Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Actueel
Nieuwsberichten van de afgelopen maanden


Kerstwandeling 'Bethlehem in Barendrecht'
De stichting 'Hart voor Barendrecht' organiseerde op vrijdagavond 21 december alweer voor de zevende keer de kerstwandeling ‘Bethlehem in Barendrecht’. Bijna tweeduizend kerstlichtjes langs de hele route door de Muziekwijk vormden het decor waartegen de scènes uit het kerstverhaal levensecht werden uitgebeeld. Zo was er een engel die het goede nieuws aan de herders bracht, een engelenkoor en de fietsenstalling van de Immanuelkerk was die avond de stal van Bethlehem waar Jozef en Maria het kindje Jezus toezongen (zie de foto). De oplettende bezoekers herkenden wellicht Hans van Gelder als timmerman Jozef en Tineke van der Meer als herder in Effratha's velden. Daarnaast waren er nog bijna honderd andere vrijwilligers voor en achter de schermen actief.
  klik voor vergroting
Aan het einde van de drie kwartier durende wandeling was er voor de ruim 500 bezoekers in de Immanuelkerk warme chocomel met speculaas. In de kerkzaal werden er onder begeleiding van een muziekgroep klassieke en moderne kerstliederen gezongen. Na afloop konden de organisatoren tal van complimenten in ontvangst nemen. Zij zijn erin geslaagd om op deze wijze het kerstverhaal heel dicht bij kinderen en ouderen te brengen. 23.12.18

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
In verband met het ziekteverlof van ds. Stam wordt het wijkbericht van de Dorpskerkgemeente verzorgd door de wijkkerkenraad. In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente, maar ook over het Onderweg zijn met 'Samen-Vieren' en 'Samen-Voegen' van de wijkgemeentes rondom Triomfatorkerk en Dorpskerk. Lees verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE. DEZE CODE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 23.11.18

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
Sinds de wijkgemeente Zuid-Oost is gaan 'samen-vieren'in de Dorpskerk,worden de wijkberichten van hen ook op de Dorpskerkwebsite gepresenteerd. In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in deze wijkgemeente, maar ook over het Onderweg zijn met 'Samen-Vieren' en 'Samen-Voegen' van de wijkgemeentes rondom de Triomfatorkerk en de Dorpskerk. 
Lees verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE. DEZE CODE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl  ] 23.11.18

Meditatie Klankbord
In zijn meditatie gaat ds. Cees Romkes in op de visie op Jezus anno 2018. Lees verder >> 22.12.18

Woord & weg december 2018
Het decembernummer van dit door de landelijke Protestantse Kerk in Nederland uitgegeven magazine bevat onder andere een boeiend omslagartikel over de luchthaven pastor op Schiphol. Daarnaast bevat dit Inspiratie-, Informatie- en Opinieblad ook dit keer weer veel nieuws over plaatselijk, regionaal en landelijk kerkenwerk. Het lezen waard!  Lees verder >>  
Met ingang van januari 2019 kunt u zich gratis abonneren op dit magazine. Lees verder >> 22.12.18
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
De vierde zondag van de Advent draagt de naam Rorate Caeli. Dit verwijst naar het achtste vers Jesaja 45 'Dauwt hemelen van boven', gij wolken, beregene de rechtvaardigen: Opdat de aarde zich zal openenen de Heiland er uit zal ontspruiten. Na het oplichten van de liturgische kleur roze op de derde Advent, is de liturgische kleur paars op de vierde advent des te donkerder. We weten het nu definitief: wij zullen het vrederijk niet stichten. Hij, de Heer, moet van boven komen en de hemelen scheuren.

De liturgische schikking sluit aan bij de lezing uit
Openbaring 14,1-13 En zie: Het Lam!
Na alle afschrikwekkende Beesten staat hier het Lam, op de berg Sion. En bij hem al de honderdvierenveertigduizend mensen die hem trouw zijn gebleven. Hierover is alleen te zingen; een nieuw lied! Een lied dat niemand begrijpt, alleen die honderdvierenveertigduizend. Een engel kondigt aan dat alle volgelingen, die de pijn en de klappen hebben ondergaan, recht gedaan zal worden.22.12.18

  klik voor vergroting

Kerstgroeten
In de dagen voor Kerst wensen wij elkaar veel toe. Afhankelijk van iemands levensovertuiging varieert dat van 'een fijne Kerst' tot 'Gezegend Kerstfeest', en alle varianten daartussen.
Wij plaatsen hierbij een drietal Kerstwensen: 
* De scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, ds. René de Reuver spreekt over het thema 'Wees niet bang!' Voor zijn inspirerende videoboodschap, >> kijk verder.    
* Onze PKN-Classispredikant ds. Gerrit van Meijeren over Johannes1, 'Het woord is vlees geworden', Lees verder >>
* En tenslotte: voor onze eigen Kerst en Nieuwjaarwens, klik op de luchtfoto >>.
20.12.18
  klik voor vergroting

Promotiebrochure Vriendenstichting
'Wat zijn we als Dorpskerk rijk met zulke vrienden', dat zei kerkrentmeester Simon Hoek in zijn dankwoord aan het bestuur van de stichting Vrienden van de Dorpskerk nadat de opbrengst van het benefietdiner (€ 18.000) bekend was geworden. Omdat het belangrijk is dat de vriendenstichting aan de weg blijft timmeren en dus binnen en buiten de (Dorps)kerkgemeenschap op zoek blijft naar nieuwe vrienden, is er een nieuwe brochure gemaakt. UIt een uitstekende samenwerking tussen Arco van der Lee (teksten) en John Schaap (opmaak en druk) is een prachtige brochure geboren. Het eerste exemplaar werd door John overhandigd aan Simon (zie foto). Op de leestafel in de Ontmoeting liggen altijd exemplaren om mee te nemen. U kunt de brochure ook downloaden, lees verder >> 20.12.18
  klik voor vergroting

Sneeuwpoppen van de Creaclub
De Creaclub, die sinds enkele weken vanuit de Triomfatorkerk onderdak heeft gevonden in gebouw de Ontmoeting, heeft voor de komende Feestdagen een bijzonder project afgerond: negen heuse sneeuwpoppen. De poppen zijn gebreid en zullen een mooi plaatsje bij de deelnemers thuis. Heeft u ook belangstelling om wekelijks zo creatief bezig te zijn?
U bent van harte welkom, elke donderdagmiddag vanaf 13.30 tot 15.30 uur in de Ontmoeting, achter de Dorpskerk. Nadere informatie:  Marrie den Otter, 0180-614851. 20.12.18
  Klik voor vergroting

'Herberg Dorpskerk' opent haar deuren
De Dorpskerkgemeente heeft een nieuwe activiteit ontwikkeld als het gaat om de invulling van 'Kerk 2025': een Dorpskerk die zich in het hart van het oude Dorp voorbereidt op haar toekomstige rol in de Barendrechtse samenleving: 'Herberg Dorpskerk'. 'Kerk-zijn, een ontmoetingsplaats  voor alle Barendrechters in het oude centrum van het dorp', dat is de doelstelling die de initiatiefnemers - Nellie en Loek van Doorn - zich hebben gesteld. Vanaf woensdag 9 januari start om de veertiendagen van 09.30 tot 12.30 uur deze ontmoetingsplaats voor een ieder die
: een praatje wil maken of een spelletje wil doen; levensverhalen met anderen wil delen; klusjes in en rond de kerk en kerktuin wil doen; rust en stilte zoekt in de kerktuin of in de eeuwenoude Dorpskerk. Er wordt door vrijwilligers een kopje koffie of thee geschonken en er wordt afgesloten met een eenvoudige lunch. Iedereen is welkom. Bij voldoende belangstelling gaat 'Herberg Dorpskerk' t.z.t. iedere woensdagmorgen open! Die woensdagmorgen is ook koster aanwezig om vragen te beantwoorden of afspraken te maken. Regelmatig zal er ook een predikant aanwezig zijn. Heeft u belangstelling om als deelnemer of als vrijwilliger mee te doen? Neem contact op met Nellie of Loek van Doorn,  tel.0180-622296. 20.12.18
 
'Herberg Dorpskerk'

Dorpskerk in het hart van het WinterFeest
Op zaterdag 15 december organiseerde de stichting Evenementen Dorpskern Oud-Barendrecht (SEDOB) in de dorpskern van Oud-Barendrecht het WinterFeest. De Dorpskerkgemeente participeert in de SEDOB via de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk en mede daarom vormt het Dorpskerkcomplex elk jaar het hart van het Barendrechtse WinterFeest. 
's Middafgs en 's avonds werden er in en rondom de Dorpskerk tal van activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Op meerdere momenten tijdens het WinterFeest werd de komende restauratie van het torenuurwerk, de klokkenstoel en de luidklok onder de aandacht worden gebracht. Zo stond er een carillon op het Doromanplein, dat op verzoek tal van bekende liederen speelde. 20.12.18

  klik voor vergroting

Spectaculaire afsluiting WinterFeest in de Dorpskerk
Het WinterFeest werd afgesloten met de show ‘Een magisch Kerstfeest’ in de Dorpskerk. Dit spektakel werd verzorgd door een keur aan Barendrechts talent: Mama Strain, Kids-Bizz, Harmonievereniging Barendrecht, Dansschool Funky Feet, Sébastienne, Arjen van der Merwe en  Willem Bahlman. De toeschouwer werd meegenomen in een verhaal over de winter, liefde, kou en warmte van een betoverende kerst. Kijk voor de foto's van het WinterFeest op >> www.winterfeestbarendrecht.nl 20.12.18

Over liturgie gesproken. . . Zondag hoe? 'Zondag Gaudete'
Omdat de Dorpskerkgemeente zich verbonden weet met de Kerk van alle tijden en alle plaatsen wordt veel waarde gehecht aan symbolen en rituelen in de zondagse liturgie. Zo wordt de liturgische kalender gevolgd, de derde Adventszondag draagt daarbij de naam 'Gaudete' dat betekent 'verheug je'. Het is een verwijzing naar Filippenzen 4: 4-5. Daar staat: 'Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u!' De derde Adventszondag staat dus niet alleen in het teken van inkeer en voorbereiding, het is al even een beetje (Kerst)feest. De kleur van deze zondag is roze, het paars van advent verkleurt door het wit van het naderende Kerstfeest. Ook in de liturgische schikking is de kleur roze nadrukkelijk aanwezig.  15.12.18
  klik voor vergroting


Nieuws van het CvK - KerkBalans 2019
De penningmeester Aad Boers heeft zijn jaarlijkse bericht over de komende Aktie KerkBalans gepresenteerd. Hij meldt onder andere dat steeds meer gemeenteleden gebruik maken van de mogelijkheid om KerkBalans digitaal te betalen. Ook verwijst hij naar de speciale website van de PGBarendrecht die is gemaakt voor de Aktie KerkBalans
 www.kerkbalansbarendrecht.nl (deze website zal nog worden geactualiseerd!) Lees verder >>  11.12.18

Wist u dat? Unieke kerstboom in de Dorpskerk
'Zijn de lichtjes in de kerstboom defect, zo vroegen kerkgangers zich af op de tweede advent dit jaar. . .'  Het is al vele jaren traditie dat er rondom het Kerstfeest een kerstboom staat te pronken in de Dorpskerk. Dat is op zich niet zó bijzonder, hoewel er genoeg discussies bestaan rondom die 'heidense' kerstbomen in kerken. In het blad 'Het goede leven' stond een artikel over de kerstboomtraditie in de kerken. Lees het artikel >>

Hoe het ook zij, de Dorpskerk-kerstboom heeft iets bijzonders: een unieke verlichting. In de verlichting wordt gesymboliseerd dat we als Dorpskerkgemeente in de Adventstijd met elkaar toegroeien naar de komst van het Licht in de duidere wereld (de geboorte van Christus). Lees verder >>   08.12.18

   

Over liturgie gesproken . . . Zondag Sion Populi. Zondag hoe?
De tweede zondag van de Advent draagt al vele eeuwen de naam zondag Sion Populi. Die benaming komt van het eeuwenoude lied: 'Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes'. Het is een verwijzing naar Jesaja 30:19: 'Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft geen tranen meer te storten. Want hij zal zich over je ontfermen als je weeklaagt, hij zal antwoorden zodra hij je hoort'. Het is ook een verwijzing naar de Psalm van deze zondag: Psalm 80. 08.12.18

Liturgische schikking 2e Advent
Het eerste resultaat van het 'samen-vieren' van de twee wijkgemeenten in de Dorpskerk is een gezamenlijke werkgroep Liturgisch bloemschikken, bestaande uit Ingrid Filius, Petra van Die en Elly van den Oever. Hun eerste schikking is voor de komende Adventstijd. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de schriftlezingen voor deze zondagen. Zo vormt de schikking met al haar symboliek een prachtige ondersteuning van de adventsliturgieën. In deze adventstijd wordt in de Dorpskerk onder andere gelezen uit het boek Openbaring. Het is een Troostboek; een boek om te bemoedigen; om mensen op te roepen het uit te houden in een tijd van groot geweld en angst. De aarde staat in brand. Het grote kwaad vernietigt al het leven. Voor de toelichting op deze schikking, lees verder >> 08.12.18
  Klik voor vergroting

Metamorfose Dorpskerk
'Dit huis, een herberg onderweg. . . met liefde opgebouwd, dit gastenhuis voor jong en oud, ligt langs de weg als een oase. . .' 
Op donderdag 6 en vrijdag 7 december heeft de Dorpskerk een metamorfose ondergaan. De kerkzaal is in letterlijke zin aangepast voor de functie van 'herberg'. Dit ten behoeve van het benefietdiner van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk. Al het meubilair is  de kerk uitgedragen en tijdelijk opgeslagen. De wapenschilden van de grafzerken werden beschermd en de hele vloer werd voorzien van een stjilvolle vloerbedekking. De Tuinzaal van de Ontmoeting werd omgebouwd voor een tijdelijke keukenfunctie (foto boven). Op vrijdag 7 december zijn 22 grote ronde tafels en alle 190 stoelen geplaatst. De tafels zijn inmiddels door restaurant Diggels gedekt voor het diner. De kerk heeft bovendien prachtige bloemversieringen aangeboden gekregen door het Rozenpakhuys. Nu is het oudste huis van Barendrecht klaar om de bijna 200 Vrienden van de Dorpskerk te ontvangen (foto onder). Van buitenaf zal de Dorpskerk prachtig worden aangelicht met extra lampen, zodat deze activiteit van de Vriendenstichting de Dorpskerk zowel letterlijk als figuurlijk in de spotlights zal zetten.
Voor het fotoverslag, lees verder >> 07.12.18
  klik voor vergroting
Klik voor vergroting

Een Liedboek voor jou!
Sinds de invoering van het nieuwe Liedboek liggen er in de Dorpskerk enkele tientallen Liedboeken. Sinds deze week liggen er ook tien nieuwe Liedboeken voor kinderen en jongeren. Hoewel het de bedoeling is dat iedereen zijn eigen Liedboek van huis meeneemt, blijft dit vaak beperkt tot één Liedboek per gezin. Daarom heeft de werkgroep Eredienst besloten om tien extra Liedboeken te kopen in de uitvoeringen voor kinderen en jongeren. De inhoud van deze Liedboeken is gelijk aan de andere uitgaven, maar ze zijn voorzien van twee verschilende vrolijke omslagen. 04.12.18
  klik voor vergroting

Extra opslagruimte voor Dorpskerkcomplex
Mede door de toegenomen activiteiten in het Dorpskerkcomplex als gevolg van de komst van de wijkgemeente Zuid-Oost, is de toch al krappe hoeveelheid opslagruimte onvoldende geworden. Koster Rob Bruin bedacht een list. Sinds 4 december staat er op het terein achter de Oude Pastorie een scheepscontainer, die de koster als opslagruimte kan gaan gebruiken. De Kerkrentmeesters hebben tevens ingestemd met de plaatsing van een tweede container, die eigendom is van de stichting die het Zomer- en WinterFeest organiseert. De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk participeert in deze Stichting Evenementen Dorpskern Oud-Barendrecht. Beide containers zullen op termijn een mooie donker groene kleur krijgen. De containers worden aan het zicht vanaf de Piet Heinstraat ontrokken door het transformatorhuis.03.12.18
  klik voor vergroting

Nieuwe bundel van Gerrit Barendrecht
Begin december komt er een bundel uit met teksten rond kerst, getiteld 'Als een Kind (20 kerstwensen)'. Dit boekje is een uitgave van oud-kerkenraadsvoorzitter Gerrit Barendrecht, die eerder bundels met prachtige gedichten heeft gepubliceerd. Het boek is gelardeerd met foto’s van zijn zoon Joris. Aangezien het geen commerciële maar een privé-uitgave is, wordt voldaan aan zijn verzoek om er op de Dorpskerkwebsite aandacht aan te besteden. Voor meer informatie, lees verder >> 03.12.18

'De Bijbel in Nederland'
Het Nederlands BijbelGenootschap heeft een boek met essays over het gebruik van de Bijbel in Nederland gepresenteerd met de titel 'De Bijbel in Nederland'. De Bijbel is het best verkochte boek ooit, maar wordt steeds minder gelezen. Wie nog wel in de Bijbel leest, doet dit minder vaak en minder intensief, zo blijkt uit verschillende onderzoeken. Welke oorzaken zijn er aan te wijzen? Wat betekent dit voor de plaats van de Bijbel in de christelijke traditie? Hoe wordt de Bijbel nu precies gebruikt en hoe moet deze praktijk gewaardeerd worden? In deze bundel staan reflecties rond dit onderwerp, maar ook handreikingen om met deze vragen thuis en in de gemeente aan de slag te gaan. Lees verder >> 03.12.18

Een historische dag
Zondag 2 december 2018 zal de Barendrechtse kerkgeschiedenis ingaan als de dag waarop, ruim 130 jaar na de Doleantie, de van oorsprong Hervormde wijkgemeente Dorpskerk en de van oorsprong Gereformeerde wijkgemeente Zuid-Oost voortaan hun eredienst samen gaan vieren in de 506 jaar oude Dorpskerk. Aan dit historisch gegeven werd bijzondere aandacht besteed. Beide wijkkerkenraden hebben getracht hun eerste gezamenlijke viering op deze 1e Adventszondag van 2018 een heel bijzonder karakter gegeven. Niet voor niets wapperde de vlag van de Protestantse Kerk in Nederland aan de toren van de eeuwenoude Dorpskerk. Gewaardeerde gast was Barendrechts Burgemeester Jan van Belzen. Er is een uitgebreid fotoverslag gemaakt van deze historische, eerste gezamenlijke viering van beide wijkgemeenten in het oudste godshuis van Barendrecht. (Met dank aan Jan van den Oever die de foto's maakte). Lees verder >> 02.12.18
  klik voor vergroting

Een boeiend stukje kerkgeschiedenis
Ter gelegenheid van bovengenoemde historische stap in de Barendrechtse kerkgeschiedenis heeft Simon Hoek een boeiend stukje kerkgeschiedenis opnieuw beschreven. Hij neemt u o'n 130 jaar terug in de tijd en beschrijft de grootste kerkscheuring van Barendrecht, die later bekend werd onder de  naam Doleantie. Nu de beide wijkgemeenten de blik op de toekomst richten, is het goed om nog eens te beseffen welke lange weg is afgelegd alvorens aan te komen anno 2018 en nu samen verder 'onderweg' te gaan. Lees verder >> 02.12.18


Liturgische schikking 1e Advent
Het eerste resultaat van het 'samen-vieren' van de twee wijkgemeenten in de Dorpskerk is een gezamenlijke werkgroep Liturgisch bloemschikken, bestaande uit Ingrid Filius, Petra van Die en Elly van den Oever. Hun eerste schikking is voor de komende Adventstijd. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de schriftlezingen voor deze zondagen. Zo vormt de schikking met al haar symboliek een prachtige ondersteuning van de adventsliturgieën. In deze adventstijd wordt in de Dorpskerk onder andere gelezen uit het boek Openbaring. Het is een Troostboek; een boek om te bemoedigen; om mensen op te roepen het uit te houden in een tijd van groot geweld en angst. De aarde staat in brand. Het grote kwaad vernietigt al het leven. Voor de toelichting op deze schikking, lees verder >> 01.12.18
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . Advent
Het nieuwe liturgisch jaar begint met de Adventsperiode, die vier zondagen omvat. In de liturgische kalender hebben de namen van de adventszondagen een duidelijke verwijzing naar een diepere betekenis in Woord en kerklied. De namen verwijzen naar Bijbelgedeeltes en naar liederen die al in de 16e eeuw zijn gecomponeerd. De oorsprong van Advent in de kerk gaat verder terug, zelfs naar de vijfde eeuw. Bekend is dat de Milanese Bisschop Perpetuus al een vastentijd van enkele weken introduceerde ter bezinning op het geboortefeest van Jezus Christus. De liturgische kleur tijdens de adventsperiode is paars, het is de kleur van boete en inkeer. Op de derde zondag van de advent verkleurt het paars naar roze om het feestelijke karakter van die zondag weer te geven. 01.12.18
   

Over liturgie gesproken . . . Zondag Levavi. Zondag hoe?
De eerste zondag van de Advent draagt al vele eeuwen de naam zondag Levavi. Dat is een vernoeming naar de eeuwenoude introïtuspsalm 'Ad te levavi animam meam, Deus meus, in te confido, non erubescam'. (Tot U heb ik mijn ziel opgeheven; mijn God op U vertrouw ik, ik zal niet beschaamd worden) Wij kennen dit als Psalm 25, die dan ook als de Zondagspsalm op de 1e Advent wordt gezongen. Vermeldenswaard is dat in Adventstijd er in de liturgie geen Gloria wordt gezonden, daarmee wordt de periode van inkeer benadrukt. 01.12.18

Prachtig afscheidsconcert Verschuerenorgel
 Nu de zondagse erediensten van de Protestantse Gemeente Barendrecht in de Barendrechtse Triomfatorkerk zijn beëindigd, werd op vrijdag 30 november jl. het Verschuerenorgel nog éénmaal bespeeld door cantor-organist Johan Sonneveld. Hij liet het orgel 'juichen en klagen' bij composities van Buxtehude, Stanley en Johann Sebastian Bach. Daarbij liet Johan horen wat een prachtig instrument de kerk bezit. Het concert is opgenomen, zodat er binnenkort er een CD van dit afscheidconcert zal verschijnen. Het instrument werd door de firma L. Verschueren gebouwd in 1983. Wijlen Jacques van Oortmerssen was daarbij de orgeladviseur. Hij was ook degene die op 11 juni 1983het nieuwe orgel in gebruik nam. Als inspiratiebron diende het Hollandse orgel van rond 1800. Velen beschouwen dit instrument als het mooiste orgel van Barendrecht. Het Hoofdwerk telt 9 registers, het Bovenwerk 5 registers en 3 registers op het Pedaal completeren het geheel. 
Voor meer informatie over dit orgel, lees verder >>  01.12.18
  klik voor vergroting

Dorpskerk nu aangesloten op KERKOMROEP.NL
Vanwege de steeds verder gaande samenwerking binnen de PG Barendrecht is besloten om de aansluitingen van de plaatselijke PKN-kerken zo veel mogelijk bij één kerkomroeporganisatie onder te brengen. Dat betekent dat de Dorpskerk gaat omschakelen naar 'kerkomroep.nl'. Na twee mislukte pogingen zijn twee specialisten erin geslaagd om de verbinding tussen de Ziggo-modem en de zender van Kerkomroep (die afkomstig is van Carnisse Haven)  met elkaar te laten communiceren. Onze eigen Roel Groen en zijn collega René van den Boor moesten een paar computertechnische hoogstandjes uitvoeren en maakten daarbij gebruik van de helpdesk van Kerkomroep. Met ingang van heden kunnen de luisteraars van de wijkgemeenten Carnisse Haven, Noord, Zuid-West en Zuid-Oost óók de Dorpskerk beluisteren via hun bestaande 'kerkomroep-aansluiting'. De bestaande luisteraars  van Kerkdenstgemist.nl krijgen in de loop van de komende weken een luisterkastje van Kerkomroep.nl tegen inlevering van het kastje van Kerkdienstgemist.nl. Tot die tijd kunnen zijn hun oude Lucaskastje blijven gebruiken voor uitzendingen van de Dorpskerk. Op de pagina >> 'Kerkdiensten' van onze website is een nieuwe link aangebracht om direct te luisteren. 30.11.18

Nieuws van de AK
De scriba van de Algemene Kerkenraad, de heer Louw Stroo, heeft verslag gedaan van de AK-vergadering van 1 november j.l. Lees verder >> 27.11.18
 

Indrukwekkend afscheid van de Triomfatorkerk
De leden van de wijkgemeente Zuid-Oost hebben samen met veel andere leden van de PG Barendrecht op indrukwekkende wijze afscheid genomen van hun en onze Triomfatorkerk. In een stampvolle kerk begon de viering met het prachtige koraal 'Wachet auf' van Joh.Seb. Bach. door Johan Sonneveld op het Verschuerenorgel. Dominee Cees Romkes bracht onder woorden waar vele kerkgangers aan dachten: de vele gelukkige-, droevige-, maar ook blijde momenten in zoveel jaren Triomfatorkerk. Zijn verhaal over stenen en harten werd prachtig gesymboliseerd in de liturgische schikking. Een bijzonder moment was de overdracht van de Paaskaars aan de Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt). Het licht van Christus blijft branden tijdens vieringen in de kerk! Ook de kanselbijbel werd geschonken aan de nieuwe eigenaren. Koster Wim Bahlman overhandigde de sleutel aan de voorzitter van het CvK. Vervolgens werden alle overige liturgische attributen uitgedragen door de leden van de Wijkkerkenraad. Daarmee werd de Triomfatorkerk op plechtige wijze aan de erediensten van de Protestantse Gemeente Barendrecht onttrokken. Lees verder >>
Het uitdragen van de attributen is ook kort gefilmd, kijk verder >> 25.11.18
  klik voor vergroting
De Paaskaars blijft branden

De eerste Sing-In in de Dorpskerk
Zaterdagavond 24 november werd in de Dorpskerk de eerste Sing-In gehouden.
De organisatie was in handen van Hart voor Barendrecht. Zo’n 150 mensen ( vooral jongeren) wisten de Dorpskerk te vinden en hebben een geweldige avond gehad. De Ichtus Praise band uit Rotterdam heeft weer eens laten horen dat er nog steeds muziek in de Dorpskerk zit. Het sfeervolle interieur van de Dorpskerk was dit keer extra gevuld met heel veel spots, kabels en geluidsboxen. Maar vooral met enthousiaste bezoekers die staande en meeklappend de Heer hebben groot gemaakt deze avond. Tussen de muziek door heeft Casper Moerland, voorganger van de Wijngaard gemeente uit Barendrecht, een meditatie gehouden over het thema: 'Hij Laat ons niet los'. Blij en dankbaar kijkt Hart voor Barendrecht terug op een geslaagd Praise feest! 25.11.18
  klik voor vergroting
Er zit ook Praise-muziek
in de Dorpskerk

Liturgische schikking bij afscheidsdienst Triomfatorkerk
De dames van de werkgroep Liturgisch Bloemschikken hebben voor de afscheidsdienst van de Triomfatorkerk een prachtige schikking gemaakt met de titel 'Geloven met je hart'. De schikking staat in het teken van het afscheid van het gebouw waaraan voor velen dierbare herinneringen verbonden zijn. De stenen symboliseren het stenen gebouw, de bloemen de dierbare herinneringen, het rode hart ons geloof.  De stenen blijven achter, maar de dierbare herinneringen en ons geloof nemen wij mee in ons hart. De schoentjes geven het vertrek aan en het onderweg zijn van de wijk Zuid-Oost naar een 'samen op weg' toekomst in de Dorpskerk. We waaieren uit, maar ons geloof in de Vader, Zoon en Heilige geest zal ons verbinden, waar we ook gaan. 23.11.18
  klik voor vergroting

Cantando ondersteunt restauratie toren Dorpskerk
Op donderdagavond 15 november organiseerde zangvereniging Cantando een inloopconcert in de Dorpskerk. Na afloop werd er een collecte gehouden ten bate van de restauratie van het torenuurwerk, de klokkenstoel en de luidklok vn de Dorpskerk. Voorzitter Edwin Prooij en penningmeester Jos Snijder overhandigden donderdag 22 november een cheque van 315,10 euro aan een dankbare Tineke  van de Meer. Zij is kerkrentmeester en bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk. [foto: ARco van der Lee] 23.11.18
  klik voor vergroting

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
In verband met het ziekteverlof van ds. Stam wordt het wijkbericht van de Dorpskerkgemeente verzorgd door de wijkkerkenraad en door ds. Taselaar. In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente, maar ook over het Onderweg zijn met 'Samen-Vieren' en 'Samen-Voegen' van de wijkgemeentes rondom Triomfatorkerk en Dorpskerk. Lees verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE. DEZE CODE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 23.11.18

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
Nu de wijkgemeente Zuid-Oost gaat 'samen-vieren'in de Dorpskerk, zullen de wijkberichten van hen ook op de Dorpskerkwebsite worden gepresenteerd. In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in deze wijkgemeente, maar ook over het Onderweg zijn met 'Samen-Vieren' en 'Samen-Voegen' van de wijkgemeentes rondom de Triomfatorkerk en de Dorpskerk.  Lees verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE. DEZE CODE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl  ] 23.11.18

Meditatie Klankbord
In zijn meditatie gaat dominee Bert de Wit in het feit dat de Synode van Dordrecht 400 jaar geleden werd gehouden en dit jaar wordt herdacht. Onder de titel 'Dordt in het kort' staat hij stil bij de cursus die er in Carnisse Haven werd gegeven over de betekenis van de Dordtse Leerregels. Lees verder >> 23.11.18

Schilderbeurt 'Ontmoeting' afgerond
Sinds de ingebruikname in 1998 heeft het interieur van gebouw de Ontmoeting geen schilderbeurt meer gehad. De oude zalmkleur zal iets worden aangepast, want er is gekozen voor een kleur uit het kleurenschema van het logo van de Protestantse Kerk in Nederland. Wonderwel lijkt de PKN-kleur 'licht oranje' heel veel op de oude zalmkleur , dus erg schokkend is de aanpassing niet. De kosten van de schilderbeurt worden gefinancierd uit de opbrenst van de Snuffelmarkt in 2018.  Langzaam maar zeker komt het Dorpskerkcomplex qua onderhoud zo in een topconditie, dat is het ultieme doel van de kerkrentmeesters. 36.11.18
  klik voor vergroting

Nieuws van het CvK
De conceptbegroting 2019 van de Protestantse Gemeente Barendrecht, zoals opgesteld door het College van Kerkrentmeesters, is 1 november j.l. besproken en vastgesteld in de Algemene Kerkenraad (A.K.). Na inkadering van de begroting 2019 in de middellange termijn visie volgt het begrote resultaat met daarna een toelichting op een aantal onderdelen van de baten en lasten.
 
Gedurende de periode 26 november t/m 1 december 2018 kunt u uw op- en/of aanmerkingen kenbaar maken bij de scriba van de A.K.: dhr. L.J. Stroo, Lamoen 2, 2993AM Barendrecht, email >> scribaakpgb@gmail.com. Tevens ligt de volledige begroting ter inzage in de Bethelkerk (de koster helpt u verder). Daarnaast kunt u een exemplaar per email ontvangen wanneer u dit aan de penningmeester doorgeeft. Lees verder >> 22.11.18  

Berichten van ds. Romkes
Met ingang van heden zullen de wijkberichten van de wijkgemeente Zuid-Oost en met name de berichten van ds Cees Romkes worden geplaatst op deze website.  Ds. Romkes schrijft al sinds enkele maanden voor Klankbord een serie artikelen onder de titel 'stenen en harten'. Hij beschrijft verschillende aspecten van het afscheid nemen van de voor velen zo dierbare Triomfatorkerk en het 'samen-vieren' met de Dorpskerkgemeente in het oudste godshuis van Barendrecht: de Dorpskerk. Lees verder >> 21.11.18

Afscheid Triomfatorkerk
Op zondag 25 november aanstaande wordt de laatste zondagse Eredienst door de van oorsprong Gereformeerde Wijkgemeente Zuid-Oost gehouden en zal in een passende dienst het vertrek uit de Triomfatorkerk worden gemarkeerd. Ds. Cees Romkes: 'We zien het dus niet als een breuk maar als overgang en voortzetting; wij als wijkkerkenraad schuiven aan bij de Dorpskerk, de Triomfatorkerk dragen we dankbaar over aan hen die al vijf jaar ons gebouw huurden. Ook met hen zijn we vertrouwd geraakt. Daarom blazen wij onze Paaskaars niet uit maar geven we die brandend aan hen over'.  Voor het persbericht, lees verder >> 21.11.18
 

Woord & weg november 2018
Het novembernummer van dit door de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland uitgegeven magazine bevat onder andere een boeiend omslagartikel over de gemeente van de Christain International Fellowship. Daarnaast bevat dit Inspiratie- , Informatie- en Opinieblad van de PKN ook dit keer weer veel nieuws over plaatselijk, regionaal en landelijk kerkenwerk. Het lezen waard! Lees verder >> 20.11.18

Generale synode (6): aanpassingen hulpdiensten predikanten
Tijdens de tweede dag van de najaarsvergadering van de PKN-synode is een nota 'Tijdelijkeaanstellingen voor predikantswerkzaamheden' aan de orde geweest. Deze nota presenteert een onderzoek naar de huidige rechtspositionele regimes waarin op tijdelijke basis predikantswerkzaamheden kunnen worden verricht en de nota bevat tevens voorstellen voor vereenvoudiging en voor bevordering van de rechtsgelijkheid. Voor de aanstelling van bijstanden in het pastoraat, zoals enkele wijkgemeenten van de PGBarendrecht die hebben was deze discussie van belang.  Voor de nota, lees verder >>
Jammer genoeg heeft uw webbeheerder dit gedeelte van de live-uitzending van de generale synode moeten missen wegens drukke andere werkzaamheden. Het resultaat van de discussies in de synode zal daarom later  op onze website worden gepubliceerd.16.11.18
 

Generale synode (5): bezuinigingen op categoraal pastoraat geblokkeerd
In de wereld van het studentenpastoraat en het maritiempastoraat zal er enige opluchting zijn, nu de generale synode op de tweede dag van haar najaarsvergadering heeft besloten om de voorgestelde bezuinigingen op beide vormen van categoraal pastoraat vooralsnog te blokkeren. Synodeleden waren bezorgd of de voorstellen de toekomst van met name studentenpastoraat en koopvaardijpastoraat zouden kunnen borgen. Daags voor de synodevergadering had de Nederlandse Zeevarenden Centrale, tijdens de viering van haar 125-jarig bstaan in Rotterdam-Delfshaven, nog haar grote zorgen geuit over de plannen van het moderamen van de PKN. 16.11.18
 

Generale synode (4): project 'Kerk 2025' nu vertaald in Kerkorde PKN
Op de tweede dag van de najaarsvergadering heeft de generale synode de grote reorganisatie, die als 'Kerk 2025' is ingezet, nu vertaalt in nieuwe regels in de PKN-kerkorde. Er zal nu gewerkt worden aan een uitgebreide toelichting op de vernieuwde kerkorde, zodat het ook begrijpelijk wordt voor de 'gewone' leden van de PKN. Voor de echte liefhebbers van de kerkelijke regeltjes: zie het 'Eindrapport Kerk 2015'lees verder >> 16.11.18
 

Generale synode (3): kerkorde over 'huwelijk en levensverbintenis' ongewijzigd
Tijdens de eerste dag van de najaarsvergadering van de generale synode van de PKN is besloten om de kerkorde op het gebied van huwelijk en levensverbintenis niet te wijzigen. De uitleg bij de kerkorde verandert wel. Voortaan hebben de termen 'inzegenen' en 'zegenen' dezelfde liturgische lading. Daarnaast benadrukt de generale synode met klem ‘dat in de kerk van Christus ieder mens - als beelddrager van de Schepper en aangeraakt in liefde door de levende Heer - van harte welkom is en zich veilig mag voelen. En dat allen geroepen zijn elkaar in liefde te aanvaarden.’ Lees verder >> 15.11.18
 

Generale synode (2): rapport over geloofsgesprek
Tijdens de eerste dag van de najaarsvergadering van de generale synode van de PKN is besloten om het rapport 'de Bijbel in het midden' van prof. dr. Maarten Wisse over 'het geloofsgesprek te midden van verschillen' ter beschikking te stellen van predikanten en kerkenraden met het doel om 'het geloofsgesprek rond de Bijbel te voeren en te verdiepen.' Dit past in het jaarthema van de PKN: 'Een goed gesprek'. Prof. Wisse onderkent verschillen in de drie hoofdstromen binnen de PKN: de traditionele stroming, ten tweede de oecumenisch-liturgische stroming en ten derde de evangelicale stroming.  Een zeer boeiend rapport! Heeft u ook interesse? Lees verder >>  15.11.18
 

De generale synode vergaderde. . .(1)
Het hoogste orgaan van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland hield op 15 en 16 november de najaarsvergadering. Ook deze vergadering stonden er weer enkele interessante beleidsnota's op de agenda. Zo werd er gesproken over de toekomst van studentenpastoraat en koopvaardijpastoraat. Voor plaatselijke gemeentes als de PGBarendrecht is de nota over tijdelijke predikantswerkzaamheden van bijzonder groot belang. Juist nu er binnen de Dorpskerkgemeente wordt gesproken over de opvolging van ds. Piet Taselaar als 'bijstaander in het pastoraat', is hier de discussie over dit onderwerp in de synode met meer dan gewone belangstelling gevolgd. Anderen zullen meer geïnteresseerd zijn in de 'nota huwelijk en levensverbintenis', waar de synode een uitspraak heeft gedaan over het (in)zegenen van o.a. homosexuele relaties. Voor de agenda en vergaderstukken, lees verder >>14.11.18Foto: www.reformatorischdagblad.nl
 

Onderhoud 'achter de schermen'
Op de actielijst van de Monumentenwacht, die de Dorpskerk jaarlijks aan een kritische  blik onderwerpt, stond al enige tijd het 'ontroesten en verven van de muurankers aan de binnenzijde'. De kerkrentmeesters hebben vorige jaar de buitenzijde van de muurankers behandeld en begin november 2018 heeft een schilder op de zolders van de noordelijke aanbouw deze klus geklaard. Met het schilderen van deze muurankers is het schilderwerk van de Dorpskerk (voor de komende jaren) weer afgerond. Omdat de betreffende zolders moeilijk bereikbaar zijn, is er een speciale steiger gebouwd en zijn deze zolders en het betreffende schilderwerk vasgelegd op de foto. Lees verder >> 14.11.18
  klik voor vergroting
Een van de vijftien muurankers:
'weer voor vele jaren beschermd'.

'Voegen we wel of voegen we niet?'
Het jaar 2019 zal niet alleen in het teken komen te staan van het 'samen-voegen' van de wijkgemeente Zuid-Oost met de Dorpskerkgemeente, ook in andere zin komt de vraag aan de orde 'Voegen we wel óf voegen we niet?' En dan gaat het over het voegwerk van de buitenmuren van de 506-jarige Dorpskerk en haar ruim 231-jarige kerktoren. In 2019 zal niet alleen de door de Stichting Vrienden van de Dorpskerk gefinancierde restauratie van torenuurwerk, klokkenstoel en luidklok worden aangepakt. Ook het voegwerk van de kerktoren dient nodig gerestaureerd te worden. Ter voorbereiding daarvan is er, in overleg met restauratieadviseur Gerrit Bikker van Bureau Lakerveld, een proefstuk gebikt op een van de steunberen van de muur van het koor van de kerk (dus aan de oostzijde). Dezer dagen is de steunbeer gevoegd met drie verschillende typen voegen. In het artikel 'Voegen we wel of voegen we niet?' wordt nader op ingegaan op de noodzaak tot die restauratie van het voegwerk van het oudste huis van Barendrecht. Lees verder >> 14.11.18

   

Triomfatorkerk wordt Diamantkerk
Volgens de nieuwe website van de de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKv) krijgt de huidige Triomfatorkerk bij de overdracht van de Protestantse Gemeente Barendrecht op 2 januari 2019 een nieuwe, unieke naam: Diamantkerk. De  GKv brengt de nieuwe naam in verband met de veelkleurigheid van het kerkgenootschap. 'we zijn allemaal unieke mensen. Ieder heeft een uniek talent en zet dit in binnen en/of buiten onze kerkelijke gemeenschap. In onze  diversiteit zijn we toch één. We leven uit een gezamenlijk doel; de verbondenheid in Jezus Christus, ons grote Voorbeeld. Als kenmerken worden genoemd: 'sterk, veelkleurig, kostbaar, veelzijdig en uniek.' Op hun nieuwe website >> www.diamantkerk.nl wordt de kerkelijke gemeente gepresenteerd door de oud-voorzitter van Hart voor Barendrecht, Jacomien Glasbergen, kijk verder >> 13.11.18
 

  Indrukwekkend afscheid van een steunpilaar
In een stampvolle Dorpskerk heeft de Dorpskerkgemeente, samen met zijn familie, vrienden en bekenden, op maandag 12 november 2018 afscheid genomen van een van haar steunpilaren: Jozua (Jo) Steenhoek. Jo is op 5 november in zijn slaap overleden op 76-jarige leeftijd. Zijn plotselinge overlijden heeft een grote schok te weeg gebracht bij iedereen die Jo en Sjaan Steenhoek kende. Als er iemand was, die jarenlang áltijd klaar stond om hand- en spandiensten te verzorgen voor de Dorpskerkgemeente, dan was het Jo wel. Zo was hij een van de mannen achter de schermen van de Snuffelmarkt. Sinds het overlijden van Wim Lagendijk had hij het ophalen van oud-papier voor de Dorpskerk van Wim overgenomen. Hij deed dat al voor zijn dierbare mannenkoor Verenigde Zangers. 'Dan doe ik het voor de Dorpskerk gewoon er even bij', zo zei Jo toen. Op maandag jl. hebben we hem ter aarde besteld, bizar genoeg naast Wim Lagendijk, die ons onlangs is voorgegaan. Wij wensen Sjaan en haar familie Gods onmisbare zegen toe. 'Ga met God en Hij zal met je zijn... met zijn raad en troost en zegen.' Zo zongen we bij de laatste tocht van Jo uit de Dorpskerk en zo zullen we Sjaan en haar familie blijven toe bidden! 12.11.18
 

 

'Wat zit er een muziek in de Dorpskerk. . .'
Dat zullen de honderd bezoekers van het Koffieconcert op zondag 11 december jl. ongetwijfeld hebben gedacht, toen zij twee jonge Russiche musici enkele composities op briljante wijze hoorden vertolken. Katja Pitelina op fluit en Anna Karpenko op het Dorpskerkorgel wisten de aanwezigen tot ademloos luisteren te bewegen. Zelden heeft het Dorpskerkorgel zo prachtig geklonken! Wat bezit de Dorpskerk toch een prachig instrument, zo meende de Russiche organiste enthousiast. Voor de recensie van de Stichting Barendrecht Klassiek, lees verder >> 12.11.18 
  klik voor vergroting

Nieuws van de Snuffelmarkt
Sinds zaterdag 17 november a.s. zijn er elke zaterdag bij de Snuffelmarkt weer Kerstartikelen te koop. Zoals elk jaar zal er een keur aan oude en nieuwe kerstversieringen te vinden zijn. Vooral de ouderwetse versieringen die je nu niet meer in de winkels tegenkomt, zijn de moeite waard.
Kledingverkoop. Tijdens de avondopenstelling op enkele woensdagavonden (van 19.00 tot 21.00 uur) organiseert de Snuffelmarkt een speciale verkoop van winterkleding. Alle kleding wordt te koop aangeboden voor € 1,-- per stuk. Deze aanbieding geldt alleen op bovengenoemde datum. Naast de kleding zijn er nog zoveel meer andere artikelen te vinden. Elke week is er nieuwe aanvoer van allerlei leuke artikelen, zoals puzzels, boeken, serviesgoed, lampen etc..
De Snuffelmarkt is te vinden achter de Dorpskerk aan de Dorpsstraat te Barendrecht. De opbrengst is voor het onderhoud van de Dorpskerk met speciale aandacht voor herstelwerkzaamheden aan de kerktoren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw
Truus Dorsman, telefoon 616501. Of kijk op de Facebookpagina 'De Snuffelmarkt Barendrecht'. 10.11.18


Nieuw Wijkbericht
In verband met het ziekteverlof van ds. Stam wordt het wijkbericht van de Dorpskerkgemeente verzorgd door de wijkkerkenraad en door ds. Piet Taselaar. In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente, maar ook over het Onderweg zijn met 'Samen-Vieren' en 'Samen-Voegen' van de wijkgemeentes rondom de Triomfatorkerk en de Dorpskerk.  
Lees verder >> [DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE. DEZE CODE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 10.11.18

Meditatie Klankbord
In zijn meditatie stelt dominee Henk-Jan Ketelaar de intrigerende vraag aan de orde: 'Is op een rituele manier je veters strikken ook religieus?' . . . . Lees verder >> 10.11.18

Bijbelquiz 2018
Ook dit jaar kon men zijn/haar bijbelkennis testen tijdens de Barendrechtse Bijbelquiz 2018! Op woensdagavond 7 november was gebouw de Ontmoeting goed gevuld met liefhebbers. D
e quiz zat ook dit jaar weer vol van vragen en filmpjes over de Bijbel. Het team van Hart voor Barendrecht won de groepsprijs. Ook dit  jaar kwam Nellie van Doorn weer als de individuele winnaar uit de bus. Dat is opnieuw een prachtige prestatie. Nico Berghout (de winnaar van 2018) overhandigde de wisselbeker aan 'onze' Nellie. 10.11.11
  klik voor vergroting

Nieuws van de AK
De scriba van de Algemene Kerkeraad heeft een bericht voor de websites gepresenteerd inzake de ontwikkeling van de financiële gezondmaking van de PG Barendrecht. Het bericht betreft de verkoop van de Triomfatorkerk. Met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Barendrecht-Pernis-Albrandswaard (GKv) is overenstemming bereikt over de verkoop van de Triomfatorkerk voor € 1.425.000,- kosten koper. De GKv huurde de Triomfatorkerk al enkele jaren van de Protestantse Gemeente Barendrecht. De GKv heeft besloten om de pastorie niet te kopen. Die zal in de komende weken in de openbare verkoop worden gezet. In de komende uitgave van Klankbord volgt uitgebreidere berichtgeving. 
Lees verder >>   04.11.18
  klik voor vergroting

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters - Oogstcollecte
De penningmeester van het CvK, Aad Boers, kondigt de Oogstcollecte aan voor 2018. Deze Collecte zal niet worden gehouden in de Oogstdiensten, maar op de gebruikelijke wijze via een persoonlijke email of brief. Mw. Anne-Mieke van Oost, kerkelijk werker in Carnisse Haven schreef daartoe een hartelijke aanbeveling. Uw bijdrage is van groot belang voor de financiële gezondmaking van de PG Barendrecht. Doet u mee? Lees verder >>  04.11.18

Eredienst in het teken van het gedenken van overledenen
De erediensten in de Dorpskerk en de Bethelkerk stonden op zondag 4 november in het teken van het jaarlijkse gedenken van de overleden gemeenteleden van de wijkgemeenten in Barendrecht-centrum. In de Dorpskerk ging ds. Piet Taselaar voor. Zoals gebruikelijk werden de namen gelezen van de leden van de Dorpskerkgemeente die in het afgelopen jaar ons zijn voorgegaan. Voor elke genoemde persoon stond er een witte roos in de doopvont en lag er een gedenksteen. Na afloop van de dienst kregen de nabestaanden die dat wensten de roos en de steen mee naar huis. Alle aanwezige kerkgangers kregen tevens de gelegenheid om een kaarsje aan te steken om eigen overleden dierbaren te gedenken. Antoinette Jansen had ook dit jaar weer een prachtige orde van de dienst gemaakt, lees verder >> 04.11.18
  klik voor vergroting

Alle grafzerken gefotografeerd met een drone
Het was een oude wens van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk (STDK) om alle 50 monumentale grafzerken in de Dorpskerk professioneel te laten fotograferen met een drone. Drone-piloten Peet de Rouw en Danny Cornelissen waren op uitnodiging van STDK-leden Henk de Vlaam en Simon Hoek zaterdagmorgen 3 november in de kerk. Beide beroepsfotografen zetten hun drones normaal in voor het fotograferen van landschappen en in de industrie. Nu is de drone ook een heel nuttig instrument gebleken voor het fotograferen van een kerkinterieur. De grafzerken zijn nu stuk voor stuk scherp in beeld gebracht. Over enige tijd zullen alle zerken op onze website van een toelichting worden voorzien. Daarmee kan elke belangstellende een goed beeld krijgen aan wie de nu nog aanwezige grafzerken hebben toebehoort. De vroegste zerk dateert uit 1584, de jongste zerk uit 1820. Dit onderzoeksproject zal enkele maanden in beslag nemen, want met name het volledig beschrijven van de personen die er begraven hebben gelegen, is een nauwkeurig en tijdrovend proces. Het eindresultaat zal met name voor geneologen zeer belangwekkend zijn. Zodra de eerste beschrijvingen gereed zijn, zal er verslag van worden gedaan op onze website. De overzichtsopname biedt een blik vanuit de nok van de Dorpskerk boven de grote kroonluchter.. 03.11.18
  klik voor vergroting

Weer meer belangstelling voor Dorpskerksite
Met gepaste bescheidenheid wordt gemeld dat in de maand oktober 2018 er een nieuw record aantal bezoeken is afgelegd aan de Dorpskerksite. Ook het aantal 'unieke bezoekers' is nog nooit zo hoog is geweest. Om precies te zijn: er werden 3158 bezoeken afgelegd door 1759 'unieke bezoekers'. Dat betekent dat elke bezoeker de site gemiddeld twee maal per maand bezoekt. Er zijn in oktober 14.858 pagina's bezocht.  Per bezoek worden er dus gemiddeld zo'n vijf pagina's bezocht. Ook het aantal vragen naar de AVG-code neemt nog steeds toe. Daarmee kunnen bezoekers privacygevoelige informatie toch bekijken, zonder dat de privacyregelgeving wordt overtreden. De webbeheerder streeft er naar om de pagina 'Laatste Nieuws' meerdere malen per week te updaten. Heeft u de Dorpskerkwebsite, al geplaatst bij uw favoriete websites? 01.11.18

Klein onderhoud
Naast de grote restauraties houden de kerkrentmeesters van de Dorpskerk ook het kleinere onderhoud goed in de gaten. Zo is er er eerder vastgesteld dat de zinken hemelwaterafvoer aan de noordwestgevel dringend aan vervanging toe was. Die afvoer is de afgelopen maanden ook enkele maanden verstopt geweest. Tevens was een van de hemelwaterafvoeren van gebouw de Ontmoeting doorgerot en moest vervangen worden. Op donderdag 1 november zijn beide hemelwaterafvoeren vervangen. Tevens zijn de ophanging van een tweetal andere hemelwaterafvoeren langs de zuidgevel gerepareerd. Daarmee is de Dorpskerk weer voorbereid op de nodige hoeveelheid hemelwater. . . . 01.11.18
  klik voor vergroting

Creaclub in de Ontmoeting
De Creaclub is een activiteit van de wijkgemeente Zuid-Oost, die al zo'n veertig jaar bestaat.  Wekelijks komen een vijftiental dames en heren op donderdagmiddag bijeen van half twee tot half vier, om te knutselen, te breien en kaarten te maken. Sinds september jl. vindt de Creaclub een warm onthaal in de Ontmoeting. De Creaclub heeft bovendien een keer per jaar een gezellig uitje waarbij er lekker wordt gegeten in een van de  Barendrechtse restaurants. Juist nu deze activiteit vanuit de Triomfatorkerk is overgeheveld naar het Dorpskerkcomplex, worden ook leden van de Dorpskerkgemeente van harte uitgenodigd om eens een keer vrijblijvend te komen kijken. Wellicht is dit voor u een leuke tijdsbesteding. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Marrie den Otter, tel. 0180-614851. U bent van harte welkom. 01.11.18

Wist u dat. . . .? Allerheiligen en Allerzielen
Allerheiligen is een christelijk feest dat op 1 november valt en gevierd wordt onder Rooms-katholieken en Anglicanen. De feestdag viert de nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren.
De volgende dag is het  Allerzielen, waarop Rooms-katholieken hun overledenen herdenken. Binnen de Protestantse Kerk in Nederland zijn er steeds meer plaatselijke gemeenten die hun overledene gemeenteleden herdenken op de zondag na Allerzielen. Dat gold al eerder voor de Dorpskerkgemeente, met ingang van dit jaar zullen de wijkgemeenten van de Bethelkerk en de Triomfatorkerk dit gedenken ook doe de zondag na Allerzielen (4 november as.) ook gaan doen. Hans van Gelder schreef een interessant artikel over Allerheiligen en Allerzielen. Lees verder >>  31.10.18


Nieuws van Eetgroep d'Ontmoeting
Eetgroep d'Ontmoeting beschikt sinds kort over een verbeterde én vergrootte ovencapaciteit. Gezien het succes van deze bijzondere activiteit van de Dorpskerkgemeente hebben de kerkrentmeesters besloten om de faciliteiten voor deze werkgroep verder te verbeteren. Eerder was er al een nieuwe heteluchtoven geschonken en geplaatst onder de uitgiftebalie bij de keuken van de Ontmoeting. Nu heeft de werkgroep een tweede heteluchtoven kunnen verwerven. Beide ovens hebben een nieuwe plaats gekregen in de Ontmoeting. Op initiatief van koster Rob Bruin is een van de grote kasten in de gang naar de nooduitgang omgebouwd voor de plaatsing van beide ovens. Daarmee is tevens extra ruimte gecreeërd onder de uitgiftebalie. Zowel de leiding van de Eetgroep als de koster zijn met deze oplossing zeer in hun nopjes. 31.10.18
  klik voor vergroting

Aandacht voor 'Samen Vieren'. . . .
Zoals eerder gemeld gaan de wijkgemeenten Dorpskerk en Zuid-Oost (Triomfatorkerk) met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar 'Samen Vieren' in de Dorpskerk. In de afgelopen maanden heeft de stuurgroep Onderweg, bestaande uit de moderamina van beide wijkkerkenraden, een draaiboek gemaakt voor deze eerste stap in de beoogde nauwe samenwerking van deze (nu nog) Hervormde en Gereformeerde wijkgemeenten.  Op donderdag 25 oktober zullen de beide wijkkerkenraden in een gezamenlijke vergadering bijeenkomen om deze eerste stap te bezegelen. Het voorliggende doel is om te komen tot een samengevoegde 'Protestantse wijkgemeente' die bijeen zal komen in de Dorpskerk. Deze historische ontwikkeling gaat, ruim honderdendertig jaar na de Doleantie in Barendrecht, ook op de website van de Dorpskerk niet ongemerkt voorbij. Er is een speciale webpagina gemaakt waarop alle ontwikkelingen over 'Samen-Vieren' op de voet worden gevolgd. 
Ga naar >> webpagina 'Samen-Vieren'20.10.18
  klik voor vergroting

De rol van een Dorpskerk
Sinds kort besteedt de PKN bijzondere aandacht aan de rol van dorpskerken in Nederland via 'de dorpskerkenbeweging'.
'De dorpskerk is bij uitstek de plek waar mensen samen kunnen komen. Of ze nu gelovig zijn of niet-gelovig'. Dat betoogt Jolanda Tuma, zij is dorpskerkenambassadeur van de PKN. Haar benadering sluit naadloos aan bij de doelstellingen van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, om de Barendrechtse Dorpskerk juist óók die rol te geven.  De Dorpskerkgemeente is overigens al enkele jaren bezig om die visie gestalte te geven. Denk daarbij aan de koffiehoek van de Snuffelmarkt, aan de eetgroep d'Ontmoeting voor alleengaande ouderen en aan de Kerktuin. Maar ook de actieve participatie aan het ZomerFeest en WinterFeest in en rondom de Dorpskerk zijn mooie voorbeelden van die visie.
  klik voor vergroting

Momenteel wordt er binnen de Dorpskerkgemeente gewerkt aan plannen voor een wekelijkse 'koffieochtend' zoals men dat kent in de Triomfatorkerk en/of een 'inloopochtend voor senioren', Zo wordt het godshuis de Dorpskerk, nog meer een gastvrij huis voor alle mensen, die even op adem willen komen. De Dorpskerk als een oase. Hoe mooi zou dat zijn . . . . 27.10.18 (foto: Robert Mazier)


31 oktober: Hervormingsdag
Hervormingsdag is een herdenkingsdag waaraan jaarlijks in verschillende protestantse kerken aandacht wordt besteed. Deze dag staat in het teken van Maarten Luther die op 31 oktober 1517 zijn 95 proteststellingen tegen de Rooms-Katholieke kerk publiceerde. Luther wilde in eerste instantie een gesprek over de aflaat en de verwording in de kerk op gang brengen.Uiteindelijk leidde het protest van Luther tot een breuk met de Rooms-Katholieke Kerk en in de loop van de 16e eeuw uiteindelijk tot de Reformatie, van waar uit de protestantse kerken zijn ontstaan.  Luther publiceerde zijn stellingen aanvankelijk niet in het Duits maar in het Latijn (de taal van de geleerden in die dagen). Wat waren die stellingen? Lees verder >> 27.10.18

 

Cantorij Barendrecht gaat repeteren in de Dorpskerk
In verband met de aanstaande afstoting van de Triomfatorkerk, heeft de cantorij Barendrecht besloten in de Dorpskerk te gaan repeteren. De cantorij, die onder leiding staat van Cantor-organist Johan Sonneveld, zal met ingang van 28 november elke maandagavond gaan repeteren in de Dorpskerk. Ook zal de cantorij nu vaker dan voorheen medewerking verlenen aan de erediensten in de Dorpskerk. De werkgroep eredienst juicht dat toe en verwelkomt de cantorij van harte! 25.10.18

Voedselbank - Product van de maand
De gezamenlijke diacondieën van de PG Barendrecht ondersteunen de Barendrechtse Voedselbank ondermeer met de actie 'product van de maand'. In de maand november wordt gevraagd om 'vis in blik' in te zamelen. Bij de ingang van gebouw de Ontmoeting staat een box waar u uw blikjes kunt deponeren.
Helpt u ook mee om op deze wijze het noodzakelijke werk van de Voedselbank te ondersteunen? 25.10.18
  klik voor vergroting


Nieuw Wijkbericht
In verband met het ziekteverlof van ds. Stam wordt het wijkbericht van de Dorpskerkgemeente verzorgd door de wijkkerkenraad. U leest alles over het wel en wee in de wijkgemeente in dit wijkbericht.  Lees verder >> 21.10.18

Meditatie Klankbord
In haar meditatie besteedt dominee Joma Boers aandacht aan de Bijbelzondag (28 oktober.). Ze kijk met andere ogen naar het thema dat het Nederlands Bijbelgenootschap aan deze zondag heeft meegegeven: 'Met andere ogen'. Lees verder >> 21.10.18

Jasmijn Stam geboren
Tijdens de eredienst van zondagmorgen 21 oktober is afgekondigd, dat er in het gezin van onze Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam op maandag 15 oktober een gezonde dochter is geboren die de namen Jasmijn Martina heeft gekregen.
Vanaf deze plaats wensen wij Martine, Jan Willem, Alexander en Maxime van harte geluk met de komst van Jasmijn. Wij wensen Jasmijn Gods zegen toe en verwelkomen haar in de kring van de Dorpskerkgemeente. Het feit dat Jan Willem en zijn beide zoons de afkondiging in de kerk zelf konden meemaken, stemde tot grote dankbaarheid. Veel gemeenteleden maakten na afloop van de dienst van de gelegenheid gebruik om Jan Willem te feliciteren en hem een hart onder de riem te steken in verband met zijn ziekteverlof. De trotse ouders en broers zorgden voor en heerlijke geboortetraktatie bij de koffie. Voor het geboortekaartje met alle details, lees verder >>  21.10.18
  klik voor vergroting

'Dorpskerk-kanjer' krijgt Barendrechtse waarderingsspeld
Zaterdag 20 oktober heeft burgemeester Jan van Belzen de waarderingsspeld van de gemeente Barendrecht uitgereikt aan Loek van Doorn. In zijn toespraak gaf de burgemeester een opsomming van meer dan vijftien jaar vrijwilligerswerk in allerlei geledingen van de Barendrechtse samenleving. Vervolgens speldde hij Loek de zilveren waarderingsspeld op en overhandigde hij hem de bijbehorende oorkonde. Daarna ontving Nellie van Doorn uit handen van de burgemeester een prachtig boeket bloemen. Lees verder >>  20.10.18
  klik voor vergroting

De Dorpskerk als muziekplatform (2)
Op vrijdagavond 19 oktober kreeg het bekende Barendrechtse christelijk mannenkoor 'Verenigde Zangers' tijdens hun najaarsconcert de primeur van beide nieuwe faciliteiten. Het koor stond opgesteld op het nieuwe podium en het werd mooi uitgelicht met twee spots. De twee andere spots zorgden dat de achtergrond een stemmige kleur kreeg. De eerste reacties over de faciliteiten waren positief. Dat gold zowel voor het podium als voor de verlichting. Koster Rob Bruin (en met hem de hele Dorpskerkgemeenschap) kan trots zijn op deze nieuwe faciliteiten. Hopelijk zal dit leiden tot (nog) betere verhuurmogelijkheden.   19.10.18 
  klik voor vergroting

De Dorpskerk als muziekplatform (1)
Een van de rollen die de Dorpskerk vervult in de Barendrechtse samenleving is die van muziekplatform. De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk (STDK) promoot deze rol, naast de primaire rol van de  Dorpskerk als godshuis en de rol als (oudste)  monument in Barendrecht. Dezer dagen zijn een paar belangrijke stappen gezet om de rol van de Dorpskerk als muziekplatform verder te verbeteren. Zo is er nu voor koren en muziekemsembles de mogelijkheid gekomen om op te treden vanaf een podium dat  drie niveaus heeftDaarnaast biedt de nieuwe verlichting nu de mogelijkheid om koren en muziekensembles veel beter uit te lichten. Het podium is eigendom van de Stichting Evenementen Dorpskern Oud Barendrecht (SEDOB), waarin de Dorpskerk via STDK participeert. 19.10.18
  klik voor vergroting

Wist u dat. . . .? Ode aan de Synode!
Van november 1618 tot mei 1619 vond in de stad Dordrecht een van de belangrijkste synodes plaats van de nog jonge Nederduitse Gereformeerde kerk (de voorloper van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland). Deze Synode van Dordrecht heeft grote betekenis gehad voor het kerkelijke en politieke leven in Nederland en is ook wereldwijd van blijvend belang gebleken. In 2018 en 2019 wordt veel aandacht besteed aan de 400e verjaardag van deze synode. Dat levert een interessant en veelzijdig programma op. Zo pakt de stad Dordrecht flink uit met het jubileumprogramma ‘Ode aan de Synode’, waaronder een aantal exposities. Twee websites geven veel meer interessante informatie over 'de 400e verjaardag'.
Lees verder op >> www.synode400.nl en www.refo500.nl  18.10.18
  klik voor vergroting

Nieuws van de Diaconie: de Schoenendoosactie
Al acht jaar werkt de Diaconie mee om de 'schoenendoosactie' tot een succes te maken. Jaarlijks worden kinderen in Polen blij gemaakt met een schoenendoos met cadeautjes. 
Oók dit jaar zal de diaconie meewerken aan deze actie. Doet u ook dit jaar weer mee? Op 21 en 28 oktober zullen er in de kerken flyers liggen met een toelichting op deze prachtige diaconale actie. Op 4 en 11 november kunnen de schoenendozen worden ingeleverd in de kerken. Lees verder >> 18.10.18

 

Inspectie en schilderwerk balkenconstructie
Uit een inspectie van de balkenconstructie van de kap van de Dorpskerk door Bureau Lakerveld is gebleken dat er geen ingrijpende restauratie van de zware houten balken aan de orde is! Dat is een hele geruststelling voor de kerkrentmeesters. In de afgelopen week hebben de dakbalken van de noordelijke aanbouw een schilderbeurt gehad. De kerkzaal is hiermee weer in een topconditiegebracht. De komende jaren hoeven er alleen maar onderhoudswerkzaamheden plaats te vinden om deze staat in stand te houden. Dezer dagen is ook het hoofdportaal van de Dorpskerk onder de toren geschilderd.  Lees verder >> 18.10.18
  klik voor vergroting

Weer een vrolijke Kinderkerk
De Kinderkerk in de Dorpskerk trekt steeds meer belangstelling van kinderen en van hun pappa's, mamma's, oma's en opa's! Het was ook nu weer een vrolijke boel in de Dorpskerk, er lagen feestelijk gekleurde kussen en kleden op de kerkvloer. De grote televisie stond voor de preekstoel en de orde van dienst was weer op gemaakt in feestelijke kleuren. Het thema was 'Vier vrienden' . Dominee Henk Jan Ketelaar vertelde het Bijbelverhaal aan de hand van vier stroken papier, die in verschillende vormen het hele verhaal uitbeeldden. Lees en kijk verder >> 14.10.18
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE. DEZE CODE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Feestelijke eredienst met Close Singers
De eredienst op zondagmorgen 14 oktober kreeg een feestelijk karakter door de medewerking van het Close Singers Ensemble uit Dordrecht. In de volle Dorpskerk ging oud-Dorpskerkpredikant Jan Willem Kirpestein voor. Zowel voor hemzelf als voor veel leden van de Dorpskerkgemeente was het een feest van herkenning. Na afloop werden onder de koffie veel goede herinneringen opgehaald.
Dr. Kirpestein zal op 18 november as. eveneens optreden als vervanger voor de zieke dominee Stam, die vanaf deze plaats van harte beterschap wordt gewenst!14.10.18
  klik voor vergroting

Tweede brief ds. Stam aan gemeente
Zoals afgesproken met de wijkkerkenraad houdt dominee Jan Willem Stam de Dorpskerkgemeente op de hoogte van zijn gezondheidssituatie door middel van brieven die worden voorgelezen in de eredienst. Op zondagmorgen 14 oktober werd zijn tweede brief voorgelezen; lees verder >> 14.10.18
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE. DEZE CODE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Mw. ds. Joma Boers ondersteunt Dorpskerkgemeente
In verband met het ziekteverlof van Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam heeft de Wijkkerkenraad toestemming gevraagd aan het College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad om mw. ds. Joma Boers te mogen benoemen als bijstaander in het pastoraat. De WK meldt dat genoemde colleges hebben ingestemd met dit verzoek en is bijzonder dankbaar dat ds. Boers bereid is om als emerituspredikant voorlopig tot eind 2018 voor een à twee dagen in de week ds. Piet Taselaar te ondersteunen in het pastoraat. De coördinatie van de pastorale zorg in de Dorpskerkgemeente wordt verzorgd door ouderling Kees Walstra. Hij is telefonisch bereikbaar via 180 613535 of via email: keesjokewalstra@12move.nl.
Mw. ds. Boers-De Jong is bereikbaar via telefoon: 010-5913849 of via email: jmboersdejong@kabelfoon.net
18.10.11

 

Prachtige muzikale cadeaus van Hans van Gelder
Tijdens de afscheidsreceptie van Hans van Gelder vond de première plaats van een muziekvideo 'Hommage aan Hans van Gelder'. Toen werd ook bekend gemaakt dat dit de eerste was uit een serie film- en geluidsopnames die Hans heeft gemaakt ter gelegenheid van zijn afscheid als vaste organist van de Dorpskerk.  Nu zijn ook negen (!) andere films beschikbaar gekomen, waarop Hans het Dorpskerkorgel bespeelt en prachtige beelden van het exterieur en interieur van de Barendrechtse Dorpskerk worden getoond. De volgende films zijn geplaatst op YouTube:
* Psalm 116 van Jan Pietersz. Sweelinck (1562 - 1621). Kijk en luister verder >>
* Mars, Menuet, Gigue van G.Ph. Telemann (1681 - 1767), m.m.v. Wim van Schaik-trompet.
  Kijk en luister verder >>
* Fantasia en fuga in c moll BWV 537 van J.S. Bach (1685-1750). 'Hommage aan Hans van Gelder' Kijk en luister verder >>
* Cantabile van César Franck (1822-1890). Kijk en luister verder >>
* Berceuse van Louis Vierne (1870 - 1937), m.m.v. twee 'Dorpskerkkinderen'. Kijk en luister verder >>
* Psalm 81 van André Verwoerd (1926)
, m.m.v. Wim van Schaik-trompet. Kijk en luister verder >> 
* Berceuse van Pierre Cochereau (1924 - 1984), a la Memoire de Louis Vierne. Kijk en luister verder >> 
* Tree Chorale preludes van Jacques van Oortmerssen (1950 - 2015). Kijk en luister verder >>
* Quem pastores laudavere van Margaretha C. de Jong (1961). Kijk en luister verder >> 
In dulci jubilo van Margaretha C. de Jong (1961). Kijk en luister verder >> 18.10.11


Bob Bullee komt naar het Dorpskerk benefietdiner
Het bestuur van de stichting Vrienden van de Dorpskerk is hard bezig met de voorbereidingen van het unieke benefietdiner bij kaarslicht dat op vrijdagavond 7 december zal worden gehouden. De belangstelling is groot, er zijn al vele tafels gereserveerd en in optie genomen. Maar er is nog plaats! De bekende Rotterdamse zanger Bob Bullee heeft zijn medewerking toegezegd. De (blinde) Bob Bullee maakte vorige maand grote indruk bij het programma 'The Voice Senior 2018'. Bob maakte al in 2016 naam, toen hij in het programma 'Holland's Got Talent' de derde plaats wist te veroveren met zijn prachtige stem. Ook Trio Peter Ligtermoet zal medewerking verlenen aan de avond. Het benefietdiner wordt georganiseerd om de restauratie van het eeuwenoude torenuurwerk, de klokkentoel en de luidklok te kunnen financieren. Met uw bijdrage van € 150 sponsort u de restauratie en krijgt u een unieke onvergetelijke avond voorgeschoteld in een feestelijk aangeklede Dorpskerk.
Voor de flyer, lees verder  >> Meer informatie en aanmelding via diner@dorpskerkbarendrecht.nl  12.09.18
 

Nieuws van het CvK: Nieuw rekeningnummer voor de Actie KerkBalans
Met ingang van 1 november 2018 wordt het rekeningnummer dat wordt gehanteerd voor de kerkelijke bijdragen van de Actie KerkBalans gewijzigd! Het oude rekeningnummer NL85FVLB0225423383 wordt vervangen door het nieuwe:
NL 60 RABO 0373 7113 60  t.g.v. Protestantse Gemeente Barendrecht inzake kerkelijke bijdrage. 
Let op: dit betreft: uitsluitend de rekening voor de kerkelijke bijdragen (actie KerkBalans) Lees verder >>
Neem voor vragen contact op met de penningmeester van het CvK, Aad Boers. Tel. 010-5913849 of  aadboers@kabelfoon.net  09.10.18


Een droevig bericht. . .
Het is niet gebruikelijk om via de website melding te doen van overleden gemeenteleden, maar nu wordt een uitzondering gemaakt. Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van Willem Lagendijk. Decennia lang heeft hij de Dorpskerkgemeente met zeer grote trouw gediend. Zo was hij gedurende vele jaren diaken, en heeft hij zich decennia lang ingezet voor de zending. De laatste jaren was hij als dé tuinman van de Dorpskerk wekelijks te vinden rondom het godshuis dat hem zo dierbaar was. Boven de rouwkaart staat: 'Soms was er zoveel wat ik voelde, maar zo weinig wat ik heb kunnen zeggen. . . ' Dit typeert Wim, die 79 jaar oud werd. Ons rest nu slechts om hem in grote dankbaarheid te gedenken en om zijn familieleden en die gemeenteleden die hem de laatste tijd bezochten de troost en de steun van de Eeuwige toe te wensen. 08.10.18

Verlichting Dorpskerk uitgebreid
Het schip van de Dorpskerk zal binnenkort nog beter kunnen worden aangelicht. Op voorstel koster Rob Bruin hebben de kerkrentmeesters, na overleg met de monumentenadviseur van Bureau Lakerveld, besloten om een viertal speciale lampen toe te voegen aan de verlichting. Deze accentverlichting zal bij bijzondere vieringen en bij concerten en evenementen optredende koren en solisten beter kunnen uitlichten. 'Dorpskerk-elektricien' Roel Groen verzorgde met een hoogwerker de plaatsing tegen de hanebalken van de kerk. De lampen zullen draadloos bediend kunnen worden. 08.10.18
  klik voor vergroting

Indrukwekkend afscheid Hans van Gelder
De eredienst van zondagmorgen 30 september jl. had en bijzonder karakter. Oud-Dorpskerkpredikant Meindert Boersma verving de zieke dominee Jan Willem Stam, daarnaast was het ook de laatste eredienst waarin Hans van Gelder als vaste organist het Dorpskerkorgel bespeelde. Dominee Boersma refereerde aan het feit dat hij ook de voorganger was toen Hans zijn eerste dienst in de Dorpskerk speelde. Het werd een feestelijke viering, waarin Hans nog eens in het zonnetje werd gezet. Na afloop bedankten vele gemeenteleden Hans voor zijn bijna veertig jaren orgelspel in het oudste huis van Barendrecht.
Voor het fotoverslag, lees verder >> 06.10.18
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE AVG ACHTER EEN CODE. DEZE CODE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Wist u dat . . .? Oudste huis van Amsterdam toont verborgen plaatsen
Net als in Barendrecht is het oudste huis van Amsterdam een monumentale kerk: de Oude Kerk, gelegen aan het Oudekerksplein 23. Met ingang van 6 oktober 2018 zijn eerder ontoegankelijke delen van de kerk voortaan voor het publiek toegankelijk gemaakt. Onder de noemer 'Meer Oude Kerk' gaan zeven zijruimtes open, waar bijzondere kunstschatten zijn te zien. De Kerkmeesterskamer, de Librije, de IJzeren Kapel, de Spiegelkamer, de Bibliotheek, Collegekamer en het Heilig Graf die tot op heden niet toegankelijk waren, zijn vanaf dat moment ook dagelijks te bezoeken. 
 
Behalve een vernieuwde entree en een museumwinkel is het klimaat van de zijruimtes aangepakt, waardoor hier nu ook kunstwerken kunnen worden getoond. Zo is in de Collegekamer een zilveren monstrans te zien van een meter hoog, een bruikleen van de Nicolaikirche in het Duitse Kalkar. Dit middeleeuwse topstuk dateert uit 1549 en maakte oorspronkelijk deel uit van het bezit van de Oude Kerk. Lees verder >> 04.10.18

Johan volgt Hans op als Dorpskerkorganist
In de afgelopen maanden is er overleg gevoerd over de opvolging van Hans van Gelder als vaste Dorpkerkorganist. Gezien de plannen van de wijkgemeente Dorpskerk en de wijkgemeente Zuid-oost om samen te gaan vieren met ingang van het komende kerkelijk jaar, is besloten dat kerkmusicus Johan Sonneveld de tijd die hij besteedt in de Triomfatorkerk vanaf dat moment zal gaan besteden in de Dorpskerk. Johan gaat dus als cantor-organist ongeveer 50% van de vacature Dorpskerkorganist vervullen, voor de andere 50% van zijn functie zal hij verbonden blijven aan de wijkgemeenten die kerken in de Bethelkerk. Er blijft dus nog een vacature van 50% voor een Dorpskerkorganist. In overleg met de andere wijkgemeenten van de PG Barendrecht zal onderzocht worden of een nieuwe, jonge kerkmusicus kan worden aangetrokken die de helft van zijn tijd zal gaan spelen in de Dorpskerk. Hans van Gelder zal voortaan als een van de invalorganisten aan de Dorpskerkgemeente verbonden blijven. Daarnaast blijven ook Thea Verhagen, Ger van Eersel en Jan van der Meer invalorganisten in de Dorpskerk. 04.10.18
 

Wist u dat . . . ? (Bijna) oudste kerk van Drente heeft drie orgels!
Trouwe bezoekers van onze website bezochten onlangs de Magnuskerk in het Drentse Anloo. Deze kerk, die dateert uit 1100 en is opgebouwd uit tufsteen, is daarmee een van de oudste kerken van Drente. Op de muren zijn 13e-eeuwse fresco's met voorstellingen uit het leven van Maria bewaard gebleven. Bijzonder is ook dat deze kleine kerk drie orgels bezit. Het grootste en oudste orgel is in 1717-1718 vervaardigd door de orgelbouwers Johannes Radeker en Rudolf Garrels, leerlingen van de beroemde Duitse orgelbouwer Arp Schnitger. Verder is er een klein kabinetorgel met zes registers van Heinrich Hermann Freytag dat dateert uit 1804. Het derde orgel is een huiskamerorgel met acht registers, gemaakt in 1992 door de Gebr. Van Vulpen. Dit is in 2003 geschonken door de weduwe van Jelle Zijlstra, de vroegere minister en president van De Nederlandsche Bank. Hij had het instrument in 1992 cadeau gekregen bij zijn afscheid als bestuursvoorzitter van Douwe Egberts. Arja en Martin Hoogerbrugge attendeerden uw webbeheerder erop. Zij raden een bezoek aan dit kerkje zeker aan!  27.09.18
 

klik voor vergroting
klik voor vergroting


Product van de maand oktober - Voedselbank
De diaconie van de PGBarendrecht meldt dat de diaconale aktie 'Product van de maand voor de Barendrechtse voedselbank' in oktober gericht zal zijn op waspoeder en wasverzachter. In de Dorpskerk en in de andere kerkgebouwen van de PGBarendrecht kunt u deze producten inleveren en daarmee een bijdrage leveren aan het werk van de Barendrechtse Voedselbank. Doet u ook mee?  24.09.18
   

Hommage aan Hans van Gelder
Op indrukwekkende wijze heeft de Dorpskerkgemeente op zaterdag 22 september afscheid genomen van Hans van Gelder als haar vaste kerkmusicus. Tijdens een drukbezochte receptie kwamen velen Hans de hand drukken. Hij werd van meerdere kanten toegesproken. Tijdens de receptie overhandigde kerkrentmeester Alie den Engelsman Hans een cadeau in de vorm van een cheque. Hij wil die graag besteden aan een of meerdere reizen naar zijn geliefde Italië. Het was voor Hans een complete verrassing dat Rien Donkersloot aan het eind van de middag een kort orgelconcert gaf met onder andere een werk van Hans' favoriete componist Olivier Messiaen. Voor een uitgebreid verslag van de hele middag, lees verder >>
 
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYWETGEVING (AVG)  ACHTER EEN CODE. DEZE CODE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
Met gepaste trots kunnen we u de 'Hommage aan Hans van Gelder' presenteren, een prachtig promotiefilmpje over de Dorpskerk en het Dorpskerkorgel, waarop Hans de Fantasia en fuga in c moll  speelt van Johann Sebastian Bach (BWV 537).
Dit filmpje is de eerste in een serie filmpjes die Hans heeft gemaakt als zijn muzikaal testament en als een ode aan het oudste huis van Barendrecht en haar prachtige orgel.  Kijk en luister verder >> 23.09.18

Luisterrijk concert
Hans van Gelder had zich bij zijn afscheid als vaste organist van de Dorpskerk geen mooier concert kunnen wensen! De Stichting Barendrecht Klassiek, waarvan Hans bestuurslid is, had voor dit bijzondere concert in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk jonge topmusici weten vast te leggen. Tienerzussen Maria en Anuschka Pedano en hun begeleidster op piano, Anastasiya Kurilko kwamen zaterdag 22 september naar Barendrecht met een uiterst gevarieerd programma. Daarmee was het de moeite waard voor elk van de rijkelijk toegestroomde luisteraars. Voor Hans van Gelder werd het concert nog extra bijzonder door een bijdrage van Anton Doornhein.  Deze organist, waarmee Hans goed bevriend is, speelde een concert van J.G. Walther op het prachtige orgel dat door Hans vele jaren met liefde is bespeeld. Uiteraard heeft hij bij zijn afscheid als vaste organist dan ook nog geen afscheid genomen van ”zijn” orgel. Voor een fotoverslag, lees verder >> 23.09.18

Oproep van het College van Kerkrentmeesters
In verband met het besluit van de penningmeester van het CvK, Aad Boers, om zijn functie als penningmeester/administrateur neer te leggen. wordt een dringende oproep gedaan aan gekwalificeerde gemeenteleden om te overwegen om Aad op te volgen in deze voor de PG Barendrecht zo belangrijke functies. Lees verder >>    23.09.18


Enthousiast I.J.E.-koor in Dorpskerk
Op zondag 23 september verleende het I.J.E.-koor Rotterdam o.l.v. Theo Barendrecht medewerking aan de eredienst, waarin ds. Piet Taselaar de zieke dominee Stam verving. De vereniging voor Interkerkelijke JeugdEvangelisatie is al 68 jaar actief in Rotterdam-zuid en omstreken. Het jeugdkoor is hun belangrijkste activiteit. Zij organiseren jaarlijks een aantal jeugdmeetings en daarnaast verleent het koor tal van medewerkingen aan kerkdiensten. In een tijd waarin veel kerkelijk jeugdwerk is weggevallen, is de I.J.E. nog springlevend. Bij de vele generaties oud-I.J.E.-ers heeft de vereniging een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van hun geloofsleven. Ook in de Dorpskerkgemeente en de Triomfatorkerkgemeente zijn tal van oud-I.J.E.-ers actief, waaronder ook leden van beide kerkenraden.  Het werk van deze vereniging mag dan ook als zegenrijk worden bestempeld.  23.09.18 
  klik voor vergroting

Dankzij het enthousiasme van het I.J.E.-koor werd het een feestelijke eredienst.

Weer een geslaagd nieuw initiatief: een Startlunch
'Laten we het nieuwe kerkelijke seizoen, dat in het teken staat van de samenwerking met de Triomfatorkerkgemeente, beginnen met een nieuw initiatief: een Startlunch in de Ontmoeting na de eredienst van 18 september'. Zo luidde het plan van Elly en Jan van den Oever en Nellie en Loek van Doorn. Degenen die aanwezig zijn geweest bij de première van dit initiatief zullen het beamen: het was een bijzonder gezellig samenzijn als leden van beide wijkgemeenten. En dat alles onder het genot van een heerlijk lunch. Voor een verslag in woord en beeld, lees verder >> 16.09.18
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE AVG ACHTER EEN CODE. DEZE CODE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]


Brief dominee Stam aan gemeente
Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam heeft zich in een persoonlijke brief gericht tot zijn gemeenteleden. Hij gaat in op zijn gezondheidssituatie. Wijkkerkenraadsvoorzitter Kees Vos heeft de brief voorgelezen tijdens de eredienst op zondagmorgen 16 september. Omdat slechts een deel van de gemeenteleden aanwezig waren is besloten om de brief ook te plaatsen op onze website. Lees verder >>  16.09.18

[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE AVG ACHTER EEN CODE. DEZE CODE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Waarderingsspeld voor Wim Vonk
Zaterdag 15 september werd Wim Vonk onderscheiden door burgemeester Jan van Belzen met de waarderingsspeld van Barendrecht. Wim heeft zich meer dan 30 jaar ingezet voor de Barendrechtse samenleving. Enerzijds heeft Wim als vrijwilliger de Barendrechtse voetbalvereniging BVV gediend in tal van functies. Anderzijds is Wim als voorzitter van de stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) al vele jaren zeer betrokken bij de instandhouding van de Dorpskerk, het oudste huis van Barendrecht. De SVDK heeft veel financiële middelen ingezameld voor de financiering van de restauratie van de Dorpskerkmuren en het monumentale interieur. Momenteel wordt gewerkt aan de financiering van de restauratie van het torenuurwerk en de luidklok. 
Wij feliciteren Wim van harte met deze prachtige onderscheiding! Lees verder >>  15.09.18

  klik voor vergroting

Foto: Jordi Menheer
BarendrechtNU.nl.

Website aangepast aan AVG (2)
De Protestantse Gemeente Barendrecht heeft dezer dagen naar het voorbeeld van de Protestantse Kerk in Nederland en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) haar Privacy Verklaring opgesteld,  De AVG-coördinator van de PG Barendrecht, de heer Jaap Clements, heeft verzocht om deze verklaring te publiceren op onze website. De verklaring is opgenomen op >> de pagina 'Colofon - Disclaimer'  15.09.18

Website aangepast aan AVG (1)
Zoals eerder gemeld dient de PG Barendrecht te voldoen aan de aangescherpte privacy-wetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) Ook onze website is in enkele stappen hieraan aangepast. Met ingang van heden zijn artikelen op onze website waarin persoonsgegevens staan, achter een code geplaats. Die code zal beschikbaar worden gesteld aan leden van de Protestantse Gemeente Barendrecht en aan een ieder die redelijkerwijs kan aangeven waarom hij/zij de betreffende gegevens wil inzien. Over de wijze waarop de code bekend zal worden gemaakt binnen de PG Barendrecht is nog overleg gaande. In elk geval kan de code worden opgevraagd bij de webbeheerder via >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl  De webbeheerder zal beoordelen of u tot degenen behoort aan wie de informatie kan worden prijsgeven. Een goed voorbeeld is het Jaarboekje 2018. Dit is vanaf heden alleen in te zien en te downloaden via de privacycode. Vraag de code aan en probeer het uit! Lees verder >>

Ook voegwerk kerktoren wordt gerestaureerd
De kerkrentmeesters van de Dorpskerk hebben zich bij de voorbereidingen van de begroting voor 2019 ook gebogen over de noodzaak om het voegwerk van de buitenmuren van de kerktoren te gaan restaureren. Dankzij de jaarlijkse bijdrage van dit 'naamfonds' van € 8750 kunnen die werkzaamheden voor 2019 worden ingepland. Dit naamfonds is vele jaren geleden opgericht vanuit een groot legaat van een overleden lid van de Dorpskerkgemeente en het zal tot 2020 een waardevollebijdrage kunnen leveren aan de grootonderhoud van de Dorpskerk. Voor alle duidelijkheid wordt vermeld dat alle lopende en geplande restauraties worden begeleid door Bureau Lakerveld. Zij beoordelen jaarlijks, samen met de Monumentenwacht, de staat van onderhoud van het Rijksmonument en zij begeleiden de kerkrentmeesters al vele jaren bij bij de voorbereiding en de uitvoering van dit specialistische restauratiewerk. Zodra het College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad de begroting voor 2019 hebben goedgekeurd, resp. vastgesteld zal het restauratieproject kunnen worden gestart. 11.09.18 

Torenuurwerk en luidklok op erfgoedlijst
Met het oog op de komende restauraties van het eeuwenoude torenuurwerk, de klokkenstoel en luidklok is onderzocht of deze ook door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) officieel als monument erkend zijn. De RCE heeft bevestigd dat het geval is. Ze komen voor op de onlangs nieuw samengestelde 'lijst van klokkenuurwerken' onder nummer 8602. Deze erkenning is van belang met het oog op het aanvragen van subsidies voor de komende restauraties. De kerkrentmeesters van de Dorpskerk zullen op korte termijn In overleg treden met het bestuur van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) om tot het aanvragen van een of meer subsidies over te gaan.  Ondertussen wordt iedereen, die het van belang vindt dat ook na 500 jaar de toren van de Dorpskerk de juiste tijd aangeeft, opgeroepen om de SVDK te steunen in hun streven om de genoemde restauraties te financieren. Dat kan via Bankrekeningnummer: NL 38 RABO 0355 3629 45 t.n.v. Vrienden Dorpskerk. Dankzij de voortdurende ondersteuning van de SVDK hoeven de kerkrentmeesters geen beroep te doen op de schaarse middelen van de Protestantse Gemeente Barendrecht. 11.09.18

Startzondag 2018: een inspirerend begin en een mooi afscheid
De Startzondag van 2018 kende twee kanten. Enerzijds was het voor de PG Barendrecht en de Rooms-Katholieke Sint Augustinusparochie een prachtig begin van een nieuw seizoen kerkenwerk. Mede dankzij een geoliede organisatie, de enthousiaste medewerking van het Harmonieorkest en de boodschap van pastor Ton Halin en dominee Bert de Wit gingen de vele honderden bezoekers geïnspireerd naar huis. Deze succesvolle Startzondag betetekende anderzijds ook een afscheid, want de Commissie Startzondag heeft besloten om na vele jaren te stoppen met hun activiteiten. Het was jammer dat het organisatiecomité aan het eind van de bijeenkomst niet even in het zonnetje werd gezet, want dat hebben dubbel en dwars verdiend! Er wordt overigens achter de schermen nagedacht over de toekomstige opzet van het 'fenomeen Startzondag', want zo'n activiteit mag toch niet verloren gaan. . . . . Voor verslag en foto's, lees verder >> 
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE AVG ACHTER EEN CODE. DEZE CODE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 10.09.18

Prachtige gift voor restauratie torenuurwerk en luidklok
De Historische Vereniging Barendrecht (HVB) heeft op Open Monumentendag 2018, in samenwerking met The Greenery, een prachtige tentoonstelling verzorgd over de geschiedenis van de Barendrechtse landbouwveiling. Tijdens de tentoonstelling werd er ook daadwerkelijk fruit geveild zoals dat vroeger ging. De € 100 die deze veiling opbracht werd geschonken aan de stichting Vrienden van de Dorpskerk voor de restauratie van het torenuurwerk en de luidklok. De verenigingsbestuursleden Janny Schaap en Joset Verboom overhandigden de cheque aan Dorpskerk-rentmeester Simon Hoek. Hij bedankte namens de Vriendenstichting de HVB en The Greenery voor dit genereuze gebaar. Hij meldde verder dat begin volgend jaar zowel het eeuwenoude torenuurwerk als de klokkenstoel met de luidklok zullen worden gerestaureerd. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels gestart. 08.09.18
  klik voor vergroting

Een prachtige gift!

Veel belangstelling voor tentoonstelling Optische Telegraaf DK
De door Ton Blinde opgezette tentoonstelling over de Optische Telegraaf die de toren van de Dorpskerk 'sierde' van 1830 tot 1839 is op de Open Monumentendag 2018 druk bezocht. Ruim honderd bezoekers waren afgekomen op de ruime publiciteit die er was gegeven in de pers. De hele dag door hebben Ton en zijn vrouw Ria (die achter de schermen veel werk heeft verricht) de belangstellenden te woord gestaan. Enkele geïnteresseerden hebben met kerkrentmeester Simon Hoek de kerktoren beklommen en konden met eigen ogen de bewijzen zien die er zijn achtergebleven van deze tot voor kort onbekende functie van onze kerktoren.  08.09.18
  klik voor vergroting

Tentoonstelling in Dorpskerk op Open Monumentendag
Een uniek aspect uit de rijke geschiedenis van de Barendrechtse Dorpskerk werd op Monumentendag 2018 op een bijzondere wijze belicht. Zoals eerder op onze website gemeld, heeft de toren van de Dorpskerk in het midden van de negentiende eeuw een onderdeel gevormd van de door de Rijksoverheid aangelegde 'Optische Telegraaf van Lipkens'. Ton Blinde van de Historische Vereniging Barendrecht heeft zich in de geschiedenis van dit uniek militaire communicatiesysteem verdiept. Zijn onderzoek resulteerde op de Open Monumentendag in een bijzondere tentoonstelling over de rol van de Dorpskerk. 
Nadat eerder de plaatselijke bladen De Schakel  en het Zuiden, de regionale RTV Rijnmond aandacht besteedden aan de komende tentoonstelling van de Optische Telegraaf in de Dorpskerk, heeft ook het Reformatorisch Dagblad een uitgebreid artikel gewijd aan dit fenomeen uit de negentiende eeuw.  Kerkrentmeester Simon Hoek en amateurhistoricus Ton Blinde hebben RD-journalist Dick den Braber een uitgebreide toelichting en rondleiding gegeven hetgeen resulteerde in een mooi artikel. Lees verder >> Voor het eerder gepubliceerde artikel over de optische Telegraaf op de Dorpskerk, lees verder >>
07.09.18
  klik voor vergroting
De ingekerfde namen van
de toenmalige seinmeesters

Wist u dat. . . ? Prachtige documentaire over de theoloog Karl Barth
Soms zijn er bijzondere televisieuitzendingen waarvoor we de aandacht van onze websitebezoekers vragen. Op zondag 2 september 2018 zond de EO een indrukwekkende documentaire uit over de invloedrijke Zwitserse theoloog Karl Barth (1886-1968). Dit naar aanleiding van diens vijftigste overlijdensdag. De documentaire, met de titel 'Gods vrolijke verzetsstrijder',  schetst het leven en werken van deze protestantse theoloog, die geen discussie uit de weg ging. Hij was voor zijn tijdgenoten een moreel kompas en had ook grote invloed op de totstandkoming van de Wereldraad van Kerken. Hij heeft tal van boeken geschreven, waarvan zijn grootste werk 'Kirchliche Dogmatik' ruim 9000 pagina's omvat....   Ook besteedt de documentaire aandacht aan de bijzondere rol die Charlotte von Kirschbaum (1890-1975) speelde in zijn leven en werken. De uitzending is nog te zien, kijk verder >>  08.09.18
 

Nieuw aanbod Vorming & Toerusting
De zeer actieve werkgroep Vorming & Toerusting van de PG Barendrecht heeft voor de tweede helft van 2018 weer een mooi programma-aanbod gepresenteerd. De nieuwe flyer geeft er een prachtig overzicht van. Lees verder >> 07.09.18

PKN ondersteunt plaatselijke gemeenten
Vorig jaar heeft de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland besloten om de plaatselijke Colleges van Diakenen en Colleges van Kerkrentmeesters beter te gaan ondersteunen bij het maken hun financiële rapportages. Daartoe heeft het Generale College voor de Behandeling van Beheerszaken (GCBB), dezer dagen een gebruiksvriendelijk systeem gepresenteerd. Het systeem is genaamd FRIS (Financieel Rapportage en Informatie Systeem) en biedt de plaatselijke vrijwilligers een uniforme opzet voor jaarlijkse en meerjaren begrotingen en jaarrekeningen van de plaatselijke gemeenten. Daarmee wordt het opstellen, indienen en beoordelen van deze jaarstukken veel eenvoudiger. Lees verder >> 06.09.18
 

Klankbord eert Hans van Gelder
Op de omslag van de komende uitgave van Klankbord heeft de redactie Dorpskerkmusicus Hans van Gelder in het zonnetje gezet. Zij hebben dankbaar gebruik gemaakt van een collage die is gemaakt door Rob Bruin (koster-beheerder van de Dorpskerk). Rob heeft voor zijn collage een foto van Hans achter het Dorpskerkorgel samengevoegd met een afdruk van de aquarel van het Dorpskerkorgel, die is gemaakt door kunstenaar Marco Boer voor het Dorpskerkjubileum. De tekst 'Mille Grazie' is Italiaans; letterlijk vertaald: 'duizend maal dank'. Hans is momenteel in Rome en zal dit artikel daar ongetwijfeld lezen, want hij volgt de website dagelijks.....

Al met al is het een prachtig eerbetoon aan Hans die op 22 september as. afscheid zal nemen als vaste organist van de Dorpskerk. Het belooft een prachtig afscheid te worden, komt u ook?
Zie ook onderstaand artikel op deze webpagina.  05.09.18
  klik voor vergroting

Mededeling van de Wijkkerkenraad
De voorzitter van de wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente heeft afgelopen zondagmorgen in de eredienst het volgende meegedeeld aan de kerkgangers van de Dorpskerk: 'Namens de Kerkenraad heb ik heb helaas een minder prettige mededeling aangaande onze predikant Jan Willem Stam. Hij heeft, naast zijn drukke werkzaamheden voor deze gemeente, waarbij natuurlijk het nodige op zijn pad komt, ook in de privésfeer met de nodige emotionele gebeurtenissen te maken en te maken gehad. Met name het plotselinge overlijden van zijn mentor en vriend  Henri Veldhuis, predikant te Culemborg heeft ontzettend veel met hem gedaan. Daarnaast is hij in zijn vakantie geconfronteerd met lichamelijk ongemak. Dit ongemak is van een dusdanige aard dat hij momenteel een onderzoeksfase doorloopt bij een neuroloog in het ziekenhuis. Zonder verder nu al op details in te gaan hebben de eerste gesprekken met deze neuroloog Jan Willem emotioneel dermate zwaar geraakt dat hij heeft besloten zich ziek te melden en per direct zijn werkzaamheden voor de gemeente voorlopig op te schorten. Zijn eerstvolgende dienst zou volgende week de startzondag zijn. Deze dienst wordt overgenomen door Ds. Bert de Wit.
Komende tijd zal er hopelijk meer duidelijkheid komen omtrent hetgeen hem mankeert. Hij is voornemens daar volledig transparant in te zijn naar de gemeente. U zult hiervan dus ook op de hoogte worden gesteld.
Uiteraard gaan onze gedachten uit naar Jan Willem en zijn gezin en zij zullen dan ook in de voorbeden worden genoemd.' 02.09.18

Meditatie Klankbord
In zijn meditatie besteedt dominee Piet Taselaar aandacht aan de rol van muziek in de kerk onder de titel: 'in den beginne was er ... de muziek'. Hij plaatst deze meditatie als een eerbetoon aan kerkmusicus Hans van Gelder, die op 22 spetember as. afscheid gaat nemen als de vaste organist van de Dorpskerk. Lees verder >> (vanwege de vakantietijd met vertraging geplaatst) 02.09.18

Moerbeibomen in Kerktuin gesnoeid
De zes inmiddels robuuste moerbeibomen in de kerktuin achter de Dorpskerk hebben op de eerste zaterdag van september een ‘knip- en scheerbeurt’ gekregen: ze zijn keurig gesnoeid. Jakob van der Linden uit Barendrecht, gespecialiseerd in het onderhoud en de verzorging van grof groen, heeft dit stevige en langdurige karwei opnieuw gratis uitgevoerd. Hij kreeg daarbij hulp van leden van de werkgroep Kerktuin en andere vrijwilligers. Zij sjouwden de alles bij elkaar hoge berg van takken naar de compostbelt naast de portacabin en maakten de paden daarna schoon van bladeren. Opgeruimd staat netjes! De moerbeibomen waren na de laatste snoeibeurt – vorig jaar omstreeks deze tijd – weer uitbundig gegroeid. Takken en bladeren hadden een als het ware groen dak gevormd boven de gazons die hierdoor relatief weinig zonlicht hebben gekregen. 01.09.18
  klik voor vergroting
Koster Rob zorgde voor de koffie

Nieuwe editie Kerk & Israël Onderweg
Op onze webstie wordt met enige regelmaat aandacht besteed aan het magazine Kerk & Israël Onderweg, een kwartaalblad van de Protestantse Kerk in Nederland. Het blad is een informatiebron voor iedereen, die interesse heeft in de verhouding van de kerk met Israël. Het geeft tal van gezichtspunten over en visies op de verhouding tussen joden en christenen. Er zijn bijbel-theologische bijdragen geschreven door joodse en christelijke auteurs. In het zomernummer wordt aandacht besteed aan het project ‘Jij hoort in onze klas …’ Een project van Rotterdamse basisscholen, die elk jaar op bijzondere wijze aandacht besteden aan de Jodenvervolging die ook Rotterdam heeft plaatsgevonden.  Lees verder >> 27.08.18

Bijzondere 'collectebus' voor afscheid Hans van Gelder
In het kader van de voorbereidingen op het afscheid van Hans van Gelder als vaste Kerkmusicus van de Dorpskerk heeft koster Rob Bruin een originele 'collectebus' gemaakt van een oude orgelpijp uit het Dorpskerkorgel en een bijbehorende flyer.

Zoals gemeld vindt de afscheidsreceptie plaats op 22 september in de Ontmoeting, tussen 15.30 en 17.00 uur. Tijdens de receptie zal er een cadeau worden overhandigd in de vorm van een cheque. Hans wil die graag besteden aan een grote reis naar zijn geliefde Italië.
U kunt uw bijdrage deponeren in de orgelpijp of overmaken op rekeningnummer  NL54 INGB 0000 4609 62 t.g.v. Protestantse Gemeente Barendrecht o.v.v. afscheid Hans van Gelder. 23.08.18
  klik voor vergroting   klik voor vergroting

Wereldraad van Kerken bestaat 70 jaar
Vandaag - 23 augustus - is het precies 70 jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken werd opgericht. De viering van dat jubileum vindt plaats in Amsterdam, waar de Wereldraad ook werd opgericht. De organisatie met 350 aangesloten kerken in meer dan 100 landen vertegenwoordigt meer dan een half miljard Christenen. Met een vredesmars, een symposium en een oecumenische dienst viert de Wereldraad van Kerken vandaag zijn zeventigjarig bestaan in onze hoofdstad.
 
 'De Wereldraad van Kerken brengt een ander perspectief onze eigen kerken in', zegt dominee Karin van den Broeke. Zij is oud-voorzitter van de Generale Synode van de PKN en momenteel lid van het uitvoerend comité van de internationale organisatie, die in Genève is gevestigd. 'Het haalt je weg van het idee dat je het ­allemaal alleen moet doen'. De Wereldraad van Kerken heeft een achterban van gelovigen, verdeeld over alle continenten en kerken van divers pluimage. De katholieke kerk heeft zich nooit willen aansluiten; de kerkstructuur met haar opvatting dat alleen mannen priester kunnen zijn, staat dat in de weg. 'Dat is echt een andere manier van kerk-zijn', zegt Van den Broeke. Voor de felicitatie van de PKN voor de jarige, lees verder >> 
Ook vanuit de Barendrechtse Dorpskerkgemeente, die zich nauw verbonden weet met de Kerk van alle tijden en alle plaatsen, gaan via onze website felicitaties naar de jubilerende Wereldraad.   23.08.18

Zomeruitgave Woord & Weg
Het zomernummer van dit door de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland uitgegeven magazine bevat onder andere een boeiend artikel over het door de bekende (Rotterdamse) predikant Piet de Jong geschreven boek 'Sores en zegen'.
Daarnaast bevat dit Inspiratie- , Informatie- en Opinieblad van de PKN ook dit keer weer veel nieuws over plaatselijk, regionaal en landelijk kerkenwerk. Het lezen waard! Lees verder >>  23.08.18
 

Stand van Zaken Kerk Balans 2018
De penningmeester van het College van Kerkrentmeesters van de PG Barendrecht heeft een nieuwe stand van zaken gepubliceerd van de Aktie KerkBalans 2018. In het voorjaar publiceerden we het voorlopige verwachte jaarresultaat van de actie Kerk Balans 2018. Op basis van de toen aanwezige toezeggingen (€ 579.000) werd geschat dat de uiteindelijke opbrengst in de buurt van € 590.000 tot € 600.000 zou uitkomen, omdat op dat moment waarschijnlijk nog niet iedereen een reactie over zijn of haar bijdrage had gegeven. Inmiddels is het augustus en nu alle reacties verondersteld worden bekend te zijn, is er € 587.000 (2083 reacties; afname 5,5%) toegezegd. Deze verwachte opbrengst voor 2018 is gelijk aan de begroting en ruim 5% lager dan in 2017 en 2016, toen de opbrengst € 621.000 gemiddeld per jaar bedroeg. Ten opzichte van de peiljaren 2012 en 2013 bedraagt (€ 675.000  gem. p.j.)  de afname zelfs 13%.
Voor het complete bericht, lees verder >> 16.08.18
 

Dorpskerk begint nieuwe seizoen met 'Startlunch'
De Dorpskerkgemeente én iedereen die zich daarbij thuis voelt is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de 'startlunch', die zal worden gehouden op zondag 16 september in aansluiting op het koffiedrinken na de eredienst. Omdat de capaciteit enigszins beperkt is wordt u verzocht zich op te geven per email of via de intekenlijsten die vanaf zondag 26 augustus in de Ontmoeting worden neergelegd. In tegenstelling tot de Kerst- en Paaslunch, wordt u niet gevraagd om zelf iets mee tenemen. De organisatoren Nellie en Loek van Doorn en Elly en Jan van den Oever zullen een eenvoudige broodmaaltijd klaarmaken. Het belooft een feestelijke start te worden van een nieuw en bruisend seizoen in de Dorpskerk. Lees verder >> 11.08.18

Zomeracties Snuffelmarkt
Ook tijdens de zomermaanden is de Snuffelmarkt elke zaterdagmorgen geopend van 10.00 tot 12.00 uur. Het is alleen op de zaterdagen mogelijk om ook spullen te brengen. Tevens is er gelegenheid om de Kerktuin te bezoeken en is er koffie verkrijgbaar in de Koffiehoek. De Snuffelmarkt is te vinden achter de Dorpskerk. De opbrengst is voor het onderhoud van de eeuwenoude Dorpskerk. Voor meer informatie: Truus Dorsman, telefoon 616501 en op Facebook De Snuffelmarkt Barendrecht. 03.08.18


Omroep overhandigt cheque voor restauratie klok
Medewerkers van omroep Exxact Barendrecht hebben een cheque van 400 euro aangeboden voor de restauratie van het uurwerk van de Dorpskerk. Tijdens het ZomerFeest, dat op 30 juni werd gehouden in de Oude Dorpskern van Barendrecht, heeft omroep Exxact Barendrecht een actie gehouden voor het uurwerk. Bij een levende jukebox konden tegen betaling verzoeknummers worden aangevraagd. Dat leverde maar liefst 400 euro op. De cheque werd dinsdag 14 augustus in de studio overhandigd aan kerkrentmeester Simon Hoek. Hij kreeg de cheque uit handen van Renée Ranti-Prins, bestuurslid van de Stichting Evenementen Dorpskern Barendrecht, de stichting die het ZomerFeest organiseert. Het geld zal worden overgemaakt aan de Stichting Vrienden van de Dorpskerk, die de financiering van de komende restauratie van het torenuurwerk, de luidklok en de klokkenstoel zal verzorgen. Lees verder >> 14.08.17
  klik voor vergroting
Renée Rianti-Prins overhandigt de
cheque aan Simon Hoek.
Op de achtergrond programma-
maker Jos Vis.

Wist u dat. . .? Een muzikale database van 2500 kerkklokken
Uw webbeheerder is weer afgedaald van z'n Walliser Alp en hij heeft - naast een artikel over 'het hoogste godshuis in de Alpen' (onderstaand) - ook nog een 'Wist u dat?-artikel gemaakt over een Zwitsers fenomeen: een muzikale data base van zo'n 2500 klokken van Zwitserse kerken en torens. Enkele Zwitserse radiozenders, waaronder SRF Musikwelle, luiden als sinds 1925 élke zaterdagmiddag om 17.20 uur letterlijk de zondag in. Gedurende tien minuten wordt het klokgelui uitgezonden van een van de vele Zwitserse kerken of klokkentorens. In het alpenland is de oude traditie om 'de zondag in te luiden' dus bewaard gebleven. De database groeit overigens nog steeds!  Lees en luister verder >> 
Op You Tube zijn de negen eeuwenoude klokken van de Münsterkerk in Bern te zien en te horen. Het is het zwaarste stel klokken van het land. Kijk en luister
 >> 11.08.18

   

Wist u dat. . . . ? De zondag inluiden
In aansluiting op bovenstaand artikel over de nog bestaande Zwiterse traditie om via de radio 'de zondag in te luiden', is uit nader onderzoek gebleken dat ook in Nederland zo'n traditie heeft bestaan. Als vroeger aan het einde van de zaterdagmiddag de klokken begonnen te luiden, betekende dit het einde van de werkweek en het begin van de zondag. In de tijd dat er nog geen gewone uurwerken bestonden, was dit hét moment om te stoppen met werken. Zeer waarschijnlijk heeft ook in Barendrecht deze traditie bestaan. Enkele jaren gelden is er in Vianen een initiatief ontstaan om gedurende de Adventstijd 'de zondag in te luiden'. 
Lees verder >> 11.08.18

Wist u dat. . . .? De hoogstgelegen kerk van Europa
Tijdens de bergvakanties van uw webbeheerder is er altijd wel eens verloren moment om een 'Wist u dat?' te maken voor onze website. Dit keer is de vraag: 'Waar ligt het hoogstgelegen Godshuis van de Alpen?' Een speurtocht op internet levert een aantal plaatsen op de dit predikaat claimen, zoals de 'Kapelle Maria zum Schnee' aan de voet van de Matterhorn (Zwitserland)  gelegen op 2556 m.of de op 3418 m. hoog gelegen 'Kapelle Maria im Schnee' op de top van de Becher in Zuid-Tirol (Italie). Maar de 'Bivacco di Santa Maria' op de top van de  3538 meter hoge Rocciamelone is met recht het hoogstgelegen godshuis van de Alpen. De Rocciamelone is gelegen op de hoofdkam van de Alpen op de grens van het Italiaanse Valle di Susa en het Franse Val d'Arc. Het was de eerste hoge berg van de Alpen waarvan de beklimming gedocumenteerd is. Bonifacius Rotarius uit Asti bracht in 1358 een metalen beeldje van Maria naar de top als blijk van dank dat hij zijn gevangenschap in het Heilige Land had overleefd tijdens de Kruistocht. Nog steeds trekken vele pelgrims op de eerste september naar de Rocciamelone. Vermeldenswaard is dat de kapel tevens een 'Bivak' of 'Refuge' is voor bergbeklimmers. Dus als het ware 'een herberg onderweg, voor wie verdwaald zijn of geen ruimte meer kon vinden (om te verblijven). . . ' Foto's van het exterieur en interieur  van Bivacco di Santa Maria    25.07.18
  klik voor vergroting

klik voor vergroting
 

'Dorpskerken in beweging': een nieuwe inspiratiebron? 
Vanuit de landelijke PKN is er een nieuwe beweging gestart onder de titel 'Dorpskerken in beweging', die is gericht op het versterken van de vele kleine Dorpskerken in Nederland. Als veel dorpskerken aanhaken bij de dorpskerkenbeweging, kan die helpen om nieuwe energie aan te boren. De 'dorpskerkenbeweging' wil dorpskerken helpen te floreren in de omgeving waar zij kerk zijn. De beweging wil dorpskerken een platform bieden waar ze ervaringen met elkaar kunnen delen en elkaar kunnen helpen en inspireren." De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk (STDK = de beheerder van deze website) ziet deze PKN-beweging als een nieuwe inspiratiebron die wellicht ook voor de Barendrechtse Dorpskerk van betekenis zou kunnen worden. In de komende maanden zal de STDK zich nader oriënteren op de 'dorpskerkenbeweging binnen de PKN'. Zoals in het verleden gebruikelijk zal vanuit de STDK deze oriëntatie worden afgestemd met de wijkkerkenraad van de huidige (Hervormde) Dorpskerkgemeente en van de toekomstige (Protestantse) wijkgemeente(n) rondom de Dorpskerk. In het juli-augustus nummer van het PKN-blad 'woord & weg' wordt aandacht besteed aan deze beweging. Lees verder >> 23.07.18

 De Dorpskerk:
'Dit huis, een herberg onderweg
voor wie verdwaald zijn in heg
en steg; geen rust, geen ruimte
meer kon vinden....' 


klik voor vergroting  

Vakantiegroet
Uw webbeheerder verkeerde in hoger sferen . . . . .
Daarom deze vakantiegroet uit de 'parel van de Walliser Alpen', Saas Fee.
We vieren hier jaarlijks in de kleine protestantse kapel onze erediensten.
Als onze vakantiegroet sturen we aan al onze websitebezoekers
 ons 'lied van de vakantie':
Dieser Land mit seiner Pracht, seine Berge, seine Fluren
sind die Zeugen deiner macht, deiner Vatergüte Spuren.
Alles in uns betet an Grosses hast du uns getan!

Lied 518 uit het 'Reformiertes Gesangbuch der Schweiz'.
(melodie: lied 413, Grote God wij loven U).  16.07.18

Klik op de foto: Seine Berge, Seine Fluhren...

Bruggenbouwers Award voor Eetgroep d'Ontmoeting
De initiatiefnemers van Eetgroep d'Ontmoeting werden op maandag 16 juli verrast door de Stichting Present. Nellie en Loek van Doorn en Arja en Martin Hoogerbrugge ontvingen de prestigieuze Bruggenbouwers Award tijdens een bijeenkomst van de Eetgroep. 'Kerk-zijn met een aanbod anno 2018 en dan iets betekenen voor alleengaande ouderen', dat was het doel dat Loek en Nellie voor ogen hadden. Samen met Maritn en Arja vormen zij samen met een zo'n vijfentwintig ondersteunende vrijwilligers een actieve werkgroep van de Dorpskerkgemeente. Er zijn inmiddels twee eetgroepen, die ongeveer om de drie weken een complete warme maaltijd gepresenteerd krijgen. Nellie, Arja, Loek en Martin dragen de Award op aan alle vrijwilligers van de werkgroep, want 'de bruggen bouwen we met elkaar!' 16.07.18

  klik voor vergroting

Dorpskerkklok slaat weer op de juiste tijd!
Dat restauratie van het ruim vierhonderd jaren torenuurwerk zeer noodzakelijk is, bleek de afgelopen maand wel. Het slagwerk van het uurwerk was dermate ontregeld dat meerdere kleine ingrepen niet tot voldoende resultaat hebben geleid. Daarop hebben de Kerkrentmeesters van de Dorpskerk besloten om een tijdelijke noodvoorziening te treffen. Een torenuurwerkspecialist heeft de eeuwenoude aansturing van het slagwerk tijdelijk buiten werking gesteld. Het slagwerk wordt tot de restauratie, die volgend voorjaar zal plaatsvinden, tijdelijk aangestuurd door een elektrisch aangedreven slagwerkunit. Het eindresultaat is dat de klok van de Dorpskerk nu is afgesteld op de zogenaamde atoomklok, die exact te tijd aangeeft. De Kerkrentmeesters konden het niet voor hun verantwoording nemen dat de oudste kerk van Barendrecht, die al vier eeuwen de juiste tijd aangeeft  enkele maanden buiten werking zou zijn. 14.07.18

Mariannecantorij uit Voorburg in de Dorpskerk
Op zaterdag 7 juli hield de Mariannecantorij van de Protestantse Gemeente Voorburg haar jaarlijkse workshop, dit keer in de Barendrechtse Dorpskerk. Zij kiezen elk jaar een andere monumentale kerk uit voor hun workshop. 's Middags verzorgde de Mariannecantorij een klein concert, waarbij ze werden begeleid door de concertpiano, een trompettist, fluitist en trombonist. De cantorij brengt de liederen die ze geleerd hebben ten gehore voor de eigen familie en aanhang. De Mariannecantorij is verbonden aan de wijkgemeente Martini, die kerkt in de Oude- of Martinikerk van Voorburg. Tussen de middag verzorgde Gerdien Pool een rondleiding door de Kerktuin, wat door de bezoekers erg op prijs werd gesteld. 06.07.18
  klik voor vergroting

Prachtige gift voor restauratie luidklok Dorpskerk
De stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft deze week een prachtige anonieme gift ontvangen van € 3000 ten behoeve van de restauratie van de luidklok. Het stichtingsbestuur en de Dorpskerkrentmeesters zijn bijzonder dankbaar voor dit genereuze gebaar en hopen dat dit ook anderen zal inspireren om een bijdrage te leveren aan de restauratie van de eeuwenoude luidklok, de klokkenstoel en het torenuurwerk. Alle schenkingen, groot en klein, eenmalig of meerjarig zijn van harte welkom op de rekening van de stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK), die de genoemde drie restauratieprojecten zullen gaan financieren. Het rekeningnummer van de SVDK is NL38 RABO 0355 3629 45. Natuurlijk kunt u de restauraties ook ondersteunen door deelname aan het benefietdiner bij kaarslicht (zie onderstaand artikel). 06.07.18
 

Ook Bonny Bee gaat restauratie klok ondersteunen
Kunstenares Margo Boers, bekend onder de naam Bonny Bee, is bekend van haar prachtige handbeschilderde kerstballen van onder andere de Barendrechtse Dorpskerk. Zij maakt onlangs bekend dat zij de restauratie van de euwenoude luidklok gaat ondersteunen. Zij gaat kleine kerstklokjes maken waarvan de opbrengst bestemd zal worden aan de restauratie. Bij de presentatie van het komende WinterFeest zal zij deze aktie nader bekend maken. Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk en de Dorpskerkrentmeesters juichen dit prachtige initiatief van harte toe en roepen u op om t.z.t. zo'n klokje aan te kopen en daarmee de restauratie te ondersteunen. Ga voor meer informatie over de prachtige kunstwerkjes van Bonney Bee naar >> www.bonneybee.nl   06.07.18
  klik voor vergroting

Eeuwenoude uurwerk-as terug in Dorpskerk
Vanmiddag hebben de heer en mevrouw Hoefakker een bezoek gebracht aan de Dorpskerk. Normaliter zou zo'n bezoek geen aanleiding vormen voor een artikel op de website, maar het betreft hier de man die als zoon van de plaatselijke (Hervormde) smid jarenlang als hulpje van de toenmalige koster het torenuurwerk elke week met de hand opwond. Kerkrentmeester Simon Hoek en oud-kerkrentmeester Wim de Regt hebben hen samen met Roelof Roomer van de Historische Vereniging ontvangen. Gert Hoefakker heeft in zijn jonge jaren vele uren doorgebracht bij het torenuurwerk en kan er uitgebreid over vertellen. Gert Hoefakker had ook een cadeau meegenomen voor de Dorpskerk: een eeuwenoude as met rondsel, die in de zestigerjaren door hem is vervangen door een nieuwe - door hemzelf  gesmeedde - as. Die as moest vervangen worden nadat er zich een  kleine katastrofe had voorgedaan bij het torenuurwerk. Wim de Regt maakte voor de website een mooi verslag van dit bezoek.
Lees Verder >>  05.07.18
  klik voor vergroting

Geslaagd Zomerconcert in Kerktuin
Op zondagmorgen 1 juli was het opnieuw druk in de Kerktuin. Na de eredienst werd daar het inmiddels traditionele kerktuinconcert gegeven, deze keer met zangeres Petra Simonse uit Ridderkerk. Zij bracht tijdens twee optredens populaire songs ten gehore en werd daarvoor beloond met gul applaus. Gastvrouw Alie den Engelsman-Oskam vertelde de bezoekers in de pauze over de legende van de Helleboris, de kerstroos. 01.07.18
  klik voor vergroting

Topdrukte in Kerktuin bij ZomerFeest
Nog nooit sinds de opening in 2010 heeft de kerktuin achter de Dorpskerk zoveel bezoekers ontvangen als tijdens het ZomerFeest in het historische centrum op zaterdag 30 juni. De gastvrouwen schatten dat enkele honderden mensen een wandeling hebben gemaakt in de tuin met bomen, struiken en planten waarover in de Bijbel wordt geschreven. Zonder twijfel heeft het mooie zomerweer het bezoek aan het jaarlijkse evenement in de oude dorpskern en de kerktuin gestimuleerd, evenals de deelname van de kerktuin aan de Open Tuinendag die deze keer samenviel met het ZomerFeest. Het terras van de kerktuin had de hele dag veel weg van een gezellige soos. Bezoekers hadden ongedwongen gesprekjes met elkaar, dronken een kopje kofie of thee en rustten even uit op stoelen in de schaduw van grote parasols. Velen van hen vertrokken met een of meer stekjes van planten die voor vriendelijke prijsjes werden aangeboden. Ook de potjes met honing uit de bijenkast in de tuin vonden gretig aftrek. Grote belangstelling was er voor de expositie van zijdeschilderijen van kunstenares Ans van der Bruin en voor de grote collectie sieraden, ontworpen door Gerdien Pool. 's Middags waren er in de Stiltehoek twee optredens van fluitistes. 01.07.18
  klik voor vergroting

Dorpskerk stralend middelpunt op zonnig ZomerFeest
De afgelopen editie van het ZomerFeest in het centrum van Barendrecht was zeer succesvol mede dankzij het stralende weer. In meerdere opzichten was de Dorpskerk hét stralende middelpunt op dit ZomerFeest. Zo was er een recordopbrengst voor de Snuffelmarkt van maar liefst ruim € 1500, dit dankzij de geweldige inzet van de dames van de werkgroep Snuffelmarkt. De jukebox op het Doormanplein bracht dankzij de enthousiaste presentatie van Jos Vis het prachtige bedrag op van € 250 voor de restauratie van het torenuurwerk. Ook in de Kerktuin was er een feestelijke stemming dankzij het grote aantal bezoekers. Op het grasveld voor de kerk werden de kinderspelen gehouden en in de Ontmoeting zorgde de nieuwe koster Rob Bruin samen met zijn dames voor de inwendige mens. Het was al met al weer een prachtig ZomerFeest!  Bekijk de foto's op >>  www.zomerfeestbarendrecht.nl 30.06.18

  klik voor vergroting

Een gezellige drukte in de Kerktuin

Snuffelmarkt zoekt vrijwilligers
De Snuffelmarkt prijst zich gelukkig met een nog steeds groeiend aantal bezoekers. Daarom is deze vrijwilligersgroep naarstig op zoek naar uitbreiding. Zowel dames als heren zijn welkom om een steentje bij te dragen. Nu de wijkgemeente Dorpskerk plannen heeft tot samenvoeging met de wijkgemeente Zuid-Oost, wordt er naar gestreefd om ook vrijwilligers uit de Triomfatorkerk te gaan betrekken bij de Snuffelmarkt. De werkzaamheden van de dames bestaat uit het uitpakken en prijzen van de ingebrachte artikelen. Het werk van de heren bevat meer het afvoeren van afgekeurde materrialen en het nakijken en eventueel opknappen van defecte artikelen. De werkzaamheden worden zodanig ingeroosterd zodat elke vrijwilliger ongeveer één keer per drie weken een dienst zal draaien. De Snuffelmarkt is te vinden achter het Dorpskerkcomplex, Dorpsstraat 148. Wie meer wil weten over deze actieve werkgroep kan terecht bij Truus Dorsman, telefoon 616501. Zie ook de  Facebook-pagina Snuffelmarkt Barendrecht. 24.06.18
  klik voor vergroting

Radio/TV Rijnmond: torenuurwerk van slag
Ondanks de voortdurende inspannningen van de Dorpskerk-uurwerkspecialist Henk Rienstra blijft het tobben met het slagwerk van het torenuurwerk. Als het slagwerk ontregeld blijft, zullen de kerkrentmeesters moeten besluiten om dit gedeelte van het eeuwenoude uuwerk uit te schakelen en dit deel van de restauratieplannen naar voren te halen. Ook Radio/TV Rijnmond is het ongemak voor de burgers van het oude centrum niet ontgaan, verslaggever Sanne Waldekker heeft persoonlijk de toren van de Dorpskerk beklommen en werd door Kerkrentmeester Simon Hoek op locatie bijgepraat over de restauratieplannen van het torenuurwerk en de klokkenstoel en de luidklok. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om aandacht te besteden aan het unieke benefietdiner dat door de vriendenstichting wordt georganiseerd op 7 december om de ingrijpende restauraties te kunnen financieren. 
Rijnmond Nieuws besteedde zowel op radio als TV aandacht aan deze uitdaging voor de Dorpskerk-rentmeesters. Kijk verder >> 22.06.18

  klik voor vergroting

RTV Rijnmond maakt opnamen
in de toren van de Dorpskerk

Uniek benefietdiner bij kaarslicht. . . in de Dorpskerk
Met een diner bij kaarslicht gaat de stichting Vrienden van de Dorpskerk geld inzamelen voor de restauratie van het torenuurwerk, de klokkenstoel en de luidklok van de 506-jarige Dorpskerk van Barendrecht. Deskundigen hebben vastgesteld dat  het uurwerk een zodanige cultuurhistorische waard heeft, dat restauratie dringend wordt aanbevolen. Ander onderzoek heeft aangetoond dat ook de luidklok en met name de klokkenstoel, waar de klok in hangt, dringend aan restauratie toe zijn. De Stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft toegezegd dit restauratieproject te willen financieren. 
Op vrijdagavond 7 december zal de Dorpskerk worden omgetoverd tot een sfeervolle zaal waar ieder die steun wil betuigen aan dit omvangrijke restauratieproject, kan participeren aan dit unieke benefietdiner bij kaarslicht. De kerkenraad van de Dorpskerkgemeente heeft kennis genomen van de plannen van de vriendenstichting en heeft van harte ingestemd met dit eenmalige en unieke geldwervingsproject. Lees verder >> 21.06.18
  klik voor vergroting

Een Dorpskerk zonder drempel
Een eeuwenoud gebouw als de Dorpskerk toegankelijk maken zonder drempels is geen eenvoudige opgave. Zo mag het drempeltje in het hoofdportaal van de kerk niet worden gesloopt vanwege de internationaal erkende monumentenstatus van de Dorpskerk. Maar dat zelfs de ingang van de Ontmoeting een 5 centimeter hoge drempel had, was velen een doorn in het oog. Voor mensen met rollators en rolstoelen bleek het een behoorlijke hindernis te zijn. Dat is nu verleden tijd! Een van de Kerkrentmeesters heeft de nodige tijd en zweetdruppels geïnvesteerd in het herbestraten van de toegang van de Ontmoeting. Daarmee is het Dorpskerkcomplex nu letterlijk drempelloos toegankelijk voor iedereen! De Kerkrentmeesters hopen dat er ook geen figuurlijke drempels meer zullen zijn om zich thuis te voelen in het oudste en misschien wel mooiste huis van Barendrecht! 20.06.18
  klik voor vergroting

Afscheid van een tuinman, opvolger gezocht
Al vele tientallen jaren werden de gazons en de borders rondom de Dorpskerk bijghouden door Wim Lagendijk. Hoewel de gemeente Barendrecht, volgens een overenkomst,  het grasmaaien rondom de Dorpskerk verzorgt, bleef er voor Wim voldoende werk over: graskanten steken, ongewenste plantengroei tegen gaan (onkruid bestrijden noemen anderen dat) en de borders onderhouden. Vanwege zij  teruglopende gezondheid en zijn hoge leeftijd heeft Wim met grote tegenzin zijn werk als de Dorpskerktuinman moeten opgeven. De Kerkrentmeesters zijn Wim Lagendijk heel veel dank verschuldigd. Nu hij is gestopt, blijkt hoezeer de kerkrentmeesters een tuinman missen. Daarom doen zij via de website een oproep: wie wil het onderhoud van de tuin rondom de Dorpskerk voor zijn of haar rekening gaan nemen? (De vrijwliigers van de werkgroep Kerktuin hebben hun handen namelijk al vol aan het onderhouden van de prachtige Bijbelse Kerktuin, die is gelegen achter de Dorpskerk). Beangstellende kunnen zich melden bij Alie den Engelsman-Oskam. 20.06.18

Muziek op ZomerFeest ondersteunt restauratie torenuurwerk Dorpskerk
Wie in de omgeving van de Dorpskerk woont heeft het al regelmatig gemerkt: de kerkklok, aangestuurd door het torenuurwerk is steeds vaker van slag. Beiden moeten hoognodig worden gerestaureerd. De Stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft op zich genomen om die beide restauraties te gaan financieren. De Vriendenstichting krijgt nu een prachtige ondersteuning door de Stichting Evenementen Dorpskern Oud-Barendrecht! Bezoekers van het ZomerFeest kunnen  op zaterdag 30 juni met een donatie bepalen welke muziek er op het Doormanplein klinkt. De bekende Barendrechtse presentator Jos Vis draait in de pauzes van de optredens op het grote Bakkerij Pot podium muziek, die door de bezoekers wordt aangevraagd via een jukeboxspel. De lokale omroep Exxact FM zoekt de muziek op en zorgt dat alle bezoekers het kunnen horen. De Kerkrentmeesters van de Dorpskerk zijn enthousiast over zoveel ondersteunnig van de komende restauraties. Lees verder >> 14.06.18
  klik voor vergroting

'Er zit muziek in de Dorpskerk'
Onder dit motto is de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk betrokken bij de door de Stichting Barendrecht Klassiek (SBK) georganiseerde koffieconcerten in de Dorpskerk. Op zondag 24 juni zal wordt er weer een koffieconcert georganiseerd. Dit keer wordt het concert verzorgd door het  Trio Chimaera.  Dit bestaat uit Annemiek de Bruin, klarinet, Irene Kok, cello, en Laurens de Man, piano. Deze musici leerden elkaar kennen op het Conservatorium van Amsterdam, en hebben ondanks hun jonge leeftijd alle drie al een behoorlijke staat van dienst. Het programma bestaat uit werken van vier componisten: Beethoven, Schumann, Fauré en Mahler. Vanaf half twaalf staat de koffie klaar in de Ontmoeting voor de concertbezoekers. Het concert begint om 12.00 uur. De toegang is vrij, bijdragen in de collecte na afloop zijn meer dan welkom. De activiteiten van Stichting Barendrecht Klassiek zijn mede mogelijk dankzij bijdragen van sponsoren. Voor meer informatie: www.barendrechtklassiek.nlof (0180-619113)
  klik voor vergroting

Het Trio Chimara

Nieuws van de AK: voorgenomen besluit verkoop Triomfatorkerk
De Algemene Kerkenraad kan u mededelen, dat het verkoopproces van de Triomfatorkerk succesvol verloopt. De AK heeft in haar vergadering van 7 juni 2018 het voorgenomen besluit genomen om de  Triomfatorkerk, exclusief de pastorie, te verkopen aan de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Barendrecht-Pernis-Albrandswaard. In de komende weken zal het verkoopproces worden voortgezet om  de verkoop in formele zin af te wikkelen. Zoals bij elk AK-besluit, is ook dit besluit volgens de Kerkorde vatbaar voor bezwaar en beroep. 10.06.18
  klik voor vergroting

Kerktuin tijdens ZomerFeest open!
De kerktuin achter de Dorpskerk levert een aantrekkelijke bijdrage aan het Zomerfeest op zaterdag 30 juni in de historische dorpskern van Barendrecht. Op dezelfde dag neemt de tuin eveneens deel aan de jaarlijkse Open Tuinendag. Op het terras van de kerktuin exposeert kunstenares Ans van der Bruin een selecte van haar zijdeschilderijen. Eveneens op het terras exposeert en verkoopt Gerdien Pool sieraden die zij heeft ontworpen. 's Middags zijn er twee optredens van fluitistes (14-14.30 u. en 15-15.30 u. ). De kerktuin is tijdens het Zomerfeest geopend van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags. Lees verder >> 01.06.18
 

Over Liturgie gesproken. . . . .'Groen - niets (te) doen'
De tijd die komt na het feest van Pinksteren en zondag Trinitatis wordt in de kerk ook wel 'de 'groene tijd' genoemd. Door sommigen wordt die tijd getypeerd door de spreuk: 'Groen-niets te doen'. Daarmee wordt bedoeld, dat er na de uitbundige Paastijd met de feestkleur wit en Pinksteren als de vurige afsluiting daarvan met de litugische kleur rood, een periode begint met de liturgische kleur groen. Het is een periode, die de hele zomer en de herfst beslaat, zonder kerkelijke feesten en met 'gewone' vieringen op 'gewone' zondagen. Je zou kunnen zeggen een liturgisch saaie tijd, niks bijzonders en opzienbarends. Maar dat is toch een vergissing, want na Pinksteren begint het pas!  Er ligt veel werk op ons te wachten, ook in de Dorpskerkgemeente. Laten we - geïnspireerd door de Geest - in de vakantietijd eerst re-creëren (her-scheppen), om daarná te kunnen zeggen: 'Groen, genoeg te doen'! We hebben in de Dorpskerkgemeente nog tal van vacatures, misschien is die groene tijd bij uitstek geschikt om jezelf af te vragen: Wat kan ik doen, om de Dorpskerkgemeente verder te laten bloeien. . . . .? 01.06.18

Wist u dat?. . . . . . Aan de klokreep hangen
Dit Nederlandse gezegde vindt zijn oorsprong in de de zeventiende-/achtiende eeuw. Een klokreep is een oude benaming voor een klokkentouw. Iets 'aan de klokreep hangen' betekent 'algemeen bekend maken'. Het verwijst naar de eeuwenoude functie van de kerkklok. Want als die werd geluid, anders dan voor een kerkdienst, dan was er iets bijzonders aan de hand. De Kerkrentmeesters van de Dorpskerk en de stichting Vrienden van de Dorpskerk zullen binnenkort 'aan de klokreep hangen' in het kader van de start van een grote geldwervingsactie die gestart gaat worden door de Vriendenstichting voor de restauratie van enerzijds het torenuurwerk daterend uit het begin van de 17e eeuw en anderzijds de restauratie van de klokkenstoel en het luidmechanisme van de klok van de Dorpskerk, die in 1759 werd overgegoten uit de oorspronkelijke klok uit 1607. In dit kader kregen we een prachtige foto van de kerktoren, gemaakt door een drone. Binnenkort wordt er dus meer aan de klokreep gehangen. . . . .01.06.18
  klik voor vergroting

Nieuwe bezems. . . .
Na achter de schermen te zijn ingewerkt door oud-koster Jan van den Oever is Rob Bruin op 1 juni gestart als de nieuwe koster-beheerder van het Dorpskerkcomplex. In nauw overleg met de Kerkrentmeesters van de Dorpskerkgemeente is er een lijst gemaakt van aandachtpunten die de komende maanden prioriteit krijgen, want het motto 'nieuwe bezems vegen schoon' neemt Rob letterlijk en figuurlijk graag ter harte. Hij zal daarbij zijn eigen stempel gaan drukken op de gang van zaken in het Dorpskerkcomplex. Sommige veranderingen zullen nauwelijk opvallen, andere zullen meer zichtbaar zijn. Weet dat dit alles in nauw overleg met de kerkrentmeesters is voorbereid, dus als er vragen of opmerkingen zijn, kunt u daarvoor altijd terecht bij uw kerkrentmeesters. We wensen Rob, met de woorden van Psalm 90 toe, dat het werk van zijn handen bevestigd moge worden door de Eeuwige. 
  klik voor vergroting
De eerste werkdag,
aan de slag met nieuw 'materieel'..... 

Jaarlijkse Gemeenteavond PG Barendrecht
Zoals gebruikelijk is er ook dit jaar een gemeenteavond gehouden voor de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Barendrecht, op 31 mei kwamen een tachtigtal gemeenteleden nar de Triomfatorkerk. De Voorzitter van het CvK - Peter Noordzij - presenteerde de jaarcijfers van de Kerkrentmeesters over 2017. Aansluitend deed hij een vingeroefening over mogelijke financiële ontwikkelingen in de komende jaren. Vervolgens presenteerde de voorzitter van de Diaconie - Rob Benner - de jaarcijfers van de diaconie over 2017. Na de pauze werd er vooruitgekeken naar 'de kerk van de toekomst'01.06.18
 

Wist u dat?. . . . Op weg naar een PKN-light?
De Protestantse Kerk in Nederland maakt een grote transitie door onder de titel Kerk 2025. Recent zijn de resultaten van een onderzoek gepresenteerd naar de praktijk van nieuwe kerkplekken in de Protestantse Kerk. Dit onderzoek laat zien dat driekwart van de ondervraagden het niet nodig vindt dat bij elke nieuwe vorm van kerk-zijn een predikant actief is. Scriba René de Reuver: “We gaan door tijden van verandering; we zien de diversiteit in kerkplekken toenemen. Het is goed om de relatie tussen bestaande en nieuwe kerkplekken te doordenken. Dit onderzoek vormt de aanzet voor verder gesprek in de kerk dit jaar.” Voor het onderzoek is gesproken met ruim honderd mensen die in de praktijk betrokken zijn bij nieuwe vormen van kerk-zijn zoals pioniersplekken, kliederkerken, monastieke initiatieven en leefgemeenschappen. Het onderzoek is deel van het project Mozaïek van Kerkplekken, waarin het moderamen van de generale synode opdracht heeft gegeven om de praktijk van bestaande en nieuwe kerkplekken verder te onderzoeken en te doordenken. In september volgt een rapport met meer reflectie en oplossingsrichtingen.
Een persoonlijke noot: Deze onderzoeksresultaten doen bij mij de vraag rijzen of we op weg zijn naar een 'PKN-light' waarin theologen, ambtsdragers, kerkenraad als ongewenste 'ballast', 'als het kind met het badwater' worden weggegooid' . . .[SEH] 01.06.18 

De vijfde predikant van Barendrecht
In het kerkblad Klankbord is Simon Hoek een serie artikelen gestart waarin de eerste predikanten van Barendrecht worden beschreven. Deze artikelen zij resumés van uitgebreidere artikelen die eerder op onze website zijn gepubliceerd. Recent is deel twee gepubliceerd in Klankbord over dominee Matthijs Pietersz. (van Stralen). Deze markante predikant is vooral in het begin van zijn periode in Barendrecht van grote betekenis geweest. Het tweede deel van zijn Barendrechtse periode wordt gemarkeerd door diepgaand en langlopend conflict met de plaatselijke gemeente, de classis Dordrecht en zelfs de Synode. Overigens is er ook over de zesde predikant (dominee Abraham Costerus) zoveel interessante informatie digitaal beschikbaar gekomen dat de serie wordt uitgebreid tot 'de eerste zes predikanten'. Voor de eerste twee afleveringen over dominee Pietersz., lees verder >>
Later dit jaar zullen alle artikelen, compleet met verwijzingen, worden gepubliceerd in een boekje. 27.0518


De eerste predikanten van Barendrecht
In het kerkblad Klankbord is een serie artikelen gestart waarin de eerste vijf predikanten van Barendrecht worden beschreven. Deze artikelen zij resumés van uitgebreidere artikelen die eerder op onze website zijn gepubliceerd. Om uitgebreid zoeken op de website te voorkomen, wordt het betreffende uitgebreide artkel opnieuw geplaatst op deze pagina Laatste Nieuws.
Voor de eerste predikant, lees verder >>; Voor de tweede predikant, lees verder >>;
Voor de derde predikant, lees verder >> ;  Voor de vierde predikant, lees verder >>.


Torenuurwerk Dorpskerk veel ouder dan aangenomen
Recent onderzoek van het eeuwenoude torenuurwerk van de Dorpskerk door de Stichting tot behoud van torenuurwerken in Nederland heeft er in geresulteerd in twee belangrijke conclusies. De eerste conclusie is, dat er voldoende aanwijzingen zijn gevonden om aan te nemen dat het torenuurwerk dateert uit het begin van de zeventiende eeuw. Dat is ruim 150 jaar eerder dan tot op heden werd aangenomen. Opeenvolgende beschrijvers van de historie van de Dorpskerk zijn er vanuit gegaan dat het uurwerk gedateerd moest worden omstreeks 1787. Dat is het jaar waarin de huidge toren is gebouwd. Een tweede belangrijke conclusie van de genoemde stichting is, dat het uurwerk een zodanige cultuurhistorische waarde heeft dat restauratie nadrukkelijk wordt aanbevolen. Deze twee conclusies zijn voor de Kerkrentmeesters van de Dorpskerk en de stichting Vrienden van de Dorpskerk belangrijke randvoorwaarden om de geplande restauratie van het torenuurwerk daadwerkelijk uit te gaan voeren. Zoals eerder gemeld heeft de Vriendenstichting toegezegd deze restauratie te zullen financieren. Een soortgelijk onderzoek naar de status van de luidklok en de klokkenstoel is nog in volle gang. Als ook die restauratie door deskundigen wordt aanbevolen zal de Vriendenstichtnig die restauratiewerkzaamheden eveneens gaan financieren, al moeten daarovoor nog de nodige acties worden gevoerd. Meer nieuws over deze restauratieprojecten volgt later. 10.05.18  
  klik voor vergroting
Het torenuurwerk, dat tot
1960 nog met de hand
werd opgewonden.

De Dorpskerk, een herberg onderweg . . .
De Dorpskerkgemeente benadrukt al decennia dat zij een wijkgemeente wil zijn die hun huis (de Dorpskerk) open wil stellen voor ieder op zoek is naar een oase in het leven. De vierentachtigste Psalm is een lied dat één op één voor onze monumentale Dorpskerk geldt en dat eigenlijk voor elk kerkgebouw zou moeten gelden. . . 'Dit huis, een herberg onderweg voor wie verdwaald zijn in heg en steg; geen rust, geen ruimte meer kon vinden . . . .' Deze, tekst  willen we u niet onthouden. Lees verder >>
 
Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase. . .

De financiering van de restauraties van de Dorpskerk
Hoe is het toch mogelijk dat al decennia lang de staat van onderhoud van de Dorpskerk stap voor stap naar een optimaal niveau wordt gebracht? En hoe verhoudt dat zich tot de zorgelijke financiële toestand van de hele Protestantse Gemeente Barendrecht? Dit zijn vragen waarmee de kerkrentmeesters van de Dorpskerk worden geconfronteerd. Het is voor 'outsiders' niet altijd even duidelijk wat de financieringsbronnen zijn van al die renovatie- en restauratieprojecten. Een van de kerkrentmeesters heeft het complete plaatje op papier gezet. Zo wordt volledige transparantie gegeven op welke wijze het 'oudste huis van de Heer' in Barendrecht in een steeds betere conditie wordt gebracht.  Lees verder >>   foto: Jos Wesdijk-De Schakel
  klik voor vergroting

Wist u dat?  
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk heeft (evenals de Stichting Vrienden van de Dorpskerk) in haar doelstelling staan om de rollen die de Dorpskerk vervult in de Barendrechtse samenleving te versterken. Dat betreft primair de rol als Godshuis voor de wekelijkse zondagse eredienst voor een Protestantse wijkgemeente rondom de Dorpskerk én daarnaast de rol als muziekpodium én ten derde de rol als internationaal beschermd rijksmonument. Alle drie deze rollen zijn wat ons betreft even waardevol en dienen te worden versterkt om zodoende dit unieke gebouw voor protestantse kerkgangers en alle overige Barendrechters te behouden. Alle acties om de positie én de conditie van 'het oudste en misschien wel het mooiste huis van Barendrecht' te verder verbeteren dienen dan ook in het licht van deze drievoudige doelstelling bezien te worden.
 

Wordt Vriend van de Dorpskerk
en ondersteun daarmee de doelstellingen van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk:

*  De instandhouding van de monumentale Dorpskerk voor de eredienst;
*  Het organiseren en faciliteren van culturele activiteiten in de Dorpskerk (voor zover in overeenstemming met eerstgenoemde doel);
*  Het ontplooien van activiteiten om financiële middelen te verkrijgen voor de instandhouding van de Dorpskerk.
                                       Lees alles daarover op de eigen website van deze stichting >> 
www.vriendendorpskerkbarendrecht.nl

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende