Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

 Nog actueel
Nieuwsberichten van de afgelopen maanden


Lente in de Kerktuin
Onlangs maakte Jan van den Oever nog een mooie panoramafoto van de Kerktuin (rechts). Terwijl mensen thuis moeten blijven, komt de Kerktuin in lentebloei. Onderstaande foto's van Simon Hoek geven aan dat de lente schoorvoetend de Kerktuin verovert. 25.03.20
  klik voor vergroting
klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting
Paarse Helleboris in bloei Ook de Rozen lopen uit Hagelwitte Trompetnarcissen Een eenzame rood-witte Anemoon

Alle V&T bijeenkomsten geannuleerd
Wellicht ten overvloede laat de werkgroep Vorming & Toerusting weten, dat alle V&T-activiteiten tot 1 juni as. zijn geannuleerd. 25.03.20

Wist u dat. . . ? 'Kom op adem'
De komende weken wordt er vanuit het protestantse kerkje van Nederhorst den Berg iedere avond rond middernacht op NPO 2 het programma 'Op Adem' uitgezonden. Om de dag af te sluiten en even op adem te komen ontvangt Jacobine Geel de komende weken iedere avond een gast: ‘In deze uitzonderlijke tijd worden we in ons dagelijks doen en laten beheerst door wat het coronavirus teweeg brengt. Maar wat inspireert, troost en bemoedigt ons daarbij? In 'Op Adem' vraag zij haar gasten naar hún verhaal daarbij. Het korte programma is een initiatief van de KRO-NCRV, in samenwerking met de PKN. Van de uitzendingen komen ook podcasts beschikbaar op petrus.protestantsekerk.nl Het zijn zeer inspirerende gesprekjes!
In de eerste uitzending was de scriba van de PKN te gast, kijk verder >> Ook de er opvolgende uitzendingen zijn het terugkijken meer dan waard! 25.03.20
 

Dorpskerkactiviteiten na de aangescherpte overheidsmaatregelen. . . 
Het moderamen van de WK van de Dorpskerkgemeente heeft moeten besluiten om de 'Dorpskerk-Oase' te sluiten. Dit vanwege de overheidsmaatregel om alle openbare bijeenkomsten te verbieden gedurende de corona-crisis.
De uitzendingen van de dagelijkse 'on line Dorpskerk-gebedsdiensten zullen wél worden gecontinueerd. Zie latere berichten.
23.03.20 


Eerste dag (en laatste) dag 'Dorpskerk-Oase' een succes
De eerste openstelling van de 'Dorpskerk-Oase' is volgens plan verlopen. Een tiental bezoekers zochten een moment van stilte en staken een kaarsje aan.  Aan het eind van dag maakten de verscherpte overheidsmaatregelen voorlopig een einde aan dit initiatief.  Voortaan zal er om 11.45 uur vanuit de Dorpskerk een meditatief moment worden verzorgd in de vorm van een Middaggebed. Zo'n eerste gebedsdienst werd op maandag 23 maart verzorgd door ds. Jan Willem Stam. Hij gebruikte daarvoor 'de orde voor een getijdengebed', zoals vermeld in het nieuwe Liedboek nummer 190A. Ook in deze Middaggebeden zal kerkmuziek niet ontbreken. De geluidsregistratie wordt dagelijks uitgezonden via Kerkomroep.nl en online via het Dorpskerk-videokanaal op YouTube. U kunt ze ook terugkijken.
Zie latere berichten. 23.03.20
  klik voor vergroting  

Restauratie torenuurwerk zo goed als afgerond
Restaurator Ralf van Veghel van de firma Toine Daelmans Klokken en Uurwerken heeft bericht dat het torenuurwerk van de Dorpskerk nu al enkele weken in de werkplaats in het Brabantse Lierop feilloos werkt. Daarmee is de ingrijpende restauratie nagenoeg afgerond. Het was de bedoeling geweest om een eerste oplevering te houden in de werkplaats van Daelmans, maar vanwege de Coronaproblematiek is in onderling overleg besloten om daarvan af te zien. Het eeuwenoude uurwerk zal binnenkort worden gedemonteerd en teruggebracht naar de Dorpskerk. Eenmaal terug in Barendrecht zal het dan weer worden opgebouwd en geïnstalleerd. De restaurator heeft in de werkplaats een tweetal korte video's opgenomen. Het 'slagwerk' zal de slaghamer aansturen voor de slagen van de halfuur- en uurslagen. Het 'gaandwerk' zal de wijzerplaten aansturen.
Bij het 'slagwerk' zorgt de gerestaureerde windvleugel dat het slaan regelmatig en in het juiste tempo verloopt. Kijk verder >>.
Bij het 'gaandwerk', is de slingerfunctie weer in ere hersteld. Kijk verder >>.  23.03.20

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 22 maart was het de vierde zondag in de veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Laetare, De Latijnse naam Laetare komt uit Jesaja 66: ‘Verheug u, Jeruzalem’. Met de liturgische kleur op deze vierde zondag in de veertigdagentijd is iets bijzonders aan de hand. Het is alsof het vreugdevolle witte licht van Pasen al enigszins doorschijnt. Dit jaar zal het witte antependium van het Paasfeest worden afgedekt met een paarse voile, alsof het licht van Pasen al door het paars oplicht.
Op deze zondag in de Dorpskerk werd een eerste korte Gebedsdienst uitgezonden. Voorgangers waren de Dorpskerkpredikanten Cees Romkes en Jan Willem Stam, verder waren er enkele kerkenraadsleden aanwezig en geen kerkgangers. Voor de toelichting bij de liturgische schikking van deze zondag, lees verder >>. 
23.03.20

    klik voor vergroting

Dominees komen. . . en dominees gaan
Het bericht dat ds. Jan Willem Stam het beroep naar de Hervormde Gemeente Woerden heeft aangenomen, is bij sommigen ingeslagen als een bom. Dat hij dit beroep zou aannemen, had menig lid  van de wijkgemeente niet verwacht. Door zijn vertrek én het feit dat in mei 2021 de twee andere herders van de Dorpskerkgemeente ook vertrekken (ds. Cees Romkes met emeritaat en ds. Marianne Moerland vanwege einde contract), zal de Dorpskerkgemeente  wellicht weer een ‘herderloos’ tijdperk tegemoet moeten gaan. Het vertrek van ds. Stam is voor de één een grote teleurstelling, voor de ander roept het zelfs een gevoel op van ‘in de steek gelaten te worden’.  Daarnaast zijn er natuurlijk ook heel veel gevoelens van dankbaarheid voor de begeleiding die deze jonge predikant aan eeuwenoude maar vitale Dorpskerkgemeente een zestal jaar heeft gegeven. De wijkgemeente staat weer voor een grote uitdaging! Lees verder >> 21.03.20

Bericht van ds. Stam
Dominee Jan Willem Stam heeft gisteren een brief geschreven aan de Dorpskerkgemeente, die eerst is verspreid onder de leden van de Wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente. In overleg met hem kan de brief nu ook worden gepubliceerd op onze website. In de brief meldt hij dat hij het beroep dat de Hervormde Gemeente Woerden op hem heeft uitgebracht heeft aangenomen. Lees verder >> 20.03.20

De 'Preek van de week' die nooit gehouden werd. . . 
Ds. Jan Willem Stam schreef mij vandaag: 'Ik schreef voor afgelopen zondag een preek. Met dat ik "amen" schreef, kondigde Rutte verregaande maatregelen af die ook het houden van kerkdiensten onmogelijk maakten. De preek heb ik dus nooit gehouden. Hij kan wel op de website'. Voor deze preek van Zondag Oculi, lees verder >> 20.03.20

Niet nieuw: het 'Gebed van de week'
In de reeks: 'Preek van de week', 'Column van de week' en 'Lied van de week', mag natuurlijk het al veel langer in de Dorpskerk gehanteerde 'Gebed van de week' op de website niet ontbreken. Dit 'Gebed van de week' staat al enkele jaren op de leestafel van de Dorpskerk en kon na afloop van de vieringen meegenomen worden naar huis. Nu voor velen de gang naar Godshuis niet langer mogelijk is, zal ook het 'Gebed van de week' elke vrijdag op de website worden geplaatst. Voor het gebed voor de komende week, lees verder >> 20.03.20

Nieuw: het 'Lied van de week'
De Dorpskerkwebsite kent sinds vandaag, naast de al jaren bestaande 'Preek van de week', ook de 'Column van de week' (zie onderstaand artikel). Met ingang van heden wordt nóg een variant gepubliceerd op deze website: het 'Lied van de week'.  Het 'Lied van de week' bestaat in de vorm van een wekelijke emailrondzending al enkele jaren. Het is opgezet door ds. Cees Romkes, die als groot liefhebber van kerkmuziek in de loop der jaren een indrukwekkende verzameling liederenbundels heeft vergaard. Wekelijks licht hij één lied toe uit een van die vele bundels. Hij gaat in op de Boodschap in het lied en geeft soms achtergrondinformatie over tekstschrijver en/of componist. Het lijkt ons een goede zaak om - in tijden van corona - ook op onze website door te verwijzen naar die uitgave van het 'Lied van de week'. Voortaan zal er elke vrijdag een Lied van de Week onder de aandacht komen. Lees verder >>
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 20.03.20

Nieuw: de 'Column van de week'
De Dorpskerkwebsite kende al de 'Preek van de week', nu wordt er - in tijden van corona - ook de 'Column van de week' geïntroduceerd. De Dorpskerkpredikanten zullen bij toerbeurt wekelijks een column schrijven, die op vrijdag op de website wordt gezet. Dit kan gezien worden als een aanvulling op de meditaties, die in Klankbord-uitgaven worden geplaatst. Ds. Cees Romkes bijt het spits af. Zijn column draagt de titel  'Quarantaine', een begrip dat op ieders lippen is, maar dat een wonderlijke oorsprong vindt in de 'veertigdagentijd'. Lees verder >> 20.03.20

Wist u dat. . . .? De Heilige Corona
Ja, er bestaat inderdaad een Heilige Coronoa. 'Corona' of 'Korona' is de naam van een relatief onbekende heilige van de Rooms-katholieke kerk, die waarschijnlijk rond 160 in Egypte (of in Syrië of in Antiochië) is geboren en die op 16-jarige leeftijd het martelaarschap onderging. De vroegchristelijke martelaar stierf waarschijnlijk rond 177 op 16-jarige leeftijd in de tijd van vervolging van christenen samen met haar vader, St. Victor van Siena. Volgens andere bronnen was Corona de vrouw van de martelaar Victor. Ze werd gearresteerd omdat ze probeerde mensen te troosten die werden gemarteld. Haar dood was erg wreed. Zij geldt onder meer als beschermheilige tegen epidemieën, waaronder de pest. Corona wordt in de rooms-katholieke kerk op 14 mei herdacht, in de orthodoxe kerken op 11 november. De heilige wordt vooral vereerd in Oostenrijk, Beieren en Bohemen. In St. Corona am Wechsel worden jaarlijks bedevaarten gehouden. Op de foto het beeld van de Heilige Corona in die Oostenrijkse bedevaartskerk. Lees verder >> 20.03.20
  klik voor vergroting

Wist u dat . . . .? Een nieuwe app 'Mijn Bijbel'
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) heeft naast de bestaande 'Bijbel on line', nu ook een app geïntroduceerd: de 'Mijn Bijbel app'. Met deze app heb jij altijd en overal de Bijbel bij je op je telefoon. Er zijn maar liefst zeven vertalingen beschikbaar, waaronder de Nieuwe Bijbelvertaling, de Bijbel in gewone taal  en de Herziene Statenvertaling. Daarnaast kun je er blogs, het laatste nieuws en verschillende leesplannen lezen. De Mijn Bijbel app is gratis te downloaden. Lees verder >> 20.03.20

Nieuw wijkbericht
De wijkberichten van de predikanten van ds. Marianne Moerland, ds. Cees Romkes en ds. Jan Willem Stam, aangevuld met berichten uit de wijkkerkenraad en de wijkgemeente zijn samengevoegd tot één allesomvattend wijkbericht. Dit keer vijf pagina's met wel en wee vanuit de Dorpskerkgemeente. Lees verder >> 19.03.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Dorpskerkwebsite: dagelijks nieuwe berichten!
In de vijftien jaar dat de Dorpskerkwebsite bestaat is die uitgegroeid tot een waardevol communicatiemedium voor iedereen die zich betrokken voelt bij de Dorpskerk en de Protestantse Dorpskerkgemeente. Juist in deze hectische dagen rondom de coronaproblematiek blijkt dat het aantal dagelijkse bezoeken aan de website is verdubbeld. Sinds deze week wordt daarom de pagina 'Laatste Nieuws' enkele keren per dag voorzien van nieuwsberichten, die relevant worden geacht voor u / jullie als onze bezoekers. Meer dan eens blijkt dat een website pas zijn waarde bewijst, als die voortdurend up-to-date wordt gehouden. Wij staan voor u klaar! U kunt uw reacties en suggesties over de verdere verbetering van onze website doorgeven via >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl 19.03.20

Stekkendag in kerktuin uitgesteld
De stekkendag in de kerktuin, die gepland stond voor zaterdagmorgen 18 april is uitgesteld in verband met het coronavirus. De tuin blijft voorlopig gesloten voor bezoekers. Bij de keuze van een nieuwe datum voor de traditionele stekkendag – tevens opening van het nieuwe tuinseizoen – volgt de werkgroep Kerktuin de richtlijnen van het RIVM. De werkgroep vraagt gemeenteleden om tuin- en kamerplanten te blijven stekken en te verzorgen. Over de aflevering van de stekjes in de kerktuin volgt later informatie. 19.03.20
 

Gezocht: een nieuwe secretaris van het CvK!
Het dagelijks bestuur van het College van Kerkrentmeesters neemt binnenkort afscheid van Fred de Baas, die jarenlang als secretaris van het CvK een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan de beleidsontwikkeling van de PG Barendrecht. Het CvK zoekt een nieuwe secretaris en gezien de huidige samenstelling van het DB wordt er door de kerkrentmeesters van de Dorpskerk een beroep gedaan op iemand uit de Dorpskerkgemeente om deze belangrijke en veelzijdige taak op zich te nemen.
'Als je mee wilt denken en praten over de toekomst van onze Barendrechtse Protestantse Gemeente en je vindt het leuk om dingen te regelen en je wilt mensen van allerlei “pluimage” leren kennen, meld je dan aan als secretaris van het CvK bij Peter Noordzij, voorzitter (06 180 957 53), Klaas Groenendijk, penningmeester (06 532 446 96) of Fred de Baas, secretaris (06 225 484 12). Zij kunnen je ook meer informatie geven'. 19.03.20

Mijn kerk.nl: een bron van inspiratie, hoop en troost!
Al enkele jaren geleden werd op deze website melding gemaakt van een PKN-website, die gericht is op de 'digitale kerk'. Juist in deze dagen, nu er grote behoefte is aan inspirerende, hoopvolle en troostrijke woorden, is het de moeite waard om eens een bezoek te brengen aan >> www.mijnkerk.nl Deze website biedt handvatten om je geloof een plek te geven in je dagelijks bestaan. Momenteel staat de website vol van artikelen die interessant zijn in deze hectische tijden, zoals >> 'Hoe houden we het gezellig in huis?';  >> 'Laten we elkaar wat gunnen in de cornacrisis!'; >> 'Zeven anti-verveeltips' voor wie thuis moet blijven'; >> 'Podcasts voor bange, onzekere mensen' en tal van andere inspirerende artikelen.  19.03.20
 

Van harte
aanbevolen!

Meditatie Klankbord
De meditatie in het komende Klankbord wordt dit keer verzorgd door ds. Henk-Jan Ketelaar. Onder de titel 'Ik verbind u door . . . ' gaat hij in op het feit hoe kleine dingen tot grote gevolgen kunnen leiden, zoals bij het coronavirus. Hij plaatst dat in de context van de Veertigdagentijd. Lees verder >> 19.03.20

Nieuws van de AK
De Scriba van de Algemene Kerkenraad heeft een verslag gepresenteerd van de vergadering van de AK van 5 maart jl.
Lees verder >> 18.03.20

Aangepaste 4 mei herdenking
De stichting 4 mei Herdenking heeft besloten om de herdenking van 4 mei in zeer afgeslankte vorm te laten plaatsvinden. Er zal geen openbare herdenking worden gehouden in de Dorpskerk en ook de samenkomst bij het monument op het Doormanplein komt te vervallen. Er wordt nagedacht over een alternatief, zoals een 'digitale' herdenking via radio en tv. Lees verder >> 18.03.20
 

Lied tegen het coronavirus
Van alle kanten komen initiatieven op ons af rondom de situatie waarin we terecht zijn gekomen. Zo maakte organist Jan Blankers (tevens betrokken bij het werk van de Pauluskerk in Rotterdam) een lied tegen het coronavirus, op de melodie van het bekende 'Alle Menschen werden Brüder'. Lees verder >> 17.03.20

Volg Taizé nu dagelijks via livestream
De oecumenische gemeenschap van Taizé heeft gemeld dat de ontvangst van jongeren en andere gasten tot na Pasen jammer genoeg moest worden stopgezet vanwege de Coronaproblematiek. Dat is het slechte deel van het nieuws. Het positieve deel is, dat de gemeenschap heeft besloten om vanaf heden elke avond om half negen het gebed van de broeders van Taizé via hun Facebook pagina uit te zenden. Laat u dagelijks inspireren door de broeders van Taizé!  KIjk verder >> 17.03.20
  klik voor vergroting

Noodkreet van Voedselbanken
De Voedselbanken in Nederland vragen hulp: ‘Anders hebben mensen honger aan het einde van de week’ Voedselbanken hebben het zwaar door het hamstergedrag, uitvallende vrijwilligers en doordat hun klantenbestand snel groeit. ‘En dan te bedenken dat er mensen thuis zitten met vijf bloemkolen.’  Hoe u de Voedselbank in Barendrecht kunt ondersteunen, lees verder >>  17.03.20
 

Klokken luiden als teken van hoop en troost!
Op initiatief van de Rotterdamse Paradijskerk, zullen in regio Rijnmond tal van kerken de komende drie woensdagen een kwartier lang de kerkklokken luiden als teken van hoop. Vanzelfsprekend zal ook de oudste klok van Barendrecht die al vele eeuwen haar prachtige bronzen geluid heeft laten horen in tijden van voorspoed en tegenspoed, op de drie komende woensdagavonden worden geluid van 19.00 tot 19.15 uur. Inmiddels is bekend dat ook andere kerken in Barendrecht het Rotterdamse initiatief zullen volgen. Voor wie te ver weg woont om de Dorpskerkklok te kunnen horen, suggereren we om mee te doen via onze website. Klik op de komende woensdagen op de navolgende videolink. Luiden Dorpskerkklok >>

Op de foto de luidklok uit 1780, die sinds kort weer is opgehangen aan een horizontale luidbalk, zoals dat bijna 200 jaar het geval is geweest. 17.03.20
  Klik voor vergroting

Samen Kerk-zijn: 'de groeten uit de Dorpskerk'
Van meerdere kanten worden suggesties gedaan om initiatieven te ontwikkelen om als geloofsgemeenschap rondom de Dorpskerk elkaar figuurlijk vast te houden, wanneer het letterlijk niet meer verstandig is. Zo zal de leiding van de Eetgroepen d'Ontmoeting hun deelnemers een hart onder de riem steken door middel van een kaartje. De kerkrentmeester Simon Hoek beschikt over een paar honderd ansichtkaarten van de Dorpskerk, met het opschrift 'Groeten uit Barendrecht' (zie foto) Die kaarten zijn destijds aan de Dorpskerkgemeenschap geschonken door Bert Onnink bij het sluiten van zijn boekwinkel. Ze zijn al eerder gebruikt voor Dorpskerkactiviteiten. De leiding van de Eetgroep d'Ontmoeting en de Herberg-Dorpskerk hebben als eerste deze kaart gebruiken om een groet te versturen aan alle deelnemers van deze werkgroepen. Andere werkgroepen worden opgeroepen om dit mooie initiatief te volgen. De kaarten kunnen door de werkgroepen aangevraagd bij Simon Hoek. Meerdere suggesties voor initiatieven om 'het 'Samen Kerk-zijn' juist nu te versterken, zijn van harte welkom bij postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl. Alle suggesties zullen worden doorgestuurd naar het moderamen van de WK. 15.03.20 
  Klik om de kaart te vergroten

Ook individueel kunt u (digitaal)
de groeten uit de Dorpskerk
versturen, door de kaart te downloaden.

Veranderdag 2020 uitgesteld
Stichting Present Barendrecht meldt op hun Facebookpagina dat de door hen geplande Veranderdag wordt verplaatst van zaterdag 7 april naar zaterdag 20 juni 2020. Dit in verband met de ontwikkelingen rondom de Coronaproblematiek. Lees verder >> 15.03.20
 

'Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast'
In aansluiting op de door de rijksoverheid afgekondigde maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken, heeft  de Wijkkerkenraad van de Protestantse Dorpskerkgemeente besloten om de geplande reguliere zondagse erediensten in de Dorpskerk gedurende tot nader order niet te laten doorgaan. Ook hebben alle werkgroepen binnen de Dorpskerkgemeente besloten om geplande activiteiten tot nader order te schrappen.  14.03.20

Wist u dat. . . ? Een corona als teken van hoop
Het woord 'corona' is momenteel op ieders lippen, als aanduiding van een familie van virussen. Maar wist u dat het oorspronkelijk in gebruik is als de benaming van de hete atmosfeer rondom de zon en andere sterren. Corona's strekken zich uit over miljoenen kilometers. Zij is normaliter niet zichtbaar. Alleen tijdens een volledige zonsverduistering is die corona zichtbaar als een lichtkrans rondom de verduisterde zon. Dié corona is er dus altijd, maar we zien hem zelden. Bij die gedachte past een bijna vergeten liedtekst van Jan van Haeringen, ooit jarenlang tekstschrijver voor het I.J.E.-koor: 'En toch, elke morgen verschijnt weer het licht. Als teken en zegel van Gods vergezicht. De schepping verkondigt, met bloemen getooid: Hoeveel ook verandert, Hij nooit! Hij is het, ook als je de twijfel verteert, die over de hoogbouw en het asfalt regeert. Die je toeroept: 'Mens, waarover bekommer je je toch? Wáárover? IK ben er toch nog! Deze tekst is helaas nooit getoonzet, maar is wel een blijvende bron van inspiratie en troost gebleven voor uw webbeheerder.  14.03.20

  klik voor vergroting

Gods Geest vindt altijd wegen . . . 
De scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, ds. René de Reuver, reageert op de ontstane situatie in de kerk door de coronaproblematiek. Hij constateert enerzijds dat het coronavirus ons kerk-zijn in het hart raakt, anderzijds is hij ontroerd over de initiatieven die gemeenten ontwikkelen om de komende weken toch vorm te geven aan kerk-zijn. Gods Geest vindt altijd wegen... Lees verder >> (Ook binnen de Dorpskerkgemeente wordt nagedacht over alternatieve vormen van kerk-zijn in deze hectische dagen. Suggesties zijn altijd welkom via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl Ze zullen worden doorgespeeld naar het moderamen van de WK). 14.03.20

Over liturgie gesproken . . . . Zondag hoe?
De derde zondag van de veertigdagentijd, draagt de naam: zondag Oculi. Dit verwijst net als bij de vorige zondag naar Psalm 25: 'Oculi mei semper ad Dominum'. Dat is Latijn voor: 'Mijn ogen zijn altijd op de Heer gericht'.
Psalm 25: 15 - 21: Ik houd mijn oog gericht op de HEER, hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Keer u tot mij en wees mij genadig, ik ben alleen en ellendig. Mijn hart is vol van angst, bevrijd mij uit mijn benauwenis. Zie mij in mijn nood, in mijn ellende, vergeef mij al mijn zonden. Zie met hoe velen mijn vijanden zijn, hoe ze mij dodelijk haten. Behoed mij en bevrijd mij, maak mij niet te schande, want ik schuil bij u. Onschuld en oprechtheid mogen mij bewaren, op u is mijn hoop gevestigd. 
14.03.20

  klik voor vergroting
Nu er in de Dorpskerk
tijdelijk geen diensten
worden gehouden. een foto
uit de PKN-brochure

Wist u dat. . . ? De wondere wegen van een Kerkboek
Soms gebeuren er in iemands leven dingen die menselijkerwijs nauwelijks voorstelbaar zijn. Zo'n ervaring wil ik als webbeheerder graag met u delen. Het verhaal gaat over een Kerkboek afkomstig uit de voormalige Rotterdamse Wilhelminakerk. De kerk en het kerkboek zijn uit het jaar 1898. Dit Kerkboek is helemaal compleet, maar vertoont veel tekenen van het gebruik in meer dan 100 jaar. Het unieke Kerkboek bestaat uit de Statenbijbel (versie 1637), het boek der Psalmen, de bundel Evangelische Gezangen (1803-1805), de Vervolgbundel van Evangelische Gezangen, inclusief aanhangsel (1869), de Heidelberger Catechismus, de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Vijf artikelen tegen de Remonstranten (1619), het Kort begrip der Christelijke religie, de Liturgie en formulieren der (Nederduyts) Gereformeerde Kerken in Nederland, de Geloofsbelijdenissen van Nicea en Athenasius en tenslotte de Kerkorde(ning) van de Nederduyts Gereformeerde Kerk van 1619. Met die prachtige kerk had uw webbeheerder een bijzondere en persoonlijke band. Dat was reden om al meer dan een halve eeuw te zoeken naar een van de zeldzame Kerkboeken. Alle zoekpogingen liepen echter op niets uit, totdat nota bene binnen onze eigen Dorpskerkgemeente mij een exemplaar cadeau werd gedaan.... Voor het hele verhaal over de wondere wegen van dit kerkboek, lees verder >> 12.03.20
  klik voor vergroting
Wil de Jong overhandigt
het Kerkboek aan een dankbare webbeheerder

Brief ds. Stam inzake beroep
Tijdens de eredienst van zondagmorgen 8 maart heeft Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam een brief voorgelezen die heeft heeft gericht aan de Dorpskerkgemeente. Dominee Stam heeft de brief beschikbaar gesteld voor publicatie op onze website. In de brief geeft hij een nadere toelichting op het beroep dat er op hem is gedaan door de Hervormde Gemeente Woerden. Lees verder >>
Op de foto Jan Willem Stam op de eeuwenoude Dorpskerkkansel, de plek waar hij als 38e Dorpskerkpredikant in 446 jaar nog maar sinds november 2013 het Woord van de Eeuwige verkondigt. En waarvan de leden van de Protestantse Dorpskerkgemeente en velen andere Barendrechters hopen en bidden dat hij zich óók geroepen mag weten om dit nog jarenlang hier te blijven doen! 08.03.20
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 8 maart is het de tweede zondag van de Veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Reminiscere (‘Gedenk’). De naam van deze zondag is genoemd naar de Latijnse aanhef van Psalm 25 (Gedenk, HEER, aan uw ontferming).
De liturgische kleur van de Veertigdagentijd is paars, de kleur van inkeer, bezinning en verootmoediging. In de 'paarse tijd' klinkt er geen gloria in de liturgie. De werkgroep Liturgisch bloemschikken heeft weer een liturgische schikking gemaakt, passend bij deze eredienst: In de stralende krans van deze schikking laat het geheim – de bloem in knop – zich al zien als de schoonheid die we nu verwachten en die zich later zal openbaren. We wachten in spanning op de bloei die gaat komen. Hoe fijn het ook is in het stralende licht en in onze geloofsgemeenschap: wij moeten aan het werk; Opstaan! Onze opdracht ligt buiten de muren van de kerk. We gaan opkrabbelen met het stralende licht mee en aan het werk. De losse bloem naast het raamwerk staat voor de liturgische kleur van de zondag: Paars.  07.03.20

  Klik voor vergroting

Nieuw wijkbericht
De wijkberichten van de predikanten van ds. Marianne Moerland, ds. Cees Romkes en ds. Jan Willem Stam, aangevuld met berichten uit de wijkkerkenraad en de wijkgemeente zijn samengevoegd tot één allesomvattend wijkbericht. Dit keer zes pagina's met wel en wee vanuit de Dorpskerkgemeente. Lees verder >> 06.03.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie in Klankbord is dit keer verzorgd door ds. Jaap van Rootselaar. Onder de titel 'Ik ben het' gaat hij in op de rol van Mozes bij de Exodus uit Egypte van het volk Israel. Lees verder >> 06.03.20

'Verhalen in de tent' voor kinderen van de basisschool
Op elke eerste woensdagmiddag van de maand worden er in de Ontmoeting verhalen verteld voor kinderen van de basisschool. Dit initiatief is genomen door Wina Schriek en Ada van der Wel. De tweede keer was op 4 maart er werd geluisterd naar verhalen over de natuur. Daarbij gingen de kinderen ook naar buiten om de natuur in de Kerktuin te leren kennen. 
04.03.20
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
De naam van de eerste zondag van de Veertigdagentijd is Zondag Invocabit. Dat is het eerste woord van de Latijnse vertaling van Psalm 91:15 waar staat: ‘Roep je mij aan, ik geef je antwoord, in de nood zal ik bij je zijn…’ Zo wordt de toon voor de Veertigdagentijd gezet: het is een tijd om tot God te roepen in het vertrouwen dat Hij naar zijn belofte zal antwoorden. In de Evangelielezing horen we over de verzoeking in de woestijn. Dit verhaal rijmt op Psalm 91, het is alsof die Psalm voor Jezus gemaakt is! . De Psalm zegt ons: op welke vragen je ook stuit in je zoektocht om mens te zijn, ‘roep Mij aan, Ik geef antwoord!’ De liturgische kleur van de Veertigdagentijd is paars, de kleur van inkeer en bezinning. In de 'paarse tijd' klinkt er geen gloria in de liturgie. De dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken hebben hun eerste schikking in de serie voor de Veertigdagentijd gepresenteerd, met de toelichting: 'Sta op is het thema voor de komende veertigdagentijd.  
Lees verder >>
29.02.20

  Klik voor vergroting

Een bijzonder en persoonlijk welkom!
Zoals werd verwacht, is het aantal bezoeken aan onze website op zondag 24 februari 2020 tot recordhoogte gestegen. Dit is ongetwijfeld mede veroorzaakt door bezoekers van de Hervormde Gemeente Woerden, die wij hartelijk verwelkomen op onze website. 'Beste Woerdenaren, kijk gerust eens rond op onze website en laat u verrassen door de vele activiteiten van de geloofsgemeenschap Dorpskerkgemeente, die er in de vijf eeuwen oude Barendrechtse Dorpskerk in de afgelopen decennia zijn gegroeid, dankzij de inzet van honderden gemotiveerde vrijwilligers en enkele gewaardeerde professionals. Deze website van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk representeert een vitale geloofsgemeenschap van protestanten, die 'het oudste huis van Barendrecht' als Gods huis én als herberg koesteren. In Woerden wordt er gebeden dat het beroep op onze dorpskerkpredikant succesvol mag zijn.  In Barendrecht wordt er gebeden dat wij onze dorpskerkpredikant mogen behouden. Wij allen wensen Jan Willem en Martine Stam Gods onmisbare wijsheid toe in de komende weken, nu zijn voor zo'n belangrijk besluit staan'. Uw webbeheerder. 24.02.20

Een nieuwe webpagina
De waarde van een website als de onze wordt enerzijds bepaald door het bijna dagelijks updaten van nieuwsberichten en anderzijds het borgen van waardevolle oudere informatie als naslagwerk. In dat kader is er een nieuwe webpagina toegevoegd  met artikelen over de restauraties die in 2019 en in het lopende jaar zijn respectievelijk worden uitgevoerd.
Zie >> webpagina 'Restauraties 2019 en 2020' 25.02.20

Leestip: Deze dominee ziet 'lente in de kerk'
De Rotterdamse dominee René van Loon zag het met eigen ogen: 'de kerk is niet op sterven na dood'. Zijn boodschap voor iedereen die sombert over de toekomst van de kerk: ‘Ruil angst in voor verlangen.’ Hij bezocht samenkomsten van Hillsong en Via Nova, stapte over de drempel bij een Ethiopische kerk in Rotterdam en een Ghanese kerk in de Bijlmer, bezocht kerken in Londen en schoof in de banken van populaire orthodoxe gemeenten. Op al die plekken zag dominee René van Loon (53) nieuwe, hoopvolle bewegingen – ‘lente in de kerk’, zoals hij het noemt. Het werd de titel van een boek dat hij erover schreef en dat deze week verscheen. In het Nederlands Dagblad verscheen onlangs een interessant artikel over hem en zijn visie.  Het integraal overnemen van het artikel is vanwege copyright niet toegestaan, maar we verwijzen graag door naar het betreffende artikel. Lees verder >> 24.02.20

Over liturgie gesproken. . . . de Paaskring (2)
Op woensdag 26 februari is het Aswoensdag en begint de tweede fase van de Paaskring: de Veertigdagentijd. Dat is voor veel Christenen een tijd van bezinning en inkeer, onthouding en vasten. Sommigen onthouden zich van genotsmiddelen als alcohol of roken.  Vanaf Aswoensdag tot aan Pasen zijn er 46 dagen, maar de zes zondagen worden niet meegeteld. De liturgische kleur  in deze periode is paars.  De laatste week van de Veertigdagentijd wordt 'Stille week' genoemd. Alle zondagen hebben bijzondere namen. Lees verder >> 23.02.20


Over Liturgie gesproken. . . . Veertigdagentijd of Lijdenstijd?
De begrippen Veertigdagentijd en Lijdenstijd worden nogal eens vermengd. In het kader van de voorbereiding op het Feest van Pasen, is het goed om aandacht te besteden aan de vragen:
* Zijn de begrippen 'Veertigdagentijd' en 'Lijdenstijd' dan niet hetzelfde?
* Zijn er nu zes of zeven Lijdenszondagen?
De werkgroep eredienst van de Dorpskerkgemeente heeft in de rubriek 'Over Liturgie gesproken. . . ' een antwoord geformuleerd op beide vragen. Lees verder >>  23.02.20
 

Ds. Stam beroepen
De wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente heeft in de eredienst van zondag 23 februari bekend gemaakt dat zij  van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente in Woerden, wijk noord-en-west bericht heeft ontvangen dat die kerkenraad voornemens is een beroep uit te brengen op onze Dorpskerkpredikant ds. Jan Willem Stam. Ds. Stam hecht eraan te melden dat het initiatief is uitgegaan van de Hervormde Gemeente Woerden. In het Klankbord zal hij nader ingaan op dit beroep. Zodra er meer bekend is, zal de WK van de Dorpkerkgemeente de gemeenteleden daarover informeren. 23.02.20


Wist u dat. .  .? Over Protestants Woerden gesproken
Het beroep op Dorpskerkpredikant Stam wordt uitgebracht door de onlangs samengevoegde Hervormde wijkgemeente 'Woerden-West-en-Noord'. Volgens de website www.hervormdwoerden.nl profileert de samengevoegde Hervormde wijkgemeente zich als 'een wijkgemeente met een open confessionele modaliteit'. Daarnaast kent de Hervormde Gemeente Woerden de wijkgemeente Centrum-Oost, 'die zich rekent tot de kring van de Gereformeerde Bond'. Verder vermeldt de website dat: 'bij de Hervormde Gemeente Woerden en de Gereformeerde Kerk Woerden en Zegveld het verlangen leeft om samen te gaan tot één Protestantse Gemeente Woerden'. De PKN in Woerden kent daarnaast ook nog een Evangelisch-Lutherse gemeente. Volgens hun website www.lutherswoerden.nl profileert zij zich als 'een gemeente met een sterk oecumenisch karakter, waar veel aandacht is voor liturgie, diaconie en muziek. Een liberale gemeente, die midden in de samenleving staat en ruimte biedt aan mensen met verschillende achtergronden en waarbij de kerk een herberg is.' Predikant bij deze oudste (!) Lutherse Gemeente van Nederland is de (van oorsprong hervormde) predikant ds. Maarten Diepenbroek, die nog niet zo lang geleden als gastpredikant in onze Dorpskerk  voorging. 23.02.20


Er komt weer muziek in de Dorpskerk
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk (STDK) promoot het oudste huis van Barendrecht onder andere als een podium voor klassieke muziek. In dat kader zal de Stichting Barendrecht Klassiek voor de zevende keer weer een Open Podium organiseren in de Dorpskerk op zaterdag 18 april. De organisatoren hopen dat weer veel musici en zangers uit Barendrecht en omgeving (dus ook uit Ridderkerk) zich willen laten horen met een of meerdere muziekstukken van maximaal 20 minuten in totaal. Ook groepen/ensembles worden van harte uitgenodigd zich aan te melden, alsmede docenten met hun leerlingen. In de kerk kan gebruik worden gemaakt van de Brodmann concertpiano, en ook het Dorpskerkorgel (twee klavieren met vrij pedaal) staat ter beschikking. Beide instrumenten zijn van hoge kwaliteit. Deelname aan de Open Dag is gratis. U kunt zich aanmelden via de website www.barendrechtklassiek.nl. Telefonisch is SBK bereikbaar op (0180) 61 91 13. Neem ook eens een kijkje op >> de vernieuwde website van de SBK. 23.02.20

Opgeven voor de Veranderdag 2020
Vanf 23  februari liggen er inschrijflijsten klaar in de hal van de kerk voor deelname aan de Veranderdag die wordt gehouden op zaterdag 4 april a.s.  Vrijwillig aan de slag bij een sociale activiteit, een praktische klus doen of iemand helpen in de tuin. Het kan allemaal. Zo doet u niet alleen iets goeds voor een ander, maar doet u ook iets wat u zelf leuk vindt om te doen.  Aarzel dus niet en schrijf uw naam op de lijst! De mensen van Present nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Inschrijven kan nog t/m zondag 1 maart as. 23.02.20

Nieuw wijkbericht
De wijkberichten van de predikanten van ds. Marianne Moerland, ds. Cees Romkes en ds. Jan Willem Stam, aangevuld met berichten uit de wijkkerkenraad en de wijkgemeente zijn samengevoegd tot één allesomvattend wijkbericht. Dit keer vijf pagina's met wel en wee vanuit de Dorpskerkgemeente. Lees verder >> 23.02.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam verzorgde dit keer de meditatie in Klankbord. Zijn thema is: 'Ontmoeting'. Hij refereert naar een uitspraak van ds. Piet Schelling in zijn boek '
Verbinding en aandacht, nieuwe wegen voor het gemeentepastoraat'.
Lees verder >> 23.02.20


Voortgang restauratie torenuurwerk
Restaurator Ralf van Veghel van de firma Daelmans heeft gemeld, dat nu ook de restauratie van het 'slagwerk' nagenoeg is afgerond. Eerder maakte hij al melding van de afronding van de restauaratie van het 'gaandwerk' Naar verwachting zal de restauratie van het torenuurwerk eind februari kunnen worden afgerond. Daarna volgt nog een periode van vier weken, waarin het uurwerk vlekkeloos moet functioneren in de werkplaats. Verwacht wordt dat het uurwerk eind maart  kan worden teruggeplaatst op de uurwerkzolder van de Dorpskerk. Ondertussen hebben de kerkrentmeesters opdracht gegeven aan De Graaf Bouw om enkele bouwkundige aanpassingen op de uurwerkzolder uit te voeren. Ook zullen zij een zogenaamde 'valkist' maken. Deze kist ,die zal worden gevuld met oude dakpannen, dient om in geval van een calamiteit een eventueel vallend uurwerkgewicht op te vangen, zonder schade aan de zoldervloer. Dit is geen overbodige luxe, want midden vorige eeuw is er een gewicht naar beneden gevallen en heeft het uurwerk en de onderliggende vloerdelen ernstig beschadigd. Die bewuste vloerdelen werden destijds provisorische gerepareerd en zullen nu worden vervangen. Verantwoordelijk kerkrentmeester Simon Hoek is voornemens om de oplevering van de restauratie van het monumentale torenuurwerk, de eeuwenoude klokkenstoel en luidklok  feestelijk te gaan vieren. Daarover binnenkort meer nieuws. Op de foto is goed te zien hoe beide opwindtrommels nu zijn voorzien van touwen (bovenste foto), waaraan de gewichten hangen, die beide delen van het uurwerk in gang houden (onderste foto). 23.02.20
  Klik voor vergroting

Klik voor vergroting

Een kerk met oude mensen minder waard dan een kerk vol jonge mensen?
Een leestip: De dertigjarige theoloog Gertine Blom stelde zich die vraag en gaf haar antwoord in een interessant artikel dat onlangs verscheen in het Nederlands Dagblad. Het integraal overnemen van het artikel is vanwege copyright niet toegestaan, maar we verwijzen graag door naar het betreffende artikel. Zij was drie jaar PKN-predikant in Zuilen en is momenteel jeugdwerker in de Anglicaanse kerk in het Engelse Cambridge. Lees verder >> 17.02.20

'Sparkling Voices' in de Dorpskerk
Het interkerkelijk koor 'Sparkling Voices' uit Rhoon verleende medewerking aan de eredienst in de Dorpskerk op zondagmorgen 16 februari. Het koor stond onder leiding van Arjen Uitbeijerse. Sander van der Kaaij begeleidde de koor- en gemeentezang op het Dorpskerkorgel en de concertpiano. Verder werkten mee: Ilse en Anouk Nootenboom op trompet en Fleur Nootenboom op alt saxofoon en Joke Meijboom op dwarsfluit. Voorganger was ds. Cees Romkes. Het werd een feestelijke dienst, in het bijzonder voor kerkrentmeester Derk Ottink, die als koorlid (eindelijk) een keer in 'zijn' Dorpskerk kon zingen als 'sparkling voice'. Jan van den Oever maakte er een mooie foto van.  17.02.20
  klik voor vergroting

Interessante Leerhuis-avond
Dinsdagavond 18 februari was er weer een avond van het Leerhuis 'Leren lezen'. Het was een bijzonder interessante avond. Ds. Bert de Wit schreef in Klankbord: 
Dit seizoen bestuderen we in het Leerhuis de Bijbel als boek dat telkens de vraag stelt: ‘Wie maakt hier de dienst uit?’ Over de Bijbel en macht. De profeten waren vaak uiterst kritisch op machthebbers en in het Evangelie krijgt ‘macht’  een totaal andere betekenis dan we gewend zijn. Iemand die daar meer over kon vertellen was de Vlaamse theoloog Egbert Rooze, die samen met zijn collega Paul de Witte een commentaar heeft geschreven op het Evangelie naar Johannes, getiteld 'De Messias en de macht van Rome' (Uitg. Skandalon, Vught 2016). Hij leest het Johannesevangelie als verzetsliteratuur. In een soort geheimtaal wordt in het evangelie kritiek gegeven op de religieuze leiders in Jeruzalem die zich teveel hebben gecompromitteerd met de Romeinse machthebbers. Dr. Egbert Rooze was op 18 februari te gast als spreker.  19.02.20
  klik voor vergroting

Wist u dat. . . ? Een kieswijzer voor bijbelvertalingen
Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG) heeft een kieswijzer ontwikkeld waarmee je kunt vast stellen welke bijbelvertaling je eigenlijk het meest zou moeten aanspreken. In Nederland zijn veel verschillende bijbelvertalingen beschikbaar. Maar hoe en waarom verschillen die vertalingen eigenlijk van elkaar, en hoe kom je erachter welke je het beste kunt kiezen? Beantwoord 23 vragen en ontdek welke vertaling past bij jouw voorkeuren. Lees verder >> 14.02.20

Nieuw wijkbericht
De wijkberichten van de predikanten van ds. Marianne Moerland, ds. Cees Romkes en ds. Jan Willem Stam, aangevuld met berichten uit de wijkkerkenraad en de wijkgemeente zijn samengevoegd tot één allesomvattend wijkbericht. Dit keer zes pagina's met wel en wee vanuit de Dorpskerkgemeente. Lees verder >> 11.02.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie in Klankbord is dit keer verzorgd door ds. Cees Romkes. Onder de titel 'Door het water naar het geheim' gaat hij in op hetgeen in de de liturgie voor de week van Gebed voor de Eenheid op 19 januari jl. werd gepresenteerd. Lees verder >> 11.02.20

Nieuws van de AK
De Scriba van de Algemene Kerkenraad heeft een verslag gepresenteerd van de vergadering van de AK van 6 februari j.l.
Lees verder >> 12.02.20

Wist u dat . . .? Een bijzonder verhaal
Donderdag 7 februari werd de vergadering van de Algemene Kerkenraad afgesloten door scriba Louw Stroo met een bijzonder verhaaltje over tien kleine christenen. Dit willen we u niet onthouden, lees verder >> 07.02.20

Bijzonder koffieconcert in Dorpskerk
De Stichting Barendrecht Klassiek (SBK) organiseerde in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk op zondag 2 februari weer een bijzonder koffieconcert. Dit keer kwam er een slagwerkduo met een zeer verrassend repertoire. Adriaan Feyaerts en Jeroen Geevers leerden elkaar kennen bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest. De marimba heeft een centrale plaats in hun repertoire. Dit melodische slagwerkinstrument combineert het visuele spektakel van het slagwerk met de warmte en lyriek die men niet direct bij deze instrumentengroep zou verwachten. Voor het verslag van dit concert, lees verder >> 05.02.20
 

Restauratie torenuurwerk vordert gestaag
Restaurator Daelmans, die het torenuurwerk van de Dorpskerk nu al enkele maanden onder handen heeft, kon dezer dagen melden dat het zogenaamde 'gaand werk' is gerestaureerd. Dit is het gedeelte van het uurwerk dat de wijzers aanstuurt. Nu volgt de afronding van de restauratie van het 'slagwerk'. Tijdens de restauratie is trouwens opnieuw een bewijs gevonden dat het uurwerk ruim honderdvijfitg jaar ouder is dan altijd werd aangenomen. Het is namelijk gebleken dat het slagwerkdeel van het uurwerk alleen de hele uren sloeg. Het slaan van de halve uren werd oorspronkelijk gerealiseerd door middel van een zogenaamde 'dwangslag'. Bij eerdere restauraties in de vorige eeuwen is die oorspronkelijke opzet ongedaan gemaakt. Bij de lopende restuaratie zal die oorspronkelijke dwangslag van de halve uren weer naar de originele situatie worden teruggebracht. Ook deze extra werkzaamheden zullen onder toezicht van de Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk  worden uitgevoerd. Zodra de restauratie van het slagwerkgedeelte ook is afgerond, volgt een nieuw voortgangsbericht van deze buitengewoon interessante restauratie. Dat het Barendrechtse torenuurwerk nu weer een echt slingeruurwerk is geworden, is te zien op de korte video die in de werkplaats werd gemaakt. Het tikken van de zogenaamde pennengang is goed te horen (met excuses voor de achtergrondmuziek). Kijk verder >> 02.02.20
  klik voor vergroting
Weer een echt, tikkend slingeruurwerk!

Oecumenische vespers en sobere maaltijden in de veertigdagentijd
De werkgroep Oecumene gaat in de Veertigdagentijd ook dit jaar op de woensdagavonden weer vespers organiseren. Voorafgaand aan de vespers worden er ook weer een sobere maaltijd gehouden. Deze maaltijden beginnen om 18.00 uur in de Oude Pastorie achter de Dorpskerk.. Tijdens de maaltijd wordt stil gestaan bij onze dagelijkse omgang met soberheid en solidariteit. Het is een goede manier de hectiek van het alledaagse leven even te doorbreken. Rond 19.15 uur wordt de maaltijd afgerond zodat een ieder die dat wil naar de aansluitende vesper in de kerk kan gaan. Het is natuurlijk ook mogelijk alleen de vespers te bezoeken. Wilt u meer weten dan kunt u bellen met: Winia Schriek telefoon: 619497 of Sjaan Steenhoek telefoon 617924. De eerste vesper met sobere maaltijd is op Aswoensdag 26 februari is het in de Augustinusparochie. Alle andere vespers  zijn in de Dorpskerk, op 4 maart, 11 maart, 18 maart, 25 maart, 1 april en 8 april. Iedereen is van harte welkom. 02.02.20

Over liturgie gesproken. . . de Paaskring (1)
In de Protestantse Dorpskerkgemeente wordt bijzondere aandacht besteed aan 'liturgie en kerkmuziek'. De werkgroep Eredienst streeft er naar om de inspirerende wereld van 'liturgie' dichter bij gemeenteleden te brengen. Op deze website worden bijzondere momenten uit het liturgisch jaar nader toegelicht. Zondag 9 februari 2020 start in het kerkelijk jaar de zogenaamde Paaskring. Deze cyclus start 70 dagen voor Pasen, op Zondag Septuagesima, en eindigt 50 dagen erna, op Pinksteren. De Paaskring wordt onderverdeeld in: de voorvastentijd; de veertigdagentijd; de Goede Week;de Paastijd en de Pinkstertijd. In drie artikelen wordt achtergrondinformatie gegeven over deze prachtige periode uit het kerkelijk jaar.
Voor het eerste artikel, lees verder >>  02.02.20
 

Wordt Vriend(in) van de Dorpskerk!
Ook in de toekomst zal het onderhoud van het 'oudste huis van Barendrecht, het nodige geld vergen. Aangezien de Protestantse Gemeente Barendrecht maar in zeer beperkte mate daaraan kan bijdragen is de ondersteuning van de onafhankelijke Sichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) onontbeerlijk! U kunt Vriend worden van de Dorpskerk door een bijdrage te storten op bankrekeningnummer NL 38 RABO 0355 3629  45. Elke bijdrage klein of groot / eenmalig of jaarlijks is welkom. Omdat de SVDK een Algemeen Nut Beogende Instelling is (ANBI-gecertificeerd), zijn giften fiscaal aftrekbaar. Een meerjarige schenkingsovereenkomst geeft nog meer fiscaal voordeel. Ook kunt u de SVDK gedenken via uw testament; daarmee kunt u de instandhouding van de Dorpskerk ook na uw overlijden ondesteunen. Voor de nieuwe informatiebrochure, lees verder >> 30.01.20 

Februarinummer Woord & weg
Hét informatiemagazine van de landelijke PKN is 'Woord & weg'. U kunt elke maand het blad via deze website downloaden. Het februarinummer staat in het teken van de dorpskerkenbeweging en de betekenis daarvan voor de landelijke PKN. Lees verder >> 28.01.19 

Actie Product van de Maand Voedselbank
Een van de doorlopende acties van de diaconie van de Protestantse Gemeente Barendrecht is de actie Product van de maand voor de Voedselbank Barendrecht. U kunt het product van de maand inleveren bij de Dorpskerk, ingang de Ontmoeting. Ook in de andere kerkgebouwen van de PGB kunt u de producten aanleveren. In de maand februari 2020 zijn de producten van de maand: koffie en thee. U wordt van harte uitgenodigd om mee te doen aan deze actie. 30.01.20
  klik voor vergroting

Programma V&T 2020-1
De werkgroep Vorming & Toerusting van de PG Barendrecht heeft weer een prachtig programma gepresenteerd voor de eerste helft van 2020. Er is een breed aanbod aan avonden met boekbesprekingen, filmavonden en andere boeiende onderwerpen. De nieuwe flyer geeft een goed overzicht van het hele aanbod. De papieren versie is via Klankbord reeds verspreid en afgelopen zondag kregen de niet-Klankbord abonnees hem in de bus. Nu dus ook op de website!  Lees verder >> 30.01.20

KerkBalans 2020
De actieperiode voor de jaarlijkse actie KerkBalans is al weer bijna achter de rug. Namens het College van Kerkrentmeesters spreekt Aad Boers zijn dank uit: 'Wij zeggen veel dank aan onze vrijwilligers voor het verrichte werk. En natuurlijk dank aan alle toezeggers'. Hij benadrukt verder het grote belang om uw kerkelijke bijdrage voortaan digitaal te gaan verzorgen. Hij herinnert ten slotte een ieder die zijn of haar retourenvelop nog niet heeft ingeleverd, dit te doen bij een van de kerkgebouwen van de PG Barendrecht. Voor het volledige bericht, lees verder >> 29.01.20

Gemeenteavond unaniem positief over Beleidsplan 2020 - 2024
De Wijkkerkenraad van de nieuwgevormde Protestantse wijkgemeente Dorpskerk heeft in haar eerste vergadering het concept Beleidsplan 2020 - 2024, dat door de twee oude wijkkerkenraden was opgesteld, goedgekeurd. Op 28 januari jl. werd het op een gemeenteavond voorgelegd aan de gemeenteleden. Het Beleidsplan werd toegelicht door de WK-voorzitter Aad van der Wel. Alle ruim zestig aanwezige gemeenteleden hebben, na het stellen van verschillende vragen, unaniem ingestemd met het plan. In een volgende WK-vergadering zal het worden vastgesteld. Met betrekking tot de nader uit te werken actieplannen werden meerdere suggesties gedaan, die nader zullen worden uitgewerkt. Daarna zullen ze worden gepresenteerd aan de leden van de Protestantse Dorpskerkgemeente.Voor het concept Beleidsplan 2020 - 2024, lees verder >> 29.01.20

Nieuw moderamen WK
De leden van de Wijkkerkenraad van de Protestantse Dorpskerkgemeente hebben in hun vergadering van 23 januari jl. een dagelijks bestuur (moderamen) gekozen. Tot voorzitter is gekozen ouderling Aad van der Wel en tot scriba is gekozen ouderling Dick Schriek. Diaken Kees Vos en ouderling-kerkrentmeester Simon Hoek werden als moderamenlid gekozen. Ook beide Dorpskerkpredikanten Stam en Romkes zij lid van het moderamen. Tevens werd vastgesteld dat Kees Vos als 2e voorzitter en 2e scriba zal gaan optreden.Tijdens de WK-vergadering overhandigde de oud-WK-voorzitter van de vroegere Hervormde Dorpskerkgemeente - Kees Vos - de voorzittershamer aan Aad van der Wel. 29.01.20
  klik voor vergroting

Nieuw wijkbericht
De wijkberichten van de predikanten van ds. Marianne Moerland, ds. Cees Romkes en ds. Jan Willem Stam, aangevuld met berichten uit de wijkkerkenraad en de wijkgemeente worden samengevoegd tot één allesomvattend wijkbericht. Dit keer liefst zeven pagina's met wel en wee vanuit de Dorpskerkgemeente. Lees verder >> 25.01.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

'Nieuw' orgel voor Borgstede
De weeksluitingen die op vrijdagmiddag in 'Borgstede' worden gehouden, kunnen weer worden begeleid op een orgel. Vrijdag 17 januari werd het instrument officieel overgedragen. Nestor van de Dorpskerkgemeente Piet Laban nam het initiatief om te zoeken naar een nieuw orgel voor Borgstede. Na een oproep in Klankbord keurde Hans van Gelder de zes aangeboden orgels. Het orgel dat werd aangeboden door mevrouw Hazenbroek stak er kwalitatief duidelijk bovenuit.  Mevrouw Hazenbroek en haar dochter Karin Doller waren aanwezig bij de overdracht.Piet Laban bij de overdracht een kort woord. 'Dit is een volledig orgel, bijzonder geschikt voor de begeleiding' aldus Piet.  Lees verder >>  foto: De Schakel 23.01.20
  klik voor vergroting

Meditatie Klankbord
De meditatie in het tweede Klankbord in 2020 is verzorgd door ds. Bert de Wit. Onder de titel 'Dingen die moeten gebeuren' vraagt hij zich af of  het echt zo zou zijn, dat het niet te vermijden valt dat er eens in de zoveel jaar een wereldomvattende oorlog plaatsvindt? Zij antwoord is gebaseerd op woorden die Jezus Christus hierover zegt. Lees verder >> 21.01.20

Het feest van de 'Samenvoegingszondag' - het slotconcert
Op voorstel van de stuurgroep 'Samenvoegingszondag' besloot de kerkenraad van de nieuw gevormde Protestantse wijkgemeente Dorpskerk om de feestdag af te sluiten met een spetterend slotconcert voor alle ruim 250 vrijwilligers van de Dorpskerkgemeente. Het concert werd verzorgd door The Choir Company; zij vertolkten op indrukwekkende wijze muziek van Tom Parker's New London Chorale. En een spetterend concert is het geworden, vooral de uitvoering van de Young Messiah bracht veel bezoekers in vervoering. De fotoreportage - die nu nog in voorbereiding is - geeft daar een prachtig beeld van. 9.01.20
  klik voor vergroting

Het feest van de 'Samenvoegingszondag' - de Kinderkerk
Terwijl in gebouw ‘de Ontmoeting’ er een feestmaal werd geserveerd voor een vijftigtal bezoekers van de doordeweekse activiteiten van de Protestantse Dorpskerkgemeente, werd in de Dorpskerk alles in gereedheid gebracht voor een feestelijke Kinderkerk. Het idee om ook voor de kinderen een programmaonderdeel te verzorgen werd opgepakt door de werkgroep Kinderkerk, die in de Dorpskerk enkele keren per jaar een bijzondere viering organiseert op zondagmiddag voor kinderen van 2 tot 12 jaar en hun ouders, grootouders en verzorgers. De verteller Matthijs Vlaardingerbroek verzorgde het grootste deel van deze feestelijke Kinderkerk. De vele kinderen (én hun ouders en grootouders) genoten met volle teugen! Voor het derde fotoverslag van deze samenvoegingszondag, lees en kijk verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl 19.01.20
 

Klik voor vergroting
Matthijs Vlaardingerbroek
in de KInderkerk


Het feest van de 'Samenvoegingszondag' - het feestmaal
Zondag 12 januari 2020 zal ook voor de vaste bezoekers van de doordeweekse activiteiten van de Protestantse Dorpskerkgemeente in de herinnering blijven als een dag waarop helemaal werd waar gemaakt, wat de nieuwe wijkgemeente rondom het oudste huis van Barendrecht nastreeft: de Dorpskerk als godshuis én als herberg! Het tweede onderdeel van het feestprogramma was een feestmaal voor de vaste bezoekers van de Eetgroepen d’Ontmoeting, de CreaClub, de Koffiehoek van de Snuffelmarkt en de Herberg-Dorpskerk. Na afloop spraken de gasten veel woorden van waardering voor de prachtgie middag en het herlijke feestmaal. Voor tweede fotoverslag van deze feestdag, lees en kijk verder >> 19.01.20
  Klik voor vergroting

Het feest van de 'Samenvoegingszondag' - de eredienst
Zondag 12 januari 2020 zal in het geheugen van de leden van de Protestantse Dorpskerkgemeente tal van beelden oproepen. Het was immers een feestdag vol met activiteiten. De feestdag begon met een indrukwekkende eredienst, waarin dank werd gebracht aan de Eeuwige voor de totstandkoming van de nieuwgevormde wijkgemeente. Er werd afscheid genomen van vertrekkende ambtsdragers en van andere ambtsdragers werd hun zittingstermijn verlengd. Tevens werd de nieuwe voorzitter van de Algemene Kerkenraad weer in het ambt gesteld. In het eerste van vier fotoverslagen wordt terug geblikt op de inspirerende eredienst en het gezellige koffiedrinken daarna. Lees en kijk verder >> 19.01.20
  klik voor vergroting

Nieuwjaarsbrunch: een prachtig begin
Na een inspirerende eredienst, waarin de door dominee Jan Willem Stam gekozen liederen al vooruitblikten op het feest van de 'samenvoegingszondag', was de traditionele Nieuwjaarsbrunch een prachtig begin van het nieuwe jaar in een nieuw gevormde Protestantse Dorpskerkgemeente. Er was zoveel door gemeenteleden aangedragen, dat de organisatoren zelf maar weinig inkopen hoefden te doen. Tal van soorten soep, heel veel krenten- en rozijnenbroden, maar ook heerlijke salades. Kortom te veel om op te noemen. Elly van den Oever en haar hele team van vrijwilligers kan terugkijken op een prachtige start van 2020. Voor een uitgebreid fotoverslag, lees verder >> 05.01.20
  klik voor vergroting

Verslag HVD-kerstviering
De jaarlijkse kerstviering voor oudere gemeenteleden, die traditioneel wordt verzorgd door de HVD, stond dit jaar in het teken van het afscheid van Tine van Herk. Zij was gedurende enkele decennia het gezicht van de Hervormde Vrouwendienst in de Dorpskerkgemeente. Tijdens de viering, die werd voorgegaan door ds. Marianne Moerland, werd Tine toegesproken door Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam. Hij bedankte haar namens de hele Dorpskerkgeloofsgemeenschap. Namens de HVD kreeg Tine een glazen hart cadeau en een prachtig boeket bloemen. Na de viering werd er in de Onmoeting weer een gezellige middag geroganiseerd. Voor het fotoverslag, Lees verder >>  Foto's Jan van den Oever. 18.01.20
  klik voor vergroting

'Proefstoelen' gearriveerd
In opdracht van de wijkkerkenraad heeft de 'Commissie herinrichting Dorpskerk' een voorstel heeft uitgewerkt voor de plaatsing van nieuwe stoelen in de Dorpskerk en in de Ontmoeting. Er zijn drie merken stoelen geslecteerd, waaruit zal worden gekozen. Van elke type stoel zijn er een of meer exemplaren op proef geplaatst. Er is gekozen voor stoeltypen met een houtenkuip, die zullen worden gespoten in de eikenkleur van het monumentale houten interieur. De geselecteerde stoelen hebben een chroomstalen onderstel en zullen allemaal worden voorzien van een stoffenzitting, waarvan kwaliteit en kleur later zullen worden vastgesteld. Alle geselecteerde stoelen voldoen aan de Nen-normering voor veilige stoelkoppelingen.
  klik voor vergroting
In principe zullen alle stoelen zonder armleuning worden uitgevoerd. Wellicht met uitzondering van het vak recht voor de dooptuin.Vanaf heden tot en met medio februari kunnen kerkgangers hun oordeel geven over het zitcomfort en de uitstraling van de proefstoelen. Evaluatieformulier liggen klaar. De wijkgemeente gehoord hebbende, zal de wijkkerkenraad een besluit nemen over het uiteindelijke type stoel dat alle huidige stoelen en banken zal gaan vervangen. Voor het evaluatieformulier, lees verder >> 18.01.20

Prachtige liturgische schikking voor Samenvoegingszondag
De drie dames van de werkgroep Liturgsich bloemschikken hebben hun creativiteit de vrije loop gelaten om te komen tot een schikking voor de Feestzondag. Het kleurrijke eindresultaat is indrukwekkend en is vol van symboliek. Uit de toelichting op de schikking blijkt dat elk onderdeel zijn/haar eigen betekenis heeft. Het geheel heeft de uitstraling van een feesttaart in drie lagen. De kleuren en de kleurschakeringen symboliseren de veel kleurigheid van de gemeenteleden, elk met zijn of haar 'gekleurde' achtergrond.  Op het bovenste plateau zijn alle kleuren en bloemen gemixt en heel dicht op elkaar gezet, dat symboliseert het elkaar vasthouden als nieuwe Protestantse wijkgemeente. De groene takjes symboliseren nieuwe activiteiten die vanuit de Dorpskerkgemeente zullen gaan groeien. Die groei kan gestimuleerd worden door de handen ineen te slaan en samen te werken aan een nieuwe geloofsgemeenschap rondom het 'oudste huis van Barendrecht'. De achtergrondfoto symboliseert dat. De schikking verbergt ook nog een klein presentje voor de ambtsdragers die afscheid nemen. 11.01.20
  Klik voor vergroting

Er was FEEST in de DORPSKERK op 'SAMENVOEGINGSZONDAG'
Zondag 12 januari 2020 zal in de Barendrechtse kerkgeschiedenis getypeerd worden als de 'samenvoegingszondag' waarop Hervormde en Gereformeerde Christenen, die de eeuwenoude Dorpskerk als hún godshuis en herberg hebben gekozen,  na ruim 130 jaar voortaan als Protestantse Dorpskerkgemeente verder zullen gaan. Het Feestprogramma zag er in het kort als volgt uit:
1) Een feestelijke eredienst, waarbij de nieuwe kerkenraad zich presenteerde en afscheid werd genomen van ambtsdragers die het samenvoegingsproces in goede harmonie tot stand hebben gebracht. Classispredikant ds. Van Meijeren bracht de felicitaties over namens de landelijke PKN. Voor de Orde van dienst, lees verder >>. 
2) Een feestmaal in de Ontmoeting, voor zo'n 50 vaste bezoekers van Eetgroep(en) d'Ontmoeting, CreaClub, Herberg-Dorpskerk en de Koffiehoek van de Snuffelmarkt.
3) Een feestelijke Kinderkerk, waaraan verteller Matthijs van Vlaardingerbroek meewerkte. Na afloop was er in de Ontmoeting voor de kinderen een heerlijke traktatie en een bouwplaat om je eigen Dorpskerk te kunnen bouwen.
4) Een spetterend slotconcert, verzorgd door koor, solisten en band van The Choir Company, met muziek van Tom Parker's New London Chorale. Zij zongen onder andere The Young Messiah. Dit concert werd door de kerkenraad aangeboden aan de  ruim 240 vaste vrijwilligers van de Protestantse Dorpskerkgemeente.
5) Na het concert is er een feestelijke nazit, voor de vrijwilligers die op een of andere wijze een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van de 'samenvoegingszondag'.   13.01.20


Wist u dat . . . ? De Dorpskerkklok horen luiden en ook weten waar de klepel hangt!
Als er iemand is geweest, die benieuwd was hoe het 'vliegend luiden' van de klok van de Dorpskerk zou gaan klinken, dan was het wel de Dorpskerkrentmeester Simon Hoek. Hij nam destijds het initiatief om de klok weer terug te hangen aan een horizontale luidas, zoals dat van 1759 tot 1962 het geval is geweest. Dat omhangen zou het behoud van de luidklok betekenen, zo hadden deskundigen vastgesteld. Op 10 januari 2020 was het zover. Bij het proefluiden werd duidelijk dat, zoals door de deskundigen al was voorspeld, de klok een veel mooier en voller geluid zou krijgen. Zeker niet een harder geluid, maar een veel voller geluid!  U kunt het nu zelf constateren, want het proefluiden is gefilmd en op YouTube gezet. Kijk, luister en geniet verder >> 10.01.20

Januarinummer Woord & weg
Hét informatiemagazine van de landelijke PKN is 'Woord & weg'. U kunt elke maand het blad via deze website downloaden. Het januarinummer staat in het teken van liturgie en het zoeken naar nieuwe wegen daarin. Lees verder >> 28.12.19 

Feestelijke Kinderkerk op 'samenvoegingszondag'
De werkgroep Kinderkerk van de Dorpskerkgemeente organiseert een Kinderkerk in het teken van 'samen-feest-vieren' op zondag 12 januari met verhalenverteller Matthijs Vlaardingerboek. Hij verzorgt leuke voorstellingen met een Bijbelse boodschap, geschikt voor alle leeftijden van de basisschool. Hij laat op bijzondere wijze Bijbelverhalen tot leven komen in een interactieve, humoristische, afwisselende voorstelling, waarin kinderen mee mogen schitteren in een act. In de Dorpskerk zal hij de voorstelling ‘SchatRijk’ verzorgen. Het is een voorstelling over de discipelen die samen met Jezus op reis gaan en tijdens hun reis de grootste schatten ontdekken, namelijk de belangrijkste lessen die zij van Jezus geleerd hebben. De Kinderkerk is voor alle kinderen tussen 2-12 jaar en begint 15.00 uur. Om 16.00 uur staat er in 'de Ontmoeting' wat lekkers te eten en te drinken klaar. Kinderen, hun ouders en grootouders worden van harte uitgenodigd deze bijzonder feestelijke Kinderkerk mee te beleven. 21.12.19
  Klik voor vergroting

Feestelijke viering van de ‘samenvoegingszondag’
Dat - na 130 jaar kerkscheuring - Hervormden en Gereformeerden in het oude dorp van Barendrecht weer samen één Protestantse wijkgemeente Dorpskerk gaan vormen per 1 januari 2020, is reden voor een feest! Voor zondag 12 januari 2020, die de naam 'samenvoegingszondag' heeft gekregen, is een feestprogramma opgezet. Dit omvat 's morgens een feestelijke eredienst, waarin we de Eeuwige zullen eren en dankzeggen. In de middag wordt er een feestmaal aangericht, waarvoor de vaste bezoekers van Eetgroep d’Ontmoeting, Herberg-Dorpskerk, CreaClub en koffiehoek Snuffelmarkt persoonlijk zullen worden uitgenodigd. Verder is er een feestelijke Kinderkerk in de kerkzaal, met een nazit in De Ontmoeting. Het feestprogramma wordt afgesloten een spectaculair concert met muziek van Tom Parkers' New London Chorale, uitgevoerd door 'The Choir Company'. Dit concert wordt aangeboden aan alle vaste vrijwilligers van de nieuwe protestantse Dorpskerkgemeente, die hiervoor een persoonlijk uitnodiging zullen ontvangen.  Lees verder >> 20.12.19
 

'samen-feest-vieren'

Liturgische schikking 4e Advent
De adventsschikking groeit op de vierde Adventszondag, op weg naar het feest van Christus' geboorte. De dames van de werkgroep Liturgsch bloemschikken hebben de vierde en laatste krans toegevoegd. De vierde krans is versierd met klimop (Hedera). Deze plant is het hele jaar groen en biedt schuilplaatsen voor dieren en hecht zich aan de ondergrond. Het symboliseert het vertrouwen dat de profeet Micha stelt op de trouw van God: op een God die vergeeft. Micha zegt dat de Eeuwige niet woedend blijft, maar kiest voor trouw-zijn voor wie Leven wil. Dat betekent geen rechte weg, maar zo kronkelig als een tak klimop. . . 21
.12.19

Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . . Zondag Rorate Caeli, zondag hoe?
De vierde zondag van de Advent draagt de naam Rorate Caeli. Dit verwijst naar het achtste vers Jesaja 45 'Dauwt hemelen van boven', gij wolken, beregene de rechtvaardigen: Opdat de aarde zich zal openenen de Heiland er uit zal ontspruiten. Het is een gebed tot God of Hij zijn gerechtigheid op aarde wil vestigen. De komst van Jezus Christus die we komende week vieren is de vervulling van dit gebed. Daarom is Psalm 19 ook de Psalm van de zondag. Over de stille maar duidelijke taal die de hemel spreekt. Vers 2 gaat over de zon die God over ons doet opgaan. We denken dan ook aan Jezus Christus, de ‘Zonne der gerechtigheid’. De liturgische kleur is paars. Paars is het symbool van bezinning en inkeer als voorbereiding op het vieren van het feest.21.12.19
 

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
Dit keer een zeer uitgebreid wijkbericht vanwege het vele nieuws van de predikanten en vanuit de Dorpskerkgemeente. Degene die nog geen abonnee is op Klankbord, kan het via deze website lezen of downloaden. Lees verder >> 21.12.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
Dominee Cees Romkes geeft in zijn wijkbericht een overzicht van het wel en wee in de wijkgemeente Zuid-Oost. En natuurlijk geeft hij ook weer een prachtige liedtekst door. Als webredactie feliciteren we Cees en Ingrid van harte met hun 40-jarig huwelijk (op 21.12.19)!  Lees verder >> 21.12.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De Kerstmeditatie in Klankbord is verzorgd door Anne-Mieke van Oost-Reiber. Zij stelt de vraag: 'of wij ons ook zelf kunnen openstellen voor God zoals Hij zich laat kennen in dit kind? Willen wij dit Kind een plaats geven in ons eigen leven, ook als dat zou betekenen dat het leven op die manier misschien heel anders zal verlopen dan we ooit hadden kunnen bedenken?' Lees verder >> 19.12.19

Kerkrentmeester geïnterviewd op Radio Exxact
In het programma 'Hart voor Barendrecht'  van Radio Exxact Barendrecht  werd ouderling-kerkrentmeester Simon Hoek op 2 december jl. geïnterviewd door Jacobien Glasbergen en Arnold Sluis. Onderwerp van gesprek was zijn werk als kerkrentmeester van de Dorpskerk. Verder werd hij specifiek bevraagd over de lopende restauraties van het torenuurwerk, de klokkenstoel en de luidklok. Het hele interview is terug te luisteren via de website van Hart voor Barendrecht. Luister verder >>  16.12.19
 

Orgel Borgstede vervangen
Op initiatief van Dorpskerknestor Piet Laban is het gelukt om het elektronische orgel Borgstede te vervangen. Regelmatig worden er daar kerkdiensten gehouden, waarbij de zang op een 'amechtig' elektronisch orgel werd begeleid. Er volgde een oproep in 'Klankbord', waarop zeven orgels werden aangeboden. Hans van Gelder heeft alle orgels gekeurd. Het orgel van mevrouw Hazenbroek van de Grondmolen stak er kwalitatief ruim boven uit. Via het platform “Barendrechtse Uitdaging” werd de vraag van de diaconie om het orgel naar Borgstede te vervoeren 'gematcht' aan Den Otter Verhuizingen (zie foto). Deze heeft het orgel vervoerd naar Borgstede, waar het nu de samenzang prachtig kan begeleiden. Allen die meewerkten aan de uitwerking van dit initiatief, hartelijk bedankt! 15.12.19
  Klik voor vergroting

'Bethlehem in Barendrecht' weer een succes
In de stichting 'Hart voor Barendrecht' participeren nagenoeg alle plaatselijke kerken. De jaarlijkse kerstwandeling 'Bethlehem in Barendrecht' is een van hun succesvolle kernactiviteiten. Dit jaar vormde de kerstwandeling de afsluiting van het WinterFeest. Vanwege de harde wind moesten enkele aanpassingen worden doorgevoerd, maar de veertien groepen van zo'n veertig personen hebben er weinig van gemerkt. Het was ook dit jaar weer een unieke ervaring om het eeuwenoude bijbelverhaal vertolkt te zien worden in deze tijd, in een boerenschuur, in het voorportaal van een kerk, een garage of zomaar in een voortuin in de oude dorpskern van Barendrecht. De wandeling eindigde dit keer in het Dorpskerkcomplex. Daar stond de warme chocolademelk klaar voor iedere deelnemer, groot en klein. In de Dorpskerk konden degenen die dat wilden, de eeuwenoude kerstliederen zingen, begeleid door ??? op trompet en Sander van der Kaaij op het Dorpskerkorgel. Voor veel meer foto's van de geslaagde wandeling, kijk verder >> . 15.12.19
  klik voor vergroting

Uitstekende opbrengst Snuffelmarkt op WinterFeest
Natuurlijk was de Snuffelmarkt ook weer present op het WinterFeest. Mede door het slechte weer én het feit dat er kinderactiviteiten waren in de consistorie, trok de Snuffelmarkt de hele dag veel bezoekers. Aan het eind van de dag konden de vrijwilligers van deze enthousiaste werkgroep van de Dorpskerkgemeente het prachtige resultaat van € 959,10 bekend maken. Dat is een recordopbrengst voor dit soort gelegenheden. Op woensdagavondopening 18 december is er nog een speciale avondverkoop van 18.30 tot 20.30 uur.
Dan wordt alle kleding én alle kerstartikelen voor de helft van de (toch al lage) prijs verkocht! 15.12.19 

Een aangepast, maar prachtig WinterFeest
De Stichting Evenementen Dorpskern Oud-Barendrecht (SEDOB), waarin de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk namens de Dorpskerkgemeente participeert, heeft op 14 december jl. het tiende WinterFeest georganiseerd. Vanwege het stormachtige weer moest het buitenprogramma grotendeels worden gecanceld. Daardoor kwam het hele Dorpskerkcomplex in het centrum van de belangstelling kan staan. Het WinterFeest stond dit jaar in het teken van de Alpen. In gebouw de Ontmoeting ontstond een heus Alpenfeest. Een Egerländer Kapel, compleet met klokkenspel en twee alpenhoorns zorgen voor fantastische muziek (zie foto) . En in de Dorpskerk trokken zowel het kerstconcert van het Dagorkest van de Harmonievereniging als ook de zeventiende versie van de Christmas Carol Singing heel veel bezoekers (zie foto). De consistorie was vol met kinderen die allelei kinderactiviteiten deden. De Dorpskerk speelde ook een rol bij de afsluiting van het WinterFeest want de Kerstwandeling “Bethlehem in Barendrecht” eindigde in het Dorpskerkcomlex (zie spearaat artikel). Binnenkort komt er op de website van het WinterFeest een uitgebreid fotoverslag. 15.12.19
 

klik voor vergroting
Klik voor vergroting


Leerhuis avond: Kerkvaders over economie
Op 17 december was ons gemeentelid dr. Joost Hengstmengel inleider in het leerhuis. Hij sprak over 'de visie van de kerkvaders op de economie'. Hij schreef daarover het boekje 'Hemelse zaken'. Hij laat in dat boekje zien dat de vroegchristelijke ideeën over geld en goed heel nuttig kunnen zijn in onze tijd waarin we vooral meer van hetzelfde horen over de economie (groei, groei en nog eens groei). In zijn lezing liet hij zien hoe de vroege christenen ons kunnen helpen de kritische houding van de Bijbel tegenover geld en economische systemen opnieuw te ontdekken. Het werd een buitengewoon interessante en actuele avond. 13.12.19

Kerstviering voor ouderen in Dorpskerk
Traditiegetrouw organiseerde de Hervormde VrouwenDienst (HVD) op 17 december weer een kerstviering voor iedereen vanaf 75 jaar die zich betrokken voelt bij de Dorpskerk. Voorganger in deze dienst was ds. Marianne Moerland. Aan het einde van de viering sprak ds. Stam Tine van Herk toe, die na tientallen jaren afscheid nam als voorzitter van de HVD.. Na de dienst was er in de Ontmoeting een gezellig samenzijn, waar Diete Dumans een prachtige presentatie verzorgde over de schilder Rembrandt. De middag werd afgesloten met een broodmaaltijd. 13.12.19
 

Liturgische schikking 3e Advent
De dames van de werkgroep Liturgsch bloemschikken hebben de schikking voor de 3e Adventszondag met een derde krans uitgebreid. De liturgische schikking groeit, ze stijgt als het ware omhoog. De derde krans is versierd met takken van de levensboom (conifeer). Op de levensweg van mensen gaat het om het letten op de vraag: 'hoe doen wij het goed en eerlijk?' De levensopdracht is om de gehele schepping, zowel mens als dier, tegemoet te treden, er voor te zorgen en er van te houden. Op de derde krans ligt daarom ook een snoer met pinda’s als voedsel voor vogels. Mens en dier leven niet van de lucht, daarom zien we naar een ieder om.
Het is iets om blij van te worden als mensen ruimhartig uit delen van wat zij ontvangen. 13.12.19

Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . Zondag Gaudete, Zondag hoe?
Omdat de Dorpskerkgemeente zich verbonden weet met de Kerk van alle tijden en alle plaatsen wordt veel waarde gehecht aan symbolen en rituelen in de zondagse liturgie. Zo wordt de liturgische kalender gevolgd, de derde Adventszondag draagt daarbij de naam 'Gaudete' dat betekent 'verheug je'. Het is een verwijzing naar Filippenzen 4: 4-5. Daar staat: 'Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u!' De derde Adventszondag staat dus niet alleen in het teken van inkeer en voorbereiding, het is al even een beetje (Kerst)feest. Op deze zondag kleurt het paars van advent op tot roze want halverwege de weken van boete en inkeer is er zicht op de kleur het wit van kerstmis. Ook in de liturgische schikking is de kleur roze nadrukkelijk aanwezig.  13.12.19

Grote snoeibeurt in Kerktuin
Het was de werkgroep Kerktuin al jaren een doorn in het oog dat de bomen en struiken op de afscheiding met de buren erg veel zonlicht wegnamen uit de Kerktuin. In goed overleg met de burman heeft kerkrentmeester Alie den Engelsman samen met Jacob van der Linden en een aantal vrijwilligers op 11 december de enorme klus geklaard. Zowel de taxushaag, die als erfgrens dient, als ook de overhangende bomen zijn fors terug gesnoeid. Een woord van dank aan allen die deze bijzondere operatie tot een succes hebben gemaakt. Een uitgebreidere fotoreportage volgt later. 11.12.19
  klik voor vergroting

Oliebollenactie ZWO
Zoals voorgaande jaren organiseert de ZWO-commissie weer een oliebollenactie waarvan de opbrengst is bestemd voor goede doelen. Dit jaar worden 6 jongeren uit onze kerken in Barendrecht die met World Servants op werkvakantie gaan ondersteund. Zij gaan komende zomer in Zambia bouwen aan een uitbreiding van een kliniek voor medisch personeel en in Bangladesh aan een trainingscentrum voor gehandicapten. Bestelformulieren voor de oliebollen liggen in de Ontmoeting. Tot en met 22 december kunt u de bestelling inleveren in de betreffende doos. Dinsdag 31 december tussen 9 en 12 uur kunt u uw bestelling afhalen in de Dorpskerk of in Carnisse Haven. De oliebollen worden u warm aanbevolen en hiermee geeft u de jongelui een financiële steun in de rug. 11.12.19
   

Organist Jan van der Meer geëerd
Op zondagmiddag 8 december verzorgde André de Jager, samen met Annelies Schep (sopraan), Jolanda den Houter (hobo) en Severin van Dijk (fluit) een prachtig advendsconcert in Carnisse Haven. Na afloop van het concert vroeg ouderling-kerkrentmeester Aad Boonstra of Jan van der Meer naar voren wilde komen. Jan werd in het zonnetje gezet, omdat hij zich al zo'n vijftig jaar als vrijwilliger inzet als kerkorganist in tal van kerken en plaatsen. Dat is voor het CvK van de PG Barendrecht reden geweest om Jan daarvoor publiekelijk te waarderen. Aad speldde het ere-insigne in goud van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk beheer (VKB) op  bij Jan. Ook vanuit de Dorpskerkgemeente feliciteren we Jan, die als hulporganist al vele jaren op het Dorpskerkorgel speelt, van harte met dit eerbetoon. Natuurlijk betrekken we in onze felicitaties ook zijn vrouw Tineke, een van de onmisbare steunpilaren van het kerkrentmeesterlijke werk in en rond de Dorpskerk!  08.12.19
  klik voor vergroting

Liturgische schikking 2e advent
De dames van de werkgroep Liturgsch bloemschikken hebben de schikking voor de 2e Adventszondag met een tweede krans uitgebreid. De kransen die in de schikking worden verwerkt verwijzen naar de voortdurende cycli van beginnen en eindigen enopnieuw beginnen. Elk jaar wordt het opnieuw kerst, elk jaar ontvangen we waarschuwingen en altijd is er hoop op een toekomst. De kransen worden horizontaal geplaatst. Micha geeft waarschuwingen over aardse zaken, het gaat over het leven op aarde. De liturgische kleur van de zondag wordt verbeeld door de bloem.De eucalyptus verwijst naar 'reinigend vermogen', om te leren 'om-denken'. De bladen met de opgerolde, scherpe punten verwijzen naar wapens die onklaar zijn gemaakt, verwijzend naar het visioen van 'wapens die zijn omgesmeed tot nuttige werktuigen' uit de profetie van Micha. 
Voor de volledige toelichting, lees verder >> Foto: Jan van den Oever. 08.12.19
  klik  voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . Zondag Sion Populi. Zondag hoe?
De tweede zondag van de Advent draagt al vele eeuwen de naam zondag Sion Populi. Die benaming komt van het eeuwenoude lied: 'Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes'. Het is een verwijzing naar Jesaja 30:19: 'Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft geen tranen meer te storten. Want hij zal zich over je ontfermen als je weeklaagt, hij zal antwoorden zodra hij je hoort'. Het is ook een verwijzing naar de Psalm van deze zondag: Psalm 80. 08.12.19

WinterFeest: Kerst in de Snuffelmarkt
De kerstverkoop is in volle gang in de Snuffelmarkt. Er is weer een grote verscheidenheid aan oude en nieuwe kerstversieringen. Ook is er een speciale tafel ingericht met authentieke artikelen van vroeger en nu. Zeer de moeite waard! De Snuffelmarkt is gedurende het WinterFeest op 14 december de gehele dag geopend. Men kan naast de kerstspullen vele andere leuke artikelen kopen. Maar er is ook een mooie boodschappenmand te winnen, deze is geschonken door de Jumbo. De koffiehoek is 's morgens verplaatst naar de Ontmoeting. Let op: Het is tijdens het Winterfeest niet mogelijk om spullen te brengen.
De opbrengst is voor het onderhoud van het Dorpskerkcomplex. 08.12.19


Liturgische schikking 1e advent
Petra van Die, Ingrid Filius en Elly van den Oever vormen de werkgroep Liturgsch bloemschikken van de Dorpskerkgemeente. Zij volgen voor de schikkingen voor de Adventszondagen van 2019 het voorbeeld dat vanuit de PKN is aangereikt. De basis van de schikking bestaat uit drie takken, die afkomstig zijn uit onze eigen Kerktuin. Ze vormen de steunen voor kransen die elke Adventszondag aan de schikking worden toegevoegd. De drie steunen zijn sterk genoeg om alles te dragen en ze staan symbool voor bv. de Drie-eenheid of voor het gezin, ouders en kinderen. De eerste krans vormt een oneindige cirkel van stekelig groen, die gezien kan worden als de omheining voor de kudde, beschermend en reddend, zoals verbeeld in de plukjes schapenwol. De kransen worden horizontaal geplaatst. De profeet Micha geeft waarschuwingen over aardse zaken, het gaat over het leven op aarde. De liturgische kleur van de zondag wordt verbeeld door de paarse bloem.
 Voor de volledige toelichting, lees verder >> foto: Jan van den Oever. 06.12.19

  klik voor vergroting

Decembernummer Woord & weg
Hét informatiemagazine van de landelijke PKN is 'Woord & weg'. U kunt elke maand het blad via deze website downloaden. In het decembernummer wordt aandacht besteed aan het werk van de geestelijke verzorgers bij de krijgsmacht. Verder een boeiend artikel over de wijze van het vieren van de kerkstnachtdienst. Vier predikanten geven hun visie. Lees verder >> 02.12.19 

Een prachtig begin Advent in de Dorpskerk
De werkgroep eredienst van de Dorpskerkgemeente kijkt in dankbaarheid terug op een prachtig begin van de adventstijd in Anglicaanse stijl. Op zondagavond 1 december beleefden de kerkgangers in een volle Dorpskerk een  spectaculaire uitvoering van het Festival of Lessons and Carols, in de versie van het King’s College in Cambridge. De uitvoering door het Laurenskamerkoor onder leiding van Gabor van Os en Rien Donkersloot op het Dorpskerkorgel was adembenemend mooi. Liturg was ds. Jan Willem Stam. De brandende kaarsenkronen en de concertverlichting gaven het geheel een unieke uitstraling. Na afloop waren er tal van complimenten en dat vertaalde zich ook in een prachtig collecteresultaat. 02.12.19    
  klik voor vergroting
Foto: Arco van der Leee

Wist u dat. . . ? Een Sinterklaaslied in het Liedboek
Dat het in 2013 uitgegeven nieuwe Liedboek tal van prachtige pareltjes bevat, zal de meesten wel bekend zijn. Maar wist u dat er een prachtig Sinterklaaslied in het Liedboek staat? Een lied dat boven elke ‘Zwarte Pieten-discussie’ uitstijgt! Onder de noemer 'geloofsgetuigen' zijn er in het Liedboek liederen opgenomen over Sint Willibrord, Sint Maarten en ook over Sint Nicolaas! Het Lied nummer 745 verwijst naar het leven en werk van de bisschop van Myra, die geboren werd omstreeks 230 en overleed op 6 december van het jaar 342 of 352. Sint Nicolaas staat overigens niet alleen bekend als kindervriend. Hij is misschien wel de meest genoemde beschermheilige ter wereld. Veel beroepsgroepen, maar ook veel steden beschouwen hem als hún beschermheilige. Lees verder >> 01.12.19
  klik voor vergroting

Uniek Festival of Lessons and Carols in Dorpskerk
Op zondagavond 1 december vindt er weer een unieke Adventsviering uit de Anglicanse traditie plaats in de Dorpskerk, dit keer geen Evensong, maar een Festival of Nine Lessons and Carols. Negen lezingen uit de Bijbel omlijst met liederen vertellen het verhaal van Kerst: Gods liefde voor ons mensen. Het allerbekendst is het Festival van King’s College in Cambridge dat vorig jaar zijn honderdste editie beleefde. De negen lezingen uit de Bijbel zijn ook dezelfde als die jaarlijks in Cambridge worden gelezen.De viering in de Dorpskerk sluit daar bij aan. Dat betekent dus allereerst prachtige Engelse koormuziek! Het Laurens Kamerkoor uit Zwijndrecht onder leiding van Gabor van Os zal dit verzorgen. Rien Donkersloot bespeelt het Dorpskerkorgel. Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam is voorganger. Aanvang 19.00 uur. Het belooft een prachtig begin te worden van Advent, op weg naar het Kerstfeest! De brandende kaarsenkronen van de Dorpskerk zullen zorgen voor een unieke sfeer. Antoinette Jansen heeft een mooie orde van dienst gemaakt, lees verder >> 29.11.19
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . Zondag Levavi. Zondag hoe?
De eerste zondag van de Advent draagt al vele eeuwen de naam zondag Levavi. Dat is een vernoeming naar de eeuwenoude introïtuspsalm 'Ad te levavi animam meam, Deus meus, in te confido, non erubescam'. (Tot U heb ik mijn ziel opgeheven; mijn God op U vertrouw ik, ik zal niet beschaamd worden) Wij kennen dit als Psalm 25, die dan ook als de Zondagspsalm op de 1e Advent wordt gezongen. In de Adventstijd is de liturgische kleur paars, de kleur van bezinnig en inkeer daarom wordt er in de liturgie geen glorialied gezonden. 29.11.19

In 2020 wekelijks 'Herberg-Dorpskerk'!
Precies een jaar geleden namen Loek en Nellie van Doorn het initiatief namen tot een nieuwe activiteit: de 'Herberg-Dorpskerk' - 'Kerk-zijn, in het oudste huis van Barendrecht: een ontmoetingsplaats  voor alle bewoners in het oude centrum van het dorp'. Nu kan worden gemeld, dat deze nieuwe werkgroep van de Dorpskerkgemeente  zo succesvol  initiatief is, dat het met ingang van het nieuwe jaar de Herberg-Dorpskerk wekelijks zal zijn geopend! Naast Nellie en Loek zijn er voldoende nieuwe 'herbergiers' gevonden om dit te kunnen realiseren. In 2019 is de Herberg nog één keer geopend voor een ieder die: een praatje wil maken of een spelletje wil doen; levensverhalen met anderen wil delen; klusjes in en rond de kerk en kerktuin wil doen; rust en stilte zoekt in de kerktuin of in de eeuwenoude Dorpskerk. Er wordt door de herbergiers een kopje koffie of thee geschonken en er wordt afgesloten met een eenvoudige lunch. Kom eens kennismaken op 11 december van 09.30 tot 12.30 uur. 29.11.19
  Klik voor vergroting

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
Dit keer een zeer uitgebreid wijkbericht vanwege het vele nieuws van de predikanten en vanuit de Dorpskerkgemeente. Degene die nog geen abonnee is op Klankbord, kan het via deze website lezen of downloaden. Lees verder >> 29.11.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
Dominee Romkes geeft in zijn wijkbericht een overzicht van het wel en wee in de wijkgemeente Zuid-Oost. En natuurlijk geeft hij ook weer een prachtige liedtekst door. Lees verder >> 29.11.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters
De administrateur financiële acties van het CvK - Aad Boers - meldt het volgende over de afsluiting van KerkBalans 2019: In het begin van het jaar werden vele toezeggingen voor hun kerkelijke bijdrage ontvangen. Het CvK is dankbaar voor dat vrijwel al die toezeggingen zijn ontvangen. Sommige staan toch nog open . . . Soms is betaling aan de aandacht ontsnapt of is nog niet het gehele bedrag betaald. Het CvK ziet deze bijdragen nog graag tegemoet!  Hopelijk kan ook dit jaar worden afgesloten met een realisatie van het begrote opbrengstbedrag. Hartelijk dank daarvoor aan iedereen!
Stuur voor vragen of opmerkingen een emailtje naar: financiele_acties@pknbarendrecht.nl of bel even: 010-5913849. 27.11.19
 

Een bijzondere 'Preek van de leek'
In de Haagse Kloosterkerk werd voor de vijfde maal een serie 'Preek van de Leek' georganiseerd. In bijzondere diensten geven spraakmakende mensen uit verschillende sectoren van de samenleving hun visie op een zelfgekozen thema in relatie tot de Bijbel. De voorganger houdt een eigen verhaal en kan ook aan de liturgie een eigen invulling geven. Vaak klinkt er ook bijpassende muziek. Op 24 november jl. hield (de bij de Protestantse wijkgemeente Rotterdam-Charlois behorende) Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vice-premier zijn 'Preek bvan de Leek'. Hij zette op indrukwekkende wijze Psalm 8 centraal: 'over de nietigheid én de grootsheid van de mens, die beeld van God wordt genoemd'. De bezoekers van onze website willen we deze inspirerende 'preek' niet onthouden!
Lees verder >> Op de foto de prachtige 17e eeuwse preekstoel van de Kloosterkerk 26.11.19
  klik voor vergroting

Wist u dat . . . ? De PKN biedt transgender volwaardige plek
Zelden zal een aanvulling van het Dienstboek van de Protestantse Kerk in Nederland zoveel aandacht hebben gekregen als de meest recente. . . De werkgroep Eredienst en kerkmuziek van de PKN biedt via de website van het dienstboek liturgische bouwstenen aan waarvan gebruik kan worden gemaakt in een eredienst, waarin een transpersoon zich met een nieuwe naam presenteert en een zegen ontvangt. De tekst bestaat uit een inleiding, een tekst voor naampresentatie en zegen van een transpersoon in de eredienst, een paar aanvullende zegenteksten en liedsuggesties en gebeden voor persoonlijk en pastoraal gebruik. Het 'Dienstboek' is een uitgave waarin orde en inhoud van de erediensten in de PKN beschreven staan. Lees verder >>  26.11.19
 

Op zoek naar voorouders . . .
Van tijd tot tijd komen er bezoekers naar de Dorpskerk die op zoek zijn naar hun voorouders. Zo ook afgelopen week. Een familie uit Piershil met de bekende Barendrechtse naam Andeweg wilden een bezoek brengen aan de grafzerken van hun voorouders, die in de Dorpskerk nog aanwezig zijn. Het ging in dit geval om broer en zus Arie en Maartje Andeweg, alsmede de zoon en kleinzoon van Arie: Arjan en Dani Andeweg. Kerkrentmeester Simon Hoek heeft ze ontvangen en de tien (!) grafzerken getoond van hun voorouders die in de kerk nog aanwezig zijn. Voor de geschiedbeschrijving kon hij dankbaar gebruik maken van het jubileumboek 'Vijf eeuwen Dorpskerk', waarin die grafzerken zijn beschreven. Met hun instemming werd er van de drie generaties een foto gemaakt bij de mooiste grafzerk uit de kerk, die van Hendrick Aenwegh en Adriaantje Franke de Vos. Na afloop kreeg de kerkrentmeester een gift toegestopt voor de Vrienden van de Dorpskerk, ten behoeve van de restauraties in de toren. 14.11.19 
  klik voor vergroting

Zes kerkelijke vrijwilligers kregen een lintje
Op 26 april reikte Barendrechts burgemeester Jan van Belzen aan vier leden van de Protestantse Gemeente Barendrecht een koninklijke onderscheiding uit. Verder kregen een lid van de Nederlands Gereformeerde kerk van Barendrecht en een lid van de Protestantse Gemeente Heerjansdam een koninklijk lintje. Onder de gedecoreerden was ook ouderling-kerkrentmeester van de Dorpskerk Simon Hoek (inderdaad uw webbeheerder). Hij werd benoemd tot lid van de Orde van Oranje-Nassau. Simon dankt een ieder die een bijdrage heeft geleverd aan deze eervolle onderscheiding. Het is voor hem zowel een persoonlijk blijk van grote waardering voor al zijn vrijwiligerswerk in en rondom de Barendrechtse Dorpskerk, maar zeker ook een blijk van waardering voor die vele honderden vrijwilligers zonder wie het kerkenwerk in de onmogelijk zou zijn. Zie verslag Barendrecht.Nu.nl >> 26.04.19

  klik voor vergroting
Een dankbare kerkrentmeester/ webbeheerder . . .en zijn vrouw.

Achtste boek van Abraham Costerus gevonden
Het lange speuren naar informatie over de zesde Dorpskerkpredikant in alle uithoeken van het wereldwijde internet is niet te vergeefs geweest, zo concludeert Dorpskerkrentmeester Simon Hoek. Nu is gebleken dat dominee Abraham Costerus nog een achtste theologisch boekwerkje heeft geschreven met de titel: "Van de Opstandinghe des Vleeschs, ghestelt tot een noodighe verantwoordinghe, teghen de valsche beschuldighinghe Thomas Sailly, Priester der ghenoemder Societeyt Jesu". Het is een protest(ants)geschrift tegen de theologische visie van de Rooms-Katholieke Thomas Sailly, die als Jezuiet tal van theologische werken heeft geschreven. Dit boekwerkje van 100 pagina's, is uitgegeven in 1616, toen Costerus predikant was in Ossendrecht en Woensdrecht. Ook dit boekje is volledig te downloaden via GoogleBooks.com! 28.03.19
  Klik voor vergroting

De zesde Dorpskerkpredikant: Abraham Costerus, dominee-schrijver
De levensbeschrijving van de zesde Dorpskerkpredikant nadert zijn voltooiing: Het betreft Abraham Costerus (1575-1620), die predikant was in Barendrecht van 1606-1609. Hij is de eerste Barendrechtse predikant waarvan vast staat die universitair was opgeleid. Hij heeft een zevental boeken geschreven, die veel stof deden opwaaien. Hieronder staan de titelbladen van die boeken afgedrukt, als voorproefje op de publicatie van zijn boeiende levensverhaal. Zijn meest spraakmakende boek schreef hij in zijn Barendrechtse periode. Binnenkort meer over Abraham Costerus, wiens originele boeken bijna uitsluitend nog te vinden zijn in enkele grote unversiteitsbibliotheken, maar die allemaal via 'Google Books' gedownload kunnen worden! 25.03.19
Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting
1608 1610 1613 1614 1614 1619 1620

Unieke vondst van eeuwenoud boekwerk van oud-Dorpskerkpredikant
Al twee jaar speurt een Dorpskerkrentmeester op internet naar de geschiedenis van de eerste predikanten in Barendrecht. De eerste vijf predikanten zijn inmiddels in beeld gebracht. Ze werden gepresenteerd in het kerkblad Klankbord (sterk verkorte versie) en in een wat langere versie op deze website en in het Contactblad van de Historische Vereniging Barendrecht. Speurend naar de levensloop van de zesde predikant - Abrahamus Costerius, die anno 2019  'Bram de Koster' zou heten, bleek dat hij, enkele boekwerken heeft geschreven die destijds nogal spraakmakend waren. Dankzij 'Google Books' kunnen die boekwerken digitaal gelezen worden. De originele boeken zijn zeer zeldzaam en die exemplaren liggen veilig opgeborgen in enkele bibliotheken over de hele wereld. De kerkrentmeester stuitte tijdens zijn lange zoektocht op internet op een origineel exemplaar van een 'Thesaurus Liborum' in twee delen uit het jaar 1701. Daarin is het tweede boekje van deze Dorpskerkpredikant integraal opgenomen. Costerius schreef dat in 1610 en het werd negentig jaar later opgenomen in dit prachtige verzamelwerk dat door Thomas Crenius werd uitgegeven. 
Deze Thesauri Liborum werden te koop aangeboden voor een aantrekkelijke prijs. De kerkrentmeester  kon zijn ogen niet geloven, aarzelde geen seconde en kocht de twee boekjes die bij een antiquariaat in de regio werden aangeboden. Aangezien er over het leven en werken van deze zesde predikant heel veel informatie is gevonden, zal diens levensbeschrijving in enkele delen verschijnen, zowel in Klankbord, op deze website alsook in het Contactblad van de Historische Vereniging. Het plan is om de complete levensbeschrijvingen van de eerste zes Dorpskerkpredikanten, voorzien van alle bronnen en verwijzingen, later in boekvorm uit te geven. Binnenkort wordt op onze website gestart met de eerste publicatie van de levensloop van dominee Abraham Costerus, die van 1606 tot 1609 predikant in Barendrecht was. 21.03.19   klik voor vergroting

Uniek plaatje van Dorpskerkinterieur
Een van de huisfotografen van onze website is oud-koster Jan van den Oever. Hij heeft bij zijn afscheid onder andere een fototoestel cadeau gekregen. Hij maakt daar steeds mooiere foto's mee! De panoramafoto geeft een uniek interieurbeeld van het 'oudste huis van Barendrecht.' 10.03.19 De vergroting van de foto is voorzien van een Dorpskerklogo om misbruik te voorkomen.
  klik voor vergroting

Onderhoud van de Oude Pastorie
Sinds 1907 staat achter de Dorpskerk een indrukwekkende woning met (destijds) dertien kamers, die tot 1957 dienst deed als Dorpskerkpastorie voor een aantal opeenvolgende Dorpskerkpredikanten. Daarna kreeg het gebouw een bestemming voor kerkelijke en daaraan gerelateerde activiteiten. Zo was er tot 1998 op de begane grond de jongerensociëteit De Beuk. Vanaf 1993 kreeg ook de Snuffelmarkt onderdak in de Oude Pastorie, eerst in de voorkamer en vanaf 1999 in de aangebouwde serre. In 1998 werd het pand grondig verbouwd, waarbij de huidige indeling ontstond.  (foto: Historische Vereniging Barendrecht)
  klik voor vergroting
In het kader van de besluitvorming van de Algemene Kerkenraad in 2017 om de financiën van de PG Barendrecht gezond te maken, is besloten dat er geen groot onderhoud meer wordt gepleegd aan de Oude Pastorie, tenzij met specifieke instemming. Zolang er nog geen besluitvorming is omtrent de toekomst van de Oude Pastorie, wordt het gebouw zodanig onderhouden dat het geschikt blijft voor eigen gebruik van kerkelijke activiteiten en ook goed verhuurbaar blijft voor externe partijen. In dat kader worden er in 2019 enkele noodzakelijke  onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Lees verder >> 20.02.19

Met het oog op 2022. . .
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk (STDK) was in de periode 2005 tot 2012 zeer actief bij de voorbereiding en de uitvoering van het 500-jarig bestaan van de Dorpskerk in 2012. In de jaren daarna werd de Dorpskerkwebsite verder uitgebouwd en werd samengewerkt met de Zomer- en WinterFeesten en de koffieconcerten van SBK. Naar verwachting is er straks in 2022 alle reden om bij het 510-jarig bestaan van de Dorpskerk te gaan vieren dat er steeds meer 'muziek zit in de Dorpskerk’ zit! Daarom komt ook de STDK weer in een hogere versnelling. De eerste plannen worden alweer uitgebroed, om de plaats van de Dorpskerk in de Barendrechtse samenleving verder te gaan versterken.
Lees verder >> 14.02.19

 

5,1 eeuwen Dorpskerk
Het is al weer zeven jaar geleden dat het prachtige jubileumboek 'Vijf eeuwen Dorpskerk' is verschenen ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan van het oudste huis van Barendrecht. In die afgelopen zeven jaar is er veel gebeurd in de Dorpskerk en in de Dorpskerkgemeente. In mei 2022 - dus al over drie jaar - doemt de viering van de 510e verjaardag van het Godshuis aan de horizon op. Dezer dagen hebben Wim de Regt en Simon Hoek de koppen bij elkaar gestoken, omdat hen was gebleken dat ze elk met een soortgelijk plan rondliepen: een supplement op het jubileumboek, dat zou kunnen verschijnen in mei 2022. 
 
Nu het bestaande boek is uitverkocht, hebben zij besloten om de complete inhoud in de komende maanden - dus stap voor stap - digitaal beschikbaar te stellen via de Dorpskerkwebsite.   Het supplement zal correcties en aanvullingen op het bestaande boek bevatten, alsmede een kroniek per jaar over de periode 2012 - 2022. Aan gemeenteleden en vrienden van de Dorpskerk wordt gevraagd of zij correcties op het bestaande boek en suggesties voor aanvullingen kenbaar willen maken. Dat kan rechtstreeks aan Wim of Simon, maar dat kan natuurlijk ook via de e-mail >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl  Deo volente, zullen we in mei 2022 een nieuw hoogtepunt kunnen gaan vieren in de geschiedenis van de Dorpskerk. Wij denken vooruit! U / jij ook?    08.02.19

De eerste predikanten van Barendrecht
In het kerkblad Klankbord is een serie artikelen gestart waarin de eerste vijf predikanten van Barendrecht worden beschreven. Deze artikelen zij resumés van uitgebreidere artikelen die eerder op onze website zijn gepubliceerd. Om uitgebreid zoeken op de website te voorkomen, wordt het betreffende uitgebreide artkel opnieuw geplaatst op deze pagina Laatste Nieuws.
Voor de eerste predikant, lees verder >>; Voor de tweede predikant, lees verder >>; Voor de derde predikant, lees verder >> ;  Voor de vierde predikant, lees verder >>. Voor de vijfde predikant, lees verder >>


De financiering van de restauraties van de Dorpskerk
Hoe is het toch mogelijk dat al decennia lang de staat van onderhoud van de Dorpskerk stap voor stap naar een optimaal niveau wordt gebracht? En hoe verhoudt dat zich tot de zorgelijke financiële toestand van de hele Protestantse Gemeente Barendrecht? Dit zijn vragen waarmee de kerkrentmeesters van de Dorpskerk worden geconfronteerd. Het is voor 'outsiders' niet altijd even duidelijk wat de financieringsbronnen zijn van al die renovatie- en restauratieprojecten. Een van de kerkrentmeesters heeft het complete plaatje op papier gezet. Zo wordt volledige transparantie gegeven op welke wijze het 'oudste huis van de Heer' in Barendrecht in een steeds betere conditie wordt gebracht.  Lees verder >>   foto: Jos Wesdijk-De Schakel
  klik voor vergroting

Wist u dat?  
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk heeft (evenals de Stichting Vrienden van de Dorpskerk) in haar doelstelling staan om de rollen die de Dorpskerk vervult in de Barendrechtse samenleving te versterken. Dat betreft primair de rol als Godshuis voor de wekelijkse zondagse eredienst voor een Protestantse wijkgemeente rondom de Dorpskerk én daarnaast de rol als muziekpodium én ten derde de rol als internationaal beschermd rijksmonument. Alle drie deze rollen zijn wat ons betreft even waardevol en dienen te worden versterkt om zodoende dit unieke gebouw voor protestantse kerkgangers en alle overige Barendrechters te behouden. Alle acties om de positie én de conditie van 'het oudste en misschien wel het mooiste huis van Barendrecht' te verder verbeteren dienen dan ook in het licht van deze drievoudige doelstelling bezien te worden.
 

Wordt Vriend van de Dorpskerk
en ondersteun daarmee de doelstellingen van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk:

*  De instandhouding van de monumentale Dorpskerk voor de eredienst;
*  Het organiseren en faciliteren van culturele activiteiten in de Dorpskerk (voor zover in overeenstemming met eerstgenoemde doel);
*  Het ontplooien van activiteiten om financiële middelen te verkrijgen voor de instandhouding van de Dorpskerk.
                                       Lees alles daarover op de eigen website van deze stichting >> 
www.vriendendorpskerkbarendrecht.nl

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende