Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Actueel
Nieuwsberichten van de afgelopen maanden


Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
In verband met het ziekteverlof van ds. Stam wordt het wijkbericht van de Dorpskerkgemeente verzorgd door de wijkkerkenraad. In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Tevens een verslag van de eerste gezamenlijke kerkenraadsvergadering van beide wijkkerkenraden door Kees Vos.  Verder een dankwoord van ds. Piet Taselaar. Lees verder >>  06.02.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in deze wijkgemeente. Zoals gebruikelijk brengt ds. Romkes ook weer een prachtig, onbekend lied onder de aandacht. Lees verder >> 06.02.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
Bethelkerkpredikant Henk-Jan Ketelaar heeft dit keer de meditatie verzorgd in het Klankbord. Onder de bijzondere titel 'Over een zonnestraal, de Bethelbazar en de farizeeër in jezelf' legt hij een verband naar het waarderende gemeenteopbouw-project ‘Ik zie je! Oog voor God en mensen’ dat binnen de twee wijkgemeenten van de Bethelkerk in uitvoering is.  Lees verder >> 06.02.19

Secretaris van CvD bevestigd
In een feestelijke eredienst op zondagmorgen 3 februari is Frans Schop in de Dorpskerk bevestigd als diaken van de wijkgemeente Zuid-Oost. Frans zal naast zijn diaconale werkzaamheden in de wijkgemeente tevens het secretariaat van het College van Diakenen op zich nemen. Ds. Cees Romkes bevestigde Frans in het ambt. Na de viering werd Frans door vele kerkgangers gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst. Foto: Janv.d. Oever. 03.02.19
  klik voor vergroting

Liturgische schikking voor bevestigingsdienst
Net zoals voor de bevestigingdienst van 13 januari hebben de dames van de werkgroep Liturgisch Bloemschikken voor 3 februari een prachtige en passende schiking gemaakt. De uitleg zegt: De drie witte rozen, staan symbool voor Vader Zoon en Geest. Samen vrucht dragen is tot uiting gebracht door de abrikozen en de noten. De rode roos staat voor 'sub rosa', in vertrouwen, daarmee wordt het ambtsgeheim van de diaken weergegeven. De verschillende gerbera’s staan voor de gemeente die om deze nieuwe diaken heen zal staan. De distel, het leven van een ambtsdrager gaat niet altijd over rozen, er komen genoeg moeilijkheden op zijn pad.
Een woord van dank aan Petra van Die en Elly van den Oever! 03.02.19  
  Klik voor vergroting

Diamantgemeente neemt Triomfatorkerk feestelijk in gebruik
Op zondagmorgen 3 februari heeft de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Barendrecht - Pernis -Albrandswaard met een feestelijke eredienst de Triomfatorkerk officieel in gebruik genomen. De Diamantgemeente - zoals zij zich nu aanduiden - is sinds 2 januari jl. eigenaar van het kerkgebouw Tijdens de viering ging Jacobien Glasbergen in op de geschiedenis van het kerkgebouw en daarna droeg PGB-koster Wim Bahlman zijn sleutel over aan het nieuwe kostersechtpaar van de Diamantgemeente. De PG Barendrecht was vertegenwoordigd door Cees Versendaal (AK-voorzitter), Hans Oorebeek (scriba Zuid-Oost) en de kerkrentmeesters Derk Ottink en Simon Hoek. Het was een feestelijke viering, waarbij geconstateerd mag worden dat het voor velen zo vertrouwde kerkgebouw een prachtige herbestemming als Gods huis heeft gevonden! Het was indrukwekkend dat er een grote kinderschare aanwezig was en dat de jongeren die zich in grote getale tijdens de viering enthousiast presenteerden. Foto: Simon Hoek 03.02.19
  Klik voor vergroting

Woord & weg - februarinummer
Hét informatiemagazine van de landelijke PKN is 'Woord & weg'. U kunt elke maand het blad via deze website downloaden. In het februarinummer staat onder andere een interview met Bert Roor over zijn proefschrift 'Heilzame presentie', de diaconale betrokkenheid van gemeenteleden. Een van zijn stellingen is: 'Hoe groter je diaconale betrokkenheid, hoe meer je je opent naar de samenleving'. Daarnaast is er weer veel nieuws over de PKN in al haar veelkleurigheid. Lees verder >> 
01.02.19

Wist u dat. . . .? Unieke kaars van glas-in-loodraam Carnisse Haven
Het prachtige glas-in-loodraam dat sinds een half jaar Carnisse Haven opsiert, is als foto geprint op een unieke tafelkaars. Het raam is een afscheidscadeau dat ds. Joma Boers-de Jong aan Carnisse Haven heeft geschonken. Als thema voor het glas in loodraam heeft ds. Joma Boers-de Jong het verhaal van de profeet Jona gekozen. Door een foto van het raam op een kaars te zetten, kunnen nog meer mensen van het kunstwerk genieten of zich er door laten inspireren. De netto opbrengst van de kaarsenverkoop komt ten goede komt aan het werk van stichting SHIF (Sure House Initiatives Foundation). De stichtnig wil initiatieven in Oeganda ondersteunen die kansarmen de kans biedt zichzelf te ontwikkelen met een waardig bestaansrecht als doel, dit alles gebaseerd op de pijlers Health, Education and Justice. De ondersteuning van Stichting SHIF middels deze kaarsenverkoop is een nieuw diaconaal project van Carnisse Haven. De kaarsen worden verkocht voor 12 euro pers stuk.  Lees verder >> 01.02.19
  klik voor vergroting

Wit u dat? . . . . Kerkasiel beëindigd
Na 97 dagen is er einde gekomen aan de onafgebroken kerkdienst in de Haagse Bethelkapel. Woensdagmiddag 30 januari was het slot van de viering die, met steun van honderden voorgangers uit het hele land, dag en nacht doorging. 'God is sterker dan wereldlijke machten', zo zeiden bezoekers van de dienst. Doel van het kerkasiel was om de uitgeprocedeerde Armeense familie Tamrazyan veiligheid te bieden en tot een oplossing te komen voor gezinnen in vergelijkbare situaties. Nu ruim 600 gewortelde kinderen en hun ouders in Nederland kunnen blijven, is het beoogde resultaat bereikt. Voorzitter Algemene Kerkenraad Protestantse Kerk Den Haag, Theo Hettema: 'We zijn ontzettend dankbaar met een veilige toekomst voor honderden vluchtelingengezinnen in Nederland. Maandenlang hebben wij de hoop hooggehouden en nu krijgt die hoop concreet gestalte. We zijn diep onder de indruk van alle voorgangers, vrijwilligers en anderen die aan dit kerkasiel hebben meegewerkt.' Lees verder >> 01.02.19
  klik voor vergroting

Kerkomroep
Met ingang van 1 februari 2019 zijn alle kerktelefoonluisteraars van de Dorpskerkgemeente definitief omgeschakeld op de aansluiting van Kerkomroep.nl. Het contract met kerkdienstgemist.nl wordt opgezegd. Zondag 27 januari is er jammer genoeg iets misgegaan met de uitzendapparatuur van de Dorpskerk, waardoor er wel een zendsignaal te horen was, maar er geen verbinding was met de geluidsinstallatie van de Dorpskerk. Dit euvel is nu opgelost door een specialist van Kerkomroep.nl en Roel Groen, de kerkomroeptechnicus van de Dorpskerk. Koster-beheerder Rob Bruin heeft de gelegenheid aangegrepen om de 'geluidskast' in de Ontmoeting grondig op te ruimen. Tevens is besloten om de uitzendkwaliteit te verbeteren. In overleg met de helpdesk van Kerkomroep.nl is een  tweede 'bitrate' van 64.000 bits per seconde toegevoegd aan ons contract. De kwaliteitsverbetering zou voor de digitale luisteraars goed merkbaar moeten zijn.  01.02.19
 

Cadeau voor de Kerktuin: een nieuwe olijfboom
De kerktuin achter de Dorpskerk is op woensdag 30 januari verrijkt met een prachtige olijfboom. Een bewoner van Barendrecht, die anoniem wenst te blijven, heeft de ruim zestigjarige olijfboom geschonken. Het transport en herplanten  werd kostenloos verzorgd door hoveniersbedrijf Paul Castelein. De olijfboom is geplant in de zogenaamde 'vrouwenborder' waar een kleinere olijfboom stond. Die olijf werd geplant in het voorjaar van 2009 als symbool van het begin van de aanleg van de kerktuin. Hij is bezweken onder de  vrieskou en het vocht van voorbije winters. De werkgroep Kerktuin is ingenomen met de aanwinst. Vanuit de tuinzaal van de Ontmoeting is er een prachtig uitzicht op de olijfboom, die nu staat te pronken als een sierraad in de Bijbelse kerktuin. 30.01.19

  Klik voor vergroting

Onderhoud glaswerk Dorpskerk
In het kader van regulier onderhoud is dezer dagen een glazenier bezig om een vijftiental glas-in-loodruitjes en ruitjes in de houten kozijnen van de Dorpskerk te vervangen. In de afgelopen drie jaar zijn de ruitjes stuk voor stuk beschadigd, hetzij door vandalisme dan wel door spontane breuk bij temperatuurwisselingen. De glazenier is van dezelfde firma die in 2003 alle glas-in-loodramen heeft gerestaureerd en die sindsdien regelmatig voor onderhoud wordt ingeschakeld. 30.01.19
  Klik voor vergroting

Wist u dat . . . ? Preekstoelen in beeld
De restauratoren van het monumentale interieur van de Dorpskerk attendeerden ons op een nieuwe website voor de liefhebbers van prachtige kerkinterieurs. Dat betreft een website waarop momenteel 940 preekstoelen uit 37 landen worden geportretteerd. Natuurlijk hebben we de eeuwenoude, prachtig gerestaureerde preekstoel van de Dorpskerk ook aangemeld. Het duurt echter even voor die wordt geplaatst, maar ondertussen is het voor geïnteresseerden zeer de moeite waard om op deze prachtige website om de mooiste preekstoelen ter wereld te bekijken. De oudste 'preekstoelen' ter wereld vindt men overigens in de natuur. . . zie de foto uit Noorwegen. Lees verder >> 
Natuurlijk hebben de site toegevoegd aan onze webpagina 'Linken'. 28.01.19
  klik voor vergroting

Veertigdagenkalender PKN in nieuw jasje
De jaarlijkse veertigdagentijdkalender van de Protestantse Kerk is in een nieuw jasje gestoken. Een dagelijkse Bijbeltekst en quote, recept, verhaal of gedicht brengen u steeds een stapje dichter bij Pasen, feest van een nieuw begin. In de veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en Zijn liefde mogen delen met anderen. De veertigdagentijdkalender 2019 daagt u uit tot bezinning in de 40 dagen op weg naar Pasen. ´Een nieuw begin´ is de rode draad door alle dagen. De kalender biedt tevens nieuwe vormen om invulling te geven aan de vastentijd. Voor een inkijkexemplaar, kijk verder >>.    U kunt een gratis exemplaar van de veertigdagentijdkalender 2019 aanvragen  via >> www.protestantsekerk.nl/40dagentijdkalender28.01.19

Mooi resultaat 'Afval Loont voor Dorpskerk' in 2018
Sinds de start van 'Afval Loont' in Barendrecht is de Dorpskerk een trouwe partner. De opbrengst van de aktie wordt besteed aan het onderhoud van het 'oudste huis van Barendrecht'. In 2018 is het resultaat € 1720. Dit is nagenoeg gelijk aan dat van 2017. Onze trouwe ondersteuners hebben in 2018 met elkaar enkele duizenden bezoekjes aan de afvalstations gebracht! Daarvoor zeggen de Dorpskerkrentmeesters: HARTELIJK DANK! Ondanks het feit dat steeds meer organisaties Afval Loont hebben ontdekt als bron van inkomsten, is het ons weer gelukt om de opbrengst op dit prachtige niveau te houden. Vermeldenswaard is, dat de werkgroep Snuffelmarkt in 2018 ruim € 200 heeft bijgdragen aan het genoemde resultaat. De opbrengst is in 2018 besteed aan het onderhoudsschilderwerk. 28.01.19
 
Help mee om het 'oudste huis van Barendrecht' te behouden!

Afscheid van gewaardeerde collega webmasters
Dezer dagen heeft Thijs Bosloper de rol als webmaster van de website van PKN Barendrecht, die hij ruim 7 jaar heeft vervuld, overgedragen aan Jaap Clements. Langs deze weg willen we Thijs graag complimenteren met de prettige collegiale samenwerking. We hopen de we in de komende jaren die samenwerking met Jaap kunnen continueren. Een andere webmaster die besloten heeft om te stoppen is Dave Dirks, die een mooi website heeft opgezet voor de oecumenische werkgroep Vorming & Toerusting (http://vent.pgbarendrecht.nl/). Omdat zich daar nog geen opvolger heeft gemeld, zal die website vooralsnog niet meer worden bijgehouden, zo werd gemeld vanuit de leiding van de werkgroep. De activiteiten van V&T zullen onverminderd op onze website worden vermeld (zie onderstaand artikel). Veel buitenstaanders hebben geen flauw idee hoeveel tijd een energie het kost om een website in de lucht te houden! Maar het is ook goed te melden dat het ook veel energie oplevert om te horen dat je website - soms tot ver over de landsgrenzen heen - wordt gewaardeerd. Wij hopen met onze Dorpskerksite onze trouwe bezoekers nog vele jaren te kunnen bedienen met al het nieuws rondom de Dorpskerk en haar kerkgangers. 28.01.19

Prachtig aanbod Vorming & toerusting
De werkgroep Vorming & toerusting (V&T) van de PG Barendrecht en de St. Augustinusparochie heeft voor de eerste helft van 2019 weer een prachtig aanbod aan activiteiten gepresenteerd. Ook nu is dat weer gepresenteerd in een flyer, die is toegevoegd aan de recente editie van Klankbord. De gemeenteleden die geen abonnee zijn, kirhgen de flyer de komende dagen in de brievenbus. U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het programma van deze actieve werkgroep. Een zorgvuldig samengesteld aanbod bestaande uit verdiepende lezingen, boekbesprekingen, muziek, kunst en bijeenkomsten georganiseerd door leden van de Protestantse Gemeente Barendrecht en de Barendrechtse St Augustinus parochie. Lees verder >> 25.01.19

Gezamenlijks nieuws over Samen-vieren
De scriba's van de wijkgemeenten Dorpskerk en Zuid-Oost - Dick Schriek en Hans Oorebeek - schrijven al enkele weken in Klankbord een gezamenlijk bericht over de vorderingen van de Stuurgroep 'Onderweg' bij het 'samen-vieren'. Tot op heden werden die toegevoegd aan de beide wijkberichten van de wijkgemeenten. Met ingang van heden worden die gezamenlijke berichten, die geen privacy-gegevens bevatten, apart vermeld op onze website. Dit keer wordt aandacht besteed aan de vacatures in beide wijkkerkenraden. . . .
Lees verder >> 25.01.19
 

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
In verband met het ziekteverlof van ds. Stam wordt het wijkbericht van de Dorpskerkgemeente namens de kerkenraad verzorgd door Tineke van der Meer. In dit uitgebreide wijkbericht leest u alles over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Voor het eerst is het wijkbericht ook voorzien van enkele foto's. Lees verder >>  26.01.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
In dit wijkbericht schrijft ds. Cees Romkes over het wel en wee in deze wijkgemeente en vanelfsprekend voegt hij er ook deze keer weer een mooie liedtekst aan toe.  Lees verder >> 26.01.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
Anne-Mieke van Oost, kerkelijk werker van Carnisse Haven, heeft dit keer de meditatie verzorgd in het Klankbord. Onder de titel 'Don't worry, be happy' legt zij een verband naar de uitspraak van Jezus: 'Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken.' Lees verder >> 26.01.19

Nagekomen bevestiging diaken
Op zondagmorgen 3 februari zal Frans Schop worden bevestigd als diaken van de wijkgemeente Zuid-Oost. Frans zal tevens de nieuwe secretaris worden van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Barendrecht. 25.01.19

Landelijke aandacht voor benefietdiner
Het blad van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) heeft in haar blad Kerkbeheer aandacht besteed aan de wijze waarop onze Kerkrentmeesters bij de financiering van de instandhouding van de Dorpskerk nauw samenwerken met de stichting Vrienden van de Dorpskerk. Op verzoek van de redactie van het blad heeft kerkrentmeester Simon Hoek een artikel geschreven over het benefietdiner dat in december 2018 werd gehouden in de Dorpskerk en dat €18.000 heeft opgeleverd voor de financiering van de restauratie van het torenuurwerk, de klokkenstoel en de luidklok. Daarnaast werd ook aandacht besteed aan de unieke wijze waarop de instandhouding van het oudste huis van Barendrecht grotendeel wordt gefinancierd buiten de last van de PG Barendrecht. Voor de twee artikelen, lees verder >> en verder >>. 25.01.19

Onderhoud houten interieur Dorpskerk
Om het in de afgelopen jaren gerestaureerde monumentale houten interieur in topconditie te houden, hebben de kerkrentmeesters van de Dorpskerk een onderhoudscontract afgesloten met de restauratoren. Voortaan zal al het monumentale houten interieur om de drie jaar worden nagelopen en opnieuw in de was worden gezet en uitgepoetst. Deze week is dat voor het eerst gebeurd. Tevens zijn de twee muurplanken onder de orgelgalerij gerstaureerd (die waren nog niet eerder gedaan). Ook is opdracht gegeven voor de restauratie van de eeuwenoude eikenhouten archiefkist. De beide restauraties worden gefinancierd door de stiching Vrienden van de Dorpskerk. Het onderhoudscontract wordt gefinancierd vanuit de onderhoudsbegroting van het Dorpskerkcomplex. 
 25.01.19

  klik voor vergroting

Mutaties in de wijkkerkenraden
Op zondagmorgen 13 januari 2019 heeft Kees Walstra afscheid genomen als ouderling/coordinator pastoraat van de Dorpskerkgemeente. Kees heeft in de ruim twaalf jaar dat hij ambtsdrager is geweest veel meegemaakt in de steeds wisselende samenstellingen van de wijkkerkenraad. Hij heeft predikanten zien komen en gaan. Ds. Cees Romkes heeft Kees namens beide kerkenraden bedankt zijn jarenlange grote inzet voor de Barendrechtse kerk met enkele hartelijke en persoonlijke woorden. Na de dienst werd Kees door vele kerkgangers bedankt voor zijn grote inzet.
In dezelfde eredienst werd Kees Vos herbevestigd als diaken en werd Klaas Groenendijk benoemd als kerkrentmeester, met de bijzondere taak van 1e penningmeester van het College van Kerkrentmeesters.
De dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken maakten voor de feestelijke viering een prachtige schikking, waarin de begrippen 'hart voor de kerk hebben' en 'sub rosa' waren verwerkt.

Cees Romkes maakte van de gelegenheid gebruik om ook Aad Boers te bedanken. Aad heeft zijn taak als 1e penningmeester van het CvK neergelegd, nadat hij dit sinds de fusie heeft verricht. Omdat Aad vanuit Carnisse Haven is benoemd zal daar afscheid van hem worden genomen. 23.01.19
  klik voor vergroting
klik voor vergroting

Oproep voor Bethelbazar
Dit jaar wordt de bazar op vrijdag 10 en zaterdag 11 mei gehouden. Wij hopen dat u ons weer kunt helpen. Het is het weekend van moederdag. De bazar is al heel erg lang een vertrouwde activiteit.
Spullen brengen: Als u nog spullen voor de rommelmarkt heeft vragen wij u of deze nog even bewaard kunnen worden. Vrijdag 29 maart staan de containers op het plein en is de eerste inzamelavond. Heeft u hele mooie spullen en kunt u het niet bewaren neem dan even contact op met Leo van Wijk. Wij hebben van een gemeentelid een gedeelte van een garage box in bruikleen gekregen. 20.01.19


Toekomst Bethelbazar
Namens de Commissie Bethelbazar meldt Huib van Zessen het volgende: 'We hebben het besluit moeten nemen om in 2020 de laatste bazar te organiseren. Het is een zeer moeilijk besluit geweest. We worden allemaal ouder en het is en wordt voor een groot aantal commissie leden te zwaar. In de loop der tijd zijn er commissieleden gestopt. Als er mensen zijn die het stokje willen overnemen zouden wij daar heel erg blij mee zijn. Maar als er geen nieuwe, vooral jongere aanwas komt voor het bestuur, organiseren wij de bazar nog twee maal. Waar het ook om gaat is het til- en sjouwwerk op de vrijdagavonden, de boodschappenactie en mensen die de leiding nemen over onderdelen tijdens de twee bazardagen. U ons altijd om informatie vragen. De commissie leden zijn: Wilma Diepenhorst, Carel en Marianne van Hartingsveldt, Alide Heule, Aad de Bruin, Leo van Wijk, Marja Kruit, Arie Nootenboom, Fieke Diepenhorst, Henk van der Pols en Huib van Zessen.' 20.01.18
 

Bonney Bee steunt restauratie uurwerk Dorpskerk
Kunstenares Margo Boers steunt de restauratie van het uurwerk van de Dorpskerk met een cheque van 150 euro. Het torenuurwerk van de Dorpskerk behoort tot de oudste torenuurwerken van het land. Het uurwerk, de luidklok en de klokkenstoel zijn aan restauratie toe. De stichting Vrienden van de Dorpskerk voert daar actie voor. Onder de naam Bonney Bee beschildert Margo Boers kerstballen. Daarmee is ze inmiddels landelijk bekend. Ze moet de afgelopen tien jaar de Dorpskerk al honderden keren geschilderd hebben. Daarom besloot ze iets terug te doen. Tijdens het WinterFeest en op de kerstmarkt van De Kleine Duiker verkocht ze beschilderde kerstklokjes, waarvan de opbrengst bestemd is voor deze restauratie. Heer Vrankestraat 51, naast tram- en treinstation Rotterdam-Noord.

  klik voor vergroting
Op zaterdag 12 januari overhandigde Margo de opbrengst van de actie symbolisch aan Tineke van der Meer, bestuurslid van de vriendenstichting. Van de cheque en de daarbij behorende kerstbal had ze prachtige kunstwerkjes gemaakt. Tineke van der Meer was blij met de steun voor het restauratieproject. De cheque en de unieke kerstbal zijn te zien in de vitrine in de Ontmoeting, de zaal naast de Dorpskerk. Zie ook >> www.bonneybee.nl   12.01.19

Welkom in de Kerk na 'Nashville'!
De Nashville-verklaring heeft een hoop stof doen opwaaien en veel LHBT’ers gekwetst. De verklaring staat haaks op waar veel christenen voor staan en is zoals de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) terecht zei ‘theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord’. Christen zijn en LHBT’er is geen tegenstelling en iedereen hoort welkom te zijn in de kerk! Om dit signaal af te geven en elkaar te steunen wordt op zondag 13 januari een bijeenkomst georganiseerd in de Lutherse Andreaskerk in Rotterdam-Noord om 13.00 uur. Het gesprek wordt aangegaan en men zal worden geïnspireerd door muziek en verhalen. Op deze manier bemoedigen en aanvaarden we elkaar in de liefde van Jezus Christus. Namens de PKN spreekt onze  classispredikant ds. Gerrit van Meijeren. Van harte uitgenodigd en lees verder >> 12.01.19
 

Leerhuis-avond
In aansluiting op de zeer interessante Leerhuis-avond van 19 december jl., waar prof. Bert Jan Lietaert Peerbolte gastspreker was over het thema 'Op zoek naar de historische Jezus', wordt op 15 januari dit onderwerp van alle kanten nader uitgediept. Het leerhuis begint om 20.00 uur en vindt plaats in De Ontmoeting, achter de Dorpskerk. Allen van harte welkom! Voor degenen die belangstelling hebben voor de presentatie van prof. Lietaert Peerbolte, lees verder >> 11.01.19

Wijzigingen in College van Kerkrentmeesters
De secretaris van het College van Kerkrentmeesters - Fred de Baas - maakt melding van een aantal mutaties in het CvK van de PG Barendrecht. Er wordt na het vertrek van penningmeester Aad Boers een nieuw financieel team gevormd, bestaande uit Klaas Groenendijk (1e penningmeester), die het Dagelijks Bestuur komt versterken en zich vooral bezig zal houden met beleidsmatige zaken, Thijs Bosloper (2e penningmeester), die samen met Ada Abrahamse (administrateur) de uitvoerende taken voor hun rekening gaan nemen. Aad Boers blijft deel uit maken van het team. Hij neemt de verschillende financiële acties (Actie Kerkbalans, Oogstcollecte, Solidariteitsfonds) voor zijn rekening. Verder zullen met ingang van januari 2019, ook Aad Kleine (wijk Zuidwest), Martin Kraamwinkel (Carnisse Haven) en Leen van ’t Hoff (Carnisse Haven) het CvK verlaten. Aad Kleine zal worden opgevolgd door Hans Hertog en Martin Kraamwinkel krijgt in Aad Boonstra een opvolger. Voor de complete bericht, lees verder >> 11.01.19

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
In verband met het ziekteverlof van ds. Stam wordt het wijkbericht van de Dorpskerkgemeente verzorgd door de wijkkerkenraad. In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente, maar ook over het Onderweg zijn met 'Samen-Vieren' en 'Samen-Voegen' van de wijkgemeentes rondom de Dorpskerk. Lees verder >>  11.01.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
Sinds de wijkgemeente Zuid-Oost is gaan 'samen-vieren'in de Dorpskerk,worden de wijkberichten van hen ook op de Dorpskerkwebsite gepresenteerd. In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in deze wijkgemeente, maar ook over het Onderweg zijn met 'Samen-Vieren' en 'Samen-Voegen' van de wijkgemeentes rondom de Dorpskerk.  Lees verder >> 11.01.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Prachtige opbrengst Verjaardagsfonds 2018
De ruim vijftien vrijwilligers van de werkgroep verjaardagsfonds van de Dorpskerkgemeente hebben in 2018 het prachtige bedrag van € 3079,32 opgehaald. Dit is nagenoeg gelijk aan het resultaat van 2017. Zoals bekend wordt de opbrengst elk jaar besteed aan het onderhoud van het Dorpskerkcomplex. De coördinator van de werkgroep doet een oproep aan u om ook enkele straten voor uw rekening te nemen! Het betekent dat u in een of meer straten bij onze jarige gemeenteleden een felicitatiekaart afgeeft en vraagt of zij bereid zijn om een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de Dorpskerk. Be voor meer informatie naar Dicky Tol, telefoonnummer 0613361360. 08.01.19

Meditatie Klankbord
Dorpskerkpredikant ds. Jan Willem Stam gaat, in het kader van zijn werkherstel, stap voor stap weer een aantal taken op zich nemen. Zo heeft hij de meditatie verzorgd voor het komende Klankbord. Ds. Stam gaat naar aanleiding van 'het vaasje van Rutte' dieper in op het begrip 'teer bezit' in relatie tot de kerk als een kostbaar en teer bezit dat we samen vasthouden. Lees verder >> 08.01.19

Opbrengsten ZWO-acties
Namens de Stichting Pryanthi en het kindertehuis Bal Anand & Umang wil de ZWO-commissie iedereen hartelijk bedanken die voor de jaarwisseling oliebollen en appelbeignets hebben gekocht bij deze ZWO-actie. In december 2018 zijn er 2550 oliebollen en 355 appelbeignets verkocht voor de bovengenoemde doelen. Hiervan zijn 100 zakken oliebollen door de Diaconie geschonken aan de Voedselbank. De opbrengst van de actie is € 1300,00. Een geweldig resultaat!
De verkoop van kaarsen voor de Leprazending, die in de PGB-kerken en tijdens het WinterFeest werden verkocht hebben een bedrag van € 172,50 opgeleverd. Degenen die aan deze ZWO-acties hebben meegedaan worden hartelijk bedankt! 08.01.19


Geslaagde nieuwjaarsbrunch
Zoals de laatste jaren gebruikelijk, was er op de eerste zondag van het nieuwe jaar na afloop van de eredienst weer een nieuwjaarsbrunch georganiseerd. In verband met het ziektevelof van ds. Stam, ging oud-Dorpskerkpredikant Jan Willem Kirpestein voor in de eredienst. Na de viering werd er eerst kofie gedronken. Daarbij hielden de voorzitters van de wijkkerkenraden van de wijke Zuid-Oost en Dorpskerk hun traditionele nieuwjaarstoespraak.Aansluitend begon de nieuwjaarsbrunch. Jan en Elly van den Oever hadden samen met Loek en Nellie van Doorn weer het nodige voorbereid. Er waren bijna honderd gemeenteleden aanwezig. Dat is een record. Het was een feestelijk begin van het nieuwe jaar. Het wordt een jaar waarin er weer veel voor de twee wijkgemeenten in de Dorpskerk en voor de Dorpskerk zelf staat te gebeuren. Zie het onderstaande artikel 'Vooruitblik op 2019'. Een fotoverslag volgt later. 07.01.19

Recordopbrengst Snuffelmarkt in 2018
Tijdens de nieuwjaarbijeenkomst van de vrijwilligers van de werkgroep Snuffelmarkt van de Dorpskerkgemeente werd bekend gemaakt dat er in 2018 een recordopbrengst is gerealiseerd van € 14.015,91. Het is ruim € 4000 meer dan vorig jaar en dit opbrengstniveau is de afgelopen 10 jaar niet meer gerealiseerd! Deze opbrengst is inclusief die van de wekelijkse koffiehoek, maar exclusief de ruim € 200 die door de Snuffelmarkt werd bijgedragen aan de actie 'Afval Loont voor de Dorpskerk'. De kerkrentmeesters van de Dorpskerk zijn de vrjiwilligers van de werkgroep Snuffelmarkt buitengewoon dankbaar dat zij zo'n grote bijdrage leveren aan de financiering van het groot onderhoud van het Dorpskerkcomplex. Het schilderwerk in de Dorpskerk en de Ontmoeting kon in 2018 hiermee worden gefinancierd. Langs deze weg zetten de kerkrentmeesters dan ook een paar hele grote pluimen op de hoeden van alle Snuffelmarktmedewerkers! 07.01.19
  klik voor vergroting

Scriba PKN reageert op 'Nashville-verklaring'
Ds. René de Reuver, de scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland,  betreurt de naar Nederland overgewaaide 'Nashville-verklaring'. De Nashville-verklaring, die zich o.a. uitspreekt over homoseksualiteit, is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen. Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een open houding waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden. Lees verder >> 07.01.19

Nieuws van de Snuffelmarkt
In het nieuwe jaar is de Snuffelmarkt ook weer eenmaal per maand geopend op de woensdagavond. De eerstvolgende verkoopavond is op woensdag 16 januari. Speciaal voor de donkere winterdagen zijn er leuke aanbiedingen. Op die datum zijn namelijk alle spellen, DVD's, CD's, puzzels en boeken te koop voor maar € 0,50 per stuk. Deze aanbiedingen zijn alleen geldig op bovengenoemde datum. De Snuffelmarkt is dan geopend van 19.00 tot 21.00 uur.Daarnaast is de Snuffelmarkt elke zaterdagmorgen van 10-12 uur open. Er is ook gelegenheid voor het nuttigen van een kopje koffie of thee. Het afgelopen jaar is zeer succesvol afgesloten met de Kerstverkoop en het Winterfeest. Met de opbrengst is een grote bijdrage geleverd aan de restauratieprojecten van de Dorpskerk. Bel voor meer informatie naar mevrouw Truus Dorsman, telefoon 616501. 07.01.19

Bericht van de AK: Triomfatorkerk overgedragen
Het eigendom van de Triomfatorkerk is op woensdagmiddag 2 januari op het notariskantoor Lint te Hoogvliet door de Protestantse Gemeente Barendrecht officieel overgedragen aan de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Barendrecht-Pernis-Albrandswaard. Nadat de notaris haar handtekening had gezet, overhandigde Peter Noordzij, de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de PGB de sleutels van de Triomfatorkerk aan de voorzitter van de Kerkenraad van de GKv, Huibert Steen. De Triomfatorkerk is op 21 juni 2018 verkocht aan de GKV. Voor het nieuwsbericht van de AK, lees verder >>  06.01.19  (foto: Simon Hoek)

  klik voor vergroting

Waarderingsspeld voor Wim Mes
Zaterdagmorgen 5 januari heeft Kees Vos, de voorzitter van de wijkkerkenraad Dorpskerk, de waarderingsspeld van de Dorpskerkgemeente uitgereikt aan Wim Mes. Wim is jarenlang kerkvoogd en diaken geweest en hij heeft onder andere de vernieuwing van de verlichting en de geluidsinstallatie van de Dorpskerk in de zeventiger jaren begeleid. Verder coördineerde hij van 1970 tot voor kort de kerktelefoon, die onlangs is omgezet naar de zender van Kerkomroep.nl. Bovendien is Wim vele jaren de huisdrukker geweest van de Zondagsbrief. Antoinette Jansen overhandigde Wim een prachtig boeket voor zijn vrouw Ans, die wordt verzorgd in de Elf Ranken en daardoor helaas de feestelijke bijeenkomst niet kon bijwonen. Lees verder >> 05.01.19
  klik voor vergroting

Dienst van de Eénheid voor de kerken
Op zondag 20 januari is er in de Dorpskerk weer de jaarlijkse viering voor de éénheid van de christenen. Deze viering is internationaal voorbereid door de christenen in Indonesië en wordt in heel de wereld gevierd. Hier in Barendrecht is de liturgie voorbereid door de werkgroep oecumene en de voorgangers ds. Joma Boers en dhr. Maarten van Boekel van de parochie. Het thema is  'Recht voor ogen'. Wij hopen dat u dit thema met ons wil delen, en er met elkaar een mooie viering van maken.Aanvang om 10.00 uur. Namens de werkgroep Winia Schriek en Sjaan Steenhoek.  04.01.19

 

Woord & weg - januarinummer
Hét informatiemagazine van de landelijke PKN is 'Woord & weg'. U kunt elke maand het blad via deze website downloaden. Het januarinummer besteedt onder andere aandacht aan de wijze waarop de pionierspel van de PKN in Anerlo bij Doesburg 'Komderesuut' gestalte wordt gegeven. 'Kerk-zijn begint met een kop koffie', zo is hun motto. Ook een soort Snuffelmarkt met een koffiehoek behoort tot hun activiteiten. Een voorzichtige conclusie mag toch wel getrokken worden: de Dorpskerkgemeente mag dan wel geen 'PKN-Pioniersplek anno 2019' zijn, al decennia lang zijn er bij ons activiteiten die als 'een pionierplek avant la lettre' gezien kunnen worden! Onze nieuwe activiteit 'Herberg Dorpskerk' past precies bij het motto 'Kerk-zijn begint met een kop koffie'. Lees verder >> 
03.01.19

Over liturgie gesproken... Epifanie
De Kerstkring (de eerste periode in het Kerkelijk jaar) die is begonnen met de Adventstijd en is gevolgd door de Kersttijd wordt afgesloten door de Epifaniëntijd. Epifanie is een Christelijk feest dat is ontstaan in de vierde eeuw in het oosters Christendom. Het was oorspronkelijk bedoeld om de verschijning van de vleesgeworden Zoon van God op aarde te vieren (Epiphaneia is Grieks voor 'verschijning'). Daarbij werden de tekenen van Jezus' goddelijkheid herdacht: de geboorte uit de Maagd Maria, het bezoek en de aanbidding van de Wijzen uit het Oosten, gebeurtenissen uit Jezus' jeugd en de doop door Johannes de Doper. Epifanie valt jaarlijks op 6 januari. Net als in veel andere kerken wordt Epifanie in de Dorpskerkgemeente gevierd op de eerste zondag ná
1 januari. Dat is dit jaar dus zondag 6 januari. De Epifaniëntijd,loopt door tot Aswoensdag. Dan begint de Paaskring met de Veertigdagentijd.  03.01.19

Barendrechter van het jaar 2018
Cees van den Heuvel is onderscheiden met de titel 'Barendrechter van het jaar 2018'. Cees is onder andere als bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk de grote motor geweest achter de orgnisatie van het zo succesvolle benefietdiner in de Dorpskerk tn behoeve van de restauratie van het torenuurwerk en de klok. De verkiezing is volgens jury ook een blijk van waardering voor alles wat hij de afgelopen tientallen jaren heeft gedaan voor Barendrecht. Zo was Cees als opticiën jarenlang voorzitter van de Centrum Winkeliers en 25 jaar lang de organisator van de Sinterklaasintocht. OOk is hij voorzitter geweest van De Kleine Duiker. De oorkonde is op 2 januari aan Cees uitgereikt door juryvoorzitter Wouter Gorter. Namens de Dorpskerkgemeenschap feliciteren we Cees en zijn vrouw van harte met deze prachtige onderscheiding. 02.01.19
  Klik voor vergroting

Van harte proficiat Cees!

Week van gebed in Barendrecht
Hart voor Barendrecht organiseert ook  in 2019 de 'Week van Gebed'. Het thema in 2019 is ‘Recht voor ogen’. Van 20 - 27 januari wordt de Week van Gebed gehouden. Er zijn vijf bijeenkomsten gepland. De Week van Gebed start op zondagmorgen 20 januari in de Dorpskerk. Deze dienst wordt geleid door ds. Joma Boers-de Jong en Maarten van Boekel. Aanvang 10:00 uur.
Hart voor Barendrecht roept u op om ook deze Week van Gebed samen het recht voor ogen houden en bidden om herstel; zowel in gemeenten als daar waar gemeenteleden betrokken zijn in familie, buurt of werk. Lees verder >>
Zie ook >> www.hartvoorbarendrecht.nl en www.weekvangebed.nl  02.01.19
 

Belangstelling voor Dorpskerksite blijft groeien
Ook in het jaar 2018 is de belangstelling voor de Dorpskerkwebsite gegroeid. Met name de koppeling aan een eigen Dorpskerkpagina op Facebook en het 'samen-vieren' met de wijkgemeente Zuid-Oost heeft het bezoekersaantal in 2018 met ruim 20% doen stijgen. Het aantal bezoeken aan de website bedraagt momenteel ruim 100 per dag. Er worden gemiddeld per dag ruim 350 pagina's bezocht. De pagina's 'Laatste Nieuws', 'Actueel' en 'Kerkdiensten' worden het meest bezocht. Daarnaast trekken de verslagen van de vele Dorpskerkactiviteiten ook veel lezers. Het bijhouden van de website kost weliswaar veel tijd, maar dit soort cijfers stimuleren ons op de ingeslagen weg voort te gaan. Wij wensen u ook dit nieuwe jaar veel leesplezier! 01.01.19

Website landelijke PKN vernieuwd
De website van de Protestantse Kerk in Nederland heeft een grondige metamorfose ondergaan. Niet alleen is de vormgeving vernieuwd en aangepast aan alle schermformaten, ook de structuur van de website is verbeterd. Alle informatie is geconcentreerd rondom thema’s. De ruim zestig thema’s zijn ondergebracht onder negen rubrieken. De nieuwe opzet is zodanig dat het zoeken vereenvoudigd wordt. Een eerste vingeroefening leert dat dit nog niet zo eenvoudig is. Men heeft gekozen voor een grijze achtergrond. Dat geeft het geheel een wat saai uiterlijk. En dat terwijl de PKN zo'n prachtig, kleurrijk logo heeft, een logo dat symbool staat voor ons veelkleurige kerkgenootschap. Maar ach, dat is natuurlijk een kwestie van smaak. . . . Lees verder >> 01.01.19
 

Wist u dat? God in de Lage landen. . .  
Op 23 en 30 december 2018 heeft de Evangelische Omroep een tweeluik uitgezonden over de Synode van Dordrecht en de strijd in kerk en samenleving aan het begin van de zeventiende eeuw. Deze uitzendingen vormen een onderdeel van de lopende serie 'God in de lage landen'. Het terugkijken van beide uitzendingen wordt van harte aanbevolen voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van ons land en in het bijzonder in de geschiedenis van onze Protestantse kerk.
Kijk verder >> Dit speelt overigens in de tijd waarin de zesde predikant van Barendrecht, ds. Abraham Costerus (1575 - 1620)  leefde. Binnenkort verschijnt een artikel over deze wel heel markante zesde Dorpskerkpredikant. . .  01.01.19
  klik voor vergroting
Synode van Dordrecht (1618-1619)

Wist u dat? Jezus van Nazareth. . .  
Kort voor kerst 2018 heeft de NPO een serie van vier televisie-uitzendingen gewijd aan een zoektocht naar de historische Jezus van Nazareth. Presentator Kefah Allush tracht te achterhalen in hoeverre zijn westerse beeld van Jezus klopt met de werkelijkheid. Om hierachter te komen reist Kefah af naar de gebieden waar Jezus heeft geleefd. Dit is ook de geboortegrond van Kefah zelf. Hij bezoekt de plekken waar Jezus heeft rondgelopen en praat met toonaangevende wetenschappers om een scherper beeld te krijgen van het leven van Jezus. Ook professor Lietaert Peerbolte, hoogleraar Nieuwe Testament aan de VU verleent zijn medewerking aan deze serie. Professor Peerbolte verzorgde op de afgelopen bijeenkomst van het Leerhuis in de Dorpskerk een bijzonder interessante presentatie over de persoon van Jezus. De vier uitzendingen zijn zeer de moeite waard om terug te kijken. Kijk verder >>  01.01.19
   

Vooruitblik op 2019
Het nieuwe jaar belooft zeker zo'n markant jaar te worden als 2018. De Dorpskerkgemeente gaat samen met de wijkgemeente Zuid-Oost onderzoeken of er vanuit het 'samen-vieren', de stap gezet kan worden naar het 'samen-voegen' van beide wijkgemeenten. Zo komt een Protestantse wijkgemeente rondom de Dorpskerk in beeld. Ook voor de Dorpskerk wordt het een bijzonder jaar. In de loop van 2019 zullen de restauraties van torenuurwerk, klokkenstoel en luidklok worden opgestart. Ook met de restauratie van het voegwerk van de buitenmuren zal worden begonnen. Daarmee zal het oudste huis van Barendrecht, langzaam maar zeker de status kunnen bereiken van 'best onderhouden Barendrechts monument!' 01.01.19

Een gezegend Nieuwjaar!
Graag willen we als Dorpskerkwebsite 2019 beginnen met de zegen, waarmee Cees Romkes de laatste viering van 2018 in de Dorpskerk eindigde. Dat is de zegen van St. Patrick. Deze zegenwens stamt al uit de vijfde eeuw. Moge die zegen ons als Protestantse Gemeente Barendrecht, als Dorpskerkgemeente en wijkgemeente Zuid-Oost ons in 2019 steeds begeleiden!
       Moge de Heer 
        - vóór je zijn, om je de juiste weg te wijzen,
        - achter je, om je in de armen te sluiten en om je te beschermen tegen gevaar,
        - onder je om u op te vangen wanneer je dreigt te vallen,
        - in je om je te troosten als je verdriet hebt,
        - rondom je als een beschermende muur, wanneer anderen over je heen vallen,
        - boven je om je te zegenen,
        Moge de Heer ons vandaag, morgen en tot in eeuwigheid zegenen.
01.01.19


 

2019  wordt een bijzonder jaar voor de Dorpskerk
en de Dorpskerkgemeenten!

Terugblik op 2018
Voor de Dorpskerkgemeente was 2018 een markant jaar: enerzijds vanwege het afscheid van Jan van den Oever als koster-beheerder, van Hans van Gelder als vaste kerkmusicus en van ds .Piet Taselaar als bijstaander in het Pastoraat. Anderzijds zal dat jaar ook worden gememoreerd vanwege de historische stap die de wijkgemeenten Zuid-Oost en Dorpskerk hebben gemaakt om samen te gaan vieren. Voor de Dorpskerk zelf zal het jaar 2018 de geschiedenisboekjes ingaan als een jaar waarin de restauratie van het monumentale houten interieur  werd afgerond én het jaar waarin de financiering van de volgende twee grote restauraties rond kwam. Dankzij een, even uniek als succesvol, benefietdiner kon de Stichting Vrienden van de Dorpskerk melden dat het torenuurwerk, de klokkenstoel en de luidklok geheel voor hun rekening gerestaureerd zal kunnen gaan worden! 31.12.18 

De synodepreses aan het woord
Dat de Dorpskerkgemeente onderdeel wil uitmaken van 'de kerk van alle plaatsen en alle tijden', betekent óók dat de verbondenheid met de landelijke PKN wordt gevoeld. Op onze website wordt daarom regelmatig aandacht besteed aan wetenswaardige artikelen vanuit de landelijk kerk. De dit jaar gekozen voorzitter van de Synode van de PKN heeft een interview gegeven aan de website 'hetgoedeleven.com' van het Fries Dagblad. Onder de kop 'Pastorale preses van de Protestantse Kerk die wi meedenken en meebidden', kijkt ds. Saskia van Meggelen terug op haar eerste maanden als voorzitter. Ook blikt zij vooruit. Dit lezenswaardige artikel willen we u graag doorgeven. Lees verder >>  31.12.18
   

TOP2000-dienst in stampvolle Dorpskerk
Dat het oudste huis van Barendrecht óók een prima locatie is om een op moderne leest geschoeide eredienst te houden, werd duidlijk op zondagavond 30 december. De jaarlijks terugkerende TOP-2000 dienst trok zovel belangstelling dat de Dorpskerk stamvol was. De kerk was op bijzondere wijze uitgelicht. De dienst was opgebouwd rondom het thema ‘Heal the world’. Dit thema werd al in 1992 op indrukwekkende wijze vertolkt door Michael Jackson. De liveband “Fusion and Friends” speelde tijdens de viering op enthousiste en prachtige wijze een aantal nummers uit de Top2000. Met name de twee zangeressen konden op veel waardering rekenen van het publiek.  Ds. Henk-Jan Ketelaar - die als voorganger optrad - en de leden van de voorbereidingsgroep kunnen terug zien op (wederom) een geslaagde TOP2000-dienst!  Loek van Doorn leverde de foto's. 31.12.18
  Klik voor vergroting
klik voor vergroting

Actie Voedselbank-Product van de maand
Ook in 2019 gaat de gezamenlijke diaconie van de PG Barendrecht door met de actie voor de Barendrechtse voedselbank 'Product van de maand'. In januari 2019 zijn de producten van de maand: Koffie en koffiemelk. In de hal van de Ontmoeting staat een box waarin u de producten kunt deponeren. De Voedselbank haalt ze vervolgens op, om te disrtibueren over de voedselpakketten die zij wekelijks uitdelen. Doet u ook mee met deze Diaconale actie? 31.12.18
  klik voor vergroting

KerstFeest in de Dorpskerk (2)
Op de kerstmorgen werd het feest van de geboorte van Jezus Christus voortgezet in de Dorpskerk met een viering voor jong en oud. De Dorpskerkgemeente was blij verrast toen er twee Dorpskerkpredikanten binnenkwamen. Ds. Jan Willem Stam is namelijk op therapeutische basis zijn rol als Dorpskerkpredikant weer stapje voor stapje aan het oppakken. Het was voor velen een reden tot grote dankbaarheid om van hem de zegen mee te krijgen op dit KerstFeest. Ds. Romkes verraste kinderen én volwassenen toen hij bij het kinderlied de instrumentjes niet alleen aan de kinderen uitdeelde, maar ook vele volwassenen liet meespelen bij het 'laat de bel, laat de trom, laat de beltorm horen, Christus is geboren'. Het werd al met al een heel feestelijke dienst! 25.12.18

KerstFeest in de Dorpskerk (1)
Ruim 500 jaar wordt het feest van Christus geboorte al gevierd in het oudste huis van Barendrecht. Hoeveel Barendrechters zouden jou en mij zijn voorgegaan in al die eeuwen? Het zullen er zeker veel meer dan honderdduizend zijn geweest! Heeft u zich dat al eens gerealiseerd? Ook in de Kerstnacht 2018 was de eeuwenoude Dorpskerk weer tot de laatste plaats gevuld. Dorpskerkpredikant Cees Romkes vertaalde op bevlogen wijze het evangelie naar Lucas naar de huidige tijd. Samenzang van bekende kerstliederen werd afgewisseld met enkele prachtige bijdragen van de Barendrechtse Cantorij. En dat bij het kaarslicht van de monumentale kaarsenkronen: het was KerstFeest met twee hoofdletters! Wie er niet bij was, heeft iets bijzonders gemist!
  Klik voor vergroting
Een Kerstnachtdienst
om niet snel te vergeten!

Onderzoek naar conditie luidklok afgerond
Onlangs heeft een klokkenspecialist, tevens adviseur van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, een onderzoek gedaan naar de conditie van de luidklok van de Dorpskerk. Dit onderzoek gebeurde in het kader van de voorgenomen restauratie van klokkenstoel en luidklok. Het onderzoeksrapport zal binnenkort definitief worden vastgesteld. Nu al kan worden gemeld dat de conditie van de klok zodanig is dat die niet hoeft te worden opgelast en dus niet uit de toren hoeft te worden verwijderd. Tevens is vastgesteld dat het plan om de klok na de restauratie op te hangen aan een horizontale luidbalk onderschreven wordt door de adviseur. Daarmee zou de klok weer 'vliegend geluid' kunnen worden, zoals dat van 1787 tot 1960 werd gedaan. Het onderzoek heeft ook nieuwe feiten opgeleverd. Dat betreft enkele gegevens van het in de Tweede Wereldoorlog verdwenen tweede luidklokje. Dat was een klokje van 40 kg. en een diameter van 38 cm. Het opschrift luidde 'PIETER BAKKER ROTTERDAM 1753'. Daarmee zou het klokje 27 jaar ouder zijn dan eerder werd aangenomen. 15.12.18

  Klik voor vergroting
Bij het onderzoek van Simon Hoek
naar de geschiedenis van de klok,
stuitte hij op bovenstaande foto.
De gestolen klokken staan op
de kade in Urk kort nadat ze zijn
opgedoken uit het IJsselmeer.

Fantastische opbrengst benefietdiner Vrienden Dorpskerk
De Stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) hebben op vrijdagavond 7 december 2018 met het benefietdiner bij kaarslicht dat werd gehouden in sprookjesachtig ingerichte Dorpskerk, het fantastische bedrag bijeengebracht van € 18.000. Deze netto-opbrengst overtrof zelfs de stoutste verwachtingen van het bestuur van de vriendenstichting. Zij hadden namelijk een grote cheque laten maken met het bedrag van € 15.000 erop. Dankzij een zeer succesvolle spontaan gehouden kerkveiling werd dit bedrag nog verre overtroffen. Voorzitter Wim Vonk overhandigde samen met Barendrechts burgemeester Jan van Belzen de cheque aan een zeer dankbare ouderling-kerkrentmeester Simon Hoek. Hij is de coördinator van alle restauratieprojecten van de Dorpskerk. In zijn dankwoord memoreerde Simon dat vooral dankzij de jarenlange steun van Vrienden van de Dorpskerk het oudste huis van Barendrecht in een steeds betere staat kan worden gebracht. De Dorpskerk zou wat hem betreft het mooiste huis van Barendrecht moeten worden. Het is immers primair het 'Huis voor de Heer', maar daarnaast ook een 'huis' waar de hele Barendrechtse samenleving welkom is. 08.12.18
  klik voor vergroting
De Dorpskerk omgetoverd
tot L'Eglise Village.

Kerstwandeling 'Bethlehem in Barendrecht'
De stichting 'Hart voor Barendrecht' organiseerde op vrijdagavond 21 december alweer voor de zevende keer de kerstwandeling ‘Bethlehem in Barendrecht’. Bijna tweeduizend kerstlichtjes langs de hele route door de Muziekwijk vormden het decor waartegen de scènes uit het kerstverhaal levensecht werden uitgebeeld. Zo was er een engel die het goede nieuws aan de herders bracht, een engelenkoor en de fietsenstalling van de Immanuelkerk was die avond de stal van Bethlehem waar Jozef en Maria het kindje Jezus toezongen (zie de foto). De oplettende bezoekers herkenden wellicht Hans van Gelder als timmerman Jozef en Tineke van der Meer als herder in Effratha's velden. Daarnaast waren er nog bijna honderd andere vrijwilligers voor en achter de schermen actief.
  klik voor vergroting
Aan het einde van de drie kwartier durende wandeling was er voor de ruim 500 bezoekers in de Immanuelkerk warme chocomel met speculaas. In de kerkzaal werden er onder begeleiding van een muziekgroep klassieke en moderne kerstliederen gezongen. Na afloop konden de organisatoren tal van complimenten in ontvangst nemen. Zij zijn erin geslaagd om op deze wijze het kerstverhaal heel dicht bij kinderen en ouderen te brengen. 23.12.18

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
In verband met het ziekteverlof van ds. Stam wordt het wijkbericht van de Dorpskerkgemeente verzorgd door de wijkkerkenraad. In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente, maar ook over het Onderweg zijn met 'Samen-Vieren' en 'Samen-Voegen' van de wijkgemeentes rondom Triomfatorkerk en Dorpskerk. Lees verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE. DEZE CODE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 23.11.18

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
Sinds de wijkgemeente Zuid-Oost is gaan 'samen-vieren'in de Dorpskerk,worden de wijkberichten van hen ook op de Dorpskerkwebsite gepresenteerd. In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in deze wijkgemeente, maar ook over het Onderweg zijn met 'Samen-Vieren' en 'Samen-Voegen' van de wijkgemeentes rondom de Triomfatorkerk en de Dorpskerk. 
Lees verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE. DEZE CODE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl  ] 23.11.18

Meditatie Klankbord
In zijn meditatie gaat ds. Cees Romkes in op de visie op Jezus anno 2018. Lees verder >> 22.12.18

Woord & weg december 2018
Het decembernummer van dit door de landelijke Protestantse Kerk in Nederland uitgegeven magazine bevat onder andere een boeiend omslagartikel over de luchthaven pastor op Schiphol. Daarnaast bevat dit Inspiratie-, Informatie- en Opinieblad ook dit keer weer veel nieuws over plaatselijk, regionaal en landelijk kerkenwerk. Het lezen waard!  Lees verder >>  
Met ingang van januari 2019 kunt u zich gratis abonneren op dit magazine. Lees verder >> 22.12.18
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
De vierde zondag van de Advent draagt de naam Rorate Caeli. Dit verwijst naar het achtste vers Jesaja 45 'Dauwt hemelen van boven', gij wolken, beregene de rechtvaardigen: Opdat de aarde zich zal openenen de Heiland er uit zal ontspruiten. Na het oplichten van de liturgische kleur roze op de derde Advent, is de liturgische kleur paars op de vierde advent des te donkerder. We weten het nu definitief: wij zullen het vrederijk niet stichten. Hij, de Heer, moet van boven komen en de hemelen scheuren.

De liturgische schikking sluit aan bij de lezing uit
Openbaring 14,1-13 En zie: Het Lam!
Na alle afschrikwekkende Beesten staat hier het Lam, op de berg Sion. En bij hem al de honderdvierenveertigduizend mensen die hem trouw zijn gebleven. Hierover is alleen te zingen; een nieuw lied! Een lied dat niemand begrijpt, alleen die honderdvierenveertigduizend. Een engel kondigt aan dat alle volgelingen, die de pijn en de klappen hebben ondergaan, recht gedaan zal worden.22.12.18

  klik voor vergroting

Kerstgroeten
In de dagen voor Kerst wensen wij elkaar veel toe. Afhankelijk van iemands levensovertuiging varieert dat van 'een fijne Kerst' tot 'Gezegend Kerstfeest', en alle varianten daartussen.
Wij plaatsen hierbij een drietal Kerstwensen: 
* De scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, ds. René de Reuver spreekt over het thema 'Wees niet bang!' Voor zijn inspirerende videoboodschap, >> kijk verder.    
* Onze PKN-Classispredikant ds. Gerrit van Meijeren over Johannes1, 'Het woord is vlees geworden', Lees verder >>
* En tenslotte: voor onze eigen Kerst en Nieuwjaarwens, klik op de luchtfoto >>.
20.12.18
  klik voor vergroting

Promotiebrochure Vriendenstichting
'Wat zijn we als Dorpskerk rijk met zulke vrienden', dat zei kerkrentmeester Simon Hoek in zijn dankwoord aan het bestuur van de stichting Vrienden van de Dorpskerk nadat de opbrengst van het benefietdiner (€ 18.000) bekend was geworden. Omdat het belangrijk is dat de vriendenstichting aan de weg blijft timmeren en dus binnen en buiten de (Dorps)kerkgemeenschap op zoek blijft naar nieuwe vrienden, is er een nieuwe brochure gemaakt. UIt een uitstekende samenwerking tussen Arco van der Lee (teksten) en John Schaap (opmaak en druk) is een prachtige brochure geboren. Het eerste exemplaar werd door John overhandigd aan Simon (zie foto). Op de leestafel in de Ontmoeting liggen altijd exemplaren om mee te nemen. U kunt de brochure ook downloaden, lees verder >> 20.12.18
  klik voor vergroting

Sneeuwpoppen van de Creaclub
De Creaclub, die sinds enkele weken vanuit de Triomfatorkerk onderdak heeft gevonden in gebouw de Ontmoeting, heeft voor de komende Feestdagen een bijzonder project afgerond: negen heuse sneeuwpoppen. De poppen zijn gebreid en zullen een mooi plaatsje bij de deelnemers thuis. Heeft u ook belangstelling om wekelijks zo creatief bezig te zijn?
U bent van harte welkom, elke donderdagmiddag vanaf 13.30 tot 15.30 uur in de Ontmoeting, achter de Dorpskerk. Nadere informatie:  Marrie den Otter, 0180-614851. 20.12.18
  Klik voor vergroting

'Herberg Dorpskerk' opent haar deuren
De Dorpskerkgemeente heeft een nieuwe activiteit ontwikkeld als het gaat om de invulling van 'Kerk 2025': een Dorpskerk die zich in het hart van het oude Dorp voorbereidt op haar toekomstige rol in de Barendrechtse samenleving: 'Herberg Dorpskerk'. 'Kerk-zijn, een ontmoetingsplaats  voor alle Barendrechters in het oude centrum van het dorp', dat is de doelstelling die de initiatiefnemers - Nellie en Loek van Doorn - zich hebben gesteld. Vanaf woensdag 9 januari start om de veertiendagen van 09.30 tot 12.30 uur deze ontmoetingsplaats voor een ieder die
: een praatje wil maken of een spelletje wil doen; levensverhalen met anderen wil delen; klusjes in en rond de kerk en kerktuin wil doen; rust en stilte zoekt in de kerktuin of in de eeuwenoude Dorpskerk. Er wordt door vrijwilligers een kopje koffie of thee geschonken en er wordt afgesloten met een eenvoudige lunch. Iedereen is welkom. Bij voldoende belangstelling gaat 'Herberg Dorpskerk' t.z.t. iedere woensdagmorgen open! Die woensdagmorgen is ook koster aanwezig om vragen te beantwoorden of afspraken te maken. Regelmatig zal er ook een predikant aanwezig zijn. Heeft u belangstelling om als deelnemer of als vrijwilliger mee te doen? Neem contact op met Nellie of Loek van Doorn,  tel.0180-622296. 20.12.18
 
'Herberg Dorpskerk'

Dorpskerk in het hart van het WinterFeest
Op zaterdag 15 december organiseerde de stichting Evenementen Dorpskern Oud-Barendrecht (SEDOB) in de dorpskern van Oud-Barendrecht het WinterFeest. De Dorpskerkgemeente participeert in de SEDOB via de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk en mede daarom vormt het Dorpskerkcomplex elk jaar het hart van het Barendrechtse WinterFeest. 
's Middafgs en 's avonds werden er in en rondom de Dorpskerk tal van activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Op meerdere momenten tijdens het WinterFeest werd de komende restauratie van het torenuurwerk, de klokkenstoel en de luidklok onder de aandacht worden gebracht. Zo stond er een carillon op het Doromanplein, dat op verzoek tal van bekende liederen speelde. 20.12.18

  klik voor vergroting

Spectaculaire afsluiting WinterFeest in de Dorpskerk
Het WinterFeest werd afgesloten met de show ‘Een magisch Kerstfeest’ in de Dorpskerk. Dit spektakel werd verzorgd door een keur aan Barendrechts talent: Mama Strain, Kids-Bizz, Harmonievereniging Barendrecht, Dansschool Funky Feet, Sébastienne, Arjen van der Merwe en  Willem Bahlman. De toeschouwer werd meegenomen in een verhaal over de winter, liefde, kou en warmte van een betoverende kerst. Kijk voor de foto's van het WinterFeest op >> www.winterfeestbarendrecht.nl 20.12.18

Over liturgie gesproken. . . Zondag hoe? 'Zondag Gaudete'
Omdat de Dorpskerkgemeente zich verbonden weet met de Kerk van alle tijden en alle plaatsen wordt veel waarde gehecht aan symbolen en rituelen in de zondagse liturgie. Zo wordt de liturgische kalender gevolgd, de derde Adventszondag draagt daarbij de naam 'Gaudete' dat betekent 'verheug je'. Het is een verwijzing naar Filippenzen 4: 4-5. Daar staat: 'Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u!' De derde Adventszondag staat dus niet alleen in het teken van inkeer en voorbereiding, het is al even een beetje (Kerst)feest. De kleur van deze zondag is roze, het paars van advent verkleurt door het wit van het naderende Kerstfeest. Ook in de liturgische schikking is de kleur roze nadrukkelijk aanwezig.  15.12.18
  klik voor vergroting

Nieuws van het CvK - KerkBalans 2019
De penningmeester Aad Boers heeft zijn jaarlijkse bericht over de komende Aktie KerkBalans gepresenteerd. Hij meldt onder andere dat steeds meer gemeenteleden gebruik maken van de mogelijkheid om KerkBalans digitaal te betalen. Ook verwijst hij naar de speciale website van de PGBarendrecht die is gemaakt voor de Aktie KerkBalans
 www.kerkbalansbarendrecht.nl (deze website zal nog worden geactualiseerd!) Lees verder >>  11.12.18

Wist u dat? Unieke kerstboom in de Dorpskerk
'Zijn de lichtjes in de kerstboom defect, zo vroegen kerkgangers zich af op de tweede advent dit jaar. . .'  Het is al vele jaren traditie dat er rondom het Kerstfeest een kerstboom staat te pronken in de Dorpskerk. Dat is op zich niet zó bijzonder, hoewel er genoeg discussies bestaan rondom die 'heidense' kerstbomen in kerken. In het blad 'Het goede leven' stond een artikel over de kerstboomtraditie in de kerken. Lees het artikel >>

Hoe het ook zij, de Dorpskerk-kerstboom heeft iets bijzonders: een unieke verlichting. In de verlichting wordt gesymboliseerd dat we als Dorpskerkgemeente in de Adventstijd met elkaar toegroeien naar de komst van het Licht in de duidere wereld (de geboorte van Christus). Lees verder >>   08.12.18

   

Over liturgie gesproken . . . Zondag Sion Populi. Zondag hoe?
De tweede zondag van de Advent draagt al vele eeuwen de naam zondag Sion Populi. Die benaming komt van het eeuwenoude lied: 'Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes'. Het is een verwijzing naar Jesaja 30:19: 'Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft geen tranen meer te storten. Want hij zal zich over je ontfermen als je weeklaagt, hij zal antwoorden zodra hij je hoort'. Het is ook een verwijzing naar de Psalm van deze zondag: Psalm 80. 08.12.18

Liturgische schikking 2e Advent
Het eerste resultaat van het 'samen-vieren' van de twee wijkgemeenten in de Dorpskerk is een gezamenlijke werkgroep Liturgisch bloemschikken, bestaande uit Ingrid Filius, Petra van Die en Elly van den Oever. Hun eerste schikking is voor de komende Adventstijd. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de schriftlezingen voor deze zondagen. Zo vormt de schikking met al haar symboliek een prachtige ondersteuning van de adventsliturgieën. In deze adventstijd wordt in de Dorpskerk onder andere gelezen uit het boek Openbaring. Het is een Troostboek; een boek om te bemoedigen; om mensen op te roepen het uit te houden in een tijd van groot geweld en angst. De aarde staat in brand. Het grote kwaad vernietigt al het leven. Voor de toelichting op deze schikking, lees verder >> 08.12.18
  Klik voor vergroting

Metamorfose Dorpskerk
'Dit huis, een herberg onderweg. . . met liefde opgebouwd, dit gastenhuis voor jong en oud, ligt langs de weg als een oase. . .' 
Op donderdag 6 en vrijdag 7 december heeft de Dorpskerk een metamorfose ondergaan. De kerkzaal is in letterlijke zin aangepast voor de functie van 'herberg'. Dit ten behoeve van het benefietdiner van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk. Al het meubilair is  de kerk uitgedragen en tijdelijk opgeslagen. De wapenschilden van de grafzerken werden beschermd en de hele vloer werd voorzien van een stjilvolle vloerbedekking. De Tuinzaal van de Ontmoeting werd omgebouwd voor een tijdelijke keukenfunctie (foto boven). Op vrijdag 7 december zijn 22 grote ronde tafels en alle 190 stoelen geplaatst. De tafels zijn inmiddels door restaurant Diggels gedekt voor het diner. De kerk heeft bovendien prachtige bloemversieringen aangeboden gekregen door het Rozenpakhuys. Nu is het oudste huis van Barendrecht klaar om de bijna 200 Vrienden van de Dorpskerk te ontvangen (foto onder). Van buitenaf zal de Dorpskerk prachtig worden aangelicht met extra lampen, zodat deze activiteit van de Vriendenstichting de Dorpskerk zowel letterlijk als figuurlijk in de spotlights zal zetten.
Voor het fotoverslag, lees verder >> 07.12.18
  klik voor vergroting
Klik voor vergroting

Een Liedboek voor jou!
Sinds de invoering van het nieuwe Liedboek liggen er in de Dorpskerk enkele tientallen Liedboeken. Sinds deze week liggen er ook tien nieuwe Liedboeken voor kinderen en jongeren. Hoewel het de bedoeling is dat iedereen zijn eigen Liedboek van huis meeneemt, blijft dit vaak beperkt tot één Liedboek per gezin. Daarom heeft de werkgroep Eredienst besloten om tien extra Liedboeken te kopen in de uitvoeringen voor kinderen en jongeren. De inhoud van deze Liedboeken is gelijk aan de andere uitgaven, maar ze zijn voorzien van twee verschilende vrolijke omslagen. 04.12.18
  klik voor vergroting

Extra opslagruimte voor Dorpskerkcomplex
Mede door de toegenomen activiteiten in het Dorpskerkcomplex als gevolg van de komst van de wijkgemeente Zuid-Oost, is de toch al krappe hoeveelheid opslagruimte onvoldende geworden. Koster Rob Bruin bedacht een list. Sinds 4 december staat er op het terein achter de Oude Pastorie een scheepscontainer, die de koster als opslagruimte kan gaan gebruiken. De Kerkrentmeesters hebben tevens ingestemd met de plaatsing van een tweede container, die eigendom is van de stichting die het Zomer- en WinterFeest organiseert. De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk participeert in deze Stichting Evenementen Dorpskern Oud-Barendrecht. Beide containers zullen op termijn een mooie donker groene kleur krijgen. De containers worden aan het zicht vanaf de Piet Heinstraat ontrokken door het transformatorhuis.03.12.18
  klik voor vergroting

Nieuwe bundel van Gerrit Barendrecht
Begin december komt er een bundel uit met teksten rond kerst, getiteld 'Als een Kind (20 kerstwensen)'. Dit boekje is een uitgave van oud-kerkenraadsvoorzitter Gerrit Barendrecht, die eerder bundels met prachtige gedichten heeft gepubliceerd. Het boek is gelardeerd met foto’s van zijn zoon Joris. Aangezien het geen commerciële maar een privé-uitgave is, wordt voldaan aan zijn verzoek om er op de Dorpskerkwebsite aandacht aan te besteden. Voor meer informatie, lees verder >> 03.12.18

'De Bijbel in Nederland'
Het Nederlands BijbelGenootschap heeft een boek met essays over het gebruik van de Bijbel in Nederland gepresenteerd met de titel 'De Bijbel in Nederland'. De Bijbel is het best verkochte boek ooit, maar wordt steeds minder gelezen. Wie nog wel in de Bijbel leest, doet dit minder vaak en minder intensief, zo blijkt uit verschillende onderzoeken. Welke oorzaken zijn er aan te wijzen? Wat betekent dit voor de plaats van de Bijbel in de christelijke traditie? Hoe wordt de Bijbel nu precies gebruikt en hoe moet deze praktijk gewaardeerd worden? In deze bundel staan reflecties rond dit onderwerp, maar ook handreikingen om met deze vragen thuis en in de gemeente aan de slag te gaan. Lees verder >> 03.12.18

Een historische dag
Zondag 2 december 2018 zal de Barendrechtse kerkgeschiedenis ingaan als de dag waarop, ruim 130 jaar na de Doleantie, de van oorsprong Hervormde wijkgemeente Dorpskerk en de van oorsprong Gereformeerde wijkgemeente Zuid-Oost voortaan hun eredienst samen gaan vieren in de 506 jaar oude Dorpskerk. Aan dit historisch gegeven werd bijzondere aandacht besteed. Beide wijkkerkenraden hebben getracht hun eerste gezamenlijke viering op deze 1e Adventszondag van 2018 een heel bijzonder karakter gegeven. Niet voor niets wapperde de vlag van de Protestantse Kerk in Nederland aan de toren van de eeuwenoude Dorpskerk. Gewaardeerde gast was Barendrechts Burgemeester Jan van Belzen. Er is een uitgebreid fotoverslag gemaakt van deze historische, eerste gezamenlijke viering van beide wijkgemeenten in het oudste godshuis van Barendrecht. (Met dank aan Jan van den Oever die de foto's maakte). Lees verder >> 02.12.18
  klik voor vergroting

Een boeiend stukje kerkgeschiedenis
Ter gelegenheid van bovengenoemde historische stap in de Barendrechtse kerkgeschiedenis heeft Simon Hoek een boeiend stukje kerkgeschiedenis opnieuw beschreven. Hij neemt u o'n 130 jaar terug in de tijd en beschrijft de grootste kerkscheuring van Barendrecht, die later bekend werd onder de  naam Doleantie. Nu de beide wijkgemeenten de blik op de toekomst richten, is het goed om nog eens te beseffen welke lange weg is afgelegd alvorens aan te komen anno 2018 en nu samen verder 'onderweg' te gaan. Lees verder >> 02.12.18


Liturgische schikking 1e Advent
Het eerste resultaat van het 'samen-vieren' van de twee wijkgemeenten in de Dorpskerk is een gezamenlijke werkgroep Liturgisch bloemschikken, bestaande uit Ingrid Filius, Petra van Die en Elly van den Oever. Hun eerste schikking is voor de komende Adventstijd. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de schriftlezingen voor deze zondagen. Zo vormt de schikking met al haar symboliek een prachtige ondersteuning van de adventsliturgieën. In deze adventstijd wordt in de Dorpskerk onder andere gelezen uit het boek Openbaring. Het is een Troostboek; een boek om te bemoedigen; om mensen op te roepen het uit te houden in een tijd van groot geweld en angst. De aarde staat in brand. Het grote kwaad vernietigt al het leven. Voor de toelichting op deze schikking, lees verder >> 01.12.18
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . Advent
Het nieuwe liturgisch jaar begint met de Adventsperiode, die vier zondagen omvat. In de liturgische kalender hebben de namen van de adventszondagen een duidelijke verwijzing naar een diepere betekenis in Woord en kerklied. De namen verwijzen naar Bijbelgedeeltes en naar liederen die al in de 16e eeuw zijn gecomponeerd. De oorsprong van Advent in de kerk gaat verder terug, zelfs naar de vijfde eeuw. Bekend is dat de Milanese Bisschop Perpetuus al een vastentijd van enkele weken introduceerde ter bezinning op het geboortefeest van Jezus Christus. De liturgische kleur tijdens de adventsperiode is paars, het is de kleur van boete en inkeer. Op de derde zondag van de advent verkleurt het paars naar roze om het feestelijke karakter van die zondag weer te geven. 01.12.18
   

Over liturgie gesproken . . . Zondag Levavi. Zondag hoe?
De eerste zondag van de Advent draagt al vele eeuwen de naam zondag Levavi. Dat is een vernoeming naar de eeuwenoude introïtuspsalm 'Ad te levavi animam meam, Deus meus, in te confido, non erubescam'. (Tot U heb ik mijn ziel opgeheven; mijn God op U vertrouw ik, ik zal niet beschaamd worden) Wij kennen dit als Psalm 25, die dan ook als de Zondagspsalm op de 1e Advent wordt gezongen. Vermeldenswaard is dat in Adventstijd er in de liturgie geen Gloria wordt gezonden, daarmee wordt de periode van inkeer benadrukt. 01.12.18

De eerste predikanten van Barendrecht
In het kerkblad Klankbord is een serie artikelen gestart waarin de eerste vijf predikanten van Barendrecht worden beschreven. Deze artikelen zij resumés van uitgebreidere artikelen die eerder op onze website zijn gepubliceerd. Om uitgebreid zoeken op de website te voorkomen, wordt het betreffende uitgebreide artkel opnieuw geplaatst op deze pagina Laatste Nieuws.
Voor de eerste predikant, lees verder >>; Voor de tweede predikant, lees verder >>; Voor de derde predikant, lees verder >> ;  Voor de vierde predikant, lees verder >>. Voor de vijfde predikant, lees verder >>


De Dorpskerk, een herberg onderweg . . .
De Dorpskerkgemeente benadrukt al decennia dat zij een wijkgemeente wil zijn die hun huis (de Dorpskerk) open wil stellen voor ieder op zoek is naar een oase in het leven. De vierentachtigste Psalm is een lied dat één op één voor onze monumentale Dorpskerk geldt en dat eigenlijk voor elk kerkgebouw zou moeten gelden. . . 'Dit huis, een herberg onderweg voor wie verdwaald zijn in heg en steg; geen rust, geen ruimte meer kon vinden . . . .' Deze, tekst  willen we u niet onthouden. Lees verder >>
 
Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase. . .

De financiering van de restauraties van de Dorpskerk
Hoe is het toch mogelijk dat al decennia lang de staat van onderhoud van de Dorpskerk stap voor stap naar een optimaal niveau wordt gebracht? En hoe verhoudt dat zich tot de zorgelijke financiële toestand van de hele Protestantse Gemeente Barendrecht? Dit zijn vragen waarmee de kerkrentmeesters van de Dorpskerk worden geconfronteerd. Het is voor 'outsiders' niet altijd even duidelijk wat de financieringsbronnen zijn van al die renovatie- en restauratieprojecten. Een van de kerkrentmeesters heeft het complete plaatje op papier gezet. Zo wordt volledige transparantie gegeven op welke wijze het 'oudste huis van de Heer' in Barendrecht in een steeds betere conditie wordt gebracht.  Lees verder >>   foto: Jos Wesdijk-De Schakel
  klik voor vergroting

Wist u dat?  
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk heeft (evenals de Stichting Vrienden van de Dorpskerk) in haar doelstelling staan om de rollen die de Dorpskerk vervult in de Barendrechtse samenleving te versterken. Dat betreft primair de rol als Godshuis voor de wekelijkse zondagse eredienst voor een Protestantse wijkgemeente rondom de Dorpskerk én daarnaast de rol als muziekpodium én ten derde de rol als internationaal beschermd rijksmonument. Alle drie deze rollen zijn wat ons betreft even waardevol en dienen te worden versterkt om zodoende dit unieke gebouw voor protestantse kerkgangers en alle overige Barendrechters te behouden. Alle acties om de positie én de conditie van 'het oudste en misschien wel het mooiste huis van Barendrecht' te verder verbeteren dienen dan ook in het licht van deze drievoudige doelstelling bezien te worden.
 

Wordt Vriend van de Dorpskerk
en ondersteun daarmee de doelstellingen van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk:

*  De instandhouding van de monumentale Dorpskerk voor de eredienst;
*  Het organiseren en faciliteren van culturele activiteiten in de Dorpskerk (voor zover in overeenstemming met eerstgenoemde doel);
*  Het ontplooien van activiteiten om financiële middelen te verkrijgen voor de instandhouding van de Dorpskerk.
                                       Lees alles daarover op de eigen website van deze stichting >> 
www.vriendendorpskerkbarendrecht.nl

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende