Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Actueel
Nieuwsberichten van de afgelopen maanden


Omroep overhandigt cheque voor restauratie klok
Medewerkers van omroep Exxact Barendrecht hebben een cheque van 400 euro aangeboden voor de restauratie van het uurwerk van de Dorpskerk. Tijdens het ZomerFeest, dat op 30 juni werd gehouden in de Oude Dorpskern van Barendrecht, heeft omroep Exxact Barendrecht een actie gehouden voor het uurwerk. Bij een levende jukebox konden tegen betaling verzoeknummers worden aangevraagd. Dat leverde maar liefst 400 euro op. De cheque werd dinsdag 14 augustus in de studio overhandigd aan kerkrentmeester Simon Hoek. Hij kreeg de cheque uit handen van Renée Ranti-Prins, bestuurslid van de Stichting Evenementen Dorpskern Barendrecht, de stichting die het ZomerFeest organiseert. Het geld zal worden overgemaakt aan de Stichting Vrienden van de Dorpskerk, die de financiering van de komende restauratie van het torenuurwerk, de luidklok en de klokkenstoel zal verzorgen. Lees verder >> 14.08.17
  klik voor vergroting
Renée Rianti-Prins overhandigt de
cheque aan Simon Hoek.
Op de achtergrond programma-
maker Jos Vis.

Wist u dat. . .? Een muzikale database van 2500 kerkklokken
Uw webbeheerder is weer afgedaald van z'n Walliser Alp en hij heeft - naast een artikel over 'het hoogste godshuis in de Alpen' (onderstaand) - ook nog een 'Wist u dat?-artikel gemaakt over een Zwitsers fenomeen: een muzikale data base van zo'n 2500 klokken van Zwitserse kerken en torens. Enkele Zwitserse radiozenders, waaronder SRF Musikwelle, luiden als sinds 1925 élke zaterdagmiddag om 17.20 uur letterlijk de zondag in. Gedurende tien minuten wordt het klokgelui uitgezonden van een van de vele Zwitserse kerken of klokkentorens. In het alpenland is de oude traditie om 'de zondag in te luiden' dus bewaard gebleven. De database groeit overigens nog steeds!  Lees en luister verder >> 
Op You Tube zijn de negen eeuwenoude klokken van de Münsterkerk in Bern te zien en te horen. Het is het zwaarste stel klokken van het land. Kijk en luister
 >> 11.08.18

   

Wist u dat. . . . ? De zondag inluiden
In aansluiting op bovenstaand artikel over de nog bestaande Zwiterse traditie om via de radio 'de zondag in te luiden', is uit nader onderzoek gebleken dat ook in Nederland zo'n traditie heeft bestaan. Als vroeger aan het einde van de zaterdagmiddag de klokken begonnen te luiden, betekende dit het einde van de werkweek en het begin van de zondag. In de tijd dat er nog geen gewone uurwerken bestonden, was dit hét moment om te stoppen met werken. Zeer waarschijnlijk heeft ook in Barendrecht deze traditie bestaan. Enkele jaren gelden is er in Vianen een initiatief ontstaan om gedurende de Adventstijd 'de zondag in te luiden'. 
Lees verder >> 11.08.18

Wist u dat. . . .? De hoogstgelegen kerk van Europa
Tijdens de bergvakanties van uw webbeheerder is er altijd wel eens verloren moment om een 'Wist u dat?' te maken voor onze website. Dit keer is de vraag: 'Waar ligt het hoogstgelegen Godshuis van de Alpen?' Een speurtocht op internet levert een aantal plaatsen op de dit predikaat claimen, zoals de 'Kapelle Maria zum Schnee' aan de voet van de Matterhorn (Zwitserland)  gelegen op 2556 m.of de op 3418 m. hoog gelegen 'Kapelle Maria im Schnee' op de top van de Becher in Zuid-Tirol (Italie). Maar de 'Bivacco di Santa Maria' op de top van de  3538 meter hoge Rocciamelone is met recht het hoogstgelegen godshuis van de Alpen. De Rocciamelone is gelegen op de hoofdkam van de Alpen op de grens van het Italiaanse Valle di Susa en het Franse Val d'Arc. Het was de eerste hoge berg van de Alpen waarvan de beklimming gedocumenteerd is. Bonifacius Rotarius uit Asti bracht in 1358 een metalen beeldje van Maria naar de top als blijk van dank dat hij zijn gevangenschap in het Heilige Land had overleefd tijdens de Kruistocht. Nog steeds trekken vele pelgrims op de eerste september naar de Rocciamelone. Vermeldenswaard is dat de kapel tevens een 'Bivak' of 'Refuge' is voor bergbeklimmers. Dus als het ware 'een herberg onderweg, voor wie verdwaald zijn of geen ruimte meer kon vinden (om te verblijven). . . ' Foto's van het exterieur en interieur  van Bivacco di Santa Maria    25.07.18
  klik voor vergroting

klik voor vergroting
 

'Dorpskerken in beweging': een nieuwe inspiratiebron? 
Vanuit de landelijke PKN is er een nieuwe beweging gestart onder de titel 'Dorpskerken in beweging', die is gericht op het versterken van de vele kleine Dorpskerken in Nederland. Als veel dorpskerken aanhaken bij de dorpskerkenbeweging, kan die helpen om nieuwe energie aan te boren. De 'dorpskerkenbeweging' wil dorpskerken helpen te floreren in de omgeving waar zij kerk zijn. De beweging wil dorpskerken een platform bieden waar ze ervaringen met elkaar kunnen delen en elkaar kunnen helpen en inspireren." De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk (STDK = de beheerder van deze website) ziet deze PKN-beweging als een nieuwe inspiratiebron die wellicht ook voor de Barendrechtse Dorpskerk van betekenis zou kunnen worden. In de komende maanden zal de STDK zich nader oriënteren op de 'dorpskerkenbeweging binnen de PKN'. Zoals in het verleden gebruikelijk zal vanuit de STDK deze oriëntatie worden afgestemd met de wijkkerkenraad van de huidige (Hervormde) Dorpskerkgemeente en van de toekomstige (Protestantse) wijkgemeente(n) rondom de Dorpskerk. In het juli-augustus nummer van het PKN-blad 'woord & weg' wordt aandacht besteed aan deze beweging. Lees verder >> 23.07.18

 De Dorpskerk:
'Dit huis, een herberg onderweg
voor wie verdwaald zijn in heg
en steg; geen rust, geen ruimte
meer kon vinden....' 


klik voor vergroting  

Vakantiegroet
Uw webbeheerder verkeerde in hoger sferen . . . . .
Daarom deze vakantiegroet uit de 'parel van de Walliser Alpen', Saas Fee.
We vieren hier jaarlijks in de kleine protestantse kapel onze erediensten.
Als onze vakantiegroet sturen we aan al onze websitebezoekers
 ons 'lied van de vakantie':
Dieser Land mit seiner Pracht, seine Berge, seine Fluren
sind die Zeugen deiner macht, deiner Vatergüte Spuren.
Alles in uns betet an Grosses hast du uns getan!

Lied 518 uit het 'Reformiertes Gesangbuch der Schweiz'.
(melodie: lied 413, Grote God wij loven U).  16.07.18

Klik op de foto: Seine Berge, Seine Fluhren...

Bruggenbouwers Award voor Eetgroep d'Ontmoeting
De initiatiefnemers van Eetgroep d'Ontmoeting werden op maandag 16 juli verrast door de Stichting Present. Nellie en Loek van Doorn en Arja en Martin Hoogerbrugge ontvingen de prestigieuze Bruggenbouwers Award tijdens een bijeenkomst van de Eetgroep. 'Kerk-zijn met een aanbod anno 2018 en dan iets betekenen voor alleengaande ouderen', dat was het doel dat Loek en Nellie voor ogen hadden. Samen met Maritn en Arja vormen zij samen met een zo'n vijfentwintig ondersteunende vrijwilligers een actieve werkgroep van de Dorpskerkgemeente. Er zijn inmiddels twee eetgroepen, die ongeveer om de drie weken een complete warme maaltijd gepresenteerd krijgen. Nellie, Arja, Loek en Martin dragen de Award op aan alle vrijwilligers van de werkgroep, want 'de bruggen bouwen we met elkaar!' 16.07.18

  klik voor vergroting

Dorpskerkklok slaat weer op de juiste tijd!
Dat restauratie van het ruim vierhonderd jaren torenuurwerk zeer noodzakelijk is, bleek de afgelopen maand wel. Het slagwerk van het uurwerk was dermate ontregeld dat meerdere kleine ingrepen niet tot voldoende resultaat hebben geleid. Daarop hebben de Kerkrentmeesters van de Dorpskerk besloten om een tijdelijke noodvoorziening te treffen. Een torenuurwerkspecialist heeft de eeuwenoude aansturing van het slagwerk tijdelijk buiten werking gesteld. Het slagwerk wordt tot de restauratie, die volgend voorjaar zal plaatsvinden, tijdelijk aangestuurd door een elektrisch aangedreven slagwerkunit. Het eindresultaat is dat de klok van de Dorpskerk nu is afgesteld op de zogenaamde atoomklok, die exact te tijd aangeeft. De Kerkrentmeesters konden het niet voor hun verantwoording nemen dat de oudste kerk van Barendrecht, die al vier eeuwen de juiste tijd aangeeft  enkele maanden buiten werking zou zijn. 14.07.18

Mariannecantorij uit Voorburg in de Dorpskerk
Op zaterdag 7 juli hield de Mariannecantorij van de Protestantse Gemeente Voorburg haar jaarlijkse workshop, dit keer in de Barendrechtse Dorpskerk. Zij kiezen elk jaar een andere monumentale kerk uit voor hun workshop. 's Middags verzorgde de Mariannecantorij een klein concert, waarbij ze werden begeleid door de concertpiano, een trompettist, fluitist en trombonist. De cantorij brengt de liederen die ze geleerd hebben ten gehore voor de eigen familie en aanhang. De Mariannecantorij is verbonden aan de wijkgemeente Martini, die kerkt in de Oude- of Martinikerk van Voorburg. Tussen de middag verzorgde Gerdien Pool een rondleiding door de Kerktuin, wat door de bezoekers erg op prijs werd gesteld. 06.07.18
  klik voor vergroting

Prachtige gift voor restauratie luidklok Dorpskerk
De stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft deze week een prachtige anonieme gift ontvangen van € 3000 ten behoeve van de restauratie van de luidklok. Het stichtingsbestuur en de Dorpskerkrentmeesters zijn bijzonder dankbaar voor dit genereuze gebaar en hopen dat dit ook anderen zal inspireren om een bijdrage te leveren aan de restauratie van de eeuwenoude luidklok, de klokkenstoel en het torenuurwerk. Alle schenkingen, groot en klein, eenmalig of meerjarig zijn van harte welkom op de rekening van de stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK), die de genoemde drie restauratieprojecten zullen gaan financieren. Het rekeningnummer van de SVDK is NL38 RABO 0355 3629 45. Natuurlijk kunt u de restauraties ook ondersteunen door deelname aan het benefietdiner bij kaarslicht (zie onderstaand artikel). 06.07.18
 

Ook Bonny Bee gaat restauratie klok ondersteunen
Kunstenares Margo Boers, bekend onder de naam Bonny Bee, is bekend van haar prachtige handbeschilderde kerstballen van onder andere de Barendrechtse Dorpskerk. Zij maakt onlangs bekend dat zij de restauratie van de euwenoude luidklok gaat ondersteunen. Zij gaat kleine kerstklokjes maken waarvan de opbrengst bestemd zal worden aan de restauratie. Bij de presentatie van het komende WinterFeest zal zij deze aktie nader bekend maken. Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk en de Dorpskerkrentmeesters juichen dit prachtige initiatief van harte toe en roepen u op om t.z.t. zo'n klokje aan te kopen en daarmee de restauratie te ondersteunen. Ga voor meer informatie over de prachtige kunstwerkjes van Bonney Bee naar >> www.bonneybee.nl   06.07.18
  klik voor vergroting

Eeuwenoude uurwerk-as terug in Dorpskerk
Vanmiddag hebben de heer en mevrouw Hoefakker een bezoek gebracht aan de Dorpskerk. Normaliter zou zo'n bezoek geen aanleiding vormen voor een artikel op de website, maar het betreft hier de man die als zoon van de plaatselijke (Hervormde) smid jarenlang als hulpje van de toenmalige koster het torenuurwerk elke week met de hand opwond. Kerkrentmeester Simon Hoek en oud-kerkrentmeester Wim de Regt hebben hen samen met Roelof Roomer van de Historische Vereniging ontvangen. Gert Hoefakker heeft in zijn jonge jaren vele uren doorgebracht bij het torenuurwerk en kan er uitgebreid over vertellen. Gert Hoefakker had ook een cadeau meegenomen voor de Dorpskerk: een eeuwenoude as met rondsel, die in de zestigerjaren door hem is vervangen door een nieuwe - door hemzelf  gesmeedde - as. Die as moest vervangen worden nadat er zich een  kleine katastrofe had voorgedaan bij het torenuurwerk. Wim de Regt maakte voor de website een mooi verslag van dit bezoek.
Lees Verder >>  05.07.18
  klik voor vergroting

Geslaagd Zomerconcert in Kerktuin
Op zondagmorgen 1 juli was het opnieuw druk in de Kerktuin. Na de eredienst werd daar het inmiddels traditionele kerktuinconcert gegeven, deze keer met zangeres Petra Simonse uit Ridderkerk. Zij bracht tijdens twee optredens populaire songs ten gehore en werd daarvoor beloond met gul applaus. Gastvrouw Alie den Engelsman-Oskam vertelde de bezoekers in de pauze over de legende van de Helleboris, de kerstroos. 01.07.18
  klik voor vergroting

Topdrukte in Kerktuin bij ZomerFeest
Nog nooit sinds de opening in 2010 heeft de kerktuin achter de Dorpskerk zoveel bezoekers ontvangen als tijdens het ZomerFeest in het historische centrum op zaterdag 30 juni. De gastvrouwen schatten dat enkele honderden mensen een wandeling hebben gemaakt in de tuin met bomen, struiken en planten waarover in de Bijbel wordt geschreven. Zonder twijfel heeft het mooie zomerweer het bezoek aan het jaarlijkse evenement in de oude dorpskern en de kerktuin gestimuleerd, evenals de deelname van de kerktuin aan de Open Tuinendag die deze keer samenviel met het ZomerFeest. Het terras van de kerktuin had de hele dag veel weg van een gezellige soos. Bezoekers hadden ongedwongen gesprekjes met elkaar, dronken een kopje kofie of thee en rustten even uit op stoelen in de schaduw van grote parasols. Velen van hen vertrokken met een of meer stekjes van planten die voor vriendelijke prijsjes werden aangeboden. Ook de potjes met honing uit de bijenkast in de tuin vonden gretig aftrek. Grote belangstelling was er voor de expositie van zijdeschilderijen van kunstenares Ans van der Bruin en voor de grote collectie sieraden, ontworpen door Gerdien Pool. 's Middags waren er in de Stiltehoek twee optredens van fluitistes. 01.07.18
  klik voor vergroting

Dorpskerk stralend middelpunt op zonnig ZomerFeest
De afgelopen editie van het ZomerFeest in het centrum van Barendrecht was zeer succesvol mede dankzij het stralende weer. In meerdere opzichten was de Dorpskerk hét stralende middelpunt op dit ZomerFeest. Zo was er een recordopbrengst voor de Snuffelmarkt van maar liefst ruim € 1500, dit dankzij de geweldige inzet van de dames van de werkgroep Snuffelmarkt. De jukebox op het Doormanplein bracht dankzij de enthousiaste presentatie van Jos Vis het prachtige bedrag op van € 250 voor de restauratie van het torenuurwerk. Ook in de Kerktuin was er een feestelijke stemming dankzij het grote aantal bezoekers. Op het grasveld voor de kerk werden de kinderspelen gehouden en in de Ontmoeting zorgde de nieuwe koster Rob Bruin samen met zijn dames voor de inwendige mens. Het was al met al weer een prachtig ZomerFeest!  Bekijk de foto's op >>  www.zomerfeestbarendrecht.nl 30.06.18

  klik voor vergroting

Een gezellige drukte in de Kerktuin

Snuffelmarkt zoekt vrijwilligers
De Snuffelmarkt prijst zich gelukkig met een nog steeds groeiend aantal bezoekers. Daarom is deze vrijwilligersgroep naarstig op zoek naar uitbreiding. Zowel dames als heren zijn welkom om een steentje bij te dragen. Nu de wijkgemeente Dorpskerk plannen heeft tot samenvoeging met de wijkgemeente Zuid-Oost, wordt er naar gestreefd om ook vrijwilligers uit de Triomfatorkerk te gaan betrekken bij de Snuffelmarkt. De werkzaamheden van de dames bestaat uit het uitpakken en prijzen van de ingebrachte artikelen. Het werk van de heren bevat meer het afvoeren van afgekeurde materrialen en het nakijken en eventueel opknappen van defecte artikelen. De werkzaamheden worden zodanig ingeroosterd zodat elke vrijwilliger ongeveer één keer per drie weken een dienst zal draaien. De Snuffelmarkt is te vinden achter het Dorpskerkcomplex, Dorpsstraat 148. Wie meer wil weten over deze actieve werkgroep kan terecht bij Truus Dorsman, telefoon 616501. Zie ook de  Facebook-pagina Snuffelmarkt Barendrecht. 24.06.18
  klik voor vergroting

Radio/TV Rijnmond: torenuurwerk van slag
Ondanks de voortdurende inspannningen van de Dorpskerk-uurwerkspecialist Henk Rienstra blijft het tobben met het slagwerk van het torenuurwerk. Als het slagwerk ontregeld blijft, zullen de kerkrentmeesters moeten besluiten om dit gedeelte van het eeuwenoude uuwerk uit te schakelen en dit deel van de restauratieplannen naar voren te halen. Ook Radio/TV Rijnmond is het ongemak voor de burgers van het oude centrum niet ontgaan, verslaggever Sanne Waldekker heeft persoonlijk de toren van de Dorpskerk beklommen en werd door Kerkrentmeester Simon Hoek op locatie bijgepraat over de restauratieplannen van het torenuurwerk en de klokkenstoel en de luidklok. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om aandacht te besteden aan het unieke benefietdiner dat door de vriendenstichting wordt georganiseerd op 7 december om de ingrijpende restauraties te kunnen financieren. 
Rijnmond Nieuws besteedde zowel op radio als TV aandacht aan deze uitdaging voor de Dorpskerk-rentmeesters. Kijk verder >> 22.06.18

  klik voor vergroting

RTV Rijnmond maakt opnamen
in de toren van de Dorpskerk

Uniek benefietdiner bij kaarslicht. . . in de Dorpskerk
Met een diner bij kaarslicht gaat de stichting Vrienden van de Dorpskerk geld inzamelen voor de restauratie van het torenuurwerk, de klokkenstoel en de luidklok van de 506-jarige Dorpskerk van Barendrecht. Deskundigen hebben vastgesteld dat  het uurwerk een zodanige cultuurhistorische waard heeft, dat restauratie dringend wordt aanbevolen. Ander onderzoek heeft aangetoond dat ook de luidklok en met name de klokkenstoel, waar de klok in hangt, dringend aan restauratie toe zijn. De Stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft toegezegd dit restauratieproject te willen financieren. 
Op vrijdagavond 7 december zal de Dorpskerk worden omgetoverd tot een sfeervolle zaal waar ieder die steun wil betuigen aan dit omvangrijke restauratieproject, kan participeren aan dit unieke benefietdiner bij kaarslicht. De kerkenraad van de Dorpskerkgemeente heeft kennis genomen van de plannen van de vriendenstichting en heeft van harte ingestemd met dit eenmalige en unieke geldwervingsproject. Lees verder >> 21.06.18
  klik voor vergroting

Een Dorpskerk zonder drempel
Een eeuwenoud gebouw als de Dorpskerk toegankelijk maken zonder drempels is geen eenvoudige opgave. Zo mag het drempeltje in het hoofdportaal van de kerk niet worden gesloopt vanwege de internationaal erkende monumentenstatus van de Dorpskerk. Maar dat zelfs de ingang van de Ontmoeting een 5 centimeter hoge drempel had, was velen een doorn in het oog. Voor mensen met rollators en rolstoelen bleek het een behoorlijke hindernis te zijn. Dat is nu verleden tijd! Een van de Kerkrentmeesters heeft de nodige tijd en zweetdruppels geïnvesteerd in het herbestraten van de toegang van de Ontmoeting. Daarmee is het Dorpskerkcomplex nu letterlijk drempelloos toegankelijk voor iedereen! De Kerkrentmeesters hopen dat er ook geen figuurlijke drempels meer zullen zijn om zich thuis te voelen in het oudste en misschien wel mooiste huis van Barendrecht! 20.06.18
  klik voor vergroting

Afscheid van een tuinman, opvolger gezocht
Al vele tientallen jaren werden de gazons en de borders rondom de Dorpskerk bijghouden door Wim Lagendijk. Hoewel de gemeente Barendrecht, volgens een overenkomst,  het grasmaaien rondom de Dorpskerk verzorgt, bleef er voor Wim voldoende werk over: graskanten steken, ongewenste plantengroei tegen gaan (onkruid bestrijden noemen anderen dat) en de borders onderhouden. Vanwege zij  teruglopende gezondheid en zijn hoge leeftijd heeft Wim met grote tegenzin zijn werk als de Dorpskerktuinman moeten opgeven. De Kerkrentmeesters zijn Wim Lagendijk heel veel dank verschuldigd. Nu hij is gestopt, blijkt hoezeer de kerkrentmeesters een tuinman missen. Daarom doen zij via de website een oproep: wie wil het onderhoud van de tuin rondom de Dorpskerk voor zijn of haar rekening gaan nemen? (De vrijwliigers van de werkgroep Kerktuin hebben hun handen namelijk al vol aan het onderhouden van de prachtige Bijbelse Kerktuin, die is gelegen achter de Dorpskerk). Beangstellende kunnen zich melden bij Alie den Engelsman-Oskam. 20.06.18

Muziek op ZomerFeest ondersteunt restauratie torenuurwerk Dorpskerk
Wie in de omgeving van de Dorpskerk woont heeft het al regelmatig gemerkt: de kerkklok, aangestuurd door het torenuurwerk is steeds vaker van slag. Beiden moeten hoognodig worden gerestaureerd. De Stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft op zich genomen om die beide restauraties te gaan financieren. De Vriendenstichting krijgt nu een prachtige ondersteuning door de Stichting Evenementen Dorpskern Oud-Barendrecht! Bezoekers van het ZomerFeest kunnen  op zaterdag 30 juni met een donatie bepalen welke muziek er op het Doormanplein klinkt. De bekende Barendrechtse presentator Jos Vis draait in de pauzes van de optredens op het grote Bakkerij Pot podium muziek, die door de bezoekers wordt aangevraagd via een jukeboxspel. De lokale omroep Exxact FM zoekt de muziek op en zorgt dat alle bezoekers het kunnen horen. De Kerkrentmeesters van de Dorpskerk zijn enthousiast over zoveel ondersteunnig van de komende restauraties. Lees verder >> 14.06.18
  klik voor vergroting

'Er zit muziek in de Dorpskerk'
Onder dit motto is de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk betrokken bij de door de Stichting Barendrecht Klassiek (SBK) georganiseerde koffieconcerten in de Dorpskerk. Op zondag 24 juni zal wordt er weer een koffieconcert georganiseerd. Dit keer wordt het concert verzorgd door het  Trio Chimaera.  Dit bestaat uit Annemiek de Bruin, klarinet, Irene Kok, cello, en Laurens de Man, piano. Deze musici leerden elkaar kennen op het Conservatorium van Amsterdam, en hebben ondanks hun jonge leeftijd alle drie al een behoorlijke staat van dienst. Het programma bestaat uit werken van vier componisten: Beethoven, Schumann, Fauré en Mahler. Vanaf half twaalf staat de koffie klaar in de Ontmoeting voor de concertbezoekers. Het concert begint om 12.00 uur. De toegang is vrij, bijdragen in de collecte na afloop zijn meer dan welkom. De activiteiten van Stichting Barendrecht Klassiek zijn mede mogelijk dankzij bijdragen van sponsoren. Voor meer informatie: www.barendrechtklassiek.nlof (0180-619113)
  klik voor vergroting

Het Trio Chimara

Nieuws van de AK: voorgenomen besluit verkoop Triomfatorkerk
De Algemene Kerkenraad kan u mededelen, dat het verkoopproces van de Triomfatorkerk succesvol verloopt. De AK heeft in haar vergadering van 7 juni 2018 het voorgenomen besluit genomen om de  Triomfatorkerk, exclusief de pastorie, te verkopen aan de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Barendrecht-Pernis-Albrandswaard. In de komende weken zal het verkoopproces worden voortgezet om  de verkoop in formele zin af te wikkelen. Zoals bij elk AK-besluit, is ook dit besluit volgens de Kerkorde vatbaar voor bezwaar en beroep. 10.06.18
  klik voor vergroting

Kerktuin tijdens ZomerFeest open!
De kerktuin achter de Dorpskerk levert een aantrekkelijke bijdrage aan het Zomerfeest op zaterdag 30 juni in de historische dorpskern van Barendrecht. Op dezelfde dag neemt de tuin eveneens deel aan de jaarlijkse Open Tuinendag. Op het terras van de kerktuin exposeert kunstenares Ans van der Bruin een selecte van haar zijdeschilderijen. Eveneens op het terras exposeert en verkoopt Gerdien Pool sieraden die zij heeft ontworpen. 's Middags zijn er twee optredens van fluitistes (14-14.30 u. en 15-15.30 u. ). De kerktuin is tijdens het Zomerfeest geopend van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags. Lees verder >> 01.06.18
 

Over Liturgie gesproken. . . . .'Groen - niets (te) doen'
De tijd die komt na het feest van Pinksteren en zondag Trinitatis wordt in de kerk ook wel 'de 'groene tijd' genoemd. Door sommigen wordt die tijd getypeerd door de spreuk: 'Groen-niets te doen'. Daarmee wordt bedoeld, dat er na de uitbundige Paastijd met de feestkleur wit en Pinksteren als de vurige afsluiting daarvan met de litugische kleur rood, een periode begint met de liturgische kleur groen. Het is een periode, die de hele zomer en de herfst beslaat, zonder kerkelijke feesten en met 'gewone' vieringen op 'gewone' zondagen. Je zou kunnen zeggen een liturgisch saaie tijd, niks bijzonders en opzienbarends. Maar dat is toch een vergissing, want na Pinksteren begint het pas!  Er ligt veel werk op ons te wachten, ook in de Dorpskerkgemeente. Laten we - geïnspireerd door de Geest - in de vakantietijd eerst re-creëren (her-scheppen), om daarná te kunnen zeggen: 'Groen, genoeg te doen'! We hebben in de Dorpskerkgemeente nog tal van vacatures, misschien is die groene tijd bij uitstek geschikt om jezelf af te vragen: Wat kan ik doen, om de Dorpskerkgemeente verder te laten bloeien. . . . .? 01.06.18

Wist u dat?. . . . . . Aan de klokreep hangen
Dit Nederlandse gezegde vindt zijn oorsprong in de de zeventiende-/achtiende eeuw. Een klokreep is een oude benaming voor een klokkentouw. Iets 'aan de klokreep hangen' betekent 'algemeen bekend maken'. Het verwijst naar de eeuwenoude functie van de kerkklok. Want als die werd geluid, anders dan voor een kerkdienst, dan was er iets bijzonders aan de hand. De Kerkrentmeesters van de Dorpskerk en de stichting Vrienden van de Dorpskerk zullen binnenkort 'aan de klokreep hangen' in het kader van de start van een grote geldwervingsactie die gestart gaat worden door de Vriendenstichting voor de restauratie van enerzijds het torenuurwerk daterend uit het begin van de 17e eeuw en anderzijds de restauratie van de klokkenstoel en het luidmechanisme van de klok van de Dorpskerk, die in 1759 werd overgegoten uit de oorspronkelijke klok uit 1607. In dit kader kregen we een prachtige foto van de kerktoren, gemaakt door een drone. Binnenkort wordt er dus meer aan de klokreep gehangen. . . . .01.06.18
  klik voor vergroting

Nieuwe bezems. . . .
Na achter de schermen te zijn ingewerkt door oud-koster Jan van den Oever is Rob Bruin op 1 juni gestart als de nieuwe koster-beheerder van het Dorpskerkcomplex. In nauw overleg met de Kerkrentmeesters van de Dorpskerkgemeente is er een lijst gemaakt van aandachtpunten die de komende maanden prioriteit krijgen, want het motto 'nieuwe bezems vegen schoon' neemt Rob letterlijk en figuurlijk graag ter harte. Hij zal daarbij zijn eigen stempel gaan drukken op de gang van zaken in het Dorpskerkcomplex. Sommige veranderingen zullen nauwelijk opvallen, andere zullen meer zichtbaar zijn. Weet dat dit alles in nauw overleg met de kerkrentmeesters is voorbereid, dus als er vragen of opmerkingen zijn, kunt u daarvoor altijd terecht bij uw kerkrentmeesters. We wensen Rob, met de woorden van Psalm 90 toe, dat het werk van zijn handen bevestigd moge worden door de Eeuwige. 
  klik voor vergroting
De eerste werkdag,
aan de slag met nieuw 'materieel'..... 

Jaarlijkse Gemeenteavond PG Barendrecht
Zoals gebruikelijk is er ook dit jaar een gemeenteavond gehouden voor de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Barendrecht, op 31 mei kwamen een tachtigtal gemeenteleden nar de Triomfatorkerk. De Voorzitter van het CvK - Peter Noordzij - presenteerde de jaarcijfers van de Kerkrentmeesters over 2017. Aansluitend deed hij een vingeroefening over mogelijke financiële ontwikkelingen in de komende jaren. Vervolgens presenteerde de voorzitter van de Diaconie - Rob Benner - de jaarcijfers van de diaconie over 2017. Na de pauze werd er vooruitgekeken naar 'de kerk van de toekomst'01.06.18
 

Wist u dat?. . . . Op weg naar een PKN-light?
De Protestantse Kerk in Nederland maakt een grote transitie door onder de titel Kerk 2025. Recent zijn de resultaten van een onderzoek gepresenteerd naar de praktijk van nieuwe kerkplekken in de Protestantse Kerk. Dit onderzoek laat zien dat driekwart van de ondervraagden het niet nodig vindt dat bij elke nieuwe vorm van kerk-zijn een predikant actief is. Scriba René de Reuver: “We gaan door tijden van verandering; we zien de diversiteit in kerkplekken toenemen. Het is goed om de relatie tussen bestaande en nieuwe kerkplekken te doordenken. Dit onderzoek vormt de aanzet voor verder gesprek in de kerk dit jaar.” Voor het onderzoek is gesproken met ruim honderd mensen die in de praktijk betrokken zijn bij nieuwe vormen van kerk-zijn zoals pioniersplekken, kliederkerken, monastieke initiatieven en leefgemeenschappen. Het onderzoek is deel van het project Mozaïek van Kerkplekken, waarin het moderamen van de generale synode opdracht heeft gegeven om de praktijk van bestaande en nieuwe kerkplekken verder te onderzoeken en te doordenken. In september volgt een rapport met meer reflectie en oplossingsrichtingen.
Een persoonlijke noot: Deze onderzoeksresultaten doen bij mij de vraag rijzen of we op weg zijn naar een 'PKN-light' waarin theologen, ambtsdragers, kerkenraad als ongewenste 'ballast', 'als het kind met het badwater' worden weggegooid' . . .[SEH] 01.06.18 

De vijfde predikant van Barendrecht
In het kerkblad Klankbord is Simon Hoek een serie artikelen gestart waarin de eerste predikanten van Barendrecht worden beschreven. Deze artikelen zij resumés van uitgebreidere artikelen die eerder op onze website zijn gepubliceerd. Recent is deel twee gepubliceerd in Klankbord over dominee Matthijs Pietersz. (van Stralen). Deze markante predikant is vooral in het begin van zijn periode in Barendrecht van grote betekenis geweest. Het tweede deel van zijn Barendrechtse periode wordt gemarkeerd door diepgaand en langlopend conflict met de plaatselijke gemeente, de classis Dordrecht en zelfs de Synode. Overigens is er ook over de zesde predikant (dominee Abraham Costerus) zoveel interessante informatie digitaal beschikbaar gekomen dat de serie wordt uitgebreid tot 'de eerste zes predikanten'. Voor de eerste twee afleveringen over dominee Pietersz., lees verder >>
Later dit jaar zullen alle artikelen, compleet met verwijzingen, worden gepubliceerd in een boekje. 27.0518


De eerste predikanten van Barendrecht
In het kerkblad Klankbord is een serie artikelen gestart waarin de eerste vijf predikanten van Barendrecht worden beschreven. Deze artikelen zij resumés van uitgebreidere artikelen die eerder op onze website zijn gepubliceerd. Om uitgebreid zoeken op de website te voorkomen, wordt het betreffende uitgebreide artkel opnieuw geplaatst op deze pagina Laatste Nieuws.
Voor de eerste predikant, lees verder >>; Voor de tweede predikant, lees verder >>;
Voor de derde predikant, lees verder >> ;  Voor de vierde predikant, lees verder >>.


AVG-2
In het kader van de aanscherping van het privacybeleid van onze website, is de Dorpskerkwebsite sinds heden voorzien van een SSL-certificaat. Dat is herkenbaar aan de URL (de domeinnaam); die begint nu met https:// in plaats van met http://.
Voor jou / u als eindgebruiker is het in ieder geval een manier om veilig privacygevoelige gegevens via de browser uit te wisselen. Het inloggen op de Dorpskerksite verandert trouwens niet.  Dit is de eerste stap in het kader van het AVG-proof maken van onze website en uw en mijn privacygegevens. 25.05.18

AVG-1
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van kracht als wet en dient ter borging van ons aller privacygegevens. Dit raakt elke organisatie, dus de PKN, de PGB, de Dorpskerkgemeente en de stichting Vrienden van de Dorpskerk in het bijzonder. Ook de beheerders van deze website, die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van deze website zijn hier druk doende mee. Zodra de Protestantse Gemeente Barendrecht  een privacyverklaring heeft opgesteld, zal die op deze website worden gepubliceerd.  Zoals eerder gemeld, wordt er hard gewerkt aan een beveiligde deel van onze website waar alleen met een toegekende code privacygevoelige informatie  kan worden bekeken. Op die manier trachten we enerzijds als modern communicatiemiddel te kunnen blijven fungeren voor een ieder die belangstelling heeft voor de Dorpskerk en de Dorpskerkgemeente en anderzijds te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Zodra de website van een beschermd deel is voorzien, zullen ook de bestaande pagina's met privacygevoelige informatie "achter de code' worden gezet. Nieuwe privacygevoelige informatie zal tot die tijd niet worden gepubliceerd, dat geldt met name voor foto's e.d.

Een ieder die wil dat zijn/haar informatie/foto van onze website verwijderd dient te worden, kan dat melden via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl. Daarop zal direct worden gereageerd. Wordt vervolgd.   25.05.18


Jaarrekening PG Barendrecht
Onderdeel van de jaarlijkse Gemeenteavond is de presentatie van het jaarverslag van de Protestantse Gemeente Barendrecht door het College van Kerkrentmeesters. De jaarrekening is het resultaat van ontelbaar veel uren vrijwilligerswerk: van de lopers die de Aktie KerkBalans rondbrengen en weer ophalen tot de collectanten in de erediensten; van de dames van de Snuffelmarkt en de Kerktuin tot het dagelijksbestuur van het College van Kerkrentmeesters. Het is de optelsom van kleine, bescheiden offers tot indrukwekkende schenkingen, maar het is ook de optelsom van veel uren pastorale en diaconale arbeidt, inzet van kosters en cantores, organisten en ambtsdragers. Kortom het is de weerslag van een indrukwekkende hoeveelheid kerkenwerk, dat met grote inzet en inspiratie wordt gedaan onder één motto: Soli Deo Gloria! 
Kijk ook zo eens naar deze jaarcijfers, lees verder >> 23.05.18 

Nieuwe koster-beheerder geportretteerd
De huisverslaggever van de Dorpskerkgemeente, Arco van der Lee, heeft de nieuwe koster-beheerder van de Dorpskerk geportretteerd ten behoeve van de vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht. Rob Bruin, die zijn werkzaamheden officieel begint op 1 juni a.s. wordt dezer dagen al een beetje ingewerkt door de oud koster-beheerder Jan van den Oever. Zo heeft Rob op zijn vrije dag meegelopen tijdens een huwelijksbevestiging in de Dorpskerk. De komende weken zal Rob verder worden ingewerkt. UIt het interview blijkt dat de nieuwe koster-beheerder veel zin heeft in zijn nieuwe functie. . Lees verder >>
De foto is gemaakt door Arco van der Lee en met zijn toestemming en die van Rob Bruin, gepublicerd. 23.05.18

Samen naar het Feest van de Geest
Op de Pinksterzondag namen al veel leden van de Dorpskerkgemeente een voorschot op het 'samen-vieren' van Dorpskerkgemeente en Triomfatorkerkgemeente dat bij het begin van het nieuwe kerkelijk jaar in december a.s. gaat starten. Nu werd het Feest van de Geest al samen gevierd in de Triomfatorkerk. 
De werkgroep liturgisch bloemschikken had weer een feestelijke schikking gemaakt, met de volgende uitleg: 
De vlammen van Gods liefde slaan naar buiten, en zetten mensen in vuur.
Mensen spreken elkaar aan, vormen een gemeenschap, waar ze ook vandaan komen.
Ze worden verbonden rondom Jezus, die ze willen volgen, heel de wereld door.
  
20.05.18
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken . . . Pinksteren
Het christelijke Pinksterfeest heeft zijn oorsprong in het Joodse wekenfeest (Sjavoeot). Dit Joodse feest is ter herinnering aan de gebeurtenis bij de berg Sinaï, toen God aan Mozes de 10 Geboden gaf. Christenen namen de feestdag over omdat ze een gelijkenis zagen met de neerdaling van de Heilige Geest. Het woord Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord ‘pentekostè’, wat vijftig betekent. Het Pinksterfeest is altijd 10 dagen na Hemelvaart en de 50ste dag na Paasdag. We herdenken de neerdaling van de Heilige Geest over de apostelen en het ontstaan van de Christelijke kerk. De liturgische kleur is rood, de kleur van de Heilige Geest. 18.05.18


Zwervende bijen op bezoek Kerktuin
Dat de Dorpskerk een aantrekkelijke plaats is om je even terug te trekken is velen al bekend. Dezer dagen heeft een grote zwerm zwervende bijen heeft een (beleefdheids)bezoek gebracht in de kerktuin achter de Dorpskerk. De vele honderden bijen dansten enige tijd uitbundig boven de kast waarin het voor de bezoekers van de tuin meer vertrouwde bijenvolk woont. De gastvrouwen en vrijwilligers die in de kerktuin aan het werk waren, werden volledig verrast door de komst van de bijenzwerm, maar zij slaagden er wel in om er foto's van te maken. Toen de gewaarschuwde imker Jaap Witter (beheerder van het bijenvolk in de kerktuin) verscheen, was een groot deel van de zwerm al naar onbekende bestemming vertrokken. Hij verklaarde het bezoek van de zwervende bijen door het warme weer.  'Dan willen ze wel eens extra los komen. Daar is het nu de tijd voor', vertelde hij. De bijensterfte bedroeg in de afgelopen winter zestien procent.  'Hoog, maar niet verontrustend', concludeerde de imker. Eerder was overigens een sterftepercentage van ruim negen procent voorspeld.19.05.18
  klik voor vergroting

Classispredikant benoemd
Op 16 mei is tijdens de eerste vergadering van de classis Zuid-Holland Zuid de classispredikant benoemd. Het is ds. G. (Gerrit) van Meijeren (1965) uit Utrecht. Hij werkt momenteel als adviseur ten behoeve van het beroepingswerk binnen de Protestantse Kerk. Hij heeft ruime ervaring als gemeentepredikant in de Hervormde Gemeenten van Meeuwen, Hierden en Dirksland en als interimpredikant. Hij heeft het beroep dat op hem uitgebracht is mondeling aanvaard en zal op 1 september a.s. in zijn nieuwe functie starten. 
Ook zijn het moderamen en het breed moderamen gekozen. De samenstelling van het moderamen is als volgt: preses: mw. H. (Riet) Smid-Franssen uit Hendrik-Ido-Ambacht; scriba: dhr. H. (Henk) van 't Pad uit Leerdam. De preses, scriba en classispredikant vormen het moderamen van de Classis. Het breed moderamen bestaat uit het moderamen en de leden: dhr. R.E. (René) Barnard uit Rijsoord; dhr. F. (Floor) Bos uit Noordeloos; dhr. A.F. (Guus) Ruijl uit Rotterdam; ds. B.W.J. (Wim) de Ruijter uit Maasland; dhr. M. (Rien) van Wijngaarden uit Meerkerk. Daarmee is het bestuur van de Classis Zuid Holland Zuid, waar de Protestantse Gemeente Barendrecht onderdeel van uitmaakt, bekend. 16.05.18


Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 13 mei is het op de liturgische kalender 'zondag Exaudi'. Het is de zevende zondag van Pasen, tussen hemelvaart en Pinksteren. Exaudi is Latijn en betekent, letterlijk vertaald: ‘verhoor toch’. Het is dus een gebed. De gemeente bevindt zich als het ware in de situatie van de leerlingen die na Jezus’ hemelvaart biddend en eensgezind wachten op de heilige Geest (Handelingen 1:14). Deze zondag staat ook wel bekend als Wezenzondag: nadat Jezus' leerlingen afscheid van hem namen (Hemelvaart) wachten zij op de uitstorting van de heilige Geest (Pinksteren). Voor een korte tijd zijn zij alleen, zoals wezen. Dit is de laatste zondag voor Pinksteren, de liturgische kleur is voor de laatste keer in de Paastijd wit, kleur van licht, zuiverheid en opstanding. Lees verder >> 11.05.18

Torenuurwerk Dorpskerk veel ouder dan aangenomen
Recent onderzoek van het eeuwenoude torenuurwerk van de Dorpskerk door de Stichting tot behoud van torenuurwerken in Nederland heeft er in geresulteerd in twee belangrijke conclusies. De eerste conclusie is, dat er voldoende aanwijzingen zijn gevonden om aan te nemen dat het torenuurwerk dateert uit het begin van de zeventiende eeuw. Dat is ruim 150 jaar eerder dan tot op heden werd aangenomen. Opeenvolgende beschrijvers van de historie van de Dorpskerk zijn er vanuit gegaan dat het uurwerk gedateerd moest worden omstreeks 1787. Dat is het jaar waarin de huidge toren is gebouwd. Een tweede belangrijke conclusie van de genoemde stichting is, dat het uurwerk een zodanige cultuurhistorische waarde heeft dat restauratie nadrukkelijk wordt aanbevolen. Deze twee conclusies zijn voor de Kerkrentmeesters van de Dorpskerk en de stichting Vrienden van de Dorpskerk belangrijke randvoorwaarden om de geplande restauratie van het torenuurwerk daadwerkelijk uit te gaan voeren. Zoals eerder gemeld heeft de Vriendenstichting toegezegd deze restauratie te zullen financieren. Een soortgelijk onderzoek naar de status van de luidklok en de klokkenstoel is nog in volle gang. Als ook die restauratie door deskundigen wordt aanbevolen zal de Vriendenstichtnig die restauratiewerkzaamheden eveneens gaan financieren, al moeten daarovoor nog de nodige acties worden gevoerd. Meer nieuws over deze restauratieprojecten volgt later. 10.05.18  
  klik voor vergroting
Het torenuurwerk, dat tot
1960 nog met de hand
werd opgewonden.

Laatste deel lambrisering gerestaureerd
Op 8 mei jl. hebben de restauratoren van Hekkers & van 't Spijker de lambrisering langs de noordwestelijke muur teruggeplaatst. Hoewel deze lambrisering maar enkele tientallen jaren oud is, besloten de kerkrentmeesters tot een behandeling in de werkplaats van de restauratoren. Dit om dit stuk lambrisering tot één geheel te laten worden met de rest van het eikenhouten intrieur, dat wél eeuwenoud is. Binnenkort volgt een fotoverslag van dit laatste stukje interieurrestauratie. Ook dit restauratieproject is gefinancierd door de Stichtnig Vrienden van de Dorpskerk. Alle schenkers en sponsoren van de Vriendenstichting worden hartelijk bedankt! De foto is gemaakt door Simon Hoek en met zijn toestemming en die van de restauratoren gepubliceerd.10.05.18
  klik voor vergroting

Jaarrekening Vriendenstichting 2017
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft de jaarrekening over 2017 vastgesteld. In 2017 zijn er weer een aantal schenkingen ontvangen en zijn de kosten van de restauratie van de lambrisering aan de noordelijke kerkmuur betaald. De beoogde restauratie van de lambrisering langs de westelijke kerkmuur is in 2017 niet uitgevoerd. Deze restauratie is begin mei 2018 opgeleverd. Zoals eerder gemeld heeft het stichtingsbestuur zich ten doel gesteld om de geplande restauratie van het torenuurwerk en de klokkenstoel te gaan financieren. Voor het jaarverslag 2017, lees verder >> 09.05.18

Overdracht kosterstaken
De nieuw benoemde koster-beheerder - Rob Bruin - is ook voor Jan van den Oever geen onbekende. Daarom kon er al een plan worden gemaakt voor de introductie van Rob en de overdracht van alle kosters- en beheerstaken.  Zo is er voor de nieuwe koster-beheerder een NIEUW EMAILADRES gemaakt: koster@dorpskerkbarendrecht.nl en is hij voor kosters- en behereszaken ná 1 juni telefonisch te bereiken via 06 44 333 152. Rob treedt dus per 1 juni as. in dienst, maar hij kijkt in de maand mei al mee over de schouder van Jan en de kerkrentmeesters Diete en Simon, naar alle activiteiten die er in die maand plaatsvinden. Gedurende de maand mei neemt kerkrentmeester Simon Hoek de kosterstaken waar; hij is bereikbaar onder nummer 06 53758478 of postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl 09.0518

Nieuwe koster-beheerder benoemd
Zondagmorgen 6 mei werd in de Dorpskerk door de wijkkerkenraad afgekondigd dat, na een zorgvuldige wervings- en selectieprocedure, er een nieuwe koster-beheerder is benoemd per 1 juni 2018. De heer Rob Bruin, die in het Barendrechtse geen onbekende is vanwege zijn betrokkenheid bij het ZomerFeest en WinterFeest, zal Jan van den Oever gaan opvolgen. In de komende maanden zal Rob worden geïntroduceerd en ingewerkt door enkele kerkrentmeesters, die daarbij dankbaar gebruik zullen maken van de diensten die Jan van den Oever heeft aangeboden. Lees verder >>  06.05.18
 

Over liturgie gesproken. . . . Hemelvaartsdag
De viering van Hemelvaartsdag is gebaseerd op het bijbelboek Handelingen (1:3). Daar staat de verwijzing naar de veertigste paasdag. De oudst bekende bron van de viering van de Ascensio Domini (hemelvaart van de Heer) is een geschrift van kerkvader Augustinus van Hippo (354-430). Volgens Augustinus werd het feest van Hemelvaart reeds gevierd in de tijd van de apostelen, maar het feest zou op het einde van de vierde eeuw zeer vlug verspreid geworden zijn. In de geloofsformules van Nicea (325) en van Constantinopel (381) wordt de hemelvaart van Jezus vermeld. Hemelvaartsdag werd in Barendrecht voor hele Protestantse Gemeente gevierd met een erdienst in de Bethelkerk. De voorganger was ds. Jan Willem Stam. (afbeelding: Hemelvaart - Rembrandt (1636) Museum Alte Pinakothek, München) 05.05.18 
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 6 mei is het op de liturgische kalender 'zondag Rogate'. Het is de zesde zondag van Pasen, vlak voor Hemelvaart. Rogate is Latijn en betekent, letterlijk vertaald: 'vráágt' of ook 'bidt'. Op deze zondag worden de gemeente van Christus opgeroepen om te bidden. Dit gebruik gaat terug naar oude kerkelijke tradities van biddagen voor het gewas in deze tijd van het jaar. De misschien wel mooiste tijd van het kerkelijk jaar - de Paastijd - nadert zijn afsluiting... Lees verder >> 05.05.17

Bevrijdingsmuziek in de Dorpskerk
Zaterdagmiddag 5 mei organiseerde de Stichting Evenementen Dorpskern Oud Barendrecht (SEDOB) in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk en de Harmonievereniging Barendrecht weer een bevrijdingsconcert in de Dorpskerk. Het Dagorkest en het Jeugdorkest van de Harmonievereniging Barendrecht stonden onder de leiding van Ivo Kouwenhoven. Ook viooldocente Jacinta Floor verleende haar medewerking. Burgemeester Jan van Belzen hield een toespraak. Er werden door Tineke van der Meer enkele gedichten voorgedragen met als thema  'vrijheid'. Een goed gevulde Dorpskerk genoot van het spel van beide orksten en de soliste. 05.05.18
 

Herdenking 4 mei
Op vrijdag 4 mei vond er een herdenking plaats van de slachtoffers die sinds de 2e Wereldoorlog zijn omgekomen tijdens oorlogen, gewapende conflicten en vredesoperaties. Het jaarthema van de herdenking is 'Geef vrijheid door'. Om 19:00 uur organiseerde de Stichting '4 mei herdenking Barendrecht' een herdenkingsprogramma in de Dorpskerk. Voor het programma, lees verder >>. Om 20:00 uur werd er bij het verzetsmonument op het Doormanplein twee minuten stilte in acht genomen. Na het zingen van het Wilhelmus werden er verschillende bloemstukken en kransen gelegd o.a. door vertegenwoordigers vanuit Amerika, Australië, Engeland, Nederlandse strijdkrachten en verschillende comités. Ook inwoners van Barendrecht konden bloemen leggen bij het monument. Tijdens de ceremonie bij het monument werden door het Harmonieorkest van de Harmonievereniging Barendrecht koralen en passende muziek gespeeld. Ook dit jaar was de Dorpskerk volledig bezet en defileerden veel mensen langs het monument aan de Dorpsstraat. 05.05.18

  klik voor vergroting

Dodezee Rollen geven nieuwe informatie prijs
Op 4 mei werd bekend dat, dankzij de modernste infraroodtechnieken, er nieuwe informatie bekend is geworden over de Dode Zee Rollen. Nieuwe geschreven teksten zijn ontdekt op fragmenten van de bekende Dode Zee Rollen, met behulp een nieuwe lichttechniek. De teksten waren met het blote oog niet te zien, maar er zijn nieuwe woorden en tekstfragmenten ontdekt dankzij een techniek die is ontwikkeld voor de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Experts zouden zelfs een tot nu toe onbekend manuscript hebben ontdekt. De Dode Zee rollen behoren tot de belangrijkste archeologische ontdekkingen van de 20e eeuw. Ze werden gevonden in 1950 in grotten boven de Dode Zee. Ze bevatten de oudst bewaarde delen van de Joodse geschriften, ons Oude Testament. De onthullingen werden gedaan tijdens een conferentie in Jeruzalem ter gelengeheid van de ontdekking zeventig jaar geleden Lees verder >> (foto: EPA) 04.05.18  
  klik voor vergroting

Nieuw Wijkbericht
In het nieuwe wijkbericht staan Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam en Kerkenraadsvoorzitter Kees Vos stil bij het wel en wee in de wijkgemeente resp. bij de recente en toekomstige ontwikkelingen rondom de Dorpskerkgemeente. Er wordt ook teruggeblikt op de afgelopen Gemeenteavond. Lees verder >> 04.05.18

Meditatie Klankbord
Ds. Cees Romkes heeft deze keer de meditatie verzorgd voor Klankbord. Zijn thema is: 'Aan Tafel'. Hij liet zich inspireren door het Oecumenisch Liedfestival dat eind april in Amersfoort werd gehouden. Hij heeft weer een paar mooie, nieuwe liederen van Sytze de Vries getraceerd. Dit keer liederen voor de viering van Schrift en tafel. Lees verder >> 04.05.18

Fotoverslag afscheid koster Jan van den Oever
Na enkele dagen is Jan nog steeds onder de indruk van de onvergetelijke afscheidsmiddag die hem werd aangeboden bij zijn pensionering als koster-beheerder van de Dorpskerkgemeente. Uit de ruim vijfhonderd aangeboden foto's is een fotoverslag gemaakt met ruim honderd foto's, die een goed impressie geven van een prachtige middag. De Kerkrentmeesters bedankten iedereen die op een of andere wijze heeft bijgedragen tot het welslagen van dit afscheidsfeest voor Jan en Elly! Kijk verder >>
De foto is gemaakt door Simon Hoek en met zijn toestemming en die van Jan en Elly, gepubliceerd.02.05.18
 

Nieuws van de generale synode PKN (1)
Op 19 en 20 april is de generale synode van de PKN bijeen geweest en heeft enkele besluiten genomen die vermeldenswaard zijn. Zo presenteerde Marcel Barnard, professor Praktische Theologie en Liturgiewetenschap aan de Protestantse Theologische Universiteit het boekje 'Tot Gods eer'. Dit is een handreiking om het gesprek over het hoe en waarom van de liturgie in de gemeente aan te gaan.  Daarnaast zijn er filmpjes beschikbaar van de verschillende typen liturgie binnen de Protestantse Kerk. Deze filmpjes zijn gemaakt in samenwerking met de Protestants Theologische Universiteit (PThU). 
Binnenkort is het boekje beschikbaar bij de PKN-webwinkel. Lees verder >>  01.05.18
 

Nieuws van de generale synode PKN (2)
Op 19 en 20 april heeft de generale synode van de PKN besloten dat ‘de 12-jaarsregeling’ voor predikanten vanaf 2021 ingaat. In eerste instantie was het voorstel dat een predikant verplicht zou zijn om na twaalf jaar een andere gemeente te zoeken. In de loop van de afgelopen jaren is dat voorstel omgezet naar de mildere vorm waarin het niet meer verplicht is, maar dat het een maatregel is die een gemeente kan inzetten, maar het moet niet. De gedachte achter deze regeling is dat bevordering van mobiliteit en flexibiliteit goed is voor zowel gemeenten als predikanten. Deze regeling is onderdeel van de grotere beweging Kerk 2025, die de Protestantse Kerk heeft ingezet. Lees verder >>  01.05.18

Dorpskerk stond centraal op Koningsdag
Zoals al vele jaren gebruikelijk nam het 'oudste huis van Barendrecht' een centrale plaats in bij de viering van Koningsdag in Barendrecht-centrum. Om 9:00 uur werd de dag gestart met de aubade in de Dorpskerk. De Aubade was dit jaar ook vanaf het veld voor de kerk te volgen via een live videoverbinding. Op deze locatie werd ook de vlag gehesen. Het JeugdOrkest van Harmonievereniging Barendrecht verleende medewerking aan de aubade.
Vanaf 9:30 uur ging de kindervrijmarkt van start op het grasveld rondom de Dorpskerk.
Tussen 11.00 tot 13.00 uur organiseerde Oranjevereniging 'Juliana' kinderspelen in de Ontmoeting. Voor het laatste jaar verkochten Koster Jan van den Oever en zijn vrouw Elly hun welbekende 'koffie met cake' en er was natuulijk ook een glaasje Oranjebitter te koop.
Tussen 11.00 en 13.00 uur kon de tentoonstelling van de Historische Vereniging over koster-organist Cees van den Hoek in de Dorpskerk bezocht worden. Het was ook dit jaar een geslaagd evenement rondom 'het oudste huis van Barendrecht'! 27.04.18
  klik voor vergroting

Nieuws van de AK
De scriba van de Algemene Kerkenraad, de heer Louw Stroo, heeft verzocht een bericht te plaatsen omtrent de stand van zaken rondom de verkoop van de Triomfatorkerk en het overleg met de burgerlijke Gemeente Barendrecht over de Bethelkerk. Lees verder >> 26.04.18
 

Laatste stukje kerkinterieur in restauratie
Toen vorig najaar de lambrisering langs de noordelijke muur van de Dorpskerk werd teruggeplaatst, bleef er nog één stukje lambrisering over dat 'opgepoetst' zou moeten worden. Dat is de lambrisering langs de noordwestelijke muur, die in de jaren zeventig van de vorige eeuw nieuw is aangebracht. Bij een poging om dat houtwerk ter plaatse aan te pakken, bleek dat het hout was behandeld met een lak die zich niet eenvoudig laat verwijderen. Daarom werd vorig jaar besloten om die klus uit te stellen tot dit voorjaar. Op maandagmorgen 23 april hebben de restauratoren van de firma Hekkers & van 't Spijker die lambrisering verwijderd en afgevoerd naar hun werkplaats. Over deze restauratieklus - die ook door de Stichtnig Vrienden van de Dorpskerk wordt gefinancierd - zullen voortgangsverslagen worden gepubliceerd. Over enkele weken zullen de gerestaureerde eikenhouten elementen worden teruggeplaatst. 23.04.18
  klik voor vergroting

Veel belangstelling voor stekkendag
De opening van de kerktuin, traditioneel met een stekkendag, heeft zaterdag mede door het stralende lenteweer veel bezoekers getrokken. De uitverkoop bij de Snuffelmarkt in de Oude Pastorie zorgde ervoor dat ook ´koopjesjagers' een bezoek aan de tuin brachten. De verkoop van stekjes van tuin- en kamerplanten liet niets te wensen over. Het ruime aanbod dat tuinliefhebbers in kratten en dozen hadden bezorgd, was tegen sluitingstijd grotendeels voor vriendelijke prijsjes afgezet. Veel belangstelling was er deze keer ook voor de ruime keuze uit bloempotten en schalen. Vooral de met plantjes gevulde klompjes gingen vlot van de hand. De netto opbrengst van ruim € 178 is bestemd voor de aankoop van Bijbelse planten. De kerktuin is in het nieuwe seizoen elke zaterdagmorgen van tien tot twaalf uur geopend, tegelijk met de Snuffelmarkt en de Koffiehoek. Voor een fotoverslag, lees verder >> .
U bent van harte welkom!
22.04.18
  Klik voor vergroting

Het was een gezellige drukte in
de Kerktuin van de Dorpskerk.

Nieuw Wijkbericht
In het nieuwe wijkbericht staan Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam en Kerkenraadsvoorzitter Kees Vos stil bij het wel en wee in de wijkgemeente resp. bij de recente en toekomstige ontwikkelingen rondom de Dorpskerkgemeente. Lees verder >> 22.04.18

Meditatie Klankbord
Ds. Bert de Wit heeft deze week de meditatie verzorgd voor Klankbord. Zijn thema is: 'Opstandige lijfelijkheid', het gaat over mooie verhalen voor de zondagen van Pasen.  Lees verder >> 22.04.18

Bijzondere Evensong in Dorpskerk
De organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland gaat wijzigen, daarmee wordt ook het aantal Classes fors beperkt. Zo is ook de Classis Barendrecht opgeheven. Ter gelegenheid daarvan werd er in de Dorpskerk op woensdagavond 18 april een Evensong gehouden. Muzikale medewerking werd verleend door het Kamerkoor Rotterdam o.l.v. Hanneke Verbeek. Het Dorpskerkorgel werd bespeeld door Rien Donkersloot. De Barendrechtse predikanten ds. Albert Floor en ds. Cees Romkes verzorgden de lezingen. Beide predikanten waren bestuurders van de voormalige Classis Barendrecht van de PKN. Het was een bijzondere viering in de monumentale Dorpskerk. 11.04.18
  klik voor vergroting

Gemeenteavond Dorpskerkgemeente
De wijkkerkenraden van de wijkgemeente Dorpskerk en de wijkgemeente Zuid-Oost (Triomfatorkerk) hebben hun besluit, om het volledig samengaan van de beide wijkgemeentes te onderzoeken, nader uitgewerkt. Tijdens een Gemeenteavond, die werd gehouden op 10 april zijn de leden van de Dorpskerkgemeente gehoord over de plannen, waaronder het voorstel om als eerste stap te gaan 'samen-vieren' in de Dorpskerk met ingang van het komende nieuwe kerkelijk jaar. De aanwezige gemeenteleden hebben van harte ingestemd om met de gepresenteerde plannen en de WK daarmee volledig ondersteund om die verder uit te gaan werken. De Wijkkerkenraad zal nu in haar vergadering van 26 april tot besluitvorming kunnen komen. Een soortgelijk proces loopt binnen de wijkgemeente Zuid-Oost. Tijdens het tweede deel van de Gemeenteavond werd in vier groepen gesproken over de Kernwaarden van de Dorpskerkgemeente, nu en in de toekomst. Het resultaat hiervan zal de WK meenemen in de gesprekken over de toekomstige gemeentevorming 11.04.18
  klik voor vergroting

Denkend aan de Dorpskerkgemeente, zie ik . . . . .

Voorjaar in de Kerktuin
De vrijwilligers van de werkgroep Kerktuin zijn woensdag 4 april weer begonnen met onderhoudswerkzaamheden in de tuin. Zij constateerden dat de eerste tekenen van het voorjaar zich al manifesteren in de tuin. Zo is de amandelboom in bloei gekomen, net als het longkruid en de eerste anemoon. Lees en kijk verder >> 07.04.18 

Over Liturgie gesproken . . . . Zondag hoe?
De tweede zondag van Pasen heeft twee namen: ‘Beloken Pasen’ en ‘Quasimodo Geniti’. De eerste duidt aan dat daarmee het Paasfeest definitief wordt afgesloten. Het wordt ‘beloken’: de luiken gaan dicht. In de vroege kerk hadden de dopelingen, die in de Paasnacht waren gedoopt de hele week witte feestkleren gedragen. En aan het eind van die week leggen ze die smetteloze kleren weer af. Ze waren de ‘nieuwgeborenen’ de ‘geniti’. Daar komt de tweede naam vandaan: 'Als nieuwgeborenen’ naar 1 Petrus 2:2.  06.04.18

Over liturgie gesproken. . . . 'De Vijftigdagentijd'
'Veertígdagtijd' is een bekend begrip, maar de term 'Vijftigdagentijd' is veel minder bekend. Daarmee wordt op de liturgische kalender het laatste deel van de Paaskring bedoeld. Dit wordt ook wel de Paastijd genoemd; eigenlijk zijn het vijftig Paasdagen. De vijftigdagentijd begint op  Paasmorgen en eindigt op de zaterdag voor Pinksteren. De liturgische kleur in deze periode is de feestkleur 'wit'. Op Pinksteren wordt de liturgische kleur 'rood'. Lees verder >> 06.04.18

Wist u dat? De geschiedenis van 'de moeder aller nachtwakes'
Al meer dan vijftien(?) jaar wordt in de Dorpskerk op een indrukwekkende wijze de Paaswake gevierd als onderdeel van een doorgaande viering die begint op Witte Donderdag, een vervolg krijgt op Goede Vrijdag en na de Paaswake uitmondt in het Paasfeest op de morgen van Eerste Paasdag. Ook dit jaar was dit een hoogtepunt in het kerkelijk jaar. Waar komt die traditie eigenlijk vandaan? Waar zijn de onderdelen van de Paaswake op gebaseerd? Zo zal menigeen zich afvragen. Onder het motto 'Over liturgie gesproken' heeft de werkgroep Eredienst van de Dorpskerkgemeente zich ten doel gesteld om het vieren van de liturgie nader toe te lichten en dichter bij de kerkgangers te brengen.  Die vragen komen aan de orde in het artikel 'De Paaswake, de moeder aller nachtwakes'. Die uitpspraak komt van niemand minder dan de bekende kerkvader Augustinus. Lees verder >> 06.04.18

Verslag van de Kinderkerk op Palmpasen
De werkgroep Kinderkerk van de Dorpskerkgemeente had op Palmpasen weer een origineel programma voor de kinderen bedacht. Al voor de eigenlijke dienst in de Dorpskerk begon, gingen de kinderen met hun papa's en mamma's, opa's en opa's tekenen. Zo ontstond er een doek van bijna 10 meter  vol  met tekeningen. Dat kleed werd - net als op Palmpasen in Jeruzalem destijds - als een pad voor de komst van de Heer Jezus uitgelegd tot voor in de Dorpskerk. Na afloop stond er voor de kinderen en de ouderen wat lekkers klaar in de Ontmoeting. Een woord van waardering voor de werkgroep Kinderkerk is zeker op z'n plaats! Volgende Kinderkerk is op 27 mei in. . . . .de Kerktuin! Voor het verslag. Voor het verslag van deze Kinderkerk, lees verder >> 05.04.18
  klik voor vergroting

Prachtig resultaat 'Afval Loont voor Dorpskerk'
De actie 'Afval Loont voor de Dorpskerk' heeft over de eerste drie maanden van 2018 het prachtige bedrag van € 500 opgeleverd. Dit bedrag is letterlijk met 'dubbeltjes en kwartjes' bijeen gebracht tijdens zo'n 1500(!) bezoeken aan Afval Loont. De kerkrentmeesters van de Dorpskerk zijn alle deelnemers veel dank verschuldigd. Binenkort zal bekend worden gemaakt aan welk onderhoudsproject van de Dorpskerk het van de actie over 2018 zal worden besteed. Met het inleveren van oud papier, oude metalen en plastic levert u een waardevolle bijdrage aan de instandhouding van het 'oudste huis van Barendrecht'!
Doet u ook al mee? 04.04.18
 

De Dorpskerkgemeente viert Pasen en gaat onderweg. . . .
Na een Veertigdagentijd met 7 oecumenische vespers en 6 oecumenische eenvoudige maaltijden volgde een Stille Week met een doorlopende indrukwekkende viering in drieën. Het geheel mondde uit in de Dorpskerk in een inspirerende Paaswake gevolgd door een feestelijke Gezinsdienst op Paasmorgen en daarna een overheerlijke Paasbrunch met zo'n negentig gemeenteleden (zie separate artikelen). Vanuit deze hoogtepunten gaat de vitale Dorpskerkgemeente geïnspireerd onderweg. . .  Onderweg naar een nieuw hoogtepunt: het 'samen-vieren' met de wijkgemeente Zuid-Oost aan het begin van het nieuwe kerkelijk jaar. Voordat dit zover is, zullen de gemeenteleden van beide wijkgemeenten zich moeten uitpreken over de plannen. Binnen de Dorpskerkgemeente vindt momenteel via de clustercoördinatoren een informatieronde plaats, ter voorbereiding op de Gemeenteavond van 10 april aanstaande. De komende gemeenteavond zou in de bijna 445-jarige geschiedenis van de Hervormde Dorpskerkgemeente van historische betekenis kunnen worden: onderweg gaan naar één Protestantse wijkgemeente. 02.04.18
  klik voor vergroting

Gezellige Paasbrunch
Na de feestelijke Paasviering in de kerk volgde een zeer gezellige Paasbrunch. Zo'n negentig gemeenteleden deelden met elkaar soep, diverse soorten salades, brood, fruit en feestelijke toetjes.  De organisatie was weer in handen van Elly van den Oever en haar grote schare vrijwilligers. Van alle kanten waren de etenswaren aangeleverd door gemeenteleden en waar nodig was er wat bijgekocht. Met terechte trots kon Elly melden dat ook deze brunch de kerkelijke gemeente geen stuiver heeft  gekost en het dus ook nu weer volledig kostendekkend was! Kerkenraadsvoorzitter Kees Vos bedankte alle vrijwilligers voor hun grote inzet en sprak in het bijzonder zijn waardering uit voor Antoinette Jansen die achter de schermen vele uren besteedde aan de prachtige liturgieën en het punctuele draaiboek. Hij memoreerde ook de geweldige inzet van de predikanten, organisten en de cantorij gedurende de afgelopen dagen. Voor de fotoreportage, kijk verder >>  02.04.18 
  klik voor vergroting
De Paasbrunch:
een mooi stukje gemeenteopbouw

Feestelijke Gezinsdienst op Paasmorgen
'De Heer is waarlijk opgestaan!', zo opende ouderling van dienst Tineke van der Meer de feestelijk viering op de morgen van Pasen. 'Hallelujah', zo klonk het vanaf de orgelgalerij door kerkmusicus Hans van Gelder. Het was het feestelijke begin van een prachtige Paasviering voor het hele gezin. Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam had zijn liturgie er op aangepast. Het Paasverhaal vertelde hij aan de kinderen en er werden enkele kinderliederen gezongen. Ook gaf hij uitleg over de nieuwe paaskaars die vanaf nu elke viering zal branden (zie foto). Het was al met al een zeer feestelijke dienst, waaraan ook Mieke Groen een mooie bijdrage leverde als cantrix. Voor de fotoreportage, kijk verder >>  02.04.18
  klik voor vergroting

Een nieuwe Paaskaars ontstoken
Tijdens een indrukwekkende Paaswake in de Dorpskerk is de nieuwe Paaskaars ontstoken door het kleine lichtje dat vanuit de viering op Goede Vrijdag uit de Bethelkerk (symbolisch) was overgebracht naar de Dorpskerk. Vanuit dat lichtje werd de nieuwe paaskaars aangestoken. Zodra die in de kerk was geplaatst, werd één paaswakekaarsje aangestoken. Dat licht werd vervolgens doorgegeven tot dat iedere kerkganger het nieuwe licht had ontvangen. Naast de gebruikelijke aanduidingen van de Griekse letters Alfa ( het begin) en Omega het einde) en het Christusmonogram van de Griekse letters Chi (X) en Ro (P), wordt de nieuwe paaskaars dit jaar opgesierd met een Hugenotenkruis. Dit 17e-eeuwse symbool werd en wordt gedragen als stille getuige van het protestant-zijn. Aan het Hugenotenkruis is in de loop der eeuwen steeds meer symboliek toegedicht, lees verder >> 02.04.18

  klik voor vergroting  

Inspirerende Paaswake
In de viering tijdens een Paaswake komen alle elementen van de christelijke liturgie samen: naast de diensten van Woord, Gebeden en inzameling van gaven, worden de sacramenten van Doop en Avondmaal gevierd. Ook tijdens de afgelopen Paaswake kwamen al deze liturgische elementen samen en dit leidde tot een indrukwekkend, inspirerend hoogtepunt van de viering van het feest van Christus' opstanding. Met het binnenbrengen van de nieuwe paaskaars in de donkere kerk wordt de opstanding van onze Heer Jezus Christus hedacht. Het licht verspreid zich later door hel de kerk. Tijdens deze Paaswake deed een lid van de Dorpskerkgemeente belijdenis en werd zij gedoopt, waarna ook haar zoontje de doop ontving. Het waren ontroerende en indrukwekkende hoogtepunt in deze Paaswake.  Lees verder >>  02.04.18
  klik  voor vergroting
Hoogtepunt in de Paaswakeviering.

Liturgische schikking Pasen 2018
De werkgroep Liturgisch bloemschikken uit de Triomfatorkerkgemeente heeft voor de het Feest van Pasen voor de Triomfatorkerk en de Dorpskerk dezelfde indrukwekkende liturgische schikkingen gemaakt. Dat is op zich al een prachtig symbool van twee wijkgemeenten die niet alleen samen onderweg zijn naar Pasen, maar ook naar het gaan 'samen-vieren' en 'samen-voegen' van de wijkgemeenten. De schikking voor het Paasfeest symboliseert een tuin vol witte bloemen. We mogen samen deelgenoot worden van de kracht van de opgestane Heer. Lees verder >>
Een woord van dank aan Joan Bolt, Petra van Die, Liesbeth van Eijsden en Ingrid Filius die als werkgroep liturgisch bloemschikken van de wijkgemeente Zuid-Oost, gedurende de Veertigdagentijd zowel voor de Triomfatorkerk als voor de Dorpskerk de schikkingen hebben verzorgd, die stuk voor stuk prachtig waren in ontwerp en uitvoering! Hopelijk mogen we in een gezamenlijke toekomst vaker van jullie inspirende schikkingen genieten! Ga voor de hele serie naar >> webpagina Lit.Bloemschikken18
  klik voor vergroting

Nieuw Wijkbericht
In het nieuwe wijkbericht staan Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam en Kerkenraadsvoorzitter Kees Vos stil bij het wel en wee in de wijkgemeente resp. bij de recente en toekomstige ontwikkelingen rondom de Dorpskerkgemeente. Lees verder >> 01.04.18

Passie- en Paasviering HVD
Dinsdagmiddag 27 maart organiseerde de HVD van de Dorpskerkgemeente de jaarlijkse Passie- en Paasviering voor oudere gemeenteleden. De dienst werd geleid door dhr. Joas Boiten. De organist was Hans van Gelder. Omdat het voor koster Jan van den oever en kerkmusicus Hans van Gelder hun laatste HVD-viering was in functie, werden ze aan het eind van de viering in het zonnetje gezet. Na de dienst was er een gezellig samenzijn in de “De Ontmoeting” bij een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij. Hans van Gelder vertelde over de Johannes Passion en ds. Stam vertelde een vrij vehaal. Voor een verslag van deze geslaagde bijeenkomst, lees verder >> 02.04.18/30.03.18
  klik voor vergroting

Gezellige Paasbrunch
Na de feestelijke Paasviering in de kerk volgde een zeer gezellige Paasbrunch. Zo'n negentig gemeenteleden deelden met elkaar soep, diverse soorten salades, brood, fruit en feestelijke toetjes.  De organisatie was weer in handen van Elly van den Oever en haar grote schare vrijwilligers. Van alle kanten waren de etenswaren aangeleverd door gemeenteleden en waar nodig was er wat bijgekocht. Met terechte trots kon Elly melden dat ook deze brunch de kerkelijke gemeente geen stuiver heeft  gekost en het dus ook nu weer volledig kostendekkend was! Kerkenraadsvoorzitter Kees Vos bedankte alle vrijwilligers voor hun grote inzet en sprak in het bijzonder zijn waardering uit voor Antoinette Jansen die achter de schermen vele uren besteedde aan de prachtige liturgieën en het punctuele draaiboek. Hij memoreerde ook de geweldige inzet van de predikanten, organisten en de cantorij gedurende de afgelopen dagen. Voor de fotoreportage, kijk verder >>  02.04.18 
  klik voor vergroting
De Paasbrunch:
een mooi stukje gemeenteopbouw

Feestelijke Gezinsdienst op Paasmorgen
'De Heer is waarlijk opgestaan!', zo opende ouderling van dienst Tineke van der Meer de feestelijk viering op de morgen van Pasen. 'Hallelujah', zo klonk het vanaf de orgelgalerij door kerkmusicus Hans van Gelder. Het was het feestelijke begin van een prachtige Paasviering voor het hele gezin. Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam had zijn liturgie er op aangepast. Het Paasverhaal vertelde hij aan de kinderen en er werden enkele kinderliederen gezongen. Ook gaf hij uitleg over de nieuwe paaskaars die vanaf nu elke viering zal branden (zie foto). Het was al met al een zeer feestelijke dienst, waaraan ook Mieke Groen een mooie bijdrage leverde als cantrix. Voor de fotoreportage, kijk verder >>  02.04.18
  klik voor vergroting

Een nieuwe Paaskaars ontstoken
Tijdens een indrukwekkende Paaswake in de Dorpskerk is de nieuwe Paaskaars ontstoken door het kleine lichtje dat vanuit de viering op Goede Vrijdag uit de Bethelkerk (symbolisch) was overgebracht naar de Dorpskerk. Vanuit dat lichtje werd de nieuwe paaskaars aangestoken. Zodra die in de kerk was geplaatst, werd één paaswakekaarsje aangestoken. Dat licht werd vervolgens doorgegeven tot dat iedere kerkganger het nieuwe licht had ontvangen. Naast de gebruikelijke aanduidingen van de Griekse letters Alfa ( het begin) en Omega het einde) en het Christusmonogram van de Griekse letters Chi (X) en Ro (P), wordt de nieuwe paaskaars dit jaar opgesierd met een Hugenotenkruis. Dit 17e-eeuwse symbool werd en wordt gedragen als stille getuige van het protestant-zijn. Aan het Hugenotenkruis is in de loop der eeuwen steeds meer symboliek toegedicht, lees verder >> 02.04.18

  klik voor vergroting  

Inspirerende Paaswake
In de viering tijdens een Paaswake komen alle elementen van de christelijke liturgie samen: naast de diensten van Woord, Gebeden en inzameling van gaven, worden de sacramenten van Doop en Avondmaal gevierd. Ook tijdens de afgelopen Paaswake kwamen al deze liturgische elementen samen en dit leidde tot een indrukwekkend, inspirerend hoogtepunt van de viering van het feest van Christus' opstanding. Met het binnenbrengen van de nieuwe paaskaars in de donkere kerk wordt de opstanding van onze Heer Jezus Christus hedacht. Het licht verspreid zich later door hel de kerk. Tijdens deze Paaswake deed een lid van de Dorpskerkgemeente belijdenis en werd zij gedoopt, waarna ook haar zoontje de doop ontving. Het waren ontroerende en indrukwekkende hoogtepunt in deze Paaswake.  Lees verder >>  02.04.18
  klik  voor vergroting
Hoogtepunt in de Paaswakeviering.

Passie- en Paasviering HVD
Dinsdagmiddag 27 maart organiseerde de HVD van de Dorpskerkgemeente de jaarlijkse Passie- en Paasviering voor oudere gemeenteleden. De dienst werd geleid door dhr. Joas Boiten. De organist was Hans van Gelder. Omdat het voor koster Jan van den oever en kerkmusicus Hans van Gelder hun laatste HVD-viering was in functie, werden ze aan het eind van de viering in het zonnetje gezet. Na de dienst was er een gezellig samenzijn in de “De Ontmoeting” bij een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij. Hans van Gelder vertelde over de Johannes Passion en ds. Stam vertelde een vrij vehaal. Voor een verslag van deze geslaagde bijeenkomst, lees verder >> 02.04.18/30.03.18
  klik voor vergroting

Nieuwe stap in 'Samen op Weg'. . .
Het jaar 2018 heeft voor de Dorpskerkgemeente - om meerdere reden - een prachtig begin gekend. Allereerst was er de mededeling vanuit de kerkenraad dat 2018 in het teken komt te staan van het onderzoek naar de totstandkoming vormen van samenwerking met de wijkgemeente Triomfatorkerk. Dit zou kunnen leiden tot een, voor zowel de Gereformeerde wijk zuidoost en de Hervormde wijkgemeente Dorpskerk, historische stap om te gaan fuseren. Met het oog op de geplande verkoop van de Triomfatorkerk is de kerkenraad van de wijkgemeente Zuidoost op zoek gegaan naar 'een dak boven het hoofd'. Na een hiertoe door de WK unaniem genomen besluit is het initiatief genomen om toenadering te zoeken tot de WK van de Dorpskerkgemeente. In de afgelopen weken zijn er informele gesprekken geweest, een eerste tussen de dagelijkse besturen en een tweede met de volledige wijkkerkenraden. Deze gesprekken zijn van beide kanten als heel prettig ervaren. Het voornemen is om in 2018 de gesprekken voort te zetten, om te bezien in hoeverre en op wat voor manier er sprake kan zijn van samenwerking (een vorm van ‘Samen op Weg’?).  Beide kerkenraden zien dit als een eerste stap op weg naar één wijkgemeente Barendrecht-centrum in de verdere toekomst.
Voor de mededeling van WK van de Dorpskerkgemeente, lees verder >>.
Voor de mededeling van de WK van de wijkgemeente Zuidoost, lees verder >>. 07.01.17
 

Een nieuwe stap in  'Samen op weg' 
in Barendrecht.

Het oudste huis: vooruitblik op komende restauraties
In 2017 zijn een drietal restauraties succesvol afgerond (eikenhouten lambrisering, voegwerk zerkenvloer en stucwerk toren). Ook werd een grote schilderbeurt uitgevoerd (muurankers en raamkozijnen). De Dorpskerkrentmeesters zijn buitengewoon dankbaar voor de overweldigende bijdrage aan de financiering van deze projecten door de Stichting Vrienden van de Dorpskerk, de Snuffelmarkt, het LD-fonds, het Verjaardagsfonds de Actie Afval Loont Dorpskerk. Dankzij deze unieke externe financiering konden de Kerkrentmeesters voor 2018 weer nieuwe restauraties op stapel zetten. In de kerktoren worden twee grotere projecten voorbereid: de restauratie van het eeuwenoude uurwerk en de restauratie van de klokkenstoel en van het slag- en luidwerk van de eeuwenoude kerkklok.  Op basis van de rapportage van Restauratieadviseur Lakerveld zullen gespecialiseerde bedrijven gevraagd worden offertes uit te brengen. 01.01.18
  klik voor vergroting

De Dorpskerk, een herberg onderweg . . .
De Dorpskerkgemeente benadrukt al decennia dat zij een wijkgemeente wil zijn die hun huis (de Dorpskerk) open wil stellen voor ieder op zoek is naar een oase in het leven. De vierentachtigste Psalm is een lied dat één op één voor onze monumentale Dorpskerk geldt en dat eigenlijk voor elk kerkgebouw zou moeten gelden. . . 'Dit huis, een herberg onderweg voor wie verdwaald zijn in heg en steg; geen rust, geen ruimte meer kon vinden . . . .' Deze, tekst  willen we u niet onthouden. Lees verder >>
 
Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase. . .

De financiering van de restauraties van de Dorpskerk
Hoe is het toch mogelijk dat al decennia lang de staat van onderhoud van de Dorpskerk stap voor stap naar een optimaal niveau wordt gebracht? En hoe verhoudt dat zich tot de zorgelijke financiële toestand van de hele Protestantse Gemeente Barendrecht? Dit zijn vragen waarmee de kerkrentmeesters van de Dorpskerk worden geconfronteerd. Het is voor 'outsiders' niet altijd even duidelijk wat de financieringsbronnen zijn van al die renovatie- en restauratieprojecten. Een van de kerkrentmeesters heeft het complete plaatje op papier gezet. Zo wordt volledige transparantie gegeven op welke wijze het 'oudste huis van de Heer' in Barendrecht in een steeds betere conditie wordt gebracht.  Lees verder >>   foto: Jos Wesdijk-De Schakel
  klik voor vergroting

Wist u dat?  
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk heeft (evenals de Stichting Vrienden van de Dorpskerk) in haar doelstelling staan om de rollen die de Dorpskerk vervult in de Barendrechtse samenleving te versterken. Dat betreft primair de rol als Godshuis voor de wekelijkse zondagse eredienst voor een Protestantse wijkgemeente rondom de Dorpskerk én daarnaast de rol als muziekpodium én ten derde de rol als internationaal beschermd rijksmonument. Alle drie deze rollen zijn wat ons betreft even waardevol en dienen te worden versterkt om zodoende dit unieke gebouw voor protestantse kerkgangers en alle overige Barendrechters te behouden. Alle acties om de positie én de conditie van 'het oudste en misschien wel het mooiste huis van Barendrecht' te verder verbeteren dienen dan ook in het licht van deze drievoudige doelstelling bezien te worden.
 

Wordt Vriend van de Dorpskerk
en ondersteun daarmee de doelstellingen van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk:

*  De instandhouding van de monumentale Dorpskerk voor de eredienst;
*  Het organiseren en faciliteren van culturele activiteiten in de Dorpskerk (voor zover in overeenstemming met eerstgenoemde doel);
*  Het ontplooien van activiteiten om financiële middelen te verkrijgen voor de instandhouding van de Dorpskerk.
                                       Lees alles daarover op de eigen website van deze stichting >> 
www.vriendendorpskerkbarendrecht.nl

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende