Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

 Nog actueel
Nieuwsberichten van de afgelopen maanden


Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee van de Dorpskerkgemeente. De pastores Jan Willem Stam en Marianne Moerland enerzijds en namens de kerkenraad Tineke van der Meer anderzijds, geven veel informatie over de wijgemeente Dorpskerk. Lees verder >>  05.10.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
In zijn wijkbericht geeft ds. Cees Romkes informatie vanuit deze wijkgemeente. Lees verder >> 05.10.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Woord & weg - oktobernummer
Hét informatiemagazine van de landelijke PKN is 'Woord & weg'. U kunt elke maand het blad via deze website downloaden. In het oktobernummer staan enkele artikelen over de ondersteunende rol die de kerk kan spelen bij de geloofsopvoeding. Daarnaast is er weer veel nieuws over de PKN in al haar veelkleurigheid. Lees verder >> 
05.10.19

Meditatie Klankbord
De meditatie in Klankbord is deze keer verzorgd door ds. Marianne Moerland, bijstand in het pastoraat in de Dorpskerkgemeente. Zij gaat, onder het thema: 'Een goed verhaal', in op de waarde van persoonlijke verhalen in pastorale gesprekken. 
Lees verder >> 02.10.19

Wist u dat. . . ? Het oudste torenuurwerk van Engeland
In Rye in het graafschap Sussex in Zuid-Engeland is de parochiekerk al meer dan 900 jaar toegewijd aan de Heilige maagd Maria. Uw webbeheerder had een bijzondere reden om deze kerk te bezoeken. Deze middeleeuwse kerk bezit namelijk het oudst nog functionerende torenuurwerk van het Verenigd Koninkrijk.  Dit torenuurwerk dateert uit 1561-1562. Bijzonder aan dit uurwerk is verder de bijna 5,5 meter lange pendule (slinger) die sinds 1810 beneden in de kerkzaal heen en weer slingert. Zoals vele eeuwenoude torenuurwerken heeft ook dit uurwerk talloze restauraties ondergaan. De teleurstelling van uw webbeheerder was groot, toen hij vaststelde dat zowel het gaandewerk als het slagwerk van dit uurwerk tegenwoordig in beweging wordt gehouden door elektrisch aangedreven kettingen en niet meer zoals vroeger door touwwerk. Wat dat betreft wordt dat straks in Barendrecht anders. . . Het torenuurwerk van de Dorpskerk, dat dateert uit het begin van de 17e eeuw, zal na de komende restauratie worden aangedreven met touwwerk en gewichten, zoals dat zo'n 400 jaar geleden ook gebeurde. Alleen het handmatig opwinden wordt vervangen door een elektrische aandrijving.
Een bezoek aan de Parish Church of St. Mary in Rye is desalniettemin zeer de moeite waard! 01.10.19
  Klik voor vergroting
Het oudst functionerende
torenuurwerk van Engeland.

Feestelijke doopdienst
Zondagmorgen 29 september werd een nieuw gemeentelid verwelkomd in de geloofsgemeenschap rondom de Dorpskerk: Lena Lis Brigit (roepnaam Lilly) den Otter, dochter van Koos en Daniëlle den Otter, werd gedoopt. Het was een feestelijke viering, zowel voor de doopouders en de familie van de dopeling, maar ook voor de hele Dorpskerkgemeenschap. De dames van de werkgroep Liturgisch Bloemschikken  hadden weer een prachtige liturgische schikking gemaakt met veel symboliek. Daarbij staat de witte lelie symbool voor onschuld en zuiverheid en verwees naar de dopeling.  Zij wordt met liefde omringd door haar ouders (witte rozen) en broertje (kleurige bloem). De bloemen die rond de lelie zijn geschikt, vormen een beeld van de gemeente waarin Lilly nu is opgenomen.
Voor het fotoverslag, lees verder >> 
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 29.09.19
  Klik voor vergroting

Wist u dat. . .? De Dorpskerk Motor Rijders opgericht
In de geloofsgemeenschap rondom de Dorpskerk borrelt het van nieuwe initiatieven. . .  Na de oprichting van de Werkgroep Kerktuin, een Eetgroep d'Ontmoeting en van de Dorpskerk-Herberg, is door een aantal gemeenteleden die  motorrijden als gezamenlijke hobby heeft, nu de Dorpskerk Motor Rijders opgericht. De DMR heeft op zaterdag de eerste toertocht gereden door de Alblasserwaard en de Bommelerwaard. Het is een bont gezelschap, waaronder twee Dorpskerkpredikanten en enkele kerkenraadsleden en een kerkrentmeester. Het geeft aan dat er binnen de Dorpskerkgemeente tal van dwarsverbanden worden gelegd, die uiteindelijk het kerkenwerk alleen maar kunnen versterken (mits er natuurlijk veilig gereden wordt. . . ) Belangstellenden kunnen contact opnemen met Alie den Engelsman. 28.09.19     
  Klik voor vergroting
Rinus en Alie den Engelsman
en ds. Cees Romkes

Historisch (voorgenomen) besluit!
De kerkenraden van de Hervormde wijkgemeente Dorpskerk en de Gereformeerde wijkgemeente Zuid-Oost roepen hun gemeenteleden op voor een gemeenteavond op 8 oktober a.s. in de Ontmoeting van de Dorpskerk. Aanvang 20.00 uur. Beide kerkenraden hebben in hun gezamenlijke vergadering op donderdag 26 sepember een historisch (voorgenomen) besluit genomen: het samenvoegen van de beide wijkgemeenten tot een nieuwe Protestantse wijkgemeente rondom de Dorpskerk.Tijdens deze avond zullen alle gemeenteleden van de wijken worden ‘gekend in’ en ‘gehoord over’ de samenvoeging van de beide wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Barendrecht. De beide wijkkerkenraden willen u op deze avond informeren met betrekking tot het samenvoegen van de genoemde wijkgemeenten. U krijgt dan ook gelegenheid om uw reactie te geven. Uw komst wordt zeer op prijs gesteld! Deze gemeenteavond van ‘kennen en horen’ wordt georganiseerd volgens de richtlijnen van de kerkorde van de PKN. 28.09.19


Volg de Facebookpagina van de Dorpskerk
Al geruime tijd heeft de Dorpskerk haar eigen Facebookpagina. Het is een soort 'uithangbord' voor onze Dorpskerkwebsite. Korte interessante berichten over het 'oudste huis van Barendrecht' op die pagina verwijzen naar een uitgebreider verhaal op de website. Zoals de vaste gebruikers van Facebook wel weten, kun je bepaalde pagina's volgen door middel van een 'like', in goed Nederlands een 'vind-ik-leuk'. Onze Facebookpagina heeft momenteel bijna honderd 'volgers'. De beheerder van die Facebookpagina en de Dorpskerkwebsite heeft het initiatief genomen om het passeren van de grens van 100 volgers te viren met een leuke actie. Degene die zich als 100e volger aanmeldt, krijgt een uitgebreide rondleiding voor de Dorpskerk. Zodra de 100e volger zich heeft gemeld, geldt het aanbod voor al degenen die zich al eerder als 'volger' hebben aangemeld. Kerkrentmeester Simon Hoek zal de rondleidingen verzorgen en het nodige vertellen over de boeiende geschiedenis van de Dorpskerk. Ga naar de Dorpskerk Facebook pagina >> 26.09.19
 

Wie wordt de 100e 'volger'
van de Dorpskerk-
Facebook pagina?

Restauratie voegwerk - week 38
Langzaam maar zeker, voeg voor voeg, werkt voeger  Siep aan de restauratie van het voegwerk van de Dorpskerk.  Hij is gespecialiseerd in het restaureren van monumenaal voegwerk, Deze week is het tweede muurvlak gereed gekomen. Nog zes muurvlakken te gaan. In het metselwerk van het muurvlak van de koorsluiting hebben de metselaars in 1512 nog een christelijk symbool verwerkt: een kruisvorm. Door bij deze restauratie rondom dit symbool een ander type voeg te gebruiken wordt het kruis meer herkenbaar. Vele Barendrechters zullen van het bestaan van het oudste kruis van Barendrecht niet afweten, reden om eens een kijkje te komen nemen! Voor het voortgangsverslag, lees verder >> 23.09.19  
  klik voor vergroting

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee van de Dorpskerkgemeente. De pastores Jan Willem Stam en Marianne Moerland enerzijds en namens de kerkenraad Tineke van der Meer anderzijds, geven veel informatie over deze wijgemeente . Lees verder >>  22.09.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
In verband met de vakantie van ds. Romkes is er dit keer geen wijkbericht van deze wijkgemeente. 22.09.19

Meditatie Klankbord
De meditatie in Klankbord is deze keer verzorgd door Bethelkerkpredikant ds. Henk-Jan Ketelaar. Hij staat, onder het thema: 'Alles wat je aandacht geeft groeit, stil bij het project waarderende gemeenteopbouw.  Lees verder >> 22.09.19

Preses Synode PKN treedt terug
Ds. Saskia van Meggelen treedt per direct terug als preses van de generale synode van de Protestantse Kerk. Van Meggelen: “Ik heb de Protestantse Kerk met hart en ziel gediend en was dat graag blijven doen. Preses zijn is een mooie maar zware taak. Door de diverse verantwoordelijkheden die mij in deze fase van mijn leven zijn toebedeeld ben ik niet in staat de rol van preses optimaal te vervullen. Dat heeft mij ertoe gebracht dit verdrietige besluit te moeten nemen.” Het moderamen van de Protestantse Kerk respecteert haar keuze en bedankt haar voor haar bevlogen inzet. In de komende vergadering van de kleine synode wordt afgestemd wat de vervolgstappen met betrekking tot de invulling van de positie van de preses zullen zijn. 17.09.19

Restauratie torenuurwerk en klokkenstoel opgedragen!
Op vrijdag 13 september gaven een adviseur van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en een vertegenwoordiger van de plaatselijke erfgoedcommisie hun definitieve goedkeuring voor de restauratie van de klokkenstoel, op de wijze zoals die door onze adviseur Gerrit Bikker van Bureau Lakerveld was voorgesteld. Daarmee konden zowel de restauratie van het torenuurwerk als van de klokkenstoel en de luidklok worden opgedragen. In overleg met onze eigen restauratie-adviseur van Bureau Lakerveld en  die van de Stichting tot behoud van het torenuurwerk is maandag 16 september (mondeling) opdracht gegeven voor de restauratie van het torenuurwerk aan een gespecialiseerd bedrijf. Tevens is opdracht gegeven aan een ander bedrijf voor de restauratie van de klokkenstoel. Later volgt nog een separate opdracht voor het omhangen van de luidklok. Zoals bekend worden alle kosten van deze restauraties gedragen door de Stichting Vrienden van de Dorpskerk.16.09.19
  Klik voor vergroting

Inspectie door Monumentenwacht
De status van alle Rijksmonumenten en veel gemeentelijke monumenten wordt met enige regelmaat gecontroleerd door de Monumentenwacht. Deze organisatie inspecteert de bouwkundige staat van onderhoud van zowel het exterieur als het (monumentale) interieur van het gebouw. Op 16 september vond er weer zo'n inspectie plaats. Twee inspecteurs hebben de Dorpskerk van binnen en van buiten beklommen,  om vervolgens te concluderen dat de staat van onderhoud van het gebouw het (hoogste) predikaat 'goed' verdient. Natuurlijk werden er ook nu een paar (kleine) verbeterpunten gevonden, die de kerkrentmeesters op korte termijn zullen aanpakken. Foto: de inspecteurs uitgerust met ladder en klimgordels. 16.09.19
  Klik voor vergroting

Restauratie voegwerk - week 37
Nu alle voegen van de te restaureren muurvlakken van de oosterlijke en zuidelijke muur van de Dorpskerk zijn uitgeslepen en uitgehakt, werden in de afgelopen week alle voegen met een hogedrukspuit schoongespoten en kon voeger Siep beginnen met zijn voegwerkzaamheden. Voeg voor voeg wordt volgezet met een voegmotel op kalkbasis en alle voegen worden vervolgens 'gesneden'. Het is een zeer tijdrovend en precies werk, maar het geeft een prachtig eindresultaat. De recent ingeboete stenen zijn zelfs niet meer te onderscheiden in het reeds gevoegde muurvlak. Voor de nieuwe voortgangsrapportage lees verder >> . 16.09.19
  Klik voor vergroting

Herfst in de Kerktuin
'Kerktuinfotograaf' Gerdien Pool maakt regelmatig  prachtige foto 's in de Kerktuin. Ook nu heeft ze weer een unieke foto gemaakt. De Kerktuin komt momenteel in herfsttooi en er komen nieuwe 'gasten' op bezoek.... De zogenaamde 'vrouwenborder' blijkt namelijk een prima voedingsbodem te zijn voor een aantal prachtige paddenstoelen. Uw webbeheerder is geen paddenstoelenspecialist, maar na enig zoekwerk wordt voorzichtig geconcludeerd dat het hier om een 'appelbovist' zou kunnen gaan. De officiële naam zou dan zijn: 'Scleroderma citrinum'.  Wie kan dit vermoeden bevestigen of corrigeren?
Stuur uw reactie naar: postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl 16.09.19
  klik voor vergroting

Open Monumentendag 2019
Vanzelfsprekend was de Dorpskerk als het oudste Rijksmonument van Barendrecht op de Open Monumentendag (14 september) geopend. Kerkrentmeester Simon Hoek vertelde een dertigtal bezoekers  over de geschiedenis van het gebouw, over de restauratie van de buitenmuren die gaande is, en over de komende restuaratie van het torenuurwerk, klokkenstoel en luidklok. De laatste presentatie van de dag werd in het Engels verzorgd voor Ann en Norman Davenport. Zij waren te gast bij Hans Onderwater in het kader van de voorbereiding van de 75e herdenking op 4 en 5 mei as. Norman vertegenwoordigt het 603 Squadron (City of Edinburgh) van de Royal Air Force, waarvan de op 17 maart 1945 verongelukte oorlogsvlieger Jack Dawson Green in Barendrecht begraven ligt. foto: Arco van der Lee. 15.09.19 
  Klik voor vergroting

Leerhuis 'Leren lezen' weer van start
Het Leerhuis van de PG Barendrecht, dat wordt georganiseerd door de predikanten Romkes, Stam en De Wit wordt weer opgestart. Dit seizoen wordt de Bijbel bestudeerd als boek dat telkens de vraag stelt: ‘Wie maakt hier de dienst uit?’ De Bijbel is vaak uiterst kritisch op hoe macht bij mensen functioneert. Alleen al daarom is de Bijbel relevant en actueel. Op dinsdagavond 17 september begint het seizoen 2019 - 2020 met een startavond. Op die avond komen twee aspecten aan de orde. Ten eerste wordt een toelichting gegeven op het thema van het nieuwe seizoen en verder wordt er verkend welke vragen er aan dit thema vast zitten. Er is weer een prachtig programma samengesteld, lees verder >> 10.09.19

Impressie viering Startzondag 2019
In een volle Bethelkerk hebben leden van de Rooms-katholieke St. Augustinusparochie en van de Protestantse Bethelkerk, Carinisse Haven en Dorpskerk gezamenlijk de start van het nieuwe kerkelijk seizoen gevierd. Dominee Henk-Jan Ketelaar en pater Chima Nyaezeh waren de voorgangers, het enthousiaste kinderkoor Amazing Kids imponeerde de vele kerkzangers. Sander van der Kaaij begeleidde de samenzang. Voor de bezoekers van onze website is een impressiegemaakt met enkele foto's van de vrolijke viering. Lees verder >> 08.09.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 
 

Informatie uit de Algemene Kerkenraad
De AK heeft donderdag 5 september vergaderd. De scriba heeft een kort verslag gemaakt voor publicatie. Lees verder >>  08.09.19

Restauratie voegwerk - week 36
De restauratie van het voegwerk van oostelijke- en zuidelijke buitenmuren is nu twee weken onderweg. Alle voegen van deze muren zijn uitgeslepen en uitgehakt. Daarna zijn alle slechte- en door vorst aangetaste stenen uitgehakt. Midden in de afgelopen week leken de muren wel op een gatenkaas. Aan het eind van week 36 waren alle uitgehakte stenen vervangen door andere exemplaren, die vooraf waren gekeurd door de restauratieadviseur en de verantwoordelijke kerkrentmeester. Dit  proces wordt het 'inboeten' van stenen genoemd. Evenals het eerste, bevat ook het 
tweede voortgangsverslag een uitgebreide fotoreportage van de werkzaamheden, lees verder >> 06.09.19


Programma Vorming & Toerusting 2019/2020
De werkgroep Vorming & Toerusting (V&T) heeft onder leiding van haar nieuwe voorzitter Gerrit Barendrecht een interessant programma voorbereid voor het komende kerkelijk jaar. Het is weer een breed aanbod van enerzijds veel eenmalige activiteiten en anderzijds tal van groepen en kringen die regelmatig bijeen komen.De eenmalige activiteiten zijn opgenomen in een prachtige flyer. Lees verder >>  Het overzicht van Groepen en Kringen is alleen opgenomen in Klankbord. Ten behoeve van de bezoekers van onze website is ook dat in een webdocument gezet, zodat u ook die informatie kunt downloaden. Lees verder >> 05.09.19

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
Dankbaar kunnen we melden dat ds. Jan Willem Stam zijn werkzaamheden weer helemaal heeft opgepakt. De publicatie van het wijkbericht van de Dorpskerkgemeente wordt voortaan gecoördineerd door mw. Tineke van der Meer. Ds. Marianne Moerland en ds. Jan Willem Stam zullen hun berichten over het wel en wee in de wijkgemeente toevoegen. Lees verder >>  04.09.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in deze wijkgemeente. Terwijl ds. Cees Romkes momenteel geniet van een welverdiende vakantie, brengt hij ook nu weer een prachtig lied uit Iona onder de aandacht. Lees verder >> 04.09.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie in Klankbord is deze keer verzorgd door Dorpskerkpredikant ds. Jan Willem Stam. Hij staat, onder het thema: 'Een goed gesprek', stil bij de waarde van geloofsgesprekken.  Lees verder >> 04.09.19

Restauratie voegwerk - week 35
De restauratie van het voegwerk van oostelijke en zuidelijke buitenmuren is volop aan de gang. In de eerste week is het voegwerk van de drie buitenmuren van het koor (de oostelijke muur) uitgeslepen en vervolgens uitgehakt. Van de westelijke muurvlakken is al een groot deel uitgeslepen en is er een begin gemaakt met het uithakken. Van de voortgang van de werkzaamheden wordt wekelijks een verslag gepubliceerd op deze website. Voor het eerste voortgangsverslag, lees verder >>  02.09.19
  klik voor vergroting

Vrijwilligersavond: 'een warm bad'
De wijkkerkenraden van de beide wijkgemeenten van de Dorpskerk kunnen in dankbaarheid terugzien op de vrijwilligersavond die op vrijdagavond 30 augustus in de Kerktuin en de Ontmoeting was georganiseerd voor alle vrijwilligers van beide wijkgemeenten. Ruim 150 personen genoten van een heerlijke BBQ, die door een aantal mensen vanuit de Dorpskerkgemeente en de wijkgemeente Zuid-oost was georganiseerd. Ook deze bijeenkomst heeft weer geholpen om elkaar vanuit beide wijken beter te leren kennen en te waarderen. 'Het is hier net een warm bad, waar we zijn beland', zo concludeerden enkele gemeentenleden vanuit beide wijken. Het een voorbeeld dat de geloofsgemeenschap rondom de Dorpskerk zeer vitaal en bruisend is! Natuurlijk is er weer een fotoverslag gemaakt, dat vanwege de privacywetgeving achter de AVG-code is geplaatst. Lees verder >> 31.08.19 [DE CODE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Cadeau voor Borgstede vanuit de Dorpskerkgemeenschap
In de woonzorglocatie Borgstede in Barendrecht worden, net als in andere Barendrechtse zorginstellingen, wekelijks kerkelijke vieringen gehouden. Vanuit meerdere Barendrechtse kerken wordt daaraan meegewerkt. Die vieringen worden muzikaal begeleid door verschillende vrijwilligers. Voor de organisten is het gewenst om voor de begeleiding van liederen, ook over de set begeleidingsboeken van het Nieuwe Liedboek te kunnen beschikken. Piet Laban, misschien wel het oudste nog actieve lid van de Dorpskerkgemeente signaleerde dat Borgstede nog niet over zo'n bundel beschikte. Piet liet het er niet bij zitten en hij boorde enkele van zijn vele contacten aan, waaronder Hans van Gelder. Het resultaat was dat hij op vrijdagmiddag na de kerkdienst de begeleidingsset kon overhandigen aan de directrice van Borgstede, als een cadeautje vanuit de geloofsgemeenschap rondom de Dorpskerk. 31.08.19
  Klik voor vergroting
Piet Laban overhandigt de boeken aan mw. Bea Koops, directrice van Borgstede

Restauratie voegwerk gestart
Restauratie-aannemer Den Hertog is maandagmorgen 26 augustus gestart met de restauratie van het voegwerk van de westelijke en oostelijke muurvlakken van de Dorpskerk. De eerste twee weken zullen eerst de voegen worden uitgeslepen, uitgehakt en schoongemaakt. De daarop volgende vier weken zullen er nieuwe voegen worden aangebracht.  Ook nu worden de kerkrentmeesters bij dit project begeleid door een restauratie-adviseur van Bureau Lakerveld. Dit project wordt gefinancierd vanuit een schenking die via een legaat door een overleden gemeentelid is geoormerkt voor de restauratie van 'het oudste huis van Barendrecht'. Zodoende hoeft de reguliere post 'groot onderhoud' van de Protestantse Gemeente Barendrecht  voor dit project niet te worden aangesproken. Via deze website zullen alle voortgangsverslagen worden gepubliceerd.  Voor meer informatie, lees verder >> 26.08.19
  klik voor vergroting
Een kerk die leeft,
bouwt aan haar toekomst. . .

Snuffelmarkt in het 'LED-zonnetje' gezet
Toen er vanuit de werkgroep Snuffelmarkt de melding kwam dat een aantal TL-armaturen slecht werden, hebben de verantwoordelijke kerkrentmeesters de gelegenheid aangegrepen om de Snuffelmarkt in één keer in het 'LED-zonnetje' te zetten. Het feit dat deze werkgroep al decennia gemiddeld € 15.000 per jaar bijeenbrengt voor het groot onderhoud van de monumentale Dorpskerk en de aanpalende gebouwen, deed de kerkrentmeesters besluiten om, als blijk van waardering, alle verouderde TL-armaturen te laten vervangen door strakke, moderne LED-armaturen. Onze vaste electricien en gemeentelid Roel Groen heeft de klus deze week geklaard. Alle tweedehands spullen in de Snuffelmarkt worden nu nog beter aangelicht. . . .  
De Snuffelmarkt en de bijbehorende Koffiehoek is elke zaterdagmorgen geopend tussen 10 en 12 uur! 23.08.19 
  Klik voor vergroting

Wijkbericht Dorpskerkgemeente
Het wijkbericht van de Dorpskerkgemeente wordt vanwege de vakantie van ds. Stam nog verzorgd door de wijkkerkenraad. Deze keer wel weer een bericht van ds. Marianne Moerland. In dit wijkbericht leest u verder alles over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Lees verder >>  21.08.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in deze wijkgemeente. Zoals gebruikelijk brengt ds. Romkes ook nu weer een prachtig, lied onder de aandacht. Lees verder >> 21.08.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie in Klankbord is deze keer verzorgd door ds. Bert de Wit. Hij blikt, onder het thema: 'De goden in dit land. . . ', terug op zijn vakantie in Nepal.  Lees verder >> 21.08.19

Honing uit de Kerktuin al bijna uitverkocht
Voor het bijenvolk in de Kerktuin is het geen vakantietijd. . . Ze vliegen af en aan en produceren de heerlijkste honing. De 'Dorpskerkhoning' is door imker Jaap Witte in potten van 250 gram en 450 gram gedaan en wordt door de werkgroep Kerktuin te koop aangeboden voor € 3,50 respectievelijk € 6,50. Binnen enkele dagen waren de kleine potjes al uitverkocht. Er zijn nu dus alleen nog grote poten te koop. Aanstaande zaterdagmorgen kunt u daarvoor terecht in de Kerktuin achter de Dorpskerk. De opbrengst wordt besteed aan het onderhoud van de Kerktuin. Verder kan nog worden gemeld dat koster-beheerder Rob Bruin zo enthousiast is over het bijenvolk, dat hij zich heeft voorgenomen om een prachtige, grotere bijenkast te laten plaatsen. Een en ander wordt nader afgestemd met de imker en de werkgroep Kerktuin. Later meer. 21.08.19 
  klik voor vergroting

Heerlijke 'Dorpskerk-honing'

Groeiende belangstelling voor 'Herberg-Dorpskerk' 
In januari jl. startte de Dorpskerkgemeente een nieuw initiatief om in het Dorpskerkcomplex iedere veertiendagen als 'Herberg' open te stellen voor iedereen die behoefte heeft aan een gezellig samen zijn, een goed gesprek wil voeren  of een spellletje wil doen. Ook in de vakantietijd is de Dorpskerk-Herberg open op woensdagmorgen in de 'even-weken'. De belangstelling groeit nog steeds! Woensdagmorgen 21 augustus waren er een kleine dertig bezoekers!  De meesten schoven aan bij de eenvoudige maar heerlijke en voedzame maaltijd, die Loek van Doorn en Rob Bruin de gasten voorschotelden.
Benadrukt wordt dat de Herberg-Dorpskerk open staat voor iedereen, kerklid of niet: u bent welkom in het 'oudste huis van Barendrecht'! 21.08.19
  Klik voor vergroting

Mooie honingoogst van bijenvolk Kerktuin
Sinds enkele jaren herbergt de Dorpskerk een groot volk, een bijenvolk wel te verstaan, dat uit enkele tienduizenden bijen bestaat. Wie de Bijbelse Kerktuin van de Dorpskerk bezoekt (een echte aanrader!) ziet dat de bijen de hele dag door af- en aanvliegen. Imker Jaap Witter, die het bijenvolk beheert, heeft dezer dagen opnieuw de honing geoogst. De bijen hebben de afgelopen maanden hard gewerkt, want er is ruim 5,5 kilo honing geoogst. De honing zal via de werkgroep Kerktuin weer te koop worden aangeboden. (foto's: Rob Bruin) 07.08.19
  klik voor vergroting   klik voor vergroting

1000 bloemen bloeien voor de bijenstand
Zoals de nevenstaande foto laat zien, bloeien er meer dan 1000 bloemen in de achtertuin van de Dorpskerk! Ook de eerste zonnebloem staat te stralen in de zomerzon. Het is een drukte van belang rondom het bijenhotel van de wilde bijen. Maar ook de tienduizenden bijen van het vaste bijen(kerk)volk die de bijenkast in de Kerktuin bevolken, profiteren van al die bloemenpracht. Dit prachtige initiatief kan zo een waardevolle bijdrage aan de bijenstand in Barendrecht gaan opleveren! 03.08.19
  klik voor vergroting

Meditatie Klankbord
De meditatie uit Klankbord wordt dit keer verzorgd door ds. Cees Romkes en is gewijd aan het thema van de zomervieringen in de Bethelkerk en de Dorpskerk: 'Bijbelse steden'Lees verder >> 02.08.19

Wijkbericht Dorpskerkgemeente
Het wijkbericht van de Dorpskerkgemeente wordt namens de wijkkerkenraad voortaan verzorgd door Tineke van der Meer, met aanvullingen van de predikanten Stam en Moerland. In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Lees verder >>  02.08.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in deze wijkgemeente. Zoals gebruikelijk brengt ds. Romkes ook weer een prachtig, lied onder de aandacht. Lees verder >> 02.08.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

In Memoriam Willem Bahlman
Dominee Cees Romkes zendt wekelijks aan een grote kring liefhebbers van kerkmuziek zijn 'Lied van de Week'. Deze week was het Lied van de Week 'Ik zal er zijn' (uit de bundel Opwekking nr. 770). Het was de keuze van Willem Bahlman om het te zingen bij zijn begrafenis in 'zijn' Triomfatorkerk (zie onderstaand artikel). Ds. Romkes voegde aan zijn 'Lied van de Week' een indrukwekkend In Memoriam toe, lees verder >> 02.08.19 


Mooi resultaat 'Afval Loont Dorpskerk' 1e helft 2019
Dankzij de inzet van vele Barendrechters heeft onze actie Afval Loont voor de Dorpskerk in de eerste 6 maanden van 2019 het mooie bedrag van € 950 opgebracht! Wij hopen dat ook in de tweede helft van 2019 een dergelijk bedrag gerealiseerd kan worden. Zoals bekend wordt de opbrengst besteed aan het onderhoud van de Dorpskerk, het 'oudste huis van Barendrecht'. Gezien de besluitvorming in de Gemeenteraad verwachten we dat dit unieke geldwervingsproject eind 2019 zal gaan stoppen. De kerkrentmeesters voeren constructieve gesprekken met wethouder Cees Schaap over de toekomstige situatie. Het streven is erop gericht dat allen die de Dorpskerk een warm hart toedragen ook in de toekomst betrokken kunnen blijven bij een unieke vorm van geldwerving voor het monumentale kerkgebouw. Later meer daarover. . . 31.07.19
 
Help mee om eind 2019
de € 2000 te bereiken!

Wist u dat. . .? 15 orgels die u gehoord moet hebben. . .
Aan indrukwekkende orgels in Nederland is geen gebrek, maar welke van deze instrumenten springen er nu echt uit? De Volkskrant stelde een top-15 samen van orgels die u gehoord moet hebben. Van mysterieuze grommers tot magistrale fluiters. Er is geen land met zo veel bijzondere orgels als Nederland. U vindt ze van Middelburg tot Bolsward, van Zutphen tot Zeerijp. Zeker in de 17de en de 18de eeuw werkten de grootste orgelbouwers in de Republiek. Dus komen van over de hele wereld liefhebbers naar ons land om zich te verlekkeren aan die muzikale tijdmachines. Kortom: ’s werelds mooiste historische orgels staan in onze achtertuin. Maar juist wat zo dichtbij is, zien we weleens over het hoofd. De zomer is de ideale periode om daar verandering in te brengen en om op orgelsafari te gaan. Er worden talloze concerten georganiseerd, doorgaans van een uur, vaak gratis toegankelijk (met collecte) of voor een tientje te bezoeken. Maar waar vindt u de aller-allermooiste en moet u dus zeker heen? De Volkskrant presenteert in een prachtig artikel 'de lijst der lijsten': de lijst met de vijftien mooiste orgels. (Maar de keuze blijft natuurlijk altijd arbitrair. . . )
Voor het Volkskrantartikel, lees verder >> 30.07.19
 

Klik voor vergroting
Nr. 1.
Martinikerk Groningen


Eeuwenoude archiefkist terug in Dorpskerk
Na de restauratie in de jaren 2015 tot 2018 van de kansel, de omheining van de dooptuin, de Boerenbank, het Tiengebodenbord en de lambriseringen, bleven er nog een paar kleinere restauratieklussen over, waarvan de eeuwenoude archiefkist de allerlaatste was. Alle onderdelen van de interieurrestauratie werden gefinancierd door de stichting Vrienden van de Dorpskerk. Dat geldt ook voor deze restauratie, die werd uitgevoerd door de firma Hekkers & Van 't Spijker. De kerkrentmeesters bedanken de Vriendenstichting voor de jarenlange financiële ondersteuning van al deze restauratieprojecten! Maandag 29 juli jl. is de archiefkist, waarvan ook de bekleding met bladlood in ere is hersteld, teruggeplaatst in de dooptuin van de Dorpskerk. Externe deskundigen hebben de leeftijd van de archiefkist ingeschat. Zij concluderen dat de kist dateert uit begin 1700, dat is dus de tijd waarin de eerste uitbouw van de Dorpskerk plaatsvond (1711). Enkele foto's van de restauratie zijn opgenomen in een geüpdate versie van het restauratieverslag. Lees verder >>  29.07.19
  klik voor vergroting

Met de restauratie van de archiefkist
is de restauratie van het interieur van
de Dorpskerk afgerond!

Indrukwekkend afscheid van Willem Bahlman
De Triomfatorkerk was op zaterdagmorgen 27 juli jl. stampvol. Ondanks de vakantieperiode waren zeer velen gekomen om afscheid te nemen van Willem. De dienst van Woord en gebed werd voorgegaan door dominee Cees Romkes , die Willem en Monique de laatste maanden intensief begeleidde. Willem had aan ds. Romkes aangegeven hoe zijn afscheidsdienst eruit moest zien. Cees Romkes schetste Willem op prachtige en kernachtige wijze en hij had een boodschap van geloof, hoop en liefde voor Monique, de familie, vrienden en voor allen bij wie Willem een bijzondere plaats in hun leven had verworven. Het moment waarop Willem voor de laatste maal 'zijn' Triomfatorkerk verliet was emotioneel en indrukwekkend. Velen volgden Willem op zijn laatste reis naar de begraafplaats en keerden later terug naar de Triomfatorkerk voor een informeel samenzijn.
'Ga met God en Hij zal met je zijn' 29.07.19

Droevig nieuws
Op maandagmorgen 22 juli is Willem Bahlman overleden in hospice 'de Reiziger'. Willem is vele jaren koster geweest van de Triomfatorkerk, waarvoor we hem veel dank verschuldigd zijn! Willem en Monique waren na de sluiting van de voor hen zo dierbare Triomfatorkerk heel enthousiast over het 'samen-vieren' en 'samen-voegen' van de wijkgemeenten Zuid-Oost en Dorpskerk. Hoewel hij de laatste tijd zieker werd, bleef hij de laatste maanden trouw de Dorpskerk bezoeken. Wij verliezen als gezamenlijke geloofsgemeenschap rondom de Dorpskerk een unieke persoonlijkheid. Wij bidden om kracht voor Monique en verdere familie en vrienden.  Op de foto (van Rob Bruin) Willem Bahlman, die de Paaskaars van de Dorpskerk aansteekt, 29.07.19
  klik voor vergroting

Wist u dat. . .? Een van de oudste moskeeën ooit, ontdekt in Israel
In Israels Negevwoestijn, nabij de Bedouine-stad Rahat, is men op een bouwplaats gestuit op een unieke vondst. Volgens Israel's Antiquities Authority (IAA) gaat het om de restanten van een van 's werelds oudste moskeeën, gebouwd ongeveer 1200 jaar geleden. Nader onderzoek van de IAA, die opgravingen reguleert, moet uitwijzen of het gebedshuis in dezelfde tijd gebouwd is als de moskeeën die in Mekka en Jeruzalem gevonden zijn. Onderzoekers denken dat met name boeren uit de omgeving de moskee bezochten. Het gebouw had geen dak, maar wel een 'mihrab'. Dat is een gebedsnis in een muur die de gebedsrichting aangeeft (ook in dit geval gericht op Mekka). Foto: IAA 21.07.19
  Klik voor vergroting

Viering in het teken van het Karl Barthjaar
De Reformierte Bund en de Evangelische Kerk van Duitsland (EKD) hebben 2019 uitgeroepen tot Karl Barthjaar. Daarmee brengen zij hulde aan een van de belangrijkste en invloedrijkste protestantse theologen van de vorige eeuw. Het herdenkingsjaar werd op 10 december 2018 in Bazel (Zwitserland) geopend onder het motto: 'God meets man', net 50 jaar nadat Barth overleed. Tegelijk werd ook een grote Karl Barthtentoonstelling geopend in de universiteitsbibliotheek van Bazel. Een glossy, over het  leven en werk van de theoloog is helaas al uitverkocht, maar wel on line toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. De eredienst van zondag 14 juli werd door Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam in het teken geplaats van het Karl Barthjaar. Voor de zondagsbrief van deze viering, lees verder >> 
Voor de 'preek van de week', lees verder >>. 15.07.19
 
Prof. Dr. Karl Barth

Meer weten over Karl Barth?
Wilt u meer wil weten over prof. dr. Karl Barth, ga dan eens naar de website www.karlbarth.nl of lees een interessant artikel uit dagblad Trouw over hem >>>>. Eerder besteedden we  een artikel aan hem op >> onze webpagina ''Wist u dat'?'.
Voor de glossy over het leven en werk van Karl Barth, lees verder >> 13.07.19

Wist u dat. . .? De stad Ziklag ontdekt bij opgravingen in Israel
Archeologen uit Israel en Australië claimen dat zij bij opgravingen in Khirbet a-Ra’i, ten zuiden van Jeruzalem, de bijbelse stad Ziklag hebben gevonden. De Bijbel noemt de stad Ziklag meerdere malen in Samuël 1 en Samuel 2 geregeld. Het  was de stad waarnaar David uitweek toen hij op de vlucht was voor koning Saul. In de achterliggende decannia is meerdere malen geclaimd dat de stad Ziklag was gevonden. Maar dat werd steeds weer in twijfel getrokken. In Khirbet a-Ra’i zouden nu wel bewijzen zijn gevonden, volgens onderzoekers van de Universiteit van Jeruzalem, de Israëlische Oudheidkundige Dienst en de Macquarie University van Sydney (Australië). Lees verder >> 12.07.19
  Klik voor vergroting

Värtruwwä: Zu Bärga lüäg i äbruf
Tijdens onze vakantie bereikten ons hoog in de Walliser Alpen twee droevige berichten vanuit de geloofsgemeenschap rond de Dorpskerk. Woorden schieten te kort, maar met het uitzicht op bergtoppen van meer dan 4000 meter hoogte, rest ons niet veel meer dan woorden van troost te zoeken bij die eeuwenoude Psalmen. Ook nu grijpen we naar een prachtige vertaling in het Wallisertitsch (het Duitse dialect van het Zwitserse kanton Wallis). Moge die eeuwenoude woorden tot troost zijn voor de betrokken gezins- en familieleden! Lees verder >> 10.07.19
   

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
Aangezien ds. Stam nog niet geheel aan het werk is, wordt het wijkbericht van de Dorpskerkgemeente nog verzorgd door de wijkkerkenraad. Deze keer wel een bericht van ds. Marianne Moerland. In dit wijkbericht leest u verder alles over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Lees verder >>  10.07.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in deze wijkgemeente. Zoals gebruikelijk brengt ds. Romkes ook nu weer een prachtig, lied onder de aandacht. Lees verder >> 10.07.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie uit Klankbord is deze keer verzorgd door ds. Albert Floor van de wijkgemeente Immanuelkerk, onder het thema: 'Zending een blijvende opdracht!'  Lees verder >> 10.07.19

Nieuws van het CvK
Het College van Kerkrentmeesters vraagt uw aandacht voor het gewijzigde rekeningnummer voor de kerkelijke bijdragen. Graag even checken of dit bericht voor u van toepssing is. Lees verder >> 10.07.19

Wethouder opent 'bijenhotel' in Kerktuin
Maandagmiddag 8 juli heeft wethouder Tanja de Jonge in het bijzijn van een twintigtal belangstellenden, op het grasveld achter de Kerktuin van de Dorpskerk een bijenhotel geopend. Omdat de bijenstand het erg moeilijk heeft, is er achter de Dorpskerk een strook aangelegd met bloemen die aantrekkelijk zijn voor bijen. De plaatsing van een bijenhotel kan de bijenstand nu een extra stimulans geven. Op deze wijze wordt er een extra dimensie gegeven aan de toch al aantrekkelijke Kerktuin van de Dorpskerk. Lees verder  >>  08.07.19

  Klik voor vergroting

Bijna identieke kansels (uit de 17e eeuw!)
Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam attendeerde enige tijd geleden Dorpskerkrentmeester Simon Hoek op een bijzondere observatie die hij had gedaan in een kerk in de Alblasserwaard. Het was hem opgevallen dat de kansel in de kleine Hervormde kerk van Wijngaarden wel heel veel lijkt op de kansel van onze Dorpskerk. Simon nam contact op met de koster van de kerk van Wijngaarden en kwam tot enkele opmerkelijke constateringen. Zo staat vast dat beide kansels dateren uit dezelfde periode, namelijk het midden van de zeventiende eeuw (circa 1650). Zowel de kansels als het koperwerk van beide pronkstukken vertonen overeenkomsten. Wellicht zijn deze monumentale kunstwerken afkomstig uit dezelfde werkplaatsen van timmerlieden en koperslagers? Nader onderzoek lijkt gewenst! Lees en kijk verder >> 07.07.19
  klik voor vergroting

Wist u dat . . .? Een kerk met wijngaarden
Kerkgenootschappen over de hele wereld hebben in de loop der eeuwen talloze bezittingen verworven, die anno 2019 niet direct meer met kerk en geloof worden geassocieerd. Zo bezit de Rooms-Katholieke kerk van Sion, de hoofdstad van het Zwitserse kanton Wallis anno 2019 nog altijd 32 hectare wijngaarden.   Daarvan beslaat de wijngaard van de bisschop van Sion zeven hectare. Documenten van ca. 1300 vermelden dat de kanunniken van het kapittel van Sion zowel in percelen wijngaard als vaten wijn werden betaald. Uit een document van 1338 blijkt dan weer dat de bisschop van Sion zijn geestelijken verbood om drankgelegenheden te bezoeken en in het openbaar te drinken. Dat belette hem overigens niet om zijn personeel deels in vaten wijn te betalen. . . Lees verder >> 07.07.19
 

Klik voor vergroting
Wijngaarden van de kerk van Sion.


Wist u dat . . ? 500e geboortejaar Theodorus Beza
Wie de naam hoort van Theodorus Beza, zal die niet direct plaatsen in het rijtje van de bekende reformatoren Johannes Calvijn, Guillaume Farel of John Knox. Misschien klinkt zijn Franse naam al bekender in de oren: Théodore de Bèze, die leefde van 1519 tot 1605. Toch staat er al meer dan 110 jaar als een groot standbeeld van Beza naast de soortgelijke beelden van Calvijn, Farel en Knox, als onderdeel van de zogenaamde 'Muur van de Reformatie' in het Zwitserse Genève. Het Internationaal Reformatiemuseum in Genève besteedt in 2019 met een expositie uitgebreid aandacht aan de reformator Beza, ter gelegenheid van zijn vijfhonderdste geboortedag op 24 juni van dit jaar. Lees verder >> 06.07.19
  klik voor vergroting

Nieuws van de Snuffelmarkt
In verband met de zomervakantie is de Snuffelmarkt op de woensdagen 17 juli en 21 augustus gesloten. De zaterdagverkoop gaat wel gewoon door tijdens de zomer. Op 13 juli a.s. houdt de Snuffelmarkt weer een speciale actie. Alle artikelen zijn dan te koop voor de helft van de prijs. Er is een zeer uitgebreide keuze in boeken, leuk om mee te nemen op vakantie. En uiteraard zijn er in de speelgoedhoek heel veel spellen te vinden. Voor de thuisblijvers zijn er de grote en kleine legpuzzels. Nergens in Barendrecht zijn er zoveel te vinden als in de Snuffelmarkt.Uiteraard is er ook gelegenheid om langs te komen voor een gezellig praatje bij een kopje thee of koffie. 
De opbrengst is voor het onderhoud van de Dorpskerk. De Snuffelmarkt is gevestigd in de Oude Pastorie achter de Dorpskerk. 05.07.19


Vakantiegroeten. . .
Taal vormt nog al eens een barrière in de communicatie tussen mensen. Dat gebeurt veelal tijdens buitenlandse vakanties. Een taal als Duits is voor velen nog goed te volgen, maar de variant die als een van de vier officiële talen van Zwitserland wordt gesproken - het Schwiizer Tiitsch - wordt al lastiger. En de kantonale dialecten die in Duitstalig Zwitserland worden gesproken, zijn voor de meesten nauwelijks meer te volgen. Zo niet voor uw webbeheerder die al vele decennia zijn vakantie viert in de Walliser Alpen. Als het Walliser Tiitsch fonetisch op papier is gezet, begrijpt u ongetwijfeld welk bekend Bijbelgedeelte behoort bij de volgende titel: 'Där Herrgott ischt iischä Hirt'. Lees verder >>. Hartelijke vakantiegroeten! 04.07.19
 

Klik voor vergroting
Där Herrgott ischt iischä Hirt

(Walliser Schwarznasenschafen)


Wist u dat? Kerkdiensten tijdens buitenlandse vakanties . . .
In menig buitenland worden er gedurende de zomervakantieperiode Nederlandstalige kerkdiensten gehouden. Dat mag bekend verondersteld worden, maar velen weten niet dat er een website is die een goed overzicht geeft van zulke kerkdiensten in het buitenland. Soms wordt er zelfs in de open lucht gevierd: 'Die Werke des HERRN sind gross, zum Staunen für alle, die daran ihre Freude haben' Ps.111
Kijk maar eens op >> https://kerkdiensten-buitenland.nl 04.07.19
  klik  voor vergroting

'Dorpskerken hebben goud in handen'
Deze uitspraak  werd gedaan door Jacobine Gelderloos, projectleider van de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk. In Nederland komt een heuse beweging van dorpskerken op gang. Kerken in kleine kernen krijgen toekomst, wanneer zij hun blik naar buiten richten en zich verbinden met wat er in hun dorp speelt. "In een samenleving die zo gefragmentariseerd is, vormen kerken een plek om samen te komen. Dat is uniek", aldus theologe Gelderloos. Vanuit de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk worden deze uitspraken van harte ondersteund! Ook al is Barendrecht geen klein dorp meer, de Dorpskerk fungeert al decennia op de wijze zoals door de dorpskerkenbeweging wordt bedoeld. De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk zal in de aanloop naar het 510-jarig bestaan van het 'oudste huis van Barendrecht' in het jaar 2022 gaan benadrukken, dat wij binnen de PGB 'goud in handen hebben' met een zo'n prachtig onderhouden monumentaal kerkgebouw én met een bruisende, vitale geloofsgemeenschap binnen de straks gevormde Protestantsewijkgemeente rondom de Dorpskerk! Hopelijk zal de nieuw te vormen kerkenraad van de samengevoegde wijkgemeente  zich snel aansluiten bij de dorpskerkenbeweging. . . 04.07.19

ZomerFeest - Drukte in de Kerktuin
De kerktuin achter de Dorpskerk had weer een aantrekkelijk aandeel in het programma voor het jaarlijkse Zomerfeest op zaterdag 29 juni. jl. Met twee exposities heeft de kerktuin een aantrekkelijke bijdrage geleverd aan het Zomerfeest. In de schaduw van de moerbeibomen stelde Gerdien Pool (op de foto rechts) sieraden die zij zelf heeft ontworpen gemaakt, ten toon. Nico van Oudheusden uit Ridderkerk exposeerde een grote collectie fantasievogels en insecten van allerlei bestek (vorken, lepels, messen). Ondanks de grote hitte was er volop belangstelling voor de Kerktuin, mede vanwege de verkoop van de eerste Kerktuinhoning. (zie onderstaand artikel). 02.07.19
  Klik voor vergroting

'Kerk op de catwalk' - een unieke presentatie
In de vijfeeuwenoude Dorpkerk kwam tijdens het ZomerFeest 2019 de geschiedenis van het 'oudste huis van Barendrecht' weer even tot leven. Tijdens een boeiende presentatie werd predikantskleding gepresenteerd van de Reformatie tot heden. Leden van de Dorpskerkgemeenten, waaronder de drie Dorpskerkpredikanten showden de officiële kleding, zoals die werd gedragen in die afgelopen eeuwen. Wie dacht dat predikanten sinds de Reformatie altijd een zwarte toga hebben gedragen, kwamen bedrogen uit. De prachtige presentatie van deze kledingcollectie was een afscheidscadeau van emeritus Dorpskerkpredikant Piet Taselaar en zijn vrouw Mieke. Lees en kijk verder >> 01.07.19
  Klik voor vergroting

Woord & weg - juli/augustusnummer
Hét informatiemagazine van de landelijke PKN is 'Woord & weg'. U kunt elke maand het blad via deze website downloaden. In het julinummer staat onder andere een artikel over de Joodse roots van het Christendom. Daarin wordt aandacht besteed aan de wijze waarop in de Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. in het afgelopen seizoen bezig daarmee bezig is geweest. Daarnaast is er weer veel nieuws over de PKN in al haar veelkleurigheid. Lees verder >> 
01.07.19

Eerste Kerktuinhoning voor jonge vaste bezoeker
Op 29 juni vond er tijdens het ZomerFeest een bijzondere gebeurtenis plaats in de Kerktuin van de Dorpskerk. De allereerste pot met honing van het bijenvolk in de Kerktuin werd geschonken aan een jonge vaste bezoeker van de Dorpskerk en de Kerktuin. De acht-jarige Thom Ouwens, kleinzoon van Dick en Inka Rietdijk, vroeg bij zijn bezoeken aan de Kerktuin regelmatig naar de bijenstand en hun honing. Hij werd zaterdag blij verrast met de eerste Kerktuinhoning. Daarna vonden de andere potten gretig aftrek bij de Kerktuinbezoekers. Lees verder >> foto: Arco van der Lee 30.06.19
  Kluk voor vergroting

'Bijenherberg' in Kerktuin
Het actieve bijenvolk dat nu al enkele jaren een thuis heeft gekregen in de Kerktuin heeft zoveel honing geproduceerd dat het tijdens het ZomerFeest verkocht zal worden. Om de habitat voor de bijen te verbeteren is er een bloemenstrook aangelegd achter de Oude Pastorie. Die strook staat momenteel prachtig in bloei. Om ook onderdak te bieden aan wilde bijen is er nu een bijenhotel geplaatst. In de termen van de Dorpskerkgemeente noemen we dat natuurlijk een 'BijenHerberg'. Immers de Dorpskerk-Herberg is ook een succesvolle activiteit geworden. Dit nieuwe bijenonderkomen voor eenzame bijen is een cadeau van het Zuid-Hollands Landschap. Op maandagmiddag 8 juli om 15.00 uur zal wethouder Tanja de Jonge het nieuwe bijenonderkomen feestelijk openen.  27.06.19
  Klik voor vergroting

Barendrechtse Uitdaging helpt Dorpskerk
Dankzij de bemiddeling van de stichting Barendrechtse Uitdaging mocht de Dorpskerk delen in een gulle schenking van Breeman BMW, die een deel van hun showroominventaris gratis beschikbaar stelde voor Barendrechtse verenigingen en maatschappelijke organisaties. Koster-beheerder Rob Bruin mocht deze week twee prachtige Tv-monitoren en twee mooie folderrekken in ontvangst nemen bij de BMW-dealer. De ene Tv-monitor zal een plaats krijgen in de nieuwe vergaderzaal van de Oude Pastorie: de zogenaamde Bovenkamer; de andere zal worden geplaatst in de Consistorie. De twee folderrekken komen in de Ontmoeting te staan; een rek voor de liedboeken en een rek voor de folders van de leestafel. Daarmee zijn twee wensen van de kerkrentmeesters in één stap gerealiseerd. Eeen woord van dank voor de bemiddeling van de Barendrechtse Uitdaging en de gulle gever zijn dan ook zeer op zijn plaats! 27.06.19 / 28.06.19

Eetgroep d'Ontmoeting ook in de zomer
Degenen voor wie de werkgroep Eetgroep d'Ontmoeting is opgezet, gaan 's zomers vaak niet op vakantie. Juist daarom gaan de activiteiten van deze werkgroep door in de vakantieperiode! De Eetgroep d’ Ontmoeting heeft nog plaats voor alleengaande dames en heren die willen komen eten. Dat kan op een maandag of op een dinsdag, eens in de drie weken. Er wordt een lekkere voedzame maaltijd geserveerd en u ontmoet andere mensen in een gezellige ontspannen sfeer. De kosten zijn € 5 per keer. Voor meer informatie bel met Arja en Martin Hoogerbrugge op (0180) 616 734 of met Nellie en Loek van Doorn (0180) 622 296. Ook zoeken wij nog enkele chauffeurs die deelnemers thuis willen ophalen en na de maaltijd weer terug willen brengen. Graag aanmelden bij Martin Hoogerbrugge (06-39125070). 25.06.19
 

PKN aktie Solidariteitskas 2019
De Protestantse Gemeente Barendrecht vraagt u mee te doen aan de jaarlijkse actie Solidariteitskas. Een kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Het is een plek waar mensen God kunnen ontmoeten, voor elkaar kunnen zorgen en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. Om dit goed te kunnen doen zijn er niet alleen ideeën en mensen maar ook financiële middelen nodig. En dat is nu net waar het bij sommige gemeenten aan ontbreekt. Voor hen is er de PKN-Solidariteitskas. ´Gemeenten helpen elkaar´ is de gedachte achter deze voorziening van de Protestantse Kerk in Nederland. Binnenkort wordt u benaderd om mee te doen met deze PKN-aktie.  Lees verder >> 25.06.19
 

Veel waardering voor Kerktuinconcert
De werkgroep Kerktuin organiseerde op zondag 23 juni na de eredienst het traditionele zomerconcert in de Kerktuin van de Dorpskerk. Op het terras was die zondagmorgen geen zitplaats onbezet.Het  kerktuinconcert werd deze keer verzorgd door de harpiste Ghislaine Voorrecht uit Stad aan ’t Haringvliet. Naar schatting honderd bezoekers genoten zichtbaar van de virtuoze bespeling van haar Dusty-string folkharp. Tussen de uitvoering van twee muzikale bijdragen vertelde gastvrouw Alie den Engelsman op humoristische wijze over een van de planten uit de kertuin: de laurier. Lees verder >> 25.06.19
  Klik voor vergroting

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
In verband met het ziekteverlof van ds. Stam wordt het wijkbericht van de Dorpskerkgemeente verzorgd door de wijkkerkenraad. In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Lees verder >>  25.06.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in deze wijkgemeente. Zoals gebruikelijk brengt ds. Romkes ook weer een prachtig, lied onder de aandacht. Lees verder >> 25.06.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie uit Klankbord is deze keer gewijd aan een lied dat werd gezongen tijdens de Pinksterviering, die werd uitgezonden op televisie. Het betreft een prachtig lied van Stef Bos. Lees verder >> 25.06.19

Wijkkerkenraden op de Dordtse 'hei'
De wijkkerkenraden van de Dorpskerk hebben op zaterdag 22 juni de jaarlijks 'heidag' gehouden om zich te bezinnen op de toekomstige samenwerking. Dit keer was de 'hei' gelegen in Dordrecht, waar de ambtsdragers van beide kerkenraden en de drie betrokken predikanten bijeen kwamen in de bijna 400 jaar oude Trinitatiskapel van de Evangelisch-Lutherse Gemeente. De bezinning stond dit jaar in het teken staan van pastoraat. Gerrit Barendrecht was een uitstekende 'externe' dagvoorzitter. Na een ochtendgebed en een ludieke kennismaking werd er in groepjes diepgaand gesproken over alle aspecten van pastoraat. Tijdens de lunch was de predikant van de Grote Kerk in Dordt - ds. Paul Wansink -  onze gast. Hij vertelde over de stand van zaken van de PKN in Dordrecht. Na de lunch werden de resultaten van de groepsgesprekken plenair toegelicht. De inpirerende dag werd afgesloten in de prachtige tuin van het Dordts museum, waar onder het genot van een hapje een een drankje werd nagepraat. Lees verder >>  19.06.19
  Klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . .'Groen - niets genoeg te doen!'
De tijd die komt na het feest van Pinksteren en zondag Trinitatis wordt in de kerk ook wel 'de 'groene tijd' genoemd. Door sommigen wordt die tijd getypeerd door de spreuk: 'Groen-niets te doen'. Daarmee wordt bedoeld, dat er na de uitbundige Paastijd met de feestkleur wit en Pinksteren als de vurige afsluiting daarvan met de litugische kleur rood, een periode begint met de liturgische kleur groen. Het is een periode, die de hele zomer en de herfst beslaat, zonder kerkelijke feesten en met 'gewone' vieringen op 'gewone' zondagen. Je zou kunnen zeggen een liturgisch saaie tijd, niks bijzonders en opzienbarends. Maar dat is toch een vergissing, want na Pinksteren begint het pas!  Er ligt veel werk op ons te wachten, ook in de wijkgemeenten van de Dorpskerk. Laten we - geïnspireerd door de Geest - in de vakantietijd eerst re-creëren (her-scheppen), om daarná te kunnen zeggen: 'Groen, genoeg te doen'! We hebben in onze wijkgemeenten nog tal van vacatures, misschien is die groene tijd bij uitstek geschikt om jezelf af te vragen: Wat kan ik doen, om de Dorpskerkgemeenten verder te laten bloeien. . . . .? 19.06.19
 

Virtuoos koffieconcert in de Dorpskerk 
De Stichting Barendrecht Klassiek (SBK) organiseerde in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk zondagmiddag 16 juni weer een koffieconcert in de Dorpskerk. Pianist José Luis Pino Lagos bespeelde zijn eigen fortepiano. Samen met altvioliste Sakura Goto en klarinettist Alejandro Farina Martin vertolkte José het 'Kegelstatt-trio' van W.A. Mozart op werkelijk adembenemende wijze. Aansluitend speelde hij solo op zijn fortepiano Beethovensonate 'Pathétique'. Hij sloot af met drie Impromptus van Schubert op de concertpiano van de Dorpskerk. Een compliment aan het bestuur van SBK, want zij weten iedere keer weer jonge,enthousiaste musici vast te leggen, die klassieke muziek vertolken op een hoog artistiek niveau! Voor de SBK-recentie, lees verder >>   19.06.19
  klik voor vergroting

Grasvelden Dorpskerk geen hondentoilet meer!
Het heeft even geduurd maar deze week is een oude wens van de kerkrentmeesters van de Dorpskerk in vervulling gegaan: de grasvelden rondom de Dorpskerk worden vrij van hondenstront! Het voormalige kerkhof rondom de Dorpskerk werd de laatste jaren steeds vaker gebruikt als uitlaatplaats voor honden, hetgeen tot veel overlast leidde. De gemeente Barendrecht heeft op verzoek van de kerkrentmeesters deze week paaltjes geplaatst bij alle toegangspaden die aangeven dat het verboden is om de grasvelden rondom de Dorpskerk te gebruiken als hondentoilet. 15.06.19
  klik voor vergroting

Kunstmarkt rondom Dorpskerk een succes
Op zaterdag 15 juni organiseerden René Baan en Jo Polak de 34e Barendrechtse Kunstmarkt. In de Dorpsstraat, op het Doormanplein, rondom de Dorpskerk en 'de Ontmoeting' werden zo'n 85 kramen geplaatst. Kunstenaars uit Nederland, België, Duitsland exposeerden en verkochten hier eigen werk van hoog niveau. De Barendrechtse Kunstmarkt bood weer een breed scala aan kunst– en kunstnijverheidsproducten. 's Morgens was het weliswaar slecht weer, maar 's middag werd het veel beter. De organisatoren spreken van een succesvolle Kunstmarkt. Koster Ron Bruin had veel belangstelling voor zijn kofiie, tosti's en poffertjes. De inloopconcerten die de Stichting Barendrecht Klassiek (SBK) organiseerde in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk mochten ook op voldoende belangstelling rekenen. Lees verder >> 15.06.19
  Klik voor vergroting
Kunstmarkt o.a. in 'de Ontmoeting'

Wist u dat. . . ? De PKN in cijfers
Eind 2018 telde de Protestantse Kerk in Nederland 1.735.382 leden, waarvan ruim 700.000 belijdende leden. Er waren toen 1543 gemeentepredikanten en het aantal gedoopten in het jaar 2018 bedroeg 6184. Er deden 3019 leden belijdenis. Dit is zo maar een greep uit de cijfers die zijn gepresenteerd in het jaarverslag van de PKN over 2018. Lees verder >> 13.06.19
 

Gezellige Herberg-Dorpskerk
Ondanks de zware regenbuien waren er woensdag 12 juni toch een vijfentwintigtal bezoekers naar de Herberg-Dorpskerk gekomen. Het was weer erg gezellig! Er werd volop gesjoeld, koersbal gespeeld, gekaart en er werden klusjes gedaan. Hans Oorebeek bespeelde het Dorpskerkorgel. En passant werden er tal van boeiende gesprekken gevoerd, onder andere met ds. Marianne Moerland die ook weer aanwezig was in de Herberg. Alle bezoekers werden tegen lunchtijd verrast door koster-beheerder Rob Bruin. Hij presenteerde weer een nieuwe persoonlijke kwaliteit. . . die van poffertjesbakker. Iedereen liet zich de poffertjes uitstekend smaken en na de lunch ging iedereen weer tevreden huiswaarts.  12.06.19.
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
De zondag na Pinksteren - 16 juni - draagt volgens de kerkelijke kalender de naam Zondag Trinitatis. Deze naam verwijst naar de heilige Drie-eenheid: Vader, Zoon en Geest. De term 'drie-eenheid' komt in de Bijbel als zodanig niet voor. Pas in de vierde eeuw na Christus werd dit binnen de kerk na de nodige discussies tot dogma verheven. De conclilies van Nicaea (325), Constantinopel (381) en Chalcedon (451) speelden daarbij een belangrijke rol. Op de kerkelijke kalender worden de zondagen tussen Trinitatis en Advent benoemd als de '1e (etc.) zondag na Trinitatis'. De liturgische kleur van zondag Trinitatis is wit: de kleur van zuiverheid en licht. 10.06.19
 

Pinksterboodschap van de scriba PKN
Dominee René de Reuver sprak zijn Pinksterboodschap uit tijdens de Pinksterviering die op 8 juni werd uitgezonden op NPO 2.  Hij signaleert dat, 'ook al spreken we dezelfde taal, we vaak langs elkaar heen praten'. Met alle gevolgen van dien: we raken van elkaar verwijderd en de samenleving verbrokkelt. Gelukkig staat daartegenover het wonder van Pinksteren: de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Lees verder >> Of bekijk de Pinksterviering >>  10.06.19
 

Nieuws vanuit de AK
De scriba van de Algemene Kerkenraad heeft de afgelopen twee AK-vergaderingen van 16 mei en 6 juni jl. samengevat in één verslag. Lees verder >> 10.06.19

'Het Feest van de Geest'
De viering van het Pinksterfeest had, zoals gebruikelijk, het karakter van een feestelijke gezinsdienst. Dorpskerkpredikant Jan Wilem Stam ging in zijn verhaal voor de kinderen in op het wereldwijde begrip 'vrede'. In zijn verkondiging gaf hij uitleg aan de visie van de evangelist Johannes, bij wie Pasen en Pinksteren op één dag vallen. . . .Jeannette van den Hil verleende medewerking als cantrix. Elly van den Oever en Petra van Die van de werkgroep Liturgisch bloemschikken hadden weer een prachtige schikking gemaakt, geïnspireerd op de gave van de Geest, waarbij 'Liefde door alle lijden heen sterker blijft dan de dood!' 09.06.19    
klik voor vergroting
Voor de kinderen
Klik voor vergroting
Liefde sterker dan de dood

Over Liturgie gesproken . . . Pinksteren
Het christelijke Pinksterfeest heeft zijn oorsprong in het Joodse wekenfeest (Sjavoeot). Dit Joodse feest is ter herinnering aan de gebeurtenis bij de berg Sinaï, toen God aan Mozes de 10 Geboden gaf. Christenen namen de feestdag over omdat ze een gelijkenis zagen met de neerdaling van de Heilige Geest. Het woord Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord ‘pentekostè’, wat vijftig betekent. Het Pinksterfeest is altijd 10 dagen na Hemelvaart en de 50ste dag na Paasdag. We herdenken de neerdaling van de Heilige Geest over de apostelen en het ontstaan van de Christelijke kerk. De liturgische kleur is rood, de kleur van vuur bezieling en inspiratie. Het 'Feest van de Geest' wordt in de Dorpskerk gevierd in een feestelijke dienst, waarin Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam voorgaat. De werkgroep Liturgisch bloemschikken heeft een inspirerende schikking gemaakt en Antoinette Jansen ontwierp een prachtige Orde van Dienst. Lees verder >> 08.06.19

 

Roest rust niet . . . (update)
Eind mei constateerde koster-beheerder Rob Bruin dat de buitenmuur van de Oude Pastorie ter plekke van het vroegere slaapkamerbalkon naar buiten was gekomen.  Na inspectie door de kerkrentmeesters werd besloten tot directe actie. Aannemer Bevelander heeft vervolgens eerst de buitenmuur gestut en ook het plafond in de consistoriekamer extra ondersteuning gegeven.  Nadat de rollaag boven het raam was verwijderd bleek de ingemetselde stalen draagbalk, die als een latei fungeerde, volledig was verroest. De draagbalk is vernieuwd, waarna de rollaag boven het raam van de consistorie weer is dichtgemetseld.  De bewoners van de Zorggroep hebben tijdelijk elders onderdak gevonden. Lees verder >> 07.06.19
  klik voor vergroting
Roest rust niet,
zelfs niet bij een oude pastorie!

Wist u dat.  . .? Oudste (?) Christelijke kerk in Egypte ontdekt!
Een team van Poolse archeologen deed onlangs een spectaculaire ontdekking. Zij zijn sinds 2000 bezig met het blootleggen van een oude Christelijke basiliek, die in gebruik was van de 4e tot de 8e eeuw. De besiliek stond in Marea, een oude havenstad in de Nijldelta nabij Alexandrië.  Onder de ruïnes van die basiliek zijn nu de resten ontdekt van een nog oudere Christelijke kerk uit de 4e eeuw na Christus. De nu ontdekte kerk van 24 bij 15 meter is waarschijnlijk de oudste christelijke kerk van Egypte. Bovendien is het wellicht een van de aller oudste christelijke godshuizen in heel Afrika. De kerk is waarschijnlijk verwoest door een aardbeving. Lees verder >> 06.06.19
  Klik voor vergroting
Onder deze ruÏnes ligt een
nog ouder godshuis.

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
In verband met het ziekteverlof van ds. Stam wordt het wijkbericht van de Dorpskerkgemeente verzorgd door de wijkkerkenraad. In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Dit keer weer een nieuwe brief van ds. Stam en ook stelt ds. Moerland zich voor. Lees verder >>  06.06.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in deze wijkgemeente. Zoals gebruikelijk brengt ds. Romkes ook weer een prachtig, lied onder de aandacht. Lees verder >> 06.06.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
In zijn meditatie voor het nieuwe Klankbord gaat Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam in op het Pinksterfeest, naar aanleiding van een prachtig Taizé-lied. Lees verder >> 01.06.19

Woord & weg - juninummer
Hét informatiemagazine van de landelijke PKN is 'Woord & weg'. U kunt elke maand het blad via deze website downloaden. In het juninummer staat onder andere een artikel over de positieve ontwikkeling van de Dorpskerkenbeweging binnen de PKN onder de aansprekende titel 'Dorpskerken hebben goud in handen'. Daarnaast is er weer veel nieuws over de PKN in al haar veelkleurigheid. Lees verder >> 
01.06.19

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 2 juni is het op de liturgische kalender 'zondag Exaudi'. Het is de zevende zondag van Pasen, tussen hemelvaart en Pinksteren. 'Exaudi' is Latijn en betekent, letterlijk vertaald: ‘verhoor toch’. Het is dus een gebed. De gemeente bevindt zich als het ware in de situatie van de leerlingen die na Jezus’ hemelvaart biddend en eensgezind wachten op de heilige Geest (Handelingen 1:14). Deze zondag staat ook wel bekend als Wezenzondag: nadat Jezus' leerlingen afscheid van hem namen (Hemelvaart) wachtten zij op de uitstorting van de heilige Geest (Pinksteren). Voor een korte tijd zijn zij alleen, zoals wezen. Dit is de laatste zondag voor Pinksteren, de liturgische kleur is voor de laatste keer in de Paastijd wit, kleur van licht, zuiverheid en opstanding. Lees verder >> 11.05.18

Over liturgie gesproken. . . . Hemelvaartsdag
De viering van Hemelvaartsdag is gebaseerd op het bijbelboek Handelingen (1:3). Daar staat de verwijzing naar de veertigste paasdag. De oudst bekende bron van de viering van de Ascensio Domini (hemelvaart van de Heer) is een geschrift van kerkvader Augustinus van Hippo (354-430). Volgens Augustinus werd het feest van Hemelvaart reeds gevierd in de tijd van de apostelen, maar het feest zou op het einde van de vierde eeuw zeer vlug verspreid geworden zijn. In de geloofsformules van Nicea (325) en van Constantinopel (381) is er al sprake van de hemelvaart van Jezus. Hemelvaartsdag werd in Barendrecht voor hele Protestantse Gemeente gevierd met een erdienst in Carnisse Haven(afbeelding: Hemelvaart - Rembrandt (1636) Museum Alte Pinakothek, München) 30.05.19 
  klik voor vergroting

Vergunning voor restauratieprojecten Dorpskerk is binnen!
De Kerkrentmeesters van de Dorpskerk hebben een positieve reactie ontvangen op de aanvraag voor een vergunning van enkele omvangrijke restauratieprojecten van de Dorpskerk. De Gemeente Barendrecht heeft de vergunning verleend met instemming van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, die de aanvraag in detail heeft beoordeeld. Het betreft enerzijds de restauraties van het eeuwenoude torenuurwerk, de klokkenstoel, het slagwerk van de luidklok en het terugbrengen van 'staand luiden' naar 'vliegend luiden' en anderzijds het restaureren van een groot deel van het voegwerk van de zuidelijke en oosterlijke buitenmuren.  De financiering van alle werkzaamheden in de kerktoren vindt plaats door de stichting Vrienden van de Dorpskerk, de restauratie van het voegwerk wordt gefinancierd uit geoormerkte legaten van overleden gemeenteleden van de Dorpskerkgemeente. Daarom hoeft geen beroep te worden gedaan op de algemene middelen van de PG Barendrecht. Via deze website zal regelmatig verslag worden gedaan de voortgang van de restauratieprojecten. 28.05.19 

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 26 mei is het op de liturgische kalender 'zondag Rogate'. Het is de zesde zondag van Pasen, vlak voor Hemelvaart. Rogate is Latijn en betekent, letterlijk vertaald: 'vráágt of ook bidt'. Op deze zondag worden de gemeente opgeroepen om te bidden. Dit gebruik gaat terug naar oude kerkelijke tradities van biddagen voor het gewas in deze tijd van het jaar. De misschien wel mooiste tijd van het kerkelijk jaar - de Paastijd - nadert zijn afsluiting. 24.05.19
 

Inspirerend Kloosterweekend
In april is een groep gemeenteleden uit de Bethelkerk en de Dorpskerk een weekend op bezoek geweest in het klooster van de Benedictinessen van de Priorij 'Regina Pacis' in Schoten (B). Namens de groep heeft Huib van Zessen een verslag gemaakt, dat we graag publiceren. Lees verder >> 22.05.19

Leerhuisavond met Cees den Heijer
De zaal van gebouw de Ontmoeting was dinsdagavond 21 mei j.l. goed gevuld voor een ontmoeting met prof. dr. Cees den Heyer. De oud-Barendrechter Cees den Heyer was hoogleraar Nieuwe Testament en Bijbelse theologie en ging een hele weg door kerk en theologie met zijn denken over Jezus. Dat klonk ook door in zijn boeiende lezing. In een paar uur tijd nam hij de bezoekers mee door zijn boek 'Jezus, een mensenleven'. Het boek is de weerslag van zijn visie op Jezus, een zoektocht die een levenlang duurde en zijn weerslag vond in het ruim 600 pagina's tellende boek. Het was indrukwekkend te ervaren, hoe den Heijer in heldere taal zijn visie over de persoon Jezus vertolkte. Omdat het de laatste Leerhuis-avond was van dit seizoen werd afgesloten met en hapje en een drankje, waar de (jarige) koster-beheerder Rob Bruin weer voortreffelijk had gezorgd! Er werd nog lang nagepraat over deze Leerhuis-avond, en ook over de plannen voor het komende seizoen, want het Leerhuis gaat door!.   22.05.19
  klik voor vergroting
een geschiedenis
van een mens
onder de mensen

Geslaagde 'Johnny Cash-dienst'
Zondagmiddag 19 mei was de Dorpskerk goed gevuld met belangstellenden voor de Johnny Cash-dienst die werd georganiseerd door dezelfde commissie die ook de TOP2000-diensten organiseerde. Dominee Piet van Die, een groot fan van de Amerikaanse zanger was de enthousiaste voorganger.  Aan de dienst werd muzikale medewerking verleend door de band Cashflow3, die eveneens zijn geïnspireerd door het werk van Cash. Voor een fotoverslag, lees verder >> 22.05.19

Afscheid ds. Moerland van Hendrik Ido Ambacht
Twee vertegenwoordigers van de Wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente waren zondag 5 mei aanwezig in kerkgebouw de Open Hof bij het afscheid van ds. Marianne Moerland als gemeentepredikant van de Gereformeerde Kerk van Hendrik Ido Ambacht. Dick Schriek en Simon Hoek waren getuige van de hartelijke wijze waarop zij na 15 jaar afscheid nam van haar gemeenteleden. Het verhaal voor de kinderen, dat aansloot bij Bevrijdingsdag, maakte veel indruk. Iedere kerkganger kreeg bij de uitgang een persoonlijk cadeautje mee in de vorm van een zakje bloemenzaad. Het zaad dat de vertegenwoordigers van de Dorpskerk ontvingen, zal in overleg met de werkgroep Kerktuin worden gezaaid in de bloemenstrook achter de Oude Pastorie.
Wij verwelkomen dominee Moerland ook via de website in de Dorpskerkgemeente en wensen haar veel zegenrijk werk toe.  Voor wie de dienst wil terugluisteren, lees en luister verder >> 05.05.19
 
Kerkenraadsvoorzitter
Chris Meijer bedankt
ds. Moerland

Meditatie Klankbord
In zijn meditatie voor het nieuwe Klankbord gaat ds. Bert de Wit in op het begrip 'ware vrijheid', naar aanleiding van de dagen van gedenken en bevrijding vieren. Lees verder >> 05.05.19

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
In verband met het ziekteverlof van ds. Stam wordt het wijkbericht van de Dorpskerkgemeente verzorgd door de wijkkerkenraad. In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Dit keer weer een nieuwe brief van ds. Stam en ook stelt ds. Moerland zich voor. Lees verder >>  05.05.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in deze wijkgemeente. Zoals gebruikelijk brengt ds. Romkes ook weer een prachtig, lied onder de aandacht. Lees verder >> 05.05.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Over Liturgie gesproken . . . . Zondag hoe?
Zondag 5 mei is de derde zondag van Pasen, die draagt de naam: Misericordia Domini. Dit verwijst naar Psalm 33 vers 5. In het Latijn luidt het: misericordia domini plena est terra, vertaald betekent dit  'De aarde is vol van de rechtvaardigheid van de Heer'. Omdat het ook Bevrijdingsdag is wordt de eredienst begonnen met het bevrijdingslied uit het nieuwe liedboek 'Nooit lichter ving de lente aan' . Dit lied werd geschreven voor de veertigste viering van de Bevrijdingsdag. Voor meer achtergrond informatie over dit lied, lees verder >>. De liturgische kleur is tot aan Pinksteren wit, de kleur van zuiverheid en reinheid. 24.04.19
 

Herdenking oorlogsslachtoffers in Dorpskerk
Traditiegetrouw vond de jaarlijkse herdenking van de oorlogsslachtoffers op 4 mei plaats in de Dorpskerk. De stichting 4 mei herdenking Barendrecht had weer het programma samengesteld. Medewerking verleenden dit jaar: Burgemeester Jan van Belzen en kinderburgemeester Anaïs Swirc. Muzikale medewerking werd verzorgd door Hans van Gelder - orgel en Richard Gutteling - dwarsfluit. Met name de toespraak van de kinderburgemeester maakte diepe indruk. Zij gaf aan hoe ze als Joods meisje zelfs in Barendrecht wordt geconfronteerd met anti-semitische uitingen. Ook de herinneringen die twee kleinkinderen van Jan Veldhoen (koster van de Bethelkerk) ophaalden maakten grote indruk. Zo kreeg een van de namen op het oorlogsmonument opeens een ruimere betekenis. Aansluitend aan de herdenkingsbijeenkomst luidde koster-beheerder Rob Bruin de klok van de Dorpskerk tot aan het taptoesignaal. Daarna volgde er om 20.00 uur twee minuten stilte. Er werden diverse kransen gelegd bij het monument voor de Dorpskerk, waarna een ieder er langs kon defileren. 05.05.19

Bijzonder 4 mei-concert
Op 4 mei werd in de Dorpskerk het 'Quatuor pour la fin du temps' uitgevoerd(Kwartet voor het eind van de tijd). Initiatiefnemer Hans van Gelder schrijft: 'De componist Olivier Messiaen stelt in zijn compositie de Tijd ( met haar verdrietelijkheden en beperkingen) tegenover de Eeuwigheid. Het werk is bemoedigend en dat is bijzonder gegeven de oorlogsjaren waarin het tot stand kwam. Ik hoor merels fluiten, die met hun gezang altijd weer indruk maken. Deze wereld komt voorbij aan wat in het bijbelboek Openbaring in hoofdstuk 16 wordt beschreven. Ook dat vieren we in deze dagen na Pasen en dit beleefde Messiaen tijdens zijn gevangenschap in het krijgsgvangenenkamp Stalag VIIIA te Görlitz tijdens de Tweede Wereldoorlog'. Het Kwartet bracht op 4 mei een hoopvolle boodschap en werd gebracht door vier jonge mensen op klarinet, viool, cello en piano. Zoals bij alle activiteiten georganiseerd in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, was de toegang gratis.  24.04.19
  klik voor vergroting

Generale Synode positief over 'Mozaïek van kerkplekken'
Nieuwe kerkplekken die volwassen zijn geworden krijgen de ruimte om zelfstandig binnen de Protestantse Kerk te gaan functioneren. Dat principebesluit heeft de synode op 25 april jl. genomen. Over de uitwerking en randvoorwaarden moet verder gesproken worden op een extra synodevergadering. Nieuwe kerkplekken gaan bijna altijd van start onder de verantwoordelijkheid van een reguliere gemeente. Als er dan een volwaardige geloofsgemeenschap ontstaat, groeit de behoefte aan een gelijkwaardige relatie met de bestaande gemeente. De synode wil dat mogelijk maken, waarmee nieuwe kerkplekken een ‘buitengewone gemeente’ worden. Deze nieuwe initiatieven worden dan ‘kerngemeenten’ genoemd. Lees verder >>29.04.19

Woord & weg - meinummer
Hét informatiemagazine van de landelijke PKN is 'Woord & weg'. U kunt elke maand het blad via deze website downloaden. In het meinummer staat onder andere een artikel over de schrijver-theoloog Thomás Halík onder de titel 'De Bijbel geeft ons een sleutel om ons leven te begrijpen'. Daarnaast is er weer veel nieuws over de PKN in al haar veelkleurigheid. Lees verder >> 
29.04.19

Dorpskerk stond centraal op Koningsdag
Ook in 2019 nam het 'oudste huis van Barendrecht' een centrale plaats in bij het Koningsdagprogramma: 
* De dag begon met de aubade in volle Dorpskerk, in aanwezigheid van ruim honderd gedecoreerden. Ook het deel van de kerk dat was gereserveerd voor belangstellenden, was helemaal bezet. Het jeugdorkest van de Harmonievereniging begeleidde enthousiast de aubade. Het was een feestelijk begin van de dag.
* Van 09:30 uur-17:00 uur was er een Kindervrijmarkt op grasveld rondom de Dorpskerk en ook in de  Dorpsstraat was er een vrijmarkt.
* Van 11.00 tot 13.00 u. waren er in gebouw de Ontmoeting kinderspelen en koster Rob Bruin met zijn mensen verkochten veel koffie met cake en tal van tosti's.
* Ook de Snuffelmarkt, die eveneens een kraam hadden op het kerkpleintje, deed goede zaken. 28.04.19 
  klik voor vergroting
Een mooie  Koningsdag!

Zes kerkelijke vrijwilligers kregen een lintje
Op 26 april reikte Barendrechts burgemeester Jan van Belzen aan vier leden van de Protestantse Gemeente Barendrecht een koninklijke onderscheiding uit. Verder kregen een lid van de Nederlands Gereformeerde kerk van Barendrecht en een lid van de Protestantse Gemeente Heerjansdam een koninklijk lintje. Onder de gedecoreerden was ook ouderling-kerkrentmeester van de Dorpskerk Simon Hoek (inderdaad uw webbeheerder). Hij werd benoemd tot lid van de Orde van Oranje-Nassau. Simon dankt een ieder die een bijdrage heeft geleverd aan deze eervolle onderscheiding. Het is voor hem zowel een persoonlijk blijk van grote waardering voor al zijn vrijwiligerswerk in en rondom de Barendrechtse Dorpskerk, maar zeker ook een blijk van waardering voor die vele honderden vrijwilligers zonder wie het kerkenwerk in de onmogelijk zou zijn. Zie verslag Barendrecht.Nu.nl >> 26.04.19

  klik voor vergroting
Een dankbare kerkrentmeester/ webbeheerder . . .en zijn vrouw.

Voorjaarvergadering Generale Synode PKN
Het hoogste orgaan van de Protestantse Kerk in Nederland is de Generale Synode. Op 25 en 25 april kwam de synode bijeen in Nieuw Hydepark te Doorn. Zoals gebruikelijk was de vergadering via Synode TV te volgen. Kijk verder >>  Op de eerste dag stonden er een aantal organisatorische punten op de agenda, zoals een aantal benoemingen. In de avondsessie van 25 april kwam er een interessant rapport aan de orde over de evaluatie van het nieuwe Liedboek; lees verder >>. Op vrijdag 26 april kwamen nog enkele andere rapporten ter sprake. Dat betrof de nota: 'Mozaïek van kerkplekken, over de verbinding tussen bestaande en nieuwe vormen van kerk-zijn'. Lees verder >>. Ook het Eindrapport Kerk 2025 werd gepresenteerd, lees verder >> 26.04.19
 

Wilg geschonken aan de Kerktuin
Recent werd er door het Barendrechtse echtpaar Dijkstra een bedrag geschonken aan de Kerktuin, waarvan een wilg werd aangekocht. Achter deze schenking zit een bijzonder verhaal, dat zijn oorsprong vindt bij een Statenbijbel uit de Rotterdamse Koninginnekerk. Dit was een van Rotterdams mooiste kerken, die jammer genoeg werd gesloopt. De bewuste Bijbel werd gered van het oud papier en kreeg onlangs een nieuwe bestemming. De opbrengst van de verkoop van die Bijbel werd geschonken aan de Kerktuin. De foto is gemaakt bij het planten van de wilg in de Kerktuin. Piet Laban assisteerde Alie den Engelsman bij het plaatsen van het geschonken boompje. Het nog resterende bedrag van de schenking zal worden besteed aan een drinkbak voor vogels. Lees verder >> 24.04.19
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken . . . . Zondag hoe?
Zondag 28 april is de tweede zondag van Pasen. Die heeft twee namen: ‘Beloken Pasen’ en ‘Quasi modo Geniti’. De eerste duidt aan dat daarmee het Paasfeest definitief wordt afgesloten. Het wordt ‘beloken’: de luiken gaan dicht. In de vroege kerk hadden de dopelingen, die in de Paasnacht waren gedoopt de hele week witte feestkleren gedragen. En aan het eind van die week leggen ze die smetteloze kleren weer af. Ze waren als pas geboren kindjes de ‘quasi modo geniti’. Daar komt de tweede naam vandaan: het is een verwijzing naar de eerste brief van Petrus 2:2. De liturgische kleur is tot aan Pinksteren wit, de kleur van zuiverheid en reinheid. 24.04.19
 

Over liturgie gesproken. . . . 'de Vijftigdagentijd, nog 50 dagen Pasen!'
'Veertígdagtijd' is een bekend begrip, maar de term 'Vijftigdagentijd' is veel minder bekend. Daarmee wordt op de liturgische kalender het laatste deel van de Paaskring bedoeld. Dit wordt ook wel de Paastijd genoemd, want eigenlijk zijn het vijftig Paasdagen. De vijftigdagentijd begint op  Paasmorgen en eindigt op de zaterdag voor Pinksteren. De liturgische kleur in deze periode is de feestkleur 'wit'. Op het feest van Pinksteren wordt de liturgische kleur 'rood'. Lees verder >> 23.04.19
 

HVD-passie- en paasviering
Zoals al vele jaren gebruikelijk organiseerde de HVD (Hervormde VrouwenDienst) weer een passie- en paasviering voor de oudere leden van de wijkgemeenten in de Dorpskerk. Dominee Jan Willem Stam was dit jaar de voorganger. Het thema was: 'Op weg naar Pasen met iconen'. Zo'n honderd gemeenteleden bezochten deze passie- en paasviering.
 
Na de viering was er een feestelijke bijeenkomst in gebouw de Ontmoeting. Er stond voor alle aanwezigen koffie en een traktatie klaar. Onder het genot daarvan vertelde Alie den Engelsman een en ander over de bijbelse kerktuin, waar men vanuit de Ontmoeting zo mooi zicht op heeft. Zelfs 's avonds is de kerktuin nu prachtig aangelicht.
Voor een fotoverslag, lees en kijk verder >> 23.04.19
Vanwege de privacywetgeving staat dit verslag achter onze AVG-code. Uit kunt die opvragen bij postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl

De glorie van Pasen - een feestelijke viering en paasbrunch
De Paasmorgen in de Dorpskerk bestond uit twee feestelijke bijeenkomsten. Ten eerste het vieren van de glorie van Pasen in een eredienst, waarbij werd gedoopt en belijdenis werd gedaan. Er is een uitgebreid fotoverslag gemaakt. Lees en kijk verder >>
Na de eredienst bleven veel kerkgangers koffiedrinken en vervolgens genoten zo'n 90 leden van beide wijkgemeenten van een heerlijke paasbrunch die onder leiding van Elly van den Oever en Nellie van Doorn door tal van vrijwilligers was klaargemaakt. Ook daarvan is een mooi fotoverslag gemaakt. Kijk en lees verder >>  foto's: Jan van den Oever 23.04.19
Vanwege de privacywetgeving staan beide verslagen achter onze AVG-code. Uit kunt die opvragen bij postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl
  klik voor vergroting
Alles staat klaar om
de glorie van Pasen te vieren!

De Heer is opgestaan! Halleluja.
De eredienst op de Paasmorgen is altijd al een feestelijk, maar op deze Paasmorgen werd er gedoopt en belijdenis gedaan. Dat gaf een bijzonder karakter aan deze viering. De wijkgemeenten in de Dorpskerk verwelkomden als belijdende leden René Dudok en Ismonda Dudok-Roodsant en als doopleden Casper Dudok en Mette Christiansen. De voorganger was Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam. Na de eredienst was er weer een feestelijke paasbrunch. Dankzij het voorbereidende werk van Ellie van den Oever en Nellie van Doorn en met hen vele andere vrijwilligers, was het weer een feestelijk samen-zijn. Op de foto de dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken van beide wijkgemeenten. Ze hebben gedurende de hele veertigdagentijd de kerkgangers prachtige schikkingen voorgezet. Foto: Jan v.d. Oever  21.04.19
  klik voor de vergroting
Hartelijk dank Ingrid, Petra en Elly!

Prachtige opbrengst Afval Loont voor Dorpskerk
Gedurende de eerste drie maanden van 2019 is er voor het onderhoud van de Dorpskerk € 520 bijeengespaard door vele honderden Barendrechters. Een prachtig resultaat! Dat is weer meer dan in het 1e kwartaal van vorig jaar! Jammer echter dat deze bijdrage aan het onderhoud van 'het oudste huis van Barendrecht' moet gaan stoppen door het gewijzigde afvalbeleid van de Gemeente Barendrecht. Spaar ook mee voor de Dorpskerk, zolang het nog kan! 21.04.19

De nieuwe Paaskaars
De werkgroep eredienst van de Dorpskerkgemeente maakt elk jaar een keuze voor nieuwe paaskaars. De kaarsen worden gemaakt met diverse symbolen. Dit jaar is gekozen voor de symboliek van het 'samen-voegen'. In 2019 gaan de wijkgemeenten Dorpskerk en Zuid-Oost die nu al maanden in goede harmonie 'samen-vieren', de volgende stap maken naar het 'samen-voegen' van de twee wijkgemeenten tot een nieuwe protestantse wijkgemeente rondom de Dorpskerk. Daarbij staat Christus centraal, die zei: 'Ik ben de Alfa en de Omega'. Op de nieuwe paaskaars staan vier veelkleurige figuren geschaard, groot en klein. Ze staan rondom het kruis van Christus en de letters Alfa en Omega. Dezelfde  afbeelding staat ook op de nieuwe kaars voor de Jeugdkerk. Zo symboliseren de paaskaarsen de verbondenheid van beide wijkgemeenten. 20.04.19
  klik voor vergroting

Wist u dat. . . ? De Paaswake
Op de avond van de Stille Zaterdag werd er in de Dorpskerk een Paaswake gehouden. Dit is in liturgisch opzicht misschien wel de mooiste dienst van het kerkelijk jaar! In deze viering komen alle elementen van de christelijke liturgie bijeen. De liturgische kleur is van paars overgegaan in wit.
* De lof van het licht, het binnenbrengen van de brandende nieuwe paaskaars (het ‘Licht van Christus’).
* De lezingen van de Schriften, na de eeuwenoude vraag ‘Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten?’.
* De bediening van doop en/of belijdenis en het hernieuwen van de doopgedachtenis.
* De viering van de maaltijd van de Heer. Dat gebeurt bij de Paaswake in een grote kring door de hele kerk.
Het was weer een indrukwekkende viering en een prachtig begin van het FEEST VAN PASEN. Voor meer informatie over dit hoogtepunt in de liturgie, lees verder >>   Foto: Jan vd Oever 20.04.19
  klik voor vergroting
De laatste van 8
prachtige schikkingen

Paasboodschap van scriba PKN
Zoals gebruikelijk heeft de scriba van de Protestantse Kerk in Nederland - ds. René de Reuver - een paasboodschap gepubliceerd. Daarin gaat hij in op het wonder van Pasen, onder de titel 'Geloof maakt alles anders'. Kortgeleden bracht ds. de Reuver een bezoek aan de protestantse gemeente van Palu in Indonesië. Een stadje op Midden-Sulawesi waar de kerk door natuurrampen volledig werd verwoest. Het verhaal van dominee Alex illustreert voor scriba de Reuver de boodschap van Pasen. Lees verder >> 20.04.19

Liturgische schikkingen van
Witte Donderdag en Goede Vrijdag
De doorlopende viering tijdens de drie dagen van het Paastriduüm worden gehouden in de Dorpskerk (op Witte donderdag en de Paaswake op Stille zaterdag) en de Bethelkerk (op Goede vrijdag). Elke kerk heeft een eigen werkgroep liturgisch bloemschikken, die elk hun eigen ideeën hebben over het thema.
De foto's geven een impressie van beide schikkingen. De schikking van de Paaswake blijft staan tot en met Paasmorgen. Het Paasfeest begint immers tijdens de Paaswake. De foto daarvan zie bovenstaand artikel.
KLik voor vergroting   Klik voor vergroting

Een hoogtepunt van het kerkelijk jaar: 'Onderweg naar Pasen'
Voor velen is de doorlopende viering van het Paastriduüm op de avonden van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake die uitmondt in de viering op de Paasmorgen, hét hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Ook in 2019 hebben de predikanten van Barendrecht-centrum, de kerkmusici, de cantorij, de kosters, tal van ambtsdragers en de werkgroep eredienst van de Dorpskerkgemeente veel energie gestoken in de voorbereidingen van deze vieringen. Daarom is een woord van dank aan allen die dit alles hebben voorbereid is zeer op zijn plaats!  Uit het liturgieboekje van 'De drie dagen van Pasen' blijkt, dat deze viering ook dit jaar weer een hoogtepunt in het kerkelijk jaar was.
Voor het boekje De drie dagen van Pasen, lees verder >>   19.04.19
  Klik voor vergroting

De 'Herberg-Dorpskerk' succesvol
De 'Herberg-Dorpskerk' is een nieuwe werkgroep van de beide wijkgemeeenten in de Dorpskerk. Na een voorzichtige start enkele maanden geleden, is deze activiteit al niet meer weg te  denken. Sinds kort kunnen de gasten van de Herberg zich ook bezig houden met een nieuwe activiteit: koersbal! Op initiatief van Piet Laban kan er elke woendagmorgen in de even weken naar hartelust koersbal worden gespeeld. De opzet om naast gemeenteleden ook niet kerkleden te interesseren voor de Herberg begint aan te slaan. Zo krijgt dit 'plaatselijke pioniersproject' een eigen plaats in het streven om de Dorpskerk als een 'kerk met een aanbod' te presenteren in Barendrecht-centrum. De Herberg-Dorpskerk is weer open op woensdagmorgen 1 mei. Kom eens kijken ! Foto:Simon Hoek 17.04.19
  Klik voor vergroting
Mw. Schriek heeft 20 jaar ervaring
en geeft graag aanwijzingen

Nieuw: Nieuwsbrief van de Classispredikant
De nieuw gevormde Classis Zuid-Holland Zuid, waar de PGBarendrecht deel van uitmaakt, heeft een initiatief gestart: een nieuwsbrief van de classipredikant Gerrit van Meijeren. Hij staat stil bij het komende Paasfeest en presenteert zich zelf. Hij doet tevens verslag van zijn werkzaamheden. Verder staan er artikelen in, die voor geïnteresseerde gemeenteleden zeer lezenswaard zijn. Hoewel de nieuwsbrief is gericht aan ambtsdragers beveelt ds. Van Meijeren aan om de brief op de website te plaatsen, dus lees verder >> 17.04.19
 

Hoofdorgel Notre Dame ongeschonden
Samen met onze kerkmusicus Hans van Gelder, die het hoofdorgel van de Notre Dame zelf bespeelde, zullen miljoenen orgelvrienden wereldwijd opgelucht ademhalen nu bekend is geworden dat het beroemde Cavaillé-Coll-orgel slechts roetschade heeft opgelopen bij de grote brand. Een van de betrokkenen bij het beheer en onderhoud van de schatten van de wereldberoemde kathedraal, Laurent Prades, heeft tegen Franse media gezegd dat het orgel momenteel onbespeelbaar is door stof en roet, maar dat het door geen druppel bluswater is geraakt en er niets is gesmolten of verbrand. 
 

klik voor vergroting
'wonderbaarlijk ongeschonden'

Het vijfklaviers hoofdorgel van het twaalfde-eeuwse kerkgebouw is dus op wonderbaarlijke wijze behouden. Het kleine koororgel, dat dagelijks werd bespeeld, is wel door bluswater aangetast. Wie een indruk wil krijgen van dit prachtige hoofdorgel, vindt op You Tube tal van filmpjes, zoals deze van de huidige organist Olivier Latry: Luister en geniet  >> 17.04.19

Niets is hier blijvend. . .
Het is de grootste nachtmerrie van elke kerkrentmeester. . .'de kerk staat in brand!' Bij het zien van de dramatische beelden van de enorme brand in Notre Dame van Parijs springen tranen in de ogen van elk mens die liefde heeft voor de Kerk als Gods huis of als cultuurschat. Twee gedachten schoten door mijn hoofd als webbeheerder bij het zien van de beelden. Enerzijds de bekende wooorden dan de dichter Lucebert: 'Alles van waarde is weerloos'. Anderzijds dat bekende lied van de Nederlandse Leger des Heils pioniere Celestine Olifant-Schoch:  'niets is hier blijvend, alles hoe mooi  ook zal eenmaal vergaan, maar wat gedaan werd tot liefde voor Jezus, dat houdt zijn waard en zal blijven bestaan'. Honderden dappere brandweerlieden vochten voor het behoud van hun kerk. Vele schatten gingen verloren, maar het kruis, het altaar met de prachtige Pieta en de preekstoel bleven redelijk ongeschonden.
  kilk voor vergroting
Foto: EPA / RD

Bloemenbed bij Kerktuin ingezaaid
De bijbelse Kerktuin achter de Dorpskerk herbergt al enkele jaren een bijenvolk dat beheerd wordt door een imker. Om de leefomgeving voor de bijen te verbeteren is er op initiatief van de werkgroep Kerktuin een border aangelegd langs het grasveld achter de Oude Pastorie. Dit terrein wordt weliswaar keurig bijgehouden, maar verder ligt het er doelloos bij. Afgelopen weken is daar veel activiteit geweest. Aan de ene kant wordt de stallingsruimte voor fietsen uitgebreid, aan de andere kant is er dus nu ruimte gemaakt voor een groot bloembed. Op maandag 15 april was het de landelijke zaaidag. Kerkrentmeester Alie den Engelsman, die verantwoordelijk is voor de buitenruimte rondom de Dorpskerk, heeft samen met koster Rob Bruin deze klus geklaard. Het bloembed hebben ze ingezaaid zodat er planten groeien die voor bijen aantrekkelijk zijn. Door de Zuid Hollands Landschap werd een 'bijenhotel' geschonken, zodat ook wilde bijen zich thuis gaan voelen bij het Dorpskerk. Zo levert Dorpskerk  een kleine bijdrage aan de instandhouding van het bijenstand in ons land. 15.04.19
  klik voor vergroting

Versterking van het Pastoraat in Dorpskerkgemeente
Op Palmzondag werd mevrouw dominee Marianne Moerland door Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam gepresenteerd als de nieuwe bijstand in het pastoraat van de Dorpskerkgemeente. Zij is aangesteld voor een periode van twee jaar in een vijftigprocentsfunctie. Daarmee kan zij  tweemaal zoveel tijd besteden aan pastoraat als haar voorganger Piet Taselaar. Dominee Moerland was in een indrukwekkende eredienst actief betrokken bij de lezing van het Lucasevangelie. Wat velen direct opviel was haar duidelijke stem en haar vriendelijke uitstraling. Namens beide kerkenraden en de Dorpskerkpredikanten overhandigde dominee Cees Romkes haar een feestelijk boeket. Na afloop van de dienst werd ze door de gemeenteleden hartelijk gelukgewenst en verwelkomd in haar nieuwe kerkelijke gemeente. Ook van deze plaats wensen we Marianne Moerland Gods onmisbare zegen op haar werk in het Barendechtse. Op zondagmorgen 17 mei zal zij voor het eerst voorgaan in de Dorpskerk. Voor het fotoverslag, lees verder >> [DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]14.04.19

Wist u dat . . . ? Een hele liturgie in één kunstwerk uitgebeeld
Het kunstwerk dat dit jaar de omslag opsiert van het liturgieboekje voor de doorlopende viering in de Stille week, is exact zo oud als de Barendrechtse Dorpskerk! Mattias Grünwald schilderde het veelluik (eigenlijk een dubbel drieluik) tussen 1510 en 1515 voor het Duitse Antonietenklooster klooster in Issenheim (Elzas). Het is nu te bewonderen in het museum van Colmar. Kunstliefhebbers, moeten beslist de website bekijken waarop dit wereldberoemde kunstwerk wordt gepresenteerd: kijk verder >> 

Agenda Dorpskerkcomplex op de website vermeld
Ouderling-kerkrentmeester Tineke van der Meer heeft het initiatief genomen om alle (openbare) activiteiten in het Dorpskerk-complex voortaan in het Wijkbericht van Klankbord te publiceren. Dit initiatief is overgenomen op de website. Voortaan vindt u de activiteiten voor de komende twee á drie weken vermeld op deze website. Ga naar >> de webpagina Agenda. 14.04.19

Nieuws van de AK - aprilvergadering
Het scribaat van de Algemene Kerkenraad heeft een verslag van de AK-vergadering van 4 april jl. beschikbaar gesteld voor publicatie op onze website. In dit verslag komt onder andere de jaarrekening PGB 2018 ter sprake. Ook wordt gemeld dat het College van Kerkrentmeesters beleid gaat uitstippelen over het gebruik maken van liederen, teksten, foto’s, enz. in erediensten, bij uitzendingen van kerkomroep en kerk-tv en op de websites. Dit in relatie tot de auteursrechten. Onze Dorpskerkwebsite hanteert al geruime tijd striktere regels bij het publiceren van fotomateriaal en dergelijke. Maar wellicht moet het nog veel nauwkeuriger worden bekeken. Lees verder >> 13.04.19

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag Palmarum met een dubbel gezicht
Op de liturgische kalender is zondag Palmarum de zondag vóór Pasen. Het is een zondag met twee brandpunten. Enerzijds is het Palmzondag, waarbij de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem centraal staat. Anderzijds is het ook Passiezondag, het begin van de Stille week, waarin we het lijden en sterven van Jezus gedenken. Dit dubbele karakter werd in de eredienst in de Dorpskerk ook symbolisch tot uitdrukking gebracht in twee liturgische kleuren. Rood voor het eerste deel van de dienst, als het verhaal over de intocht wordt gelezen; Paars voor het tweede deel van de dienst als het verhaal van Jezus lijden centraal staat. Er was geen preek maar de hele passielezing uit het Evangelie naar Lucas. Deze bijzondere opzet van de liturgie werd alom gewaardeerd. De werkgroep Liturgisch bloemschikken heeft weer een prachtige schikking gemaakt. Het was een indrukwekkende viering,  mede door de introductie van ds. Marianne Moerland als de nieuwe 'bijstand in het pastoraat' voor de Dorpskerkgemeente. foto: Jan van den Oever. 12.04.19
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . de Stille Week en het Paastriduüm
De werkgroep Eredienst van de Dorpskerkgemeente streeft ernaar om de verschillende aspecten van liturgie te verhelderen. Enerzijds is dat gedaan in de brochure 'Over liturgie gesproken', die op deze website is gepubliceerd; anderzijds worden regelmatig artikelen gepresenteerd die delen van het liturgisch jaar nader toelichten. De Stille Week en het Paastriduüm (de drie dagen van Pasen) vormen de belangrijkste periode op de liturgische kalender. Voor meer achtergrondinformatie over de Stille Week en het Paastriduüm, lees verder >>   14.04.19


Stekkendag in kerktuin een doorslaand succes
Het terras van de kerktuin achter de Dorpskerk had zaterdagmorgen 13 april veel weg van een goed renderend tuincentrum, zo groot en gevarieerd was het aanbod van stekjes van kamer- en tuinplanten en van zo goed als nieuwe tuingereedschappen. Aan het einde van de morgen bleek hoe gretig de bezoekers een keus hadden gemaakt uit het aanbod van stekjes. Meer dan de helft was verkocht. De opbrengst was het recordbedrag van € 271. De resterende stekjes en tuingereedschap worden op de openingsdagen van de kerktuin te koop aangeboden Ook dit is samen-kerk-zijn anno 2019!. Voor een fotoverslag, lees verder >>
Foto: Arco van der Lee. 13.04.19

  Klik voor vergroting

Over communicatie gesproken . . .
Op initiatief van de Algemene Kerkenraad is er een eerste overleg geweest van de vrijwilligers die het blad Klankbord gestalte geven en de beheerders van de websites van de PGB. Alle zes wijkgemeenten waren erbij betrokken, dus ook de Immanuelkerkgemeente. Na een kennismakingsrondje kregen allen de gelegenheid de eigen activiteit toe te lichten. Ook uw webbeheerder was namens de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk van de partij. Er werd vastgesteld dat er veel vrijwilligerswerk achter de schermen plaatsvindt. Er werd concensus bereikt over het idee om een apart 'toegangsportal' te maken voor de PGB, als een soort 'voordeur' waarachter men de websites van de verschillende wijkgemeenten kan vinden. Met dit voorstel kan elke wijkgemeente zijn eigen gezicht en eigen website behouden en wordt er toch een stap gezet op weg naar een verdere samenwerking. Het voorstel zal worden ingebracht bij het CvK en de AK.12.04.19

Meditatie Klankbord
In zijn meditatie voor het nieuwe Klankbord legt ds. Henk-Jan Ketelaar een verband tussen het begrip 'pasen' in de voetballerij en het kerkelijke Pasen. Onder de titel 'Pasen: feest van bevrijding' gaat hij daar dieper op in. Lees verder >> 12.04.19

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
In verband met het ziekteverlof van ds. Stam wordt het wijkbericht van de Dorpskerkgemeente verzorgd door de wijkkerkenraad. In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Lees verder >>  12.04.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in deze wijkgemeente. Zoals gebruikelijk brengt ds. Romkes ook weer een prachtig, lied onder de aandacht. Lees verder >> 12.04.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Voortaan ook wijkberichten Immanuelkerkgemeente in Klankbord
In de samenwerking binnen de Protestantse Gemeente Barendrecht zijn er weer enkele stapjes gezet. Voortaan zullen er in het kerkblad Klankbord ook wijkberichten geplaatst worden van de Immanuelkerkgemeente (van bijzondere aard). Daarnaast behouden zij  hun eigen weekberichten. Die lagen voor belangstellende lezers altijd al op de leestafel in de Dorpskerk, maar er zullen ook enkele exemplaren worden gelegd in de Bethelkerk en Carnisse Haven. 12.04.19 

Wist u dat. . . ? De nieuwe 'ringen' van de PKN
Een van de belangrijke wijzigingen in de landelijke structuur van de Protestantse Kerk in Nederland is het creëren van zogenaamde 'ringen van plaatselijke gemeenten'. In elke nieuw gevormde classis zijn een aantal 'ringen' gevormd. In de praktijk bestaat een ring meestal uit de gemeenten die tot voor kort een 'classis-oude stijl' vormden. Deze organisatiewijziging in de PKN heeft nogal wat vragen opgeroepen. In een interessant artikel geeft ds. Leo Koffeman, emeritus hoogleraar van de Protestantse Theologische Universiteit, een waardevolle toelichting op deze nieuwe organisatievorm.  Hij neemt tevens een viertal ontstane misverstanden over de 'ringen' weg. Lees verder >> 08.04.19

Vesper in de Stille Week
In de Dorpskerk wordt woensdagavond 17 april om 19. 30 uur de laatste vesper in de veertigdagentijd gehouden. Evenals in vorige jaren wordt aan deze vesper een bijzondere muzikale invulling gegeven. Dit jaar wordt deze verzorgd door een vocaal kwartet dat onder leiding staat van de sopraan Marjon van de Linden. Het kwartet zingt enkele korte stukken van de barokke componisten Giambattista Casali en Orlando di Lasso en heeft tevens een aandeel in de gemeentezang. De vesper duurt ongeveer drie kwartier en wordt geleid door Maarten van Boekel. 07.04.19
 

Over Liturgie gesproken. . . .een zondag met een dubbel gezicht
Op de liturgische kalender is de zondag vóór Pasen een zondag met een dubbel gezicht. Enerzijds is het Palmzondag, waarbij de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem centraal staat. Anderzijds is het ook Passiezondag, die het begin van de Stille week markeert, waarin we het lijden en sterven van Jezus gedenken. Dit dubbele karakter wordt ook symbolisch tot uitdrukking gebracht in twee liturgische kleuren. Rood voor het eerste deel van de dienst, als het verhaal over de intocht wordt gelezen; Paars voor het tweede deel van de dienst als het verhaal van Jezus lijden centraal staat. Voor de jeugdkerk en de kindernevendienst wordt er een Pesachmaaltijd georganiseerd. 07.04.19

Veranderdag 2019 gestart vanuit de Ontmoeting
Ook dit jaar heeft de Dorpskerkgemeente gebouw de Ontmoeting ter beschikking gesteld voor de start van de Veranderdag, die werd georganiseerd door stichting present Barendrecht. Het was op zaterdagmorgen 6 april en drukte van jewelste. Ruim honderd vrijwilligers werden vanuit de Ontmoeting op pad gestuurd naar de vele projecten die Present heeft opgezet voor de Veranderdag 2019. In de loop van de middag bood de Ontmoeting weer onderdak voor een 'nazit' voor het bestuur van Present en tal van vrijwilligers. foto: Arco v.d. Lee 07.04.19
  klik voor vergroting

Zorggroep De Toekomst opent nieuwe vestiging
Onze vaste huurder, zorggroep De Toekomst, heeft vrijdag 5 april hun nieuwe vestiging in de voormalige beheerderswoning van de watertoren feestelijk in gebruik genomen. De zorggroep verzorgt dagbehandeling voor mensen met geheugenproblemen of  met een lichte fysieke of verstandelijke beperking. De vestiging bij de watertoren is een aanvulling op de activiteiten die zij al jaren in onze Oude Pastorie verzorgen. Coby van Deursen verrichtte symbolisch de feestelijke opening in de zaal van gebouw de Ontmoeting, die vol zat met genodigden. Namens de Dorpskerkrentmeesters bracht Simon Hoek de felicitaties over in de vorm van een prachtige plant voor hun nieuwe huiskamer. Hij sprak de wens uit dat dit nieuwe initiatief van Betty Guis, Sunita van der Werf en Nine Sholles een heel zonnige toekomst zal krijgen. Foto: Jos Wesdijk. 07.04.19
  klik voor vergroting
V.l.n.r.: Nine, Betty, Coby, Sunita

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 7 april is het de vijfde zondag in de veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Judica, De Latijnse naam Judica betekent 'Verschaf mij recht' en verwijst naar het eerste vers van de Psalm van de zondag (Psalm 43). Het is de de tweede zondag vóór Pasen. Deze zondag wordt ook wel Passiezondag genoemd omdat vanaf nu het lijden van Jezus Christus centraal komt te staan. De liturgische kleur van deze zondag is paars, de kleur van inkeer en omkeer. Op de foto Petra van Die en Elly van den Oever van de werkgroep Liturgisch bloemschikken, die ook nu weer een prachtige schikking hebben gemaakt.
Klik op de foto voor het eindresultaat. Foto: Jan v.d. Oever 06.04.19
Klik voor vergroting

Er zat weer muziek in de Dorpskerk!
De Stichting Barendrecht Klassiek (SBK) organiseerde, in samenwering met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, aansluitend aan het koffiedrinken na de eredienst op zondag 7 april  weer een koffieconcert. Het was dit keer een echt voorjaarsconcert. Karin Hoenselaar, sopraan, en Yolande van den Berg, piano, brachten een programma met als titel “Meine Liebe ist grün”. De liederen, van Johannes Brahms, Robert Schumann, Alban Berg, Reynaldo Hahn en Roger Quilter, draaiden allemaal om liefde en natuur.  05.04.19

Herberg Dorpskerk - nu ook koersbal
Het initiatief om het Dorpskerkcomplex ook als een 'Herberg voor onderweg' te presenteren krijgt steeds meer gestalte. Meer mensen weten de weg te vinden naar de Herberg Dorpskerk. Vanuit de initiatiefnemers wordt ook gewerkt om de woensdagochtenden (in de oneven weken) steeds aantrekkelijker te maken. Zo is er op initiatief van Piet Laban een professionele koersbaluitrusting aangeschaft. Dit kon worden gefinancierd vanuit het 'koffiefooienpotje'. Maar ook andere gezelschapsspellen vinden veel aftrek onder de vaak oudere bezoekers. Mart van der Stoel stuurde nevenstaande foto in.
De dames op de foto hebben toestemming gegeven voor publicatie op onze website. 05.04.19 
  klik voor vergroting

Woord & weg - aprilnummer
Hét informatiemagazine van de landelijke PKN is 'Woord & weg'. U kunt elke maand het blad via deze website downloaden. In het aprilnummer staat onder andere een artikel over Noorderlichtgemeente in Zeist, die hun kerkgebouw delen met de Assyrische Kerk van het Oosten. Daarnaast is er weer veel nieuws over de PKN in al haar veelkleurigheid. Lees verder >> 
05.04.19

Een vriend van de Dorpskerk is heengegaan
Zondag 31 maart is de heer A.M. Overwater op 95-jarige leeftijd overleden. Hij heeft grote verdienste gehad voor de geschiedschrijving, onder andere die van Barendrecht. Hij was een van de oprichters van de Historische Vereniging en van het 4 mei comité in Barendrecht. Hij heeft tal van publicaties op zijn naam staan, waaronder het boekje 'Memorieteksten, in en om de Dorpskerk van Barendrecht'. Hij voelde zich nauw verbonden met de Dorpskerk als 'het oudste huis van Barendrecht' en volgde de restauraties van de kerk met bijzondere belangstelling. Bescheiden als hij was, toonde zich vooral achter de schermen in tal van opzichten een grote vriend van de Dorpskerk. Zijn naam zal altijd verbonden blijven aan de geschiedschrijving van Barendrecht en van de Dorpskerk. Wij wensen zijn nabestaanden Gods kracht toe. 02.04.19

Abonnement Klankbord al betaald?
De gebruikelijke betalingswijze is incasso in de laatste week van mei. Heeft u in het verleden een doorlopende machtiging aan ons verstrekt, dan hoeft u uiteraard niets te doen. Heeft u echter nog geen machtiging voor incasso afgegeven, en ook nog niet zelf betaald? Voor incasso is uiteraard uw toestemming nodig. U kunt ons bij deze machtigen zodat we deze toestemming dan direct al kunnen gebruiken. We hopen dat u positief op dit verzoek reageert (zie hieronder voor de contactmogelijkheden). Doet u dit jaar toch nog zelf een overschrijving, prima, maar wilt u dit dan a.u.b. doen vóór 10 mei ? (NL40 INGB 0002252125   kerkblad Klankbord Protestantse Gemeente Barendrecht; € 18,50 bij  thuisbezorging, of € 76,00 bij postbezorging (extra voor portokosten). Op deze wijze hopen wij eind mei alle bijdragen te hebben ontvangen, en kan dit onderdeel van de abonnementenadministratie voor 2019 worden gesloten. Alvast bedankt voor uw medewerking! 02.04.19

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
In verband met het ziekteverlof van ds. Stam wordt het wijkbericht van de Dorpskerkgemeente verzorgd door de wijkkerkenraad. In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Lees verder >>  30.03.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in deze wijkgemeente. Zoals gebruikelijk brengt ds. Romkes ook weer een prachtig, lied onder de aandacht. Lees verder >> 30.03.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 31 maart is het de vierde zondag in de veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Laetare, De Latijnse naam Laetare komt uit Jesaja 66: ‘Verheug u, Jeruzalem’. Met de liturgische kleur op deze vierde zondag in de veertigdagentijd is iets bijzonders aan de hand. Net als op de derde zondag in Advent (Zondag Gaudete), wordt de gebruikelijke paarse kleur ‘opgelicht’. Het is alsof het vreugdevolle witte licht van Pasen al enigszins doorschijnt. Daarom wordt op beide genoemde zondagen al eeuwenlang de kleur roze gebruikt als liturgische kleur.  In de Dorpskerk komt de kleur roze ook tot uitdrukking in de liturgische schikking. Foto: Jan v.d. Oever
25.03.17

    klik voor vergroting

Achtste boek van Abraham Costerus gevonden
Het lange speuren naar informatie over de zesde Dorpskerkpredikant in alle uithoeken van het wereldwijde internet is niet te vergeefs geweest, zo concludeert Dorpskerkrentmeester Simon Hoek. Nu is gebleken dat dominee Abraham Costerus nog een achtste theologisch boekwerkje heeft geschreven met de titel: "Van de Opstandinghe des Vleeschs, ghestelt tot een noodighe verantwoordinghe, teghen de valsche beschuldighinghe Thomas Sailly, Priester der ghenoemder Societeyt Jesu". Het is een protest(ants)geschrift tegen de theologische visie van de Rooms-Katholieke Thomas Sailly, die als Jezuiet tal van theologische werken heeft geschreven. Dit boekwerkje van 100 pagina's, is uitgegeven in 1616, toen Costerus predikant was in Ossendrecht en Woensdrecht. Ook dit boekje is volledig te downloaden via GoogleBooks.com! 28.03.19
  Klik voor vergroting

Meditatie Klankbord
Dorpskerkpredikant Cees Romkes heeft de meditatie verzorgd voor het komende Klankbord. Onder de aandachttrekkende titel 'aarzel niet maar sla ze dood. . . ' gaat hij in op Psalm 139, de verzen 19 tot en met 24: 'Over afrekenen met vijanden'.
Lees verder >> 27.03.19

De zesde Dorpskerkpredikant: Abraham Costerus, dominee-schrijver
De levensbeschrijving van de zesde Dorpskerkpredikant nadert zijn voltooiing: Het betreft Abraham Costerus (1575-1620), die predikant was in Barendrecht van 1606-1609. Hij is de eerste Barendrechtse predikant waarvan vast staat die universitair was opgeleid. Hij heeft een zevental boeken geschreven, die veel stof deden opwaaien. Hieronder staan de titelbladen van die boeken afgedrukt, als voorproefje op de publicatie van zijn boeiende levensverhaal. Zijn meest spraakmakende boek schreef hij in zijn Barendrechtse periode. Binnenkort meer over Abraham Costerus, wiens originele boeken bijna uitsluitend nog te vinden zijn in enkele grote unversiteitsbibliotheken, maar die allemaal via 'Google Books' gedownload kunnen worden! 25.03.19
Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting
1608 1610 1613 1614 1614 1619 1620

'Bovenkamer' Oude Pastorie: nieuwe vergaderzaal
Door verkoop van de Triomfatorkerk ontstond er behoefte aan meer vergaderruimte in het Dorpskerkcomplex. Het oude kantoor van de kerkadminstrateur is nu  omgetoverd tot een aantrekkelijke vergaderzaal. De schilderbeurt werd gefinancierd door de werkgroep Snuffelmarkt, twaalf vergaderstoelen werden geschonken door de stichting 'Barendrechtse Uitdaging'. Er werd een nieuwe vergadertafel aangekocht, gefinancierd uit het 'koffiepotje' van de Ontmoeting. Een gemeentelid leverde een bijdrage voor de nieuwe lamp. De kamer wordt opgesierd door enkele schilderijen, tekeningen en foto's van de Dorpskerk in vroeger tijden. De werkgroep Snuffelmarkt zal als eerste vergaderen in de nieuwe 'Bovenkamer'. 23.03.19
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
De derde zondag van de veertigdagentijd, draagt de naam: zondag Oculi. Dit verwijst net als bij de vorige zondag naar Psalm 25: 'Oculi mei semper ad Dominum'. Dat is Latijn voor: 'Mijn ogen zijn altijd op de Heer gericht'. De werkgroep liturgisch bloemschikken heeft weer een mooie liturgische schikking gemaakt, passend bij deze zondag. Ook de kindernevendienst heeft in de veertigdagentijd een eigen project voor de kinderen, onder het motto: 'Een nieuw begin'. Zij hebben een 'tuintje' aangelegd voor in de kerk, waar elke week in de veertigdagentijd iets aan wordt toegevoegd.             Foto's Jan v.d. Oever 22.03.19

klik voor vergroting   Kilk voor vergroting

Unieke vondst van eeuwenoud boekwerk van oud-Dorpskerkpredikant
Al twee jaar speurt een Dorpskerkrentmeester op internet naar de geschiedenis van de eerste predikanten in Barendrecht. De eerste vijf predikanten zijn inmiddels in beeld gebracht. Ze werden gepresenteerd in het kerkblad Klankbord (sterk verkorte versie) en in een wat langere versie op deze website en in het Contactblad van de Historische Vereniging Barendrecht. Speurend naar de levensloop van de zesde predikant - Abrahamus Costerius, die anno 2019  'Bram de Koster' zou heten, bleek dat hij, enkele boekwerken heeft geschreven die destijds nogal spraakmakend waren. Dankzij 'Google Books' kunnen die boekwerken digitaal gelezen worden. De originele boeken zijn zeer zeldzaam en die exemplaren liggen veilig opgeborgen in enkele bibliotheken over de hele wereld. De kerkrentmeester stuitte tijdens zijn lange zoektocht op internet op een origineel exemplaar van een 'Thesaurus Liborum' in twee delen uit het jaar 1701. Daarin is het tweede boekje van deze Dorpskerkpredikant integraal opgenomen. Costerius schreef dat in 1610 en het werd negentig jaar later opgenomen in dit prachtige verzamelwerk dat door Thomas Crenius werd uitgegeven. 
Deze Thesauri Liborum werden te koop aangeboden voor een aantrekkelijke prijs. De kerkrentmeester  kon zijn ogen niet geloven, aarzelde geen seconde en kocht de twee boekjes die bij een antiquariaat in de regio werden aangeboden. Aangezien er over het leven en werken van deze zesde predikant heel veel informatie is gevonden, zal diens levensbeschrijving in enkele delen verschijnen, zowel in Klankbord, op deze website alsook in het Contactblad van de Historische Vereniging. Het plan is om de complete levensbeschrijvingen van de eerste zes Dorpskerkpredikanten, voorzien van alle bronnen en verwijzingen, later in boekvorm uit te geven. Binnenkort wordt op onze website gestart met de eerste publicatie van de levensloop van dominee Abraham Costerus, die van 1606 tot 1609 predikant in Barendrecht was. 21.03.19   klik voor vergroting

Feestelijke doopdienst
Op zondag 17 maart was er in de Dorpskerk weer een feestelijke doopdienst. Dit keer werd Bram van Wagtendonk gedoopt door dominee Cees Romkes. De samenzang werd begeleid door Thea Verhagen.
De dames van werkgroep liturgisch bloemschikken maakten voor de doopouders een prachtige schikking, die vol van symboliek was. 'Dorpskerk-fotograaf'Jan van den Oever leverde prachtige foto's voor een fotoverslag.  Lees verder >> Foto: Jan v.d. Oever 18.03.19

[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE,
DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
  klik voor vergroting

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
In verband met het ziekteverlof van ds. Stam wordt het wijkbericht van de Dorpskerkgemeente verzorgd door de wijkkerkenraad. In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Lees verder >>  18.03.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in deze wijkgemeente. Zoals gebruikelijk brengt ds. Romkes ook weer een prachtig, lied onder de aandacht. Lees verder >> 18.03.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
Ds. Albert Floor, predikant van de Immanuelkerkgemeente heeft de meditatie verzorgd in het Klankbord. Onder de titel 'Ik weet Wie ik geloofd heb' gaat hij in op een tekst uit de Tweede brief aan Timotheus, “Maar ik schaam mij niet, want ik weet Wie ik geloofd heb en ik ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot die dag” (2 Tim.1:12). Lees verder >> 15.03.19

Wist u dat. . . ? 17 maart: St. Patricksday
Zowel in de Rooms-katholieke als de Anglicaanse Kerk is 17 maart de gedenkdag van deze Heilige, die waarschijnlijk leefde in de vijfde eeuw. De zegen die aan hem wordt toegeschreven, weerklinkt tot op de dag van vandaag ook in menige protestantse kerk in Nederland. Moge die zegen ons als Protestanse Gemeente Barendrecht en als wijkgemeenten rondom de Dorpskerk ons (niet alleen op St. Patrickday) begeleiden!
       De Heer zij 
        - vóór je, om je de juiste weg te wijzen,
        - achter je, om je in de armen te sluiten en om je te beschermen tegen gevaar,
        - onder je om u op te vangen wanneer je dreigt te vallen,
        - in je om je te troosten als je verdriet hebt,
        - rondom je als een beschermende muur, wanneer anderen over je heen vallen,
        - boven je om je te zegenen,
        Zo zegene je God vandaag, morgen en tot in eeuwigheid, Amen.     15.03.19

klik voor vergroting
St. Patrickraam
St. Benin
Kilbennan, Ierland

Koninklijke onderscheiding voor voorzitter Vrienden Dorpskerk
Op vrijdag 15 maart is Wim Vonk benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving deze Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Jan van Belzen. Dit gebeurde in de feestelijk verlichte Dorpskerk, waar Vonk tot zijn verrassing vrienden, relaties en de burgemeester aantrof. Vonk ontving de Koninklijke Onderscheiding voor zijn jarenlange, vrijwillige inzet voor onder andere de stichting Vrienden van de Dorpskerk, BVV Barendrecht en de businessclub BVV Barendrecht. In 2018 ontving hij hiervoor al een gemeentelijke Waarderingsspeld. Namens de Dorpskerkgemeente sprak kerkrentmeester Simon Hoek de hartelijke felicitaties uit. Lees verder >> 15.03.19
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 17 maart is het de tweede zondag van de Veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Reminiscere (‘Gedenk’). De naam van deze zondag is genoemd naar de Latijnse aanhef van Psalm 25 (Gedenk, HEER, aan uw ontferming).
De liturgische kleur van de Veertigdagentijd is paars, de kleur van inkeer, bezinning en verootmoediging. In de 'paarse tijd' klinkt er geen gloria in de liturgie.
In de viering in de Dorpskerk zal ds. Cees Romkes voorgaan en de doop bedienen aan Bram Terek van Wagtendonk. De werkgroep eredienst heeft weer een liturgische schikking gemaakt, passend bij deze bijzondere eredienst. (foto: Jan van den Oever) 13.03.19

  klik voor vergroting

Oproep: BethelBazar zoekt vrijwilligers!
Zoals eerder aangekondigd zal de commissie die de jaarlijkse Bethel Bazar organiseert in 2020 dit voor de laatste keer doen, TENZIJ er voor die tijd zich genoeg vrijwilligers aanmelden om dit unieke evenement te kunnen continueren. De commissie Bethel Bazar gaat de zoektocht naar opvolgers intensiveren en plaatst daarom ook op deze website een oproep, waarbij in detail is aangegeven welke taken er ingevuld moeten worden bij het organiseren van zo'n uniek evenement. Benadrukt wordt dat de Bethel Bazar onder de verantwoordelijkheid valt van de Diaconie van Protestantse Gemeente Barendrecht en wijkgemeente onafhankelijk is!  Helpt u ook mee om dit diaconale project in stand te houden? Lees verder >> 13.03.19
 

'De kerk staat midden in de samenleving. . .'
Dit citaat van de bekende Duitse theoloog Dietrich Bonhoefer werd aangehaald door ds. René de Reuver, scriba van de landelijke PKN, tijdens de oecumenische viering voorafgaande aan de klimaaktmars in Amsterdam. 'Door de eeuwen heen heeft de kerk haar positie in de samenleving gezocht. Altijd vanuit het diepe besef dat de God de Schepper is van hemel en aarde. Als schepper staat Hij niet alleen aan het begin, maar blijft Hij op zijn wereld betrokken....' 'Zo wil de Protestantse kerk aanwezig zijn in de samenleving. Ook in de klimaatmars. Omdat wij ons geroepen voelen te zorgen voor Gods aarde. Omdat we onze zorgen willen uiten. En om een appèl te doen op heel onze samenleving'', aldus ds. René de Reuver. Lees verder >> 11.03.19 (foto: pkn)
  klik voor vergroting

Vergunning voor restauratieprojecten aangevraagd
Namens de kerkrentmeesters van de Dorpskerk heeft Bureau Lakerveld - onze restauratiearchitect -  een vergunningaanvraag ingediend voor de in 2019 geplande restauratieprojecten van de Dorpskerk. Dit betreft enerzijds de restauratie van het torenuurwerk, de klokkenstoel en de luidklok en anderzijds de restauratie van het voegwerk van de zuid- en oostgevel van de kerk. De aanvraag is gericht aan de erfgoedcommissie van de Gemeente Barendrecht. Zodra er een reactie bekend is volgen nadere mededelingen. 11.03.19

Uniek plaatje van Dorpskerkinterieur
Een van de huisfotografen van onze website is oud-koster Jan van den Oever. Hij heeft bij zijn afscheid onder andere een fototoestel cadeau gekregen. Hij maakt daar steeds mooiere foto's mee! De panoramafoto geeft een uniek interieurbeeld van het 'oudste huis van Barendrecht.' 10.03.19 De vergroting van de foto is voorzien van een Dorpskerklogo om misbruik te voorkomen.
  klik voor vergroting

Nieuwe webpagina: WG Liturgisch bloemschikken 2019
Onze website heeft al sinds 2008 eigen webpagina's voor de werkgoep Liturgisch bloemschikken. Nu de samenvierende wijkgemeenten in de Dorpskerk een nieuwe werkgroep hebben gevormd, wordt die traditie natuurlijk voortgezet. De foto's en toelichtingen van de schikkingen worden eerst geplaatst op de pagina 'Laatste Nieuws'. Uiterlijk na drie weken gaan de berichten naar de eigen webpagina >> Liturgisch bloemschikken 2019. Wie nog een kijkje wil nemen bij de schikkingen uit vroeger jaren, kan dat doen op webpagina >> Archief. Liturgisch bloemschikken 10.03.19

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
De naam van de eerste zondag van de Veertigdagentijd is Zondag Invocabit. Dat is het eerste woord van de Latijnse vertaling van Psalm 91:15 waar staat: ‘Roep je mij aan, ik geef je antwoord, in de nood zal ik bij je zijn…’ Zo wordt de toon voor de Veertigdagentijd gezet: het is een tijd om tot God te roepen in het vertrouwen dat Hij naar zijn belofte zal antwoorden. In de Evangelielezing horen we over de verzoeking in de woestijn. Dit verhaal rijmt op Psalm 91, het is alsof die Psalm voor Jezus gemaakt is! . De Psalm zegt ons: op welke vragen je ook stuit in je zoektocht om mens te zijn, ‘roep Mij aan, Ik geef antwoord!’ De liturgische kleur van de Veertigdagentijd is paars, de kleur van inkeer en bezinning. In de 'paarse tijd' klinkt er geen gloria in de liturgie. De dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken hebben hun eerste schikking in de serie voor de Veertigdagentijd gepresenteerd, met de toelichting: 'Leer ons volhouden, vasthouden aan u. In de kring verbonden door ranken van trouw voor een nieuw begin' 
09.03.19

  klik voor vergroting

Vespers in de Veertigdagentijd
Ook in 2019 worden er door de oecumenische werkgroep van de PG Barendrecht en de Sint Augustinus parochie weer vespers georganiseerd. Het thema van de vespers dit jaar is 'Een nieuw begin'. De vespers duren ongeveer een half uur. De eerste oecumenische vesper werd gehouden op Aswoensdag 6 maart in de Sint Augustinuskerk.Op de woensdagavonden van 13 maart, 20 maart, 27 maart, 3 april, 10 april en 17 april zijn de oecumenische vespers in de Dorpskerk. Ook die vespers beginnen om 19.30 uur. Bij de laatste vesper op 17 april is er een muziekensemble dat haar medewerking zal verlenen. Anders dan voorafgaande jaren zijn er geen sobere maaltijden vooraf. In de stilte van de oude Dorpskerk kunt u zich terugtrekken uit de drukte van deze jachtige tijd en u in alle rust bezinnen op de betekenis van Pasen. Het kan inspirerend en verdiepend zijn om zo’n moment van bezinning en stilte mee te maken.25.02.19
 

Veertigdagen (be)sparen. . . . voor Kerk in Aktie
De gezamenlijke diaconie van de PG Barendrecht bericht: De Veertigdagentijd is een tijd voor bezinning en een tijd om extra aandacht aan onze naasten te besteden. Door ons in deze veertigdagentijd bepaalde genoegens te ontzeggen, iets soberder te leven, kunnen we geld overhouden. Hiermee kunnen we onze medemens helpen. Het geld dat u bespaart tijdens de Veertigdagentijd kunt u in de speciale enveloppe doen ( ze liggen op de leestafel in de Ontmoeting). U kunt de gevulde enveloppen op de eerste paasdag of op zondag er na inleveren in de box die in de Ontmoeting staat. Het geld is bestemd voor de veertigdagenprojecten van Kerk in Actie. Doet u ook mee? 05.03.19
 

Veertigdagen vasten. . . een protestants perspectief
Wanneer op Aswoensdag de veertigdagentijd begint, betekent dat al eeuwen voor veel christenen het begin van ‘de grote vasten’. In deze periode bereiden mensen zich voor op het komende Paasfeest door ‘af te zien van…’ en ‘ruimte te maken voor…’. Anno 2019 onthouden veel mensen die vasten zich van eten en drinken, door bijvoorbeeld alcohol, vlees en/of snoep te mijden. Door te vasten ontstaat ruimte voor God en de ander. In de eeuwen na de Reformatie nam het gebruik om te vasten onder protestanten af, maar sinds een paar decennia leeft juist onder hen het vasten weer op. Waar komt de hernieuwde belangstelling voor dit gebruik vandaan? En waarom zou je het doen als protestant, vasten? Lees verder >> op de website van de PKN.  05.03.19
  kilk voor vergroting

Liturgisch bloemschikken Veertigdagentijd en Pasen
De werkgroep Liturgisch bloemschikken in de Dorpskerk is een aciviteit van de gezamenlijke wijkgemeenten Dorpskerk en Zuid-Oost. De dames Petra van Die, Ingrid Filius en Elly van den Oever hebben hun plannen voor een serie liturgisch schikkingen gereed en daarvan een heldere beschrijving gemaakt. Het belooft weer een prachtig project te worden, waarin de symboliek van getallen in de Bijbel centraal komt te staan. Lees verder >> 25.02.19
 

Over Liturgie gesproken. . . . Veertigdagentijd of Lijdenstijd?
De begrippen Veertigdagentijd en Lijdenstijd worden nogal eens vermengd. In het kader van de voorbereiding op het Feest van Pasen, is het goed om aandacht te besteden aan de vragen:
* Zijn de begrippen 'Veertigdagentijd' en 'Lijdenstijd' dan niet hetzelfde?
* Zijn er nu zes of zeven Lijdenszondagen?
De werkgroep eredienst van de Dorpskerkgemeente heeft in de rubriek 'Over Liturgie gesproken. . . ' een antwoord geformuleerd op beide vragen. Lees verder >>  02.03.18
 

Wist u dat. . . .? Ga terug naar de tijd van de Synode van Dordrecht
Onder het motto 'Ode aan de synode' is er een prachtig computerprogramma ontwikkeld, waarbij men terug kan reizen naar de tijd van de Synode van Dordrecht in 1618/1619. Met deze nog nooit eerder vertoonde, 3D virtuele reconstructie van het verleden, dwaal je rond langs prachtig vormgegeven gevels, havens en poorten van Dordrecht. Daarnaast biedt de website met de naam 'Synode 5D' toegang tot uitgebreide informatie; over het dagelijks leven, kunst, religie, handel en politiek uit die tijd. Het is een unieke en een meeslepende manier om de geschiedenis te ontdekken. Er is ook voor kinderen een speciale versie ontwikkeld! Het programma ondersteunt een speciale wandelroute langs alle genoemde plekken in Dordrecht en dat allemaal gratis! 

Lees verder op >> www.synode5d.nl   bron: www.refo500.com  05.03.19


Wist u dat. . . . ? Postzegels 400 jaar Synode van Dordrecht
PostNL, de filatelistenvereniging Gabriël en de stichting Nationale Synode brengen speciale postzegels uit ter gelegenheid van het vierhonderdjarige jubileum van de Synode van Dordrecht. De Synode van Dordrecht was een kerkelijke vergadering die grote politieke, maatschappelijke en kerkelijke gevolgen had voor de toenmalige verenigde Nederlanden. De vergadering, die in 1618 en 1619 plaats had in Dordrecht, wordt tot en met mei 2019 uitgebreid herdacht. De postzegels worden uitgegeven op een speciaal vel. De eerste zegel toont het voorblad van de eerste editie van de Statenvertaling en de tweede de vergadering van de  Synode van Dordrecht uit 1618-1619. De derde zegel toont een bijeenkomst van de Nationale Synode, nieuwe stijl, in de Grote Kerk in Dordrecht. Geïnteresseerd? Lees verder >> 05.03.19
  klik voor vergroting

'Er zit muziek in de Dorpskerk' - fotoverslag koffieconcert
De Stichting Barendrecht Klassiek (SBK) organiseerde in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk weer een prachtig koffieconcert. Op zondag 24 februari vond dit eerste concert van Stichting Barendrecht Klassiek in 2019 plaats. Het werd verzorgd door het klarinet-piano duo Jasper Grijpink en Anastasiia Kurilko.
De activiteiten van Stichting Barendrecht Klassiek zijn mede mogelijk dankzij bijdragen van sponsoren. Ga voor meer informatie naar: www.barendrechtklassiek.nl Door drukke werkzaamheden van de webbeheerder is het fotoverslag enigszins vertraagd, lees verder >>   04.03.19

  Klik voor vergroting

Fotoverslag van feestelijke doopdienst
De eredienst van zondag 24 februari kreeg een feestelijk karakter omdat de dochter van Martine en Jan Willem Stam werd gedoopt. Dorpskerkpredikant Stam die eerder zijn beide zoons doopte in de Dorpskerk, bediende nu ook de doop aan zijn dochter Jasmijn Martina. De viering werd in muzikaal opzicht ondersteund door Mieke Groen als cantrix en Hans van Gelder op het Dorpskerkorgel. De dames van werkgroep liturgisch bloemschikken maakten een prachtige schikking, vol van symboliek. 'Dorpskerk-fotograaf'Jan van den Oever leverde prachtige foto's van de deinst. Voor een fotoverslag, lees verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl 03.03.19
  klik voor vergroting

Jaarrekening vriendenstichting 2018 gepresenteerd
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) heeft de jaarrekening over 2018 gepresenteerd. In 2017 en 2018 waren de activiteiten van de SVDK gericht op het verwerven van gelden voor de komende restauraties van het monumentale torenuurwerk, de klokkenstoep en de luidklok. Uit de jaarrekening blijkt dat het streefbedrag van € 50.000 is bereikt, zodat de restauraties uitgevoerd kunnen worden buiten de last van de Protestantse Gemeente Barendrecht. Naast de min of meer constante inkomensstroom van zo'n € 10.000, bracht het georganiseerde benefietdiner het prachtige bedrag op van € 18.000. Alle Vrienden, sponsoren worden hartelijk bedankt voor hun ondersteuning, zodat de SVDK haar doelstellling om de Dorpskerk in goede staat te houden ook in 2018 heeft kunnen realiseren. De kerkrentmeesters van de Dorpskerk bedanken op hun beurt het bestuur van de SVDK voor hun jarenlange inzet en enthousiasme. Voor de jaarrekening 2018, lees verder >> 03.03.19

Wordt Vriend(in) van de Dorpskerk!
Ook in de toekomst zal het onderhoud van het 'oudste huis van Barendrecht, het nodige geld vergen. Aangezien de Protestantse Gemeente Barendrecht maar in zeer beperkte mate daaraan kan bijdragen is de ondersteuning van de onafhankelijke Sichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) onontbeerlijk! U kunt Vriend worden van de Dorpskerk door een bijdrage te storten op bankrekeningnummer NL 38 RABO 0355 3629  45. Elke bijdrage klein of groot / eenmalig of jaarlijks is welkom. Omdat de SVDK een Algemeen Nut Beogende Instelling is (ANBI-gecertificeerd), zijn giften fiscaal aftrekbaar. Een meerjarige schenkingsovereenkomst geeft nog meer fiscaal voordeel. Ook kunt u de SVDK gedenken via uw testament; daarmee kunt u de instandhouding van de Dorpskerk ook na uw overlijden ondesteunen. Voor de nieuwe informatiebrochure, lees verder >> 03.03.19 

Opvolger voor ds. Taselaar gevonden
De wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente heeft bekend gemaakt dat zij een opvolger hebben gevonden voor dominee Piet Taselaar, als 'bijstand in het pastoraat'. Het voornemen is om met ingang van 1 mei 2019 mevrouw ds. Marianne Moerland in deze functie te benoemen voor 0,5 fte. Ds. Moerland, is 60 jaar en als PKN-predikant nu nog verbonden aan de Gereformeerde Kerk van Hendrik Ido Ambacht. Zij heeft aan het bestuur van de Classis Zuid-Holland-zuid om losmaking verzocht, zodat zij in Barendrecht benoemd kan worden. Met de kerkenraad in Hendrik Ido Ambacht is een en ander afgestemd. Ds. Moerland is een ervaren predikant die geniet van het omgaan met mensen, juist ook bij de hoogte- en dieptepunten van het leven. De wijkkerkenraden van de Dorpskerk zien uit naar haar komst. Mevrouw ds. Joma Boers is bereid gevonden om haar ad interim ondersteuning in het pastoraat tot 1 mei a.s. te verlengen. Dit alles stemt tot grote dankbaarheid! 03.03.19
 

Afval Loont moet stoppen. . .
Met verbijstering hebben we kennis genomen van het bericht dat Afval Loont eind 2019 moet stoppen met haar activiteiten in Barendrecht. Dit omdat de Gemeente besloten heeft om over te gaan op zogenaamde 'nascheiding'.  De Dorpskerk wordt door dit besluit gedupeerd voor een bedrag van zo'n € 2000 per jaar. Jaarlijks werden door honderden Barendrechters, die het 'oudste huis van Barendrecht' een warm hart toedragen, vele duizenden keren afval aangeboden bij de filialen van Afval Loont ten behoeve van het onderhoud van de Dorpskerk. Toen we enkele jaren geleden moesten stoppen met onze oud-papiercontainer was de Gemeente Barendrecht bereid om een eventuele terugval in inkomsten te compenseren. Daar hoefden we toen geen beroep op te doen, gezien het succes van Afval Loont. We gaan ervan uit dat de Gemeente ook nu het gemis aan inkomsten voor het onderhoud van de Dorpskerk zal gaan compenseren! De kerkrentmeesters van de Dorpskerk zullen zich in hun komende vergadering beraden over de te nemen stappen. Lees verder >> 01.03.19.
 

B&W te gast in Dorpskerk
In het kader van het 'op locatie' vergaderen van het Barendrechtse College van Burgemeester en Wethouders, waren B&W op dinsdagmorgen 26 februari te gast in het Dorpskerkcomplex. Het College vergaderde in de Tuinzaal van de Ontmoeting en zij kreeg aansluitend een rondleiding door de Dorpskerk van Kerkrentmeester Simon Hoek. Hij nodigde de dames en heren uit om de toren te beklimmen en het torenuurwerk, de klokkenstoel en luidklok persoonlijk te bekijken. Kerkrentmeester Hoek vertelde de geschiedenis ervan. Ook gaf hij een toelichting op de voor 2019 geplande restauraties van torenuurwerk, klokkenstoel en luidklok.
  klik voor vergroting
 B&W en kerkrentmeester
op de zolder
van de  Dorpskerk 
  kilk voor vergroting
Eenmaal weer veilig beneden vertolkte wethouder Rehma Roopram de grote waardering van de aanwezige  collegeleden. Zij waren allen onder de indruk van het geheel en deze unieke mogelijkheid om het allemaal eens van dichtbij te kunnen bekijken. De Kerkrentmeester was op zijn beurt zeer vereerd met de getoonde belangstelling voor het 'oudste huis van Barendrecht'. Wethouder Reshma Roopram die het project 'Revitalisering Oude Dorpskern' in haar protefeuille heeft, poseerde samen met communcinatie adviseur Astrid Aarts naast de te restaureren klokkenstoel. foto's: Simon Hoek) 26.02.19

Onderhoud van de Oude Pastorie
Sinds 1907 staat achter de Dorpskerk een indrukwekkende woning met (destijds) dertien kamers, die tot 1957 dienst deed als Dorpskerkpastorie voor een aantal opeenvolgende Dorpskerkpredikanten. Daarna kreeg het gebouw een bestemming voor kerkelijke en daaraan gerelateerde activiteiten. Zo was er tot 1998 op de begane grond de jongerensociëteit De Beuk. Vanaf 1993 kreeg ook de Snuffelmarkt onderdak in de Oude Pastorie, eerst in de voorkamer en vanaf 1999 in de aangebouwde serre. In 1998 werd het pand grondig verbouwd, waarbij de huidige indeling ontstond.  (foto: Historische Vereniging Barendrecht)
  klik voor vergroting
In het kader van de besluitvorming van de Algemene Kerkenraad in 2017 om de financiën van de PG Barendrecht gezond te maken, is besloten dat er geen groot onderhoud meer wordt gepleegd aan de Oude Pastorie, tenzij met specifieke instemming. Zolang er nog geen besluitvorming is omtrent de toekomst van de Oude Pastorie, wordt het gebouw zodanig onderhouden dat het geschikt blijft voor eigen gebruik van kerkelijke activiteiten en ook goed verhuurbaar blijft voor externe partijen. In dat kader worden er in 2019 enkele noodzakelijke  onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Lees verder >> 20.02.19

Nieuws van het CvK - KerkBalans
Dit bericht van Aad Boers is het laatste dat hij in zijn hoedanigheid als penningmeester van het CvK heeft aangeleverd. Dit bericht geeft informatie over de stand van zaken van de Aktie KerkBalans 2019. Aad heeft jarenlang een bijzonder grote bijdrage geleverd aan de nieuw gevormde PG Barendrecht en daarvoor als penningmeester van het CvK van de toenmalige Hervormde Gemeente. Vanaf deze plaats een bijzonder woord van dank aan Aad voor de jarenlange goede samenwerking! Lees verder >> 16.02.19

Kerkrentmeester op spreekuur wethouder
Wethouder Reshma Roopram houdt sinds kort met enige regelmaat spreekuur in koffie- en theewinkel ’t Ouwe Durp, voor zaken met betrekking tot de Dorpskern. Dorpskerkrentmeester Alie den Engelsman was de eerste die van deze gelegenheid gebruik heeft gemaakt. Alie, die verantwoordelijk is voor de buitenruimte rondom de Dorpskerk, bracht bij de wethouder een aantal zaken aan de orde. Zoals het onderhoud van het terein rondom de kerk, waarover in het verleden afspraken zijn gemaakt met de Gemeente Barendrecht, als tegenprestatie voor het openbaar gebruik van het kerkpleintje (dat grotendeels eigendom is van de Dorpskerk).
Foto: Arco van der Lee. 16.02.19
  Klik voor vergroting

De klok horen luiden. . .
Er is dezer dagen weer een stap gezet op weg naar het restaureren van de klokkenstoel en de luidklok. De restauratiearchitect berichtte dat een berekening heeft aangetoond dat er geen constructieve bezwaren zijn tegen het plan om de luidklok weer aan een horizontale luidas te gaan hangen, zoals dat bijna 400 jaar het geval is geweest. Omdat de adviseur van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed het plan om 'vliegend te gaan luiden' ook ondersteunt, zal aanvraag van een de restauratievergunning daarop worden gebaseerd. Voor wie wil weten wat het verschil tussen 'vallend luiden' en 'vliegend luiden', lees verder >> 15.02.19

Met het oog op 2022. . .
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk (STDK) was in de periode 2005 tot 2012 zeer actief bij de voorbereiding en de uitvoering van het 500-jarig bestaan van de Dorpskerk in 2012. In de jaren daarna werd de Dorpskerkwebsite verder uitgebouwd en werd samengewerkt met de Zomer- en WinterFeesten en de koffieconcerten van SBK. Naar verwachting is er straks in 2022 alle reden om bij het 510-jarig bestaan van de Dorpskerk te gaan vieren dat er steeds meer 'muziek zit in de Dorpskerk’ zit! Daarom komt ook de STDK weer in een hogere versnelling. De eerste plannen worden alweer uitgebroed, om de plaats van de Dorpskerk in de Barendrechtse samenleving verder te gaan versterken.
Lees verder >> 14.02.19

 

Oude foto's Dorpskerk
Met enige regelmaat speurt uw webbeheerder op internet naar oude foto's van het 'oudste huis van Barendrecht. Dezer dagen waren er in één keer twee schoten in de roos:  twee oude foto's die mij  en wellicht ook u nieuwe informatie geven over de geschiedenis van onze Dorpskerk. Zo dook er een ansichtkaart op met het poststempel 1908 met een foto van de Dorpskerk waarop het grasveld voor de kerk wordt doorsneden door een hoge haag. De klimop groeide toen nog niet tegen de westelijk muur. De tweede ansichtkaart, die gedateerd is op 24 september 1940, toont een stookhok tegen de noordwestelijke muur met een hoge schoorsteen en ook de muziektent die er toen stond is nog net te zien. De klimop tiert welig tegen de westelijke en zuidelijke muur. De vergrotingen zijn voorzien van en watermerk om misbruik te vorkomen. 13.02.19
klik voor vergroting
vóór 1908
  klik voor vergroting
vóór 1940

Unieke vondst: artikel over te slopen Dorpskerk. . . .
Bij naspeuringen op internet kwam Nico Laban een prachtig vergeeld krantenartikel tegen uit Het Vrije Volk van 16 mei 1956 over de  Dorpskerk. Het artikel luidt: 'Kerk wordt geloopt en daarna herbouwd. De eeuwen oude Dorpskerk in Barendrecht die ernstige verzakkingen vertoond zal gesloopt worden. Daarna zal men de kerk met gebruik van de oude stenen weer geheel in de oude stijl optrekken. De toren die op het ogenblik wordt gerestaureerd, blijft staan. Het orgel en de fraaie preekstoel worden gedurende de werkzaamheden veilig opgeslagen, tot dat zij weer hun plaats in de herstelde kerk kunnen innemen. De benodigde vergunningen zij door de kerkvoogdij aangevraagd; zodra deze verkregen zijn gaat het werk beginnen. De architect L.A. Hoogestraaten uit Overschie is belast met het opzicht bij de herbouw'.  Gelukkig weten we, ruim zestig jaar later, dat de monumentale Dorpskerk behouden is gebleven en na tal van restauraties nu in uitstekende staat verkeert. Iedereen die over oude foto's of artikelen over de Dorpskerk beschikt, wordt gevraagd zich te melden bij >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl 11.02.19
  Kik voor vergroting

Ere-klokkenluider nr. 1
Tijdens het benefietdiner van de stichting Vrienden van de Dorpskerk op 7 december  werd er een kerkveiling gehouden. Er werd zes keer geboden op 'het mogen luiden van de klok van de Dorpskerk op een zondagmorgen'. Deze zes veilingrondes brachten bij elkaar bijna € 2000 op voor de restauratie van de klok. Zondagmorgen 10 februari was de heer John de Goede de eerste ere-klokkenluider. Hij kreeg dit cadeau voor zijn verjaardag van Annemiek Simons, die het hoogste bod uitbracht bij de betreffende veilingronde. John was zeer verrast met dit unieke verjaardagscadeau en hij kon, na een korte instructie van koster Rob Bruin, naar hartelust én in het goede ritme de kerkklok luiden. Na de eredienst gaf kerkrentmeester Smon Hoek hem een rondleiding over de zolders van de kerktoren. 10.02.19
  Klik voor vergroting

Mutaties in de AK
Zoals gebruikelijk in de PKN worden ambtsdragers benoemd voor een periode van vier jaar en kan herbenoeming met maximaal twee maal vier jaar plaatsvinden. Daarmee ontstaat er een regelmatige doorstroming van ambtsdragers in de wijkkerkenraden, en in de Algemene Kerkenraad. In de afgelopen AK-vergadering werd afscheid genomen van Bas Nooteboom en Rob Benner. Bas was als voorzitter van de wijkgemeenten Noord en Zuid-West lid van de AK en Rob was als voorzitter van het College van Diakenen AK-lid en tevens lid van het moderamen van de AK. Voorzitter Cees Versendaal bedankte beide heren voor hun grote inzet voor de AK en de hele PG Barendrecht. Hij overhandigde hen als blijk van waardering een boek. Voor beide heren is nog geen vervanger aangewezen. Omdat de vertegenwoordiging van het ministerie van predikanten in de AK jaarlijks rouleert werd ds. Albert Floor van de Immanuelkerkgemeente hartelijk verwelkomt in het AK-moderamen en neemt ds. Cees Romkes de plaats in van ds. Henk-Jan Ketelaar tijdens de AK-vergaderingen. Cees Versendaal zal nog één jaar als interim-voorzitter optreden, nu bekend is geworden dat er zich per 1 januari 2020 een nieuwe voorzitter beschikbaar heeft gesteld. Voor de samenstelling van de Algemene Kerkenraad, lees verder >> 09.02.19

5,1 eeuwen Dorpskerk
Het is al weer zeven jaar geleden dat het prachtige jubileumboek 'Vijf eeuwen Dorpskerk' is verschenen ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan van het oudste huis van Barendrecht. In die afgelopen zeven jaar is er veel gebeurd in de Dorpskerk en in de Dorpskerkgemeente. In mei 2022 - dus al over drie jaar - doemt de viering van de 510e verjaardag van het Godshuis aan de horizon op. Dezer dagen hebben Wim de Regt en Simon Hoek de koppen bij elkaar gestoken, omdat hen was gebleken dat ze elk met een soortgelijk plan rondliepen: een supplement op het jubileumboek, dat zou kunnen verschijnen in mei 2022. 
 
Nu het bestaande boek is uitverkocht, hebben zij besloten om de complete inhoud in de komende maanden - dus stap voor stap - digitaal beschikbaar te stellen via de Dorpskerkwebsite.   Het supplement zal correcties en aanvullingen op het bestaande boek bevatten, alsmede een kroniek per jaar over de periode 2012 - 2022. Aan gemeenteleden en vrienden van de Dorpskerk wordt gevraagd of zij correcties op het bestaande boek en suggesties voor aanvullingen kenbaar willen maken. Dat kan rechtstreeks aan Wim of Simon, maar dat kan natuurlijk ook via de e-mail >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl  Deo volente, zullen we in mei 2022 een nieuw hoogtepunt kunnen gaan vieren in de geschiedenis van de Dorpskerk. Wij denken vooruit! U / jij ook?    08.02.19

Wist u dat . . .? Van een leiendakje
Wie kent die uitspraak niet? 'Het gaat van een leiendakje'. De uitspraak werd al in de eerste eeuw van het bestaan van de Dorpskerk gebruikt (onder andere door de dichter/schrijver P.C. Hoofd: 'Ick verseker u, alle ding sal van een leyen dack afloopen.') Het gezegde betekent dat iets heel gemakkelijk en vlug gaat. Je kunt het zeggen van elke klus die erg goed gaat. Dezer dagen gold deze uitspraak letterlijk en figuurlijk voor de Dorpskerk. Het hele, met leien beklede, kerkdak is door een gespeciliseerd bedrijf geïnspecteerd. De conditie is prima, op enkele plaatsen zijn uitgezakte koperen leihaken vervangen door roestvijstalen exemplaren. Het dak is weer in prefecte staat is gebracht en kan nog decennia lang mee. 08.02.19
  Klik vor vergroting

Secretaris van CvD bevestigd
In een feestelijke eredienst op zondagmorgen 3 februari is Frans Schop in de Dorpskerk bevestigd als diaken van de wijkgemeente Zuid-Oost. Frans zal naast zijn diaconale werkzaamheden in de wijkgemeente tevens het secretariaat van het College van Diakenen op zich nemen. Ds. Cees Romkes bevestigde Frans in het ambt. Na de viering werd Frans door vele kerkgangers gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst. Foto: Janv.d. Oever. 03.02.19
  klik voor vergroting

Diamantgemeente neemt Triomfatorkerk feestelijk in gebruik
Op zondagmorgen 3 februari heeft de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Barendrecht - Pernis -Albrandswaard met een feestelijke eredienst de Triomfatorkerk officieel in gebruik genomen. De Diamantgemeente - zoals zij zich nu aanduiden - is sinds 2 januari jl. eigenaar van het kerkgebouw Tijdens de viering ging Jacobien Glasbergen in op de geschiedenis van het kerkgebouw en daarna droeg PGB-koster Wim Bahlman zijn sleutel over aan het nieuwe kostersechtpaar van de Diamantgemeente. De PG Barendrecht was vertegenwoordigd door Cees Versendaal (AK-voorzitter), Hans Oorebeek (scriba Zuid-Oost) en de kerkrentmeesters Derk Ottink en Simon Hoek. Het was een feestelijke viering, waarbij geconstateerd mag worden dat het voor velen zo vertrouwde kerkgebouw een prachtige herbestemming als Gods huis heeft gevonden! Het was indrukwekkend dat er een grote kinderschare aanwezig was en dat de jongeren die zich in grote getale tijdens de viering enthousiast presenteerden. Foto: Simon Hoek 03.02.19
  Klik voor vergroting

Onderzoek naar conditie luidklok afgerond
Onlangs heeft een klokkenspecialist, tevens adviseur van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, een onderzoek gedaan naar de conditie van de luidklok van de Dorpskerk. Dit onderzoek gebeurde in het kader van de voorgenomen restauratie van klokkenstoel en luidklok. Het onderzoeksrapport zal binnenkort definitief worden vastgesteld. Nu al kan worden gemeld dat de conditie van de klok zodanig is dat die niet hoeft te worden opgelast en dus niet uit de toren hoeft te worden verwijderd. Tevens is vastgesteld dat het plan om de klok na de restauratie op te hangen aan een horizontale luidbalk onderschreven wordt door de adviseur. Daarmee zou de klok weer 'vliegend geluid' kunnen worden, zoals dat van 1787 tot 1960 werd gedaan. Het onderzoek heeft ook nieuwe feiten opgeleverd. Dat betreft enkele gegevens van het in de Tweede Wereldoorlog verdwenen tweede luidklokje. Dat was een klokje van 40 kg. en een diameter van 38 cm. Het opschrift luidde 'PIETER BAKKER ROTTERDAM 1753'. Daarmee zou het klokje 27 jaar ouder zijn dan eerder werd aangenomen. 15.12.18

  Klik voor vergroting
Bij het onderzoek van Simon Hoek
naar de geschiedenis van de klok,
stuitte hij op bovenstaande foto.
De gestolen klokken staan op
de kade in Urk kort nadat ze zijn
opgedoken uit het IJsselmeer.

Een boeiend stukje kerkgeschiedenis
Ter gelegenheid van bovengenoemde historische stap in de Barendrechtse kerkgeschiedenis heeft Simon Hoek een boeiend stukje kerkgeschiedenis opnieuw beschreven. Hij neemt u o'n 130 jaar terug in de tijd en beschrijft de grootste kerkscheuring van Barendrecht, die later bekend werd onder de  naam Doleantie. Nu de beide wijkgemeenten de blik op de toekomst richten, is het goed om nog eens te beseffen welke lange weg is afgelegd alvorens aan te komen anno 2018 en nu samen verder 'onderweg' te gaan. Lees verder >> 02.12.18


De eerste predikanten van Barendrecht
In het kerkblad Klankbord is een serie artikelen gestart waarin de eerste vijf predikanten van Barendrecht worden beschreven. Deze artikelen zij resumés van uitgebreidere artikelen die eerder op onze website zijn gepubliceerd. Om uitgebreid zoeken op de website te voorkomen, wordt het betreffende uitgebreide artkel opnieuw geplaatst op deze pagina Laatste Nieuws.
Voor de eerste predikant, lees verder >>; Voor de tweede predikant, lees verder >>; Voor de derde predikant, lees verder >> ;  Voor de vierde predikant, lees verder >>. Voor de vijfde predikant, lees verder >>


De financiering van de restauraties van de Dorpskerk
Hoe is het toch mogelijk dat al decennia lang de staat van onderhoud van de Dorpskerk stap voor stap naar een optimaal niveau wordt gebracht? En hoe verhoudt dat zich tot de zorgelijke financiële toestand van de hele Protestantse Gemeente Barendrecht? Dit zijn vragen waarmee de kerkrentmeesters van de Dorpskerk worden geconfronteerd. Het is voor 'outsiders' niet altijd even duidelijk wat de financieringsbronnen zijn van al die renovatie- en restauratieprojecten. Een van de kerkrentmeesters heeft het complete plaatje op papier gezet. Zo wordt volledige transparantie gegeven op welke wijze het 'oudste huis van de Heer' in Barendrecht in een steeds betere conditie wordt gebracht.  Lees verder >>   foto: Jos Wesdijk-De Schakel
  klik voor vergroting

Wist u dat?  
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk heeft (evenals de Stichting Vrienden van de Dorpskerk) in haar doelstelling staan om de rollen die de Dorpskerk vervult in de Barendrechtse samenleving te versterken. Dat betreft primair de rol als Godshuis voor de wekelijkse zondagse eredienst voor een Protestantse wijkgemeente rondom de Dorpskerk én daarnaast de rol als muziekpodium én ten derde de rol als internationaal beschermd rijksmonument. Alle drie deze rollen zijn wat ons betreft even waardevol en dienen te worden versterkt om zodoende dit unieke gebouw voor protestantse kerkgangers en alle overige Barendrechters te behouden. Alle acties om de positie én de conditie van 'het oudste en misschien wel het mooiste huis van Barendrecht' te verder verbeteren dienen dan ook in het licht van deze drievoudige doelstelling bezien te worden.
 

Wordt Vriend van de Dorpskerk
en ondersteun daarmee de doelstellingen van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk:

*  De instandhouding van de monumentale Dorpskerk voor de eredienst;
*  Het organiseren en faciliteren van culturele activiteiten in de Dorpskerk (voor zover in overeenstemming met eerstgenoemde doel);
*  Het ontplooien van activiteiten om financiële middelen te verkrijgen voor de instandhouding van de Dorpskerk.
                                       Lees alles daarover op de eigen website van deze stichting >> 
www.vriendendorpskerkbarendrecht.nl

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende