukwekkend dat er een grote kinderschare aanwezig was en dat de jongeren die zich in grote getale tijdens de viering enthousiast presenteerden. Foto: Simon Hoek 03.02.19
  Klik voor vergroting

Woord & weg - februarinummer
Hét informatiemagazine van de landelijke PKN is 'Woord & weg'. U kunt elke maand het blad via deze website downloaden. In het februarinummer staat onder andere een interview met Bert Roor over zijn proefschrift 'Heilzame presentie', de diaconale betrokkenheid van gemeenteleden. Een van zijn stellingen is: 'Hoe groter je diaconale betrokkenheid, hoe meer je je opent naar de samenleving'. Daarnaast is er weer veel nieuws over de PKN in al haar veelkleurigheid. Lees verder >> 
01.02.19

Wist u dat. . . .? Unieke kaars van glas-in-loodraam Carnisse Haven
Het prachtige glas-in-loodraam dat sinds een half jaar Carnisse Haven opsiert, is als foto geprint op een unieke tafelkaars. Het raam is een afscheidscadeau dat ds. Joma Boers-de Jong aan Carnisse Haven heeft geschonken. Als thema voor het glas in loodraam heeft ds. Joma Boers-de Jong het verhaal van de profeet Jona gekozen. Door een foto van het raam op een kaars te zetten, kunnen nog meer mensen van het kunstwerk genieten of zich er door laten inspireren. De netto opbrengst van de kaarsenverkoop komt ten goede komt aan het werk van stichting SHIF (Sure House Initiatives Foundation). De stichtnig wil initiatieven in Oeganda ondersteunen die kansarmen de kans biedt zichzelf te ontwikkelen met een waardig bestaansrecht als doel, dit alles gebaseerd op de pijlers Health, Education and Justice. De ondersteuning van Stichting SHIF middels deze kaarsenverkoop is een nieuw diaconaal project van Carnisse Haven. De kaarsen worden verkocht voor 12 euro pers stuk.  Lees verder >> 01.02.19
  klik voor vergroting

Wit u dat? . . . . Kerkasiel beëindigd
Na 97 dagen is er einde gekomen aan de onafgebroken kerkdienst in de Haagse Bethelkapel. Woensdagmiddag 30 januari was het slot van de viering die, met steun van honderden voorgangers uit het hele land, dag en nacht doorging. 'God is sterker dan wereldlijke machten', zo zeiden bezoekers van de dienst. Doel van het kerkasiel was om de uitgeprocedeerde Armeense familie Tamrazyan veiligheid te bieden en tot een oplossing te komen voor gezinnen in vergelijkbare situaties. Nu ruim 600 gewortelde kinderen en hun ouders in Nederland kunnen blijven, is het beoogde resultaat bereikt. Voorzitter Algemene Kerkenraad Protestantse Kerk Den Haag, Theo Hettema: 'We zijn ontzettend dankbaar met een veilige toekomst voor honderden vluchtelingengezinnen in Nederland. Maandenlang hebben wij de hoop hooggehouden en nu krijgt die hoop concreet gestalte. We zijn diep onder de indruk van alle voorgangers, vrijwilligers en anderen die aan dit kerkasiel hebben meegewerkt.' Lees verder >> 01.02.19
  klik voor vergroting

Kerkomroep
Met ingang van 1 februari 2019 zijn alle kerktelefoonluisteraars van de Dorpskerkgemeente definitief omgeschakeld op de aansluiting van Kerkomroep.nl. Het contract met kerkdienstgemist.nl wordt opgezegd. Zondag 27 januari is er jammer genoeg iets misgegaan met de uitzendapparatuur van de Dorpskerk, waardoor er wel een zendsignaal te horen was, maar er geen verbinding was met de geluidsinstallatie van de Dorpskerk. Dit euvel is nu opgelost door een specialist van Kerkomroep.nl en Roel Groen, de kerkomroeptechnicus van de Dorpskerk. Koster-beheerder Rob Bruin heeft de gelegenheid aangegrepen om de 'geluidskast' in de Ontmoeting grondig op te ruimen. Tevens is besloten om de uitzendkwaliteit te verbeteren. In overleg met de helpdesk van Kerkomroep.nl is een  tweede 'bitrate' van 64.000 bits per seconde toegevoegd aan ons contract. De kwaliteitsverbetering zou voor de digitale luisteraars goed merkbaar moeten zijn.  01.02.19
 

Cadeau voor de Kerktuin: een nieuwe olijfboom
De kerktuin achter de Dorpskerk is op woensdag 30 januari verrijkt met een prachtige olijfboom. Een bewoner van Barendrecht, die anoniem wenst te blijven, heeft de ruim zestigjarige olijfboom geschonken. Het transport en herplanten  werd kostenloos verzorgd door hoveniersbedrijf Paul Castelein. De olijfboom is geplant in de zogenaamde 'vrouwenborder' waar een kleinere olijfboom stond. Die olijf werd geplant in het voorjaar van 2009 als symbool van het begin van de aanleg van de kerktuin. Hij is bezweken onder de  vrieskou en het vocht van voorbije winters. De werkgroep Kerktuin is ingenomen met de aanwinst. Vanuit de tuinzaal van de Ontmoeting is er een prachtig uitzicht op de olijfboom, die nu staat te pronken als een sierraad in de Bijbelse kerktuin. 30.01.19

  Klik voor vergroting

Onderhoud glaswerk Dorpskerk
In het kader van regulier onderhoud is dezer dagen een glazenier bezig om een vijftiental glas-in-loodruitjes en ruitjes in de houten kozijnen van de Dorpskerk te vervangen. In de afgelopen drie jaar zijn de ruitjes stuk voor stuk beschadigd, hetzij door vandalisme dan wel door spontane breuk bij temperatuurwisselingen. De glazenier is van dezelfde firma die in 2003 alle glas-in-loodramen heeft gerestaureerd en die sindsdien regelmatig voor onderhoud wordt ingeschakeld. 30.01.19
  Klik voor vergroting

Wist u dat . . . ? Preekstoelen in beeld
De restauratoren van het monumentale interieur van de Dorpskerk attendeerden ons op een nieuwe website voor de liefhebbers van prachtige kerkinterieurs. Dat betreft een website waarop momenteel 940 preekstoelen uit 37 landen worden geportretteerd. Natuurlijk hebben we de eeuwenoude, prachtig gerestaureerde preekstoel van de Dorpskerk ook aangemeld. Het duurt echter even voor die wordt geplaatst, maar ondertussen is het voor geïnteresseerden zeer de moeite waard om op deze prachtige website om de mooiste preekstoelen ter wereld te bekijken. De oudste 'preekstoelen' ter wereld vindt men overigens in de natuur. . . zie de foto uit Noorwegen. Lees verder >> 
Natuurlijk hebben de site toegevoegd aan onze webpagina 'Linken'. 28.01.19
  klik voor vergroting

Veertigdagenkalender PKN in nieuw jasje
De jaarlijkse veertigdagentijdkalender van de Protestantse Kerk is in een nieuw jasje gestoken. Een dagelijkse Bijbeltekst en quote, recept, verhaal of gedicht brengen u steeds een stapje dichter bij Pasen, feest van een nieuw begin. In de veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en Zijn liefde mogen delen met anderen. De veertigdagentijdkalender 2019 daagt u uit tot bezinning in de 40 dagen op weg naar Pasen. ´Een nieuw begin´ is de rode draad door alle dagen. De kalender biedt tevens nieuwe vormen om invulling te geven aan de vastentijd. Voor een inkijkexemplaar, kijk verder >>.    U kunt een gratis exemplaar van de veertigdagentijdkalender 2019 aanvragen  via >> www.protestantsekerk.nl/40dagentijdkalender28.01.19

Mooi resultaat 'Afval Loont voor Dorpskerk' in 2018
Sinds de start van 'Afval Loont' in Barendrecht is de Dorpskerk een trouwe partner. De opbrengst van de aktie wordt besteed aan het onderhoud van het 'oudste huis van Barendrecht'. In 2018 is het resultaat € 1720. Dit is nagenoeg gelijk aan dat van 2017. Onze trouwe ondersteuners hebben in 2018 met elkaar enkele duizenden bezoekjes aan de afvalstations gebracht! Daarvoor zeggen de Dorpskerkrentmeesters: HARTELIJK DANK! Ondanks het feit dat steeds meer organisaties Afval Loont hebben ontdekt als bron van inkomsten, is het ons weer gelukt om de opbrengst op dit prachtige niveau te houden. Vermeldenswaard is, dat de werkgroep Snuffelmarkt in 2018 ruim € 200 heeft bijgdragen aan het genoemde resultaat. De opbrengst is in 2018 besteed aan het onderhoudsschilderwerk. 28.01.19
 
Help mee om het 'oudste huis van Barendrecht' te behouden!

Afscheid van gewaardeerde collega webmasters
Dezer dagen heeft Thijs Bosloper de rol als webmaster van de website van PKN Barendrecht, die hij ruim 7 jaar heeft vervuld, overgedragen aan Jaap Clements. Langs deze weg willen we Thijs graag complimenteren met de prettige collegiale samenwerking. We hopen de we in de komende jaren die samenwerking met Jaap kunnen continueren. Een andere webmaster die besloten heeft om te stoppen is Dave Dirks, die een mooi website heeft opgezet voor de oecumenische werkgroep Vorming & Toerusting (http://vent.pgbarendrecht.nl/). Omdat zich daar nog geen opvolger heeft gemeld, zal die website vooralsnog niet meer worden bijgehouden, zo werd gemeld vanuit de leiding van de werkgroep. De activiteiten van V&T zullen onverminderd op onze website worden vermeld (zie onderstaand artikel). Veel buitenstaanders hebben geen flauw idee hoeveel tijd een energie het kost om een website in de lucht te houden! Maar het is ook goed te melden dat het ook veel energie oplevert om te horen dat je website - soms tot ver over de landsgrenzen heen - wordt gewaardeerd. Wij hopen met onze Dorpskerksite onze trouwe bezoekers nog vele jaren te kunnen bedienen met al het nieuws rondom de Dorpskerk en haar kerkgangers. 28.01.19

Prachtig aanbod Vorming & toerusting
De werkgroep Vorming & toerusting (V&T) van de PG Barendrecht en de St. Augustinusparochie heeft voor de eerste helft van 2019 weer een prachtig aanbod aan activiteiten gepresenteerd. Ook nu is dat weer gepresenteerd in een flyer, die is toegevoegd aan de recente editie van Klankbord. De gemeenteleden die geen abonnee zijn, kirhgen de flyer de komende dagen in de brievenbus. U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het programma van deze actieve werkgroep. Een zorgvuldig samengesteld aanbod bestaande uit verdiepende lezingen, boekbesprekingen, muziek, kunst en bijeenkomsten georganiseerd door leden van de Protestantse Gemeente Barendrecht en de Barendrechtse St Augustinus parochie. Lees verder >> 25.01.19

Gezamenlijks nieuws over Samen-vieren
De scriba's van de wijkgemeenten Dorpskerk en Zuid-Oost - Dick Schriek en Hans Oorebeek - schrijven al enkele weken in Klankbord een gezamenlijk bericht over de vorderingen van de Stuurgroep 'Onderweg' bij het 'samen-vieren'. Tot op heden werden die toegevoegd aan de beide wijkberichten van de wijkgemeenten. Met ingang van heden worden die gezamenlijke berichten, die geen privacy-gegevens bevatten, apart vermeld op onze website. Dit keer wordt aandacht besteed aan de vacatures in beide wijkkerkenraden. . . .
Lees verder >> 25.01.19
 

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
In verband met het ziekteverlof van ds. Stam wordt het wijkbericht van de Dorpskerkgemeente namens de kerkenraad verzorgd door Tineke van der Meer. In dit uitgebreide wijkbericht leest u alles over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Voor het eerst is het wijkbericht ook voorzien van enkele foto's. Lees verder >>  26.01.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
In dit wijkbericht schrijft ds. Cees Romkes over het wel en wee in deze wijkgemeente en vanelfsprekend voegt hij er ook deze keer weer een mooie liedtekst aan toe.  Lees verder >> 26.01.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
Anne-Mieke van Oost, kerkelijk werker van Carnisse Haven, heeft dit keer de meditatie verzorgd in het Klankbord. Onder de titel 'Don't worry, be happy' legt zij een verband naar de uitspraak van Jezus: 'Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken.' Lees verder >> 26.01.19

Nagekomen bevestiging diaken
Op zondagmorgen 3 februari zal Frans Schop worden bevestigd als diaken van de wijkgemeente Zuid-Oost. Frans zal tevens de nieuwe secretaris worden van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Barendrecht. 25.01.19

Landelijke aandacht voor benefietdiner
Het blad van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) heeft in haar blad Kerkbeheer aandacht besteed aan de wijze waarop onze Kerkrentmeesters bij de financiering van de instandhouding van de Dorpskerk nauw samenwerken met de stichting Vrienden van de Dorpskerk. Op verzoek van de redactie van het blad heeft kerkrentmeester Simon Hoek een artikel geschreven over het benefietdiner dat in december 2018 werd gehouden in de Dorpskerk en dat €18.000 heeft opgeleverd voor de financiering van de restauratie van het torenuurwerk, de klokkenstoel en de luidklok. Daarnaast werd ook aandacht besteed aan de unieke wijze waarop de instandhouding van het oudste huis van Barendrecht grotendeel wordt gefinancierd buiten de last van de PG Barendrecht. Voor de twee artikelen, lees verder >> en verder >>. 25.01.19

Onderhoud houten interieur Dorpskerk
Om het in de afgelopen jaren gerestaureerde monumentale houten interieur in topconditie te houden, hebben de kerkrentmeesters van de Dorpskerk een onderhoudscontract afgesloten met de restauratoren. Voortaan zal al het monumentale houten interieur om de drie jaar worden nagelopen en opnieuw in de was worden gezet en uitgepoetst. Deze week is dat voor het eerst gebeurd. Tevens zijn de twee muurplanken onder de orgelgalerij gerstaureerd (die waren nog niet eerder gedaan). Ook is opdracht gegeven voor de restauratie van de eeuwenoude eikenhouten archiefkist. De beide restauraties worden gefinancierd door de stiching Vrienden van de Dorpskerk. Het onderhoudscontract wordt gefinancierd vanuit de onderhoudsbegroting van het Dorpskerkcomplex. 
 25.01.19

  klik voor vergroting

Mutaties in de wijkkerkenraden
Op zondagmorgen 13 januari 2019 heeft Kees Walstra afscheid genomen als ouderling/coordinator pastoraat van de Dorpskerkgemeente. Kees heeft in de ruim twaalf jaar dat hij ambtsdrager is geweest veel meegemaakt in de steeds wisselende samenstellingen van de wijkkerkenraad. Hij heeft predikanten zien komen en gaan. Ds. Cees Romkes heeft Kees namens beide kerkenraden bedankt zijn jarenlange grote inzet voor de Barendrechtse kerk met enkele hartelijke en persoonlijke woorden. Na de dienst werd Kees door vele kerkgangers bedankt voor zijn grote inzet.
In dezelfde eredienst werd Kees Vos herbevestigd als diaken en werd Klaas Groenendijk benoemd als kerkrentmeester, met de bijzondere taak van 1e penningmeester van het College van Kerkrentmeesters.
De dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken maakten voor de feestelijke viering een prachtige schikking, waarin de begrippen 'hart voor de kerk hebben' en 'sub rosa' waren verwerkt.

Cees Romkes maakte van de gelegenheid gebruik om ook Aad Boers te bedanken. Aad heeft zijn taak als 1e penningmeester van het CvK neergelegd, nadat hij dit sinds de fusie heeft verricht. Omdat Aad vanuit Carnisse Haven is benoemd zal daar afscheid van hem worden genomen. 23.01.19
  klik voor vergroting
klik voor vergroting

Oproep voor Bethelbazar
Dit jaar wordt de bazar op vrijdag 10 en zaterdag 11 mei gehouden. Wij hopen dat u ons weer kunt helpen. Het is het weekend van moederdag. De bazar is al heel erg lang een vertrouwde activiteit.
Spullen brengen: Als u nog spullen voor de rommelmarkt heeft vragen wij u of deze nog even bewaard kunnen worden. Vrijdag 29 maart staan de containers op het plein en is de eerste inzamelavond. Heeft u hele mooie spullen en kunt u het niet bewaren neem dan even contact op met Leo van Wijk. Wij hebben van een gemeentelid een gedeelte van een garage box in bruikleen gekregen. 20.01.19


Toekomst Bethelbazar
Namens de Commissie Bethelbazar meldt Huib van Zessen het volgende: 'We hebben het besluit moeten nemen om in 2020 de laatste bazar te organiseren. Het is een zeer moeilijk besluit geweest. We worden allemaal ouder en het is en wordt voor een groot aantal commissie leden te zwaar. In de loop der tijd zijn er commissieleden gestopt. Als er mensen zijn die het stokje willen overnemen zouden wij daar heel erg blij mee zijn. Maar als er geen nieuwe, vooral jongere aanwas komt voor het bestuur, organiseren wij de bazar nog twee maal. Waar het ook om gaat is het til- en sjouwwerk op de vrijdagavonden, de boodschappenactie en mensen die de leiding nemen over onderdelen tijdens de twee bazardagen. U ons altijd om informatie vragen. De commissie leden zijn: Wilma Diepenhorst, Carel en Marianne van Hartingsveldt, Alide Heule, Aad de Bruin, Leo van Wijk, Marja Kruit, Arie Nootenboom, Fieke Diepenhorst, Henk van der Pols en Huib van Zessen.' 20.01.18
 

Bonney Bee steunt restauratie uurwerk Dorpskerk
Kunstenares Margo Boers steunt de restauratie van het uurwerk van de Dorpskerk met een cheque van 150 euro. Het torenuurwerk van de Dorpskerk behoort tot de oudste torenuurwerken van het land. Het uurwerk, de luidklok en de klokkenstoel zijn aan restauratie toe. De stichting Vrienden van de Dorpskerk voert daar actie voor. Onder de naam Bonney Bee beschildert Margo Boers kerstballen. Daarmee is ze inmiddels landelijk bekend. Ze moet de afgelopen tien jaar de Dorpskerk al honderden keren geschilderd hebben. Daarom besloot ze iets terug te doen. Tijdens het WinterFeest en op de kerstmarkt van De Kleine Duiker verkocht ze beschilderde kerstklokjes, waarvan de opbrengst bestemd is voor deze restauratie. Heer Vrankestraat 51, naast tram- en treinstation Rotterdam-Noord.

  klik voor vergroting
Op zaterdag 12 januari overhandigde Margo de opbrengst van de actie symbolisch aan Tineke van der Meer, bestuurslid van de vriendenstichting. Van de cheque en de daarbij behorende kerstbal had ze prachtige kunstwerkjes gemaakt. Tineke van der Meer was blij met de steun voor het restauratieproject. De cheque en de unieke kerstbal zijn te zien in de vitrine in de Ontmoeting, de zaal naast de Dorpskerk. Zie ook >> www.bonneybee.nl   12.01.19

 

Wijzigingen in College van Kerkrentmeesters
De secretaris van het College van Kerkrentmeesters - Fred de Baas - maakt melding van een aantal mutaties in het CvK van de PG Barendrecht. Er wordt na het vertrek van penningmeester Aad Boers een nieuw financieel team gevormd, bestaande uit Klaas Groenendijk (1e penningmeester), die het Dagelijks Bestuur komt versterken en zich vooral bezig zal houden met beleidsmatige zaken, Thijs Bosloper (2e penningmeester), die samen met Ada Abrahamse (administrateur) de uitvoerende taken voor hun rekening gaan nemen. Aad Boers blijft deel uit maken van het team. Hij neemt de verschillende financiële acties (Actie Kerkbalans, Oogstcollecte, Solidariteitsfonds) voor zijn rekening. Verder zullen met ingang van januari 2019, ook Aad Kleine (wijk Zuidwest), Martin Kraamwinkel (Carnisse Haven) en Leen van ’t Hoff (Carnisse Haven) het CvK verlaten. Aad Kleine zal worden opgevolgd door Hans Hertog en Martin Kraamwinkel krijgt in Aad Boonstra een opvolger. Voor de complete bericht, lees verder >> 11.01.19

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
In verband met het ziekteverlof van ds. Stam wordt het wijkbericht van de Dorpskerkgemeente verzorgd door de wijkkerkenraad. In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente, maar ook over het Onderweg zijn met 'Samen-Vieren' en 'Samen-Voegen' van de wijkgemeentes rondom de Dorpskerk. Lees verder >>  11.01.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
Sinds de wijkgemeente Zuid-Oost is gaan 'samen-vieren'in de Dorpskerk,worden de wijkberichten van hen ook op de Dorpskerkwebsite gepresenteerd. In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in deze wijkgemeente, maar ook over het Onderweg zijn met 'Samen-Vieren' en 'Samen-Voegen' van de wijkgemeentes rondom de Dorpskerk.  Lees verder >> 11.01.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Prachtige opbrengst Verjaardagsfonds 2018
De ruim vijftien vrijwilligers van de werkgroep verjaardagsfonds van de Dorpskerkgemeente hebben in 2018 het prachtige bedrag van € 3079,32 opgehaald. Dit is nagenoeg gelijk aan het resultaat van 2017. Zoals bekend wordt de opbrengst elk jaar besteed aan het onderhoud van het Dorpskerkcomplex. De coördinator van de werkgroep doet een oproep aan u om ook enkele straten voor uw rekening te nemen! Het betekent dat u in een of meer straten bij onze jarige gemeenteleden een felicitatiekaart afgeeft en vraagt of zij bereid zijn om een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de Dorpskerk. Be voor meer informatie naar Dicky Tol, telefoonnummer 0613361360. 08.01.19

Opbrengsten ZWO-acties
Namens de Stichting Pryanthi en het kindertehuis Bal Anand & Umang wil de ZWO-commissie iedereen hartelijk bedanken die voor de jaarwisseling oliebollen en appelbeignets hebben gekocht bij deze ZWO-actie. In december 2018 zijn er 2550 oliebollen en 355 appelbeignets verkocht voor de bovengenoemde doelen. Hiervan zijn 100 zakken oliebollen door de Diaconie geschonken aan de Voedselbank. De opbrengst van de actie is € 1300,00. Een geweldig resultaat!
De verkoop van kaarsen voor de Leprazending, die in de PGB-kerken en tijdens het WinterFeest werden verkocht hebben een bedrag van € 172,50 opgeleverd. Degenen die aan deze ZWO-acties hebben meegedaan worden hartelijk bedankt! 08.01.19


Geslaagde nieuwjaarsbrunch
Zoals de laatste jaren gebruikelijk, was er op de eerste zondag van het nieuwe jaar na afloop van de eredienst weer een nieuwjaarsbrunch georganiseerd. In verband met het ziektevelof van ds. Stam, ging oud-Dorpskerkpredikant Jan Willem Kirpestein voor in de eredienst. Na de viering werd er eerst kofie gedronken. Daarbij hielden de voorzitters van de wijkkerkenraden van de wijke Zuid-Oost en Dorpskerk hun traditionele nieuwjaarstoespraak.Aansluitend begon de nieuwjaarsbrunch. Jan en Elly van den Oever hadden samen met Loek en Nellie van Doorn weer het nodige voorbereid. Er waren bijna honderd gemeenteleden aanwezig. Dat is een record. Het was een feestelijk begin van het nieuwe jaar. Het wordt een jaar waarin er weer veel voor de twee wijkgemeenten in de Dorpskerk en voor de Dorpskerk zelf staat te gebeuren. Zie het onderstaande artikel 'Vooruitblik op 2019'. Een fotoverslag volgt later. 07.01.19

Recordopbrengst Snuffelmarkt in 2018
Tijdens de nieuwjaarbijeenkomst van de vrijwilligers van de werkgroep Snuffelmarkt van de Dorpskerkgemeente werd bekend gemaakt dat er in 2018 een recordopbrengst is gerealiseerd van € 14.015,91. Het is ruim € 4000 meer dan vorig jaar en dit opbrengstniveau is de afgelopen 10 jaar niet meer gerealiseerd! Deze opbrengst is inclusief die van de wekelijkse koffiehoek, maar exclusief de ruim € 200 die door de Snuffelmarkt werd bijgedragen aan de actie 'Afval Loont voor de Dorpskerk'. De kerkrentmeesters van de Dorpskerk zijn de vrjiwilligers van de werkgroep Snuffelmarkt buitengewoon dankbaar dat zij zo'n grote bijdrage leveren aan de financiering van het groot onderhoud van het Dorpskerkcomplex. Het schilderwerk in de Dorpskerk en de Ontmoeting kon in 2018 hiermee worden gefinancierd. Langs deze weg zetten de kerkrentmeesters dan ook een paar hele grote pluimen op de hoeden van alle Snuffelmarktmedewerkers! 07.01.19
  klik voor vergroting

Nieuws van de Snuffelmarkt
In het nieuwe jaar is de Snuffelmarkt ook weer eenmaal per maand geopend op de woensdagavond. De eerstvolgende verkoopavond is op woensdag 16 januari. Speciaal voor de donkere winterdagen zijn er leuke aanbiedingen. Op die datum zijn namelijk alle spellen, DVD's, CD's, puzzels en boeken te koop voor maar € 0,50 per stuk. Deze aanbiedingen zijn alleen geldig op bovengenoemde datum. De Snuffelmarkt is dan geopend van 19.00 tot 21.00 uur.Daarnaast is de Snuffelmarkt elke zaterdagmorgen van 10-12 uur open. Er is ook gelegenheid voor het nuttigen van een kopje koffie of thee. Het afgelopen jaar is zeer succesvol afgesloten met de Kerstverkoop en het Winterfeest. Met de opbrengst is een grote bijdrage geleverd aan de restauratieprojecten van de Dorpskerk. Bel voor meer informatie naar mevrouw Truus Dorsman, telefoon 616501. 07.01.19

Bericht van de AK: Triomfatorkerk overgedragen
Het eigendom van de Triomfatorkerk is op woensdagmiddag 2 januari op het notariskantoor Lint te Hoogvliet door de Protestantse Gemeente Barendrecht officieel overgedragen aan de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Barendrecht-Pernis-Albrandswaard. Nadat de notaris haar handtekening had gezet, overhandigde Peter Noordzij, de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de PGB de sleutels van de Triomfatorkerk aan de voorzitter van de Kerkenraad van de GKv, Huibert Steen. De Triomfatorkerk is op 21 juni 2018 verkocht aan de GKV. Voor het nieuwsbericht van de AK, lees verder >>  06.01.19  (foto: Simon Hoek)

  klik voor vergroting

Waarderingsspeld voor Wim Mes
Zaterdagmorgen 5 januari heeft Kees Vos, de voorzitter van de wijkkerkenraad Dorpskerk, de waarderingsspeld van de Dorpskerkgemeente uitgereikt aan Wim Mes. Wim is jarenlang kerkvoogd en diaken geweest en hij heeft onder andere de vernieuwing van de verlichting en de geluidsinstallatie van de Dorpskerk in de zeventiger jaren begeleid. Verder coördineerde hij van 1970 tot voor kort de kerktelefoon, die onlangs is omgezet naar de zender van Kerkomroep.nl. Bovendien is Wim vele jaren de huisdrukker geweest van de Zondagsbrief. Antoinette Jansen overhandigde Wim een prachtig boeket voor zijn vrouw Ans, die wordt verzorgd in de Elf Ranken en daardoor helaas de feestelijke bijeenkomst niet kon bijwonen. Lees verder >> 05.01.19
  klik voor vergroting

Dienst van de Eénheid voor de kerken
Op zondag 20 januari is er in de Dorpskerk weer de jaarlijkse viering voor de éénheid van de christenen. Deze viering is internationaal voorbereid door de christenen in Indonesië en wordt in heel de wereld gevierd. Hier in Barendrecht is de liturgie voorbereid door de werkgroep oecumene en de voorgangers ds. Joma Boers en dhr. Maarten van Boekel van de parochie. Het thema is  'Recht voor ogen'. Wij hopen dat u dit thema met ons wil delen, en er met elkaar een mooie viering van maken.Aanvang om 10.00 uur. Namens de werkgroep Winia Schriek en Sjaan Steenhoek.  04.01.19

 

Over liturgie gesproken... Epifanie
De Kerstkring (de eerste periode in het Kerkelijk jaar) die is begonnen met de Adventstijd en is gevolgd door de Kersttijd wordt afgesloten door de Epifaniëntijd. Epifanie is een Christelijk feest dat is ontstaan in de vierde eeuw in het oosters Christendom. Het was oorspronkelijk bedoeld om de verschijning van de vleesgeworden Zoon van God op aarde te vieren (Epiphaneia is Grieks voor 'verschijning'). Daarbij werden de tekenen van Jezus' goddelijkheid herdacht: de geboorte uit de Maagd Maria, het bezoek en de aanbidding van de Wijzen uit het Oosten, gebeurtenissen uit Jezus' jeugd en de doop door Johannes de Doper. Epifanie valt jaarlijks op 6 januari. Net als in veel andere kerken wordt Epifanie in de Dorpskerkgemeente gevierd op de eerste zondag ná
1 januari. Dat is dit jaar dus zondag 6 januari. De Epifaniëntijd,loopt door tot Aswoensdag. Dan begint de Paaskring met de Veertigdagentijd.  03.01.19

Barendrechter van het jaar 2018
Cees van den Heuvel is onderscheiden met de titel 'Barendrechter van het jaar 2018'. Cees is onder andere als bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk de grote motor geweest achter de orgnisatie van het zo succesvolle benefietdiner in de Dorpskerk tn behoeve van de restauratie van het torenuurwerk en de klok. De verkiezing is volgens jury ook een blijk van waardering voor alles wat hij de afgelopen tientallen jaren heeft gedaan voor Barendrecht. Zo was Cees als opticiën jarenlang voorzitter van de Centrum Winkeliers en 25 jaar lang de organisator van de Sinterklaasintocht. OOk is hij voorzitter geweest van De Kleine Duiker. De oorkonde is op 2 januari aan Cees uitgereikt door juryvoorzitter Wouter Gorter. Namens de Dorpskerkgemeenschap feliciteren we Cees en zijn vrouw van harte met deze prachtige onderscheiding. 02.01.19
  Klik voor vergroting

Van harte proficiat Cees!

Belangstelling voor Dorpskerksite blijft groeien
Ook in het jaar 2018 is de belangstelling voor de Dorpskerkwebsite gegroeid. Met name de koppeling aan een eigen Dorpskerkpagina op Facebook en het 'samen-vieren' met de wijkgemeente Zuid-Oost heeft het bezoekersaantal in 2018 met ruim 20% doen stijgen. Het aantal bezoeken aan de website bedraagt momenteel ruim 100 per dag. Er worden gemiddeld per dag ruim 350 pagina's bezocht. De pagina's 'Laatste Nieuws', 'Actueel' en 'Kerkdiensten' worden het meest bezocht. Daarnaast trekken de verslagen van de vele Dorpskerkactiviteiten ook veel lezers. Het bijhouden van de website kost weliswaar veel tijd, maar dit soort cijfers stimuleren ons op de ingeslagen weg voort te gaan. Wij wensen u ook dit nieuwe jaar veel leesplezier! 01.01.19

Website landelijke PKN vernieuwd
De website van de Protestantse Kerk in Nederland heeft een grondige metamorfose ondergaan. Niet alleen is de vormgeving vernieuwd en aangepast aan alle schermformaten, ook de structuur van de website is verbeterd. Alle informatie is geconcentreerd rondom thema’s. De ruim zestig thema’s zijn ondergebracht onder negen rubrieken. De nieuwe opzet is zodanig dat het zoeken vereenvoudigd wordt. Een eerste vingeroefening leert dat dit nog niet zo eenvoudig is. Men heeft gekozen voor een grijze achtergrond. Dat geeft het geheel een wat saai uiterlijk. En dat terwijl de PKN zo'n prachtig, kleurrijk logo heeft, een logo dat symbool staat voor ons veelkleurige kerkgenootschap. Maar ach, dat is natuurlijk een kwestie van smaak. . . . Lees verder >> 01.01.19
 

Wist u dat? God in de Lage landen. . .  
Op 23 en 30 december 2018 heeft de Evangelische Omroep een tweeluik uitgezonden over de Synode van Dordrecht en de strijd in kerk en samenleving aan het begin van de zeventiende eeuw. Deze uitzendingen vormen een onderdeel van de lopende serie 'God in de lage landen'. Het terugkijken van beide uitzendingen wordt van harte aanbevolen voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van ons land en in het bijzonder in de geschiedenis van onze Protestantse kerk.
Kijk verder >> Dit speelt overigens in de tijd waarin de zesde predikant van Barendrecht, ds. Abraham Costerus (1575 - 1620)  leefde. Binnenkort verschijnt een artikel over deze wel heel markante zesde Dorpskerkpredikant. . .  01.01.19
  klik voor vergroting
Synode van Dordrecht (1618-1619)

Wist u dat? Jezus van Nazareth. . .  
Kort voor kerst 2018 heeft de NPO een serie van vier televisie-uitzendingen gewijd aan een zoektocht naar de historische Jezus van Nazareth. Presentator Kefah Allush tracht te achterhalen in hoeverre zijn westerse beeld van Jezus klopt met de werkelijkheid. Om hierachter te komen reist Kefah af naar de gebieden waar Jezus heeft geleefd. Dit is ook de geboortegrond van Kefah zelf. Hij bezoekt de plekken waar Jezus heeft rondgelopen en praat met toonaangevende wetenschappers om een scherper beeld te krijgen van het leven van Jezus. Ook professor Lietaert Peerbolte, hoogleraar Nieuwe Testament aan de VU verleent zijn medewerking aan deze serie. Professor Peerbolte verzorgde op de afgelopen bijeenkomst van het Leerhuis in de Dorpskerk een bijzonder interessante presentatie over de persoon van Jezus. De vier uitzendingen zijn zeer de moeite waard om terug te kijken. Kijk verder >>  01.01.19
   

Vooruitblik op 2019
Het nieuwe jaar belooft zeker zo'n markant jaar te worden als 2018. De Dorpskerkgemeente gaat samen met de wijkgemeente Zuid-Oost onderzoeken of er vanuit het 'samen-vieren', de stap gezet kan worden naar het 'samen-voegen' van beide wijkgemeenten. Zo komt een Protestantse wijkgemeente rondom de Dorpskerk in beeld. Ook voor de Dorpskerk wordt het een bijzonder jaar. In de loop van 2019 zullen de restauraties van torenuurwerk, klokkenstoel en luidklok worden opgestart. Ook met de restauratie van het voegwerk van de buitenmuren zal worden begonnen. Daarmee zal het oudste huis van Barendrecht, langzaam maar zeker de status kunnen bereiken van 'best onderhouden Barendrechts monument!' 01.01.19

Een gezegend Nieuwjaar!
Graag willen we als Dorpskerkwebsite 2019 beginnen met de zegen, waarmee Cees Romkes de laatste viering van 2018 in de Dorpskerk eindigde. Dat is de zegen van St. Patrick. Deze zegenwens stamt al uit de vijfde eeuw. Moge die zegen ons als Protestantse Gemeente Barendrecht, als Dorpskerkgemeente en wijkgemeente Zuid-Oost ons in 2019 steeds begeleiden!
       Moge de Heer 
        - vóór je zijn, om je de juiste weg te wijzen,
        - achter je, om je in de armen te sluiten en om je te beschermen tegen gevaar,
        - onder je om u op te vangen wanneer je dreigt te vallen,
        - in je om je te troosten als je verdriet hebt,
        - rondom je als een beschermende muur, wanneer anderen over je heen vallen,
        - boven je om je te zegenen,
        Moge de Heer ons vandaag, morgen en tot in eeuwigheid zegenen.
01.01.19


 

2019  wordt een bijzonder jaar voor de Dorpskerk
en de Dorpskerkgemeenten!

TOP2000-dienst in stampvolle Dorpskerk
Dat het oudste huis van Barendrecht óók een prima locatie is om een op moderne leest geschoeide eredienst te houden, werd duidlijk op zondagavond 30 december. De jaarlijks terugkerende TOP-2000 dienst trok zovel belangstelling dat de Dorpskerk stamvol was. De kerk was op bijzondere wijze uitgelicht. De dienst was opgebouwd rondom het thema ‘Heal the world’. Dit thema werd al in 1992 op indrukwekkende wijze vertolkt door Michael Jackson. De liveband “Fusion and Friends” speelde tijdens de viering op enthousiste en prachtige wijze een aantal nummers uit de Top2000. Met name de twee zangeressen konden op veel waardering rekenen van het publiek.  Ds. Henk-Jan Ketelaar - die als voorganger optrad - en de leden van de voorbereidingsgroep kunnen terug zien op (wederom) een geslaagde TOP2000-dienst!  Loek van Doorn leverde de foto's. 31.12.18
  Klik voor vergroting
klik voor vergroting

KerstFeest in de Dorpskerk (2)
Op de kerstmorgen werd het feest van de geboorte van Jezus Christus voortgezet in de Dorpskerk met een viering voor jong en oud. De Dorpskerkgemeente was blij verrast toen er twee Dorpskerkpredikanten binnenkwamen. Ds. Jan Willem Stam is namelijk op therapeutische basis zijn rol als Dorpskerkpredikant weer stapje voor stapje aan het oppakken. Het was voor velen een reden tot grote dankbaarheid om van hem de zegen mee te krijgen op dit KerstFeest. Ds. Romkes verraste kinderen én volwassenen toen hij bij het kinderlied de instrumentjes niet alleen aan de kinderen uitdeelde, maar ook vele volwassenen liet meespelen bij het 'laat de bel, laat de trom, laat de beltorm horen, Christus is geboren'. Het werd al met al een heel feestelijke dienst! 25.12.18

KerstFeest in de Dorpskerk (1)
Ruim 500 jaar wordt het feest van Christus geboorte al gevierd in het oudste huis van Barendrecht. Hoeveel Barendrechters zouden jou en mij zijn voorgegaan in al die eeuwen? Het zullen er zeker veel meer dan honderdduizend zijn geweest! Heeft u zich dat al eens gerealiseerd? Ook in de Kerstnacht 2018 was de eeuwenoude Dorpskerk weer tot de laatste plaats gevuld. Dorpskerkpredikant Cees Romkes vertaalde op bevlogen wijze het evangelie naar Lucas naar de huidige tijd. Samenzang van bekende kerstliederen werd afgewisseld met enkele prachtige bijdragen van de Barendrechtse Cantorij. En dat bij het kaarslicht van de monumentale kaarsenkronen: het was KerstFeest met twee hoofdletters! Wie er niet bij was, heeft iets bijzonders gemist!
  Klik voor vergroting
Een Kerstnachtdienst
om niet snel te vergeten!

Onderzoek naar conditie luidklok afgerond
Onlangs heeft een klokkenspecialist, tevens adviseur van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, een onderzoek gedaan naar de conditie van de luidklok van de Dorpskerk. Dit onderzoek gebeurde in het kader van de voorgenomen restauratie van klokkenstoel en luidklok. Het onderzoeksrapport zal binnenkort definitief worden vastgesteld. Nu al kan worden gemeld dat de conditie van de klok zodanig is dat die niet hoeft te worden opgelast en dus niet uit de toren hoeft te worden verwijderd. Tevens is vastgesteld dat het plan om de klok na de restauratie op te hangen aan een horizontale luidbalk onderschreven wordt door de adviseur. Daarmee zou de klok weer 'vliegend geluid' kunnen worden, zoals dat van 1787 tot 1960 werd gedaan. Het onderzoek heeft ook nieuwe feiten opgeleverd. Dat betreft enkele gegevens van het in de Tweede Wereldoorlog verdwenen tweede luidklokje. Dat was een klokje van 40 kg. en een diameter van 38 cm. Het opschrift luidde 'PIETER BAKKER ROTTERDAM 1753'. Daarmee zou het klokje 27 jaar ouder zijn dan eerder werd aangenomen. 15.12.18

  Klik voor vergroting
Bij het onderzoek van Simon Hoek
naar de geschiedenis van de klok,
stuitte hij op bovenstaande foto.
De gestolen klokken staan op
de kade in Urk kort nadat ze zijn
opgedoken uit het IJsselmeer.

Fantastische opbrengst benefietdiner Vrienden Dorpskerk
De Stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) hebben op vrijdagavond 7 december 2018 met het benefietdiner bij kaarslicht dat werd gehouden in sprookjesachtig ingerichte Dorpskerk, het fantastische bedrag bijeengebracht van € 18.000. Deze netto-opbrengst overtrof zelfs de stoutste verwachtingen van het bestuur van de vriendenstichting. Zij hadden namelijk een grote cheque laten maken met het bedrag van € 15.000 erop. Dankzij een zeer succesvolle spontaan gehouden kerkveiling werd dit bedrag nog verre overtroffen. Voorzitter Wim Vonk overhandigde samen met Barendrechts burgemeester Jan van Belzen de cheque aan een zeer dankbare ouderling-kerkrentmeester Simon Hoek. Hij is de coördinator van alle restauratieprojecten van de Dorpskerk. In zijn dankwoord memoreerde Simon dat vooral dankzij de jarenlange steun van Vrienden van de Dorpskerk het oudste huis van Barendrecht in een steeds betere staat kan worden gebracht. De Dorpskerk zou wat hem betreft het mooiste huis van Barendrecht moeten worden. Het is immers primair het 'Huis voor de Heer', maar daarnaast ook een 'huis' waar de hele Barendrechtse samenleving welkom is. 08.12.18
  klik voor vergroting
De Dorpskerk omgetoverd
tot L'Eglise Village.

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
In verband met het ziekteverlof van ds. Stam wordt het wijkbericht van de Dorpskerkgemeente verzorgd door de wijkkerkenraad. In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente, maar ook over het Onderweg zijn met 'Samen-Vieren' en 'Samen-Voegen' van de wijkgemeentes rondom Triomfatorkerk en Dorpskerk. Lees verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE. DEZE CODE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 23.11.18

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
Sinds de wijkgemeente Zuid-Oost is gaan 'samen-vieren'in de Dorpskerk,worden de wijkberichten van hen ook op de Dorpskerkwebsite gepresenteerd. In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in deze wijkgemeente, maar ook over het Onderweg zijn met 'Samen-Vieren' en 'Samen-Voegen' van de wijkgemeentes rondom de Triomfatorkerk en de Dorpskerk. 
Lees verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE. DEZE CODE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl  ] 23.11.18

Kerstgroeten
In de dagen voor Kerst wensen wij elkaar veel toe. Afhankelijk van iemands levensovertuiging varieert dat van 'een fijne Kerst' tot 'Gezegend Kerstfeest', en alle varianten daartussen.
Wij plaatsen hierbij een drietal Kerstwensen: 
* De scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, ds. René de Reuver spreekt over het thema 'Wees niet bang!' Voor zijn inspirerende videoboodschap, >> kijk verder.    
* Onze PKN-Classispredikant ds. Gerrit van Meijeren over Johannes1, 'Het woord is vlees geworden', Lees verder >>
* En tenslotte: voor onze eigen Kerst en Nieuwjaarwens, klik op de luchtfoto >>.
20.12.18
  klik voor vergroting

Promotiebrochure Vriendenstichting
'Wat zijn we als Dorpskerk rijk met zulke vrienden', dat zei kerkrentmeester Simon Hoek in zijn dankwoord aan het bestuur van de stichting Vrienden van de Dorpskerk nadat de opbrengst van het benefietdiner (€ 18.000) bekend was geworden. Omdat het belangrijk is dat de vriendenstichting aan de weg blijft timmeren en dus binnen en buiten de (Dorps)kerkgemeenschap op zoek blijft naar nieuwe vrienden, is er een nieuwe brochure gemaakt. UIt een uitstekende samenwerking tussen Arco van der Lee (teksten) en John Schaap (opmaak en druk) is een prachtige brochure geboren. Het eerste exemplaar werd door John overhandigd aan Simon (zie foto). Op de leestafel in de Ontmoeting liggen altijd exemplaren om mee te nemen. U kunt de brochure ook downloaden, lees verder >> 20.12.18
  klik voor vergroting

Sneeuwpoppen van de Creaclub
De Creaclub, die sinds enkele weken vanuit de Triomfatorkerk onderdak heeft gevonden in gebouw de Ontmoeting, heeft voor de komende Feestdagen een bijzonder project afgerond: negen heuse sneeuwpoppen. De poppen zijn gebreid en zullen een mooi plaatsje bij de deelnemers thuis. Heeft u ook belangstelling om wekelijks zo creatief bezig te zijn?
U bent van harte welkom, elke donderdagmiddag vanaf 13.30 tot 15.30 uur in de Ontmoeting, achter de Dorpskerk. Nadere informatie:  Marrie den Otter, 0180-614851. 20.12.18
  Klik voor vergroting

'Herberg Dorpskerk' opent haar deuren
De Dorpskerkgemeente heeft een nieuwe activiteit ontwikkeld als het gaat om de invulling van 'Kerk 2025': een Dorpskerk die zich in het hart van het oude Dorp voorbereidt op haar toekomstige rol in de Barendrechtse samenleving: 'Herberg Dorpskerk'. 'Kerk-zijn, een ontmoetingsplaats  voor alle Barendrechters in het oude centrum van het dorp', dat is de doelstelling die de initiatiefnemers - Nellie en Loek van Doorn - zich hebben gesteld. Vanaf woensdag 9 januari start om de veertiendagen van 09.30 tot 12.30 uur deze ontmoetingsplaats voor een ieder die
: een praatje wil maken of een spelletje wil doen; levensverhalen met anderen wil delen; klusjes in en rond de kerk en kerktuin wil doen; rust en stilte zoekt in de kerktuin of in de eeuwenoude Dorpskerk. Er wordt door vrijwilligers een kopje koffie of thee geschonken en er wordt afgesloten met een eenvoudige lunch. Iedereen is welkom. Bij voldoende belangstelling gaat 'Herberg Dorpskerk' t.z.t. iedere woensdagmorgen open! Die woensdagmorgen is ook koster aanwezig om vragen te beantwoorden of afspraken te maken. Regelmatig zal er ook een predikant aanwezig zijn. Heeft u belangstelling om als deelnemer of als vrijwilliger mee te doen? Neem contact op met Nellie of Loek van Doorn,  tel.0180-622296. 20.12.18
 
'Herberg Dorpskerk'

Dorpskerk in het hart van het WinterFeest
Op zaterdag 15 december organiseerde de stichting Evenementen Dorpskern Oud-Barendrecht (SEDOB) in de dorpskern van Oud-Barendrecht het WinterFeest. De Dorpskerkgemeente participeert in de SEDOB via de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk en mede daarom vormt het Dorpskerkcomplex elk jaar het hart van het Barendrechtse WinterFeest. 
's Middafgs en 's avonds werden er in en rondom de Dorpskerk tal van activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Op meerdere momenten tijdens het WinterFeest werd de komende restauratie van het torenuurwerk, de klokkenstoel en de luidklok onder de aandacht worden gebracht. Zo stond er een carillon op het Doromanplein, dat op verzoek tal van bekende liederen speelde. 20.12.18

  klik voor vergroting

Spectaculaire afsluiting WinterFeest in de Dorpskerk
Het WinterFeest werd afgesloten met de show ‘Een magisch Kerstfeest’ in de Dorpskerk. Dit spektakel werd verzorgd door een keur aan Barendrechts talent: Mama Strain, Kids-Bizz, Harmonievereniging Barendrecht, Dansschool Funky Feet, Sébastienne, Arjen van der Merwe en  Willem Bahlman. De toeschouwer werd meegenomen in een verhaal over de winter, liefde, kou en warmte van een betoverende kerst. Kijk voor de foto's van het WinterFeest op >> www.winterfeestbarendrecht.nl 20.12.18

Nieuws van het CvK - KerkBalans 2019
De penningmeester Aad Boers heeft zijn jaarlijkse bericht over de komende Aktie KerkBalans gepresenteerd. Hij meldt onder andere dat steeds meer gemeenteleden gebruik maken van de mogelijkheid om KerkBalans digitaal te betalen. Ook verwijst hij naar de speciale website van de PGBarendrecht die is gemaakt voor de Aktie KerkBalans
 www.kerkbalansbarendrecht.nl (deze website zal nog worden geactualiseerd!) Lees verder >>  11.12.18

Wist u dat? Unieke kerstboom in de Dorpskerk
'Zijn de lichtjes in de kerstboom defect, zo vroegen kerkgangers zich af op de tweede advent dit jaar. . .'  Het is al vele jaren traditie dat er rondom het Kerstfeest een kerstboom staat te pronken in de Dorpskerk. Dat is op zich niet zó bijzonder, hoewel er genoeg discussies bestaan rondom die 'heidense' kerstbomen in kerken. In het blad 'Het goede leven' stond een artikel over de kerstboomtraditie in de kerken. Lees het artikel >>

Hoe het ook zij, de Dorpskerk-kerstboom heeft iets bijzonders: een unieke verlichting. In de verlichting wordt gesymboliseerd dat we als Dorpskerkgemeente in de Adventstijd met elkaar toegroeien naar de komst van het Licht in de duidere wereld (de geboorte van Christus). Lees verder >>   08.12.18

   

Metamorfose Dorpskerk
'Dit huis, een herberg onderweg. . . met liefde opgebouwd, dit gastenhuis voor jong en oud, ligt langs de weg als een oase. . .' 
Op donderdag 6 en vrijdag 7 december heeft de Dorpskerk een metamorfose ondergaan. De kerkzaal is in letterlijke zin aangepast voor de functie van 'herberg'. Dit ten behoeve van het benefietdiner van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk. Al het meubilair is  de kerk uitgedragen en tijdelijk opgeslagen. De wapenschilden van de grafzerken werden beschermd en de hele vloer werd voorzien van een stjilvolle vloerbedekking. De Tuinzaal van de Ontmoeting werd omgebouwd voor een tijdelijke keukenfunctie (foto boven). Op vrijdag 7 december zijn 22 grote ronde tafels en alle 190 stoelen geplaatst. De tafels zijn inmiddels door restaurant Diggels gedekt voor het diner. De kerk heeft bovendien prachtige bloemversieringen aangeboden gekregen door het Rozenpakhuys. Nu is het oudste huis van Barendrecht klaar om de bijna 200 Vrienden van de Dorpskerk te ontvangen (foto onder). Van buitenaf zal de Dorpskerk prachtig worden aangelicht met extra lampen, zodat deze activiteit van de Vriendenstichting de Dorpskerk zowel letterlijk als figuurlijk in de spotlights zal zetten.
Voor het fotoverslag, lees verder >> 07.12.18
  klik voor vergroting
Klik voor vergroting

Extra opslagruimte voor Dorpskerkcomplex
Mede door de toegenomen activiteiten in het Dorpskerkcomplex als gevolg van de komst van de wijkgemeente Zuid-Oost, is de toch al krappe hoeveelheid opslagruimte onvoldende geworden. Koster Rob Bruin bedacht een list. Sinds 4 december staat er op het terein achter de Oude Pastorie een scheepscontainer, die de koster als opslagruimte kan gaan gebruiken. De Kerkrentmeesters hebben tevens ingestemd met de plaatsing van een tweede container, die eigendom is van de stichting die het Zomer- en WinterFeest organiseert. De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk participeert in deze Stichting Evenementen Dorpskern Oud-Barendrecht. Beide containers zullen op termijn een mooie donker groene kleur krijgen. De containers worden aan het zicht vanaf de Piet Heinstraat ontrokken door het transformatorhuis.03.12.18
  klik voor vergroting

'De Bijbel in Nederland'
Het Nederlands BijbelGenootschap heeft een boek met essays over het gebruik van de Bijbel in Nederland gepresenteerd met de titel 'De Bijbel in Nederland'. De Bijbel is het best verkochte boek ooit, maar wordt steeds minder gelezen. Wie nog wel in de Bijbel leest, doet dit minder vaak en minder intensief, zo blijkt uit verschillende onderzoeken. Welke oorzaken zijn er aan te wijzen? Wat betekent dit voor de plaats van de Bijbel in de christelijke traditie? Hoe wordt de Bijbel nu precies gebruikt en hoe moet deze praktijk gewaardeerd worden? In deze bundel staan reflecties rond dit onderwerp, maar ook handreikingen om met deze vragen thuis en in de gemeente aan de slag te gaan. Lees verder >> 03.12.18

Een historische dag
Zondag 2 december 2018 zal de Barendrechtse kerkgeschiedenis ingaan als de dag waarop, ruim 130 jaar na de Doleantie, de van oorsprong Hervormde wijkgemeente Dorpskerk en de van oorsprong Gereformeerde wijkgemeente Zuid-Oost voortaan hun eredienst samen gaan vieren in de 506 jaar oude Dorpskerk. Aan dit historisch gegeven werd bijzondere aandacht besteed. Beide wijkkerkenraden hebben getracht hun eerste gezamenlijke viering op deze 1e Adventszondag van 2018 een heel bijzonder karakter gegeven. Niet voor niets wapperde de vlag van de Protestantse Kerk in Nederland aan de toren van de eeuwenoude Dorpskerk. Gewaardeerde gast was Barendrechts Burgemeester Jan van Belzen. Er is een uitgebreid fotoverslag gemaakt van deze historische, eerste gezamenlijke viering van beide wijkgemeenten in het oudste godshuis van Barendrecht. (Met dank aan Jan van den Oever die de foto's maakte). Lees verder >> 02.12.18
  klik voor vergroting

Een boeiend stukje kerkgeschiedenis
Ter gelegenheid van bovengenoemde historische stap in de Barendrechtse kerkgeschiedenis heeft Simon Hoek een boeiend stukje kerkgeschiedenis opnieuw beschreven. Hij neemt u o'n 130 jaar terug in de tijd en beschrijft de grootste kerkscheuring van Barendrecht, die later bekend werd onder de  naam Doleantie. Nu de beide wijkgemeenten de blik op de toekomst richten, is het goed om nog eens te beseffen welke lange weg is afgelegd alvorens aan te komen anno 2018 en nu samen verder 'onderweg' te gaan. Lees verder >> 02.12.18


De eerste predikanten van Barendrecht
In het kerkblad Klankbord is een serie artikelen gestart waarin de eerste vijf predikanten van Barendrecht worden beschreven. Deze artikelen zij resumés van uitgebreidere artikelen die eerder op onze website zijn gepubliceerd. Om uitgebreid zoeken op de website te voorkomen, wordt het betreffende uitgebreide artkel opnieuw geplaatst op deze pagina Laatste Nieuws.
Voor de eerste predikant, lees verder >>; Voor de tweede predikant, lees verder >>; Voor de derde predikant, lees verder >> ;  Voor de vierde predikant, lees verder >>. Voor de vijfde predikant, lees verder >>


De Dorpskerk, een herberg onderweg . . .
De Dorpskerkgemeente benadrukt al decennia dat zij een wijkgemeente wil zijn die hun huis (de Dorpskerk) open wil stellen voor ieder op zoek is naar een oase in het leven. De vierentachtigste Psalm is een lied dat één op één voor onze monumentale Dorpskerk geldt en dat eigenlijk voor elk kerkgebouw zou moeten gelden. . . 'Dit huis, een herberg onderweg voor wie verdwaald zijn in heg en steg; geen rust, geen ruimte meer kon vinden . . . .' Deze, tekst  willen we u niet onthouden. Lees verder >>
 
Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase. . .

De financiering van de restauraties van de Dorpskerk
Hoe is het toch mogelijk dat al decennia lang de staat van onderhoud van de Dorpskerk stap voor stap naar een optimaal niveau wordt gebracht? En hoe verhoudt dat zich tot de zorgelijke financiële toestand van de hele Protestantse Gemeente Barendrecht? Dit zijn vragen waarmee de kerkrentmeesters van de Dorpskerk worden geconfronteerd. Het is voor 'outsiders' niet altijd even duidelijk wat de financieringsbronnen zijn van al die renovatie- en restauratieprojecten. Een van de kerkrentmeesters heeft het complete plaatje op papier gezet. Zo wordt volledige transparantie gegeven op welke wijze het 'oudste huis van de Heer' in Barendrecht in een steeds betere conditie wordt gebracht.  Lees verder >>   foto: Jos Wesdijk-De Schakel
  klik voor vergroting

Wist u dat?  
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk heeft (evenals de Stichting Vrienden van de Dorpskerk) in haar doelstelling staan om de rollen die de Dorpskerk vervult in de Barendrechtse samenleving te versterken. Dat betreft primair de rol als Godshuis voor de wekelijkse zondagse eredienst voor een Protestantse wijkgemeente rondom de Dorpskerk én daarnaast de rol als muziekpodium én ten derde de rol als internationaal beschermd rijksmonument. Alle drie deze rollen zijn wat ons betreft even waardevol en dienen te worden versterkt om zodoende dit unieke gebouw voor protestantse kerkgangers en alle overige Barendrechters te behouden. Alle acties om de positie én de conditie van 'het oudste en misschien wel het mooiste huis van Barendrecht' te verder verbeteren dienen dan ook in het licht van deze drievoudige doelstelling bezien te worden.
 

Wordt Vriend van de Dorpskerk
en ondersteun daarmee de doelstellingen van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk:

*  De instandhouding van de monumentale Dorpskerk voor de eredienst;
*  Het organiseren en faciliteren van culturele activiteiten in de Dorpskerk (voor zover in overeenstemming met eerstgenoemde doel);
*  Het ontplooien van activiteiten om financiële middelen te verkrijgen voor de instandhouding van de Dorpskerk.
                                       Lees alles daarover op de eigen website van deze stichting >> 
www.vriendendorpskerkbarendrecht.nl

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende